ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/04/2016

תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 222

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ו באדר ב התשע"ו (05 באפריל 2016), שעה 12:00
סדר היום
תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

רועי פולקמן – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
איתן ברושי

עמר בר לב

חיים ילין
מוזמנים
אסף לוי - סמנכ"ל גורמי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסתר זנזורי פריאל - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עלי בינג - רפרנט חקלאות, משרד האוצר

עמיהוד שמלצר - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

מיכל קראוס - מנכ"לית, המועצה לענף החלב בישראל

איציק שניידר - סמנכ"ל, המועצה לענף החלב בישראל

דורית אשכנזי - מנהלת תכנון, המועצה לענף החלב בישראל

עילית סקפה לנדאו - עורכת דין, המועצה לענף החלב בישראל

ישראל טוטי בלוך - חבר הנהלת ההתאחדות, התאחדות מגדלי בקר לחלב

גלעד קרמר - חקלאי, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

חיים חבלין - חקלאות התנועה הקיבוצית, תנועות ההתיישבות

דוד לישינסקי - בחור ישיבה, עצמאי

יוסי עמרם - המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה),

התשע"ו-2016
היו"ר איתן כבל
חברים, אנחנו באיחור של 50 דקות בדיון הזה. שלום לכולם, אני פותח את הישיבה הרביעית של ועדת הכלכלה היום. ברשותכם, אנחנו עוד מעט מסיימים את המכסה שוועדת הכנסת אישרה לנו אבל ברשותכם, גברתי מנהלת הוועדה, היועץ, דובר, רשמת, אורחים נכבדים, חברי כנסת, אני רוצה להזכיר – אנחנו התכנסנו כאן כדי לאשר את תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו-2016. אני רק רוצה להזכיר, מיכל יקירתי, אני יודע וגם יודע - -
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא. רציתי להגיד משהו אחר: התבלטתי בין "גברתי" לבין "יקירתי". זה הגמגום היחיד שהיה. אפשר גם וגם - -
מיכל קראוס
עדיף "יקירתי".
היו"ר איתן כבל
אנחנו מכירים... מה שאני ברשותכם רוצה להזכיר, שכבר התקיים דיון בנושא הזה. דיון רחב והייתי אומר אפילו סוער. והעובדה שאנחנו צריכים למצוא אם יש פה מניין אומרת שהדברים אכן טופלו. לאורך כל הדרך, כפי שאמרתי וקבעתי, חייבתי את המערכות להגיע להבנות. ליוויתי לאורך כל הדרך את התהליך מקרוב, הן אל מול השר ששמח למסור לי באופן אישי את התקנות, איך אומרים? ביד, במליאה, וישבו פה חברים שגם העברתי אליהם, כמו חיים ואיתן, שקראו את התקנות ואמרו לי: אכן הדברים טופלו ותוקנו וזה מה שסוכם. וברשותכם, לכן אני אומר כך: אני רוצה שהדיון יהיה קצר, ענייני. אין שום סיבה למצוא את עצמנו בוויכוחים. אני כמובן אתן לך להציג את הנקודות שדורשות הבהרה ותיקון.

ברשותכם, אני רק רוצה להביא דבר אחד בשמו של חבר הכנסת מקלב, ואני העליתי את זה בפניך, ואני אומר את זה לפרוטוקול כדי שגם תינתן תשובה לפרוטוקול: חבר הכנסת מקלב, שלא יכול היה להגיע כי הוא בדיון אחר, יש להם ועידה, וביקש ממני להעלות את הדבר הבא: יש הרי כמה ישובים שהם של פועלי אגודת ישראל, שהם החליטו או שוקלים להתחיל לפעול כדי לקבל מכסת חלב. הוא ביקש, כמובן לא במסגרת התקנות הנוכחיות אבל משנה הבאה או בשנים הבאות, הוא רק ביקשת לדעת בשמם שאם תהיה בקשה כזאת, האפשרות הזאת עומדת להם ולא מצריכה איזה שהן הוראות מיוחדות. בבקשה מיכל, אם את יכולה לענות.
מיכל קראוס
ככל שהם מושב ויש נחלה לכל אחד ביישוב, אין שום בעיה לפי חוק החלב לקבל גם בתקנות עכשיו הקצאה של מכסה, פנייה רגילה - -
אסף לוי
להגיש מועמדות.
היו"ר איתן כבל
טוב, יש כללים. תודה. אני אעביר את הדברים לחבר הכנסת מקלב.

בבקשה, תצגי את הנקודות.
אסף לוי
אני ממשרד החקלאות. אדוני היושב ראש, גברתי מנהלת הוועדה, חברי הוועדה, קודם כל תודה שאנחנו מתכנסים בכלל לקדם את זה בזמן הפגרה. - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רק בכמה חודשי איחור, זה הכל.
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, עשו לי טובה, שלא יהיה באיחור שלי גם עכשיו, בזמנים שלי, שהם גם ככה באיחור. בבקשה.
אסף לוי
אני מנהל אגף גורמי ייצור במשרד החקלאות. בגלל שאיתן שאל, אז הנושא היה מאד מורכב. איתן הזכיר את הדיון הסוער הקודם. לקח לנו הרבה זמן להגיע להסכמות לבקשת היושב ראש אבל הזמן היה לטובתנו כי עדכנו את התחזיות, וזה בעצם מה שאפשר לנו להגיע להסכמות. בסופו של יום, יש לנו נוסח מוסכם, אני חושב, על כל הארגונים וכל המייצגים של הענף, ובאמת אנחנו רואים שבאולם אין מניין כדי להביא את התקנות לאישור.

אני הכנתי דף שמרכז את המספרים כדי להקל על חברי הוועדה שאחר כך, בתקנות, פשוט המספרים ירוצו. אז אם אפשר, זה מונח בפני כולם.

(היו"ר רועי פולקמן, 12:56)
היו"ר רועי פולקמן
אם אפשר, רק בקצרה, לעבור על עיקרי הדברים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כשאתה אומר "מוסכם על ידי כולם" זה משרד החקלאות? החקלאים?
אסף לוי
משרד החקלאות, עם מועצת החלב עברנו התייעצות, ארגוני מייצגים, הקיבוצים, המושבים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אז אולי נגמור תוך ארבע דקות את הדיון? היה אמור להיגמר ב-13.
אסף לוי
יכול להיות שנסיים. נשתדל לקרוא מהר. אז ב-30.3 פורסם ברשומות צו שמגדיל את המכסה ב-60,000,000. על פי המקובל בענף המכסה מחולקת בין יצרנים משפחתיים ויצרנים שיתופיים, ולפי מדיניות המשרד זה 60% ליצרנים קיימים ו-40% ליצרנים חדשים, מה שמביא את הייצור המידי ל-36, מודגש בירוק, וזה בעצם לפי התחזיות של מועצת החלב. סעיף 3 לדף המרכז – ליצרנים הקיימים במגזר השיתופי, כל יצרן באזור רגיל יקבל תוספת של 78,700. יצרן באזור עדיפות לאומית, וגם מדיניות המשרד לחזק את ישובים סמוכי גדר – 94,440. לאגודות זה יהיה במכפלה לפי מספר החברים. במגזר המשפחתי, וזה בעצם מה שעיכב אותנו, פעלנו במסגרת הבג"צ של תנועת המושבים – 70% ילכו ליצרנים מתחת ל-700 ו-03% ליצרנים מעל 700. סעיף (3) לסעיף (ב) – כל יצרן קטן יקבל תוספת של 22,100. יצרן מושבי אחר, כלומר שאינו קטן, 14,500 ואגודה שיתופית מושבית, 43,500. היתרה – 40% תחולק ליצרנים חדשים. במגזר השיתופי קבענו שמכסת הבסיס תהיה 3.3 ואחרי זה בתוך התקנות נסביר גם למה, הן יחולקו לארבע יצרנים. ובמגזר המשפחתי, מנות של 500,000 יחולקו ל-20 מבקשים - -
היו"ר רועי פולקמן
רק שאלה לעניין הזה: הגיעה פנייה לוועדה בנושא העובדה שבמתווה לוקר דובר על גודל מינימאלי למשק על 700,000 וכאן אתם בעצם אומרים: אנחנו נחלק מכסות של 500. זה לא מראש לייצר...
אסף לוי
נכון.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, יש מתווה שאתה חייב להגיע ל-700 - -
היו"ר רועי פולקמן
בסדר, אז השאלה איך זה עובד. עלי, הערות בבקשה.
עלי בינג
אני רפרנט חקלאות באגף תקציבים. אני רוצה להתייחס: התקנות לא מחויבות בתיאום אתנו. אנחנו הבהרנו את עמדתנו. העמדה שלנו היא בדומה לעמדה שהגיעה אליכם מכיוון שחקלאים שהם מתחת ל-700,000, שזו המכסה שהוגדרה כיעילה בלוקר - -
היו"ר רועי פולקמן
כברת-קיימא.
עלי בינג
- - כברת-קיימא, וגם היום החקלאים שמתחת לזה טוענים שקשה להם לעמוד במחיר המטרה, לכן עמדתנו היא שבהנחה שהוחלט על 10,000,000 שמגיעים לרפתנים חדשים, במקום לחלק את זה ל-20 שהם מקבלים 500,000, לחלק את זה לפחות שיקבלו 700,000, וככה לפחות לא נגיע למצב שיש עוד רפתנים חדשים שהם קטנים שקשה להם להתמודד.
היו"ר רועי פולקמן
התייחסות.
מיכל קראוס
אני מנכ"לית מועצת החלב. יש היום 1080 יצרנים במגזר המשפחתי, כש-70% מהם, מכסתם מתחת ל-700 - -
אסף לוי
500 יצרנים.
מיכל קראוס
1080 יצרנים מהמגזר המשפחתי - -
היו"ר רועי פולקמן
כן, ש-70% מתוכם קטנים מ-700,000.
מיכל קראוס
70% מהמגזר המושבי-המשפחתי מתחת ל-700,000. בשביל להביא את כל היצרנים למכסה של 700,000 אנחנו נדרשים להיקף מכסה כולל של עוד 70,000,000 ליטר. ולכן, לא שאני מתנגדת שכולם יהיו, אני בעד שכולם יהיו מעל 700,000. אנחנו מדברים שהמכסה ההתחלתית היא 500,000 ליטר, וברגע שיצרן הופך ליצרן א', הוא יכול להתחיל בחליבה משותפת ומיד הרפת יותר גדולה. ב. הוא יכול לרכוש תוספות מכסה. ג. כל פעם שיש הקצאה נוספת הוא כמובן זכאי לקבל.
היו"ר רועי פולקמן
מיכל, סליחה שאני עוצר אבל זה הגיוני לקיימים. זאת אומרת, יש את אותם 500 יצרנים והם יכולים להתמזג, הם יכולים לקנות עוד מכסות. בסדר גמור, זה תהליך שלוקח זמן אבל עכשיו מייצרים מכסות חדשות, אז למה "להוליד" מחדש רפתות שמראש אנחנו נדע שהן לא עומדות ביעדים. הם יגידו: אנחנו לא מסוגלים לייצר את זה במחיר. אז או שתחליטו שמחלקים יותר או שתחלקו את זה לקיימים.
מיכל קראוס
לחלק לקיימים אנחנו מסכימים ולא להקצות לחדשים. אנחנו מסכימים עם הגישה הזאת.
היו"ר רועי פולקמן
אז למה לייצר? או שאתה מחלק לקיימים ואתה אומר שזה מספיק. אם אתה רוצה להכניס חדשים, אז תכניס גדולים. מה ההיגיון להתחיל – אתה מראש אומר: אני מייצר בעיה שנתמודד אתה מחר.
אסף לוי
זה מכסה התחלתית של החדשים. הם יכולים לגדול גם במהלך ההגדלות, אם יהיו בשנים הבאות ויוכלו לגדול - -
היו"ר רועי פולקמן
אבל אתה אומר שצריך עוד 500 להשיג להם הגדלות. 70% מ - - -
אסף לוי
לא, עוד - - - נכון, ולכן זה ייצור פה אי-שוויוניות. נכון שעכשיו לקחת 20 רפתות ולשים אותם ביעיל של ה-700 זה נכון כלכלית אבל אינו צודק וכלכלי כלפי 500 הרפתות שכרגע לא נמצאות, וצריך להבין - -
היו"ר רועי פולקמן
זה טיעון מאד מעניין. אז נכניס עוד, שיהיו חלשים מראש.
עלי בינג
זה להחריף את הבעיה.
אסף לוי
זה לא להחריף את הבעיה.
היו"ר רועי פולקמן
ברושי, יש לכם עמדה לעניין הזה? זה נשמע תמוה.
מיכל קראוס
כבוד היושב ראש - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו מאד מממושמעים, גם כחברי כנסת. גם איתן וגם אני חייבים להיות ממושמעים כדי לשמור על המתווה ולשמור על החוק, בסדר? לנו ברור לחלוטין שאי אפשר לעשות את זה בזבנג וגמרנו. הפשרה שהגענו אליה היום מבחינת המתווה, שהוא חלק ממנה, דיבר על זה שצריך 50,000,000 ליטר חלב. בסופו של דבר הגיעו לפשרה: בשביל שכולם יוכלו לקבל, גם חדשים, גם מושבים, גם המשק המשפחתי וגם הקיבוצי, החליטו שמגיעים ל-60,000,000 ליטר, ומחלקים אותם באותה חומה סינית בדיוק שמדובר בין הסקטורים. לכן - -
עלי בינג
לא, זה יוצר גם - - -
חיים ילין (יש עתיד)
ולכן, התמיכה, ואני אומר את זה פה, בגלוי: התמיכה במתווה ובמכסות נכונה.
היו"ר רועי פולקמן
לא, אבל אם יש פה טעויות - -
חיים ילין (יש עתיד)
- - אם יש טעויות, הם יודעים לתקן את זה תוך כדי, לא צריך פה את ועדת הכלכלה אבל בגדול צריך לדעת – משק מתחת ל-700,000 ליטר - -
היו"ר רועי פולקמן
טוב, אנחנו מנסים לפתור את הטעות הזאת, אנחנו הולכים לאשר פה טעות.
חיים ילין (יש עתיד)
- - מאד בעייתי. למדו לעשות, וזאת לדעתי הדוגמה: בבאר טוביה ובעוד כל מיני מושבים, להתאחד ביחד ולעשות מהמשק המשפחתי משק שהוא יותר שיתופי, וכך להגדיל את המכסות, לא חלוב רק פעמיים ביום ולנצל את המכסות האלה ואני חושב שגם - -
לאה ורון
ישנו רק קושי אחד – שמר גור אריה, שפנה לוועדה, טוען שבשנים האחרונות נסגרו 200 רפתות משפחתיות.
חיים ילין (יש עתיד)
כן, זה נכון.

(היו"ר איתן כבל, 13:03)
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
סליחה, אני רוצה להתייחס. רועי, אני חשוב שהנקודה שהעלית היא באמת נקודה. זאת אומרת, אם יש הרבה רפתות, מדובר על מאות, שנמצאות מתחת ל-700 אז באמת אני לא מבין למה ליצור עוד רפתות חדשות כשהן רק 500. זה כאילו אנחנו דוחים את הבעיה למחרתים.
רועי פולקמן (כולנו)
כמה בקשות חדשות - אדוני היושב ראש, קודם כל אין בקשות חדשות כרגע על השולחן. אז מה העניין?
אסף לוי
לא, אין בקשות חדשות כי לא פורסם קול קורא.
מיכל קראוס
כרגע אין - -
קריאה
אדוני היושב ראש, אנחנו הצענו פתרון לזה.

(היו"ר איתן כבל, 14:00)
היו"ר איתן כבל
אחד, אחד, סליחה. שם ותפקיד לפרוטוקול.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
איתן, רק עוד מילה כי אני הולך לחוץ וביטחון: אני בהחלט חושב שזו עלולה להיות גישה שאנחנו דוחים בעיה למחרתים, ואם ועדת לוקר החליטה מה שהחליטה, אמנם זה היה בממשלה קודמת, ואני לא הייתי לא בקודמת ולא בנוכחית אבל צריך איזה שהוא היגיון, ואני לא חושב שזה נכון עכשיו ליצור עוד פוטנציאל של עוד בעיות לעתיד כאשר יש לנו מאות רפתות שלא עומדות ב-700. אז בואו ניתן להן את התוספת הזאת.
אסף לוי
אבל אין לי פתרון ל-500 הקיימים, שהם לא נמצאים ב-700 וזה חוסר השוויוניות הגדול. ה-500 זה לא מספר אצבע. הוא הגיע מהבסיס הקודם של 2012 פלוס שתי קניות של לוקר, שמביאים אותם ל-500 פחות או יותר. ולכן קבענו 500. אני לא יכול לטפל בבעיה הכלכלית וליצור בעיה גדולה של אי-שוויון, וגם יש מסגרת משפטית ש - -
היו"ר איתן כבל
תודה, תודה.
איציק שניידר
אני סמנכ"ל מועצת החלב. אנחנו, מעבר לדברים שנאמרו פה על ידי אסף ואחרים, אנחנו נתנו את הדעת על הנושא הזה ואין לנו כוונה להכניס יצרנים חדשים, שלא יוכלו להקים את הרפתות ולא יוכלו להיות יעילים מבחינה כלכלית. הפתרון שאנחנו נתנו זה במסגרת כל מה שהועלה פה, כולל הצורך להסתכל על היצרנים הקיימים שממילא גם הם לא מגיעים ל-700,000 ליטר, ולאפשר בנסיבות מסוימות ליצרנים חדשים כאלה להקים את הרפת מראש, בסמוך לרפת אחרת ולקבל שירותי חליבה, ועל ידי כך להיות יותר יעילים ולנצל את יתרון הגודל. זה הפתרון בנסיבות האלה שאנחנו נתנו למה שהעליתם פה.
רועי פולקמן (כולנו)
ההערה היא שלכאורה, לא לתת לחדשים אלא בתנאים מסוימים. זאת אומרת, אתה לא מקים רפת משום מקום, 500,000 ליטר. זו הטענה.
איתי עצמון
זה קיים גם היום כבר, הנושא של "הסדר אומנה", לזה אתה מתכוון?
קריאות
לא, לא. חליבה משותפת.
רועי פולקמן (כולנו)
אדוני היושב ראש פותח את האופציה לזה שמחר בא משק ואומר: אני פותח בלי קשר, בלי שום הסדר עם אף אחד ואני אסתדר. בהמשך אני אקנה אולי עוד מכסות וכולי, אבל זה כנראה לא יקרה. אז למה אנחנו סתם מייצרים כאן - -
אסף לוי
למה לא יקרה?
רועי פולקמן (כולנו)
כי יש עוד 600-700 כאלה באותו מצב. איזה היגיון יש בזה? לא הצלחתי להבין.
היו"ר איתן כבל
חברים, סליחה. חברי, אני לא פותח את הדיון הזה עכשיו, אני רק רוצה להעיר הערה: זה מצריך עיון ומהר. אנחנו נעסוק במהלך השנה בנקודה הזאת. ברור שדוח לוקח אומר פחות מ-700,000 ליטר זה לא כלכלי, אז זה לא כלכלי. זה לא יעזור איך אנחנו נקריא את זה. אתה לא עושה רפורמה כדי להתחיל את כל התהליכים מחדש ולהגיד: לא, אנחנו נעגל פה, ויבוא גשם והם יאכלו יותר אז יהיה להם יותר וזה. בקיצור, זה לא עובד. זה ברור לי שאנחנו לא נייצר מצב שאיך אומרים? אנחנו מייצרים בעיה חדשה. לכן, אם אמרנו 700 זה 700. נכון שיש משפחות שעובדות על 500. אתם זוכרים תמיד את מה שאני אומר: במה שתלוי בי, אני אעשה הכל כדי שהמשק המשפחתי ימשיך להתקיים. בלי זה - -
חיים ילין (יש עתיד)
בלי זה לא יהיה גם שיתופי, אני אומר לך, כי יש זליגה.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני אומר את זה, אם לא, אז לא. העניין פה הוא כבר לא עניין פרטי שלי או של הוועדה, הוא עניין מדינתי-לאומי. אין כאן בכלל סיפור. אז ברשותכם, אני רוצה עכשיו להתחיל - -
רועי פולקמן (כולנו)
אז איך אתה פותר את זה?
היו"ר איתן כבל
לא, בנקודה הזאת, ברגע זה אני לא פותר. מה שסוכם – סוכם. אני לא פותח דיון עכשיו. אם אתם יודעים לתת לי מענה איך כל אחד מקבל 200,000 ליטר - -
רועי פולקמן (כולנו)
אז הוא הציע לך אם אפשר לסייג את זה בזה שהחדשים יהיו, אם הם קטנים מ-700, רק בהסדר שיתופי כזה של - -
עלי בינג
הצעה נוספת, אמרתי לפני שהיושב ראש נכנס: יש 10,000,000 שהם מוקצים למושבניקים חדשים. במקום לחלק אותם ל-20, מחלקים אותם לפחות. ואז כל אחד יהיה עם איתנות כלכלית.
היו"ר איתן כבל
כמה כאלה ביקשו?
קריאות
עדין לא הגשנו.
אסף לוי
ב-2012 הגישו 250 בקשות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין גבול לבקשות, יש גבול ליכולת לממש אותן.
היו"ר איתן כבל
כמה 500 יש? כמה כאלה?
מיכל קראוס
200 יצרנים נמצאים בין 500,000 ל-600,000 ליטר. אמרתי ש-70% מהרפתות, זה לא רק מושבניקים, זה גם מגזרים אחרים, מהרפתות המשפחתיות, מתחת ל-700,000 ליטר, כשהמאסה הכבדה זה בין 500 ל - -
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא: הכי פשוט, אדוני, נציג האוצר, עלי, אני אגיד: חבר'ה, בואו נתפזר שוב ותביאו לי פתרון. אתם רוצים את זה? לא. אנחנו לא נמצאים שם. אי אפשר להביא אותי לדיון הזה עכשיו פה ולהגיד: יש הסכמות והבנות בין כולם, ועכשיו אתם אומרים לי: יש לי איזה עניין מסוים שצריך לתת עליו את הדעת כי... אני לא שם. אני מאשר את התקנות, קודם כל. אני מציע. אם תגידו לי שאתם לא מעוניינים, תודה רבה, חסכתם לי את הזמן ונתפזר.
איתי עצמון
אז לא תחולק התוספת - -
לאה ורון
- - - אלה שקיימים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין אפשרות לדחות אפילו לא ביום.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני אומר את זה, אני יודע שאף אחד לא יגיד לי את זה. אני לא פותח את זה עכשיו, עלי.
חיים ילין (יש עתיד)
אם לא מצביעים בעד המתווה כרגע, גם מי שאין לו, לא יקבל שום דבר. זאת אומרת, הוא גם לא יכול בכלל לארגן וופולקמן, תקשיב, כרפתן לשעבר, כל מה שנותנים היום יהיה תקף לשנה הבאה. רק שתבין.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, לא. תקנו אותי, זו מקשה אחת ולא יכול להיות מובא - -
אסף לוי
זו מקשה אחת ואחר כך תהיה בעיה.
היו"ר איתן כבל
סליחה חברים, אני לא מתכוון לפרום את התהליך הזה. סיכום הוא סיכום. אם מישהו רוצה לחזור בו מהסיכום, יודיע פה קבל עם ועולם. אני אומר את הדברים בצורה שכזאת: יש פה עניין שצריך לתת עליו את הדעת. אני לא יודע לתת עליו את הדעת ועכשיו לתת לו את המענה. אני לא מתכוון לפתוח אותו ברגע זה. אני שלחתי אתכם ואמרתם לי: ביררנו עם כולם, כולם אמרו לי: מקובל עלינו. אז מה, אני אפתח עכשיו את כל הדיון?
רועי פולקמן (כולנו)
אני מקבל את מה שאתה אומר, אני סומך עליך, אני לא רוצה להפריע אבל אני רק אומר שאת הקצאה, הרי ייקח זמן עד שיקצו אותה. אפשר לבקש שלפני שיוצאים עם ההחלטה למכסה, יחזרו לוועדת הכלכלה לדון על העניין הזה?
היו"ר איתן כבל
לא, לא. אין דבר כזה.
לאה ורון
אם אתה מאשר עכשיו - - -
חיים ילין (יש עתיד)
חבר'ה, כל העגלות ימליטו - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אי אפשר לתקן את זה אחר כך.
היו"ר איתן כבל
עלי, משפט.
עלי בינג
אולי, אני לא יודע, הצעה קונקרטית – פשוט לרשום שהמכסות האלה יחולקו בגודל של לפחות 500,000, ואז בהמשך, משרד החקלאות יוכלו לתקן את זה למכסות יותר גדולות של 700,000 שעליהן דיברנו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה רעיון לא רע.
היו"ר איתן כבל
מה אתם אומרים?
עילית סקפה לנדאו
אני יועצת משפטית של ועדת המכסות. אנחנו רושמים את ה-500,000 ליטר על בסיס החלוקה שיש עכשיו אבל מה שקורה בדרך כלל עם יצרנים חדשים, שעד למועד שבו הם מתחילים לייצר בפועל, שזה לפי התקנות יכול לקחת חמש שנים, אז המכסה הזאת גדלה כי בתקופה הזאת הם גם יכולים להשתתף בהליכי ניוד ולקבל מכסות נוספות, וגם יש תוספות מכסה במהלך החמש שנים, ואז אנחנו מעדכנים - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור.
עילית סקפה לנדאו
- - זאת אומרת, ההנחה - -
היו"ר איתן כבל
בסדר.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל ההערה לכתוב: יחולקו מכסות חדשות של לפחות בנות 500, זה תיקון טוב.
אסתר זנזורי פריאל
אנחנו כתבנו 20 מבקשים, וקבענו שאם יהיו יותר מ-20 - -
רועי פולקמן (כולנו)
אז את זה אני מציע שנתקן.
אסתר זנזורי פריאל
אבל אז, אם יהיו יותר מ-20 - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא, חברים. עלי, ההצעה שלך לא התקבלה ואגיד לך גם למה: אני רק שלוש יחידות אבל החשבון פה הוא על פי מה שמונח לפניהם.- -
רועי פולקמן (כולנו)
למה זה חשוב? תן להם גמישות.
היו"ר איתן כבל
לא, אפילו אני מבין שזה לא בעיה של הגמישות.
רועי פולקמן (כולנו)
ואחר כך יחלקו לפי 15. מה הבעיה עם זה?
עלי בינג
רק להסביר: הגג, המכסה שתחולק לחדשים לא תשתנה.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון, לא משתנה כלום.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אתם טועים. סליחה.
אסף לוי
יש לנו פתרון.
אסתר זנזורי פריאל
לפחות 500,000 לעד 20 - -
אסף לוי
ואז תלוי בביקוש.
רועי פולקמן (כולנו)
מעולה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, זאת בדיוק הנקודה. קודם, לפי הבקשה הקודמת, היא מסגרת סגורה שמחולקת. אם אתה עכשיו מוסיף את המשפט הזה, שאתה נותן אם מישהו יוותר ולא ייקח וכולי, זה דיון אחר.
רועי פולקמן (כולנו)
אז אפשר להכניס את התיקון הזה.
איתי עצמון
לא לגמרי ברור לי - בסופו של דבר יש כמות שצריך לחלק. לא ברורה לי החלוקה.
אסתר זנזורי פריאל
- - -
קריאה
בנוסח שהם הציעו יכולות לקום רפתות של 900.
רועי פולקמן (כולנו)
מצוין, מצוין.
מיכל קראוס
לא, לא. כיושב ראש ועדת המכסות, אנחנו צריכים כלי עבודה מאד ברורים. אני חושבת שמה שנאמר פה גם אני אמרתי, גם עורכת דין עילית אמרה. אנחנו מדברים על 15,000 בנקודת האפס של היום. רפת לא קמה לחמש השנים הבאות. עד שהיא תקום, הרפת, היא כבר מגיעה - -
היו"ר איתן כבל
מיכל, תודה.
חיים ילין (יש עתיד)
רק להוציא היתר בנייה בשביל לבנות רפת זה - - -
היו"ר איתן כבל
להתחיל להקריא בבקשה.
אסתר זנזורי פריאל
"תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו-2016. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-38 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת החלב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק ': הגדרות 1. בתקנות אלה – "אזור עדיפות לאומית" – כמשמעותו בסעיף 151 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, ובהתאם להחלטת הממשלה מספר 667 מיום כ"ח באב, התשע"ג (4 באוגוסט 2013); "היקף הייצור הכולל" – היקף הייצור הכולל לחלב בקר, שנקבע לצו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2016), התשע"ו-2016; - -

איתי, אנחנו נתקן פה "שנקבע בהצעה", והצו הזה פורסם ב-30 במרץ.

""ועדת המכסות" – כמשמעותה בסעיף 5 לחוק; "יצרן בתת-ביצוע מתמשך" – יצרן שבמשך כל אחת משלוש השנים הקודמות לשנה השוטפת, ייצר פחות מ-93% מהיקף המכסה שהוקצתה לו בכל שנה, ושלא הגדיל את היקף הייצור שלו בשנת 2015 ב-10% לפחות ביחס להיקף הייצור שלו בשנת 2014; - -
איתי עצמון
השנה השוטפת היא שנת 2016. זו השנה שאנחנו מתייחסים אליה.
אסתר זנזורי פריאל
""יצרן מושבי – יצרן שאינו יצרן שיתופי ואינו בית ספר חקלאי או מכון מחקר חקלאי; "יצרן קטן" –יצרן מושבי שהיקף המכסה שנקבעה לו קטןמ-700,000 ליטרים; "יצרן שיתופי" – כל אחד מאלה – (1) יצרן שמכסתו נקבעה לראשונה בהיותו קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי; (2) יצרן שהוא אגודה שיתופית שחברים בה עד שלושה קיבוצים או מושבים שיתופיים, ושנקבעה לו מכסה לפי דין לפני תחילתו של החוק; "מושב שיתופי" – לפי תקנה 2(6) לתקנות האגודות; "מנת מכסה" – חלק ממכסה; "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב)" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז-1967; "קיבוץ מתחדש" – לפי תקנה 2(5)(ב) לתקנות האגודות; "קיבוץ שיתופי" – לפי תקנה 2(5)(א) לתקנות האגודות; "השנה השוטפת" – השנה שבה נבחנת הבקשה או נדון הנושא, לפי העניין; "תקנות האגודות" – תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995; "תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014" – תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ד-2014; "תקנות קביעת מכסות חלב" – תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד-2014;
פרק ב'
חלוקת היקף הייצור הכולל בענף חלב הבקר בשנת 2016. שמירת היחס הקיים בין סוגי יצרנים. 2. בפעולותיה לפי פרק זה תשמור ועדת המכסות על יחס קבוע בין סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים לסך כל מכסותיהם של היצרנים השיתופיים, כמפורט להלן: (1) סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים – 42% מהיקף הייצור הכולל; (2) סך כל מכסותיהם של היצרנים השיתופיים – 58% מהיקף הייצור הכולל. 3. הקצאת מנות מכסה של יצרנים שפרשו ולא היו זכאים להעבירן ליצרנים אחרים. ועדת המכסות תחלק את סך כל מנות המכסה של יצרנים מקבלים לפי סימן א' לפרק ב' לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014 שפרשו מייצור חלב ולא היו זכאים להעבירן ליצרנים אחרים לפי תקנה 20(ג) לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, במנות שוות בין כל היצרנים הקטנים שאינם יצרן בתת-ביצוע מתמשך. - -
איתי עצמון
כלומר אותם יצרנים פרשו אבל את אותן מנות למכסה שהם קיבלו לפי תקנות 2014 הם לא יכולים להעביר.
אסתר זנזורי פריאל
במשך חמש שנים הם לא יוכלו להעביר אותן ולכן, מנות המכסה האלה עוברות לסך הכללי ומחולקות כעת ליצרנים הקטנים. זה לא חלק מתוספת המכסה, זה לא מתוך ה-60,000,000, זה ליטרים שנצברו.

"4. הקצאת תוספות למכסות יצרנים קיימים. (א) בשנת 2016 תקצה ועדת המכסות לכל יצרן שאינו יצרן בתת-ביצוע מתמשך את המכסה בהיקף שנקבע לו בשנת 2015, ותוספת מנת מכסה כמפורט בתקנת משנה (ב) ותקנה 5, לפי העניין. - -
איתי עצמון
אני רק עוצר אותך כאן: אני חושב ש"את המכסה בהיקף שנקבע לו בשנת 2015" יש למחוק מכיוון שגם החוק וגם התקנות קביעת מכסות חלב קובעות את העיקרון הכללי, שיצרנים קיימים מקבלים את המכסה שהיתה להם בשנה הקודמת, וכאן מדובר על תוספות.
אסתר זנזורי פריאל
נכון, אנחנו מקבלים את התיקון.
איתי עצמון
לכן אני חושבת שזו תיבה מיותרת והיא גם לא נכונה בפרט כאשר מדברים על יצרן בתת-ביצוע, שיש לגביו הוראות בתקנות הכלליות.
אסתר זנזורי פריאל
נכון, זה מיותר. ייכתב: תת-ביצוע מתמשך, תוספת מנת מכסה כמפורט בתקנת משנה (ב) - -
איתי עצמון
יכול להיות שצריך להגיד כאן ש"יצרן קיים" זה יצרן שבעצם הוקצתה לו מכסה בשנת 2015, כי על זה מדובר אם אני מבין נכון.
מיכל קראוס
"יצרן" הוא רק יצרן שהוקצתה לו מכסה. הוא לא יכול להיות יצרן אם לא הוקצתה לו מכסה. לכן זה בהגדרות בחוק.
איתי עצמון
אין הגדרה של "יצרן קיים" אבל יש הגדרה של "יצרן".
היו"ר איתן כבל
אוקי, הלאה.
אסתר זנזורי פריאל
"(ב) ועדת המכסות תקצה ליצרנים מנות מכסה נוספות כמפורט להלן: (1) לכל יצרן שיתופי באזור עדיפות לאומית – מנת מכסה בהיקף של 94,440 ליטרים; (2) לכל יצן שיתופי שאינו באזור עדיפות לאומית – מנת מכסה בהיקף של 78,700 ליטרים; (3) ליצרן שיתופי שהוא אגודה שיתופית שחברים בה עד שלושה קיבוצים או מושבים שיתופיים, ושנקבעה לו מכסה לפי דין לפני תחילתו של החוק, תוקצה מנת המכסה האמורה בפסקאות (1) ו-(2) לפי העניין, במכפלת מספר הקיבוצים או המושבים השיתופיים החברים בה, ושוויתרו על מכסתם לטובתה; (4) לכל יצרן מושבי שמכסתו לאחר תוספת מנת המכסה לפי תקנה 3, ובניכוי תוספות המכסה שהועברו אליו לפי סימן ב' לפרק ב' לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, או לפי נוהל לניוד מכסותיהם של יצרן יחיד בשותפות ויצרן יחיד שאינו יצרן קטן, כהגדרתם בתקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, שיישמה מועצת החלב ערב תחילתן של תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2014, אינה עולה על 700,000 ליטרים – מנת מכסה בהיקף של 22,100 ליטרים; (5) לכל יצרן מושבי שאינו יצרן כאמור בפסקה (4) – מנת מכסה בהיקף של 14,500 ליטרים; (6) לכל יצרן מושבי שהוא אגודה שיתופית, ושנקבעה לו מכסה לפני תחילתו של החוק – מנת מכסה של 43,500 ליטרים; 5. השלמת מכסות ליצרנים שיתופיים. ועדת המכסות תקצה תוספות מכסה ליצרנים שיתופיים כמפורט להלן: (1) ליצרן שיתופי באזור עדיפות לאומית שמכסתו לאחר קבלת תוספת המכסה לפי תקנה 4(ב)(1) אינה עולה על 3.3 מיליון ליטרים – מנת מכסה בהיקף הדרוש להשלמת מכסתו ל-3.3 מיליון ליטרים, אך לא יותר מ-360,000 ליטרים; (2) ליצרן שיתופי שאינו באזור עדיפות לאומית, שמכסתו לאחר קבלת תוספת המכסה לפי תקנה 4(ב)(2) אינה עולה על 3.2 מיליון ליטרים – מנת מכסה בהיקף הדרוש להשלמת מכסתו ל-3.2 מיליון ליטרים, אך לא יותר מ-360,000 ליטרים. 6. הקצאת מכסה למבקשי מכסות חדשים במגזר המושבי. (א) ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה בהיקף של 500 אלף ליטרים לעשרים מבקשי מכסות שיהיו יצרנים מושביים חדשים, העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ג). - -
איתי עצמון
סליחה, אני לרגע עוצר אותך: מה בעצם יהיה הדין אם יהיו פחות מעשרים מבקשים?
אסף לוי
על היתרה לחדשים – על היתרה הזאת אנחנו נראה את הביקוש. יכול להיות שנעשה עוד סבב שני, ואם לא זה יהיה כבר במדיניות הפיתוח של 2017. בכל מקרה, זה לא יחולק השנה. אנחנו נראה את זה במדיניות הפיתוח לשנים הבאות.
איתי עצמון
אוקי.
אסתר זנזורי פריאל
"(ב) אם יותר מעשרים מבקשי מכסה מקרב היצרנים המושביים העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ג), תבחר ועדת המכסות עשרים מהם בדרך של הגרלה, שתיערך בפיקוח עורך דין, באופן דו שלבי, כמפורט להלן: (1) מבין מבקשי המכסה מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית – עד חמישה; (2) מבין כלל מבקשי המכסה, לרבות אלה שלא נבחרו לפי פסקה (1) – עשרים, בהפחתת מספר מבקשי המכסה שנבחרו לפי פסקה (1). - -
איתי עצמון
תיקון קל לגבי פסקה (1): צריך לומר כאן שמדובר במצב שבו יש יותר מחמישה מבקשים מבין מגזרי המיעוטים שצוינו כאן.
אסף לוי
נכון, מקובל.
אסתר זנזורי פריאל
לכן נוסיף: עד חמישה, ובלבד שמספר המבקשים מקרב האוכלוסייה כאמור עלה על חמישה.

"(ג) ועדת המכסות רשאית לקבוע זכאות למכסה למבקש מכסה חדש לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הבאים: (1) משקו מצוי באזור עדיפות לאומית; (2) הוא הציג אסמכתאות ליכולתו להעמיד מקורות מימון בהיקף של 1.5 מיליון שקלים חדשים לפחות לצורך הקמת רפת לייצור חלב בהיקף המכסה שתוקצה לו, כמפורט בתקנה 8; (3) לא נקבעה לו או לבן זוגו זכאות למכסה לייצור חלב בקר לפי החוק או לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), בעשר השנים שקדמו לשנה השוטפת; (4) הוא או בן זוגו אינו יצרן חלב צאן, למעט יצרן שקיבל מכסה לייצור חלב צאן במשק סגור, לפי תקנה 36 לתקנות קביעת מכסות חלב; (5) הוא או בן זוגו, אינם בעלי מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963;7. הקצאת מכסה למבקשי מכסות חדשים במגזר השיתופי. (א) ועדת המכסות תקבע זכאות למכסה בהיקף של 3.3 מיליון ליטר לארבעה מבקשי מכסות שיהיו יצרנים שיתופיים חדשים העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ג); (ב) היו יותר מארבעה מבקשי מכסות העומדים בתנאי הסף האמורים בתקנת משנה (ג), תבחר ועדת המכסות ארבעה מהם בדרך של הגרלה, בפיקוח עורך דין. (ג) ועדת המכסות רשאית לקבוע זכאות למכסה למבקש מכסה חדש לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הבאים: (1) משקו מצוי באזור עדיפות לאומית; (2) הוא הציג אסמכתאות ליכולתו להעמיד מקורות מימון בהיקף של 10 מילון ש"ח לפחות לצורך הקמת רפת לייצור חלב בהיקף המכסה שתוקצה לו, כמפורט בתקנה 8; (3) לא נקבעה לו זכאות למכסה לייצור חלב בקר לפי החוק או לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), בעשר השנים שקדמו לשנה השוטפת; - -
איתי עצמון
מה הסיבה להבדלים בין התנאים שמבקשי מכסות חדשים צריכים לעמוד בהם בין המגזר המושבי - -
אסף לוי
מושבי וקיבוצי. קיבוץ דואג להרבה משפחות ומושב דואג רק לעצמו, ומדיניות המשרד זה לא לשים את כל הביצים בסל אחד. למי שיש - -
חיים ילין (יש עתיד)
ביצים היה בסעיף הקודם.
אסף לוי
אני יודע. למי שיש גורם ייצור אחד, שזו בעצם הטבה שהמדינה נותנת כי שני המשתנים האלה במכסות, אז אנחנו לא נותנים לו ליהנות משתי ההטבות, ליצרן המושבי.
איתי עצמון
בגלל שהוא יחיד?
אסף לוי
כן, בגלל שהוא אחד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל שמעתי שיוותרו - - - כי יש לכם יוזמה לבטל את המכסות.
היו"ר איתן כבל
איתן, תן לי להתקדם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, האוצר חוסך כסף, מבטל את המכסות.
היו"ר איתן כבל
איתן, אם הוא היה יודע לתת להם תשובה, דיינו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אני מתריס על האוצר. הצליחו להדליק את כל המדורות לפני פסח.
אסף לוי
הכנסה לל"ג בעומר.
היו"ר איתן כבל
הלאה, קדימה.
אסתר זנזורי פריאל
" 8. הוכחת יכולת מימון להקמת רפת. (א) להוכחת יכולת מימון להקמת רפת, יידרשו מבקשי מכסות לפי תקנות 6 ו-7 להציג לוועדת המכסות מסמכים המעידים, להנחת דעתה של ועדת המכסות, על קיומם של מקורות המימון האמורים. (ב) בתקנה זו, "מוסד פיננסי מוכר" – כל אחד מאלה: (1) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"ע-1981; (2) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי),התשע"א-1981; (3) מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; - -
חיים ילין (יש עתיד)
יש למשרד החקלאות הדברים האלה בשביל לתת מענקים?
היו"ר איתן כבל
3, עזבי.
חיים ילין (יש עתיד)
תראה את החיוך שלהם - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כמו לניר עם-ניר עוז.
אסתר זנזורי פריאל
"מסמכים" כל אחד מהאלה: (1) אישור מרואה חשבון; (2) אישור ממוסד פיננסי מוכר או תצהיר בחתימתו של הגורם שהעמיד לרשות מבקש המכסה את המימון. 9. הוראות כלליות בעניין יצרנים חדשים. ועדת המכסות תפעל לקביעת המכסות ליצרנים חדשים לפי תקנות 6 עד 8, לפי פרק ג' לתקנות קביעת מכסות חלב.
איתי עצמון
שחל בכל מקרה, גם אם לא נכתוב את זה כאן. בכל מקרה ההוראות האלה תקפות להוראות התקנות הכלליות - -
אסתר זנזורי פריאל
ברור מאליו. "פרק ג': תוקף. 10. תוקפן של תקנות אלה עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).
היו"ר איתן כבל
אוקי, הערה.
ישראל טוטי בלוך
אני יושב ראש מועצת התאחדות מגדלי בקר. מכיוון שהיקף המכסה שהולכת להיות מחולקת פה זה משהו שלא היה לו תקדים עד עכשיו, ובהיקפים הקודמים כבר נוצרו שתי בעיות: 1. מכסה שחולקה לא בוצעה בסופו של דבר. זאת אומרת, משק שקיבל מכסה לא הגיע למצב שהוא ייצב אותו, ולכן מה חושבת המועצה לעשות בעניין? עלה כאן - -
אסף לוי
יצרן ותיק או יצרן חדש?
ישראל טוטי בלוך
אתה הולך לחלק 20 מכסות ליצרנים מושביים ו-4 מכסות לקיבוציים. בסופו של דבר, בהמשך התהליך - -
אסף לוי
דיברנו על זה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני מנהל את הדיון. טוטי, סליחה. קודם כל אני מעלה להצבעה את התקנות. מי בעד אישור התקנות עם התיקונים והתוספות שנעשו תוך כדי?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.
היו"ר איתן כבל
עבר פה אחד רק חבר הכנסת איתן ברושי הצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, וחבר הכנסת חיים ילין במקום יענק'לה פרי. התקנות אושרו.

עכשיו, אני לא אתן לך לפתוח את הדיון.
ישראל טוטי בלוך
אין פה דיון, אני רק רוצה תשובה לפרוטוקול. זה חשוב.
היו"ר איתן כבל
אוקי. זה עולם ומלואו אבל בבקשה, אתה מוכן לתת לו תשובה?
אסף לוי
אמרנו את זה, זה כבר נשאל בקריאת התקנות. כרגע, ליצרנים קיימים, גם לפי התחזיות של המועצה זה 36,000,000 ליטר. ידוע לנו שהיצרנים החדשים, לא צפוי שנקבל את החלב שלהם לא ב-16, לא ב-17 ואולי ב018 ולכן, אם לא יהיו ביקושים למכסות החדשות, המכסה הזאת תועבר לדיון לפי התחזיות של 2017. במדיניות הפיתוח ל-2017.
ישראל טוטי בלוך
שאלה שנייה – הנושא של אומנה, גם את זה הוא העלה אבל זה לא חודד מספיק: באמצע התהליך יש אפשרות לרפת חדשה למסור את המכסה שלה לאומנה. בנושא של רפתות חדשות, יש שיקול דעת מאד רחב לוועדת המכסות. בחוק זה כתוב. - -
איתי עצמון
בתקנות.
ישראל טוטי בלוך
- - השיקול דעת הזה מאפשר לה לפגוע בחומה הסינית. מכיוון שפה ההיקף הוא מאד גדול, אנחנו רוצים פתרון בעניין הזה, וזאת השאלה.
מיכל קראוס
אני רוצה הערה, שאולי כבוד עורכי הדין יאיר את עיניי: הנושא של הוכחת יכולת מימון להקמת רפת, ויש פה הגדרות מה זה מוסד פיננסי מוכר - -
אסתר זנזורי פריאל
אבל כתבנו שנדרש אישור מרואה חשבון או אישור ממוסד פיננסי מוכר או תצהיר בחתימתו של גורם שהעמיד - - -
מיכל קראוס
שיהיה ברור שאם אני מקבלת תצהיר, אז זה בסדר אבל לא שמוסד - -
לאה ורון
התקנות כבר אושרו, מיכל.
היו"ר איתן כבל
מיכל, שני דברים: א. זה אושר. ב. זה תקנות שלכם, הייתם צריכים לברר את זה קודם.

אני, ברשותכם, רוצה להעיר כמה הערות: קודם כל, אני אומר לפרוטוקול, אני אומר את זה למשרד החקלאות: התקנות האלה היו צריכות להיות מובאות בדצמבר. אני אומר זאת בנזיפה. אין לנו שום סיבה לרדוף אחריכם, ואני אומר זאת מנקודת המבט שלי, שאם דבר כזה יחזור על עצמו, אנחנו ננקוט בסנקציות העומדות לרשותנו בחוק - -
אסף לוי
נרשם, והתנצלתי בתחילת דבריי והסברתי.
היו"ר איתן כבל
אני אומר את זה, אסף, בצרוה מאד ברורה. אני אומר את הדברים לפרוטוקול. פעם שניה, אני אומר את זה למיכל ולך ולמי שאמון על העניין: אני רוצה בכתב התייחסות לאיך אתם מתכוונים להתמודד עם סיפור ה-500,000 ליטר. נכון הוא שזה לא למחר בבוקר אבל אני רוצה עד חזרתנו מהפגרה, זה זמן סביר, שאתם תוכלו לתת לנו תשובה מפורטת על כל התהליך אבל באמת, אני מבקש אסף, מיכל, לא תשובה מפותלת, לא תשובה שאני צריך אחר כך להתחיל לחפור ולהבין למה התכוונתם. תבואו בדברים עם האוצר או עם מי שצריך, ואם זה יצריך תיקונים כאלה ואחרים תוך כדי תנועה, אז נבוא ונעשה אותם כי ברור הוא ש-500,000, לפחות במתכונת המדוברת, אין זכות קיום למשק, וזה רק כדי לדחות את הקץ ולשחק עם עצמנו, ואולי אנחנו מסבכים את הרפתות האלה, את המשפחות האלה, בזה שאנחנו לא יודעים לתת להם כבר איזה סוג של אופק. אנחנו אולי מסבכים אותם ומכניסים אותם לכל מיני עניינים שחבל לנו בכלל - -
איתי עצמון
גם לא הרציונל של מתווה לוקר.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. מתווה לוקר, הרציונל שלו היה שסוף סוף אנחנו שמים את כל הכלים למשק המשפחתי, שהוא יוכל להתחיל ולקיים את עצמו בצורה מכובדת. לא להתעשר אבל לחיות בצורה מכובדת.

אני מבקש תשובה דבר דבור על אופניו יחד עם משרד האוצר כמובן, ואני חוזר ואומר כדי שאנחנו נדע שאנחנו מתואמים בעניין הזה. אני רוצה שהדברים יובאו לכאן מתואמים. תודה רבה לכם. חג שמח. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:33.

קוד המקור של הנתונים