ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/04/2003

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65) (תיקון) התשס"ג 2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים