ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/06/2016

החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג – 2013 -דו"ח הוועדה המייעצת לחוק הספרות והסופרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים