ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/03/2016

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 6

מישיבת הוועדה המשותפת בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

יום שלישי, י"ט באדר ב התשע"ו (29 במרץ 2016), שעה 12:50
סדר היום
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ו-2016

הצבעה על רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: ניסן סלומינסקי – היו"ר

יואב בן צור

ענת ברקו

תמר זנדברג

דב חנין דב

חיים ילין

נורית קורן
חברי הכנסת
בנימין זאב בגין

דוד ביטן

עמר בר-לב

יעל גרמן

יעל כהן פארן

אוסאמה סעדי

טלי פלוסקוב

מיקי רוזנטל
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ו-2016
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו בהצבעה על רביזיה על צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), תשע"ו-2016.

מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 7

נגד הרביזיה - 11

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:52.

קוד המקור של הנתונים