ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/03/2016

חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 210

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב באדר ב התשע"ו (22 במרץ 2016), שעה 11:45
סדר היום
הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 (מ/954) – בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ יעקב פרי ודיון מחדש בסעיף 107א להצעת החוק בעניין אישור ועדת הכלכלה לכללים שקבע הנגיד לפי סעיף 31 להצעת החוק בעניין חיווי אשראי
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב פרי
מוזמנים
רני נויבואר - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

כפיר בטט - רפרנט, אגף תקציבים, משרד האוצר

שירלי אבנר - עו"ד, בנק ישראל

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

אביטל סומפולינסקי (עוזרת ליועצת המשפטית)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אור שושני

הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 (מ/954) – בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ יעקב פרי ודיון מחדש בסעיף 107א להצעת החוק בעניין אישור ועדת הכלכלה לכללים שקבע הנגיד לפי סעיף 31 להצעת החוק בעניין חיווי אשראי
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה. אני רוצה להתחיל במשהו שלא קשור: הסיפור של חברת "פלאפון", התקלה – אני מנסה לחשוב מה היה קורה אם אזרח היה מייצר תקלה כלפי החברה. מה קורה כשחברה מייצרת תקלה כלפי לקוחותיה? ועד רגע זה, דרך אגב, התקלה לא הסתיימה.
יעקב פרי (יש עתיד)
היא לא ייצרה תקלה.
היו"ר איתן כבל
ברור. אני אגיד לך מה זה נקרא "לייצר". זה לא שחס וחלילה מנכ"ל החברה נתן הוראה לשרוף את ארון החשמל. אבל זו איננה פעם ראשונה וכבר קיימנו כאן דיון לפני מספר שבועות ומנכ"ל משרד התקשורת דיבר על כך שכל נושא התשתיות פשוט נמצא במצב רע מאוד.

אני לא רוצה לפתוח את הדיון, אבל אני מבקש מגברתי שייצא מכתב מאיתנו למנכ"ל משרד התקשורת שבו אנחנו תובעים לקבל דוח מפורט על העניין ואיך מונעים הישנות של מצב כזה.

דרך אגב, נכון לרגע זה עדיין אי אפשר להוציא הודעות אס-אם-אס.
יעקב פרי (יש עתיד)
כי הלך להם מתג והעם העבירו את כל התנועה למתג אחד, שלא עומד בעומס, זו הבעיה.
היו"ר איתן כבל
בדרך לכאן לא הצלחתי לנהל שום שיחה, כי כל כמה מטרים השיחה התנתקה.
לאה ורון
בדרך לכאן שאלה אותי מישהי: מנכ"ל פלאפון הודיע שהוא יפצה את הלקוחות – מה יהיה הפיצוי האמור?
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר שהתכנסנו כאן לדיון שאני מאמין שיהיה קצרצר, בעניין הבקשה של חבר הכנסת פרי וחברת הכנסת נחמיאס ורבין, שביקשו דיון מחודש - - -
אתי בנדלר
נדמה לי שהבקשה לדיון מחדש הוגשה רק על ידי חבר הכנסת פרי. חברת הכנסת ורבין הגישה הסתייגות.
היו"ר איתן כבל
הסתייגות רק לדיבור?
אתי בנדלר
לא, הסתייגות מהותית.
היו"ר איתן כבל
על מה?
היו"ר איתן כבל
סעיף 31.
רני נויבואר
על ההסכמה של סעיף 31.
היו"ר איתן כבל
על החיווי?
אתי בנדלר
כן. אחרי הדיון הזה אנחנו נברר איתה אם היא עדיין עומדת על הסתייגותה.
היו"ר איתן כבל
זה מנוגד לעמדת הוועדה, אבל בסדר.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני אוריד את ההסתייגות, ובתנאי שתקראו לי את הסעיף ושיהיה כתוב שם "יִדֵּעַ את הלקוח במפורש".
אתי בנדלר
קודם כול הוועדה צריכה לאשר את הבקשה לדיון מחדש.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור הדיון מחדש?

הצבעה

בעד אישור הבקשה – פה אחד

הבקשה לדיון מחדש אושרה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה אושרה.
אתי בנדלר
הבקשה המקורית של חבר הכנסת פרי וחברת הכנסת ורבין הייתה שגם חיווי אשראי יהיה טעון הסכמה מפורשת של הלקוח. חבר הכנסת פרי, אם אני מבינה נכון את הצעתו, מוכן להסתפק ביידוע, ובלבד שהיידוע יהיה מפורש. לזה אני אפילו לא צריכה דיון מחדש, כי זה בעצם על העקרונות של הסכמה. זאת אומרת, יידוע מראש ומפורש, ואני אבהיר את זה בנוסח. ובנוסף לזה, חבר הכנסת פרי מבקש שדרך היידוע מראש תהיה טעונה אישור ועדה. תרגמתי נכון את דבריך, אדוני?
יעקב פרי (יש עתיד)
לחלוטין.
אתי בנדלר
אז זו הבקשה, ואם הוועדה תאשר, כך יופיע בהצעת החוק.
יעקב פרי (יש עתיד)
יש גם את הנושא של 107א - - -
אתי בנדלר
זה הסעיף של התקנות שטעונות אישור ועדה. אני אציין שבנוסח הסופי שאנחנו נניח להצעת החוק לא יהיה סעיף אחד שירכז את כל הסעיפים שטעונים את אישור הוועדה, אלא בכל סעיף ספציפי - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
ואז ייכלל גם שסעיף 31 - - -
אתי בנדלר
אז סעיף 31 עצמו יופיע באישור הוועדה. אבל זה כבר עניין של נוסח.
יעקב פרי (יש עתיד)
הבנתי.
היו"ר איתן כבל
יש הערות?
רני נויבואר
הממשלה איננה מתנגדת.
היו"ר איתן כבל
אז אני מצביע על זה. אני מצביע על 107א - - -
אתי בנדלר
עם ההבהרה לגבי סעיף 31, של היידוע המפורש מראש.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד אישור התיקונים – פה אחד

התיקונים אושרו.
היו"ר איתן כבל
אושר. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25.

קוד המקור של הנתונים