ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/03/2003

חוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין - הוראת שעה) (תיקון), התשס"ג-2002

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים