ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/03/2016

עתיד בית הספר התיכון "רבין" בקרית ים, עתיד ביה"ס "רבין" בקריית ים.

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 180

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ט באדר ב התשע"ו (29 במרץ 2016), שעה 11:30
סדר היום
1. עתיד ביה"ס "רבין"" בקריית ים, של חה"כ בן ראובן איל

2. עתיד בית הספר התיכון "רבין" בקרית ים, של חה"כ חסון אכרם
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מיקי זוהר מכלוף

נורית קורן
חברי הכנסת
אייל בן ראובן

אכרם חסון

יוסי יונה

סופה לנדבר

רויטל סוויד

נורית קורן

איציק שמולי
מוזמנים
פארס טוויל - מנהל אגף א' רישוי, המחוז החרדי, משרד החינוך

זלי מרון - מפקח בית הספר ע"ש "רבין", מחוז חיפה, משרד החינוך

עו"ד אילן שי - עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד החינוך

עו"ד מירב אמיר - לשכה משפטית, משרד הפנים

דוד אבן צור - ראש עירית קריית ים

יניב שנקר - מנכ"ל עיריית קריית ים

גלית גרינברג - מנהלת אגף החינוך, עירית קריית ים

נתי זילברמן - דובר עירית קריית ים

עו"ד אלון סיסו - חבר מועצת העיר, יו"ר ועדת מכרזים, קריית ים

רן ארז - יו"ר הנהלת ארגון המורים העל-יסודיים

נורית ולנסי - חברת הנהלה, ארגון המורים העל-יסודיים

עו"ד סיגל פעיל - נציגה משפטית של ארגון המורים העל-יסודיים

רפי הררי - הסתדרות המורים, מחוז חיפה והמרכז

אבי גנון - מנכ"ל "קדימה מדע"

אוסנת חודידה - יו"ר ועד מוסדי, בית הספר ע"ש "רבין"

סבטלנה דדייב - חברת ועד מוסדי, בית הספר ע"ש "רבין"

אסנת מילגרום - חברת ועד מוסדי, בית הספר ע"ש "רבין"

אריאל סטניסלבסקי - חבר ועד מוסדי, בית הספר ע"ש "רבין"

אסתר עזריאל - חברת ועד מוסדי, בית הספר ע"ש "רבין"

רונית שטיינהרט - חברת ועד מוסדי, בית הספר ע"ש "רבין"

דליה בלומנפלד - פעילה חברתית, קרית ים

ורד סיסו - תושבת קרית ים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר המתרגמים

עתיד ביה"ס "רבין" בקריית ים.

עתיד בית הספר התיכון "רבין" בקרית ים
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' התשע"ו. הנושא על סדר היום הוא הצעות לסדר של חבר הכנסת איל בן ראובן "עתיד בית הספר התיכון "רבין" בקרית ים" ושל חבר הכנסת אכרם חסון, "עתיד בית הספר "רבין" בקרית ים". אתם יודעים, כשאומרים "עתיד בית הספר" נכנסות כל החרדות, אבל כל עוד מדובר בעתיד בית ספר אני שמח שיש חרדה לעתיד. יש כאלה שחרדים לדברים אחרים אבל חינוך ילדי ישראל הוא דבר חשוב.

ספרו לנו חברי הכנסת מה קרה, מה קורה בבית הספר "רבין" בקרית ים?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני אפתח. אני רוצה לתת איזושהי פתיחה בשביל לשים את הדברים בקונוטציה הנכונה. בוקר טוב אדוני היושב ראש, לכל הנכבדים פה, אנחנו בעצם דנים היום בקשר או בקשרים, שבין עירית קריית ים לבין רשת "קדימה מדע", שהיא שלוחה של "אורט העולמי" וזכתה במכרז של ניהול בית הספר המקיף "רבין", שהוא בעצם בתהליכי איחוד, או מתאחד עם בית ספר "רודמן" בקרית ים.

אני ביקשתי את הדיון הזה לאור מספר נקודות שמעוררות שאלות שעלו, שהייתי רוצה שנלבן אותן כאן במסגרת הועדה, נקבל עליהן את התשובות ונחשוב מה אנחנו עושים.

כבר בפתח הדברים שלי חשוב לי להדגיש, שמה שחשוב לי – זה קשור למה שאתה אמרת בפתיחה ואלה הדברים הבאים. האחד הוא תלמידי בית הספר, שניים, הוא מורי בית הספר ושלש, הוא רמת ואיכות הלמידה בבית הספר ולאורך זמן, וכן הבנת התהליכים של הקשר שבין עירית קריית ים לבין רשת "קדימה מדע" שבפועל, במכרז בו זכתה "קדימה מדע", לאחרונה, היא בפועל הייתה בסופו של דבר מתמודד יחיד, בעצם אף אחד לא עמד לא מולה במכרז עצמו.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר ואני לא מפספס שום דבר - - - היה לי דיון על לקויות למידה פה, אחת הלקויות שלי היא שאני לא מפספס כלום. "קדימה מדע", "אורט ישראל", "אורט עולמי", קריית ים ומתמודד יחיד, מעורר שאלות, לא?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
תיכף אני אגיע ואשים בדיוק את השאלות. חשוב לי רק לומר פה, לכל הנוכחים פה, שכל מיני, כבוד היושב ראש, תחקירים או כל מיני דברים שפורסמו מאז היוודע דבר הדיון הזה, ברדיו ובעיתונות המקומית ראיתי איזו כתבה, חשוב לי לומר, אני, שהגשתי את הדיון הזה, לא שׁם, אני סירבתי להתייחס לכל מיני בקשות, "תגיד כך" ו"תגיד אחרת", אני סירבתי להתייחס אלא בוועדה המכובדת הזאת כאן לצורך העניין. וכאן אני בעצם מבקש התייחסות של הנוכחים פה לנקודות הבאות.

אחת, הבטחת זכויותיהם של המורים המועסקים בבית הספר היום ולעתיד. הנקודה השנייה שחשובה לי היא ליבון, כדי להבין, להסביר לנו את ההתייחסות ואת בחינת מהלך הזכייה במכרז של "קדימה מדע" לניהול בית הספר וללא מתחרים. הדבר השלישי, אני מבקש התייחסות לניסיון של "קדימה מדע" בניהול בתי ספר ומוסדות חינוך בכלל, ברמה הזאת שזה לצורך העניין בית ספר תיכון, ואת ההתייחסות של חברת "קדימה מדע" ככלל לניסיון שלה בניהול של דברים שכאלה או נושאים שכאלה. אני מבקש התייחסות לנושא שיתוף של העיריה – את המורים ואת ההורים, בכל תהליך העברת הבעלות כי מן הסתם הם מאוד מודאגים מכל התהליך הזה שקרה.

כמה עובדות קצרות, עובדות שנדמה לי שאי אפשר להתווכח עליהן, אלא אלה העובדות שחשוב לשים אותן כבסיס. האחת, נקודת זכות, אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקריית ים כפי שאני הבנתי, בשנים האחרונות, עלה לקרוב ל -70%, עלה בסך הכול, יכול להיות שזה יותר אבל זה נראה בסדר - - -
קריאה
שמונים ומשהו.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
שמונים ומשהו. ישנם קשרים חמים וזה גם חיובי, בין חברת "קדימה מדע" לעירית קריית ים, שעד 2013 עומד בראשה עורך דין שמואל סיסו, מתקיימים הסכמים טובים בסך הכול, שעניינם תרומות למערכת החינוך של קריית ים, על ידי "אורט העולמי", "קדימה מדע", לפני 2013, בסכומים של עשרות מיליונים, שתכליתם היא הקמת מעבדות משוכללות, פארק מדע, מגרשי ספורט, בסך הכול דברים חיוביים. באוקטובר 2013 - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מוכן להריץ את זה לעוד רשויות. "אורט עולמי" פה?
דוד אבן צור
גם אני, כן, כן, עושים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
"קדימה מדע" - - - חברת בת, אל תתיימר, האם אתה יודע מהי "אורט עולמית" היום? איזו קרן יש לה? אני מוכן להציע להם פרס ישראל רק שכמה רשויות גם היו רוצות. בבקשה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
או.קיי. עובדה נוספת, באוקטובר 2013, לפני הבחירות לעירייה, מר סיסו ראש העיר, שהיה ראש העיר, פורש מתפקידו, מהתמודדות, הוא מתמנה למנכ"ל "אורט העולמי", יושב היום בלונדון אם אני מבין נכון, כש"קדימה מדע" היא כאמור שלוחה של "אורט העולמי" בישראל.

ראש העיר החדש, מר דוד אבן צור, נמצא פה אתנו, בהחלט פועל לרפורמות ושיפור מערך החינוך בעיר. אחד השינויים שמתקיים הוא איחוד בתי הספר התיכוניים "רבין" ו"רודמן" לבית ספר אחד, במבנה אחד, מבנה בית ספר "רבין". צריך לומר שהסוגיה הזאת מעלה לא מעט בעיות, הגודל, חוסר בכיתות לימוד, חדר מורים יחסית קטן, שלא מאפשר את כל מה שאנחנו רוצים ברפורמת – "עוז ותמורה" קוראים לה, נכון? שלכל מורה יש מרחב פעולה משלו וכו' וכו' אז התנאים האלה לא נמצאים בשלב הזה ולא עומדים לזכות ובית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
ולסיכום.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
כמעט לסיכום. לפני שנתיים, בעצם, מתקיים ניסיון ראשון של העברת הבעלות מהעירייה ל"קדימה מדע", באמצעות החלטת מועצת העיר או להבנתי, מה שנקרא ספק יחיד, בצורה כזאת או אחרת, המהלך מבוטל על ידי משרד הפנים עקב כשלים כאלה ואחרים. לפני שנה מוצא מכרז שנדון בוועדת המכרזים אבל, בעצם הוא לא מספק את הקשרים שהיו לפני 2013, בין העיריה לבין "קדימה מדע", ולכן גם המכרז הזה בעצם מבוטל ואנחנו מגיעים למכרז הנוכחי, שבתוצאה שלו, בסופו של דבר, "קדימה מדע" זוכה ושוב, אין מולה מתחרים. עוד, נדמה לי, ארבעה גורמים נוספים קונים את המכרז אבל זזים הצידה ולא מתמודדים. בסופו של דבר, "קדימה מדע" זוכה. בתוצאה, בסופו של דבר, ארגון המורים, ועד המורים של בית הספר, ועד ההורים, כולם מודאגים מהמהלך והמשמעות שלו ומכאן הטעם והחשיבות של הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שנפתח את הדיון, חבר הכנסת המציע השני, חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה, אם יש לך להוסיף.
אכרם חסון (כולנו)
תודה רבה. אדוני היושב ראש, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המכובדים שהגיעו ואני מודה לידידי בן ראובן על הדיון החשוב הזה. קודם כל, למען הסר ספק, אני לא תושב קריית ים ואין לי שום אינטרס אישי שם. אני לא שייך לשום רשת אבל, אני, כראש עיר לשעבר, שהתעסק עם זה שהחליפו רשת אצלנו, קודם כל התוצאות נפלו, מערכת החינוך כמעט קרסה, כל ההבטחות נשארו על הנייר - - -
דוד אבן צור
אצלנו לא מחליפים.
אכרם חסון (כולנו)
לא משנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
דוד אבן צור, אני תיכף - - -
קריאה
היא נבדקה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מאחר ואתה פעם ראשונה אצלי, רגע, סליחה, חבר הכנסת, אין כאן קריאות ביניים, זו ועדת חינוך, תרבות וספורט.
אכרם חסון (כולנו)
אני מכבד את ראש העיר. אני הייתי ראש עיר לפניך, אני גם קיבלתי פרס חינוך, היחיד מבין המיעוטים בארץ, כראש עיר. אני רוצה להגיד לך כמה דברים שמדאיגים אותנו. אני גם דיברתי עם חלק מן ההורים, שמדאיג אותם נושא הילדים שלהם ועתידם. חוסר הניסיון בניהול, שהוא רלבנטי לניהול בית ספר תיכון גדול בארץ, שאין לרשת הזאת, צריך להדליק מנורה אדומה קודם כל, אי אפשר להשאיר את הילדים עם ניהול בית ספר שלא היה לו ניסיון כי זה יכול לפגוע בהם.

מצד שני, אדוני היושב ראש, מדובר בחוזה שיתחיל ב 1.9.2016 ויסתיים ב 1.9.2018, ישנם שם יותר ממאה מורים, יש אפשרות לרשת לפטר את המורים בסוף השנתיים ולהחזיר את הניהול לעירייה. גם כאן יש פגיעה במורים. יכול להיות, כפי שאמרנו, שהתוצאות בקריית ים הן תוצאות טובות מאוד, אז מדוע משנים או מחליפים רשת? ומדוע באים להחליף, אולי אחרי זה הם רוצים להחליף מורים? כך שגם הסעיף הזה מבחינתנו הוא סעיף מוזר, מדוע צריך לעשות את הדבר הזה? כתוב בסעיף 3.3.5 "התנאים אשר יהיו נקובים ברשימת פרטי העובדים, לא יחייבו את המפעיל והעסקת העובדים תיעשה כמקובל אצל המפעיל", כך שיכול להיות שנמצא אנשים ברחוב מחר, ואנשים יפוטרו.

אנחנו לא רואים כאן שיש מהלך שהוא לייעל המערכת, או שמצב הבגרות הוא נחות ואז, לכן בא ראש העיר או הצוות שלו ורוצה לייעל את המערכת בצדק ורוצה לקדם ואנחנו תומכים בו, כי כאן הנושא הוא הפוך, אנחנו באים מלמעלה, אני לא יודע אם נוכל להעלות את ה-70% האלה, יכול להיות שלפי התנאים האלה שקראנו כמובן וקיבלנו, אנחנו לא היינו בבית הספר ובדקנו ולא היינו בעירייה ובדקנו אבל, קיבלנו את הנתונים האמיתיים שנתנו לנו. לכן, לפי דעתי, זה חוזה שלא דואג לזכויות העובדים והסעיפים הם התעלמות מן הזכויות שצברו המורים בשנות עבודתם בבית הספר, ותאר לעצמך שמורה שמועסק עשר או חמש עשרה שנה מחר הוא מפוטר בלי תנאים.

כפי שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו מדברים על עתיד בנינו, עתיד התלמידים האלה ואני חושב שצריך לתת את הדעת על הנקודה הזאת. אני מתנצל שאני חייב ללכת להצביע בוועדת הכלכלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
נשמור על האינטרסים שלך.
אכרם חסון (כולנו)
אני חוזר, כי יש לי שלש ועדות היום. ברשותך.
היו"ר יעקב מרגי
אחרון המציעים חבר הכנסת פרופ' יוסי יונה ומיד לאחר מכן, נפתח דיון, נשמע את ראש העיר, את רן ארז, אם יש לנו נציגי התלמידים אני אשמח לשמוע אותם כאן ולאחר מכן, כל מי שנרשם לדיון, יש עוד אנשים שנרשמו. בבקשה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש. בוקר טוב לכולם. ראו, העיקרון שאני רואה אותו כראוי לעשות שינויים מערכתיים הוא - - - זאת אומרת, השינוי הוא ראוי אם יש מה לתקן ואז, העיקרון אומר: אם זה עובד למה לתקן?
קריאה
למה לקלקל?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל לפחות למה לתקן. אם זה עובד אז למה לתקן. המימצאים שהציג כאן חברי איל בן ראובן, ואני לא מצוי בנושא הזה אבל, חברי איל ביקש שאני אבוא ואשתתף בדיון - - -
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
כאיש חינוך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ולכן, אני חושב שבהמשך הדיון – כהנחיה לנציגים של "קדימה מדע" או של הרשות עצמה, זה לבוא ולומר מהם הנימוקים שהינחו אותה כדי להעביר את בתי הספר לרשת "קדימה מדע". זה מחייב. האם יש איזשהו משהו הַעֲרכתי שכזה, שמישהו יבוא ויאמר: תראו, מערכת החינוך בקריית ים הגיעה ל-70%, אנחנו שואפים שהיא תהיה 95%, ובדקנו ונברנו וחקרנו והגענו למסקנה שהדרך להגיע ל-90% היא רק על ידי העברת בתי הספר לרשת חינוך כזו או אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, בקזחסטן ובעוד כמה מדינות בבחינות מביאים 90%, 95%.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יפה, אז יכול להיות שזה מקור ההשראה. נברך על קזחסטאן כמודל חיקוי. בסדר. אז זו אם כן, הערה אחת שאני מעיר, כאיזושהי הנחיה ובקשה מכם לנמק, כמו במערכון שבטלוויזיה "תן נימוק, תן נימוק", אז אתם מתבקשים לתת נימוקים.

דבר נוסף שאני רוצה לומר, ופה, אנשים שמכירים את פועלי ואת עבודתי בתחום הזה יודעים שיש לי רתיעה בסיסית מכל הנושא של מיקור חוץ של שירותים חברתיים, משום שאני חושב שחינוך זה עניין של רשויות של המדינה או של רשויות מקומיות ואין להעביר, אלא במקרים שבהם באמת יש צורך, כשמראים לנו באותות ובמופתים שהדבר הוא הכרחי.

מה גם שכמו שאמר איל בן ראובן חברי, אני מאוד חרד למעמדם של המורים וסליחה, "קדימה מדע", יש לנו גם את הטענות שבאות מן התחום של תלמידים חולים, ששם אנחנו מקבלים, אני יודע, אתה מניד את ראשך אבל בידי יש כמאה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה דיון אחר, אני לא רוצה לפתוח עוד דיון. זו זכיינות אחרת, כלל-ארצית, לא כאן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
רק אומר שהולכות ונערמות תלונות. והדבר הוא גם מהותי. באיזה מובן? בשעה שאני מנהל איזושהי מערכת והיא פועלת על פי העיקרון של משק - - - סגור, אז אני בבעיה משום שהאינטרס העסקי המון פעמים – לא חייב אבל קורה כך, המון פעמים האינטרס העיסקי גובר על האינטרס הפדגוגי, אנחנו רואים את זה בהמון מערכות ולכן באמת, "על מה הנביא בוכה", אנחנו רואים שזה קורה שוב ושוב בהמון תחומים של חינוך בחברה הישראלית, שהאינטרס - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הסעיף שאכרם הקריא, שאין הרשת מתחייבת לשמר את מעמדם ואת זכויותיהם של העובדים, הוא – אם זה כך, אז הוא ראייה הייתי אומר, יש פה ראייה בעייתית, לשם מה אנחנו הולכים להקים איזושהי רשת שמעייניה הם בעיקר עסקיים כלכליים ואילו שלנו הם פדגוגיים?
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ולכן אני מציג את זה, אדוני היושב ראש, משפט ואני מסיים, מציג את זה כאתגר שאני מציג אותו בפניכם ואבקש שתתמודדו אתו כאן ובכלל. תודה אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לאורחים, לטובת הנושא, שמעתם את ההצגה של הדברים באופן חד צדדי ואנחנו בכוונה מחדדים את הרגישויות ואת החרדות. עכשיו האתגר הוא לפתחכם. אני רוצה לשמוע את ראש העיר, כפי שאמרתי, תן לנו רקע, מה קרה, למה, איך, נעשה תקין, לא תקין, לפי הנחיות, למה נולד הצורך בכלל ולאחר מכן לשמוע את משרד החינוך או שאת משרד החינוך הייתי משאיר ליותר מאוחר ולשמוע את רן ארז, בהיבט של כוחות ההוראה מה עתידם, מהי ההגנה שמובטחת להם.

לי חשוב לומר, תקשיבו, כל הסוגיה הזו של הפרטה, של מיקור חוץ, רשתות שמפעילות, הרציונל היה שמדינת ישראל מספקת שירותי חינוך, שהרשות המקומית היא רשות חינוך על פי חוק והיא צריכה להפעיל. עכשיו הפכנו להיות כלי שלישי במושגים הלכתיים. כלי ראשון היה משרד החינוך, העברנו את זה בחרדת קודש לרשויות המקומיות, זה כלי שני אבל אמרנו: עדיין גוף שלטוני, עכשיו אנחנו מעבירים שוב. אני תוהה, זו לא הרשות הראשונה, רשתות חינוך כבר עובדות ומפעילות בהרבה רשויות ואני אומר לכם, התחושה הייתה לי, הייתה לי התחושה, שזה נעשה באיזה חלל, באיזה ואקום של אי הסדרה, כמו חופש פעולה מוחלט לראשי רשויות לעשות כבתוך שלהם, זו התחושה שעולה בהרבה מקומות. בשבוע שעבר קיימנו דיון על פרדס חנה, אנחנו יכולים להעיר לראש העיר, חיים געש, על הכוונות שלו, אבל מוקנית לו הזכות, אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל. "כי הכול מעשה ידיו" – את זה אמרו על אחד למעלה אבל, זה משהו שצריך הסדרה, טעון הסדרה.

סוגיית המיכרוז, אני רוצה לומר לכם, מפנים את תשומת לבי, אני יכול לומר שעשרות רשויות מקומיות כבר עושות זאת באמצעות רשתות. משרד החינוך מצא לנכון רק בחודש מרץ להוציא הודעה עם חוזר, לרשויות, שפחות או יותר מסדירה את סוגיית המיכרוז וההפרטה, נקרא לזה איך שאתם רוצים אבל, אני אומר לכם, רבותי, אם אני הולך להכניס את המכונית שלי למוסך, כשאני לא מכיר את בעל המוסך והוא לא מוסך מורשה, מה אני שואל אותו: תגיד לי, אתה מכיר את הרכב הזה? יש לך ניסיון בתיקון מכוניות? ולפי מה שהוא יגיד לי, אם הוא אומר: יש לי ניסיון – מכניס, אם: אין לי ניסיון אז אני לא מכיר אדם נורמאלי שייתן לו את הרכב לטפל בו והנה, יוצאת הסדרה של משרד החינוך, כפי שאמרתי, רק בחודש מרץ 2016 ואחד הסעיפים הוא, תקשיבו: "במכרז להפעלת מוסד חינוך.... המציע הפעיל ... לפחות שני מוסדות חינוך, בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שניהם יחד... בשנה האחרונה לכל הפחות חמש מאות תלמידים או לחילופין, הפעיל במהלך שלש שנות הלימודים האחרונות תכנית חינוכית אחת... בהיקף שהעסיק מדי שנה לפחות שלושים אנשי צוות ולכל הפחות חמש מאות תלמידים בכל רשות".

רבותי, אני אומר לכם, תקשיבו, אני לא קראתי את כל החוזה, אומר את זה בגילוי נאות, זה מונח לפתחי עכשיו. אני רוצה לשמוע את משרד החינוך, איזו עבודת מטה נעשתה כאן ולמה הניסיון פה שנדרש הוא מזערי כמעט? רשת יכולה להתמודד כמעט בכל הארץ. אני לא הייתי רוצה לומר שהייתי מעדיף לשים בתנאי הסף האלה את צמרת משרד החינוך במדינת ישראל אבל זה הניסיון שהייתי רוצה שיהיה להם. אנחנו מדברים על כך שגוף עם מינימום ניסיון מזערי יכול להתמודד היום בכל רשות מקומית, גדולה כקטנה. אלה שאלות, אני אשמח לקבל תשובות. אדוני ראש העיר, בבקשה.
דוד אבן צור
תודה. שמי אבן צור דוד, אני מכהן כחבר מועצת עיר בקריית ים שלושים שנה. ברצף. בשנת 2013 נבחרתי על ידי תושבי קריית ים להיות ראש העיר של קריית ים, נכנסתי לתפקידי, דבר ראשון שעשיתי, קיבלתי את הודעת משרד הפנים שהם מקטינים את מענק האיזון מ-34 ל-31 מיליון שקלים. כידוע, קריית ים, אין לה הכנסות ממסחר, מתעסוקה - - - צפיפות האוכלוסין בשטח כה קטן שאין בו מרכזים מסחריים, אין לה ארנונה מסחרית ולכן, משרד הפנים נותן מענק איזון מדי שנה. בשנת 2013 העניק 34 מיליון מענק איזון ובשנת 2014, כשאני נכנסתי לתפקיד – כי אני נכנסתי בסוף 2013, מתגלה לי שאני מקבל 31 מיליון בלבד, 3 מיליון פחות, כאשר גירעון היה ב-2013 וקריית ים סיימה בגירעון של 8 מיליון שקל. עכשיו הקטינו לי עוד שלושה מיליון ואני צריך להתמודד. אני פותח את ספר התקציבים ואני מנסה לבדוק איפה אני צריך לחסוך בכספים. אני רואה, לתדהמתי, שיש לי שלושה תיכונים בקריית ים, עם 45,000 תושבים, כששכניי, מוצקין, ביאליק וקריית אתא, יש להם תיכון אחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה תלמידים בכל תיכון?
דוד אבן צור
שלש מאות. שלש מאות תלמידים, לא מדבר על חטיבות ביניים שהן מצורפות אליהם, רק על התיכון, י', י"א, י"ב, על זה מדובר. דבר ראשון שעשיתי, איחוד בתי הספר התיכוניים, לאחד אותם, להפוך אותם לבית ספר אחד, אני חוסך גם למשרד החינוך וגם לקריית ים, לעירייה. לא שני מנכלים - - -
היו"ר יעקב מרגי
באותו מתחם?
דוד אבן צור
לא. הם היו שלושה מתחמים, אני אמרתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
בניהול.
דוד אבן צור
בניהול. אבל יש אחד דתי, "לוינסון", שהוא בית ספר דתי והוא גם נותן שירותים לאיזור, כי כל דתי מקרית מוצקין או מקרית ביאליק בא ללמוד אצלי, כדי לא לעשות שלושה תיכונים, ובכל זאת, יש לי שלושה תיכונים. איחדתי, קודם כל, את שני החילוניים, לתיכון אחד. דבר ראשון שעשיתי כדי לחסוך בהוצאות.

דבר שני, בדקתי את הנושא, במהלך השנה, איך אני יכול להתייעל. קיבלתי הצעות מחברות שונות, לא רשתות, חברות, שבאות, של רואי חשבון, "אתה לא יודע לגבות ממשרד החינוך כסף לתיכון שלך. בוא תיתן לי עשרים שלושים אחוז, אני גובה לך ממה שאתה מקבל עכשיו, אני מוסיף לך עוד מיליון שקל". אתה בטוח?
היו"ר יעקב מרגי
מה, יש 'מאכערים' כאלה?
דוד אבן צור
תקשיב. לוקח את המנכלים, המנכל יושב פה, אני אומר לו: תשמע, יש אנשים שיודעים לגבות ממשרד החינוך, מה זה, עירית קריית ים, לא יודעת לגבות? חבל שחבר הכנסת אכרם חסון - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו כאן, לא משנה, בלי 'חבל', אין זמן.
דוד אבן צור
הוא אמר שכאילו העברנו מרשת לרשת ולא, העיריה ניהלה. עכשיו אני אגלה לכם סוד קטן. עירית קריית ים אין לה אנשים בפדגוגיה שניהלו את התיכונים, לא עזרו במיל אחד בנושא חינוכי אלא עזרו בהעברת כספים למורים. מה שמנכל בית הספר אומר: אלה המגמות שלנו, אנחנו עושים.
היו"ר יעקב מרגי
מה, אין לך מנהל?
דוד אבן צור
הכול כלכלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבן צור.
דוד אבן צור
יש מנהלת אגף חינוך, בבקשה, היא נמצאת פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא מקצועית?
דוד אבן צור
בטח, אבל האם היא קובעת את הסדר, מה מלמדים, את התוכן, מה מלמדים, האם היא קובעת את נושא החינוך –לא. באף עירייה, דרך אגב - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא מתכננת את משאבי החינוך.
דוד אבן צור
יפה. תיכנון כן. כספִּי הכול. ענין כספי. מה זה מתכננת? זאת אומרת, שאם נרשמו לחמש מגמות ובמגמה אחת יש לי רק שנים עשר ילדים, אז סוגרים את המגמה, היא דואגת, כדי שהעירייה לא תיכנס לגירעונות, סוגרת את המגמה. זה הכול. אני מגלה לכם סוד, תאמינו, תבדקו את זה בכל רשות. אתם חושבים שכשלקחו את "אורט ישראל" או את "עמל", הם קבעו בפדגוגיה מה יהיה? הכול ענין כלכלי, לכל הרשתות. כלכלי. בודקים פר שקל, איפה חוסכים ואיפה עושים - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל אבן צור - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, יוסי, יוסי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יש לי שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, יוסי, יוסי, יוסי, לא, לא, אנחנו נחמיץ, סליחה, תאפשר לו, הוא אומר את הדברים באותנטיות, הוא מציג אותם, אני רוצה התמודדות של משרד החינוך והשלטון המקומי אם נמצא כאן גם כן, אני רוצה לשמוע התמודדות, כולל - - -
דוד אבן צור
ראש העיר שמואל סיסו שלפניי - - -
היו"ר יעקב מרגי
ארגוני המורים, כולל "קדימה מדע", אני רוצה לשמוע.
דוד אבן צור
אני אספר את השתלשלות העניינים, הגיעה "אורט העולמית" אלינו לקריית ים, אני הייתי חבר מועצה, שמואל סיסו כיהן כקונסול ישראל בניו יורק, כאשר לפני זה הוא היה ראש עיריית - - -
היו"ר יעקב מרגי
האם סיימת עם הרציונל של האיחוד?
דוד אבן צור
כן, שניה. עם האיחוד, איחדנו, ברוך השם - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אז יש לי שאלה.
דוד אבן צור
אפילו בית ספר אחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, לפני כן. אתה הוכחת התייעלות - - -
דוד אבן צור
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
של כמה?
דוד אבן צור
לפחות של מיליון שקלים בשנה בנושא האיחוד הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא בחנת את התועלתיות הפדגוגית?
דוד אבן צור
עובדה שהייתה עם עלייה, ממשיכה מגמת עלייה בבגרויות. ולמה שאמרת, המגמה שלי תמיד "התקרה של אתמול היא הריצפה של מחר" וזה מה שאני אומר גם למורים וגם למנהלי בתי ספר אצלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אהבתי.
דוד אבן צור
תמיד לראות את התקרה של אתמול כריצפה של מחר, כדי תמיד לשאוף כשהשמים הם הגבול.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, מי שעולה לראש הסולם מה קורה לו אחרי זה.
דוד אבן צור
נופל. אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה לעזוב את העיר הזו כשהעיר בראש הסולם, לא אני, כשהתלמידים שלנו בראש הסולם בעזרת השם. אני רק רוצה להגיד לכם, הגיעה "אורט העולמית" אלינו לקריית ים, בעקבות זה ששמואל חזר להיות ראש העיר של קריית ים, אחרי שהוא היה קונסול בניו יורק, הציבור החזיר אותו והוא הביא אותו את "אורט העולמית" לתרומות בעיר. מאז יש לנו פלניטריום, אושינריום, פארק מדע, השקעות של 30 מילון שקלים בקריית ים, דרך חברת בת "קדימה מדע", שהיא חברת בת של "אורט העולמית".

נתגלה לי גם אז – כי הייתי חבר מועצה והיינו מקבלים דיווחים מ"קדימה מדע" עצמה, כחברי מועצה, שהם פעלו בתוך בתי הספר התיכוניים שלנו, ויש את ה'לוגו' של "קדימה מדע" בכל בתי הספר התיכוניים שלנו, מסתובב, לא מהיום, שמונה שנים או משהו, יש את הלוגו "קדימה מדע" - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל מתי רשמית הם התחילו להפעיל?
דוד אבן צור
הם לא מפעילים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מתי התחילו - - -
דוד אבן צור
הם לא הפעילו, אף פעם לא הפעילו את בית הספר. אבל, הם הביאו תרומות ועם התרומות האלו, התנאי שלהם, שהן יהיו בניהולם, גם של אותן מעבדות כימיות, מעבדות מדעים, כל המעבדות שהם הביאו, הם רצו שיתוף בניהול שלהם, כי זו תרומה, רצו לראות, כי התורמים האמריקאים רצו שהם ילוו את התרומה שלהם, שבאמת מתעסקים בהן ילדים, כמו שעשו מגרשי אתלטיקה – רוצים לראות שאנשים מתאמנים במגרשי האתלטיקה.
היו"ר יעקב מרגי
לגיטימי, מצד התורמים.
דוד אבן צור
לימים, אני בדקתי את האפשרות ש"קדימה מדע", ללא מכרז, ינהלו את הרשת, כשאני מתנה בהסכם את כל התנאים לטובת ילדינו. מה זה אומר? שקודם כל, טובת הילדים, כל המגמות שיידרשו על ידי מנכ"לית בית הספר ייפתחו וכל הדברים האלה. יש פה הסכם - - - הרשת, הגשתי את זה בסוף למכרז, כי אנחנו עשינו הסכם ללא מכרז וניסינו להעביר אותו במועצת העיר, הוא עבר כמעט פה אחד, למעט קול אחד שהיה נגד, כמעט פה אחד לעומת קול אחד שהיה נגד, עבר, בהמלצת היועץ המשפטי של העיריה, הגיע למשרד החינוך, משרד החינוך פנה למשרד הפנים לראות אם הם יכולים לקבל ללא מכרז. משרד הפנים אמר: חובת מכרז. עשיתי מכרז. מכרז כדת וכדין, שאם איזו רשת הייתה לה איזושהי בעיה עם המכרז הזה אז יש בית משפט מינהלי ומגישים עתירה, כמו שקורה כל יום, כל יום, יש בתי משפט "המכרז לא כדת ולא כדין". אני מקבל מכתב מיושב ראש ארגון המורים רן ארז, שהמכרז "תפור בחוט אדום זוהר". אני לא קורא בימי שישי את התחקירים של מרדכי גילת על אירגון המורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה רשתות? אתה מדבר, תיזהר, יש ארגון ויש הסתדרות.
דוד אבן צור
ארגון, ארגון.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, אני שואל אותך שאלה. כמה רשתות רכשו את המכרז?
דוד אבן צור
ארבע רשתות או חמש, חמש רשתות, רכשו את המכרז, קראו את התנאים, התנאים שלי נראו להם כל כך קשים, שהם ראו שמי שיכול לגשת הוא רק מי שנותן לקריית ים גם ככה, לא גומרים בגירעון, אין גירעון כי אני רוצה לחסוך את הגירעון, שלא יגידו לי: יש גירעון, תשתתף, כמו שעושות כל הרשתות בכל הרשויות. אין גירעון כי עיריית קריית ים לא משתתפת בגירעון.

כל יום אני יכול להודיע להם שהם הפסיקו את העבודה שלהם אם אני רואה שהם פוגעים במערכת החינוך או באחד המורים, יש סעיפים פה, לא פגיעה במורים, לא פגיעה באיכות החינוך, לא פגיעה בשום דבר. כל עובדי המינהל לא נפגעים, יש פה הסכם, תקראו את ההסכם - - -
היו"ר יעקב מרגי
תמשיך, התהליך עד האישור.
דוד אבן צור
עד האישור כינסתי את ועד ההורים היישובי, חילקתי להם את ההסכם, כל אחד שיקרא אותו ושיבוא אלי להגיד לי אם יש טענות על ההסכם, אם יש פגיעה במורה או בתלמיד או במגמות, הכול כתוב בהסכם הזה. אף רשת לא ניגשה בגלל הקשיים שעשיתי. אם זה נקרא "תפור" אז שיהיה תפור, אם זה נקרא "תפור" שאני דואג לילדי הקריה אז שייקרא "תפור". עד כאן. זה הכול. אם היה בא אלי מישהו אז יש את משרד הפנים, עוד פעם, פונים אליו, "יש מכרז תפור", תפנו. מה, אתם, ארגון המורים, יש לכם כל כך הרבה כסף ועורכי דין – תפנו לבית משפט אבל אם אתם משרתים אולי, חס וחלילה, איזו רשת מסויימת שהיא לא ניגשת לבית משפט, שהיא נפגעה מזה שאני כביכול תפרתי מכרז, תיגשו, תגידו לבית משפט: תפר מכרז - - -
היו"ר יעקב מרגי
מר אבן צור, תודה. לפני משרד החינוך, רן ארז, בבקשה.
רן ארז
כבוד היושב ראש, ראש הרשות המוניציפלית על פי החוק הוא ראש הרשות החינוכית באותו ישוב, והוא אחראי על חינוך הילדים. אם הוא נמצא בפשיטת רגל כלכלית או חינוכית אז בוודאי, מתוך דאגה לילדים, הוא בוודאי יחפש מישהו יותר טוב, שיעשה את העבודה במקומו. ויש כאלה טובים יותר שיכולים לעשות את העבודה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא סבר אחרת ואנחנו מדינת דמוקרטית.
רן ארז
אנחנו בדרך כלל, רוצים שבית הספר יישאר בבעלות העיריה, כי העיריה עובדת על פי החוק, פקודת העיריות, עובדת על פי הסכמים קיבוציים, ואנחנו לא מעדיפים שהחינוך יעבור לקבלן משנה. אם אין ברירה אז אין ברירה אבל, פה, בישוב הזה, אנחנו יודעים שההישגים החינוכיים של בית הספר הם הישגים טובים, יחסית למה שקורה במדינה, ועד עכשיו בית הספר התנהל כפי שהתנהל בצורה נאותה, השינוי הזה שנעשה, בצורה שנעשה, כאשר מתוך דברי ראש העיר שמענו שקודם נעשה הסכם ואחר כך עשו מכרז, ובמקרה, מי שתרם את הכסף ומי שנעשה אתו ההסכם, הוא גם זוכה במכרז אז יש פה יותר מחוט אדום, אני אומר חוט זוהר, ואני בא ואני אומר, ברגע זה אני דואג, כי זה מזכיר לי מאוד את המחזה "ביקורה של הגברת הזקנה" שמי שמשקיע כסף בסופו של דבר משעבד את אלה שמקבלים את הכסף ואחר כך "בעל המאה הוא בעל הדעה" ובעניין הזה של החינוך, הדבר הזה הוא חשוב מאוד, מדובר פה על קניית בית ספר על גביהם של התלמידים ועל גבם של המורים.
היו"ר יעקב מרגי
רן, שאלה, הרי זה קורה כבר בדבר שבשיגרה בשלטון המקומי, ומניתי מספר רשויות, השאלה אם הדברים האלה נאמרים לגבי כל רשות או דווקא קריית ים?
רן ארז
אני אומר את זאת לגבי כל רשות. אנחנו מתנגדים להעברות בעלות. פניתי לפני שלש שנים ולפני שנתיים ולפני שנה, ואמרתי למנכ"לית המשרד גם בנוכחות השר הנוכחי: אתם צריכים להוציא נהלים, לא יכול להיות שכול אחד יעשה מכרז 'איך שבא לו'. לפני שבועיים שלושה יצא חוזר שחובר ביחד על ידי משרד החינוך ומשרד הפנים, שהוא חוזר פסול, לא התייעצו אתנו, לא הראו לנו את הטיוטה לפני זה כדי שאנחנו נעיר הערות, יש לנו הרבה מאוד הערות, אבל המכרז הזה שנעשה פה, נעשה עוד לפני החוזר הפסול, לא היה שום בסיס, לא היו שום תקנות ולא שום דבר ולכן, כאשר קורה מה שקורה שם, אנחנו מודאגים. המורים מודאגים. אני יודע שגם ההורים מודאגים כי פנו אלי ומותר לי לבוא ולומר, שבמצב הזה, כשאנחנו מודאגים וכולם מודאגים, חינוך התלמידים עלול להיפגע ולכן, אנחנו מתנגדים להעברת הבעלות של בית הספר. אנחנו מתנגדים ואנחנו רוצים שהוא יישאר בעירייה. זה מה שאנחנו רוצים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני מקווה שמשרד החינוך רושם את ההערות ואת התגובות. אבן צור, זה מפריע לי, אבן צור, זה מפריע לי, אבל אתה מפריע לי באמצע ישיבה. אני אף פעם לא הייתי חבר מועצת עיר. אני לא - - -
רן ארז
אני רוצה לומר לך, אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
משפט.
רן ארז
משפט. כאשר מעבירים, כאשר לעקרת בית יש כוס תה רותח ביד והיא רוצה לצנן את זה ומעבירה את התה מכוס לכוס כדי לסנן, בסוף יש פחות תה בכוס, כי טיפות נפלו בדרך.
דוד אבן צור
לא נורא.
רן ארז
זה לא מוסיף.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עורך הדין אלון סיסו, חבר מועצת העיר קריית ים ויו"ר ועדת המכרזים.
אלון סיסו
כבוד היושב ראש, כבוד חברי הכנסת. שמעתי את דבריו של חבר הכנסת בן ראובן, את דבריו המלומדים של חבר הכנסת אכרם חסון, עושה רושם שעשיתם 'שיעורי בית' אבל ברצוני לחדד מספר דברים.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יש לי שאלות, לפני שאתה מחדד. אתה יו"ר ועדת המכרזים?
אלון סיסו
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
האם המכרז הזה עבר דרכך, דרך הועדה שלך?
אלון סיסו
תחת התנגדותי. נכון.
היו"ר יעקב מרגי
וזה עבר בכל זאת.
אלון סיסו
נכון. ואני אתן את הטעמים, מדוע התנגדתי ומדוע אני הגעתי עד הלום, על מנת להביע את התנגדותי ולסקור בקצרה, ולחדד. מאחר ואתה, מר בן ראובן, סקרת את כל הדברים אני אתן רק הדגשים ואחדד מספר דברים שלא היו מספיק מדוייקים. אתה עשית עבודה יסודית מאוד ועל כך 'ישר כוח'.
היו"ר יעקב מרגי
אחרי הציונים, כנס לדיון. השעון לא מאפשר לי.
אלון סיסו
החינוך. חינוך כמובן עומד בראש מעייננו. שמעתי כאן כל מיני צידוקים לחוסר, למצב שבו העברת הרשת, העברת הניהול של בתי הספר, נובעת גם מקשיים כלכליים של העיריה. אכן, העיריה שלנו היא עירייה שאינה משגשגת מבחינת תקציבים אבל, אותי, כחבר מועצה מעניין עתיד ילדינו, מעניין אותי החינוך והחינוך בשבילי הוא לא עסק כלכלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, יו"ר ועדת המכרזים - - -
אלון סיסו
בהמשך לדבריו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני יו"ר ועדת המכרזים, בסדר, תן לי, שאלה - - -
דוד אבן צור
בלי קמח אין - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא, דוד, אני, אני אאלץ, לא, לא, שאלה לדיון, תקשיב, אין לי זמן לתת נאום מוטיבציה על רמת החינוך ואיכות החינוך וגורל ילדינו, לא, לא, לא, אני שואל אותך שאלה, אתה יו"ר ועדת המכרזים, ככה הצגת את עצמך.
אלון סיסו
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, אמרת שזה עבר חרף התנגדותך.
אלון סיסו
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. ההתנגדות ממה נבעה?
אלון סיסו
ההתנגדות נבעה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מן החרדה לגורל חינוך ילדי ישראל?
אלון סיסו
זה הולך לליבת העניין.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אלון סיסו
ההתנגדות נבעה מאחר שהתברר לנו, ואגב, היו שלש ורסיות למכרז הזה, המכרז הראשון בוטל, לאחר מספר חודשים הביאו חוות דעת מלומדת למועצת העיר, כל חברי מועצת העיר הצביעו בעד העברת הניהול ללא מכרז לידי "קדימה מדע", אני היחיד שהתנגדתי וכפי שהוא סקר, משרד הפנים ביטל את זה. הביאו את זה כרגע לפני שלושה חודשים לוועדת המכרזים, שאלתי את השאלות, עברתי על הניסיון, על כל מה שלמדתי לפני כן בנושא הזה, ול"קדימה מדע", אין ניסיון בניהול בתי ספר בסדרי גודל שיש בקריית ים. מדובר על כ-1,300 תלמידים, אין להם את הניסיון הזה, אני לא מוכן שתלמידי קריית ים יהיו שפני ניסיון של הרשת הזאת. יתרה מכך, אני רוצה להוסיף ולומר, קריית ים עוברת מהפיכה בתחום החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו, שבדיעבד, לפי תנאי הסף הנמוכים שמשרד החינוך קבע בנוהל - - -
אלון סיסו
גם בתנאי הסף הללו, בנוהל הזה, אני מחזיק את הנוהל שאתה מחזיק, ידידי, גם בתנאי הסף הללו, שהם ירודים מאוד מבחינתך, כפי שהצגת את הדברים, כבוד היושב ראש, גם בתנאים הללו "קדימה מדע" אינה עומדת.
דוד אבן צור
עומדת.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, דוד, נו, בחייך, תן לנו.
אלון סיסו
אני אפרט. אני אפרט. קראתי יחד אתך, קראתי לפני שהגעתי לכאן, ביטלתי את כל עיסוקיי כדי לבוא ולומר את דבריי. אני רוצה לומר, פעם שלישית כרגע מנסים להעביר את הניהול של בתי הספר. אני יודע שיש, וכפי שהחברים כאן סקרו, אנחנו נמצאים במגמת עלייה מבחינת אחוז הזכאים לבגרות, אני יודע ש'הרכב מנצח לא מחליפים' כפי שאמר מר יונה הנכבד. ואם מדברים בפן הכלכלי, אני לא מוכן כרגע לפן הפן הכלכלי, אותי מעניין לימוד - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אלון סיסו
ואני לא רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חידדת, נתת לי תשובה.
אלון סיסו
אני רוצה להוסיף עוד דבר מה קטן, לעניין המכרז האחרון, העידו כאן קודמיי שחמש רשתות רכשו את מסמכי המכרז ולראייה, רק מפעיל אחד ניגש למכרז הזה. ישאל השואל: מדוע רק אחד ניגש, רשתות אחרות רכשו את מסמכי המכרז ב 7,500 שקל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אלון, אלון, סליחה.
אלון סיסו
אני אענה לכם.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לשים פעם אחת - - -
אלון סיסו
אני אענה לכם למה.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
אלון סיסו
כי במכרז, בגוף חוברת המכרז, כל מפעיל עתידי שייכנס לקריית ים, צריך לקחת בחשבון את "קדימה מדע" מבחינת כל מרכז המדעים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בסדר.
אלון סיסו
בגלל זה אף אחד, בגלל זה רן ארז אמר שהמכרז תפור, בגלל זה, זאת הנקודה ובגלל זה אף מפעיל לא ניגש למכרז הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הורי התלמידים. האם יש כאן נציגות של הורי התלמידים? מי רוצה לדבר? בבקשה, הציגי את עצמך.
אוסנת חודידה
שלום לכולם. אני אוסנת חודידה, יושבת ראש ועד הורים של בית ספר "רבין". אנחנו לא משפטנים ולא עורכי דין, אנחנו לא רוצים לדבר על החוזה. אנחנו דווקא רוצים לבוא מן המקום שאנחנו מפרגנים לראש העיר, לרמת החינוך שהייתה לילדים שלנו, אבל לנו יש בעיה אחרת. בית הספר "רבין" עובר, במשך השנתיים האחרונות, טלטלה לא פשוטה, אנחנו עוברים איחוד של שני בתי הספר, שגם קולטים כרגע תלמידים וגם קולטים מורים. ואנחנו לא סיימנו את הטלטלה הזאת.

בית ספר "רבין" הוא בית ספר מאוד מצליח, הוא עם 87% הצלחה בבגרויות וזה רק על ידי הרשות, לא על ידי שום רשת ואנחנו, כהורים, עם ניסיון עבר של רשת אחרת, שהייתה בבית ספר "רודמן" וכשלה, באים ואומרים: הייתה כבר רשת בעיר הזאת, בית הספר קרס, הבגרויות ירדו, למה אנחנו צריכים להיות שם?
הטענה שלנו גם באה ואומרת
"קדימה מדע" בכלל אין לה ניסיון בסדר גודל של בית הספר של הילדים שלנו, הם קנו שלושה בתי ספר שהמספר של הילדים שם הוא 320 תלמיד. אף אחד מ"קדימה מדע" לא התיישב אתנו ובא ואמר לנו: חבר'ה, הילדים שלכם הולכים לקבל יותר ממה שקיבלתם. אנחנו לא הולכים לקבל יותר משום דבר, מתחייבים לנו רק על מה שמשרד החינוך נותן, אז אנחנו באים ואנחנו אומרים: אחרי שעשינו גם בדיקה, ודיברנו עם ועד הורים של "שלבים" וראינו שגם ב"שלבים" הם לא מצליחים לעבוד כמו שצריך, אנחנו לא רוצים לעבור לרשת. אנחנו רוצים להישאר על ידי הרשות כמו שהיינו עד עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לפני שאתן לעוד אחת מן ההורים, יש לי שאלה כלפי יו"ר ועדת המכרזים. טענת טענה חזקה, כי יש סייג מגביל במכרז. אני, אם הייתי יו"ר ועדת מכרזים, אני אגיד לך מה הייתי עושה, לא מכנס את הועדה, צריך רק חוות דעת של היועץ המשפטי של העיריה.
אלון סיסו
פניתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
קיבלת, לא מספקת אותך – יש יועץ משפטי.
אלון סיסו
בשורה אחת אענה לך, כבודו.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, באמת במשפט אחד.
אלון סיסו
היועץ המשפטי של העיריה טרם העברת הניהול הקודמת, בוורסיה השנייה, שניסו להעביר את ניהול בית הספר ללא מכרז, אמר, ואני מצטט את דבריו, כבודו, שתי שורות, הוא נותן פה את הטעמים מדוע לא לפרסם מכרז והוא אומר ואני מצטט: "גם אם ניתן לנסח מכרז פומבי חדש, אשר הוראותיו יתיישבו עם הוראות הסכם שיתוף הפעולה עם "קדימה מדע" משנת 2009, סביר להניח כי אף גורם מפעיל פוטנציאלי לא יסכים למעורבות כלשהי של "קדימה מדע" בניהול בית הספר". רבותי, היועץ המשפטי - - - הפוסל במומו הוא פוסל.
היו"ר יעקב מרגי
למה כינסת את הוועדה?
אלון סיסו
אני – למה כינסתי את הועדה?
היו"ר יעקב מרגי
אתה יושב הראש.
אלון סיסו
אני לא מפרסם את המכרז, אני לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה כינסת את הועדה?
אלון סיסו
אני כינסתי את הועדה, כי קיבלתי הוראה לכנס את הועדה - - -
דוד אבן צור
ממי?
אלון סיסו
וקיבלתי זימון לישיבת ועדה ואמרו לי שפורסם מכרז, אנחנו לא יודעים מתי הוא מפורסם, אנחנו לא יודעים מה התנאים כשהוא מפורסם, אני מקבל אלי – כמו כל חברי הועדה, את החוברת.
היו"ר יעקב מרגי
זה נושא לוועדת - - -
אלון סיסו
אני לא מכין את הרקע, אני לא עורך - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה נושא לוועדת הפנים.
אלון סיסו
אני לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך, כהערה, אני אומר לך, כהערה - - -
אלון סיסו
לא, אני אומר, אני לא עורך את המכרז.
היו"ר יעקב מרגי
לא חשוב. כיו"ר ועדת המכרזים, הזימון הוא שלך, לא של - - -
אלון סיסו
אני הבעתי את התנגדותי לאורך כל הדרך.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, אני אתן לך.
דוד אבן צור
אני חייב להעיר הערה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך להתייחס.
דוד אבן צור
תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא אדלג על כלום. עוד נציגות הורים? להוסיף משהו? לא לחזור על דברים.
אסנת מילגרום
שמי אסנת מילגרום.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אסנת מילגרום
אני חברת ועד. אנחנו כהורים, ניזונים ממה שיש לנו בחדשות, כתבות, פייסבוק. כשלנו נודע שהם רכשו את אותם שלושה בתי ספר, שבתי הספר נחשבים בתי ספר "אדומים", מבחינה כלכלית מאוד כושלים, ואליהם הם צריכים בעצם להזרים כספים בשביל "להרים", אז הם לוקחים בית ספר מצליח, יעשו עליו רווחים, כך לי נראה בצורה טבעית, ובעצם יעבירו את המשאבים לאותם בתי ספר כושלים כדי לאזן. איפה הילדים שלנו פה? כשאתה עושה מכרז - - -
היו"ר יעקב מרגי
את מוועד ההורים, נכון?
אסנת מילגרום
כן.
היו"ר יעקב מרגי
קיימתם ישיבה עם ראש הרשות?
אסנת מילגרום
קיימנו. ולא יצאנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
עם משרד החינוך?
אסנת מילגרום
לא. שלחנו מכתב למנכ"לית משרד החינוך, קיבלנו תשובה מאוד לקונית - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אסנת מילגרום
שאין לנו שום זכות לפנות אליה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. "קדימה מדע". בבקשה, תראה איזה רע אתה, כמה דברים רעים, אז בוא תספר לנו.
אבי גנון
הגוף שנותן ותורם כל כך הרבה למדינת ישראל - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא תספר לי - - -
אבי גנון
אפילו הכרת הטוב לא קיימת.
היו"ר יעקב מרגי
עוד מעט יום העצמאות, אפשר להגיש המלצות.
אבי גנון
בסדר גמור. מבקש רק שיינתן לי הזמן כי עלו פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תתייחס לנקודות שעלו.
אבי גנון
אני אתייחס לנקודות. אתה מכיר אותי ואתה יודע שאני מאוד פרקטי. שלום לכולם. שמי אבי גנון ואני מנכל "קדימה מדע". יש פה שני צירים מרכזיים, הציר הראשון מתייחס לנושא שהועלה על ידי חבר הכנסת בן ראובן, בנושא של שמואל סיסו, שהיה מנכל העיריה ועכשיו הוא מנכל "אורט העולמי", ולכאורה משהו שקשור לניגוד עניינים - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אני הצגתי את זה. לכאורה, ולכן צריך - - -
אבי גנון
אין בעיה. אני אתייחס לציר הזה, זה ציר אחד. הציר השני הוא כל מה שקשור לניסיון של "קדימה מדע", הנושא של המכרז, הנושא של תקורות, הנושא של רשתות חינוך ומה שקורה בקריית ים.

עובדות. בשנת 2008 ניתנה תרומה של 5 מיליון דולר על ידי תורמת בשם בטי שיינבאום לטובת קריית- ים. להזכיר לכולנו שקריית ים מצב סוציואקונומי 4.
דוד אבן צור
חמש.
אבי גנון
הייתה אז, בזמנו. ראש העיר היה מר שמואל סיסו. ב-2008, 2009 ל"קדימה מדע" לא הייתה רשת חינוך. הוא, לצורך העניין, מונה להיות מנכל "אורט העולמי" באוקטובר 2013 כמדומני, ללא שום קשר לחלוטין, ולגבי הזיקה הזאת בין העניין, הוא היה חבר "אורט" בזמנו, הייתה ועדת איתור של "אורט העולמי" ובחרו בו למנכל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, מר גנון, לא, לא, לא.
אבי גנון
שניה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מנהל את הדיון ואני לא רוצה לברוח לשם.
אבי גנון
קדימה, אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני אומר לכם בצורה חד משמעית, גם אם יש "ריח לא נעים" יכול להיות שהכול תקין. יכול להיות שהכול נעשה ממוטיבציה חיובית להציל משאבים, לאגם משאבים לטובת קריית ים, אז אני אומר, אני לא הולך לגעת בסוגיה הזו. אתן לך משפט שניים אבל עזוב, לא רוצה את ההיסטוריה, לא רוצה תסקיר. אני אומר בסיכום, שאם יש מקום לבדוק את זה אז יעשו את זה הגורמים המתאימים והרלבנטיים שיבדקו את הסוגיה הזו, לא אני.
אבי גנון
מאה אחוז. אין שום בעיה. אני רוצה להתייחס למה שחבר הכנסת בן ראובן אמר, לגבי הנושא של העובדות, בנושאים של המורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל אותך לפני כן, בהתאם למה שנאמר פה, אני רוצה לפי שאלות מנחות.
אבי גנון
אבל, בוא, כולם דיברו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך שאלות מנחות שיכללו את זה. בסדר?
אבי גנון
בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
אם לא צלחתי, תוסיף לי.
אבי גנון
אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא אני אומר לך. תקשיב. "קדימה מדע" – נטען כאן שאין לה את הניסיון המתאים לנהל את מערכת החינוך של קריית ים, אין לה ניסיון קודם, אין לה ניסיון, אמר אפילו והזכיר יוסי יונה מן הניסיון שלו, שיש לכם קשיים אובייקטיביים, אמנם זה נושא אחר, ילדים חולים בכלל, להשיג מורים וכו'. עדיין יש חשש מוצדק ולגיטימי. בתי ספר מצליחים, הממוצע בקרית ים ממוצע גבוה. בסוגיה, עם כל הכבוד לגירעונות של דוד אבן צור, הם לא מעניינים אותי, בטח לא את ההורים ובטח ובטח לא את הילדים. יש חשש, כשמחליפים, איך אומרים, סוסים באמצע העלייה, אתה יודע מה קורה. חשש מוצדק. יש לי דבר טוב, יש לי נוסחה מצליחה, למה להחליף אותה? הטענה היא לא אליך, הטענה שלו, החשש שלהם הוא נמצא. בוא תוכיח לי, עם מה אתה הולך להתמודד, איך אתה מצליח לשכנע אותי, את הילדים, את משרד החינוך, את ראש הרשות, שאנחנו 'נלך ונעלה' כפי שכולם הצהירו? אחר כך נדבר על חוקיות ועל כל הדברים האחרים.
אבי גנון
לגבי הנושא של ניסיון. אנחנו מנהלים כבר למעשה השנה השנייה כשלושה מוסדות חינוך, חתמנו הסכמים קיבוציים עם ארגון המורים לצורך העניין, לדאגת המורים ולמעשה כל השמירה על התנאים שלהם תישמר עם "קדימה מדע" בהסכם קיבוצי עם ארגון המורים. בשלישי במרץ שלחתי מכתב ליושב ראש הארגון, מר רן ארז, לקיים פגישה, להתחיל בהידברות לתהליך הקליטה, עד היום לא קיבלתי מארגון המורים תשובה. כל הניסיונות שלנו לקבוע פגישה נדחו ל-16 במאי אז אם הם עסוקים ודואגים לרווחת המורים, מן הראוי היה שלפחות תצא אליי תגובה ש"יש לנו לחץ, אנחנו לא יכולים להיפגש" או משהו כזה.
היו"ר יעקב מרגי
העובדים היו בסטטוס שלהם עובדי רשות מקומית, נכון?
אבי גנון
הם עובדי רשות מקומית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, עכשיו הוא אומר לך, ואני רן ארז לצורך העניין, למרות שאני צעיר ממנו, אני שם מקלות בגלגלים, אין לי עניין. הוא אמר, הוא אמר ביושר, אני מתנגד לכל שינוי בעלות על בתי הספר, אני מתנגד, אני מעדיף שהעובדים שלי יהיו תחת חסות של עירייה מצליחה שיודעת לספק חינוך.
אבי גנון
האם כבוד יו"ר ארגון המורים אומר את זה גם לרשת "אורט ישראל" שזוכה במכרזים ובהפעלה של בתי הספר האחרונים?
היו"ר יעקב מרגי
הוא אמר שכן.
דוד אבן צור
לא.
אבי גנון
לא.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה.
דוד אבן צור
שיוכיח.
אבי גנון
לא, הלאה. יש פה פיל שלא נמצא בחדר וכולם מדברים עליו.
היו"ר יעקב מרגי
שים אותו.
אבי גנון
אני אשים אותו ויש פה איזשהו קשר של רשת חינוך בישראל, שמנסה לשים לנו רגליים לטובת העניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
קרא לה בשם.
דוד אבן צור
"אורט ישראל", הנה, אני אומר לכם.
אבי גנון
בבקשה. ולצורך העניין מפעילים כל כלי אפשרי - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, "אורט ישראל", "אורט עולמי" – האם הן לא - - -
דוד אבן צור
אני אספר לכם סיפור.
אבי גנון
זה דבר אחד. דבר שני, מבחינת הניסיון, יש לנו את הניסיון הנדרש, אנחנו מנהלים כבר את המוסדות האלה. עכשיו, לגופו של ענין ולגופו של מכרז לצורך הסיפור, למה הרשתות האחרות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי לך, לאט לך עם הקרן, כשאמרתי לך יש לך קרן כספית לא התכוונתי ל"אורט ישראל".
אבי גנון
לא, זו קרן - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תדאג, תשאל את מנואל טרכטנברג, הוא יגיד לך.
אבי גנון
לגופו של ענין למה חבל שפרופ' יונה יוצא מהדיון. פשוט, זה חשוב שתשמע - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ועדה אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
בוא, אני כאן. פגעת בי עכשיו.
אבי גנון
סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
הפרוטוקול כאן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מייצגים אותי נאמנה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אבי גנון
חשוב שתשמע למה רשתות אחרות לא ניגשו, כי במכרז היה סעיף של השקעה של מיליון שקל לפעילות אחר הצהרים עבור ילדי קריית ים, ולפעילות חינוכית. "קדימה מדע" לצורך העניין הוציאה כספים תוספתיים על מנת לקדם את ילדי העיר, מה שרשתות אחרות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא, גבירתי, את לא מפריעה לי.
אבי גנון
למה את אומרת כזה דבר?
היו"ר יעקב מרגי
אתה תדבר לכאן.
אבי גנון
סליחה, אני אומר, רשתות אחרות לא ניגשו כי ראו, לא העניין שהיה הסכם עם "קדימה מדע", זה לא הסיפור, הסיפור הוא התקורות, ההשקעות - - -
היו"ר יעקב מרגי
האם במכרז הופיע "קדימה מדע", "חובת התקשרות עם "קדימה מדע" בסוגיה הזו של החינוך אחר הצהרים?
קריאה
כן.
אבי גנון
לא, לא, לא, חלילה, לא כתוב ש"קדימה מדע", אלא שהעירייה רוצה לפתח מנגנון של פעילות העשרה לילדים אחר הצהרים.
היו"ר יעקב מרגי
עם מי?
דוד אבן צור
הזוכה במכרז חייב לתת שיעורי עזר לכל תלמידי העיר בחינם.
היו"ר יעקב מרגי
האם זו "קדימה מדע", מנכל העיריה?
קריאה
לא כתוב.
היו"ר יעקב מרגי
האם מופיע "קדימה מדע"?
אבי גנון
מה פתאום?
דוד אבן צור
כזוכה.
אבי גנון
מה פתאום? לא מופיע. לא מופיע.
היו"ר יעקב מרגי
תסקר לי את זה ותביא - - -
אבי גנון
אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך. למה רשתות אחרות לא ניגשו? כי אם תראה לי רשת אחרת בישראל שהשקיעה בעיר כל כך הרבה כספים, או בבתי ספר אחרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא אכפת לי העבר, השאלה אם היא מוכנה - - -
אבי גנון
בוודאי, איזו שאלה. מיליון שקל ויותר מזה, אנחנו נגייס כספים עבור הרשות, עבור הילדים שאתם כל כך דואגים להם ותאמינו לי, גם לי יש שלושה ילדים ואני יודע בדיוק את הדאגה שלכם. עוד לא יצא לנו לשבת ואנחנו נשב בעזרת השם ונדבר על כל העניין.

לגפו של מכרז, למה רשתות לא ניגשו? אני אתן לך עוד סיבה, יושב ראש הועדה, אני אתן לך עוד סיבה, אם היו הרשתות האחרות ניגשות על הבסיס של איכות וניסיון, הן היו 'לוקחות אותנו בהליכה', הן לא ניגשו מסיבותיהן שלהן, למה? כי הן ידעו שהן צריכות להשקיע כספים תוספתיים ושום רשת בישראל לא משקיעה את כמות הכספים שאנחנו משקיעים בילדי ישראל. אפילו את הכרת הטוב אנחנו לא מקבלים בעניין הזה. זה דבר אחד.

לגבי זכויות המורים, חבר הכנסת בן ראובן, אשתי מורה. תאמין לי, אני דואג למורים. יש לנו, כפי שאמרתי, הדבר הראשון שעשיתי ברגע שהודיעו לנו על דבר הזכייה, היה לקיים מפגש עם ארגון המורים. עובדה שעם הסתדרות המורים גמרנו את הסיפור. עם הסתדרות המורים ישבנו, גמרנו, היה דיון ברָשות, הלכנו יד ביד יחד עם הרשות המקומית, גמרנו את הסיפור עם ההסתדרות. ארגון המורים צריך לשאול את עצמו מדוע הוא תוקע את המקלות בגלגלים באופן סובייקטיבי ולא באופן אובייקטיבי. להם יש את ההסברים למה הם לא יושבים אתנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל שאלה מעשית, לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת איציק שמולי. לו יצויין שרן ארז ממשיך בסירובו ולא משתף אתכם פעולה, איך אתה מוציא את זה לפועל?
אבי גנון
את מה?
היו"ר יעקב מרגי
את ההפעלה של "קדימה מדע" את ניהול התיכון, אם ארגון המורים לא משתפים פעולה.
דוד אבן צור
אני ישבתי עם המורים והמורים, אין להם שום התנגדות.
אבי גנון
אין להם התנגדות. למורים ב"רבין" אין התנגדות.
היו"ר יעקב מרגי
חברי ארגון המורים - - -
נורית קורן (הליכוד)
יש רק דבר אחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, רגע, חברי ארגון המורים?
דוד אבן צור
כל המורים של התיכון - - -
היו"ר יעקב מרגי
כולם?
דוד אבן צור
ישבתי אתם.
היו"ר יעקב מרגי
בלי יוצא מן הכלל?
דוד אבן צור
ללא יוצא מן הכלל ונתתי להם - - -
היו"ר יעקב מרגי
והם מוכנים להתחיל לקבל תלוש לא מדוד אבן צור אלא מ"קדימה מדע"?
דוד אבן צור
מה זה משנה? זה אותו הדבר. מה הם צריכים?
אבי גנון
הזכויות שלהם.
נורית קורן (הליכוד)
תוך שמירה על הזכויות שלהם.
דוד אבן צור
שמירה על הזכויות שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה זה להיקרא עובד עירייה, מהו הביטחון התעסוקתי של עובד עירייה, בוא, אל תהיו תמימים.
דוד אבן צור
הם גם מושאלים, זה לא שהם עוברים.
היו"ר יעקב מרגי
הם מושאלים? בהשאלה? הם מושאלים?
דוד אבן צור
בטח. מושאלים.
היו"ר יעקב מרגי
או.קיי., הרגעת אותי. או.קיי.
דוד אבן צור
הרי בעוד שנתיים אם ייגמר המכרז ואני לא ארצה אותם - - -
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, מה ש - - -
אבי גנון
אני רק רוצה לסכם.
נורית קורן (הליכוד)
רגע, בנושא הזה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. חברת הכנסת נורית קורן.
נורית קורן (הליכוד)
מה שחשוב בנושא הזה הוא, שהרשת תעסיק גם את המורים שעולים יקר, זאת הדאגה של המורים, שלא יבואו ויגידו: או.קיי., אנחנו רשת חדשה, רוצים עכשיו להכניס מורים חדשים ואנחנו רוצים להוזיל עלויות, אז נחפש להעסיק מורים שיעלו לנו פחות כסף. וזה מה שחשוב, שאתם לוקחים את בית הספר כהוא זה, כל המורים עובדים ומשלמים להם את אותה משכורת שהם קיבלו.
אבי גנון
בהחלט כן.
נורית קורן (הליכוד)
ולהיפך, לדעת ש"קדימה מדע" מצ'פרת את המורים.
אבי גנון
נכון. נכון. וזה בדיוק מה שעשינו בכפר הנוער "הודיות", ששם אנחנו עובדים ובישיבת "אביר יעקב" בנהריה, שיפרנו את תנאי המורים. אני חוזר ואני - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה רשויות מקומיות אתה בבעלות?
אבי גנון
כרגע, בכפרי נוער, אחד בנהריה. לגבי הנושא של ניסיון, לפני כשנתיים או שלש שנים - - -
היו"ר יעקב מרגי
בנהריה האם זה כל הרשות או ספציפי - - -
אבי גנון
לא, לא, בית ספר אחד.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתם עוזרים לי?
אבי גנון
יש פה נקודה, יש פה נקודה חשובה שצריכה להיאמר. לפני כשלש שנים, או שנתיים, סליחה, פורסם בנהריה מכרז להפעלת שלושת בתי הספר, שלא דרש ניסיון לניהול בתי ספר, שדרש ניסיון בניהול חינוכי כמדומני - - -
היו"ר יעקב מרגי
נראה לך תקין?
אבי גנון
אותו דבר, בוודאי, הרי האם לנצח יהיו פה ארבע רשתות שישלטו בשוק החינוך בישראל? מה, אנחנו רוצים פה ליצור קרטל?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אז אני אעשה הפרדה: למי שיש ניסיון קטן, מקום קטן, ולמי שיש ניסיון גדול מקום גדול.
אבי גנון
יפה, יפה, אז צברנו את הניסיון שלנו על מנת לנהל גם בית ספר. הרי מה קרה, מה זה המאגר כוחות הזה? תקח את המיגזר העסקי, עשה את ההקבלה למיגזר העסקי. יש לך ארבעה קרטלים גדולים, או שלש רשתות גדולות בישראל, הן רוצות ליצור מונופול על שוק החינוך בישראל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אבי גנון
לא, לא, רגע, משפט אחרון, בא משרד החינוך, מוציא את חוזר המנכל שלו, החדש, שנותן תקווה שהמונופול הזה יפסיק להתקיים במדינת ישראל. לא עוד "אורט", לא עוד "עמל", לא עוד "עתיד" ולתת לגופים שיש להם אג'נדה חינוכית, פר אקסלנס, אנחנו השקענו במדינת ישראל 300 מיליון שקל, משנת 2008 עד היום, תראו לי גוף אחד שתרם למדינת ישראל את הסכום הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני חייב לשם הבהרה, מאחר ואני משתדל לדייק בדבריי, אני מצפה גם שהאורחים שלי בדיון, כשמבקשים את הסעד מוועדת החינוך – שידייקו. סעיף 1.5 במכרז "בין העיריה לבין שלשת בתי הספר העל יסודיים לבין "קדימה מדע" חינוך לחיים בע"מ, להלן "קדימה מדע" נחתמו מספר חוזי התקשרות המצורפים בזאת לעיון המשתתפים. על פי חוזה ההתקשרות הקימו העיריה ו"קדימה מדע" קמפוס מדע תרבות - - - . על המשתתף לעיין היטב במלוא הוראות חוזה ההתקשרות הנ"ל ואין באמור לעיל, משום מיצוי מלוא היחסים החוזיים שבין העיריה לבין "קדימה מדע". האמור לעיל מהווה תמצית מהות חוזה ההתקשרות". אז יש תלות כלשהי - - -
אבי גנון
שמה?
אלון סיסו
תלות רבה מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
יש התלייה מגבילה כאן. אני יכול להבין רשת אחרת שלא רוצה לקחת אותך, לא רוצה "לקחת את החותנת שלך אתך", אתה מבין למה אני מתכוון? יש פה ואתה אומר לי: לא מוזכרת "קדימה מדע" אבל מוזכרת "קדימה מדע".
דוד אבן צור
לא, לא אמרתי "לא מוזכר", על מה? על לתת שיעורי עזר לחינוך? על זה, על זה, בטח, אחרת מה הייתה לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
דוד, דוד, דוד - - -
קריאה
למה לא ניגשו למכרז - - -
דוד אבן צור
יש חוזה, בין העיריה לבין "קדימה מדע", שמונה שנים קיים החוזה הזה.
היו"ר יעקב מרגי
שמת לב מה אתה עושה? מישהי קראה קריאת ביניים, אני לא יודע מי היא, ואתה עוד מסתובב, באמצע שאתה מדבר אתי, אפילו זה לא נימוסי, עזוב שזה לא תקין מבחינת הוועדה אז תקשיב, אנחנו שאלנו שאלה, באו ואמרו טענה: למה לא ניגשו רשתות? כי יש פה איזה תנאי שהוא מגביל.
דוד אבן צור
מה מגביל?
היו"ר יעקב מרגי
מילא, אם היית אומר בחוזה: הזכיין חייב לתת את מלוא השירות כפי שהיה לי בחוזה עם "קדימה מדע", אז זה תנאי לא מגביל ולהלן התנאים שנקבעו אבל, ברגע שאתה אומר ואתה כותב "האמור לעיל מהווה תמצית מהות חוזה ההתקשרות" אז אתה אומר לי, תשמע, אתה לוקח את זה ובתנאי שהחוזה הנוסף שיש לי עם "קדימה מדע" – אתה מחוייב לו. זה מגביל, זה תנאי מגביל אבל עזבו, אני לא רוצה, אמרתי לכם, על סוגיית החוזה נדבר בסוף, לגבי החוקיות, תקינות, זה בסוף הדיון.

אני רוצה לומר, רבותי, אנחנו פחות או יותר מיצינו את הסוגיה הזאת.
דוד אבן צור
אמרת שתיתן לי.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך. פחות או יותר מיצינו את הסוגיה הזאת. בסוגיה של תקינות, חשש, "ריח לא טוב", אני מזמין אתכם, קורא לכם, להעביר את זה לגורמים המוסמכים, אם זה משרד החינוך – לא קיבלתם מענה ממשרד החינוך אז יש משרד הפנים, משטרה, מה שאתם רוצים, מבקר המדינה, יש לכם את כל הסעד מכל הגופים השלטוניים, בסדר? פה זו לא הכתובת, אין לי את הכלים לברר את זה. אין ספק – אני אומר זאת, מרגע שיש קשר בין "אורט עולמי" ל"קדימה מדע" לבין מר סיסו ראש העיר הקודם, לבין עירית קריית ים, זה מעורר שאלות שצריכות תשובות. לא בהכרח פליליות, לא בהכרח פסולות ואני שומע שיש פה, שזה נובע מאקט של רצון טוב, ש"קדימה מדע" הייתה כבר מגוייסת לעיר, כבר הביאה משאבים לעיר, יכול להיות שהכול תקין אבל, זה לא השולחן לברר, צריך לברר, אם שואלים אותי, צריך לברר את הסוגיה הזו ומשרד החינוך שומע את הדברים, צריך לברר את הסוגיה הזו, אכן.

משרד החינוך, אני פונה אליכם. ניסיון ראשון ללא מכרז, ניסיון שני באמצעות מליאת מועצת העיר, ניסיון שלישי בוועדת מכרזים, אתם נעדרים. נכון שפסלתם אבל אתם נעדרים באמירה חדה, ברורה ומוחלטת. גם הסוגיה הזו של החוזר החדש, האם תנאי הסף נבחנו? האם הם מספקים? אני רוצה לשמוע עמדה מקצועית, אין לי את הכלים לומר לך על מה שכתבתם פה לגבי כמה בתי ספר וכמה תלמידים וכמה שנות ניסיון, אין לי את הכלים. לי נראה 'על פניו' שזה ניסיון, בכל זאת, אני, אצלי, חינוך הילדים זה בעדיפות ראשונה ואני באמת רוצה להזכיר, איך אנחנו קוראים להם, היהלום שבכתר, הפרח שלי, הנשמה שלי ועוד הרבה תארים ובסוף בסוף בסוף שמים אותם בידי סייעת שלא עברה שום הסמכה ולא יודעת מה תפקידה, אז אני לא רוצה להכביר במלים, אני רוצה לדעת שאני מעביר לרשות מקומית לטפל בזה.

שתבינו טוב טוב, המחוקק נתן מעמד לעירייה – רשות חינוך מקומית, יש לזה סטטוס חוקי, עד כדי כך שבאחד הדיונים לגבי רשות מקומית, שסרחה ולא תיפקדה ולא ניהלה את נושא החיינוך כמו שצריך, קראתי אולי ליצור מנגנון של ועדת חינוך גבוהה, להוציא את המנדט הזה מאותה רשות מקומית, אבל פה יש רשות מקומית, שהצליחה, יש לה בעיות אחרות, שמונֶה משרד הפנים - - -
אילן שי
אתחיל מן הנקודה הזאת - - -
היו"ר יעקב מרגי
תציג את עצמך.
אילן שי
עו"ד אילן שי מן הלשכה משפטית של משרד החינוך, נמצא אתי גם מנהל אגף א' רישוי, מר פארס טוויל ממשרד החינוך, ואני רוצה להתחיל מן הנקודה הזאת, של הגורמים שמנהלים מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, רשתות והטענה שיש איזשהו הליך של הפרטת מוסדות חינוך. אני כבר לא כל כך צעיר וכשאני סיימתי בית ספר יסודי, חלק מן האפשרויות שעמדו בפני כדי להמשיך לבית ספר תיכון, היו בתי- ספר שנוהלו על ידי רשתות, חלק מן הרשתות גם היום נמצאות במערכת ואני חושב שגם אז הן היו - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, אבל תסכים אתי, מה שכיוונתי, אני אעזור לך - - -
אילן שי
בסדר אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, תסכים אתי שאם ברשות מקומית, קח לדוגמה את באר שבע, שאני מכיר אותה, העיריה, הרשות המקומית הפעילה את רשת החינוך ובתוך רשת החינוך היתה לה "עמל", היתה לה "אורט", לא הכול, אנחנו מכירים תופעה היום שרשויות מעבירות את כל הסמכות, את כל ההפעלה של מערכת החינוך העל תיכונית ולזה כיוונתי.
אילן שי
זו סוגיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
עזוב, אני רוצה לדבר על התקינות המשפטית של התהליך.
אילן שי
לגבי התהליך שבמסגרתו יוצאים היום מכרזים להעברת בעלות על מוסדות חינוך, ניתן בשנת 2009 פסק דין על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, מאוחר יותר ניתנו עוד פסקי דין שחזרו על ההלכה הזו, שקבעה שהעברת בעלות על מוסד חינוך מצריכה מכרז. האמירה בפסק הדין "תקדין עתיד" היא, שמכוח אותן תקנות חובת מכרזים שיש ברשויות המקומיות כבר עשרות שנים, הן חלות גם על העברת בעלות של רשויות מקומיות, של מוסדות חינוך.

בתחילה, כשפסק הדין ניתן – בשנה שנתיים המאוחרות יותר ניתנו עוד כמה פסקי דין שחזרו על אותה ההלכה, משרד החינוך ניסה לקדם מהלך של קביעת פטור ממכרז לרשויות מקומיות בהעברת בעלות על מוסדות חינוך. הייתה פניה של שר החינוך דאז גדעון סער, שפנה בכתב לשר הפנים בעניין הזה והיו דיונים שהשתתפו בהם גם נציגים של משרד המשפטים ומשרד הפנים, העמדה החד-משמעית, גם של משרד המשפטים וגם של משרד הפנים היא, שפסק הדין הוא נכון, מוצדק, תואם את דיני השלטון המקומי והם התנגדו לבצע שינוי בדיני השלטון המקומי כדי לקבוע פטור ממכרז כזה, אני גם לא רוצה להיכנס יותר מדי לנושא הזה, כי דיני - - -
היו"ר יעקב מרגי
כבר נכנסת יותר מדי. תן לי לסוגיות שעלו כאן.
אילן שי
אז התחלנו בעבודה מול הלשכה המשפטית של משרד הפנים ומול מרכז השלטון המקומי, לגבי חוזר המנכל המשותף של משרד הפנים ומשרד החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן עבדתם על חוזר המנכל?
אילן שי
זה אחד מחוזרי המנכל שמבחינת זמן, גם משך הזמן וגם כמות השעות שבאותו זמן הוקדשו לזה, זה אחד מחוזרי המנכל שהקדישו לו הכי הרבה זמן עבודה, הסוגיה הספציפית הזאת הייתה בדיון - - -
היו"ר יעקב מרגי
באיזו שנה התחלתם?
אילן שי
לדעתי, ב-2012.
היו"ר יעקב מרגי
ארבע שנים, כמה עיריות הפריטו מאז או העבירו בעלות?
אילן שי
כמה עשרות אולי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו השלטון, לא אומר אתם, בסדר? אנחנו, לא אתה, משרד החינוך - - - עושה עבודת קודש, משרד החינוך, אנחנו, השלטון, גיבורים על חלשים. על פונקציות יותר קטנות אנחנו עוצרים תהליכים, עוצרים משאבים, עוצרים תקציבים, לא מאשרים רישיון למוסדות, על ביקורת קטנה כזו קטנה עוצרים תקציבים רטרואקטיבית ויושב פה מהלך במשך שנים, שכל רשות מקומית עשתה את זה בשיטתה ובדרכה היא, ואני מאמין שאם לא היו כאן קטבים פוליטיים בקרית ים, אז יכול להיות שגם כאן היה עובר אפילו, או באותו פטור מדומה ממכרז, או בהחלטת מליאת העיר. אני עכשיו, הביקורת ההיא, עלינו כריבון, ואני שמח שבסוף החוזר יצא אבל כשאתה אומר לי 2012, אנחנו 2016. בבקשה, תמשיך.
אילן שי
גם הנקודה הזאת של מי יכול להשתתף במכרז, היא סוגיה שנדונה באופן ספציפי מול משרד הפנים, מול מרכז השלטון המקומי והיו שם שני עקרונות או שני אינטרסים שהיה צריך לאזן ביניהם. האחד הוא שבאמת הגוף שניגש למכרז, שיכול להשתתף במכרז, הוא גוף ראוי, שיש לו ניסיון, שהוא מסוגל להתמודד עם המטלה הזאת ומצד שני, לא לסגור את הדלת בפני גורמים חדשים שרוצים להיכנס ולנהל מוסדות חינוך. אני חייב לציין שתוך כדי העבודה, כשהיה ברור שזו אחת הנקודות שאמורות לעלות, היו גם פניות, מצד אחד של אותן רשתות ותיקות וגדולות שאמרו: חייבים לקבוע כללים, תדרשו תנאי סף וניסיון מאוד גבוהים, גם למשך הניסיון וגם לכמות בתי הספר שנוהלו, ומצד שני היו גופים שהם חדשים יותר, שיש להם פחות ניסיון, שיש להם רצון להיכנס ולנהל בתי ספר עבור רשויות מקומיות, שאמרו: לא צריך לקבוע שום כלל, הכלל צריך להיות מינימלי ואנחנו, במסגרת הנוהג, גם במסגרת הכלל הרגיל שקיים בדיני המכרזים – גם של השלטון המקומי וגם של השלטון המרכזי, שבאופן כללי בבניית המכרז צריך למנוע מצב של סגירת הדלת בפני מתמודדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הסעיף הזה של "קדימה מדע", האם הוא תנאי מגביל?
אילן שי
זה תנאי מגביל אבל הוא תנאי מגביל, כן.
היו"ר יעקב מרגי
האם הוא עומד במבחן החוקתי של מכרז תקין?
אילן שי
העמדה שלנו, כן, גם העמדה של משרד הפנים דרך השלטון המקומי - - -
היו"ר יעקב מרגי
כי אין לי כלים אחרים להתמודד אז אני מבקש מכל הגורמים לבדוק אם אכן זה עומד בתנאים. כן, למה? אסור? אתה פוחד?
דוד אבן צור
לא פוחד, אני אמרתי להם מראש.
היו"ר יעקב מרגי
או.קיי., בבקשה. סליחה.
אילן שי
למה הכוונה, האם בדקתי את המכרז?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא, לא.
קריאה
הנוהל.
היו"ר יעקב מרגי
אתה ענית לי למה ששאלתי. אם תמשיכו להתייחס לקריאות ביניים אז זה מה שתקבלו.
אילן שי
ביחס להעברת בעלות, לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על בתי הספר – להעברת הבעלות הספציפית אני עכשיו מתייחס, סעיף 12 לחוק הפיקוח על בתי הספר קובע שהעברות בעלות צריכות לקבל אישור של מנכ"לית משרד החינוך, ויש תהליך שבו גם במסגרת אגף רישוי נערכת בדיקה של החלק בו עומדים בדרישות שקבועות בתקנות ובחוק, לגבי מי שרוצה לקבל את הבעלות על מוסד חינוך כאן, במסגרת של העברת בעלות וגם, הלשכה המשפטית של משרד החינוך בודקת את הסכם העברת הבעלות.

בשנה שעברה קיבלנו הסכם שלא היה במכרז וכיוון שאנחנו לא מומחים לדיני שלטון מקומי, פנינו ללשכה המשפטית של משרד הפנים ושאלנו אותם אם במקרה הזה הוראת הפטור שבה עשו שימוש כדי לאשר את ההסכם, עומדת בדיני שלטון מקומי. משרד הפנים נתן חוות דעת שלא ואז לא אישרנו את העברת הבעלות.

העברת הבעלות הוגשה מחדש, אנחנו עדיין גם בשלב של לקראת המועדים, המועד האחרון להגשת העברת בעלות הוא סוף החודש, הוא לא הסתיים, עדיין מגיעות בקשות להעברת בעלות, אנחנו יודעים לגבי העברת הבעלות הספציפית הזו שהגיעה, שהתחיל תהליך הבדיקה שלה ובאופן כללי, מה שאנחנו בודקים בהסכמי העברת בעלות, אנחנו לא בודקים את המכרזים מעבר לזה שהתקיים מכרז - - -
היו"ר יעקב מרגי
האם אתה יודע את המגבלה הזו שמורֶה שלא קיבל הודעה עד תאריך מסוים בחודש מאי - - -
אילן שי
עד 31 במאי. לכן גם כן את המועד - - -
היו"ר יעקב מרגי
מתי אתה אמור לתת את התשובות על אשור העברת הבעלות?
אילן שי
לא רציתי - - - לפני הדיון אבל לא הספקתי, אנחנו כבר שלחנו מכתב ל"קדימה מדע" עם דרישות - - -
היו"ר יעקב מרגי
דרישות לְמה?
אילן שי
תיקון ההסכם.
היו"ר יעקב מרגי
תיקון ההסכם.
אילן שי
כן. שני סעיפים.
היו"ר יעקב מרגי
האם אתה יכול לומר לנו באילו סעיפים?
אילן שי
יש סעיף שבו אנחנו מבקשים הבהרה שהתנאים של המורים, אחד התנאים שאנחנו מבקשים עליהם הבהרה הוא שהתנאים של המורים יהיו לכל הפחות ברמה של ההסכמים הקיבוציים וההנחיות של משרד החינוך, שהן תקנון שירות עובדי הוראה, שצריך שזה יהיה ברור בצורה חד משמעית.
אבי גנון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
דוד אבן צור, רצית הבהרות.
דוד אבן צור
כן. אני חייב לציין, קודם כל ההורים שנמצאים כאן, שאני יודע באמת שהם לא באו על בסיס פוליטי לכאן, הם באו רק מתוך דאגה, וישבו אצלי ואני חייב לתקן את מה שאמר עו"ד אלון סיסו, חבר מועצת עיר ויו"ר ועד המכרזים. ההחלטה התקבלה כשעשיתי יום חינוך, ערב חינוך וכינסתי את מועצת העיר לפני כל ההורים, ועד הורים, שהם הוזמנו, ועד הורים יישובי הוזמנו ומורים וכל מערכת החינוך של קריית ים, עשיתי את הישיבה הזאת והכנסתי את יושבת ראש ועד ההורים היישובי, לתוך הועדה שתקבע את הניקוד בוועדת המכרזים, למרות שלא הייתי חייב. לקחתי מנהל בית ספר תיכון לשעבר, לקחתי את כל האנשים, אנשי כלכלה, אנשי חינוך ואותה הכנסתי כנציגת ועד ההורים היישובי בוועדה שתנקד, והיא אכן ישבה וניקדה.

יכול להיות שההתנגדות שלה באופן כללי היא לכל רשת, לא דווקא ל"קדימה מדע", לא לתת לאף רשת, יכול להיות, כי הן טוענות, לפי הטענה ששמעתי את נציגות ההורים, שכל רשת תעשה כדי לאזן את התקציבים של מוסדות אחרים שהם בהפסדים ואצלנו זה ברווח אולי, אז "ידפקו" כאילו את בית ספר "רבין", הן אמרו את זה קודם, אז אם ההתנגדות שלכן היא בכלל לכל רשת, תגידו אותה, שזה בכלל לכל רשת, כי זה מה שאמרתם, לא דווקא "קדימה מדע" היא הבעיה שלכם, כי עובדה שנציגה שלכם ישבה בוועדה וניקדה, והיא נבחרה על ידי מועצת עיר כדי שהיא תשב ותנקד, ככה שכולם היו מעורבים.

עוה"ד אלון סיסו בעצמו היה מעורב בהחלטה אם לצאת למכרז, הבאתי את זה למועצת עיר, אם לצאת למכרז בכלל והוא השתתף בהצבעה והוא התנגד, זה משהו אחר אבל, לא להגיד שלא ידעת שהולך להיות מכרז - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
דוד אבן צור
אמרת שלא ידעת בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
דוד. תודה. סליחה, אדוני. חבר הכנסת איל בן ראובן, מילה לפני הסיכום, אני חייב לצאת לסיכום, אני באיחור זמנים, אני חייב לצאת לסיכום כבר, בבקשה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני חושב שקודם כל הדיון הזה הוא חשוב, אני חושב שתלמידים בסופו של דבר במדינת ישראל הם לב ליבה של החברה הישראלית ולכן, אני חושב שטוב מאוד עשה היושב ראש, וכל הדיון הזה הוא חשוב.

אני אגיד לכם מה אני שומע פה, מה אני מזהה פה, כמובן, את הזיהוי שלי. אני מזהה פה הרבה מאוד כוונות טובות, אני מזהה את ראש העיר שרוצה לעשות יותר טוב, אני מזהה את חברת "קדימה מדע" שבאמת שמה הרבה כסף על תלמידי מדינת ישראל ועל כך תבורכו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם מתכוננים גם לשים, גם בעתיד.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
ועושה דברים טובים, גם לעתיד. אני מוכרח להגיד שכולם אותנטיים, אני מאוד מאוד מכבד את תחושת ההורים, את האנשים שבאים מתוך "אלה הילדים שלנו", זה הלב שלכם ואני חושב, כמו שאומרים, הדברים מתוך הלב ולכן, אני מקבל את דאגת ההורים ואני אומר לכם כדי שתדעו, יש גם מורים מודאגים, יש מורים מודאגים, אני אומר לכם, דיברתי אתם, יש מורים מודאגים בבית הספר. צריך לטפל בנושא.

לעצם העניין, אני מציע, כבוד היושב ראש, יש פה תהליך שכרגע רץ, אני חושב שאנחנו, היות והתחלנו פה באיזשהו תהליך, יהיה נכון שאתה תקיים בעוד מספר חודשים, או בעוד זמן שתקבע, איזשהו דיון מעקב, שיבדוק, ואני חושב שדיון מעקב כזה יחייב את כל המשתתפים בעניין על מנת ללכת בדרך.

דבר שני שאני מציע, אני מציע למשרד החינוך לקיים, גם אֲתם, תהליך בקרה, על מה שקורה בכל סוגיית ההפרטות של בתי הספר ולא רק באמצעות ניירות, בהעברת נייר אחד לשני, אלא באמצעות בקרה בעין, לראות מה קורה באמת בבתי הספר.

והדבר השלישי, ואני פה מתייחס למה שאמר כבוד יו"ר ארגון המורים, אתה התחלת בזה ואני אומר לך, אני מרגיש בעייתי עם כל סוגיית הפרטת בתי הספר. ואני אומר את זה כי בעיניי, ראש עיר, עירייה – הלב שלה זה התלמידים שלה ואני הייתי רוצה קשר שאין לו שרשראות בדרך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
ולכן יש לי המלצה לבקש ממבקר המדינה לעשות ביקורת על כל נושא הפרטת בתי הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו חברי ועדת ביקורת המדינה?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני חבר ועדת ביקורת המדינה - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אני חבר, בוא נראה. חוות דעת היא בלי שום קשר.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אז נבקש ביקורת הועדה, נעשה בדיקה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הועדה מודה לך, לחברי הכנסת המציעים, על העלאת חרדת ההורים והתלמידים מעתידו של בית הספר "רבין" בקרית ים.

הועדה שמחה לשמוע על האחוזים הגבוהים של זכאות לבגרות בקרית ים, לעומת הנתונים בארץ.

לפני שאני ממשיך, האם מישהו יודע להגיד לי כמה אחוזים מתוך הבוגרים משתלבים באקדמיה בקרית ים? האם מישהו בדק את זה פעם? לא חייב, אם אין, עדיף מידע נכון, זה הפרמטר הראשון וללא הפרמטר השני זה לא אומר כלום.

הועדה שמעה על החשש של הגורמים המתנגדים, לקשר שבין רשת "אורט העולמית" לבין עירית קריית ים. הועדה מודיעה שאין לוועדה את הכלים לבדוק חששות אלו.

הועדה שמחה לשמוע מראש הרשות שטובת התלמידים לנגד עיניו. הועדה שמחה לשמוע ש"קדימה מדע" מתחייבת למורים ולהסכם הקיבוצי.

הועדה קוראת למשרד החינוך וארגוני המורים להתכנס למתווה שיהיה מיטבי ביותר לטובת המורים והתלמידים.

הועדה קוראת למשרד החינוך להשלים את תהליך הרישוי.

הועדה קוראת לנציגות ההורים, הרשות המקומית ו"קדימה מדע", להתכנס, לפרוס על שולחן אחד את החששות ואת הדרישות לשמירת רמת החינוך במוסדות החינוך האלה. תודה רבה. הועדה תקיים דיון מעקב.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים