פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/6362



2
ועדת הכלכלה
12.3.2003

פרוטוקולים/כלכלה/6362
ירושלים, ו' בניסן, תשס"ג
8 באפריל, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, ח' באדר ב' תשס"ג, 12.3.2003, שעה 10:00
סדר היום
מינוי יו"ר הוועדה
נכחו
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
יושב-ראש ועדת הכנסת רוני בר-און
חברי הוועדה
שלום שמחון
גלעד ארדן
דניאל בנלולו
אבשלום וילן
יצחק וקנין
יחיאל חזן
אחמד טיבי
דוד טל
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
חה"כ דליה איציק
חה"כ בנימין בן-אליעזר
חה"כ אפרים סנה
מזכיר הכנסת
אריה האן
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מ"מ מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
קצרנית
טלי רם

מינוי יו"ר הוועדה
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
גבירותי ורבותי חברות הכנסת וחברי הכנסת הנכבדים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה, שבה על סדר היום בחירת יושב הראש של הוועדה.

אני רוצה לומר בגילוי אישי, שבוועדה זו בשנתיים האחרונות עשיתי ימים כלילות, או לילות כימים, משום שאנחנו עבדנו גם בלילה – מה שהיינו צריכים ולא הספקנו במשך היום. ועדה זו היא אחת הוועדות החשובות ביותר בכנסת ישראל כיום, ואנחנו שוקלים גם להקים לידה או אתה ועדת תקשורת.

אני חושב שהיום הוועדה הזו היא הוועדה שבמרכז חיי הכלכלה של מדינת ישראל, והיא ועדה שאין שיעור לעשייתה.

אני מוכרח לומר שהצוות כאן הוא צוות כל-כך יעיל, ומזכיר הכנסת יודע שלא אמרתי זאת על אף צוות אחר בבית הזה משום שלא יכולתי להעיד, אבל הואיל ואין הנחתום מעיד על עיסתו, אני רק יכול לברך היום בדיעבד את אותו צוות שנמצא כאן ושעושה עבודה נפלאה.

לצערנו הרב, מנהלת הוועדה נמצאת באבל על מות אמה, ואני רוצה לנחם אותה בשם כולנו ולהשתתף בצערה, אבל אני מוכרח גם בימים אלה להלל ולשבח את עבודתה ואת היכולת של ועדת הכלכלה לעקוב ולכוון את כל המהלכים הקשורים בכלכלת ישראל, תוך ביקורת, תוך סיוע, תוך הנעת הליכי חקיקה שבלעדיהם לא היינו יכולים היום לנהל את המשק בישראל. זאת ועדה בהחלט ראויה והיא אחת הוועדות החשובות ביותר.

לכן משנה חשיבות יש גם ליושב ראש הוועדה. יושב ראש הוועדה יכול להיות אדם שגם עבד במסגרת האקזקוטיבה, זאת אומרת אם היה יכול להיות גם שר לשעבר – מה טוב, ואם היה שר טוב – עוד יותר טוב. למרות הצער שיש לי שהוא אינו שר גם בקדנציה הזאת, אני יכול לנחם את אותו אדם שיהיה יושב ראש ועדת כלכלה – אם ייבחר על ידכם – שהעבודה כאן משפיעה לא רק על המשק, אלא גם על הציבור בישראל לא פחות מאשר עבודתו של שר.

ובכן, רבותי, בהתאם לנוהל הכנסת, המליצה בפניי הוועדה המסדרת למנות את חבר הכנסת שלום שמחון להיות יושב ראש הוועדה. לשמחתי הרבה, כאשר הובא העניין לאישורה של ועדת הכנסת, בראשותו של חבר הכנסת רוני בר-און, גם היא אישרה את המועמדות האפשרית של חבר הכנסת שמחון – היא אפשרית במידה שאתם תאשרו אותה.

לכן, בפנינו נמצאת היום שאלה אחת – האם לאשר את מינויו של חבר הכנסת שלום שמחון כיושב ראש הוועדה, או חלילה לדחות את אישורו. אני אומר חלילה – תרתי משמע – גם כי הפרוטוקול מחייב אותי לומר כך, וגם כי אני מרגיש כך.

אני מבקש להביא להצבעה מי בעד חבר הכנסת שלום שמחון לשמש כיושב ראש הוועדה?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
המלצת הוועדה המסדרת למנות את חבר הכנסת ש' שמחון ליושב ראש ועדת הכלכלה, נתקבלה.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
תודה רבה. אני קובע שפה אחד, חבר הכנסת שלום שמחון, השר לשעבר, נבחרת ליושב ראש הוועדה, ואני נותן בידך את הפטיש. נא לשבת ולנהל את הישיבה.
היו"ר שלום שמחון
חברים, תודה רבה.

ברשותכם, אני רוצה להודות ליושב ראש הכנסת וגם לברך אותו באופן רשמי על תפקידו. נמצא כאן גם חבר הכנסת רוני בר-און, שגם אותו אני מברך על תפקידו כיושב ראש ועדת הכנסת. מגיעות מילות תודה גם לסיעת העבודה על ההמלצה לבחור בי וכן על הבחירה כאן.

אני רוצה להגיד כמה מלים לגבי הוועדה. גם אני, כחבר בוועדה הזאת בשנים עברו, מכיר מקרוב את עבודת הוועדה ומכיר בחשיבותה. נדמה לי גם שהיושב ראש הקודם של הוועדה, אברהם פורז, הצליח להעלות מדרגה נוספת את ועדת הכלכלה, ואני בהחלט מתכוון להמשיך מאותו מקום שבו הוא הפסיק.

אין לי שום כוונה להיות אופוזיציה לממשלה – לא בגלל העובדה שיש פה הרבה חברי ליכוד בוועדה - אלא מתוך כוונה שעבודת הוועדות תסייע למשק, ומאחר שאין לי כוונה להיות אופוזיציה למשק, אני רואה את הדברים עין בעין כדי לאפשר לתהליכים במשק להמשיך לקרות.

כפי שאתם יודעים, אני כיהנתי בממשלה הקודמת. נדמה לי שאני השר היחיד מהממשלה הקודמת שיעמוד בראש ועדה של הכנסת, ואני רואה בכך חשיבות גדולה מאד.

הכוונה היא בסופו של דבר גם לשתף פעולה עם ארגוני הצרכנים, גם עם המשרדים הכלכליים - כמי שמכיר את העניין מקרוב כשר כלכלי לשעבר, עם הרבה תקוות להיות שר כלכלי גם בעתיד. זה לא תלוי רק בנו, זה תלוי גם בהנהגה שיושבת כאן.

אני רוצה לומר מילה בתגובה להערת האגב שנאמרה כאן על ידי יושב ראש הכנסת בנושא התקשורת.

אני רואה בתקשורת חלק מרכזי בעבודת הוועדה. אני גם חושב שהממשלה יכולה להיות סמוכה ובטוחה – גם לאור הדברים שאמרתי כאן – שאין לי כוונה להיות אופוזיציה לממשלה כיוון שזו אז אופוזיציה למשק, אלא יש לי כוונה בהחלט לשתף פעולה ולראות את הדברים עין בעין, מתוך כוונה להגביר את התחרות במשק ולאפשר את הגברת התחרות, אבל גם מתוך כוונה לקדם את התהליכים.

ואם אני צריך לבקש מאחד הידידים הכי חשובים של הלובי החקלאי בכנסת ישראל – שעומד היום בראש הכנסת – שלא לעשות צעדים שהמשמעות שלהם הוצאת סמכויות מתוך ועדת הכלכלה, אני חושב שאתה יכול להיות סמוך ובטוח שאפילו דידי לחמן-מסר לא תצליח, אם לא יהיו לה נימוקים משכנעים, לעכב תהליכים שצריכים לקרות, אותם אתה התחלת כשר התקשורת. אני יודע מקרוב שגם היום ראש הממשלה - שמחזיק בתיק הזה - נועץ בך, וכפי שאתה יודע, הוא נועץ בי לא מעט בעניינים אחרים.

כמי שמכיר אותי גם בעבודתי בוועדת הכספים של הכנסת וגם כשר בממשלה, המשמעות המפלגתית היא חשובה עד שמגיעים לכנסת, ולכן אני הייתי רוצה לראות בוועדה הזאת ועדה ששותפה לכל התהליכים, בלי קשר למצע המפלגתי של כל אחד מאתנו. בסך הכל זוהי ועדה שמרכזת בתוכה אינטרסים רבים בתוך המשק הישראלי, וצריך לומר כאן את האמת – אינטרסים מנוגדים מאד בשורה ארוכה של נושאים. ככל שאנחנו ניטיב לחלק בינינו את העבודה ולשתף פעולה לטובת המשק – כך מדינת ישראל תצא מהעניין הזה מנצחת.

אני שוב מודה לכם. תודה רבה.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
ברשותך, אדוני היושב ראש, לפני המברכים אני מבקש להעיר שכמובן, לא נעשה דבר בלי התייעצות עם יושב ראש הוועדה - ויושבים פה שני שרי תקשורת לשעבר.

ועדת התקשורת המיוחדת הוקמה בכנסת הקודמת אד הוק לכנסת ה-15, תוך מסירת שיקול דעת לכנסת ה-16 לבוא ולקבוע אם תהיה גם ועדה נפרדת בעניין זה.

אין כל ספק שיושב ראש ועדת התקשורת – בין שתהיה נפרדת ובין שתהיה מאוחדת – הוא יושב ראש ועדת הכלכלה, אין על כך שום ויכוח. כך היה עם אברהם פורז. הוועדות הן או אחת כוועדת משנה של השנייה או אחת נספחת לשנייה. הוועדה היתה נספחת לוועדת הכלכלה והפכה להיות ועדה עצמאית, כאשר לא היה הכרח שדווקא חברי ועדת הכלכלה יהיו חברים בוועדת המשנה. זו היתה איזושהי סינתזה של כל השקפות העולם בקשר לוועדות הכנסת.

אני יכול לומר שאתה צריך להיות סמוך ובטוח שלא אעשה ולא נעשה – לא ועדת הכנסת ולא אנוכי – שום דבר בלא להיוועץ ביושב ראש ועדת הכלכלה. כל דבר שייעשה, ייעשה בעצה אחת אתך.
היו"ר שלום שמחון
תודה.
דוד טל
אדוני היושב ראש, עמיתי חברי הכנסת. אדוני היושב ראש, אני רוצה לברך אותך על קבלת התפקיד, אני בטוח שתעשה אותו טוב, אבל אני קצת חלוק עליך.

הוועדה הזאת אמורה לפקח על עבודת הממשלה. החוכמה כולה לא נמצאת רק שם בממשלה, אבל אני מבין – היות שאדוני הגיע משם, עדיין ההשראה והרוח של הרשות המבצעת נחה עליו וקשה לו להשתחרר מכך.
היו"ר שלום שמחון
הוא פשוט קרא את הרכב הוועדה וראה מי משתתף פה.
דוד טל
בסך הכל, בכנסת הזאת – פעם אחר פעם וחדשות לבקרים – קיבלנו בקשות כאלה ואחרות, בפרט בחוק ההסדרים שמגיע כל שנה מאנשי האוצר והממשלה, וראה לאן הגענו. ממש הגענו למצב קטסטרופלי.

אני לא הייתי מציע לך לקבל דברים אוטומטית. אני בעד לעזור לממשלה, להיות קורקטי יותר נכון, להתייחס לכל דבר לגופו. כשהממשלה הולכת בדרך נכונה – לתמוך בה, לעזור לה ולעודד אותה, אבל כשהיא לא עושה זאת, זה התפקיד שלנו לבקר אותה ולא לחסוך את שבטנו ממנה.
גלעד ארדן
אני לא מניח שהוא התכוון שנתמוך בממשלה באופן עיוור.
דוד טל
אני קיבלתי את הרושם שהוא התכוון שאנחנו נלך יד ביד עם הממשלה, ואני – כאופוזיציונר מלידה ונציג "עם אחד" – לא יכול לראות שאנחנו ניתן יד לכל דבר שהממשלה תבקש – כל ממשלה, לאו דווקא הממשלה הזאת. בסופו של דבר, יש הפרדת רשויות, והרשות הזאת אמורה לפקח על הרשות המבצעת.

לכן, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאד-מאד קורקטיים, והוועדה הזאת – על סדר יומה יש נושאים מאד כבדים, וכפי שאמר היושב ראש, יש להם השלכות על המשק כולו בישראל. אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לכל נושא לגופו של עניין ולראות איפה אפשר לשנות את דעתה של הממשלה, היכן לתבוע ממנה לשנות את דעתה והיכן לתמוך בה.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, ראשית אני מצטרף למברכים ואני רוצה לומר לך – פעם הוועדה הזאת היתה ועדה לא חשובה, אף אחד לא רצה לבוא אליה – אני מדבר כעת כחבר כנסת ותיק. אני הייתי חבר קדנציה שלמה בוועדה הזאת, ואני גאה על כך שביקשתי להיות שוב חבר בוועדה הזאת בשל העובדה שבקדנציה הקודמת החשיבות של הוועדה הזו קיבלה משנה תוקף – בגלל האפקטיביות והבולטות של היושב ראש שלה וכן בגלל רבים מחברי הוועדה והנושאים החשובים שנדונו כאן, ויעיד על כך השר לשעבר.

האמת היא שלמרות שהייתי חבר בוועדה הזאת, אני לא שמתי לב לתחומי הפעילות שלה, ואני קורא היום ורוצה לשתף אתכם מהם תחומי הפעילות של הוועדה הזו – יש דברים שאני לא מבין, אולי נצליח להבין ביחד.

בהתאם לתקנון הכנסת, עוסקת הוועדה במסחר ותעשייה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבורה על כל ענפיה; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים.

מה זה ערבים נעדרים?
רוני בר-און
הכוונה לנהדרים. זו טעות דפוס, לא יכול להיות אחרת ...
אחמד טיבי
אין ערבים נעדרים. תגידו לי מה השם, אני מחר מביא אותם.
דוד טל
זה ערֵבים נעדרים, לא ערבים.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת טיבי, זו התחלה טובה.
אחמד טיבי
אני מברך אותך .
היו"ר שלום שמחון
תודה.
דליה איציק
אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני יושב ראש הוועדה. חבר הכנסת שלום שמחון הוא גם חבר אישי של פואד בן-אליעזר, של אפרים סנה ושלי. אנחנו באנו הנה לא רק בשל תפקידנו, אלא בעיקר בשל החברות וההערכה הגדולה שיש לנו לבחור הבאמת טוב והמוכשר הזה.

לרובי ריבלין ולי יצא להיות שרים משותפים, יחד עם שלום שמחון, ואתמול כאשר ישבתי עם שלום שמחון, דיברנו על כך שבעצם בכנסת אתה מכיר אנשים באופן שטחי. ממשלה היא שולחן שבו אתה יכול להכיר הרבה יותר אנשים – אם הם יסודיים יותר, אם הם רציניים יותר. אף פעם לא תשמע ממנו נתון לא אמיתי, אף פעם לא תשמע ממנו התלהמות. תמיד הוא רציני, תמיד הוא מוכן, תמיד הוא יודע.

אני מאחלת לך המון הצלחה.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה שתדעו, שבממשלה, כשהייתי צריך לספור מי תומך באיזשהו נושא חקלאי, הייתי סופר קודם כל את יושב ראש הכנסת הנוכחי, חבר הכנסת רובי ריבלין, אחר כך את שרון, ואז את שלום שמחון.
קריאות
- - -
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
הם הקימו את הציונות. אפילו שיש לי מחלוקת קשה אתם על תפיסה מדינית ועל תפיסת הציונות, זו אותה דרך בציונות של הגשמה על-ידי התיישבות – חלילה, לא לומר התנחלות כי מי מתנחל בארץ-ישראל, אסור - אבל אותם אלה שהתנחלו בגן-שמואל ואותם אלה שהתנחלו בצפון ובדרום ובכל מקום בארץ וכבשו אותה, אלה אנשים שצריכים להצדיע להם.
אבשלום וילן
היושב ראש אומר זאת פעמים רבות והוא גם היה מגיע לישיבות שלנו, כך שלאורך כל השנים בנושאים הללו אנחנו בראש אחד.

אני רוצה לברך את שלום, ידידי. אנחנו כבר עובדים הרבה שנים ביחד. אני משוכנע שבוועדת הכלכלה – למרות שניסיתי להסביר לאחמד טיבי שלא מדובר בערבים, אלא בערֵבים נעדרים, יש כאן בעיה של ערבויות וכו' – אבל בכל זאת, אני יודע דבר אחד, שחבר הכנסת פורז עשה באמת קריירה מרשימה בתור יושב-ראש ועדת הכלכלה. הוא עסק בקשת רחבה מאד של נושאים, ואני מוכרח לציין שגם שני שרי התקשורת האחרונים בילו כאן רבות בוועדה בנושאים הללו, ואני חושב שבהחלט ביצענו בוועדה פריצת דרך.

אני משוכנע שיש פה הרבה מאד עבודה – עבודה חשובה – ואני תקווה שאתה באופן אישי, אבל בעיקר מפלגתך, ביחד תבצעו נאמנה את עבודתכם הפרלמנטרית כאופוזיציה לוחמת ובאמת נמצה פה את התפקיד ונגיע להישגים מרשימים לטובת מדינת ישראל.
היו"ר שלום שמחון
תודה.
בנימין בן-אליעזר
אני חושב ששלום הוא אחת ההפתעות הכי גדולות שהיו לנו בממשלה הקודמת. לקבל אותו כפי שהוא – הוא נכנס כשר החקלאות – ולראות עם איזה מטענים הוא יצא, אתה רק עומד ומשתאה מהיכולת שלו, מהכושר שלו. יש לו מגבלה אחת – אני מודה - הוא בן-אדם, ולמרות המגבלה הזאת הוא מצליח להתקדם.

בכל אופן, באוקיינוס הזה של הטירוף, להיות בפוליטיקה ולהמשיך להיות בן-אדם ואיש הגון וישר – ולהתעקש להמשיך להיות כזה – אני בטוח שהוועדה הזאת קיבלה יושב-ראש מעניין, מרתק, ואני משוכנע שגם פה הוא יפתיע. אני מקווה רק שתעשה את זה בתקופה קצרה מאד.
מלי פולישוק-בלוך
אני רוצה להצטרף לברכות. אני מאחלת לך שתהיה מקצועי, ענייני ומוצלח לפחות כמו הקודם – אתה יכול תמיד להיות יותר. כל מי שהיה פה בישיבות של ועדת הכלכלה – ואני, מן הכיסאות האחוריים, השתתפתי מדי פעם – ציין שזו היתה ישיבה מאד מקצועית, מאד עניינית, את הפוליטיקה השאירו במקום אחר, ואני מאחלת לנו שנפעל בהתאם.

אני רוצה להפתיע אתכם ולומר שאני – למרות שאני באה ממפלגה שנחשבת אויבת החקלאים – מאד תומכת בחקלאים, ובמיוחד בקיבוצים. כפי שאמר יושב-ראש הכנסת, יש להם חלק ניכר וחשוב בהקמת המדינה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני רואה את המושבים ואת הקיבוצים ביחד.
מלי פולישוק-בלוך
מושבים וקיבוצים – אני חושבת שאסור לנו לשכוח את זה וצריכים לעזור להם לעבור את הימים הקשים שהם עוברים. יחד עם זאת, אנחנו לא צריכים להפוך להיות ועדת החקלאים, אלא תמיד ברמה הלאומית.

אני מבקשת מהיושב-ראש לשים על שולחן הוועדה את הנושא המאד חשוב – אני גם הגשתי הצעת חוק בעניין הזה השבוע – התחייבויות המדינה לספקים של שירותים ומוצרים. המדינה לא עומדת בהתחייבויות שלה, ומדובר בהרס אמיתי וטוטלי להרבה מאד עסקים. את זה שמעתי גם מלשכות איגוד המסחר וגם בהתאחדות התעשיינים, שזה לא סקטוריאלי, מדובר כמעט בכל המשק. אני מבקשת שבנושא הזה נדון בהקדם.
יצחק וקנין
לא סוד – אני לא רק חבר של שלום, גם שכן של שלום, גדלנו ביחד - ולי אין ספק ששלום ימלא את התפקיד הזה בצורה הטובה ביותר. אני מכיר את שלום, את היכולות שלו, את הביצועים שלו, ואני חושב שגם פה הוא יפתיע, בעזרת השם.

אני מאחל לך שבכל אשר תעשה – תשכיל ותצליח.
דניאל בנלולו
אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, ידידי, יושב-ראש ועדת הכנסת, אדוני שר התקשורת לשעבר, ואחרי אתמול – יום האישה הבינלאומי – איך אפשר לשכוח את השרה לשעבר דליה איציק.

אדוני היושב-ראש, אני מצטרף לברכות ואני מחבר את דבריו של ידידי, חבר הכנסת דוד טל, למה שאתה אמרת – אנחנו כולנו פה אחראים. נשלחנו פה למשימה חשובה מאד, ועם מה שקרא כאן חבר הכנסת טיבי, אנחנו נעשה את זה במלוא מובן המילה ונעמוד בכל מה שכתבו – בכל התחומים אנחנו נטפל – את רשימות הנעדרים תעבירו למישהו אחר והכל יהיה בסדר.

אני מאחל לך בהצלחה.
יחיאל חזן
אדוני יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הוועדה, יושב לצדך מי שהיה שר התקשורת, אני באתי אליו כשר התקשורת לבקש ממנו עזרה למתיישבים. הוא אמר – יהודה ושומרון, אני ישר חותם – ואז התברר שזה לא בדיוק כך, הייתי צריך לבוא לכאן כדי שהוא יחתום. אני יכול לגלות לכם שהייתי צריך לחבור לחברי הכנסת טיבי וקליינר כדי שזה יעבור, ובזכותו של טיבי הצלחנו לעזור למתיישבים ביהודה ושומרון.

אני מאחל לך הצלחה. אנחנו לא מכירים באופן אישי, אבל לאור מה ששמעתי, אני מאחל לנו עבודה משותפת. למרות שאני נמנה על הקואליציה, שמחתי לשמוע שפה כבר אין מפלגות ורק עבודה עניינית, ואני אהיה לצדך ואסייע בידך.
היו"ר שלום שמחון
חברים, אני מודה לכם. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים