ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/05/2016

צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים