ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/05/2016

שקיפות המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 39

מישיבת הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יום ראשון, ז' באייר התשע"ו (15 במאי 2016), שעה 11:00
סדר היום
שקיפות המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
נכחו
חברי הוועדה: סתיו שפיר – היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
מיכל גלברט - רפרנטית מו"פ והשכלה גבוהה באג"ת, משרד האוצר

ליאת הלבץ - מנהלת קשרי ממשל, התאחדות הסטודנטים

צילה סינואני-שטרן - חוקר, המועצה להשכלה גבוהה

מיכל פרי - רכזת פניות ציבור, המועצה להשכלה גבוהה

שרון אחדות - דובר, המועצה להשכלה גבוהה

חן אבישר - הלשכה המשפטית, המועצה להשכלה גבוהה

עומרי גולן - הלשכה המשפטית, המועצה להשכלה גבוהה

דבורה מרגוליס - ראש מינהל ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

יובל אדמון - כלכלן בכיר ראש צוות שת"פ באגף האסטרטגיה, המועצה הלאומית לכלכלה

יעקב ברגמן - מרצה באוניברסיטה, אוניברסיטאות

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
מנהל/ת הוועדה
בת שבע פנחסוב
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

שקיפות המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו נפתח את הישיבה על אף שאנחנו מחכים לנציגי משרד האוצר. בהמשך לדיון הקודם שעסק בשקיפות בהטרדות מיניות באקדמיה, עכשיו אנחנו נעסוק בשקיפות במל"ג ובמוסדות האקדמיה באופן כללי. המל"ג, הגוף המשפיע ביותר על ההשכלה הגבוהה בישראל, הגוף שאחראי הן על התקצוב של מוסדות ההשכלה הגבוהה, של המחקר, על הכשרת כוח האדם של העתיד, הכוח האקדמי של העתיד, על פיתוח של מחקר ישראלי עצמאי, איכותי, פורץ דרך, על הנגשת האקדמיה לפריפריה ולאוכלוסיות המוחלשות. כלי חשוב ביותר לניידות חברתית בישראל ומשום מה, המל"ג לא פועל בשקיפות שהיינו מצפים ממנו לפעול על פיה.

אני אפתח בזה את הדיון מאחר והנושא הזה כבר נמצא בדיונים מתמשכים במשך שנים – שקיפות תקציבית, לא רק התקציב הכולל, רק הכותרות אלא שקיפות ממש של תקצוב המוסדות האקדמיים, שקיפות בפרוטוקולים, פרסום של הדיונים שנוגעים להחלטות, מההחלטות היומיומיות ועד להחלטות האסטרטגיות בנושא של מחקר, בנושא של תקצוב מוסדות, החלטות לגבי עתידם של המוסדות האלה. ראינו ונחשפנו לשורה של תקלות שנובעות בין היתר מחוסר שקיפות, כמו למשל מוסדות שלקחו את התקציב שקיבלו על מנת לכסות חובות ולא כדי להשתמש בו לדברים שעליהם היה צריך. שקיפות גם נוגעת להליך של מינויים, של קביעת הסגל הבכיר של המוסדות ועוד ועוד.

אני מניחה ומקווה שהמל"ג מבין את חשיבותה של שקיפות, ושהדיון הזה יהיה דיון שהוא התחלה לאיך שקיפות במל"ג יכולה להיראות מתוך הבנה ששקיפות היא כלי גם למניעת שחיתות, גם למניעת חוסר יעילות ולניצול תקציבי ראוי. מדובר, בסופו של דבר, במועצה שחולשת על תקציב של מיליארדי שקלים, תקציב שיש בו כוח השפעה עצום על העתיד של מדינת ישראל מתוקף ההחלטות שמתקבלות על האקדמיה במדינה. השפעה עצומה על בריחת המוחות. אחת התופעות הקשות ביותר שאנחנו מתמודדים איתן, שנוגעות בכלל לא רק לעתידה של ההשכלה אלא לעתידה בכלל של מדינת ישראל, ומתוקף זה אני בטוחה שאתם גם תבינו את הצורך בשקיפות, ואני אשמח שהוועדה תציע כלים להגברת השקיפות ולייעול התהליך הזה.

כן, דוקטור ברגמן, אני יודעת שיש לך הרבה מה להגיד. אני אאפשר לך לפתוח את הדיון ולהציג כמה מהבעיות שנובעות מחוסר שקיפות ואני מבקשת ממך להתמקד בסוגיות של שקיפות ולא בדברים אחרים כי הנושא הזה הוא נושא עצום. אחר כך אנחנו נשמע גם מהמועצה הלאומית לכלכלה את האבחנות שלהם בנוגע לשקיפות במל"ג, ומשם נעבור למל"ג.
יעקב ברגמן
תודה. במקום להדגים את חוסר השקיפות בהתנהלות מל"ג וות"ת במספר רב של דוגמאות, ויש לי המון, אתרכז בפרטיה של דוגמה קשה אחת המבהירה כמה חמורה הבעיה. אדגים לכם כיצד מל"ג-ות"ת מחניקה את התחרות בהשכלה הגבוהה תוך הולכת שולל, פלילית לכאורה, את יושב ראש מל"ג עצמו. לא רק הציבור.
הדוגמה היא כזאת
בכתבי ההסמכה שמוציאה המל"ג לוועדות הבקרה הבינלאומיות מצורף באופן קבוע נספח שבו כתוב: אין זו כוונת המל"ג לדרג את המוסדות להשכלה גבוהה לפי תוצאות פעילות הערכת האיכות. המל"ג דורשת מוועדת הבקרה לא לעשות השוואות בין המוסדות. אבל מניעת שקיפות – וזה מניעת שקיפות כי להראות, לדרג, להשוות זה דבר שמוליך לשקיפות. בזה המל"ג פוגעת קשות באיכות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. כדי לראות את הפגיעה, אני אצטט מתוך נייר מדיניות של הנציבות האירופית כאשר התאימה במימון האיחוד האירופי את אתר "u multigrade", שאני מתרגם את שמו לדירוג רב-ממדי של האוניברסיטאות. אתר זה מדרג 850 אוניברסיטאות מרחבי העולם, כולל הישראליות על ממדים שונים. כך כתבה הנציבות האירופאית אשר תכננה את ההקמה ב-2010, של המוסד הזה: "דירוגים הנם מכשירים להגברת השקיפות על הביצועים של מוסדות להשכלה גבוהה. הנציבות האירופאית מאמינה ששקיפות וביצועים הנה מילה חשובה כדי ליידע יותר את הסטודנטים, את המעסיקים ואת קובעי המדיניות, ולאפשר למוסדות להשוות את עצמם לאחרים ולשפר את עצמם." סוף ציטוט.

בדירוג זה של האיחוד האירופי, במספר מאמרים המצוטטים ביותר מדורגות האוניברסיטאות הישראליות כך: מכון ויצמן מדורג במקום ה-40, האוניברסיטה העברית – 256, הטכניון – 350, אוניברסיטת תל-אביב – 400, בר-אילן – 462, אוניברסיטאות בן-גוריון וחיפה כלל לא הצליחו להיכנס לדירוג זה של 792 אוניברסיטאות ברחבי העולם.

גם ועדת התקצוב להשכלה הגבוהה הבריטית מדרגת את תפוקות המחקר של כל המחלקות האקדמיות בבריטניה בכל אחד מ-67 שטחים אקדמיים, ומפרסמת את הדירוגים לציבור, וכך גם היא מחלקת את התקציב.

כך מדרגת ומפרסמת לציבור גם האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים אך כאמור הוא, ועכשיו אני בא לנקודה המרכזית, שהנספח של מכתב ההסמכה של המל"ג בוועדות הבקרה הבינלאומית האוסר על ההשוואה בין המוסדות הנו מוסתר מן הציבור. את זאת גיליתי ב-2008, כאשר מי שהעלה את הדוח לאתר המל"ג שכח או שכחה לחתוך את הנספח ממכתב ההסמכה, כי זה מה שהם עשו כל הזמן. העלו את המכתב עצמו שעליו חתום יושב ראש המל"ג עמוד אחד, ועוד שלושה עמודים של נספח לא היו קיימים בכלל על האתר.

בעקבות גילויי את הנספח המוסתר שאלתי את הממונה דאז על מדור בקרת האיכות המל"ג, מיכל נוימן, והיא אמרה לי שהנספח נתלש מהדוחות הקודמים מסיבה טכנית. איך זה יכול להיות שמתוך מסמך PDF, שלושה עמודים נתלשים ככה טכנית? מיכל נוימן הבטיחה שמאז ששאלתי, ב-2007, עוד מעט עשר שנים, יקפידו לפרסם גם את הנספח. אני לא עקבתי אחרי זה אבל ביום שישי הסתכלתי, ששמונה שנים לאחר ההבטחה הזאת הנספח עדין נתלש גם מדוח הוועדה הבינלאומית על תחום החינוך והוראות המדעים שהועלה לאתר המל"ג לפני חצי שנה, בספטמבר 2015. עדין תולשים את הנספח. מישהו מהמל"ג המשיך לתלוש במתכוון את הנספח אבל את החמור מכל עדין לא סיפרתי: בעקבות גילויי את הנספח המוסתר שאלתי את יושבי ראש המל"ג הקודמים שי פירון, גדעון סער ויולי טמיר האם הם ראו אי פעם את הנספח האוסר על ההשוואה בין המוסדות כאשר הם חתמו על המכתבים. שלושת יושבי ראש המל"ג הופתעו לשמוע שאין נספח כזה, הם לא ידעו. התברר שאף אחד מהם לא ראה את הנספח האוסר על ההשוואה כאשר חתמו על מכתבי ההסמכה לוועדות הבקרה הבינלאומיות. לא רק חוסר שקיפות יש כאן אלא עבירה פלילית לכאורה של מרמה והפרת אמונים שדינה מאסר שלוש שנים.

את הסיבה שהנספח הוסתר על ידי גורמים במל"ג ניתן לראות מדברי ה-OECD על המל"ג כבתוך שלו, על כלכלת ישראל כאשר צירף אותה לארגון ב-2009, וכך כתב ואני ציטטתי בישיבה הקודמת: המל"ג, לפחות עד היום, ייצגה בעיקר את האינטרסים של המוסדות להשכלה גבוהה. המל"ג הנה קרובה מדי לאינטרסים של המוסדות להשכלה גבוהה מלהיות מסוגלת להבטיח פרספקטיבה מאוזנת בהתוויית המדיניות. זאת הסיבה שמדינת ישראל הנה המדינה היחידה בעולם שבה קיימים גופים, כלומר המל"ג או הות"ת, הנשלטים על ידי הסגל האקדמי. בכל המדינות המתקדמות האחרות בעולם מדיניות ההשכלה הגבוהה נקבעת על ידי הממשלה ועל ידי הפרלמנט.

הממשלה הבריטית פרסמה ב-2011 מסמך בשם "השכלה גבוהה – הסטודנטים בלב המערכת", שבו היא כותבת בין השאר: אנו, הממשלה הבריטית, באמצעות השר לענייני השכלה גבוהה, נדרוש מן המוסדות להשכלה גבוהה לספק מידע סטנדרטי בר השוואה על תכניות הלימודים שלהם, ונקל בכך על הסטודנטים המועמדים למצוא את המידע ולהשוות בין המוסדות. ברור שהמל"ג בישראל, המורכבת מרוב מוחץ של אנשי הסגל האקדמי, גוף שלא קיים כמוהו עכשיו בשום מדינה אחרת בעולם, לעולם לא תפרסם מסמך כמו השכלה גבוהה – סטודנטים בלב המערכת מפני שהעמדת הסטודנטים בלב המערכת כלל איננה אינטרס של קבוצת האינטרס של אנשי הסגל האקדמי שהמל"ג מייצגת. זוהי רק דוגמה אחת להתנהגות מל"ג הנוגדת את האינטרס הציבורי. אני יכול להביא דוגמאות קשות רבות אחרות - -
היו"ר סתיו שפיר
פרופסור ברמן, אני רוצה למקד אותך לפני שאנחנו עוברים הלאה: נושאים שבהם היה ניתן להגביר את השקיפות מבחינת נהלים ותהליכים, אבל ממש בנקודות. מה הציפיה לשקיפות מהמל"ג מבחינת - -
יעקב ברגמן
אני עובר על הנקודות: 1. יש לחקור מי האחראי להסתרת הנספח למכתב ההסמכה לוועדות הבקרה הבינלאומיות במשך שנים מיושבי ראש המל"ג. אני גם שאלתי את חברי המל"ג, גם הם לא ידעו על הנספח.
היו"ר סתיו שפיר
בנקודות.
יעקב ברגמן
אז אני אומר, צריך לחקור מי עשה את זה, להרחיקו מכל קשר עם מל"ג-ות"ת. יש לפטרו אם הוא נמנה על הסגל המנהלי, זו במטרה להרתיע מהמשך התנהלות לכאורה פלילית זו.

יש להסיר מן הנספח למכתב ההסמכה את האיסור להשוות בין תכניות הלימוד השונות באותו שטח. יש להפסיק לאלתר את הסתרת הנספח מיושב ראש המל"ג ומן הציבור - -
היו"ר סתיו שפיר
בנושאים שלא נוגעים לנספח יש לך הערות או שאנחנו עוברים הלאה?
יעקב ברגמן
הנה, כאן למשל: ב-2007 דרשתי מיושב ראש המל"ג דאז, יולי טמיר, לתרגם את הדוחות לעברית. דרישתי נענתה חלקית במשך שנתיים. רק הדוח הכללי תורגם, והדוחות על המוסדות השונים המכילים מידע חשוב לסטודנטים לא תורגם. אחרי שנתיים הפסיקו לתרגם גם את הדוח הכללי בטענה שקרית שאין לכך תקציב מתוך שמונה מיליארד השקל שהממשלה תקצבה אז. יש לתקצב ולתרגם לעברית את כל הדוחות במלואם.

4. יש לפרסם לציבור כיצד הוציאו המוסדות להשכלה גבוהה לפועל את החלטות המל"ג, בעיקר את אלה שקיבלה בעקבות הדוחות של הוועדות - - - ויש לי פה דוגמה: האוניברסיטה חייבת, ככה נכתב בעמוד תשע, בדוח על מדיניות ציבורית. האוניברסיטה חייבת לתת לבית הספר למדיניות ציבורית על שם פדרמן טיפול בהלם. אף אחד לא ידע על זה. זה כתוב באנגלית. אז שאלתי את נציגי האוצר, הם גם לא ידעו. לא קראו את הדוח. הדוח באנגלית, קשה לקרוא.
היו"ר סתיו שפיר
תודה רבה.
יעקב ברגמן
עוד שתי נקודות: בדומה למה שעשתה הממשלה הבריטית, על ממשלת ישראל לחייב את המל"ג להקים אתר הדומה ל"אוני סטט" הבריטי, יש אתר כזה, שייתן לסטודנטים מידע משווה על מוסדות ההשכלה הגבוהה. כל אחד יכול להיכנס אל האתר הזה שנקרא "אוני סטט", ולעשות השוואה בין המוסדות שמעניינים אותו.

6. יש לאמץ את השקיפות של הגוף הרגולטורי על מערכת אוניברסיטאות המחקר הציבוריות בקליפורניה ה - - -, מערכת הנחשבת לטובה מסוגה בעולם. רק בשבוע שעבר התקיימו שלושה ימי דיונים משודרים באינטרנט. אני פה, מירושלים, רואה את הישיבה של הוועד המנהל של אוניברסיטת קליפורניה. יש מכינת ברקלי, UCLA, כל האוניברסיטאות החשובות האלה. כל החומר, שמים אותו על האתר לפני הישיבה. החומר שמקבלים חברי הוועד המנהל והציבור, יש דבר כזה שנקרא Public comment, שכמה ישיבות – כל הישיבות פתוחות, כמעט כולן, לפי חוקת קליפורניה. כל הישיבות פתוחות לציבור, ויש Public comment שאומר שכל אזרח קליפורני יכול לקבל דקה אחת לדבר בפני הוועד המנהל, ושלושה יכולים לאחד יחד, הנציג שלהם ידבר שלוש דקות לפני הוועד המנהל 20 דקות ראשונות בישיבה. והם מדברים על נושאים שונים ואפשר לראות את זה על האתר כי שומרים את זה, לא רק משדרים את זה ישיר אלא שומרים את ההקלטות על האתר של האוניברסיטה. עד כדי כך השקיפות שם היא גדולה, כן?
והדבר האחרון
לאחרונה פרסמה המל"ג להערות הציבור את תכניתה לשילוב חרדים. מל"ג חייבת לעשות זאת גם עם תכנית החומש החדשה כולה, לא רק העניין של החרדים.
היו"ר סתיו שפיר
תודה רבה לך. יובל אדמון מהמועצה הלאומית לכלכלה, אתה גם היית נציג בוועדת המשילות שנגעה בנושא. ספר לנו קצת מה היה אפשר לשפר בשקיפות במל"ג וות"ת. אנחנו עם פנינו לעתיד.
יובל אדמון
אוקי. קודם כל, תודה על ההזמנה לכאן, זה תמיד נושא חשוב ומערכת חשובה, לא רק בעצם זה שהמדינה משקיעה בערך 10 מיליארד שקלים בשנה אלא זה בעצם אחד ממנועי הצמיחה של המשק.

כמה דברים – אני אמשיך חלק מהדברים שדוקטור ברגמן נגע בהם. צריך לחלק את זה אולי בצורה מאד גסה לשניים: האחד – זה שקיפות במובן הזה שאנשים יוכלו לדעת שבאמת המערכת מתנהלת בצורה תקינה, נקרא לזה, בכל הנושא של דוחות הכספיים, להבנתי, של המוסדות. אגב, אני מדבר על מל"ג-ות"ת שבעיקרון כבר יש מזמן תקציב מפורט מאד, כולל התקצוב פתוח בצורה שקופה לחלוטין לציבור. - -
יעקב ברגמן
אבל הפסיקו לפרסם דוחות דו-שנתיים ב-2009. למה?
יובל אדמון
של מי? של המל"ג - -
יעקב ברגמן
של המל"ג-ות"ת, כן. עד 2009 פורסמו דוחות דו-שנתיים. מאז שטרכטנברג התמנה ליושב ראש הות"ת זה הופסק. שאלתי אותו למה, הוא לא ענה לי.
יובל אדמון
זה צריך לשאול את המל"ג, אני דווקא מכיר דוחות אבל אחד הדברים החשובים, אני חושב, זה הסיפור של פרסום של דוחות כספיים של מוסדות. זה משהו שראינו עכשיו, בחודשים האחרונים, שהם התחילו לזוז עם זה קדימה. ברמה הכי בסיסית לדעת שהמוסדות מתנהלים בצורה תקינה, שאפשר יהיה להשוות מי משקיע יותר ב-X, ב-Y. זו נקודה אחת.

אני חושב שנקודה שניה, שאולי גם יכולה לתת מענה לסיפור הזה של הערכת איכות, וגם נגעת בזה, דוקטור ברגמן, זה דווקא לתת מידע על מה קורה עם הבוגרים של מערכת ההשכלה הגבוהה. כלומר, אנחנו רואים אנשים שנכנסים, משקיעים את מיטב שנותיהם, גם המדינה משקיעה הרבה מאד כסף והיינו רוצים לדעת, אני חושב, מה יוצא מזה. כלומר, כמה שנים לאחר מכן איפה האנשים עובדים, לאן המשיכו בתארים כאלה ואחרים במקצועות שונים ובמוסדות שונים. בסוף אנחנו חושבים במונחים כלכליים, אנחנו רוצים שיהיה פה איזה שהוא שוק שהוא - -
היו"ר סתיו שפיר
היום על מה מתבססות החלטות כאלה כמו החלטות לסגור למשל חוגים לעומת חוגים אחרים להרחיב, על מה זה מתבסס?
יובל אדמון
יש פה עניין של חופש אקדמי שצריך מאד מאד להיזהר לגביו. יש בחוק המל"ג, מוגדר העניין של חופש אקדמי של המוסדות.
היו"ר סתיו שפיר
זה בוודאי אבל על מה מתבססות ההערכות האלה?
יובל אדמון
אז יש הערכות - - - אני חושב שלפני כמה שנים היה הסיפור של מדעי המדינה, אם אני זוכר נכון - -
קריאה
פוליטיקה וממשל.
יובל אדמון
- - פוליטיקה וממשל בבן-גוריון, שהיתה שם התעסקות שלמה בין היתר על בסיס דוחות של הוועדה הבינלאומית של הערכת איכות - -
יעקב ברגמן
מקרה בודד, יוצא מן הכלל.
יובל אדמון
אני חושב, אגב, שצריך מקרה קיצוני כשסוגרים חוג לימוד על בסיס דוח בדיקות. זאת אומרת, זה צריך להיות ממש ממש - -
יעקב ברגמן
שאין לימודי ליבה, כך אמר יושב ראש הוועדה הגרמני.
יובל אדמון
אני בטוח שמל"ג יודעים לספר על זה לעומק, אני לא מכיר את הפרטים.
יעקב ברגמן
אני יכול לספר לך שלא נעשה עם זה - -
היו"ר סתיו שפיר
דוקטור ברגמן.
יובל אדמון
אני חושב שדווקא עכשיו מי שהוא מתלבט מה ללמוד, אם ללכת ללמוד פסיכולוגיה או לימודי המחשב והאם ללמוד את זה באוניברסיטת תל-אביב או במכללת תל-אביב יפו, יש לזה משמעות גדולה לנסות להבין מה בסוף יצא לו מזה. זו דרך טובה שלנו לנסות להבין את האיכות. זה רגיש כי כשאתה נכנס לפרטים צריך לחשוב איך מבטלים כל מיני השפעות נוספות כי זה לא אותו פרופיל של מי שלומד ב"ספיר" ובבר-אילן. אני חושב שזה צעד משמעותי בכיוון ומתחבר לאמירה של דוקטור ברגמן על אתר "אוני סטט" ודברים מהסוג הזה - -
יעקב ברגמן
"יוניברסיטי סטטיסטיקס", הם נותנים את כל המידע הזה.
היו"ר סתיו שפיר
סיימת? חלק מהדברים וההמלצות האלה, בין היתר המלצות מוועדת המשילות כבר התקבלו? כבר הפכו להיות מדיניות?
יובל אדמון
צריך להבין שוועדת המשילות בסוף לא אומצה על ידי הממשלה. יש המלצות שאני, כמי שהיה חבר בוועדה בזמנו כנציג ציבור, אני חושב שהיו שם המלצות טובות אבל אני חושב שהממשלה הקודמת החליטה לדחות אותם - -
יעקב ברגמן
בנט, בנט.
יובל אדמון
לא, הקודמת בוודאות והנוכחית, אני לא יודע בדיוק איפה הסטטוס עומד אבל - -
יעקב ברגמן
ובצדק.
היו"ר סתיו שפיר
פרופסור ברגמן, אני מבקשת שהוא יסיים את דבריו בלי להתפרץ לו לדברים.
יובל אדמון
בשונה מדוקטור ברגמן, אני חושב שההמלצות היו טובות וטוב היה אם היו מתקבלות אבל בינתיים זה לא המצב.
היו"ר סתיו שפיר
נערך על זה דיון גם במל"ג?
יובל אדמון
אני לא יודע, אני לא חבר מל"ג.
היו"ר סתיו שפיר
נציגנו במל"ג.
שרון אחדות
שלום, בוקר טוב. אני דובר המל"ג. את רוצה שאני אגיב לדברים, את רוצה לשאול משהו?
היו"ר סתיו שפיר
אגב, אנחנו הזמנו את נציגי המל"ג ואמרנו וגם פנינו פעם אחר פעם וביקשנו שלא תגיע רק מחלקת הדוברות, עם כל הכבוד, ואני בטוח שכוונותיך טובות וטהורות אבל היה ראוי שהמל"ג, בדיון כזה על שקיפות, יביא לפה נציגות רחבה שבאמת ניתן לא רק לדברר את מה שכבר קרה אלא להציע פתרונות ולשקול פתרונות שיחילו על המל"ג שקיפות יותר גדולה.
יעקב ברגמן
אתה ידעת על הנספח?
היו"ר סתיו שפיר
דוקטור ברגמן, אתה לא שואל את השאלות. כשהוא יסיים תוכל להפנות אליו שאלות נוספות.
שרון אחדות
אני - - - לאור ההתבטאות שלו לנושאים פליליים בנושא המל"ג - -
היו"ר סתיו שפיר
אני מבקשת ממך להתייחס לסוגיות שהעלינו. אני אמקד אותך רגע – ההחלטות של המועצה, מדוע הן לא מתפרסמות? למה מה שמפורסם מועלה לאתר בעיכוב של חודשיים מיום שהתקבלה ההחלטה? מדוע אתם מתנגדים לפרסום של פרוטוקולים מלאים מתוך הישיבות? והעלה דוקטור ברגמן את הסוגיה הזאת של ממש לשדר את הישיבות ולהקליט אותן ולאפשר לציבור להשתתף. אבקש את עמדתכם לגבי זה.

האם יש השתתפות של הציבור, ואם אין שום השתתפות של הציבור מעבר לנציג התאחדות הסטודנטים שיושב שם, השתתפות רחבה יותר - מדוע לא לשקול השתתפות כזאת? חומרי רקע וחוות דעת שאתם מקבלים, מדוע לא לפרסם אותם? חוות דעת מקצועיות שיאפשרו לגבות את ההחלטות. יש לכם אתר, ממה שאנחנו מבינים, מאד רציני ויעיל שנקרא "בוקס" לשיתוף בחומרים ובתכנים. מדוע אתר כזה, או לפחות חלקים ממנו – אני מבינה שזה אתר שהמטרה שלו זה לעבודה השוטפת אבל מדוע חלקים ממנו או חומרים שמעודכנים לא יכולים להיות פשוט פתוחים לציבור?
שרון אחדות
החלטות מל"ג עולות באופן קבוע לאתר המל"ג. סדר היום - -
היו"ר סתיו שפיר
בתוך כמה זמן?
שרון אחדות
נתחיל לפני זה: קודם כל, סדר היום עולה כשבוע לפני, וכולם יכולים לראות את זה. ההחלטות עולות תמיד כשישה שבועות בערך בממוצע אחרי הישיבה, כי בסוף כל ישיבה צריך לאשר את הפרוטוקול. כל ישיבה מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת, ובין ישיבה לישיבה יש שלושה שבועות הפסקה, ורק בגלל זה, זה עולה תמיד באיחור של שלושה שבועות ולא חודשיים.
היו"ר סתיו שפיר
אישור פרוטוקול, איך אתם עושים את זה?
שרון אחדות
יש ישיבה, מתנהל פרוטוקול שנשלח לחברי המל"ג. בישיבה אחריה הוא מאושר בפתח הישיבה ורק אחרי זה אנחנו מעלים את זה למל"ג.
היו"ר סתיו שפיר
מה הבעיה לעשות כמו הכנסת, להעלות את הפרוטוקול ואם למישהו יש הערות, שיפנה את ההערות שלו - -
שרון אחדות
אני לא מדבר על הפרוטוקול, אני מדבר על ההחלטות. התבלבלתי. לגבי ההחלטות, תמיד בישיבה - -
היו"ר סתיו שפיר
ההחלטות מאושרות.
שרון אחדות
נכון. הפרוטוקול, אי אפשר להעלות אותו באופן מלא מכיוון שבתוך הדיון גם יש התייחסויות של לשכה משפטית, של יועצים משפטיים וכולי. אנחנו לא יכולים להעלות את זה כרגע. כל מי שפונה דרך חוק חופש המידע, היו לנו עשרות פניות - -
היו"ר סתיו שפיר
איזה התייחסות של לשכה משפטית אי אפשר? תן לנו דוגמאות.
שרון אחדות
לפעמים יש דיון שמדברים באופן פרטני על סוגיה מסוימת או בן אדם מסוים ועולים דברים - -
היו"ר סתיו שפיר
אם מדברים על בן אדם אפשר למחוק את שם הבן אדם והתייחסות שיכולה לזהות אותו. חוץ מדברים כאלה.
שרון אחדות
זה לא משהו שאפשר לענות עליו ב"כן" ו"לא". צריך להבין את העניין הזה כי הוא קצת מורכב. ברגע שיש פניה לחשוף את הפרוטוקול, ויש בפרוטוקול איזו שהיא התייחסות למוסד או צד שלישי שזה יכול להיות מוסד, בן אדם או לא משנה מי, אנחנו צריכים לפי החוק לפנות אליו ולקבל את התייחסותו. אנחנו צריכים לתת לו בין שבועיים לשלושה, אני לא יודע בדיוק את המועד, להגיש את התגובה שלו. במידה והוא מתנגד אנחנו צריכים לבחון את העניין הזה. הדברים לוקחים זמן. זה לא שאנחנו יכולים לקחת פרוטוקול - -
היו"ר סתיו שפיר
אתה מדבר פה בהתייחסות פרטנית לבן אדם.
שרון אחדות
נכון, גם לעניין של מוסד. אנחנו לא יכולים להעלות פרוטוקול שמתייחס למוסד, גם אם מישהו פונה לפי חוק חופש המידע ומבקש פרוטוקול על נושא מסוים, הוא נוגע גם למוסד, אנחנו צריכים לפנות לצד ג' לבקש את ההתייחסות שלו.
יעקב ברגמן
למה?
היו"ר סתיו שפיר
למה?
שרון אחדות
זה החוק.
יעקב ברגמן
אז צריך לשנות את החוק.
שרון אחדות
אתה מוזמן להוביל את המהפכה הזאת.
היו"ר סתיו שפיר
איפה בחוק זה כתוב?
יעקב ברגמן
לא חופש המידע - - -
היו"ר סתיו שפיר
סליחה, דוקטור ברגמן בבקשה.
שרון אחדות
זה חוק של הכנסת.
היו"ר סתיו שפיר
איפה בחוק זה כתוב?
חן אבישר
כל מסמך שכולל פרטים שקשורים לצד שלישי חייבים את אישור הצד השלישי כדי לפרסם את המסמך הזה. זה החוק. סעיף 13 לחוק חופש המידע, את יכולה לבדוק.
יעקב ברגמן
הכנסת גם עושה כאלה תהליכים?
חן אבישר
אני מקווה שכן.
היו"ר סתיו שפיר
אני מוכרחה להגיד שאנחנו נעשה על זה בדיקה בלשכה המשפטית אבל אני חושבת שזאת פרשנות לא נכונה, מהיכרותי.
שרון אחדות
את יכולה לבדוק את הדבר הזה, זה לא משהו - -
היו"ר סתיו שפיר
בהנחה שאתם מוחקים פרטים אישיים, כמובן, מתוך דיונים כאלה, מה המניעה לפרסם פרוטוקול? אתם מועצה שממומנת מכספי ציבור בסכומים מאד מאד גבוהים של כספי ציבור, שהאחריות שלכם היא אדירה. זה אחריות על כל דור העתיד של מדינת ישראל שעובר דרך מוסדות האקדמיה, מאיפה מגיעה בכלל נקודת המוצא הזאת, שלא צריך לפרסם את מה שנאמר בישיבות שלכם?
שרון אחדות
אף אחד לא אמר את זה. לא היתה פניה אחת - -
היו"ר סתיו שפיר
תראה, גם בבקשות חופש מידע, כשאתם מעבירים פרוטוקולים, אתם מעבירים את זה בצורה מאד מאד מטושטשת, אפילו בלי התייחסות למגדר של מי שדיבר בתוך המועצה, עם טשטוש של הרבה מאד מהפרטים. אני חוששת שאתם הולכים ממש לקיצון של הקיצון בניסיון שלא לפרסם במקום למצוא איזו שהיא דרך באמצע.
שרון אחדות
אני לא בטוח. אנחנו פועלים פה לפי החוק בעניין הזה של השחרה של דברים של צד שלישי או של ייעוץ משפטי, אנחנו מחויבים לעניין הזה. זה לא דבר שנתון לפרשנות - -
היו"ר סתיו שפיר
אף אחד לא אמר שלא תקבלו יועץ משפטי. אף אחד לא מונע מכם ייעוץ משפטי. שוב, זה לגמרי שחור ולבן. תדבר אתי על האמצע.
שרון אחדות
מניסיון, כל פניה לגבי חופש מידע, ודוקטור ברגמן יודע כי הוא פנה כמה פעמים לפי החוק - -
יעקב ברגמן
- - -
שרון אחדות
- - הוא מקבל תמיד מענה, ותמיד כל מענה כזה עובר את העניין של הלשכה המשפטית. אין מה לעשות.
היו"ר סתיו שפיר
אין בעיה, אתה לא עונה לי אבל על השאלה: מדוע שמראש, נתחיל מהבייסיק, - למה מראש הישיבות של המועצה להשכלה גבוהה הן ישיבות סגורות?
שרון אחדות
אז אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הדברים: לפעמים דנים במועצה על דברים שקשורים לצד ג' - -
חן אבישר
לא רק לפעמים. כל הזמן, כל הפרוטוקול זה דברים מאד - -
שרון אחדות
- - כל החלטה זה דברים שקשורים לצד ג'. אתה לא יכול, אם אתה רוצה באמת שאנשים יתבטאו שם בצורה חופשית ועניינית, ברגע שהדבר הזה גם משודר, הם לא תמיד יוכלו לעשות את זה, וגם לפי החוק אנחנו לא יכולים בשידור חי להתייחס - -
היו"ר סתיו שפיר
אתם בחנתם איפה אתם עומדים מול גופים דומים ברחבי העולם, שמצליחים להפעיל על עצמם יותר שקיפות?
שרון אחדות
אני לא יודע.
היו"ר סתיו שפיר
יש לכם איזו מדיניות שקיפות מוגדרת? ערכתם על זה דיונים במועצה?
שרון אחדות
סליחה?
היו"ר סתיו שפיר
מדיניות שקיפות מוגדרת של המועצה.
שרון אחדות
אני חושב שאנחנו הכי שקופים שאפשר. אין פניה - -
היו"ר סתיו שפיר
במשך החצי שנה האחרונה אתם לא פרסמתם בכלל את ההחלטות באתר.
שרון אחדות
מה? לא יכול להיות.
חן אבישר
אין דבר כזה.
יעקב ברגמן
אני לא מצאתי. ות"ת אני רואה אבל מל"ג?
היו"ר סתיו שפיר
אז בבקשה תנו לנו עכשיו את הלינק.
שרון אחדות
אין דבר כזה.
היו"ר סתיו שפיר
אז תנו את הלינק.
שרון אחדות
אני מוכן לבדוק את זה ונעביר לך את זה במידית.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו חיפשנו ולא מצאנו.
יעקב ברגמן
זהו, שזה קשה אפילו למצוא.
חן אבישר
אין דבר כזה - - -
היו"ר סתיו שפיר
אז בבקשה את הלינק ואנחנו נתקן. אם יש פה טעות, אנחנו נתקן את הטעות ונפרסם את הלינק החדש להחלטות. מהבדיקה שאנחנו ערכנו, חצי שנה שלא התפרסמו החלטות.
שרון אחדות
אנחנו נבדוק את זה - - -
היו"ר סתיו שפיר
כשאתה אומר שאתם הגוף הכי שקוף שיש, במה אתם כן מחילים שקיפות?
שרון אחדות
חוק חופש המידע שלנו - -
היו"ר סתיו שפיר
סליחה, אני אגיד הערה לגבי חופש המידע: בבקשה לא להיתלות בחוק הזה. מה שהיה אמור להיות זה שנקודת המוצא היא שכל המידע חשוף, ומי שרוצה להסתיר מידע שילך ויתכבד ויבקש בקשה להסתרת מידע. אל תאחזו בזה שאתם פועלים לפי חוק חופש המידע או לא לגבי פרסום או אי פרסום. יש לכם את כל היכולת מחוץ להגדרות של החוק הזה להחליט מה אתם רוצים להשקיף לציבור ואיזה מידע צריך להתפרסם. החוק לא מגביל אתכם במה אתם אמורים לפרסם ומה לא. הוא רק נותן לכם פתח לפרסם עוד דברים. אז בבקשה לא להיתלות בזה. במה אתם שקופים?
שרון אחדות
כל ההחלטות של מל"ג וות"ת מועלות באופן רציף לאתר שלנו. אולי יכול להיות שיש פה איזה משהו טכני לגבי מה שציינת קודם. נבדוק את זה באופן מידי.

דוח פניות ציבור שלנו – דבר חדש שהתחלנו בחמש השנים האחרונות, מפורט ברמה של נושאים. איזה נושאים פונים, וכל חתך וחתך מפורט. הנושא של התקציב השנתי – התקציב השנתי, לפחות לפי מה שדיברו כאן קודם על השנים 2008,2007 לא היה מופיע. היום החוברת עם התקציב של כל המוסדות מופיעה באתר המל"ג. מהלך די מהפכני שאני חושב שקיבלנו החלטה לפני שלושה חודשים - -
היו"ר סתיו שפיר
לא, יש שם תקציב של המל"ג למוסדות. אין שם את פירוט התקציב של המוסדות עצמם.
שרון אחדות
יש שם, ואם אתה רוצה גברתי, יש לי פה אפילו העתק מהחוברת - -
היו"ר סתיו שפיר
אני אתייחס לזה. התקציב של ות"ת לשנת הלימודים? לא מפרסם את הדוחות של המוסדות עצמם.
שרון אחדות
כן, כן.
היו"ר סתיו שפיר
אני יושבת אתו, הוא יושב פה מולי.
שרון אחדות
מפורט שם ברמה של כל מוסד כמה הוא מקבל, ובסעיפים העיקריים שלו.
היו"ר סתיו שפיר
כמה הוא מקבל אבל לא איך המוסד משתמש בכסף.
שרון אחדות
שניה אחת, זאת ההחלטה שקיבלנו לפני כשלושה חודשים, במסגרתה אנחנו מפרסמים גם את הדוחות התקציבים השנתיים של כל מוסד ומוסד. הכנו את זה לפני שלושה חודשים, פרסמנו את התקציר. בשנה הבאה, אם לא יהיה משהו בלתי צפוי, יעלו גם כל הדוחות המלאים.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו מחזיקים בדיוק באותו דוח. אני הדפסתי את הדוח הזה מהאתר שלך. אין פה פירוט של איך המוסדות משתמשים בכסף. כשמגיעות בעיות, ואני יכולה לציין רשימה של בעיות כאלה, מוסדות שהשתמשו בתקציב שלהם למרות שהוא הוקצה למטרה מסוימת, הם בסופו של דבר השתמשו בתקציב כדי לכסות חובות קודמים. מוסדות שהעבירו תקציבים לא נאותים או מבלי להסביר או מבלי לדווח על יציאה לשנת שבתון ובכל זאת התקבל עליה שכר ועוד ועוד דוגמאות כאלה. לזה אני מתכוונת שכשאנחנו צריכים פירוט תקציבי, אנחנו רוצים לראות איך המוסד משתמש בתקציב שלו.
שרון אחדות
החל משנה הבאה יעלו הדוחות המלאים. זו החלטה שקיבלנו לפני שלושה חודשים - -
היו"ר סתיו שפיר
של כל מוסד ומוסד החל מ-2017?
שרון אחדות
משנה הבאה, כן.
היו"ר סתיו שפיר
על שנת 2016?
שרון אחדות
זה תמיד שנה אחת אחורה. הבאנו את התקציב לפני שלושה חודשים, שנה הבאה יעלו הדוחות המלאים.

דיברו כאן הרבה על עניין של סטודנטים וכולי - אנחנו משקיעים כרבע מיליון שקל וזה אמור לעלות עד סוף שנת תשע"ו, מערכת חדשה למידע השוואתי בין כל המוסדות. עדין אנחנו בודקים איזה פרמטרים יהיו וכולי, הדבר הזה מאד מורכב ונבחן בימים אלו.
היו"ר סתיו שפיר
שמה זה אומר? אתם מתרגמים את המערכת הקיימת לעברית?
חן אבישר
יעלו שם דוחות ואנשים יוכלו לעשות השוואה על הכל. אתה יכול לבחור איזה מוסד, איפה הלימודים. ממש כמעט כל דוח שבן אדם יכול להעלות על דעתו, הוא יכול לעשות את זה באתר.
היו"ר סתיו שפיר
לבדוק מה? מה זה בוחן?
שרון אחדות
בן אדם רוצה למשל חוגים, מנהל עסקים איפה לומדים, סילבוסים ודברים כאלה. כרגע אנחנו מטמיעים את הפרמטרים בתוך העניין הזה. זה נבנה ברגע זה.
היו"ר סתיו שפיר
כולל מה שהציע יובל אדמון, בחינה של מה קורה בעתיד?
שרון אחדות
זה דבר שהוא קצת יותר מורכב לדעתי, וצריך אולי שילוב כוחות גם של משרד הכלכלה וגופים נוספים. זה לא דבר שאנחנו יכולים לבדוק אותו. אנחנו אחראים שהסטודנט נמצא בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה. מה קורה אתו אחר כך? אין לנו מעקב על זה. זה אולי למוסדות יש. כשאני רואה, לדוגמה, שלשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון מפרסמים לפי חתכים כאלה ואחרים. להם יש את המידע הזה. לנו אין את זה, מה שקורה מרגע שהוא מסיים את התואר.
יעקב ברגמן
או הלשכה לסטטיסטיקה.
היו"ר סתיו שפיר
יכול להיות פה שילוב של מוסדות שיבצע את המידע הזה. ומה עוד? לגבי השקיפות של אתר ה"בוקס"?
שרון אחדות
אני צריך לבדוק את הענין הזה. תראי, יש שם כל מיני חומרים, ב"אין בוקס" את מתכוונת, זה חומרים שמגישים לחברי מל"ג כהכנה לקראת הישיבה עצמה. אני לא חושב שאפשר להעלות את זה או שנכון יהיה להעלות את זה קודם כל לציבור. ברגע שמעלים את זה לציבור הרבה פעמים הדברים מוצאים את עצמם כבר בתקשורת יום למחרת, ואז אי אפשר לנהל בדיון עצמו דיון ענייני לגופו של עניין.
היו"ר סתיו שפיר
אתה אומר שהדיונים פה בכנסת הם לא ענייניים?
שרון אחדות
לא, זה לא מה שאמרתי.
היו"ר סתיו שפיר
מה המניעה? אנחנו בוועדה מפרסמים את כל חומרי הרקע באתר. האם זה מונע דיון ענייני? להיפך, זה גורם לכל החברים לדעת יותר טוב מה הולך להיות בדיון.
שרון אחדות
חלק מחומרי הרקע הם מצד שלישי. העניין הזה קצת מורכב. זה מאד קל לבוא ולהגיד: תעלו כל דבר לאתר האינטרנט ושקיפות. אבל אי אפשר – כמעט כל סעיף בהחלטות – את ראית פעם פרוטוקול של המל"ג או את סדר היום? כמעט כל דבר קשור לצד שלישי.
יעקב ברגמן
גם בוועדות הכנסת - -
היו"ר סתיו שפיר
גם בנושא שנוגע לצד שלישי, אתם צריכים ליידע את הצד השלישי.
שרון אחדות
לא, אתה לא יכול ליידע אותו, אתה צריך את אישורו.
חן אבישר
סעיף 13 לחוק חופש המידע - - -
היו"ר סתיו שפיר
"לבקש מידע כולל פרטים אודות צד שלישי אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד שלישי, תודיע הרשות לצד השלישי בכתב על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע."
חן אבישר
לאפשר לו זכות להתנגד.
היו"ר סתיו שפיר
זה לא מונע מכם את האפשרות לפרסם בסופו של דבר.
חן אבישר
לבחון.
היו"ר סתיו שפיר
מה זאת אומרת לבחון? איך יכול להיות שאתם לוקחים חוק שהמטרה שלו, היעוד שלו הוא להגביר את חופש המידע, ואתם משתמשים בו אך ורק על מנת להפחית את חופש המידע.
שרון אחדות
בכלל לא. אני צריך להסביר לך את התהליך: ברגע שזה קשור לצד שלישי אתה חייב לתת לו זכות תגובה של 14 או 21 יום.
היו"ר סתיו שפיר
אז תנו זכות תגובה ואחר כך תפרסמו.
שרון אחדות
אוקי, אבל אנחנו מעלים את הדברים האלה – זה מאד קל לבוא ולהגיד - -
היו"ר סתיו שפיר
אתם מעלים אותם שישה שבועות אחר כך.
יעקב ברגמן
את הפרוטוקול אתם לא מעלים בכלל.
חן אבישר
לא, אבל אם יש טעם להתנגדות - -
היו"ר סתיו שפיר
כן, ואת הפרוטוקול אתם לא מעלים אלא אם כן קיבלתם בקשה לחופש מידע. שוב, חוק חופש המידע, הייעוד שלו, ואני מניחה שאתם לא מתווכחים על זה, זה להגביר את חופש המידע. אתם כרגע מנסים להשתמש בחוק כדי להצדיק מניעה של מידע.
שרון אחדות
לא, אנחנו משתמשים בחוק כדי להבהיר איך אנחנו פועלים לפיו. שוב, מאד קל לבוא ולהגיד: תעלו את הפרוטוקול. יש עניין של צד שלישי, אם נעלה אותו - -
היו"ר סתיו שפיר
תיידעו את הצד השלישי, תנו לו זכות תגובה, תנו לו זכות להתנגד ואחרי חודש, חודש וחצי, שלושה חודשים, תפרסמו את הפרוטוקול.
חן אבישר
לא, אם יש טעם להתנגדות שלו אז אי אפשר.
היו"ר סתיו שפיר
ואם אין טעם להתנגדות שלו אז כן תפרסמו אבל תבחנו את העובדה הזאת. כרגע אם לא בוחנים ואתם לא מאפשרים. אתם נאחזים בסעיף הזה בחוק כדי למנוע פרסום של פרוטוקול בכלל, ומחכים לבקשת חופש מידע. למה לחכות לבקשות חופש מידע? אתם הגוף שאחראי על האקדמיה הישראלית. האקדמיה אמורה להיות המוסדות שפורצים את הדרך כאן, שלוקחים את החברה הישראלית קדימה. אתם מחכים שיגישו לכם בקשות כדי לפרסם דברים? תהיו הראשונים שעושים את זה.
יעקב ברגמן
- - -
שרון אחדות
אי אפשר עם ההערות שלו, זה קצת לא נוח לדיון הזה. ברצינות.
יעקב ברגמן
מה עם הנספח?
היו"ר סתיו שפיר
דוקטור ברגמן, בבקשה, אני מחכה עדין לתשובה של המל"ג, תפסיק בבקשה להתפרץ לדברים.
שרון אחדות
- - -
היו"ר סתיו שפיר
לא קיבלתי תשובה. אני מבקשת את תשובתכם בנושא הזה בתוך שבוע, איפה המל"ג עומד מול פרסום פרוטוקולים. אם יש עוד מניעה פרט לעניין הזה, שהוא פתיר לחלוטין, בבקשה לדווח לנו.

חומרי רקע – אותו כנ"ל, גם על זה אני מבקשת תשובה.

סדר יום מפורסם לפני הוועדות שבוע מראש באתר שלכם?
שרון אחדות
כן.
היו"ר סתיו שפיר
חוות דעת והשתתפות של גופים מבחוץ, של אנשי ציבור, נציגי ציבור?
שרון אחדות
חוות דעת זה אותו דבר כמו פרוטוקולים וכמו חומרי רקע כי חוות דעת מתייחסות עוד פעם לצד שלישי.
היו"ר סתיו שפיר
חוות דעת שמוגשות אליכם, שלא מתייחסות באופן ספציפי לצד שלישי ניתן לפרסם? ניתן לסמוך עליכם שמעכשיו זה יתפרסם?
שרון אחדות
אני אבדוק את העניין הזה.
היו"ר סתיו שפיר
בסדר גמור. השתתפות של נציגי ציבור בתוך הישיבות?
שרון אחדות
יש נציגי ציבור בתוך הישיבות.
היו"ר סתיו שפיר
איזה נציגי ציבור?
שרון אחדות
יש נציגי ציבור ויש גם נציגים של הסטודנטים עצמם.
היו"ר סתיו שפיר
היום מה היחס בין הנציגים? כמה נציגים יש? כמה יושבים בישיבות היום?
שרון אחדות
היום יש שני נציגים של סטודנטים ואם אני לא טועה עוד שני נציגי ציבור.
היו"ר סתיו שפיר
שני נציגי סטודנטים זה ההתאחדות?
שרון אחדות
כן, שזה היו"ר ועוד מישהו.
היו"ר סתיו שפיר
שני נציגי ציבור מה זה? מאיפה?
שרון אחדות
המדענית של התעשייה האווירית אם אני לא טועה, דוקטור לאה בר, והשני אני לא זוכר.
היו"ר סתיו שפיר
מי ממנה אותם?
שרון אחדות
זה תהליך של יושב ראש המל"ג, שזה שר החינוך הוא זה שממליץ ואחרי זה הממשלה מאשרת לאחר שזה עובר כל מיני - - - והמינוי הסופי הוא של נשיא המדינה.
חן אבישר
הם מתמנים כחברי מל"ג.
היו"ר סתיו שפיר
הם חברי מל"ג קבועים.
שרון אחדות
כן, כן. לצורך העניין לחמש שנים.
היו"ר סתיו שפיר
ונציגי הציבור, גם הם נבחרים על ידי שר החינוך?
שרון אחדות
הם מומלצים על ידו.
היו"ר סתיו שפיר
והוא זה שבוחר אותם בסופו של דבר. יש נציגי ציבור שלא מומלצים על ידי השר?
שרון אחדות
להבנתי לא.
היו"ר סתיו שפיר
כלומר, הנציג היחידי שהוא אדם נבחר זה הנציג של התאחדות הסטודנטים.
שרון אחדות
שני הנציגים שלהם מתוקף תפקידם - -
היו"ר סתיו שפיר
שזה יו"ר ההתאחדות ו-?
ליאת הלבץ
יושב ראש ההתאחדות ונציג נוסף שההתאחדות בוחרת שהוא לרוב בוגר.
היו"ר סתיו שפיר
אלה שני הנציגים הנבחרים היחידים בתוך הגוף הזה.

האם נערך איזה שהוא דיון לגבי הגברת השקיפות בתוך המל"ג?
שרון אחדות
לא, להבנתי לא.
היו"ר סתיו שפיר
מעולם?
שרון אחדות
לא יודע מעולם אבל אני מתייחס לפחות בשנים האחרונות.
היו"ר סתיו שפיר
אז מאיפה נקודת המוצא שלך הגיעה שאתם גוף שמאד מקדם שקיפות?
שרון אחדות
כשאני מסתכל על שורה של דברים שעשינו בשנים האחרונות - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
באופן יחסי - -
היו"ר סתיו שפיר
יחסי למה? הם לא דיברו על זה בכלל.
שרון אחדות
יש שורה של דברים שעשינו בשנים האחרונות לעומת העשור הקודם, ואני חושב שעשינו צעד משמעותי מאד קדימה בתחום הזה.
היו"ר סתיו שפיר
בחנתם? עשיתם בדיקה של מה יש לעומת מה אין, איפה אתם עומדים מול העולם?
שרון אחדות
לא יודע מול העולם, אני יודע מול מה שהיה לפני.
היו"ר סתיו שפיר
לפני 20 שנה בהחלט היתה הרבה פחות מודעות לשקיפות, בכלל במדינה, כל גוף יכול להגיד היום בביטחון שהוא יותר שקוף מאשר היה פעם. כל גוף. היתה מודעות הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר יש היום לענייני שקיפות. כל גוף.
חן אבישר
יש לנו מודעות לשקיפות שעולה, ולכן גם מערכת המידע ההשוואתית הזאת. זה כן משהו שמדברים עליו במל"ג. לא נערך דיון מסודר במועצה אבל זה משהו שאנחנו הולכים לכיוונו ברור. זה הכיוון.
היו"ר סתיו שפיר
אם זה הכיוון אז ראוי שמישהו יגדיר את הכיוון וגם יפתח דיון של ממש על מה ניתן לעשות כדי לממש את הכיוון הזה.
חן אבישר
כבר הוחלט על מערכת המידע ההשוואתית הזאת. זה משהו שהוא בהחלט פורץ דרך וייתן נתונים על כל המוסדות שלא היו עד היום.
היו"ר סתיו שפיר
אנחנו רוצים גם שתעבירו לנו את כל הפרמטרים שלפיהם המוסדות אמורים להגיש דוחות תקציביים שיפורסמו החל מהשנה הבאה, כפי שאמרתם, ואת הפרמטרים להשוואה הבין-מוסדית הזאת שאתם הולכים לפרסם, שמה תאריך היעד שלה?
שרון אחדות
בסוף התשע"ו.
היו"ר סתיו שפיר
תשובה לדוקטור ברגמן, לשאלות שהוא העלה, יש לך?
יעקב ברגמן
על הנספח. אתם ידעתם על הנספח?
שרון אחדות
אני צריך לבדוק את זה. אתה מדבר על משהו לפני 10 שנים, מ-2008 - -
יעקב ברגמן
לא, הנספח, אני מדבר על ספטמבר 15.
שרון אחדות
אני צריך לבדוק את העניין הזה, אני לא מכיר את זה.
היו"ר סתיו שפיר
מאז דוח מבקר המדינה אתם נקטתם באיזה שהן פעולות? גם אחרי הדוח לא התקיים דיון כזה? דוח מבקר המדינה שנגע לשקיפות, לאינטרסים הפנימיים במל"ג שמונעים דיווח כזה לסטודנטים? הדוח הזה צוטט כבר פעמיים בדיון.
חן אבישר
אם היה דוח כזה, בטוח שנעשה על זה דיון.
יעקב ברגמן
לא, לא נעשה.
חן אבישר
כשיש דוחות ממבקר המדינה אנחנו מתייחסים אליהם מאד ברצינות.
היו"ר סתיו שפיר
אז תעבירי לנו בבקשה את הפרוטוקול - -
יעקב ברגמן
לא, לא היה דיון.
חן אבישר
- - - זה מה שאתה אומר אבל - -
היו"ר סתיו שפיר
תעבירי לוועדה את הפרוטוקול מהדיון שנעשה בעקבות הדוח ואת הסקת המסקנות מהדוח הזה אלא אם כן גם המבקר נחשב כצד שלישי?
חן אבישר
אם יש פרוטוקול כזה, הוא יועבר.
היו"ר סתיו שפיר
מה זאת אומרת אם יש פרוטוקול?
חן אבישר
אני אומרת שאם יש כזה פרוטוקול שנעשה - אני לא הייתי בזמן שהדוח הזה יצא. אני אומרת שבאופן כללי אנחנו מתייחסים לדוחות של מבקר המדינה מאד ברצינות. אם היה דוח כזה, מן הסתם הופקו לקחים. אני לא יודעת אם התקיים דיון, אני לא יודעת אם יש פרוטוקול. אם יש, נעביר - -
היו"ר סתיו שפיר
אז מי הפיק את הלקחים?
חן אבישר
אני אומרת שאני יודעת מניסיון שלי במל"ג, שלכל דוח של מבקר המדינה מתייחסים ברצינות.
היו"ר סתיו שפיר
אז אנחנו מבקשים לראות את הפרוטוקול של ההתייחסות הרצינית ולהבין מה המסקנות שהוסקו וגם אם הדבר הזה נבדק. אחרי שהיתה כזאת ביקורת, ראוי לא רק לערוך על זה דיון, גם לעשות על זה חצי שנה, שנה לאחר מכן בדיקה, האם המסקנות אכן ממומשות. אתם גוף שאנחנו כולנו רואים בו גוף שאמור לשאת את הדגל, לא להיות רק שמסתרך מאחור. אתם צריכים להיות המובילים של האג'נדה הזאת.
חן אבישר
מאה אחוז. אנחנו מובילים של הרבה אג'נדות.
היו"ר סתיו שפיר
יש הרבה אג'נדות. של האג'נדה הזאת. כדי לדאוג לעצמאות של הגוף שלכם, שחשוב מאד שהוא עצמאי, כדי לדאוג לזה שהאינטרסים הפוליטיים הפנימיים הם לא אלה שיקבעו את הטון אלא האינטרס האקדמי בתוך הגופים האלה, השקיפות היא הכרחית. זה הדבר הבסיסי לעשות כדי לאפשר את זה, ובזה אתם חייבים להיות הראשונים שעומדים שם בחזית.
חן אבישר
אבל אנחנו מאד שקופים. כל הנתונים שעכשיו שרון הראה, זה מראה שבאמת השקיפות היא באמת אחד הדברים שאנחנו שמים עליו דגש.
היו"ר סתיו שפיר
צר לי, ממה שאני הבנתי מהשאלות ששאלתי אתכם כרגע, לא נערך על זה דיון משמעותי. אם נערך, בבקשה תעבירו לנו פרוטוקולים של זה, לא צריכים להיות פרוטוקולים חסויים בשום פנים ואופן.

לגבי פרסום פרוטוקולים – אתם נאחזים בסעיף לחוק חופש המידע כדי לתרץ מדוע אתם לא מפרסמים גם את כל הפרוטוקולים האחרים שלא נוגעים לסעיף וגם בתוך הדבר הזה אין שום בעיה ובכלל, מחכים שיפנו אליכם בקשות חופש מידע. אתם לא אמורים לחכות לבקשות כאלה, אתם צריכים להיות אלה שמראש מפרסמים.

לגבי הפרסום של החוות דעת – אתם אומרים שתשקלו נציגות ציבור. לא הבנתי אם היו דיונים על זה או לא היו דיונים על זה, אין לכם מידע מספק. עד כה, אני מצטערת, אבל התמונה שאתם מציגים היא לא תמונה מאד בהירה של שקיפות. להיפך.
שרון אחדות
אני לא הצלחתי להבין את הטענה לעניין של נציגות ציבור. יש נציגות ציבור בתוך המל"ג - -
אורי מקלב
נציגי השר.
היו"ר סתיו שפיר
זה נציגות שר, כן.
שרון אחדות
אבל זה החוק, אדוני. זה החוק. אם יש איזו שהיא בעיה עם החוק ומישהו לא מרוצה מהחוק אז אפשר לשנות אותו.
היו"ר סתיו שפיר
החוק מונע מכם להכניס אנשים נוספים לתוך הישיבה? לשמוע את עמדתם? אני לא מכירה כזה דבר בחוק.
שרון אחדות
בעניין הזה אני לא יודע אבל אם רוצים שבאמת יתקיים איזה שהוא דיון, ודיון ענייני, עוד פעם, גם בדיונים האלה מדברים על דברים שקשורים שוב לצד שלישי. סליחה שאני חוזר על זה כמו מנטרה - -
היו"ר סתיו שפיר
אז בשביל לקיים דיון ענייני צריך רק נציבות של השר, ונציגי ציבור לא צריכים להיות שם? אז איך אתם בכלל מאפשרים לנציגות הסטודנטים להיות? הם לא נבחרו על ידי השר.
שרון אחדות
אבל יש שם נציגות ציבור גם של הסטודנטים - -
היו"ר סתיו שפיר
רק של הסטודנטים.
שרון אחדות
- - וגם נציגי ציבור - -
היו"ר סתיו שפיר
כולם נבחרו על ידי השר, זה אתה אמרת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם זה לא נקרא "נציגותם", מה כן נקרא "נציגותם".
היו"ר סתיו שפיר
מה הבעיה לפתוח את הדיונים? מה הבעיה לאפשר נציגות - -
שרון אחדות
יש בעיה לפתוח את העניין הזה כי אנחנו חוזרים לאותו נושא, שיש דיונים שמדברים לפעמים על צד שלישי, שהוא לא נמצא שם שהוא יכול להגיב.
יעקב ברגמן
זה לא הגיוני. כל סעיף הוא צד שלישי? המל"ג הוא צד שלישי בדיון הזה, למה אתם לא מבקשים לסגור את הדיון?
שרון אחדות
אתה בכלל משווה בין שני דברים שונים.
היו"ר סתיו שפיר
למה? תערוך את ההשוואה הזאת רגע - גם הכנסת התנהלה פעם בדיונים סגורים. גם על הפתיחה של הדיונים בכנסת התקיימו אלף ואחת דיונים וויכוחים, שהרבה מאד אנשים, אגב עד היום יש חברי כנסת שטוענים שבגלל שהדיון פתוח אז יש התפרצויות, ויש דיבור למצלמות במקום על התוכן. יש כל מיני טענות, יכול להיות שחלקן נכונות. האם אנחנו היום לא כולנו מסכימים על זה שהדיונים חייבים להיות פתוחים ועם פרוטוקולים? האם אתם, בעבודה שלכם, לא נעזרים בדברים שנאמרים פה, בוועדות? האם הציבור לא נעזר והתקשורת, שהיא עוד כלי פיקוח מאד מאד משמעותי, כנראה מהמשמעותיים ביותר, לא נעזרת בפתיחות של הדיונים האלה כדי לעודד פיקוח יותר משמעותי על מה שקורה במדינה? הרי למישהו יש בכלל ספק שזה טוב? בסופו של דבר, בשקלול של היתרונות והחסרונות שזה טוב שדיוני הכנסת פתוחים?
שרון אחדות
חד-משמעית כן.
היו"ר סתיו שפיר
אז איפה ההבדל?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מציע לכם גם לעקוב אחרי הדיונים של הוועדה פה, מה אנחנו דורשים, במיוחד יושבת ראש הוועדה, מגופים ממשלתיים, שתמיד יש להם טענה שיש לזה נזק, והדיונים כלליים ואי אפשר לשקף את כל הנאמר ואת כל המחשבות ואת כל התקצירים, לא משנה באיזה נושא. אנחנו ממש מנתחים משרד משרד, גוף גוף ממשלתי, ממשלתי-ציבורי, ואנחנו דורשים מהם את השקיפות פי שזה מתבקש מאליו להניע את התהליכים. והיום כבר יש הבנה לבד, יש החלטות ממשלה לשקף רק אנחנו מאיצים את התהליך, לא תמיד באופן מספיק אבל ודאי את התפיסה הזאת של לא לשקף, היא כבר עברה מן העולם. היום שקיפות הפכה לסיסמת בחירות לשקוף ולא שקוף. היום זה לקחת משהו מאד מאד חיוני, לקחת דברים ולהגיד: אנחנו לא יכולים, זה אסור ואנחנו לא יכולים וככה הנוהל וככה החוק. משנים את הנוהל, משנים את הדברים. אנחנו דורשים היום מגופים פרטיים, גם בחברות, מזה נקרא מינוי של איש ציבור? זה לא שהחליטה החברה שיתמנה איש ציבור. יש תהליכים שלמים, שאם אנחנו דורשים את זה מגופים פרטיים, מסחריים, קל וחומר מגופים ציבוריים כשמדובר בכספים. זה קל וחומר, זה לא פחות. אם בגופים פרטיים מסחריים אנחנו דורשים כל מינוי של איש ציבור, מינוי אחר צריך לבוא בשקיפות מלאה, בתהליך מאד פתוח ושקוף, ודאי וודאי שאנחנו מדברים על גופים ציבוריים, במיוחד כשאנחנו מדברים כאן על חלוקת תמיכות, על משמעויות מאד נרחבות. זה לא דברים שהם בתוך תקציב. זה בסופו של דבר בחוק מאד מאד מיוחד במל"ג, וכאן אנחנו מחויבים לשקף את זה הרבה יותר. ואני רוצה להגיד לכם, זה לא רק דרישה שכאן, זו בעצם דרישת הציבור. מי ששומע ומי שער, זאת הדרישה שכבר נשמע כאן מזמן. זו הרגשה שזה הדבר היחיד שנשאר מאד סגור מכל הגופים, אפילו הממשלתיים. הביקורים שלנו הם ביקורים ביטחוניים. אני חוזר עכשיו מוועדת הפנים. גם משרדי הביטחון פנים, בדברים שאנחנו דורשים, כשהוא בא ואומר מסיבות כאלה ואחות, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. נגמר הסיפור שאתה לא יכול, אתה בהליך חקירה, אנחנו עושים דברים ואנחנו לא יכולים לפתוח אותם – אנחנו כבר אחרי זה גם בעניין הזה. הגופים שרוצים לחקור אותם יודעים ומפרסמים את הדברים. הכל מפורסם חוץ מאשר כאן, בתוך הבית פנימה. האמא מסתירה מבעלה כמה ילדים יש לה. זה לא הולך הדברים האלה, זה כבר נגמר.
היו"ר סתיו שפיר
מעבר לזה, ואני אוסיף על דבריו של חבר הכנסת מקלב, שאני חותמת על כל מילה שלך, שיש פה גם משיקולים של פרטיות - חייבים לשקול אותם אל מול הצורך של הציבור לדעת, לא רק לדעת מתוקף סקרנות או רכילות אלא הצורך של הציבור לדעת כדי לדאוג שתהליכים כאלה יהיו תהליכים שהם לטובת הציבור. כדי לדאוג שהחלטות שמתקבלות אצלכם יהיו כאלה שהן לטובת הציבור וטובת המדינה. הדרך היחידה היא שתהיה שקיפות. אין שום דרך אחרת.
שרון אחדות
אין ביננו מחלוקת. חלק מהדברים, גם אני מסכים עם כל מילה שאדוני אמר אבל מהדברים שאמרתם, אנחנו נבחן אותם ונבדוק - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
הרמב"ם בהלכות צדקה, בפרק ח' אני חושב, אולי אני טועה, כותב: איך לוקחים מהציבור כסף, מחצית השקל. זה המטבע כמעט הכי קטן שהיו גובים מכל בני ישראל עבור קורבנות ציבור. אז הכסף הזה, היה כהן גדול, הכהן היה הולך עם שני מלווים, עם בגד בלי כיסים כדי שלא יגידו שהוא אולי לקח משהו, ולא רק זה, כתוב שהיו מדברים עמו כל הזמן כדי שלא יחשוב שהוא יכניס איזה מטבע לפה. - - - היה איש מורם מעם, האיש הכי ישר. הדבר שמסמל יושר והגינות ובסופו של דבר מדובר על מחצית השקל אבל ככה זה שקיפות. זה מילה היום מכובסת לדברים שהיו פעם. ככה גובים צדקה, ככה מתעסקים עם כסף ציבורי, עם נושאים ציבוריים, כדי שלא יהיה אפילו החשד שהוא לקח משהו, היו מדברים עמו ובגד בלי כיסים. הכל צריך להיות שקוף. אין דברים שנעשים – זו התובנה שלנו.
היו"ר סתיו שפיר
דוקטור ברגמן.
יעקב ברגמן
אני רוצה לומר שמה שאנחנו שומעים כאן זה סימפטום של בעיה מבנית חמורה שקיימת רק בישראל. מדוע? כי בכל העולם מדיניות ההשכלה הגבוה נקבעת על ידי הממשלה ועל ידי הפרלמנטים. לדוגמה: היה פעם דבר כמו מל"ג, הרי אנחנו למדנו מהבריטים. בבריטניה בוטלה ב-1992, לפני דור. ב-2011, בקליפורניה, ביטלו את הגוף הזה שהוא דמוי המל"ג, שרק ייעץ. הוא אף פעם לא החליט, ויש עכשיו הצעת חוק על השולחן של האסיפה המחוקק של קליפורניה שמקימה רשות להשכלה גבוהה, שבין השאר, יש שם סעיף מיוחד שאומר שאסור שיהיה בה חבר מישהו שמועסק על ידי מוסד כל שהוא להשכלה גבוהה בקליפורניה. עד כדי כך. אסור שיהיה בה חבר. מדוע? משום שברור לכולם שגוף כזה, שמייצג את האינטרסים של סקטור של קבוצת אינטרס מסוימת ככה יתנהג. פשוט מאד. אין בשום מדינה אחרת בעולם ולכן, גם דוח המשילות בכוונה לא משווה למה שקורה בעולם. זה אתה יודע.
היו"ר סתיו שפיר
תודה. נציגות משרד האוצר, בבקשה.
מיכל גלברט
אני מאגף התקציבים במשרד האוצר. קודם כל, חשוב לי לציין שהמל"ג והות"ת כן עשו כברת דרך בשנים האחרונות בנושא השקיפות ואפשר לראות את זה גם בדוחות הכספיים שמתחילים להתפרסם וגם בהרבה דברים נוספים שמתחילים להופיע באתר, שלא היו מצוינים קודם לכן. מה שכן, אני אתייחס לגבי האתר מידע ההשוואתי, שזה משהו שבאמת אנחנו מאד שותפים לו ומאד דוחפים לנושא, ואנחנו גם בדיונים על זה עם התאחדות הסטודנטים וגם מול דוקטור ברגמן, דיברנו על הנושא כמה פעמים. חשוב לנו מאד שבאמת תהיה התייחסות לפרמטרים שהופיעו באתר הזה כי באמת כל נושא תכניות הלימוד ודוחות כספיים ובעלי תפקידים, אנחנו סומכים ומברכים על זה שהנושאים האלה באמת יעלו לאתר. אני חושבת ששני נושאים הם אקוטיים שיעלו גם כן באתר, שזה הנושא של סקרי שביעות רצון הסטודנטים, אם זה סקרים של הלמ"ס ואם זה סקרים של התאחדות הסטודנטים, לפחות אחד מהם. נושא שני זה שכר של בוגרים, שהיום כל הנתונים הם נתונים שהם חשופים לציבור. כלומר, לא מדובר על איזו שהיא יצירת מידע חדש, זה מופיע היום בלמ"ס אבל בצורה מאד לא נגישה ומאד לא השוואתית בין מוסדות, ואנחנו מבקשים פה את הוועדה גם לדחוף לנושא הזה ששני הנושאים האלה יופיעו בצורה מונגשת ונוחה והשוואתית כדי באמת מה שיובל אמר, להנגיש את המידע לציבור הסטודנטים.
היו"ר סתיו שפיר
תודה רבה. למישהו יש הערות נוספות?
יעקב ברגמן
הם יכולים ללמוד מה"אוני סטט".
היו"ר סתיו שפיר
יש למישהו הערות נוספות? ועד ראשי האוניברסיטאות רוצה להוסיף משהו?
יעקב ברגמן
ה"אוני סטט" זה לא באחריות של איזו ועדת תקצוב אלא זה גוף נפרד. כלומר, אם נותנים את זה - - - אז יהיו כשלים ומכשולים שאנשים ידעו איך להרים אותם.
ליאת הלבץ
לטעמנו, כרגע הדבר היחיד שאנחנו תומכים נלהבים של האתר ההשוואתי הזה ומבחינתו זה יכול להיות צעד גדול. כמובן שכמו שדיברנו בדיון שקיפות הקודם על הטרדות מיניות, זה הכל שאלה של איזה נתונים מכניסים. אם זה יהיה אתר השוואתי שיעסוק בדוחות על המוסדות בלבד ולא באמת השוואה של השתכרות של הבוגרים בהמשך, ואם הם עוסקים בתחום הלימוד שלהם באמת - -
יעקב ברגמן
שיהיה שימושי לסטודנטים.
ליאת הלבץ
יש למוסדות את הנתונים האלה, אפשר להשיג את זה. הם עוקבים אחרי הבוגרים שלהם - -
היו"ר סתיו שפיר
בוודאי, גם לגבי נתונים תקציביים, כל הרעיון של לא לפרסם נתונים - הם קיימים. על בסיסם מתנהלת בכלל העבודה. המחשבה שלא לפרסם אותם היא פשוט הזויה כי מדובר בכספי ציבור.
אנחנו נסכם את הדיון
אני מבקשת מהמל"ג, נוסף על הדברים שביקשנו מכם לבחון – ההמלצות של הוועדה הם כן לפרסם פרוטוקולים במידה ויש בתוך הפרוטוקול רצון שלא להתייחס או סיבה שלא להתייחס לעניין מסוים - בבקשה לפרט בתוך הפרוטוקול: כאן לא ניתן להתייחס לעניין מסוים אבל להעלות אותם לאתר, לאתר נגיש לכולם במהירות האפשרות. לבחון גם אופן של פתיחת ישיבות של המועצה, ואם אתם לא רוצים לפתוח אותן בבקשה להסביר לנו מה המניעה. לפתוח אותם, לפתוח את חלקם. כשאני אומרת "מועצה", אני מתייחסת גם לוועדות שפועלות תחת המועצה ולישיבות שלהן.

לשלוח לנו כל פרוטוקול שנוגע לדיון שאתם ערכתם על שקיפות, הן בעקבות דוח המבקר והן באופן כללי, מתוך האמירה שלכם שאתם מובילים בתחום השקיפות, אז אנחנו נשמח גם לפרגן לכם על עבודה ועל הובלת הנושא הזה. בשביל לעשות זאת, אנחנו צריכים שיהיו לנו כלים.

בנוגע לשקיפות תקציבית, שזה בבסיס של כל שאלה של שקיפות – בבקשה לפרסם פרמטרים ברורים לכל המוסדות להגיש לפיהם, הן של מה צריך להיות בתוך התקציב והן של הפורמט של הפרסום מבחינה טכנולוגית על מנת שיהיה ניתן לעשות השוואה בין הגופים השונים, ואת הפירוט של זה, אם אתם רוצים, אנחנו נעביר לכם גם בהמשך.

רמת הפירוט בתוך התקציבים, הדוחות הכספיים וכדומה – להעלות לאתר באופן מידי את כל ההחלטות שלא הועלו אליו עדין. מצאתם לינק להקלטות שהיו?
חן אבישר
לא, אבל שיש החלטה אחרונה ממתי? ממרץ?
ליאת הלבץ
אני ראיתי באתר של המל"ג מה-22.
חן אבישר
אז אני ראיתי החלטה אחת שלא הועלתה - -
היו"ר סתיו שפיר
שלא הועלתה מאז ינואר...
חן אבישר
כן, כי היתה מאז ישיבה אחת.
היו"ר סתיו שפיר
מאז ינואר היתה אחת?
חן אבישר
בסוף מרץ היא אומרת שיש הקלטה.
היו"ר סתיו שפיר
תעבירו לנו בבקשה את הלינק.
חן אבישר
זה באתר שלנו.
היו"ר סתיו שפיר
וגם להעביר לנו דיווח של אופן הטיפול בפניות של חופש מידע, תוך כמה זמן הן מטופלות, כמה מהן נדחות, כמה מהן הגיעו בסופו של דבר לעתירות, וכמה מטופלות באופן מידי. אגב, יש לכם נציג ממונה על חופש מידע אחד?
חן אבישר
כן, אחד.
היו"ר סתיו שפיר
שהוא גם עוסק בעוד תפקיד?
חן אבישר
בפניות ציבור.
ליאת הלבץ
יש תאריך אבל אין כלום. יש תאריך אבל כשנכנסים אין קובץ.
אורי מקלב (יהדות התורה)
עשינו משהו היום.
היו"ר סתיו שפיר
אז בבקשה להעביר את זה אלינו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
רק התייחסות אחת – אולי זה לא פותר אותנו מלראות איך לעשות את שינוי התקנון, מה זה נקרא "אנשי ציבור" כמומלצים או של השר. אנחנו צריכים לפעול ולעשות שינוי בתקנות או משהו שאנחנו יכולים גם - - -
היו"ר סתיו שפיר
בהחלט. בלי קשר, גם ללא תיקון חקיקה, אני לא מכירה, אתם מוזמנים להפנות אלינו אם יש משהו בחוק שמונע מכם לשלב בישיבה גם ללא זכות הצבעה נציגי ציבור נוספים. אני לא מכירה כזאת מניעה בחוק אבל בבקשה תענו לנו על זה בכתב אם ישנה כזאת, ואז אנחנו נבין גם מה צריך לתקן, אם יש פה צורך בתיקון חקיקה.

ורק כסיכום – אנחנו בעדכם, אנחנו רוצים רק לשפר תהליכים. אנחנו רוצים להאמין שכבר התהליכים מתקיימים בצורה מיטבית ולהפוך אותם לעוד יותר טובים. תעזרו בנו. אם יש חששות איך להפוך את זה ליותר שקוף, תעזרו בוועדה ובכל הכלים שעומדים לרשותנו לגבי איך לעשות שקיפות בלי לפגוע או תוך שאנחנו מתמודדים בחשש שלכם לגבי פגיעה בפרטיות או דברים אחרים. אנחנו נשמח לעזור ואנחנו מבקשים את התשובות שלכם בבקשה תוך 14 יום מעכשיו כדי שנוכל להיערך להמשך. תודה רבה ויום טוב לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:26.

קוד המקור של הנתונים