ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/03/2003

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים