ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/03/2016

מענק התמדה למורים עולים - ביוזמת ח"כ עודד פורר

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 181

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ט באדר ב התשע"ו (29 במרץ 2016), שעה 12:30
סדר היום
מענק התמדה למורים עולים - ביוזמת ח"כ עודד פורר
נכחו
חברי הוועדה: מירב בן ארי– מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
סופה לנדבר
מוזמנים
רחל טייטלבוים - מנהלת תחום תנאי שירות של עובדי הוראה, משרד החינוך

סוניה פרץ - מנהלת אגף בכירה – כוח אדם בהוראה, משרד החינוך

אנדרי צייזלר - האגף להכשרה מקצועית, משרד הכלכלה

אבי פרידמן - מרכז בכיר תחום חינוך, אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

רויטל בן ברוך הדדי - יועצת מנכ"ל משרד העלייה והקליטה

קלאודיה כץ - מנהלת אגף א' תעסוקה, משרד העלייה והקליטה

מאיר לופטינסקי - ממונה על התעסוקה, הסוכנות היהודית

רן ארז - יו"ר הנהלה, ארגון המורים העל-יסודיים

נורית ולנסי - חברת הנהלה, ארגון המורים העל-יסודיים

רפי הררי - נציג מחוז חיפה והמרחב, הסתדרות המורים

סבטלנה סטואין - מורה לרוסית

מריה ויניאר - מורה ומדריכה מרכזת ארצית ללימודי רוסית
רכזת בכירה בוועדה
רבקה וידר
רישום פרלמנטרי
ר.ל.,חבר המתרגמים

מענק התמדה למורים עולים - ביוזמת ח"כ עודד פורר
היו"ר מירב בן ארי
שלום לכולם. סליחה, אני פשוט רצה מן הקצה לקצה השני של הכנסת. אנחנו נתחיל את הדיון. היום יום שלישי, 29.3.2016, י"ט באדר ב' תשע"ו. אני מירב בן ארי ואני אחליף את חבר הכנסת יו"ר הועדה יעקב מֶרגי, ועדת החינוך, התרבות והספורט. הנושא של הדיון – והוא יהיה דיון קצר כי יש מליאה, הוא "מענק התמדה למורים עולים". היוזמה היא של ח"כ עודד פורר, אבל הוא דיבר אתי ואמר לי שחברת הכנסת סופה לנדבר תחליף ותייצג אותו אז בבקשה, חברת הכנסת סופה.
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
הבקשה לדיון מהיר הייתה של חבר הכנסת עודד פורר, הוא הסב את ליבנו לנושא של מענק יובל למורים עולים. בשנת 2015 לאחר שנים של דיונים הוחלט לתת מענק יובל למורים עם וותק שאינו פחות מעשר שנים בארץ, ועם וותק כללי של עשרים וחמש שנות כמורים בהוראה.

המענק בגובה 4,000 ₪ ובעצם הוחלט לתת להם את המענק, אבל - - - כנראה באמצע של דברים, שאת המענק הזה נותנים למורים למקצועות ריאליים כמו פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ולא נותנים למורים אחרים.

התיקון שצריך להתקיים הוא שמורים אחרים גם זכאים למענק הזה, כשיש להם ותק הוראה של לפחות עשר שנים בארץ, כי כעת קרה שנניח מורים לתנ"ך, לאזרחות, מורים לספרות, להיסטוריה, הם לא קיבלו מענק. אני לא רואה סיבה שמורים לתחום אחד, שיש אתו בעיה במערכת החינוך יקבלו, מפני שהוחלט לתת מענק לכל המורים העולים, שבעצם תקופת העבודה שלהם היא לא פחות מעשר שנים.
רן ארז
וגם המענק ניתן רק לתקופה של ארבע שנים.
היו"ר מירב בן ארי
סליחה, אדוני, שניה, חברת הכנסת תסיים ואני אתן הערות. גם תציג את עצמך לפרוטוקול. חברת הכנסת סופה לנדבר, אני רוצה לשמוע בבקשה את ההתייחסות של משרד החינוך. רחל כאן? רחל טייטלבוים, מנהלת תחום תנאי שירות של עובדי הוראה.
רחל טייטלבוים
סוניה פה.
היו"ר מירב בן ארי
או.קיי., סוניה, בבקשה, סוניה פרץ.
סוניה פרץ
שמי סוניה פרץ, אני מנהלת אגף כוח אדם בהוראה. המענק שניתן הוא בעצם מענק שנקרא מענק ההתמדה. והוא ניתן למורים ותיקים, לאו דווקא עולים, לאו דווקא מורים עולים, כשהרעיון היה בעצם לייצר איזשהו תמריץ למורים במקצועות נדרשים, שאנחנו יודעים שיש לנו מחסור במורים בתחומים האלה ואיזשהו מענק - - -
היו"ר מירב בן ארי
קרבי את המיקרופון.
סוניה פרץ
ואיזשהו מענק שיהווה תמריץ על התמדתם בעבודה בהוראה ולכן נקבעו המקצועות מדעי הטכנולוגיה, מדעים ומתימטיקה, כמקצועות שבהם אנחנו נותנים את המענק הזה. כמובן שצריך לזכור שהמענק ניתן באיזושהי מסגרת תקציבית נתונה ולכן, בחרנו לתת את זה יחד עם משרד האוצר, בתחומים שבהם חסרים לנו מורים במדינת ישראל, ודרך המענק הזה אנחנו גם מעודדים את ההישארות שלהם במערכת.
היו"ר מירב בן ארי
אילו מורים, תזכירי לפרוטוקול, מקבלים את המענק לאור העובדה שחסרים לכם מורים?
סוניה פרץ
אז כמו שאמרתי יש רשימת מקצועות שמופיעה באותו חוזר שיצא על ידי הממונה על השכר, המקצועות הם מדעי הטכנולוגיה, המדעים – כימיה, פיזיקה, ביולוגיה ומתימטיקה. אלה המקצועות פחות או יותר שהמורים שמלמדים אותם ונמצאו זכאים, כמו שאמרתי, לאו דווקא מורים עולים, אלא כל מורה שעומד - - - שנקבע קיבל את המענק, וכמו שנאמר קודם על ידי מר רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, המענק כרגע נקבע לארבע שנים - - -
היו"ר מירב בן ארי
זה חדש המענק הזה? חדש לגמרי?
סוניה פרץ
המענק נקבע - - -
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
עד כמה שזכור לי חבר הכנסת רזבוזוב אמר שהוא השיג מענק לכל המורים, מורים עולים - - -
סוניה פרץ
זה זה, בתוך זה.
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
סליחה, אני שואלת באיזה סעיף תקציבי זה הוסף?
סוניה פרץ
התבסס תקציב לצורך המענק הזה. לא היה תקציב למענק הזה.
היו"ר מירב בן ארי
כמה התקציב של המענק הזה?
סוניה פרץ
חמישה מיליון שקלים.
היו"ר מירב בן ארי
חמישה מיליון שקלים וזה לא קשור אם הם מורים שהם יוצאי חבר העמים, אתיופיה או כל מדינה אחרת, הסיבה שהם מקבלים את המענק היא אך ורק כי במקצוע הספציפי הזה יש חוסר במורים.
סוניה פרץ
זה השם שלו, מענק ההתמדה.
היו"ר מירב בן ארי
או.קיי., עוד התייחסויות. אני רואה שיש עוד כמה שרוצים. רן?
רן ארז
כן.
היו"ר מירב בן ארי
בבקשה. רק הצג את עצמך.
רן ארז
רן ארז, יושב ראש הנהלת ארגון המורים. ניהלנו לא מעט שיחות, גם עם חבר הכנסת רזבוזוב וגם עם משרד החינוך. בסופו של דבר מי שהחליט את ההחלטה הזאת הוא משרד האוצר. משרד האוצר הוציא את החוזר ובחוזר הזה הוא קבע לאיזה מקצועות יינתן המענק ושזה לארבע שנים, כאשר מדובר על שנתיים רטרואקטיבית ובעוד שנתיים למעשה המענק הזה אמור להיפסק. אין שום המשכיות ולא נכללו כל המורים שעונים לקריטריונים, אלא רק מורים נדרשים כפי שקבע משרד האוצר. צר לי שמשרד האוצר צריך לקבוע מה זה "נדרש" במערכת החינוך אבל זה מה שהם קבעו. כנראה שעשו איזשהו תחשיב כלכלי.
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
לקראת הבחירות, נכון?
רן ארז
לקראת הבחירות שהיו. מה שאני מבקש, אני חושב שההיגיון אומר שצריך לתת לכולם ולא לעשות סלקציה – לאלה כן ולאלה לא, ולא לתת את זה רק לתקופה קצובה של ארבע שנים, כשבעוד שנה וחצי זה נגמר.
היו"ר מירב בן ארי
עוד שנה וחצי?
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
כאשר נלחמתם אתם בעצם נלחמתם לכל התקופות לכל הזמן, עם מענק למורים עבור עבודה נהדרת במערכת החינוך.
רן ארז
נכון מאוד.
היו"ר מירב בן ארי
כן, אדוני.
אבי פרידמן
אבי פרידמן מאגף השכר במשרד האוצר. אני רוצה ברשותך להתייחס לדברים שנאמרו פה. קודם כל רשימת המקצועות נקבעה ביחד עם משרד החינוך בתיאום מלא עם משרד החינוך, מתוך הבנה של צרכי מערכת החינוך וצרכי התקציב. המענק הזה הוא מענק - - - והוא ניתן במסגרת תכניות שמשרד החינוך עושה מדי פעם, לעידוד מקצועות נדרשים וחיזוק המערכת היכן שנדרש, גם מתוך הוקרה לאוכלוסיות מסויימות כלליות, כמו שהוזכר, של אוכלוסיות מורים ותיקות.

אני רוצה עוד להזכיר שככלל, יחסי העבודה והדרישות שרן מעלה, נקבעים על ידי הממשלה במשא ומתן מול ארגוני המורים על פי חוק, כך אנחנו עובדים בדרך כלל. המטרה שלנו בדרך כלל במסגרת יחסי העבודה האלה, או מדיניות הממשלה כיום, היא שהשכר, הקצאת התקציב, הם מתוך כוונה שהשכר יגיע למורים בעלי שכר נמוך, שאלה בדרך כלל המורים בעלי הותק הנמוך, אז אם עולה דרישה כזאת צריך לבחון אותה במסגרת הכללים המוגבלים.
היו"ר מירב בן ארי
רן אומר שעוד שנה וחצי זה יסתיים. האם מישהו בדק את המשמעות של המענק, כמה זה משפיע על מורים להיכנס למערכת, עד כמה זה משאיר מורים טובים במערכת?
אבי פרידמן
זה משהו שאנחנו נוכל לבדוק עוד שנה וחצי. בגלל זה המענק - - -
היו"ר מירב בן ארי
אבל אם אתה תבדוק עוד שנה וחצי כשכבר ייגמר הכסף, אז אנחנו לא נוכל להעיד על כמה התכנית הצליחה. אני אומרת שאם אתה רוצה לבוא ולבקש עוד כסף ואתה מן האוצר, מן הסתם תצטרך להוכיח שהתכנית טובה ואז תגיד: אני רוצה עוד כסף ואני רוצה להרחיב אותה גם למקצועות נוספים. פה חסר לי. אולי מישהו מתוך משרד החינוך יכול, האם מישהו מכם בדק את הנכונות של המענק הזה?
סוניה פרץ
תראי, אנחנו רק החודש משלימים את התשלום למענק אז אנחנו - - -
היו"ר מירב בן ארי
לא ניתן לבדוק את המשמעות שלו.
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
מתי אתם התחלתם לעשות את זה?
סוניה פרץ
החוזר של הממונה על השכר פורסם בחודש מאי. אנחנו היינו צריכים - - -
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
מאי 2015.
סוניה פרץ
מאי 2015, כן. אנחנו היינו צריכים מספר חודשים כדי להיערך ולהטמיע אותו בתוך מערכות המשרד, ואז לפרסם את ההוראות, כי החוזר משולם גם למורים שהם עובדי מדינה וגם למורים שהם עובדי בעלויות. גם כל האיתור של המורים הזכאים לקח לנו - - -
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
כמה מורים זכאים יש בתוך הסיפור הזה?
סוניה פרץ
אנחנו נתנו לכ- 1,900 מורים.
היו"ר מירב בן ארי
1,900?
סוניה פרץ
1,900 מורים.
רחל טייטלבוים
1,900 כל שנה. תשע"ד 1,900, תשע"ה 1,900.
היו"ר מירב בן ארי
שָאֲלה חברת הכנסת סופה לנדבר, מתי התחלתם לתת?
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
במאי 2015.
סוניה פרץ
במאי 2015, כשאנחנו בעצם - - -
היו"ר מירב בן ארי
אז איך זה מסתיים עוד שנה וחצי אם זה לארבע שנים?
רן ארז
כי הם צריכים לשלם רטרואקטיבית.
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
הם שילמו שנתיים רטרואקטיבית.
סוניה פרץ
המענק ניתן לשנים תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז. מה שאנחנו שילמנו עכשיו הוא לשנים תשע"ד, תשע"ה. באוגוסט נשלם את המענק לתשע"ו. אנחנו נצטרך לבחון את המורים הזכאים, את הגיל שלהם, אבל אנחנו, במקצועות האלה, כמו שאני אמרתי, אלה מקצועות שחסרים לנו בהם מורים. אנחנו מנסים למצוא דרכים כדי לעודד את המורים הקיימים להישאר בתוך בתי הספר וגם לראות ערוצים נוספים, שאנחנו יכולים דרכם פשוט להביא מורים חדשים לתוך המערכת בתחומים האלה. תחומים של פיזיקה, של כימיה, של מדעי הטכנולוגיה, חבריי בארגון המורים יודעים את זה, מכירים את המצוקה הזאת, זאת מצוקה שאנחנו כולנו מתמודדים אתה.
היו"ר מירב בן ארי
והמענק באמת מסייע להביא?
סוניה פרץ
אני מניחה שלקראת אמצע תשע"ז נוכל לדעת מה קורה. דרך אגב, החוזר של הממונה על השכר אומר כזה דבר: שהמענק ישולם עד לשנת הלימודים תשע"ז ולאחר מכן תיבחן הערכתו מחדש, זאת אומרת שהוא משאיר פה את האפשרות לבחון - - -
היו"ר מירב בן ארי
לבחון גם את ההגדלה וגם את מספר תחומי המקצועות.
סוניה פרץ
את תחומי המקצועות – יכול להיות. כרגע - - -
היו"ר מירב בן ארי
יכול להיות שבתשע"ז, בסופה, את תגלי שיש מקצועות אחרים שחסרים בהם מורים.
סוניה פרץ
זה יכול להיות. - - - אני לא יודעת להגיד לך מה יהיה לגבי - - -
היו"ר מירב בן ארי
האם רציתָ להעיר משהו?
רן ארז
כן, אני מבקש להעיר. החוזר הזה מדבר על כך שיש למורה ותק של לפחות עשרים וחמש שנה, כאשר עשר מתוכן בארץ. האנשים שיש להם את הותק הזה עומדים לצאת לפנסיה עוד מעט כך שלמעשה, אם לא יאריכו את החוזר אז למעשה, לא יהיה למי לשלם ויותר מזאת, אלה שנמצאים עכשיו במקצועות שעוד לא הוכללו בתוך הסידור הזה, בסופו של דבר יצאו לפנסיה בלי לקבל את התוספת.

התוספת הזאת באה מסיבה אחרת לגמרי. בהסכמים שנעשו בשנות התשעים כתוב שכל מורה שעבד אצל המעסיקים שחתומים על ההסכם הקיבוצי, יקבל מענק יובל אחרי עשרים וחמש שנה. מענק יובל. אבל, מפני שעולים שבאו מחוץ לארץ לא צברו בארץ עשרים וחמש שנה, אז לא רצו לתת להם ולכן, התחיל הלחץ הזה, הפוליטי, לתת גם להם והוחלט סוף סוף לתת להם, כדי לפצות אותם במיקצת, אבל רק לחֱלק, לא לכולם. מדובר באנשים מאוד מבוגרים, מדובר באנשים שיוצאים לפנסיה, לא מדובר באנשים שרוצים לתת להם כדי להחזיק אותם במערכת, כי ממילא, הגיל שלהם מוציא אותם החוצה, כך שלמעשה, פה התשלום הוא כדי לתקן עיוות ואפליה שנעשתה כלפיהם במשך כל השנים. זה לא כדי לשמור אותם במערכת כי הרי בגיל מסוים כולם פורשים.
היו"ר מירב בן ארי
מי בעצם ייכנס במקום הפורשים?
קריאה
מורים אחרים.
רן ארז
מי שייכנס במקום הפורשים זה מי שעונה לקריטריונים האלה אבל - - -
היו"ר מירב בן ארי
לאותם קריטריונים שציינת.
רן ארז
כן אבל הם הגבילו את זה לארבע שנים, תשע"ד - - -
היו"ר מירב בן ארי
לא, אבל הנה, פה אנחנו אומרים שצריך לבחון את התכנית שוב, חכה, אל - - -
רן ארז
אני מכיר את משרד האוצר לא מעט שנים, כשהם בודקים הם בודקים הרבה מאוד שנים והבדיקה הזאת לוקחת זמן, עד שהאנשים יוצאים לפנסיה.
היו"ר מירב בן ארי
או.קיי., האם רצית להעיר משהו, חברת הכנסת סופה לנדבר?
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
כן, רציתי להעיר. קודם כל ההחלטה הזאת היא חלקית, יש פה אפליה, אפליה קשה ביותר אני חושבת שבמשרד האוצר ובמשרד החינוך לא היו צריכים להסכים - - -
היו"ר מירב בן ארי
האפליה שאת מחזקת - - -
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
היא אפליה של מורים במקצועות לא ריאליים. אני חושבת שאם עשו מענק כזה אז היו צריכים לעשות אותו לכל המקצועות והדבר הזה, שיש לנו מורים חסרים במקצועות מסויימים, זה לא מקובל עליי.

אני יודעת שמשרד העלייה והקליטה הביא מורים לפיזיקה, כימיה, מתימטיקה והם בחודש אוגוסט מסיימים את הקורס והם מתחילים, רוצים להתחיל לעבוד במערכת ואני אישית, התערבתי בעניין, כי הם שלחו מכתבים לכל בתי הספר, שלחו להמון בתי ספר ולא קיבלו מאף מקום תשובה, ממערכת חינוך לא קיבלו תשובה אז להגיד שחסרים מורים לפיזיקה, כימיה, מתימטיקה, זה שהם חסרים מצד אחד אבל, מצד שני, משרד העלייה והקליטה פעל בכך שהביא לכאן מורים במקצועות האלו. זה דבר אחד.

דבר שני, יש פה ריח מאוד לא טוב. לקראת הבחירות פתאום מאשרים מענק והוא מענק חלקי, לחלק כן ולחלק לא, וסך הכול לארבע שנים, יש פה משהו שלא נעים לי לבטא אבל כך אני מרגישה.

אני חושבת שחבר הכנסת עודד פורר – ואני מצטרפת אליו, מתכוון לכך שצריכים לעשות את זה לכל המורים ולטווח הרבה יותר רציני, מהן ארבע שנים? מהן ארבע שנים? מה זה המענק הזה? הרי המורים כן פורשים כמו כל בן אדם פורש, ואת יודעת שבדיונים שאנחנו עכשיו דנים בכנסת ישראל, בקדנציה הזאת, אנחנו מדברים המון על פנסיה ואנחנו מדברים המון על זה שעולים לא הספיקו – ולא רק עולים כי גם ישראלים ותיקים, הרי אנחנו עברנו מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ובפנסיה צוברת במשך עשור אנשים לא הספיקו לצבור את הכספים, ועכשיו יוצאים עניים, מסכנים, יוצאים רופאים, יוצאים מורים וכל המקצועות, לא יכול להיות שבן אדם עם השכלה גבוהה שעבד כאן ועבד גם בחיים לפני שעשה עלייה, יוצא מסכן והופך להיות עני במדינת ישראל. בגלל זה אני מבקשת שמענק היובל צריך להיות לכל המקצועות ולכל המורים מפני שזה דבר - - -
רן ארז
ולכל הזמן.
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
ולכל הזמן.
היו"ר מירב בן ארי
כן, אבל אז איפה התמריץ?
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
לא צריך להיות תמריץ, זה תמריץ - - - את יודעת, מירב, יכול להיות שזה צריך להיות - - -
היו"ר מירב בן ארי
רגע, גבירתי, אני לא שומעת.
סופה לנדבר (ישראל ביתנו)
יכול להיות שתמריץ יכול להיות על כך שהאנשים האלה בחרו לעבוד במערכת החינוך, זו תרומה לדור ההמשך, זו תרומה למדינת ישראל ולאותם ילדים שנמצאים בתוך מערכת החינוך. הרי כולנו יודעים, הילדים שלנו הם לא ילדים פשוטים ואנחנו כמדינה, צריכים להשקיע, גם בילדים אבל לפני הכול, באותו סטטוס ובאותה רמה גם במורים, בגלל שהם תורמים לידע, תורמים לחינוך ותורמים לכל הדברים שבעצם איתם אנחנו רואים ורוצים לראות את הילדים שלנו.
היו"ר מירב בן ארי
או.קיי. האם יש עוד הערות? הציגי את עצמך.
מריה ויניאר
שמי ויניאר מריה, אני גם מורה לרוסית, גם מדריכה מרכזת ללימודי רוסית בארץ ובמקרה, אני עשרים שנה עובדת משרד החינוך. וכשמספרים פה על איזושהי רשימה שנולדה אני לא יודעת מאיפה, במשרד החינוך, רשימת מורים, מאוד מקוצרת, של מקצועות מועדפים, אז קודם כל אין סוגיה כזאת של מקצועות מועדפים על ידי משרד החינוך, כי כל מקצוע חשוב, לכל מקצוע יש מעמד וכשיושבים פה נציגים של משרד החינוך ושל ארגון המורים ומספרים על עדיפות אז זה נשמע לי מאוד מוזר.

מורים עובדים בבית הספר כתף אל כתף, מורה לספורט למשל, שלא קיבל, מורה לספרות עברית שלא קיבל, ואיזה מורה לטכנולוגיה, או לא יודעת מה, כי יש שם ברשימה מורים שאנחנו אפילו לא מכירים, אין, בבתי הספר לא קיימים מקצועות כאלה. אולי קיים בבית ספר אחד ואולי לא בגיל כזה.

כשעליתי ארצה כולם קיבלו את מענק היובל. את מענק היובל מקבלים לא רק מורים, אלא המון עובדים בארץ מקבלים מענק יובל וזה חלק ממרכיבי השכר של עובדי מדינה, של כל מיני אנשים וגם מורים, בלי לחלק אותם לעולים, כי מורה הוא מורה, גם באפריקה, גם באמריקה, גם בברית המועצות לשעבר והוותק שלו, הסטאז' שלו, הניסיון שלו הם מה שהוא משתמש בו אחר כך במדינה אחרת, כולם קיבלו. כולם ידעו שאחרי עשרים וחמש שנים במערכת מקבלים מענק יובל, כי זה מרכיב של השכר וכך זה רשום בהסכם הקיבוצי, זה מרכיב של השכר.

בשנת 95', אני זוכרת טוב מאוד, עשו שינוי קטן, לא כל המורים בארץ - - -
היו"ר מירב בן ארי
את - - - כי אני חייבת לסכם.
מריה ויניאר
רק מורים ישראלים, עם ותק בישראל, אם זה מוצדק או לא מוצדק לא משנה אבל, לעולים סגרו את הדלת לטווח ארוך, כי אין סיכוי למורה עולה לצבור את הותק הנדרש אלא רק אחרי פנסיה, כשכולם במקום אחר. אבל הם ממשיכים לעבוד וללמד וזה לא נכון שמענק התמדה נתנו לכולם, זה לא נכון, זה מידע לא נכון. נתנו באמת לחלק מן המורים, מורים למתימטיקה למשל, ושכחו בדרך יש מורים ויש דרישה מאוד גבוהה, אין בארץ דרישה, מורים לספרות - - -
היו"ר מירב בן ארי
הנקודה הזאת היא ברורה.
מריה ויניאר
כנראה פשוט לא יודעים שעולים מלמדים במקביל. יש מורים לרוסית שמלמדים במקביל ספרות עברית, תנ"ך, היסטוריה, ועובדים, שוב, כתף אל כתף. מורה לספורט, יש לנו שבע מאות מורים לספורט, לא לכולם מגיע לפי הגיל אבל, הרעיון של מענק התמדה היה לתת להם, פשוט כשזה מענק מעבר על ותק של שלושים למשל, לתת להם מענק מעבר, לתת להם משהו, לא 60% מהמשכורת כמו שמקבלים כולם אבל כן לתת קצת, משהו. ולא נתנו בסוף ואני מסכימה עם סופה שזה לא רק אפליה, זה - - -
היו"ר מירב בן ארי
אני מבינה אותך. אני חייבת לסגור, אני מתנצלת, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו אישור עד אחת וחצי בכנסת, בגלל שזה על חשבון מליאה. אני רוצה לסכם ולומר כמה דברים. אחד, אני מאוד מודה לחברת הכנסת סופה לנדבר ולחבר הכנסת עודד פורר, שהוא יזם ואת הגעת, והעלית את הנושא החשוב הזה בפני ועדת החינוך. אני מודה לכל מי שהגיע והשתתף בדיון. אמנם הוא קצר אבל מובן. הבנתי את הענין מאוד מהר.

הועדה קוראת להרחיב את מענק הלימודים כמו שציינה הגברת בהרבה טעם, להרחיב את זה גם למקצועות נוספים ולא רק למקצועות אותם הוזכרו לוועדה.

הועדה גם רוצה לבחון את המשמעות של המענק, עד כמה הוא באמת משפיע על מורים, כמו שגם אמר רן ארז, על השאלה איך בעצם להחזיק אותם בתוך המערכת, האם המענק באמת משפיע וכמובן, שלאור העובדה שזו יוזמה של חברת הכנסת יואל רזבוזוב, ושהמענק יסתיים עוד שנה וחצי, ועדת החינוך תקיים דיון נוסף, במושב הבא, לקראת סוף המושב הבא, כדי לעשות מעקב על התכנית ולקבל נתונים.

הועדה מבקשת ממשרד האוצר גם לבחון עמדה - - - אבל גם להמשיך את התכנית ולא לסיים אותה. אנחנו גם נוודא, נעמוד בקשר עם האוצר ונקווה שהתכנית תמשיך גם אחרי ארבע שנים, כי היא תכנית חשובה, כמו שאמרתם, באמת, בלי לקרוא את התוצאות, להבין שזה מה שמשאיר מורים ומורים טובים במערכת, אז נמשיך לעקוב אחרי זה וגם נוודא שהתכנית לא מסתיימת. מילה אחרונה כי נשארו שלש דקות.
מריה ויניאר
קודם כל המשכורות של המורים בבית הספר מבוססות על הרבה מרכיבים ובתוכן השתלמויות, ותק, דרגה ומשרד החינוך, אם הוא רוצה לתת תמיכה למקצוע מסוים, אז יש דרך מקובלת, דרך שקיימת, הוא יכול להוסיף שעות לבית הספר, שעות, ואת זה יודעים כולם ואת זה עושים כולם. לא היה ולא נברא דבר כזה שמשלמים למורה אחד יותר בגלל שהוא מקבל - - -
היו"ר מירב בן ארי
גבירתי, כמו שחבר הכנסת מרגי אומר, תפרשי בשיא, דיברת יפה, דיברת לעניין, העברת את הנקודה, ואני מאוד מודה לכם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:33.

קוד המקור של הנתונים