ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/03/2016

רפורמה בזכאות בהתאמות בבגרות לליקויי למידה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 178

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ט באדר ב התשע"ו (29 במרץ 2016), שעה 9:00
סדר היום
רפורמה בזכאות בהתאמות בבגרות לליקויי למידה
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי – מ"מ היו"ר

איתן ברושי

מסעוד גנאים

נורית קורן
חברי הכנסת
חיים ילין

מאיר כהן

מיקי רוזנטל
מוזמנים
חנה שדמי - מנהלת אגף שפ"י, משרד החינוך

לילי טלדן - ממונה על אבחון והתאמות, משרד החינוך

דני ז'ורנו - מנהלת אגף ליקויי למידה, משרד החינוך

הילי שמיר - מדריכה באגף לקויות למידה, משרד החינוך

מיכל גלסר - מפקחת מחוזית על צוותים טיפולים, משרד הכלכלה

אורלי בוני - מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות

ד"ר אורלי הרצברג - קלינאית תקשורת ארצית, משרד הבריאות

רן ארז - יו"ר הנהלת ארגון המורים העל יסודיים

זאב גולדבלט - מרכז פורום וועדי ההורים היישובים ויו"ר ועד הורי גבעתיים

אבי דלמדגוס - הורה ונציג הנהגת ההורים הארצית

אסתר קרמר - הורה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

אריאל קצובר - עורך דין, ממונה על החקיקה, לשכת עורכי הדין

אראל גלבוע - עורכת דין, יו"ר ועדת החינוך, לשכת עורכי הדין

רפאל צוברי - נציג הנהגת ההורים, צפת

ענת הוכנר - יו"ר ועדת הורי תל אביב-יפו

צבי-חנן שמחה - פעיל בארגון ההורים הירושלמי

אבי פטל - חבר הנהלה, ארגון ההורים הירושלמי

רויטל ליפמן-שמר - עורכת דין, פעילה בארגון ההורים הירושלמי, ועד תיכון ליד"ה

ד"ר רותי טראוב - עמותת המרפאים בעיסוק

מלי דנינו - עורכת דין, מנכ"לית אגודת ניצן

נילי רוזנטל מנור - עוזרת מנכ"לית ומאבחנת דידקטית, אגודת ניצן

מעיין תום - נציגה וחברה בעמותת אגד"ל

אליעד לוי - תלמיד, בית ספר עמל א' פתח תקווה

לידור גרמה - תלמיד, בית ספר עמל א' פתח תקווה

נועה סומך - תלמידה, בית ספר עמל א' פתח תקווה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

רפורמה בזכאות בהתאמות בבגרות לליקויי למידה
היו"ר מירב בן ארי
שלום. אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך בנושא רפורמה בזכאות בהתאמות בברות לליקויי למידה. חנה שדמי, תני לנו עדכון.
חנה שדמי
אוקיי. הקדמה. מי שתציג - - -
היו"ר מירב בן ארי
מי תציג - למרות ששמעתי כבר פה – את החלטת הביניים? אני רוצה להתעדכן בהחלטה של בית המשפט אתמול. מי תציג.
חנה שדמי
נציג גם את זה בדיון. דני ז'ורנו.
היו"ר מירב בן ארי
דני, בבקשה.
דני ז'ורנו
בוקר טוב, אני דני ז'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב במשרד החינוך. אגב, התבקשתי להביא את המצגת בנייר, אז היא פה.
היו"ר מירב בן ארי
אוקיי.
דני ז'ורנו
אני רוצה לדייק. המטרה, כפי שאנחנו הבנו, מטרת הישיבה היום, היא בעקבות הישיבה שהתקיימה פה בחודש דצמבר בוועדה הזאת ואנחנו הבטחנו שלאחר שאנחנו נגיש את עקרונות המתווה למנכ"לית המשרד בשביל לקבל את האישור, אנחנו נגיע לכאן ונציג - - -
היו"ר מירב בן ארי
כן, כן, הייתי בוועדה. לפי עקרונות המתווה.
דני ז'ורנו
זהו, זה לא רק - - -
היו"ר מירב בן ארי
כן, זה עקרונות המתווה שהצגתי בפני המנכ"לית ואושרו לכם?
דני ז'ורנו
כן. אז אנחנו נציג היום את עקרונות המתווה ואת התכנית החדשה ולא הרפורמה של בגרויות, או כמו שאת הצגת את זה, כי זה לא מדויק.
היו"ר מירב בן ארי
כן, אבל אני כן רוצה שתתייחסי להחלטה אתמול.
דני ז'ורנו
אני אתייחס גם להחלטה.
היו"ר מירב בן ארי
כי היא תשפיע ואנחנו גם נתייחס אליה בוועדה.
דני ז'ורנו
אני לא בטוחה. את רוצה, אני יכולה להגיד כמה מילים על ההחלטה מאתמול. את רוצה בתחילת הדברים שאני אתייחס לזה?
היו"ר מירב בן ארי
כן.
דני ז'ורנו
אוקיי. למעשה הייתה עתירה אתמול של ארגוני ההורים.
זאב גולדבלט
לא נכון. פורום וועדי ההורים היישוביים.
דני ז'ורנו
סליחה, פורום וועדי ההורים היישוביים ומספר עותרים שהם קטינים, שטענו שההתאמות שלהם לא אושרו בוועדות מחוזיות כאלה או אחרות. השופט לא רצה להתייחס, נמנע מלהתייחס לבקשות של העותרים הקטינים, מכיוון שההליך לא מוצה – עדיין לא נעשתה ועדת ערר לגביהם. חלק אפילו לא הגישו ערר אלא פנו ישר לבית המשפט. הוא אפילו העיר על כך שזה לא הנוהל התקין.

בהתייחס לעתירה של פורום וועדי ההורים היישוביים, הייתה בקשה שאנחנו נבחן – והוא חזר וציין את זה – שאנחנו נבחן האם מדובר בתופעה של הרבה בתי ספר, הרבה מנהלים, שלמרות שהוצאנו לפחות שלושה מסמכי הבהרה - - -
היו"ר מירב בן ארי
ישבו כאן בוועדה והביעו חשש כבד.
דני ז'ורנו
יחד עם פורום וועדי ההורים שעברו על המסמכים האלה, אם יש מנהלים שעדיין לא הבינו את ההנחיות שלנו וטענו שיש מכסות על כל ההתאמות, אנחנו נאפשר להם ביומיים הקרובים – היום יוצא מכתב – עד מחר בצהריים לפנות אלינו בעניין הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
של ה-10%? על זה את מדברת?
דני ז'ורנו
אז פורום וועדי ההורים טען ש-10% מתייחס לא רק להקראה והכתבה, אלא שבתי הספר יבינו שזה מתייחס לכלל ההתאמות. מה שלא נכון, כי אנחנו יודעים ש - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע, אני רק שאלתי על מה.
דני ז'ורנו
אז זהו, אז לכן אנחנו עושים בין היום למחר.
זאב גולדבלט
אמר את זה גם נציג המנהלים שם.
היו"ר מירב בן ארי
רק תן לה לסיים. אל תדאג, יהיה לך מספיק זמן.
דני ז'ורנו
הוא המשיב, הוא לא העותר, עד כמה שאני מבינה.
זאב גולדבלט
נכון.
דני ז'ורנו
נכון? אז תיכף אני אתייחס גם לנציג המנהלים.
זאב גולדבלט
הוא אמר את זה בבית המשפט.
דני ז'ורנו
סליחה?
זאב גולדבלט
אבל הוא אמר את זה.
היו"ר מירב בן ארי
רגע, סליחה. בואי תסיימי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, סליחה, תן לה לדבר. אם היא לא אמרה משהו בסדר, תגיד - - -
היו"ר מירב בן ארי
יומיים – עד מחר הם צריכים?
דני ז'ורנו
עד מחר בשעה שתיים בצהריים. היום ייצא מכתב. אולי כבר יצא, אני נמצאת כאן. ייצא מכתב לכל מנהלי בתי הספר, שאם יש מנהל שלא הבין והוא צריך להצהיר על זה שהוא לא הבין את הנהלים כמו שצריך, ובגלל שהוא לא הבין נכון נמנע מלהגיש בקשה להתאמות לילד כל שהוא במערכת, יש לו אפשרות עד מחר בצהריים להגיש.

זה לא אומר שאנחנו נאשר את זה. בהתאם לכמויות שנקבל, השופט בפירוש אמר, צריך להיות מדובר בשלושה-חמישה – זה המספרים שהוא נקב בהם – ולא מאות ולא אלפים. אז אנחנו נראה את תשומת המצב. אם מדובר באמת במקרים בודדים – כמובן שאנחנו נדון בהם. יש 1,200 בתי ספר. אם יהיה מדובר בשניים-שלושה תלמידים מכל בית ספר, ברור שאנחנו לא יכולים לעמוד תוך שבוע - צריך לזכור שהבגרות בפתח – לא נוכל לעמוד תוך שבוע לאשר לכולם. ולכן מחרתיים השופט יחליט מה אנחנו עושים במקרה הזה.

כמו כן, אני חייבת להגיד שהשופט גם התייחס לזה, העיר לפורום וועדי ההורים היישוביים, שלוחות הזמנים, הגשת העתירה בשלב הזה, כאשר אותו מסמך מדובר פורסם לפני שנה וחצי והם הגישו את העתירה לפני שבועיים, כשהבגרויות בפתח, יש לזה טעם לפגם, כי זה לא נותן – גם אם היה רוצה לקבל החלטה אחרת – מערכת החינוך לא יכולה להתארגן לזה. את יודעת, כדי להוציא לבגרויות צריך את המחשוב, צריך להזמין שאלונים. כל המהלך הזה של הבגרויות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל רק שאלת הבהרה אחת בעניין הזה. יש לכם הבנה כבר עם ארגוני המורים והיועצים? זאת אומרת עד כמה המנהל מבין את הנהלים?
דני ז'ורנו
עם ארגון המורים – ומר רן ארז יושב פה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרי היו חילוקי דעות. המורים לא - - -
דני ז'ורנו
לא, יש הסכמה משנה שעברה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי, רק שאלתי אם הייתה הסכמה.
דני ז'ורנו
לא, יותר מזה. וגם הערתי על זה בבית המשפט, כי איגוד המנהלים הוא חלק מארגון המורים. ארגון המורים תומך במהלך. רן ארז בעצמו הוציא מכתב בחודש ינואר, שהוא תומך בכל המהלך הזה והוא שותף איתנו. ואז אדון מנשה לוי מרשה לעצמו, אני לא יודעת – הוא לא נמצא פה כרגע. מרשה לעצמו אתמול בבית המשפט להציג דעה הפוכה. אבל לא ככה אני מתנהלת.
היו"ר מירב בן ארי
בסדר גמור. תודה על העדכון. אנחנו רוצים להתחיל עם המצגת, בואי נתקדם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני עברתי על הנושא. השאלה אם אנחנו רוצים להגיד עכשיו מה זה הפרעת קשב?
היו"ר מירב בן ארי
לא, לא, אל תדאג, סמוך עלי, חבר הכנסת רוזנטל. אנחנו נתקדם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, זהו.
היו"ר מירב בן ארי
אנחנו לא צריכים הסבר עכשיו על מה היא הפרעת קשב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אנחנו פה די מצויים בפרטים.
היו"ר מירב בן ארי
איפה שאני אגיד לך להתקדם, תתקדמי.
דני ז'ורנו
בסדר. אני כן אגיד שמכיוון שאני יודעת שיושבים פה לא רק אנשי מקצוע, חשבתי לנכון ואם זה לא מתאים אנחנו - - -
היו"ר מירב בן ארי
בסדר גמור. את הבאת את הרוב, אנחנו נצפה.
דני ז'ורנו
כי לקות הלמידה עברה שינוי בהגדרה בשנת 2013, לפני 3 שנים. ה-DSM5 ספר האבחנות הפסיכיאטרי, מגדיר קצת אחרת מה היא לקות למידה. זאת הפרעה נוירו התפתחותית מתמשכת, עם בסיס ביולוגי, פוגעת בתפקודי למידה כמו קריאה, כתיבה ובדרגות חומרה שונות. הבסיס הביולוגי בא לידי ביטוי ביחסי גומלין בין מרכיבים גנטיים וסביבתיים, המשפיעים על יכולת המוח לתפקד ביעילות ובדייקנות.

נדרשים 4 קריטריונים, אני לא אפרט אותם, הם מונחים בפניכם ואנחנו נתקדם הלאה. מה שחשוב להגיד בהקשר של ההגדרה החדשה, שהיא שונה ממה שהופיע ב-DSM4, היא שהיא מדגישה את חשיבות ההתערבות הטיפולית טרם קביעת האבחנה. כלומר, לתפקיד מערכת החינוך תפקיד מרכזי בעניין הזה, ולא הולכים לגורם מאבחן – פסיכולוג, מאבן דידקטי או כל מאבחן אחר ובאים לבית הספר עם האבחנה, אלא מאד חשוב לדעת מה נעשה בבית ספר, איך התלמיד הגיב להתערבות הזאת ומה קרה בהמשך.

לקות למידה אינה בהכרח מהווה מכשול. את זה גם חשוב להזכיר, אלא אם הוכח כי היא גורמת להפרעה בתפקוד הלימודי ובתנאי שהתלמיד קיבל מענה לקושי. כלומר יכול להיות מצב שתלמיד מאובחן עם לקות למידה, ניתנו לו אסטרטגיות מתאימות, ניתנה לו הוראה מותאמת, והוא לא צריך אפילו התאמות בדרכי היבחנות ביום הבחינה.

הפרעת קשב היא גם הפרעה נוירו-התפתחותית, שמתבטאת בתנאי קשב, ריכוז, היפר אקטיביות, אימפולסיביות בדרגות חומרה שונות. גם זה לפי ה-DSM5. חשוב להגיד, היא אינה חולפת עם הגיל, לא בגיל ההתבגרות ולא בבגרות. אבחון מוקדם יכול למנוע תחלואה נלווית. אנחנו יודעים שהרבה מהילדים עם הפרעת קשב יכולים לסבול אחר כך מדיכאון, אם זה לא מטופל כמו שצריך, או ההיפך גם. דיכאון יכול "להתחפש" להפרעת קשב. אותו ילד נוטה לאחר, שכחן, חולמני, מתקשה לסיים מטלות, מאבד חפצים, מתקשה להתארגן.
גורמי סיכון
תלמידים עם לקויות למידה מדווחים על יותר סימפטומים של דיכאון וחרדה, רמות גבוהות של בדידות וחוסר ביטחון עצמי. הם יכולים לסבל מבעיות פסיכו-סוציאליות כאלה ואחרות, כולל נשירה מבית ספר וכבוגרים רמות הכנסה נמוכות יותר. זה לא בהכרח, כמובן, צריך לסייג את זה, אבל אנחנו יודעים שיש שם שכיחות יותר גדולה. הם לעתים חווים דחייה חברתית, פי שניים וחצי יותר מאשר תלמידים ללא לקות למידה. הם גם נמצאים ברמת סיכון גבוהה יותר לשימוש בסמים ולמעורבות בהתנהגות אלימה.

הילדים האלה לא מקבלים מענה בגלל ריבוי מאובחנים ללא הצדקה. המצב היום הוא שמי שמסיים את מערכת החינוך בישראל בממוצע, מעל ל-40% מהתלמידים מאובחנים, צריך לדעת את זה וצריך להתייחס לזה מאד בכובד ראש. הנתון הזה לא מאפשר למעשה לטפל ב - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מאובחנים על ידי מי?
דני ז'ורנו
על ידי כל מיני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גורמים פרטיים בעיקר.
דני ז'ורנו
על ידי כל מיני, בעיקר גורמים פרטיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
"כל מיני" – זה חלק מהבעיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון.
היו"ר מירב בן ארי
כן, ריבוי מאובחנים זה בעיה.
דני ז'ורנו
בסדר, אני אתייחס לזה בהמשך הדברים, אבל זה המצב. חשוב שאנחנו נכיר מה המצב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, וכשעושים קורלציה של אזורים סוציו אקונומיים, אז בצפון תל אביב - - -
דני ז'ורנו
לא, לא, כבר לא. אנחנו תיכף נראה נתונים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני כבר ראיתי.
דני ז'ורנו
לא, אתה לא ראית את הנתונים. ראית התפלגות. אני לא הבאתי את הסטטיסטיקות. שנייה, עוד רגע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי, אני ממתין.
דני ז'ורנו
אבל אנחנו מודעים לבעיה. אחת הבעיות המרכזיות זה האבחון על ידי גורמים מהשוק הפרטי, שההורה הולך, משלם ומקבל אבחון.
רפאל צוברי
מדובר בהורים שיש להם כסף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן.
דני ז'ורנו
אז אני אומר שוב, היום – ואתם תראו תיכף נתונים – אין הבדל - - -
היו"ר מירב בן ארי
אנחנו תיכף נראה. אדוני, לא להפריע. אני רוצה שהיא תתקדם ואני רוצה לראות את הנתונים עליהם היא מדברת. בואו נמשיך.
דני ז'ורנו
אז לאור כל הנתונים האלה, חשוב לי גם להציג כמה מהדברים המרכזיים שהביאו לצורך בשינוי. אז קודם כל זה תרגום שגוי של חוזר מנכ"ל 2003. זה החוזר האחרון שנכתב במערכת החינוך בהקשר של טיפול בתלמידים עם לקויות למידה. לצערי לקחו, ויושבת פה ד"ר מלי דנינו שהייתה אחראית על החוזר הזה, שהיא כתבה אותו. החוזר הזה מדבר על המשנה החינוכית ומה צריך להיות במערכת החינוך.

לצערי, לאורך השנים לקחו רק את הפרק שקשור בהתאמות בדרכי היבחנות ואותו ישמו במלואו במערכת החינוך ולא את השאר. כל מה שמדבר על התערבות טיפולית, זה יושם באופן חלקי מאד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סליחה שאני עוצר אותך, אבל מה זה "לקחו"? אתם המערכת.
דני ז'ורנו
אנחנו המערכת, מותר לנו גם להודות בכישלונות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, זהו. כי "לקחו" זה נשמע שאתם לא מעורבים בכלל.
דני ז'ורנו
לא, ממש לא. לא, לא, לא. אנחנו מודים שטעינו.
היו"ר מירב בן ארי
אנחנו גם מבוקרים על ידי מבקר המדינה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע. אני קראתי את שני הדו"חות.
דני ז'ורנו
יש נורמה היום שמנרמלת את הבקשות להתאמות. היום אף אחד לא מתבייש. כולם מבקשים, כולם רוצים. להיפך, מי שלא מקבל הוא החריג. מי שלא מקבל תוספת זמן, בדרך כלל הוא החריג בסוף כיתה י"ב, לצערנו. יש מגמה של עלייה מתמדת בשיעור מקבלי ההתאמות בדרכי היבחנות. יש דיווח על חוסר מסוגלות של מורים. זה לא אומר שמורים לא מסוגלים ולא מוכשרים, אבל אנחנו יודעים היום שמורים טוענים שאין להם את הידע. אז אנחנו צריכים לעבוד גם עם המורים, כדי שהם ירגישו מסוגלים לטפל באותם תלמידים.

אנחנו יודעים שאחת הבעיות כדי לפתור את המצב שנוצר, זה העדר איש מקצוע מומחה במוסד החינוכי, שאחראי על התלמידים עם לקויות למידה, והעדר סדירויות בבית הספר. אין התאמה בין הנדרש לבין התרבות הבית ספרית.

בנוסף, היו שני דו"חות מבקר המדינה שהוזכרו לפני רגע, שביקרו את המצב הקיים. יישום מועט של תכניות התערבות, היעדר רגולציה בתחום אבחון – בהחלט זו אחת הבעיות; ופרסום ספר האבחנות הפסיכיאטריות שמגדיר אחרת מה היא לקות למידה.

הוקמה במאי 2013 ועדת מומחים בראשותה של פרופסור מלכה מרגלית. זאת הוועדה השנייה בעצם שהיא התייחסה אליה בנושא של טיפול בתלמידים עם לקויות למידה. הוועדה הגישה את המלצותיה בדצמבר 2014 ואני רוצה להתעכב רגע על זה, כי זה חשוב. בבית המשפט ובמקומות אחרים נטען ש-10% זה חלק מהרפורמה. זה לא קשור לרפורמה. 10% קשור למצב הקודם. הוועדה הגישה את המלצותיה רק בדצמבר ומינואר והלאה התחלו בתהליך של גיבוש מדיניות לעשור הקרוב.

אז חשוב לי להגיד מי הם התלמידים שצריכים התאמות בדרכי היבחנות, לפני שאנחנו מתקדמים לתכנית החדשה. אין מדובר בהקלות. ההתאמה לא נועדה על מנת להקל על התלמיד, אלא לאפשר חלופה עקב לקות חמורה שלא נפתרה בדרכים אחרות. תלמידי מערכת החינוך נמצאים בתהליך התמשכות מתמשך, ולכן אם נותנים - - - שלא לצורך - - -
היו"ר מירב בן ארי
אני רק רוצה שתתקדמי.
דני ז'ורנו
אבל זה חשוב להגיד את זה.
היו"ר מירב בן ארי
זה לא קורה בוועדות חינוך שמגיעים עם מצגות של 50 עמודים ואני עוד מקלה. בואי תתקדמי לדברים החשובים.
דני ז'ורנו
אוקיי. אני רק אגיד עוד, תלמיד מתקשה לא בהכרח הוא לקוי וחשוב להגיד את זה כי - - -
היו"ר מירב בן ארי
זה ברור.
דני ז'ורנו
וגם לא כל מי שלקוי צריך לקבל התאמות בהכרח.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה נכון כל מה שאת אומרת ברמה האקדמית, זה רק לא מחלחל למציאות. בסדר, תמשיכי.
דני ז'ורנו
ותלמיד, גם תלמיד עם לקות למידה, צריך ללמוד את כל החומר וקיימת חובת היבחנות לגבי כל התלמידים וכמובן הוא צריך להיות עם תפקוד תלמידאי טוב, כי בלי זה אין טעם בכלל להגיש אותו לבגרויות כאלה ואחרות.

(היו"ר יעקב מרגי)
דני ז'ורנו
על פי מחקרים - וזה דבר אחרון שאני אציין בשקף הזה - רק 3% מהתלמידים לא יצליחו לרכוש את הקריאה והכתיבה ויצטרכו להתאמות אחרות.

אני מעבירה לכמה שקפים את רשות הדיבור ללילי טלדן, המפקחת הממונה על מערך האבחון וההתאמות.
לילי טלדן
בהמשך למה שדני ציינה, ש-3% מהילדים יזדקקו בסופו של דבר להתאמות בדרכי היבחנות, אני רוצה להבהיר. המחקרים שמדברים על מודל שלוש השכבות, מדברים על כך שבהוראה ובלמידה בכיתה, בהנחה שתלמידים הם תקינים – 80% מהתלמידים אמורים לקלוט את המידע וללמוד. מתוכם, רק 20% יזדקקו להתערבות נוספת, כאשר התערבות נוספת ברמה קבוצתית, תמיין או את ה-15% עד 17% ובסופו של דבר יישארו כ-3% עד 5% ילדים שנחשבים ברמה חמורה שזקוקים להתאמות מסוג רמה 3 – קריאה וכתיבה.

גם כל המחקרים שמדברים על הפרעות קשב וכמה מתוכם הם אחוזים של לקויי למידה, שהם בין 25% ל-60% מתוך 5% של הפרעות קשב ומחקרים הפוכים שמדברים כמה מתוך ליקויי למידה עם הפרעות קשב, כולם מדברים בסוף על 3% תלמידים שבאמת יזדקקו להתאמות ברמה קשה, שזה הקראה ומבחנים בעל פה או מבחנים ברמה שלוש.

כשדני ואני נכנסנו לתפקיד לפני שנה ורבע, רצינו לראות נתונים אובייקטיביים. כדי לדעת איך להתקדם קדימה, נכנסנו לעיצומי המורים ואנחנו רוצים להציג בפניכם את הנתונים שראינו. החל שנת תשס"א עד שנת תשע"ד, עלייה מתמדת מ-14% של דורשי התאמות ברמה 1, 2 ו-3, הגיעו על ל-41.3, ואתם תיכף תראו מה קרה גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
וזה ממוצע ארצי.
לילי טלדן
ממוצע ארצי.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא משקף הרבה, לפי מה שאנחנו יודעים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אני הערתי מקודם, לפני שהיית, את ההערה הזאת. אין לזה השלכות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מוכנים להתמודד עם זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני גם אמרתי שאני מתקשה לקבל את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
לילי טלדן
אנחנו בדקנו ברחבי הארץ וראינו שביישובים במצב סוציו אקונומי נמוך, יש תמיכה מהעירייה שמממנת את האבחונים. המצב כיום, המינימום, 30%.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לך למשל חלוקה בין - - -
דני ז'ורנו
מיד נראה.
לילי טלדן
לעומת זאת, בהתאמות לרמה 3, מאז ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, בבקשה.
לילי טלדן
אנחנו נראה את הכל, רק תמתינו בסבלנות. לעומת זאת, התאמות ברמה 3, בדיון בהם בוועדה המחוזית, אנחנו רואים התמתנות וזה מתייצב על בין 5.6 ל-7% מקבלי התאמות ברמה שלוש.
קריאה
זה בקשות או אישורים?
לילי טלדן
זה אישורים. אז במי בעצם זה פוגע כשאנחנו נותנים התאמות בדרכי היבחנות? ראשית, אנחנו נוכחנו לדעת שקיימת אי שביעות רצון מכולם. כולם מתלוננים. גם היועצים, גם ארגון המורים, גם הסתדרות המורים, גם המנהלים, גם המורים שאומרים שמלאים אותם, גם ההורים של הילדים שהם לקויי למידה. במבחן התוצאה חשוב שתדעו, אנחנו אגף לקויות למידה. אגף לקויות למידה צריך לייצג את התלמידים לקויי הלמידה.

לענייננו, ילדים לקויי למידה במתכונת הנוכחית לא מקבלים מענה. לא רואים אותם. אי אפשר לראות בכיתה 40%-50% לקויי למידה ואז לא מתייחסים לאף אחד מהם. התפקיד שלנו שלקויי הלמידה האמיתיים יקבלו מענה הולם.
רפאל צוברי
זה גם בגלל ציפוף בכיתות.
לילי טלדן
לא רק. תלמידים רבים נשלחים לאבחון שלא לצורך, תכניות יישום אינן מיושמות בשטח. לוקחים את האחריות מהתלמיד, כי נותנים לו רק התאמות בדרכי היבחנות ולא נותנים לו כלים להיות לומד עצמאי. במבחן התוצאה יש תהליכים קוגניטיביים מאד משמעותיים במוח שמתפתחים והם נכונים לתקופת גיל מסוימת. ואם אנחנו לא נותנים להם מענה, אז אנחנו לא מאפשרים את ההתפתחות ולטווח רחוק אנחנו גורמים לנזק יותר מאשר תועלת.

בסופו של דבר צריך גם לזכור שאנחנו מערכת החינוך ואנחנו חייבים לשמור על שוויון הזדמנויות. ואם יש שובר הזדמנויות, זה צריך להיות הכי אובייקטיבי שיש ואנחנו אמורים לשמור גם על התלמידים האחרים, שלא מקבלים התאמות וההישגים שלהם אולי נפגעים, לעומת אלה שלא אמורים לקבל ומקבלים. אז צריך להיות הוגן לשני הכיוונים בסופו של דבר.

ואני רוצה להראות לכם. ביקשנו לראות את התפלגות ההתאמות בכל הארץ. אמרנו חברה, אנחנו חייבים לראות על מה מדובר. בשנת תשע"ד - - -
יהודית גידלי
רבותי, יש לפניכם את המצגת בכתב, מי שרוצה לראות את זה.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, רק תפני אותנו.
לילי טלדן
הנה, זה רחוק ואתם לא רואים.
יהודית גידלי
את רוצה להפנות אותנו לעמוד המתאים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה איננו פה, זה לא במצגת הנייר.
לילי טלדן
זה כל הארץ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הדבר הכי חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, בואו, אני רוצה להיתלות באילנות גבוהים, מה שנקרא. ישבה כאן המנכ"לית בדיון הקודם, גברת מיכל כהן, כשדיברנו על 10% והיא הביאה את הדוגמא של רעננה מול יישובים אחרים סוציו-אקונומית. אתם מפריכים את זאת, תנו לי נתונים.
דני ז'ורנו
זה נכון ללפני 5 שנים. בחמש השנים האחרונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
השינוי של ה-10% נעשה בשנה הזו. אני לא יודע מה 5 שנים. השנה הזו. האמירה של המנכ"לית הייתה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, היינו פה בדצמבר 2015.
היו"ר יעקב מרגי
על מה אנחנו מדברים? רגע, אני אתן לך להשלים את המצגת. תקשיבו, רבותי - - -
לילי טלדן
בוא, אני מראה לך עכשיו נתונים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, בוא נראה את הנתונים.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, בוא נראה.
לילי טלדן
על התפלגות דורשי ההתאמות.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך להציג את הנתונים, רק אני אתן לך עצמה. שקף שהוא יותר מארבע שורות ולא בפונטים גדולים, חבל להציג אותו. תקריאי לנו. אני רק רוצה לומר לך, הרי עד להחלטה קודמת של 10%, אני מסכים איתך, כולנו פה מכירים מה הילדים סיפרו להם מי מקבל, איך מקבלים ומה מקבלים ואני מאמין בזה, שצריך לעשות שינוי. אבל ההחלטה הייתה ואנחנו התרענו כבר איך שהתקבלה ההחלטה, לשים את זה 10% כזה ראה וקדש ולזרוק את זה על המורים לקבל החלטות ברמה כזו של סד נמוך, את מכניסה את המורים למצב בלתי אפשרי. וודאי וודאי, ישבו פה תלמידות ואמרו – אני חרדה, כי יכול להיות שאני - - -
לילי טלדן
אני רק רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו אני רוצה - - -
לילי טלדן
לא, אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להתמודד עם הנתונים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
במשרד החינוך כל הזמן אומרים שזה לא נכון שזה 10%, אבל כל ציבור ההורים כמעט והמורים, למרות שהם אומרים את זה חזור ואמור - - -
לילי טלדן
מה הכי פשוט שתקרא את החוזר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש דיסוננס.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, גברתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אומר לכם, אני מדבר מהשטח.
דני ז'ורנו
אז אולי פשוט תקרא את החוזר באותיות קידוש לבנה.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, הלו, איך קוראים לך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא אחראי על זה. אם כל כך הרבה מורים והורים אומרים שזה 10%, אז אתם לא עושים את העבודה שלכם.
היו"ר יעקב מרגי
לילי, אני מבקש אותך. חיוך, הכל טוב, בוקר טוב, יפה, אבל כשאני קורא לך – תקשיבי לי.
לילי טלדן
אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
הזמן ירוץ ואנחנו מנהלים דו שיח והדיון נקטע. אני רוצה להתעמת עם הנתונים.
דני ז'ורנו
אני רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, עוד לא סיימתי. אני רוצה להתעמת עם הנתונים. אני רוצה לקבל מכם מחדש את הרציונל של השינוי שהיה בשנה הזו, כי אני כבר נעצרתי בשלב שאת אומרת לי דברים שנאמרו כאן בשולחן על ידי מנכ"לית המשרד. אני רוצה לדעת מה הרציונל שהביא לשינוי שקרה השנה ולהתמודד עם הנתונים.
דני ז'ורנו
כבוד יושב הראש, בתחילת הדברים אני אמרתי, הישיבה הקודמת, בהשתתפותו של מר אריאל לוי, הסמנכ"ל שהציג את הנושא של 10% והרציונל וכל זה, מה שהיה בישיבה הקודמת - אנחנו התחייבנו בסיום הישיבה הקודמת, ברגע שהמנכ"לית תאשר את עקרונות המתווה, לבוא ולהציג את עקרונות המתווה כאן בוועדת החינוך של הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
לא באתם. אני הזמנתי אתכם לדיון היום.
דני ז'ורנו
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אני חייב לשים את הדברים לאנשים.
נורית קורן (הליכוד)
זה פורסם עוד לפני שזה הגיע.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, חברת הכנסת נורית קורן. אני חיכיתי למתווה, לא הבאתם. בחינות הבגרות רצות.
דני ז'ורנו
בפתח.
היו"ר יעקב מרגי
מה בפתח? חלקן כבר נעשו. אנחנו כמעט מסיימים אותן. תנו לי רגע. אני אומר לכם, מצד אחד מקוממת הקלות הבלתי נסבלת שתלמיד יכול להוציא ולשכתב, הוא משכתב את בחינת הבגרות ואנחנו יודעים מה המשמעות של מי שמשכתב או משכתבת בחדר סגור, הוא והיא. או הוא והוא. בסדר? אז אנחנו מקדשים את המוסד הזה שנקרא בחינת הבגרות, מצד אחד. זה מה שנקרא אצלנו בעולם ההלכה מדקדקים באיכה ומזלזלים בהלכות שבת. אנחנו מקדשים את המוצר ומצד שני מזלזלים בו בצורה הכי בוטה.

אני מבין שצריך להיות שינוי. כולנו מכירים את התעשייה הזאת שנקראת מכוני האבחונים. לא עשיתם סדר? הסדרה? רישוי? תקינה של המכונים האלה? בקרה על המכונים האלה? אתם באתם על החוליה הכי חלשה – זה התלמידים, שבאמת ובאמת ליבי יוצא ואני מעריך שאמרת שמי שצריך לקבל ואתם צריכים לדאוג לכך שמי שצריך יקבל וזה לא קורה. ובמיוחד עם הנחתה כזו חד צדדית. אני הייתי מצפה שקודם כל תעשו סדר, תתבעו לעצמכם את הרציונל.
דני ז'ורנו
מה היא ההנחתה?
היו"ר יעקב מרגי
יצאה הנחתה לשטח של 10%?
דני ז'ורנו
מה?
דני ז'ורנו
שבית הספר יתמודד. סליחה, הדיון הקודם היה בעקבות הוראה של המשרד. המנכ"לית ישבה אצלי בפגישה מקדימה ואמרה לי את הדברים בצורה נחרצת. היא הביאה לי את הדוגמא הזאת, הרי אני לא בדקתי את הנתונים. אני מסתמך עליה. רעננה – 80 ומשהו אחוז, אמת? היא אמרה זאת.
קריאה
76.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. היא אמרה לי 80 ומשהו. 10%. אין מי שמכיר את התלמידים יותר מהמורים ומהמורות וההוצאות החינוכיות, במידה ויש באותו בית ספר והיא פעילה והיא מכירה את התלמידים והיא גם לא מתעסקת בטיולים ומשהו אחר, אז היא מכירה את התלמידים טוב מאד ואין יותר טוב ממנה. את שמה אותה בדילמה, ואני אומר לך יש בתי ספר, היום במציאות שלנו, כשהמחקרים מוכיחים שזה כבר לא 10%, אי אפשר להוריד הנחתה כזו לשטח, בלי שאם עשיתם את המוטל עליכם. המוטל עליכם היה לבחון את כשל השוק הזה שנקרא האבחונים וההקלות וההתאמות. אז הלכתם על החוליה החלשה.

אני ממתין מעל חצי שנה. אני מזמין אתכם לדיון היום. אתם נותנים לי נתונים? אני רוצה להתעמת איתם.
דני ז'ורנו
אוקיי. רק אני רוצה לתקן. ה-10% מתייחס לסמכות בית הספר. לאף תלמיד לא אמורה להיפגע הזכות שלו לדיון בבקשה ל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אתם - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אתה לא מפריע לי, סליחה. אני אתן לך משפט. אמרת את זה גם בדיון הקודם, אבל אני מנסה להיות אדם ריאלי. מיקי, מיד אני אתן לך לשאול שאלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא שאלה בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, תקשיבו. בהכנה אתמול שעשיתי לדיון היום, התעמתו איתי. אמרו לי – אבל התחייבו. נכון? היה דיון מקדים והתחייבו שמי שרוצה יש את ה-10% ומי שיכול להביא אבחון – אמרתם את זה בדיון - - -
דני ז'ורנו
לא, יש - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה, אני אוציא לך את הפרוטוקול מהדיון הקודם. אחר כך חזרתי הביתה, אני עושה שיעורי בית ואני אומר רגע, אם הרציונל זה כדי למנוע ניצול רעה, נותנים 10% מגבלה ומצד שני מאפשרים עדיין למי שזקוק להביא עוד אבחון, אז איזו הסדרה יש פה?
לילי טלדן
לדיון בוועדה מחוזית, חיצונית.
דני ז'ורנו
לדיון, לא לאישור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. אני יכול לומר רק איזו הערה?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, חבר הכנסת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קודם כל גילוי נאות. אשתי יוצאת בבית ספר, שזה חשוב.
קריאה
אתה בניגוד עניינים.
היו"ר יעקב מרגי
אני בניגוד עניינים אבל אני עשיתי גילוי נאות, אז אני מצוי מעט בנושא הזה. אתם מעמידים את המורים, היועצים ואת המערכת הבית ספרית במצב בלתי אפשרי.
היו"ר יעקב מרגי
בלתי אפשרי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה? ממה שלמדתי ואני עוקב אחרי זה שנים, בית הספר רשאי להעניק 10% הקלות, נכון?
דני ז'ורנו
לנושא של הקראה והכתבה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לנושא של ההקלות שלב א' נקרא לזה.
דני ז'ורנו
לא, רק להקראה והכתבה, לא ל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הקראה והכתבה 10%. בבית הספר שרעייתי עובדת בו יש 60% לקויי למידה, מאובחנים. אתם מבקשים מהמורים בבית הספר הזה להחליט מי ה-10% שיקבלו ומי יעלו לוועדה לערער, נכון?
דני ז'ורנו
שגם יכולים לקבל בוועדה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם יכולים לא לקבל, הם יכולים לקבל, אבל המורים, שאין להם את ההסמכה, לרובם, לרובם אין את היכולות ואז הם צריכים להתייחס - - -
קריאה
זה לא נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה לא נכון במה שאמרתי?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, אל תתייחס לקריאות ביניים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, הוא אמר לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא לך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם מבקשים מהם קודם כל להכריע, בלי שיש להם את היכולת המקצועית, בלי שיש להם תמיד את הידע. נכון? עד כאן זה מדויק מה שאני אומר?
דני ז'ורנו
לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה לא מדויק?
דני ז'ורנו
תקשיב. באותו חוזר מנכ"ל משנת 2003 נכתב שבית הספר צריך לעשות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא חשוב, תקשיבי.
דני ז'ורנו
תן לי לסיים את המשפט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אז אני כבר אמרתי משהו ולא התייחסת אליו. יש דיסוננס גדול, בלתי אפשרי, בין מה שאת יודעת ובין מה שהמערכת הבית ספרית יודעת.
לילי טלדן
אז בשביל זה אנחנו באים עכשיו להציע תכנית לטווח ארוך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. יכול להיות שבעתיד זה ישתנה, אבל קודם כל המצב הנוכחי הוא מצב בלתי אפשרי, נקודה.
דני ז'ורנו
המצב הנוכחי הוא מצב בלתי אם אפשרי – אם יש בית ספר עם 60% תלמידים שמבקשים הקראה והכתבה זה לא נורמאלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא נורמאלי, והפתרונות שאתם מציעים פה לא מתמודדים עם הדבר הזה.
דני ז'ורנו
במצב הטוב היה צריך ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז בואו נעשה סדר. רגע, אני רוצה לפתוח את הדיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, אדוני, אני רוצה לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אני מיד אתן לך. אני רוצה שתציגו. בואו נסיים 5 דקות. אני נותן לך 5 דקות להציג את המתווה החדש שאתם מציעים.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, לא, אבל זו נקודה מאד חשובה. אני ממש מבקשת שתסבירי, כי היה כאן דיון בו נאמרו דברים ועכשיו את אומרת דברים אחרים. אז לפחות אם אפשר מילה על העניין של הנתונים, כי כל הזמן אומרים בתל אביב, בתל אביב, אבל בסוף אנחנו מגדלים ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברת לילי, תני לנו את נתוני הרשויות המקומיות, את הבולט, את הגבוהים והנמוכים.
לילי טלדן
אני נותנת לכם לפי צבעים. זה מדבר על התאמות ברמה 1 ו-2 בלבד. כל מי שהביא אבחון – אוטומטית קיבל התאמות. 100% קיבלו התאמות. מה שצבוע בוורוד זה מעל 35% לבית ספר. כל תת שורה זה בית ספר. מה שבוורוד – מעל 35% קיבלו התאמות. מה שבצהוב – עד 50%, מה שבכחול 60%, מה שבירוק 70%, מה שבאדום - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל את לא עונה לי על השאלה. אני מבקש לא לסייע בידי, בסדר? אני מבקש ממך, תהיי איתי ואני מבקש שתהיי ממוקדת. את לא תורמת לי שום דבר בנתונים שאת נותנת לי.
לילי טלדן
שנייה, אתה יודע - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא יכול, הזמן הוא מוגבל, המשאב הזה הוא מוגבל. אני רוצה שתתני לי נתונים. אנחנו רוצים להתמודד עם הקביעה שהייתה שערים עם חתך סוציו-אקונומי גבוה - - -
לילי טלדן
כן, אז זה מה שאני רוצה לומר.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אל תסקרי לי עכשיו. תני לי נתונים לדוגמא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תני לנו נתונים.
היו"ר יעקב מרגי
תני לי דוגמא. איזה רשויות ב-20%, איזה רשויות - - -
לילי טלדן
כולן 40%, סימן קריאה.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה כולם?
לילי טלדן
כל היישובים. 40%.
היו"ר יעקב מרגי
אופקים ורעננה – מה אחוז מקבלי ההתאמות בכל הרמות?
דני ז'ורנו
אין לנו את הנתונים האלה פה, כי זאת לא הייתה מטרת הדיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אין לכם את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אז בואי, תעזבי את זה. אני אתעמת עם הנתונים האלה. אני אבקש מכם הסברים, תסבירו את זה. אני רוצה את המתווה החדש ואז אני אתן לחברי הכנסת להתייחס.
לילי טלדן
אבל אני יכולה להגיד לך שהכי נמוך זה 30 ל-70.
היו"ר יעקב מרגי
לא תורם לי כלום. אני צריך לדעת את - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
צריך לדעת, בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא תורם לי כלום. גברתי, תהיי איתי, אני מבקש. אני לא מאובחן וכשאני מבקש משהו אני יודע מה אני מבקש. אז זה לא זה. תני לי לסיים את הנקודה הזאת. אני מבקש שתקשיבי. תני לנו את המתווה החדש ואנחנו רוצים להתמודד איתו.
דני ז'ורנו
אוקיי. אז רק להגיד איך היה תהליך העבודה. תהליך העבודה כלל את כל ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם, חברי הכנסת מחודדי חושים. הם ישנו כשעתיים-שלוש הלילה - - -
חיים ילין (יש עתיד)
יש לנו את ההפרעות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם לחברי הכנסת יש.
חיים ילין (יש עתיד)
יש את זה. אני חותם לכם על זה.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, זה לא עובר בגיל ההתבגרות.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו תכונה נדרשת.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, המתווה החדש.
דני ז'ורנו
המתווה החדש. אני רק אגיד משפט על התהליך שהיה. זה תהליך שכלל את ארגוני המורים ואת כל הגורמים הרלבנטיים בתוך המשרד פלוס השלטון המקומי ופלוס עבודה עם נציגות של ההורים – לא עם פורום ועדי ההורים היישוביים, כי לא היינו מודעים לארגון הזה.
מלי דנינו
גם לא עם אגודת ניצן.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אגודת ניצן – בגלל קריאת הביניים אני אשיב לך. אתם לא חלק מהמשחק. אתם גוף כמעט כמעט כמעט על גבול העסקי וולונטרי, בסדר? אני אגיד לך ואני אתעמת עם זה. חבל שגררת אותי לזה. את עושים אבחון בתשלום? אתם לא צד לדבר.
מלי דנינו
אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא צד בדבר. את לא תפתחי דיון. אין דיון.
מלי דנינו
אנחנו - - - בפריפריה יותר משני מיליון שקלים בשנה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. בסדר. בבקשה.
ענת הוכנר
אבל, גם לא עם משרד הבריאות, שזו בעיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, בסדר. ההערה נשמעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו נקודת קריטי.
היו"ר יעקב מרגי
ניצן היה מיותר. בבקשה.
דני ז'ורנו
אנחנו התחלקנו לשמונה תתי ועדות. אלה הנושאים של תתי הוועדות, כל נושא כזה זכה לדיון עומק והתייחסות ויש לו התייחסות בעקרונות המתווה. מה שעלה מכל תתי הוועדות זה שנדרשת רגולציה וסטנדרטיזציה באופן דחוף ביותר בכל מה שקשור בטיפול בתלמידים עם לקויות למידה. המטרות מונחות לפניכם, אני לא ארחיב וזה ברור מאליו. אלה עקרונות המתווה.

אני אתעכב עכשיו עיקרון-עיקרון, כדי שנבין מה כוללת התכנית החדשה, שאנחנו עובדים עליה כרגע כדי לפרוט אותה להיבטים מעשיים לגמרי.

קודם כל עבודה על כל רצף הטיפול והגיל. מדובר גם בעבודה מהגיל הצעיר ועד י"ב, גם בעבודה על - - - תלמיד שילך עם הילד מהשלב שהוא מאותר – לא בהכרח מאובחן – מאותר כתלמיד מתקשה ואחר כך אולי גם כמאובחן כתלמיד עם לקות למידה ועד סיום הטיפול בו. הערכה פדגוגית רחבה של המורים כתנאי לאבחון. בלי זה אנחנו לא נרצה שתלמיד יגיע בכלל לאבחון.

הסעיף השני, והוא לא במקרה הסעיף השני, כי אנחנו חושבים שהוא מאד מאד חשוב כדי שהמהלך הזה יקרה – מרכזיות עבודת המורה. אנחנו נרצה שהמורים יקבלו הכשרות והרבה מאד משאבים, כדי גם להכשיר את המורים לפני הכניסה לבית הספר, גם במהלך העבודה בבית הספר וגם ליווי והדרכה לאורך כל השנים.

הסעיף השלישי מתייחס למיקוד ותפקידים ייעודיים. הוזכרה פה היועצת. אנחנו רוצים שיהיה רכז בבית ספר בהקשר של לקויות למידה. אנחנו רוצים את המת"ל, אנחנו רוצים - - -
חיים ילין (יש עתיד)
כשאתם אומרים "רוצים" – אני כל כך - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
"רוצים", בדיוק. אנחנו גם רוצים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אלה ההמלצות למתווה החדש, רבותי. כרגע נתתי לכם קומפלימנט שאתם קשובים ומרוכזים ומחודדי חושים.
דני ז'ורנו
אז אני אגיד, מאחורי כל סעיף כזה יש תחשיב, יש תכנית, יש חשיבה איך אנחנו רוצים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שאני לפני 35 שנה סיימתי את השירות הצבאי שלי, מה זה מת"ל?
דני ז'ורנו
מעריך תפקודי למידה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם כבר התייחסת לזה, האם יש לכם הערכה תקציבית למשמעות של הדבר הזה?
דני ז'ורנו
כן. התשובה היא כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה היא?
דני ז'ורנו
גדולה מאד מאד מאד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תני מספר, בערך. טווח.
דני ז'ורנו
מאות מיליונים.
קריאה
וזמן.
דני ז'ורנו
רגע, שנייה, אני אסיים.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, מה קרה לכם, כולכם כאן קפיץ. תנו לה לסיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה שאלות הבהרה. אני רק שאלתי.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
דני ז'ורנו
אנחנו רוצים שיהיו הרחבת יישום תכניות התערבות, שאנחנו מכירים היום שהן מצליחות וגם לזה יש משאבים בתכנית החדשה. אנחנו מדברים על התאמות בדרכי היבחנות בשלב מסוים לקראת בחינות הבגרות. הייתה התייחסות גם לשינוי גיל מתן התאמות בדרכי היבחנות, גם לסוג ההתאמות – איזה התאמות עוזרות ואיזה לא עוזרות, או רק כן עוזרות מבחינה פסיכולוגית לאו אפילו מקשות, כמו נגיד מבחן מותאם בפועל, כשמבחן מותאם לא עוזר לתלמידים האלה. הוא אפילו לרועץ בשבילם, אבל תלמידים מבקשים אותו בכל זאת.

גם אנחנו עובדים על פיתוחים של טכנולוגיות מתקדמות. כבר ביולי, בבחינות של קיץ 2016, אנחנו יוצאים עם פיילוט של כרטיס חכם שיינתן לכל ילד שצריך הקראה. במקום ההקראה האנושית, הוא יקבל כרטיס חכם עם אוזניות, שהוא יכול גם להעביר קדימה-אחורה, לשמוע שוב ושוב ושוב את השאלה. אנחנו נלמד על סמך הפיילוט הזה, בתקווה שכבר בשנה הבאה נוכל להרחיב אותו. ואנחנו עובדים על עוד פיתוחים במקביל, כבר עכשיו.

כפי שאמרתם, אחת הבעיות המרכזיות זה הנושא של האבחונים. אנחנו עובדים על זה. אנחנו בוחנים. זה מורכב מאד. יש פה נציגים של עמותת ניצן, יש ארגונים אחרים. זה ברור, יש פה הרבה כסף, הרב ה אינטרסים נוגדים בעניין הזה. אנחנו צריכים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת רגולציה – תפרטי. תפתחי.
דני ז'ורנו
רגולציה זה בדיוק כמו שנאמר קודם, שמשרד החינוך לקח על עצמו את הנושא של אבחון תלמידים לצורך מתן התאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות, לא לאורך השנים.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך יעשה זאת בפועל? הוא עצמו?
דני ז'ורנו
אנחנו בודקים את זה. זה מה שאני אומרת.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה, אם אחרי זה? את יודעת מה חסר לי פה?
דני ז'ורנו
רגע, אולי אני רק אסיים?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, בקטע של שש. אני בשש. זו אמירה כללית שלא אומרת לי כלום – רגולציה בנושא אבחונים.
דני ז'ורנו
הכל לא אומר כלום.
היו"ר יעקב מרגי
תני לי רגע. במקרה הזה של רגולציה – הכל ואין בה כלום. כולנו יודעים שיש היום הרבה שחקנים בשוק. מצד אחד אני לא רוצה להגיע למצב כמו שיש בהשכלה הגבוהה, שנוצר מצב של גוף אחד ותוכנה אחת שעושה זאת. אני לא רוצה לעשות זאת, אבל מצד שני אני גם לא רוצה הפקרות. לא רוצה הפקרות בתחום הזה ואני יודע שיש הפקרות בתחום הזה.
דני ז'ורנו
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
מה הייתי מצפה מכם? באותו משפט – קביעת תקינה בדיון עם משרד הבריאות, עם גורמים מומחים מי כן. לא בכל אבחון כל מאבחן יכול לתת לך כלים להתמודד איתם לגבי רמת ההתאמות ואיזה סוג התאמות. צריכה להיות פה עבודת מטה ואז נדע באמת – מי שזכאי מקבל, מי שלא זכאי לא מקבל ומי שזכאי יקבל יותר ממה שהוא צריך, מה שהוא מקבל היום. כי גם המילים הגבוהות האלה פה סביב תיק תלמיד וכל ההערכה וכל זה, זה בסוף בסוף בפרקטיקה גדול עליכם ומסורבל בגלל הכמויות.

לכן כשאת שואלת אותי, כשאת אומרת לי רגולציה ונושא אבחונים, אני רוצה לשמוע על המכונים האלה, מה זה אומר.
דני ז'ורנו
אנחנו בודקים כמה אפשרויות - או לצאת למכרז לגורמים חיצוניים, או לקחת את התשתית שקיימת היום במדינת ישראל, בכל מדינת ישראל, שזה השירותים הפסיכולוגיים והחינוכיים, שהם יעסיקו גם מאבחנים דידקטיים בתשלום נוסף והאבחונים יתבצעו שם. אנחנו בודקים את כל האפשרויות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלה אם נבדקת האפשרות הבאה שנראית מומלצת, לפחות מהצד הבית ספרי, כלומר מהצד של עובדי ההורה. הלחץ הכלכלי לייצר גמולים ידוע לכולם. הפערים הסוציולוגים וכו'. אבחון כזה עולה בין 1,500 ל-3,000 שקלים במגזר הפרטי, תלוי מה, והשאלה היא אם משרד החינוך ייקח את זה על עצמו, והוא לא חייב-. על עצמו. באבחונים לנתק את הקשר בין הכסף לבין האבחון.
דני ז'ורנו
זה מה שאמרנו. אנחנו בוחנים את זה ברצינות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ואם לא תעשו את הדבר הזה ,לא עשיתם שום דבר. לא עשינו כלום.
דני ז'ורנו
אנחנו בוחנים את זה. זה מגובה תקציבית ואנחנו רוצים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, שנייה. אני רוצה גם לעזור לכם לפתור את הבעיה. אם היום ההורים משלמים 1,500 עד 3,000 שקלים, אז הם יהיו מוכנים לשלם 600 שקלים גם למשרד החינוך לקבל אבחון, אבל האבחון לא יהיה תלוי בכסף. זה המנגנון שצריך לייצר בו.
דני ז'ורנו
אז על זה בדיוק אנחנו עובדים בימים אלה ממש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. אם זה הכיוון, אז זו בשורה גדולה. אני מקווה שזה - - -
קריאה
כן. 4,000 שקלים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש גם אבחונים של 4,000 שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, להתקדם.
דני ז'ורנו
מה שבטוח זה יהיה משהו מדורג. ציינתם קודם את רעננה. הורים לילד ברעננה כנראה ישלמו קצת יותר מאשר הורים לילד ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך את האמת, סליחה, זו אמירה מאד לא הוגנת. הנה אני אומר לך, סליחה.
דני ז'ורנו
למה?
היו"ר יעקב מרגי
תני לי רגע. עם כל הכבוד, גם ברמת אביב ג' יכול להיות מצב של מצב סוציו אקונומי בפרט. אני לא רוצה לקפח את הפרט בגלל מקום מגוריו. כי מי שגר ברעננה, לא אומר שמצבו הכלכלי-. אני באמת רוצה להתייחס. על המזבח הזה אני לא רוצה להקריב הכל. אני באמת רוצה להתייחס לפרט, שלא אפספס אפילו אחד. אם ברעננה יש מישהו שזקוק – ניתן לו במינימום שבמינימום.
דני ז'ורנו
אדוני, מאחורי כל מילה שלי מסתתרת באמת אמירה מאד גדולה. אמרתי בחינה. בחינה של מצב.
מירב בן ארי (כולנו)
אז זה בחינה של - - -
דני ז'ורנו
סביר להניח שילד ברעננה יקבל פחות משאבים מאשר עיר כמו דימונה. לעומת זאת, יש פחות ילדים שיזדקקו לזה ברעננה מאשר בדימונה.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה החלטת להיות פוליטיקאית? "אחרי הדברים שלנו מסתתרת אמירה"? כשאומרים בחינה, אז אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
והיא לא מבינה למה. טוב, אוקיי.
מאיר כהן (יש עתיד)
אדוני, אפשר לשאול?
היו"ר יעקב מרגי
מיד. היא מסיימת ואנחנו מתחילים.
דני ז'ורנו
הסעיף השביעי זה הסברה של השינוי להורים, לתלמידים ולמוסדות החינוך. ברור שכל תכנית כזאת צריכה לכלול משאב מאד משמעותי להסברה. אנחנו לומדים מכל מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, שההנחיות לא הובנו כראוי, לכן אנחנו נקדיש לזה משאבים.

התייחסויות לאוכלוסיות מיוחדות – אנחנו חושבים שבגדול אוכלוסיית החינוך המיוחד, אוכלוסיית העולים, אוכלוסיית התלמידים המחוננים ואוכלוסיית מה שנקרא אגף שחר, שזה תלמידי מבר, אתגר ומרכזים טכנולוגים – זקוקים להתייחסות אחרת. שוב, גם מאחורי אמירה כזאת יש הרבה עבודה. והתכנית החדשה, מהיום הראשון, כדי שלא נמצא את עצמנו בעוד 10 שנים באותו מצב, מהיום הראשון צריכה להיות מגובה בתהליכי הערכה ובקרה.

אני לא רוצה שמבקר המדינה יבוא בעוד 5 שנים או בעוד 7 שנים ויגיד כשלתם, כמו שאני מרגישה שהיום אמרתי פה – כשלנו. זהו. זאת התכנית.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, א' תודה. אני רוצה לומר לך – כל מה שנתת לנו זה נקודות לבחינה - - -
דני ז'ורנו
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
ואין לכם תכנית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין לכם תכנית. זה בדיוק. אני רק מאשר. יש לכם רצון טוב אולי. ההמלצות מובנות, אבל אתם באמצע בחינה.
חנה שדמי
זה לא באמצע בחינה. זה גם הוגש ל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה לא? אם אני אשאל אותך עכשיו סעיף-סעיף – אין לכם תשובה. אתם תגידו אתם בוחנים את זה ואת זה ואת זה. אתם בוחנים.
לילי טלדן
כל סעיף אנחנו ישבנו במשך שלושה חודשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מכבד אותך מאד, אבל אין לכם תשובות. זה רעיוניות. זה לא תכנית.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, תקשיבו. הוא שאמרנו. קודם כל זרקתם את ההנחיה.
דני ז'ורנו
סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
תנו לי. עוד לא סיימתי.
דני ז'ורנו
לא, לא הבנתי.
היו"ר יעקב מרגי
את לא הבנת כי אמרתי משפט. עוד לא סיימתי את מה שרציתי לומר.
דני ז'ורנו
לא שמעתי.
היו"ר יעקב מרגי
אני חוזר. אין ספק שזיהיתם שיש כשל. זיהיתם. מאוחר מדי. הייתם באיזה מצב פריז כזה, נתתם לבועה הזאת להתעבות. זיהיתם, זה כבר טוב. לצערי הרב, קודם כל הוצאתם הנחיה שיצרה בלבול אחד גדול. אתם כרגע בשלב של בחינה התחלתית. אנחנו נבחן, נעריך, נשים, נתייחס. עדיין לא גיבשתם. זאת עבודת מטה שאני אצטרך לדעת כיושב ראש ועדה וחברי הכנסת, חברי הוועדה רוצים לדעת צפי, תאריכים. אנחנו יודעים לעבוד עם תאריכים. מתי אתם חושבים שאתם תגיעו לכלל רעיון מגובש. אני לא יכול להשאיר את הסוגיה. אנחנו לא נוכל להשאיר את הסוגיה הזו פתוחה.

אני הייתי מציע, מאחר שאתם לא ערוכים והמצב הקיים שהיה, גם לי לא נוח, אבל אין ברירה. זה כמו על כס המשפט, על הספק הכי קטן צריך להיות לארג'. אין מה לעשות. ואני אומר לך, כרגע, כשאתם עדיין לא מגובשים עם תכנית חדשה, אין לכם את עקרונות העבודה החדשים בגלל שלא בחרתם אותם באופן מקצועי, ואני באמת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וגם אין לכם תקציבים.
היו"ר יעקב מרגי
אני קורא באמת לעשות זאת בשיתוף פעולה עם כל השחקנים – סליחה על הביטוי המושאל – עם כל השחקנים במגרש. זה משרד הבריאות, זה אנשי המקצוע במשרד החינוך. כל מי שמתעסק עם זה. ההורים. הסתדרות המורים.
דני ז'ורנו
פרט למשרד הבריאות לא היה גוף - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. תקשיבי, אני כרגע לא בא בטענות. אני אסיים את הדיון - - -
דני ז'ורנו
פסיכולוגים - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, את לא עונה. אנחנו נסיים את הדיון בלי סיכום ואני לא רוצה לעשות את זה. אז אני מבקש לא להפריע לי. אני רוצה עוד לתת לחברי הכנסת וגם לאורחים לדבר. יש בקשות לדיבור. אני מבקש, תשקלו את זה. קודם כל לחזור רברס מההנחיה. תנו לעסק להתנהל עד שתהיו עם עמדה מגובשת, עם תכנית עבודה. כרגע תלמידים רבים והורים בחרדות בגלל המגבלה הזאת.

חברי הכנסת, ברשותכם, אנחנו נעשה לסירוגין – חבר כנסת, אורח. חבר הכנסת הראשון, מיקי. בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
טוב, תראו, קודם כל תבורכו על מה שכבר עשיתם וכן עשיתם. אני לא רוצה להגיד שלא עשיתם כלום. אתם עשיתם הרבה מאד עבודה, אבל בסופו של דבר אתם באים הנה עם מקבץ של רעיונות, שאין להם לא גיבוי תקציבי ולא-. שנייה, תני לי לומר את דברי ואחר כך תגידי איפה אני טועה.
היו"ר יעקב מרגי
תרשמו לכם. אתם לא תגיבו אחד אחד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כי אני לוקח את עשרת העקרונות האלה ואני מפרק אותם דבר דבר. למשל אתם אומרים לא יהיה אבחון לפני שתהיה עבודה על כל הרצף הטיפולי. מי ימנע מההורה לשלוח את הילד שלו לאבחון, ואני רוצה לראות מורה בבית ספר או יועץ בבית הספר שמקבל אבחון ואומר אני מתעלם מזה. אין לכם תשובה על הדבר הזה, כמו שאין לכם תשובה.
לילי טלדן
יש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שנייה. תרשמו.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, בסוף תתנו התייחסויות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הנושא של הרגולציה, שהוא נושא מהותי גם בעיני חברי הכנסת, גם מטעמים של שוויון, גם מטעמים סוציו אקונומיים וגם מטעמים - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם מקצועיות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ו - - - מכיר את כל המערכת ואנחנו פחות נכנסים לעניין המקצועי של הדרגות השונות וכו' וכו', אלא מטריד אותנו בהחלט שוויון ההזדמנויות, אחד; והדבר השני זה שהתלמידים לקויי הלמידה יקבלו את הטיפול הראוי בתוך היער הזה של כל המבקשים. אם אתם לא יודעים עדיין לאיזה כיוון תלך הרגולציה, אז אתם לא יודעים כלום, כי זה סעיף מרכזי בעניין הזה. זאת אומרת איך ייעשו האבחונים, האם תהיה תקינה. מה עושים עד שאין רכז ל"ל לבית הספר. יש המון שאלות.

יושב הראש דיבר בצדק על תקופת הביניים. הדבר הזה, אם הוא יקרום עור וגידים לכלל מעשה, אולי זה יקרה בעוד שנתיים שלוש, כשתהיה תכנית סדורה ומסודרת, מתוקצבת. אני לא רואה שזה קורה לפני. הלוואי שכן. אבל מה עושים בתקופת הביניים? הרי המערכת כבר מטורללת.

אין לי זמן לפרט, לקחת סעיף סעיף ולהגיד. אני בטוח שיש לכם שורה של הצעות לגבי כל סעיף, נכון? יש לכם שורה של הצעות, אבל אין החלטה - - -
דני ז'ורנו
יש החלטה.
היו"ר יעקב מרגי
קשה להבין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן? יש החלטה איך תהיה הרגולציה? הרי בעצמכם אמרתם לפני שתי דקות שאין החלטה עדיין. יש כל מיני רעיונות שאתם מוכנים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין מתווה. יש לך מתווה מוכן? אין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אחרת הייתם באים ומציגים.
לילי טלדן
לא, דווקא מתווה יש, אבל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אין תכנית סדורה. אין תכנית עבודה סדורה, יש כל מיני רעיונות. יש מתווה, יש את הנקודות שצריך להביא להן פתרון, אבל אין החלטות לגבי - - -
דני ז'ורנו
לכל סעיף יש תכנית שמוגשת - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה גברתי. תרשמו לכם את ההערות במשרד החינוך לסוף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מסתמך על מה שאת אמרת, אלא אם כן אני לא הבנתי את מה שאת אמרת. את אמרת שלמשל בסוגיה - - - שהיא סוגיה מהותית בעיני רוב האנשים פה, יש לכם כל מיני רעיונות. אין עוד החלטות אפילו לכם על מה להמליץ, אם הבנתי נכון.
דני ז'ורנו
כדי שהדיון יהיה יותר יעיל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תרשמו הערות. אנחנו לא נתמודד עם הזמן.
דני ז'ורנו
הייתה פה אי הבנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, תרשמי, תקני אותנו. אף אחד לא בורח. יש לנו פה תלמידים? אתם רוצים לדבר בסוגיה הזו? בבקשה, תציג את עצמך.
לידור גרמה
שלום, שמי לידור. הגעתי מפתח תקווה.
היו"ר יעקב מרגי
באיזו כיתה אתה?
לידור גרמה
י"א. בית הספר שלי העביר בקשה לקבל התאמות לבגרות ומסיבה כלשהי לא נתנו לי תשובות, לא אישרו לי את ההתאמות.
היו"ר יעקב מרגי
התאמות שקשורות לבחינות השנה?
לידור גרמה
השנה.
היו"ר יעקב מרגי
אתם מבינים? באיזה חודש אנחנו?
זאב גולדבלט
מרס.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תדבר. תמשיך.
לידור גרמה
לא אישרו לי לא מילונית באנגלית, לא מבחן מותאם. תוספת זמן זה רק אחרי מלחמה שכתבתי פוסט בפייסבוק. כעיקרון אני מאוכזב.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, משרד החינוך, אתם מפריעים לי. אתה עברת אבחון?
לידור גרמה
עברתי אבחון.
היו"ר יעקב מרגי
ואתה זכאי לפי החוק?
לידור גרמה
כן. לא במקום חיצוני.
היו"ר יעקב מרגי
בבית הספר?
לידור גרמה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת שהם מכירים. הם עצמם הכירו בצורך.
לידור גרמה
הם הכירו. זה לא מקום חיצוני שאני משלם יותר, שביקשתי.
היו"ר יעקב מרגי
באיזו טענה הם לא אישרו לך?
לידור גרמה
אין תשובות.
היו"ר יעקב מרגי
אין אפילו תשובות?
לידור גרמה
אין תשובות. אני בעיקרון לא מאמין שאני אצליח לעבור את הבגרויות בלי ההתאמות. אני לא מאמין.
היו"ר יעקב מרגי
אני מאד מודה לך.
לידור גרמה
יותר מזה. עוד משהו, בית הספר שלי מקבל תלמידים רק עם לקויות למידה ולא הגיוני שיקציבו לבית הספר שלי רק 10% מהתלמידים שיאשרו להם התאמות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. טוב שדיברת. אני שמח שנתתי לך לדבר לפני חברי הכנסת. בבקשה.
נועה סומך
קוראים לי נועה סומך. אני באתי מבית הספר שלידור בא, מעמל א' בפתח תקווה. שנה שעברה אני עשיתי אבחון.
היו"ר יעקב מרגי
את גם בכיתה י"א?
נועה סומך
כן, אני איתו ביחד. עשיתי אבחון והלכתי למאבחנת מבחוץ, שילמתי כסף, הרבה דווקא והיא אמרה לי כן, את צריכה הקראה באנגלית, מבחן מותאם, הארכת זמן, מילונית. ואני עברתי בית ספר השנה בגלל קשיי לימוד. הגעתי לבית הספר עם רצון להצליח ואמרתי לעצמי הנה, השנה כשיש לי את האבחון ותהיה לי עזרה מבית הספר, אני אצליח בבגרויות. ואז הוסיפו לנו את כל הבגרויות שהיינו אמורים לעשות בכיתה י' לכיתה י"א, שעכשיו יש יותר לחץ.

ניסו לעזור לנו בגלל שיש לנו אבחונים, ואז באו אלינו עם חוק שביטלו לנו את הכל. כשאמרו לנו את זה לא הבנו למה. כאילו, איך זה?
היו"ר יעקב מרגי
תלמדי עליהם זכות. גם הם לא הבינו למה. המורים שלך לא הבינו למה.
נועה סומך
לא הבנו, כאילו - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אנחנו בעצמנו לא מבינים עד עכשיו למה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא הבנתי? מה זה ביטלו הכל?
נועה סומך
אין. אין. ביטלו את כל האבחונים. את כל ההקלות.
היו"ר יעקב מרגי
ביטלו את הזכאויות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את כל ההקלות באופן גורף?
נועה סומך
הכל ביטלו לנו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי, הבנתי.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
מחליט את זה בית הספר?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. רגע, רבותי, אני מאמין שהצוות המקצועי של משרד החינוך שומע את הדברים והוא יתייחס. לכן בואו, חשוב לי להציג אותם.
נועה סומך
אם משרד החינוך רוצה שאחוז הבגרויות יהיה גבוה ושיצליחו, אז אך אנחנו התלמידים שבאים מבתי ספר שמקבלים אותנו עם ממוצע נמוך, איך הם מצפים שאנחנו נצליח אם אין לנו את ההקלות ואת העזרה שעם ההקלות האלה אנחנו נצליח להגיע להצלחה?
היו"ר יעקב מרגי
אני מאד מודה לך על השאלה הזאת.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
רגע, היא עברה לבית ספר אחר. כנראה חשבת שבית ספר אחר יקבל את האבחונים וייתן לך את ההקלות?
נועה סומך
לא, אני - - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לה. היא תסביר שוב.
נועה סומך
אני בשנה שעברה למדתי בבית ספר בכיתה י'. הגעתי לבית הספר, לתיכון ובבית ספר ההוא עשיתי את האבחון בגלל שהתקשיתי בלימודים ולא הצלחתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא עברה לבית ספר אחר - - -
נועה סומך
ולא היו לי ציונים כי טובים, אז עברתי לעמל א'.
היו"ר יעקב מרגי
שמתמחה יותר בקשיי למידה, בסדר? אוקיי, תודה. חברת הכנסת מירב בן ארי.
מירב בן ארי (כולנו)
אני רוצה להעיר שתי הערות. אחת היא לגבי משרד הבריאות והמעורבות – שמעתי אותך. הרי בסופו של דבר מי שמתעסק עם ADHD והפרעות קשב, הרי בסוף האמא הולכת איתו לנוירולוג והנוירולוג מחליט אם אתה קונצרטה, ריטלין וכל החברה הטובים שם, ואני לא מצליחה להבין. הרי בסופו של דבר, ה-ADHD זה כדי לטפל והוא צריך את משרד הבריאות. אז איך יכול להיות שהגורם היחיד שדיברתם, שהוא לא בעניין – הוא משרד הבריאות. גם את העניין הזה אני רוצה לדעת, כי הרי בסופו של דבר ברוב המקרים הטיפול הוא טיפול תרופתי. אני יודעת שיש כאן עניין של מניעה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא חייב להעיר על כל דבר.
מירב בן ארי (כולנו)
תאמיני לי, לפני שהגעתי לכנסת, 10 שנים עבדתי עם נוער בסיכון. אלה היו המרכזים שלי. את הריטלין שמסתיים בשתיים היו גם כאלה אצלי שהיו לוקחים עד שש בערב. אם יש משהו - מהסלואו רליסיט, לקונצטרה - שאני מומחית בו, באמת, זה באבחנות קשב וריכוז ולא סתם, כי באתי משם. עבדתי 10 שנים עם החברה האלה, כשברוב המקרים המורה, כשדיברת כאן על העניין שקשה - - -
היו"ר יעקב מרגי
את רואה? קריאת ביניים גוזלת שתי דקות.
מירב בן ארי (כולנו)
כי המורה שפתאום נהייתה המאבחנת, שפתאום ממליצה לאמא ללכת לנוירולוג, שפתאום גם אומרת לאמא – אם הוא לא ייקח ריטלין הוא לא נכנס לכיתה. אז אני קצת מבינה בתחום הזה. לא הרבה, אבל טיפה. זו התייחסות אחת למשרד הבריאות.

ושתיים, אני חייבת להתייחס ולהתחבר לדברים שאמר פה מיקי רוזנטל, ובצדק. ישבנו כאן בדצמבר. ישבנו והיה כאן דיון. אמרתם שאחרי הדו"ח של ביקורת המדינה, מבקר המדינה בא בשנת 2014 ואמר. ואני רוצה להגיד לך והקשבתי לכם מהרגע שפתחתי את הוועדה – חסרה כאן תכנית פרגמאטית. את אומרת שמכל דבר כזה יוצאת תכנית? היית נותנת לנו לפחות לסעיף אחד את התכנית הפרגמאטית שלו ואז אני מניחה – נכון, חבר הכנסת רוזנטל? אפשר לנסות יותר מינוחים.

אבל כשאת באה ואת אומרת - הרחבת יישום תכניות התערבות מצליחות – מה זה? מה זה? איך זה אמור להיות? את אומרת רגולציה? משהו. תתני לנו משהו אחד שאנחנו נוכל להגיד אוקיי, מבקר המדינה בא לפני שנתיים, אמר והנה עשינו תכנית אחת. אני מצטערת, זה מתווה - - -. ואת יודעת, לא הולך כל כך טוב בימים האחרונים פה בכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רבותי, לפני שנעבור לגורמי המקצוע, ההורים. אחד מכם ידבר. מאחר שאני מתחשב לאלה שבאים מרחוק, וכל אחד בוכה מאיפה שכואב לו - - -
זאב גולדבלט
אני מזכיר לך שאנחנו הגשנו את העתירה.
היו"ר יעקב מרגי
שנייה, בסדר. מי שהגיש את העתירה יש לו איזו מגבלה כלשהי.
זאב גולדבלט
ממש לא.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני אתן לכם. אני לא אדלג על אף אחד, אבל דין קדימה למי שבא מצפת. נציגי ההורים מצפת, בבקשה. אני מבקש לא להתייחס כרגע לסוגיה של העתירה. דבר, בבקשה. זאב, אני אתן לך בהמשך.
רפאל צוברי
שמי רפאל צוברי, נציג ההורים בצפת. דבר ראשון, אני מחזיק בידי מסמך של מוסד חינוכי אחד, שקיבל להוריד 10% ואלה היתרה מתוך כל הילדים.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי ה-10%.
רפאל צוברי
בוודאי, 45. וזה רשת עמל. ילדים בכיתה י"א. לא דיברתי על י"ב, רק י"א, של ההתאמות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לרשת עמל יש ל"ל, נכון.
רפאל צוברי
בוודאי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ברשת אורט וברשת עמל.
דני ז'ורנו
לא בהכרח. גם ברשת לידי דיוויס בתל אביב.
היו"ר יעקב מרגי
לא כולם, זה לא בהכללה. בבקשה.
רפאל צוברי
אני יושב עם נציגי פורום מנהלים בצפון, שיושבים ואומרים לי – בא משרד החינוך, ודרך אגב דיברתי עם הגברת דני ז'ורנו, בגילוי נאות – לפני שבוע וחצי, שבועיים בערך. היא תודה בזה. אני כאבא לילדה עם אותו סיפור, שגם נמצאת ברשימות פה ואני אומר לה – איך אנחנו מסוגלים לבצע דבר כזה. היא אומרת לי תשמע, זה משרד החינוך החליט.

עכשיו, לבוא ולתת אקדח לידיים של מנהל בית הספר ולהגיד לו – תבצע רולטה.
היו"ר יעקב מרגי
תחליט. לא, לא, תיקח מושגים אחרים.
רפאל צוברי
אז בוא תגיד לי, מה אנחנו בחיש גד? מה אנחנו, מגרדים לוטו?
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה.
רפאל צוברי
עוד רגע. אני שומע פה את משרד החינוך מבצע ניסוי של בלון צ'פלין לאוויר, עם גרף תלת שנתי ויותר, אם לא 10 שנים כל הסיפור הזה אם זה יצלח - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא, תהיה אופטימי.
רפאל צוברי
לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו כאן, לא הולכים הביתה.
רפאל צוברי
מדובר כאן בתקציב עתק בסיפור הזה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. תודה.
רפאל צוברי
זה על הגב של הילדים. זה לא נכון. עוד דבר קטן.
היו"ר יעקב מרגי
אחרון, בבקשה.
רפאל צוברי
בעיר צפת, וזה גילוי אמיתי, העיר הזו סובלת ממצב סוציו-אקונומי מאד כבד. לא יתכן שהורים שאין להם, שידם לא משגת, ייגשו לאבחונים של 4,000 שקלים, 3,000 שקלים או 2,000 שקלים – אם לגשת לקופת חולים, לשלם ולקבל בחזרה וההורים האלה חסרי אונים. מי משלם את כל הסיפור הזה?
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. גם אני לא אאריך. אני הייתי גם באותה ישיבה בדצמבר, כאשר שמענו על מה שהציגה המנכ"לית.
דני ז'ורנו
הסמנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
הסמנכ"ל. המנכ"לית ישבה איתי בישיבה.
דני ז'ורנו
אני יודעת.
היו"ר יעקב מרגי
היא התייחסה לזה בישיבה אחרת.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
רק שתי הערות. הערה ראשונה, למשל ההתייחסות לחברה הערבית בבתי הספר הערבים. כמה אחוזים של התאמות, של אבחונים – יש לכם?
דני ז'ורנו
יש לנו.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
יש לכם את זה? תשיבו עכשיו?
דני ז'ורנו
כן. יש לנו לכל בית ספר. אין לנו כאן.
היו"ר יעקב מרגי
מסעוד, אנחנו נבקש את זה לוועדה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
הערה שנייה. אני מצטרף לכולם, שזה שטח הפקר. מבקר המדינה התייחס לזה פעמיים ואולי יותר. השטח הזה צריך הסדרה. מה שהצגתם היום בסדר, אלה נקודות מאד טובות, יפות, אבל זה עדיין לא תכנית שהיא מגובשת, שהיא מיושמת. וגם בקשר ל-10%, בקשר למורים, בזמנו גם שאלנו איך המורה יעריך או יאבחן ואין לו את כל הכלים האלה ואין לו את ההכשרה כדי באמת לדעת איך לאבחן תלמיד מסוים.

פעם הייתה כתבה בעיתון, שאבחונים הם לעשירים. הכוונה – מי שיש לו נותן והבן שלו מקבל את ההתאמה שהוא רוצה. אז אני חושב שאתם צריכים לעבוד קשה כדי להסדיר את העניין הזה.
דני ז'ורנו
אנחנו עובדים קשה מאד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. משרד הבריאות. יש לנו כאן כמה נציגים ממשרד הבריאות. תחליטו ביניכם מי הדוברת הראשונה. תציגי את עצמך בבקשה.
קריאה
אני לא נציגת משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אז אני מבקש נציג משרד הבריאות, בבקשה.
אורלי בוני
ד"ר אורלי הרצברג, קלינאית תקשורת ארצית. גברת אורלי בוני, מרפאה בעיסוק, ארצית. אנחנו מצרים על זה שכל הדיונים האלה לא נעשו עם משרד הבריאות, למרות שהיינו מאד מעורבים בחוק לקויי למידה בעל יסודי.

אני חושבת שיש איזה שהוא ניסיון להכניס את כל התלמידים האלה לסל אחד. אנחנו כל הזמן מנסים לדון בנושא של הטיפול הדיפרנציאלי. זה לא רק הנושא של האבחון, זה גם הנושא של התאמות. הילדים האלה לא באים מריק ואחרי זה הם מתפקדים על הדלתות של קופות החולים ואנחנו כל הזמן מנהלים דיונים חוזרים ונשנים מה בין החינוך לבריאות, אבל כשזה מגיע להחלטות של החינוך, אנחנו לא מעורבים ואנחנו מצרים על זה, כי אנחנו חושבים שהילדים האלה זה לא רק בעיה של לקויי למידה יש גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל אותך בכנות, ברשותך. אני לא איש מקצוע, אני רוצה לדעת. אחרי שהייתה אבחנה רפואית וניתן הטיפול התרופתי - - -
אורלי בוני
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה, את אומרת לא כשעוד לא סיימתי. מה לעשות, אני לא מוותר.
מירב בן ארי (כולנו)
יש הורים שמעדיפים ללכת לקלינאי תקשורת או למרפא בעיסוק, כל מיני אופציות, רק לא לתת את ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תני לי, מירב. אתם רוצים שאני אפרט את כל המסלול? לנוירולוג, עשה מבחנים, מה שאת רוצה. כבר קיבל מרשם מהרופאה והחתימו את ההורים והוא מקבל את זה כבר באופן סדיר. אחרי הטיפול התרופתי, איפה את רואה פה את הממשק עם משרד החינוך? בבקשה, תאמרי לוועדה.
רותי טראוב
שלום. ד"ר רותי טראוב, בית ספר ריפוי בעיסוק, יושבת ראש העמותה של לקויות למידה ו-ADHD במסגרת עמותת המרפאים בעיסוק. עד יולי 2014, לפני פיזור הכנסת הקודמת, מצנע ישב פה ויצא חוק שמסדיר את כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות, לסטודנטים שמי שבכלל יזם את החקיקה זה הצרכנים. אני מדברת גם בתור מרפאה בעיסוק, גם בתור מלמדת וגם בתור אמא לשלושה ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא צריך את ההיסטוריה של המשפט העברי. תתייחסי כרגע לשאלה שלי.
רותי טראוב
מה שאני אומרת, אפרופו הנחיית טיפולים, יש טיפולים שכרגע הם ניתנים חינם לא תרופתיים, דוגמת – תעשו גוגל – טיפולי קוגפן – טיפול קוגניטיבי תפקודי, שניתן חינם היום והוא טיפול משלים לטיפול - - -
היו"ר יעקב מרגי
ד"ר רותי, כנראה לא הבנת אותי. אני מתחיל לחשוש שמא אני לא מדבר לעניין, או שמא לא מבינים אותי. שאלתי שאלה. כדי לחדד, כדי שלא תהיה עוד פעם תקלה. הלנתם על כך שמשרד הבריאות לא שותף במהלכים. אני רוצה לא שאת תאמרי לי, שמשרד הבריאות יהיה קשוב אלי. הלנתם על כך שמשרד הבריאות לא שותף. אני באמת רוצה לתקן את העוולה הזאת.

אני רוצה לדעת, בעיניים לא מקצועיות, איפה הממשק שלכם לאחר ההכרה בצורך של הטיפול התרופתי וההסדרה והוא מקבל. ובודקים לו בדיקות דם אחרי תקופות הכל. מבחינת טיפול תרופתי הוא באופטימום. איפה הממשק עם מערכת החינוך?
אורלי הרצברג
הממשק עם מערכת החינוך צריך להיות. זאת אומרת קודם כל יש ליקויי למידה שונים. אתה התייחסת רק לנושא של ADHD. יש ליקויי למידה שהבסיס שלהם הוא לקות שפה. זאת אומרת הילד לא התחיל מלהיות לקוי למידה. אחוז גדול מאד - - -
היו"ר יעקב מרגי
ענית לי. זה מה שרציתי לשמוע. זה מה שרציתי שתשמיעו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו רק דוגמא אחת.
היו"ר יעקב מרגי
אחת הדוגמאות, והיא אומרת הכל. תודה. זה בדיוק. אני לא מבין למה לקח לי זמן להוציא את זה מכם.
אורלי בוני
אני רוצה להוסיף דבר אחד. תראו, נושא ההתאמות הוא נושא מאד מאד קריטי ואנחנו חושבים שהתאמות צריכות להיעשות גם מנקודת מבט של הסתכלות. הרי זו לא רק נקודה של האבחון, אלא האם לילד באמת מותאמת ההתאמה הנכונה. צריכים גם נקודת הסתכלות של אנשי המקצוע והבריאות, לגבי מה היה לפני ומה יהיה אחרי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני לא לחינם התעקשתי ושאלתי. בגלל המגוון הרחב של הלקויות, ואנחנו נתקלים גם, עם כל הרצון הטוב של מערכת החינוך. לא כל לקות דומה לשנייה. המורים בסוף בסוף בשטח ואנשי המקצוע, כוח ההוראה צריך להתמודד עם מגוון רחב של אתגרים ובעיות. אין ספק שצריכות להיות בקבוצת הדיון הזו, בקבוצת מיקוד שאתם צריכים לעשות – הפונקציות המקצועיות האלה. זה יקל עליכם. זה ייתן לכם אפשרות לקבל החלטות יותר נכונות ולייעד את המשאבים בצורה נכונה.

לומר במילה כללית לתפור חליפת התאמה לכל תלמיד זו מילה יפה, אופטימאלית. היא לא מתבצעת. היא גם לא תתבצע אם תרצו. אתם לא קוסמים. לכן, אם כבר עושים שינוי, כבר כותבים תכנית, צריך לרדת לרזולוציות מקצועיות נכונות. לא דומה לקות זו ללקות השנייה. לא דומה תלמיד זה, עם אותה לקות כמעט, לתלמיד השני. תודה.

למרות שאמרתי, אני אתן פאוזה לתשובות, כדי שמשרד החינוך יתייחס למה שנאמר עד עכשיו על ידי חברי הכנסת ואני אמשיך את הדיון.
דני ז'ורנו
אז אני רוצה קודם כל וחברותי בטח גם תרצנה להתייחס. תראו, הפעם משרד החינוך חרג ממנהגו. בדרך כלל הוא יושב על תכנית, מוציא את התכנית ואז מוציא אותה לקהל הרחב והנה רפורמה, מסיבות עיתונאים וכאלה. התהליך עם לקויות למידה היה תהליך אחר וצריך להכיר אותו והוא פשוט תהליך הרבה יותר נכון. זה לכנס את כל השותפים, את כל בעלי העניין וגם לעבוד איתם וגם אחר כך להציג את עקרונות המתווה, כדי לשמוע האם היו לנו שדות עיוורון, האם יש משהו שפספסנו, האם יש משהו שצריך להדגיש אותו יותר.

זה מה שעשינו מחודש נובמבר ועד היום, כשאנחנו כבר בסוף חודש מרס, כדי לקבל עוד הערות והתייחסויות. זה מה שעשינו גם עם ההורים, גם עם ארגוני המורים, עם כל מי ששותף. גם מנהלי בתי ספר כמובן, תלמידים, יועצים, פסיכולוגים ועוד ועוד. זה דבר אחד.

דבר שני, התייחסות כללית שחשוב לי להגיד אותה. שוב, אם היה ניתן לנו יותר זמן, מאחורי כל סעיף כזה יש לי מה לפרט.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק.
דני ז'ורנו
לא, אז תנו לנו להגיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, גברת דני, אל תתגונני. אנחנו לא בהתגוננות. אנחנו כרגע במצב נתון שצריך להתמודד איתו. עלו פה תהיות לגבי מצב הביניים. היו שאלות של חברי הכנסת ושל הדוברים. משרד הבריאות. אני רוצה לשמוע מכם אמירה מוחלטת לגבי תקופת הביניים, אמירה מוחלטת לגבי שיתוף של כל הנוגעים בדבר.
דני ז'ורנו
אז אמירה שלישית בעניין הזה. ברור לנו שלמרות שאנחנו כבר תמחרנו את זה וזה כן מגובה תקציבית בהרבה מאד כסף. ברור לנו שמה-1 בספטמבר 2016 לא נוכל לצאת עם כל התכנית, אלא צריך להיות משהו מדורג, כי המערכת גם לא יכולה להכיל את כל זה. אז אנחנו מזהים מתוך המתווה הזה - - -
מירב בן ארי (כולנו)
היא אומרת שכל סעיף כזה יש לו תכנית.
דני ז'ורנו
נכון.
מירב בן ארי (כולנו)
חכי. חבל שלא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא סיכמתם. אמרת במפורש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את אמרת את זה. בסעיף 6 - - -
ני ז'ורנו
אני אחסוך לך את השאלה. אנחנו מזהים בתוך התכנית הזאת דברים מרכזיים כדי להניע. למשל, גם אתם ציינתם, נושא של מרכזי אבחון. על זה אנחנו עובדים היום מאד מאד במרץ, כדי שבאחד בספטמבר, גם אם לא נצא בכל המדינה, לפחות תהיה לנו עבודה מדורגת בעניין הזה. אז זה מתומחר ואנחנו עובדים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבחון יהיה במימון משרד החינוך?
היו"ר יעקב מרגי
תודה שאתם מסייעים לי. תמשיכי.
דני ז'ורנו
הנושא של תפקיד רכז. אנחנו עובדים על זה כדי שב-1 בספטמבר יהיו רכזים בבתי הספר. אלה הדברים שאיתם אנחנו מתחילים גם ביסודי וגם בחטיבות הביניים.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, אני אגיד לך את האמת - - -
קריאה
הרכז הוא מורה?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, זה מה שרציתי לשאול.
דני ז'ורנו
הוא מומחה בלקויות.
היו"ר יעקב מרגי
זה יהיה רכז שהוא נטו רכז, או שזה נוסף לאיזה מורה שירכז את התחום?
דני ז'ורנו
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אז תקשיבו - - -
זאב גולדבלט
לבית ספר שעה אחת - - -
מירב בן ארי (כולנו)
כן, אבל מצד שני, זאב, אתה גם לא צריך מישהו ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
זאב, אני שמעתי אותך. לא, לא - - - אתה רואה מה עשית? שיערת שזה שעה, זרקת את זה, פתחת את זה - - -
זאב גולדבלט
זה מה שאני - - -
מירב בן ארי (כולנו)
זה המצב היום.
דני ז'ורנו
זה עוד לא יצא החוצה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. אם כבר, אנחנו חוששים מזה שיהיה עוד מורה שיעשו את זה כמו שעת כישורי חיים.
דני ז'ורנו
זה מומחה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה מומחה?
היו"ר יעקב מרגי
שנעשה לו הדרכה והשתלמות.
דני ז'ורנו
M.A בלקויות למידה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יהיה עם הכשרה ייעודית?
דני ז'ורנו
ככה בנינו את התפקיד. אנחנו כרגע ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה על ההבהרה.
דני ז'ורנו
בדיונים עם ארגוני המורים בעניין השכר.
מלי דנינו
אפשר לומר משהו?
היו"ר יעקב מרגי
את תקבלי את רשות הדיבור בזמנך. מלי תקבל. זה שהערתי לה שהיא גוף כלכלי זה לא אומר שהיא לא תקבל. מלי, אני אתן לך.
מלי דנינו
אני רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברת דנינו, אני אתן לך.
מירב בן ארי (כולנו)
אנחנו יודעים שאתם גם עובדים בפריפריה. תאמיני לי שאנחנו יודעים מה אתם עושים.
היו"ר יעקב מרגי
גברת לילי, בבקשה.
לילי טלדן
אני רוצה להתייחס לתלמיד שנמצא פה מבית הספר עמל בפתח תקווה. אנחנו לא יכולים לדון לגופו של עניין על כל תלמיד אם אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי לי. תעצרי.
קריאה
לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעצרו. אני מבקש. מרגע זה, כל אורח שיקרא קריאת ביניים אני אוציא אותו. תקשיבי טוב טוב. אל תלכי לשם בבקשה. אני מודה לתלמיד הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לכם - - -
היו"ר יעקב מרגי
ברמה האישית - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
במקום לעסוק ב - - -
לילי טלדן
אתה עוד לא שמעת מה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא צריך לשמוע.
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, סליחה. תקשיבו, אין לי רק אלא להודות לו ולה, לתלמידים האלה שהגיעו. הוא לא ביקש שתפתרי לו את הבעיה.
לילי טלדן
הוא מייצג את - - -
היו"ר יעקב מרגי
תני לי, סליחה. אני מודה לו ומעריך את זה שהם באו – לו ולה – ואמרו את הבעיה. הוא נתן לך דוגמא. הוא לא אומר – קוראים לי זה וזה, תעודת זהות זה וזה, אנא תפתרו לי. הוא הציג. לאור הדיון שיש כאן, עם כל הכבוד, זאת שליחות. הוא בדיוק המחיש את החששות שכולנו פה מתמודדים, מקבלים תלונות יום-יום, שעה-שעה בסוגיות האלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא לא אמר בזה ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. הכי קל ללכת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
משהו שאתם מסרבים להפנים אותו.
לילי טלדן
אני לא מכירה את התלמיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את לא צריכה להכיר.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, אף אחד לא ביקש ממך טיפול פרטני, סליחה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וגם אם המידע שיש לו הוא שגוי, זה לא משנה.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא קיבל ממך טיפול פרטני. אני אפילו מבקש ממך, יש לך התייחסות ספציפית לחברי הכנסת, בבקשה. לא – נתקדם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאלה – למה לא שיתפתם את משרד הבריאות, סתם בטעות? תסלח לי.
דני ז'ורנו
אז זה לא בדיוק לא שיתפנו. תראה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם אומרים שלא שיתפתם אותם.
דני ז'ורנו
אני אסביר. הפסיכולוגים החינוכיים הם גם תחת משרד הבריאות והם שותפים - - -
קריאה
לא, לא.
דני ז'ורנו
מה לא? מה לא?
קריאה
זה נדחה מכל ספק בחוק 2014.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, רבותי, תודה.
לילי טלדן
רגע, אני עוד לא סיימתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא, השעון סיים.
לילי טלדן
אבל מה שאני רוצה לומר לגבי ההתייחסות ספציפית לא לתלמיד מסוים אלא לכל הסיפור של 10% שאתם מעלים כאן הלוך ושוב, מי שקרא את החוזר, באותיות קידוש לבנה כתוב שמעל 10% אפשר היה לעלות לוועדה המחוזית. כרגע זה בדיון בבית המשפט.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
קריאה
אנחנו רוצים לשאול איזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, לא, לא, את לא שואלת. יש אנשים שבאו וטרחו ורוצים לדבר ואנחנו עוד לא נמצאים במצב כזה שיכולים - - -
דני ז'ורנו
אבל גברת חנה שדמי רוצה לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
ממש בקצרה.
חנה שדמי
אני רק אומר - - -
קריאה
זה ממש לא לעניין, סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה שאתם מסייעים לי. אני לא הבנתי שזה לעניין או לא לעניין ועזרתם לי עכשיו. בבקשה.
חנה שדמי
אני רק רוצה להגיד שדו"חות מבקר המדינה, שאני חושבת שהם מאד מכובדים, גם על השולחן הזה, הביקורת שלהם הייתה שהמשרד מבקר את רמה 3 ולא מבקר את רמה 1 ו-2. זאת אומרת שכל בית ספר מקבל אבחון – התאמה, אבחון – התאמה. והפנייה הייתה לבקר את התהליך הזה. מה שחשבנו לנכון כתוצאה מזה, זה שאנחנו נגיד פי שניים מהממוצע שצריך להיות, בית ספר יאשר, הרבה יותר ממה-. והשאר יעברו לוועדה מחוזית.

זה היה הרציונאל שהיה ל-10%.
היו"ר יעקב מרגי
זה 2 ו-3.
חנה שדמי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני מאד מודה לך על ההבהרה. נתת לי תשובה למה זה 10 ולא 12. זה לא אומר ש - - -
חנה שדמי
לא, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תני לי רגע. התמודדת עם דו"ח המבקר, בסדר? לא התמודדת עם המציאות הקשה שלנו בתוך בתי הספר. תודה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. לא התמודדת עם המציאות. המורה בבית הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מלי דנינו, טלגרפית. מיקי, מיקי, אין לי זמן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איך המורה אמור להחליט מכל מאות התלמידים מי ה-10% האלה.
היו"ר יעקב מרגי
מלי, נתתי לך לפני חבר הכנסת מאיר כהן. יש לך הזדמנות לפרגן לו, כי אני הפרעתי לך בפרגון קודם.
מלי דנינו
כן, אז קודם כל אני רוצה לומר, הוטחו האשמות כלפי החוזר האחרון של משרד החינוך, שהייתה לי הזכות להוציא אותו בשנת 2003 ואני רוצה להגיד שהטיפול בנושא כגון תכניות שהיו עם אגפי הגיל, תכנית ל"ב היישובים וכל הדברים שעשינו אותם עם מחקר ועם ליווי, כל הדברים האלה לא יושמו בהמשך בהרחבה בתוך המערכת.

אותו חוזר שבזמנו הוצאנו לבית הספר - - - הספר שעסק באיתור, שבוודאי אתם מצטטים מתוכו, כשאני הצגתי אותו לפני יותר מעשרות על כל תהליך ה-RTI הזה של איתור, בפני מנהלי בתי ספר יסודיים, כולם באו בטענות ואמרו מאיפה התקציב ואיך נעשה את זה.

אני רוצה לומר, לא סתם אנחנו נדרשים אל הנושא הזה שוב ושוב בכנסת. אדוני יושב הראש, אי אפשר להטיח את האשם בנשים שיושבות כאן, מאגף שפ"י, כי אני חושבת שהמשרד - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא הטחתי בהן. אני הטחת במשרד.
מלי דנינו
לא, לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, תדייקי. ההטחה היא במשרד. בשבילי זה משרד החינוך. זה לא הגברת דני ולא לילי ולא - - -
מלי דנינו
נכון, נכון. אבל אני רוצה לומר שהנושא דורש חקיקה. הצעת חוק הונחה על שולחן הכנסת. עברה קריאה ראשונה. לי היו דיונים בזמנו עם האוצר והיו ועדות פה בכנסת והתקיימו דיונים ברמה אופרטיבית שאנחנו ידענו כמה יעלה לאבחן ילדים בכיתה ג' ובכיתה י"א.
היו"ר יעקב מרגי
מלי, שאלה. אני לא הזמנתי אותך להרצאה מלומדת, כי את יכולה לתת שלוש שעות הרצאה. אני שואל אותך שאלה. המצב הנתון, הנוכחי, לפני ההנחיה האחרונה, שהיא לא לעניין, המצב היה סביר?
מלי דנינו
בלתי אפשרי בעליל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מלי דנינו
אני רק רוצה לומר שבנושא של זמן, אף אחד לא בדק - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אנחנו נגיד מה שאמרנו אתמול - - -
מלי דנינו
מתוך ה-60%, חבריה, יכול להיות ש-40% זה תוספת זמן. תנו לכולם את הזמן. תורידו את האחוזים.
היו"ר יעקב מרגי
לא להגיב. תודה.
מלי דנינו
תבדקו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה מלי.
מלי דנינו
ולהסדיר את זה באמצעות חקיקה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זאב.
זאב גולדבלט
אני אהיה טלגרפי. קודם כל הפורום חושב שכמות האבחונים וההתאמות היא מטורפת, שלא יהיו אי הבנות וחובה להסדיר את הנושא ברגולציה כמו שצריך. אבל, גם אתמול בלטה בעיני לפחות העובדה שמשרד החינוך מביע חוסר אמון במנהלים ובמורים שלו עצמו.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש. אל תביא לי מבית המשפט. תרום לי לדיון.
זאב גולדבלט
בסדר. לא, פשוט קודם ציטטו - - -
היו"ר יעקב מרגי
עזוב. מה, אתה לוקח אגו אצלי?
זאב גולדבלט
אני חושב שזאת שערורייה שמתייחסים אל תלמידים כאל אחוזים ולא כאל פרסונות בפני עצמם. בדיוק כמו שלא יגידו שלחדר הזה לא ייכנסו מעל 15% חובשי משקפיים, ככה אי אפשר להגיד את הדבר הזה על אבחונים והתאמות.

נקודה שלישית. משרד החינוך מבסס, כל הזמן מציג טבלאות ומציג אחוזים כפי שזה ב-OECD. שוכחים רק לציין כמה דברים. אנחנו לא דומים למה שיש ב-OECD. לא בצפיפות, לא בהכשרת הצוותים הפדגוגים, לא במצב הביטחוני שעומד ברקע. משרד החינוך, לדעתנו, לא מכשיר את הצוותים הפדגוגיים בבתי הספר ככלל, להתמודד עם האתגר האדיר שעומד בפניהם, כדי להתמודד ובאמת להתאים לכל תלמיד את את צרכיו.

דבר אחרון ובזה אני מסיים. אנחנו הצענו כבר לפני הרבה זמן ואנחנו חוזרים על זה עוד פעם כאן, שמשרד החינוך יקים מרכזי אבחון ארציים בחלוקה לאזורים. זה יינתק את הקשר כמובן בין הכסף של ההורים, יאפשר עצמאות, הם יהיו כפופים כמובן לרגולציה של משרד החינוך ומשרד החינוך יהיה חייב גם לקבל את האבחונים האלה.

זה נראה לנו דרך אגב, שמשרד החינוך טוב יעשה אם יקפיא את החיפזון הזה של להיכנס למיני רפורמה הזמנית, עד להכנסת הרפורמה הכוללת שהוצגה כאן - - -
היו"ר יעקב מרגי
נדבר על זה בסיכום. תודה. חבר הכנסת מאיר כהן, השר לשעבר וגם מנהל בית ספר.
מאיר כהן (יש עתיד)
שלום אדוני יושב הראש, חברים. תראו, אני חושב שהפצע הזה מדמם הרבה שנים, גם כשהייתי מנהל בית ספר ומשרד החינוך שלח את האנשים הכי טובים שאני מכיר. אני מכיר גם את לילי ואת ז'ורנו. הם עושים את העבודה הכי טובה שיכולה להיות, אבל הם שליחים של משרד שלא יודע לקבל החלטות. אין דבר יותר רע מאשר לשלוח חוזר ולכפות מציאות על בתי ספר, כאשר שום דבר לא מוכן.

אמרת גברתי, את לב העניין. עדיין משרד החינוך לא החליט האם להפריט את זה לגופים חיצוניים או לקלוט את האנשים בשפ"י. זאת החלטה הרת גורל. זאת החלטה תקציבית גדולה מאד. זאת החלטה שאם לא קיבלתם אותה, מה לכם לשבת ולבנות תכניות? יש שלבים כשאני בא לעשות רפורמה. השלב הראשון זה למצוא את התקציבים ולקבל החלטה בתוך המשרד ולא חקיקה. במשרד החינוך לא צריכים להתערב בחקיקות. המשרד מספיק חזק בכדי לקבל החלטות, שאם אני רוצה לעשות רפורמה, קודם כל האם אני פותח מרכזים שהעובדים יהיו עובדי המשרד, או שאני פונה לניצן ולשאר האנשים ואומרים תפתחו מסעדים ואני אחבור אליכם במיזמים משותפים.

ב', אנחנו מתחילים לטפל ברכזים של ל"ל בתוך בתי הספר. אנחנו מכירים את זה. גם ברן מכיר את זה. האם לתת שעה או לתת שעתיים או לתת ארבע שעות ומי זה יהיה. לבנות את הפרופיל ורק אחרי זה לשלוח מכתב למשרד החינוך. מה עשיתם כאן? ואני שומע את זה מהמנהלים ואילו אני הייתי עדיין מנהל בית ספר, הייתי מארגן את כל המנהלים ויוצא להפגין כנגד משרד החינוך.

כי מה שעשו כאן, אדוני יושב הראש, זה הפילו על המנהלים מעמסה, שמו להם ריחיים על הכתפיים ואמרו להם עדיין שום דבר לא מוכן, תיקחו אתם, תקפצו לתוך המים. לכן אני אומר, מה שאנחנו - - -
לילי טלדן
אתה ממעיט ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, אם יש לך קושי לסבול דיונים בכנסת, אני מבקש, תשאירי את זה ברמות אחרות.
מאיר כהן (יש עתיד)
לילי, להגיד לי אחרי 27 שנים במשרד החינוך שאני ממעיט, אני חושב שהמורים ומנהלי בתי הספר היום, יש עליהם כל כך הרבה, שהמשרד הפך אותם לטכנוקרטיים. וצר לי ואני אומר את זה ברמה של - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו לא תוקפים אתכם. אנחנו דנים בהפרעות קשב, כדאי שתקשיבו. יש פה קול זעקה אמיתי מבתי הספר, מהשטח, מההורים, מהוועדה, מחברי הכנסת. לא כולם טועים. אולי אנחנו צודקים? תקשיבו.
מאיר כהן (יש עתיד)
בזה אני מתקן אתכם ובזה אני מסיים. כל פעם שמגיעים לכאן אנשי משרד החינוך, לילי, אתם עסוקים באיזה אפולוגטיקה מיותרת. אנחנו מקבלים את הכאב בשטח. אנחנו רוצים לטפל בזה. יש יושב ראש ששם דגש על זה. לכן אנחנו לא באים לתקוף. אנחנו באים להגיד שאתם טועים מראש. לא יכול להיות שבתחילת הדברים של חברתך, היא אומרת שעדיין לא קיבלנו החלטה האם אנחנו נפריט את זה או הם יהיו עובדים שלנו.

כל עוד לא קיבלנו החלטה, אל תתנו שום דבר. זה הבסיס לכל דבר, כי אחרת זה יהיה עוד תכנית של מצגת מאד נחמדה, שתקבלו המון שאלות שיכעיסו אתכם, כי אותנו זה מכעיס. אבל אין דבר שהוא אישי, חס ושלום. אתם עושות את העבודה מצוין, אבל צריכים לשבת פה לידכם שר החינוך, מנכ"לית משרד החינוך ולתת לנו תשובה אחת - האם אתלם מתכוונים במהלך חצי השנה הקרובה להפריט את השירותים או להתחיל לקלוט את המאבחנים.

כל עוד לא קיבלתם החלטה כזאת – חבל על הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עורך דין גלבוע, ממש בקצרה. ממש משפט וחצי.
אראל גלבוע
אין לי הרבה. אחד, לפני שנוגעים בכל הדברים שנאמרו כאן, לא יתכן שהאבחון של לקויות למידה יהיה בהפקרות שזה נעשה היום, מהמורה לאנגלית עד לנוירולוג.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו זאת.
אראל גלבוע
חייבים להגדיר את זה בחוק מקצועות רפואיים, לתקן את החוק, להוסיף הגדרה של מאבחן פסיכו דידקטי ולא אדם שעשה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תצעק עלינו.
אראל גלבוע
אוקיי. ולא אדם שעשה השתלמות וקורא לעצמו מאבחן דידקטי וגם לא כל נוירולוג ופסיכולוג בקיא בזה. אז קודם כל תסדירו את האבחון, אחר כך פיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
שמת נקודה חשובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגולציה זה מקצוע. הבנו.
היו"ר יעקב מרגי
אסתר קרמר, בבקשה.
אסתר קרמר
רציתי להוסיף על כל הדברים החשובים שנאמרו פה. אני נציגת הקואליציה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
היו"ר יעקב מרגי
הודעה/התרעה: אנחנו עוד ארבע דקות מסיימים את הדיון הזה. המוזמנים של הדיון הבא כבר ממתינים בחוץ.
אסתר קרמר
קודם כל, דבר ראשון אם 40% מהתלמידים זקוקים להארכה, למה פשוט לא להוסיף לכל הנבחנים קצת זמן, ואז ממילא כל התלמידים יוכלו לשבת ולא יצטרכו כל כך הרבה תלמידים לקבל הארכה. אם יש לנו 40% מהתלמידים, אז זה אומר שיש בעיה במבחנים, ולא בעיה רק בכמה תלמידים ספציפית, כי 40% זה הרבה יותר מאחוז, זה כמעט 50% - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם דברים פשוטים. אפשר לפשט חלק מהבעיה. כשרוצים לפתור בעיה צריך לזהות קודם כל מה הצרכים. מה הכשלים. שמעתי כאן שני דברים. קודם כל נאמר – הגדרת המקצוע. אם יש לנו 40% שיוצרים לנו צוואר בקבוק שהוא רק הארכת זמן, שמבחינה מקצועית, רבותי, זו לא הלכה למשה מסיני שזה יהיה 60 דקות או 45 דקות או 65 דקות.
קריאה
וזה ניתן לבית ספר בלי אבחון אפילו.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. 40%. שמעת את הנתון? אתם אישרתם אותו. בבקשה, גברת קרמר, משפט אחרון.
אסתר קרמר
עוד דבר שהוא מאד מאד חשוב, שזה להתאים את המבחנים כבר בגיל נמוך. כשנותנים לילד התאמה רק בבגרות, אפילו לא במתכונת, אפילו לא בתחילת שנה, ברגע שיתאימו את המבחנים כבר מכיתה א', אז יהיו הרבה יותר ממוקדים על התלמידים שצריכים התאמות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הסעיף הראשון.
אסתר קרמר
והדבר השלישי שהוא ממש חשוב, שכשאנחנו רוצים שבתי ספר ישלבו תלמידים עם צרכים מיוחדים, אנחנו לא יכולים לתת להם רק 10%, כי לא ירצו לשלב את התלמידים עם הצרכים המיוחדים ויהיה מיעוט - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זה נאמר גם בדיון הקודם. תודה. הערכה שלי, אחרונת הדוברים, בבקשה.
ענת הוכנר
תודה. אני מורידה את הכובע בפני משרד החינוך על ההצלחה שלו כל פעם מחדש, שלא נדון בנושא.
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שאולי את צינית. הוכחת לי שאת לא צינית.
ענת הוכנר
יכול להיות, אבל אני לא אמרתי שאני לא צינית.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני אומר. אמרתי אני. אני.
ענת הוכנר
אוקיי. אנחנו, לפני חצי שנה היינו אמורים תוך חודש לשבת ולדון גם בשנה הזאת. שני התלמידים האלה השנה אמורים להיבחן, וכמותם עוד הרבה תלמידים, ולשנה הזאת משרד החינוך עומד כאני לא יודעת מה, כנגד פשוט להגיד – עצרתי את זה. לא קרה שום דבר, עצרתי את זה. יש לי רפורמה חדשה.

אז היום דיון מאד מאד חשוב, אבל איננו שייך כהוא זה לשנה הזאת, שבה כל התלמידים הולכים להיפגע, עם האמירה הנפלאה של משרד החינוך שכל גורמי החינוך תומכים בזה.

אני מייצגת פה את העיר תל אביב. אני אמרתי את זה גם אתמול, אני אומר את זה גם היום. אני לא מכירה מורה בתל אביב, מנהל בתל אביב או מינהל חינוך בתל אביב, שיעמוד ויגיד פה שהוא בעד זה. כולם אמרו לנו – משרד החינוך זרק אותנו מכל המדרגות, תנסו אתם, ההורים. אז הנה ניסינו ונדחינו באמירה שבאנו מאוחר מדי. ובאנו מאוחר מדי, כי משרד החינוך מסמס את זה כמו הדיונים הם הפלסטינאים. ובעד זה אנחנו כאן.
היו"ר יעקב מרגי
הרחקת לכת.
ענת הוכנר
לא, לא, בלמסמס.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה. רבותי, רגע, סליחה. מאחר שאנחנו במדינה מאד פלורליסטית ולא עומדים להעמיד לדין אף אחד או לתלות מישהו, אל תתרגשו. חכו. רבותי, אנחנו באילוצי זמן עם חריגה של רבע שעה. אני מקריא סיכום שהוא סיכום ביניים.
דני ז'ורנו
אני יכולה להבהיר משהו?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע.
דני ז'ורנו
חבל שתצא עם זה, כי זה לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הבהרה של משפט. בבקשה.
דני ז'ורנו
כן, משפט אחד. נאמר פה שקודם תבדקו - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק הדינאמיקה של הדיון פה מעידה כמה התאמות צריך בכיתה. ככל שתראו בוועדה, תבינו מה קורה בכיתה. בבקשה.
דני ז'ורנו
אני חייבת לתקן שתי טעויות לגבי מרכזי אבחון. כבר יש אישור תקציבי, אנחנו עובדים על היישום. זה לא שאין תקציב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני הבנתי.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל הוא לא הבין.
היו"ר יעקב מרגי
לא, הוא הבין.
מאיר כהן (יש עתיד)
האם המאבחנים יהיו עובדים שלכם או לא?
דני ז'ורנו
הם יהיו בתקצוב של משרד החינוך.
מאיר כהן (יש עתיד)
והם לא יהיו עובדים שלכם?
דני ז'ורנו
לא.
מאיר כהן (יש עתיד)
סליחה, הם לא יהיו עובדים שלכם? כך אני הבנתי מהמשרד. אני הכנתי שאלות לפני שבאתי.
דני ז'ורנו
לא, זה האוט סורסינג כזה.
היו"ר יעקב מרגי
אה, אז הם לא?
דני ז'ורנו
אבל זה מהכסף של המשרד.
היו"ר יעקב מרגי
את רואה שזה לא משפט? תודה. לא, לא, אין, סיימת. תם ולא נשלם. אנחנו לא נגמור עם המשפט הזה.
קריאה
אני רוצה רק משפט. זה נורא חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
תם ולא נשלם, סליחה.

קודם כל הוועדה מודה לחברי הכנסת ולאורחים הרבים שהגיעו ורוצה לציין את התלמידים שהגיעו והביעו את מצוקתם באי קבלת המענה הראוי ותוך תחושה של אי ודאות שלהם במהלך שנת הבחינות.

הוועדה ציפתה לשמוע ממשרד החינוך על תהליך הטמעה של אותה הנחיה חדשה בצמצום אחוז מתן ההתאמות. לא קיבלנו. קיבלנו מצב של ערפל מוחלט, מצב לא סביר.

הוועדה שמעה ממשרד החינוך על תכניות לא מגובשות ושלא הגישו לבשלות ליישום.

הוועדה מבקשת להנחות שבמצב ביניים זה, שאין עדיין תכנית שהגיעה לבשלות, להשאיר את ההנחיות הקודמות בטרם המגבלה במערכת. אנחנו בתקופה של בחינות, תלמידים צריכים לדעת לקראת מה הם הולכים. כמו כן הוועדה תקיים דיון לאחר שמשרד החינוך יגבש את המתווה המוסכם.

הוועדה קוראת לבחון בכובד ראש את הסדרת מקצוע המאבחנים על כל סוגיהם.

שוב, הוועדה תקיים דיון מעקב מיד עם תחילת המושב הבא של הכנסת.
קריאה
בקשתנו שיזמינו את נציגי משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו את זה, בוודאי.
קריאה
לא, זה לא נאמר.
היו"ר יעקב מרגי
וודאי. אני קורא לצרף לקבוצות הדיון שלכם את משרד הבריאות, בוודאי, זה ברור.
קריאה
אני רוצה להגיד תודה. אנחנו רוצים להגיד שאנחנו שמחים לשמוע את מה שנאמר פה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים