ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2016

א. גביית יתר בתשלומי הורים ב. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום, סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 161

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ד' באדר ב התשע"ו (14 במרץ 2016), שעה 11:00
סדר היום
1. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, של חה"כ מירב בן ארי

2. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, של חה"כ אורלי לוי-אבקסיס

3. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, של חה"כ עבדאללה אבו מערוף

4. א. גביית יתר בתשלומי הורים ב. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום, של חה"כ מנואל טרכטנברג
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

יוסף ג'בארין

מסעוד גנאים
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

מנואל טרכטנברג

יוסי יונה

מאיר כהן

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
גור רוזנבלט - מנהל אגף רישוי בקרה ואכיפה, משרד החינוך

דוד פלבר - מנהל אגף בנות שירות לאומי, משרד החינוך

ד"ר חגית מאיר - מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות, משרד החינוך

גל כפרי - ממונה מינהלת הטיולים, אגף של"ח וידיעת הארץ, משרד החינוך

גיל ברדוגו - מחמ"ד מנח"י ירושלים, משרד החינוך

שאול פאר - דובר מחוז ירושלים, משרד החינוך

לירן שפיגל - לשכה משפטית, משרד החינוך

צבי הולנדר - סגן ממונה מחלקת פיקוח, משרד הכלכלה

דניאל לורברבוים - משרד האוצר

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

ברוך בוחניק - חבר מועצת העיר מודיעין מכבים רעות

רינה גוזי - סגנית מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקים כספים, עיריית רמת גן

ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה לשלום הילד

תימור שילו - סטודנט, עובד המועצה לשלום הילד

שרה ישראלי - נציגת מנהלים, הסתדרות המורים

זאב גולדבלט - מרכז הפורום ויו"ר ועדי ההורים היישוביים

מוסא עבד אלרחמן - יו"ר וחבר פורום ועדי ההורים היישוביים

יעקב אמציה דויטש - יו"ר הנהגת ההורים העירונית במודיעין וחבר בפורום וועדי ההורים היישובים

משה אשכנזי - יו"ר ועד הורים מוסדי

אלי כהן - מנהל מחוז, סגן יו"ר הסתדרות המורים לשעבר בירושלים

יוסי אביבי - יו"ר הנהלת ההורים "ישיבת לפיד מודיעין"

שחר עוז-ארי - עורך דין, יועץ משפטי, תנועת בני עקיבא

חיה יוסוביץ' - פעילה חברתית, "מעורבות"

אלישבע דויטש - פעילה חברתית, המשמרת

ספי קרופסקי - עיתונאי, כלכליסט

אסף וינינגר - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

1. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, של חה"כ מירב בן ארי

2. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, של חה"כ אורלי לוי-אבקסיס

3. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, של חה"כ עבדאללה אבו מערוף

4. א. גביית יתר בתשלומי הורים ב. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום, של חה"כ מנואל טרכטנברג
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, 14 במרס 2016, ד' באדר ב' תשע"ו. הנושא על סדר היום – גביית יתר בתשלומי הורי ו סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי תשלום, של חברי הכנסת מנואל טרכטנברג. סילוק ילדים מטיול שנתי בשל אי תשלום הוריהם של חברת הכנסת מירב בן ארי, סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי תשלום של הוריהם של חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס וסילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום של הוריהם, של חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

רבותי, בדיון פה אמנם כללנו שני נושאים כבדי משקל, בהחלטה של צוות הוועדה החלטנו לשים אותם ביחד כי אמנם אפשר לומר שזה לא דומה, אבל נושק, פחות או יותר, נושק אחד לשני. אנחנו נמצה קודם כל את סוגיית סילוק התלמידים בשל אי תשלום ולאחר מכן נשב על הדיון הכבד ביותר, ואני מודיע לוועדה, זה נושא תשלומי הורים שזה יהיה דיון ראשון בסדרת דיונים.

אני מבחינתי סוגיית תשלומי ההורים זה חור שחור אחד גדול במערכת החינוך, תחום שקשה ללמוד אותו, לפצח אותו, גם בגלל משרד החינוך וגם בגלל שיש רצונות צולבים גם בקרב ההורים והציבור. מה שכן, ככל שאני צולל לתוך הסוגיה הזו, אני לא רוצה לומר מתוסכל, אבל נחרד עוד נחרד עוד יותר מגדול התופעה וניצול של התופעה.

אני יכול להגיע למסקנה אחת: יש חינוך לעשירים וחינוך לעניים. אני יכול להגיע למסקנה נוספת שאין חוק חינוך חינם, לפחות בעל תיכוני. זו מכבסת מילים. אין שום סיבה שמדינה שמשקיעה הרבה מאד בחינוך, ממשלה שמשקיעה הרבה מאד בתקציב משרד החינוך, עדיין הורים נדרשים לשלם סכומי עתק, כמעט כמו באקדמיה. החטא הקדמון זה הפרטת החינוך העל יסודי על ידי השלטון המקומי, שהוא לכאורה השלטון המרכזי, כי רשות חינוך מקומית לא רק בנהלים, בתקנות מובלעים תמריצים להפרטה של אותה מערכת, ואנחנו נראה.

לכן אני לא רוצה להקדים את המאוחר. אני באמת רוצה להקדיש את החלק הראשון לסילוק ילדים ואחר מכן הנושא השני. ואמרתי, זה דיון ראשון בסדרת דיונים עד שנגיע למסקנות המתבקשות. הגיע הזמן, הגיע הזמן שנציב זאת באומץ על השולחן, למרות אינטרסים רבים של גורמים אינטרסנטים כלכליים שהשתלטו על המערכת הזאת.

זה לא פופולארי, אני אומר לכם, לאיש ציבור לצאת נגדם, כי מיד הוא מרגיש את הזרמים ואת תתי הזרמים, אבל אני לא נרתע. אני אלך עם זה עד הסוף. דרוש כאן אומץ לב גם של השר, אומץ לב של המנכ"לית, של הנהלת המשרד, להיכנס לסוגיה הזו. לא יעזור כלום. אנחנו נצטרך. אנחנו לא באנו לפגוע בהורים שרוצים לתת חינוך מיטבי לילדיהם, אנחנו שם. רק אנחנו רוצים שהחינוך המיטבי הזה יהיה לכל ילדי ישראל. אנחנו מדברים על צמצום פערים ביד אחת, או אפילו לא ביחד אחת – מהשפה ולחוץ, ובשתי ידיים מעצימים את הפערים האלה.

אז מנואל טרכטנברג ראשון המציעים בסוגיית סילוק ילדים מהטיול.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן, כן, נכון. טוב, אז אדוני יושב הראש, אני מברך על קיום הדיון החשוב הזה, אבל תרשה לי להתחיל, אני רוצה לברך את ד"ר יצחק קדמן שפורש מתפקידו כיושב ראש המועצה לשלום הילד אחרי 30 שנות פעילות מדהימה שזכינו לה. ברכותיי, אני בטוח שתמשיך לעשות למען הנושא הזה ולמען נושאים אחרים. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, הורים וילדים אסירי תודה.

אני רוצה לברך את עורכת הדין ורד, היא פה? לא. אוקיי, ורד ויינדמן, מי שמחליפה את ד"ר קדמן.

תראו, הנושא שלפנינו, הנקודתי, כשאחר כך יהיה הדיון הגדול – הוא סילוק או מניעת השתתפות של ילדים בפעילויות בית הספר כתוצאה מאי תשלום. אני רוצה להתחיל מהקראה של מכתב שנשלח להורים של ילד, שכתוב כאן – בבדיקה שערכנו בנושא של תשלומי הורים נמצא כי קיים חוב בסך 126 שקלים. הינכם מתבקשים להסדיר את התשלום בדחיפות. במידה והתשלום לא יתבצע – ילדכם לא יוכל להשתתף בפעילויות סל התרבות וטיולים ובמסגרת שעות הוראה בבית הספר, וכמו כן – בכתב יד – בין התאריכים כאלה וכאלה, תיערך הדרכת אופניים. במידה ולא יוסדר החוב – נאלץ לבטל את הפעילות. הנה, כתוב שחור על גבי לבן.
היו"ר יעקב מרגי
וזה לא טיול, זה פעילות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני מציין בכאב רב שמדובר על מכתב שנשלח להורים של ילד ממוצא אתיופי – 126 שקלים, אוקיי? ואני אגיד את שם של בית ספר, כי גם זה חשוב שנדע – בית ספר ממלכתי רוזן מראשון לציון. הנה המכתב ואני מבקש שזה ייכנס לפרוטוקול. וכמובן זה מקרה נוסף, אחד מיני רבים, המקרה שלפנינו, שבעצם בגינו ביקשתי. זה סילוק של ילד כאשר עמד לעלות לאוטובוס לטיול שנתי – סולק פיזית והוכנס למזכירות של בית הספר ולא ניתן לו להשתתף בטיול, כתוצאה מכך שהיה חוב שההורים לא שילמו.

עכשיו אני רוצה להגיד קודם כל מבחינת החוק היבש – רבותי זה אסור. אסור. חוזר מנכ"ל של משרד החינוך קובע כי אין להטות קבלת כל שירות אחר הניתן לתלמידי בית הספר בתשלום עבור טיול או פעילות חוץ. כמו כן אסור להעניש ילדים - הדבר הזה כתוב במפורש - כתוצאה מחוב זה או אחר של ההורים. לא הילד חייב את הכסף הזה. הרי אני לא מדבר על כך שהאם התשלום מוצדק או לא. זה בדיון הבא.

אני אומר את זה בצורה החד משמעית ביותר, אנחנו צריכים לבוא בדרישה שלא משתמשת לשני פנים, שמקרים כאלה לא רק שלא יקרו, אלא שמשרד החינוך יידע להעניש את מנהל או מנהלת בית הספר, שנוהג או נוהגת כך כלפי הילדים. זו הדרך היחידה שתהיה ענישה פרסונאלית. יש פה אנשים מאחורי זה, כמובן הילד, אבל גם מי שמחליט להוציא ילד מאוטובוס או לא לתת לו להשתתף בפעילות בגין חובות כאלה. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. המציעה השנייה, חברת הכנסת מירב בן ארי – סילוק ילדים מהטיול השנתי.
מירב בן ארי (כולנו)
אני משתתפת בדברים שאמר חבר הכנסת טרכטנברג. אני גם מסכימה עם הנושא הזה. מה שהכי מפריע לי בנושא הזה, זה שכל פעם אנחנו יושבים פה אני ואתה, באמת בעשרות דיונים, הרבה פעמים גם לבד, רק אני ואתה, וכל הזמן אנחנו שומעים כמה חוזר מנכ"ל וכמה חוזר מנכ"ל, וכמה הוא כלל מחייב וכל פעם שאנחנו רוצים להכניס משהו, אתה יודע, נגיד היה לנו כאן דיון על היום שלהכניס בימי שלישי, לקצר את הלימודים כדי שהם יספיקו להיות, כי זה יום תנועות הנוער. כל דבר שהבנו, אמרו לנו חוזר מנכ"ל, חוזר מנכ"ל, כלל מחייב כמו חקיקה, תקנת משנה, What ever.

ואז אתה רואה שדווקא בדברים האלה שבהם, כמו שאמר חבר הכנסת טרכטנברג ובצדק, יש כאן עבירה על חוזר מנכ"ל. זאת אומרת כתוב במפורש שהילד לא אשם, אז זה בסדר וזה עובר. יש כאן עשרות דיונים על חזרות מנכ"ל וכל פעם אנחנו כוועדה אומרים אוקיי, אם זה ככה אז אנחנו לא, ודווקא הפעם בנושא כל כך כואב, שגם ראינו לאיזה מצבים זה יכול להביא את התלמידים, דווקא כאן. ואני מסכימה מאד עם חבר הכנסת טרכטנברג – צריכה להיות איזו שהיא מדיניות של אכיפה וענישה כלפי בית הספר ולמשרד החינוך יש מספיק אמצעים לטפל בבתי ספר כאלה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חוק זכויות התלמיד, סעיף 11: מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או בכלל של הוראה.
מירב בן ארי (כולנו)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
המציעה השלישית, חבר הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תודה רבה לך אדוני יושב הראש. זה נושאים שדנו בהם גם בעבר, אתה זוכר, גם בקדנציה הקודמת, גם אצלי בוועדה ואז היה אירוע שבעקבותיו גם יצא חוזר מנכ"ל נוסף כדי לרענן שם את ההוראות. שם דובר ואז פניתי למי שהיה שר החינוך דאז, השר פירון, שם דובר על כך שהילדים הודרו ממסיבת פורים בגלל חוב של הוריהם.

עכשיו פה, בואו נדבר מה אנחנו עושים. אנחנו מדברים על מערכת החינוך הפורמאלית. אנחנו מדברים על חינוך חינם ובסופו של דבר מי שהיום מתעלל בילדים הם אלה שאמורים ואמונים על החינוך של הילדים. איזה אנשי ערכים הם, אם מנהלת נותנת הוראה להוריד תלמיד מהאוטובוס לטיול השנתי, בעיני היא לא יכולה להתקרב בכלל לחינוך ילדים. זו אכזריות לשמה. זו הדרה של אוכלוסייה רק בגלל שהיא לא נולדה למשפחה שיש לה כסף.

האם אנחנו במדינת ישראל יכולים לשבת בשקט, כאשר המחנכים שלנו כביכול, הם הפוגעים בחסרי הישע? כי אף אחד לא בחר להיוולד למשפחה חלשה. אף אחד לא בחר להגיע למצב סוציו אקונומי שבו ההורים שלהם מאבדים את הפרנסה. אף אחד לא בחר להיות בין ה-800,000 ילדים - תלוי באיזה מחקר אתה מסתכל - ילדים מתחת לקו העוני.

אבל אנחנו בוחרים את המחנכים שלנו ומשרד החינוך עוקב אחריהם ומשרד החינוך מציין לשבח או לגנאי, או מאפשר קידום או עוצר קידום. אם היו מרימים יד על ילד, אותו מנהל סביר להניח לא יכול היה לחזור למערכת החינוך וטוב שכך. אבל להרים יד על נפשו של ילד ולהדיר אותו חברתי ולהצביע עליו – אתה ילד עני ומשום כך אתה לא יכול לקחת חלק בפעילות השוטפת – לא במסיבות, לא בטיולים, לא איפה שנבנים הקשרים החברתיים. האם מחנכים כאלה אנחנו רוצים במדינת ישראל? מחנכים למה?

אני רוצה להקריא לכם מכתב שבאמת אני מצטרפת לברכות קודם כל של טרכטנברג בנוגע לקדמן, שהבנתי שמסיים במועצה לשלום הילד. עבדנו יפה יחד ואני שמחה לשמוע שהמועצה תמשיך ותעבוד ואני מאחלת לך הצלחה בהמשך. אני רוצה להקריא משהו על תלמידה בית ספר, תלמידה בשכבה עליונה שעוד באה ומספרת: התבקשנו אני ואחי לשלם חוב של שנים קודמות ואילו הורי ישלמו בתשלומים של השנה. פחדנו מאד שלא יוציאו אותנו לטיול ולכן חתמנו על ההסכם. אוקיי? מכיסם. הם עבדו עבודת נוער כדי למצוא מעט כסף כדי לשלם את התשלום בבית ספר.

אבל מה אומרים להם בבית הספר, אדוני יושב הראש? ככה, אתם לא יכולים. היא רצתה להצטלם, היא תלמידת כיתה י"ב. יש את ספר המחזור, יש את תמונת המחזור, היא מגיעה ערוכה לאותו יום, היא גם שילמה את החלק היחסי של מה שאומר אותה תמונת מחזור עם ספר מחזור, עבדה בשביל זה בשעות המעטות שהיו לה. לא עזרה בכלכלת הבית אלא בלשלם את תשלומי החינוך והמנהלת שולפת אותה מתוך הצילומים ואומרת לה את לא מצטלמת, יש לכם עוד חוב. היא אומרת לה – אבל אני שילמתי את הסכום של זה. היא אומר לה זה לא מעניין אותי, בזמן שיש לכם חוב על דברים אחרים – את לא תיקחי חלק.

אז לא רק מדירים אותה חברתית, מוחקים את עצם הקיום שלה במערכת החינוך, כי היא לא תופיע בספר המחזור והיא לא תופיע בתמונת המחזור. אם זו מערכת החינוך של מדינת ישראל, היא רק זוכה לציון גנאי, אותו בית ספר צריך להיסגר או להחליף לאלתר את אותה מנהלת שאמרה לה אני מוחקת אותך מהקיום שלך בבית ספר. כי אם אתה לא מופיע בספר המחזור או בתמונת המחזור – אין דבר נוראי מכך. והילדה שילמה מכיסה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ובהמשך היא גם מספרת על מסיבת הסיום. היא באה לעשות אודישן למסיבת הסיום. אתם יודעים, מחלקים את התפקידים – זה הזיכרון בסופו של דבר שנשאר לך מהלימודים, אותה מסיבת סיום. אז אומרים לאותה אוכלוסייה חלשה – הוציאו דף, כל מי שלא יוכל אפילו לתפקידים וכל העמוד שם הוא של אותם שמות של ילדים, ועכשיו לא רק שהם לא יכולים להיבחן, כולם יודעים שהם עניים כי הם לא שילמו, כי הם גם לא יכולים לקבל תפקיד במסיבת הסיום.
היו"ר יעקב מרגי
תודה אורלי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בושה למדינת ישראל. צריך לא רק לכתוב הערה בתיק של אותה מנהלת, לקרוא לה לזימון, להשעות אותה למען יראו ויראו ולא תוכל לחזור למשרד החינוך, אם לא תיתן הסבר מתקבל הדעת – כששום הסבר מתקבל על הדעת לא יכול להיות פה. מספיק שיעשו את זה פעם או פעמיים אתם תראו אותם מתיישרים. כי משרד החינוך אומר שהוא נגד זה, אז בבקשה שיביע ויתנהג בהתאם להוראות שהוא בעצמו מוציא.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת המציע האחרון, הרביעי, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב לכולם. קודם כל אני מודה ליושב הראש על ההיענות המהירה לנושא, לדיון החשוב ביותר ואני גם מצטרף לברכות לפרופסור קדמן. אני עקבתי כל הזמן אחרי העבודה שלו במשך הרבה שנים במועצה לשלום הילד, עבודה מבורכת ותודה רבה ואנחנו מקווים שכך זה ימשיך, עם מי שיבוא, באותה דרך ונמשיך לשמור על שלום הילד בצורה המתאימה והנכונה.

לא במקרה הדיון הזה הועלה במהירות, ואם אנחנו מסתכלים בלי לתאם מי העלה את הדיון – מכל המגוון שבכנסת וללא שום קשר אפילו, שהרי זה דבר טבעי ביותר ולכן אני לא אפרט ולא אדבר הרבה על מה שדיברו עמיתי, כמה זה חשוב הדיון הזה ומה מטרת הדיון, בטח יושב הראש יגיד. אבל עניין פשוט כזה, שסולק ילד מטיול, אנחנו הגענו לדיון הזה שכמובן המטרה היא לראות את הבעיה ולצאת במסקנות ולהתחיל אולי בדרך הארוכה אכן מה צריך לבצע ומה צריך לעשות בכדי למנוע את כל הדברים שישנם בבתי הספר והתשלומים או לא תשלומים, הטיולים.

טיול זה חלק חשוב מאד מהחינוך, מהמערך החינוכי מההתבטאות הנוכחית של הילדים. ומה הפגיעה הנפשית בילד? וכמה הילד הזה יסבול? ואני לא מדבר עכשיו על הצער שהיה כשילדה התאבדה. למה? היא הסתירה מההורים שלה. בהזדמנות הזאת אני משתתף בצערם של הורי הילדה. היא כתבה שהיא התאבדה בגלל שלא היה לה כסף לשלם לטיול והיא - - -
מירב בן ארי (כולנו)
על מי אתה מדבר?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא משנה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא הוכח.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר, לא הוכח.
מירב בן ארי (כולנו)
הילדה האתיופית? זה לא קשור.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה לא משנה. אנחנו רואים כמה הילדים לוקחים קשה את זה שהם לא מגיעים לטיול שנתי, אם זה מסיבות אובייקטיביות או אם זה מסיבות אחרות.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, רבותי, מה לעשות, אני בכל אופן, לא יודע, אתם צעירים מדי. אני בכל אופן שייך לאותה תקופה שמערכת החינוך הממלכתית – מאן דכר שמיה – מי שעדיין לא שילם על הטיול עדיין לא יוצא. לא יוצא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ולהעניש את הילדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
עד כיתה ח' – מי ראה טיול שנתי?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הפתיח שנתן יושב ראש הוועדה, היינו מסתפקים בזה ולכן בואו נתחיל. בואו נתחיל. משרד החינוך, בואו נתחיל איך אפשר ומה צריך לבטל או לעשות. יש חריגות. יש את חוק בריאות ממלכתי ויש את מה שצריך לשלם. הטיולים, מסיבות סיום, הזנה, אז אנחנו לא מבקשים דברים שהם מעל. בסדר, מסיבת פורים, מסיבת סיום, כמובן שזה לא יהיה על משרד החינוך, אבל טיול שהוא חלק חשוב ביותר מהמערך החינוכי לילדים, לא יהיה על חשבון התלמיד אלא על משרד החינוך. לפחות להתחיל בזה שייתן מסר חינוכי תרבותי לכל הילדים, לכל בתי הספר, שאנחנו כן אחראים על העניין. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ד"ר יצחק קדמן, מכתב שהפנת אלי וכותרתו – השפעת תלמידים והדרתם מפעילות בגין חטאי הוריהם שלא שילמו את מס החינוך. בבקשה.
יצחק קדמן
תודה אדוני יושב הראש, תודה לחברי הכנסת המציעים.
היו"ר יעקב מרגי
למה הדגשתי, כי יש כאלה שזה לא חטא. כי ההורה בסיטואציה כזו שהוא היה צריך להעדיף את התרבות או את הכלכלה על פני - - -
יצחק קדמן
לא, חטאי מלשון - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוריהם.
יצחק קדמן
אנחנו מרבים לדבר על שיימינג שעושים תלמידים אחרים וכל המערכת נזעקת. פה יש מערכת של שיימינג מכוון, מגובה על ידי משרד החינוך, גם אם כתוב בחוזר מנכ"ל אחרת, המקרה שחברת הכנסת אורלי הזכירה. אנחנו דיברנו עם המפקח על אותו בית ספר, הוא אמר נכון, זה אקט חינוכי שעשתה המנהלת. אקט חינוכי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אקט חינוכי.
יצחק קדמן
אמר לי אל תדאג, בסוף - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
האקט הוא – לא כדאי להיות עני.
יצחק קדמן
אל תדאג, בסוף אנחנו נוותר להם. ותשובה נוספת שקיבלנו – ראית עם איזה מכנסי ג'ינס הולך התלמיד שבו מדובר? עכשיו כבר יתחילו להפשיט אותם ולראות איזה מותג התלמיד לובש או לא לובש.

התופעה של השפלת תלמידים היא מעשה של יום בבית הספר, גם אם היא מתחילה בקטנות, שלא מורידים תלמיד מהאוטובוס. גם אם היא מתחילה בזה שמקריאים שמות תלמידים – אלה התלמידים אשר טרם שילמו עבור א', ב', ג', ד' – בפני כולם. באותו בית ספר שבו מדובר כתבו תלמידות, שהיה איתן סיפור דומה, מכתב למשרד החינוך והתלוננו. איך שהוא המכתב הגיע למנהלת, היא הקרינה את זה בפני כל בית ספר עם השמות שלהן.

זה מערך של שיימינג מכוון ומשפיל, שהוא יודע דבר אחד – אין אף הורה שמוכן שישפילו את הילד שלו. ולכן הם לוחצים על היבלת במקום הכואב ובמקום הכי לא נכון שלה. אגב, כל הדברים האלה שנעשים, כמו שנאמר פה הם בניגוד גמור לחוזר המנכ"ל של משרד החינוך. במערכת החינוך, בבתי הספר, לא שמים על חוזרי מנכ"ל. במקרה הטוב בכלל יודעים איפה הם נמצאים, באיזו מגירה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
צריך סנקציה.
יצחק קדמן
הדברים האלה נעשים כל יום. אני לא רוצה להעניש מנהלים, זאת לא המטרה.
מאיר כהן (יש עתיד)
יש סנקציות, הדברים כתובים בחוזר מנכ"ל.
יצחק קדמן
זאת לא המטרה. מונתה ועדת שושני שדנה בנושא תשלומי הורים. שלא נדבר על ועדת לנגרמן שהמליצה לבטל אותם. ועדת שושני המליצה לעשות כצעד ביניים שני דברים. אלף, לא לגבות סכום אחיד מכל ההורים – עשיר ועני כאחד, שזה מפיל עול מיוחד על העניים, זה מס רגרסיבי. ודבר שני, הציעה להוציא את כל הגבייה, עד שהעניין הזה לא יבוטל, להוציא את זה מבתי הספר. למה מנהלי בתי הספר, למה מורים צריכים לעסוק בגביית תשלומים? הם גם גובים תשלומים עבור מים? עובר ארנונה? למה זה צריך להתנהל, כל הסחר מכר הזה בתוך בית הספר?

הרשות המקומית גובה עבור ארנונה, עבור מים, עבור אגרת זבל, שתואיל הרשות המקומית לגבות בלי שהתלמיד מעורב בזה. כל זמן שזה מערכת החינוך, התלמידים ימשיכו להיות מעורבים וימשיכו לבכות בלילה על זה שהם הודרו מפעילות, על זה שהשפילו אותם בפומבי. אסור לתת לעניין הזה להמשיך. צריך להוציא את כל הנושא של תשלומי ההורים מחוץ לבתי הספר.

יושב פה חבר הכנסת מנואל טרכטנברג. בהמלצות של ועדת טרכטנברג הומלץ להקצות סכומים גדולים מאד מאד, בסדר גודל של למעלה ממיליארד וחצי שקלים, בהדרגה, כדי לבטל או לפחות לצמצם את תשלומי ההורים. הייתה החלטת ממשלה שאימצה את ההמלצות שלך אדוני. מעולם זה לא בוצע. הגיע הזמן לבצע גם את זה, הגיע הזמן לבטל את תשלומי ההורים שזה רעה חולה, אבל כל עוד הם קיימים, לסלק את העניין הזה מבתי הספר, כי אחרת ימשיכו להשפיל תלמידים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שרה ישראלי, נציגת מנהלים, הסתדרות המורים.
שרה ישראלי
בוקר טוב. לא נעים לשמוע את מה ששמעתי לפני רגע. אני חושבת - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ואת בוגרת. תתארי לך איך לילדים לא נעים לשמוע שהמורים אומרים להם שהם לא יכולים להשתתף.
שרה ישראלי
רגע, רגע, שלא יתפרש שאני הולכת לגבות - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, סליחה. כנראה שלא הבהרתי בהתחלה, חשבתי שכולכם מכירים. אין כאן קריאות ביניים. רק מי שקיבל רשות דיבור. בבקשה.
שרה ישראלי
אני רוצה לחלק את דברי למספר דברים. קודם כל לגבי מי שפעל כנגד ילדים מעוטי יכולת – אין לי מה להגיד. פעל בחוסר רגישות, פעל לא כמו שצריך, אבל, ושלא ישתמע שאני נותנת איזה שהוא גיבוי, מעמידים את מנהלי בתי הספר במצוקה. תנו להם לעסוק בפדגוגיה ולא בבוכהלטריה. סליחה על המילה. זה אחד.

שתיים, אני מבקשת גם לעשות הפרדה בין שני סוגים של הורים. כי יש גם הורים סרבי תשלום שמתוך אידיאולוגיה לא רוצים לשלם כי טוענים ש - - -
יצחק קדמן
אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, ד"ר קדמן. אבל הילד הוא אותו ילד.
שרה ישראלי
הילד אותו וילד והוא צריך לצאת, אבל אני רוצה להעיר את תשומת לבכם. יש פעמים שפעילות מתבטלת בגלל שהרבה מאד הורים כאלה לא מוכנים לשלם ואז מי סובל? אלה שמשלמים. חבריה, קחו את כל הדברים האלה בחשבון.
היו"ר יעקב מרגי
יושבים כאן משרד החינוך ו - - -
שרה ישראלי
ותפקיעו את זה מהמנהלים. תנו למנהלים לעסוק בפדגוגיה ויבוא שלום.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אבל שוב, רק בסוגית הטיולים.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כן, תודה על הדיון ואני בנימה אישית גם רוצה לברך את ד"ר יצחק קדמן על שנות פעילותיו הרבות. אני לפחות מלווה את הפעילות הזה כ-25 שנים, אז עכשיו הבנתי שחסר לי 5 שנים כדי ללוות את כל התקופה. אז ברכות ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך.

ההערה היחידה שלי היא שעד עכשיו לא נשמע הנושא של תמיכת משרד החינוך. מה שאני מבין, גם בהתייעצות עם היועצת המשפטית, הרי יש קרן של משרד החינוך שאמורה בדיוק לסייע במקרים כאלה, שיש תלמידים שמתקשים ולכן אני מתקשה להבין מדוע בכלל צריך להגיע לשיימינג הזה. אני יודע שהבן שלי, ואני בן האנשים שיכול לשלם, הוא מרגיש כל כך רע שאני מאחר בתשלום כדי שלא יזכירו את השם שלו, זה בשבילו חס וחלילה. אז על אחת כמה וכמה ירגישו תלמידים שהם לא יכולים לשלם בכלל.

ולכן אני באמת מצטרף לקריאה הזאת של המשרד להבהיר את הסוגיה הזאת, אבל גם בסוגית הקרן, שיהיו דברים ברורים עם הנחיות ברורות למנהלים. אם הקרן לא מספקת, אז צריך לדאוג שתהיה מספקת, מה גם שהנתונים היו קיימים לגבי המצב הסוציו אקונומי של התלמידים ושל בתי הספר. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. משרד החינוך, סביב סוגיית הטיולים בלבד. אבל לפני כן, שמענו את הדברים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הטיולים והאירועים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מצד אחד בכוונה הקדמתי את נציגת המורים או המנהלים, כדי שתשמעו מכאן את הסיטואציה שנמצא בה המנהל או המורה, לבין המציאות העגומה שקיימת, מהרציונל שאלף הילד לא יצא חבול מהרצון להוציא את הכתה לטיול או פעילות תרבות כזו או אחרת. אלף האם יש תלונות – כמה תלונות, מה הטיפול, מה הסנקציה, מה אתם עושים כדי שתופעה כזו לא תקרא. בבקשה, תציגו את עצמכם.
חגית מאיר
חגית מאיר, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך. קודם כל אני שותפה לדעה שפה הביעו כולם, שבשום מקרה אין לבזות ילד בגלל מעשה ומחדל של הוריו, יהיה אשר יהיה. עובדתית המקרים שהוזכרו, המקרה שהזכיר חבר הכנסת טרכטנברג, לפחות כפי שהועבר אלינו בהצעה לסדר היום, עובדתית מה שמצוין כאן איננו נכון. לא מדובר פה בטיול שנתי ולא מדובר פה באי הוצאת ילד, מדובר פה בבית ספר שהוא תורני ובית ספר תורני יש מכלול פעילויות מסוים שמוסיפים ההורים על תכנית הלימודים שמתקצב משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, ילד בבית ספר תורני הוא ילד אחר? או נשמה אחרת?
חגית מאיר
לא. לא, הוא לא ילד אחר - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אולי יש לו חוזק נפשי.
חגית מאיר
לא, הנקודה הייתה שעצם הרישום לבית ספר כזה בעצם מהווה הסכמת ההורה ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא, סליחה, אני רוצה לעצור אותך כאן. אני לא רוצה כי זה גם קשור לדיון הבא. תקשיבי, עצם זה שנרשם לבית ספר תורני לא מותר לו הכל. יש חוזר מנכ"ל, יש חוק זכויות התלמיד שחל על כל תלמידי ישראל. אני לא רוצה שאף אחד יתכסה סביב סוג בית ספר כזה או סוג בית ספר כזה.
חגית מאיר
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עשינו רב גוניות במערכת החינוך יותר מצבעי הקשת ואנחנו מסתתרים, כל אחד מסתתר בצבע שלו. חגית, אני לא שם.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
את יודעת כמה תלונות כאלה הגיעו אלי במהלך השנה?
חגית מאיר
הנקודה היא כזאת, אנחנו פועלים בכל מקרה לגופו. כשמגיעה אלינו התלונה, פועלים לגופו. יש לנו באופן פרטני את אנשי הפדגוגיה שמטפלים בתלונות, שמוודאים ואני אומרת שוב, אני מצטרפת לאמירתה של נציגת המנהלים. יש בעיה קשה עם המגזר של הורים סרבנים, הורים שלא - - -
יצחק קדמן
איך הם יכולים להיות סרבנים אם התשלום הוא רשות?
חגית מאיר
לא התשלום רשות, השירות הוא רשות, ד"ר קדמן. מרגע שצרך הוא צריך לשלם. השירות הוא רשות. אין עניין של ירצה ישלם לא ירצה לא שילם.
יצחק קדמן
לא, ירצה - - -
חגית מאיר
ירצה יבחר בשירות וירצה יודיע שלא בוחר בו. ויש לנו בעיה - - -
יצחק קדמן
ההורים הסרבנים מסרבים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ומה אם הוא לא סרבן אלא קשה לו כלכלית?
היו"ר יעקב מרגי
אורלי, אורלי - - -
חגית מאיר
אלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
חגית, שנייה. חגית, אני מבקש, אני רוצה שתתמקדי. אנחנו רוצים לדעת אלף, ויכול להיות שאני שומע מהדברים שלך שמורה או מורה, מנהל בית ספר שלא צרף ילד לטיול או לפעילות תרבות כזו או אחרת, פועל על פי החוק. תאמרי לנו את זה.
חגית מאיר
לא. אנחנו אומרים למנהלים ולמורים בבתי ספר, שלא לפגוע בילד בשל מעשה או מחדל של הוריו - --
היו"ר יעקב מרגי
לא, את לא עונה על השאלה שלי. הוא פועל לפי ההוראות או לא?
חגית מאיר
בוא נגיד את זה ככה, ההוראות מאפשרות למי שבחר שלא להשתתף בשירות רשות, שהילד יקבל פעילות חינוכית חילופית אחרת. עכשיו לגבי מקרים מסוימים, כשהורה בא וקודם כל יש קרן מלגות בסך 100 מיליון שקלים - - -
היו"ר יעקב מרגי
חגית, לפני המלגות - - -
חגית מאיר
הורה שמגיע ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, לפני המלגות.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, יש בעיה עם הורה שהוא סרבן שהוא בכלל לא זכאי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לפני המלגות. לא יצויר שהורה רוצה לבחור חלק מסל הפעילות שנכלל בתשלומי הרשות נקרא לזה לבית הספר, עומדת לו הזכות הזאת?
חגית מאיר
כן. בפירוש כן. אין שירות אחד ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
טוב, זה בא לענות על הטענה של האלבום.
חגית מאיר
שירות אחד אינו מותנה בשירות אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, בבקשה, תמשיכי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רגע, רגע, תמונת סיום שנה, מחזור - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם היא שילמה רק על זה, היא רשאית לקבל את זה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז למה בגלל חוב על הספרים או חוב על משהו אחר לא נותנים לה להצטלם?
היו"ר יעקב מרגי
היא אומרת שזה אסור.
חגית מאיר
זה מעשה אסור.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה. כמה תלונות אתם מקבלים בשנה על התנהגות של הדרת ילדים בגלל שהם לא שילמו תשלום?
חגית מאיר
התלונות האלה לא מגיעות לגורם אחד אלא כל פעם מגיעות לגורם אחר, כך שאנחנו לא יכולים לאסוף אותן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הייתם צריכים לאסוף אותן לפני הוועדה היום.
היו"ר יעקב מרגי
אורלי, אורלי, רגע. לא לצעוק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אלייך כמה הגיעו?
חגית מאיר
אלי מגיעות מספר של כ-20-30, שאני מעבירה לטיפול הגורמים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מתי בפעם האחרונה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה שימועים נערכו למנהלות בית ספר בהתאם לחוזר מנכ"ל?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, אורלי, שנייה. האם זכורה לך סנקציה פעם אחת שהטלתם על מנהל בית ספר שהדיר ילד מפעילות כזו או אחרת?
קריאה
לא.
היו"ר יעקב מרגי
מי עונה לי לא?
קריאה
אני.
היו"ר יעקב מרגי
למה? קיבלת רשות? שאלתי אותך?
קריאה
סליחה אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
חגית מאיר
כן, זכור לי זימון למנהל המחוז, שיחת בירור, נזיפה בתיק האישי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה אלה היו?
חגית מאיר
מתוך אלה כשניים או שלושה. אחרים היו מקרים פחות - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לפי חוזר מנכ"ל הם מחויבים לעשות שימוע.
היו"ר יעקב מרגי
חגית, תכנסי בבקשה לקטע של הדילמה הזו של מנהלי בית הספר. בדלתא הזו הרי מישהו בסוף צריך לממן את החלק הזה.
חגית מאיר
ברור.
היו"ר יעקב מרגי
איפה אתם נותנים כלים למנהל בית הספר? יכול להיות שמנהל בית הספר, איך אומרים, יש פתגם תלמודי – לא העכבר גנב, החור גנב.
חגית מאיר
אכן.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לדעת האם אתם ערוכים לכך והאם נתתם להם כלים או הכנסתם אותם למציאות בלתי אפשרית.
חגית מאיר
משרד החינוך מספק קרן מלגות שמחולקת בין בתי הספר על פי מספרי תלמידים ומדד הטיפוח של בית הספר, וועדה בית ספרית היא זאת שמחליטה. הנחת העבודה שלנו היא שאת המצב הכלכלי של משפחה הטוב ביותר מכיר בית הספר, כיוון שהוא הקרוב ביותר אליה. ועדה בית ספרית מחליטה על חלוקה של המלגות הללו. הורה צריך לפנות לבית הספר ולהגיד קשה לי. וההנחיה היא קודם כל לשמור על צנעת הפרט בנושא הזה ולא לפרסם מי ביקש ומי לא.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ומה הסכום של המלגות פר ילד?
חגית מאיר
זה לא פר ילד, כי זה מתחלק בין בתי הספר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בממוצע.
חגית מאיר
זה משתנה. זה בין 200 ל-600 שקלים.
יצחק קדמן
לילד. על 5,000 תשלומי הורים נותנים להם 250 שקלים ושולחים אותם ללשכת הרווחה להביא אישור שהם חברי כבוד במועדון הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
חגית מאיר
זאת אפשרות אחת.
היו"ר יעקב מרגי
חוץ מקרן המלגות, אתם נותנים להם כלים להתמודד עם זה?
חגית מאיר
אנחנו לצערנו, אני אומרת שוב, ההזדקקות לשירותי הרשות האלה גדלה ככל שעולה התביעה, ואל תשכחו רבותי, אנחנו אומרים ההורים, אבל זאת לא מאסה אחידה של אנשים עם אינטרס אחיד. לצד הורים שמצבם הכלכלי קשה והם שרויים במצוקה, קיימים הורים שלוחצים על בתי הספר להוסיף שירותים בתשלום מן ההורים ודרישות - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה לא נכון. זה המון הפוך, גברתי.
היו"ר יעקב מרגי
גם וגם. גם וגם. אנחנו לא חולקים. עכשיו הויכוח הוא על אחוזים? זה גם וגם. בסדר.
חגית מאיר
אין שני הורים שיש - - - אינטרס ולצערנו אני אומרת את זה גלויות. כאשר פורסם חוזר מנכ"ל שעוסק בתשלומי הורים בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים וייחודיים, הוגשו נגדו שש עתירות לבג"ץ. חמש מתוך העתירות היו של הורים, מאות הורים וארגוני הורים ובעלויות, שטענו נגד המשרד מדוע אתם מגבילים אותנו, אנחנו מעוניינים לשלם ובתי הספר מעוניינים לתת יותר שירותים – למה אתם מגבילים אותנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא שם. חגית, אנחנו לא שם.
חגית מאיר
אני יודעת, אבל אני אומרת שאנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבו, מאחר שהחלק הזה של הדיון הסתיים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ומה נסגר?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה אורלי, שנייה. רבותי, מאחר שהחלק השני של הדיון בסוגית תשלומי ההורים יתחיל בשעה 11:45, אין לנו הרבה זמן. מילת סיכום, בבקשה, משפט סיכום, מה את הולכת לעשות עם התופעה הזאת. היא קיימת. את מסכימה איתי ש-20 - - -
חגית מאיר
אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, אני רוצה לנווט אותך. 20 תלונות את מבינה שזה לא נתון סטטיסטי מתכלל - - -
מירב בן ארי (כולנו)
ויש שני מיליון תלמידים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, לא, רק אליה 20 תלונות. היא אמרה שהן מגיעות להרבה אגפים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, יכול להיות שזה מגיע לרמות של רשות מקומית, מחוז. הכמות היא גדולה יותר.
חגית מאיר
בנושא הזה משרד החינוך פועל פעולה מערכתית, ויושב לצדי חברי, מנהל מינהל רישוי בקרה ואכיפה. משרד החינוך נכנס באופן מערכתי לאכיפת תשלומי הורים והנושא הזה אלף לא היה קיים קודם. זה הוא מינהל חדש, שלפחות 30% מפעילותו מוקדש לנושא הזה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה המנדט שלו? לרדוף אחרי ההורים או לתת שיעורי בית למנהלים?
מירב בן ארי (כולנו)
צריך לטפל במנהלים, הוא לא קשור להורים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, היא אמרה - - -
מירב בן ארי (כולנו)
כן, אבל זה לבית הספר, זה לא - - -
חגית מאיר
אולי כבוד יושב הראש אני אתן לחברי לפרט את פעולות המינהל.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, תציג את עצמך.
יצחק קדמן
למה אתם לא מוציאים את הגבייה מבתי הספר?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ד"ר קדמן, סליחה. בבקשה.
גור רוזנבלט
גור רוזנבלט. אני מנהל את מינהל ה - --
מאיר כהן (יש עתיד)
אי אפשר להחזיק כאן את משרד החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, אנחנו לא יורים בהם, חס ושלום. אף אחד לא יורה בהם. אני כאן - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הם אמורים להגן על הילדים.
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל תנו להם לענות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני המנהל לשעבר - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אנחנו רוצים לשמוע אותם - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יכול להיות שיתעללו בילדים בגלל שלהורים שלהם אין כסף?
היו"ר יעקב מרגי
אורלי, תודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאיר - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
גם אנשי חינוך - - - הילדים הם עדיין ילדים, מה לעשות? זה לא כוחות.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מר גור. רגע, סליחה. בבקשה, מר גור.
גור רוזנבלט
גור רוזנבלט, מנהל מינהל רישוי בקרה ואכיפה במשרד. המינהל שלי הוקם לפני פחות או יותר שנה מתוך תפיסה שאנחנו צריכים לאכוף כל מיני הנחיות על המערכת. אחד מהנושאים המרכזיים שהמינהל שלי עוסק בהם זה נושא אכיפת תשלומי הורים. זה קצת מתקשר לנושא של הדיון השני, אבל אני ברשותך - - -
היו"ר יעקב מרגי
סוגית הטיולים, שזה פוצע. פוצע בנפשו של הילד. טיולים, ההדרה מפעילות תרבות או חינוך כזו או אחרת.
גור רוזנבלט
אני אומר, צריך להבדיל בסוגיה הזאת בין שני סוגי הורים, נקרא לזה. יש הורים שידם אינה משגת ואין מצב מבחינתנו כמשרד, אין מצב שילד שהוריו אין להם אפשרות כלכלית, לא ייצא לאיזו שהיא פעילות. זה כתוב בצורה מפורשת בחוזר מנכ"ל, המנהלים מכירים את זה ופועלים בהתאם. לא מגיעות אלי תלונות בנושא הזה. לא נתקלתי במצב שבו תלמיד שלהוריו אין כסף לשלם, לא יצא לפעילות. לא נתקלתי - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה לא נתקלת - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, אורלי, תני לי לשאול. אני מנומס ונותן לו לסיים. תגיד לי, התלונה של בית ספר רוזן מוכרת לך?
חגית מאיר
לגבי ראשון לציון?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
חגית מאיר
המקרה הזה מוכר לי. אני בדקתי את - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רגע, איפה המנדט שלו? אני לא מבינה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע.
מירב בן ארי (כולנו)
אולי תתני רגע לשמוע מה היא אומרת על בית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מר גור. אוקיי, תודה.
גור רוזנבלט
אני אומר עוד פעם, זאת ההנחיה שלנו למנהלים והיא חד משמעית. יושב פה גם דוד פלבר מהמשרד. אנחנו מחלקים הרבה מאד מלגות כדי למנוע מצבים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה סכום קרן המלגות?
חגית מאיר
100 מיליון שקלים.
יצחק קדמן
לא, מה סכום המלגה הממוצע?
גור רוזנבלט
רגע, דוד מחלק את המלגות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה הסכום הממוצע למגלה?
דוד פלבר
דוד פלבר, משרד החינוך. יש לנו תקציב מלגות של 100 מיליון שקלים והוא מתחלק בין כל בתי הספר שהם מהעשירונים השני עד העשירי.
היו"ר יעקב מרגי
כמה מתוכם זה לתשלומי הורים?
דוד פלבר
הכל.
היו"ר יעקב מרגי
הכל?
דוד פלבר
כל התקציב הזה מיועד לסייע להורים שלא יכולים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה בממוצע לילד?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תנו לו לסיים.
דוד פלבר
330 שקלים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
נו.
דוד פלבר
ביסודי המלגה היא בין 200 שקלים ל-400 שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
בוא, בוא תקשיב.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע.
מירב בן ארי (כולנו)
אין רגע. אני לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לעזור לך.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל אף אחד פה לא מסוגל לסיים. אנחנו לא מבינים. בית הספר רוזן נקטע באמצע. זה נקטע באמצע.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, שנייה, שנייה.
מירב בן ארי (כולנו)
אי אפשר. אני רוצה לשמוע מה הבן אדם אומר.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, סליחה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש ממוצע, ואני רוצה שתאמר לי אם יש תקרה. כי כשאתה אומר לי ממוצע לתלמיד, אני מאמין שעשית את זה בין כלל תלמידי ישראל, נכון?
דוד פלבר
יש תקרה.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי לסיים את השאלה כדי שלא יפסיקו אותך. יש תקרה פר תלמיד או שזה יכול להיות לכל צורך של אותו תלמיד.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה התקרה?
דוד פלבר
שאלתם שתי שאלות. אני אענה, רק תתנו לי בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
יפה.
דוד פלבר
יש תקרה. ביסודי מלגה נעה בין 200 שקלים מינימום ל-400 שקלים מקסימום. בעל יסודי בין 300 שקלים ל-600 שקלים, משום שתשלומי ההורים הם, עלות הטיול שונה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן הממוצע כאן הוא לא לעניין. אבל תשובה - - -
דוד פלבר
אבל הממוצע - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
דוד פלבר
אנחנו עושים בסוף השנה. מסכמים את כל הנתונים והממוצע הוא למעלה מ-330 שקלים לילד בסופו של דבר של מלגה שהתקבלה. מה שאנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני שואל אותך שאלה. תגיד לי, והתקנה הזו מנוצלת כל שנה עד תום?
דוד פלבר
עד תום וגם - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
צריך להוסיף שם כסף כדי שזה יהיה ריאלי.
היו"ר יעקב מרגי
הגשתם בקשות בהכנת תקציב משרד החינוך להגדלת התקנה הזאת?
דוד פלבר
בעקבות ועדת טרכטנברג התקציב גדל מ-50 ל-100 מיליון שקלים. זה היה ממש לפני שנים אחדות.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, תודה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
וכמה בסך הכל תשלומי הורים ארצי?
יצחק קדמן
3 מיליארד שקלים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
3 מיליארד שקלים. בבקשה, תעשו את החישובים. תבינו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה. בסדר. תודה. זאב, נציגות ההורים, אבל ממש בקצרה כי אני מסכם את הפרק הזה.
זאב גולדבלט
זה יהיה קצר. אנחנו ישבנו עם ד"ר חגית מאיר וניסינו להתבלט איך לפתור את הבעיה. ההצעה שלנו היא די פשוטה ודי נראית לנו הגיונית ומתבקשת. ההגדרה צריכה להיות תשלום עבור שירותי רשות, או מנהל בית ספר לא יוכל למנוע עליה של כל ילד שלהגיע מלעלות לאוטובוס או לקבל כל פעילות אחרת. היה והילד יעלה וישתמש בשירות, הוריו יידרשו בדיעבד לתשלום עבור השירות שהילד צרך בפועל.

והיה והמכתב של הנהלת בית הספר להורה לא תענה, בקשת התשלום תועבר למחלקת הגבייה של הרשות המקומית או של הבעלות והם יפעלו מול ההורים. יותר מזה, מכיוון שגם ברשות המקומית נמצאת מחלקת הרווחה והיא מן הסתם מכירה את הבעיות הסוציו אקונומיות או של האנשים הנצרכים, זה ימנע גם את החשיפה של ההורים ושל הילד לכל המצוקות.
היו"ר יעקב מרגי
זאב, תודה.
זאב גולדבלט
אני חושב שההצעה שלנו היא פרקטית והיא יישומית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אין ספק. אלף אני מזמין אותך להגיש אותה מפורטת אלי.
זאב גולדבלט
היא קיימת.
היו"ר יעקב מרגי
תשלח אותה אלי. אני רוצה לומר, אתם מתעלמים מדבר אחד. אף ילד שנרמז לו או נאמר לו שהילדים שלו עוד לא שילמו עדיין את התשלומים, לא יעלה לאוטובוס בכוח. תשכח מזה. הבעיה מתחילה עוד לפני כן. זה צריך להיות ברגע – וזה חוזר בהרבה פעילויות. ברגע שמערכת החינוך החליטה שטיולים שנתיים זה חלק שהוא מהותי ומשמעותי לעיצוב - - -
זאב גולדבלט
שהיא תשלם בשביל זה, נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אלף הוא צריך להיות לכולם. ואני אומר לך מניסיון - - -
זאב גולדבלט
נכון, אתה צודק.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך מניסיון ומידיעה, שאף ילד שיודע שהוא לא שילם לא יעלה בכוח או יקבע עובדה להורים שלו או למערכת. הבעיה מתחילה עוד לפני כן.

רבותי, לכן בפרק הזה בסיכום - - -
זאב גולדבלט
אנחנו מתנגדים בכלל לתשלומי הורים.
היו"ר יעקב מרגי
בסיכום הביניים הזה, לפני שאני נוגע ומציג את הנושא הבא, אני רוצה לומר לכם משרד החינוך, וגם זאב, אני מבקש את ההצעה שלך אלי לוועדה, תשלח לנו אותה כתובה ומפורטת.

משרד החינוך, שמעתם את הקולות, שמעתם. וודאי שהדיון הזה צריך להיות ארוך וממצה. אני מבקש תוך 30 יום, אם תרצו 45 יום, תכינו לנו נוהל מסודר, מעבר למה שכתוב בחוזר המנכ"ל כי זה כנראה לא ממצה – מה הולך להיות, איך אתם מתכוננים לתקוף את הסוגיה הזו, איך אתם מתכוננים להטמיע זאת בבתי הספר, איך אתם מאפשרים במציאות הקשה הזו למנהל בית הספר לא ליפול בדילמה הזו. תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני, הערה אחרונה אם אתה מסכם.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדוני, אפשר להוסיף נקודה אחת לסיכום?
היו"ר יעקב מרגי
לא הרצאה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא. משהו קונקרטי למה שאמרת.
היו"ר יעקב מרגי
נקודה, כי אני רוצה לגעת בנושא הבא.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נקודה אחת. אני שמעתי בדאגה שאין נתונים מרוכזים על מספר התלונות, כי הרי ה-20 זה מספר התלונות שהוגשו אליה. לא יתכן שהמערכת כולה לא יודעת את הנתון הזה, אז אני מבקש להכניס לסיכום גם שבאותו פרק זמן יבואו עם ריכוז - - -
היו"ר יעקב מרגי
ריכוז של כל התלונות מכל המחוזות, מכל המשרד.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מכל המחוזות והכל.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ושיהיה להם מאגר גם להמשך, לא רק לזה. שכל הזמן המאגר הזה יתעדכן. ויכול להיות שאנחנו נגלה בתי ספר נורא בעייתיים.
מירב בן ארי (כולנו)
חגית ניסתה להשחיל מילה על בית ספר רוזן ואל ניתן לה. אז אם אין לזה זמן, אני מבקשת תשובה בכתב, כי על זה הגשנו שאילתה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה נעשה לגבי רוזן – לשלוח לנו תשובה בכתב. תודה, תודה על ההערה. בבקשה, מר עבדאללה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מצטרף לסיכום אבל הערה, אני רוצה להוסיף לסיכום שאכן משרד החינוך מול משרד האוצר יבחנו תוך חודש חודשיים, אני לא יודע כמה, טיול או שניים בשנה חינם. זה ההצעה. ומעבר לזה בסדר, אבל שני טיולים חינם. שיתנו מענה לזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הערה אחרונה, אורלי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני יושב הראש, אני מודעת להשקפת עולמך, אני שותפה לה בהרבה נקודות, הרבה מאד נקודות. אני רוצה להציע ליושב הראש לפני תחילת שנת הלימודים, הדיון הראשון שנערך פה בוועדת החינוך זה תשלומי הורים. זה האפשרות שלך למנוע ממשרד החינוך לעשות, אתה יודע מה, נזק בנפשו של הילד. אל תאשר פה שום בקשה של משרד החינוך לגבי תחילת שנת הלימודים תשלומי הורים, עד שלא יביאו תכנית עבודה אמיתית שתבוא ל - - -
מירב בן ארי (כולנו)
ואז בתי הספר לא - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שלא יהיה. אם הם מתעללים בילדים שלא יהיה. אל תדאגי, תוך דקה ימצאו פתרונות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה אורלי, תודה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה את נגד? את הדוברת של משרד החינוך?
מירב בן ארי (כולנו)
אני לא דוברת, אבל תהי ריאליסטית. עומדת פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מירב, תודה. תודה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני רואה אותך - - -
מירב בן ארי (כולנו)
מה את רוצה? אני זאת דרך אגב שניהלתי את הישיבה לתשלומי הורים ואני זאת שלצערי - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תקשיבי, אני לא חברה קבועה פה, אבל אני - - - הוועדה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
על הנושא הזה. לא יתכן שבחסות משרד החינוך תהיה התעללות בילדים רק בגלל שאין להם כסף.
היו"ר יעקב מרגי
אורלי תודה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, תודה.
מירב בן ארי (כולנו)
שהוועדה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני לא עובדת אצלך, אני עובדת בשביל הילדים, תעשי לי טובה.
מירב בן ארי (כולנו)
באמת, ההתנהלות הזאת - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמו איזה מורה בבית ספר. תעשי לי טובה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה. מאיר, בבקשה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אדוני יושב הראש, הדיון הזה, הסוגיה שאתה העלית היא הרבה יותר משמעותית מאשר באמת שיח של צעקות.
היו"ר יעקב מרגי
וודאי.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני חושב ש - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איפה שיש היפגעות של ילדים אני גאה לצעוק את הזעקה שלהם. אתם יכולים לעשות ולשים עלי זרקור.
היו"ר יעקב מרגי
דקה, אורלי, אורלי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני גאה בזה ואני זועקת את הזעקה שלהם.
מאיר כהן (יש עתיד)
שנייה, סליחה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז אולי תצעק - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
מה את חושבת, שאת תבואי לכאן ותצעקי - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אוי, באמת, תעשה לי טובה. ראינו - - - במשרד הרווחה. ראיתי אתכם. ראיתי אתכם.
היו"ר יעקב מרגי
אורלי תודה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
דיברתם על הורדת תשלומים, הדבר הראשון שעשיתם זה העליתם תשלומי הורים.
מאיר כהן (יש עתיד)
את משקרת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני הייתי חלק מהקואליציה.
מאיר כהן (יש עתיד)
את משקרת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בוא נוציא את הפרוטוקול הזה.
מאיר כהן (יש עתיד)
את משקרת.
היו"ר יעקב מרגי
אורלי!
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הדבר הראשון אתם העליתם את תשלומי ההורים.
מאיר כהן (יש עתיד)
את משקרת.
היו"ר יעקב מרגי
אורלי, אני קורא אותך לסדר. מאיר.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה זה צריך להיות, תגיד לי? מה זה צריך להיות?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ארגנתם לכם חליפת כבש. אמנם אנחנו לפני פורים, אבל אתם לא כיפה אדומה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תפסיקי כבר. תפסיקי כבר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתם התנהגתם פה בשני כובעים.
היו"ר יעקב מרגי
אורלי, אני קורא אותך לסדר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מצד אחד אמרתם - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
את חושבת שזה מעניין את האנשים?
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, מאיר - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני קורא אותך לסדר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
נוציא את הפרוטוקול ונראה.
מאיר כהן (יש עתיד)
בנושא של משרד החינוך אני רוצה להגיד דבר אחד ברור. החוזרים הם מאד מאד ברורים. מה שלא ברור זה הסנקציות כלפי מנהלים ומי שאמר כאן, הגברת שאמרה כאן – אנחנו מנהלים, אנחנו צריכים להיות רק פדגוגיים, לא נכון. מנהל הוא זה שמייצר את האטמוספרה בבית הספר שלו. ואם מנהל אמר לתלמיד אתה לא יוצא כי לא שילמת – המנהל הזה צריך להיות מושעה, נקודה וניהלתי בית ספר 20 שנה, ואפשר לא לעשות את זה. אמירה חשובה. תודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תודה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה אדוני, הערה.
משה אשכנזי
אני חושב שגם הגברת חגית מאיר המשפטית וגם - - -
יהודית גידלי
מי הדובר?
היו"ר יעקב מרגי
תציג את עצמך.
משה אשכנזי
משה אשכנזי, יו"ר ועדת הורים מוסדי. אני חושב שבעניין הגבייה שמצפים מהרשויות המקומיות, הן בקושי, בייחוד ברשויות המקומיות שהן במצב סוציו אקונומי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מתייחס להצעה, נכון?
משה אשכנזי
זאת הצעה מגוחכת, היא על הנייר בלבד. באף רשות מקומית זה לא יקרה.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההצעה שלך?
משה אשכנזי
ההצעה שלי היא להוריד את עניין תשלומי ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
משה אשכנזי
להעביר את זה למוסדות כמו הביטוח הלאומי, לגורמים חוץ בית ספריים ולא ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, הבנתי. רבותי, זה תם ולא נשלם. משרד החינוך, אני רוצה לקבל הצעה אלינו לוועדה בפרק הזמן שאמרנו – נוהל מסודר איך זה הולך להיות מוטמע במערת, כולל אכיפה, כולל סנקציה, כולל מה ששמעתם פה הערות מחברי הכנסת.

א. גביית יתר בתשלומי הורים, של חבר הכנסת מנואל טרכטנברג
היו"ר יעקב מרגי
אני מעביר את רשות הדיבור לנציג מרכז המידע והמחקר של הכנסת, בסוגיה שדיברנו, כפי שאני אמרתי בפתיח, לאלה שאיחרו. זה דיון ראשון בסדרת דיונים סביב תשלומי הורים. אנחנו גילינו, איך אומרים, בטפח אחד שגילינו, זהינו שזה צריך להיות. פרופסור מנואל טרכטנברג, אני לא מזלזל בהשכלה הכלכלית שלך, אפילו לך יהיה קשה ככלכלן, כפרופסור, כמי שעבד כיושב ראש ועדת טרכטנברג, למצוא את ההיגיון, את האחידות. תאמין לי, זה סטראטאפ שגילו אותו הרבה ואנחנו אמרנו.

מדברים הרבה על צמצום פערים, תאמינו לי, סוגית הטיולים זה רק קצה קצהו. אפילו במהות אנחנו מדברים על חוק חינוך חינם, אנחנו מדברים על שוויוניות, על הזדמנות שווה לכל ילד. מילים יפות, מכובסות. אנחנו עושים פעילות הפוכה. יש מערכת חינוך לעשירים, יש מערכת חינוך לעניים. יש מערכת חינוך שהפכה להיות, סליחה, ואני אומר לכם רבותי, אם הורים, ואל תתכסו לי על הבג"צים מצד ההורים. ואם הורים רוצים להעניק לילדיהם את החינוך המיטבי וברמה הכי גבוה רוצים לשלם, אדרבא, שיעשו זאת לפי כללי תשלומי הרשות. לא בתל"נים. שלא יתכסו לנו בתל"נים.

החטא הקדמון, אני אומר לכם, זה שהוועדה הזאת התערטלה מכל הפיקוח הפרלמנטארי על תשלומי הורים. אם באמת רוצים להעביר, חייבים להעביר פה חקיקה שתהיה גם על תשלומי הרשות. יהיה פיקוח פרלמנטארי מסכום מסוים גם על התל"נים. אמרה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס שאני לא אאשר להם את האישור. אז בואו, אל תגלו את זה למשרד החינוך, כי הדבר היחיד שהוועדה נדרשת לאשר זה ביטוח תאונות.
קריאה
50 שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתם? אז כשביקשנו מהשלטון המקומי להתכנס עם משרד החינוך וארגוני ההורים, להגיע איך משכללים את הסוגיה של ביטוח התאונות שלא נגיע למצב שהתעריף יעלה ב-50%-60% משנה לשנה, אז יש המלצה לשלטון המקומי. מר שרון דולברג שלח לי מכתב. מה ההצעה שהוא הגיע בכינוס? להוריד את הפיקוח הפרלמנטארי בכלל, גם על התאונות.

אז בואו, רבותי, אני אומר לכם, זה דיון ראשון בסוגיה. אין מנוס כנראה מלהחזיר את הפיקוח הפרלמנטארי על כלל תשלומי ההורים, כי מה שקורה, אתם תראו פה מציאות, יהיו פה מצגות, תבינו כמה ההורים נתבעים ומשלמים. אנחנו מדברים על לקוחות שבויים בחניון לבית החולים? אנחנו מדברים על לקוחות שבויים במקומות כאלה ואחרים? על הקפה ועל החנייה? החינוך לילדי ישראל – אנחנו כלקוחות שבויים.

הורה שרוצה לתת חינוך לילדים שלו, הוא רוצה לתת לו את המיטבי והוא לקוח שבוי. למה? כי מישהו החליט להפריט את החינוך העל תיכוני.

אני אתן קודם כל לנציג מרכז המחקר והמידע של הכנסת את תשלומי ההורים שקיימים היום, את המהות שלהם, את הרציונל סביב זה, לראות את הפערים ולאחר מכן נראה בשטח איך זה עובד, נשמע את משרד החינוך.

בבקשה.
אסף וינינגר
תודה רבה כבוד יושב הראש. כפי שאמרת, שמי אסף ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. כפי שאמרת, נושא תשלומי ההורים במערכת החינוך הוא נושא מורכב מאד, אני אנסה לתת כאן איזו שהיא סקירה לגבי תשלומי ההורים המרביים שמאושרים לגבייה על ידי משרד החינוך.

ככה, במערכת החינוך נהוגים זה שנים רבות תשלומי הורים רגילים, מה שנקרא. התשלומים האלה אפשר לחלק אותם לשלושה או ארבעה סוגים. תשלומי החובה והרשות שהם נגבים מתוקף חוק לימוד חובה; תשלום החובה היחידי כפי שציינת, הוא תשלום הביטוח, ביטוח תאונות אישיות. תשלומי הרשות נגבים כיום בשמונה סעיפים, סל תרבות, מסיבות סיום, מסיבות כיתתיות, השאלת ספרי לימוד, ארגון הורים ארצי, ועד הורים יישובי וטיולים על פי תכנית ושל"ח.
זאב גולדבלט
שקל וחצי ביחד.
היו"ר יעקב מרגי
לא להפריע, זאב.
אסף וינינגר
תשלום נוסף נקבע בגין השתתפות הורים בהזמנה, מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד. שני התשלומים האלה שדיברתי עליהם – תשלומי החובה והרשות והשתתפות הורים בהזנה – אלה תשלומי ההורים היחידים שנגבים באישור ועדת החינוך של הכנסת. כל שאר הסכומים שאני אדבר עליהם בהמשך, לא מצריכים בעצם אישור של הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
מה הסייגים בתשלומי הרשות?
אסף וינינגר
הסייגים בתשלומי הרשות – יש את תשלום החובה שהוא חובה על כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מה הסייגים, כמה מההורים צריכים להסכים לתשלומי רשות?
אסף וינינגר
אני מעדיף שמשרד החינוך יתייחס לזה, אני לא בקיא בסוגיות הפרטניות הללו.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, מאה אחוז.
אסף וינינגר
תשלום נוסף זה תכנית לימודים נוספת, מה שקרוי תל"ן. זה תכנית שבהגדרה שלה היא של לימודי תגבור וההעשרה שנלמדים מחוץ לשעות שנקבעו לתכנית הלימודים הרגילה בבית ספר והסכומים האלה, התכנית היא לא ביוזמה ובמימון של משרד החינוך.

תשלום נוסף זה רכישת שירותים מרצון, זה בעצם תשלום שמיועד לרכישה מרוכזת של שירותים או של ציוד על ידי בית הספר כדי לחסוך בהוצאות.
יצחק קדמן
מה פתאום? רכישת שירותים מרצון זה שם כולל לכל מה שרוצים לגבות, זה לא מרצון וזה לא שירותים וזה לא רכישה. זה בלוף.
היו"ר יעקב מרגי
תיכף נשמע, נשמע. ד"ר קדמן, נשמע. אוקיי תמשיך.
אסף וינינגר
אלה הדברים כפי שהם נכתבים בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך ובשל כך מיועדים בעצם התשלומים באופן פורמאלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
סכומים. תעבור לסכומים.
אסף וינינגר
ככה, על התשלומים האלה, שהם כאמור התשלומים הרגילים שמותרים לגבייה בכלל מערכת החינוך, אנחנו מדברים בגני הילדים מדובר על בסביבות 1,000 שקלים, ביסודי בין 1,700 ל-2,100 שקלים, בחטיבות הביניים בין 2,600 ל-2,700 שקלים, ובתיכונים בין 2,800 ל-3,000 שקלים.
זאב גולדבלט
וזה בלי פולין.
קריאה
זה רק אם יש תל"ן.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רבותי, אני מבקש, בלי קריאות ביניים. סליחה.
אסף וינינגר
פרטתי. זה כולל את תשלומי החובה והרשות, את התל"ן ואת רכישת השירותים, אמרתי תשלומי הורים מרביים שמאושרים לגבייה.
מירב בן ארי (כולנו)
מרביים.
אסף וינינגר
לא בכל בתי הספר. אוקיי, במהלך השנים נשמעו טענות רבות על הפער בין התשלומים המותרים האלה לבין התשלומים שנגבים בפועל. בשנת 2012 מבקר המדינה בחן את הסוגיה הזאת ומצא שאכן קיימות חריגות משמעותיות בגבייה של תשלומי הורים.
קריאה
80%. 80% מבתי הספר חרגו.
אסף וינינגר
חריגות קדומות מאד. הוא מצא אותם בעיקר בבתי ספר שמגדירים את עצמם ייחודיים, בתי ספר באזור ירושלים בעיקר. בעקבות הממצאים האלה של המבקר, משרד החינוך החל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מתי היה דו"ח הביקורת?
אסף וינינגר
בשנת 2012. בעקבות ממצאי הדו"ח הזה משרד החינוך החל לראשונה במהלך כולל להסדרה של הגבייה של תשלומי ההורים במערכת החינוך, כל התשלומים החריגים הנוספים שהיו נהוגים עד אז במערכת החינוך אבל לא היו מעוגנים בשום מקום.

בשנת 2014 משרד החינוך הוציא שני חוזרי מנכ"ל, שנקבעו בהם הוראות שמאפשרות במקרים מסוימים ולבתי ספר מסוימים, גבייה של תשלומי הורים מוגברים, נוספים, מעבר לתשלומים הרגילים שנהוגים בכלל מערכת החינוך. ההוראות האלה מתייחסות בין השאר לבתי ספר ייחודיים, לבתי ספר ממלכתיים דתיים שמקיימים תכנית לימודים נוספת, תורנית.

על פי ההוראות של החוזרים, בסופו של דבר, אם אנחנו כוללים את כל תשלומי ההורים המרביים, כולל התשלומים הרגילים, אז במוסדות - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה מהסכומים כבר קפצו.
אסף וינינגר
בדיוק.
זאב גולדבלט
משמעותית.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע לסכומים.
אסף וינינגר
אז הסכומים הם כאלה: בבתי הספר הייחודים והממלכתיים דתיים שמקיימים - - - תורנית - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם יודעים מה זה ייחודיים?
יצחק קדמן
כולנו ייחודיים.
היו"ר יעקב מרגי
אתם יודעים מה זה ייחודיים?
מירב בן ארי (כולנו)
זה לא רק של הדתיים, אתה יודע. זה גם של בתי הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מושג כדי להסתתר ולעשות כבתוך שלו בתשלומים. ייחודים זה גם החטא הקדמון שהמשרד אפשר. כמו שאתם יודעים, הפערים בתכני הלימוד במערכת השעות, לא כל כך גדולה שמצדיקה, ואם כן, , איך אפשר לעשות זאת? צריך להסדיר. זה לא יתכן. אתם תשמעו דוגמאות של בתי ספר שהם בהגדרה שלהם כמו ממלכתי דתי, אבל הוא יופרט לרשת מסוימת וברשת הזאת אתם יכולים לראות כמה מסתתרים סביב ההגדרה הזו – ייחודי – וכמה גובים מההורים וכמה בדרך יש גם זליגה ודליפה.
זאב גולדבלט
פי שניים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. תציין את הסכומים.
אסף וינינגר
אני אציין את הסכומים ובזה אני אסיים. לגבי בתי הספר הייחודיים והממלכתיים דתיים, תכנית לימודים נוספת תורנית, בבתי הספר היסודיים אנחנו מדברים על סכום כולל, מרבי, שנע בין 2,500 שקלים ל-4,000 שקלים. בחטיבות הביניים ובתיכונים, זה סכומים שנעים בין 6,000 שקלים ל-6,500 שקלים. אני רק אוסיף שב - - -
יצחק קדמן
והמלגה היא 250 שקלים.
אסף וינינגר
סליחה. באישור ועדת חריגים מחוזית או ארצית, אפשר לקבל אישורים אפילו לסכומים גבוהים מאלה. זהו.
היו"ר יעקב מרגי
טוב.
יצחק קדמן
סליחה, מה עם מגמות למשל ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
ד"ר קדמן, שנייה. רבותי.
יצחק קדמן
מגמות. אתה יודע כמה כסף גובים עבור מגמות?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אפשר שאלה? וכל הכסף שנגבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, עוד לא שאלות. אנחנו לא בשאלות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שאלה קטנה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, חכה, מיד אני אתן לך. חברי הכנסת שהציעו את הנושא וכלל את הנושא של תשלומי הורים פרופסור טרכטנברג. לאחר מכן פרופסור יוסי יונה, שאתמול ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה לו, או הפילה בלשון פחות עדינה, הפילה את הצעת החוק שלו להסדרת כל סוגית תשלומי ההורים.

תבין, זה כמו להיכנס לתחום הכלכלי, לענף שמרוכזים בו שלושה-ארבעה טייקונים. אתה העזת את פניך לגעת בסוגיה הזו. אבל אנחנו כאן נסייע בידיך. זה דיון ראשון בסדרה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בשיתוף פעולה גם איתך, אדוני יושב הראש, אתה גם חתום על הצעת החוק הזו שהופלה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל הנה, קיבלתי על זה הרבה.
יצחק קדמן
אתה בחברה טובה. כבר הפילו את זה הרבה פעמים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
תודה אדוני יושב הראש ותודה למרכז המחקר והמידע של הכנסת שמציף נתונים וזה חשוב מאד לראות את המספרים. אני רוצה להגיד לכם שכשמסתכלים על המספרים האלה, וכמובן הם מספרים שיש להניח שהם חסרים, כלומר זה מה שניתן לאסוף על זה אינפורמציה, מדובר על סדר גודל של מעל ל-5 מיליארד שקלים לשנה ויכול להיות שזה מגיע ל-8 מיליארד. אני לא יודע להגיד, אבל זה מעל ל-5 מיליארד שקלים לשנה. זה סכום עתק.

עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני עוסק בנושא הזה מאז הוועדה שעמדתי בראשה, ואני לא מרפה, אני עוקב, עוסק בנושא הזה. זה מרכיב חשוב ומרכזי ביוקר המחייה במשפחות, מן הסתם צעירות יותר שיש להן ילדים בבתי ספר. עד כדי כך הנושא הזה לא רק עניין ובראש ובראשונה נושא של חינוך וכו' ואני תיכף אכנס לזה, אבל זה גם מרכיב משמעותי ביותר המחייה של המשפחות הצעירות במדינת ישראל.

עכשיו תראו, יש פה סתירה מובנית בין חינוך חובה חינם ושוויוני - אנחנו שוכחים להוסיף את הדבר הזה - לבין זה שפותחים פתח לשירותי שירותי של שיעורי רשות, של פעילויות רשות וכו' וכו'. בעצם זה פתח להכניס לתוך בית הספר כל מיני פעילויות שלא ממונות, וזו דרך לעשות את זה, כי השמיכה קצרה מדי.

אני כהורה לא אשכח את זה שהייתי צריך לא רק לשלם על התל"נים האלה, אני הייתי צריך להשתתף במימון של מזגנים. יש לי שלוש בנות, ברוך השם, וארבע כיתות לימוד. כל פעם כיתה אחרת, בת אחרת, ואמרו לנו זה רשות. הרי אין חובה שיהיה מזגן. זה תרומה. זה רשות, אתה יודע, אם לא, בבקשה, שילד לא ילמד בכיתה ממוזגת. מה? אנחנו לא חייבים לעשות את זה. את זה אני אומר במאמר מוסגר, לאגן הגענו.
היו"ר יעקב מרגי
באקלים בית ספרי לא דיברו על המזגנים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בעניין הזה, כן. בכל אופן תראו, לא יתכן שתהיה פעילות כלשהי, ואני פה מרחיק לכת, לא חשוב מה הכותרת שלי, שמבוצעת בתוך כתלי בית הספר או גם מחוץ לבית הספר – אם זה טיול או משהו כזה או במתנ"ס וזה – מטעם בית הספר, בארגון של בית הספר, שמיועד לחנך את הילדים של בית הספר, לא יתכן שתהיה פעילות כלשהי שלא ניתנת לכל הילדים באותה מידה, נקודה. כלומר זה משהו שהוא אבסולוטי.

המושג רשות, כשמדובר בין כתלי בית הספר, אין לה מקום. לא יתכן שיהיה מושג כזה של רשות, חובה וכדומה. זהו אמירה אחת.

אמירה שנייה, בהינתן שמדובר על הרבה מיליארדים, ואני מכיר את המגבלות התקציביות, אז צריך להיות מציאותי. לכן הצענו אז ואני חוזר ומציע, מה שצריך, אם נהיה מציאותיים, זו תכנית לטווח ארוך, שקודם כל עושה מיפוי מדויק של כל מה שנכנס תחת הקטגוריה הזאת של תשלומי הורים ופעילויות רשות. ממפה את זה, עושה סדרי עדיפויות ואט אט, על פי היכולת התקציבית של מדינת ישראל, אתה יודע, אני לא מאלה שבאים עם דרישות לא מציאותיות. התכנית הזאת מכניסה פנימה את כל אותם דברים שהם מחוץ לגדר היום - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה נוסע נגד כיוון התנועה, אתה יודע? משרד החינוך מוציא החוצה, אתה רוצה להכניס לו פנימה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, לא, לא. אני אומר מבחינה תקציבית, מבחינת מה זה מוגדר כפעילות שהיא בליבה של מ - - - וכו' וכו', תכנית תקציבית ותכנית פעולה ל-5 שנים. גם אחרי 5 שנים יישארו דברים מסוימים פחות או יותר וזה בסדר, ובלבד שאנחנו נדע מה מדובר, שיש סדרי עדיפויות, שיש איזה שהוא הגיון מסדר לדבר הזה. לא יתכן שאנחנו לאורך זמן נמשיך כל פעם, כל שנה, להתמודד עם השאלה הזאת כפי שהיא עולה כאן.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שאני אעביר את רשות הדיבור לפרופסור חבר הכנסת יוסי יונה ולאחר מכן נראה מצגת פה של הורים שעשו כמעט עבודת מחקר לגבי בית הספר של הילדים שלהם, כדי שתבינו, הם נגעו בבעייתיות, צריך לשאול שאלה שתהדהד. האם בכלל אנחנו צריכים לאפשר את הייחודיות הזאת. ואם כן, באיזה מסלול התשלום צריך להיעשות ומה הם הסייגים ומה רמת הפיקוח על אותם כספים.

כי אני לא חושב שבית ספר ייחודי תותר לו הגבייה הזאת או קביעת תכני לימוד נוספים, בהתעלם בכלל מפס רחב של כל מערכת החינוך הישראלית. יש קו מנחה. יש אידיאולוגיה. יש יעדים למערכת החינוך. איך יתכן שאני יכול להוסיף - אני מסכים כמשרד החינוך להוסיף לבית ספר ייחודי, לתת לו עוד 6 שעות שבועיות לעומת בית ספר אחר שזה לא קיים לו? אני כמשרד אומר רגע, אם היעד שלי שם וזה הכרחי והייחודיות הזאת הכרחית, מישהו צריך לבטא אותה בכלל מערכת החינוך. צריך לשאול את הדבר הזה וזה יהיה חלק מהדיונים הבאים.

וגם באיזה מסלול הפיקוח. אני לא אתן, אנחנו לא ניתן תחת הגדרה של תל"נים, הסתתרות לכל מיני תעשיית גבייה. ואתם תראו כמה התעשייה הזו עובדת.

חבר הכנסת יוסי יונה. הרציונל של החוק שלך, מה רצית?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני יושב הראש, כן, אני אדבר גם על זה.
היו"ר יעקב מרגי
אין לך הרבה זמן. תמקד את ההרצאה שלך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
חצי שעה ואני מסיים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אין סיכוי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
טוב, ברור שאני מצטרף לזעם ולהתקוממות שהובעה כאן על ידי המון מחברי, חברות וחברי הכנסת. באמת מערכת החינוך לא זו בלבד שמפריטה את עצמה בצורה מואצת, הרי שאפשר אולי לשנות את השם שלה ולהציג – המערכת לצלקות נפשיות, מה שהם עושים לילדים הללו. אתם יודעים, דבר כזה, כשמורידים ילד מהאוטובוס או שהוא לא יכול להשתתף בתמונת מחזור, או שהוא לא יכול להיכנס לשיעור כזה או אחר בגלל שהוריו לא שילמו – זו צלקת לכל החיים. אדם נושא אותה כפצע פתוח ומערכת החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמו שבימים אלה יצאו למסעות לפולין וחלקם נשארו בבית. אלה שלא יצאו.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אפילו בלי תכנית חלופית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ובאמת הדבר הזה הוא מאד מאד גורף. מה ששמענו פה זה קצה הקרחון. הדבר הזה כתופעה, כאיזו שהיא מחלה ממהרת שאנחנו רואים אותה כתוצאה מהפרטתה של מערכת החינוך.

אני ניסחתי הצעת חוק ביחד עם הקליניקה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בעיקר הרן רייכמן, שפעל רבות כדי להביא אותה לידי גמר. היא אומרת ראו, בואו, הרי אנחנו יודעים שבחוק חינוך חינם יש את הסעיף שבעצם מאפשר – סעיף 6 ד' – שמאפשר גביית תשלומים, אבל הוא מביא אותה, את ההצעה שלו בחוזר מנכ"ל לפני תחילת השנה, לאישור של ועדת החינוך של הכנסת והוועדה מאשרת. אבל מה? מעבר לכך יש סעיף אחר – סעיף 8 א' – שמאפשר לשר החינוך לקבוע תקנות ולאפשר גביית תשלומים מהורים שלא בפיקוח או באישור של ועדת החינוך של הכנסת.

מה שביקשנו, אמרנו גם באשר לסעיף הזה, כאשר משרד החינוך או שר החינוך רוצה לאפשר גביית יתר של תשלומים מהורים, הוא יביא אותה לאישורה של ועדת החינוך, כי זה התפקיד של ועדת החינוך – בקרה, פיקוח ואישור.

והנה, הביטו, אנחנו לא הגשנו את הצעת החוק הזו ותו לא, אלא ניסינו קודם ליצור איזה שהוא קשר, איזה שהוא דיאלוג עם משרד החינוך, כדי להביא לכך שההצעה הזו, גם אם תהיינה להם איזה שהן הערות ביקורתיות כאלה ואחרות, הבה ונפעל יחד כדי שההצעה הזאת תהיה מקובלת עליכם.

אני חייב לומר לכם שהתשובה שקיבלנו הייתה מאד מאד לקונית. היא התקבלה באמצעות האימייל – אנחנו מתנגדים. ללא נימוקים, ללא שום הסברים – אנחנו מתנגדים. ותחת האפשרות הזו, שקיימת על פי סעיף - - -
היו"ר יעקב מרגי
תגיש הצעה לבטל את הפיקוח הפרלמנטארי גם על ביטוח תאונות ותראה, הם יסכימו.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בדיוק, הם יסכימו. למה צריך ועדות שתפקחנה ותעשנה?
היו"ר יעקב מרגי
הם יענו לך לא רק אנחנו מסכימים, אנחנו מאד מודים לך על הצעתך, חן חן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אנחנו רואים אותה בחיוב ונפעל במהירות האפשרית כדי שהיא תתממש בימים הקרובים. והביטו, אנחנו מדברים על היתר ששר החינוך, שמשרד החינוך מעניק, בין אם זה עקבי עבור מקצועות לבגרות תוספת, בין אם זה אלפי שקלים עבור טאבלטים או מחשבים, גביית אלפי שקלים עבור תכניות תל"ן בבתי ספר ייחודיים ותורניים, תשלומים עבור הפעלת בתי ספר אחר הצהריים והכפלת תשלומי רכישת שירותים מרצון. גבייה עבור פעילות חברתית, סמינריונים ושבתות בבתי ספר ממלכתיים ודתיים. הגבייה מגיעה באמת לאלפי שקלים.

כל מה שביקשנו, שימו לב, ההצעה הזו היא גם צנועה מבחינת התכנים שלה. היא באה ואומרת אתם יודעים מה? משרד החינוך יתכבד בבקשה להביא את מה שהוא רוצה להתיר – גביית יתר של הורים או גבייה להורים – שיביא אותה בפני ועדת החינוך של הכנסת, ועדת החינוך של הכנסת תדון בעניין הזה ואולי תאשר.

והנה, ראו, הבעיה הזו שכאן אנחנו הצבנו לפנינו, המקרים האלה, התלונות של ההורים, הרי הביטו, משרד החינוך הרי משחק כפל תפקידים. מצד אחד הוא בא ואומר אני אמנע את זה, מצד שני, הנה, עובדה – זו הראייה המאד מאד ברורה שהוא לא מוכן שוועדת החינוך תפעל כגוף שמפקח ומאשר את התנהלותו בתחום הזה – מלמדת באופן חד משמעי שלא אכפת לו. שהוא דווקא מעודד את התופעה הזו של תשלומי הורים.

והבעיה היא בעיה קריטית, הבעיה היא מבנית. אנחנו יודעים את זה. פרופסור טרכטנברג ואני למדנו את הסוגיה הזו לעומקה. הרי אנחנו יודעים שההוצאות האזרחיות של ממשלת ישראל פר ילד, בהשוואה למדינות ה-OECD היא מהנמוכות ביותר. זאת אומרת אנחנו צריכים גם להבין במקרים מסוימים את ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה יוסי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני מסיים, אדוני יושב הראש. הלחץ אולי שמפעילים הורים במובן מסוים מוגבל, יכול להיות מוצדק. באיזה מובן? אם המערכת, אם מדינת ישראל הולכת ומצמצמת את ההקצאה שלה לחינוך, בוודאי שנוצר איזה שהוא ואקום.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לכן אני אומר, הפתרון בוודאי, הפתרון המבני הוא שמדינת ישראל תקצה משאבים גדולים יותר למערכת החינוך כדי להקטין את הלחץ על ההורים או תקטין את הסוגיה הזאת של תשלומי הורים, אבל ופה אני מסיים אדוני יושב הראש, משפט סיכום אחרון – אנחנו רואים שמערכת החינוך בעצם העובדה הזו, מדינת ישראל מזה שההוצאה האזרחית שלה לחינוך הולכת וקטנה - היא עלתה בשנה האחרונה, כן, אבל עדיין המגמה היא של ירידה – הרי היא יוצרת את הואקום הזה והיא מעודדת את הואקום הזה.

זאת אומרת היא אומרת היה וקיים הואקום הזה, אז בוודאי מבחינתה אתם יודעים מה, אני לא מממנת את חינוך החובה חינם. אז אדרבא, שייכנסו הורים לתוך התחום הזה והם ישלימו את החסר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זו אם כן התופעה הקריטית, המבנית, העמוקה שאיתה אנחנו מתמודדים ואני מצר על כך, באמת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מילה אחרונה – 37 חברות וחברי הכנסת מכל סיעות הבית היו חתומים על הצעת החוק הזו, שוועדת השרים לחקיקה הפילה לנו אותה ללא שום הסבר ונימוק. תודה אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני מבקש ממר אביבי להציג לנו את המצגת. הוא יציג את עצמו גם מאיפה הוא ומי הוא, כדי שתבינו דוגמא של התנהלות סביב גבייה. לאחר מכן נפתח את הדיון לאורחים שלנו.

בבקשה, יש לך כמה דקות, אבל לא להאריך. תציג את עצמך ותציג את המצגת.
יוסי אביבי
שלום. לי קוראים יוסי אביבי. אני אזרח בעיר הזאת. יש לי ילדים בכל הגילאים.
היו"ר יעקב מרגי
מאיפה אתה?
יוסי אביבי
אני גר בעיר מודיעין. אני אזרח בעיר מודיעין, כרגע משמש יושב ראש ההנהגה הבית ספרית של אחד התיכונים במודיעין, אבל יש לי ילדים בכל ההיררכיה – מהגנים, יסודי, תיכונים.

אני נדרס תחת המערכת הזאת, אבל אני כאן כדי לעשות ולהראות בחמש דקות של מצגת, חומר שאני אספתי לאורך השנים וריכזתי את זה למצגת של חמש דקות בלבד, על מה שקורה, תהליך ההפרטה למעשה שקורה כאן במערכות החינוך הציבוריות שהופכות להיות פרטיות ומה זה גורם לנו.
היו"ר יעקב מרגי
קדימה, למצגת.
יוסי אביבי
אז אני אדבר במשך חמש דקות ואני אשאיר אחר כך שאלות. מה שקרה עם השנים, שהתיכונים הופרטו כבר בכל הארץ וזה לא תחת משרד החינוך. אם יש מורה שעובד בתיכון, תלוש המשכורת שלו זה לא מדינת ישראל-משרד החינוך, אלא הרשות המקומית או לחילופין - - -
היו"ר יעקב מרגי
או הרשתות.
יוסי אביבי
או הרשתות שמפעילות את זה. אין יותר כבר מישהו שעובד בתיכונים ומקבל תלוש משכורת.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
יוסי אביבי
אני מביא דוגמא ומפה אני רוצה להראות עכשיו שההורים בסופו של דבר משקיעים כסף וגם את תקורת הניהול כבר הפריטו והעבירו את זה כבר על ההורים. אני נותן דוגמא מבית הספר שאני יושב ראש ההנהגה, דו"ח הוצאות והכנסות של המוסד. אנחנו יכולים לראות שלוקחים 5% - 600,000 שקלים מהכספים שמתקבלים לבית הספר מסך ההכנסות כדי לנהל את בית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
מה הוא סך ההכנסות? לא כולם רואים.
מירב בן ארי (כולנו)
12 מיליון.
יוסי אביבי
בית הספר חי על 12 מיליון שקלים, 8 מיליון שקלים מהמדינה, 4 מיליון שקלים מההורים ולוקחים 600,000 שקלים תקורת ניהול. זאת אומרת, אם נעשה חוזה מסחרי עם המפריט – שזה העירייה לצורך העניין מול הרשת הפרטית שמפעילה ואמרה להם תיקחו את בית הספר – אז גם את תקורת הניהול הפילו או במסגרת כספים מההורים או מהכספים של המדינה וזה מתבטא בכל הדברים. זאת אומרת - - -
יצחק קדמן
זה חוקי?
היו"ר יעקב מרגי
אני אשמע את משרד החינוך אם זה חוקי, אחר כך.
יוסי אביבי
זאת אומרת לשם הפישוט, אם אני אומר, ובואו נעשה את המספרים הלא גדולים – 12 מיליון שקלים בית הספר מתנהל, 8 מיליון שקלים מדינה, 4 מיליון שקלים הורים – אם לקחו לי 5% מהסך הכל זה 600,000 שקלים. אם היו לוקחים רק מהמדינה זה היה 400,000 שקלים. זאת אומרת, אם מותר להם לקחת 5% ברשות משרד החינוך, 200,000 שקלים נלקחו מההורים שכן שילמו, כי ראינו שיש כאלה שלא משלמים.
היו"ר יעקב מרגי
שאם זה לא היה מופרט מי היה נושא בעול הזה?
יוסי אביבי
המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
הרשות המקומית או המדינה לצורך העניין.
יוסי אביבי
אנחנו פנינו לעיריית מודיעין לצורך העניין. עיריית מודיעין אמרה – ככל שאנחנו יודעים אין איסור של משרד החינוך לנושא הזה, אני מצטט פה ואני ממשיך הלאה. פניתי למשרד החינוך, לד"ר חגית מאיר, שאני חייב לציין, אמנם קודם אולי קצת תקפו אותה, אבל אני חייב לציין שהיא עונה בצורה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא תקפו, שאלו שאלות. בוא, אני לא רוצה שייצא מפה שמישהו תקף את חגית מאיר. נשאלו שאלות. יש מי שצועק יותר יש מי שצועק פחות.
מירב בן ארי (כולנו)
יש מישהו שצורח ויש מי שצועק. הבדל קטן.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
יוסי אביבי
אז אני חייב לציין שהיא ענתה בצורה מאד מהירה וזו לא פעם ראשונה שהיא אומרת שכל ההסדרים האלה, אם קיימים בכלל שמותר לקחת לרשתות, בוודאי לא נוגע לתשלומי ההורים.

העירייה לא הסתפקה בזה. אנחנו פנינו הלאה למר גור רוזנבלט שנמצא פה גם כן.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שאני אבין – מה השגת מתשובתה של חגית מאיר? שלקחו 5%, שאסור שהם יילקחו?
זאב גולדבלט
זה לא חוקי.
יוסי אביבי
שמדינת ישראל בהעלמת עין למעשה מאפשרת לקחת את תקרות הניהול מהכספים שהמדינה מעבירה, לא מההורים, אבל מאפשרים משעות ההוראה או מהכספים שמגיעים לבית הספר, לגזור משם - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם משעות ההוראה?
יוסי אביבי
מהכל.
היו"ר יעקב מרגי
מהכל?
יוסי אביבי
מהסכום. דה-פקטו לוקחים גם מההורים.
היו"ר יעקב מרגי
פועל יוצא, תבינו רבותי, פועל יוצא הוא שלו יצויר שרשות מקומית אחרת לא הפריטה ומנהלת בעצמה את זה, הילד שם מקבל מהמדינה את מה שהוא צריך לקבל בלי הפחתות. לעומת זאת ילד בבית הספר הזה המדובר, במודיעין, כדי להשלים את זה הוא צריך להשלים שעות הוראה מכיסו, וגם עוד לא הגענו לייחודיים. עוד לא הגעתי לשעות הייחודיות, הוא כבר מתחיל במינוס 5%.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל זה, 5% זה במקרה הטוב. יש רשתות שלוקחות תקורה הרבה יותר גבוהה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
7%, 12%.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בדיוק, 11%, 12%. הכסף הזה לא חוזר לתלמידים.
היו"ר יעקב מרגי
גור, תיערך לתשובות.
יוסי אביבי
משרד החינוך ענה שהם מודעים לכך ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אתם עוד לא ראיתם הכל. בבקשה.
יוסי אביבי
משרד החינוך הודיע שהוא מודע לזה שבסופו של דבר לוקחים תקורת ניהול מהכספים של המדינה, שזה שעות הבסיס, אבל הוא לא מסכים שייקחו מכספי ההורים שלוקחים משם. פנינו להסבר למר גור וגור אמר – אין ולא הייתה שום זכות לאף גורם לקחת מכספי ההורים. אז יש כל מיני - - -
יצחק קדמן
והם לקחו, מה הם עושים? אין מקום ואין ואסור. זה לא בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
נשמע ממשרד החינוך מה עושים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
משרד החינוך לא עושים כלום, אבל יש שם - - -
היו"ר יעקב מרגי
עבדאללה, אין לנו זמן. אני רוצה למצות את המצגת. בבקשה. לסיכום.
יוסי אביבי
אז השאלה שאני שואל בנקודה הזאת היא, האם בכלל ראוי להתחשב בכספים שההורים מזרימים כתוספת לבית הספר, שייקחו מהם תקורה והאם בכלל - - -
היו"ר יעקב מרגי
הרי הכספים האלה נועדו בשביל אותה תכנית ייחודית, נכון?
יוסי אביבי
נכון. או טיולים או תל"נים או הפעלת המוסד אחרי הצהריים, אבל זה כספים שההורים שילמו. אבל תחילת הכספים זה להשלים את מה שלקחו כבר מהמדינה, את השעות שהמדינה נתנה. אז אני אומר, יום אחד יגידו שההסכם המסחרי מאפשר לקחת 90% תקורה מכספי המדינה ואז ההורים ישלימו בכלל את הכל.

נקודה נוספת, שהיא לא פחות חשובה והיא נגזרת המשך של הדבר הזה, שהיות וכבר לקחו מבסיס התקציב את שעות ההוראה שלנו, אנחנו מתחילים ממינוס. כשאנחנו רוצים להתחיל להשלים את השעות כדי להגיע לבסיס ומשם קצת להוסיף את התגבור התורני, אומרים לנו יש מספר קסם שנקרא 11. מי שמוסיף 11 שעות, אוטומטית מותר לו לקחת הפעלת המוסד אחרי הצהריים – 600 שקלים פר תלמיד.

הנה טבלת התשלומים של בית הספר שלנו לצורך העניין - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אתה אוטומטית נכנס ל-11.
יוסי אביבי
מכיתה ז' עד כיתה י"ב – אנחנו משלמים 6,000 שקלים מכיתה ז' עד כיתה י"ב, כאשר תיכף אני אעשה גם השוואה למערכת - - -
היו"ר יעקב מרגי
כל שנה, תעדכן.
יוסי אביבי
כל שנה, מכיתה ז' עד כיתה י"ב, בכל שנת לימודים לכל ילד 6,000 שקלים תשלומי הורים נקרא לזה, שזה כולל כל מיני פעילויות.
היו"ר יעקב מרגי
במה אתה מופלה? לא חידדת את הנקודה הזאת. במה אתה מופלה לרעה בסוגיה הזו של 11 שעות?
יוסי אביבי
אז אני עשיתי בהמשך השוואה ביני לבין בית ספר שנשאר עדיין עירוני וטרם הופרט, כי ההפרטה לא נוגעת רק לציבור הדתי, כי יש גם בתי ספר חילוניים שהופרטו.
היו"ר יעקב מרגי
למדו את השיטה מהדתיים. ועוד לא הגענו לחרדים, אתה מבין? אני בדרך לחרדים צריך להבריא את הממלכתי קודם. בואו נגיע. זו התעשייה. הרי החרדים והערבים הן האוכלוסיות הכי חזקות סוציו אקונומית בחברה הישראלית. משם מותר לגבות יותר. אפשרו להם לגבות יותר.
קריאה
שם אפשר להתעלל בהורים חופשי.
יוסי אביבי
אנחנו - - - את זה, שמספר הקסם 11, שהוא להשלים קודם כל את שעות הבסיס ואחר כך להוסיף, זה מספר הקסם שחוזר מנכ"ל מאפשר לקחת 600 שקלים שנקרא הפעלת המוסד אחרי הצהריים. אז שאלנו אם בסופו של דבר אני באותו אורך של התיכון החילוני לידי אז איפה ה-11, ענה לנו רפרנט התשלומים, מר גרוסמן, זה צריך לממן דה פקטו כמה שבאמת לוקחים. זאת אומרת אם יש לי עוד חשמל או עוד מזכירה כדי להאריך, גם זה לא קורה, כי הטבלה מראה שלוקחים 600 פיקס אוטומטית על בסיס ה-11.

ופה אני מגיע לנקודה שזו השאלה פה לחברי הכנסת ולציבור.
היו"ר יעקב מרגי
שימו לב לגרף הזה.
יוסי אביבי
מדינת ישראל, משרד החינוך מול תיכון שהופרט ותיכון שלא הופרט.
היו"ר יעקב מרגי
השוואה.
יוסי אביבי
אני לא עושה דברים כאלה. רוצים להגיע בסופו של דבר לצורך העניין ל-47 שעות שבועיות פרונטאליות בכיתה. ואת כל המידע לקחתי מאתר משרד החינוך ומכל השעות שהם מעבירים בפועל. תיכון שטרם הופרט ותהליך ההפרטה מתרחש בכל הארץ, מקבל 40 שעות ממדינת ישראל והתיכון מקבל 40 שעות. ההורים שרצו להוסיף עוד 7 שעות משלמים 200 שקלים לתל"ן, שילמו 1,400 שקלים.

בתיכונים שהופרטו מ-40 שעות, אומרים להם לכמה אתם רוצים להגיע בסוף, ל-47? כי לוקחים מסך ההכנסות 5%. אה, אתם רוצים ל-47? ניקח מפה 5% נשארים עם 37 או 36 ואז כשמוסיפים את ה-11 שעות להגיע ל-47, זה כבר נקרא הפעלת המוסד אחרי הצהריים 11 שעות, עוד 600 שקלים. זאת אומרת בין תיכון מדינה 1,400 שקלים לתיכון פרטי 2,800 שקלים.

אז אני רק רוצה לשאול מה יקרה מחר אם תחליטו שלא 5% מותר להם לקחת אלא 90%. מצד תיאורטי יהיה שאני אבוא ביום ראשון בבוקר, אלמד רק יום 11 שעות ואני אשלם את הפעלת המוסד אחרי הצהריים בלי שיהיה לי שום יום שני, שלישי, רביעי, חמישי וכו'.

זה מה שרציתי לדבר. יש פה את כל השאלות שאני מעלה – האם - - -
היו"ר יעקב מרגי
ועוד לא שאלנו, סליחה, מי מפקח שאכן כל התשלומים, כל התעשייה הזאת מנווטת לשעות הוראה ואין פחתים אחרים ואין פונקציות נוספות שמוזנות על ידי ההורים ולא שייכות ישירות גרידא לשעות לימוד, לשעות הוראה. מי מפקח על היתרות? מי מפקח על המשרות בתוך הארגון הזה? האם יש פיקוח? אלה שאלות.

אם המדינה אפשרה מסלול, אני רוצה לצאת מתוך הנחה שיש בקרה ופיקוח. אני גם רוצה לקבל תשובות, איך יתכן שתלמיד מול תלמיד מופלה לרעה פה. אנחנו ראינו שכדי להביא את המערכת ל-47 שעות מול 40 שהמדינה מקצה, מצב שמאפשרים את דמי הניהול בגובה של 5% - נדרשים פה להשלים יותר על ידי ההורים.
יוסי אביבי
ואני יכול לשאול עוד שאלה: במידה והעירייה החליטה להפריט את עבודות הגינון שלה, אז העירייה גם משלמת מכספי הארנונה עבור הגינון. אם החלטתם להפריט את בית הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, תן לי. סליחה. יוצא שילד שנשאר במקיף עירוני לעומת ילד שלצורך העניין וניקח לדוגמא את ישיבת בני עקיבא במודיעין, מופלה. העירייה משקיעה את מלוא הסכום ישירות לילד בתיכון המקיף עירוני, לעומת בחסר לאותו ילד שההורים שלו בחרו. עכשיו תבינו, בסדר, יש מי שיבוא ויאמר לי סליחה, על לוקסוס משלמים. אבל אתם יודעים שלפעמים ביישוב מסוים זה החינוך הממלכתי דתי היחיד שיכול להיות.
יוסי אביבי
כמו אצלנו.
היו"ר יעקב מרגי
זה החינוך הממלכתי הדתי שיכול להיות ביישוב. זה לא שאפשרת לוקסוס. השאלות הן נשאלות וזה תחילת קצה הקרחון.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
רק מילה אחת יושב הראש.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לתת למשרד החינוך, כי אנחנו לקראת הסוף.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן. מילה.
היו"ר יעקב מרגי
יש לי דיון נוסף.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
תקורה, תקורה, תקורה של הארגונים האלה, של העמותות האלה, את זה צריך לבדוק בזכוכית מגדלת. לא יתכן ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תרשו לי רבותי, אני מראש אומר לכם – כל האורחים שנרשמו ובאו, לא תמיד חובה לדבר, זה גם לשמוע. אנחנו בתחילת סדרת דיונים. פשוט אני מיציתי את הזמן. יש לנו עוד דיון אחרי זה שאני יכול לעכב אותם מקסימום 5-6 דקות. אני רוצה לשמוע את משרד החינוך.

משרד החינוך שימו לב, שמעתם, ראיתם. ראיתם את הפערים. נשאלו שאלות. אני מבקש תשובות לפני שנגיע לבקרה ולאכיפה סביב העניין.
גור רוזנבלט
טוב, אז קודם כל תודה רבה. זה אולי יישמע לכם קצת מוזר, אבל אנחנו בהחלט שמחים על הדיון הזה היום, כי משרד החינוך בשנתיים או בשלוש השנים האחרונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא אני אגיד לך למה לא מוזר. אתה יודע למה לא מוזר? אמרתי בתחילת הדיון שנדרש כאן אומץ של השר ואומץ של המנכ"לית ותדעו לכם, גם אומץ שלי. אני בא ממגזר שאומרים לי בכלל מה אתה נוגע בסוגיה הזו? מה אתה נוגע בסוגיה הזו? מה חתמת על החוק של יוסי יונה? אתה חבר הכנסת היחיד שחתם, ואני אומר לכם, לפעמים גם שר, גם מערכת צריכה את הדחיפה הזו. אתם צריכים את הקולות של העם.

בבקשה.
גור רוזנבלט
משרד החינוך אני חושב לא לראשונה, אבל עושה בשנתיים-שלוש האחרונות פעולות מאד מאד משמעותיות בנושא תשלומי ההורים. פעולות מאד משמעותיות.

כפי שציין אסף והוא מכיר היטב את הסוגיה הזאת, עשינו כאן. קודם כל הוצאנו שני חוזרי מנכ"ל שעשו סדר בסוגיה הזאת. חוזר מנכ"ל אחד לכל הציבור הדתי, לבתי הספר הממלכתיים דתיים, ששם יש גבייה מאד מאד משמעותית של תשלומי הורים כבר שנים רבות. זה דבר שהוא כבר קיים, אי אפשר ביום אחד לשנות את כל המערכת.
היו"ר יעקב מרגי
זה סטראטאפ שהולך ומתפתח.
גור רוזנבלט
כן, ואנחנו מנסים, אנחנו עושים סדר בכל המערכת הזאת. פרסמנו חוזר מנכ"ל שכתבנו שם בצורה מפורשת שלחוזר המנכ"ל הזה יש שתי מגמות מרכזיות. מגמה אחת להפחית את התשלומים בצורה משמעותית; ודבר שני ליצור להורים שקיפות, שההורים יידעו עבור מה הם משלמים ומה הם מקבלים בתמורה, שהם יוכלו בעצמם לראות האם הדברים מתקיימים בפועל.

דבר שני, הוצאנו חוזר גם לציבור הכללי. החוזר הזה אפשר גבייה או לבתי ספר שאנחנו לא מממנים אותם בצורה מלאה, כאלה שמקבלים רק 75% או לבתי ספר ייחודיים כמו שנאמר, כאלה שיש להם מגמה נוספת. גם שם, שוב, במשך שנים היו תופעות של גבייה לא מבוקרת, לא מפוקחת.

הכנסנו את העסק הזה להגבלות מאד מאד משמעותיות. עשינו גם השוואה בין מה שקורה במערכת הדתית למה שקורה בממלכתית. הכנסנו את העסק הזה למסגרת מאד ברורה. הכל גם נעשה תחת פיקוח שלי. שלי אני אומר לא אישית, אלא של מינהל רישוי בקרה ואכיפה שהוקם בין השאר למשימה הזאת ואנחנו התחלנו בפעולות מאד משמעותיות.

אלף, חייבנו את כל בתי הספר במדינת ישראל – כולם – כל מי שגובה תשלומי הורים מחויב לדווח במערכת שנקראת מערכת אפיק, ואי אפשר לדווח במערכת הזאת אם אתה גובה בצורה חריגה.
יצחק קדמן
המפקחים של - - -
גור רוזנבלט
רגע, רגע, תנו לי לסיים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, תנו לו, אני מבקש.
גור רוזנבלט
אנחנו מקשיבים פה כבר הרבה מאד זמן, תנו לנו ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תדאג. מר גור, אני מנהל את הדיון ואני אתן לך לדבר. אני רוצה ללמוד את הסוגיה.
גור רוזנבלט
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי, זה דיון ראשון, צריך ללמוד אותו.
גור רוזנבלט
אנחנו עושים כאן פעולות משמעותיות ורציניות בהקשר הזה. אנחנו משקיעים בזה כוח אדם שהכנסנו לצורך הסיפור הזה. אנחנו משקיעים בזה שעות עבודה של המפקחים בבתי הספר. זה נושא מאד מרכזי בתוך המערכת, זה נדון בישיבות ההנהלה של המשרד. זה נושא שאנחנו לוקחים אותו ומרימים אותו בצורה מאד מאד משמעותית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סליחה, יש לי שאלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לו לסיים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, לא כולם מיומנים - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, מה היא הפרוצדורה שבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, זאת שאלה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
של - - - המינהלת, היא חייבת - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, זאת שאלה, אבל תן לו להציג. בבקשה.
גור רוזנבלט
אני אומר עוד פעם, בית ספר לא גובה ולא יכול לגבות תשלומי הורים אם הוא לא קיבל לכך אישור ממערכת אפיק. מערכת אפיק זאת מערכת ציבורית. כל אחד מהיושבים כאן יכול לבדוק בכל בית ספר במדינת ישראל כמה גובים, עבור מה גובים. זו מערכת שקופה לחלוטין שבה מתנהל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לפני השקיפות רוצה לדעת אם זה נכון לעשות זאת.
גור רוזנבלט
אם נכון לגבות בכלל תשלומי הורים?
היו"ר יעקב מרגי
השקיפות היא חשובה, היא נדרשת, השאלה - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
העיקרון עצמו של הגבייה, העיקרון עצמו.
גור רוזנבלט
אני אומר עוד פעם - - -
היו"ר יעקב מרגי
העיקרון. במהות.
גור רוזנבלט
אני אומר עוד פעם, אנחנו יצרנו לדבר שהיה בעבר פרוץ לחלוטין, יצרנו לו הגבלה מאד משמעותית. כמו שאמרה קודם חברתי חגית מאיר, צריך להבין, יש לחץ מאד גדול של הורים שרוצים לתת יותר ורוצים שהילדים יקבלו מה שנקרא תל"נים, זאת אומרת שעות נוספות על השעות שהמשרד מתקצב או הורים שרוצים איזה שהן פעילויות מיוחדות. למשל בציבור הדתי זה קיים כבר עשרות שנים. לא נבטל את - - -
היו"ר יעקב מרגי
גור, רגע, רגע, סליחה. מאחר שאנחנו מצומצמים בזמן, אני רוצה לדעת שני דברים. אלף, נשמעה פה טענה, אתם מתרים הסטה של פיצול שעות הוראה לניהול?
גור רוזנבלט
חד משמעית לא. אני רוצה להסביר.
היו"ר יעקב מרגי
אתם מודעים לזה שזה קורה?
גור רוזנבלט
יצא לפני אני חושב כמה ימים, חוזר מנכ"ל משותף של משרד הפנים יחד עם משרד החינוך, שעוסק ספציפית בסוגיה שיוסי אביבי העלה פה קודם, של ההפרטה של בתי ספר שנעשית על ידי הרשויות. צריך לומר את האמת, לא בכל רשות יש מחלקת חינוך שיכולה לנהל בית ספר בצורה מקצועית. חלק מהרשויות אומרות אני מעדיפה להביא רשת מקצועית, זה יכול להיות אורט, זה יכול להיות עמל, עתיד, בני עקיבא, אמית - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול להבין רשויות מסוימות, אבל אם אנחנו עוסקים במודיעין, אני לא שם. בראשון לציון, אני לא שם. אתם יצרתם, סליחה, ולא במודע - - -
גור רוזנבלט
עיריית מודיעין - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, יצרתם שלא במודע תמריץ לרשויות מקומיות להפריט. סליחה, אם הוא אומר לך שבמודיעין אוטומטית לגבי הפלח הזה שהלך לטובת העניין לחינוך הממלכתי דתי התיכוני, את התקורה העירייה חסכה את זה לגבי אותם ילדים וזה נופל על ההורים, יש לי תמריץ כראש הרשות להתחיל להפריט.
גור רוזנבלט
אז בחוזר מנכ"ל החדש שיצא, אני חושב שדי ביטלנו את התמריץ הזה, כי לא אפשרנו לגורם שמקבל את בית הספר, לא אפשרנו לו לקחת תקורה על חשבון מה שמגיע לתלמידים. זה צריך להיות ברור - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, עוד שאלה. מה הנוהל של אישור חריגה על ידי המחוז? האם יש נוהל כתוב או כל מחוז לפי ראות עיניו?
גור רוזנבלט
לא. יש שתי רמות. יש רמה אחת שזה נעשה במחוז. קודם כל צריך להבין, אין חריגים בתשלומי הורים. החריגים שניתנים זה מין שלב ביניים. אנחנו יודעים שהשטח שנים, לפני שהתחלנו להסדיר את הנושא הזה, התנהג בצורה מסוימת. יש מציאות מסוימת. יש חוזה העסקה עם מורים, יש בתי ספר שמתנהלים בצורה מסוימת. אי אפשר ביום אחד – יש לנו אלפי מוסדות – אי אפשר ביום אחד להחליט שאנחנו מזיזים את הספינה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין שיש לך תכנית כתובה? מי שאומר שאי אפשר ביום אחד - - -
גור רוזנבלט
רגע, כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל שאלה. בוא, בוא, אנחנו - - -
גור רוזנבלט
אני רוצה לענות.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא יכול לתת לך לתת הרצאה. אני מנווט אותך ליעד כדי שעל בסיס זה אנחנו נקיים דיונים.
גור רוזנבלט
אני עונה מצוין. אני יושב כבר שעה וחצי ומקשיב - - -
היו"ר יעקב מרגי
גור, ידידי, מכובדי, אל תדאג, אתה תבוא לפה עוד הרבה פעמים, פה האווירה תהיה יותר משוחררת כשאנחנו כבר נדע את החוק. כשאמרתי בתחילת דברי חור שחור, אני אומר לך, תאמין לי שזה חור שחור.
גור רוזנבלט
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
לכן תן לי לנווט אותך בשאלות כי אנחנו מוגבלים בזמן.
גור רוזנבלט
יש שתי רמות של חריגים. בכל מקרה מדובר על מתווה הפחתה. אף אחד לא מקבל זכות לגבות תשלומי הורים מעבר לחוזר. כל מה שנתנו ואנחנו עדיין נותנים – זו אפשרות לרדת בהדרגה. בית ספר שהתרגל לגבות סכומים מאד גבוהים, אנחנו מאפשרים לו במשך שנתיים או שלוש לרדת בהדרגה.

חלק מבתי הספר, ברמות הנמוכות יותר, זה נסגר במחוז, ועדת חריגים מחוזית.
היו"ר יעקב מרגי
רק לירידה?
גור רוזנבלט
רגע, חלק מגיעים אלי כיושב ראש, אני יושב ראש ועדת חריגים ארצית ואני מאשר אישית במידה ומדובר בסכומים גבוהים יותר ואנחנו מאשרים. אני אתן דוגמא למשל, בית הספר הריאלי שגבה במשך לא יודע מה, הם טוענים עשרות שנים, הם טוענים עוד לפני שהייתה מדינה. הם גובים סכומים של 15,000 שקלים לשנה לתלמיד.

אתה לא מצפה מבית ספר כזה שמשנה לשנה ירד לסכום של 6,800, שזה הסכום המקסימאלי שהחוזר מתיר. זה נראה לי לא רציני מבחינתנו ואנחנו אפשרנו להם מתווה הפחתה. הם ירדו מהשנה שעברה להשנה. במקרה מחר הם אצלי בוועדת חריגים ארצית, כדי להציג את מתווה ההפחתה לשנה הבאה והם הולכים ויורדים. זאת המגמה שלנו להפחתת התשלומים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
גור רוזנבלט
רגע, נוסף לזה אנחנו שולחים צוותים לשטח. אנחנו בודקים את בתי הספר. הצוותים שלי שיוצאים לשטח פותחים מערכות שעות, סופרים שעות למנהל, אומרים לו אתה הבטחת להורים 11 שעות תל"ן – אני רוצה לראות איך בנוסף לשעות שהמשרד מתקצב עבורך, איפה זה בא פה לידי ביטוי 11 שעות התל"ן האלה. ואיפה שאני לא מוצא את השעות האלה - אנחנו לא מאשרים גבייה. והיו מקרים שדרשנו גם להחזיר כספים להורים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה גור. תעצור, תעצור. רבותי, אני כבר באיחור של 10 דקות לדיון הבא. היה לי ברור שאנחנו לא ממצים את הדיון היום. כפי שאמרתי בהתחלה זה דיון ראשון.

תם ולא נשלם. נקיים עוד דיון.

אני מבקש ממשרד החינוך להכין לי את התכנית שלכם, תכנית ההפחתה איך היא עובדת, לפי איזה נוהל.
גור רוזנבלט
אגב, לקראת הדיון הזה אנחנו עברנו על הכל וכל הנתונים אצלכם כבר מסודרים.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, סליחה. להעביר לי את הסוגיה הזאת שהתכנית שלכם להתמודדות עם חריגות, כולל סנקציות, כולל - - -
גור רוזנבלט
לא, אבל רק להבהיר. לקראת הדיון הזה העברתי מכתב בחתימתי לאסף. כל הנתונים מרוכזים על כל הפעולות שעשינו. הכל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תבנה על הרושם של אסף, כי לפי הרושם של אסף היה קשה לו לחלוב מכם נתונים. אז בוא, חבל. בוא, אני רוצה להתקדם. לדיון הבא אני רוצה שתבואו ערוכים עם נתונים, עם סטטיסטיקות, עם מיפוי. אנחנו נצלול לעומק, יהיה דיון של שעתיים שלמות סביב סוגיית תשלומי ההורים.

תודה רבה לכולם. תם ולא נשלם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים