פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 159

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"א באדר ב התשע"ו (21 במרץ 2016), שעה 10:20
סדר היום
הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

מכלוף מיקי זוהר

תמר זנדברג

אורי מקלב

רחל עזריה
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי

יעל פארן-כהן

עודד פורר

טלי פלוסקוב
מוזמנים
רחל בציה - ע יועמ"ש בט"פ, המשרד לבטחון פנים

יונתן זייטק - רמ"ד רישוי באג"מ, המשרד לבטחון פנים

רפי עציון - ע יועמ"ש בט"פ, המשרד לבטחון פנים

מאיר פוקס - ע יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

רעות בינג - יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דבי גילד-חיו - מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח

דוד דהאן - יור ודובר

אורי סמיה - חבר מועצת התלמידים הארצית

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
עידו בן-יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016, מ/1012
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016. אנחנו דנים ברביזיה. אבל לפני שאנחנו דנים, אני רוצה לספר לכם שמתלווים אלינו היום חברי מועצת התלמידים הארצית. אני רוצה לברך את דני קציר ממועצת התלמידים הארצית. הם מתלווים אלינו היום בכנסת. אני רואה את זה כדבר מאוד חשוב ומאוד חינוכי, ואני מתרגש כל פעם כשיש פה חבר'ה צעירים, כי העולם שייך לצעירים. אתם העתיד של מדינת ישראל. הזכרתי רק את שמו של דני, כי זה השם שכתוב לי כאן. אבל תחשבו שקראתי את השמות של כולם. אני מקבל אתכם בברכה, בשם כל חברי הוועדה.

לגבי הרביזיה, בבקשה.
רפי עציון
רק אתמול קיבלנו את הנוסח הרשמי שעליו הוחלט בוועדה בפעם שעברה. הרביזיה שהשר ביקש היא כזאת: "אין בהוראות סעיף קטן זה – ונשמח אם יכתבו גם 'כשלעצמו' – כדי להתיר נשיאה והחזקה כאמור בפסקה (1), בידי מי שיש רישום הנוגע לו ברישומי המשטרה, לרבות בשל עבירת אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, לפי סעיף 11 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, או בדבר תיק שנסגר בשל היעדר עניין לציבור, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו".

הכוונה בסעיף הזה, גם המקורי וגם ברביזיה שביקשנו בעקבות הסעיף המרכזי היא, שגם כאשר השר מחליט שבתקופה ביטחונית מסוכנת כמו היום, מאבטחים יוכלו לשאת את נשקם מחוץ למסגרת עבודתם, גם בכך לא יהיה משום היתר הכרחי לשאת נשק למי שיש אצלו רישומים פליליים שהופכים את זה שהוא יישא את הנשק למסוכן לשלום הציבור או ביטחונו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא מבינה.
תמר זנדברג (מרצ)
תגיד בעברית, לא במשפטנית.
רפי עציון
אגיד את זה בכמה דרגות. ברירת המחדל של החוק היא, וגם קבענו את זה בצורה יותר ברורה בתיקון הזה המקורי, שמאבטח יישא את נשקו רק במסגרת עבודתו ולא מחוצה לה. על גבי הרובד הבסיסי הזה קבענו רובד נוסף, שבתקופה ובשטח מסוים, לרבות שטח כל המדינה, אם זה רלוונטי, השר רשאי לקבוע תקופות שבהן מאבטחים כן יוכלו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו לשאת את נשקם מחוץ למסגרת עבודתם.
יעל גרמן (יש עתיד)
החוק מסמיך את השר לקבוע את התקופה ואת האזור.
רפי עציון
נכון, שבהם המאבטח כמכפיל כוח לכוחות הביטחון בתקופות של פיגועים וכדומה, לשאת את הנשק גם מחוץ למסגרת עבודתו. ההוספה הזאת שהוספה בוועדה בפעם שעברה, וביקשנו לדייק אותה ברביזיה, היא שכאשר השר התיר, אין בכך כדי להתיר כמובן למאבטחים שיש אתם בעיות פליליות או שיש אתם איזושהי בעיה שהיא כשלעצמה יכולה לפגוע בשלום הציבור או בביטחונו.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי שנפתח לו תיק באלימות במשפחה וכו'.
רפי עציון
נכון.
תמר זנדברג (מרצ)
כלומר, מאבטח שיש לו רישום פלילי על אלימות יוכל לשאת נשק, אבל לא הביתה.
רפי עציון
פעמים רבות מאבטח שיש לו עבירות אלימות בכלל לא יוכל לשאת נשק. ברוב הפעמים זה כך, לא ייתנו לו אפילו את הנשק, כי לצערנו גם במהלך שעות עבודתו הוא יכול פתאום לעשות משהו לא תקין.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה יודע שאתמול היה רצח והתאבדות במושב זיתן. מישהו שהחזיק נשק ברישיון.
עידו בן-יצחק
התיקון שהוועדה הכניסה בעקבות הערתה של חברת הכנסת עזריה התייחס רק לרישום בנוגע לעבירות אלימות. מה שמציע המשרד לביטחון פנים הוא לאפשר לאסור על מאבטחים ספציפיים גם מסיבות נוספות.
יעל גרמן (יש עתיד)
נהדר.
היו"ר דוד אמסלם
תסביר לנו מה מהות הרביזיה.
רפי עציון
הכוונה היא שאנחנו לא רוצים להגביל את שיקול הדעת המשטרתי רק לעבירות אלימות ואלימות במשפחה.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים להרחיב את זה?
רפי עציון
אנחנו רוצים להרחיב את שיקול הדעת המשטרתי. אנחנו לא רצינו שאחר כך יבואו אלינו מאבטחים ויגידו: אני, למרות שיש לי עבירה כזאת וכזאת, כן רוצה לקחת הביתה, כי החוק אמר רק עבירות אלימות ואלימות במשפחה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מה אתם אומרים?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בעד הרביזיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני בעד הרביזיה, נגד החוק.
תמר זנדברג (מרצ)
אני נמנעת.
היו"ר דוד אמסלם
כשאת מסכימה את נמנעת.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו נגד הרחבה של נשיאת הנשק. פה הם באים לצמצם.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי על הרביזיה.
יואב בן צור (ש"ס)
אני בעד מה שאתה אומר. מהחוק שעבר, אני מתחיל לפחד. מאז, עכשיו אני אתך.
היו"ר דוד אמסלם
טוב מאוד. יפה. זוהיר, אתה בעד הצמצום?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני נגד החוק, בעד הרביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
פורר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בעד.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה התקבלה. מאה אחוז.

עכשיו צריך להצביע על החוק.
עידו בן-יצחק
אקרא עוד פעם את הנוסח, כפי שאושר, של פסקה (2), רק לגביה הוגשה הרביזיה. הוא יהיה כך: "אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להתיר נשיאה והחזקה כאמור בפסקה (1), בידי מי שיש רישום הנוגע לו ברישומי המשטרה, לרבות בשל עבירת אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, לפי סעיף 11 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, או בדבר תיק שנסגר בשל היעדר עניין לציבור, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו".
רפי עציון
האם אפשר יהיה להוסיף: אין בהוראת סעיף קטן זה כשלעצמו?
עידו בן-יצחק
זה כבר עניין של נוסח. אני לא יודע מה זה "כשלעצמו".
רפי עציון
כדי להבהיר את מה שאמרנו, שאין בהוראת השר כדי לאפשר למאבטחים לקחת את זה.
עידו בן-יצחק
בסדר. זה ענייני נוסח, נסגור את זה אחר כך.
רפי עציון
אנחנו רק מזכירים שהוועדה פיצלה בדיון הקודם את הסעיף הקטן, שהוא מאוד מאוד הכרחי ליישום החוק מבחינתנו, ואנחנו נבקש מהוועדה לדון בו במהירות האפשרית. הסעיף הקטן שפוצל בפעם הקודמת.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי זוכר מה הסעיף הזה?
עידו בן-יצחק
אנחנו לא דנים בזה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
אני לוקח הפסקה של חמש דקות להתייעצות סיעתית, ואחרי זה נצביע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי ביקש?
היו"ר דוד אמסלם
אני.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לך רוב. אנחנו נצביע בעד.
היו"ר דוד אמסלם
אם כך, נתקדם.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו בעד. זו תקופת חירום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זו אפילו לא הוראת שעה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה כן. זה בדיוק מה שהוא אמר. זה יותר מהוראת שעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זו לא הוראת שעה.
תמר זנדברג (מרצ)
יעל, אתמול נרצחה אישה ובעלה התאבד, לא בגלל תקופת חירום, בגלל שיש נשק.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד החוק כפי שהוא הוקרא עכשיו?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני הבנתי שהשר נותן גם את התקופה וגם את האזור. זאת אומרת שהחוק הזה יהיה מוגבל לתקופה ולאזור.
תמר זנדברג (מרצ)
מוגבל לכל גבולות מדינת ישראל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אל תחפשי תירוצים, יעל. תקראי את הסעיף.
רפי עציון
נכון, זה יכול להיות גם כל הארץ.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בדיוק. וכל הזמן.
רפי עציון
אם המצב הקשה יהיה רק בדרום, אז השר יהיה רשאי להגביל את האפשרות רק לדרום. ואם המצב הביטחוני הקשה הוא בכל הארץ, אז השר יהיה רשאי לכל הארץ.
יעל גרמן (יש עתיד)
ולתקופה מצומצמת.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
תמיד יהיה מצב חירום.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא דנים על החוק, אנחנו רק מצביעים כרגע. מי בעד החוק, כפי שהוקרא? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 5

נמנעים – אין

נוסח החוק אושר.
היו"ר דוד אמסלם
החוק עבר. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים