ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2016

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 317

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרץ 2016), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016 (מ/1003).
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

מיקי לוי

אורלי לוי אבקסיס

רחל עזריה

מיקי רוזנטל
מוזמנים
משה אשר - מנהל רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גרבר - ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

עופר שרון - ממונה מע"מ, רשות המסים, משרד האוצר

מיכאל זיו - מחלקה מקצועית מע"מ, רשות המסים, משרד האוצר

יניב כהן - מנהל תחום בכיר שומת מקרקעין, רשות המסים, משרד האוצר

צביקה קסמן - מנהל אגף א' חקירות ומודיעין, רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - מנהל מחלקה בכיר, רשות המסים, משרד האוצר

ספי זינגר - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עינב סולטן גוטגליק - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

יוסי אלישע - עו"ד, יושב-ראש ועדת מסים, לשכת עורכי הדין

ג'ק בלנגה - רו"ח, עו"ד, יושב-ראש ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל

צבי פרידמן - רו"ח, יושב-ראש ועדת המיסוי, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

ארז אסלן - סטודנט למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

ערן קופל - חברת האנווה סולאר

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
טלי רם

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016 (מ/1003)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בהצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016. מי מציג את החוק? בבקשה.
גיא גולדמן
גיא גולדמן, רשות המסים. בשנת 2011 נקבע תיקון לחוק מס' 40 לחוק מע"מ, לפיו אדם פרטי שמוכר קרקע לקבוצת רכישה, חייב במע"מ על מכירת זכות במקרקעין.

התיקון הזה שמונח בפניכם היום, בקליפת אגוז, נותן מענה למצב הבא. כאשר האדם הפרטי מוכר הזכות ניצב מול אדם אחר שהוא נאמן של קבוצת רכישה, הוא לא יודע שאותו אדם, מי שעומד מאחוריו הוא קבוצת רכישה ושחל מע"מ על מכירת הזכות הזאת, אנחנו באים ומציעים שאותו נאמן יודיע למוכר הזכות שהוא מייצג קבוצת רכישה, פשוט יודיע לו, יחתים אותו על טופס – אמרתי לך שאני מייצג קבוצת רכישה. מוכר הזכות ידע שעומדת קבוצת רכישה וזאת עסקה חייבת במע"מ, עסקת אקראי לפי חוק מע"מ, וישלם את המע"מ בגין העסקה, זה הכול.
היו"ר משה גפני
היום המצב הוא כזה שעל קבוצת רכישה מה הדין, מה החוק?
גיא גולדמן
החוק היום מחייב מע"מ על אדם פרטי שמוכר זכות במקרקעין, מוכר קרקע לקבוצת רכישה – יש מע"מ משנת 2011. זה המצב היום.

החוק בא לתת מענה למצב שאותו מוכר לא יודע שהוא מוכר לקבוצת רכישה את הקרקע.
היו"ר משה גפני
אלא מה? למי הוא מוכר?
גיא גולדמן
הוא מוכר לאדם, לאדם שלא מגלה לו שעומד מאחוריו, לנאמן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגדיר עוד פעם. התיקון בעצם מחייב את הנאמן לצורך העניין - -
גיא גולדמן
להודיע למוכר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - להודיע לכל אחד מהקבוצה.
גיא גולדמן
לא. הוא מחייב את אותו נאמן להודיע למוכר, למי שמוכר את הזכות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שהוא מייצג.
גיא גולדמן
בדיוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
המוכר למעשה אמור לשלם את המע"מ.
גיא גולדמן
נכון.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא לא יודע, הוא לכאורה מנסה להתחמק מתשלום המע"מ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המצב החוקי עכשיו, שהוא לא צריך להודיע? הוא יכול לא להודיע?
גיא גולדמן
המצב החוקי – ואלה מקרים שאנחנו שמענו עליהם ונתקלנו בהם – שיש מין עצימת עיניים, עצימת אוזניים וסתימת פיות. זאת אומרת, הנאמן לא אומר למוכר שהוא מייצג קבוצת רכישה. המוכר לא יודע שהוא מוכר למעשה את הקרקע לקבוצת רכישה, ולכן לא מדווח על העסקה ומשלם את המע"מ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מוכר לאדם פרטי והוא לא - - -
גיא גולדמן
יש חוזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין, יש פה נקודה שלא ברורה לי, סליחה. כשאתה מוכר קרקע זה חייב מע"מ.
גיא גולדמן
לא. לא אדם פרטי.
שגית אפיק
בין אנשים פרטיים לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בין אנשים פרטיים לא. כשאתה מוכר לקבוצת רכישה או לתאגיד או לחברה, זה דורש לשלם מע"מ. נכון?
קריאה
כן.
גיא גולדמן
כשאדם פרטי מוכר, העסקה לא חייבת במע"מ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כשאדם פרטי מוכר לחברה, גם לא?
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מיקי, אולי שיעשה סדר. בבקשה.
שלומית ארליך
גיא, תגיד פרטי לפרטי, פרטי לעסקי.
היו"ר משה גפני
תגיד לנו בבקשה כשאדם מוכר קרקע מתי הוא חייב במע"מ ומתי לא.
גיא גולדמן
במכירה בין פרטי לפרטי, אין מע"מ.
היו"ר משה גפני
אדם פרטי מוכר לאדם פרטי קרקע לבנייה, הוא לא חייב במע"מ.
גיא גולדמן
נכון.
קריאה
קרקע, לא חייב להיות לבנייה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קרקע כלשהי.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. קרקע.
גיא גולדמן
אם אדם פרטי מוכר לעוסק, לחברה, העסקה חייבת במע"מ אבל לא האדם הפרטי מדווח עליה אלא העוסק שרכש. את האדם הפרטי זה לא מעניין.
היו"ר משה גפני
מי משלם את המע"מ?
גיא גולדמן
העוסק. העוסק רוכש הקרקע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא משלם על הקרקע ולא המוכר.
היו"ר משה גפני
ולא האדם הפרטי.
גיא גולדמן
בדיוק.
היו"ר משה גפני
איך התהליך הזה? איך זה קורה?
גיא גולדמן
באמצעות מצב שנקרא עסקת אקראי.
היו"ר משה גפני
איך התהליך הזה? זאת אומרת, העוסק שקונה חייב לשלם את המע"מ. אם הוא לא משלם את המע"מ הוא מעלים מס.
ג'ק בלנגה
כן, אבל הוא מקזז את המע"מ, אדוני. המע"מ הוא אפס בעסקה הזאת. הוא מוציא חשבונית עצמית ומקזז את המע"מ, הקונה. כשאדם פרטי מוכר לעוסק - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, התהליך לא חשוב, אבל המציאות היא שזה שקנה את הקרקע חייב במע"מ.
ג'ק בלנגה
נכון.
היו"ר משה גפני
אם הוא לא עושה את התהליך של המע"מ או אם הוא לא משלם את המע"מ - -
ג'ק בלנגה
אז הוא עבריין.
היו"ר משה גפני
- - הוא מעלים מס, הוא עובר על החוק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אם הוא לא אדם פרטי.
היו"ר משה גפני
כן. אני מדבר עליו. אני מדבר על התאגיד הזה – התאגיד או כל גורם עסקי, או גם קבוצת רכישה – אם הם לא משלמים את המע"מ, ולא חשוב באיזו דרך, הם פשוט עוברים על החוק.
ג'ק בלנגה
נכון.
יוסי אלישע
בקבוצת רכישה זה לא כך. בקבוצת רכישה המע"מ חל על המוכר, לא על התאגיד, לא על הרוכש. יש הבדל.
היו"ר משה גפני
אז תסביר לאט-לאט.
גיא גולדמן
הסיטואציה היחידה שאדם פרטי חייב למע"מ בדיווח זה סיטואציה שהוא מוכר לקבוצת רכישה. אם הוא מכר לאדם פרטי, שוב, אין מע"מ; אם הוא מכר לעוסק, זה העוסק בתמונה, לא הוא; אבל אם הוא מכר את הקרקע לקבוצת רכישה, הוא חייב בדיווח. זה המצב.
היו"ר משה גפני
התמונה מתחילה להתבהר. אוקיי.
גיא גולדמן
יש מצבים שיש נאמן.
היו"ר משה גפני
עוד לפני הנאמן. המוכר הוא זה שצריך לדווח למס הכנסה, הוא צריך לשלם את המע"מ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא צריך לגבות את המע"מ.
היו"ר משה גפני
קבוצת הרכישה לא רלוונטית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא הרי לא עוסק. איך הוא גובה מע"מ? אין לו חשבוניות.
קריאה
זה עניין בינו לבין הקונה.
ג'ק בלנגה
לא. הוא מוציא חשבונית עצמית, אדוני.
מיכאל זיו
יש טופס שנקרא טופס עסקת אקראי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אין לו חשבוניות בכלל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אדם פרטי, אני מוכר לקבוצת רכישה. יש לי קרקע. איך אני בכלל מתעסק עם מע"מ?
מיכאל זיו
זה לא חשבונית, זה עסקת אקראי. זה טופס מיוחד.
היו"ר משה גפני
תגידו, אתם רוצים להחליף את רשות המסים באמת?
קריאה
לא.
היו"ר משה גפני
לא, אז יש לי כמה מטלות. אני אדם פרטי, אני מוכר את הקרקע, אני מוכר לקבוצת רכישה. אני מוכר לגורם עסקי – הבנו, אז הגורם העסקי יודע, הוא מקזז.

אני אדם פרטי, אני לא יודע שום דבר. אין לי חשבוניות, אין לי שום דבר. אני מוכר את זה לקבוצת רכישה. אני יודע שאני מוכר את זה לקבוצת רכישה. אני גם אומר לכם שאני מוכר את זה לקבוצת רכישה. מה אני צריך לעשות?
גיא גולדמן
למלא טופס, להצהיר על זה, לשלם את המע"מ, זה הכול. לא חשבונית, לא ניהול ספרים, לא שום דבר שקשור לעוסקים. שום נטל.
היו"ר משה גפני
עכשיו יש גורם חדש, שעל זה מדבר החוק הנוכחי.
גיא גולדמן
נכון.
היו"ר משה גפני
אני מוכר את זה לקבוצת רכישה אבל באמצעות נאמן. מה זה הנאמן הזה? מאיפה הגיע אלינו?
גיא גולדמן
נאמן לפי הגדרת חוק מיסוי מקרקעין זה מי שקונה עבור אדם אחר, עבור נהנה. בסופו של דבר, מישהו אחר, צד שלישי נהנה מרכישת הזכות. במקרה שלנו שאנחנו מדברים עליו זה קבוצת רכישה.

קודם כול, העסקאות האלה אלה עסקאות שהרבה פעמים נעשות מול נאמן, לכן בא התיקון הזה. הרבה פעמים מוכר הזכות לא יודע שהוא מתקשר בעסקה שבסופו של דבר הקרקע הולכת לקבוצת רכישה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איך הוא יכול לדעת?
גיא גולדמן
הוא רואה רק את הנהנה, הוא לא רואה את קבוצת הרכישה.
היו"ר משה גפני
את הנאמן הוא רואה.
גיא גולדמן
בדיוק. הוא רואה רק את הנאמן. אנחנו אומרים לנאמן – בוא תגלה למוכר הקרקע שאתה מייצג קבוצת רכישה על מנת שתהיה בהירות, שהוא ידע שהוא חייב בדיווח על העסקה בתשלום מע"מ.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יש לי כמה שאלות. אחת, אם הוא לא עושה את זה דרך נאמן; שתיים, מי אמור ליידע אותו, את האדם הפרטי.
שגית אפיק
הנאמן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אם זה לא נעשה דרך נאמן?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל זה החוק.
קריאה
החוק מדבר על נאמן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
החוק עכשיו מחייב את הנאמן?
קריאה
כן.
היו"ר משה גפני
אם הוא עושה את זה שלא דרך נאמן, החוק לא חל עליו.
מיכאל זיו
הוא יודע. הוא רואה את הקבוצה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא. הוא חל עליו. השאלה מי מעדכן אותו.
היו"ר משה גפני
אבל החוק הזה לא מדבר על מקרה שהוא מוכר לקבוצת רכישה כי הוא רואה אותה.
מיקי לוי (יש עתיד)
ענבל אור הלכה לקנות קרקע פרטית, היא חייבת להודיע לבעל הקרקע שהיא מייצגת קבוצת רכישה.
היו"ר משה גפני
אורלי שאלה מה קורה אם אדם פרטי מוכר לקבוצת רכישה. אדם פרטי מוכר לקבוצת רכישה, לא חל עליו שום דבר מעבר לחוק הקיים. בחוק הקיים את רואה את קבוצת הרכישה, וזה המקרה שאת צריכה לשלם מע"מ. איך את משלמת את המע"מ? דרך הטופס המיוחד שעליו דיברת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מי מיידע את האדם הפרטי שזה נופל עליו?
שלומית ארליך
הנאמן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
השאלה היא מי מיידע את האדם הפרטי שזה חל עליו.
שגית אפיק
לא. היא שואלת האם זה לא יגולגל בסוף על הקונים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זו גם שאלה אחת, לא זו הייתה כוונתי. אז שאלה מי מיידע את האדם הפרטי שהוא צריך לעמוד עכשיו מול רשות המסים, כי אדם פרטי לא תמיד יודע.
גיא גולדמן
זאת בדיוק ההצעה.
היו"ר משה גפני
כל דבר שאת קונה או מוכרת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא. מה פתאום. בן-אדם פרטי לא.
שגית אפיק
נאמן.
היו"ר משה גפני
היא לא מדברת על נאמן. היא שואלת מי מיידע את המוכר.
שגית אפיק
הנאמן.
היו"ר משה גפני
לא נאמן. ואם לא נאמן?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מי אמור להגיד לו מה החובות שלו? אנחנו, חברי הכנסת, דנים בחוק – לא ידענו את זה.
יוסי אלישע
זו בדיוק הבעיה עכשיו בנוסח החוק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זאת השאלה. אנחנו לא ידענו, איך ידע אדם מן היישוב?
גיא גולדמן
יש הגדרה של "קבוצת רכישה" בחוק מיסוי מקרקעין. ועדת הכספים פה בראשותך קבעה את התיקון הזה ב-2011 – חל מע"מ בעת מכירת הזכות מאדם פרטי לקבוצת רכישה.
היו"ר משה גפני
מה אתה חושב, שאני עשיתי בוועדה כשהייתי יושב-ראש רק דברים טובים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה טעות שלך? עוד אחת. עוד רגע, אני ארשום.
היו"ר משה גפני
תרשום, תרשום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, כי יש לך הרבה נקודות זכות אצלי. יש לך הרבה נקודות זכות אבל פה ושם אני מוצא גם - - -
היו"ר משה גפני
במאזן אני עוד עומד בסדר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
במעמד העברת הזכויות? באיזה מעמד אומרים לאדם הפרטי שזה עליו?
גיא גולדמן
הצדדים עושים את העסקה הזאת עם ייעוץ משפטי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תתפלא. השאלה היא, ברגע שאתה מעביר את הזכויות, אולי שם זו התחנה שצריך להגיד גם מי היה חייב במע"מ. אני לא יודעת. אנחנו פה יושבים, חברי כנסת בוועדת הכספים, חלקם כבר דנו בזה, חלקם היו גם יושבי-ראש – החלק הארי, אבל אחד היה יושב-ראש כשנחקק החוק ב-2011 – ואנחנו לא ידענו בעצמנו מה החובות של בעל הקרקע כשהוא מוכר לקבוצת מכירה דרך נאמן או לא משנה. איך ידע האדם הסביר מן היישוב איזה חובות חלות עליו ושהוא זה שמחויב במע"מ?
גיא גולדמן
קודם כול, אנחנו חושבים שההגדרה של קבוצת רכישה ברורה בחוק, אבל ככל שלמישהו יש - - -
יוסי אלישע
ממש לא.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מי אדוני ומה תפקידך? מי שאמר "ממש לא"?
יוסי אלישע
יוסי אלישע, לשכת עורכי-הדין.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לשכת עורכי-הדין אומרים "ממש לא". אנחנו קטונו. אם הם אומרים לא ברור, אז אני אומרת גם לאדם הסביר לא ברור.
גיא גולדמן
אנחנו נתקלים פה ושם במקרים שבסעיפים בהם יש חבות במס אנחנו שומעים תלונות שהסעיפים לא ברורים לפעמים, וזה תמיד יוצא בסעיפים שבהם מוטל מס.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, אנחנו מדברים עכשיו על אדם פרטי, לא על חברות. אדם פרטי, איך הוא אמור לדעת? אנחנו לא ידענו – באמת אני אומרת.
מיכאל זיו
איך אדם יודע מה המס שחל עליו, מה שאר המסים שחלים על העסקה? הוא לוקח את המייצג, היועץ שלו, שאומר לו מה על-פי דין כל המסים שחלים עליו. אבל כשאדם פרטי מתקשר עם קבוצה, הוא רואה קבוצה אז הוא שואל את השאלות המתאימות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לי שאלה. מאז שחוקק החוק שחל מע"מ על קבוצות רכישה, כמה מע"מ גביתם בעניין הזה או בגין כמה עסקאות?
מיכאל זיו
אני לא יודע להגיד בשליפה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יכול להגיד לנו את זה, שנוכל לקבל איזה מידע?
מיקי לוי (יש עתיד)
זה הולך ויורד. אני יכול להגיד לך שקבוצות הרכישה הולכות ונעלמות מן העולם בגלל הנושא הזה כי המהות הייתה - - -
היו"ר משה גפני
אני מואשם בעובדה שקבוצות הרכישה הולכות ונעלמות, בגלל תיקון 69.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלה אם לא נכון היה להוריד את המע"מ.
היו"ר משה גפני
לא נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עכשיו כשהם באים עם הנאמן, זה בסדר. הנאמן זה בסדר אבל השאלה אם בכלל צריך. השאלה היא בכלל האם לא נכון היה להוריד את המע"מ על העסקאות האלה.
שגית אפיק
אגב, זה לא היה רק המע"מ, זה היה גם מס רכישה בתיקון 69. זה היה מכלול.
היו"ר משה גפני
רשות המסים אמרה שהיא תיישם הרבה דברים, ויש פה אחת בשם דורית גבאי שהיא הייתה אז מעורבת בעניין, היא כתבה לי כמה מכתבים, ובין היתר שאתם לא מיישמים את מה שנעשה שם.
מיקי לוי (יש עתיד)
גפני, זה לא טעות. יזם קבלן בא ואומר, אוקיי, כל אלה מסביב לשולחן חברים בקבוצת רכישה.
היו"ר משה גפני
הקבלנים כן, הרוויחו.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא אומר להם, עושה על הגב שלהם כמה מאות מיליונים, ובורח. ולכן, קבוצת הרכישה במהות שלה, שעשרה חבר'ה מתארגנים - - -
היו"ר משה גפני
אבל הקבלנים, אתה לא פוגע בהם. הם משלמים מע"מ בכל מקרה.
שגית אפיק
הם מגלגלים גם את המע"מ.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. ביזם. ביזם. אסור לבטל את מה שעשית. עשית טוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא בטוח בכלל.
היו"ר משה גפני
לא בטוח. אנחנו אז התלבטנו, אני היום מתלבט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עכשיו זה רק בעניין הנאמן. יש שאלה עקרונית אם בכלל צריך מע"מ על קבוצות רכישה, אם זה נכון.
היו"ר משה גפני
קבוצות הרכישה הולכות ונעלמות בעקבות התיקון ההוא אז.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז זה לא טוב.
היו"ר משה גפני
לא טוב.
קריאה
למה לא טוב?
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הוזיל את מחירי הדיור לאנשים. זה הוזיל, ובגלל המסים ששמתם על זה, אין יותר קבוצות רכישה כמעט.
מיכאל זיו
העלויות בסופו של דבר יותר גבוהות, הם חשופים, אין להם ביטחונות.
מיקי לוי (יש עתיד)
תאמין לי, לא ראיתי קבוצת רכישה שנתקעה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
עופר שרון
עורך-דין עופר שרון, המחלקה המשפטית של רשות המסים.
היו"ר משה גפני
תתחיל ב-2011.
עופר שרון
רציתי להשיב שתי תשובות בקשר לשאלות שעלו פה. ראשית, אנחנו מדברים על סיטואציה שבה נמכרת קרקע מפונה לקבוצת רכישה.
היו"ר משה גפני
לא, רגע. היות ואני מאז לא ישן בלילה, אני רוצה שתגיד לי מ-2011. אנחנו מאוד התלבטנו בסעיף 69, בחוק שעשינו. כנראה כתוצאה מהחוק הזה – שנכנסנו גם עם מס רכישה וגם עם המע"מ – כשנכנסנו עם כל העניין הזה, קבוצות הרכישה הלכו ופחתו.

קבוצות הרכישה היו איזשהו פתרון דיור – טוב יותר, טוב פחות – אבל אנשים רכשו דירות ויש להם היום דירות כתוצאה מזה שהם היו בקבוצת רכישה. זה הולך ופוחת, זאת אומרת אופציה של פתרון דיור הולכת ונעלמת לנגד עינינו.

אני רוצה שתתחיל משם. האם זה היה שווה התיקון הזה, האם הרווחתם כסף, האם קיבלתם מע"מ, האם זה המשיך?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אם לא תהיה קבוצת רכישה אז גם לא יהיו להם הכנסות מהסיפור הזה.
היו"ר משה גפני
איפה אנחנו עומדים עם זה?
עופר שרון
לא בדקתי לכבוד הישיבה היום את הנתונים הכספיים של הגבייה לעסקת האקראי שהוספנו ב-2011. מה שאני יכול להסביר זה שהתיקון הזה בחוק היה בעקבות עבודה מאוד יסודית שעשינו ברשות המסים יחד עם הנציגים של הלשכות המקצועיות, ואם אני צריך לתמצת את זה במשפט וחצי, הרעיון היה בכך שרוב המקרקעין שנמכרים היום, המקרקעין עצמם חבים במע"מ. כלומר, המכר חב במע"מ, פשוט משום שרוב המקרקעין הם בבעלות המדינה, במינהל מקרקעי ישראל, זה עוסק, ולכן כשאנחנו קונים דירה אנחנו חייבים במע"מ בשל מרכיב הקרקע - גם בשל מרכיב הדירה כולה - מרכיב הקרקע מגולם במחיר הדירה.

אבל הדירה, כשאנחנו קונים אותה, חייבת במע"מ על כל מרכיביה, ובעיקרון אנחנו לא חשבנו שיש סיבה סבירה או ראויה להבדיל את קבוצות הרכישה כשקונות מקרקעין גם כן. זאת אומרת, גם זה דרך - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
להטיל מס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מאדם פרטי.
עופר שרון
זאת גם דרך של רכישת מקרקעין.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
השאלה אם בעבודה האינטנסיבית שעשיתם לקחתם בחשבון כמה בעצם השינוי שאתם עשיתם -אולי הוא יכניס בתקופת זמן קצרה, כל אלה שכבר נמצאים בתוך הצנרת, סכום מסוים לקופת המדינה - אבל האם לקחתם בחשבון שאולי השינוי הזה יביא לכך שהעסקאות האלה לא תהיינה כדאיות, ולכן גם תופסקנה או תהיינה מדולדלות עד כדי כך שאפילו ההכנסה למדינה תהיה כל כך מינורית וזניחה, שאולי כמו שאמר היושב-ראש קודם, יצא שכרו בהפסדו? מה שגרמנו זה שלא יהיו קבוצות רכישה כי בעצם הטלנו עליהן עוד איזה מס שהפך את זה לפחות כדאי כלכלית, ולכן בעקבות ההידלדלות שלהם גם הידלדלות בהכנסות מאותו תיקון.

זה משהו שאתם ערים אליו? אתם בודקים אותו תוך כדי תנועה? עושים חשיבה מחודשת? בדקתם את זה בטרם?
עופר שרון
אני לא הצטיידתי כי לא ידעתי שאשאל על זה, על הנתונים הכספיים שנגבו החל מ-2011. בתשובה לשאלתךָ, המע"מ מוטל על המוכר, אבל בהתאם לחוק מע"מ, תמיד או ברוב הגדול של המקרים זה מוטל על המוכר ומגולגל על הקונה.

אנחנו חשבנו שאין טעם אמתי להפריד בין החבות במע"מ במרכיב של מכירת הקרקע בקבוצת רכישה לעומת כל רוכש אחר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כי אתם כבר אמרתם – אנחנו לא רואים אותם כאנשים פרטיים. כי אם הייתם רואים אותם כאנשים פרטיים, אז לא הייתה חלה עליהם החובה.
שגית אפיק
אם כי המוכר הוא אדם פרטי לגמרי. אין שאלה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
נכון. המוכר הוא אדם פרטי לגמרי, אבל קבוצת רכישה היא לא אדם פרטי.
עופר שרון
המוכר הוא אדם פרטי אבל הקונים הם קבוצה בדיוק כמו שהולכים לקבלן וקונים דירה.
יוסי אלישע
בחוק מע"מ אפס הם אמרו דברים הפוכים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זהו. אני מחכה שתסיים. למה? כי גם בחוק מע"מ אפס שהוזכר פה, אמרתם דברים הפוכים. זה אחד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני שאלתי את סגן שר האוצר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שנית, במס רכישה, אתם באתם הנה ואמרתם – אתם רוצים לעודד אנשים למכור דירות, נוזיל להם את מס הרכישה. אז במס רכישה המס הוא לא זהה לכולם, אלא הוא נועד למטרה שהיא עכשיו מטרה מרכזית של מדינת ישראל, להוזיל את מחירי הדיור. המע"מ על אדמות פרטיות, שנכון שאתה אומר, זה לא צודק כי היה מע"מ על אדמות מדינה וזה לא צודק, אבל מצד שני זה הוזיל את מחירי הדיור בסופו של דבר לחלק מהאוכלוסייה שלא היה לה כסף אחר והייתה לה הזדמנות לקנות דירה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יותר מזה. יש לך פה מס כפול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ועכשיו אתם העליתם - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ברגע שהוא עבר לידיים פרטיות, סליחה.
גיא גולדמן
אני חושב שדרך המלך היא נטל מס אחיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם זו דרך המלך אז למה עשיתם מס רכישה שונה לאנשים שונים בתקופות שונות? כי אמרתם, אנחנו רוצים לעודד מכירה של דירות כדי להוזיל את הדיור, וכו' וכו'.
יניב כהן
אבל מס הרכישה הוא זהה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלה מה המטרה העליונה. אם המטרה העליונה היא עכשיו להוזיל את מחירי הדיור, אז אתם עשיתם טעות. אם המטרה היא לעשות חוקים שווים לכולם, אז עשיתם צדק. אבל אני חושב שזאת לא המטרה העיקרית של המדינה היום ולא של האוצר גם. אתם מדברים גבוהה-גבוהה בעניין של הוזלת מחירי הדיור, בפועל הצעד הזה פגם באופן מהותי במטרה הזאת וחיסל את קבוצות הרכישה, והתוצאה היא שמחירי הדיור לא יורדים, בגללכם.
עופר שרון
לפי המידע שבידינו, קבוצות הרכישה, אם חל משהו ברכישה הזאת, בבנייה בצורה הזאת, זה יכול להיות תוצאה מהסיכונים שגלומים בזה, אבל לא מהמחיר של הקרקע ששם - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
17% יותר.
קריאה
לא נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם עשיתי עסקה של 10 מיליון, עכשיו אותה עסקה תעלה 11.7 מיליון.
עופר שרון
רצינו להביא להאחדה בחבות במס בשווי המקרקעין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את זה אני מבין.
עופר שרון
ובתשובה לשאלתֵך בעניין של היידוע, אנחנו עשינו תיקון.
היו"ר משה גפני
רבותי. יש משהו קצת לא בסדר בדבר הזה. אנחנו מחוקקים ואנחנו מתלבטים בעניין, אתם יודעים שהתלבטנו. אתם באים היום עם תיקון לחוק, אתם לא יודעים להגיד לנו נתונים איפה אנחנו עומדים עם קבוצות רכישה, כמה מע"מ שולם, כמה לא שולם. הרי עשינו את החוק הזה. לפחות שאני אהיה רגוע ואני אגיד - אתה יודע מה, לא הוזלנו את מחירי הדירות אבל הכנסנו כסף לקופת המדינה. אתם לא יודעים להגיד לנו את הנתון הפשוט הזה?
עופר שרון
פשוט לא ידענו שנידרש לזה.
היו"ר משה גפני
לא, בסדר.
עופר שרון
אם יהיה צורך - - -
היו"ר משה גפני
לא, אני לא בא לביקורת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אנחנו רוצים את הנתון הזה בהמשך.
היו"ר משה גפני
אני מבקש פשוט את הנתון הזה. הוא נתון קריטי מבחינת החקיקה הזאת. למה הוא קריטי? מכיוון שאם יתברר שלא עשינו כלום, רק ביטלנו את קבוצת הרכישה, זאת אומרת גם כסף לא נכנס לקופת המדינה, אז מיותר החוק. אז בסדר, נעשה חוק – אין קבוצות רכישה.

אני לא מעביר ביקורת כי אני לא למדתי את זה. אין קבוצות רכישה במדינת ישראל, זה בסדר. שיעמוד שר האוצר, יתמודד עם האמירה הזאת והוא יגיד אין קבוצות רכישה וכתוצאה מזה יש בעיה שאי-אפשר, אין את המסלול הזה וכתוצאה מזה מסלול אחד של הוזלת מחירי הדירות ירד מסדר-היום, את הסיבות הוא יצטרך לנמק, אבל אם זה לא נכון אז תגידו לנו.

זה קריטי לגבי החוק הזה משום שהחוק הזה – היא כבר כתבה לי כמה מכתבים, אתם מכירים את רואת-חשבון דורית גבאי, יש אצלכם?
קריאות
כן.
היו"ר משה גפני
היא כתבה לי כמה מכתבים.
ג'ק בלנגה
אנחנו מודעים לזה. אם תינתן לנו זכות דיבור, אנחנו נגיב.
היו"ר משה גפני
ודאי שאני אתן, מה השאלה, רק לפי הסדר. היא באה אלי בטענות, היא אומרת לי החוק הזה נולד בחטא, ואני רוצה להשיב לה.
שגית אפיק
היא אומרת גם יותר מזה. היא אומרת שגם דברים שהובטחו לנו בוועדה בדבר היישום של החוק, לא מיושמים באופן שבו זה הובטח בוועדה.
קריאה
מה למשל?
עופר שרון
אני לא יודע על הפנייה הזאת בכלל.
שגית אפיק
חישוב מס הרכישה למשל. היא מפנה לכל מיני דברים.
היו"ר משה גפני
אני אעביר לכם את המכתב שלה.
יניב כהן
יש הוראה מפורשת לחישוב מס הרכישה.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, זה נתון שאנחנו צריכים אותו בכל מקרה. אני רוצה שתגידו עכשיו מה זה הסיפור של הנאמן.
גיא גולדמן
הנאמן, כמו שהתחלנו להגיד בפתח הדברים, זה מקרה בו אדם רוכש את הקרקע עבור אדם אחר, במקרה הזה קבוצת רכישה - - -
קריאות
- - -
גיא גולדמן
כמו שאמרנו בפתח הדברים, נאמן זה סיטואציה בה אדם קונה את הקרקע עבור אדם אחר, במקרה הזה קבוצת רכישה. המוכר לא יודע שמי שעומד מולו, מאחוריו עומדת קבוצת רכישה, ולכן הוא לא יודע שהוא בסיטואציה של עסקת אקראי, בתשלום מע"מ.
היו"ר משה גפני
ואז אתם מבקשים שברגע שיש נאמן, יהיה חייב לדווח.
גיא גולדמן
נכון.
שגית אפיק
למוכר ולכם בעצם. נכון?
היו"ר משה גפני
למי הוא מדווח?
גיא גולדמן
למוכר, והעתק של ההודעה שהוא דיווח למוכר - - -
שגית אפיק
אליכם, כדי שתוכלו לעקוב אחרי זה.
היו"ר משה גפני
הנאמן חייב לדווח למוכר, לבעל הקרקע, הוא אומר לו: אתה מוכר את הקרקע לקבוצת רכישה, ולכן אתה חייב במע"מ, עם העתק אליכם.
גיא גולדמן
נכון. הוא מצרף את הטופס הזה - - -
היו"ר משה גפני
כמה מקרים כאלה היו?
גיא גולדמן
שמענו על מקרים. לכן לא באנו עם הצעת החוק.
ג'ק בלנגה
כמה מילות רקע לחוק. גם בחוק הזה ישבנו עם רשות המסים, סיכמנו חלק מהתיקונים ואני רואה שלא הבאתם אותם, אבל החוק במקור הטיל על מוכרים יחידים את המע"מ, כאשר רוב המוכרים לא ידעו שהם חייבים במע"מ בכלל, ובגלל זה ההצעה הזאת באה היום לדיון, שרוצים, כל מיני קבוצות רכישה שהתחבאו מאחורי נאמנים, להטיל את החבות על הנאמנים עצמם.

נכון שזה העלה את מחיר הנדל"ן ונכון שזה די עצר את קבוצות הרכישה, אבל אני לא אכנס כרגע לדיון רחב על זה. אם נרצה נתייחס לזה בהמשך.

לעניין ההצעה עצמה כרגע, אם מעבירים את זה לנאמן בגלל שרשות המסים לא יכולה להגיע למוכרים – כפי שכתוב בדברי ההסבר – קבוצת הרכישה "עבדה עליהם", במירכאות, והם לא ידעו שהם חייבים במע"מ, כי לא כל קבוצה שרוכשים הופכת להיות קבוצת רכישה, רק אם היא מאורגנת בתשלום. זאת אומרת, אם כרגע שני אנשים מתארגנים לקנות קרקע, אחד לוקח את הקומה העליונה ואחד את הקומה התחתונה, והקומה העליונה היא תמורה עבור זה שהוא ארגן, זה הופך את שני האנשים האלה לקבוצות רכישה - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
באמת?
ג'ק בלנגה
- - ומחייבים את המוכר במע"מ בגלל שהוא מוכר את המגרש הזה. שני אחים החליטו ביניהם שאחד יטפל בעסקה והוא יגור בקומה השנייה, וזו תמורה עבורו. זאת הפרשנות של החוק.

לגופו של עניין, מאחר שהמע"מ חוזר להיות אצל הנאמן, שהוא הופך להיות החייב במס, חייבים להבטיח במסגרת החוק הזה שאי-אפשר לחזור למוכר. אנחנו ביקשנו את זה, עמדנו על זה שהתמורה במקרה זה תהיה חייבת במע"מ.

יש כאן ארבע סיטואציות. אחת שגילו לו ואחת שלא גילו לו; אחת ששולם מע"מ ואחת לא שולם מע"מ במסגרת העסקה הזאת.

רשות המסים לא יודעת להגיע לקונים עצמם. כל העסקאות האחרות במצב הזה מטופלות על-ידי הקונים, הקונה חב במע"מ. כאן, רשות המסים עשתה לעצמה חיים קלים, אמרה – אני לא אלך לרדוף אחרי עשרה אנשים, 20 אנשים, 50 אנשים שישלמו את המע"מ, אני אלך איפה שקיבלו את הכסף ושם אני אשום אותו ואני אקח את הכסף.

כרגע אנחנו מבקשים שיהיה כתוב במפורש בחוק, שבמצב הזה לא חוזרים למוכר. הנאמן לא יוכל לבוא ולהגיד למוכר, אני לוקח לך כסף מחשבון הבנק כי עכשיו בעצם הבנתי שזה קבוצת רכישה, ובעצם – לפי הפסיקה בעליון – אם לא סיכמו על סכום חייב במע"מ או לא חייב במע"מ, אז הסכום הוא חייב במע"מ.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בתנאי שהיזם הודיע לו.
ג'ק בלנגה
אף אחד לא הודיע. לכן חייבים לחסום את זה בחוק, שבמקרה זה התמורה היא כוללת מע"מ ואי–אפשר לחזור למוכר ולבקש ממנו את הכסף.
מיקי לוי (יש עתיד)
ואם הוא ידע שהוא מוכר לקבוצת רכישה?
ג'ק בלנגה
גם אם הוא ידע וגם אם הוא לא ידע.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
גם אם הוא לא ידע?
היו"ר משה גפני
רגע, אורלי, אני רוצה תשובה על זה. זאת שאלה קשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה חשוב מאוד.
היו"ר משה גפני
זה נכון מה שהוא אומר?
גיא גולדמן
קודם כול, זה עניין שקשור ליחסים החוזיים שבין הצדדים לעסקה, בדרך כלל זה לא מוסדר בחוקי מס הדברים האלה, החוזה בין שני הצדדים לעסקה. זה לא המקום.
ג'ק בלנגה
אז אנחנו לא מסכימים שאתם תטעו את האנשים עכשיו. יבוא הנאמן - - -
גיא גולדמן
תן לי רק לסיים. דבר שני, יש פה בחוק חובת זהירות ברורה על הנאמן, שהוא חייב בגילוי. בעינינו, החוק נותן את הכיוון. הנאמן חייב בחובת זהירות, עמד בה, הכול בסדר. הוא לא עמד, הוא חייב בתשלום המס. החוק מאוד ברור בנושא הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה ממש לא ברור. אני אשאל קונקרטית. יש קבוצה תמ"א 2, שהולכת על תמ"א 38/2. יש להם בניין, שישה דיירים, הם הורסים את הבניין, בונים 12 דירות. יש על זה מע"מ, על העסקה הזאת? זה קבוצת רכישה. לטענתכם זה קבוצת רכישה.
מיכאל זיו
יש לזה דין נפרד.
גיא גולדמן
תמ"א זה נפרד.
מיכאל זיו
תמ"א 38 יש דין נפרד, יש שיעור אפס על שירותי חיזוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. זה תמ"א 2. תמ"א 1 זה כשמוסיפים חדר וכו', חדר ביטחון. תמ"א 2 – הורסים את הבניין, נשארת קרקע. קרקע לצורך העניין זה מה שאתם עכשיו עושים פה.
היו"ר משה גפני
כן, אז מה השאלה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלה היא האם המע"מ בכלל חל. זו הופכת להיות קבוצת רכישה לפי התיאור שלכם.
היו"ר משה גפני
תשובה.
ג'ק בלנגה
אני יכול לעזור אם אתם רוצים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה לא עובד אצלם.
היו"ר משה גפני
לא. אתה רוצה לעזוב את לשכת רואי-החשבון ולעבור לרשות המסים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש עכשיו בפתח אלפי, אם לא עשרות אלפי עסקאות כאלה.
ג'ק בלנגה
מה שמיקי אומר, הוא צודק.
יוסי אלישע
אין מע"מ, אין רכישה של קרקע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה אין?
יוסי אלישע
בעלי הזכויות עצמם יוזמים את התמ"א 38?
קריאה
לא, לא. הם הופכים להיות קבוצת רכישה אבל.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין כאן קניית קרקע.
מיכאל זיו
יש, יש.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש זכויות?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זכויות מקרקעין שהם רוכשים.
ג'ק בלנגה
נכון, יש קבוצת רכישה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם השתגעתם? יש עשרות אלפי עסקאות כאלה, עכשיו אתם הולכים לייקר אותן?
מיכאל זיו
קודם כול, לא תמיד מדובר בקבוצת רכישה. קבוצת רכישה, יש לה הגדרה, שיש גורם מארגן בתמורה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הקבלן מארגן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל הוא נתן פה דוגמה לשני אנשים, יכול להיות גם אחים, שבינם לבין עצמם - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בא אליהם קבלן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
- - והוא אומר שבהגדרה שלכם זה קבוצת רכישה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה תמיד בא מקבלן.
יניב כהן
אם יש קבלן שקונה זה לא קבוצת רכישה. אם בעלי הקרקע עצמם מתארגנים, אז הם לא מכרו קרקע. אם באים קבוצה, רוצים לקנות את הקרקע הזאת והם עונים להגדרה של קבוצת רכישה, אז יש פה עסקה.
יוסי אלישע
אז הנה הדבר הכי חשוב – והם עונים להגדרה. ההגדרה הזאת לא ברורה.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אומר לך, יש שישה דיירים, הם מחליטים עכשיו לעשות עסקה תמ"א 2. יש עשרות אלפי עסקאות כאלה במדינה.
מיכאל זיו
הם לא קבוצת רכישה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שני אנשים, שלושה אנשים, יכולים להיחשב לקבוצת רכישה?
יניב כהן
זה לא לפי הכמות. ההגדרה היא לא נסמכת על כמות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אדם שיושב מול שני האנשים, הוא לא יודע שזה קבוצת רכישה. האדם הסביר – הייתה פה דוגמה שהיא בכוונה הייתה קיצונית, אבל לדעתי כדי לעורר אותנו חברי הכנסת לשאלות.

בא אדם שיש לו קרקע, יושב אפילו מול שני אחים, שלושה אחים, משפחה, לא משנה. הוא לא רואה בהם קבוצת רכישה. יש ביניהם קשר מסוים, הוא בא, הוא מוכר להם את זה. הוא לא יודע, הם בעצמם לא יודעים שהם נחשבים בעיני החוק קבוצת רכישה.

הייתה עסקה. עכשיו אתם אומרים – בואו נחזיר את הגלגל אחורה, נחפש את המוכר, נפיל עליו או ניקח לו כספים מתוך זה. יכול להיות שהוא היה מתמחר – לא יכול, ברור שהוא היה מתמחר אחרת אם הוא היה יודע שהוא צריך לשלם מס על זה.

מה אתם הפכתם את זה? אתם מענישים אותו על כך שאתם לא מספיק ברורים, הוא יצטרך לשלם 17% מהעסקה, שאם יכול היה לדעת היה מעלה מראש את ה-17% האלה, ואתם שמים יד על הכסף שיכול להיות שבאותה תקופה בכלל הוא נאלץ למכור קרקע באותו זמן. אבל, שני האנשים או יותר, מאותה משפחה – בעיניו היא לא קבוצת רכישה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם אדם פרטי מכר קרקע לקבוצת רכישה, מחויב במע"מ?
עופר שרון
כן.
קריאות
כן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כן, אבל עזוב, השאלה פה זה החידוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מה שחוקקו ב-2011, לצערנו.
יניב כהן
לכל עסקה של מקרקעין יש היבטי מס - יש מס שבח, יש מס רכישה, יש מע"מ – ובכל עסקה כזאת גם בדרך כלל יש מייצג שבוחן את החשיפות האלה.
ג'ק בלנגה
זה לא נכון להטיל את זה על המייצג עכשיו.
יניב כהן
בוחן את החשיפה של המסים האלה, ומול המוכר עומדים מספר אנשים – לא קונה אחד נאמן שמאחוריו מסתתרת קבוצה – אז עולה וצצה החשיפה גם של קבוצת הרכישה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, לא. נתנו לך מצב שהוא קיצוני, אבל הוא קיים. הוא קיים, תתעוררו. רדו לשטח.
יניב כהן
שני אחים קונים ביחד מקרקעין, אז אין פה אח אחד שהוא מקבל תמורה. אם הוא מקבל תמורה, אז כן, אז תהיה קבוצה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל איך אתה רואה את זה? אתה ידעת ששני אחים נחשבים לקבוצת רכישה?
היו"ר משה גפני
לא.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז בבקשה. עכשיו מה שהוא אומר, מסתבר שכן.
יניב כהן
זה יותר דוגמה תיאורטית מאשר - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל עובדתית זה קורה. היום משפחות, כדי להוזיל עסקאות – אני יודעת על סיפור כזה באזור שאני נמצאת בו - שני אחים בונים ביחד כדי לקבל את ההקלות.
יניב כהן
המארגן צריך לקבל תמורה. המארגן תמיד מעורב עבור ארגון של קבוצה, לא עבור ארגון שלו ושל אחיו. אבל אם קורה מצב תיאורטי כמו שהוא מציג - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז הם קבוצת רכישה. ומה קורה?
ג'ק בלנגה
אז בואו נכתוב את זה, שקרובים זה לא קבוצת רכישה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז אתם צריכים לראות גם את מקרי הקיצון ולתת להם פתרון.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
עוד מישהו רוצה להתייחס? בבקשה.
יוסי אלישע
אני רוצה להתייחס לשני דברים בעייתיים מבחינתי בהצעת החוק כפי שהם עכשיו. אני אתחיל מהסוף ואחרי כן להתחלה כי יש פה נתון שדיברנו עליו, וזה שהצעת החוק מבקשת את פרטי קבוצת הרכישה.

זה נוגד את מוסד הנאמנות, גם לעניין מס שבח. הרי ברור שנאמן כנאמן לא יכול לחשוף את שמות החברים או את הפרטים שלהם, הוא חוטא למוסד הנאמנות.
ג'ק בלנגה
את זה משה הסכים למחוק.
יוסי אלישע
בסדר, אבל בינתיים זה נמצא בהצעת החוק ואני לא רואה את המחיקה של זה. בואו נדבר על הקבוצה כקבוצה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם יש סיכום למחוק סעיף ולא מחקתם, זה לא בא בחשבון.
היו"ר משה גפני
מיקי, טוב שאמרת כי זה מה שהתכוונתי להגיד עכשיו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם יש סיכום מסביב לשולחן, וזה לא בא לכדי ביטוי בנוסח, אי-אפשר להתקדם – מה שאלישע אומר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להוסיף על השאלה של חבר הכנסת מיקי לוי. קודם כול, אם יש סיכום, זה סיכום טוב, אז צריך לעשות אותו, למה הוא לא מיושם?

אבל יש לי עוד שאלה. הרי אנחנו דיברנו על זה ב-2011. המציאות הזאת ששני אחים הופכים להיות קבוצת רכישה – אנחנו לא דיברנו ככה אם אני זוכר נכון. אני אוציא את הפרוטוקולים.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בדיוק לעקוף את החוק.
היו"ר משה גפני
זה לא בסדר.
יוסי אלישע
הייתה הגבלה בחוק של עשרה אנשים וזה ירד ברגע האחרון, אם אתם זוכרים.
היו"ר משה גפני
לשמונה.
שגית אפיק
לא. ירד בכלל, אבל אחד הדברים - - -
יניב כהן
התוספת שאתם ביקשתם זה להוסיף את התמורה.
שגית אפיק
נכון. אנחנו ביקשנו עשרה, וזה ירד ברגע האחרון, אבל אנחנו אמרנו לפרוטוקול אני חושבת עשרות פעמים את הכוונה שלנו.
יוסי אלישע
בינך לבין הפקיד שמטפל, הוא לא רואה את הפרוטוקול הזה.
שגית אפיק
בסדר, אבל ישבו פה נציגי רשות המסים וזה היה מאוד ברור שהכוונה שלנו שזה לא ייושם כך ששני אחים - - -
יניב כהן
אבל זה בא לידי ביטוי דרך התמורה.
שגית אפיק
איך? מה שלא נכנס לחוק?
ג'ק בלנגה
שגית, יש הוראת ביצוע.
יניב כהן
אם הגורם המארגן לא מקבל תמורה אז זה לא קבוצת רכישה.
היו"ר משה גפני
אבל אי-אפשר. הבעיה שאתם עונים את התשובות כשכולם מדברים ואז לא ברור בדיוק מה אמרתם. תשובה לשאלה הזאת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קודם כול לשאלה לעניין גילוי הנאמנות, האם סוכם שזה ירד מהחוק, כן או לא, ואם כן, למה זה לא ירד?
גיא גולדמן
פרטי קבוצת הרכישה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן.
גיא גולדמן
אין לנו התנגדות. אמרתי עכשיו לשלומית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז זה יורד.
שגית אפיק
גם שלומית שאלה אותך על זה אתמול, ולא אמרת לנו שיש לך איזשהו סיכום עם לשכת רואי-החשבון להוריד את זה.
גיא גולדמן
לא, לא היה לי סיכום.
שגית אפיק
גם אנחנו חשבנו שזה בעייתי.
ג'ק בלנגה
יש סיכום מפורש.
יוסי אלישע
היה סיכום, ומשה אישר את זה אבל עד שזה לא יורד - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מה זה משנה? יורד העניין הזה?
גיא גולדמן
מסכימים. כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. הלאה. לגבי הנושא של בני משפחה.
יניב כהן
בדיון שהיה ב-2011 היו כמה שינויים – נכון, התחיל עם עשרה, ההגבלה הכמותית ירדה, אבל כל ההיבטים האלה של קרובי משפחה או קבוצות קטנות, זה בא לידי ביטוי בנושא של התמורה.

ברגע שהוספנו – ובמקור זה לא היה; לאור דרישת הוועדה זה נוסף – אז ברגע שנוספה הדרישה שגם תהיה תמורה לגורם המארגן, זה מוריד בעצם את המקרים האלה בהם יש שני אחים או קבוצה מצומצמת משפחתית כי במקרים האלה לא אמורה להיות, ובדרך כלל אין תמורה. ואם יש תמורה, אז אנחנו רוצים למסות את זה כמו כל קבוצה אחרת.
ג'ק בלנגה
לידיעתי, בהוראות הביצוע כתוב שאם אח אחד בוחר את הדירה ראשון, זה תמורה.
יניב כהן
לא, לא אם הוא בוחר. אם הוא מקבל נכס במבנה, שהוא מעבר לתמורה הכספית שהוא השקיע.
ג'ק בלנגה
קומה עליונה. אח אחד לוקח את הקומה האחרונה - - -
היו"ר משה גפני
אתם חושבים שאפשר לחיות עם דבר כזה? שני אחים, אחד יקבל בקומה הראשונה, כשבקומה הראשונה השווי נניח הוא יותר גבוה, והאח השני מקבל בקומה השנייה, ואז הם יתחילו לריב שם בבית מה המקום היותר טוב. אתם חושבים שזה בסדר?
יניב כהן
זה מאוד תלוי - - -
היו"ר משה גפני
לא לזה התכוון המשורר.
יניב כהן
זה מאוד תלוי בהבדלים, וכל מקרה נבחן לגופו. אם יש שני אחים שמשקיעים חצי-חצי בעלות של הפרויקט, ואחד מקבל דירה ששווה 70% והאח השני מקבל 30%, אז יש פה איזושהי תמורה.
קריאה
אז נמסה את התמורה, למה למסות - - -
ג'ק בלנגה
מה זה קשור למוכר?
היו"ר משה גפני
זה נראה מוזר, מוזר. זו נראית חקיקה מוזרה.
יניב כהן
אני רק רוצה לציין עוד משהו בהקשר של קבוצות רכישה, הזכירו כמה פעמים את הנושא של מס רכישה.
היו"ר משה גפני
תסכם את העניין הזה, האם אתם תלכו על זה. שני אחים לא יהיו קבוצת רכישה, או קרובי משפחה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם לא רק אחים.
היו"ר משה גפני
תחשבו על זה מחדש, זה דבר שהוא משולל היגיון. אתם הגעתם לסיכום על קרובי משפחה?
ג'ק בלנגה
לא, אדוני, יש לנו בעיה שמשפחה או חברים מתארגנים, ברגע שמישהו אומר אני עוזר לכם, אני בוחר ראשון, נוצרת בעיה למוכר, וכרגע הבעיה עוברת לכאורה לקונים כי נאמן מייצג את הקונים כרגע.
היו"ר משה גפני
אני שואל אבל אם על קרובי משפחה היה לכם סיכום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, מה שהוא מסביר לך אדוני, הרי מה הם אומרים? הם אומרים תמורה. מה זה תמורה? מביאים איש מקצוע שהוא יעזור לנו כי אנחנו לא מבינים שום דבר בבנייה. משלמים לו, אז די, נגמר, אז זה כבר לא בני משפחה.
יניב כהן
זה לא נקרא תמורה. כשהקבוצה עצמה מתארגנת והיא לוקחת עורך-דין ומשלמת לו שכר טרחה - - -
קריאה
הוא מדבר על הבנייה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מישהו שיארגן להם. הם אומרים אנחנו ארבעה אחים, אין לנו זמן, אנחנו עובדים, אנחנו לוקחים מישהו שינהל לנו את קבוצת הרכישה.
היו"ר משה גפני
לא קבוצת הרכישה. לארגן את הבית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את הבית. אתם אומרים, לא, זה כבר קבוצה, ומשלמים.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. לבנות את זה.
קריאה
לא, זאת לא תמורה.
שגית אפיק
זה לא נכנס להגדרת גורם מארגן.
היו"ר משה גפני
האם אפשר להוריד את קרובי המשפחה?
יניב כהן
זה משהו שאנחנו צריכים לבדוק אבל אני יכול להגיד שאני לא מכיר, בגלל זה אמרתי שזה מקרה תיאורטי.
היו"ר משה גפני
אתם מבינים את המשמעות של העניין? יש ירושה שירשו מהאבא שלהם, ארבעה אחים ואחיות ירשו את הקרקע הזאת או את הבניין הזה. הם החליטו להרוס אותו, לקחת את הקרקע, לבנות. אחד מהאחים, בגלל שהוא האח - - -
מיכאל זיו
זה לא קבוצת רכישה.
גיא גולדמן
הם אומרים שזה לא עונה להגדרות הקיימות היום.
היו"ר משה גפני
אבל הם עובדים. הם לקחו מישהו, הוא מטפל בכל העניין הזה, הוא עומד מול הרשויות, הוא מארגן את הקבלן. את כל הדברים הוא עושה, הוא הנאמן שלהם.
יניב כהן
לא, אבל זה לא קבוצת רכישה. הם לא רכשו קרקע. זו קבוצה שמתארגנת לרכישה.
היו"ר משה גפני
הם לא ירשו. קנו. מה זה משנה.
ג'ק בלנגה
הדוגמה היותר טובה, שהאבא מעביר את זה במתנה לילדים, אז זה נכנס מה שאמרתם.
היו"ר משה גפני
לא ירשו. אמרתי את המילה ירשו כי זה היה הכי קל להגיד.
מיקי לוי (יש עתיד)
אל תכניסו אותנו עכשיו לחוק המתנות, לא נגמור פה.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא. מה זה משנה? הם קנו יחד, לא חשוב מה הם עשו, אבל מדובר בשלושה-ארבעה אחים שהם עכשיו עושים את זה. הם לוקחים נאמן, לוקחים מישהו שהם סומכים עליו שהוא ידע לעשות הכול, הם אנשים עובדים, הם לא מכירים את כל העניין הזה – לא להביא קבלנים ולא לעשות מה שצריך לעשות, לא לעמוד מול הרשויות השונות, כולל רשות המסים - האם זה קבוצת רכישה?
ספי זינגר
אבל הם קונים משהו. הדוגמה הראשונה שהיושב-ראש הביא היא דוגמה שבה הם יורשים קרקע.
היו"ר משה גפני
לא, לא יורשים. תמחוק את המילה "יורשים". טעיתי ביורשים.
ספי זינגר
אז במה הם שונים מארבעה חברים?
היו"ר משה גפני
הם ארבעה אחים שהולכים לבנות במקום של המשפחה שלהם.
ספי זינגר
בירושה, מייחד אותם זה שהם אחים, שהם רכשו את הקרקע ולכן הם כאילו מחוברים בעל כורחם.
מיקי לוי (יש עתיד)
רק אם הם קנו קרקע.
שגית אפיק
לא. ההנחה הייתה כשעשינו את תיקון 69, שמדובר באיזושהי קבוצה גדולה, לא סתם דובר על שמונה, עשרה אנשים. זה ירד מתוך הנחה שיש גורם מארגן שהוא גורם למשל עסקי, שהוא יזם, שזה הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר עסקי.
היו"ר משה גפני
אבל אם זה משהו משפחתי.
שגית אפיק
שניים, שלושה, ארבעה אחים שעושים את זה ביחד, זה לא עניין עסקי, זה משהו אחר לגמרי.
יוסי אלישע
בדיוק. זה לא עניין עסקי.
שגית אפיק
זאת לא הייתה הכוונה שדוברה בוועדה הזאת בתיקון.
ספי זינגר
אני חושב שאז זה גם לא יהיה גורם מארגן.
שגית אפיק
אבל זה עונה על גורם מארגן לפי דבריהם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ההבדל הוא כזה. אם אחד מהם מבין בזה ועושה את זה לבד בעצמו, אז הם לא משלמים מע"מ. אם הם לוקחים מומחה שיעזור להם, אז הם צריכים לשלם מע"מ.
יניב כהן
לא, זה לא אם הם לוקחים מומחה שמשלמים לו שכר טרחה. זה לא המצב שבו מדובר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. הוא מקדם את זה. הוא עושה את זה – אני לא יודע איך אתם קוראים לזה.
יניב כהן
מישהו שארגן אותם לרכישה.
יניב כהן
אם יש קבוצה שקנתה קרקע ועכשיו הם לוקחים איש מקצוע שיעזור להם להתקדם, זה לא קבוצת רכישה. ההגדרה זה שארגן אותם לרכישה, לבנייה.
מיכאל זיו
יש חוזים לפני העסקה, כל הדברים האלה.
ג'ק בלנגה
אם אחד האחים ארגן את הקנייה, זה קבוצת רכישה.
מיכאל זיו
מי שמארגן, עושה גם חוזים של טבלאות איזון, מי יקבל מה, כמה כל אחד מקבל.
קריאה
הוא חייב לעשות את זה, זה חלק מהסכם הרכישה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שוב אני בא ואומר לכם – אם יש אח אחד שבא ואומר, אני עושה את זה בשביל כל האחים - -
היו"ר משה גפני
אני אשם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - אני עוזר לאחים שלי ואני רוצה לעזור להם, ואני מארגן את הכול, אז יש עליו מע"מ, על כל הקבוצה, אתה הופך אותם לקבוצת רכישה למרות שהם ארבעה אחים.
מיכאל זיו
תלוי באיזה שלב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה משנה.
קריאות
- - -
מיכאל זיו
אם זה בשלב הרכישה ועשו את מערכת ההסכמים לפני הרכישה, וכולם מודעים לכל ההשלכות, לכל התשלומים, והאח הזה יזם - - -
קריאה
מקבל עבור זה את התמורה.
מיקי לוי (יש עתיד)
עזבו רגע את המשפחתיות. קבוצה רגילה. עשרה איש – מישהו הציע, יש יחידת קרקע, רוצים ללכת עליה כקבוצת רכישה. חל או לא חל? עשו אצל אותו עורך-דין את החוזה, את החלק היחסי, 11.85% מהקרקע, הוא לוקח את הפנטהאוז ואחר לוקח ב-6% את קומה ב'.
יניב כהן
עוד פעם, עשרה שהם קנו את הקרקע והם מתארגנים ביחד, וכל אחד מקבל כפי חלקו, כפי שהוא השקיע, ואין אף אחד פה שגוזר קופון מעבר לשכר הטרחה של עורך-הדין ושל מפקח הבנייה, אז זה לא קבוצת רכישה.
יוסי אלישע
אז תראה כמה זמן לקח לנו להבין מתי מדובר בקבוצת רכישה ומתי לא. עכשיו מצפים מאותו נאמן שהגיעו אליו עשרה אחים או עשרה חברים, ואומרים לו, בא לנו לבנות את הבית המשותף שלנו ביחד. אין פה שום אלמנט עסקי, אין פה שום דבר, ואנחנו שוכחים שפה קצת רתמנו את העגלה לפני הסוסים, אבל הבסיס לחיוב במע"מ בסוף צריך להיות עסקי.

בסוף באתם ואמרתם שיש פה איזשהו יזם שמתחבא, כל המנגנון הזה זה תחליף לרכישת דירה גמורה, יש פה מנגנון עסקי והמדינה מפסידה מע"מ, ולכן צריך להיות מע"מ.

אז קודם כול, אם הבסיס הוא משפחתי חברי, אז אין פה שום דבר עסקי. וזה שיש מישהו ביניהם או שהם לקחו מישהו שיארגן את זה, זה לא הופך את זה לעסקי. זה קורה בהרבה פרמטרים אחרים בחיים, לאו דווקא בבנייה למגורים.

אם זה המצב, הצעת החוק כפי שהיא עכשיו מצפה מהנאמן לעמוד באיזשהו נטל, שלא יודע אם הוא יודע לעמוד בו. הוא צריך כנאמן להחליט האם הוא מודיע למוכר שמדובר בקבוצת רכישה, על אף שהוא כשלעצמו מאמין שלא מדובר בקבוצת רכישה. אז מה הוא עושה? הוא מודיע להם? הם מדווחים על זה?
היו"ר משה גפני
שאלה טובה. אני רוצה להצטרף לעוד שאלה. אני קורא את החוק שעשינו וכתוב מה זה " "קבוצת רכישה" – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים כקבוצה מחויבים למסגרת חוזית."

זאת אומרת, הקבוצה מתארגנת והיא לוקחת מישהו שהוא נאמן. הנאמן הזה, אתם כותבים גם לרבות הכנת המסגרת החוזית, זה יכול להיות גם עורך-דין, זאת אומרת שהוא גם מארגן את המסגרת החוזית. העורך-דין הזה הוא זה שעושה את החוזים, עושה את כל הדברים האלה.

אם מדובר על ארבעה אחים, ארבעת האחים האלה התארגנו והם לוקחים נאמן. מה דינם? קבוצת רכישה.
גיא גולדמן
רוב הדוגמאות של האחים שהיו פה בכלל לא נכנסות להגדרות פה, בלי קשר לנאמן או לא.
יניב כהן
הנאמן הוא לא זה שמשפיע פה על ההגדרה, אם עשו את זה באמצעות נאמן או לא באמצעות נאמן.
יוסי אלישע
אתה מצפה ממנו להחליט?
יניב כהן
זה לא מה שמשפיע על ההגדרה אם זה קבוצת רכישה, כן או לא.
שגית אפיק
מה שאני מבינה ממה שעולה בדיון הזה, שאתם מפרשים את הגורם המארגן בצורה הרבה יותר רחבה, לכל הפחות ממה שאנחנו בדיונים בוועדה כשחוקקנו את החוק חשבנו שצריך לפרש אותו. אתם בעצם מפרשים את הגורם המארגן כמישהו – כאן זה נראה כאילו זה מישהו הקים את קבוצת הרכישה, מישהו יזם - -
היו"ר משה גפני
מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון.
שגית אפיק
- - מישהו פעל, ולכאורה כשארבעה אנשים – לא אחים – פונים לעורך-דין או ליזם ומבקשים את הסיוע שלו, זה לא עונה על ההגדרה של גורם מארגן.
מיכאל זיו
הם לא קבוצת רכישה.
שגית אפיק
לפי מה שאתם עונים כאן, זה פעם כן, פעם לא.
היו"ר משה גפני
יש פה סתירה בחוק. החוק אומר שקבוצת רכישה זה קבוצת רוכשים שעושה את זה באמצעות גורם מארגן, זאת אומרת הם היוזמים, לא הגורם המארגן. בגורם מארגן כתוב ההיפך – מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה.
שגית אפיק
לא, אבל זה מתארגנת באמצעות גורם מארגן. היה על זה דיון בוועדה. הגורם המארגן, הוא צריך להיות הכוח המניע של התהליך.
קריאות
- - -
יניב כהן
היוזמה היא של הגורם המארגן.
שגית אפיק
הנה הוא גם אומר, היוזמה צריכה להיות של הגורם המארגן.
היו"ר משה גפני
זה לא המקרים שעליהם אנחנו מדברים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש מצב לא לגמרי ברור. עצם העובדה שקבוצת הרכישה צריכה לבוא לרשות המסים ולוודא האם היא קבוצת רכישה או לא קבוצת רכישה, והחוק הוא לא ברור בעניין הזה, לחלוטין, זה מייצר בעיה. זה כשלעצמו מייצר בעיה, אדוני.

ולכן אני חושב, שני דברים צריך לעשות. האחד, אנחנו צריכים להגדיר במדויק מהי קבוצת רכישה, אם אנחנו משאירים את החוק על כנו.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה החוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אני אומר לך שאני מציע שנקבל נתונים מהרשות.
היו"ר משה גפני
כן. זה אני אבקש בכל מקרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ואז נחליט האם נפלה שגגה במעשה החקיקה.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע אם נפלה שגגה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. נפלה שגגה כי אם אנחנו ביטלנו את העניין הזה של היתרון של קבוצות הרכישה - - -
היו"ר משה גפני
דיברנו על זה. לא נפלה שגגה. דיברנו על כך שזה יפגע בקבוצות הרכישה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
והעובדה היא שאפשר היה לקנות דירות יותר זולות.
היו"ר משה גפני
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
באמצעות קבוצות רכישה.
היו"ר משה גפני
לכן חשוב הנתון הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני שאלתי אותם אם הם ישבו – אני גם בתפקידי הקודם נהגתי להושיב את כולם מסביב לשולחן עגול עד שיעלה עשן.
היו"ר משה גפני
נכון, כי זה חשוב מאוד.
מיקי לוי (יש עתיד)
ובאו לוועדה, וב-90% מהמקרים כמעט ולא התווכחו. ושאלתי את אלישע ואת ג'ק, האם ישבתם? הם לא ישבו עם האנשים פה.
גיא גולדמן
ישבנו. ישבו, והערה אחת אכן עלתה בדיונים.
מיקי לוי (יש עתיד)
רגע. ישבו עם אחרים. חבר'ה, אתם יודעים שאני תמיד לטובתכם – ב-90% לטובתכם, בסדר? לא תמיד. אבל יש לי תחושה לא נוחה שהחלק הזה הוא אינו אפוי. בבקשה, תמנעו מאתנו את אי-הנוחות הזאת לבוא ולהצביע על משהו שאנחנו לא שלמים אתו.

תלכו הביתה, תשבו פעמיים-שלוש או כמה ישיבות עם החבר'ה האלה, עם לשכת עורכי-הדין ולשכת רואי-החשבון, ותבואו עם משהו שלא נצטרך על הדקויות האלה להתווכח.
גיא גולדמן
אדוני, אנחנו ישבנו ואכן קיבלנו הערה. הערה אחת.
ג'ק בלנגה
לא נכון. היו עוד הערות.
יוסי אלישע
ממש לא.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. הוויכוח מיותר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, דעתנו אינה נוחה. אינה נוחה.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני רוצה לסכם את העניין. אני לא רוצה להגיד דברים סתם. האמת היא שאני לא בשל לעניין הזה. אל"ף, אני לא מבין מה זה קבוצת רכישה. אני עשיתי את החוק. אתם מאוד ביקשתם – אתם, הגורמים שהיו אז ב-2011 – אתם מאוד ביקשתם את החוק הזה, אני העברתי אותו אז. גם אגף התקציבים היה אז מעורב מאוד בחקיקה, היום אגף התקציבים הוא לא גורם. יש פה מישהו מאגף התקציבים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. מה זה, מה אכפת להם?
היו"ר משה גפני
לא. אגף התקציבים היה פה.
יוסי אלישע
אם הם היו חושבים שזה יוזיל מחירים, הם היו פה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, זהו. אם נגלה להם שהם עשו טעות אז - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אגף התקציבים היה מעורב, והתוצאה הייתה תוצאה שבמבחן ההיסטוריה של החמש שנים האחרונות, אני לא יודע איפה זה עומד.

אני מבקש שני דברים. אני מבקש קודם כול את הנתון. אנחנו רוצים לדעת מה קרה בחמש שנים האלה, מה קרה לקבוצות הרכישה והאם קופת המדינה, כתוצאה מהתיקון הזה בחוק קיבלה כסף. על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים, זה צריך לתת איזושהי תמונה. אני לא בטוח אם אתם יודעים, אני לא יודע אם עשיתם עבודה בעניין הזה. אני לא בטוח שזה מוזיל את מחירי הדירות, אני חושב ההיפך, הוא כמעט מוחק מסלול בהוזלת המחירים. יש פה בעיה מוסרית גם האם אצל קרובי משפחה צריך לעשות את זה – קרובי משפחה זה ברור שהם לא עושים פה איזה עסק, הם רוצים לגור יחד – אבל זה סעיף המשנה בתוך העניין הזה.
יוסי אלישע
אדוני, הערה קלה. גם המדינה יוזמת קבוצות רכישה.
היו"ר משה גפני
והדבר השני הוא מה זה קבוצת רכישה. האם קבוצת רכישה זה שהמארגן יוזם את זה והוא הרוח החיה בעניין, הוא מביא, הוא עושה את החוזים.
יניב כהן
אדוני, ענינו על זה.
גיא גולדמן
יש תשובה לזה כבר עכשיו.
היו"ר משה גפני
שמה? הגורם המארגן?
גיא גולדמן
כן. זה גם בהגדרה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אם ארבעה אחים לוקחים, אז התשובה היא ברורה שזה לא - - -
גיא גולדמן
נכון.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז צריך לשנות - - -
יוסי אלישע
לקח לנו שעה.
היו"ר משה גפני
לא, אבל צריך לשנות את החקיקה הזאת.
שגית אפיק
למה לקח לכם כל כך הרבה זמן להגיד את זה ככה חד-משמעית?
היו"ר משה גפני
הם התייעצו.
שגית אפיק
לא. אבל הנאמן, איך הוא ידע? אם להם לקח 40 דקות להגיד אם זה קבוצת רכישה או לא קבוצת רכישה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם ארבעה אחים כאלה הולכים למישהו, איך הם יודעים?
יוסי אלישע
הוא לא ידע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש פה כל כך הרבה שאלות לא פתורות. לכן אני אומר, אדוני.
יוסי אלישע
אדוני היושב-ראש, גם המדינה יוזמת קבוצות רכישה במכרזים של משרד השיכון שמופנים לעמותות, עמותות בנייה. וגם במקרים כאלה אני יכול להראות לך דוגמאות – ויניב כהן שנמצא כאן מכיר את זה היטב.
מיכאל זיו
שם זה חייב במע"מ על קרקע בכל מקרה.
יניב כהן
שם זה חייב בכל מקרה.
יוסי אלישע
חלק ממַסים בקבוצת רכישה וחלק לא. ואיך עושים את זה? יושבים על המחשב ועושים בדיקה מדגמית. מי שזה דירות יחידות – יש מספיק קרקע, אומרים, לא, זה רכישת קרקע. ואם זה דירות שניות, אז אומרים, לא, זה דירה גמורה.

וגם היום הנושא לא ברור, ויש מחלוקות ויש התדיינויות, ולצפות מהנאמן שיקבע כשפה ישבו מיטב המוחות שעה שלמה להכריע האם מדובר בקבוצה או לא, אז אני לא רואה איך זה אפשרי.
היו"ר משה גפני
טוב. רבותי. משפט אחרון.
ג'ק בלנגה
משפט אחרון, אני רוצה להקריא מתוך הוראת הביצוע של רשות המסים, איך היא מפרשת את התמורה. קבוצה שקנתה קרקע, בנתה, ובסוף צריך לחזור למוכר אם הוא משלם מע"מ או לא. אני מצטט: "הטבות בשווה-כסף יכולות להתבטא במקרים בהם החבר המארגן או מי מקרוביו הינם חלק מקבוצת הרכישה; המארגן או מי מקרוביו ישלמו בגין הנכס המוגמר עלות נמוכה מהעלות אותה ישלמו יתר החברים בגין נכס זהה שיתקבל בסיום הפרויקט." דהיינו, בסוף הפרויקט יחזרו למוכר ויגידו לו, עכשיו אתה חייב במע"מ על זה שמכרת לאחים לפני חמש שנים את הקרקע ועכשיו הם בנו, ואחד האחים לקח את הפנטהאוז כי הוא עזר יותר, עכשיו בוא תשלם את המע"מ.
קריאה
מצד שני, לחזור גם לנאמן זה לא הוגן.
ג'ק בלנגה
זה לא משנה. לא צריך להיות מע"מ.
יניב כהן
אבל זאת תמורה. למה זה לא תמורה?
היו"ר משה גפני
לא על הבעיה הזאת אני דיברתי, אף על פי שזה נשמע בעיה בגלל שאז מחכים לסוף התהליך. סוף התהליך הוא רחוק.
קריאה
דרך אגב, לא מחכים לסוף כי מס שבח ממסה את העסקה ב-Day 1.
היו"ר משה גפני
ג'קי העלה עכשיו נושא חדש שאנחנו לא ידענו ממנו קודם, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על שני דברים. אנחנו מדברים על כך שיהיה פה את הנתון הזה כמה כסף נכנס לקופת המדינה – לא צריך כמה כסף אלא כמה עסקאות נעשו בעניין הזה מאז שהחוק הזה נחקק.

אני מאוד התלבטתי אז בחוק הזה. אני אמרתי – גם אגף התקציבים היה פה חלק מהדיון, היום אגף התקציבים הוא לא חלק מהדיון – אז בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אגף תקציבים, הוא רק מסתכל על הצד הפיסקלי.
היו"ר משה גפני
אבל הוא היה חלק מהדיון פה. לא משנה. קודם כול, את הנתון הזה. אנחנו רוצים הבהרה לגבי הנושא של קבוצות רכישה, שנדע בדיוק. שהנאמן ידע באופן ברור – בשלב הזה שהוא הולך להיות הנאמן, שיהיה חייב לדווח על המע"מ, או שהוא ידע שהוא לא חייב לדווח על זה מכיוון שבמקרה הזה הוא לא קבוצת רכישה. צריך את הבהירות הזאת. אנחנו יושבים פה כבר שעה כדי להבין את הדבר הזה.

אני אומר לך, אתה לא שמעת את ההתחלה. בהתחלה אני דיברתי על כך שאני העברתי את החוק הזה ב-2011, עם התלבטות מאוד קשה, עם הרבה מאוד ישיבות. באמת, אני אז התלבטתי, אנחנו ביקשנו שקבוצת רכישה תהיה לפחות עשרה אנשים, להבין את הדבר הזה שמדברים על מי שעושה עסק כזה שבעצם הגורם הזה הפך להיות איש שהוא עסק. אז לא הסכמתם. אז מי היה? מונסונגו, מי היה ב-2011?
שגית אפיק
מיכל דויטש.
היו"ר משה גפני
מיכל דויטש. בקיצור, מאוד התלבטנו בשאלה הזאת, באמת – אתה יכול לראות בפרוטוקולים – בסופו של דבר התקבל מה שהתקבל. מאוד חשוב לדעת לפני שאנחנו ממשיכים הלאה עם הנאמן, מאוד חשוב הנתונים האלה, אני רוצה את הנתונים האלה. היו גם סיכומים שהיו בשולחן העגול הזה עם רואי-החשבון, עם עורכי-הדין, נעמוד בסיכומים האלה ואז אנחנו נוכל לחוקק את החוק. בסדר.
משה אשר
שני דברים. אחד, בגדול, הגדרת קבוצת רכישה נועדה למעשה למנוע – אתה למעשה עושה דבר שהוא כמו זה, מתחבא מאחורי משהו שהוא משהו אחר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הצלחתם. אין קבוצות רכישה. הצלחתם.
משה אשר
לא. יש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש. ספורות.
היו"ר משה גפני
החברים רוצים לדעת, גם אני בתוכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש ספורות. ברור לך שאין קבוצות רכישה היום יותר.
היו"ר משה גפני
מיקי. אני לא פותח את הדיון מחדש. החברים העלו פה את הבעיה הזאת, ואני מצטרף לזה, האם לא חיסלנו את קבוצות הרכישה, האם עדיין נשארו קבוצות רכישה. מה היה ב-2011? האם היו אלף קבוצות רכישה, ועכשיו יש גם אלף, או שאז היו אלף ועכשיו יש רק מאה?
משה אשר
אנחנו יצרנו מבחינת המס ניטרליות. זה הרעיון של החקיקה – שאם אתה בא בקבוצת רכישה או בא לקבלן, בסוף אתה בא לקנות דירה. אז לא משנה איך מארגנים לך את זה – מחתימים אותך בחמישה חוזים או אתה הולך וקונה דירה מול קבלן – בסוף אתה מקבל דירה, וזה הרעיון. גם אם אתה בא בצורה כזאת או בצורה כזאת, לייצר ניטרליות במס ולמעשה להוציא את ההעדפה המעוותת שהייתה לכיוון קבוצת רכישה.

עכשיו, כשיש לך קבוצות רכישה או קבלן – נכון, בקבוצת רכישה, מצד אחד יש לך מחיר - - -
היו"ר משה גפני
משה, קשה מאוד להתמודד עם הטיעונים שלך. קשה מאוד, בגלל שאתה מסביר את זה יפה והכול בסדר.
משה אשר
ברשותך.
היו"ר משה גפני
רגע. אנחנו פשוטי העם. אנחנו, אין לנו את יכולת ההסבר שיש לך. אם לא הייתם מביאים את החוק הזה, מה שהיה קורה להערכתי, החוק של 2011 היה ממשיך, עם כל הבעייתיות שבו, והיינו מתעוררים בוקר אחד, לא הייתה אפילו קבוצת רכישה אחת כי אף אחד לא היה עושה את זה. זה מה שהיה קורה.

אני אומר לך – תשמע גם את פשוטי העם. היות והבאתם את החוק הזה, עשיתם פה משהו חדש, באתם ואמרתם שהנאמן, שהוא בעצם מוקד קבוצות הרכישה, הוא צריך להגיד למוכר, בהעתק לרשות המסים, הוא צריך להגיד שהוא מייצג קבוצת רכישה.

אנחנו עכשיו הגענו לליבת העניין של קבוצות הרכישה. הנאמן לא יודע אם הוא מייצג קבוצת רכישה.
קריאה
יודע.
יוסי אלישע
הוא לא יודע.
היו"ר משה גפני
אני דווקא מדבר על ראובן לוי, שהוא לא יודע מהחיים שלו כלום, הוא יודע רק לארגן. הוא לא יודע חוקים, הוא לא עורך-דין, לא רואה-חשבון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כמעט אמרת ראובן שיף.
היו"ר משה גפני
בכוונה אמרתי שם כזה שלא יזוהה עם אף אחד. הוא לא יודע כלום. עכשיו אנחנו צריכים להגיד לו – והם העלו את הטענות, גם החברים וגם הארגונים – אנחנו צריכים להגיד לו מה זה קבוצת רכישה. ואתם כותבים פה בחוק הזה בדברי ההסבר שזה כסף למדינה. תגידו לנו על כמה מדובר. תגידו.
יוסי אלישע
לא, אין קשר למדינה. זה לא היעדר גבייה. אין פה שאלת גבייה בכלל.
משה אשר
רגע, יוסי.
היו"ר משה גפני
ועוד איך. אתה רוצה שאני אקרא לך את דברי ההסבר?
יוסי אלישע
אני אומר, יש פה משהו שהוא לא נכון.
משה אשר
אם יורשה לי להסביר.
היו"ר משה גפני
ואולם המוכר אינו יודע על כך ואינו מעביר מס ערך מוסף בשל העסקה, וכך ניזוקה קופת המדינה בסכום המס שלא מועבר.
יוסי אלישע
מנגנון שקיים במס שבח לא מאפשר שהעסקה הזאת, לא ישולם עליה מע"מ.
היו"ר משה גפני
הדבר היחיד שאני מבין זה שכשכותבים לי אנחנו צריכים עוד כסף – זה אני מבין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, כי פעם דיברו על להוזיל את המחירים, אז עכשיו זה כבר לא כנראה.
היו"ר משה גפני
יש פה בעיה, יש לי כבר חומר להרצאות. יבואו ויגידו, אנחנו מטילים מס משום שאנחנו רוצים להוזיל את מחירי הדירות, זה המקרה ההפוך.
ג'ק בלנגה
נכון. זה המקרה ההפוך.
יוסי אלישע
אבל אדוני היושב-ראש, הוראות מיסוי מקרקעין, סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין לא מאפשר אחרי דיווח העסקה להתקדם באישורי המסים ולהעביר את הקרקע מבלי ששולם המע"מ. ולכן, מע"מ בעסקאות האלה לא בורח לעולם לאיבוד, לא בורח. לא מדובר בסעיף גבייה ולא מדובר בבעיה למצוא את המוכר ואין פה בעיית גבייה בכלל.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי אבל מה אתה – אתה אתי או אתו?
יוסי אלישע
אני אמרתי שההוראות - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב. סתם בדיחה.
שגית אפיק
לא, הוא אתך והוא אומר שאפילו התיקון הזה לא יעזור לגבות מע"מ כי ממילא אין בעיית מע"מ אמתית. זה מה שהוא אומר.
יוסי אלישע
אין קשר לגביית מע"מ. היום הוראות החוק מסדירות.
היו"ר משה גפני
למה? למה אין בעיית מע"מ אמתית?
יוסי אלישע
מפני שסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין מבטיח שהמנהל לא ישחרר את אישורי המסים מבלי שהוא קיבל אישור – אישור ששולם המע"מ.
משה אשר
אבל זה יהיה עוד שנים.
יוסי אלישע
לא. זה היום. זה היום. ברגע שיש דיווח ורוצים אישורי מסים, משולמת המקדמה בלי לבקש, ולכן אין בעיה.
משה אשר
אז הוא רושם הערת אזהרה ואין אישורי מסים.
יוסי אלישע
אין בעיית גבייה.
משה אשר
בסופו של יום, התיקון שהבאנו זה תיקון שבא למנוע מצב שבו הנאמן - - -
היו"ר משה גפני
כן, זה הבנו. זה הם הסבירו יפה.
משה אשר
יפה. אז מבחינת גביית מס, נכון, אנחנו לא ניתן אישורים לטאבו, בסוף התהליך, סוף התהליך זה יכול להיות שנים. אם רושמים רק הערת אזהרה ועד שמעבירים בטאבו – ולא יודע אם זה טאבו, יכול להיות שזה מינהל או כל מיני גופים אחרים.
היו"ר משה גפני
בסדר.
משה אשר
ולכן אנחנו אומרים – בעסקה הזאת הבסיסית, בגין הקרקע צריך להיות מרכיב מע"מ? כן, אין מחלוקת. אין מחלוקת.

עכשיו השאלה – מצד אחד, אם המוכר היה רואה מולו קבוצה, היה ברור שיש פה עסקה עם מע"מ והיה צריך לשלם מע"מ.
היו"ר משה גפני
זה הסבירו, הבנו.
משה אשר
עכשיו יש מקרים שאתה שם בחזית - - -
היו"ר משה גפני
מתי זה ברור שזה קבוצת רכישה ומה הועיל החוק?
משה אשר
אז אם יש שאלה שלא ברור מה זה קבוצת רכישה, אני אבקש שהחברים יביאו מקרים מהשטח שבהם לדעתם, אח ואח שלו קבוצת רכישה.
יוסי אלישע
הבאנו. דיברנו על זה שעה.
משה אשר
נבהיר בחוזר שאלה המקרים שבהם לא הכוונה.
היו"ר משה גפני
תעבירו לנו, בסדר.
משה אשר
לא, לא, זה לא עניין של חקיקה. זה עניין של יישום בפועל.
היו"ר משה גפני
אני לא ביקשתי את זה בחקיקה. אמרתי תגידו מה זה, יכול להיות שנצטרך לתקן את החקיקה, יכול להיות שלא. החקיקה פה לא מהווה גורם. והדבר השני, אנחנו רוצים לדעת, תגידו את הנתון מה קרה לקבוצות הרכישה, מה קרה לכסף. אתה לא שמעת שאני מאז לא ישן בלילה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תביאו את המספרים ואז נדבר.
משה אשר
כמה קבוצות רכישה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. אם זה חיסל את קבוצות הרכישה וחיסל את האפשרות לקנות דירה יותר זולה, וזה מה שקרה, אז עשיתם משהו לא טוב.
היו"ר משה גפני
מה קרה לפרויקט שנקרא קבוצת רכישה?
יוסי אלישע
רק תוציאו מהמשוואה הזאת את העמותות כי זה המדינה יוזמת.
ג'ק בלנגה
אדוני, בשביל שתהיה השוואה נכונה צריך להביא מה שקרה בין - - -
משה אשר
אני אומר שוב, אם הכמות ירדה בגלל שהעיוות נסגר, זה בסדר גמור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
באמת.
קריאה
לא היה עיוות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרי אתם עושים עיוותי מס. אתם בעצמכם עושים עיוותי מס.
היו"ר משה גפני
מה, לא הבנתי, לא שמעתי מה אמרת.
משה אשר
אני חוזר. אנחנו לא יודעים, אבל אם כמות קבוצת הרכישה ירדה כתוצאה מהמס, זה אומר שהיה עיוות מס שאף אחד לא התכוון אליו, סגרו את פרצת המס, ועכשיו באופן טבעי חזרנו ל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ואני עניתי לו שהמדינה בעצמה עושה עיוותי מס, כמו למשל במס רכישה או לחילופין במס שבח, כדי להוזיל את מחירי הדיור. אתם אומרים, אם תעשה את זה תוך שנה, תשלם פחות מס. נכון? זה עיוות מס. אתם עושים את עיוותי המס כדי להוזיל את מחירי הדיור.
משה אשר
אבל להיפך. בחלק מהמקרים זה דווקא יתרון לאותו אדם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא משנה. אתם עושים עיוותי מס כדי להוזיל את מחירי הדיור, כי זאת המדיניות של הממשלה. היא שמה בדגל המרכזי שלה את הוזלת מחירי הדיור. ומה שאתם עושים עכשיו, מה שעשיתם ב-2011 הייתה טעות. נכון, הייתה פרצה, אבל אנשים קנו דירות זולות.
היו"ר משה גפני
אני אמרתי בדיון – אני תיארתי לעצמי שתהיה אמירה כזאת כמו שאמרת, אז אמרתי – מותר לשר האוצר או לגורם מוסמך בממשלה לבוא ולהגיד, אנחנו מתנגדים לקבוצות רכישה, יש שם עיוותים או ניצול של פרצות בחוק, זה בסדר גמור, אתה יכול להגיד את זה.
משה אשר
המס יהיה ניטרלי.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד – קבוצות הרכישה ממשיכות, אבל הנאמן ישלם, ידווח. אתה נוגע פה בשוליים של הבעיה. השוליים של הבעיה זה שנאמן – שהוא יודע שהוא עוסק בקבוצת רכישה, הוא לא מדווח על כך, אז אתה מדבר על הדיווח הזה, וזה בסדר, אבל זה בשוליים של הבעיה. משום שאם נכון מה שאמרת, ויכול להיות שזה נכון, צריכה המדינה לבוא ולהגיד אין קבוצות רכישה, צריך ללכת ל"מחיר למשתכן".
משה אשר
לא. למה לא? אנחנו לא נגד.
היו"ר משה גפני
מכיוון שאין. מכיוון שאם הנתון הוא שאין, אז אין.
משה אשר
אנחנו לא נגד. אנחנו לא נגד קבוצות רכישה. אנחנו אומרים שהמיסוי שלהן, שיהיה כמו מקבלן.
יוסי אלישע
חבל, אדוני, שזה לא נאמר בזמנו בדיונים על מע"מ אפס. הם אמרו בדיוק הפוך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מצחיק. באמת. למה אתה נותן פטור לאדם שמוכר תוך שנה?
יניב כהן
אבל גם פה במס רכישה הם נהנים מאותן הטבות.
משה אשר
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא משנה. המדינה אומרת – אני עושה עיוות מס, לא מס כמו לכולם אלא אתה רוצה לעודד אנשים למכור דירות, אתה רוצה לעודד אותם כדי שמחיר הדירות יוזל.
יניב כהן
דווקא לפני התיקון, מי שקנה דירה שהיא דירה יחידה שלו בקבוצת רכישה, תמיד שילם מס רכישה כי הוא היה נחשב כמי שקונה קרקע. והיום, כמי שקונה דירה וזה דירה יחידה, אז עד 1.6 מיליון הוא פטור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא מדבר על קבוצת רכישה, אני מדבר על העיקרון. כשהמדינה רוצה לעודד מכירת דירות של אנשים שמחזיקים שתי דירות, אתה רוצה לעודד אותם, נכון? אתה אומר, אם תמכור תוך שנה או שנתיים, לא משנה – אתם ניסיתם להוריד את זה לשנה – אנחנו נעשה עיוות מס ותשלם פחות מס. נכון? עשיתם את זה, אתם עושים עיוותי מס כדי לעודד מכירה, כדי להוזיל את מחירי הדירות. אתם עושים, אז יד אחת עושה ויד שנייה אומרת לא. זה אותה רשות. אין לך תשובה על זה, כי אתם לא אהבתם את העניין הזה.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם הייתם באמת מתכוונים להוזיל את מחירי הדירות, הייתם אומרים, גם על הקרקע הציבורית, הממשלתית, אין מע"מ, ואז זה היה מעודד.
מיקי לוי (יש עתיד)
אל תתעסק עם מע"מ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מה שהיה צריך לעשות. לא להשית מע"מ על קרקע פרטית של קבוצות רכישה אלא לבטל את המע"מ על הקרקע הציבורית לקבוצות רכישה, והיו הרבה יותר קבוצות רכישה, ומחיר הדירות היה מוזל. זה מה שהיה צריך לעשות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני תומך במה שאתה אמרת, שהממשלה תביא הצעת חוק שהיא מבטלת את כל קבוצות הרכישה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מציע את זה. אני לא מציע את זה. אני חבר של מיקי לוי, אני לא מציע את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רק ציטטתי אותך.
היו"ר משה גפני
אני אמרתי, אם אכן הכוונה היא - - -
משה אשר
אין כוונה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא הצעתי את זה. אני רק מבקש שני נתונים. אגב, אני אז הצעתי, ב-2011, אני הצעתי שזה יחול על עשרה אנשים. רשות המסים הסכימה. טוב, מה לעשות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז למה לא עשיתם את זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר עכשיו לתקן. זה נכון לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
רבותי, אנחנו לא יכולים לסחוב את זה עד אינסוף. אני מבקש לבוא לישיבה הבאה עם נתונים. אנחנו נתקדם עם החוק הזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
תשבו איתם. תעשו טובה, תשבו איתם, משה.
משה אשר
ישבנו איתם.
קריאות
לא - - -
היו"ר משה גפני
רבותי. תודה רבה. אני מבקש את הנתון כמה שיותר מהר, אני אעשה את המשך הדיון.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים