פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 168

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ח באדר ב התשע"ו (28 במרץ 2016), שעה 9:40
סדר היום
הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זאב בנימין בגין

נאוה בוקר

יעל גרמן

אורי מקלב

רויטל סויד

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה
חברי הכנסת
אברהם נגוסה

מיכל רוזין

יעל כהן-פארן
מוזמנים
אבי גבאי - השר להגנת הסביבה, המשרד להגנת הסביבה

יורם הורביץ - סמנכ"ל שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה

ג'וש פדרסן - עורך דין לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אגם דניאל - עוזרת ראשית חקיקה מכרזים ואזרחי, הרשות להגנת הצרכן

טל שוחט - ראש אגף אריזות, המשרד להגנת הסביבה

אבישי זהבי - יו"ר פורום יצרני ומשווקי השקיות, איגוד לשכות המסחר

צחי דוד - רכז רמ"י תכנון והגנ"ס, משרד האוצר

זאב ברל - סגן מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, משרד התמ"ת

מיכאל שיזף - פעיל, המשמר החברתי

בועז סיטי - רון גזית רוטנברג ושות', מוזמנים שונים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני ליטנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אני רוצה להצביע עבור ההסתייגויות.
תומר רוזנר
אתה רוצה שני תיקונים.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, שני תיקונים. בבקשה, תקרא את התיקונים.
תומר רוזנר
שני תיקונים קצרים. האחד בעקבות פניית רשת שופרסל נתקן בסעיף שמתייחס - - -
מיכל רוזין (מרצ)
איזה סעיף?
תומר רוזנר
סעיף 3.
רוני ליטנר
3א(ב).
היו"ר דוד אמסלם
תקראי רק את הפסקה של "המרבי הסביר".
רוני ליטנר
"קמעוני גדול יציב במקום העסק, על יד כל קופה מודעה, בדבר כוונתו לגבות תשלום כאמור בסעיף קטן (א) בעד כל שקית נשיאה חד-פעמית שייקח לקוח או שתימסר לו, ובעסקת מכר מרחוק יאפשר ללקוח להודיע כמה שקיות נשיאה חד-פעמיות ברצונו לרכוש, ולא ימכור לו שקיות נשיאה חד-פעמיות, אלא אם כן הודיע ללקוח מה מספר השקיות המרבי הסביר שבדעתו למכור לו וקיבל את הסכמתו לחיובו בתשלום כאמור."
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
מיכל רוזין (מרצ)
אולי אפשר להכניס שהוא לא יכול להתנות.
היו"ר דוד אמסלם
אין דיון.
מיכל רוזין (מרצ)
דודי, שנייה. אתה משנה. מה זה אין דיון? אני שנייה רוצה להעיר לך.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. דנו על זה בדיון הקודם.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא משנה, הבאת עכשיו סעיף חדש, תן לי להגיד משפט.
היו"ר דוד אמסלם
מה המשפט?
מיכל רוזין (מרצ)
לפי זה בית העסק יכול להתנות ולהגיד לו: אם אתה לא מסכים ל-30 שקיות, אני לא עושה לך משלוח.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז הוא לא יקנה אצלו.
היו"ר דוד אמסלם
הוא גם יכול להגיד לו שאין שקיות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
צריך לתת קצת גם לשוק החופשי - - -
תומר רוזנר
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, תומר. הוא יכול להגיד לו הכול.
תומר רוזנר
הוא גם יכול להגיד לו: אם אתה לא משלם דמי משלוח 20 שקל, אני לא מוכר לך.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. הוא יכול גם להגיד אם דמי המשלוח שלך לא 50 שקל, אני לא מוכר לך.
יעל גרמן (יש עתיד)
שלום. לא יקנה אצלו יותר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
תומר רוזנר
התיקון השני הוא בסעיף 30ב, שנוגע להוראת המעבר. הופנתה תשומת לבנו שנפלה טעות בתאריך שאנחנו מבקשים את הדיווח הראשון. כדי לאפשר דיווח של שלושה חודשים, אנחנו מבקשים שהדיווח הראשון יהיה ב-1 ביולי ולא ב-1 במאי, שלושה חודשים לתקופת הדיווח הראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
מיכל רוזין (מרצ)
אמרו שזה שנה ורבע מעכשיו.
תומר רוזנר
זה קביעת היעדים. זה משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני רוצה לעבור ולהצביע על ההסתייגויות. על איזה הסתייגויות אנחנו מצביעים?
תומר רוזנר
ההסתייגויות מופיעות בנוסח שבפניכם והן גם ממוספרות. אפשר להצביע על הכול ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים להצביע על כל ההסתייגויות ביחד?
מיכל רוזין (מרצ)
חוץ מאשר המחנה הציוני.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
חוץ מסעיף 4(ב), וגם יש פה הסתייגויות סותרות.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני לא שואל למה. על מה אנחנו רוצים להצביע עכשיו? על איזה הסתייגות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הסתייגות לסעיף 4. "בסעיף 4(א) במקום "8.55" יבוא "51.3"."
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים את זה בנפרד וכל השאר ביחד?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אני אצביע קודם על הנפרד. איזה סעיף זה?
תומר רוזנר
הסתייגות 3.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הסתייגות 3.

מי בעד הסתייגות 3, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסתייגות 3 – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות 3 של קבוצת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
ביקשנו בישיבה הקודמת וזה לא מופיע פה שאנחנו מצטרפים למחנה הציוני ולמשותפת, והמשותפת ביקשו להצטרף אלינו.
היו"ר דוד אמסלם
כולם מצטרפים לכולם. אין בעיה.

מי בעד כל יתר ההסתייגויות של כל הקבוצות, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות, למעט הסתייגות 3 – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות, למעט הסתייגות 3, לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלו. אני מצביע על הצעת החוק כנוסח הוועדה, כפוף לשני התיקונים שנקראו. מי בעד הצעת החוק כנוסח הוועדה, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016 אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

(מחיאות כפיים באולם)
יעל גרמן (יש עתיד)
אבי, ראית דבר כזה? אני עוד לא ראיתי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה לשר, תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:49.

קוד המקור של הנתונים