ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/03/2016

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 323

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, י"ז באדר ב התשע"ו (27 במרץ 2016), שעה 10:10
סדר היום
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
יחזקאל שעיה - סמנכ"ל למינהל בפועל, משרד מבקר המדינה

אפרת פרוקצ'יה - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

משה בכר - משרד האוצר

ע.ד. - משרד ראש הממשלה

ר.ב. - משרד ראש הממשלה

ר.א. - משרד ראש הממשלה

ע.ט. - משרד ראש הממשלה

ד.ב. - משרד ראש הממשלה

צ.ס. - משרד ראש הממשלה

י.ב. - משרד ראש הממשלה

מ.ש. - נציג ארגון הגמלאים, משרד ראש הממשלה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו ממשיכים את הדיון בהצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016.

בישיבה הקודמת שאלתי כמה שאלות. עורכת הדין פרוקצ'יה, את במקום אסי מסינג. זאת אומרת, את במקומך ולא במקום אף אחד, אבל אני מבין שהוא לא יבוא. רציתי תשובה ממנו לגבי השופטים.
אפרת פרוקצ'יה
לגבי שופטים, אני דיברתי עם אגף התקציבים. הבנתי שנקבעה ישיבה למחר בין הממונה על התקציבים לבינך בנושא הזה והם ישיבו את כל התשובות.
היו"ר משה גפני
מה זה קשור לישיבה אתי? הישיבה אתי על משהו אחר. על זה אין תשובה עכשיו?
אפרת פרוקצ'יה
לגבי זה אין תשובה עכשיו.
היו"ר משה גפני
אבל אני רוצה לסיים את החוק הזה, ואם התשובה היא חיובית, אני רוצה להכניס את זה בחוק הזה.
אפרת פרוקצ'יה
הבנתי שמחר הנושא יעלה בישיבה אתך וייסגר.
היו"ר משה גפני
מה פירוש ייסגר?
אפרת פרוקצ'יה
לטוב או לרע, אני לא יודעת, אבל אני מניחה שאיזושהי החלטה תתקבל. מה טיבה של ההחלטה, אני לא יודעת.

לגבי מבקר המדינה עשינו בירורים. מדובר בהסכם בין ההסתדרות לבין המדינה. הממונה על השכר לא אחראי על מבקר המדינה בעניין הזה. מבקר המדינה כמובן יכול או לקבל על עצמו את ההסכם הכללי או לעשות הסכם בעצמו עם ההסתדרות, אבל לכשיהיה הסכם כזה, כמובן הוא יבוצע. אבל מה שקרה כאן זה בעצם שמבקר המדינה לא עשה הסכם לעניין קרן רווחת גמלאים וכמובן שהסמכות היא בידכם. כמו שהכנסת, אגב, עושה את זה בעצמה, כך מבקר המדינה עושה את זה בעצמו. אין הסכם. זה לא שמישהו לא יישם הסכם קיים אלא פשוט מבקר המדינה לא עשה הסכם כמו השאר במדינה.
היו"ר משה גפני
מה אני צריך לעשות עם זה עכשיו?
אפרת פרוקצ'יה
מבקר המדינה צריך או להחיל לגביך את ההסכם הכללי או לכרות הסכם אחר עם ההסתדרות ומינהלת הגמלאות כמובן תיישם את זה עת ההסכם יגיע אליה.
מיקי לוי (יש עתיד)
באיזה עמוד אנחנו?
היו"ר משה גפני
בעמוד 421. אני שאלתי למה עובדי מבקר המדינה, אין להם את הקרן לרווחת הגמלאים.
יחזקאל שעיה
בעניין של החלת ההסכם הזה, אנחנו ביקשנו שהוא יחול גם עלינו והוא חל על חלק מהעובדים שלנו. הוא חל על כל אלה שנמצאים בדירוג המינהלי ובדירוגים אחרים, אבל אלה שנמצאים בדירוג הביקורת, הוא לא חל עליהם. אנחנו רצינו להחיל אותו עלינו.
אפרת פרוקצ'יה
תחילו. אנחנו ניישם אבל תחילו.
יחזקאל שעיה
עם מי אנחנו נחיל אותו אם לא מול הממונה על השכר או מינהלת הגמלאות? ההסתדרות אומרת לנו ללכת למינהלת הגמלאות.
אפרת פרוקצ'יה
הממונה על השכר מייצג כאן את המדינה.
יחזקאל שעיה
אנחנו חלק מהמדינה.
אפרת פרוקצ'יה
הוא לא מייצג כאן את מבקר המדינה או את הכנסת. כמו שהכנסת עשתה הסכם עם קרן הגמלאים, זה מה שנאמר לי ואני לא מאגף השכר, כך גם מבקר המדינה צריך להרים את הכפפה ולעשות את ההסכם עם מינהלת הגמלאות שכאן היא על תקן המבצעת אבל היא לא יכולה לכרות בשמכם הסכמים. אין לה סמכות לכרות הסכמים בשם מבקר המדינה.
יחזקאל שעיה
איך היא כרתה הסכם עם חלק מהעובדים שלנו?
אפרת פרוקצ'יה
היא בטח לא כרתה הסכמים.
יחזקאל שעיה
איך על חלק מהעובדים זה כן מיושם ועל חלק מהעובדים זה לא מיושם?
אפרת פרוקצ'יה
הם אמרו לי מה שהם אמרו.
יחזקאל שעיה
על חלק מהעובדים זה מיושם ועל חלק מהעובדים זה לא מיושם מכיוון שהם מופיעים בדירוג מסוים שלא מופיע.
אפרת פרוקצ'יה
אין לי סמכות לכרות הסכמים.
יחזקאל שעיה
אני לא בא בטענה אליך.
היו"ר משה גפני
אל מי אתה בא בטענה?
יחזקאל שעיה
למינהלת הגמלאים.
היו"ר משה גפני
היא מייצגת את משרד האוצר.
יחזקאל שעיה
נכון. אז לאוצר אבל לא אישית אליה.
היו"ר משה גפני
אישית ודאי שלא.
יחזקאל שעיה
אני בא לאוצר בטענה בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
עובדי המינהל אצלכם מקבלים את הקרן לרווחה.
יחזקאל שעיה
כן. מקבלים.
היו"ר משה גפני
מה נותנת הקרן הזאת?
יחזקאל שעיה
הקרן הזאת מפרישה 400 שקלים לגמלאי ויש לה כל מיני פעילויות כמו נופשים ואירועים. כל מיני פעילויות במחיר זול. הם משתתפים אבל העלות שלהם היא זולה מאוד.
היו"ר משה גפני
אלה שעוסקים בביקורת לא זכאים.
יחזקאל שעיה
לא זכאים מכיוון שלא הכניסו אותם.
היו"ר משה גפני
הם היחידים שלא יהיו זכאים כי עובדי המדינה זכאים ועכשיו עובדי שירות הביטחון זכאים.
יחזקאל שעיה
זכאים.
היו"ר משה גפני
יהיו זכאים.
יחזקאל שעיה
אני חושב שהם זכאים גם היום. עובדי הכנסת, בדקתי כאן עם האחראית על הרווחה בכנסת, גם הם זכאים לזה.
היו"ר משה גפני
אם כן, היחידים שלא זכאים, אלה אנשי הביקורת.
יחזקאל שעיה
נכון.
שגית אפיק
עובדי הכנסת זכאים לזה מכוח זה שהם נכנסו להסכם.
יחזקאל שעיה
מכיוון שהם מופיעים בדירוג המח"ר. הם חלק מדירוג המח"ר. ברגע שהם הופכים להיות במעמד של גמלאים, הם עוברים למינהלת הגמלאות.
אפרת פרוקצ'יה
מישהו צריך לממן את הזכות הזאת וזה מבקר המדינה. זה צריך להגיע מתקציבו. ההסכם הזה הוא לא עניין שהוא טכני אלא צריך לבוא משרד ולהחליט שהוא מקצה כספים לעניין הזה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת. הבעיה היא שאני שואל אתכם שאלות ואני מתחיל להתייאש מהתשובות. אני רוצה לעשות ישיבה מחר ולאשר. אנחנו ועדת השירות של עובדי מבקר המדינה. התקציב מאושר על ידינו. אני רוצה מחר לקבל החלטה שגם עובדי הביקורת יקבלו את הקרן לרווחת הגמלאים.

אתם מסכימים?
משה בכר
זה לא עניין שלנו. אנחנו יכולים להסכים או לא להסכים. הסמכות היא בידי מבקר המדינה לגבי עובדי מבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
מבקר המדינה מסכים?
יחזקאל שעיה
כן.
היו"ר משה גפני
אז בוא נקבל החלטה עכשיו. כולם מסכימים. אני לא מבין מה הבעיה.
אפרת פרוקצ'יה
מי שצריך לאשר את זה, זה משרד מבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
הוא משרד מבקר המדינה.
אפרת פרוקצ'יה
הוא נציג הגמלאים.
יחזקאל שעיה
לא. אני לא נציג הגמלאים. עדיין לא.
היו"ר משה גפני
הוא סמנכ"ל.
אפרת פרוקצ'יה
מי שסוברני להחליט, זה משרד מבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים?
אפרת פרוקצ'יה
לנו אין עמדה.
משה בכר
אין לנו עמדה.
אפרת פרוקצ'יה
זה לא עניין שלנו.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בא מתקציבו של מבקר המדינה?
אפרת פרוקצ'יה
כן.
יחזקאל שעיה
בעניין הזה ההסכם קובע שמי שמתקצב את זה, זה המעסיק של הגמלאי. כאשר גמלאי עובר למינהלת הגמלאות, המעסיק שלו זאת מינהלת הגמלאות ולא המשרד.
אפרת פרוקצ'יה
מה שאנחנו יודעים, זה בא מתקציבי המשרדים.
משה בכר
אנחנו גם כתבנו את הדברים כמה פעמים למשרד מבקר המדינה. שאלו אותנו מה לגבי העובדים של משרד מבקר המדינה. יש עמדה של היועץ המשפטי לממשלה שאומרת שמי שמוסמך לגבי עובדי משרד מבקר המדינה, זה מבקר המדינה בעצמו. שיקבלו איזו החלטה שהם רוצים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש תשובה ואני מבקש גם מכם תשובה. מחר אני מקבל החלטה. אנחנו נוסיף את זה בסדר היום ונקבל החלטה.

זה לא הגון. רק סוג אחד של עובדים לא יקבלו את הקרן לרווחת הגמלאים. אנחנו ועדת השירות שלהם, אנחנו מאשרים להם את התקציב.

חזי שעיה, אני רוצה תשובה עד סוף היום או עד מחר בבוקר. אנחנו נשים את זה בסדר היום. אם מבקר המדינה מסכים ולהם אין עמדה, אנחנו נקבל החלטה וגם עובדי הביקורת ייכנסו לקרן לרווחת הגמלאים. מי ישלם את זה אחר כך? מי שמשלם תמיד. אם זה תקציב מבקר המדינה, זה תקציב מבקר המדינה. אם זה תקציב מינהלת הגמלאות במשרד האוצר, זה תקציב מינהלת הגמלאות במשרד האוצר. אני לא חושב שאני יכול להסכים לדבר כזה שיש מספר עובדים שהם לא יהיו בקרן הזאת.
יחזקאל שעיה
מבקר המדינה מסכים לזה. הוא רוצה שהם יצטרפו לקרן.
היו"ר משה גפני
זה הכול. מעבר לזה אני לא צריך. אני צריך תשובה עד מחר.
משה בכר
צריך להסדיר את זה גם מול ההסתדרות כי בסוף אלה כספים שמועברים להסתדרות שתקיים פעולות רווחה.
היו"ר משה גפני
בסדר. נשאל גם את יושב ראש ההסתדרות עד מחר ונקבל החלטה. מכם יש לנו תשובה.
משה בכר
אני אומר שיש טכניקה של ביקורת של מה עושים עם הכספים האלה שם. משרד האם מבקר שבאמת מקיימים פעילות רווחה לטובת הגמלאים שלו ולכן חשוב שזה יהיה.
היו"ר משה גפני
אבל מה שעושים כולם.
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו אומרים שיש הסכם שהוא שונה בין משרד למשרד, לפעמים הוא גם שונה בין משרד למשרד, אבל יש הסכם שבעצם מסדיר את כל הפעילות.
היו"ר משה גפני
הסכם בין מי למי?
אפרת פרוקצ'יה
הסכם בין המדינה להסתדרות או בין הכנסת להסתדרות. יש הסכמים כאלה שקיימים. מסדירים למה הולך הכסף, איך הביקורת על הכספים, וכל מה שצריך לעשות זה לחתום. לאף אחד אין התנגדות אלא שצריך לחתום על הסכם כזה. זה מה שאנחנו אומרים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה לא קרה וזה צריך לקרות.
אפרת פרוקצ'יה
כל מה שאנחנו אומרים שכדאי שזה לא יהיה בהחלטה חד צדדית אלא שיהיה הסכם שגם נוכל לבקר את העניין הזה בעתיד. הרי אי אפשר לקבל החלטה והכסף יזרום ולא נדע מה קורה אתו.
היו"ר משה גפני
מי אלה שני הצדדים שחתומים על ההסכם הזה?
אפרת פרוקצ'יה
צריך להיות מבקר המדינה מול ההסתדרות.
היו"ר משה גפני
בסדר. נדבר עם ההסתדרות. אני רוצה שהיום ייחתם ההסכם הזה כדי שנוכל מחר לאשר אותו. אי אפשר להשאיר עובדים שלא יקבלו את הקרן לרווחה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בכמה עובדים מדובר?
יחזקאל שעיה
בדירוג הביקורת, בערך 400 גמלאים. לא עובדים.
מיקי לוי (יש עתיד)
400 כפול 400.
יחזקאל שעיה
160 אלף. סביב ה-160 אלף.
מיקי לוי (יש עתיד)
לשנה?
יחזקאל שעיה
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא סכום שנצטרך להתווכח עליו.
היו"ר משה גפני
בדיוק. מוסרית וציבורית זה נשמע לא יפה.

מה לגבי הוועדה שתאשר את הצו של שר האוצר? הכוונה לוועדת העבודה והרווחה?
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו חושבים שיש בעייתיות עם העניין הזה ולו מהסיבה שפשוט בחוקים האחרים זה לא קיים.
היו"ר משה גפני
גם על זה התשובה שלילית? לגבי השופטים – אני נפגש עם אמיר לוי, קרן לרווחת הגמלאים של משרד מבקר המדינה – אין עמדה, ועכשיו שר האוצר באישור ועדת העבודה והרווחה?
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו אומרים שבחוקים האחרים זה פשוט לא קיים. זה נשמע לנו לא נכון לעשות את זה כאן, אבל זאת לא איזושהי התנגדות חריפה ועמוקה. פשוט יש כאן חוקים שהם העתק אחד של השני ופשוט הוסיפו כאן ועדה בעוד ששם אין. יכולות לעלות שאלות של הבחנה מוזרה.
משה בכר
זה מקסימום פוגע כי זה עוד סייג.
אפרת פרוקצ'יה
זה רק מכביד על הגמלאים כאן יותר מאשר על גמלאים אחרים כי צריך עוד אישור כדי לאפשר את זה.
משה בכר
עוד בירוקרטיה.
אפרת פרוקצ'יה
אין לנו איזו התנגדות מיוחדת.
היו"ר משה גפני
אני טענתי שזה כאילו נותן לשר האוצר סמכות בלעדית להוסיף כסף.
אפרת פרוקצ'יה
להוסיף כסף. ולכן יש כאן עוד משאלה להוסיף את הכספים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל להוסיף כסף, יש לזה גם משמעות. לתת סמכות לאדם אחד, עם כל הכבוד, שהוא שר האוצר.
אפרת פרוקצ'יה
אין לנו התנגדות - - -
שגית אפיק
אם נתקן רוחבי גם את התיקונים האחרים?
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו צריכים להיכנס לזה.
אפרת פרוקצ'יה
לא.
היו"ר משה גפני
הם העבירו את זה לכאן, לוועדה. זאת ועדה אחרת מאשר ועדות אחרות. שייקחו את זה בחשבון. אנחנו מוסיפים את ועדת העבודה והרווחה. תעשו מה שאתם רוצים בחוקים האחרים. זה לא היה צריך להיות כאן אבל זה הועבר לוועדת הכספים שלא על פי התקנון. על פי התקנון זה היה צריך להיות בוועדת העבודה והרווחה. משרד האוצר העביר את זה לכאן, כנראה הוא אוהב את אנשי השב"כ ואנשי המוסד כי בוועדת הכספים חוק כזה עובר ביום אחד ובוועדה אחרת זה היה לוקח הרבה זמן. אנחנו שמים עין על הדברים האלה ולכן אנחנו נוסיף את ועדת העבודה והרווחה. שידעו במשרד האוצר שיש מחיר להעביר את זה לוועדת הכספים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הם יודעים טוב מאוד.
היו"ר משה גפני
אנחנו בעמוד 420, בסעיף 3.
אפרת פרוקצ'יה
3. החלפת סעיף 63ד1

במקום סעיף 63ד1 לחוק העיקרי יבוא:

"63ד1 הגבלת גמלאות כפל

סעיף 32(א)(4) ייקרא כאילו אחרי "לעניין סעיף 35" יבוא "כנוסחו אילולא הוראות סעיף 63ד2".

4. החלפת סעיף 63ד2

במקום סעיף 63ד2 לחוק העיקרי יבוא:

"63ד2 קצבה ומשכורת

סעיף 35 ייקרא לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו –

במקום סעיף קטן (א) בא:

"(א) זכאי לקצבת פרישה שהוא עובד שירותי הביטחון, שחזר לשירות בשירותי הביטחון, והכנסתו הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, הכול לפי הסכום הגבוה ביותר. לא עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף קטן זה".

בסעיף קטן (ב), המילים "או מקופה ציבורית" – לא ייקראו.

בסעיף קטן (ד)(1), המילים "או בגוף שנקבע כקופה ציבורית לעניין סעיף זה" – לא ייקראו.

בסעיף קטן (ה), המילים "או מקופה ציבורית" – לא ייקראו.

בסעיף קטן (ז) אחרי ההגדרה "משכורת קובעת" יקראו:

"הכנסה כוללת" – המשכורת הקיימת בצירוף קצבה הרגילה.

"המשכורת הקיימת" – המשכורת שהזכאי לקצבת פרישה מקבל מאוצר המדינה.

"קצבה רגילה" – קצבה שהייתה מגיעה אילולא הוראות סעיף זה".

לגבי שני הסעיפים האלה. בחוק הקיים קיימת הגבלה על קופה ציבורית. זה אומר שאם אדם מקבל הכנסה נוספת מקופה שנקבעה כקופה ציבורית או מקבל קצבה מקופה שנקבעה כקופה ציבורית, יש ניכוי מסוים של ההכנסה הזאת. הוא לא יכול לקבל שתי משכורות בשיעור מלא מהמדינה. מה שהתיקון הזה בעצם בא לעשות, הוא מגביל את התחולה של קופה ציבורית רק למקרים בהם האדם חזר לשרת בשירות הביטחון, כלומר או בשב"כ או במוסד.

בחוק המקורי יש הוראה לגבי קופה ציבורית. אדם לא יכול לקבל גם הכנסה כקצבה מהמדינה אחרי שהוא פרש וגם שכר או קצבה נוספת מקופה שנקראת קופה ציבורית שזה או המדינה או קופה אחרת שהוכרז עליה שהיא קופה ציבורית כמו רשות מקומית, כמו כל מיני גופים אחרים שהוכרזו על ידי הממשלה כקופה ציבורית.

החוק הזה בעצם בא להקל עם עובדי שירות הביטחון ולהחיל את ההוראות שנוגעות לקופה ציבורית לפי הנוסחה שנקבעה כאן של ההפחתה רק לגבי מי שחזר לשרת בשב"כ או במוסד. לא לגבי כל קופה ציבורית אחרת. פשוט מצמצם את התחולה של קופה ציבורית גם לגבי שכר וגם לגבי קצבה.
היו"ר משה גפני
למה מחמירים אתם?
אפרת פרוקצ'יה
מקלים אתם. בשירות המדינה החוק הכללי, החוק שעדיין קיים ערב השינוי של החוק הזה, עובד מדינה יכול ללכת לעבוד בקופה ציבורית או לקבל ממנה קצבה, אבל אם הוא מקבל ממנה קצבה או משכורת, חל איזשהו מנגנון קיזוז מסוים והוא לא יכול לקבל. כאן בעצם מקלים עם עובדי שירות הביטחון. מצמצמים את התחולה רק לגבי מי שחזר לשרת או מקבל קצבה שוב מהשב"כ או מהמוסד.
היו"ר משה גפני
אם הוא מקבל מקופה ציבורית אחרת, לא. אין את המגבלה הזאת.
אפרת פרוקצ'יה
בדיוק. אין את המגבלה.
היו"ר משה גפני
בכל זאת אני רואה שעובדי שירות הביטחון יצאו עם דברים יותר טובים מעובדי שירות המדינה.
אפרת פרוקצ'יה
אני אסייג ואומר שתיקון דומה נעשה גם לגבי השוטרים והסוהרים וגם לגבי צה"ל. בעצם אותו הסדר חל גם לגביהם. זה לא שהם ייחודיים. לקחנו בדיוק את ההסדר שהיה גם לגבי שוטרים וסוהרים וגם לגבי צה"ל.
היו"ר משה גפני
זה לא משהו שונה.
שגית אפיק
ליתר עובדי המדינה, ההסדר הוא של הגבלת גמלאות.
היו"ר משה גפני
מה שאנחנו מדברים בחוק הזה בעצם לאורך כל הדרך, זה אותו דבר כמו שהיה לגבי עובדי צה"ל.
אפרת פרוקצ'יה
ושוטרים וסוהרים.
שגית אפיק
שנחקק ב-2012.
היו"ר משה גפני
מה שחבר הכנסת מיקי לוי אומר שהיה אפשר לחתום כבר לפני שלוש שנים.
מיקי לוי (יש עתיד)
נכון. אתה עשית את זה במשטרה. זה אותו הדבר אחד לאחד. לכן אמרתי שתיקחו את המסגרת ונגמור.
היו"ר משה גפני
טוב מאוחר מלא כלום.
מיקי לוי (יש עתיד)
משהתחלף הוועד, אפשר לסגור.
היו"ר משה גפני
מיקי לוי אומר, מי אני שאתווכח. לא אמרת שהתחלף יושב ראש ועדת הכספים.
מיקי לוי (יש עתיד)
התחלף יושב ראש ועדת כספים, אפשר לסגור. עכשיו בטוח.
היו"ר משה גפני
ב-2012 אני סגרתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל הפער של 13 ו-14.
אפרת פרוקצ'יה
5. תיקון התוספת השלישית

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, אחרי חלק ג' יבוא:

"חלק ד'

ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי עובדי שירותי הביטחון בסעיף 63א1

הדירוג המינהלי.

דירוג המח"ר.

דירוג המח"ר המיוחד.

דירוג המהנדסים.

דירוג ההנדסאים והטכנאים.

דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית).

דירוג הקצינים הטכניים".

6. תיקון תוספת שלישית א'

בתוספת שלישית א' לחוק העיקרי –

בכותרת, במקום "(ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים 9(ב) ו-71א1(ג))" יבוא "(ההגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיפים 9(ב), 63א2(ב)(2) ו-71א1(ג))".

בכותרת חלק א', אחרי "פסקאות (1) ו-(2) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב)" יבוא "פסקה (1)(א) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א2(ב)(2)".

בכותרת חלק י', אחרי "פסקה (10) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 9(ב)" יבוא "פסקה (1)(ב) להגדרה "העדכון הנוסף" שבסעיף 63א2(ב)(2)".

7. תיקון התוספת הרביעית

בתוספת הרביעית לחוק העיקרי –

בכותרת חלק א', במקום "(סעיף 9א(ב))" יבוא "(סעיפים 9א(ב), 63א3(ב) ו-71א2(ב))".

בכותרת חלק ב', במקום "(סעיף 9א(ג))" יבוא "(סעיפים 9א(ג), 63א3(ג) ו-71א2(ג))".

בתוספת יש עדכון של רשימת הדירוגים. פשוט עדכנו את זה לרשימת הדירוגים הרלוונטית לשירותי הביטחון. את התוספת השלישית והתוספת הרביעית עדכנו כך שהיא תתייחס גם לעדכון הנוסף שעשינו בסעיף 9 שמובא בסעיף 63א.

8. תחילה והוראות מעבר

אני כבר אקדים ואומר שלגבי זה יש לנו כמה תיקונים לתחילה. שינינו את המועד הקובע. החוק בעצם ייכנס לתחולה במועד יותר מאוחר ותכף אני אסביר את השינויים שאנחנו נעשה כדי שאנשים יקבלו את כל התשלום אמנם מאוחר יותר אבל כל התשלום ישולם להם.

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016), ואולם התשלומים שלהלן ישולמו לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש יוני 2016.
היו"ר משה גפני
למה מאי?
אפרת פרוקצ'יה
לגבי התשלומים, גובה התשלומים, הם יהיו בדיוק אותם תשלומים אבל אחרי שהחוק הזה עובר אנחנו צריכים שמינהלת הגמלאות תדע לעדכן את הקצבאות לכל הגמלאים האלה ולשלם אותן בפועל. מה שאנחנו עושים זה שמצד אחד מבחינת גובה התשלומים, אומרים שכל התשלומים ייעשו לגבי הקצבאות החל – זה משתנה בין סעיף לסעיף – מהקצבה המקורית שהייתה אמורה להשתלם לפי הנוסח מקורי של החוק. בגלל שאנחנו מעבירים אותו יחסית מאוחר, מועד התשלום יהיה מאוחר יותר אבל בעד כל הקצבאות שהיו אמורות להשתלם אז.

1 במאי, כי המועד הקובע הוא ה-30 באפריל. דחינו את המועד הקובע. ב-1 במאי זה אמור כבר להיות.
היו"ר משה גפני
אבל החוק בעזרת השם יאושר לפני 1 באפריל.
אפרת פרוקצ'יה
נכון, אבל המועד הקובע עצמו הוא ב-30 באפריל. אנחנו עושים את המועד הקובע.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים לזה?
מ.ש.
אני רוצה להבין למה. ואם החוק יירשם ב-1 באפריל, מה זה משנה?
אפרת פרוקצ'יה
אני לא רוצה תחולה רטרואקטיבית לחוק. לא יכול להיות שהמועד הקובע יהיה ב-30 באפריל. המועד הקובע הוא ה-30 באפריל כדי לוודא שמינהלת הגמלאות יודעת לעשות את כל הפרוצדורה הזאת של ההעברה. לא יתכן שמועד התחילה של החוק הוא לפני המועד הקובע למעבר. גובה התשלומים יהיה כפי שהוא בדיוק לפי הנוסח הקודם.
י.ב.
אנחנו ערוכים לכל הדבר הזה.
אפרת פרוקצ'יה
בסדר. מינהלת הגמלאות אמורה גם היא להיות ערוכה. דיברתי אתם. המועד עליו הגעתי אתם להסכמה כדי שאפשר יהיה לשלם, זה המועד הקובע, 30 באפריל, עליו דיברנו בישיבה הקודמת. המועד הקובע הוא 30 באפריל. מועד תחילתו של החוק, אני לא חושבת שהוא יכול להיות לפני המועד הקובע. גובה התשלומים, כמו שאמרנו, יהיו אחד לאחד כפי שסיכמנו בעבר.
מ.ש.
בסדר.
משה בכר
אסרו חג חל בשבת. זה יום אחרי אסרו חג.
היו"ר משה גפני
בסדר. כ"ג בניסן, 1 במאי.
אפרת פרוקצ'יה
כן.

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016), ואולם התשלומים שלהלן ישולמו לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש יוני 2016.

העדכון הנוסף, לגבי מי שדורג בדירוג ביקורת המדינה, בעד קצבת חודש ינואר 2011 – בטעות נכתב כאן 2016 - עד קצבת חודש מאי 2016, כאמור בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.

זה בעצם הרטרואקטיביות של דירוג המדינה בגלל שבטעות הם נשכחו. אנחנו נותנים להם רטרואקטיבית בעד קצבאות ינואר 2011 עד מאי 2016.
שגית אפיק
למה זה רק לגבי מי שדורג בדירוג ביקורת המדינה?
אפרת פרוקצ'יה
דירוג ביקורת המדינה, הייתה תקלה ולכן להם ספציפית אנחנו משלמים את כל ההפרשים רטרואקטיבית.
יחזקאל שעיה
זאת לא תקלה. זאת תקלה נמשכת. אני הסברתי את זה בפעם שעברה. אנחנו לא מופיעים בדירוגים שהאוצר מחיל.
היו"ר משה גפני
אלה רק עובדי הביקורת.
יחזקאל שעיה
רק עובדי הביקורת. רק עובדי ביקורת המדינה.
שגית אפיק
אי אפשר להוסיף אותם?
אפרת פרוקצ'יה
בתיקון הזה בסעיף 1 אנחנו הוספנו את מבקר המדינה. הם היו אמורים להופיע בתיקון הקודם ובטעות הם לא היו. משלמים להם רטרואקטיבית עבור כל הקצבאות שלא שולמו להם לפי התיקון הקודם. לכן אלה קצבאות בעד חודש ינואר 2011 עד מאי 2016. את כל הקצבאות האלה הם אמורים לקבל. כלומר, את העדכון בעד כל הקצבאות האלה. זה פשוט תיקון עוול.
היו"ר משה גפני
אי אפשר לתקן את כל הדבר הזה?
אפרת פרוקצ'יה
אנחנו מתקנים עכשיו.
שגית אפיק
עכשיו הכנסתם אותם לתוספת השלישית ומעכשיו ואילך כבר לא תהיה הטעות הזאת.
אפרת פרוקצ'יה
נכון. את הרטרואקטיביות אנחנו משלמים מכוח הסעיף הזה.

עדכון המשכורת הקובעת והעדכון הנוסף, לגבי עובדי שירותי הביטחון, בעד קצבת חודש ינואר 2016 עד קצבת חודש מאי 2016, כאמור בסעיף 9 המובא בסעיף 63א2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.
שגית אפיק
השארת ב-(2) ינואר עד מרץ.
אפרת פרוקצ'יה
לא. ינואר עד מאי 2016. כל התאריכים עכשיו מתעדכנים כדי לאפשר את כל הרטרואקטיביות שעכשיו מוגדל לנו.
שגית אפיק
ינואר 2011, גם צריך להיות?
אפרת פרוקצ'יה
לא. ינואר 2016. בגלל שהמועד הקוב עכשיו התאחר, הרי אנחנו מקבלים את החוק קצת מאוחר יותר, אנחנו בעצם משלמים להם אמנם מאוחר יותר, אבל מקצבת ינואר 2016 כי התוספות האלה אמורות להיות משולמות לקראת 2016. אותו הדבר יהיה בסעיף הבא.

תוספת שחיקה, תוספת בשל המדד לשנת 2008, תוספת בשל הסכמי שכר, תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2013, לגבי עובדי שירותי הביטחון, בעד קצבת חודש ינואר 2016 עד קצבת חודש מאי 2016, כאמור בסעיף 9א(ז)(1) המובא בסעיף 63א3 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.

גם כאן הגדלנו את ההפרשים.
היו"ר משה גפני
מישהו רוצה להוסיף משהו? לא.

מי בעד אישור הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016 עם התיקונים שנאמרו גם לגבי הוועדה וגם לגבי התחולה והתחילה של החוק לקריאה שנייה ושלישית? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה. אני מודה לכם. תודה רבה.
מ.ש.
אנחנו מודים לוועדה.
מיקי לוי (יש עתיד)
שיהיה לכם בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים