פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 165

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ג באדר ב התשע"ו (23 במרץ 2016), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105), התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זאב בנימין בגין

יעל גרמן

אורי מקלב

רויטל סויד

בצלאל סמוטריץ

רחל עזריה
חברי הכנסת
ענת ברקו

דב חנין

יעל כהן-פארן

אברהם נגוסה

מיכל רוזין
מוזמנים
צביקה קרמן - ר' חטיבת תכנון, משרד הביטחון

שלומי מלכה - ע' יועמ"ש משהב"ט, משרד הביטחון

ג'וש יהושע פדרסן - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אלי רוזנפלד - לשכה משפטית, משרד האוצר

איריס וינברגר - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

רמי מזרחי - מנהל תחום מפקח ארצי מחלקה כלכלית, משרד האוצר

שירה הראלי מזרחי - עו"ד, משרד האוצר

אמיר אדרי - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נועה סוניה עמירב - משפטנית, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דרורה שפירא - לשכה משפטית, משרד הפנים

זאב ברל - סגן מנהל מינהל סביבה, משרד הכלכלה

אגם אביגיל דניאל - עוזרת משפטית-מכרזים חקיקה אזרחי, משרד הכלכלה

עמיר שקד - לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

איתמר בן דוד - מנהל תחום תכנון, החברה להגנת הטבע

אבישי זהבי - יו"ר פורום יצרני ומשווקי השקיות, איגוד לשכות המסחר

ישראל לאון - חבר פורום יצרני ומשווקי השקיות, איגוד לשכות המסחר

טל שוחט - ראש אגף אריזות, איכות הסביבה

ערן מאירי - היועץ המשפטי, שופר סל

אבירם פרוסט - בעל המפעל רב סל

אהרון כפיר - יח"צ של הבעלים של מפעל רב סל

בועז סיטי - רון גזית רוטנברג ושות'

דוד דהאן - יו"ר ודובר הארגונים החברתיים בכנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105), התשע"ו-2015
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי. קודם כל אתמול דיברנו על החוק של תע"ש. לא הגישו הסתייגויות לגבי הנושא של תע"ש, אז אני מושך את הרביזיה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הצבענו, היינו שלושה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מושך את הרביזיה. מישהו רוצה להתייחס לנושא של תע"ש? אם יש מישהו שרוצה ל - - - שנייה, גב' פארן, אני עדיין דיקטטור מהישיבה הקודמת, אני מבקש לא להפריע לי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
התנצלתי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. לגבי הנושא של תע"ש, אם למישהו יש משהו מהותי אז אני הגשתי את הרביזיה, אני אפתח אותה כדי לשמוע. אם לא - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לי, אבל בגלל שהוצהר שעכשיו חוק השקיות אז יוסי יונה הלך מפה והוא הגיש את ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
למי הוא הגיש?
קריאה
לא, זה היה אמור להיות בעל פה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, בסדר. יש לו הסתייגויות בנושא תע"ש? אז שיבוא.
תומר רוזנר
הוא הוזמן לרבע ל-11:00.
היו"ר דוד אמסלם
הוא הוזמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, הוא היה פה ואז אמרנו שעכשיו שקיות אז הוא הלך.
תומר רוזנר
הם הציגו את ההסתייגות, עכשיו רק מקריאים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה עכשיו לחזור לחוק של תע"ש. אז בואו נשמע את ההסתייגויות לחוק של תע"ש ואחרי זה אני אעבור להצבעה.
תומר רוזנר
צריכים להצביע עכשיו בעד הרביזיה, אם אתה רוצה לשמוע הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו חוזרים לחוק של תע"ש, אני מבקש להצביע עבור הרביזיה שאני הגשתי כדי שנוכל לפתוח אותה לדיון, מפני שעשינו כבר את ההצבעה. אתם תהיו בעד הרביזיה של החוק של תע"ש כדי שנוכל לדון על זה. מי בעד הרביזיה? שירים את ידו. מי נגד? אין נמנעים. בבקשה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – 0

הרביזיה אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו פותחים חזרה את הדיון של תע"ש. בבקשה, גב' פארן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שתי הסתייגויות. אחת, סעיף 177א- - -
תומר רוזנר
בשם מי ההסתייגויות? הבאתם חתימות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בשם המחנה הציוני. אני מבינה ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין דבר כזה, אין פרוצדורה כזו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוספת סעיף (ט), מועד תחילתו של חוק זה יותנה בסיום אישור הליך הפרטת המתחמים המפורטים בתוספת השמינית לחוק זה בחקיקה ראשית. זאת אומרת שאם אין הפרטה אז זה לא קורה.
תומר רוזנר
לא, אתם רוצים שההפרטה תהיה בחקיקה ראשית. זה מה שאתם רוצים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. ב-177א(י) יובהר כי מתקנים שיוכרו מכוח סעיף זה כמתקנים ביטחוניים, לא יחולו עליהם הוראות סעיף 177 לחוק התכנון והבנייה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, הלאה. בבקשה, דב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני רק ביקשתי לרשום רשות דיבור ב - - -
היו"ר דוד אמסלם
רשמת?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגויות של יוסי יונה נמצאות פה?
תומר רוזנר
אלה ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש להצביע על ההסתייגות. מי בעד ההסתייגויות של המחנה הציוני? שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגויות לא התקבלו.

הצבעה על ההסתייגויות

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אני יכול להצביע על כל החוק?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד החוק כנוסח הוועדה כפי שהיה אתמול? מי נגד? נמנעים?

הצבעה על החוק

בעד – רוב

נגד – מיעוט

החוק אושר.
היו"ר דוד אמסלם
החוק עבר. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים