ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2016

הצגת מסקנות הצוות לחיזוק כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית – בהמשך לדיונים שהתקיימו בוועדת הכספים אודות הקמת צוות זה לחיזוק התעשייה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 308

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' באדר ב התשע"ו (14 במרץ 2016), שעה 12:30
סדר היום
דעיכת התעשייה בישראל - מעקב
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

אראל מרגלית

מיקי רוזנטל
מוזמנים
ינון אלרואי - משנה ומ"מ מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

יאיר שירן - מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה

אסף גרינוולד - מרכז ההשקעות, משרד הכלכלה והתעשייה

עידו סופר - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר

גבריאלה פיסמן - עו"ד, ממונה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שרה קנדלר - עו"ד, משנה ליועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

מאיה מרינוב שיפר - ראש תחום השקעות, המחלקה הבינלאומית, רשות ניירות ערך

שחם שביט - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, מחלקת מודיעין חקירות, בקרת מסחר, רשות ניירות ערך

רונית מנדלבאום - מחלקת חקירות מודיעין, ביקורת מסחר, רשות ניירות ערך

חנן הגר - רשות ניירות ערך

שרגא ברוש - נשיא התאחדות התעשיינים

רובי גינל - משנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים

אילן פלטו - מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

ענת פילצר סומך - עו"ד, יועצת משפטית חיצונית, איגוד החברות הציבוריות

נחום גוטנטג - פורום משפטי למען ישראל

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

דעיכת התעשייה בישראל - מעקב
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. על סדר היום דעיכת התעשייה בישראל, מעקב. שרגא, אתה העלית את הנושא הזה.
שרגא ברוש
אני מודה לך אדוני היושב ראש על שאתה עוקב אחרי הנושא מקרוב. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לרובי גינל, המשנה למנכ"ל - - -
היו"ר משה גפני
לא, להעביר, אני מעביר.
שרגא ברוש
סליחה. אני מבקש ממך להעביר לרובי גינל המשנה למנכ"ל שיעדכן אותנו במגעים מול משרד האוצר אבל לפני כן אני רוצה לומר לך דבר אחד ואני אומר את זה עם יד על הלב ואני מקווה לא לפגוע באף אחד.

דיון כל כך חשוב, משרד הכלכלה שלח את המשנה למנכ"ל, ועם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד לכל החברים כאן, אני לא חושב שאלה שיושבים אתנו ומדברים אתנו, וזה סגן ראש אגף תקציבים, יכולים שלא להיות בדיון הזה כי הוא בנפשנו. אני חושב שאנחנו עוסקים לא רק בעתיד התעשייה אלא בעתיד הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל.

אדוני יושב ראש הוועדה, אם אפשר לבקש מרובי להציג את המשא ומתן.
היו"ר משה גפני
בבקשה. שם ותפקיד לפרוטוקול.
רובי גינל
משנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים. בדיון היה כאן לפני מספר חודשים הצגנו תמונה מדאיגה שהתקבלה גם על דעתך ועל דעת כל חברי הכנסת, לפיה התעשייה בישראל נמצאת בדעיכה. אולי כדאי לסייג את זה ולומר שהתעשייה הישראלית לא נמצאת בדעיכה כי התעשייה הישראלית פורחת בעולם, אבל התעשייה בתוך ישראל נמצאת בדעיכה. בניגוד למה שהבינו מדינות רבות בעולם שמנוע הצמיחה התעשייתי הוא מנוע הצמיחה המרכזי, בישראל קצת נכשלו בהבנה הזאת וכיום אנחנו נמצאים במצב שהולך ומחמיר ולא השתפר מאז הדיון האחרון של הוועדה כאשר משני הכיוונים יש לחץ על התעשייה. מצד אחד יש יוזמות כמו הפחתת מכסים, כמו הדיון הקודם, והעלאת תשומות, כלומר, הגדלת התחרות מחוץ לארץ וייקור התשומות כמו מיסוי על אנרגיות, ומצד שני התעשייה עצמה נפגעת גם בכושר התחרות וגם בעלויות התשומות.

לכן, בעקבות הדיון הקודם שיזמת ניהלנו משא ומתן עם הממשלה על תכנית שהיא בעצם תכנית רב שנתית שתתמוך בתעשייה, הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני והארוך. במסגרת זאת הגענו לסיכומים גם עם אגף תקציבים וגם עם משרד הכלכלה לפיהם כבר בשנת 2016 תינתן תוספת תקציבית של כ-300 מיליון שקלים לתחומים נוספים של עידוד השקעות הון, עידוד מחקר ופיתוח, עידוד הייצוא, כמאה מיליון שקלים לעידוד הייצוא לתעשייה קטנה ובינונית, פעילויות של חדשנות באמצעות משרד הכלכלה וכדומה, ובמקביל יוקמו שני צוותי עבוד.
היו"ר משה גפני
זה היה אמור להיות בהחלטת ממשלה?
רובי גינל
כן. אכן זה היה אמור להיות בהחלטת ממשלה. החלטת הממשלה הזאת נדחית מדי שבוע. פעם אומרים לנו נומרטור, פעם אומרים לנו משהו אחר.
היו"ר משה גפני
לא, הנומרטור לא חל על 2016.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אתם מדברים על זה כבר כמה חודשים.
רובי גינל
נכון. דיברנו על זה אחרי הדיון הקודם. מושכים אותנו שבועות ואומרים לנו עד שיבוא הנומרטור אבל מסתבר שזה בכלל לא קשור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אחר כך הם יתרצו כל דבר בנומרטור. זה היה כל כך שקוף.
רובי גינל
אולי אגף התקציבים יוכל להבהיר את הסיבה לדחייה.
היו"ר משה גפני
אמרו לכם נומרטור?
רובי גינל
כן. אמרו לנו גם נומרטור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה פשוט לא ייאמן. עכשיו כל דבר, נומרטור.
היו"ר משה גפני
היום בישיבה נאמר כאן שהנומרטור הוא רק בטווח הארוך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אבל יש נומרטור חלש ויש נומרטור חזק. כך הם קוראים לזה. אני אומר לך, אני דיברתי עם אגף תקציבים. יש נומרטור חלש ונומרטור חזק. נומרטור חזק זה החוק שנכנס ב-2017 והוא לכל השנים הבאות. זאת אומרת, הוא משפיע על כל השנים הבאות. הנומרטור החלש, כל סעיף תקציבי שאתה מביא היום ב-2016, אתה צריך להגיד מאיפה אתה מביא את הכסף אבל זה חלש כי אתה תמיד אתה יכול להגיד שאתה מגדיל את הגירעון ועושה כל מיני חכמות אין סופיות. כך הם מדברים על זה שם.
מיקי לוי (יש עתיד)
הגשתי הצעת חוק פרטית שעברה כבר בוועדת שרים, עברה בקריאה ראשונה, לפיה חשבוניות המס יוכלו לשדר דרך האינטרנט כדי לחסוך זמן ושיקבלו את הכסף מהר במשרדי הממשלה. אמרו, רגע, העבירו את זה ופתאום חזרו בהם ואמרו נומרטור, אין ארבעה מיליון שקלים לקנות כל מיני מכשירים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ארבעה, זה לא. זה פחות מהנומרטור.
מיקי לוי (יש עתיד)
אחר כך הגדילו את זה לשבעה.
עידו סופר
רק לסכם את המודל של החלטת הממשלה. החלטת הממשלה בעצם מדברת על תוספת תקציבית של 300 מיליון שקלים ל-2016.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ואיך היא מחולקת?
עידו סופר
מאה מיליון שקלים לעידוד ייצוא - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מפעלים קטנים ובינוניים, זה אמרת.
עידו סופר
שלושים מיליון שקלים לעידוד החדשנות באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים במפעלים קטנים ובינוניים. יש תוספת של שישים מיליון שקלים, למיטב זיכרוני, למרכז השקעות, גם למסלול תעסוקה וגם למסלול הון. יש תוספת של חמישים מיליון שקלים למדען הראשי ועוד תקציבים להגדלת אשרא וכדומה. אשרא זה ביטוח סיכוני סחר חוץ.

במקביל מדובר על הקמת שני צוותים.
רובי גינל
מאה מיליון שקלים לעידוד הייצוא למפעלים קטנים ובינוניים, שלושים מיליון שקלים לעידוד החדשנות.
עידו סופר
לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
היו"ר משה גפני
תגיד עוד פעם.
עידו סופר
מאה מיליון שקלים לעידוד הייצוא, שלושים מיליון שקלים לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, חמישים מיליון שקלים לעידוד התעשייה המסורתית במדען הראשי, שישים מיליון שקלים למרכז השקעות מחולק למסלול מענקים ומסלול תעסוקה.
רובי גינל
יש עשרה מיליון שקלים לאשרא או חמישה מיליון שקלים לאשרא.
עידו סופר
יש גם את המדען הראשי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא הזכיר. הוא אמר חמישים מיליון שקלים לתעשייה מסורתית.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
מה עם הנושא של החזר הכשרת עובדים?
עידו סופר
הכשרת עובדים טכנולוגיים זה בתקציב נפרד. יש תקציב של 45 מיליון שקלים. אתם מכירים כבר את הסיפור, הוא נמכר פעמיים גם להתאחדות התעשיינים וגם למשרד הכלכלה. יש כרגע הסכמה עם המשרדים הממשלתיים ש-15 מיליון שקלים יופנו להתאחדות התעשיינים להכשרה גם פנים מפעלים וגם באמצעות מרכזי הכשרה ובמידה והתקציב הזה יסתיים, יופנה כל התקציב להתאחדות התעשיינים לצורך ביצוע הכשרות. כרגע יש בעיות בירוקרטיות אין אנחנו מיישמים את המודל הזה.
רובי גינל
כדי להשלים את החלטת הממשלה. יש שם עוד שני צוותים כאשר צוות אחד הוא צוות שנקרא לו צוות המקרו שדן בכל ההיבטים של הסביבה העסקית של התעשייה, עלויות ייצור וכדומה, כושר תחרות, הגנות סחר, עולם התמריצים הממשלתיים. הצוות הזה אמור תוך שלושה חודשים להגיש המלצות שיהפכו להחלטת ממשלה שתשפר את כל הסביבה העסקית של התעשייה. עוד צוות רגולציה, להסיר חסמים רגולטוריים שמפריעים היום בהקמת והרחבת מפעלים בישראל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אנחנו דנו בדיון ושרגא והצוות הציגו את המצב לפני מספר חודשים. אנחנו ביקשנו שהתאחדות התעשיינים תורה לנו, תגיד לנו מה הצעדים בהם אתם רוצים לנקוט כדי להחזיר את התעשייה למרכז הבמה. מבחינתנו זה בנפשנו. כלומר, הדבר הזה חייב לצאת לדרך. אני חייב לומר שהמשק בנושא התעשייתי, אני רואה, אתמול הייתי בדרום בכמה מפעלים, פשוט במצב קשה. כלומר, גם אם לא הכול ישפיע על כל מפעל ומפעל באופן ספציפי, חייבת לצאת איזושהי קריאת כיוון שמשנה את הראש כי המצב קשה.
ינון אלרואי
משנה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה.
שרגא ברוש
אני מתנצל שאמרתי רק משרד הכלכלה בלי התעשייה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתם ביקשתם לשנות. שרגא ביקש לשנות.
ינון אלרואי
אני יודע שהוא לא עושה את זה בכוונה. רק רציתי לוודא שכבודה של התעשייה נמצא על השולחן.

שנית, אני מתנצל בשם מנכ"ל המשרד שנמצא בעיסוק אחר ולכן לא יכול היה להגיע לדיון ואני רק מבקש להזכיר שבכתב המינוי שלי אני גם ממלא מקום המנכ"ל.
שרגא ברוש
אמרתי שאתם כאן. ציינתי אתכם לטובה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אם המנכ"ל לא בא, תביאו את השר.
ינון אלרואי
אני לא חושב שזה רעיון רע, אבל אנחנו נעביר את זה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
נציע לו. כמה זמן לא היה כאן שר כלכלה ותעשייה.
היו"ר משה גפני
תגיד למנכ"ל שהרבה זמן הוא לא היה כאן. אנחנו שמחים שאתה כאן.
ינון אלרואי
תודה. אנחנו באמת חושבים שיש צורך לעשות מעשה ואני חושב שחשוב שנוסיף עוד כמה פרטים לדיון על דברים שכבר נעשים. בשותפות שקיימת, הממשלה משקיעה לפחות בחודשים האחרונים ובשנים האחרונות עוד דברים שלא היו על השולחן במשך שנים וגם שרגא וגם רובי חלק מהעניין.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
דרך אגב, פעם אחרונה ששרגא בא לדבר על התעשייה, זה היה בסיעת העבודה ואיך שהוא גמר לדבר, התחיל הדיון על הפריימריס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה אומר ששווה להם לחכות?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני שואל אם יש קשר סיבתי.
ינון אלרואי
אני אנסה לקצר ולומר שנמצאים כאן גם מנהל מינהל תעשיות יאיר שירן וגם אסף גרינוולד ממרכז השקעות. יש על השולחן כמה דברים שהם מאוד חשובים לתעשייה. לפני מספר חודשים הושקה קרן הון צמיחה שהיא קרן פרייבט אקוויטי לתעשיות צומחות. זה משהו שלא היה אף פעם.
שרגא ברוש
בגלל התקשקשות עם רשות המסים.
ינון אלרואי
לא ידוע לי דבר כזה. מדובר על סדר גודל של מיליארד שקלים וזה לא עניין של מה בכך. זאת קרן חשובה שנועדה למנף את יכולות הייצוא והצמיחה של חברות קיימות. בנוסף לכך, אחרי לידה ארוכה ומלאה חתחתים וקשיים הושקה ממש בשבועיים האחרונים קרן עסקים במצוקה שגם שם המטרה שלנו כולנו – ואני אומר שיש כאן שותפות גם של הממשלה, גם של המעסיקים וגם של ההסתדרות – לייצר פתרונות למפעלים שנקלעו לקשיים תפעוליים.

נמצאת על השולחן או בוא נאמר שהמשרד יחד עם משרד האוצר השיק את מסלולי תחרות במסגרת מרכז השקעות. יש הטבה של מסלולי גז טבעי בכלי הסיוע שניתנים ופעילות אינטנסיבית בנושא של עסקים דיגיטליים, עידוד של פעילות דיגיטלית של עסקים, שנעשית יחד עם המשרד לשוויון כלכלי.

בנוסף, אנחנו מפעילים תכניות חדשות לקידום קהילות חדשנות גם בתחומי תחבורה חכמה יחד עם מינהלת דלקים, גם בנושא של בריאות וגם בנושא של חינוך ועוד לא נאמרה המילה האחרונה בנושא הזה.

עוד שני דברים שנמצאים על השולחן. אנחנו נמצאים בדיונים עם משרד האוצר – ואם עידו ירצה, הוא ירחיב על העניין – לגבי תכנית בסדר גודל של מאתיים מיליון שקלים לחיזוק כלכלי של הנגב המזרחי. במסגרת הפעילות הזאת אמור להיות סיוע גם להבאת השקעות ברות קיימא לאזור הזה. זאת בשורה חשובה לאזור.

דבר נוסף שנמצא על השולחן ואני כרגע עוד לא יודע לאמוד כמה הוא שוקל ומתי הוא יגיע, זה הנושא של תכנית צפון שם יש יעדים מאוד אמביציוזיים לגבי החיזוק של האזור והמשמעויות. לפחות ברמת הכותרות מדובר על תכנית שאמורה לייצר 160 אלף מקומות עבודה בשכר ראוי.

אלה דברים שנמצאים. אני חושב שכאשר מסתכלים על עולם התוכן הזה בהגינות, אפשר לומר שהיום יש כלים. ישבנו כאן בכל מיני דיונים, אם אתה זוכר את נגב טקסטיל, מגבות ערד וכולי, ואני חושב שהיום יש על השולחן כמה כלים מגוונים שיכולים להיות גם לצמיחה כמו קרן פרייבט אקוויטי שדיברנו עליה וגם לא עלינו על עסקים שנמצאים במצוקה כזו או אחרת.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
מה ההבדל בין קרן פרייבט אקוויטי שאתם רוצים להקים לבין קרנות פרייבט אקוויטי שקיימות היום?
ינון אלרואי
קודם כל, אנחנו לא רוצות להקים אלא הן בסוג של מכרז שמכניס את המוסדיים. היה מכרז שמפחית את הסיכונים ולא משית על הזכיינים.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
מה שעשיתם עם ביו טכנולוגיה לפני כמה שנים?
ינון אלרואי
אני לא אכנס לפרטים.
שרגא ברוש
לא. הקרנות האלה בסופו של דבר, אלה שתי קרנות של 450 מיליון שקלים כל אחת. אנשים שזכו במכרז מפעילים את הקרן. אני חייב לומר לכם שאני מאוכזב מהקרנות האלה כי הן יהיו קרנות שייתנו בעיקר הלוואות כאשר מדובר על ריביות דו ספרתיות.
ינון אלרואי
זה לא נכון. זה לא פרייבט אקוויטי.
עידו סופר
על בסיס מה אתה אומר את זה?
שרגא ברוש
על בסיס שיחה עם שתי הקרנות שזכו.
עידו סופר
אנחנו טוענים לדברים אחרים.
שרגא ברוש
תבדוק את מה שאני אומר. אני אומר לך שהריביות שם הן דו ספרתיות. קרן אחת בכלל לא מתכוונת ללכת להון אלא רק להלוואות והשנייה מוכנה בחלק קטן ללכת להון והרוב להלוואות כאשר להלוואות יש שני מחירים., המחיר הראשון הוא הריבית שהיא סדר גודל של חמישה-שישה אחוזים פלוס קיקר כאשר הקיקר מביא את זה לסדר גודל של שתי ספרות. אני אומר לך שזאת בעיה גדולה מאוד כי מי יכול להרשות לעצמו להשתמש בכסף כזה?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אז זה לא פרייבט אקוויטי.
שרגא ברוש
זה לא פרייבט אקוויטי.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה דדפן.
שרגא ברוש
זה מזנין.
היו"ר משה גפני
אתם מתכוונים להגדיל את מסלולי התעסוקה?
ינון אלרואי
זה נמצא במסגרת ההחלטה שאמורה להגיע.
היו"ר משה גפני
על איזה סדרי גודל מדובר?
עידו סופר
עדיין אין חלוקה. החלוקה תיקבע.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
לגבי החלטת הממשלה?
היו"ר משה גפני
מה אתם מתכוונים לעשות עם מסלולי התעסוקה? להגדיל? להקטין? להשאיר?
ינון אלרואי
להגדיל אבל אין לי כרגע מספרים.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אתם יודעים שיש דרישות מטורפות לסוג מסוים של עובדים שפשוט אי אפשר להשיג.
ינון אלרואי
בגלל בעיה של הכשרה?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
כן. סתם, בלי קשר לתעשיינים, אבל אני אומר לכם שישבתי אתמול עם מסעדנים, שזה תחום אחר, ואנשים משוועים לטבחים. הרי יש לנו את הקטע הזה של תדמור, אנשים משוועים לטבחים, לאנשי מטבח, אבל אין.
שרגא ברוש
אני חייב לומר לכם. אני חושב שהאסימון הזה של הכשרה מקצועית לא נפל. הוא פשוט לא נפל. באמת, אין לי טענות ואני רק מספר את העובדות. אמרו לנו 45 מיליון שקלים, קחו התאחדות התעשיינים, תכשירו עובדים, מצוין. אמר למשרד הכלכלה, קחו 45 מיליון שקלים, תכשירו עובדים, מצוין אבל אלה אותם 45 מיליון שקלים ומשסים אותנו אחד בשני, מי ייקח את ה-45 מיליון השקלים האלה. בסוף הגענו לפשרה. עכשיו כשהגענו לפשרה, צריך לעשות חוזים, צריך לעשות בירוקרטיה. העסק הזה טוחן לאט.
עידו סופר
בהמשך לדבריו של חבר הכנסת מרגלית, אני חושב שאכן יש מקום לבחון בצורה רחבה והתחלנו לעשות את התהליך הזה של הכשרות מקצועיות ולראות איך אנחנו מכשירים את הדור של מחר לפי הצרכים העתידיים וזה אתגר לא פשוט ואני מסכים שצריך להידרש לזה.
היו"ר משה גפני
יש בעיה שאתם אומרים שצריך לבחון את זה וכולי כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף הבחינה.
עידו סופר
גם אנחנו לא.
היו"ר משה גפני
בישיבות קודמות אמרתם שתבחנו את הנושא של דעיכת התעשייה והייתם אמורים להביא החלטת ממשלה אבל היא לא באה.
עידו סופר
אני אתייחס לזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מתחילים לחשוב שמה שאתם אומרים לנו שאתם בוחנים, זה רק לדחות. למה אין החלטת ממשלה?
עידו סופר
אני אסביר. אני אתייחס לכל.
היו"ר משה גפני
אתם יודעים שמצב התעשייה הוא קשה.
עידו סופר
כפי שציין גם ינון, אנחנו לא עומדים במקום, לא משרד האוצר ולא משרד הכלכלה והתעשייה. אנחנו פועלים להפחתת הרגולציה, הגדלנו תקציבים לעסקים קטנים ובינוניים, בגז הטבעי יש חשיבה גם להגדיל את המענקים, אנחנו חושבים על מסלולים נוספים איך לעודד את התעשייה בארץ, לפתוח מסלולים נוספים, לטייב את כלי הסיוע הקיימים ואנחנו פוגשים את היצואנים ואת התעשיינים ופועלים לעשות את זה. זה במקביל. עם זאת וכפי שציין יושב ראש הוועדה, החלטת הממשלה באה לתת כאן איזשהו בוסט, קודם כל בוסט תקציבי לעניין ההשקעות ועניין הייצוא וגם, כמו שרובי ציין, צוות שמתעסק – אגב, זאת פעם ראשונה שהממשלה מסתכלת לטווח הבינוני והארוך לגבש איזושהי אסטרטגיה לגבי התעשייה וזה צעד חשוב – בטיפול נקודתי של סוגיות שכואבות כאן ועכשיו.

מדוע זה לא הבשיל לכדי החלטת ממשלה? הושגו הסכמות עם משרדי הממשלה וגם עם התעשיינים, נוסחים עברו אבל יש כאן תיאום עם מספר גורמים, גם עם התאחדות התעשיינים, גם עם משרד הכלכלה והתעשייה, גם עם משרד המשפטים וגם עם משרד ראש הממשלה. זה לוקח זמן. אנחנו לקראת סיום כל התהליכים ובשבועות הקרובים ההחלטה הזאת תגיע לשולחן הממשלה ונוכל לברך על המוגמר.
היו"ר משה גפני
בערך כמה זמן?
עידו סופר
אני לא יודע להתחייב. הייתי אומר שתוך חודש יפתיע אותי מאוד אם זה לא יגיע לשולחן הממשלה.
היו"ר משה גפני
אתם אמרתם מה שנאמר כאן קודם שאחד העיכובים זה הנומרטור?
עידו סופר
אחת הסיבות למציאת מקורות תקציביים, זאת לא הסיבה לעיכוב.
היו"ר משה גפני
אני לא אומר את זה כדי להקניט אבל אני שואל האם זה נכון שאמרתם שאחת הסיבות היא תיאומים, כמו שאתה אומר עכשיו, אבל הסיבה הנוספת היא הנומרטור. חשוב לדעת כי את הכישלון הזה אני לוקח על שכמי.
עידו סופר
קודם כל, מדובר על מציאת מקור תקציבי. זה משהו שגם בשנה שעברה היה צריך לראות היכן מוצאים את התקציב.
היו"ר משה גפני
זה לא הנומרטור. זה מציאת מקור תקציבי. תגיד.
עידו סופר
אותו דבר. אגב, לגבי הנומרטור, אני אציין שמדובר כאן בסופו של דבר על סדרי עדיפויות. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים להחלטתכם האם זה יותר חשוב. אם אתם אומרים כן, בסדר גמור. תפקידנו לעשות את זה ואין בעיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו לפתור את הבעיה הזאת כי הבעיה הזאת היא קריטית. הבעיה הזאת היא קריטית מכיוון שהמשמעות של העניין היא שמדינת ישראל יורדת מבחינת היכולות שלה גם בתעשייה, גם בתעסוקה ובכל הדברים האלה. אנחנו ראינו את זה באופן קריטי. אתה אומר שהבעיה של החלטת הממשלה היא לא סדרי עדיפויות אלא אלה תיאומים.
עידו סופר
בעיקרם. כן.
שרגא ברוש
אבל התיאומים נגמרו כבר לפני חודש.
עידו סופר
לא נגמרו לפני חודש. לגבי התיאום עם משרד המשפטים, יש לתאם.
היו"ר משה גפני
אני שאלתי לגבי הנומרטור, האם זה גם דבר שמעכב. אתה יכול להגיד לא ואתה יכול להגיד כן, לא משנה. אחד הטיעונים שאמרת – לא כאן אלא אמרת להם וזה מה שהם אמרו לי – שגם הנומרטור.
עידו סופר
אחת מהסיבות היא מציאת מקור תקציבי. זה אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
אם אתה רוצה להתחמק מהשאלה שלי, זה בסדר.
שרגא ברוש
אדוני יושב ראש הוועדה, זה נראה לי קצת מוזר. אני ישבתי עם סגנית ראש אגף תקציבים בשנה שעברה, לדעתי לפני כשבעה חודשים, והכסף נסגר אתה. מהיכרותי הדלה עם אגף התקציבים יודע שכאשר סגן ראש אגף תקציבים סוגר מאה, שישים, מאתיים – הוא יודע עם מה הוא בא. הוא בדרך כלל חוזר הביתה עם עודף. כלומר, הוא בא למשא ומתן עם קופה עם כסף, הוא גומר יותר טוב ממה שהוא התכוון לגמור ויש לו מהיכן לשלם את זה. לא הגיוני בעיני שהיום, שבעה חודשים או שמונה חודשים אחרי שסגרנו את ההסכם, מחפשים מקור תקציבי. אם כן, לשם מה היא באה אלי אם אין לה כסף?
עידו סופר
מה ברוש, כפי שאתה יודע, אנחנו בסיכומים שלנו עומדים. החלטת הממשלה הזאת תצא לפועל בשבועות הקרובים. יש עוד סגירות כאלה ואחרות שצריך לעשות ואכן נעשה אותן ונתקדם.
היו"ר משה גפני
אבל אתה לא רוצה לענות לי לגבי הנומרטור. זה חשוב כי אם כן, צריך לדבר עם הממונה על התקציבים. אתה לא רוצה להגיד לי לגבי הנומרטור. זה שצריך מקור תקציבי, אני יודע, תמיד צריך מקור תקציבי. אני שואל האם זה קשור לנומרטור.
עידו סופר
כל דבר שהוא תקציבי כיום, שהוא חדש, הוא קשור לנומרטור.
היו"ר משה גפני
הם אמרו קודם שזה רק ל-2017 ולא ל-2016.
עידו סופר
אני אדייק. אנחנו מדברים כאן על תקציב שהוא נפרס, כמו שרובי אמר, הוא רב שנתי.
רובי גינל
לא על 300. ה-300, כולו 2016. להפך.
עידו סופר
תקציב הרשאה להתחייב. המזומן שנגזר ממנו נפרס על מספר שנים.
היו"ר משה גפני
ב-2016. מתקציב 2016.
שרגא ברוש
לא.
עידו סופר
מה לא? על מה אתה מדבר?
שרגא ברוש
על ה-300 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
החלטת הממשלה מדברת על 2016.
שרגא ברוש
חמישים מיליון למדען ראשי עוברים השנה.
עידו סופר
הכול השנה.
היו"ר משה גפני
אם אין בעיה של הנומרטור, זה בסדר. אז ירד לנו סעיף ונשארו רק תיאומים. שרגא שואל למה זה שבעה חודשים.
עידו סופר
מדובר על הרשאה להתחייב שניתנת השנה. המזומן שיצא בגינה נפרס על מספר שנים.
היו"ר משה גפני
אתה מכיר את הסוגיה הזאת שעלתה כאן קודם?
שרגא ברוש
איזה מזומן נפרס על מספר שנים?
קריאה
אם מישהו מגיש בקשה למרכז ההשקעות, זה נפרס על פני מספר שנים.
שרגא ברוש
את החמישים מיליון שקלים שאתה צריך לתת למרכז ההשקעות, נותנים לו.
עידו סופר
מדובר על פרקטיקה תקציבית שיושב ראש הוועדה מכיר אותה. הרשאה להתחייב והמזומן שנגזר ממנה נפרס על פני מספר שנים.
היו"ר משה גפני
בסדר. כל הדברים האחרים, זה 2016. תקציב 2016.
עידו סופר
נכון.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לנומרטור. כך אמרו לי. אני לא יודע כבר כלום.
שגית אפיק
בוודאי שכן.
רובי גינל
הוא אומר שאם אין הרשאה להתחייב, זה לא יהיה.
היו"ר משה גפני
לא הרשאה להתחייב. ה-250 מיליון, זה לא הנומרטור.
רובי גינל
כל מה שמזומן, זה לא הנומרטור.
עידו סופר
כל מה שמזומן ב-2016, זה לא הנומרטור.
היו"ר משה גפני
בעיה אחת ירדה. נשארה רק לגבי החמישים מיליון שאתה אומר נומרטור.
עידו סופר
למה חמישים מיליון?
היו"ר משה גפני
כמה זה?
רובי גינל
לא אמרתי חמישים.
עידו סופר
אנחנו מדברים על שישים למרכז ההשקעות, על 150 מיליון, סדר גודל, לקרן עסקים קטנים ובינוניים, על מדען ראשי.
היו"ר משה גפני
אבל זה הכול 2016.
עידו סופר
לא, המזומן לא. ההרשאה. אני חושב שאנחנו סוטים מהנקודה.
היו"ר משה גפני
ראשית, אני נהנה לדבר על הנומרטור. אני מחפש כישלונות שלי ויש לי כמה סעיפים וזה אחד הסעיפים. כישלון. העברתי כאן את הנומרטור, לא מעלים את יהודי אתיופיה מכיוון שיש נומרטור. בסדר. אין בעיה. אבל מעבר לחלק הזה, אני מדבר על החלטת הממשלה. החלטת הממשלה לכאורה מבחינתי הייתה צריכה להיות אחרי שאמרתם את זה גם כאן בוועדה. היה דיון על הנושא של דעיכת התעשייה ואני הבנתי שתהיה החלטת ממשלה מהר. כך הבנתי. אני חושב שהדיון היה לפני חודשיים.
שגית אפיק
ב-16 ליוני.
שרגא ברוש
פעם שנייה לפני חודשיים.
שגית אפיק
הדיון האחרון היה ב-16 ביוני.
היו"ר משה גפני
לא. זה כנראה הדיון הראשון. על כל פנים, היה ברור לי שהממשלה הולכת לזה. אני גם הבנתי.
עידו סופר
היא הולכת לזה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל הולכת לאט.
היו"ר משה גפני
נחנו באמצע מרץ ועדיין אין החלטת ממשלה. אני מנסה לפרק עכשיו את הגורמים ולראות מה הסיבה לכך. סיבה אחת, אמרת, תיאומים. קשה לי להבין את זה מכיוון שתיאומים, בכל אופן אנחנו מדברים על חודשים ארוכים ותיאומים בין משרדי הממשלה זה לא דבר שצריך לפרוס אותו על פני שבעה חודשים.
עידו סופר
יש כאן גורם שהוא חוץ ממשלתי, התאחדות התעשיינים.
רובי גינל
זה נגמר אתנו לפני ארבעה-חמישה חודשים.
עידו סופר
כאשר התאחדות התעשיינים היא חלק מהחלטת הממשלה, התיאומים הרבה יותר מורכבים.
שרגא ברוש
למה? אנחנו הבעיה? לדעתי אנחנו הפתרון.
עידו סופר
התיאומים בין משרד האוצר, בין משרד הכלכלה והתעשייה, בין משרד ראש הממשלה, עם התאחדות התעשיינים ומשרד המשפטים, זה נושא מורכב שלקח מספר חודשים.
היו"ר משה גפני
אני דיברתי עם שרגא ברוש שהוא נשיא התאחדות התעשיינים והוא אמר שאין בעיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל יש לו מישהו שמאתגר אותו.
היו"ר משה גפני
לא. התאחדות התעשיינים לא יוצרת שום בעיה.
שרגא ברוש
אנחנו כבר חודשים מסוכמים.
היו"ר משה גפני
עכשיו נשאר משרד ראש הממשלה ושם אני מבין יש בעיות. במשרד האוצר גם אני מבין שיש בעיות, אבל מה זה התאחדות התעשיינים? אם יש לכם בעיה עם שרגא ברוש, אני אדבר אתו. יש לי פרוטקציה אצלו.
שרגא ברוש
כבוד רב יש לך אצלי.
היו"ר משה גפני
אנחנו כולה חברי כנסת, אבל מבינים קצת. התאחדות התעשיינים סגרה לפני שבעה חודשים ולכן למה צריך לתאם אתה? מה צריך לתאם אתה? תגיד מה ואני אתאם אתו עכשיו.
עידו סופר
על נושאים כאלה ואחרים לגבי הצוות, מטרותיו, מה עושה, מי עושה וכולי.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שתוך חודש תהיה החלטת ממשלה.

רבותיי, מישהו רוצה להתייחס לעניין הזה?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני רק אומר שהשנה עוברת.
עידו סופר
בינתיים אנחנו לא קופאים על השמרים.
היו"ר משה גפני
תדע שעמדת חברי הוועדה, בעיקר חברי הוועדה הפעילים בנושא הזה, מאוד לא שבעת רצון מהעובדה שעד עכשיו עוד אין החלטת ממשלה. מדובר על נושא שהוא קריטי. אתה גם יודע, אתה רפרנט תעשייה ומסחר. אתה בטח איש מקצוע בעניין הזה ואתה מכיר אותו. המציאות הזאת של כל יום שעובר והשנה עומדת להסתיים, ואני כבר מריח את התקציב הבא, בסוף נישאר עם לשון בחוץ וזה יהיה דבר רע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא יהיו תקציב דו שנתי?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. לא יודע מה יהיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדקתי אם אתה יודע משהו שאני לא יודע.
היו"ר משה גפני
צריך לדחוף את העניין הזה.
עידו סופר
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים שאני גם אאיים או שאין צורך?
עידו סופר
אין צורך. מדובר באינטרס משותף.
היו"ר משה גפני
אני לא מתכוון אחרי חודש מהיום לשתוק על הדבר הזה. זה לא יכול להיות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
צריך לזרז את העניינים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לכם. לגבי הנומרטור, אם אתה בכל אופן יכול לבדוק ולהגיד לי. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים