ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/03/2016

חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 165

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ג באדר ב התשע"ו (23 במרץ 2016), שעה 10:15
סדר היום
הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל גרמן

אורי מקלב

רויטל סויד

בצלאל סמוטריץ

רחל עזריה
חברי הכנסת
ענת ברקו

דב חנין

יעל כהן-פארן

אברהם נגוסה

מיכל רוזין
מוזמנים
צביקה קרמן - ר' חטיבת תכנון, משרד הביטחון

שלומי מלכה - ע' יועמ"ש משהב"ט, משרד הביטחון

ג'וש יהושע פדרסן - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

ערן ניצן - משרד האוצר

אלי רוזנפלד - לשכה משפטית, משרד האוצר

איריס וינברגר - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

רמי מזרחי - מנהל תחום מפקח ארצי מחלקה כלכלית, משרד האוצר

שירה הראלי מזרחי - עו"ד, משרד האוצר

אמיר אדרי - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נועה סוניה עמירב - משפטנית, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דרורה שפירא - לשכה משפטית, משרד הפנים

זאב ברל - סגן מנהל מינהל סביבה, משרד הכלכלה

אגם אביגיל דניאל - עוזרת משפטית-מכרזים חקיקה אזרחי, משרד הכלכלה

עמיר שקד - לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

איתמר בן דוד - מנהל תחום תכנון, החברה להגנת הטבע

אבישי זהבי - יו"ר פורום יצרני ומשווקי השקיות, איגוד לשכות המסחר

ישראל לאון - חבר פורום יצרני ומשווקי השקיות, איגוד לשכות המסחר

טל שוחט - ראש אגף אריזות, איכות הסביבה

ערן מאירי - היועץ המשפטי, שופר סל

אבירם פרוסט - בעל המפעל רב סל

אהרון כפיר - יח"צ של הבעלים של מפעל רב סל

בועז סיטי - רון גזית רוטנברג ושות'

דוד דהאן - יו"ר ודובר הארגונים החברתיים בכנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
אז בואו נתחיל בשקיות. דרך אגב, בחוק השקיות, גמרנו את הדיון, אנחנו מביאים אותו רק להצבעה, יש פה כמה שינויים קטנים ואני מביא את זה ישר להצבעה. בבקשה.
תומר רוזנר
כן. השינוי הראשון הוא בעקבות ההערה לגבי הסכומים. אנחנו נשנה את סכום ההיטל בסעיף 3(א)(א) ל-8.54 אגורות ולא 8.55 כפי שמופיע.
לירון אדלר
בסעיף 4(א) הסכום של ההיטל יהיה 8.54 ולא 8.55 כדי שבעיגול הסכומים עם המע"מ זה ייצא 10 אגורות.
תומר רוזנר
הערה שנייה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני עוד מעט אקריא את המכתב ששר האוצר שלח לנו. בעיקרון - - -
אלידור בליטנר
מחיר המינימום יוצא ההיטל, 8.54 בתוספת מע"מ זה 9.99, רק בשביל הפרוטוקול ולא 10.
לירון אדלר
בסעיף של ייעוד כספי ההיטל.
קריאה
איך יחזירו עודף?
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה העניין, שלא צריך להחזיר עודף.
קריאה
המחיר בכל מקרה הוא מחיר מינימום.
תומר רוזנר
בעקבות ההערות שהיו פה שונה הסעיף שנוגע לייעוד כספי ההיטל, שמופיע בסעיף 4(א)(ב).
לירון אדלר
4 (א)(ב), יש פה שני שינויים קטנים. לגבי הסיוע ליצרנים, לגבי כספי ההיטל לסיוע ליצרנים יהיה כתוב 'וכן יכול שישמשו למתן סיוע ליצרנים של שקיות נשיאה, בין היתר לשם התאמת פעילותם להוראות חוק זה'. זה לגבי הסיוע ליצרנים. בפסקה (2) בסעיף קטן (ב) - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבהיר. צחי, אתה לא מבין את הסיטואציה, אם לא, אני הולך על הקו של החוק שלנו. תבין, אתם לא עושים לנו טובה בעניין.
קריאה
לא.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
לירון אדלר
ביקשו להבהיר שאם הוקצו כספים מכספי ההיטל ונשאר עודף תשמש היתרה לצורך קידום מטרותיו של חוק אוויר נקי תשס"ח-2008 או תועבר לתקציב החשבון הנפרד האמור בפסקת משנה (1) של שנת התקציב של אחרי אותה שנה, למימוש המטרות המנויות בסעיף קטן זה. זאת אומרת אם נשארה יתרה ממטרות חוק השקיות אפשר לנצל אותה או לצורך קידום המטרות של חוק אוויר נקי או שהיתרה תועבר כבר לתקציב של השנה הבאה ואפשר יהיה להשתמש בו שוב לכל המטרות האלה, של השקיות ושל אוויר נקי.
היו"ר דוד אמסלם
מדובר על מה שנקרא קופה צוברת שמטפלים בשני אפיקים, או בשקיות או באוויר נקי.
תומר רוזנר
בסעיף 27 לחוק שעניינו החלה על עסקים קטנים נשמעו פה הערות של משרד המשפטים שהוועדה ביקשה מאיתנו לבדוק אותן. לאחר בדיקה והבהרות שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה אין שינוי בנוסח הסעיף.
לירון אדלר
דבר אחרון, לגבי הנושא של דיווח על שקיות במלאי, גם כן בעקבות ההערות שהיו כאן, זה בסעיף 30(ב), זה יהיה כתוב ככה, 'בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד ליום תחילתו של החוק ימסור קמעונאי גדול למנהל מדי שלושה חודשים דוח על מספר שקיות הנשיאה החד פעמיות שרכש במהלך התקופה שלגביה מוגש הדוח, או במועד הרכישה האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מוגש הדוח, בהתבסס על תנועות המלאי כפי שיש לרושמן בספרי החשבונות שלו לפי כל דין; דוח ראשון לפי פסקה זו יימסר לא יאוחר מיום כ"ג בניסן התשע"ו-1 במאי 2016'. זאת אומרת הדוח שיהיה על המלאי הוא רק לגבי רכישת השקיות, או באותה תקופה שבה מוגש הדוח, או אם באותה תקופה לא נרכשו שום שקיות אז במועד האחרון של לפני תחילת התקופה.
ג'וש יהושע פדרסן
לגבי 4(א)(ב) בסוף בסוף אמרת בסעיף קטן זה, הוספת?
לירון אדלר
המטרות שמנויות בסעיף 4(א) שהן או חוק אוויר נקי - - -
ג'וש יהושע פדרסן
כשאת אומרת 'בסעיף קטן זה' - - -
לירון אדלר
סעיף קטן זה הוא כל סעיף (ב) שמדבר על המטרות.
היו"ר דוד אמסלם
סיימנו?
תומר רוזנר
סיימנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מחכה למכתב כרגע של האוצר. אנחנו לא נכניס את זה לחוק, אבל זו ההתחייבות האוצרית לסעיף הזה שהמע"מ יוחזר חזרה - - - עזבו את המע"מ, שיוחזר הסכום בשווי המע"מ חזרה לאותה קופה, מכיוון שאני עומד על כך שלא יהיה כאן, אנחנו באנו לטפל בנושא שקיות ולא שהמדינה תיקח קופון לנושאים אחרים. לכן כרגע זו ההתרחשות שקורית מאחורי הקלעים.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל זה מעכב לנו את החוק?
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע מתעקש שזה יבוא.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, בסדר, אני שואלת - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש פה איזה דבר ערכי. אם לקחנו כסף מהציבור בשביל לטפל בשקיות אנחנו לא מתכוונים לקחת את זה עכשיו לקנות בזה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז למה לא נכניס את זה בחוק?
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שיש בעייתיות עם זה בקטע החוקי, לכן אני אומר - - -
מיכל רוזין (מרצ)
השפעה רוחבית.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, אני מעדיף להסדיר את זה מחוץ לחוק, אם זה אפשרי, לכן כרגע, עד שהם יביאו את המכתב אני רוצה לעשות הפסקה ולעבור לחוק הבא.
תומר רוזנר
הם הציגו את ההסתייגות, עכשיו רק מקריאים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו חוזרים חזרה לחוק השקיות ואנחנו נמתין לסיכום שדיברתי עליו.
תומר רוזנר
אפשר להצביע בינתיים על ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. אנחנו נצביע על ההסתייגויות של חוק השקיות, ברשותכם. ננצל את הזמן בינתיים. תומר, לגבי חוק השקיות ערן תפס אותי אתמול לשיחה. לגבי הנושא של המשלוחים, הוא אתמול התעקש, הוא דיבר איתי על הנושא של המשלוחים, אני לא רוצה להיכנס למהות, אני דווקא רוצה להתקדם איתם, הוא אומר - - - תציג את העניין עוד פעם, ערן.
ערן מאירי
בוקר טוב. כבודו, אל"ף, אני הייתי בקשר עם היועצת המשפטית של הוועדה, הגב' לירון, שאמרה לי שהנוסח קיים, היא הציעה להוסיף פסקה מסוימת ועל הפסקה הזו אני חושב שאפשר להסכים, רק אני לא רואה אותה כרגע בנוסח הסופי.
תומר רוזנר
אנחנו לא חושבים שהנוסח - - -
לירון אדלר
אנחנו שקלנו אותה שוב ואנחנו לא רצינו להוסיף עוד - - -
תומר רוזנר
כן, אנחנו חושבים שהנוסח הקיים מאפשר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה נראה לי בונקר, תומר, אתה - - -
תומר רוזנר
תאמין לי שלא.
ערן מאירי
אני חושב שיש פה - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, בוא נשמע את תומר.
תומר רוזנר
כיוון שאני, גילוי נאות, לפני לא מעט שנים הייתי יועץ משפטי של שופרסל אז אני קצת מכיר את העניין. הנוסח הקיים מאפשר לרשתות השיווק להציע לצרכן כמות מסוימת של שקיות ואם הוא מסכים הם יכולים לספק לו אותה, ואם הוא לא מסכים שלא יעשו את העסקה. הם יכולים לעשות מה שהם עשו עד לפני מספר חודשים וזה לספק שלא בשקיות.
היו"ר דוד אמסלם
משלוחים. ערן, מה ביקשת ממני אתמול? איך הצגת את העניין?
ערן מאירי
קודם כל תבינו שלרשתות אין פה שום אינטרס כלכלי, להיפך - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הבנתי, אבל מה הצעת אתמול? תומר, לירון, זה אליכם, אני רוצה לשמוע אתכם, אחרת אני חותך את העניין.
ערן מאירי
אני כבר מוכן ואני אומר עוד פעם, מה שנאמר, לא על ידִי, על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, אני מוכן לקבל את הנוסח - - -
תומר רוזנר
אני שומע.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אתה לא שומע. בבקשה.
ערן מאירי
אני אומר שהועבר על ידי היועצת המשפטית של הוועדה נוסח שאני חושב שאפשר לקבל אותו אז אני לא מבין למה לא מקבלים אותו, שהוא אומר, כרגע זה ללא שינוי, עם הוספת פסקה אחת שאומרת 'ואולם קמעונאי גדול יהיה רשאי להודיע ללקוח כי עסקת מכר מרחוק תבוצע על ידו רק אם יסופקו גם מספר מינימום של שקיות שייקבעו על ידי הקמעונאי הגדול'. זה נוסח שהוצע על ידי היועצת המשפטית של הוועדה. אני חושב שהוא יכול לתת פתרון לסוגיה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בעצם רוצה לומר לי שאתה רוצה לתת - - - אנחנו סיכמנו שבמסגרת המשלוח יהיו שם כמויות במדרגות של שקיות שהוא יסמן לך, 10, 20, 30.
ערן מאירי
הוא לא יכול. אני רק מבקש שאנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מבקש? חדד לי עוד פעם את מה שאתה מבקש.
ערן מאירי
אנחנו נודיע ללקוח שעל מנת לבצע את ההזמנה אנחנו צריכים לקבל ממנו אישור לעד גובה מסוים של שקיות כי אחרת אי אפשר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה בדיוק מה שהצעתי.
ערן מאירי
אבל זה לא מה שכתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבחינתי, הבעיה שלי שהוא יכול לחייב את הלקוח בלי שהלקוח יודע על מה. אבל אם הוא אומר ללקוח, 'תקשיב, מה שאתה ביקשת, זה יכול להיות עד 30 שקיות', כאילו הוא סימן וי. אז אין בעיה.
ערן מאירי
אבל זה לא בנוסח הקיים, זה בנוסח שהציעה עורכת דין לירון.
תומר רוזנר
הנוסח שהציעה, אני לא יודע מי הציע נוסח, אבל הנוסח הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל לי נשמע מאוד סביר מה שאתה מעלה.
ערן מאירי
אנחנו מסכימים על זה, אדוני, רק הניסוח פה לא סגור.
אלידור בליטנר
אני יכולה להעיר על העניין הזה? קודם כל, כפי שאני שמעתי בחצי אוזן את תומר אומר, בעצם זה סותר את מטרות החוק, אם הלקוח יגיד עד 30 שקיות.
ערן מאירי
למה? איזה אינטרס יהיה לה? היא משלמת - - -
אלידור בליטנר
כי הלקוח מחויב בכסף על זה.
ערן מאירי
היא משלמת על זה היטל.
אלידור בליטנר
אבל הלקוח מחויב בכסף על זה. ודבר שני, גם מבחינת יסוד ההסכמה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני לא מקבל.
אלידור בליטנר
כאשר לקוח, כשאומרים לו עד 30, יסוד ההסכמה מתערער כאן ולכן - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לרמה הפילוסופית של העניין. זה נשמע לי מאוד סביר ואני מקבל את ההערה ואני רוצה שנטמיע אותה פה. שיהיו רובריקות ושיהיה טווח, הוא יגיד לו, 'אדוני, המשלוח שאתה מבקש, הוא יכול להגיע עד 20 שקיות, האם אתה מאשר את זה, כן או לא?' אם הוא לא מאשר אז הוא לא ישים לו את זה. אם הוא מאשר לו אז בסדר.
תומר רוזנר
זה מה שבנוסח הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אז מאה אחוז.
ערן מאירי
זה לא בנוסח הקיים.
תומר רוזנר
מבחינתי כן, אבל יש אפשרות לעשות את זה בקואליציה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, מבחינה טכנית.
תומר רוזנר
מבחינה טכנית אין בעיה, להביא את זה ביום שני ושיצביעו על זה ביום רביעי. אי אפשר להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה אי אפשר להצביע?
תומר רוזנר
אי אפשר להצביע, 11:00, כבר עברה.
היו"ר דוד אמסלם
תבקשי אישור מיושב ראש הכנסת, תבקשי עשר דקות, שאני רוצה רק להעביר הצבעה.
תומר רוזנר
הם אמרו לא.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, לא מחפשים למה לא, מחפשים למה כן.
תומר רוזנר
אני אשמח, אני רוצה לגמור את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תקריא את המכתב לפרוטוקול, בבקשה.
ערן ניצן
חלק מההבנה בין שר האוצר, השר להגנת הסביבה ויושב ראש הוועדה נקבע מנגנון שבו הקרן, מלבד התקבולים שלה, היושב ראש, תחוזק גם בהעברות תקציב מתקציב המדינה ואני אקריא את הנוסח המוצע, 'בהמשך לדיונים ולהכנה לקריאה שלישית של החוק, לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות התשע"ו-2016 הריני להודיעך לשר להגנת הסביבה, כי משרד האוצר מתחייב לפעול לכלול במסגרת חוק התקציב לשנת 2017 תוספת תקציבית לקרן הניקיון, לייעודים המנויים בחוק השקיות בגובה של 15% מאומדן התקבולים הצפויים מהכסף'.
תומר רוזנר
זה רק לשנה אחת, זה ברור לך.
ערן ניצן
לא, זה לבסיס.
תומר רוזנר
הוא אומר תוספת תקציבית. תאמין לי שאני יודע בדיוק - - -
ערן ניצן
בגלל זה אמרתי יכלול במסגרת חוק התקציב, תומר.
תומר רוזנר
וכתבת תוספת תקציבית. גם תוספות תקציביות נכללות בחוק התקציב.
ערן ניצן
לא, לא.
תומר רוזנר
מה לא?
ערן ניצן
זה בחוק התקציב.
תומר רוזנר
תקציב תוספתי.
ערן ניצן
זה בחוק התקציב.
תומר רוזנר
מבחינתי ערן מוסמך להגיד, אבל - - - זה בבסיס התקציב?
היו"ר דוד אמסלם
בסיס התקציב, זה נאמר לפרוטוקול. מאה אחוז, תודה רבה, אני מודה גם לשר האוצר. דרך אגב, יש לנו הסתייגויות לגבי הנושא הזה של חוק השקיות?
תומר רוזנר
כן, יש. שבבוקר הוצגו, צריך רק להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
אז בוא נעשה את ההצבעה רק לגבי הנושא של ההסתייגויות. אני יכול לעשות את ההצבעה?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר דוד אמסלם
הוצגו כל ה - - -
תומר רוזנר
הוצגו.
קריאה
לא, יש הסתייגויות גם בכתב.
תומר רוזנר
לא משנה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, רק מבחינה רישומית, אני מבקש שיירשם שאנחנו, הרשימה המשותפת, מצטרפת גם, בנוסף להסתייגויות שלנו, להסתייגויות של המחנה הציוני ושל מרצ. מבחינת רישום.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. עכשיו הם לא מאפשרים לנו להצביע. מה שנעשה זה דבר כזה, ביום שני בשעה 9:00 בבוקר אני מתחיל בהצבעה, אנחנו עושים הצבעה, רק הצבעה, אין דיונים. אני עושה שתי הצבעות, אחת על ההסתייגויות, בלי להציג אותן, בגלל שהן הוצגו כבר וישר על החוק כבר כמו שהוא בקומפלט.
מיכל רוזין (מרצ)
זה אומר שהוא לא יוכל להיות מונח במושב הזה?
היו"ר דוד אמסלם
למה לא?
מיכל רוזין (מרצ)
לא, אני שואלת.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, כן, כן, כן. הוא יונח ביום שני וביום רביעי יש את ההצבעה. אין בעיה.
מיכל רוזין (מרצ)
אין ביום רביעי.
היו"ר דוד אמסלם
למה אין?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יום רביעי, סיכמו בהנהלת הקואליציה - - -
תומר רוזנר
הם סיכמו מה שלא קונטרוברסלי. זה לא קונטרוברסלי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין ביום רביעי הצבעות במחלוקת.
תומר רוזנר
יש פה מחלוקת?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש מחלוקת על ההסתייגויות, עדיף שלישי.
תומר רוזנר
אז יבקשו פטור מחובת הנחה.
היו"ר דוד אמסלם
אז נבקש פטור מחובת ההנחה, אין בעיה. בסדר גמור. ביום ראשון אין גיוס, רק ביום שני. ביום שני, אנחנו מסכמים ככה, ביום שני בבוקר אנחנו מתחילים בשעה 8:00 את הדיון על הוותמ"ל כדי לסיים אותו ובהצבעות, יבוא להצבעה גם בקומפלט בשעה 9:00, אנחנו נתחיל בשקיות ב-9:00, עשר דקות, ומיד אחרי זה נעבור לוותמ"ל, עוד עשר דקות בהצבעות, ובזה גומרים את העניין. בסדר?
ערן מאירי
אפשר יהיה לבקש רק נוסח לפני זה?
קריאה
הם לא יצביעו עם ההסתייגויות. למה הם צריכים את ההסתייגויות? כדי לדבר במליאה.
היו"ר דוד אמסלם
ואם הם יחליטו להצביע פתאום נגד החוק?
קריאה
אפשר לסכם איתם שהם לא יצביעו, שהם לא יגרמו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לי אין בעיה. באופן בסיסי לא אכפת לי, אין לי בעיה עם האופוזיציה, מבחינתי זה עדיף לי שביום ראשון אני אעשה את ההצבעות, גם אם אתם לא תבואו אני אעשה אותן עם עצמי, בגלל שאם אתם תומכים אז אין בעיה, כדי שנוכל להעביר את חוק השקיות בוודאות במושב הזה, מה אתם אומרים?
קריאה
בסדר.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, מה?
היו"ר דוד אמסלם
אתם מסכימים?
קריאה
אבל, מיכל, בלאו הכי ההסתייגויות לא יעברו פה, יהיה פה גיוס והם לא יעברו. כל מה שאת עושה זה לסכן את החוק, את רוצה לסכן את החוק?
מיכל רוזין (מרצ)
אני לא רוצה עכשיו לשים את זה עליי.
היו"ר דוד אמסלם
את צודקת. את יודעת מה, עזבי. מיכל, את צודקת.
קריאה
היום בסוף המליאה, בשלוש אחר הצהריים נגמרת המליאה, אין הצעות לסדר, אין כלום.
היו"ר דוד אמסלם
אני נועל את הישיבה.
תומר רוזנר
הישיבה נעולה, אבל אתה בשידור.
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול לעשות את ההצבעה היום אחרי נעילת המליאה?
לאה קריכלי
אני יכולה לבקש אישור. אני יודעת שהם רוצים לסיים היום את המליאה מוקדם, בגלל פורים.
תומר רוזנר
אבל האופוזיציה מסכימה להישאר.
לאה קריכלי
אני אשאל, אני לא יודעת להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
הבעיה שאני לא בטוח שיש לי גיוס לעניין.
רחל עזריה (כולנו)
אני אשאר למרות שאני צמה.
היו"ר דוד אמסלם
יש להם הסתייגויות, הם רוצים להצביע על ההסתייגויות.
תומר רוזנר
אתם רוצים להצביע על ההסתייגויות או שאתם מסתפקים בהסתייגות דיבור?
קריאה
רוצים להצביע.
מיכל רוזין (מרצ)
אמרנו שאין בעיה עם יום שני שזה יונח, תומר אמר שאין בעיה - - -
תומר רוזנר
קשה לנו, אבל אנחנו נתאמץ, אם אין ברירה.
היו"ר דוד אמסלם
תשמע, ביום שני באופן בסיסי אין לי בעיה אם יונח, ביום רביעי זהו, בוודאות.
קריאה
- - - ביום רביעי. שזה לא ייתקע.
היו"ר דוד אמסלם
לא ייתקע.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
דודי, אולי יעל מסכימה לוותר על ההסתייגויות ותהיה לה זכות דיבור.
תומר רוזנר
זה אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות היחידות זה שלך? מיכל, אם אתם תוותרו על ההסתייגויות אז נוכל להביא את זה להצבעה. אין לכם זכות דיבור.
מיכל רוזין (מרצ)
חבר'ה, נו, אני לא יכולה, אני מקבלת פה החלטה בשם סיעה שלמה וזה באמת לא פייר - - -
היו"ר דוד אמסלם
מסובך, הא?
מיכל רוזין (מרצ)
לא, זה לא פייר שאנחנו הולכים פה, עם כל הסייגים שיש לנו וההסתייגויות אנחנו הולכים לתמוך בחוק ולהצביע בעדו, גם פה בוועדה וגם במליאה, לכן בואו - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, הבנתי. אז אנחנו חזרה למתכונת המקורית. אנחנו נצביע עליו ביום שני. אם תתחרטו ותרצו ביום ראשון תתקשרו איתי אז אני אבוא ביום ראשון ואנחנו נסכם - - -
רחל עזריה (כולנו)
אני גם אבוא.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, מה שתחליטו. בכל מקרה, וַלא, ביום שני בשעה 9:00 אנחנו מתחילים את ההצבעה קודם כל על חוק השקיות.
רחל עזריה (כולנו)
בסדר.
ערן מאירי
אפשר לבקש שיופץ נוסח לפני זה?
היו"ר דוד אמסלם
כן. תומר, מבקשים כאן, היות שיש לנו כבר חוק, כבר גמרנו אותו, שתפיצו את הנוסח המוסכם.
תומר רוזנר
הנוסח הופץ, אין לנו נוסח חדש. אנחנו לא נפיץ נוסח חדש. מה שהופץ לפני הישיבה הזו קיים.
היו"ר דוד אמסלם
החידוד שחידדתי עכשיו בקטע שלו?
תומר רוזנר
של המע"מ?
היו"ר דוד אמסלם
לא, של מה שביקש ערן לגבי - - -
תומר רוזנר
אין שינוי בנוסח הקיים.
ערן מאירי
מה שהפצת עם המע"מ.
תומר רוזנר
לא, זה לא הופץ, זה היה רק פנימי.
היו"ר דוד אמסלם
מה שערן ביקש ממני עכשיו.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
סגרנו, דודי?
היו"ר דוד אמסלם
סגרנו את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים