ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/04/2016

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016) התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 221

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ו באדר ב התשע"ו (05 באפריל 2016), שעה 11:30
סדר היום
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

אורי מקלב

רועי פולקמן
חברי הכנסת
איתן ברושי

עמר בר-לב

חיים ילין
מוזמנים
אורי צוק בר - סמנכ"ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסתר זנזורי פריאל - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסף לוי - מנהל אגף גורמי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עלי בינג - רפרנט חקלאות, משרד האוצר

שרון רוברטס - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמואל לויט - מנכ"ל, המועצה לענף הלול

תומס מנור - יועץ משפטי, המועצה לענף הלול

חיים חבלין - מנהל מח' חקלאות, התנועה הקיבוצית

מרדכי אלקבץ - מזכיר ארגון מגדלי עופות

שלמה שטרית - כלכלן, גליקסמן

שמעון ביטון - נציג מגדלי ביצים

חיים דהן - נציג מגדלי הביצים

יוסי אדוני - יו"ר קרן ביצים, נציג מגדלים, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף

דני שמחוני - מנהל כספים חברת צ'אם בבעלות חלקית של תנובה, יצרני ומשווקי ביצים

יוסי עמרם - משפטן, פעיל המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן

דניאל קלמנט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע"ו-2016
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, אני שמח לקיים את הדיון השלישי היום של ועדת הכלכלה. גבירתי מנהלת הועדה, היועצת, דובר, רשמת, אורחים נכבדים, הדיון הוא תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע"ו- 2016. אבל לפני שאני נכנס ופותח את הדיון חבר הכנסת איתן ברושי ביקש הצעה לסדר, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבריי החקלאים, על-פי מקורות שפורסמו היום בתקשורת אנחנו עדים לגל הצפת השוק בבשר פיגולים שחלקו מגיע גם מדרום אמריקה ומנמל חיפה, ובדרך קיבל כל מה שהיה צריך לעשות, רק בניגוד להוראות. אנחנו עדים להתרחבות האינפורמציה בשעות האלה. זה מתווסף למה שידוע כביצים עם סלמונלה שמשרד החקלאות הביא אותן באישור, אבל בלי בדיקות.

אני רוצה לבקש מיושב-ראש הוועדה, וגם להתריע בפני הציבור שמדיניות הייבוא הפתוחה שנוהג האוצר בימים האחרונים ובשבועות האחרונים היא, קודם כל, סכנה לבריאות. החרפת הקריטריונים בישראל והגמשתם כלפי חוץ יכולה לגרום לאסון. שנית, אני חושב שצריך לקיים את הדיון על הפיקוח ואיך כתוצאה כנראה מייבוא בהיקפים גדולים, ועוד מעט יסתבר מה מגיע מסין ומה ממקומות אחרים, המדינה נותנת אישור לייבוא ומסכנת את הציבור.
רועי פולקמן (כולנו)
אין קשר בין הדברים, סליחה.
היו"ר איתן כבל
זו הצעה לסדר, עזוב.
רועי פולקמן (כולנו)
זה הברחות של בשר פיגולים בלי קשר לייבוא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הייבוא הזה מגיע ממקומות שישראל מזמינה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל זה עובר בקרה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
פולקמן, אתם לא חייבים לגלות כל הזמן משמעת סיעתית.
היו"ר איתן כבל
איתן, תסיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לסיכום, אני מנצל את ההזדמנות לומר שהייבוא הזה הוא מסוכן.
חיים ילין (יש עתיד)
מה עם הגמלים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שנית, אני פונה למשרד החקלאות ולממשלה להגביר את הפיקוח, וליושב-ראש הוועדה לקיים על זה דיון.
היו"ר איתן כבל
תודה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
איתן, רק עוד מילה. חשבתי שתדבר על הפשיטה שהייתה בחדרה בנושא ביצים היום בבוקר. אולי לא שמעת חדשות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא ידוע לי. לא שמעתי.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כל החדשות, אני מניח ששמעתם, על ביצים מקולקלות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איפה?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני לא יודע, אבל זה היה בכל החדשות. חשבתי ש- - - הנרגנת זה לקראת הדיון הזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה מסוכן.
חיים ילין (יש עתיד)
לקראת החגים אין שום חדש.
היו"ר איתן כבל
חברים, ברשותכם. התכוונתי להתייחס לנושא הביצים בכלל, לגבי פסח. אבל אם כבר פתחת את העניין הזה אז ברשותכם אני אומר כך. קודם כל, אני רוצה להזהיר את כולנו לא להכניס את האנשים לאיזה סוג של היסטריה ופאניקה. אני אומר את זה. זה לא שעכשיו יש לנו סמכות להודיע איזושהי הודעה. זאת אומרת, בסך הכל, ברוך השם, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמערכות עושות את עבודתן, ואנחנו רוצים לקוות שהן עושות את עבודתן כמו שצריך. בוודאי בוודאי לקראת הפסח כשבאופן טבעי יש עלייה מאוד גדולה בצריכה של מוצרים מן החי לסוגיהם השונים. זה נוגע לירקות וכל הדברים, וצריך לשים לב - זה אחד.

דבר שני, יש כאן מה שנקרא תרתי דסתרי, וצריך להיזהר. קודם כל, מי שמביא בשר פיגולים הוא עבריין מנוול ללא שום קשר לשום עניין ודבר. זאת אומרת, אין לזה קשר לייבוא. זה קשור לפיקוח. צריך להגביר את הפיקוח כי בינתיים המסה הגדולה הגיעה מהשטחים יותר משהיא הגיעה מחו"ל, לפחות על-פי מה שאני יודע נכון לרגע זה - זו נקודה נוספת.

הנקודה האחרונה - רציתי לומר אותה בסוף כסיכום לעניין, אבל אני כבר אומר אותה בפתיחת דבריי - אני בקשר הדוק עם משרד החקלאות, עם מנכ"ל משרד החקלאות לגבי ההכנות הנוגעות לחוסרים לקראת הפסח. אני נמצא בקשר הדוק, ואני אומר את זה גם לחברים בשדולה החקלאית, ואני אומר את זה בכלל גם למי שצופה בנו. כפי שגם אמרנו, אנחנו לא נאפשר שהחגים שוב יפרצו, כך יפרצו להם ללא התראה מוקדמת. אני יודע לומר לכם שיש היערכות של משרד החקלאות לאורך כל החזית. יש רק נקודה אחת שצריך להדגיש אותה, או שתי נקודות: אחת להדגיש ואחת שאני מבקש להסב את תשומת הלב. האחת בתשומת הלב - חברים יקרים, בכל הנוגע לפטם יש מחויבות של ראשי המערכות החקלאיות, אני אומר את זה לכם, על ירידה של 15%. אני עכשיו לא רוצה להתווכח בשאלה האם זה יבוא לידי ביטוי או יכול לבוא לידי ביטוי במדף. זה כבר דיון אחר לגמרי. אני אומר, החקלאים צריכים לעשות את מה שהם סיכמנו אתנו בוועדה. עמר, יש התחייבות בכתב סביב העניין הזה, ואסור שדווקא בחג. אומר לכם שכמה עיניים צופיות ממתינות, מנחמיה שטרסלר שכבר כתב מאמר שלם עליי לפני כמה שבועות בעניין הזה: אם תהיה בעיה במחירים תלכו לאיתן כבל. אנחנו לא נאפשר לו את התענוג הזה. ומצד שני, גם בהתחייבות בינינו.

נקודה נוספת זה עניין המחסור בביצים. יש נכון לרגע זה, ותקן אותי אדוני, אסף - תזכיר לי את התפקיד שלך - - -
אסף לוי
מנהל אגף גורמי ייצור במשרד החקלאות.
היו"ר איתן כבל
אוקי. אז אני רוצה לומר את אשר נכתב לי ממשרד החקלאות כדי להדגיש את זה. צוק בר פה וכל הצוות. עלול להיות מחסור בביצים במהלך הפסח, נכון לרגע זה. הסיבה, לפחות כפי שהסביר לי אותה מנכ"ל המשרד, נובעת והיא קשורה למה שאמר גם איתן ברושי. נכון לרגע זה אני רק מביא דברים בשם אומרם. אני עדיין לא זה - - -. אם תהיה אחר כך הערה, אנחנו נעשה אותה בסוף. לא עכשיו. אומר המנכ"ל את הדבר הבא - שגופים מסרבים לייבא לארץ ביצים בגלל החשש מסלמונלה. כשמגיעה מכולה מלאה בביצים, מספיק שנמצאה ביצה אחת במצב בעייתי, כל האנייה נזרקת לפח האשפה. ואז, אף אחד לא היה לו אינטרס לייבא.

עכשיו יש מחסור. לא מחסור – סליחה, אני מדגיש - יש צורך בעוד כ-30 מיליון ביצים שצריך להשלים את זה בין מה שצפוי להיות הביקוש לבין מה שנמצא היום, יודעים שקיים. ולכן, במצב הזה אמר לי מנכ"ל משרד החקלאות שהוא בא בדין ודברים עם משרד האוצר והגיע איתם להבנות לפיצוי לחקלאים שלא יהיה להם חשש.
קריאות
למשווקים, לא לחקלאים.
היו"ר איתן כבל
למשווקים, סליחה. ודאי שזה למשווקים כי מביאים את זה מחו"ל. חברים, זו רק טעות לשון, זו לא טעות ששינתה את פני המשק. כל העניין הוא שיש הסכם עם המשווקים שהם יוכלו לקבל פיצוי, נדמה לי, של 30 אגורות לכל ביצה.
אסף לוי
20 אגורות, במידה וייפסלו.
היו"ר איתן כבל
יהיה להם פיצוי ושיפוי, כך שאני מאוד מקווה. אני כבר מבקש מכם, ממך או מצוק בר, ממי שמבחינתי אחראי. אני מבקש, גברתי מנהלת הוועדה, שייצא היום, עד לא יאוחר ממחר, מכתב שאנחנו מבקשים לקבל עדכון איפה ההתחשבנות הזאת עומדת בכל הנוגע לייבוא הביצים ומה נסגר. הסיכום ברור. הסיכום מול האוצר הוא סיכום יפה, אי-אפשר להגיד שהוא לא סיכום מבורך. רק רוצים לדעת האם הסיכום הזה פתר ופותר את המחסור שעלול להיות חס וחלילה אם לא נסיים את התהליך.

כן, בבקשה. שם ותפקיד לפרוטוקול כמובן.
שמואל לויט
שמואל לויט, מולי, מנכ"ל המועצה לענף הלול. אני רק אגע בהיי לייטס, אני לא ארחיב בכל נקודה. אבל שלוש נקודות: ראשית, לגבי הנושא של הפטם.
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה להדגיש, והעוזר שלי ביקש ממני להדגיש, וזה צריך שייאמר לזכותכם, שאתם מדי חודש מדווחים לנו בצורה מסודרת על מצב הפטם בשוק. בבקשה.
שמואל לויט
אז לגבי הפטם - כבר עכשיו ישנן כמויות שיא של פטמים והן ילכו ויגדלו לקראת הפסח. אנחנו נהיה מוצפים בפטמים בפסח הזה. כמובן שזה משפיע על המחירים. לצערי, לא ברמת הצרכן. זה משפיע על המחירים למגדל. לצערי, מגדלים היום מוציאים פטמים במחיר שהוא למטה מעלות הייצור, ובלבד שזה ייצא מהלול. לצערנו הרב, זה ייווכח בנתוני הלמ"ס שיתפרסמו עוד חודש שהצרכן לא נהנה מירידת המחיר ממש כפי שהיה צפוי בכל הדיבורים שהיו לנו.
היו"ר איתן כבל
מולי, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אני מבקש ממך, גברתי מנהלת הוועדה. הנתון הזה - אנחנו רוצים לבחון אותו. מולי, אני אומר פה גם כן לעלי שנמצא כאן, אנחנו נצטרך לתחום את העניין הזה של תקופת הפסח, גם במחויבות שדיברנו עליה קודם. גם לראות שאין מחסור, מחד. ומצד שני, את המחירים. המחיר לא על המדף. המחיר במדף שהוא הדבר הכי חשוב, אבל אני מדבר במערכת היחסים שיש בינינו לבין המגדלים, לבין החקלאים, שהם עמדו בכל הנוגע למחויבות שלהם, והתלונות - שכל הזמן נאמר שהחקלאי הוא לא זה שמייצר את הבעיה בשרשרת.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
ולכן, צריך לבדוק גם את המחיר על המדף.
היו"ר איתן כבל
זה מה שאני אומר. אני רק אומר כדי לוודא בדיוק את העניין הזה.
שמואל לויט
ברשותך, עוד שתי נקודות. גם לגבי ביצים - לא צפוי שום מחסור. המשווקים לא מביאים לא בגלל שהם חוששים מהסלמונלה, הם לא מביאים כי הם חושבים שלא צריך. ולכן, הכמויות שישנן כבר היום בארץ הן כמויות גדולות מאוד שמספקות כל ביקוש. מה שצפוי להגיע בשבועיים הקרובים בוודאי שיכסה את כל הצרכים של פסח - זה לגבי ביצים.

אני אומר עוד נקודה. פעם אחת - לזכות משרד החקלאות ייאמר שבהתערבות של המנכ"ל והשר, הרבנות הראשית ניאותה להוסיף בחול המועד עוד יום שחיטה, כך שזה יאפשר גם במהלך החג רצף של זה.
היו"ר איתן כבל
נכון, משתפרים. אני רק רוצה להסב את תשומת הלב. זאת נקודה שהועלתה על ידינו בדיון שקיימנו בראש השנה, תקופת ראש השנה סוכות. החקלאים יכולים לאטום את אוזניהם, אבל בסך הכל הכללי בכל הנוגע להיערכות, נכון לרגע זה, כי עוד החג צריך להגיע ואנחנו צריכים לראות שאכן הדברים עומדים כך. אבל מבחינת ההיערכות וההתארגנות לקראת הפסח, היא לא דומה כלל לחגי ראש השנה שפרצו להם ומצאנו את עצמנו בשבר מאוד מאוד גדול שלא נראה כדוגמתו.
שמואל לויט
נקודה אחרונה, גם כן בשני משפטים. גם בהתייחס למה שהעלה חבר כנסת בר-לב, אני לא שמעתי את הפרסומים היום ברדיו. אבל היתה תפיסה גדולה מאוד של יחידת הפיקוח שלנו שנלחמת כל ימות השבוע וכל ימות השנה בהברחות, ובאמת לקראת הפסח ההברחות גדלו. אתמול או הבוקר נתפס מחסן במושב בני ציון של 3,000 תבניות מזויפות עם חותמות מזויפות. לצערנו, זה מלחמה בלתי פוסקת כל הזמן, ובעיקרה לפני פסח. לצערי הרב, אני חושב כמו יושב-ראש הוועדה וכמו חבר כנסת בר-לב וכמו חבר כנסת ברושי. צריך לתגבר את פעולות הפיקוח. לצערי הרב, גם אנחנו חושבים כך, אבל משרד החקלאות לא אישר לנו תקציב. אנחנו עובדים כרגע בלי תקציב, ואנחנו לא יכולים להגדיר את פעולות הפיקוח כפי שהיינו רוצים.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. אתה יודע, זה כל כך ברור. זאת לא המצאה תקופתית, גם לא של הקדנציה הזו, שלפני החגים באופן טבעי בגלל הצריכה המרובה. בוודאי בתקופות שיש מחסור. הניסיון כמעט בכל תחום, אם זה בשר, ואם זה ביצים, כמעט בכל המוצרים, מכניסים בשר פיגולים, ביצים מקולקלות. ואני באמת אומר, אוי להם, לאותם אנשים בלי נשמה, שעושים את הדברים האלה.
יוסי אדוני
יוסי אדוני, נציג מגדלים, יו"ר קרן ביצים וגם סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף. אדוני היושב-ראש, ברשותך שתי נקודות באותו נושא באותו הקשר. משרד החקלאות קיבל החלטה לייבא 60 מיליון ביצים ושמענו פה שהוא החליט על מנגנון פיצוי כזה או אחר למשווקים. ההחלטה הזאת שהתקבלה היא בניגוד לתחזיות ולהערכות מצב של המועצה לענף הלול. אנחנו עושים את ההערכות שלנו מהסיבה שבמידה ויש עודפים לאורך השנה בשוק, העודפים האלה מפונים על-ידי המגדלים עצמם. אנחנו מממנים את הפינוי של העודפים. במידה ויהיו עודפים האם משרד החקלאות ייתן גם מנגנון פיצוי למגדלים לפנות את העודפים במידה ויהיו? שמענו את המנכ"ל פה אומר שיש צפי או אפילו לא לחוסר, אולי אפילו לעודף - זה אחד.

שתיים, בנודע לייבוא הכללי. יש חשש. אני רוצה להגיד את החשש שלי, והנושא הזה חייב להיאמר גם מעל הבמה הזאת בוועדה. אנחנו מאכילים את התרנגולות שלנו בתערובת כשרה לפסח. לפני חג הפסח, 40 יום או 45 יום לפני החג, אנחנו מתחילים להאכיל אותן בתערובת כשרה שיהיו ביצים כשרות לחג. יש לנו חשש שבאירופה לא עושים את זה. האם בדקו את זה במשרד החקלאות? בנוסף, אחד המרכיבים בתערובות שלנו שאנחנו מאכילים את הפרגיות זה שמן סויה. יש חשש כבד שבאירופה מזריקים במקום שמן סויה שומן חזיר. זה חשש. האם משרד החקלאות בדק ונתן תשובה?
היו"ר איתן כבל
מה שנקרא עכשיו אם אני עושה מדבקות: ללא חשש שמן חזיר.

ברשותך, קודם כל, רוצה להתייחס ממש בקצרה. לגבי משרד החקלאות - גבירתי מנהלת הוועדה, אני רוצה תשובה עד מחר. קודם כל, לגבי עניין האוכל או אותה תערובת שניתנת.
אורי צוק בר
אפשר לענות עכשיו?
היו"ר איתן כבל
אם אדוני יודע, בבקשה.
אורי צוק בר
מבחינת כשרות, משרד החקלאות לא עוסק בכשרות. הכשרות ניתנת על-ידי הרבנות. לביצים מיובאות יש ככל הידוע לנו כשרות. הן משווקות תחת אישור הכשרות. מבחינה טכנולוגית של טכנולוגיה של מזון, אין בעיה. באירופה מאכילים בשמנים שונים, אנחנו לא בודקים את זה.
היו"ר איתן כבל
צוק בר, אתה לא נתת לי תשובה.
אורי צוק בר
איזה תשובה חסרה לך?
היו"ר איתן כבל
אני אענה לאדוני. אני לא פונה עכשיו לרבנות הראשית. האחראים מבחינתי זה אתם.
אורי צוק בר
לא על כשרות.
היו"ר איתן כבל
נשמה, אני ביקשתי. אתה עכשיו אחראי על ההטלה, הוא אחראי על הדחיפה וההוא אחראי על זה? סליחה, צוק. אני לא מבקש, אני תובע את זה. זו אחריות שלכם, היא לא שלי. אני רוצה שתבדוק. אני כבר הנחתי מה תענה לי, ולמרות זאת אני מבקש עד מחר. אין שום סיבה בעולם. עכשיו אני אלך לבדוק מי המשגיח? אתם הרי יודעים, אתם יודעים מי מייבא, מי פה, מי שם. אני מבקש עד מחר בצהריים לקבל תשובות לשאלות שנשאלו כאן לגבי שני העניינים האלה: האם הביצים המיובאות כשרות לפסח מבחינת ההשגחה שמבוצעת על-ידי הגורמים המשגיחים?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, האם יש להן תעודת כשרות של הרבנות או לא?
היו"ר איתן כבל
בדיוק. האם יש להן חותמת של כשר לפסח, והאם הפיקוח הזה נעשה על ידם? פעם אחת. ופעם שנייה, לגבי השאלה באותו הקשר לגבי שמן סויה.
יוסי אדוני
אנחנו משתמשים בשמן סויה ויש חשש שבביצים שמיובאות משתמשים בשומן חזיר, כפי שאמרתי.

עכשיו, עוד דבר.
היו"ר איתן כבל
לא, לא. אנחנו לא פותחים עכשיו את כל ענף הלול.
יוסי אדוני
לגבי העלות - - -
היו"ר איתן כבל
לא, די. צוק, אתה בודק עכשיו את השמן? שניה.
אורי צוק בר
כבר בדקתי.
היו"ר איתן כבל
אוקי. לגבי העניין השני - אני מבקש שתצא גם כן פנייה מאתנו רשמית למנכ"ל משרד החקלאות. היא צריכה לצאת ביומיים-שלושה הקרובים. בפנייה אנחנו מבקשים לדעת בהמשך להסדר שהוצג. אני אעשה את זה ככה כדי שזה יהיה מסודר דבר דבור על אופניו, שלא תיפול שגגה בעשייה שלנו. אתה תוציא לנו פנייה עד מחר הנוגעת לעניין הזה של הפינוי.
לאה ורון
מנגנון לפיצוי החקלאים על פינוי העודפים.
היו"ר איתן כבל
יפה. אז אני מבקש, אתם תוציאו לנו בדיוק במה דברים אמורים. אני אומר את זה כדי שזה יהיה תהליך מסודר. כדי שלא יגיד ככה, והוא על זה, וכבר התחשבן איתם ולא התחשבן איתם. אני אומר, תוציאו לנו פנייה מסודרת. תעביר אותה אליי עם העתק למנהלת הוועדה. אנחנו מיד נפנה את זה למנכ"ל משרד החקלאות ונבקש התייחסות. תודה.

סוף סוף הגענו לעניין שלשמו התכנסנו והוא צריך להיות מהיר. אני רוצה להזכיר לכם שקיימנו את הדיון הלילי סביב נושא מכסות הביצים, התקנות הנוגעות ל-2016. מצאנו את עצמנו בעניין מול שבעה ישובים שהם הוגדרו כיישובי גדר כשרצינו ללכת לקראת הבנים שמקבלים את המכסה, אם אינני טועה, על סך 250 אלף ביצים - זו מכסתם. אבל כיוון שאין להם לול חדש הם יכולים לפעול בתוך המסגרות של הכללים החדשים. בדקנו את האפשרות שה-250 האלה, הם יוכלו לבוא בדברים עם האבא במקרה הזה ולייצר מכסה של 500 אלף, כך שלא יידרש להקים לול חדש, כמובן עד שהרפורמה תצא לדרך ויהיה אפשר לבצע את כל הפעולות.

אני לא רוצה לחזור על כל התהליך. אני מתנצל כבר בפניכם על כי רק אנחנו היום כבר כמה חודשים אחרי, בעניין שהיה אמור להיות עניין כל כך פשוט. ואני חוזר ואומר, לא היה יום אחד כמעט שהרפינו או התעצלנו סביב העניין הזה. לא הפסקנו לעקוב. הנה, לצוק בר יש כבר את הטלפונים שלי, ומבלבל אותו ואת כל המערכות סביב העניין הזה.

לצערי, ההצלחה שלנו בשלב הזה היא הצלחה חלקית, כיוון שמתוך השבעה ישובים נכון לרגע זה אנחנו מביאים לאישור מידי ארבעה? חמישה?
אורי צוק בר
לא. שבעה מתוך תשעה.
היו"ר איתן כבל
שבעה מתוך תשעה. סליחה, אני מתנצל. לשבעה הצלחנו למצוא פתרון מידי, והשניים ייקח את הזמן. אני לא אוותר ואני לא ארפה. אבל אני הגעתי למסקנה. אני רק רוצה שתדעו שאני סירבתי לאשר לכל היישובים בארץ את התהליך הזה עד שיישובי הגדר - הפתרון לא יינתן להם. כי אני יודע שאם הייתי נותן את זה לכל הארץ, הייתי הולך לחפש את החברים שלי בסיבוב.

אבל מהרגע ששבעה מתוך תשעה מונחים לפתחנו אז החלטתי להביא אותם לאישור. השניים האחרים נמצאים על שולחן הממשלה במסגרת נוספת, ואני כמובן אלווה אותם. אני מקווה מאוד שהממשלה תעשה את המעשה הנכון ותביא אותם לאישור מידי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה ההבדל בין השתיים לשבע?
היו"ר איתן כבל
תיכף יוסבר. הרי בשביל זה באנו לכאן. צוק, אתה מסביר? אז בבקשה שמות היישובים בקצרה. נצביע ונתקדם. בבקשה.
אורי צוק בר
אני אסביר. התיקון שהבאנו כאן זה אפשרות להשלמה של מכסות ל-500 אלף ביצים למי שנמצא מתחת 500. חלקם זה 250, חלקם מספר אחר, תלוי כמה יש להם כרגע. השינוי שאנחנו מציעים פה לפי בקשת הוועדה זה שליישובי גדר שכרגע ההגדרה שלהם עד קילומטר מהגדר, לפי החלטת הממשלה 667 תינתן אפשרות במידה והם מייצרים את הביצים במשקם או אצל משק קרוב משפחה מדרגה ראשונה שזה הורה, אח, אב, בן, ובני זוגם, לקבל את ההשלמה גם אם הם לא עומדים בכל התקנים הנדרשים של רישוי עסקים, צער בעלי חיים, וכו', והקימו לול חדש. למעשה, הם יכולים לעשות את זה בלול הקיים.

אני רוצה להבהיר כאן שזאת בעצם הגדרה זמנית כי בשלב מסוים כולם יצטרכו לעמוד בתנאי לול חדש, ולכן זה ההקדמה של התהליך.
היו"ר איתן כבל
ברור, אוקי.
אורי צוק בר
כרגע החלטת הממשלה הזאת אמורה לעבור תיקון שמתעכב קצת במסגרת ההכנה לממשלה, והתיקון אומר שהטווח הזה של ישוב גדר יורחב מקילומטר אחד לשניים. כאשר הוא יורחב מקילומטר לשניים יתווספו מבחינתנו עוד שלושה ישובים ששניים מהם רלוונטיים להחלטה הזאת שזה נטועה ושומרה.
יוסי אדוני
נטועה זה ישוב גדר, זה 10 מטר מהגדר.
אורי צוק בר
כרגע היישובים הם: אביבים, דובב, זרעית, מרגליות, מטולה, שתולה, כפר יובל. נטועה ויערה הם בדיוק בתפר בין קילומטר לשניים.
יוסי אדוני
זה טעות. נטועה זה 10 מטר מהגדר, 20 מטר.
היו"ר איתן כבל
אדוני, אני הבאתי אתכם לפה. לא אתה הבאת אותם לפה, נכון? אז תרשו לי.
אורי צוק בר
השטחים של נטועה אכן מגיעים כמעט עד הגדר. לפי ההגדרה של החלטת הממשלה מתייחסים למרכז ישוב. מרכז היישוב הוא קילומטר ומשהו. זה באמת גבולי, בגלל זה גם היתה החלטה לתקן את זה לשניים, ואז ייכנסו היישובים הגבוליים האלה.
קריאה
אבל למה מרכז?
אורי צוק בר
זאת החלטת הממשלה, אנחנו לא קובעים את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה לבוא קצת לעזור לכם כי אני כבר מכיר את מרכז היישוב לא רק בצפון אלא גם בעוטף עזה. בסופו של דבר, כל המדידות וכל מה שנעשה זה נעשה מהבית הראשון הקרוב ביותר לגבול ולא ממרכז היישוב. כי את הטילים והאויבים לא מעניין מה זה מרכז ישוב. תסלחו לי, הם לא מגיעים למרכז היישוב. הם מגיעים לבית הראשון, וזאת המדידה שצריכה להיות אם רוצים. יותר מזה, אני כבר אומר לך, אם אתם רוצים להיות באמת צודקים אז תעשו את זה בקו הכחול ובמשבצת הצהובה הקרובה ביותר שיש לגבול. למה אני אומר את הדברים האלה? כי אתה זה בנייה עתידית. זאת אומרת, שימו לב מה מגוחך בהחלטה שלכם. אם מרכז היישוב זה קילומטר, יש בתים בקילומטר מאה. אבל הבית נמצא 600 מטר מהגבול, הוא לא נכנס.
אורי צוק בר
אותי שכנעת, אין בעיה.
חיים ילין (יש עתיד)
אני יודע ששכנעתי אותך, אבל אתה צריך להילחם גם על זה.
אורי צוק בר
אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
אני אומר לכם שהיועצים המשפטיים - - -
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך איפה הבעיה. תנו לי רק לתקן. חברים, העניין הוא לא הם עכשיו. מבחינתם, הם עשו. העניין הוא שההצעה לתיקון נמצאת כבר בלשכת ראש הממשלה, מונחת אצל המנכ"ל. אדוני צודק לחלוטין בכל מה שהוא אומר. יש החלטת ממשלה. כדי ששני היישובים או השלושה האלה לעניין נוסף יכנסו, צריך שהחלטת הממשלה תשונה. זה לא עכשיו ויכוח מולם.

חברים יקרים, אני לא בא לפתור את הבעיה פה. היא לא יכולה להיפתר פה. אני רק רוצה להזכיר שכשיצאנו לדרך, ויגיד פה צוק בר ונציגת משרד החקלאות ונציגת משרד המשפטים, אמרו לי: אי-אפשר, אי-אפשר. זה התחיל כמו אפסנאים: אין, אי-אפשר. אני התעקשתי והתעקשתי ולא ויתרתי בעניין הזה. אני רוצה להזכיר את זה. אמרתי להם: לא יקום ולא יהיה. והעובדה היא ששבעה מתוך תשעה מובאים היום לדיון.
חיים ילין (יש עתיד)
מי לא נכנס?
אורי צוק בר
נטועה ושומרה. ביערה אין מגדלים זכאים לסעיף הזה.
חיים ילין (יש עתיד)
מה המרחק שלהם?
אורי צוק בר
נטועה – השטחים של היישוב מגיעים מאוד קרוב. זה לא קשור אלינו. כל העניין של התיקון זה בשביל להכניס כזה ישוב. בשביל זה התיקון בא, בשביל שלא ייכנס מישהו באמצע.
אסתר זנזורי פריאל
בהחלטת הממשלה יש נספח שבו מפורטים היישובים שהם הוגדרו כך.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מבקש מכם להבא כפקידות שצריכה גם לייעץ לשרים, להתחיל לדבר על קו כחול של היישוב.
אורי צוק בר
אבל זה לא אנחנו.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מבקש מכם, אני יודע מה שאני אומר. יש פה יועצים משפטיים, אני יודע על מי אני מדבר. הם בסופו של דבר אומרים לא כל הזמן. תתחילו לדבר על קו כחול או קו צהוב לבינוי עתידי כי היישוב לא זז ואנשים לא זזים.
היו"ר איתן כבל
אדוני, משפט.
יוסי אדוני
קודם כל, אנחנו באמת מודים לוועדה, ולך במיוחד, על התמיכה בחיזוק ההתיישבות, ויישובי הגדר בפרט.
חיים ילין (יש עתיד)
איתן, - - -
היו"ר איתן כבל
אני הייתי אומר את האמת מה אתם עשיתם כדי לעזור לי.
יוסי אדוני
כבוד היושב-ראש, בהחלטת הממשלה האחרונה בדבר חיזוק יישובי הגדר ניתנו ב-2013, לאחר מלחמת לבנון השנייה שזה היה אחרי ההחלטה הממשלה הזו שקבעו, קיבלו החלטה לחזק את יישובי הגדר ולתת ל-40 ילדים שיחזרו ליישובים האלה חצאי מכסות. ארבעת היישובים המדוברים הם: זרעית, נטועה, מרגליות ואביבים. בהחלטת ממשלה אלה היישובים שקיבלו את ה-250,000 ביצה. על סמך ההחלטה הזו אנחנו באנו ועשינו את מה שעשינו, בעזרתכם כשאתם הובלתם, לעשות את התוספת. נטועה נמצאת על הגדר. זה ישוב כמו זרעית. יש פה טעות.
היו"ר איתן כבל
איתן, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חבריי במשרד החקלאות, לפי דעתי בכללי מינהלת ההשקעות מתייחסים למיקום השטח ולא למיקום הבית. כלומר, אם יש מטע בין הבתים לגדר - תקנו אותי אם אני טועה - מתקופות שאני מכיר - - -
אורי צוק בר
אנחנו יכולים להסתמך על החלטת ממשלה, מה שכתוב בה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני שואל אותך עכשיו, אם משקיעים במטע של אותו מושב - - -

תראו, אפשר לא לעשות שום דבר, ואני יודע שעשיתם מאמץ. אבל יש פה דבר לא הגיוני. עוד מעט נצטרך להעתיק את הגדר כדי לקרב אותה או מתישהו כשיוציאו את הלולים ברפורמה. אבל זה לא מחר. איתן, אני חושב שיש פה משהו לא מובן ולא הגיוני. אני חושב שהממשלה יודעת לקבל החלטות עם שמות היישובים, כמו שעשינו את זה גם.
אורי צוק בר
זה מה שהיא עשתה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, היא לא עשתה כך.
אורי צוק בר
עשתה. ההחלטה עם שמות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא. ההחלטה היא עם שני קילומטר ולא עם שמות היישובים.
אורי צוק בר
יש נספח עם השמות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ראיתי, רגע. זה הקריטריון, הממשלה יכלה. כשהיה המיגון בעוטף עזה וקבעו את המרחקים היה שלבים וקבעו את השמות. לא אמרו מי שבשני קילומטר או בשלושה או ארבעה. אמרו את שמות היישובים.

אני מציע, ואם צריך בהחלטה מהירה, להביא החלטה על שבעת היישובים. הקריטריון של קילומטר או שניים – תראו, שני קילומטר וקילומטר זה במחלוקת. הם הלכו לקילומטר ומקילומטר לשניים, ועכשיו שני יישובים הם מחוץ לגזרה. אני חושב שממשלת ישראל, גם עם המשברים, היא מספיק חזקה כדי להעביר החלטה שאומרת לא מי שיהיה בקילומטר, אלא שבעת היישובים האלה – יחול עליהם הכלל הזה. הם כולם קו עימות, הם כולם מאוימים.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, סליחה באמת. אומרים בתימנית: "דאווכטו ראסי". חברים, כל מה שנאמר כאן, אנחנו כבר עסקנו בו. דנו בו. זה לא עניין שאני אגיד עכשיו: ואללה, אדוני צודק. יצאתי, מדדתי, באמת חזרתי. ראיתי את הבניין האחרון קרוב או לא קרוב. זה לא הדיון. אם זה היה הדיון אז מזמן כל העניין הזה היה כבר נפתר. אני רוצה לסיים, אנחנו כבר היינו בתוך כל התהליך הזה.

יש פה שבעה יישובים מתוך תשעה. חברים יקרים, אתם רוצים שאני אגיד בואו נחכה עוד כמה חודשים?
קריאה
לא, לא. ממש לא.
היו"ר איתן כבל
אני אשם? אני הממשלה? אני עושה עבודה של הממשלה. זה לא תפקידי בכלל כוועדה לעשות את העבודה הזו.
שמעון ביטון
להגיד: לא לפתור את הבעיה - זה בסדר. אבל חשוב שייאמר פה, מושב נטועה קיבל בדיוק על אותו - - -
היו"ר איתן כבל
שמעון, תקשיב שניה. בבקשה, אני מבין אתכם. אי-אפשר למחזר. היתרון שלי הוא שאני זוכר את כל הדיון שהתקיים בחדר בוועדה. כל מה שאתם אומרים עכשיו זה מילה במילה דברים שנאמרו. סיכמנו את זה. אמרנו שלמרות הכול, למרות שאנחנו רוצים לעזור, לא הצלחנו. הצלחנו למצוא לשבעה מתוך התשעה, ואת זה הצלחתי אחרי מאמצים להוציא מהם. השניים – גם הם - - -
אסף לוי
הם בפנים בתשתית אחרי שנתקן את החלטת הממשלה.
היו"ר איתן כבל
נכון, רק אחרי שהחלטת הממשלה תתוקן.
שמעון ביטון
אדוני היושב-ראש, גם אני רוצה להגיד כמה ברכות על כל העבודה.
היו"ר איתן כבל
זה בסדר, שמעון.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, ראשית, אני באמת רוצה לברך אותך על כל התהליך שאתה עושה כי אני חושב שהמשמעות היא הרבה יותר גדולה אפילו ממה שאנחנו עוסקים פה.
היו"ר איתן כבל
נכון.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני חושב שהנושא שהזכרת בהתחלה, הפטם וההתחייבות והסיכום שאתה הגעת אליהם שהמחירים ירדו ב-15%, ובמקביל לבדיקה האם באמת לצרכן הסופי המחירים יורדים או עולים, הוא נושא מאוד מרכזי. הדיון שקורה כאן מצביע על דבר אחד – כמה חשוב תכנון בנושא חקלאות. יש הלוא דיון עקרוני בנושא עד כמה צריך להיות שוק חופשי לכול או תכנון, ובפרט במדינת ישראל כשיש לנו בעיה של גבולות ויש לנו אויבים, וכן הלאה. כך שכל המהלך הזה - ראשית, אני מברך עליו. שנית, אני חושב שהוא מחזק את ההבנה והצורך שבמדינת ישראל בתחומי חקלאות יהיה תכנון. שלישית, אין לי ספק שהמשך הבדיקה שאתה תעשה, בסופו של דבר, גם תראה בהקשר של יוקר המחיה ויוקר המוצרים החקלאיים במדינת ישראל האם באמת יש לחקלאים שהסכימו להוריד את המחיר איזושהי אחריות או שהבעיה היא באמת בפערי התיווך. אני מאמין שיתברר שהבעיה היא בפערי התיווך. לכן, החשיבות של הדיון הזה היא הרבה מעבר לנושא הספציפי הזה, למרות שהנושא הספציפי הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
היו"ר איתן כבל
תודה, עמר.

פולקמן, רצית משפט.
רועי פולקמן (כולנו)
כן, רק משפט לגבי מה שאמרו החברים מענף הלול בהמשך לדברים האלה. ברור שהמטרה היא להוזיל את סל המוצרים לצרכן ב-10% עד 20%. הוא יקר יותר מהמקובל במדינות ה-OECD, ויש בעיה של המחירים. המטרה היא גם לא לגרום לחקלאים לקרוס.

אבל אנחנו יודעים שזה לא מדויק מה שנאמר. אנחנו ניסינו להביא רפורמה בפטם במהלך חוק ההסדרים. היו הסכמות עם המגדלים ועם המשחטות לא לעשות את זה, ועכשיו אנחנו נוכחים בתוצאה. בואו נגיד את האמת, זה לא בפערי התיווך בסוף רק ברשתות. בסוף זה במשחטות ובבעלות הצולבת. מה שקורה בשוק החקלאות הישראלית זה שיש פה אוליגופולים. זה לא החקלאי אלא החקלאות. לא מעט חלק זה המושבים והקיבוצים ואחרים. יש גם בעלויות על חלק מהמשחטות ויש מעט משחטות ששולטות בשוק. זה קל להגיד שבסוף הבעיה היא רק ברשתות השיווק שגם אותן צריך לבדוק. אנחנו מכירים את זה על הירקות הקפואים. זה הרי לא המגדל רק. בסוף למגדלים יש גם בעלויות וקשרים, ויש כאן מונופולים שחלקם קשורים למגדלים וחלקם לא. אנחנו יודעים על השולחן בתחום הירקות, אנחנו יודעים מה קורה בירקות הקפואים, איזה מונופולים. לכן, בשוק הישראלי בתחום הירקות, בתחום הבשר, בתחומים האחרים, גם בתחום החלב, יש אוליגופולים. יש שניים-שלושה גופים שאחראים על כל שרשרת הייצור.
היו"ר איתן כבל
עזוב, בוא לא נפתח עכשיו את הכל.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון. ולכן, שלא ייאמר כאילו יש כאן שני דיונים: רשתות שיווק ומגדלים. זה לא המצב במדינת ישראל. לכן, האחריות, האחריות, גם שלך ושל אחרים שיושבים כאן, שבסוף אנחנו נביא את המחירים לציבור. אם הפטם לא יורד ב-10% ו-15% ו-20%, האחריות היא שלכם כי אתם חסמתם את רפורמת הפטם בחוק ההסדרים, ואתם התחייבתם שהמחירים ירדו לצרכן ב-10% עד 20% לפסח. לכן, אתם אחראים להעביר כי ישבו כאן ארגוני המגדלים והמשחטות. זה לא אחריות רק של רשתות השיווק. המשחטות קובעות את המחיר האלה לרשתות השיווק. אז אני מצפה שאתם תיקחו אחריות על ההתחייבות שלכם.
היו"ר איתן כבל
חברים, נסחפנו. חברים, בכל הכבוד לכם, פולקמן אמר.

חיים, משפט אחד בקצרה. אני כבר באיחור של 39 דקות.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מאוד שמח שחבר הכנסת פולקמן אמר את מה שהוא אמר. בסופו של דבר, אני לא מצליח להבין למה החקלאי אחראי אם רמי לוי מוכר את העוף בשקל.
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא רמי לוי אחראי. זה יוצא מארבע-חמש משחטות - - -
חיים ילין (יש עתיד)
סליחה, אני לא הפרעתי לך – חד משמעית.
רועי פולקמן (כולנו)
זה גם רמי לוי, אבל לא רק רמי לוי.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל אני לא הפרעתי לך, באמת אני אומר לך. אני באתי מאוד רגוע ולא לקחתי את הכדור, כידוע לך.
היו"ר איתן כבל
פולקמן.
חיים ילין (יש עתיד)
אני אומר לך שהוא קובע אם זה שקל או אם זה גם 23 שקלים. אם החקלאים עמדו בהתחייבות, וכבל יודע את זה, אנחנו שקשקשנו פחד מוות שהם לא יצליחו לעמוד בזה ויאשימו עוד פעם את החקלאים. עומדים בזה עכשיו. הרשתות יעלו את המחירים, עוד פעם החקלאים אשמים. תקשיבו טוב, בסוף צריך להילחם גם על הצדק. אני אומר לכם שאם החקלאים היו אשמים אני הייתי הראשון שיוצא נגד כולם.
רועי פולקמן (כולנו)
חיים, זה לא החקלאים. זה הארגונים שהם קשורים אליהם.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל אני מסביר לך את זה עכשיו. אני מוכן גם להגיע למשא-ומתן ולפתוח גם את השוק. אני לא מאמין ביד הנעלמה. זה תיאוריות כלכליות שבמדינה של שמונה מיליון תושבים לא עובדות.

אנחנו מדינה כל כך קטנה שמי שחושב שהוא יפתח פה את התחרות, הוא לא מבין. לא יהיה אוליגופול, יהיה מונופול. יהיה פה אחד שכמו שהוא השתלט על הגז, הוא ישתלט על כל העופות, על כל שוק החלב, והוא יפיל את החקלאות. דבר אחד ברור – מי שישלם בסוף את המחיר זה גם החקלאים, זה גם אתה וגם אני, והוא יעשה את הקופה.
היו"ר איתן כבל
תודה. הדיון הזה עוד לא התחיל.
חיים ילין (יש עתיד)
לא. הוא ממשיך וזה בסדר גמור.
היו"ר איתן כבל
לא זו הכוונה. בבקשה, מי מתחיל להקריא את התקנות?
אסתר זנזורי פריאל
" תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016) (תיקון), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־ 53 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד - 1963

(להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 21א
לחוק יסוד
הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז - 1977, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1. בתקנה 1 לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי

מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע״ה - 2016 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי הגדרת ״בעל מכסה״ יבוא:

״״החלטת הממשלה״ ־ החלטת הממשלה מס׳ 667 מיום כ״ח באב התשע״ג (4 באוגוסט 2013), שהתקבלה לפי פרק כ״ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס״ט - 2009);״.

יש פה פעמיים "התשס"ט".
מרב תורג'מן
האם תוכלי להסביר שזה תיקון טכני?
אסתר זנזורי פריאל
כן, זה תיקון טכני. פשוט הוספנו הגדרה חדשה של "החלטת ממשלה" כדי למנוע את החזרה של זה במהלך התקנות.

" תיקון תקנה 5 בתקנה 5(א) לתקנות העיקריות, המילים ״מס׳ 667 מיום כ״ח באב התשע״ג

(4 באוגוסט 2013), שהתקבלה בהתאם להוראות פרק כ״ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס״ט - 2009)״ ־ יימחקו."

גם כאן התיקון הוא טכני. פשוט הגדרנו את החלטת הממשלה, ולכן אין צורך לחזור על כל המילים.
מרב תורג'מן
חסרים לכם מספור של סעיפים.
אסתר זנזורי פריאל
חסר מספור. כן, גם אני שמתי לב.

"תיקון תקנה 7 בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב), יבוא:

״(ג) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה המייצר את מכסתו באחד מהישובים צמודי הגדר שנקבעו לפי החלטת הממשלה, שמכסת הבסיס שלו קטנה מ- 500,000 ביצים, תוספת מכסה שתשלים את מכסת הבסיס שלו ל- 500,000 ביצים, אם הוא מייצר את מלוא מכסתו בלול המצוי במשקו או במשקו של בעל מכסה אחר שהוא קרוב משפחתו מקרבה ראשונה ובתחום אותו היישוב, וכל עוד הוא ייצר את מלוא מכסתו באותו הלול; לעניין תקנת משנה זו - ״קרוב משפחה מקרבה ראשונה״ - בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח או אחות, וכן בן זוגו של כל אחד מאלה."

זו בעצם ההקלה שאנחנו נותנים רק ליישובים צמודי גדר לפי ההגדרה שלהם.
היו"ר איתן כבל
ברור. שבעה, כן.
אסתר זנזורי פריאל
"(ד) תוספת כאמור בתקנת משנה (ג) תינתן לכל מגדל שמכסת הבסיס שלו קטנה מ- 500,000 ביצים, אם הוא מייצר את מלוא מכסתו בשנת התכנון בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, וכל עוד הוא ייצר את מלוא מכסתו באותו הלול.״

כאן הכוונה ליתר המגדלים בשאר היישובים בארץ שיצטרכו לעמוד בתנאים לפי הגדרת לול חדש - - -
היו"ר איתן כבל
אוקי, ברור. אלה שעיכבנו אותם עד היום, כן.

קודם כל, מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016) (תיקון), התשע"ו-2016, אושרו.
היו"ר איתן כבל
תודה, התקנות אושרו.
אורי צוק בר
רק הערה. לא נצטרך לחזור עוד פעם.
היו"ר איתן כבל
תן שניה. צוק בר, אני יודע שאתה חכם.
חיים ילין (יש עתיד)
על השניים הנוספים?
אורי צוק בר
כן, לא צריך לבוא.
חיים ילין (יש עתיד)
בשמחה רבה, נקבל אותך באהבה.
היו"ר איתן כבל
שניה. אני רוצה לומר כמה נקודות. כמו שצוק בר התחיל לומר, בעזרת השם, ואני מתכוון להמשיך ולעקוב מקרוב, ברגע שהממשלה תקבל את ההחלטה שלה לגבי כלל העניינים האחרים ושני היישובים המדוברים שזה אמרנו נטועה ושומרה, לא נדרש לחזור לכאן כדי לתקן את התיקון והם כבר באופן אוטומטי - - -
חיים ילין (יש עתיד)
זאת אומרת, מרגע קבלת החלטת הממשלה באופן אוטומטי הם נכנסים.
אסתר זנזורי פריאל
התיקון הוא תיקון עקיף להחלטת הממשלה. גם לא צריך לשנות אפילו את הנוסח.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז – זה דבר אחד.
מרב תורג'מן
כמובן שזה בסמכות ועדת המכסות לקבוע את תוספת המכסה.
אסתר זנזורי פריאל
הכול הוא בכפוף ליתר הכללים.
לאה ורון
לדעתי, כן צריך להצביע על החלטת הוועדה שכאשר - - -
מרב תורג'מן
לא. אבל זה מפנה להגדרה של - - -
קריאות
זה מפנה להגדרה של החלטת ממשלה. יתקנו את החלטה של 667, ולכן - - -
היו"ר איתן כבל
היועצת צודקת. ברגע שזה מתוקן שם, זה מופנה באופן אוטומטי לתוך התהליך פה.
מרב תורג'מן
בדיוק, זאת הפנייה.
אסתר זנזורי פריאל
כמו תיקון עקיף.
מרב תורג'מן
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
אוקי, ברור.

ברשותכם, אני רק רוצה לומר שאני פונה לממשלה גם אם היא תידרש לעשות פעולה נקודתית. כדי שלא ייווצר מצב ששני היישובים האלה ימצאו את עצמם נפגעים כיוון שהממשלה צריכה לעסוק בנושאים עוד הרבה יותר רחבים מענייני הביצים, ועד שהיא לא תסיים את אחרון העניינים ואחרונת הבעיות שני היישובים האלה ימצאו את עצמם נפגעים, אנחנו נוציא פנייה אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אנחנו נבקש שיביאו באופן חריג ונקודתי את שני היישובים האלה כי אני רואה שההמתנה הזו לוקחת המון המון זמן. אני לא יודע מתי בכלל היא תובא לדיון. אנחנו נבקש להחריג. בוודאי אחרי שהעברנו את שבעת היישובים, זה מחייב את הממשלה בצורה הרבה יותר מידית לפעול.
לאה ורון
חבר הכנסת ברושי הצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת עמר בר-לב הצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת חיים ילין הצביע במקום חבר הכנסת יעקב פרי.
היו"ר איתן כבל
שמעון, משפט אחרון לפני שאני סוגר.
שמעון ביטון
אדוני היושב-ראש, אני נמנה על אחד מיישובי הגדר – אביבים. אני רוצה להגיד בשם יישובי הגדר תודה רבה לאדוני היושב-ראש על כל העבודה שהוא עשה ולכל חברי הוועדה שהשקיעו את זמנם לתקן את ה-, אני לא רוצה להגיד עיוות. אבל אנחנו שמחים על ההחלטה הזו.

באותה הזדמנות גם לאחל לכולם חג פסח שמח, ומברכים על ההיערכות.
חיים ילין (יש עתיד)
וכשר.
שמעון ביטון
כשר – לא יודע. צריך לבדוק את זה עכשיו, זה בבדיקה. התערובת צריכה להיבדק.
חיים ילין (יש עתיד)
נקווה שיהיה כשר – שיירשם בפרוטוקול.
שמעון ביטון
שיהיה חג כשר ושמח. מברכים על ההיערכות לקראת חג הפסח. אני חושב שאנחנו מצדנו כחקלאים עושים את הכול. יהיו ביצים ועופות. אבל אם, בעזרת השם, הוועדה תמשיך לעשות מאמצים כך שכל העבודה תרד בסוף לצרכן שהוא בסוף ישלם על העוף יותר זול ועל הביצה יותר זול. לצערי, יום אחרי פסח יכול להיות שנבדוק את טבלת המחירים ונראה. אני לא רוצה להיות נביא רעות, אבל יכול להיות שלא נעמוד בזה. אבל נקווה. תודה לכולם.
היו"ר איתן כבל
תודה לכם. גם תודה לנציגי משרד החקלאות, נציגי משרד המשפטים.

צוק בר, תודה לך באופן אישי. אני יודע שאני ישבתי לך על הראש.
אורי צוק בר
באהבה.
היו"ר איתן כבל
כן. אבל זה היה לדבר נכון וטוב.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים