ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/04/2016

תקנות הדואר (השירותים הכספיים - תנאי כשירות לנושא משרה בחברה ובחברה הבת), התשע"ה-2015

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים