ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/03/2003

חוק שירות ביטחון (שירות מילואים) (הוראת שעה), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים