פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 167

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ח באדר ב התשע"ו (28 במרץ 2016), שעה 8:00
סדר היום
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

טלב אבו עראר

זאב בנימין בגין

נאוה בוקר

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה
חברי הכנסת
איתן ברושי

יגאל גואטה

חיים ילין

יעל כהן-פארן

אורי מקלב

נורית קורן

מיכל רוזין
מוזמנים
עמית שטאובר - עו''ד הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ערן ניצן - סגן ממונה תקציבים, משרד האוצר

דניאל מלצר - רפרנט רמ"י אגף תקציבים, משרד האוצר

אריאל צבי - ייעוץ וחקיקה (אזרחי), משרד המשפטים

מניה לייקין - משנה ליועמ"ש, רשות מקרקעי ישראל

שירה תם - יועמ"ש לחטיבה לשמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל

ישראל סקופ - מנהל החטיבה לשמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל

מילכה כרמל - רכזת תחום תיכנון וקרקעות, מרכז המועצות האזוריות

מוטי דלג'ו - ראש מ.א דרום השרון ויו"ר ממ"א, מרכז המועצות האזוריות

יורם יבור - נציג מועצה אזורית טבעון, מרכז המועצות האזוריות

אמיר יעקב - נציג מועצה אזורית טבעון, מרכז המועצות האזוריות

אמיר יבור - נציג מועצה אזורית טבעון, מרכז המועצות האזוריות

דובי אמיתי - נשיא, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

אמיר שניידר - יועמ"ש, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

ישי פולק - סמנכ"ל, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

נתן וינברגר - התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

משה קירשנר - התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

מיכה דרורי - יועמ"ש, התנועה הקיבוצית

עמית יפרח - יו"ר אגף קרקעות, תנועת המושבים

ידיד כהן - יו"ר ועד אגודת כפר ביאליק, האיחוד החקלאי

שלמה אברמוביץ - יועץ, כפר ביאליק

אורנה טופל - חברת מטעי הדר, מוזמנים שונים

ניר לרר - יועץ משפטי, קרן קיימת לישראל

אלון יואלי - עו"ד, קרן קיימת לישראל

עינת ברונשטיין - רכזת סטטוטורית באגף תכנון, קרן קיימת לישראל

קרן שהם - עו"ד, שרקון, בן עמי, אשר ושות', משרד עו"ד

יואש זלינגר - עו"ד, שרקון, בן עמי, אשר ושות', משרד עו"ד

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46, מ/841
היו"ר דוד אמסלם
רבותי בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46, מ/841, לקריאה שנייה ושלישית.

כזכור בישיבה האחרונה סיימנו את קריאת החוק וקבעתי עוד ישיבה על מנת לשמוע את החברים בגלל שלא שמענו את כולם. הייתי רוצה להעביר את רשות הדיבור למי שרוצה לדבר מהחקלאים. לגבי הנושא של ההסתייגויות – נעשה הצבעה על כל ההסתייגויות, אנחנו לא צריכים לקרוא אותן כרגע, ואחרי זה נעשה הצבעה על החוק.
דובי אמיתי
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לברך אותך בעוד נדבך בעשייה שלך. גם בעניין הזה אנחנו החקלאים מקדמים בברכה ומכירים בצורך בקידום הבנייה, אבל נראה לנו הפעם שסעיף אחד קטן פרח או נפל בין הכיסאות, וזה כל הנושא של חקלאים שכרגע כתוצאה מבעיות ביורוקרטיות, אולי אפילו, אני אומר בזהירות, כחלק מהמדיניות של רמ"י לא לחדש את החוזים בשנים האחרונות, אנחנו רואים מצב שיש לנו חקלאים שנמצאים בשטח כבר שנים, עשרות בשנים ואין בידיהם חוזים בתוקף. ולכן אנחנו מבקשים שחקלאי שמחזיק בשטח - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה אין חוזה בתוקף?
היו"ר דוד אמסלם
כי מדיניות רמ"י בשנים האחרונות, גם כתוצאה מבעיות ביורוקרטיות, אנחנו נתקלים בהרבה-הרבה מקרים שלא מחדשים לנו את החוזים. מדובר פה על מאות חוזים. מאות חוזים שלא מחודשים. כך שבפועל אנחנו מאבדים - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם לא מחדשים?
מניה לייקין
יש לזה מענה בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם לא מחדשים להם את החוזה?
מניה לייקין
כל מקרה הוא לגופו.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מדבר על מאות, אבל בעיקרון.
דובי אמיתי
מאות, מאות חוזים.
מניה לייקין
יש לנו כל מיני סוגי חוזים, ויש חוזים למטעים שמסיבות כאלה ואחרות לא חודשו, אבל הבאנו את הדבר הזה בחשבון ויש פה סעיף שקובע שזה הסכם – לרבות הסכם קק"ל. אנחנו לא מקפחים את הקבוצה הזאת. כמובן שאם יש הפרה בוטה ואנחנו רוצים בהליך משפטי - - -
היו"ר דוד אמסלם
ביקשתי גם בדיון הקודם, אני לא עושה הבחנה איזה סוג חקלאי, אם הוא מושבניק, קיבוצניק או עירוני שעובד בחקלאות ומעבד קרקעות.
מניה לייקין
נכון, אין פה הבחנה. כתוב פה: "'הסכם' – לרבות הסכם שפקע או הסתיים לפני תחילתו של פרק זה."
היו"ר דוד אמסלם
אמיתי.
דובי אמיתי
קראתי את חוק פינוי קרקע, חוק פינוי פולשים שעמלנו עליו קשה, ונקבע שם שהחזיק בקרקע ברשות לפחות שבע שנים. צריך לכלול אותו פה בהסתייגות שביקשנו להכניס ולכלול אותו גם בהצעת חוק לקידום הבנייה.

החזקנו את הקרקע לפחות שבע שנים, לא חידשו לנו את החוזה. למה? כי הפקיד לא רצה. למה בחוק פולשים קבענו ששבע שנים החזיק בקרקע, זכאי כדין, ופה אנחנו לא מכניסים את הנקודה הזאת?
שירה תם
זה מתייחס לקרקע ששונתה ייעודה - - -
שירה תם
זה שני דברים שונים לחלוטין.
דובי אמיתי
תסבירי מה זה שני דברים - - -
שירה תם
בחוק כתוב "אין זכאות", יש לנו זכות לפנות מי שהחזיק עד שבע שנים. אין שם זכאות לפיצויים. פה הרחבנו ואמרנו שגם חוזה שפקע נכנס בגדר החוק. הדוגמה שלך גם נכנסת בגדר החוק, והוא יהיה זכאי לאותם פיצויים שקבענו כאן. כאן הלכנו צעד קדימה.
דובי אמיתי
לא ראיתי את זה.
שירה תם
זה נמצא בהגדרה של קרקע להשבה.
היו"ר דוד אמסלם
באופן בסיסי, וזו הערה שהערתי בדיון הקודם, כמו שאמרתי שאנחנו לא עושים הבחנה בין סוגי החקלאים.
אמיר שניידר
אני היועץ המשפטי, אנחנו שמחים לשמוע את זה, אבל בסעיף 29, בכל הנוגע להודעה - - -
עמית שטאובר
אין סעיף 29.
אמיר שניידר
הצעת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור. סעיף 29א ו-ב, בשני הסעיפים האלה "בכל הנוגע להודעה מראש" מדברים בלבד על "הרשום ברישומי רשות מקרקעי ישראל או בפנקסי המקרקעין". אנחנו מבקשים להוסיף לשם גם את המחזיק בפועל, ויוצא מזה שהחזיקה מכוח חוזה לפחות שבע שנים רצופות, שלא יצא מצב שבן-אדם שמחזיק בפועל לא ישלחו לו הודעה, והזכויות שלו יישללו ממנו.
עמית שטאובר
אם הוא מחזיק בפועל והחוזה שלו פקע, גם אם רשום - - -
קריאה
הוא נכלל גם שנה.
דובי אמיתי
תענו אחד-אחד.
אמיר שניידר
סליחה. אם החוזה שלו פקע, הוא יכול להיות גם לא רשום, יכולים להגיד שהוא לא נחשב כרשום. תוסיפו "גם אם החוזה שלו פקע".
היו"ר דוד אמסלם
דקה, דקה. אני רוצה לחדד את מה שהם אומרים. אמיתי, הרי בסופו של דבר גם אם אדם מחזיק את הקרקע נניח שנה, או שיש לו חוזה או שאין לו חוזה. בוא נניח שיש לו חוזה, אחרת איך הוא מחזיק את הקרקע בבסיס, בהתחלה? נניח שאחרי זה לא חידשו לו את החוזה, עדיין זה נכנס במסגרת ההגדרה, בגלל שלא נכנסנו כרגע לכמה שנים הוא בלי חוזה ועם חוזה. עצם העניין שפעם היה לו חוזה והיום אין לו חוזה, הוא נכנס להגדרה.
דובי אמיתי
לא הבנתי את זה כך.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל את מה שהם אומרים. בסך-הכול הם קיבלו את העמדה שלך, והם כבר שמו את זה בפנים. אני רואה את זה כדבר פתור.
דובי אמיתי
אני לא רואה את זה כך, אבל אני מוכן לבדוק את עצמנו שוב. לפי מה שקראתי בסעיף 29 זה לא מופיע כך. אני רק רוצה לספר לך שלפני כשבועיים היינו בבית המשפט בפינוי שכונת יובלים בקריית שמונה – זה המקרה של מטולה-קריית שמונה – ולמטולה לא היה חוזה בתוקף, היינו צריכים להגיע לבית המשפט בשביל להכניס חלק מהחקלאים פנימה לתוך הפינוי בתשלום.
מניה לייקין
למטולה יש חוזה, יש שם עוד חקלאים.
דובי אמיתי
למטולה לא היה חוזה. הגענו לבית משפט וכפינו על המדינה להגיע לפיצוי, ולכן אני מקבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן יש פה התייחסות מאוד מפורשת לעניין. הם אומרים שגם מי שאין לו חוזה, הוא זכאי לאותו - - -
דובי אמיתי
אין בעיה, נוסיף מילה קטנה בסעיף 29.
רוני טיסר
האם המקרים שהוא מתאר, בעלי הזכויות, כפי שהוא מתאר, אנשים שפקע להם החוזה או ההסכם, האם הם רשומים ברשומי הרשות - - -
מניה לייקין
כן, כמובן. מדובר באנשים שיש להם חוזה או היה להם חוזה, יש להם תיק במינהל והם רשומים במינהל. אם מישהו מחזיק שלא כדין או מחזיק ללא חוזה, זה מחייב התייחסות פרטנית. אני לא אכניס לפה כל דבר - - -
דובי אמיתי
מה זה "לא כדין"? לא קראתי בשום מקום מה זה "לא כדין". תסבירו לי מה זה "לא כדין". אני מוטרד מזה.
מניה לייקין
אמרתי שאנחנו מדברים על הקבוצה שיש לה חוזים, חוזה כזה, חוזה אחר.
דובי אמיתי
אין לי חוזה בפועל. אין לי חוזה, כי הפקיד לא חידש לי.
מניה לייקין
אבל היה לך חוזה והחוזה פקע. יש תיק במינהל על שמך.
קריאה
לא תמיד.
דובי אמיתי
לדעתי אתם - - -
מניה לייקין
את המקרה הפרטני שלך לא תפתור במסגרת - - -
דובי אמיתי
אדוני היושב-ראש, אני יוצא מנקודת הנחה שבאמת הם באים בידיים נקיות, אבל בפועל, לאור מה שהם אומרים, מי שלא מחזיק בחוזה, לא יקבל את ההודעה. מה זה "היה חוזה אצלנו במינהל"?
היו"ר דוד אמסלם
אמיתי, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, כי אולי אני לא מבין משהו. הבנתי מהם שגם מי שהיה לו חוזה בעבר, והחוזה לא חודש, הוא נכלל במסגרת ההגדרה הזאת. זה לא משנה כרגע כמה שנים היה לו חוזה.
דובי אמיתי
איפה זה רשום, אדוני היושב-ראש? שיצביעו לי איפה זה רשום, אני מקבל את ההגדרה שלך.
היו"ר דוד אמסלם
תקריאי לי בבקשה את הסעיף בהגדרה שדיברנו עליה.
מניה לייקין
זה בסעיף שמגדיר מה זה קרקע להשבה. "לעניין הגדרה זו, "הסכם" – לרבות הסכם שפקע או הסתיים לפני תחילתו של פרק זה."
קריאה
איפה זה רשום?
רוני טיסר
בהגדרת קרקע להשבה בסוף ההגדרה, 29א.
היו"ר דוד אמסלם
זה עונה על הדרישות? רוני, זה מכסה את הבקשה?
רוני טיסר
כן. אם לא היה חוזה מעולם, זה לא מכסה, אבל זה לא המצב.
דובי אמיתי
אם היה חוזה זה מכסה?
קריאה
כן. כן.
רוני טיסר
כן.
דובי אמיתי
בכל מקום שהיה חוזה ולא חודש מסיבות א', ב', ג', ד', זה יכסה?
מניה לייקין
לא, סליחה. אם בן-אדם נמצא בהפרה. היה לו חוזה ופיניתי אותו מסיבות מוצדקות, אני לא אחדש לו את החוזה.
היו"ר דוד אמסלם
לא מדובר על זה. בסדר, אמיתי? בגדול זה גם רשום בפרוטוקול, אין שום בעיה. אני מקבל את ההבהרה. כמו שאמרתי זה גם מצוין בפרוטוקול מעבר לקטע של החקיקה. הם אומרים לי שזה מכסה את העניין, גם אני מבין את זה כך, אז בוא נתקדם.

רבותי, הלאה. בבקשה.
עמית יפרח
אני מתנועת המושבים. ראשית כול, אנחנו כמובן גם כתנועה, ואני מדבר פה בשם כל המגזר המושבי, בוודאי לא מתנגדים לטיפול ביוקר הדיור, ואנחנו כמובן נירתם לדבר הזה בכל הכוח יחד עם מדינת ישראל.

עם זאת, אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים לשמור על שני דברים שמאוד חשובים לנו, שני עקרונות. האחד זה עקרון כבוד האדם/החקלאי. בחוק הזה יש פגיעה גדולה מאוד בכבוד החקלאי, בטיפול בפינוי ובכל ההתייחסות של החוק לחקלאי; הערך השני הוא ערך החקלאות, פגיעה מינימלית בשטחים החקלאיים המעובדים.

בגדול, דיברנו על ארבעה עקרונות מאוד-מאוד חשובים, עם חלקם אדוני כבר הסכים, ולצערי בעדכון האחרון שקיבלנו, בנוסח האחרון זה לא הוטמע. העיקרון הראשון זה עיקרון של קרקע תמורת קרקע. בעשר השנים האחרונות ניהלנו עם מדינת ישראל משא-מתן על חוזה החכירה לדורות - - -
היו"ר דוד אמסלם
כבר חתכנו את העניין שזו ברירת המחדל הראשונה, לקבל קרקע חלופית.
עמית יפרח
נכון. לא ראינו את זה נכנס אחרי הנוסח שקיבלנו - - -
מניה לייקין
סוכם שזה לא ייכנס לתוך החוק.
עמית יפרח
לא, מניה. היושב-ראש אמר שזה ייכנס.
רוני טיסר
אני אתן להם להסביר, אבל בדיון שעבר הובהר שהנושא מעוגן בהחלטות רשות מקרקעי ישראל, שזה ברירת המחדל הראשונה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם הכול מעוגן בהחלטות רשות מקרקעי ישראל, לא צריך את החוק הזה. מתי שנוח – צריך חוק מיוחד, מתי שלא – בורחים לרשות.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, בוא נתקדם. אני רוצה כרגע לפתור את העניין. הרי מינהל מקרקעי ישראל, רבותי, זה חלק מהזרוע של המדינה. אם זה לא כלול שם, נכניס את זה פה, אבל אם זה כלול שם, אין עניין להכניס את זה לפה, בגלל שיש שם הרבה דברים שכלולים שם ולא כלולים פה. היות ואני שומע אותם, אני מקבל מה שאתה אומר מלכתחילה, כבר אמרנו את זה, חברי הכנסת כבר אמרו, גם ריפמן אמר את זה בישיבה הקודמת, ועל זה גם אין מחלוקת. אני גם מניח שזה אינטרס גם של המדינה, לכן אני לא רואה פה ניגוד עניינים - - -
עמית יפרח
אני לא רואה פה ניגוד עניינים. החוק הזה בסופו של דבר נשען רובו ככולו על הסכם ההשבה. את הסכם ההשבה אף אחד פה לא ראה, גם אף אחד עוד לא יודע מה יהיו עקרונות הסכם ההשבה. זה נעלם, אז החוק הזה הוא נעלם אחד גדול. אנחנו רוצים להירתם לטובת העניין, לא רוצים להתנגד לחוק, מצד שני החוק הזה מבחינתנו הוא נעלם אחד גדול, כי אם אני לא יודע שאני מקבל קרקע על-פי חוק, ואם אני לא יודע מה מנגנון - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אמרתי - - -
עמית יפרח
זאת הבעיה, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי.
עמית יפרח
החלטות מועצת מקרקעי ישראל - - -
היו"ר דוד אמסלם
בחקיקה ראשית אתה לא בא להסדיר את כל הפרטים - - -
עמית יפרח
זה עיקרון יסודי, אדוני, הוא צריך להיכנס בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
כרגע לא נבוא עכשיו ונכניס בחוק את גובה הפיצוי. רמ"י זו זרוע של המדינה, שיש לה את המועצה שלה - - -
מיכה דרורי
יש פה בעיה באיזון משפטי, אני מתפלא שהיועצים האחרים לא אומרים את זה. הבעיה היא לא רק שהמקל הוא בחקיקה ראשית, שהיא גם חזקה יותר וגם קשיחה יותר, אלא שהיועצים המשפטיים של המינהל בעצמם הודו שכל הזמן עובדים ביראת בג"ץ – הם מפרשים את בג"ץ שאוסר עליהם. מי שצריך לשחרר אותם זה הכנסת. זאת אומרת, כל החוק הזה הוא על כרעי תרנגולת.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. מה אתה רוצה שנשחרר?
מיכה דרורי
אנחנו כרגע במצב משפטי שיש איזון. חובת ההשבה כתובה בחוזה החכירה ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל וגם הסכם ההשבה והפיצוי הוא לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל. באה הכנסת ומתערבת באיזון הזה. את המקל היא מכניסה בחוק ראשי מאוד אלים, מאוד אכזרי, שאין לו אח ורע בשום מדינה מתוקנת בעולם, אם יורשה לי, גם לא במדינה לא מתוקנת, ואת הגזר היא אומרת: זה נשאיר לתליין, שהוא יטפל בך. הדיל הזה לא נראה לנו הוגן. הוא לא רק לא נראה לנו הוגן, הוא גם לא מאוזן משפטית.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי על איזה מקל וגזר אתה מדבר.
מיכה דרורי
קרקע חלופית.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, בואו נעשה סדר בעניין. מדובר על קרקעות מדינה, נקודה. גם היום המדינה יכולה לקחת את הקרקעות.
מיכה דרורי
מצוין, שישאירו את המצב כמו שהיה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תן לי רק שנייה לדבר, אתה הרי בדיונים הקודמים לא היית.
מיכה דרורי
כן הייתי.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא דיברת?
מיכה דרורי
דיברתי, אבל אמרת שנדבר היום.
היו"ר דוד אמסלם
מטרת החוק זה דווקא לאפשר את הפיצויים המוגדלים איפה שצריך.
מיכה דרורי
הוא רק לא מאפשר את זה, זאת הבעיה היחידה.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שאתה חושב שלא, אבל זו בעצם מטרת החוק, אחרת מה יש לנו פה לחוקק? על מה?
מיכה דרורי
זאת השאלה הדרמטית. החוק הזה לא נחוץ, אבל אם כבר החלטתם לעשות אותו, תאזנו אותו בחוק. אל תגידו שעל זרוע אחת של המשקולת יש חוק, ועל הזרוע השנייה התליין ויהיה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
כבר הסברנו - - -
מיכה דרורי
כרגע - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי אותך. הבנתי. אני לא מקבל את מה שאתה אומר. אני אסביר גם מדוע.
מיכה דרורי
רק תודו שזאת העובדה כאן. כל מה שהבטחתם שיינתן לנו, אמרתם: המינהל ידאג לכם בעתיד.
היו"ר דוד אמסלם
אני רואה את המערכת כמערכת הוליסטית אחת שלמה. אנחנו לא באים כרגע להחליף את כל הנהלים של מינהל מקרקעי ישראל בחקיקה ראשית. כל המטרה של החוק לפי תפיסתי והבנתי באה לידי ביטוי בשתי נקודות מרכזיות: האחת זה לאפשר פיצויים מוגדלים. עד היום המדינה לא יכלה לתת פיצויים מוגדלים. זה יכול להפריע למישהו שנותנים פיצויים מוגדלים, זה גם בסדר; השנייה, שהמדינה יכולה להתחיל לנהל משא-ומתן עוד לפני כל שלבי - - -
ערן ניצן
לזרז את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק, לפני שלבי התב"עות וכו'. זאת כל המטרה.

מבחינת החקלאי – עד היום החקלאי היה יכול ללכת לבתי המשפט לכאורה ולעצור תהליך אם הוא רוצה. כאן הרעיון, וזאת הזכות היחידה של המדינה כאן, שהיא יכולה לקחת את הקרקע – כמובן שהחקלאי יכול בכל מקרה להגיע לבית המשפט ולהגיד: עושקים אותי – ואחרי זה לנהל אתו משא-ומתן. זה כל הסיפור, בגדול.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "תליין"? לא הבנתי על איזה תליין - - -
ערן ניצן
מיקי, ההגדרה של תליין לא מקובלת פה.
עמית יפרח
מה שמיקי דורי מתכוון שבסופו של דבר החוק קובע פה כללים מאוד-מאוד ברורים. כמו שאדוני אומר, מדינת ישראל רוצה לפגוש את הקרקע מהר מאוד, כמה שיותר מהר, וזה בסדר גמור, אבל על הדרך, אם אתה כבר מחליט שאתה רוצה להפעיל חוק מאוד-מאוד אגרסיבי, אז כבר בחוק תקבע מהם התנאים, האם יקבל קרקע להשבה או לא יקבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
כבר אמרתי - - -
עמית יפרח
האם תהיה קרקע חלופית - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני הסברתי.
עמית יפרח
אדוני, ברשותך עוד משפט אחד.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. הסברתי. דרך אגב, כל מה שאני אומר זה גם לפרוטוקול. כרגע יש נהלים של מינהל מקרקעי ישראל ויש אינטרסים. זה לא רק קרקע חלופית, יש הרבה נהלים שאנחנו יכולים לשים - -
עמית יפרח
נכון, אבל כל הסכם ההשבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - אבל אני לא רוצה. המדינה הביאה את זה לכאן. אני לא מתכוון עכשיו לקחת את כל נוהלי מקרקעי ישראל ולהטמיע אותם בחוק, ואני חוזר על עצמי. אם הייתי חושב שמישהו פה מרמה, אז יש לנו בעיה פה. זה המדינה. הכול פה מוקלט, הכול בפרוטוקולים. זה לא רק החוק היבש, גם הדיון כאן הוא חלק מכל הסיפור. אז בוודאי שיש אינטרס למדינה, ואמר את זה ריפמן בישיבה הקודמת, והם ענו לו, וזה נשמע לי מאוד הגיוני: המדינה באופן בסיסי, ברירת המחדל הראשונית שלה, בוודאי שהיא גם תעדיף אותה, לתת קרקע חקלאית חלופית אם יש. בוודאי. תאמין לי שאני בא לפה מהזווית של החקלאי. אם יש לנו חקלאי בצפון שלקחו לו 10 דונם, ייתנו לו אותם בערבה, ויגידו לו: "שם. אתה לא רוצה – לא צריך", זה יותר מטריד אותי.
חיים ילין (יש עתיד)
לא כדאי, כי הם חייבים לשלם לו פיצוי.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף עוד יכריחו אותו. זה לא נשמע הגיוני. לכן אני אומר בסופו של דבר שהמדינה מתכוונת לבוא לחקלאים בידיים נקיות במובן זה שאם יש קרקע חקלאית בסביבה – לא לוקחים אותה ממישהו אחר כדי להעביר אותה למישהו אחר, לא פותרים בעיה ביצירת בעיה חדשה – והיא פנויה, אפשר לתת לו אותה. למה לא? דרך אגב, הייתי שואל אותם: למה לא נתתם לו אותה עד היום? בלי קשר. זה מה ששאלתי. לכן נשמע לי מאוד הגיוני שזה מה שהמדינה תעשה.

גובה הפיצוי כרגע אני יודע שזה בין 10,000 ל-50,000. הם רוצים לתת יותר, אהלן וסהלן.
ערן ניצן
לדונם.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו גם ביקשנו לשפות את המדינה בגין המחוברים, אנחנו גם ביקשנו שאם החקלאי לא יכול לפרק, המדינה תפרק.
דניאל מלצר
כל זה נכנס לנוסח, כבוד היושב-ראש.
היו"ר דוד אמסלם
אני בא באמת מהזווית של החקלאי. תעזוב. אנחנו ביקשנו שזה יעבור רק בסוף, שלא יקרה מצב שלוקחים לו היום ועוד 20 שנה בונים. אנחנו דיברנו על כל הדברים האלה.

בסופו של עניין, לא כל דבר נכנס בחקיקה ראשית. אי-אפשר. אני לא יכול כל דבר, כי תמיד תעלה עוד טענה למה זה כן וזה לא. המדינה זה לא איזה גוף שכל יום הוא משנה את הכללים שלו ומרמה. אנחנו לא שם.
מיכה דרורי
כבודו, זה לא בשליטת המדינה. מה יקרה? יהיה חוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. לא קיבלת את רשות הדיבור. כבר דיברת. שמעתי. בגדול, זה החוק, יש הכללים של המינהל, הם מקובלים עלינו, יש הפרוטוקול של הישיבה שאנחנו מדברים עליהם, והוא חלק לדעתי מכל הסיפור החקיקתי. לכן אני לא יכול לבוא ולהגיד למדינה: תעשי סעיף ספציפי כזה וכזה, ברזולוציה כזאת וכזאת. אני חושב שזה במסגרת הכללים, וכמו שאמרתי שזה מקובלי עלי. תודה רבה. ידיד, רצית לומר משהו ועצרתי אותך בישיבה הקודמת. לא יכולתי לתת לך את כל הזמן. בבקשה.
ידיד כהן
רציתי לחדד את הנושא של חיסול יישוב במדינת ישראל בשני עקרונות שעליהם אנחנו הולכים להגיש שני בג"צים. האחד בנושא של המידתיות. לצורך ההוכחה של המידתיות גם לקחנו איזה משרד, צ'מנסקי בן שחר, שבפירוש מוכיח שבאזור הקריות יש יחידות קרקע לפחות עד שנת 70', מבלי לפגוע ביישוב שלנו.
חיים ילין (יש עתיד)
איזה 70'?
ידיד כהן
2070.

אנחנו מדברים על לקיחה של יותר משני שלישים ומספר הליכים שהם לא רק תמ"ל, גם וד"ל. כשאתה מצרף את התמ"לים והווד"לים ביחד זה מספר הקרקעות. אנחנו מבקשים, אם ניתן להגביל את מספר הדונמים שניתן לקחת מיישוב, עד 25%, ושזה יוטמע - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם צריך.
ידיד כהן
מה זאת אומרת אם צריך?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אולי לא צריך, לפי צ'מנסקי לא צריך אפילו דונם.
ידיד כהן
גם אם המדינה החליטה, לאו דווקא כפר ביאליק, כל יישוב אחר במדינה, אין שום סיבה שהוא יחוסל. על אחת כמה וכמה יישוב שנמצא באזור המפרץ. ציינתי את זה שזו הריאה הירוקה היחידה שלמעשה עומדים לחסל אותה. זה בנוגע למידתיות. והבג"ץ השני מתייחס בעיקר - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חופש העיסוק.
ידיד כהן
- - לנושא של חופש העיסוק. אנחנו מדברים על רפתות שאומנם נמצאות בלב היישוב, מה שנקרא "שטח המחנה", אבל ברגע שאתה לוקח קרקע, אתה משאיר את היישוב בלי קרקע, אין לרפתות האלה שום יכולת שרידות, גם מבחינת ייצור המזון וגם מבחינת פתרון הקצה, שזה זבל אורגני שאתה צריך להיפטר ממנו, ולמעשה כופים על החקלאים לסגור את העסקים שלהם.

אם בסופו של עניין אנחנו מדברים על התנהלות של הרשות, אני חייב להביא מספר דוגמאות. אומנם דיברו פה על המקל והגזר, אבל ההתנהלות היא פשוט התנהלות בלתי סבירה לחלוטין. הרי כשאתה מדבר על יכולת - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לאיזה רשות אתה מתכוון?
ידיד כהן
רשות מינהל מקרקעי ישראל. אנחנו מדברים על ספטמבר שהרשות לוקחת גוף חיצוני, על מנת לבדוק היתכנות להעברת 990 דונם לתחום עיריית קריית-ביאליק - - -
ערן ניצן
ברור לך שאתה מדבר על תהליכים תכנוניים כרגע ולא על - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בתוכנית אתם גורעים את השטח אחר-כך.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, ידיד.
ידיד כהן
אנחנו מדברים על האמצעים או הניסיון להטעות את היישוב, על מנת שייערך לכאורה על ההליך הזה. הרי מדובר פה על שקיפות ומהיום למחר לוקחים 2,000 דונם מתוך 3,000. בספטמבר מודיעים על בדיקת היתכנות למועצה האזורית, לקיחת 990 דונם, מזמנים אותנו – אני מזכיר שקריית ביאליק וקריית מוצקין – בדצמבר מזמנים אותנו לישיבה לפדיון זכויות על שני וד"לים, ואז אנחנו באים ושואלים: הרי 990 דונם נוספים עוברים לקריית-ביאליק, אומרים לנו: אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים, ואז שבועיים אחרי הישיבה מזמנים לירושלים לשולחן עגול על אותם 990 דונם, אבל עכשיו זה כבר לא לקריית ביאליק, זה תוכנית המתאר של קריית אתא. כשאנחנו מגיעים לישיבה ורואים את התוכניות, התוכניות הן ברמת שוחת הביוב ותחנת האוטובוס, זאת אומרת, שזה משהו שכבר מתוכנן שנים רבות, ואני מזכיר שבמחוז לא יודעים על מה מדובר.

ולכן אני חושב שאל"ף-בי"ת מבחינת היישוב זה קודם כול שקיפות וגם היכולת להתגונן. אנחנו לכאורה ברי רשות, למרות שיש אצלנו גם מה שנקרא "חוזים לדורות" וגם "החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל", שאחריה באו החלטות כמו 823 ועושים לך תצ"ר, ואתה משלם מאות אלפי שקלים על מנת ששטח המשבצת יירשם על שמך לדורות.

ברור שיישוב שקם לפני 80 שנה מצפה שיהיו לו זכויות בקרקע. המינהל מצד אחד מצהיר שהוא אכן עושה את זה, והשטחים לכאורה בחוזה חמש-שנתי שמסרבים להחתים אותך, ומצד שני, מקיימים הליך של רישום חכירה לדורות. כמובן זה הליך שאף אחד לכאורה לא רוצה לבצע, ובשביל זה אתה הולך לבית משפט ואתה מבקש לחתום על חוזה החכירה שלך לדורות בתנאים הישנים, ואומרים לך: לא, או-טו-טו יש תצ"ר, או-טו-טו אנחנו הולכים לרשום לך את זה ממילא לדורות, וכולם יודעים שעכשיו מתנהל פיילוט מסוים שמנסים לרשום את הזכויות שלך לדורות, אבל אני לא רוצה להתמקד בעניין הזה, אני רוצה להתמקד בזה שהולכים לחסל יישוב. אנחנו מבקשים שיהיה תיקון בהצעת החוק שאנחנו עכשיו מדברים עליה, שכל יישוב, שהולכים "לסגור אותו", מה שנקרא, תהיה הגבלה של מספר הדונמים. לא ייתכן שלא תהיה פה הגבלה כזאת. אנחנו לא נהיה היישוב הראשון, אחריו יבוא עוד יישוב ועוד יישוב. חשוב שהדבר הזה יוטמע ויוכנס לחקיקה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, ידיד. תודה רבה. יורם יבור. בבקשה, יורם.
יורם יבור
אני מקיבוץ רמת יוחנן. קיבוץ רמת יוחנן קיים 85 שנה. אנחנו קיבוץ שיתופי, ללא חובות בעבר ובהווה. היינו קיבוץ מסייע. אצלנו החקלאות היא בסיסית, ענף מרכזי, ונדהמנו שללא כל הודעה אנחנו מקבלים קו כחול שלוקח לנו 500 דונם, כולל נכסים, כולל מבנים, כולל לולים. ניסינו לדבר עם כל הגורמים – לא מעניין אותנו, זה חוק, הממשלה החליטה. לא נתנו אפשרות לדון. אני מוחה על זה. דברים כאלה לא היו. שום גורם לא התחייב לנהל אתנו משא-ומתן. לא ראיתי מקרה כזה.

הלכתי למקורות וראיתי מקרה כזה. זה היה בכרם – אנחנו יודעים – נבות היזרעאלי. אז עשו את הדבר הזה. לא יכול להיות שוועדה של כנסת ישראל תחוקק חוק שלא מתחשב בכלל במי שיושב שם. הדבר הזה לא ייתכן. צריך למצוא את הדרך, ויש חלופות.

הוכנה חלופה על-ידי מהנדס המועצה זבולון, בחלופה הזאת יש אותו מספר יחידות דיור שמופיע בותמ"ל, ולא נכנסים לתחום של הקיבוץ, ואף אחד לא דן בזה.

חוק בשרירות לב? הוא צריך להיות בהתאמה, בהתחשבות במי שחי במקום. אני מבקש מהיושב-ראש שלפחות הדבר הזה יבוא על תיקונו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, יורם. אני רק רוצה לשאול את המינהל אחרי ששמענו את התיאור של יורם. זה קשור לחוק, זה קשור לתהליך. האם יש מצב שמי שמחזיק בקרקע לא מקבל הודעה ואז הוא בא לוועדה ומביע את ההתנגדות שלו? יש לו גם זכות להתנגד לתהליך. האם יש הליך כזה או שכמו שאומר יורם הודיעו להם בוקר אחד, הם קראו בעיתון, והסתבר להם שהלולים שלהם גם נכללים במסגרת הזאת? זה יכול להיות?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
400 דונם אבוקדו.
ערן ניצן
זה שאלות ליו"ר הותמ"ל. החברים מדברים על אירוע סביב תוכנית קריית אתא שהוא בשלב הסטטוטורי, ועד היום קבינט הדיור אכן עשה הכרזה על האזור כאזור ותמ"לי, ואנחנו מנהלים את האירוע הזה.

ראשית, אני אפתח ואומר שבהמשך גם לדברים שעלו פה וגם לבקשה שלך, הנושא של התוכנית חוזר ונבדק. הוא עוד לא התקדם, לא היה לגביו דיון. מתכננת הוועדה נסעה למקום וראתה, מדובר על תוכנית של כ-17,000 יחידות דיור בקריית אתא, שבחלקה גולשת גם למועצה האזורית זבולון, רובה עוסקת בקרקע להשבה, שלגביה אין שום מחלוקת, וחלקה עוסקת בקרקעות חקלאיות שהחברים מתארים פה שאכן מעובדות.
יורם יבור
האדמה שלנו היא לא להשבה, ויש לנו חוזה חכירה לדורות. זה רשום בטאבו.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, יורם.
ערן ניצן
אני אומר שחלק מהקרקע איננה להשבה, אלא - - -
יורם יבור
לחלוטין אין ברמת יוחנן השבה. לא היה ולא יהיה.
ידיד כהן
גם כפר ביאליק לא להשבה.
ערן ניצן
מאה אחוז. ולכן ההנחיה - - -
קריאה
יש הנחיה של שר הבינוי הקודם לתכנן רק על אדמות השבה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בבקשה.
ערן ניצן
אדוני היושב-ראש, דווקא בעקבות הדיונים פה וגם הפנייה שלך, כרגע מול רמ"י, במסגרת שולחן עגול, שהוא לא תהליך סטטוטורי, הוא הכנה לקראת הדיונים, אנחנו במשא-ומתן עם המועצה האזורית זבולון ועם ראש עיריית קריית אתא כדי לצמצם את התוכנית ולמנוע את הפגיעה עד כמה שניתן בשטחים שמעובדים גם על-ידי רמת יוחנן וגם כפר ביאליק. לדעתנו יש אפשרות כמו שהעלו פה, שאפשר יהיה לבנות את יחידות הדיור - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איזה חוק יש לקבוע את גודל קריית אתא? מה זה הדבר הזה? מה זה, עשרת הדברות הגודל של קריית אתא?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. דקה. איתן, עוד מעט אני אתן לך לדבר.
ערן ניצן
אני משוכנע שכאשר נבוא לדיון בותמ"ל, נצליח בין היתר למזער את הפגיעה אולי אפילו להימנע ממנה לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לשאול שאלה אחרת. החברים פה לא מדברים כרגע על החוק, הם מדברים על התהליך.
ערן ניצן
הותמ"לי, התכנוני.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. האם יש מצב שמגישים תוכנית בלי לדבר עם האנשים, לבדוק, כשהמתכננת נסעה עכשיו לראות את השטח? האם זה נשמע הגיוני? נפל הטוש מהמשרד? לא ראו כלום?
יורם יבור
זה מה שעושים היום.
קריאות
- - -
קריאה
זה מה שעושים בפועל.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, לא לעזור לי. האמת היא שאם זה התהליך, זה מעליב. אותי זה מעליב, בלי קשר עכשיו אם לקחנו - - -
ערן ניצן
זה עוד לפני הדיונים. זה לגיטימי שהוכרז משהו ואומרים שהותמ"ל יתעסק בזה, מתכנן הותמ"ל ייסע לראות אותו, זה בסדר, זה חלק מהעניין. גם עם ראש המועצה האזורית זבולון וגם עם ראש עיריית קריית אתא אנחנו עובדים ביחד. הם בסוף נציגי האזורים הללו. אנחנו מנהלים תהליך שנקרא "שולחן עגול", במסגרת השולחן העגול זה תהליך שהציבור כולו מוזמן, ושם אנחנו - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ערן, ראש המועצה עומד מאחורי הבג"צים האלה. אל תדבר בשם ראש המועצה.
ידיד כהן
יום לפני הותמ"ל - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא היה בלופ הזה.
ערן ניצן
אנחנו בקשר אתו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גם אני בקשר אתו.
ערן ניצן
נמצא את הפתרון לזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ערן, אין שום פתרון.
ערן ניצן
- - - נושא הפתרון, אלא קשור לנושא - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתם לא מציעים פתרון, אתם בעד - - -
ערן ניצן
איתן, זה לא נכון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תקשיב, זה רמת יוחנן, אין להם שום חוב, הם קיבוץ לדוגמה.
ערן ניצן
לא אמרתי שיש להם חוב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי קבע את גודל קריית אתא? מאיפה קבעתם את היעד הזה?
ערן ניצן
על זה בדיוק יהיה דיון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כשיש התנגשות בין שני - - -
היו"ר דוד אמסלם
איתן, זאת לא השאלה. אני לא קובע את גודל קריית אתא, יש מוסדות תכנון - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה, יעד לאומי?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לזה. אני נכנס לתהליך. לבי עם יורם. האמת היא שהייתי בשוק ממה שהוא אומר. התחברתי אליו. בן-אדם קם בבוקר לפרנסתו, מעבדים את כל האדמות, יש להם פרנסה ואחיזה בקרקע וכו', יום אחד הוא קם בבוקר ופתאום מודיעים לו: לקחנו 500 דונם - -
ערן ניצן
לא. לא מודיעים.
היו"ר דוד אמסלם
- - לתפיסתו הוא מבין את הצורך, אבל הוא אומר: רבותי, יכול להיות שאתם לא צריכים בכלל את הקרקעות שלי.
ערן ניצן
היושב-ראש, אף אחד לא הודיע שלוקחים לו את 500 הדונם, הודיעו שרוצים לקדם תוכנית ומזמינים אותם - - -
ידיד כהן
לא הוזמנו. לא הוזמנו רשמית. זו עבודה בעיניים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ערן, זה לא נכון.
ידיד כהן
לא הוזמנו.
היו"ר דוד אמסלם
ידיד, אנחנו כרגע מדברים על התהליך. אולי אם עשינו שגיאה פה, אולי נלך למקום אחר, יותר טוב. בואו נטייב את התהליך.
ערן ניצן
בתהליך התכנוני הסטטוטורי לא היה דיון אחד לגביו. הותמ"ל דואג – אני לא מכיר את האנשים הנכבדים, אני לא מדבר באופן פרסונלי – הותמ"ל דואג לקיים תהליך של שולחן עגול. שולחן עגול זה מין שיח פתוח לפני הדיון הסטטוטורי הראשון להפקדת התוכנית. במסגרת השולחן העגול נציגי המועצות, הרשויות והתושבים מוזמנים. אני לא יודע אם פלוני-אלמוני הגיע או לא, אבל זה התהליך שלנו בותמ"ל.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי הצעה, ברשותך. אני חושב שהיא חשובה. אני חושב שכדאי גם במסגרת של התכנון הראשוני או הרעיון הראשוני, עוד לפני שקידמנו תכנון סטטוטורי. לדעתי זה שלוקחים ממנו את הקרקע הוא גם בעל עניין, הוא צריך לבוא ולהיות לפחות נוכח או שישמע איזה גורם, שהוא לא יקרא על זה בעיתון.
ערן ניצן
אתה צודק, היושב-ראש, זה השולחן העגול.
חיים ילין (יש עתיד)
ערן, זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא ראש המועצה - -
ערן ניצן
נציגי התושבים - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - אותו יישוב, אותו קיבוץ, שיבואו וישמעו. יגידו: רבותי, אנחנו שומעים אתכם, אבל לדעתנו יש חלופה א', ב', ג', ולפני שאנחנו מתחילים להכניס את הציבור לחרדות בואו נבדוק אותה.
ערן ניצן
אין בינינו ויכוח.
אלון יואלי
אדוני יושב-ראש ועדת הפנים, אני עו"ד, נציג הקק"ל. השם השני של הוועדה הזאת זה הגנת הסביבה. זה ועדת הפנים והגנת הסביבה, ואנחנו כן מדברים על החוק ולא על התהליך, ולכן אני אעשה את זה קצר, אבל גם שלחתי לאדוני מכתב ויש לנו בקשה מאוד פשוטה. אני אגיד מה הבקשה שלנו ואחר-כך אני אסביר אותה.

הבקשה שלנו היא להחריג. איפה שיש קרקע להשבה להחריג קרקע שערב פרסום התוכנית, כפי שהיא מוגדרת פה, הייעוד שלה היה ייעוד של יער, ואני אסביר. א', זו הבקשה. כלומר, להוסיף איפה שכתוב "קרקע להשבה", שזו לא תהיה קרקע שהייעוד שלה היה ייעוד ליער.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
אלון יואלי
להבדיל מקרקע חקלאית, שפה זה גורם ייצור, ויש פה עניין כלכלי, ויכול להיות שאפשר או אי-אפשר, ואני כמובן לא נכנס לעניינים של החקלאים, לפתור את זה באמצעות פיצוי או באמצעות קרקע חלופית, לקרקע של איכות סביבה, לשטחים פתוחים, אין תחליף. אם אדוני לקח יער, אז היער הזה לא יהיה קיים, לא לאדוני, לא לבניו ולא לנכדיו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הבנתי את הרעיון תדלג. קח עוד דקה, בגלל שאני כבר מצומצם בזמן.
אלון יואלי
הרי אם רוצים לבנות, אדוני, אפשר להגיע להסכמות. כל הרעיון של התיקון הזה הוא לאפשר לקיחת קרקע בלי אפשרות לנהל הליכים בנושא הזה. חשוב להבין, אדוני, שגם אם אדוני יחריג את אותם שטחי יער, זה לא אומר שלא ניתן יהיה לבנות באותם שטחי יער, זה רק אומר שהותמ"ל יצטרך לדעת שיש פה בעל קרקע והוא יצטרך להסתדר אתו.
ערן ניצן
בעל קרקע שהוא קק"ל? קק"ל, שכפופה למדיניות הממשלה?
אלון יואלי
אם אתה מביא את ההערה הזאת, אז יש אמנה בין הקרן הקיימת למדינת ישראל ואתם מפרים אותה. רק עכשיו האריכו את האמנה הזאת ובכפייה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אלון, קח דקה, כבר אין לי זמן.
אלון יואלי
אני לוקח דקה, פשוט - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תענה. תעבור לבסיס. הבנו את העניין.
אלון יואלי
בסופו של דבר, אדוני, הקרקע הזאת היא ליער ומדובר בשטחים קטנים. זה לא שמדברים בהסדרה – אני מבין שיש חוק שנועד להסדיר שטחים גדולים. כשיש לך אלפים-אלפים של דונמים, אתה לא יכול להתייחס לכל אחד באופן פרטני, ולכן אתה חייב לעשות חוק, זה מובן. אני בטוח שגם נציגי המינהל ידעו שאותה קרקע ליער שמדברים עליה זה שטחים מאוד קטנים ביחס לתכנון הכולל. לא מדובר על אלפי דונמים, לכן את אותם השטחים האלה ראוי להחריג מהחוק ולטפל בהם באופן פרטני.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. יש הסתייגויות של חברי כנסת, שאני רוצה את ההתייחסות שלהם. אני אתן לכל אחד דקה ואחרי זה אני אעבור.
קרן שהם
אני בשם חקלאים, אבל בקרקע עירונית לרוב. לחוזים שלהם אין סעיף - - -
תומר רוזנר
רק תאמרי את מי את מייצגת בבקשה.
קרן שהם
את משפחת בן-עזר.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. תגידי את ההערה.
קרן שהם
הגשתי מסמך סדור לוועדה.
תומר רוזנר
- - -
קרן שהם
מה הבעיה? סליחה?
היו"ר דוד אמסלם
הוא רוצה לדעת אם את לוביסטית או בן אדם פרטי.
קרן שהם
עדיין לא, גם לא נראה לי שאני אהיה.
היו"ר דוד אמסלם
מה הטענה? לא הבנתי.
קרן שהם
הטענה שיש לנו הסכמים ללא סעיף שינוי ייעוד. זה אומר שאנחנו מספר חוכרים, כבר לא נשארו הרבה כאלה, שהוחרגו במסגרת "בג"ץ הקשת", ואמרו שלגביהם צריך דיון בנפרד.

מ-2002 שהתקבל "בג"ץ הקשת" המינהל לא פעל לאשר איזו החלטת מועצה בעניין, וכעת אנחנו מבקשים שיחריגו אותנו מהחוק הזה, או לפחות יקבעו בהחלטת המועצה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הם מוחרגים מתחולת החוק?
מניה לייקין
אם אכן אין סעיף השבה בחוזה הנוכחי, ואם החוזה שלהם מסתיים ובתקופה הנוספת מגיע להם באותה תנאים ללא סעיף השבה, זה מוחרג.
קרן שהם
זה לא מדויק. האם אפשר לתקן את עורכת-הדין? אם אפשר לתקן אותך, יש פסיקת - - -
מניה לייקין
לא אמרתי שאני מכירה את החוזה שלך. לא ראיתי אותו.
קרן שהם
בחוזה אין סעיף השבה, הוא עוד לא הסתיים - - -
מניה לייקין
אז אין בעיה.
קרן שהם
רגע. יש פסיקת עליון שאומרת שהמינהל מחזיק בעמדה הזאת וגם העליון קיבל את העמדה שלכם שאם אתם סבורים שברגע שפקע הסכם, ועדיין יש לנו זכות – פקע ההסכם, החלטות המועצה התקפות עם סעיף שינוי ייעוד חלות על ההסכמים האלה, ואתם לא מוכנים לחדש אותם ללא סעיף שינוי ייעוד.
מניה לייקין
נכון. פסק-דין מהדרין - - -
קרן שהם
זה אומר שהחוק הזה לא מחריג את החוכרים האלה, למרות שהם יושבים שם משנות ה-50 - - -
מניה לייקין
סליחה, אם בתקופת החוזה הנוכחי אין סעיף שינוי ייעוד וחלה תוכנית, החוק לא חל. ואם החוזה הסתיים, כמו כל עשרות אלפי החוכרים האחרים שהחידוש הוא בתנאים הנהוגים - - -
קרן שהם
יש מגוון של הסכמים.
מניה לייקין
אנחנו לא ניתן לכם פתרון למקרה פרטני - - -
קרן שהם
זה לא נותן פתרון, סליחה. יש היסטוריה משפטית ארוכה מאוד - - -
מניה לייקין
זה יתנהל ברמה הפרטנית.
קרן שהם
לא פרטנית. יש פסיקה משפטית בבג"ץ שאומרת שהייתם צריכים לקבל - - -
קריאות
- - -
קרן שהם
סליחה, חברים, הקשבתי לכם, ויש לי דקה בקושי.
היו"ר דוד אמסלם
נתתי לך דקה וזה התפתח לדיון.
קרן שהם
התפרצו לי לדברים.
אורנה טופל
יש החלטה של בג"ץ. זה לא יכול להיות עוקף בג"ץ.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, הבנתי. בגדול, הבנתי את ההערה שלך. אומר היועץ המשפטי של הוועדה שאם אין הסכם השבה, אתם לא נכללים במסגרת החוק.
קרן שהם
זה נתון לפרשנות, אדוני, ויש בג"ץ הקשת המזרחית.
היו"ר דוד אמסלם
בשביל זה יש בתי - - -
קרן שהם
אתם שולחים אותנו לבית המשפט לפני שהמינהל עשה את עבודתו.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שאני לא בא לדון כרגע על נושא ספציפי כזה או אחר שאני לא יודע מהו.
אורנה טופל
זה לא ספציפי, זו החלטה של הבג"ץ.
היו"ר דוד אמסלם
גברתי, לא להפריע לי. אני לא מכיר את הסוגיה. היות שיש פה משהו ספציפי מאוד - - -
אורנה טופל
בג"ץ החריג וגם החוק צריך להחריג.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתם מוחרגים. אם בג"ץ החריג, אתם מוחרגים באופן אוטומטי. אני לא נכנס לזה.
אורנה טופל
צריך להכניס את זה לחוק.
קרן שהם
אני מבקשת לחדד ברשותך. הבג"ץ החריג את המקרים האלה - - -
מניה לייקין
בהליך משפטי זה יוגש לבית משפט.
קרן שהם
סליחה. אתם מתפרצת לי לדברים, וזה לא בסדר.
תומר רוזנר
אנחנו לא נטפל בזה.
קרן שהם
אדוני, זה לא בסדר.
תומר רוזנר
הנושא בהליך משפטי?
קרן שהם
אני אומרת שהבג"ץ החריג - - -
תומר רוזנר
רק שנייה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, לא להפריע. אני רוצה לשמוע.
תומר רוזנר
הגברת קרן, השאלה שאתם מעלים נמצאת כרגע בהליך משפטי כפי שאומר - - -
קרן שהם
לא. היא לא נמצאת בהליך משפטי. ב"בג"ץ הקשת" קבעו שצריך להחריג את המקרים האלה - -
תומר רוזנר
אמרתם שזה נמצא בהליך משפטי - - -
קרן שהם
- - וקרא לרשות מקרקעי ישראל לפעול בעניין, והם לא פעלו מ-2002 ועד היום.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא פניתם שוב לבג"ץ?
קרן שהם
כי עד היום לא רצו לדרוס את הקרקעות - - -
היו"ר דוד אמסלם
היות שביקשו להחריג אתכם ולא החריגו אתכם, למה לא פעלתם כדי שיחריגו אתכם?
קרן שהם
כי עד היום לא רצו לדרוס.
היו"ר דוד אמסלם
מה הקשר?
אורנה טופל
פעלנו. עד 2010 היתה החלטת מינהל שאפשרה לנו זכות ייזום בקרקע, בגלל שרכשנו את הזכויות האלה, את הקרקעות האלה. מ-2010 אנחנו בדיון עם המינהל. יש כרגע תהליך שקורה, ובינתיים יש לצדנו את ההחלטה של בג"ץ הקשת המזרחית שאומרת שיש מעט מאוד מקרים שצריך להחריג. בסך-הכול צריך להחריג את זה גם מהחוק. זה מעט מאוד מקרים, זה לא יפריע בכלום.
קרן שהם
והם יודעים שאנחנו בתהליך מולם, ולמרות זאת הם משתמשים בהוראת שעה לדרוס את זה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
אורנה טופל
- - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מה עמדתכם בעניין?
אורנה טופל
זה מעט מקרים. מה אכפת לך?
מניה לייקין
החוק לא חל על הסכמים שאין בהם סעיף השבה. אם הם מחזיקים בחוזים בתוקף ללא סעיף השבה - - -
קרן שהם
אנחנו בדיון על הנושא הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, לא להפריע לי. גברתי, את מפריעה חדשות לבקרים. לא בסדר. שמעתי את העניין. אני שומע את התגובה שלהם, אני רוצה להתקדם.
מניה לייקין
אני משיבה באופן כללי שאם הם מחזיקים בחוזה ללא סעיף השבה, החוק הזה לא רלוונטי לגביהם. אם הם טוענים שיש להם זכויות כאלה ואחרות, היסטוריות, ולפיכך יש לקרוא את זכויותיהם כאילו אין סעיף השבה, אני לא יכולה לתת מענה פרטני לזה עכשיו.
קרן שהם
זה לא מה שביקשנו. ביקשנו החרגה במקרים שעוד לא הובררו, בהתאם ל"בג"ץ הקשת". את לא מדייקת כשאת אומרת שגם אם אין לי לסעיף - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תודה רבה.
קרן שהם
את לא מחילה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה, גברתי. תודה רבה. באמת משפט, אני רוצה לעבור להסתייגויות של חברי הכנסת. בבקשה.
מוטי דלג'ו
משפט ארוך. ראש המועצה האזורית דרום השרון, יושב-ראש ועדת הקרקעות.
היו"ר דוד אמסלם
מוטי, דקה ברשותך. אני לא מכיר את האירוע, אבל אם יש החלטה של בג"ץ שאתם אמורים להסדיר נושא וכבר הרבה שנים אתם לא מסדירים, אני לא יודע אם זה נכון - - -
קרן שהם
יש הסכמים ל-100 שנה.
מניה לייקין
בפסק דין הקשת שביטלו את ההחלטות המיטיבות נקבע שיש קבוצה של חוכרים שאין להם סעיף השבה או שיש להם טענות לזכויות מיוחדות, אז הפסיקה הספציפית של בג"ץ לא חלה, זה הכול. לא כתוב מה כן הזכויות - - -
קרן שהם
מתנהל משא-ומתן אתנו מ-2002, עוד לא סיימתם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
אורנה טופל
אותם יוצאי דופן צריכים להיות גם בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, גברתי. אם לא תחזרי על זה 100 פעם אני לא אבין?
אורנה טופל
החוזה שלנו ל-100 שנה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בבקשה.
מוטי דלג'ו
מאחר שהיושב-ראש אמר שאתם כבר עוברים לשלב ההצבעות. אני רוצה משהו מבחינתנו כסיכום. ברור לכולנו שאנחנו כחקלאים לא אוהבים את החוק הזה. עם זאת, אני רוצה להודות ליושב-ראש שהוא עם הרגישות שלו הבין מה הבעיה כאן.

אנחנו מודעים לכך שהאווירה הציבורית מובילה את החוק הזה, ולכן אנחנו מבינים שזה יצא לדרך. אבל לא ייתכן בשום מדינה מסודרת – זו רפורמה קרקעית, שיהיה ברור לכולם – שעושים מבלי שיש תוכנית מקבילה של הממשלה, שנותנת גיבוי לאותם חקלאים. הפיצוי שמדובר פה וסדרי הגודל שלו זה לעג לרש. אותו חקלאי שעיבד או הבן הממשיך שלו שעיבד, שזה היה מקור פרנסתו, זו הפנסיה שלו, מה הוא יעשה מחר? אם ייקחו לו 10 דונם או 20 דונם, את כל הנחלה, מה הוא יעשה? אנחנו שוב נמצאים במצב שיד אחת מקבלת את ההחלטה ולא חושבת מה עושה הצד השני.

לכן מאוד-מאוד חשוב לנו שהיושב-ראש כאן – שלושה דברים אני מבקש ממנו: האחד, אם לא יתכנס בהצעת החוק בנושא של הקרקע החלופית, תהיה לפחות ההצעה של היושב-ראש לפרוטוקול שהוא בעד זה בעדיפות ראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אני אומר את זה באופן חד-משמעי, גם אמרתי את זה.
מוטי דלג'ו
השני, אנחנו מבקשים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אעשה אחד-אחד. זאת גם הבקשה שלי מהמינהל, והוא גם נענה לכך. זה לפרוטוקול בוודאי, ולדעתי זה כבר נאמר 20 פעם שברירת המחדל הראשונית היא להציע לחקלאי קרקע חלופית באזור שהכי קרוב אליו, כדי שהוא יוכל להמשיך ולהתפרנס מאותו ענף ייצור ולא יחפש לעצמו פרנסה אחרת.
עמית יפרח
באותו היקף וטיב.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אנחנו מדברים על אותו היקף עד כמה שאפשר. אני לא יודע מה זה טיב.
קריאה
טיב זה שאפשר לעבד.
מוטי דלג'ו
דבר שני, אנחנו מבקשים בצורה חד חד-משמעית, עד שלא מתחילים בפיתוח השטח, שלא יפנו את החקלאי.
היו"ר דוד אמסלם
כבר ביקשתי. ביקשתי שזה יהיה העברת מקל, זאת אומרת, כמה שיותר מאוחר. אני לא יודע איפה לשים את הקו, כי בסופו של דבר רציתי מרגע ששופל עולה, אבל הם אומרים שאם זה לא אצל היזם קצת לפני, אז הוא לא יכול לשווק את זה, אבל ברור לי לחלוטין שצריך להיות מעבר חלק. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שמישהו יחזיק בקרקע, עשר שנים לא יעבד אותה והחקלאי - - -
מוטי דלג'ו
יש פתרון לזה, שיעשו הסכם חדש עם אותו חקלאי, הסכם זמני.
תומר רוזנר
זה הסכם השבה.
מוטי דלג'ו
לא. הכוונה אחרי שפינית אותו, שילמת לו והכול, תן לו להמשיך לעבד את הקרקע. תעשה אתו הסכם.
קריאה
השאלה למה את זה אי-אפשר להטמיע בלשון החוק.
מוטי דלג'ו
הדבר השלישי, מאחר שכן אנחנו מדברים על הצעת חוק תכנון ובנייה, זו המשמעות, כולנו מכירים את תמ"א 35. תמ"א 35 בצורה ברורה וחד חד-משמעית מגבילה תעסוקה חלופית לגבי המגזר הכפרי. חד וחלק. אנחנו רוצים שפה תהיה אמירה שלאותם יישובים שנלקחים מהם מאות דונמים, שיינתן להם מבחינת מוסדות התכנון אפשרות של תעסוקה חלופית. לאמירה הזאת יש משמעות גדולה מאוד, משום שהיום מועצה מקומית, ואני לא רוצה לתת שמות, של 600 משפחות, יש לה יותר זכויות מאשר מועצה אזורית עם 40,000 תושבים מבחינת פיתוח אזורי תעסוקה מניבים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תודה רבה. אני מתחבר למה שהוא אומר. אין לי נוסחה. אני לא יודע מי המדינה בעניין הזה. אני מדבר כרגע עם רמ"י, עם האוצר, אבל גם חקלאי שמקבל פיצוי כזה או אחר, בסופו של דבר זה לא בא להחליף את הפרנסה שלו. בוודאי שהצורך קיים. אני מניח שהצורך של המגורים זה דבר חשוב מאוד, על זה אין מחלוקת, גם החקלאים מבינים את העניין, אבל המדינה צריכה לעשות השתדלות גדולה מאוד לשקם אותו אם הוא צריך. כמו שמפנים אנשים מכל מיני מקומות, בסופו של דבר צריך גם לדאוג לפרנסה חלופית, לפחות להשתדל. צריך לעשות כאן משהו לחקלאים שיעזור במציאת פרנסה חלופית אם חיסלו להם את הענף. אני לא יודע אם לקיבוץ לקחו 500 דונם או 200 דונם יש לו עוד קרקעות שהוא יכול לסדר את החברים, אבל אם לחקלאי יש 30 דונם, ולקחו לו את 25 דונם, מישהו צריך לבוא אתו בדין ודברים לגבי הפרנסה החלופית שלו, מעבר ל"קח חצי מיליון שקל ותלך הביתה". אני באמת חושב שזו שאלה אנושית ממדרגה ראשונה שצריך לתת עליה את הדעת. יש פה אנשים טובים שמחזיקים את הקרקע הרבה מאוד שנים, מלח הארץ, כך שזו הערה חשובה מאוד שאתם באוצר צריכים לתת עליה את הדעת.

ברושי, בבקשה.
מיכה דרורי
אדוני, רק הערה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
אני חייב לעבור - - -
מיכה דרורי
רק הערה אחת. בסוף החוק יש שני סעיפים שבכלל לא קשורים לחוק הזה, והם מתקנים לכאורה חוקים אחרים. הסעיף הראשון זה הארכה לכאורה של חוק פינוי קרקע, חוק סילוק פולשים, שהוא לא תקין, כי החוק הזה פקע ב-2012 ופה מקימים אותו לתחייה במשפט אחד, בלי שיש דברי הסבר בהצעת החוק למה צריך את הדבר הזה ולמה הוא נועד, כשהחוק ההוא היה הוראת שעה שכנראה לא היה בה צורך כי לא האריכו אותה. בלי דברי הסבר, בלי כלום, דוחפים פה פרק שלם בלי דיון.

הסעיף השני זה מין סעיף של תיקון של חוק רשות מקרקעי ישראל, שהוא בלתי מובן, גם ללא דברי הסבר, שהוא אומר שרשות מקרקעי ישראל לא תקצה מקרקעין המוחזקים שלא כדין אלא בנסיבות מיוחדות. מה הכוונה פה בכלל? "מוחזקים שלא כדין" על-ידי מי? הקצאה למי? האם הכוונה היא שהחוזים פה – דיברו אתך שלמאות ואלפי חקלאים יש חוזים שהתוקף שלהם הסתיים, האם זה לא כדין? אנחנו לא מבינים את הסעיף הזה.
מניה לייקין
הסעיף האחרון זה סעיף שאדוני ביקש.
אריאל צבי
זה סעיף שאדוני ביקש.
היו"ר דוד אמסלם
תזכירו לי.
אריאל צבי
הסעיף האחרון זה סעיף שאדוני ביקש והממשלה הסכימה להוסיף - -
היו"ר דוד אמסלם
שמה?
אריאל צבי
- - ביחס לשיווק קרקעות עם פולשים. המקרה של שכונת הארגזים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר לך. ביקשתי משהו שהם תרגמו משפטית, אבל הרעיון הוא שמדינת ישראל שיווקה קרקע של אנשים, קרקע ציבורית לכאורה, שאנשים מתגוררים בקרקע הזאת כבר 70 שנה, בלי שהם יודעים, כולל הבתים שלהם. לכן ביקשתי להפסיק את התהליך התמוה הזה והאכזרי. המדינה, אם יש לה עניין, קודם כול שתפנה היא את הבן-אדם ולא תגלגל אותו לאיזה יזם שעכשיו צריך לפנות אותו. זה כל הסיפור.
מיכה דרורי
כדאי אולי לנסח את זה ברוח הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות. אני לא ידוע לנסח משפטית. אני מביא את הרעיון. הרי יש לנו שכונות בארץ שקיימות משנות ה-50, שהיום שיווקו את הקרקע עם האנשים בלי שהם יודעים. משם זה צמח. לא באתי ספציפית לחוק הזה בקטע שלכם. אני נמצא בתחנות האלה כבר לפני חודשיים-שלושה, בדיון על אותן שכונות. הם ניסחו את זה כאן. זאת הסיבה שהם הכניסו את הסעיף.
מיכה דרורי
הניסוח לקוי.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות, אבל אני בא לרעיון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תחזור לסעיף הקודם.
מיכה דרורי
לגבי חוק סילוק פולשים, אנחנו מבקשים להוריד את הסעיף הזה מפה ושידונו בחוק ההוא. אז אמרו שזאת הוראת שעה. היא דרקונית לא פחות ממה שקורה פה. אמרו שזה הוראת שעה, לא האריכו אותה. מאיפה זה בא עכשיו?
היו"ר דוד אמסלם
מה אתם אומרים על זה?
שירה תם
האפשרות הזאת קיימת בחוק מקרקעי ישראל. הכנסנו את זה כאן באמת כתיקון עקיף, אבל האפשרות קיימת גם בחוק כאן. היא היתה קיימת בהצעת החוק הממשלתית, אז אין כאן איזה חידוד, זה המשך דין הרציפות.
מיכה דרורי
אין רציפות, היא כבר ארבע שנים - - -
קריאה
היא פקעה.
עמית יפרח
ההוראה כבר לא בתוקף.
מיכה דרורי
היא ארבע שנים לא בתוקף. היא פקעה, היא הסתיימה.
שירה תם
היא היתה קיימת בהצעת החוק הממשלתית, וזה המשך - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אתם לא יכולים כאשר כדאי לכם לשים בחוק, וכשלא כדאי לכם יש החלטות - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תתנהגו כמו ממשלה ומדינה, אל תתנהגו בצורה תחמנית כזאת.
שירה תם
למה תחמנית?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כי זה תחמנות כל הזמן. תתנהגו כמו ממשלה.
דניאל מלצר
זה אושר בכנסת בדין רציפות.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. הסעיף הזה קשור לחוק שלנו באופן ישיר או שעל הדרך אתם מעמיסים משהו?
דניאל מלצר
הוא היה חלק מהצעת החוק הממשלתית המקורית שפוצלה, וכרגע הכנסת אישרה דין רציפות גם לגבי הסעיף הזה.
מיכה דרורי
אנחנו לא מערערים על זה, גם שם זה היה פסול. בחוק סילוק פולשים יש סעיף שהתוקף שלו היה עד 2012, והיתה סמכות להאריך ולא האריכו.
היו"ר דוד אמסלם
מה הסיפור של חוק סילוק פולשים? איך אתם עוסקים היום בסילוק פולשים?
שירה תם
יש חוק מקרקעי ציבור. "פינוי קרקע" הוא נקרא. החוק הזה מאפשר לנו לפנות אנשים שמחזיקים שלא כדין בקרקע – "פולשים" הם נקראים בפי העם. אנחנו פועלים לפי הסמכויות שלו.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה קשור? אני הבנתי את החוק הזה - - -
מיכה דרורי
אני אסביר לאדוני.
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע לי.
מיכה דרורי
היא מדלגת על קטע חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע לי. אני מבין בחוק הספציפי הזה שאנחנו מדברים כרגע שהמדינה יכולה בתוך 60 יום לפנות את הבן-אדם, לא הפולש, ואחרי זה הוא יכול לדון אתה בבתי משפט. זה במסגרת תחולת החוק הזה. מה הכוונה? האם פינוי פולשים אחרים שלא קשורים לחוק הזה?
שירה תם
העיקר של חוק מקרקעי ציבור זה פינוי פולש, מי שאין לו חוזה. יש עוד סעיפים שעוסקים במקרה שיש הסכם. קודם הוזכר הסכם עד שבע שנים ויש הסכמים נוספים שיש בהם סעיף שינוי ייעוד ואז יש פרוצדורה שצריכים להודיע לאותו בעל זכויות, צריכים להתחיל אתו משא-ומתן. התיקון כאן נועד להאריך את אותו סעיף שמתייחס לאותם בעלי חוזה. ההארכה זו אופציה שקיימת בחוק, היא היתה בנוסח הממשלתי, וזה פשוט המשך ישיר שלה. זה הכול.
תומר רוזנר
כפי שנאמר על-ידי נציגת הרשות, אכן הסעיף הזה היה בהצעת החוק המקורית, אבל אני חושב שהוא נבע מכך שההסדר שמופיע בחוק הזה הוגבל בשעתו רק לתוכניות שבמסגרת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור - -
שירה תם
לא. לא. לא.
עמית שטאובר
ממש לא.
תומר רוזנר
- - משעה שהחוק הזה הורחב כרגע ויחול גם על תוכניות מגורים אחרות, ייתכן מאוד שההסדר שם הוא לא כל-כך רלוונטי. אגב, מאז שהוא נחקק הוא לא הופעל מעולם.
ערן ניצן
זה הסדר הרבה יותר עדין.
תומר רוזנר
הוא הסדר הרבה יותר תמציתי. יש שני הבדלים מרכזיים בתחולה של ההסדרים: ההסדר שם מתייחס לחוזים מתחדשים של שבע שנים, חוזים חקלאיים, או על חוזי חכירה שיש בהם שינוי ייעוד, שזה דומה למה שיש כאן, והם מתייחסים לכל תוכנית שמשנה את הייעוד, לאו דווקא ל-750 יחידות דיור, אלא שיש תוכנית שמשנה את הייעוד למגורים.
ערן ניצן
אי-אפשר לתפוס חזקה.
עמית שטאובר
מועד ההשבה הוא מועד השבה מקורי ולא מועד השבה מוקדם יותר.
תומר רוזנר
עכשיו, כשאני שומע את האנשים, לא חשבתי על זה קודם – משעה שהרחבנו את הנושא גם לתוכניות בנות תוקף של 750 יחידות דיור ומעלה, אני חושב שצריך לשקול אם יש באמת מקום להחיות את הוראת השעה ההיא.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתם אומרים על זה?
אריאל צבי
אני רוצה להוסיף למה שאמר היועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
אל תוסיף, רק תתייחס למה שהוא אמר.
אריאל צבי
אני חושב שההסדר הזה, עדיין יש בו תועלת גם בעולם עם הצעת החוק הנוכחית, מפני שהוא מאפשר לרשות מקרקעי ישראל לטפל בכל תוכנית שיש בה שינוי ייעוד, גם כאלה שהיקף יחידות הדיור שיש בהן הוא קטן יותר. אני אוסיף שההסדר הזה מדבר על הליכי פיצוי מוגדל, מדבר על הליכי פינוי, ובגדול ההסדר הזה הוא יותר רך, כי הוא לא כולל את הסנקציה הקניינית שיש בחוק הנוכחי. ההסדר שאנחנו מדברים עליו הוא הסדר יותר רך, ואחת הסיבות שהגענו לחוק הנוכחי, שהמינהל התקשה לתפקד עם ההסדר הזה.
קריאה
זו בדיוק הבעיה.
שירה תם
בנוסף, אחד מהשיקולים שהיו לנו לתוכניות רחבות היקף, תומר, אם יורשה לי, במסגרת הדיונים שלנו, להגביל את זה ל-700 יחידות דיור, זה באמת היה מנקודת הנחה שהנוסח הזה אושר בהצעת חוק ממשלתית ואנחנו מאריכים גם את האופציה, שתהיה קיימת, אם יש 700 יחידות דיור.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
קריאה
זו בדיוק הבעיה.
שירה תם
הכול בנוי על הנדבך הזה.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, כבר הקדשתי שעה וחמש דקות, אני חייב לעבור כרגע להסתייגויות של חברי הכנסת. בבקשה, ברושי.
תומר רוזנר
לפני חברי הכנסת אני אבקש מרוני להציג כמה תיקונים בעקבות הדיונים שהיו כאן בוועדה בנוסח שהיה בפניכם. רוני, אני מבקש שתקראי לאט, כי זה לא מופיע בפני חברי הכנסת.
רוני טיסר
בעמוד 2, בנוסח שבפניכם, לעניין "חוזי העיבוד העונתיים", לכאורה על-פי הנוסח שפורסם החוק יחול על כל תוכנית שכוללת קרקע עם חוזה עיבוד חקלאי ולא לכך היתה הכוונה. הכוונה היתה רק במקרה שמדובר בתוכניות למגורים, ולכן הוספנו סיפה "אחרי 30 ימים לפחות יבוא "ובלבד שעל פי תוכנית מועדפת לדיור או תוכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרע לייעוד שאינו חקלאי או שעל-פי תוכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו חקלאי". "

בעמוד 5 בנוסח שלפניכם סעיף 29ג, "הסכם ההשבה", סעיף קטן (ב), פסקה (1). אני אקרא את הנוסח המתוקן. אני אקרא גם את הרישה כדי שיהיה מובן - -
תומר רוזנר
שבה אין שינוי.
רוני טיסר
- - "הסכם השבה יכלול הוראות בעניינים אלה לפי עקרונות שתקבע מועצת מקרקעי ישראל". פסקה (1) "מועד השבת הזכויות לגבי קרקע להשבה ומסירת החזקה בה, בהתחשב בגורם שיבצע את הפינוי וכן בסוג הגידול החקלאי המצוי בה, ובמחוברים שמחוברים אליה בחיבור של קבע, ככל שמצויים בה גידולים או מחוברים כאמור במועד חתימת ההסכם."

פסקה (4) בעמוד 5. "הוצאות פינוי הקרקע להשבה שבהן תישא רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שהוצאות אלה לא יעלו על עלויות הפינוי המקובלות לגבי קרקע מאותו סוג."
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה? איזה הוצאות פינוי מקובלות?
קריאה
מי יקבע מה זה מקובלות?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם זה היה תלוי במינהל, הוא היה מוריד את הסעיף הזה. מה זה "הוצאות מקובלות"? איפה פינו בפעם האחרונה רפת?
מיכה דרורי
לא רק שהם לא מסכימים להכניס פיצוי, הם שמים מחסומים שאסור יהיה להם לתת.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק. מספיק. אתה מפריע לי פעם שלישית.
אורנה טופל
האם יהיו עוד שינויים בעקבות הישיבה היום?
היו"ר דוד אמסלם
לא. הוצאות מקובלות זה הוצאות שמקובלות במחירי שוק, הכוונה. כך אני מבין.
קריאה
זה ייקבע על-ידי בית המשפט.
קריאה
צריך להגדיר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, בלי להתחכם. דיברנו על מחירי שוק. אם למישהו יש חממה, שלא יספר שיש לו סנטימנט לחממה ולכן היא עולה פי ארבעה.
עמית שטאובר
לכן הפירוק יותר איטי.
אריאל צבי
זה שווי. הוא מדבר על עלות פינוי.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, בפינוי אמרנו שיש שתי אופציות. האחת, שהחקלאי יגיד: רבותי, אני לא יכול לפנות את השטח, תפנו את זה אתם - - -
תומר רוזנר
נכון. זה מופיע.
היו"ר דוד אמסלם
זו אופציה קיימת, והוא מחליט. לכן אני אומר שהשווי והפינוי זה מחירי שוק שקיימים. אני לא יודע להעריך את זה, אבל יש מחירים הוגנים. אני לא יודע כמה עולה לפרק חממה. אני לא יודע, אבל אני מניח שהחקלאים יודעים. אני מקבל את הנוסח, וזה בסדר, אלא אם כן תבקשו שאני אוסיף את מחירי השוק.
אריאל צבי
לא, אלה המשמעויות המקובלות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. זה מה שמקובל. הלאה.
רוני טיסר
סעיף קטן (ג) באותו סעיף ראשי. "מועצת מקרקעי ישראל תקבע, לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, הוראות בדבר התמריץ המיוחד, ובין היתר בדבר שיעורו, אופן חישובו ודרכי תשלומו" – נמחק "או שומתו" – "והכול בהתחשב בשווי הזכויות של בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה ובשווים של המחוברים שמחוברים אליה בחיבור של קבע."
תומר רוזנר
ביקשת להפריד בין המחוברים - - -
היו"ר דוד אמסלם
פה ביקשנו לעשות את ההתחשבנות.
רוני טיסר
עמוד 7, סעיף 29ד. היה כתוב שם שאפשר "להורות בצו על העברת כל זכויותיו של בעל זכויות או טובת הנאה לגבי קרקע להשבה". מחקנו את המילים "או טובת הנאה", על מנת להבהיר שנמחקות רק זכויות הנובעות מהזכויות העיקריות של בעל הזכויות.
תומר רוזנר
המילים "או טובת הנאה" נמחקות. הכוונה להבהיר שמדובר בזכויות התלויות בבעל הזכויות.
רוני טיסר
עמוד 13, סעיף 2 בנוסח שלפניכם. התחילה של החוק היא 60 יום מיום פרסומו. עם זאת, לא ניתן יהיה לתת צווים לסילוק ופינוי או צו להעברת הזכויות כל עוד לא נקבעות הוראות על-ידי מועצת מקרקעי ישראל בדבר התמריץ המיוחד.

אני אקרא את הסעיף: "תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), ובלבד שלא יינתן צו כאמור בסעיף 29ד או סעיף 29ה אלא לאחר שמועצת מקרקעי ישראל קבעה הוראות כאמור בסעיף 29ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה".

הוראת המעבר – בנוסח שפורסם זה סעיף 3, עמוד 13. טייבנו את הנוסח על מנת להחיל את ההוראה גם לגבי תוכנית רחבת היקף לדיור שטרם אושרה. "לעניין הוראות חוק זה, יראו תכנית מועדפת לדיור ותכנית רחבת היקף לדיור, כהגדרתן בחוק העיקרי, שהוגשו לוועדה כהגדרתה בחוק האמור או למוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון, לפי העניין, לפני יום התחילה וטרם נכנסו לתוקף באותו מועד, כאילו הוגשו ביום התחילה; נכנסה לתוקף תכנית מועדפת לדיור לפני יום התחילה, יראו אותה כתכנית רחבת היקף לדיור בתוקף לעניין הוראות פרק ג'1 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה."
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. ברושי, בבקשה. תציג את ההסתייגויות שלכם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הגשנו על נייר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה להתייחס לזה עכשיו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קודם כול, גם אני רוצה להודות לך על הסבלנות והישיבה, אבל הגענו לדקות המעטות שנשארו. במקביל מתקיימת השדולה החקלאית כדי לשמור על החקלאות, שתיוותר. אין פה נציג משרד החקלאות, אבל בדיון של היום, מניה, כתוב שמשרד החקלאות יגיד שהיקפי השטחים הקיימים הם תנאי לשמירת ביטחון, מזון בחקלאות עתידית, והנה עכשיו גורעים פה – אולי, דודי, חסר פה מספר, תשאל אותם על איזה סדר גודל מדובר. אם אנחנו מבינים נכון זה עשרות אלפי דונמים, אולי גם יותר.
קריאה
יותר מ-100,000 דונם עד היום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
משטחי החקלאות הפעילים מורידים 100,000 דונם, שהמדינה מתכננת גם את ביטחון המזון, שטחים פתוחים וירוקים. כמו תמיד אין יד מכוונת ואין רגל מסיימת.

אני רוצה לומר משפט אחד בכל זאת לפני ההסתייגויות, וזה היה בסוף הדיון הקודם. אי-אפשר לומר ייקוב הדין את ההר, משום שהיתה תוכנית של תמ"מ או תוכנית של ועדה מחוזית, לא משנה, אז עכשיו נחסל יישוב כמו כפר ביאליק או מחר יישוב אחר. ופה אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, תנקוט בצעד שאולי מתחייב מההתרגשות שהיתה פה גם בדברים של רמת יוחנן וגם של כפר ביאליק, ואני מציע לפני שהבג"ץ יעצור לממשלה את כל התוכנית.

לא יכול להיות שאם יש התנגשות של ערכים כמו הצורך בבנייה ושמירת ההתיישבות על מרכיביה, כפי שתואר, היעד של קריית אתא גובר על הכול. אין יעד כזה, אין החלטות כאלה ואין סדר עדיפות כזה. ולכן או לקבל את ההצעה של לא יותר מ-25% מהשטחים של יישוב ברוטו או מה שביקשתי, שתהיה ועדה לפני שהולכים לבית משפט, ועדת ערר בראשות שופט בדימוס, במקום שצריך שיקול דעת נוסף אם זה שתוכנן לפני X שנים הופך את זה לקרקע שאפשר לקחת בלי למצמץ והאם יש מקום לשיקול דעת שאתה היית מפעיל. לכן ההערה הזאת, כדאי להביא אותה בחשבון. אני מעדיף שנפתור אותה פה ולא בבג"ץ. לכן אני חושב שכדאי להכניס את ההסתייגות עכשיו, גם אם היא לא הופיעה בניסוח שלה. אני דאגתי שיהיה ניסוח של מקום להשגות, מקום לערר שהוא לא בית משפט.
תומר רוזנר
זאת ההסתייגות הראשונה שלך?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שיקול דעת מה גובר פה על מה במדינה שהולכת ומצטמצמת.

דבר שני שנאמר פה, חברי דודי, העניין שאמרת ובצדק שהפיצוי הוא לא במקום הבטחת העתיד. רק בשבועות האחרונים עסקנו הרבה בפנסיה, ולחלקם זו הפנסיה, או לרובם, וצריכה להיות גם גמישות בתעסוקה חלופית, בשימושים חורגים, בפתרונות של תעסוקה שלא מחייבים שטח גדול.

אתה יודע שעכשיו סוגרים את המשתלות בשבת. יש לנו כל הזמן גזירות. לכן תעסוקה חלופית היא חלק מהיכולת להישאר בכפר ולא להפוך את כולם לעיר אחת גדולה. תעסוקה חלופית ושמירת היישובים.

אין החלטת ממשלה לחסל את ההתיישבות, אין הגדרה כזאת, ובמציאות העיוורת של החוק הזה שאנחנו הולכים לקבל כנראה ברוב של הקואליציה, למרות שדודי אולי ידאג שלא יהיה רוב כזה, בסופו של דבר אי-אפשר להעביר את החוק הזה כאילו הוא גובר על הכול. יש בסוף גם שכל ישר. ההסתייגויות רובן הן עם שכל ישר. חלקן, דודי, דברים שאמרנו פה ואתה אמרת, ולא כולם בוצעו בשלמותם. לא כל ההערות שלך נכנסו, והיתה פה שחיקה במהלך הישיבות. אני מבין שחלק מהדברים התקבלו, הזמן הסתיים, בניסוח של ההסתייגויות יש שילוב של מועצות אזוריות, המושבים והקיבוצים, יש הסתייגויות שחיים הגיש, שחלקן חופפות. דודי, יש שתי אפשרויות, או שתקבל את כל ההסתייגויות, מה שנראה לי שזה לא סותר את החוק, אני מדבר עכשיו ברצינות, או שצריך להביא הכול למליאה.
תומר רוזנר
אתה רוצה להצביע על כל ההסתייגויות שהגשת בכתב?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן.
תומר רוזנר
יש הסתייגות אחת שאתם חייבים להסביר מעבר להסתייגויות בכתב שמונחות בפני חברי הכנסת, ואם אתה מעוניין, אתה יכול להציג אותן - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כולם קראו.
תומר רוזנר
יש הסתייגות אחת שאנחנו לא יכולים לרשום, אלא אם כן תפרטו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איזה מספר?
רוני טיסר
9.
תומר רוזנר
ביקשתם לקבוע את עקרונות הסכם ההשבה בחוק. אתם צריכים להגיד לי מה העקרונות שאתם רוצים לקבוע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מניה, לפי דעתי מה שנאמר פה שבסופו של דבר יש חוק, החוק הזה מגדיר את היכולת שלכם, של הממשלה – החוק הזה מאפשר כמעט אין-סוף אפשרויות ביישובים שהוקמו על-ידי חומה ומגדל, ועכשיו יהיה חומה ומגדל הפוך. הנקודה מהם כללי המסגרת. למשל יכול להגיד היושב-ראש פיצוי מוגדל הוא לא פחות מפי חמישה על הפיצוי הקיים, כדי שנבין על מה מדברים. אומר היושב-ראש, אומר ערן, שמטרת החוק לתת פיצוי מוגדל ולא להיכנס לבג"ץ של גורם כזה או אחר - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, מה שאומר תומר זה דבר מאוד פשוט. אני לא נכנס כרגע לסיבה, אנחנו לא בדיון הזה. הגשת הסתייגות, כשאתה כותב פיצוי מוגדל, תכתבו מה – פי שבעה? פי שמונה? פי עשרה? מה שתכתוב זה בסדר, רק תכתוב.
תומר רוזנר
מה אתה מציע?
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מציע שיהיה כתוב?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין לי תשובה מהמותן.
היו"ר דוד אמסלם
אחרת ההסתייגות לא רלוונטית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תכתוב "על-ידי ועדה משותפת" - - -
תומר רוזנר
חבר הכנסת מקלב, כרגע כתוב בהסכם - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא נזרוק פה סתם מספר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שזה יאושר פה?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עכשיו הולכים להצביע. עברתי לשלב ההצבעות, אני רק שומע את ההסתייגויות. אומר תומר דבר הגיוני. הוא אומר שהגשת הסתייגות, תרצה לדבר עליה גם במליאה, אז רק תרשום מה.
תומר רוזנר
תפרט אותה.
היו"ר דוד אמסלם
תפרט אותה שנדע במה מדובר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - - מה היקפי הפיצוי.
היו"ר דוד אמסלם
מה הוא צריך לכתוב בהסתייגות כדי שיהיה פיצוי הולם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שייקבע על-ידי שמאי של החקלאים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
ייקבע על-ידי שמאי של החקלאים. לא צריך להגיד מה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה פיצוי מוגדל, כי יש פה מהלך חריג. לפי דעתי לא פחות מפי חמישה מהפיצוי הרגיל.
היו"ר דוד אמסלם
אז תרשום.
קריאה
פי חמישה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. רשמנו: לא פחות מפי חמישה מהפיצוי הרגיל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
פי 15.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא יודע. אני שואל. עמית, אתה רוצה לחשוב?
עמית יפרח
בחוק המקורי, כפי שראינו בהתחלה, דובר על כפול, אחרי זה הם חזרו בהם.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנרשום כפול? כפול. תרשמי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא פחות.
היו"ר דוד אמסלם
לא פחות מכפול. למי יש עוד הסתייגויות?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא פחות מכפול.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ברושי, תודה.
רוני טיסר
חבר הכנסת ילין, גם לך יש הסתייגות כזאת. גם עליך זה מקובל?
חיים ילין (יש עתיד)
כן. אני רוצה לנמק שתי הסתייגויות שלי.
תומר רוזנר
שנייה. לפני זה תן לי לגמור עם ברושי.
היו"ר דוד אמסלם
סיימת עם ברושי.
תומר רוזנר
חבר הכנסת ברושי, יש פה הסתייגות נוספת שכתבתם שאתם רוצים להבהיר - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איזה מספר?
רוני טיסר
6.
תומר רוזנר
ב-6 ומופיעה גם אחר-כך. ביקשתם הבהרה שזה חל על מי שמחזיק בפועל במקרקעין. הבהירו לנו במהלך הדיון היום שברור שגם מי שחוזה החכירה שלו הסתיים או פקע זה יחול עליו. השאלה אם אתם עומדים על הדרישה הזאת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה מה שאמר כרגע דובי אמיתי.
חיים ילין (יש עתיד)
לא. תקשיב מה הוא אומר. לפי המשפט שתומר אומר עכשיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
גם מי שפקע - - -
חיים ילין (יש עתיד)
עדיין אתה מחזיק בהסתייגות? זה מה שהוא שואל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
התשובה היא כן.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
קודם כול, אני חייב להודות ליושב-ראש על זה שהקשיב לחקלאים.
היו"ר דוד אמסלם
זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה ללכת ברוח הדברים שנאמרו פה. לדעתי החוק הזה לא היה צריך לצוץ בכלל. עד היום כל מי שרצה להתפתח, לא היתה לו שום בעיה עם מרכז המועצות האזוריות, יחד עם המועצות האזוריות, יחד עם החקלאים. לא שמעתי לעולם, אני אומר במבוא – לא שמעתי לעולם עיר שלא יכולה להתפתח בגלל שהמועצות או חקלאי לא נתן את הקרקע.

מה כן שמעתי? שהרבה מאוד ערים רוצים כזה. מה זה "כזה"? הם רוצים את השכונה של הווילות שלהם, אבל הם לא מסוגלים לתת את החינוך שנותנים במושבים ובקיבוצים, ואז בונים שכונת קרקע, וילות מפוארות, באים לשם, אבל כל הילדים מתחנכים – איפה? במועצות האזוריות. זה כן ראיתי, בשפע. אנחנו רוצים גם כזה – אם רוצים גם כזה, תתנו חינוך כמו שנותנים באותם מקומות, תתנו אותם ערכים שאנחנו מגדלים את הילדים, תתנו גם אחוזי גיוס כמו שאנחנו נותנים. זה לא כתוב ברמ"י. מה רמ"י בא ואומר? מה אומר עדיאל? אתם תצטרכו לעצור אותי, אני רוצה הכול בטון. הכול שמלה ומלט. זה מה שהוא אומר. הוא אומר לי את זה בגלוי כשבאתי לדבר על קריית ביאליק ועל זבולון, איך מועצה נעלמת מהמפה בכלל בשם הקריות, איך 1,000 דונם של חקלאות הולכים להיות פארק מים, איך כל הדברים האלה קורים.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, תעבור להסתייגות.
חיים ילין (יש עתיד)
למה הבאתי את המבוא? כי יש פה שתי הסתייגויות שאני חושב שהן חייבות להיות כלולות בפנים, והן עושות גם סדר. אולי מאזנות את החוק. וזה לגבי 29א, הגדרות להשבה.

אמרתי בפעם הקודמת שלדעתי החוק הזה צריך לחול לאחר שכל הקרקע שהופקעה מהקיבוצים, מהמושבים, מכל הקרקעות הפרטיות, ובמשך 25 שנה ולא נבנה עליהן שום כלום, שבאותו אזור לא יופקע שום דבר יותר עד שלא יוכח שסיימו את אותה בנייה שצריך היה לעשות ולתכנן את אותם אזורים. אלא מה, לא רוצים את זה, זה המון עבודה, צריך תכנון מחדש, צריך הרבה מאוד דברים, אבל בואו תהיו הוגנים.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, ההסתייגות השנייה.
חיים ילין (יש עתיד)
או כלל ארצי או כלל אזורי. מה זאת אומרת? אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע או בקריית שמונה בגלל שבקריות יש קרקעות שהופקעו לפני 20 שנה ועדיין לא בנו עליהן כלום, לכן יש לחילופין. זאת אומרת, או שזה כלל ארצי, כל עוד שיש קרקעות בכל מדינת ישראל שהופקעו ולא נבנו, שזו אפשרות אחת, או לחילופין באזורים, זאת אומרת, במועצות מסוימות, באזורים שאנחנו רואים שהופקעה קרקע ולא רוצים לבנות.

הנושא השלישי שאף אחד לא נתן את הדעת עליו פה ולא כלול בחוק זה הנושא של קרקעות פרטיות. הרבה יותר קל לקחת קרקע ממי שמעבד אותה לפי הסכם עם מדינת ישראל ומינהל מקרקעי ישראל מאשר מאדם שקנה קרקע פרטית והמינהל והמדינה לא רוצים להתעסק עם זה. למה מחכה אותו אדם פרטי? הוא רק מחכה שערך הקרקע יעלה כדי שהוא יוכל למכור. זאת אומרת, בלי רצון של המינהל, בגלל שיש פה אנשים חמדנים ומה שמעניין אותם זה רק מה ערך הקרקע, הם לא מוכנים לתת את הקרקע למען המדינה בשביל שקריית אתא תתפתח, אלא הם מחכים לראות מה תהיה עלות הקרקע, כמה תתקפל מדינת ישראל, בכמה היא תקנה או שיזם אחר שיקנה, שהם יוכלו לבנות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, חיים.
חיים ילין (יש עתיד)
זו הסתייגות אחת. הסתייגות שנייה באה ואומרת: לאחר המילים "מקרקעי ישראל" – ב-29א – "אשר בהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל לבין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהן" יבוא "ובכל מקרה לאחר שנערכה פגישה בין רשות מקרקעי ישראל לבין המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות, על מנת להגיע להסכמות בנוגע לקרקע".

אני מבקש שלפני שבאים עם הדואר הרשום, ולפני שבאים עם קו כחול שאף אחד לא ראה, ערן, קודם כול יושבים. בואו נוכיח לכולם שגם החוק הזה מיותר, ניתן לשבת ולהגיע להסכמות. וזה מה שאני דורש בהסתייגות השנייה כמו שרשום פה.

והאחרונה, שהיא לא חופפת - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה השלישית? יש לך שתיים.
חיים ילין (יש עתיד)
יש פה עוד הרבה, אבל אני לא מדבר על החופפות עם המחנה הציוני, אני רק מדבר על מה שלא חופף. 29ג(ב), הסכם השבה. הוספת סעיף קטן (6): על אף כל האמור לעיל בעד שינוי ייעוד הקרקע, ראשית תיבחן האפשרות למתן – זה לא כתוב – קרקע חלופית מתאימה מבחינת סוג והיקף, ו/או פרנסה חלופית.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו. אמרנו את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא. אני מוסיף "ו/או פרנסה חלופית".
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז.
חיים ילין (יש עתיד)
דבר אחרון.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, תתכנס.
חיים ילין (יש עתיד)
הסבר. כשמדברים על עלויות, על פיצוי – ערן, כשאתה נותן פיצוי מוגדל על קרקע, לא עושים היוון. אני אנסה לנמק את זה. אם הקרקע זו הפרנסה של המשפחה לדורות, והוא צריך להמשיך להתפרנס מזה, והוא מרוויח 1,000-1,500 שקל לדונם, הלוואי, לאורך השנים, אתה בא ונותן פיצוי שלעולם הפיצוי הזה, גם אם אתה לא עושה כלום עכשיו, אתה שם אותו כתוכנית חיסכון בבנק, לא תקבל לעולם את ההיוון של אותו ערך קרקעי. בגלל זה אנחנו תמיד באים ואומרים שאין ערך לקרקע. תסלחו לי, למדנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
חיים, מה ההערה? מה ההסתייגות?
חיים ילין (יש עתיד)
אני רק מסביר.
היו"ר דוד אמסלם
תן את ההסתייגות. אני כבר גולש חצי שעה מהדיון.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רק אומר שלעולם הפיצוי על הקרקע לא יהיה דמוי ערך או פנסיה או פרנסה לאורך שנים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק. יותר מזה, אני חושב שיש פה ערך ערכי, לא קשור לכסף. זה מה שהחברים אומרים.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מסביר לך שאין. לעולם לא יהיה.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. תודה. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו מביאים את זה להצבעה. לפני שאני מביא את העסק להצבעה אני רוצה להגיד משהו לגבי המינהל ומשרד האוצר. במסגרת תחולת החוק שאנחנו דנים שמענו היום את החקלאים, ויש לטעמי מקרים חריגים שחורגים מהכלל. אני אתן סתם לדוגמה, אני שומע את ידיד – אני לא מכיר את הסיפור שלו, אבל הוא מדבר מנהמת לבו – לדעתי כדאי שתשבו אתו באופן פרטני, תראו מה אפשר לסייע לבחור בלי קשר לחוק. קראתי על הסיפור בעיתון ואני שומע אותו, הוא בא מכפר ביאליק לכאן, והוא מדבר מהלב שלו. תשבו אתו באופן פרטני.
ערן ניצן
אני לוקח על עצמי לעשות את זה, אבל יותר מזה, אנחנו יודעים שזה כבר נעשה בימים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. עצם העניין שבחור קם הבוקר בשעה 04:00 בבוקר - - -
ערן ניצן
היושב-ראש, אני מקבל את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
אני נמצא אתם בקשר, עם ראש הרשות, עם עדיאל - - -
היו"ר דוד אמסלם
חיים. חיים.
ידיד כהן
יכול להיות שיחסלו עוד יישובים כאלה בעתיד.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר עם יושב-ראש הותמ"ל, הוא יכול לקרוא לך. ערן, אתה תקרא לו.
ידיד כהן
זה לא עניין אישי.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, אני מסתכל על האישי. יש הבדל אם לבן-אדם לוקחים 80% מהמשק שלו לבין אחד שלוקחים לו 5%.
ערן ניצן
קיבלתי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. רבותי, אני רוצה להביא את העסק להצבעה. אנחנו מתחילים קודם כול בהצבעה בהסתייגויות. אתם רוצים שאני אצביע על כולן כמכלול?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אני קודם כול אצביע על ההסתייגויות של קבוצת המחנה הציוני. מי בעד ההסתייגויות, שירים את ידו. מי נגד? מי ננמע?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגויות של סיעת המחנה הציוני לא נתקבלו ויעלו למליאה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות של המחנה הציוני לא נתקבלו. אני עובר כרגע להצבעה על ההסתייגויות של חיים ילין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה חיים ילין או יש עתיד?
היו"ר דוד אמסלם
הוא הגיש את זה בשם עצמו.
תומר רוזנר
אתה רוצה בשם הסיעה או בשם עצמך?
חיים ילין (יש עתיד)
בשם הסיעה.
תומר רוזנר
אתה צריך להביא חתימות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בשם הסיעה?
תומר רוזנר
בשם הסיעה, בשם יש עתיד.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגויות של סיעת יש עתיד לא נתקבלו ויעלו למליאה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלו.

אני עובר ברשותכם להצביע על החוק בנוסח הוועדה כמכלול, בתוספות כל התיקונים שהוצגו והוקראו היום. מי בעד החוק, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 - פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46 אושרה, בכפוף לתיקונים, ותעלה למליאה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק אושרה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:32.

קוד המקור של הנתונים