ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/04/2016

צו הדואר (תיקון התוספת לחוק), התשע"ו-2015

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים