ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/03/2016

בקשה לחוות דעת מבקר בנושא: בקשה לחוות דעת מבקר בנושא: העברת כספי שיקום הפריפריה למרכז ושקיפות בתקציבי הגרעינים והקריטריונים לתמיכה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים