ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/03/2016

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-234-16), אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 9-235-16)

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ' באדר ב התשע"ו (30 במרץ 2016), שעה 9:15
סדר היום
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 9-235-16)

2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-234-16)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

מיקי רוזנטל
מוזמנים
ארד אורעד - מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות, משרד המשפטים

רן כהן - ח"כ לשעבר ומרצה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 9-235-16)

2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-234-16)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. יש לנו סדר יום עמוס וזמן קצר. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46, תיכף נדבר על העניין הזה, ואישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61. לגבי אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מתברר שיש גם בסעיף 46 וגם בסעיף 61 - - -
ארד אורעד
קודם כל לפרוטוקול אני מתכבד להציג את - - -
היו"ר משה גפני
עוד לא. אני בכוונה לא התחלתי עוד עם הדיון הזה.

חבר הכנסת לשעבר רן כהן, אני מקדם אותך בברכה, אם תוכל להגיד לנו איזה אורחים הבאת לוועדה, אנחנו מקדמים גם אותם בברכה.
רן כהן
אדוני היושב ראש, אנחנו מאוד מאוד מתכבדים כאן, סטודנטים של מכללת אונו משני הקמפוסים, גם בגן הטכנולוגי בירושלים וגם מהקמפוס באור יהודה שלומדים חקיקה ואני מלמד אותם את החלק של החקיקה, לכן הם נמצאים כאן בצפייה בעבודת ועדות הכנסת.
היו"ר משה גפני
אוקיי, יפה. תודה רבה. ברוכים הבאים.
רן כהן
תודה רבה על האירוח.
היו"ר משה גפני
אני רואה שאתה ממשיך לעשות עבודה, אתה לא נפרד מהכנסת.
רן כהן
לא.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לכם שחבר הכנסת לשעבר רן כהן היה חבר כנסת חבל על הזמן, הוא חסר לכנסת, עשה עבודה חברתית מהמדרגה הראשונה ואני למדתי ממנו הרבה דברים.
רן כהן
תודה רבה, אדוני, גם אני ממך.
היו"ר משה גפני
לפני שאנחנו מתחילים בנושא הפורמלי, יש שתי עמותות, גם בסעיף 61, שזה עדי ה', וגם בסעיף 46, שזה אוהלי רחמים, וזה מצטרף לעמותת ביחד, שמתברר לי, ואני אומר את זה כיושב ראש הוועדה, מתברר לי שיש כתות מיסיונריות שמבחינת העניין אין להם בעיה, הם באים למשרד האוצר, הם באים אליכם, יש להם עורכי דין מעולים - - - אגב אני ראיתי את זה גם כשהיה מדובר על שכר הבכירים, הגיעו לפה סוללה של עורכי דין וכלכלנים והסבירו לי איך אני הולך להרוס את המדינה בזה שאני עוצר את שכר הבכירים, והם באים למשרד האוצר, מסודרים לגמרי, מחתימים את האנשים שכל העניין הזה הוא בסדר והוא חוקי, ויכול להיות שזה אפילו נכון, אני לא נכנס לשאלה הזאת, זאת השאלה שלכם ואני לא חושב שאנחנו יכולים לאשר עמותות מהסוג הזה כשכולם יודעים, אחד מהם זה עדי ה', אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, זאת עמותה שעוסקת במיסיון, היא לא עוסקת בשום דבר אחר, אבל היא באה אליכם והיא מביאה את כל האישורים ואת כל הדברים. גם בדוח ועדת פריש, שעשו עבודה יוצאת מן הכלל, גם שם כתוב שלא נותנים כסף, בסעיף 46 ובסעיף 61, לקבוצה סגורה. גם לפי הבירורים שאתם עשיתם, לפחות חלקית לגבי מה שהיה בעמותה מדובר בקבוצות סגורות. זה לא כמו שאתה עושה בית כנסת, או אפילו קבוצת טניס. אם זו קבוצת טניס, אז באמת יכול להיות שאותם אנשים עוסקים בעניין הזה, אבל כל מי שרוצה להצטרף מצטרף. כל הטיעונים שלהם שהם עוזרים לקבוצה שהיא קבוצה סגורה, הכול צריך להיפתח מחדש.

עמדתי היא שאם אכן מתברר שמדובר במיסיון - - - אני הופעתי עם טומי לפיד המנוח, הופעתי איתו בתכנית טלוויזיה, הייתה תכנית פופולרית בערוץ 1, פופוליטיקה, ואני והוא הופענו ביחד מול הקבוצות האלה שעכשיו מבקשים את סעיף 46. הופענו יחד. אני לא הייתי צריך לדבר, טומי לפיד התנפל עליהם והוא אמר 'מספיק השמדתם את עם ישראל באירופה, אל תבואו לכאן למדינת ישראל לעשות את זה'. אני לא דיברתי, זו הייתה אחת התכניות, הייתי מופיע שם הרבה, שלא הייתי צריך לדבר. הוא אגב חתם איתי אחרי זה על הצעת חוק, לא משנה, שלא התקבלה, ביבי היה נגד, לא חשוב, אני לא נכנס לעניין.

אבל החלק הזה, שאנחנו צריכים לקיים דיון, האם באמת זו המטרה, היא משתלבת עם השאלה שאנחנו מתחבטים בה בשבועות והחודשים האחרונים, מי צריך להחליט קודם כל על דבר שהוא במחלוקת ציבורית עמוקה. מי צריך להחליט בעניין הזה. אפשר להביא את השאלה הזו לאבסורד, אני לא שם. יש הרבה מחלוקות, יש ברשימות שנמצאות כאן באופן קבוע כאלה שאני לא הייתי מצביע עבורם, בחיים לא הייתי נותן להם סיוע, אבל אני יודע שזה החוק, אותו דבר כמו שיש אחרים שהפוך, אבל יש דברים שלפי דעתי מחייבים דיון משפטי אמיתי במחלוקת ציבורית עמוקה לגבי כתות, שהיה פעם בכנסת, נדמה לי שגלזר תעסה עמדה בראש ועדה פרלמנטרית - - -
רן כהן
נכון, חברת הכנסת תעסה גלזר.
היו"ר משה גפני
כן, היא עמדה בראש ועדה פרלמנטרית שעסקה בעניין הזה של הכתות, של המיסיון, של כל מה שנלווה לעניין. אני מבקש לקיים דיון עם היועץ המשפטי לממשלה, בעיקר עם אבי ליכט, עם רשות המסים. לפני שאנחנו מביאים את הדברים לכאן לקיים דיון האם במחלוקת ציבורית עמוקה נוסח העניין הזה של כתות, שלפי דעתי זה גם משתלב עם המלצות ועדת פריש, זה כת סגורה. אם אתה לא הופך להיות נוצרי, אז אתה לא בכת הזאת, אבל הם מביאים את האישורים הנדרשים, אין לי טענות, הם באים ויש להם מאזנים טובים. כלכלנים טובים.

כמו שאמרתי קודם, כמו בשכר הבכירים, שבאו אליי עורכי דין מעולים והסבירו לי איך אני הולך להרוס את כלכלת ישראל עם הגבלת שכר הבכירים. מה זה, הסבירו לי פה. אני אמרתי לאחד מהם, דרך אגב, הוא נעלב, אמרתי לו שכשהיה פה דיון על ניצולי השואה והיה צריך לדאוג לקשישים שאין להם לחם לאכול 'לא ראיתי אתכם', את עורכי הדין האלה ואת הכלכלנים האלה. פתאום ראיתי, על משכורות של 8 מיליון שקל בשנה, פתאום הם כולם הגיעו ומסבירים לי איך אני הולך להרוס את הכלכלה.

על כל פנים אני מבקש את שתי העמותות האלה להוציא, אחת זה 42 - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איזה מספרים אלה?
היו"ר משה גפני
אחת זה 42.
ארד אורעד
ומספר 1 ברשימה של סעיף 61.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני גם מבקש את רשות הדיבור, אדוני.
היו"ר משה גפני
בסדר. על כל פנים אני מבקש להוציא את שתי העמותות האלה. אני מתכוון לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, אני מבקש לפנות אליכם, רשות המסים, משה אשר, אתה וכל האנשים, אני מבקש שנקיים דיון על העניין הזה. קודם כל דיון פנימי, לדעת אם בכלל אנחנו מביאים את העניין הזה ולהחליט מה אנחנו עושים. יכול להיות שנצטרך לתקן את החוק. זה כנראה נהיה מודה עכשיו, זה לא היה בעבר, זו כבר עמותה שלישית.
שגית אפיק
בעבר היה דיון של מחלוקת ציבורית - - -
היו"ר משה גפני
לא, אבל לא היה הנושא הזה. אם זה לא היה מוצף אז הייתי עובר ל - - - לא היו בקשות כאלה. יכול להיות שאת צודקת, אני לא מתווכח על העניין המשפטי בנושא, אבל זה כנראה הופך להיות נושא. זה כבר לא דבר שאנחנו יכולים להתעלם ממנו, לכן אני מבקש, לפני שאנחנו נכנסים לעניין - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל לפני, אדוני, שנכנסים קונקרטית - - -
היו"ר משה גפני
אני עוד לא נכנס, אני רק אומר את שני אלה להוציא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, ביקשת בקשה, אני גם מכבד אותה, מדובר פה בעניין עקרוני שלא נוגע לשתי העמותות הספציפיות האלה. יש סוגיות רבות במחלוקת בחברה הישראלית, כידוע לך, ויש דברים שלך כואב ואכפת ויש לאחרים דברים אחרים שכואבים להם ואנחנו פה בוועדה באמת מנסים, קבענו כלל אחד שהוא נראה לי נכון, שאם יש חשדות פליליים חלילה או דברים כאלה, עמותות כאלה, זה לא שייך לחילוקי דעות, זה שייך לתחום אחר והם ייצאו.
היו"ר משה גפני
כך נהגנו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לגבי עמותות אחרות, אם אנחנו נכבד את הבקשה שלך, ואני מעריך שאני אכבד אותה, אבל מחר אני אבוא עם עמותות שלא מוצאות חן בעיניי, אתה תצטרך לכבד גם את בקשתי, לא? נכון? ואז התוצאה צריכה להיות כדלקמן, צריכים להיות קריטריונים ברורים מתי פוסלים עמותות ומתי לא פוסלים עמותות, אחרת אנחנו פה עושים את זה - - - לדעתי לא הפוליטיקאים צריכים לעשות את זה, זה צריך להיות עניין מקצועי לגמרי.
היו"ר משה גפני
אבל צריך לקבוע את הקריטריון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו צריכים לקבוע את הקריטריונים, אבל לא אנחנו - - - כי לכל אחד יש את הדברים הפוליטיים שקרובים ללבו ואת הסוגיות שחשובות לו, ואז כל היום נפסול איש את רעהו. ייווצר פה איזה מהלך לא הגיוני.
היו"ר משה גפני
אני מסכים איתך. אני מבקש את הדיון הזה עם היועץ המשפטי. יכול להיות שאנחנו נצטרך לשנות את החוק, לקבוע את הקריטריונים האלה ולהחליט שהפוליטיקאים לא עוסקים בעניין הזה אלא זה מובא לכאן על ידי רשות המסים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאלה אחת לרשות המסים, בעניין שתי העמותות האלה שאנחנו מן הסתם כנראה נוציא אותן. איך ההליך? הם יוכלו לערער על זה? או יוכלו לבקש בפעם הבאה? מה עכשיו קורה לעמותות שמוצאות מהרשימה?
ארד אורעד
רק לטובת הפרוטוקול - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא - - -
שגית אפיק
לא, הוא לא מוציא אותם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא מוציא, לא מאשר.
היו"ר משה גפני
לא, אני מוציא אותם מהרשימה, אני לא פוסל אותם, לא מצביע נגדם. אני מביא את זה ליועץ המשפטי לממשלה לדיון שיתקיים ביחד איתם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה על התיקון. אני רציתי לדעת בדיוק את ההליך. כבר עשינו את זה בעבר, אני רק רוצה לדעת. עומדת לעמותות האלה, שאין לי מושג מי הם והן לא מעניינות אותי, איזה זכות - - -
ארד אורעד
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, לשאלתך, אין הליכי השגה וערעור מכיוון שזה ברמה של כמו חוק, תקנה, מובא לוועדת הכספים. כמו שחוק, אין עליו הליכי השגה וערעור, אותו דבר. זה לא שומה שמס הכנסה מוציא שיש הליכים שהם לפי כללי הצדק הטבעיים. אני רק מתכבד לפרוטוקול - - -
היו"ר משה גפני
לפני שאתה מתחיל את הרשימה, אנחנו עדיין בדיון העקרוני.
ארד אורעד
עקרוני, אתם מוציאים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להשלים את התשובה שלך. הוא צודק, אין הליך כזה, זה דבר חדש, מה שעכשיו קורה, חדש לגמרי. פשוט זה הפך להיות תופעה. התופעה הזאת, אני לא משליך אותה, אני גם יודע, אנחנו לא חיים בעולם ריק. לכן אני מבקש ללכת לאינסטנציה הגבוהה ביותר מבחינה משפטית. יש לי השגות בעקבות הדברים האלה, האם המטרה של סעיף 46, שהוא בא לעזור למגזר השלישי בנושאים חברתיים, כלכליים, דת, חינוך, חברה, ספורט, האם יכול להיות מצב כזה שזה יכול להיות מנוצל לרעה? האם מדינת ישראל צריכה לעזור, ויש דברים שכולנו מסכימים שזה לא צריך להיות, יש עמותות אחרות שבאמת יש לנו חילוקי דעות, אבל אנחנו מאשרים את כולן. אם אני לא הייתי מאשר את מה שאני מדבר במליאה נגדם, אז הרבה עמותות לא הייתי מאשר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש רק עוד שאלת הבהרה אחת, ברשותך. לגבי שתי העמותות האלה, 42 ו - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
42 ומספר 1 ברשימה של 61.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוהלי רחמים. אתם בודקים את כל העמותות שברשימה, בדקתם את העמותות האלה הספציפיות?
ארד אורעד
בדקנו, היינו - - -
היו"ר משה גפני
רגע, ארז.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תן לו לענות לי.
היו"ר משה גפני
אני נותן לו, אני רק רוצה שלא תהיה פה שגיאה. ארז, אני הקדמתי ואמרתי, לגבי הנושא הטכני אין לי ספק, אחרת זה לא היה מגיע לכאן, שהם עברו את כל ההליך של לבדוק שאין שם בעיה מבחינה משפטית והכול בסדר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כי השאלה שאני אשאל אחר כך, האם הקריטריון שהעלה פה חבר הכנסת גפני, היושב ראש, הוא הקריטריון שבדקתם אותו גם. אז השאלה הראשונה והשנייה ביחד אתה יכול לענות.
ארד אורעד
קודם כל אני רוצה להציג את הרשימות לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
בסדר, הוא יענה לך. הוא צודק. תציג בבקשה.
ארד אורעד
כבוד היושב ראש, חבר הכנסת הרב גפני וכבוד חברי הכנסת של ועדת הכספים, אני מתכבד להציג בפניכם את הרשימות לעניין סעיף - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין הרבה.
ארד אורעד
אין, אבל יש פה חברי כנסת. לעניין סעיף 46 וסעיף 61, שלטובת הסטודנטים פה מקרית אונו אני רק אומר שאלה סעיפים שנותנים הטבות מס שלא דרך תקציב המדינה, זה תקציב עקיף, לחברה אזרחית, לפעילות של חברה אזרחית שבאה בוטום אפ, מלמטה למעלה. זאת אומרת כל אחד היום יכול ללכת ולחייב את מדינת ישראל להשתתף איתו ב-benchmark בקטע של תהליך של מתן כסף לכל יוזמה שהוא איתה. מטבע הדברים בתהליכים האלה יש קריטריונים, הייתה ועדה ציבורית שבדקה את הקריטריונים ובין הקריטריונים שהיא אמרה, שרשות המסים כרשות מבצעת ששייכת לשר האוצר לא תדון בנושאים שהם במחלוקת ציבורית ופוליטית עמוקה. ואני אומר את זה כאן וכאן התחילה למעשה המודה הזו, שהיא מודה טובה, לדעתי, שהדברים עוברים מהמחוקק, זאת אומרת לדיון בשיח הציבורי. כל הדברים שמדורגים, למעשה כל העמותות האלה נוגעות באושיות של כל החברה האזרחית.

כאן בעמותות האלה, שתי העמותות האלה, שאני גם הצגתי את זה כהתלבטות. התלבטנו, אכן התלבטנו ובגלל שהתלבטנו עשינו ביקורות - - -
היו"ר משה גפני
למה התלבטתם?
ארד אורעד
התלבטנו כי היו שמועות שיש שם פעולות משיחיות וכפי שראינו פה גם בדיון הקודם, אורלי אבקסיס ניסתה לעשות חוק של כתות, אין הגדרה מה זה כת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו חלוקים.
היו"ר משה גפני
לא, זו ההתלבטות שלו.
ארד אורעד
אני כרשות מבצעת ולא מחוקקת, ויש הפרדת רשויות במדינת ישראל, אני דן רק בנושאים שאני מכיר אותם בחוק ואת החוקים האלה אתה מחוקק, כבוד הרב גפני. בחוקים האלה, למעשה, אני יכול לבחון פעילות מיסיונרית היום אך ורק לפי הדין הפלילי ושם יש שתי עבירות, עבירה אחת זה המרת - - -
היו"ר משה גפני
אל תיכנס לזה.
ארד אורעד
אוקיי, זהו. התלבטנו, עשינו ביקורות וראינו שאין עבירות בקטע הפלילי, הם מחתימים גם את האנשים שלא מקבלים שום תמורה עבור הדבר הזה ולכן אנחנו רוצים לעבור הלאה. אני מסכים לקביעה של להוציא אותם מהצבעה היום מכיוון שזה נושא שהוא באמת במחלוקת ציבורית עמוקה, וכפי שראינו גם פוליטיות, שהיו קודם, ולכן מן הסתם סוברני המחוקק להחליט, ופה זה באמת הדיון ופה זה צריך להיקבע מה הדין של העמותות האלה. זה לא עניין של קריטריונים טכניים כאלה ואחרים, זה עניין של הקו של הגבול האפור והתחום האפור פה הוא מאוד מאוד גדול ולא לי הסמכות להחליט בתחום האפור הזה, יש בזה מחלוקות ציבוריות ופוליטיות עמוקות.
היו"ר משה גפני
לגבי הרשימות עצמן.
ארד אורעד
יתר העמותות - - -
היו"ר משה גפני
תגיד את המספרים שלהן.
ארד אורעד
המספרים של העמותות שאני מסכים להוציא אותן מהרשימה לעניין סעיף 61 זה עמותת המצפה לישראל. סעיף 61 לחוק מסמ"ק הוא סעיף שנותן הטבות מס, פטור ממס רכישה, מס רווח הון לכל מיני מבנים ולעניין - - -
היו"ר משה גפני
מה המספר?
ארד אורעד
מספר העמותה - - -
היו"ר משה גפני
לא מספר העמותה, מספר הבקשה.
ארד אורעד
מספר הרשימה הוא 9235-16, של 2016. ולעניין סעיף 46, אמרנו שזה 9234-16. אלה הרשימות שאנחנו מביאים לאישורכם.
היו"ר משה גפני
להוציא את שתי העמותות האלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כאן זו עמותת המצפה לישראל.
ארד אורעד
כן, ושם זה מספר 42 ברשימה, אוהלי רחמים.
היו"ר משה גפני
כל העמותות האחרות?
ארד אורעד
כל העמותות האחרות לשיקולכם.
היו"ר משה גפני
לא לשיקולנו. מה זה לשיקולנו? אתה צריך להגיד לנו, הכול בסדר?
ארד אורעד
כן, ודאי. נבדקו ונמצאו שעומדים בכל הקריטריונים ובכל הכללים הטכניים ואין לנו התלבטויות לגבי העמותות האלה. יש פה עמותות שחלקן אושרו לשנה בלבד, מכיוון שהן חדשות, יש להם אישור הגשת מסמכים זמני או שיש להם סיבה של מחזור שאינו מספק. כל הדברים האלה מפורטים. בשנה הראשונה אנחנו נותנים לשנה כי אנחנו רוצים לבחון אותם, לראות את ההתנהלות שלהם ואז אנחנו נחליט לגבי ההמשך.
היו"ר משה גפני
תודה. בנימין למקין, לגבי ניהול תקין.
בנימין למקין
לכל העמותות יש אישורי ניהול תקין.
היו"ר משה גפני
בדקתם את כולם?
בנימין למקין
כן, לכולן יש.
היו"ר משה גפני
כפי שאמרתי קודם, אני מבקש את עמותה מספר 42, אוהלי רחמים, להוציא מהרשימה, אני מבקש להוציא מהרשימה בסעיף 61 את עמותת המצפה לישראל. אני מעביר את הנושא הזה, כולל את עמותת ביחד, לדיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, יחד עם רשות המסים. ייתכן שנצטרך לעשות שינוי חקיקה. ההערכה שלי שזה גם תואם את המלצות ועדת פריש. אני חושב שמדובר על כתות סגורות. זה לא רלוונטי לגבי העמותות, לגבי האישורים שהם מביאים, הם יודעים להסתדר עם זה, השאלה האם מדינת ישראל תומכת בעניין של כתות, שזה ברור כנראה, ציבורית, ממה שאנחנו יודעים, שמדובר בכתות משיחיות.

האם אנחנו - - - אני אפילו לא אומר את זה, אני חוזר בי ממה שאמרתי, אני מבקש את הבדיקה הזאת אצל היועץ המשפטי לממשלה. זו מחלוקת ציבורית עמוקה, האם אתם צריכים להחליט לפני שזה מגיע לכאן, או שאתם מביאים בכל מקרה ואנחנו צריכים לקבל החלטה, הפוליטיקאים? שאלה משפטית מהמדרגה הראשונה, היא לא שאלה של מה בכך. האם הפוליטיקאים צריכים להחליט במחלוקת ציבורית עמוקה, או שזה קודם כל צריך לעבור את הסינון המקצועי? השאלה היא כמובן, אם יש בג"צ מי יצטרך לעמוד מול הבג"צ וכנראה שאם אתם תצטרכו לעמוד בעניין הזה אתם תעמדו, אם אנחנ ונצטרך להחליט בעניין הזה אנחנו נעמוד. לא בטוח שיהיה בג"צ, אבל אם זה יהיה זו תמונת המצב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה אומר שעד אז לא יהיה בג"צ? זה מה שהתכוונת?
היו"ר משה גפני
לא, אני - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סתם, סתם. איבד את החוש הומור. מה קרה, גפני?
היו"ר משה גפני
לא, בסדר. אני עצבני עם אמות המידה. מתכנית חיסכון עוד יותר.

רבותיי, כפי שאמרתי, אני מבקש את אישור הוועדה. צריך הצבעות נפרדות, גם לסעיף 61 וגם לסעיף 46, או אפשר ביחד?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
לפי סעיף 46, כפי שאמרתי, להוצאת העמותה ההיא, על כל האחרים, מי בעד אישור מוסדות הציבור לעניין סעיף 46? מי נגד? אין. מי נמנע? אין. העמותות אושרו.

הצבעה על אישור מוסדות ציבור, ע"פ סעיף 46

בעד – רוב

נגד – 0

נמנעים – 0

אושר.
היו"ר משה גפני
אני מביא להצבעה לפי סעיף 61, כפי שארז אורעד הביא את המספר של הרשימה הזאת, בעצם יש רק אחת, בגלל שעמותת המצפה לישראל יצאה לדיון הזה אצל היועץ המשפטי. מי בעד אישור סעיף 61? מי נגד? אין. מי נמנע? אין. העמותות אושרו.

הצבעה על אישור מוסדות ציבור, ע"פ סעיף 61

בעד – רוב

נגד – 0

נמנעים – 0

אושר.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם. ארז, אני מודה לך, אני מודה לך, בנימין, תודה רבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, רק אם אפשר, באמת לקבוע בהקדם דיון עקרוני, בין בוועדה, בין ב - - - שזה לא יישאר - - -
היו"ר משה גפני
לא, זה בוער לי. בסדר, קיבלתי את בקשתך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מודה לך. באמת ראוי שיהיו כללים.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

[pic]

הכנסת

יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
01545316

בס"ד, ירושלים, ‏‏‏ט' אייר תשע"ו

‏‏‏17 מאי 2016

לכבוד

מר משה אשר

מנהל רשות המסים

משרד האוצר

ירושלים
הנדון
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום י' באדר ב תשע"ו (30 במרץ 2016) רשימה מס': 9-234-16

מכתבך מיום י' באדר ב תשע"ו (30 במרץ 2016) רשימה מס': 9-235-16

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות:
לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מדרשת השילוב נטור

580544179

מוסדות חינוך, בית חיה, חב"ד ליובאויטש, חיפה והקריות

580149599

מכבי - מעדון התעמלות אריאל

580466613

קרן יהושע סלטי

580031086

מרכז התורה בית הילל - אשדוד

580521789

אורתו- דה

580396307

אגודת זימרה וחסד בא"י

580570273

אור תורה שלום

580145993

נצר הקודש נס-ציונה

580553956

ממקדשי תיראו מודיעין עלית

580542124

לב בנימינה

580547115

עמותת בית כנסת נר מחר

580535086

בית כנסת אהבת ישראל

580491694

עמותת המניין הספרדי קיבוץ שעלבים - אישור הגשת מסמכים

580557031

בית כנסת האשכנזי קרית חתני פרס נובל ראשונים ירושלים

580401909

שיקום אחר- עמותה לפיתוח שירותי שיקום מתקדמים

580436186

סימפלי יו- עמותה לפיקוח על תפיסת דימוי הגוף

580448579

תמורה- מרכז תורני ללימודים גבוהים

580578300

המכון למצוינות בהומניסטיקה

580579779

"רוח דרומית"- המרכז לרפואה משלימה למתמודדים עם מחלות סרטן

580578086

ק"ן- קהילה נרתמת פתח תקווה

580481281

בני אברכים מצוינים

580560977

מעדני שבת

580338036

זכות אברהם- קרית היובל - אישור הגשת מסמכים

580582492

מרכז חב"ד לענייני חינוך רובע יזרעאל עפולה - אישור הגשת מסמכים

580583573

בית שאול

580522761

דרכי חיים- אגודה לקידום רוחני

580050953

בית הכנסת דורות ראשונים ירושלים - אישור הגשת מסמכים

580502102

קומי עורי - עור חדש

580592822

יעלה הדס

580427532

מקום להיות

580485423

הקשיבה לקול החרשים בישראל

580570646

מוסדות תורה ותפילה גדרה

580420966

מרכז להפצת יהדות באהבה נווה אליעזר תל אביב - אושר לשנה

580485282

חסד שלום מרדכי

580333615

בית כנסת שערי שלום נווה זית לוד

580041234

עמותת מרכז קהילתי בית הכנסת "אוהל משה"תלמוד תורה וכולל - נתניה

580040202

דרך יהודית - אישור הגשת מסמכים - אושר לשנה

580588788

אשל אברהם רמלה

580152494

אורות טירת הכרמל מרכז תורני לאומי ע"ש מרן הרב אברהם הכהן קוק זצ"ל

580285567

אפיריון שלמה

580564086

אופקי חיים

580220010

קול ברמה - אפרתה

580429694

המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן

580219848

מכון מאור ישראל

580281905

אדרת אליהו

580497220

בית יוסף ורחמים דיין

580126738

לפיד - אפיקי דעת שדרות

580314847

בנות שרה אלעד

580481406

ציוני דרך

580563807

אורות, ערכים תורה ומסורת

580462299

הבונים דרור

580067320

פאר הלימוד - אישור הגשת מסמכים

580541209

גַלְעֵד טלז

580584050

מרכז יחודא-עילאה

580365773

קרן אדם - גבע בנימין

580570455

מרכז פימל על שם פייגע מלכה לובל

580570679

עמותת ילדי קשתות

580540532

ועדת העדה האורטודוקסית כפר גדידה

580039337

כוללי שבילי - ראובן

580552065

מאור ישראל מורשת יהדות

580570406

העמותה להעצמת נשים בספורט ע"ש תמר דבוסקין ז"ל

580406502

ברית יוסף

580513224

צעירי אגודת חב"ד - אילת

580077642

אל-עמי אילת

580121473

איגוד סיביר- ישראל לקידום חינוך, תרבות ומדע

580447340

ברסלב חינוך וחסד - אישור הגשת מסמכים

580585099

מרכז רפואה, שיקום בית הדר

580540870

המכון החרדי למחקרי מדיניות

580595304

עמותת נתיב בטוח- אכיפה אזרחית בדרכים

580561629
לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
ביה"כ מרדכי הליגמן (סעיף 61)

580537603

בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים