ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/03/2016

תקנות המשטרה (המשמר האזרחי) (תיקון), התשע״ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 174

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ' באדר ב התשע"ו (30 במרץ 2016), שעה 9:30
סדר היום
תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
שבתאי גרברציק - דובר למגזר דתי חרדי, המשרד לבטחון פנים

רפ"ק שוקי כהן - ר' תחום תורה והנחיה באג"מ, המשרד לבטחון פנים

יואל הדר - יועמ"ש בטחון פנים, המשרד לבטחון פנים

איילת לוי - ע' יועמ"ש בטחון פנים, המשרד לבטחון פנים

נופית בן דוד - ע' יועמ"ש בטחון פנים, המשרד לבטחון פנים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996. כמה זמן זה הקראה?
קריאה
קצר.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מציע, תקריאי ונביא את זה להצבעה.
עידו בן יצחק
בכל זאת יש כמה דברים שאני רוצה לשאול אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אם יש משהו לשאול, בבקשה.
עידו בן יצחק
אולי שיציגו מה הם מבקשים ואז לפי זה אני אוכל לשאול אותם. אני יכול להקריא.
(מקריא)
תיקון תקנה 6. 1. בתקנה 6(א)(3) לתקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996.

בפסקת משנה (א) אחרי "לפקודת התעבורה" יבוא "או אם התקיימו הוראות סעיף 23(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), התשנ"ו-1996, ובלבד שהיה חשש שאותו אדם יימלט או שזהותו אינה ידועה.

בפסקת משנה (ג) בסופה יבוא - פה אנחנו סיכמנו על שינוי - "או אם יש חשש ממשי לפגיעה באדם או בבטחון הציבור באותו מקום ונוכחותו של חבר המשמר באותו מקום דרושה כדי למנוע אותה".

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, יואל, בוא תסביר לנו בגדול.
יואל הדר
שני דברים. יש לנו שני נושאים שאנחנו עוסקים בהם. הראשון, אם שומעים במקום, בבית מסוים, שיש איזה חשש לפגיעה בבטחונו או בבטחון הציבור של מישהו או של הציבור ומשמר אזרחי נמצא בחוץ וקוראים לו, הוא יוכל לבוא ולהיכנס לתוך הבית ולסייע למנוע את הפגיעה באותו אדם או דברים אחרים שקורים לבני אדם שנמצאים שם באותו מקום. פגיעה בבטחון הציבור. זה דבר מסוים. יש לך שאלה על זה?
עידו בן יצחק
לא, השאלה שלי יותר כללית.
יואל הדר
שאלה כללית, למה צריך משמר אזרחי?
עידו בן יצחק
לא. תסביר את הסמכות השנייה ואז אני אשאל.
יואל הדר
הדבר השני יוצא במצב שאם מישהו רואה למשל עבירה של אלימות, התפרצות, גניבה, עבירה מהסוגים האלה שמופיעים והמשמר האזרחי נמצא שם, היום הוא יכול רק לעכב אותו, אם הוא לא מזהה אותו בכלל, ולא מגיע שוטר בזמן אותו אדם יכול להיעלם. אנחנו רוצים לתת לו אפשרות לקחת את אותו אדם, שלא מוכן להזדהות, ולהביא אותו לתחנת המשטרה. בצורה של מעין מעצר עד לתחנת המשטרה. אלה הסיבות, להיות אפקטיבי, כדי שהמשמר האזרחי גם יהיה אפקטיבי.
עידו בן יצחק
אז עכשיו אני אשאל שני דברים. בעצם אנחנו מדברים על סמכויות שאותו איש משמר מפעיל כשהוא בלי שוטר לידו. שאלה ראשונה היא, באיזה סיטואציות אנשי משמר אזרחי מסתובבים לבד בלי שוטרים והשאלה השנייה, מה ההכשרה שניתנת להם לבצע את הפעילות.
שוקי כהן
אני אשמח לענות. אני מאגף המבצעים, מחלקת מתנדבים של המשטרה ואני ראש תחום תורה והנחיה במחלקה ומי שבעצם הוביל את הפרויקט הזה שהגענו אליו עד הלום בהקשר הזה של תיקוף סמכויות המשמר האזרחי.

מתנדבי המשמר האזרחי נמצאים במצב שבו הם פועלים לבד ובכמה דרכים. יש מתנדבים בסיור, לובשי מדים, שעברו הכשרה שמקנה להם אפשרות לתת מענה ראשוני לטיפול באירועי מוקד בעיקר בתחום של טיפול בעבירות איכות חיים, כמו חסימת מעבר וכדומה, או בעבירות קלות מאוד של רכב חשוד וכדומה. בפעילות הזאת הם בעצם מאפשרים לשוטרי הסיור לגשת באופן יותר מהיר לאירועים יותר חמורים, כמו אירועי אלימות ואירועים שיש בהם סיכון חיים. זו דוגמה אחת.

דוגמה שנייה זה שיש את מתנדבי משמר הגבול, למשל, שהם באופן כללי פועלים עצמאית כצוות ברכב, בגזרה הכפרית, שהיא גזרה רחבה. הגזרה לא מכילה הרבה שוטרים, מטבע הדברים, אז המתנדבים גם מבצעים פעילות עצמאית שם. יש גם מצב של מתנדב במרכז שיטור קהילתי, בשכונה. הוא לא מחובר לניידת סיור או לניידת משמר הגבול או לניידת תנועה, אלא הוא פועל כדי לשמור על השכונה שלו. גם הוא פועל באופן עצמאי. ויש כמובן מתנדבי התנועה, שגם הם בהרבה מקרים פועלים באופן עצמאי, לאו דווקא בצמידות לשוטר.

כל המתנדבים שהזכרתי כרגע עוברים הכשרה ייחודית לפעילות שלהם, שכוללת סדר גודל של בין 30 ל-40 שעות הדרכה ויש בה את כל נושאי הליבה שקשורים לפעילות שלהם, כמו סמכויות שוטר, סמכויות מתנדב, נושא של כתיבת דוחות, ניתוח אירוע, חיפוש ובדיקת חשודים, במסגרת תנועה גם רישום דוחות. נושאים שהם לפי ניתוח העיסוק של המתנדבים.
עידו בן יצחק
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד משהו?
עידו בן יצחק
לא, כמו שאמרתי, הערתי את הערתי קודם, היא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. רבותיי, אני רוצה להביא את התקנות להצבעה. היות שרק אני כאן אז אני כמובן בעד לאשר את התקנות. אין פה אנשים, אז אין לא מתנדבים ולא נמנעים.

הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
אז התקנות אושרו ואני מאחל לכם סוף שבוע טוב, ביום רביעי בכנסת מאחלים סוף שבוע טוב, ושיהיה לנו בהצלחה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים