ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/03/2016

חיזוק בטחון הפנים בישוב מרחבים ובישובי עוטף עזה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 171

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ח באדר ב התשע"ו (28 במרץ 2016), שעה 13:45
סדר היום
חיזוק בטחון הפנים בישוב מרחבים וביישובי עוטף עזה - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
נצ"מ אילן פרץ - סגן מפקד מרחב נגב, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ מאיר לנקרי - מפקד תחנת נתיבות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

נטלי ברודנר - מתמחה יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

שבתי גרברציק - דובר למגזר דתי חרדי, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עמיחי דוד - רפרנט ביטחון פנים ותעשיות ביטחוניות באגף התקציבים, משרד האוצר

שי חגג' - ראש המועצה האזורית מרחבים

גילה קמר טרגמן - דוברת המועצה האזורית מרחבים

תמיר עידאן - ראש המועצה האזורית שדות נגב
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

חיזוק בטחון הפנים ביישוב מרחבים וביישובי עוטף עזה
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, קודם כל אני מצטער על האיחור, באמת בגלל שהיה פה דיון, אנחנו יושבים על הדיון משעה 10:30 ועוד לא גמרנו רבע ממנו. רק תראה כמה זה טעון וכמה אמוציות יש בעניין הזה. אנחנו בקטע הזה סגרנו שזה יהיה בכל המתחם, תמ"א 35 איפה שאפשר לבנות, לא משנה איזה סוג של בינוי, גם תעשייה וגם זה הוא יוכל.

רבותיי, אני מתכבד לפתוח את הוועדה בנושא חיזוק ביטחון הפנים ביישוב מרחבים וביישובי עוטף עזה, זו ישיבת מעקב.

משטרת ישראל כאן, תקשיב, שלום. אני בתאריך 21.10 קיימתי דיון בנושא של יישובי עוטף עזה. בעצם אני ביקשתי שהמשטרה תכין נייר מקצועי איך לדעתה היא רוצה להתמודד עם הנושא של הפשיעה הגואה ביישובים, כפי שהציגו את זה ראשי המועצה, כמובן שבשיתוף איתם. אני עד היום לא קיבלתי מכם שום מסמך בעניין, אבל ראש המועצה שי חגג' הכין מסמך. א', הייתי שמח אם תתנו לו את זה, שהוא יראה. בואו תציגו את הדברים. בבקשה.
תמיר עידאן
אדוני, רק כמה מילים. קודם כל תודה רבה על הדיון ובפרט לישיבת המעקב. בתקופה האחרונה, מאז הישיבה האחרונה, אנחנו באמת עדים להתגברות ניכרת במעשי הפשיעה בתוך היישובים שאף עלתה מדרגה בתקופה האחרונה. לפני כחודש היה שוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה ברשותך, תמיר רק שנייה. אני פונה למשטרה. את הדיון עשיתי ב-21.10, אני שלחתי לכם מכתב ב-16.2.2016 לא קיבלתי כל התייחסות, כולל תזכורת, למה? אנחנו נראים מיותרים פה, משהו יכול להיות?
אילן פרץ
לא אדוני, ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
אתם לא חשבתם שאני אעשה ישיבת מעקב בגלל שאתם רגילים לזה.
אילן פרץ
לא. רגע, רגע. שנייה, יש תשובות. בהמשך לדיון שקיימת בחודש אוקטובר, שם הוחלט שהמשטרה תגיש תפיסת ביטחון, לפחות בהיבט הפלילי - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק בהיבט הפלילי אני מדבר.
אילן פרץ
כן, כן. מפקד המחוז הדרומי דאז, נציב יורם הלוי, מינה צוות בראשות ניצב משנה אשר לוי מפקד מג"ב דרום להכין תכנית כזאת. אכן הוכנה תכנית שהוצגה לאישורו, הוא אישר את התכנית כפי שנקבע כאן. התכנית הזאת הועברה ללשכת המפכ"ל ומלשכת המפכ"ל היא הועברה למעשה למשרד לביטחון פנים, כמו שאנחנו נוהגים לעבוד בדרך כלל, כך היה. אני מבין שהתכנית הזאת לאחרונה הועברה למשרד לביטחון פנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, אנחנו בוועדה נתונים בתהליך? אני שואל.
שבתי גרברציק
אנחנו לא מעבירים ישירות לוועדה אלא דרך המשרד לביטחון פנים.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, תעביר את זה דרך מי שאתה רוצה, רק תעביר לנו לוועדה.
אילן פרץ
המשרד לביטחון פנים צריך להעביר את זה לוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
דקה, אתה רוצה שאני אביא את השר לביטחון פנים לשאול אותו איפה זה? אני שואל.
אילן פרץ
באופן עקרוני השאלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא מכובד רבותיי.
אילן פרץ
השאלה אם הוכנה תכנית, התשובה היא כן, הוכנה תכנית. התכנית עברה את המשטרה והיא - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת לא השאלה, לא, לא, זאת לא השאלה. אני ביקשתי לקבל תכנית. לא שאלתי אם הוכנה תכנית, ביקשתי לקבל את התכנית ולדון על התכנית. אני מכיר מספיק את התכניות שכתובות בשתי שורות. אני לא אומר שזאת התכנית, אבל אם אני עושה פה דיון ועוד דיון ועוד דיון אז אתם מספרים לי ששלחתם את זה לשר. בסדר, אין לי בעיה עם הנהלים הפנימיים, אז תעבירו, מה שנקרא ,למפכ"ל, לשר, למה שנקרא. כמו שהיינו כותבים בצבא, דרך הסמל מ"פ בהצדעה, אבל בסוף זה לבוא לכאן לדיון. יש שתי אופציות, או שאני מזמין את המפכ"ל כאן לדיון על התכנית – אני חשבתי שזה לא בדרג שלו. אני חשבתי שאתם צריכים. אני לא מחפש כרגע איזה גנרל גדול שיבוא להציג את התכנית, אבל מישהו שהוא בקיא בתכנית, שבנה אותה וסביר להניח שגם היה בצוות שהוביל אותה, שיבוא לוועדה ויציג לנו את התכנית כל עוד זה לא מסווג. אני בקשתי לחלק אותה לשני חלקים, גם התכנית שלכם כמשטרה בסד"כ (סדר כוחות) המשטרתי הקיים. גם פירוט אמצעים קרקעיים אם צריך, אמצעים נוספים ומהי העלות שלהם, זהו. זה בדיוק מה שאני מחפש. אני לא ביקשתי. אם הייתם אומרים לי 'אין כסף' לא הייתי אומר לכם תביאו, תשימו לי את התכנית, אני אלך אחרי זה ואטפל בנושא של הכסף. מה אתם אומרים?
אילן פרץ
אני אומר שהתכנית שהוכנה, אני אומר שוב פעם, עברה את אישור התכניות אצל מפקד המחוז, הועברה למטה הארצי. כשאני קראתי את הפרוטוקול מהדיון הקודם לא הבנתי שאנחנו נצטרך להציג את התכנית כאן, לא הבנתי מהפרוטוקול ואני מתנצל. אני - - -
היו"ר דוד אמסלם
כתוב. אני אקריא לך: "בסיכום הישיבה" אגב, זה התזכורת. "ביקשה הוועדה ממפקד דרום לקיים פגישות עבודה עם ראשי המועצות ולהגיש לוועדה מסמך מקצועי שיפרט את בעיית הפשיעה בדרום ואת הצרכים המבצעיים של המשטרה כדי לקדם את חיזוק ביטחון הפנים באותם יישובים" וכו' וכו' וכו'. כתוב.
אילן פרץ
להגיש את התכנית - -
היו"ר דוד אמסלם
כתוב. אני לא יודע, כתוב. זו התזכורת. אני מספר לך, אתה היית בדיון?
אילן פרץ
לא.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שמפריע, לכל דיון בא מישהו אחר ואז הוא לא יודע מה קרה בדיון הקודם.
אילן פרץ
עוד פעם, אני מסתמך על הפרוטוקול, לא על התזכורת שאתה כרגע קראת.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, אני מצטער שאני כועס עליך, אתה יודע, אתה השליח, אין לי מישהו אחר. אגב, מה שנאמר בפרוטוקול זה מה שנאמר בתזכורת, אבל אני רוצה להתקדם. בסיכום אני אגיד מה אני רוצה לעשות.

כאן אני רוצה להעביר את רשות הדיבור באמת גם לעידאן וגם לשי שהם שני ראשי מועצה, יש שם עוד ראשי מועצה, אבל הם הציפו את העניין, כדי שייצגו בפניכם עוד פעם את הנושא ברמה העקרונית. בבקשה עידאן ואחרי זה שי.
תמיר עידאן
אני אשלים. אני רק אומר שבתקופה האחרונה אפילו חלה עליית מדרגה. שוד מזויין שהיה בתוך בית של קשיש בן 85. נכנסו אליו ב-12:00 בלילה, קשרו אותו לכיסא, קיבל מכות. הדבר הזה זה לא רק ברמה הפרטנית של המקרה המסוים הזה, זה גורם לאנשים להסתכל ימינה שמאלה ולהגיד: 'רגע, מה קורה פה'. אם באמת עשינו עם המועצה ביחד שערים של 50%. הנה שמנו פה מצלמה בכסף שאין לנו. לאן הולכים עם הדבר הזה? אפשר לדבר על צמיחה דמוגרפית. יש לנו את עוטף עזה, ברוך ה' שקט עכשיו. אנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק, תרגילים, בודקים, גדרות, שערים, מגניות ומצד שמאל מלחמה חדשה. אנחנו פה שקטים ומתעסקים עכשיו במלחמה בצד שמאל כשבסוף רוצים להביא תושבים לאזור הזה. להביא תושבים, לא מספיק לתת להם חינוך טוב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לחדד את מה שאמרת בגלל שגם החברים כאן מהאוצר לא היו בדיונים הקודמים. זה אומר שעד 7 ק"מ. דרך אגב, זה 7 ק"מ, 7 ק"מ ומטר - - -
תמיר עידאן
וסנטימטר.
היו"ר דוד אמסלם
וסנטימטר. שמה ב-7 ק"מ הצבא לוקח אחריות, ממגן ומה שצריך. מ-7 ק"מ ומטר כאילו אין מדינה, זה ראש המועצה.
תמיר עידאן
אצלי המועצה, למי שלא מכיר, מחולקת ל-8 יישובים שהם בעוטף ו-8 יישובים שהם לא בעוטף. זאת אומרת, לחצי מהמועצה שלי יש לה מרכיבי ביטחון ולחצי מועצה אין לה כלום. עכשיו, מועצה שיש לה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם אם זו מועצה אחת?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תמיר עידאן
גם מועצה אחת. אדוני, אני יושב בישיבת מליאה, 8 יישובים בעוטף מקבלים את מרכיבי הביטחון ואת שיקום התשתיות, הטבות במס, הטבות בארנונה ומיגון בתי המגורים, 7 ק"מ וסנטימטר מצד השני של השולחן לא מקבלים כלום, אפס. לא נעים, אבל הכול בשיקום תשתיות, כיכרות ויופי, בסוף הדברים מסתדרים.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נדבר ביטחון.
תמיר עידאן
בדיוק. אנחנו רוצים להביא תושבים לאזור הזה. ברוך ה' תושבים מגיעים, אין מגרש אחד ריק. אבל, היום - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא שואל על כפר מימון.
תמיר עידאן
כפר מימון הוא אחד היישובים בפנים, בתוך ה-7 ק"מ.
היו"ר דוד אמסלם
6,900, מזל שלו.
תמיר עידאן
למשל מושב תקומה שנמצא ב- 6 נקודה משהו, במלחמה הקודמת הוא היה בוויכוח אם בודקים עד הדואר או עד הקצה. אמרו, 'טוב, עד הדואר זה עובר את ה-7 – ביטלו להם את כל ההטבות. מלחמת עולם שנה וחצי להגיד: 'לא עד הדואר, יש פה בתים גם עד הדואר'. 'לא, עד המזכירות'. פשוט הזוי. לא משנה- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אפילו יישוב שנמצא בחלקו בתוך - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא רק יישוב, זה מועצה. לדעתי הוא לא יכול להתעסק במועצה שלנו בשני - - -
תמיר עידאן
מה שקורה באמת בשורה התחתונה, התחושה בשטח לא טובה. בשבת האחרונה, השכן שלי, מ-41, בסדר, נשוי לאחות של האימא שלי, מ-41 - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מ-41, אני לא מבין את המושג הזה.
תמיר עידאן
שוטר. סגן מפקד המחוז. מ-41, שכן שלי, גדר בגדר. נכנסו אליו הביתה, לקחו את האוטו של הבן שלו, שברו את כל האוטו של אשתו. אשתו מסתכל ימינה שמאלה 'מה, הולך פה. בעלי מ-41 נכנסים לי, אוטו משטרה בחוץ'. עזות מצח שאין כדוגמתה. לצערי, היום משאית ברוורס נכנסת מעמיסה בתים, חושבים שהיא מעבירה דירה, מרוקנים בתים. פשוט לא יאמן, מסתובבים בשכונות. סיפרתי בפעם הקודמת בוועדה, במושב שרשרת שחטו כלב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אגב, אני מספר את הכל דיון בתחום את הסיפור של הגברת הזאת. ראיתי את המכתבים, העברתם לנו גם את המכתבים.
תמיר עידאן
שחטו כלב בכניסה של הבית. יוצאת הגברת ב-6:00 בבוקר, חשבה רצחו מישהו. כל העולם הגיע, משטרה, בלגן ובסוף התברר ששחטו את כלב, זרקו אותו מאחורי הבית, כל הבית דם, הקירות עם טביעות. פשוט נורא ואיום.

באמת יש יישובים יפים, משגשגים, משפחות באות, הדבר הזה יכול לגרום לקרייס. להגיד מה עושים האחרים, אני לא יודע מה עושים האחרים. פה יש לנו בעיה, צריך לראות איך פותרים אותה. הוכח, המשטרה תגיד את זה אדוני, היא תאשר את זה, בכל היישובים ששמנו בהם בעצמנו גדרות ושערים וטרסות פשוט זה נעצר, זה הגיע לאחוזים מאוד מאוד נמוכים. כנראה שמגיע גנב ורואה את זה הוא אומר 'מה, אני אשתגע פה, אני אלך ליישוב ליד'. מחפש מקומות אחרים. צריך לראות איך פותרים את הסיפור הזה. באמת זה גורם לנו למצב מאוד קשה בתוך היישוב.
היו"ר דוד אמסלם
שי בבקשה.
שי חגג'
קודם כל אני מתנצל, אני קצת צרוד. בקצרה, אני אקרא מכתב שקיבלתי הבוקר.

"מכובדי, לפני כשנתיים במהלך צוק איתן החלטנו לעזוב את רמת השרון עיר מגורינו" באים הרבה מהמרכז אלינו ואני שמח על כך "ולעבור למושב בדרום. אנו מאמינות שציונות זו לא מילה גסה ולגור בהקהילה זו ברכה. התנדבנו לשמירות במושב מיד עם הגענו, זאת עם תינוקת בת שבועיים, כדי לנסות למגר את הגניבות ששמענו עליהם מרחוק. עם הזמן השמירות התאדו וכך גם כוחות השיטור שמדי פעם ראינו. שמענו על פריצות במושב ליד וחשבנו על אזעקה לבית. התעדכנו בפריצה לרכב כזה או אחר ושקלנו מצלמות אבטחה. אך לאורך כל הדרך האמנו כי שער המושב הסגור יגן עלינו. המשמר האזרחי והמשטרה בוודאי עושים מלאכתם נאמנה. לפני חודשים באישון לילה פרצו אלינו הביתה עת ילדיי הקטנים ישנים במיטותיהם. גנבו לנו מספר פריטים ואת הרכב. כוחות המשטרה הגיעו בהרכב מלא ודי מהר, אך פתרונות אין. את הרכב לא מחפשים, את החשודים לא מחפשים גם כן, ולנו נותר להודות על חלקנו הטוב שמדובר רק על רכוש ומזל שיש ביטוח. השבוע, כשגנבו לנו את הרכב השני, תוך חודשיים, להודות על מזלנו הטוב מרגיש כמו אופיום להמונים. לא יתכן שאין מימון למשמר, לשער או לפטרול קבוע. אם אחד מהילדים שלי היה מתעורר ורואה פורץ בעיות התקציב היו הצרה הקטנה ביותר. אנחנו חיים במציאות מטורפת, הגנה מגניבות רכוש יכולה להועיל גם לביטחון האישי, זה צורך השעה. כולי תקווה שימצא התקציב כדי להגן על ביטחוננו והשארתינו בדרום. אווה ודניאל בן טל".

אלו תושבים שבאו מרמת השרון. תבינו, אנחנו חיים בנגב, בפריפריה. אנחנו רוצים להביא תושבים אלינו, אנחנו שמחים שהם באים, אנחנו עושים הכול כדי שהם יבואו. אני יכול לעשות כיכרות, ואני יכול לעשות רמת חינוך מאוד מאוד גובהה, אבל אם בסוף אין ביטחון אישי לא יעזור לי שום דבר. אם הילד מפחד לרדת מהאוטובוס הצהוב ופוחד להיכנס לבית כי הוא חושב שיש גנב בבית - - -
היו"ר דוד אמסלם
המשטרה, אתם שומעים אותו? הוא מדבר אליכם.
שי חגג'
אם הוא פוחד שיש גנב בבית אז לא יעזור לי שום דבר. זה אליכם ואתם מכירים טוב מאוד.

תראה, החבר'ה האלה הם חבר'ה טובים, חבר'ה משלנו. אנחנו לא שתי קבוצות, אנחנו באותו צד. אני אוהב את האנשים האלה- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מדבר אליהם ברמה האישית. המערכת כאן כרגע.
שי חגג'
לא ברמה האישית. כמו שאמר תמיר, במושבים שהצלחנו ליצור מיגונים כמו שערים, כמו טרסות, זו לא השקעה של הרבה כסף. מה שהמשטרה לא הספיקה לעשות אנחנו עשינו וראית את הטבלה. אם אנחנו נקים מוקד רואה במועצות שלנו, מוכנים לעשות מוקד רואה משותף, לא צריך שכל מועצה יהיה לה, אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. אם נעשה שערים בכניסה וטרסות מסביב, אני אומר לכם ש-90% מהפריצות האלה תרדנה, ואתם יודעים את זה. תגישו תכנית מסודרת, תביאו אותה לוועדה, כסף אנחנו נדאג למה שהגורם המקצועי אומר שזה מה שצריך לעשות. אני מבקש לא לחכות עוד פעם מאוקטובר למרץ, אלא לעשות בחודש הקרוב זה הכול, כי בינתיים קורות עוד פריצות ועוד פריצות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
תמיר עידאן
אדוני, רק מילה אחרונה. אני רוצה להזכיר, בישיבה הקודמת ישב פה מפקד המחוז יורם הלוי והוא אמר בפה מלא: 'במלחמה היו אצל תמיר עידאן בשדות נגב, הבטיחו לו גם המפכ"ל', והוא אמר את זה כאן, 'גם השר לביטחון פנים'. במלחמה הכול היה מאוד נחמד ישבנו בחמ"ל, טילים. מה, כולה מדובר ב-500-600 אלף? מיד אחרי המלחמה, אנחנו נמצאים שנתיים אחרי, אז גם הבטחות, גם כוונות והכול טוב ויפה. צריך לחתוך אחת ולתמיד.
שי חגג'
דרך אגב, לא נעים לי, היישובים שלי הם 7 ק"מ ו-100 מטר ולכן הם לא קיבלו שום אמצעי מיגון, זו בדיחה רעה, אבל זו עובדה, אבל עינינו אינה צרה בעוטף כי מגיע להם, הם יושבים בציר בעייתי. כולנו יושבים בציר בעייתי, צריך למצוא פתרונות.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, אגרת שמירה גם אתם גובים.
תמיר עידאן
לא גובים. אתה יודע, בנתיבות למשל יש מוקד רואה. אצלי מבקשים העסקים שנמצאים בתוך נתיבות להתחבר אליהם, אומרים להם: 'לא, זה רק לתושבי נתיבות'. שימו לנו מוקד רואה שלנו, זה לא פרטי של אף אחד.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל אני רוצה לשמוע מה עמדת האוצר בעניין הזה. תראה, אתה שומע את ראשי היישובים, רציתי לדעת מה עמדתכם המקצועית בתפיסת העולם. הרי איך אמרתי, תראה מה קורה פה. יש צבא – מקבל 60 מיליארד שקל, יש משטרה – מקבלת 15 מיליארד ויש עוד גופי ביטחון במדינת ישראל. אני מאמין שכולם ביחד מקבלים 100 מיליארד ופה לכל בית פורצים. קודם כל יש בעיה במערכת, זה ברור, אני לא יודע אם של הצבא או של המשטרה. דרך אגב, הוא גם לא יודע להבחין מה פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) לבין דבר שהוא בעצם פלילי. פורץ כזה שמגיע, סביר להניח שחלק גדול מהם מגיעים כשב"חים (שוהים בלתי חוקיים) מהאזור ומהר מאוד אירוע שבא כאירוע פלילי יכול להתפתח לאירוע פח"ע.
שי חגג'
זה קרה בחודש שעבר בתלמי בילו. הסתבר שפריצה שהתגלתה תוך כדי, הבנאדם פצעו אותו ביד וטוב שלא נגמר אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני לא חולק על כך שאין ספק שמה שהציגו ראשי המועצות זה דבר מאוד בסיסי. מדובר בהגנות מאוד בסיסיות: גדר, שער וזה כמה מצלמות. לא מבקשים עכשיו איזה מיגונים של בטון בעובי של מטר, זה בסיסי. אני מניח שכל אחד היה מבקש לעצמו והוא גם היה עושה את זה עם עצמו אם זה בבית הפרטי שלו. לכן אני רוצה לדעת מה עמדתכם לגבי איפה המדינה נמצאת בקטע הכסף. עזוב, המשטרה תכין את התכנית, אני אעמוד על כך, היא תכין. בסוף אנחנו נבוא לשאלה של הכסף, אז הם יגידו 'אין לנו כסף' ואז אני אדלג אליכם.
עמיחי דוד
קודם כל אני עמיחי דוד ממשרד האוצר. קודם כל, אני לא מכיר את הנושא. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא אל מול המשרד לביטחון פנים ואל מול המשטרה גם. הנושא הספציפי הזה, אני שומע אותו פה בפעם הראשונה בעצם. אני מבין שיש תכנית למשטרה שתוצג גם פה. קודם כל היא צריכה לעבור את הצינורות המקצועיים ואת המשרד לביטחון פנים. במידה ויהיה צורך אנחנו נקשיב ונדון בשיתוף פעולה, כמובן כמו שאנחנו עושים תמיד, כמו שתמיד אנחנו עובדים איתם. ברגע שיעלה נושא התקציב אנחנו נראה ביחד בשיתוף פעולה עם המשרד לביטחון פנים, מטפלים.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, נתת לי תשובה שהיא אמורפית ככה, בסדר, אבל אני אחדד את זה בסיכום. בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ממש במשפט, פשוט אני בין וועדות. קודם כל תודה רבה שאתה מקיים את הדיון הזה. כולנו עם ראשי היישובים. יושב ראש הוועדה על ציר של שבוע אחרון של דיונים דחף במיוחד את הנושא משום שהיה חשוב לו.

אני באמת עומד מולכם, אתם כראשי היישובים, אני יודע שיש לכם את ההתמודדויות כמו כל ראש יישוב או כל ראש מועצה או כל אחד בהגדרה שלו, ולכם יש תוספת בנושא של עבודה, בעיות של מרחק, בעיות של ביטחון ואתם צריכים להתמודד עם עוד בעיה שהיא נוספת. היינו צריכים להוריד אותה מעליכם, זה לא הדבר שהייתם צריכים להתעסק איתו ובאופן כל כך מסיבי.

אדוני היושב, יש איזו הרגשה שרחוק מהעין רחוק מהלב. נמצאים רחוק אז רחוק. אני מדבר על עצמי. יישוב פה באזור - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אחדד לך את זה אפילו יותר. אנחנו עשינו כאן בוועדה, לדעתי, היום ראיתי כאן, ספרתי 200 דיונים מתחילה. המסקנה שאני מגיע אליה עוברת כחוט השני בכל דיון. אתם רוצים תבדקו אותי, ככל שאתה חלש יותר ככה רומסים אותך יותר חזק. תהייה בפריפריה, ידרכו עליך יותר חזק. תהייה נכה, אתה בבעיה הרבה יותר קשה. תהייה איזה קשיש, אתה בכלל לא מעניין אף אחד. הנה, קודם עשינו את הדיון, אתה היית כאן, על העובדים הסיעודיים, קטסטרופה – הם לא מעניינים אף אחד. תהייה חזק, תקבל מה שאתה רוצה. בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בגמרא זה מופיע בלשון, אני יודע שלך אני יכול להגיד את זה, אתה אף פעם לא תמנע ממני מלהגיד - - -
היו"ר דוד אמסלם
תהייה אתיופי, בכלל לא תבוא לארץ. דרך אגב, לא תהייה יהודי. באותו רגע אתה לא יהודי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
העניות הולכת אחר העני. זה על המשקל שאתה אומר: רחוק מוחלש, יש קשיים אז מתווספים עוד קשיים. בכל פרמטר, בכל פרמטר כמו בכל מקום בארץ היו צריכים לטפל בעניין הזה באופן הרבה הרבה יותר תועלתי ויעיל יותר. עלות מול תועלת, גם אם ניקח את העלות מול תועלת, כמה אתה צריך להשקיע כדי למנוע את זה? יש לך יותר מכל מקום רגיל. עכשיו צריך להבין שזה לא רק פגיעה ברכוש, אנחנו רואים פגיעה ברכוש וכאן זה לא רק בפגיעה ברכוש. כאן יש גם פגיעה בביטחון האישי שזה הרבה יותר. כמו שאמרת, תושבים לא מגיעים. המשמעות של הפגיעה ברכוש מקבלת פה ממדים בנפח הרבה יותר גדול, אני לא מדבר כאן, אבל הילדים, הביטחון העצמי של הילדים. הילדים, אנחנו צריכים להתמודד עם פחדים כאלה ואחרים. בנוסף לכל זה יש גם הדבר הזה שנכנס לתוך הבית.

אני חושב שאם אנחנו, ההרגשה שלי ואני לא יודע לקרוא כאן את המשטרה, אני כתושב, אם לא יכולים למנוע פריצות אז איך אפשר למנוע אירוע של פח"ע? אם אי אפשר למנוע אירוע כזה אז מה יגיד, אתה אומר שזה יכול להתפתח, פעם אחת. פעם שנייה, אדם אומר שאם אתה לא יכול למנוע את זה, הרי זה כמעט על אותו מסלול, איך תמנע אירוע חבלני.
היו"ר דוד אמסלם
אני רק רוצה להגיד למשטרה, בדיון הקודם שלא הייתם, היו שוטרים אחרים, ראשי המועצה הציגו נתונים. היה שם מושב אחד שכל הבתים במושב נפרצו, תבינו על מה מדובר. לא מדובר שנפרץ בית פה ובית שם. הם נתנו את הנתונים, אני הזדעזעתי, מפקד המחוז היה פה. יש שם מושבים שכול הבתים נפרצו תוך שנה, זה משהו הזוי. אתה יודע, ראש הממשלה אמר, ואני מסכים איתו, במינוי המפכ"ל שמשטרה זה הכול, אין משטרה "איש את רעהו חיים בלעו". אין כלום, אין דמוקרטיה, אין חברה, אין כלום, לכן המשטרה זה נושא חברתי ממדרגה ראשונה. כל עוד אין משטרה, לתושבים אין ביטחון – אין להם כלום, הם מרגישים כמו עלה נידף ברוח, הוא לא יודע מתי יפרצו לו. אדם יוצא מהבית, לא יודע מתי יפרצו לו, הוא משאיר את הילד בן ה-,10 לא יודע אם יבואו, האם ישאיר אותו או לא ישאיר אותו. כל החיים שלו סביב הדבר, המחשבות שלו הן סביב הדבר הזה כל הזמן. לכן אני ביקשתי להכין את התכנית, לשבת איתם. באמת זה נושא מאוד מאוד חמור. אני רואה אותו כנושא מאוד חמור ואני כל פעם מזדעזע מחדש כשאני יושב בכיסא הזה, איך יכול להיות שיש בעיות בסדרי הגודל האלה. אני מניח שלא חיכו לאמסלם דוד שיספר את זה, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני. אתה יודע, עולם כמנהגו נוהג, כאילו כלום לא קורה. עובר עוד יום ועוד יום. כמו שאמרתי, את הדיון הקודם עשיתי לפני חצי שנה, ואנחנו מבקשים באמת להתחיל להתקדם עם זה.

אם מישהו רוצה להעיר משהו נוסף, בבקשה כי אני רוצה לסכם.
אילן פרץ
אני רוצה להגיד רק מילה אחת אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אילן פרץ
כאילו משתמע שהמשטרה מקבלת את זה כאילו זה כוח משמיים ושאנחנו חיים עם זה בשקט ועובר עוד יום ועוד יום ועוד יום, אבל זה ממש לא הדרך בה אנחנו חיים ומקבלים את זה. דווקא הדוגמה שראש המועצה נתן כאן, שלסגן מפקד המחוז נפרץ הבית שלו, ניסו לגנוב לו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע, הוא גם תושב. אז מה, יביא פלוגת מג"ב לשמור על עצמו?
אילן פרץ
ממש לא. אנחנו קודם כל תושבים יש לנו ילדים והפשיעה נוגעת בכולנו, אנחנו חלק מזה. אנחנו חלק מהמרקם החברתי גם במושבים - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה בסדר. זה שאתם חלק מהקורבנות זה בסדר, אתם גם תושבים – זה לא לשם.
אילן פרץ
מה הפואנטה, הפואנטה שאנחנו לא חלק מהקורבנות, ממש לא. אני אדבר גם כמרחב נגב, בדגש על מרחב נגב. אני סגן מפקד המרחב. בשנה האחרונה אנחנו רשמנו ירידות יפות מאוד בפשיעת עבירת הרכוש. זה מקום מאוד בטוח לחיות בו. יש הרבה יישובים, מושבים וערים בטוחות מאוד, עם ירידות יפות מאוד בפשיעה, גם באלימות וגם בפשיעת רכוש. אנחנו תופסים הרבה מאוד עבריינים, הרבה מאוד פורצים ואנחנו לא עוברים את הימים כאילו 'איזה יופי' ואנחנו נחים על זרי דפנה.

השוד שציין ראש המועצה בבית הגדי, זה שוד שבו תפסנו שלושה תושבי נתיבות שעשו שחזור. היום מגיע אותו קשיש שנשדד עם עוגה יפה ללשכת מפקד התחנה שנמצא איתנו כאן. זה לא כזה עובר על ידנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
עוגה על מה, על זה שתפסתם את - - -
אילן פרץ
שתפסו את השודדים שנכנסו אליו הביתה באמצע הלילה וגנבו לו את הכספת. אלו לא דברים שבאים מעצמם ולא באים לתחנה ומסגירים את עצמם. אנחנו עושים עבודה מאוד קשה. בחודש האחרון הגזרה הזאת, גם שדות נגב ובכלל המושבים עצמם העבודה עובתה. השוטרים עובדים לילות כימים כדי לתת ביטחון לתושבים ועושים עבודה קשה ונאמנה. היה חשוב לי להגיד, כאילו ככה בסוגריים, כי זה לא משהו שאנחנו חיים איתו בשלום. המלחמה בפשיעה היא הייעוד שלנו, אנחנו רואים בזה שליחות ולא סתם.
היו"ר דוד אמסלם
אילך ברשותך, בוא - - -
שי חגג'
אני אוסיף מילה לדברים שלי. אני באמת חושב שהם משתדלים לעשות עבודה, אבל בואו ניתן את הביטחונות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל עזוב, בוא נסכם שיש השתדלות אישית, זה לא הנושא. עזוב, זה גם לא נושא אישי. אילן, אל תיקח את זה לשם.

בישיבה הקודמת היה פה מפקד המחוז. תראה, עם עובדות אי אפשר להתווכח. תבין, אני אומר לך שכמעט, באחריות אני לא חושב שיש הרבה יישובים שמוכנים לסבול שכל הבתים במושב, זה הזוי. אם לא הייתי מאמין לשי ולעידן הייתי חושב שהם עובדים עלי, כל הבתים, היה מושב אחד שהוא ציין. הם הביאו דוח פריצות בדיון הקודם. קודם כל, כל המושבים נפרצו, כל המושבים. כל המושבים נפרצו בסדרי גודל רציניים, היה מושב אחד שכל הדירות נפרצו. אני ציפתי שאחרי שאנחנו מדברים עם מפקד המחוז שתבוא המשטרה תגיד: 'עזוב דודי, אנחנו לא נכנסים כרגע לפטרול של שוטרים, כמה ולמה והאם עם כובע בלי כובע', זה לא ענייני. אנחנו באים כרגע לסיפור של המכשול הקרקעי, אז אנחנו מציעים. עשינו סיור במושבים, הלכו לראש המועצה, עשינו איתם סיבוב, בדקנו מושב מושב, נדדנו קצת באוטו ולא ברגל. אנחנו צריכים גדר בערך 2 ק"מ לכול, 4 פרוז'קטורים, שער חשמלי ושני סוסים – זאת השפה שאני מבין. כמובן שאחרי זה הפטרולים שלכם ואיזו ניידת ואיזה צבע של הצ'קלקה, אני לא נכנס לזה. זאת תכנית שהתושבים מצפים במינימום. לא צריך להיות כאן גנרלים גדולים כדי להבין שלשם צריך ללכת. מה שנשאר זו סוגיית הכסף. זו הסוגיה ששם לא הייתי מבקש ממך לתת לי את הפתרון.

אני מבקש, אני אקיים דיון מיד בתחילת המושב הבא. שם אני אבקש להציג את התכנית שאתם הכנתם כבר, לא צריך להכין אותה עוד הפעם. אם אתם עדיין רוצים לעשות התייעצות נוספת עם ראשי המועצה, אני הייתי מציע לכם להכין תכנית בשיתוף איתם. הם גרים שם, הם מכירים את העסק. איך אני תמיד אומר, 'השכל לא יושב אצל אחד'. בואו תשתפו אותם קודם כל בתכנית. יכול להיות ששי יגיד לך: 'שמע, מהניסיון, במקום לשים את המכשול 2 מטר גובה, 1.5 מטר מספיק. במקום לשים גדרות כך וכך בוא תשים 2 פרוז'קטורים'. בואו תתייעצו איתם. הם חלק מהתהליך. הם גם הקליינטים וגם שותפים מלאים לעניין.

אחרי שאתם בעצם תחליטו באיזה יישוב, פר יישוב, מה המכשול הקרקעי שצריך לעשות שם, תתמחרו אותו בהערכה מה בעצם האומדן של הביצוע. אנחנו נשב, כאן אני אצטרך גם אתכם, גם את ראשי המועצה וגם את האוצר לראות איך החלוקה. הרי בסוף של דבר, בוודאי לא יעלה על הדעת שראשי המועצה יצטרכו לספוג נושאים שהם פר אקסלנס ביטחוניים. בדיון הבא, כשיש לי מצע לדיון, אחרי זה יש וויכוח של האחוזים האם שליש או 40% או 20%. זה מקדם אותנו עוד צעד. לכן זה מה שאני מבקש מכם.

אתם באוצר, אני מבקש לבוא מוכנים לעניין הזה בנושא הצבעת המקורות. אל תבוא ותגיד שהמשטרה תשלם גם היא לא רוצה. יש לכם אחריות בעניין הזה. אם אתם מכירים בצורך אז לפעמים כשצריך אז לוקחים. בסדר?

תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:17.

קוד המקור של הנתונים