ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/06/2016

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 19), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 198

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ז' בסיון התשע"ו (13 ביוני 2016), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק כלי היריה (תיקון - כניסה למטווחים), התשע"ה- 2015 (פ/1439/20), הצעת חברת הכנסת ענת ברקו.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זוהיר בהלול

אכרם חסון
חברי הכנסת
ענת ברקו
מוזמנים
רעות בינג - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דנה יפה - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יפתח חיים - מנהל אגף א' חירום, ביטחון, מידע וסייבר, משרד התיירות

יוסי מנשה - סגן ראש אגף רישוי כלי ירייה, המשרד לביטחון הפנים

רפאל עציון - ע' יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון הפנים

נצ"מ איתן מדמוני - רמ"ח אבטחה, משטרת ישראל

רפ"ק רחל בציה - ע' יועמ"ש, משטרת ישראל

רפ"ק דודו כהן - ראש תחום נשק ארצי, משטרת ישראל

יאיר דוידוביץ - מנכ"ל, התאחדות הקליעה בישראל

מאיר רוט - יושב-ראש חטיבת כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

יסמין הרמן וייס - מנהלת תחום כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

סא"ל (מיל.) שרון גת - מנכ"ל ובעלים קליבר 3 בית-ספר ללחימה ומטווחי ירי, מדריכי ירי ומפקח מטווחים

ולדימיר סברדלוב - נציג מאבטחים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור

עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
טלי רם

הצעת חוק כלי היריה (תיקון - כניסה למטווחים), התשע"ה-2015 (פ/1439/20), הצעת חברת הכנסת ענת ברקו
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק כלי היריה (תיקון – כניסה למטווחים), התשע"ה-2015 (פ/1439/20), של חברת הכנסת ענת ברקו. אני אעביר את זכות הדיבור לחברת הכנסת ענת ברקו, יוזמת החוק. בבקשה, ענת.
ענת ברקו (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש, החוק הזה נולד כצורך עצום לשמור על הביטחון של כולנו. היה נהוג להשתמש במטווחים גם לצורך אימונים של גורמים עברייניים, גם לכאורה טרוריסטים יכלו להשתמש במטווחים, ילדים קטנים, לא היה צריך להציג רישיון, לא הייתה הסדרה. היה בעצם מצב שאנשים יכלו להשתמש בנשק במטווח, ועם אבק השריפה על הידיים בעצם ליצור לעצמם אליבי לאחר מכן אם הם ביצעו איזושהי עבירה.

הכוונה היא לא לפגוע בציבור שיורה ירי ספורטיבי, ובתיירים, או ברשויות הביטחון שיש להן חוקים נפרדים והסדרים נפרדים לפי הצרכים שלהן, כמו צבא ומשטרה, אבל אנחנו רוצים לבצע איזושהי הסדרה שתשמור על הביטחון של כולנו.

אני מוצאת בהזדמנות זו לנכון להודות ליועצת המשפטית מירי פרנקל-שור על העזרה הרבה בקידום החוק ועל ההערות החכמות, למשרד לביטחון פנים, ליואל הדר היועץ המשפטי של המשרד ולצוות, לעידו שעבד על החוק יחד אתנו, ולתמר שעסקה גם בקידום החוק.

באמת אני חושבת שזה עוד חוק שבא לשמור על הביטחון ובא לא לאפשר את הפרצות הללו, שבעצם משמשות כדי להרוג בנו. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
מה החוק? תסבירי לנו בשניים-שלושה משפטים מה מהות החוק.
ענת ברקו (הליכוד)
החוק בעצם מגדיר את הכניסה למטווח, מה סוגי כלי הירייה והתחמושת שמותרים, מה החובות של בעלי התפקידים במטווח, איזה נתונים הם צריכים לקבל, באיזה אופן ייעשה הפיקוח, מי המשתמשים, התקינות של המטווח, הדרישות, אירועי בטיחות ודיווח על כמעט ונפגע או אם היו נפגעים, טיפול בפגיעות גוף, וכמובן הוא לא סותר את הוראות הקבע שהגוף הביטחוני חייב לתת.

כלומר, משטרת ישראל מגדירה את הוראות הקבע, המשרד לביטחון הפנים, באופן מפורט בהתאם לצרכים שעולים. גם יגדירו האם תיירים, איזה תיירים, האם הם צריכים להציג דרכון כשהם נכנסים, וכמובן לא לפגוע באנשים שהעיסוק שלהם בירי ספורטיבי הוא דרך חיים, וכמובן אין כוונה לחבל בכך.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. נתחיל בהקראה, מירי, או שאתם מהמשרד לביטחון פנים רוצים להתייחס?
ענת ברקו (הליכוד)
כדאי גם להודות למשטרת ישראל, שבאמת עזרו לנו בעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע, בואו נתחיל בהקראה.
מאיר רוט
סליחה. שמי מאיר רוט, אני יושב-ראש חטיבת כלי ירייה ומטווחים בלשכת המסחר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה להעיר עכשיו או תוך כדי הסעיפים?
מאיר רוט
אני מעדיף תוך כדי. רק משפט אחד.
היו"ר דוד אמסלם
תן משפט ואחרי כן תוך כדי. בבקשה.
מאיר רוט
ראשית, אני חוזר על כל מילה שנאמרה פה, היא ממש משקפת גם את המטרות שלנו. יחד עם זאת, מאחר שהיום יש מערכת "אופיר" במשרד לביטחון פנים שמאפשרת בדיקה פרטנית של כל אדם ואדם שנכנס למטווח, ניתן לבדוק כל אדם ואדם, לקבל אישור הן שהוא אדם ישר והגון והן שכשירותו הבריאותית מתאימה, ולאפשר לו להיכנס.
מירי פרנקל-שור
זה לקבלת רישיון בכל מקרה.
מאיר רוט
לא. תרשי לי.
היו"ר דוד אמסלם
מה המצב היום?
מאיר רוט
המצב דהיום הוא שיש תבחינים לשם קבלת רישיון, שגם אם אדם הוא ישר והגון וכשירותו הבריאותית בסדר, הוא גם משרת במילואים וכו' וכו', נמנע ממנו, הוא לא מקבל כי הוא לא גר ביישוב ספר, הוא לא גר ליד יישוב ספר והוא לא מקבל רישיון לנשק.

אבל אותו אדם, יש לו גם בן משפחה שמחזיק נשק, אביו, אימו, הוא בעצמו, ואין שום סיבה, אנשים ראויים, הגונים, ישרים, משרתים במילואים, רוצים לבוא ולירות במטווחים - -
מירי פרנקל-שור
זו מדיניות השר.
מאיר רוט
- - מדוע למנוע מהם?
ענת ברקו (הליכוד)
זה לא נמנע.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להביא את תחולת הדיון באמת רק לנושא הזה. יכול להיות שיש בנושאים אחרים בעיה, תקנות כלי נשק, וכו'. עזוב. חברת הכנסת ענת ברקו באה להסדיר, לפי הבנתי, את הסוגיה של השימוש במטווח, ספציפית.
מאיר רוט
נכון.
יסמין הרמן וייס
הכניסה למטווח.
מירי פרנקל-שור
וניהול המטווח.
היו"ר דוד אמסלם
וניהול המטווח. מה שעד המטווח, יכול להיות שיש בעיות אחרות אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו.
מאיר רוט
מעולה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני רוצה כרגע להתמקד רק בזה. בואו נתחיל בהקראה, עידו.
עידו בן יצחק
אנחנו בעצם מחליפים את סעיף 7ב בחוק כלי היריה בסעיף חדש:

"7ב. (א) הרשות המוסמכת תקבע הוראות קבע לעניין מטווח קליעה, לרבות בעניינים המפורטים להלן:

(1) תנאים לכניסה למטווח;

(2) סוג כלי היריה והתחמושת המותרים לשימוש במטווח;

(3) חובותיהם של בעלי תפקידים במטווח, לרבות לעניין ניהול המטווח, פיקוח על המשתמשים

במטווח והדרכתם;

(4) חובות תיעוד ורישום בעניינים אלה:

(א) המשתמשים במטווח ושל כלי הירייה בהם השתמשו;

(ב) תקינות המטווח ואמצעי הבטיחות בו, וכן ליקויים בתקינותם;

(ג) אירועי בטיחות שאירעו במטווח ופגיעות בגוף;

(5) אופן השימוש בכלי היריה במטווח;

(6) בטיחות והגנה, לרבות אמצעי בטיחות נדרשים;

(7) מבנה המטווח;

(8) טיפול בפגיעות בגוף שאירעו בשטח המטווח;"
היו"ר דוד אמסלם
מי זאת הרשות המוסמכת?
מירי פרנקל-שור
פקיד רישוי במשרד לביטחון פנים.
עידו בן יצחק
"(ב) בהוראות הקבע רשאית הרשות המוסמכת לקבוע הוראות שונות למי שמבקש או הינו בעל רישיון או

הרשאה להחזקת כלי יריה לפי חוק זה ולמי שאינו בעל רישיון או הרשאה כאמור, וכן הוראות שונות

לתייר חוץ, כמשמעו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976, בכל הנוגע לתנאים לכניסתם למטווח, לסוג

כלי הירייה והתחמושת שהם רשאים להשתמש בהם ולתיעוד ורישום שימושם במטווח;"
ענת ברקו (הליכוד)
זה כולל את הירי הספורטיבי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנעצור כאן?
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר דוד אמסלם
הערות עד כאן. בבקשה.
מאיר רוט
לגבי השימוש, כל מטווח מקבל אישור להשתמש, שיירו וישתמשו במטווח בכלי הנשק שנמצאים במטווח.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת?
מאיר רוט
כלומר, יש אישור עקרוני. כל מטווח מקבל אישור באיזה קליברים מותר להשתמש. יש מטווח שבו מותר להשתמש בקליבר זעיר - - -
היו"ר דוד אמסלם
הפרמטר היחיד הוא הקליבר?
מאיר רוט
כן, ודאי, בהתאם לחומת המיגון.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי. אני לא יודע.
מאיר רוט
שאלה טובה. בהחלט כן. אם אותו מטווח כבר מאושר, ואזרח יכול לירות בו – אזרח שנושא רישיון לנשק לדוגמה – יכול להשתמש ולירות, אין שום סיבה שגם אזרח אחר שקיבל ויקבל אישור עקרוני שאכן הוא כשיר, שיירה במטווח.

הנושא הזה של הרשות המוסמכת, שהיא בעצם תקבע מי יכול ואיך ולמה, אנחנו חושבים שפה יש בעייתיות כי ברגע שהרשות המוסמכת היא זאת שתחליט, ואם היא, לא ייראה לה שאזרחים ייכנסו למטווח – גם אם הם ישרים, הגונים, שומרי חוק וכו' – תהיה בעיה פה.
מירי פרנקל-שור
אבל זה מה שנעשה היום.
מאיר רוט
נכון. אז אנחנו באים ואומרים, הדבר הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. השאלה היא כזאת. ככה אני מבין, אלא אם כן תתקן אותי חברת הכנסת ברקו. אני מבין שהיום כל אחד בא למטווח, יורה. מי שרוצה, נכנס, יורה?
מאיר רוט
ממש לא.
יסמין הרמן וייס
לא מדויק.
היו"ר דוד אמסלם
בן אדם שאין לו רישיון, יכול לירות?
מאיר רוט
אני אסביר בשני משפטים וזה ממש יובן. רק מי שיש לו הרשאה לשאת נשק – זה יכול להיות אזרח בעל רישיון לנשק, זה יכול להיות גם שומר מאבטח.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. נניח לי יש רישיון עסק, אני יכול לשאת נשק. אני יכול להביא את הבן שלי ולתת לו לירות איתי?
מאיר רוט
לא, אתה לא רשאי, ואנחנו באים ומלינים על זה גם כן. אנחנו אומרים, הנשק נמצא בבית בלאו הכי, אתה מביא את בנך למטווח, יש לך אחריות לזה. מאיזו סיבה שהוא לא ידע להשתמש בנשק, חס וחלילה, ובפרט באזורים שיש בעיות, הוכח שאנשים, כשקרה משהו ונפגע בעל הרישיון, בן הבית לקח את הנשק, תפעל את הנשק, עשה את זה מצוין. גם ברחוב זה קרה לא אחת שאזרחים עשו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תענה לי על השאלה שלי. עזוב עכשיו ילדים וכו' – אני לא מסכים אתך בעניין, אבל לא חשוב. זו הדרך, אז בעצם בוא ניתן לכולם את הרישיון ואת הנשק ושלום על ישראל, אבל אני רוצה דווקא להתמקד בזה.

אתה אומר שהיום המצב הוא שבן-אדם מגיע למטווח, אם אין לו רישיון, הוא, עם הנשק של עצמו, הוא לא יכול לירות.
מאיר רוט
נכון. הוא לא יכול לירות במטווח.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת ברקו.
ענת ברקו (הליכוד)
אנחנו מדברים רק על ירי ספורטיבי ותיירים ותקנות של המשטרה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר, תנאים לכניסה למטווח; סוג כלי היריה והתחמושת המותרים לשימוש במטווח – זה עד היום אני מבין בכל מטווח.
ענת ברקו (הליכוד)
אנשים מביאים את הנשק איתם למטווח.
היו"ר דוד אמסלם
אני עכשיו מקריא. אני מבין שתנאים לכניסה למטווח – יש תנאים.
ענת ברקו (הליכוד)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יש הוראות בטיחות ותנאים מי נכנס למטווח. היום.
מאיר רוט
מצוין.
היו"ר דוד אמסלם
סוג כלי היריה והתחמושת המותרים לשימוש במטווח – אתה אומר שבכל מטווח יש את הקליבר שהוא בעצם לפי חומת המיגון והמרחק.
מירי פרנקל-שור
יש רישיון למטווח.
היו"ר דוד אמסלם
יש רישיון למטווח, אני מניח שיבוא מישהו וירצה לירות פגזים, אתה לא נותן לו במטווח.
מאיר רוט
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. "חובותיהם של בעלי תפקידים במטווח, לרבות לעניין ניהול המטווח, פיקוח על המשתמשים במטווח והדרכתם" – זה קיים היום?
מאיר רוט
הכול קיים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו רק רוצים לעגן את זה בחקיקה?
מירי פרנקל-שור
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
עד היום זה וולונטרי?
ענת ברקו (הליכוד)
אנחנו רוצים גם להסדיר את זה, לקבע את זה ולהסדיר את זה שלא יהיה מצב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה, חברת הכנסת ברקו.
מירי פרנקל-שור
זה היום מעוגן בהוראות קבע.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין. אם זה קיים, אז מה מפריע לך היום, למה הגשת את ההצעה?
ענת ברקו (הליכוד)
לא, זה לא קיים באופן הזה. אני קיבלתי לפני יותר משנה פנייה מאזרחים שאמרו לי שהם נתקלים באימונים גם של עבריינים בתוך מטווחים.
היו"ר דוד אמסלם
יש להם רישיון?
ענת ברקו (הליכוד)
לא בהכרח. דרך אגב, אני רוצה גם להעיר – גם אם לבת שלי יש רישיון לשאת נשק, ולי יש רישיון לשאת נשק, אני לא יכולה כי בא לי, לשאת את הנשק שלה. הנשק הוא אישי, הוא מחובר לבן-אדם, בדיוק עם הזיהוי של אותו נשק ספציפי.
מאיר רוט
אף אחד לא אמר, גברתי, שתתני לה את האקדח שתלך אתו למטווח.
היו"ר דוד אמסלם
סליחה. אני מתחבר קודם כול לשאלה הראשונה של חברת הכנסת ברקו. יכול להיות מצב שגורם עברייני בא למטווח כשאין לו רישיון, ויורה בנשק? מתאמן?
מאיר רוט
ממש לא. מאיפה הדברים האלה, רבותי. למעלה מחמש שנים אין מצב שאדם ייכנס לירות בנשק במטווח. יושב פה סגן מנהל האגף, יש איסור חד-משמעי, אין מצב כזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשאל את השאלה אחרת, וגם פה אני צריך את התשובה שלך. כל מה שאמרת עד עכשיו ומה שהקראנו, האם זה במסגרת חקיקה, תקנות, או סתם כי אתם החלטתם בנוהל פנימי שלכם?
מאיר רוט
שלילי. תקנות של האגף.
מירי פרנקל-שור
הוראות קבע.
היו"ר דוד אמסלם
המשרד לביטחון פנים, מי אחראי על התחום הזה ורוצה להתבטא?
יוסי מנשה
יוסי מנשה.
היו"ר דוד אמסלם
יוסי, כל ההנחיות האלה, אתם הרשות המוסמכת?
יוסי מנשה
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם תקנות שמעוגנות, מה שנקרא, בחוק? זה לא תקנות פנימיות?
יוסי מנשה
זה לא חוק. זה הוראות קבע, הוראות שלנו בסמכות שלנו, ומה שעושה חברת הכנסת ברקו, היא רוצה פשוט להכניס את זה לחקיקה, ואני חושב שמה שהיא עושה זה נכון מאוד.
מירי פרנקל-שור
למה זה נכון?
היו"ר דוד אמסלם
למה זה נכון, תספר לנו.
יוסי מנשה
היות והמטרה פה למסגר את כל ההוראות האלה בצורה מסודרת.
היו"ר דוד אמסלם
ועד היום איך הן היו?
יוסי מנשה
אלה היו הוראות שלנו.
מירי פרנקל-שור
הוראות פנימיות של המשרד.
היו"ר דוד אמסלם
הוראות פנימיות.
יוסי מנשה
הוראות פנימיות שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, לא תקנות. הוראות פנימיות.
יוסי מנשה
הוראות פנימיות שלנו, ואני אומר, אנחנו לא מדברים לבד, אנחנו מדברים בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, ויש לנו שיתוף פעולה מאוד יפה בנושא הזה.

ברגע שזה מעוגן בצורה מסודרת, לא כל אחד יכול לקום מחר בבוקר ולשנות על דעת רוחו ועל דעת - - -
ענת ברקו (הליכוד)
זה הרעיון.
רפאל עציון
רפאל עציון, יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים. היום, צמד המלים שיש בחוק הוא הוראות קבע, שזה מאוד אמורפי. ומה שהצעת החוק הזאת באה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אשאל אותך שאלה. הבנתי מה אתה אומר, אתה מחדד את מה שהוא אמר.
רפאל עציון
היא אומרת, זה לא סתם הוראות קבע. היא מנחה את הרשות המוסמכת.
היו"ר דוד אמסלם
רפאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע, אני מעריך מאוד את חברת הכנסת ברקו, אבל למה לא עשיתם את זה עד היום? למה חיכיתם לחברת הכנסת ברקו? זה במיינסטרים של העבודה שלכם. זה העבודה, זה לא איזה משהו צדדי.
רפאל עציון
במהות, לא חיכינו. במהות, הוראות הקבע היום אכן מתייחסות לכל הדברים האלה. פשוט עכשיו החוק ינחה ויעגן את זה שבאמת הרשות אמורה להתייחס לכל הנקודות האלה.
ענת ברקו (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני חייבת להדגיש שקיבלתי שיתוף פעולה מלא מלא מלא לטובת העניין ולטובת ביטחון הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
מצוין.
יוסי מנשה
אני מבקש להגיד שב-2011 עבר אגף רישוי כלי ירייה ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים, ובמסגרת המעבר אנחנו עושים חזרה יחד עם המחלקה המשפטית ומשטרת ישראל ומשדרגים ומחדשים את כל ההוראות, את החוק, מתאימים אותו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, יוסי.
יוסי מנשה
במסגרת הזאת אני חושב שמה שעשתה חברת הכנסת ברקו זה מצוין.
ענת ברקו (הליכוד)
תודה.
יאיר דוידוביץ
דוידוביץ יאיר, מנכ"ל התאחדות הקליעה. אם אני מבין נכון את כל סעיף 7(א)(2) עד 7(א)(5) – ויתרת עליו, חברת הכנסת ברקו, לטובת הרשות המוסמכת, כאשר ב-7(א)(2) עד (5) פירטת יפה מאוד את כל הזכויות של - - -
מירי פרנקל-שור
אתה מדבר מהנוסח או מהחוק?
ענת ברקו (הליכוד)
אתה לא מדבר מהנוסח.
יסמין הרמן וייס
יסמין הרמן וייס. הנוסח שפורסם באינטרנט לידיעתנו לפני שהגענו לדיון, פשוט אנחנו לא התחלנו לקרוא מהתחלה. התחלנו מסעיף 7. אם יש משהו שהושמט - - -
ענת ברקו (הליכוד)
זה לא הנוסח.
מירי פרנקל-שור
לא, לא. כנראה אתם לא קיבלתם את הנוסח שהיה בהתכתבות עם המשרד לביטחון פנים מכיוון שאנחנו לא היינו מודעים שלכם יש חלק בעניין. את הצעת החוק אתם לא קיבלתם?
יאיר דוידוביץ
לא.
יסמין הרמן וייס
אנחנו השתמשנו רק במה שפורסם באינטרנט לפני הדיון עצמו, כמו שבדרך כלל אנחנו עושים.
מירי פרנקל-שור
אוקיי, אז הצעת החוק המקורית עברה גלגולים בהתכתבות עם המשרד לביטחון פנים לאור הערות שלנו, אז אתה מתייחס להצעת החוק המאוד מקורית.
יאיר דוידוביץ
נכון.
מירי פרנקל-שור
שהניחה חברת הכנסת ענת ברקו. חולק כאן נוסח?
לאה קריכלי
הוא ביקש מאתנו. יש לו את זה.
יאיר דוידוביץ
כן, ולא מוזכרת המילה "ספורט" בשום מקום.
ענת ברקו (הליכוד)
אני בדיוק שאלתי את השאלה הזו.
מירי פרנקל-שור
לעמדתנו, הנושא הספורטיבי אומנם הוא מופיע אבל צריך לקרוא את הצעת החוק. לירות בירי ספורטיבי, לא נדרש לכך רישיון. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המבנה, אנחנו בהתחלה רואים שהרשות המוסמכת תקבע הוראות כניסה למטווח, סוג כלי היריה והתחמושת שמותרים לשימוש במטווח, רישיון וכו', ובסעיף קטן (ב), להבנתי, הירי הספורטיבי נכנס לתוך ההסדר, כאשר אנחנו אומרים: לעניין הוראות כאמור בפסקה (1) ו-(2), זאת אומרת תנאים לכניסה למטווח וסוג כלי היריה והתחמושת שמותרים לשימוש במטווח, יכול שייקבעו הוראות שונות למי שמבקש או הינו בעל רישיון או הרשאה להחזקת כלי יריה לפי חוק זה, ולמי שאינו בעל רישיון. ולעמדתי, הירי הספורטיבי – והרשות המוסמכת נמצאת פה - - -
יאיר דוידוביץ
הכול ברור אבל - - -
קריאות
- - -
ענת ברקו (הליכוד)
אז אולי נכניס את המילה "תיירי חוץ וירי ספורטיבי"?
מירי פרנקל-שור
לא, אין צורך.
יאיר דוידוביץ
יש לכם הזדמנות לעגן את הספורט במסגרת החוק, ואתם עוד פעם מחזירים את הספורט בנושא תקנות - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אני בעד שנגדיר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
יאיר, באמת שאלת תם. מה זה ירי ספורטיבי? אני לא מכיר, תסביר לי.
יאיר דוידוביץ
אני אסביר. התאחדות הקליעה בישראל אחראית על כל הירי הספורטיבי במדינת ישראל, כל ירי שהוא או אולימפי או לא אולימפי שבו מתחרים בתחרויות בארץ ובעולם.
היו"ר דוד אמסלם
זה 0.22?
יאיר דוידוביץ
0.22, 0.177 נשק אוויר, גם 9 מילימטר וגם רובה - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש ירי ספורטיבי 9 מילימטר?
יאיר דוידוביץ
אמת. ירי מעשי ב-9 מילימטר, וגם אקדח סטנדרטי 9 מילימטר ומעלה.
היו"ר דוד אמסלם
מה המשמעות? שיש אנשים שיש להם את כלי הנשק האלה והם באים למטווח? איך זה עובד?
יאיר דוידוביץ
אנחנו לא מדברים על אנשים שיש להם נשק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר על ספורטאים, שהם באגודות? איך זה עובד?
יאיר דוידוביץ
70% מהספורטאים, אין בידם נשק אישי. אגודות הספורט הן מפעל ראוי, הן נותנות הרשאות לספורטאים. על זה אני הולך לדבר מחר, מחר נדבר על זה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שהספורטאי נניח מגיע למועדון, ושם בעצם נותנים לו את הכלי.
יאיר דוידוביץ
כן.
רפאל עציון
והרשאה.
יאיר דוידוביץ
לא, במועדון הוא לא צריך הרשאה.
היו"ר דוד אמסלם
ומשם הוא הולך למטווח או שהמועדון נמצא במטווח?
יאיר דוידוביץ
זה מתחלק. אם הוא בא לאימון במועדון, הוא יורה במועדון עם הנשק במועדון.
היו"ר דוד אמסלם
במטווח. לא?
יאיר דוידוביץ
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם מטווח במועדון.
יאיר דוידוביץ
אין בעיה. כשצריך לצאת לתחרות, אז מגיע נושא ההרשאה שנדבר עליו מחר.
מירי פרנקל-שור
אבל הוא רשאי לירות בכל מטווח? אני צריכה את אנשי המשרד לביטחון פנים.
יאיר דוידוביץ
היום הוא לא רשאי כלום. זה בסמכותו של הממונה.
היו"ר דוד אמסלם
יאיר, אנחנו קצרים בזמן, אני רוצה להיות ממוקד. אתה אומר שהבן-אדם מגיע למועדון ובעצם המועדון נמצא בתוך מטווח, והוא מקבל את הכלי ומתאמן. עד עכשיו בסדר, או שאתה רוצה שינוי גם פה?
יאיר דוידוביץ
שוב אני אומר. כל מה אתה אומר עכשיו אין בחוק. זה הכול בינתיים בתקנות.
מירי פרנקל-שור
בהוראות קבע.
יאיר דוידוביץ
הצעתם פה סעיף יפה, בסעיף 7(א)(2)(5) – כלי נשק - - -
היו"ר דוד אמסלם
לאט-לאט. אני צריך פה כבר מחשב רק בשביל זה.
יסמין הרמן וייס
הוא מדבר על הנוסח המקורי.
ענת ברקו (הליכוד)
אתה מדבר על נוסח ישן.
מירי פרנקל-שור
תיקח את הנוסח החדש.
יאיר דוידוביץ
הנוסח החדש לא מדבר על ספורט.
רפאל עציון
אני רוצה להגיד, אנחנו באמת כבר תקופה ממושכת, ואנחנו מתקדמים, בהצעת חוק חדשה של כלי הירייה, אנחנו עובדים על המדוכה, זה ייקח עוד זמן - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא הבנתי. ומה זה?
רפאל עציון
- - אבל היא תשנה את כלל חוק היריה. אני חושב שהנושא הזה של ירי ספורטיבי הוא נושא כבד ורב-היבטים מדי מכדי לצמצם אותו כרגע לנישה הזאת של כניסה למטווחים.

ואנחנו בהחלט נותנים לכל מועדוני הספורט מקום של כבוד בחקיקה החדשה, כשבאמת החוק הקיים לא מספיק – אני מסכים שהוא לא מספיק מסדיר את הדבר הזה, לא מתייחס אליו מספיק – ובחוק החדש אנחנו נעשה את זה.

אני חושב שכרגע חבל לעשות את זה במסגרת המצומצמת יחסית של הצעת החוק של חברת הכנסת ברקו.
מירי פרנקל-שור
אבל רפאל, אני מתבססת על הוראות הקבע שלכם. בעמוד 4 להוראות הקבע יש לכם התייחסות – הנחיות בדבר כניסה למטווחים.
רפאל עציון
נכון.
מירי פרנקל-שור
בהתחלה מדובר על בעלי רישיונות ואחר כך כניסה לירי במטווח קליעה למי שאין ברשותו רישיון.
רפאל עציון
נכון.
מירי פרנקל-שור
זה הירי הספורטיבי, נכון?
מאיר רוט
לאו דווקא. לא, לא, תקראו לילד בשמו. זה חד וחלק. לא נותנים לאזרחים טובים להיכנס למטווח, לירות באקדחי המטווח. אנחנו מחזיקים במטווחים כלי נשק ברישיון.
היו"ר דוד אמסלם
לטובת מה?
מאיר רוט
לטובת ירי חופשי.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
מאיר רוט
כי אנשים רוצים לבוא, לירות - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? כל בן-אדם שרוצה לירות, אתה נותן לו לירות?
קריאות
- - -
מאיר רוט
ברשותכם, אני אסביר. אנחנו מחזיקים כלי נשק במטווח. באים שני סוגים של אנשים. באים אנשים שיש להם רישיון לנשק פרטי, ובא אדם שיש לו הרשאה לשאת נשק ארגוני.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
מאיר רוט
והוא מעוניין לירות באקדח רגיל, באחד מאקדחי המטווח, וזה מותר. מגיע איש צבא שיש לו הרשאה לשאת נשק, מותר גם כן.
היו"ר דוד אמסלם
והוא בא בלי הנשק שלו, הכוונה.
מאיר רוט
לא בנשק שלו.
היו"ר דוד אמסלם
נגיד שומר בחברת שמירה שלא בא עם הנשק שלו, ורוצה לירות.
מאיר רוט
נכון. הוא שוכר נשק שלנו ויורה בו במטווח, בפיקוח מדריך.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
ענת ברקו (הליכוד)
ובאיזה נשק הוא ישתמש בעת הצורך?
מאיר רוט
תרשי לי, גברתי, אנחנו אומרים שיש גם אזרחים הגונים וישרים, משרתים במילואים - -
היו"ר דוד אמסלם
הכול בסדר.
מאיר רוט
- - שגם הם רוצים אותו דבר, לבוא ולירות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
מאיר רוט
זה כל מה שאנחנו מבקשים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לחזור לספורטיבי. אני רוצה לקבל את ההצעה של רפאל.
יאיר דוידוביץ
אני מוכן להקל - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר, אנחנו מדברים רק על המטווח. אצלך זה קצת חורג מהעניין, הקטע הספורטיבי. אני מניח, מדובר על הרישיון שלו שהוא יוצא עם הנשק נגיד לתחרות אז הוא צריך לקבל הרשאה, וכו'. זה לא רק הירי במטווח.

אנחנו מדברים פה רק על הירי במטווח. לכן, אני חושב שהוא צודק במובן זה שאתה צריך לקבל מעטפת קצת יותר רחבה מאשר הקטע הספציפי הזה.
יאיר דוידוביץ
אני לא מקבל אותה.
רפאל עציון
נכון, אנחנו עובדים על זה.
יאיר דוידוביץ
אני מוכן להקל על המשרד לביטחון פנים, בתנאי שאני אשמע עכשיו פה בשולחן התחייבות שלא ניפגע בחוק הזה לעומת מה שהיה עד היום. שכל ספורטאי יוכל להשתמש בכלי הירייה במטווח, בתחרות, באימונים, כמו שהיה עד היום.
מירי פרנקל-שור
רפאל, יש לי אולי הצעה.
יאיר דוידוביץ
עם ההתחייבות הזאת – די לי, בשלב הזה.
מאיר רוט
יאיר אמר את שלו, אני אגיד את שלי.
יאיר דוידוביץ
מגיע לי לסיים את שלי.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. בואו נגמור את שלו, אחרי כן נעבור לשלך.
מירי פרנקל-שור
אני רוצה להבין, ואם אני מבינה אז אולי אפשר להתקדם. בסעיף 7, כאשר מדובר על כניסה לירי במטווח קליעה למי שאין ברשותו רישיון, אנחנו מדברים על הירי הספורטיבי. נכון?
יאיר דוידוביץ
לא.
יוסי מנשה
זה לא ירי ספורטיבי, זה ירי חוויתי למי שאין בידו רישיון, ויש הבדל בין ירי חוויתי לירי ספורטיבי.
מירי פרנקל-שור
הבנתי.
יוסי מנשה
מה שדיבר יאיר, הוא מדבר על ספורט כספורט במסגרת התאחדות הקליעה.
ענת ברקו (הליכוד)
תחרויות.
יאיר דוידוביץ
רשומים בהתאחדות הקליעה.
יוסי מנשה
ומה שמדבר מאיר – שהוא סוחר ומהתאחדות הסוחרים – הוא מדבר על ירי חוויתי.
מירי פרנקל-שור
כן, אבל מה מדבר - - -
יוסי מנשה
יאיר מדבר על ספורטאים, זה שני דברים שונים לגמרי.
יאיר דוידוביץ
ספורטאים שרשומים בהתאחדות הקליעה בישראל.
מירי פרנקל-שור
החלק הזה של אקדח אוויר, רובה אוויר, רובה זעיר, רובה כדורים - - -
יוסי מנשה
זה ירי חוויתי.
מירי פרנקל-שור
אז איפה מוסדר הנושא של ירי ספורטיבי אצלכם בהנחיות?
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את החוק. בהנחיות שלכם.
יאיר דוידוביץ
בסעיף 5, כל כלי הנשק, בהתייעצות עם שר - - -
רפאל עציון
לא, לא בחוק.
יוסי מנשה
היום, בהוראות הקבע יש שם גם לגבי ספורט.
היו"ר דוד אמסלם
באיזה סעיף?
יוסי מנשה
בהוראות הקבע יש כאן סעיף לנושא ספורט שהוא מדבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. יש לי רעיון. אני רוצה להתקדם, אני אגיד גם מדוע. היות וזה הכנה לקריאה ראשונה - - -
יוסי מנשה
הנה, לגבי ספורט, סעיף 9 – הנחיות בדבר כניסה למטווחים – זה נכנס בתוך הגבלת גיל, אבל הוא מדבר לגבי ספורטאים, שזה 9(ב), יש כאן הוראות בדבר ספורטאים. כל הסעיף הזה – ספורטאים – הוא מסודר, מעוגן וזה מה שמדבר יאיר.
רפאל עציון
בחקיקה הראשית.
יוסי מנשה
והוא רוצה להשאיר את הדבר הזה במקומו. סך הכול המטרה היא לשמר את הספורט.
היו"ר דוד אמסלם
זה בחקיקה ראשית?
מירי פרנקל-שור
זה הוראות הקבע.
רפאל עציון
יש היום בחקיקה ראשית, אגב הגבלת הגיל, יש סעיף שעניינו הגבלת גיל של כניסה למטווחים, לא של רישיונות. ובאמת כמו שיוסי אומר נכון, זה סעיף 7א1 רבתי לחוק כלי יריה הראשי, ושם באמת מוסדרת כניסה של ספורטאים החל מגיל עשר ומעלה.
יסמין הרמן וייס
נדון על זה מחר.
רפאל עציון
לצורך אימוני ספורט ומועדוני ספורט.
היו"ר דוד אמסלם
איזה דיון יש מחר?
קריאה
על הגבלת גיל.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. שמע מה אני מרגיש. רפי, תראה מה אני מציע. אני מרגיש שהסיפור לא סגור. זאת אומרת, אתם לא שמעתם לא את יאיר וגם לא את מאיר, ואני מרגיש שהעסק פה – יותר מדי סעיפים, פה, שם – ולא התכוונתי לעשות את זה כאן.

מה שאני מציע זה כך. כרגע זה קריאה ראשונה. אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה, ואני לא אמשיך בקריאה השנייה והשלישית עד שלא תלטשו את זה עם חברת הכנסת ברקו, תזמינו כמובן גם את מירי או את עידו, ותזמינו את הקליינטים. תשבו, תלטשו את הכול כדי להביא לנו נוסח אחד, כדי שאנחנו לא נבוא ונתווכח האם שם זה סעיף 7 רבתי – רק בשביל ה"רבתי" שלכם אני צריך כבר שני מילונים, רק פה אני לא מבין – 7ב(א), (ב), (ג), עם המון סעיפים.
מירי פרנקל-שור
זה אין מה לעשות. זה אנחנו.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. לכן אני לא רוצה להיכנס לכל הפלפולים האלה. אני מבקש שתביאו לנו משהו סגור, שכל האנשים מסונכרנים סביב הנושא הזה.

ואני מקבל את מה שאתה אומר, בגדול, שעל הדרך "כולה" מדובר על המטווח. "על הדרך" לא באים עם כל הנושא של ההסדרה של הרישיונות, זה סיפור אחר. אתה אומר, אתם רוצים להוביל שם חקיקה ראשית וזה סיפור מורכב יותר, אתה צודק.

היות וחברת הכנסת ברקו התכוונה כרגע רק למטווח, אז בוא נישאר שם, לא נפרוס את זה כי האויב של הטוב זה הטוב מאוד. אם נפרוס את זה, לא יהיה כלום. בבקשה.
רעות בינג
יש לי הערה קטנה. רעות בינג, משרד המשפטים. אנחנו מבקשים להוסיף לסעיף קטן (ב), ב-7ב רבתי.
היו"ר דוד אמסלם
7ב, סעיף קטן (ב).
רעות בינג
נבקש להוסיף את התכלית – לשם שמירה על בטיחות במטווחים, כדי להבנות את שיקול הדעת של הרשות המוסמכת לקבוע הוראות. בגלל היבטים של חופש עיסוק לקבוע הוראות שהתכלית היא לשם שמירה על בטיחות במטווחים.
מירי פרנקל-שור
בסדר. או בכותרת או בהנחיה בפתיח של סעיף 7ב.
היו"ר דוד אמסלם
זה צריך להיות 7ב(א) לדעתי.
מירי פרנקל-שור
יכול להיות. אנחנו נבחן האם לכאן או לכאן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
ענת ברקו (הליכוד)
לשם שמירה על?
היו"ר דוד אמסלם
על בטיחות.
רעות בינג
ב-7ב(ב), ההבחנה בין בעלי רישיונות למי שאינם בעלי רישיונות היא ברורה ויחסית מובנת, אבל מכיוון שיש כאן גם הוראות שמתייחסות לתייר חוץ, חשבנו שהמקום הוא ב-7ב(ב), שוב פעם בגלל היבטים של חופש עיסוק.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. בסדר. בואו נמשיך את ההקראה, עידו.
עידו בן יצחק
"(ג) הנמצא במטווח קליעה יקיים בו את הוראות הקבע שהוצאו על ידי הרשות המוסמכת ושהוצגו בכניסה

למטווח במקום הנראה לעין, וכן את ההוראות שניתנו על פיהן;

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), במטווחי הקליעה של צבא-הגנה לישראל או של משטרת

ישראל ינהג כל הנמצא בהם, לפי הפקודות שהוציא הצבא או המשטרה לענין זה, ושהוצגו כאמור בסעיף

קטן (ב), ולפי ההוראות שניתנו על פיהן.

(ה) הוראות הקבע שניתנו לפי סעיף זה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים."
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, לפני שאנחנו נביא את זה להצבעה כפי שאמרתי, אני מבקש שמי שירכז את העבודה, את מה שדיברתי, זה מירי ועידו. שבועיים מספיק לכם? שלושה שבועות?
מירי פרנקל-שור
שלושה שבועות.
היו"ר דוד אמסלם
שלושה שבועות. עד אז היא תזמן את החבר'ה מהמשרד לביטחון פנים.
יאיר דוידוביץ
אם אפשר השבוע. אני נוסע בשבת לחוץ-לארץ לשלושה שבועות לתחרויות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנוציא יומנים עכשיו?
יאיר דוידוביץ
מחר, אם אפשר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע. אחרי כן תדבר עם מירי. זה שאתה נוסע לחוץ-לארץ עכשיו, מזל שאתה לא נוסע עוד שעתיים, עכשיו היינו צריכים לעזוב את הכול.
יאיר דוידוביץ
אני נוסע בשם המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. דרך אגב, לא חשבתי לרגע שזה לא בשם המדינה, אבל תשבו אחרי כן. אנחנו נותנים את התקרה שלושה שבועות, מבחינתי אני אכנס את הוועדה בעוד כחודש או שלושה שבועות.
יאיר דוידוביץ
אפשר מחר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מכנס את הוועדה. אמרתי, מירי תעשה עבודת מטה, היא תזמין את היועץ המשפטי של הבט"פ, את רפי, את יוסי, גם אותך יאיר ואת מאיר, כל האנשים שקשורים לעניין הזה של הירייה בכל זווית שהיא, תלטשו את העניין ותביאו לנו את זה מסודר בעוד שלושה שבועות ואז אני אקבע מועד חדש.

אנחנו נצביע על זה עכשיו, נעביר את זה קודם כול בהכנה לקריאה ראשונה. אנחנו מביאים את זה להצבעה, אכרם. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק כלי היריה (תיקון - כניסה למטווחים), התשע"ה- 2015, נתקבלה בקריאה ראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
אין נמנעים. שלושתנו בעד.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים