ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/03/2016

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון)(תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 327

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ח באדר ב התשע"ו (28 במרץ 2016), שעה 12:25
סדר היום
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי - יש עתיד

מיקי רוזנטל - המחנה הציוני
מוזמנים
ישי פרלמן - עוזר ראשי, רשות המסים, משרד האוצר

מיקי אושיצקי - סגן מנהל מינהלת הגמלאות, משרד האוצר

יגאל ימיני - מנהל תחום פרויקטים, אגף התקציבים, משרד האוצר

חזי שעיה - סמנכ"ל, משרד מבקר המדינה

מתן גוטמן - ראש מטה מנכ"ל, משרד מבקר המדינה

רחלי בן ארי סקעת - סגנית נשיא, לשכת יועצי המס

עו"ד יוסי אלישע - לשכת עורכי-הדין

שאול בשור - משקיף, המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו-2016
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו-2016. מי מציג את התקנות? בבקשה.
ישי פרלמן
אני מרשות המסים. מדובר בתיקון משלים לתקנות שהעברתם בוועדת הכספים לתיקון חוק הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים. לפני כשבועיים עבר פה בוועדה וגם בקריאה שנייה ושלישית חוק שמתקן את פקודת מס הכנסה וקובע שלא יהיה צורך בהגשת דוח עצמאי מקוון לשם הגשת בקשה למענק עבודה.
שלומית ארליך
זה בעצם היה בחוק שטיפל בכל מסגרת התיקונים של מס הכנסה שלילי, שקראנו לו "מענק עבודה", שפורסם ב-21 במרץ 2016, במסגרתו היה תיקון עקיף שתיקן את פקודת מס הכנסה מכיוון שלא רצינו להחיל את חובת הדיווח המקוון. בבקשה תמשיך.
ישי פרלמן
מכיוון שלא רצו לקבוע חובה להגיש דוח מקוון על מי שמגיש בקשה למענק עבודה אפילו אם לא חייב להגיש על-פי פקודת מס הכנסה, בעצם להשוות בין שני החוקים השונים. התיקון של החוק עבר בוועדה. עכשיו צריך לתקן את התקנות בהתאם כי כיום בתקנות שקובעות מי פטור מהגשת דוח מקוון רשום שאם אתה מגיש מס הכנסה שלילי אתה לא פטור.
שלומית ארליך
בעצם התקנות מפנות לאותו סעיף שתיקנו כתיקון עקיף.
היו"ר משה גפני
יש בעיות עם התקנות האלה? אין. חברי הכנסת, מצדי אתם יכולים ללכת. אני רוצה שתדעו שבסוף סדר היום הזה אני הולך לאשר את הנושא של קרן לרווחת הגמלאים של משרד מבקר המדינה. קיבלתי הסכמה ממבקר המדינה ויש הסכמה גם מאבי ניסנקורן ואנחנו נבקש שהם יעשו את ההסכם ביניהם. התברר שעובדי משרד מבקר המדינה הם היחידים שאין להם את הקרן לרווחת הגמלאים. זה לא בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה גם לא הרבה כסף, 160,000 שקל בשנה.
היו"ר משה גפני
כשהיה דיון על גמלאי השב"כ והמוסד פתאום התברר לנו שאנחנו צריכים לתקן משהו על מבקר המדינה, ואז שאלתי אותם מה עם הקרן לרווחת הגמלאים והם אמרו שהם היחידים שלא זכאים. עובדי המינהל במשרד מבקר המדינה זכאים לזה ואילו עובדי הביקורת לא זכאים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בואו נאשר את זה ונלך.
מיקי לוי (יש עתיד)
160,000 שקל בשנה. "קטן" עלינו. אני כבר חוזר.
היו"ר משה גפני
אבל אתה מסכים לזה?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן. בטח.
היו"ר משה גפני
מיקי לוי, אתה תומך בי?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן, תמיד.
שלומית ארליך
תיקנו במסגרת תיקון מספר 8 לחוק את החוק שקבע את ההוראה העיקרית. בהתאם לכך מבקשת רשות המסים לתקן את התקנות שמפנות לאותו סעיף בפקודת מס הכנסה.

התקנה המדוברת אומרת שתקנות הפטור מהגשת דוח עצמאי מקוון, תקנה 4(1), לא יחולו על יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), כאמור בסעיף 31 1(ב2)(4) לפקודה שאותו תיקנו במסגרת התיקון הגדול. בעצם מבקשים עכשיו למחוק את הסעיף הזה, באופן שיאפשר- - -
ישי פרלמן
לתת את הפטור שקיים בתקנות גם למי שמגיש בקשה למענק עבודה.
שלומית ארליך
לגבי תחילה ותחולה, בעצם צריך להכניס תיקון. היום התקנות אומרות- - -
ישי פרלמן
כתבנו את התיקון של התקנות, שמפנה לחוק, בגלל שאז החוק עוד לא עבר. היום החוק עבר ובעקבות בקשה של היועצת המשפטית נקבע בפירוש מתי התקנות יחולו. אנחנו רוצים לקבוע ש"תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת השתע"ז (1 בינואר 2017) והן יחולו על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2016 ואילך". זה מקביל לתיקון שנעשה בחוק מענק עבודה.

אקרא את הסעיף העיקרי.

תקנה 1 – תיקון תקנה 4 (לתקנות העיקריות)

"בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010, פסקה (1) – תימחק."
היו"ר משה גפני
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו-2016, עם התיקונים שהוקראו כאן לגבי התחילה והתחולה. מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו-2016, עם התיקונים שהוכנסו בהן, נתקבלו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים