ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2016

הסדרת סוגיות תקני כח אדם , שכר ושירותי משרד בלשכות ראשי ערים, סגני ראש עיר וחברי מועצת העיר - ישיבת מעקב - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 155

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ד' באדר ב התשע"ו (14 במרץ 2016), שעה 11:30
סדר היום
הסדרת סוגיות תקני כח אדם , שכר ושירותי משרד בלשכות ראשי ערים, סגני ראש עיר וחברי מועצת העיר - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זוהיר בהלול

אורי מקלב
חברי הכנסת
רוברט אילטוב
מוזמנים
מלי פולישוק בלוך - עורכת דין, חברת כנסת לשעבר

יעקב אמסלם - הממונה על השכר, משרד האוצר

דיאא אסדי - סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

מחמוד רחמאן - עוזר לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

יוסף משה עדס - רפרנט פנים, רשויות מקומיות, משרד האוצר

מרדכי כהן - מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

שמעון מעתוק - מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות, משרד הפנים

מרגלית בוטרמן - ממונה ייעוץ משפטי בתחום הרשויות המקומיות, משרד הפנים

כפיר יהודה כהן - מנהל מחלקת מעקב בקרה ומשפט, מרכז השלטון מקומי

יגאל חי להב - ראש מועצת קרני שומרון

אליהו לוי - ראש מועצה מקומית להבים

גבי גאון - חבר מועצה מקומית מזכרת בתיה

אביבה מנצור - חברת מועצה והנהלת איגוד נבחרות, מועצה מקומית דרום השרון

מיקול בן עמי - מנהלת אגף משאבי אנוש, עיריית ירושלים

שמואל פרקש - מנהל אגף משאבי אנוש, עיריית רמת גן

אברהם הרשקוביץ - מנהל מחלקת בקרה ואכיפת שכר, עיריית נתניה

יאיר דידי - מוזמן

חיים אבירם - מוזמן

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

הסדרת סוגיות תקני כח אדם , שכר ושירותי משרד בלשכות ראשי ערים, סגני ראש עיר וחברי מועצת העיר - ישיבת מעקב
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הסדרת סוגית תקני כוח אדם, שכר ושירותי משרד בלשכות ראשי ערים, סגני ראשי עיר, חברי מועצת העיר – ישיבת מעקב.

אני רוצה להיכנס לקונטקסט הכללי. כזכור, זו כבר ישיבה שנייה שאנחנו עושים בנושא. אני רק רוצה להזכיר, אנחנו עשינו ישיבה ב-9 בנובמבר 2015, בנושא של כל ההסדרה שאמרתי ואני ביקשתי ממשרד הפנים להקים ועדה בין משרדית בשיתוף הממונה על השר, השלטון המקומי ומשרד המשפטים, כדי לגבש הנחיות תקינה ורמות שכר לכל הנושא הזה, כולל יועצים וכו'.

אז לפני שאני אפתח את זה, גבי גאון, מועצת מזכרת בתיה וחבר שלי, הוא ממהר והוא ביקש, אז ניתן לך את רשות הדיבור ואחרי זה אני אעבור ישר לנושא של המשרד.
גבי גאון
קודם כל אני רוצה לברך את יושב ראש הוועדה על הדיון. אני חושב שהוא עוסק בתחום שבו אין מילה אחרת אלא להגדיר אותו כלקונה בחוק, בעיקר בנושא מעמד חברי המועצות ברשויות המקומיות בכללן, ואני חושב שאם אני פונה פה לנציגי הסיעות בכנסת, זה דבר שהוא חוצה סיעות, אין פה שום עניין פוליטי, אסור להתייחס אליו פוליטית. צריך לראות אותו כמקדם גם תהליך של הגינות וגם תהליך של נחיתות ציבורית ואני אסביר ממש בקצרה.

קודם כל מבחינת הגינות, אנחנו מדברים על אנשים שקמים בבוקר ועד הלילה עוסקים בשירות ציבורי כמו חברת כנסת לכל דבר ועניין, ללא כל שכר. ההיפך, הם מוציאים כסף מהכיס שלהם בשביל להיות נציגי ציבור, דבר שהוא לא יכול להתקבל. אין אפשרות לקבל דבר כזה, לא מוסרית, לא מבחינת צדק ולא מבחינת הגינות.

ולכן לא יכול להיות מצב שבו חבר דירקטוריון בחברה ממשלתית, יש 96 חברות ממשלתיות כדוגמא, אנשים שמקבלים גמול ואחרים שהם ב-257 רשויות קמים ועובדים לא פחות קשה ולא רק שלא מקבלים גמול, אלא גם בכלל מוציאים כספים רבים על ייעוץ משפטי, על תביעות שראש הרשות תובע אותם או את הסיעה שלהם והם לא יכולים להגיב ואין להם קשר עם הציבור, בעוד ראש העיר מפרסם. יש פה חוסר הגינות מוחלט, חוסר צדק, חוסר מוסר ברמה הכי בסיסית.

הדבר השני, הרובד השני, מעבר לרובד ההגינות הצדק, יש פה רובד של נחיצות ציבורית. אני חושב שחלק מתפקידו של חבר המועצה או חברת המועצה, אני מדבר פה בלשון זכר וכמובן שמתכוון גם לצד הנשי, שמיוצג פה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על לפקח על עבודת המועצה, לייצג את הציבור.
קריאה
שומרי סף.
גבי גאון
כבוד יושב ראש הוועדה, איזה כלים יש לחבר מועצה? שניים שלושה כלים מזעריים מול הכוח הבלתי נתפס, הדורסני, שיש לראש עיר עם כל המנגנון, המשאבים, הפרסום וכיוצא באלה. פער כזה במדינה דמוקרטית בשנת 2016 לא יכול להיות. אתה מדבר על עוולות ועל צדק ופנסיות ועולי אתיופיה.

אנחנו מדברים שזה חשוב ביותר - ואני מזדהה לחלוטין עם העניין הזה - אנחנו מדברים פה על מנגנון קיום דמוקרטי שבו אנחנו שומעים על דברים פסולים יום יום. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה שיש פער כל כך עצום בין מחוקק או בין נבחר ציבור אחד לנבחר ציבור אחר. זה לא יכול להיות. מכבדים את הרוב, מכבדים את הדמוקרטיה, אבל יש פה סיטואציה שלקונה היא הגדרה עדינה. חייבים לטפל בלקונה הזאת. זה נוגע באושיות השלטון הדמוקרטי של מדינת ישראל, ברוח הדמוקרטית של מדינת ישראל ואנחנו לא שם, כבוד יושב ראש הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
גבי גאון
ואני מברך אותך שוב על העניין הזה של העיסוק בנושא.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. היות ובעצם אנחנו כבר עשינו את הדיון בנושא הזה, זה רק ישיבת מעקב, אז הייתי רוצה לשמוע ממרדכי ממשרד הפנים, בעצם מה התוצרים שאתם רוצים להביא לנו לישיבה.
מרדכי כהן
אז אני אומר את זה בקצרה. אני רוצה להודות גם לכל הארגונים והגופים שפנו. שמי מרדכי כהן, ראש מינהל שלטון מקומי, משרד הפנים. אני רק רוצה באמת להודות לכל הארגונים והגופים במשך שנים שליוו את העניין זה ולחצו על משרד הפנים לקיים דיונים כאלה. אמרתי ליושב ראש הוועדה, הנושא הוצג בפני השר, כולל המתח הזה בין הצורך לקיים את אותה דמוקרטיה מקומית אל מול חלילה מצב של שיתוק או ניצול לרעה של המצב.

אבל השר הכריע. הוא קבע מדיניות חדשה. הוא רואה בעין חיובית את חיזוק הדמוקרטיה המקומית. הוא הנחה אותנו לעבודת מטה, את הצוות המקצועי, איך לתקוף את הסוגיה הזאת גם של תגמול, גם של תנאים, גם של הכשרה מקצועית לחברי מועצה.

בשלושת המרכיבים האלה, יש מרכיבים שזה עניין פנימי של משרד הפנים, הוא כבר נתן הנחיה לפעול במשנה מרץ, כל נושא ההכשרה דרך המערכת שקיימת במשרד. לגבי תגמול ותנאים, הוא הנחה אותנו לקדם את המהלך הזה. זאת מדיניות חדשה שלא הייתה עד היום. כמובן שהוא ירצה לשמוע את כל הגופים המייצגים - פורום המועצות האזורית, מרכז שלטון מקומי - בכדי לגבש את זה בהסכמה, אבל ההכרעה נפלה, זו המדיניות החדשה של השר.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, תודה רבה מרדכי, אבל האמת היא שאני - - -
מרדכי כהן
אני לא נותן יותר פרטים כי זה עדיין לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני רוצה לומר כזה דבר. אנחנו בעצם עשינו את הדיון ב-9 בנובמבר, כמו שאמרתי. עברו חמישה חודשים. אני לא ציפיתי לשמוע חמישה חודשים מה מדיניות השר. זה פחות חשוב לי. גם התחלף שר. בגדול, אני חשבתי שאתם תבואו לכאן ותציגו כאן איזה שהם נתונים וכיוונים כבר.
מרדכי כהן
אז אני אומר, נעשתה עבודה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אה, הבנתי. נעשתה עבודה ואתם רוצים - - -
מרדכי כהן
והיא הוצגה לשר.
היו"ר דוד אמסלם
אה, הבנתי, עכשיו הבנתי מה שאתה אומר. אוקיי. אז אני מבקש כזה דבר, ברשותך. דרך אגב, אני רוצה רק לומר איזו שהיא הסתייגות קטנה לגבי הנושא של חברי מועצה. אני ישבתי עם מספר חברי מועצה מהמועצות האזוריות, שם הסיפור בכלל שונה לגמרי. זה הסעות, זה משהו אחר לגמרי, גם בתפקוד אחר לגמרי. אז באמת שם צריך לעשות דיפרנציאציה ולחשוב מה עושים שם.
מרדכי כהן
דרך אגב, זה כאילו היית אתמול בדיון אצל השר, כי זה בדיוק מה שהוא אמר - אני מבקש שתהיה התייחסות נפרדת ושונה ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. אז לכן אני אומר באמת צריכה להיות לכל מועצה - - - נגיד בכל מועצה, בכל יישוב יש נציג אחד שהוא שולח. זה מן נציג של הוועד, של כל מושב. עכשיו, יש לך מועצות שיש לך איזה 40 חברי מועצה, אתה מבין על איזה - - -
קריאה
מטה יהודה עם 60.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אתה מבין? זה סיפור אחר קצת.
מרדכי כהן
ורק עוד מילה אחת, מכיוון שבסופו של דבר, כפי שיודעים כולם, יהיו לזה עלויות תקציביות.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
מרדכי כהן
ולכן - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני רוצה לומר כזה דבר, מרדכי, אנחנו מבינים את הכל. אני רוצה לומר כרגע - - -
מרדכי כהן
מכיוון שחיים לא נמצא פה, אני רוצה להיות הגון כלפי מרכז השלטון המקומית ופורום מועצות אזוריות. העמדה של הגופים המייצגים, שגם אם מהלך כזה יתרחש ויחזק את אותה דמוקרטיה מקומית. אין הכוונה עכשיו להשית את ההוצאות האלה באופן ישיר על - - -
היו"ר דוד אמסלם
זו גם לא הכוונה שלי. אני אמרתי את זה באופן חד משמעי ואני אומר את זה לאורך כל הדרך בכל נושא. לא יכול להיות שאנחנו מיישרים איזה שהוא כיוון ורוצים לחזק איזה משהו ובסוף אנחנו מטילים את זה תמיד על השלטון המקומי. זה לא עובד ככה. אז לכן תהיה פה איזו שהיא חלוקת בוא נגיד עלויות וכו', אבל אני לא שם.

אני רוצה קודם כל, בעיקרון אני מאמין שהדיון קודם כל צריך ללכת על הקונספט – מה אנחנו מאמינים, ואחרי זה לגזור את העלויות ואת החלוקה. אבל מרדכי, פה אני רוצה את ההתייחסות שתהיה לכם בעבודה למספר מישורים, בעיקר שניים שלושה דברים.

תראו, קודם כל על הנושא של החזר ההוצאות – כן או לא, שכר וכו'. אני גם נתתי לכם סקירה אם תרצו, אני בדקתי את זה מה קורה בעולם, אני יכול להעביר לכם את כל הנתונים, אם תרצו את המפה העולמית. מעניין, מוני?
שמעון מעתוק
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז לאה, תעבירי לו את מה שהעביר לנו מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני גם קראתי, זה מאד מעניין. אם תקראו תבינו שברוב העולם יש שיפוי בעניין, משיפוי מרחיק לכת שנותנים משכורת ועד החזר הוצאות כאלה ואחרות. זה נדיר כמעט ש - - -
גבי גאון
לא פחות חשוב קשר עם הציבור וייעוץ משפטי כשאנחנו נתבעים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל גבי, אני עוד לא שם. בוא נעבור נהרוג תורכי וננוח ואני מקווה שאין פה תורכים. מרדכי, זה הנושא הזה. גם אתה מוני.

הנושא השני זה נושא שירותי המשרד. חבר מועצה, בסוף הוא נותן, מה שנקרא הוא נציג ציבור שאמור לתת שירות לתושבים שלו, לאלה שבחרו בו וגם לאלה שלא בחרו בו. אז לראש המועצה, לראש העיר יש משרד. לסגנים יש משרד, אני מספר לכם, ולחלק מחברי המועצה אין מקום לתת שירותים. אז לכן אני חושב שאתם צריכים להסדיר את זה גם.
מרדכי כהן
זה מוסדר בחוק, צריך לאכוף.
קריאה
אבל אף אחד לא אוכף.
היו"ר דוד אמסלם
אם זה מוסדר בחוק - - -
קריאה
זה לא מוסדר. אני מבקשת את רשות הדיבור.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, אמרתי, אני אתן לך. אבל אלף, להסדיר את זה. אם זה מוסדר בחוק, נא לאכוף את זה. אין בעיה. אני רק בא מבחינת התוצאה, שבסוף חבר מועצה יקבל שירות משרדי מסוים. אני לא אומר לך תן לכל אחד מזכירה, אבל בוודאי שאם הוא רוצה לדפיס מכתב, יש מישהו שמדפיס לו את זה. הוא לא יגיד לאשתו, לבת שלו – תעשי טובה, תדפיסי לי את זה בבית. זה מה שקורה היום, דרך אגב, בהרבה מקומות. כנ"ל טלפונים. הוא בא והוא מנהל את שיחות הטלפון מהבית. לפעמים יש לו כעסים בתוך הבית, כבר אשתו והילדים נמאס להם לשמוע אותו כל היום ורק העוגיות לפעמים שהוא נותן לאורחים שלו, הוא משלם וכבר זה עושה לו חור בראש וכולה הוא נציג ציבור, ולא נותנים לו כמעט להיכנס למועצה.

אז לכן אני אישית חושב שבאמת צריך להסדיר את זה בצורה מכובדת. חבר מועצה לטעמי, חבר עיר, מועצת עיר, זה בן אדם, נציג ציבור שצריך לתת לו את האפשרות לתפקד. הבן אדם הוא נבחר ציבור. כמו שפה בכנסת אתה לא מצפה שחברי הכנסת יעבדו באמת מהמזנון בחוץ, אז יש דברים בסיסיים שצריך להסדיר אותם. אני חושב שזה באמת חשוב לדמוקרטיה ובוודאי לאכוף.

עכשיו לגבי העלויות, אחרי שנבין את הסל, נפרק אותו מבחינת עלויות ואז אנחנו נשב גם עם השלטון המקומית - - -
מרדכי כהן
רק לגבי תגמול, כדי שלא יהיה בלבול במספרים, מדובר בגדול על פי עבודה ראשונית שאנחנו עשינו, בגדול, בכמה עשרות מיליוני שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
אמר חיים, חיים זרק 60 מיליון שקלים. השלטון המקומי בזמנו זרק את המספר 60. אני לא מתייחס.
מרדכי כהן
זה על סמך ניתוח שאנחנו עשינו.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך, אני לא מתייחס לנושא בגלל שבסופו של דבר אתם תעשו את הכפולות. אני לא מכיר כמה חברי מועצה כאלה יש, כמה כבר יש להם את זה היום. אז לכן בואו תעשו עבודה. לשם כיוונתי בדיון לפני חצי שנה.

אז לכן אני אומר, לי חשוב לא פחות מאשר התגמול, חשובה לי סביבת העבודה. כמו שאמרתי וככל שתרדו לרזולוציה יותר גבוהה ככה ייטב. האם חבר מועצה מקבל טלפון – כן או לא? כיום זה עולה 100 שקלים או 80 שקלים וכל עובד בעירייה, לא משנה מה, הוא מקבל טלפון מהעירייה. השאלה אם חבר מועצה מקבל. זה כלי עבודה. האם הוא מקבל עטים? כמה עטים? האם הוא מקבל ציוד משרדי?

אני אומר, תיכנסו לרזולוציה הזאת, היא חשובה בגלל שבסופו של דבר אני יכול להגיד לכם שאני מקבל הרבה מאד מכתבים של ראשי מועצה, שמתכתשים עם חברי המועצה שלהם רק על הדברים האלה. כאילו אין עיר. בואו תראו מה אני מקבל, אתם לא תאמינו. לקח לי את החדר, לקח לי את הכסא, לא נתן לי את הדפים, לא נתן לי להדפיס במדפסת. בואו תראו. כאילו זה כל מה שהם עושים כל היום באותה עירייה. אז אני אומר, כשהדברים מוסדרים אז אין ויכוח. מה ששלך – שלך, מה ששלי – שלי.

מתי מתחיל הוויכוח, כשהדברים לא מוסדרים. ואז אנחנו מתווכחים על עובי הקו, האם זה שלי או שלך. לכן אני אישית חושב שבעבודה קצרה, לא צריך פה יותר מדי עבודות מחקר, באמת תשבו, תבנו פה גם סל בסיסי לחבר מועצה ותעשו את זה גם דיפרנציאלי. יש הבדל בין עיריית תל אביב או ירושלים לבין מועצת עזריקם. יש הבדל באמת בעניין, וכאן באמת אני מצפה וזה בעצם מה שביקשתי לפני שישה חודשים. חשבתי שהיום תבואו, אבל היות ונכנס שר חדש שאתם רוצים להציג לו את העניינים – אין בעיה. אז תעשו השלמות על מה שלא עשיתם עוד, כדי שבפעם הבאה אני לא אשאל אתכם למה לא עשיתם.

אז בוא נסכם. אנחנו נעשה דיון נוסף אחרי שנשמע עוד פעם, תשמעו את האנשים. אולי יש פה הערות שאני לא אמרתי והם יחכימו אותנו ואז אתם - - -
מרדכי כהן
אני רוצה רגע - - -
היו"ר דוד אמסלם
ויש כאן גם את הממונה על השכר, נשמע אותו.
מרדכי כהן
אני רק רוצה להעיר עוד הערה אחת, תכלס השר החליט להעביר, בשביל שהוא יוכל להגדיר כללים לחברי המועצה, הוא צריך קודם להעביר תזכיר חוק שמאפשר לו להגדיר תקנות בעניין הזה. זה כבר יועבר בימים הקרובים - - -
היו"ר דוד אמסלם
נשמח מאד.
מרדכי כהן
הוא הנחה את הרמה של המשרד לקדם את תיקון החוק, חקיקה ראשית. לאחר שהחקיקה הראשית תעבור, נוכל להתקין תקנות שהן באמת מפרטות את כל מה שהצעת.
היו"ר דוד אמסלם
מוני, תגיד לשר שבכל שעה שהוא ירצה את הוועדה אני אכנס לו אותה במיידי, באמת, כולל מתי שהוא רוצה ומצידי, אם הוא יגיש את התזכיר, אני מבטיח לו שעד סוף הפגרה אפילו אני אעביר את זה. עד תחילת הפגרה, בשבועיים הקרובים.

מרדכי, אחלה. שיהיה לך - - -
מלי פולישוק בלוך
רגע, שלא ילך.
קריאה
מרדכי, רק שנייה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
דקה, דקה.
מלי פולישוק בלוך
זה ייקח שתי דקות. אני ביקשתי קודם.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע מה, מרדכי, תן עוד שתי דקות. מלי, בבקשה. יש פה את קובי אמסלם שהוא - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
קודם למי? מלי, למה? אני עשיתי מארב לזכותך לדבר?
מלי פולישוק בלוך
לא, סליחה, אתה קודם כל. מה זה?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, מלי, בבקשה, מלי.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
את קודם.
מלי פולישוק בלוך
לא, אני דיברתי עליו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אה, חשבתי אלי.
היו"ר דוד אמסלם
חברה, אתם לא הבנתם. אתם תמשיכו להתווכח ומרדכי ילך. הרי הזמן עובר, אז יאללה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אז אני אתן לך דווקא.
מלי פולישוק בלוך
חברת כנסת לשעבר, אז קודם כל חברי כנסת.
היו"ר דוד אמסלם
מלי, מלי, בבקשה.
מלי פולישוק בלוך
קודם כל קוראים לי מלי, נעים מאד. מלי פולישוק. אני יחד עם אביבה מנצור מייצגות כאן איגוד של חברות מועצה שהקמנו לפני 8 שנים.
היו"ר דוד אמסלם
אני איתך, מלי.
מלי פולישוק בלוך
הוא איתי, הוא מכיר אותי כבר מהוועדה לביקורת המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, מלי.
מלי פולישוק בלוך
אז אביבה ואני מייצגות איגוד של נבחרות ציבור שהוקם לפני 8 שנים, שאחת המטרות שלו זה הנושא הזה והאדונים הנכבדים ממשרד הפנים מכירים אותנו, כי ישבנו כבר הרבה שעות ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע שנפגשתי איתה?
מלי פולישוק בלוך
כן, בכנס. וקודם כל אני מרגישה שהגיעו ימות המשיח כמעט, שבאמת מדברים איתנו באותה שפה שאנחנו מדברות וזה באמת הישג. שיהיה ברור, אנחנו חברות מועצה, אבל בעניין הזה מייצגות גם את חברי המועצה, אנחנו כולנו ביחד.

אז אני מברכת אותך אדוני יושב הראש, אתה באמת עושה כאן פלאים והלחץ חיוני, לפני שיתחלף לנו השר עובד פעם, כי אנחנו כבר עברנו לפחות חמישה או שישה בעניין הזה.

אני רוצה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא ניתן לו לעבור, מרדכי, תגיד לה.
מלי פולישוק בלוך
בדיוק. תראה, היתרון שלנו עכשיו שיש לנו שר שמכיר לפני ולפנים. לא צריך ללמד אותו בכלום.
היו"ר דוד אמסלם
זה נכון. זה יתרון גדול.
מלי פולישוק בלוך
אז זה יתרון גדול, שלא לדבר על הצוות המקצועי. לא צריכים לחכות עוד חמישה חודשים, אפשר לסגור את העניין.

אני רק רוצה להציע משהו פרקטי ואני יכולה לתת לך את העותק של העניין. יש לנו הצעת חוק שהכנו כבר לפני איזה שנתיים שלוש. אנחנו מתבססים על תקנות החברות - גמול לדירקטורים בחברה לתועלת הציבור. לקחנו ופשוט העתקנו, אדוני יושב הראש, את הסכומים. וכמו שאתה אמרת, זה מתחלק לדרגת הרשות, לפי מספר התושבים, מיישוב של עד 10,000 ויישוב מעל 250,000. ברור שאין דין תל אביב כדין ערים קטנות.

יש לנו כאן חמישה דרוגים, חמש דרגות וגמול בהתאם. ממש העתקנו משם. אני אתן לך את זה, אם תואיל. העתקנו את הסכומים, אותו דבר בדיוק, וזה גמול לפי ישיבות.

כחברת מועצה לשעבר וסגנית ראש העיר, אנשים לא באים לישיבות. זה גם יעודד אותם לבוא לישיבות, אם הגמול יהיה פר ישיבה.
היו"ר דוד אמסלם
ברור.
מלי פולישוק בלוך
וזה גם הכי הוגן והכי הגיוני, כמו כל - - -
היו"ר דוד אמסלם
מלי, אני לא - - -
מרדכי כהן
זה יהיה מוגבל ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, מרדכי. אני לא נכנס לדיון המקצועי.
מלי פולישוק בלוך
תראה, אני לא נמצאת. אם הייתי יכולה להיות בדיון כפי שהיה ב - - -
היו"ר דוד אמסלם
את יכולה לדבר עם מרדכי.
מלי פולישוק בלוך
השר סער בזמנו צרף אותי לוועדה ובאמת ישבנו ביחד כמה דיונים ואני חושבת שזה כדאי שזה יחודש, כי בכל זאת אנחנו מביאים את השטח לא רק דרך הראש של ראשי רשויות וכדאי כאן להזכיר את זה.

אתם כאן כל הגורמים מתייחסים בכבוד רב לראשי רשויות ולמרכז השלטון המקומי. מרכז השלטון המקומי ממש בכלל לא מייצג את חברי המועצה. הוא אומר את זה במפורש והוא עושה את הכל כדי שזה גם ייצא לפועל, שלא מייצגים אותנו. לכן, כשאתם מדברים עלינו, אם זה משרד המשפטים עם הוועדה שאתה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הבנתי.
מלי פולישוק בלוך
לא, אז אני מבקשת מכבוד יושב הראש שיבקש מהמשרד שיצרף אותנו, נציגה שלנו לדיונים, כפי שהיה בעבר, כדי שניתן את הפידבק שלנו ואתה יודע שהדיונים היו ענייניים ומועילים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. מרדכי, אם אתה יכול לצרף אותם, אז אנחנו נשמח.
מרדכי כהן
אני גם אשמח.
היו"ר דוד אמסלם
ואם תוכל לצרף גם את גבי, גם נשמח.
מלי פולישוק בלוך
אנחנו מייצגים ארגון.
היו"ר דוד אמסלם
זה בסוף דיון מקצועי שלכם. תחליטו. אני מציע לכם באמת לשתף את כל הגורמים, בוודאי ובוודאי את השלטון המקומי, שהוא פיבוט מרכזי בעניין הזה.
מרדכי כהן
כך ייעשה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אז מניח שתזמן אותם בכיף. זוהיר, בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
גברת פולישוק, אני אמרתי את דברי בכ"ט בנובמבר, ביום החלוקה דיברתי על העניין הזה. נכון? זה היה בכ"ט בנובמבר הישיבה האחרונה? רוזנר?
תומר רוזנר
ב-ט'.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מה, לא הבנתם את הרמז?
היו"ר דוד אמסלם
זה היה ב-ט' בנובמבר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
ההברקות לוקות בחסר, ההברקות שלי.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
באמת מגיעות לעתים מילים טובות, מרדכי. כנראה מנשבות רוחות חדשות במשרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
ברוך השם.
מרדכי כהן
זה השר. אנחנו רק גורם - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
כן, השר. זה שני דיונים נושקים אחד לשני ובשני הדיונים באופן כמעט חסר תקדים יש בשורות.
היו"ר דוד אמסלם
ברוך השם.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
תם עידן זילות מעמדו, ככל הנראה, של נבחר ציבור ברשויות המקומיות. באמת. התדרדר מעמדו עד כדי כך שלא סופרים אותו. עכשיו, ברגע שהוא יקבל את התיקון, כנראה שכל דבר קשור במצלצלין. מעמדו של אדם נמדד ברמת הכנסתו. ככה במדינות צרכניות מודרניסטיות, מה לעשות?

ברגע שמעניקים לאנשים האלה, שהם נבחרי ציבור, מה לעשות? נבחר ציבור זה הדבר הנשגב ביותר בדמוקרטיה. לקיים את עבודתו תמורת תגמול נאות, אני חושב שבזה אנחנו מחזקים. באמת, אתה דיברת אדוני ראש המועצה המקומית - - -
גבי גאון
לא ראש מועצה, חבר מועצה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
חבר מועצה. לא, כי דיברת כמו ראש מועצה. זה בסדר גמור.
קריאה
הוא יהיה, הוא יהיה.
מלי פולישוק בלוך
ראש מועצה בפוטנציה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אתם משמרים את הרוח הדמוקרטית. באמת, גם כמו שאמרה הגברת פולישוק, תגמול לגבי ישיבות וכו'. לא ניכנס לרזולוציות הללו, אבל באמת אז דיברנו ועכשיו אנחנו מקבלים מדיניות חדשה. אבל אני רק מבקש בקשה אחת צנועה מאד. שהזכויות של נבחרי ציבור יהיו שקופות בעיני הציבור. כי אם מעניקים 60 מיליון שקלים באופן ערטילאי, יכול להיות שראשי רשויות מקומיות יתנהגו בסכומים האלה, שיוענקו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא, אתה כנראה לא הבנת.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מה?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כרגע לא, הוא לא מחלק תקציב. יש כללים. הכללים מתורגמים ואחרי זה השיפוי כבר. על שאלת השיפוי נדבר. תודה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אוקיי. אז מרדכי, באמת הרבה תודות. דרכך ל - - -
מרדכי כהן
בזמנו, יושב ראש הוועדה, דודי אמסלם, הצביע על זה שזה מחסום בפני צעירים, נשים, מיעוטי יכולת, לקחת חלק בהשפעה על התפקיד הדמוקרטי. וגם זה פתרון לסיפור.
מלי פולישוק בלוך
בדיוק. בהחלט.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תודה רבה אדוני יושב הראש, חברי חברי הכנסת. אני גם מצטרף לדבריו של חבר הכנסת זוהיר בהלול. בדיון הקודם דיברתי על כך ולא בכדי, ששר הפנים הודיע על נושא של כניסה חופשית לחופים בצמוד לדיון. אין לו ויכוח אם מגיעה כל היוקרה רק לשר או גם לוועדת הפנים. אני חושב ששיתוף הפעולה בין ועדת הפנים לבין השר זה שיתוף פעולה מבורך. יש דיונים פה והדיונים מציפים את הדברים. העיתוי - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני כבר מתבייש להחמיא לו, כי - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך, לא צריך, אנחנו לא הנושא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, לא. בדיון לפני הקודם לא כל כך החמאתי לו, אז אני עכשיו צריך לאזן את המשקל. זה דיון שלישי - - - ומכאן שלא יהיה מישהו שיערער על העליונות ועל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני פה יושב משבע בבוקר. זה מה שהוא אומר לכם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נכון. אני רוצה להגיד לך, חברי, חבר הכנסת זוהיר בהלול, שאני מחמיא לו מכיוון שהוא לא בא מהדלת של חבר מועצה. הוא דווקא היה פקיד ציבור. הוא היה עובד ציבור וכאן, וזו בדיוק הנקודה שרציתי להתייחס אליה, חלק מהמקרים או עד היום, מהתפיסה לא לתת שכר לנבחרי ציבור, זה לא היה רק הנושא התקציבי.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היה עם זה משהו מהותי הרבה יותר. לא רק מעמד. המעמד, להחליש את כוחו של נבחר הציבור, דהיינו שלא יוכל להיות. זה היה חלק. כשאני ישבתי עם ראש העיר, אני לא רוצה להגיד את השם של ראש העיר, על דברים שהוא יכול היה לתת במסגרת היכולות שלו, במסגרת הסמכות שלו, אז הוא אומר לי בלחש אדוני יושב הראש, אני לא רוצה לראות אותם פה. אני לא מעוניין לראות אותם פה. אני לא רוצה.

גם לא כל עובדי הציבור, לא מנהל אגף, הוא היה מנהל אגף שרצה להיות בוועדת מכרזים, רוצה לראות איזה חבר מועצה חפרן שחופר לו בדיוק ושואל שאלות ולמה, ולמה זה כן מתאים לאומדן ולא מתאים לאומדן, ומה אתה עשית, והאם בחרת עוד וכמה הרחבת ומתי עשית פעם אחרונה, ושאלות שעולות, שאין מי שישאל חוץ מאותו נבחר ציבור. זה מקשה עליהם את העבודה. והמגמה להחליף את נבחרי הציבור היא מגמה מתמשכת.

משרד המשפטים מככב שם, נמצא בהרבה חוקים בהחלשה מכוונת של נבחרי הציבור ומשרד הפנים היום שינה תפקיד. ואני רוצה לציין ולחזק את משרד הפנים בחלק הזה – חיזוק מעמדו של נבחר הציבור ויכולתו. והשכר – הוא צריך להתחלק לשניים - - - בהנחיה שלהם. הוא צריך להתחלק בין החזר הוצאות, שזה דבר שצריך למדוד אותו, סדר גודל, מה נכלל בהוצאות. הוצאות זה לא שכר, זה לא תגמול. גם לא יהיה דימוי ציבורי שחברי מועצה הולכים לקבל כסף.

הם מוציאים על דבר שכל המשמעות של זה זה רק לטובת הציבור. זה הכרח, אי אפשר להגיד אחרת. לכן זה החזר לגיטימי, זה לא - - -
גבי גאון
הסיפור הגדול זה הכלים. כלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, גבי, לא מפריעים פה, למה אחרת הוא יפריע גם לכם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
והגמול זה כבר נדבר אחד. אני בהחלט חושב שאישה, אם לילדים, שהיא צריכה להשתתף בישיבות מועצה בערב והיא צריכה מישהו שישמור על הילדים, או לחילופין, ואני לא מדבר על חבר מועצה שהוא עובד ואיך הוא מגיע לישיבות וועדות שעושים בכוונה בזמן - - -
מלי פולישוק בלוך
גם אישה עובדת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אני מדבר וודאי שהיא צריכה לקבל רף. זה נקרא גמול. אני רואה ששילוב של החזר הוצאות, שיכול להיות מדרג לאדם שעובד, אדם שלא עובד בהחזר הוצאות. יכול להיות שצריך לעשות איזה מדרג מסוים במועצה גדולה, מועצה קטנים לדברים, צריכה להיות איזו שהיא נוסחה מסוימת גם בזה, שתיתן. אז להפריד בין החזר ההוצאות לגמול. תודה רבה אדוני.
מלי פולישוק בלוך
בהחלט.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. רוברט.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
יושב הראש, קודם כל אני רוצה לברך כאחד שהיה חבר מועצה וסגן ראש העיר בתואר.
מלי פולישוק בלוך
איפה היית?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
בנתניה, לפני 10 שנים. לפני שנבחרתי לכנסת כיהנתי גם כחבר מועצה, גם כסגן ראש העיר בתואר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בתואר, בלי שכר.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
בלי שכר. בתואר, המשמעות בלי שכר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן, אנשים לא שמעו קודם.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
המשמעות של השינויים האלה היא מכרעת, מכיוון שחלק גדול מחברי מועצה עוסקים בעבודה מחוץ לעיר אפילו, וגם להגיע לתוך אותם דיונים, הם צריכים להוציא הוצאות של נסיעה ושל איבוד שעות עבודה; וגם לא תמיד מתחשבים בהם בישיבות עצמן, קובעים אותן בזמן העבודה כדי שהם יפספסו את שעות העבודה, או שיפספסו את הישיבות באותן הוועדות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
תגיד את האמת, זאת הסיבה שבאת לכנסת.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הישיבה היום בשמונה וחצי בבוקר לא הייתה כדי לתת אפשרות. אני מעיד. זה לא היה הכרח שלא - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לא בגלל זה. תראה, אני מאז שעליתי לישראל, אני נבחרתי פעם ראשונה בגיל 27. אני כל הזמן שובר תקרות זכוכית ואני אמשיך לשבור תקרות זכוכית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה התקרה, ראש הממשלה?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לא יודע, בוא, לאט לאט.
מלי פולישוק בלוך
רק שלא יכאב לך הראש מהשבירה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אני לא עושה את זה עם הראש, עושים את זה עם פטיש. כל אחד עושה את זה איך שהוא חושב לנכון. לכן אני חושב שהשינוי הוא שינוי מהותי וחשוב. חשוב לתת לאותם אנשים שעובדים וגם מתנדבים למען הציבור, לפחות את ההוצאות ההולמות על אותן השעות שהם מוציאים, גם על חשבון המשפחה, גם על חשבון הבית וגם על חשבון אותו הציבור שאותו הם מייצגים.

ואני יודע ומכיר לא מעט אנשים שגם עובדים כשומרים והם מגיעים, כי הם עולים והם מייצגים את העולים. הם מגיעים לישיבות המועצה ועוזבים את עבודתם ומייצגים את הציבור שלהם נאמנה. וחשוב חשוב חשוב, לתת להם פחות את ההוצאות, אותן הוצאות שהם נושאים על גבם באופן ישיר.

לכן אני רק יכול לברך על הפעולה הזאת, ואני גם רוצה לקרוא לשר שיסדיר גם את הסוגיה של אותן הישיבות של נבחרי הציבור, שזה יהיה בזמנים הרלבנטיים, כדי שזה לא יפגע באמת בעבודתם, איפה שהם עובדים. כי אני כסגן ראש העיר הייתי צריך גם לעבוד וגם אף אחד לא היה חושב שאני לא מקבל שכר. אז לך תסביר את זה לציבור.

לכן חשוב שהדברים האלה יבואו בחשבון ואני רק יכול לברך. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רוברט. יאיר, אתה רוצה להגיד משהו?
יאיר דידי
לא, הוא אמר את הכל כבר.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אמר את הכל. קובי, אתה רוצה להתייחס?
יעקב אמסלם
ממש בקצרה. כמובן הדברים שנשמעים כאן הם כמובן מאד - - -
היו"ר דוד אמסלם
קובי אמסלם, הממונה על השכר.
יעקב אמסלם
הממונה על השכר באוצר.
קריאה
זה הכי חשוב.
יעקב אמסלם
לא, זה הכי פחות חשוב.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לא, אבל לא מדברים על שכר, לכן הוא פחות רלבנטי.
יעקב אמסלם
אדוני יושב הראש, ממש כמה משפטים קצרים. בעצם - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הוא הסגן שלך?
יעקב אמסלם
דיאא, כן.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
דיאא הוא איש מכפר מאכר, אינטליגנט שמייצג את הממוצע האינטליגנטי של הציבור הערבי בגאון, ואנחנו רק מברכים על כך שסגנו של בעל התואר הנכבד והמכובד הזה, הוא ערבי, אזרח מדינת ישראל. באמת.
היו"ר דוד אמסלם
אלף אני מצטרף למה שאמר - - -
יעקב אמסלם
כן, אז אני אספר גם על מחמוד רחמאן הוא מבועיינה נוג'ידאת, וגם הוא נמנה על הקבוצה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אה, סליחה, מחמוד.
יעקב אמסלם
לא, זה בסדר גמור. והוא היועץ הבכיר שלי. אז כמה דברים ברשותך, אדוני יושב הראש. בגדול, אנחנו באמת לא מקבלים כעיקרון עבודה ללא תמורה או השקעת זמן ללא תמורה. זה דבר שגם בחברות הממשלתיות וגם בתאגידים הסטאטוטוריים, יש תמורה בעד השקעת זמן.

אבל, אם אני לוקח לדוגמא את החברות הממשלתיות או את מה שאמרה חברת הכנסת לשעבר, פולישוק, זה בדרך כלל חברות במיוחד, גם בחברות שהן לתועלת הציבור, אבל גם בחברות ממשלתיות ועוד יותר מזה גם בחברות שנסחרות, הדירקטוריון שחברי הדירקטוריון זכאים גם לגמול וגם להחזר הוצאות, יש לו אחריות ישירה על הנעשה בחברה. יש חוק שלם שמסדיר את המעמד של הדירקטוריון, את המעמד של דירקטור, את החובות שלו ואת האחריות שלו ואת הסמכויות שלו. ובדרך כלל אנחנו מכנים את זה בשפה שהיא חצי מקצועית – הכסף הולך לא רק אחרי השקעת הזמן, אלא הוא גם הולך אחרי האחריות המוטלת.
מלי פולישוק בלוך
גם לחברי מועצה יש - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אחריות ציבורית זה שום דבר?
יעקב אמסלם
לא, לא - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לחברי מועצה יש אחריות אדירה ומגבלות מפה עד הודעה חדשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חברי דירקטוריון קיבלו שכר גם לפני שהייתה להם אחריות. עוד לפני החלת החוק הם כבר קיבלו אז שכר.
יעקב אמסלם
תמיד הייתה אחריות לדירקטורים, היא לא הופעלה עד תחילת שנות ה-80', היא לא באמת הופעלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. ויש את הביטוח ועוד כל מיני דברים.
יעקב אמסלם
ביטוח זה הפוך. הביטוח בא כשהאחריות החלה להיות מוטלת באופן אפקטיבי.
קריאה
איך זה מתחבר עם הממשל התאגידי, עם כל האחריות - - -
אביבה מנצור
או תאגיד המים, שיושבים שם חברי מועצה והם לא מקבלים שכר. נציגי ציבור מקבלים.
היו"ר דוד אמסלם
חברה, חברה, אני רוצה לשמוע את קובי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חברות עירוניות. הם יושבים בהרבה חברות עירוניות - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, הוא באמצע הדברים. בואו נשמע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
והם לא מקבלים שכר.
היו"ר דוד אמסלם
קובי, בבקשה.
יעקב אמסלם
כיוון שחברי המועצה הם לא חלק מהאקזקוטיבה של הרשות המקומית, בניגוד לדירקטוריון, שהוא חלק מהאקזקוטיבה, אין שום החלטה שנוגעת לחברה שדירקטוריון לא מקבל אותה. לכן צריך לחבר את סוגית התגמול, ואם אתם מדברים גם על שמירה על העקרונות הדמוקרטיים, אז צריך גם לחזק את המעמד של המועצה. כי אם זה פלואידי - יש מעט מאד סמכויות לחברי מועצה – אם זה פלואידי, אז אני אומר, גם התגמול יהיה בהתאם. אם רוצים לחזק את המשטר התאגידי גם בתוך המועצה וגם - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אבל איך אתה אומר ש - - -
רהיו"ר דוד אמסלם
רק שנייה רוברט. אני לא מבין מה הוא - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
רגע, אבל שאלת הבהרה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני לא מבין.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
חברי מועצה מחליטים על תקציב העירייה ואתה אומר שהם לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה, עוד מעט. אבל זה מה שנשאר.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
מיליארדים של שקלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט, תן לי להבין. אני עדיין בשלב שאני לא הצלחתי להבין.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
איך אפשר לקבוע דבר כזה?
מלי פולישוק בלוך
זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
קובי, בבקשה.
יעקב אמסלם
ההחלטה על תקציב כמו שהכנסת מקבלת זה החלטה של פעם בשנה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
חברי כנסת מקבלים שכר.
יעקב אמסלם
לא, זה לא - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש העברות תקציביות כל הזמן - - -
היו"ר דוד אמסלם
קובי, אני לא הצלחתי להבין את מה שאמרת.
יעקב אמסלם
אני אנסה להסביר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש תב"רים. יש כל הזמן - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברה, תתנו לו לדבר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, נראה לי שהוא לא מכיר את העבודה של חברי מועצה. אני מאד מעריך את זה, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט, תאמין לי, אני אשאל. אני עדיין בשלב שאני לא מבין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שאתה לא מכיר את העבודה של חבר מועצה. אני מאד מעריך את היכולות המקצועיות שלך, אבל אני חושב שאתה לא מכיר את העבודה.
היו"ר דוד אמסלם
קובי, תמשיך בבקשה.
יעקב אמסלם
לדירקטוריון, אמרתי, אם אנחנו לוקחים את זה בהשוואה לדירקטוריון, שזה הגוף שהוא לא רק המפקח על עבודת החברה, אלא הוא גם קובע לה את המדיניות, הוא נותן דין וחשבון לבעלי המניות, בסופו של דבר הוא גם נותן, הוא עשוי לתת את הדין באופן אישי בגלל, ואנחנו רואים עכשיו כמה תביעות נגזרות שיש לנו וכמה אחריות אישית שמוטלת על דירקטוריונים.

אני לא מכיר אחריות אישית שהוטלה על חבר מועצה על התנהגות שונה או לא לטובת הרשות המקומית, או שהוא לא עשה את המקסימום בהקשר הזה.

לכן אני אומר, בלי לזלזל חלילה בעבודת חברי המועצה, אני אומר שזה עדיין לא יושב על אותם מישורים של סמכויות ואחריות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בלי השוואה. אני חושב שלחברי הדירקטוריון צריך עוד להשוות לחברי המועצה.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, קובי, אני - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה יודע מה, אתה צודק, בלי השוואה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה אומר - - -
יעקב אמסלם
אז אני אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה.
יעקב אמסלם
אז אמרנו, אנחנו הולכים בדרך כלל בשני צירים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מחויבות על פי החוק. הם אלה שצריכים לאשר. אתה קובע חוק שחברי מועצה צריכים בוועדת מכרזים להחליט, להכריע, ועדת כספים אם אתה נותן לו את האפשרות. החוק מחייב, החוק - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
הם גם קובעים את המדיניות והם קובעים את התקציב והם מנהלים את התקציב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
החוק קובע שהם צריכים להיות חברי מועצה ואתה לא נותן להם את האפשרות.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
וועדת כספים מעבירה את הכספים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אענה לך. מה שאומרים החברים זה דבר מאד פשוט. אני אתן לך כמה משפטים, אני מניח שאתה מכיר, ואם לא אז אולי אני פתחתי איזה צוהר.

תראה, בעירייה יש מספר ועדות סטטוטוריות שבלעדיהן העירייה לא מתנהלת. זה נכון שאם יש ועדת קישוט, אפשר בלעדיה. אבל ועדת ביקורת, ועדת כספים, מכרזים, תכנון ובנייה והמועצה עצמה - - -
יעקב אמסלם
מאה אחוז. תחבר את זה לוועדות, לחברות בוועדות.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה, תן לי שנייה. אני בא לעיקרון.
יעקב אמסלם
כן, כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן קודם כל, בלעדיהם, בלעדי קוורום של הוועדה, אז לא מצביעים ולכן אם לא מצביעים אז העירייה משותקת. היא לא יכולה, היא הולכת לוועדה קרואה.
יעקב אמסלם
אדרבא.
היו"ר דוד אמסלם
אז זה קודם כל מבחינת הסמכויות הסטטוטוריות שיש לאותו גוף. עכשיו דבר שני, בלי קשר לזה, יש את המעמד הציבורי. הרי בסופו של דבר, אם הייתי עושה את ההקבלה לכנסת, זה פחות או יותר אותו דבר. גם חברי הכנסת בגדול, אז הם בעצם גוף שהוא לכאורה יותר, הגוף היותר רחב, שאמור לאשר או לא לאשר או לבקר את הממשלה.
יעקב אמסלם
לא, לא, הוא יש לו צד אחר של בית המחוקקים שאין שני לו.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, גם חקיקה - - -
קריאה
סליחה - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, לא להפריע לי, חברה. חברה, אתם רוצים להיות בדיון? אני לא רוצה כרגע לנעול אותו שוב פעם, כמו שהיה באחד הדיונים הקודמים. עכשיו, גם במועצת העיר עוברת חקיקה של חוקי עזר עירוניים, אבל אני לא הולך לשם. אני בא למהות. עזוב עכשיו כרגע אם זה דומה – כן או לא. להערכתי זה כן דומה, אבל בוא נעזוב את זה.

בגדול הרעיון הוא – וסתם חשוב לי מה עמדתך בעניין כממונה על השכר – איך אתה רואה את זה שנבחרי ציבור שיש להם תפקיד כזה או אחר ושאני מניח שאתה תסכים איתי שזה חשוב, בגלל שאם לא, אז בוא נוציא אותם. נגיד להם אתה לא צריך להיות. אז אני מניח שאתה מבין שזה חשוב להתנהלות גם של הדמוקרטיה וגם של העירייה. איך אתה רואה את תפיסת העולם. עזוב עכשיו כרגע האם נשפה אותו פר ישיבה ואם רק בישיבות מסוימות והאם ניתן לו את ההחזר של הרכב. עזוב. כתפיסה.
יעקב אמסלם
אני מסכים, אני - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואמרתי גם קודם, אני יכול לשלוח לך. אני עשיתי מחקר, אני ביקשתי את המחקר העולמי, קראתי אותו. אתה תופתע מה קורה בעולם. בעולם הנאור. זה הולך ממשכורות, כולל תנאים סוציאליים לחבר מועצה ועד החזר הוצאות רגיל פר ישיבה. אבל אני לא נכנס ל - - -
יעקב אמסלם
גם בפרלמנטים זה הולך שם, דרך אגב.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אני לא נכנס לזה. את זה אני משאיר לשלטון המקומי שיישב עם משרד הפנים, שיביאו לנו את החבילה המוסכמת ונתקדם. אני שואל רק תפיסת עולם. האם מקובל עליך, כממונה על השכר, גם כאזרח ישראלי כמובן, גם כשאתה אוחז בתפקיד מאד חשוב בהיבט הציבורי, האם נראה לך סביר שצריך לשפות אנשי ציבור ככלל, וכרגע אנחנו מדברים על חברי מועצה שמקדישים את הזמן שלהם לא באופן חד פעמי. כשאתה אומר עזוב, הוא בא פעמיים בשנה, יאללה, שיהיה בריא, אלא באופן קבוע, כמעט באופן יומי. האם צריך לשפות אותו, לא משנה כמה. אני לא נכנס כרגע. מה דעתך?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לפני שהוא עונה, אני רוצה לעמוד על כמה סוגיות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
יעקב אמסלם
אני בעד ואחר כך אני אתייחס. אני בעד. אני אומר אני נגד התפיסה שאם יש תפקיד סטטוטורי, שלא יהיה לגביו גמול והחזר הוצאות. השאלה זה רק מידה ומינונים וכמה. זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
יעקב אמסלם
חינם זה לא משהו שאנחנו יכולים ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני מסכים איתך לגבי החינם. אני טוען שבסקטור הציבורי אין חינם.
מלי פולישוק בלוך
זה פתח לשחיתות.
היו"ר דוד אמסלם
מה שחינם עולה יקר, האמן לי. אין ראש עיר שאמור לקבל שקל לשנה. אין דבר כזה. קח משכורת, תחלק אותה אחרי זה. אני לוקח את משכורתי מחליט לאן אני מחלק אותה. רוצה לחלק את כולה לגמ"ח, אין בעיה. בגלל שברגע שאתה עובד חינם אתה מרשה לעצמך לעשות דברים אחרים שבן אדם שעובד עם שכר לא עושה. בראש. זו שאלה פסיכולוגית, היא כבר לא שאלה של התנהגות.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
יושב הראש.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
חבל שהוא ענה לפני, כי התשובה יכולה הייתה להיות הרבה יותר רחבה.
היו"ר דוד אמסלם
אז הוא יענה עוד פעם.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
חבר מועצה, גם אם הוא לא סגן ראש העיר שיש לו סמכויות, חבר מועצה משתתף בוועדות ויושב במועצה. המועצה בעצם קובעת את מדיניות העיר בדיוק כמו כל דירקטוריון אחר בחברה. המועצה אחראית לקבל עובדים, לפטר עובדים, להקצות קרקעות, לקבל מדיניות. כל מה שדירקטוריון עושה, עושה המועצה, אחד לאחד. האחריות של אותם חברי מועצה היא אותה אחריות. המגבלות שמוטלות על חברי המועצה הן רחבות ומגוונות מאד.

הם גם צריכים לבוא ולהציג את כל הצהרת ההון שלהם, איפה הנכסים שלהם והאם יש זיקה להצבעות שלהם והדבר הזה נבדק. יש כל כך הרבה דברים ומגבלות על חברי מועצה היום, שכשזה בין היתר, ואתה מדבר על אחריות, זאת האחריות האישית שלהם.

לכן לבוא להגיד שאין פה זיקה בין מועצה לניהול העיר, זה לא בדיוק נכון. הרי דירקטור גם כן לא עושה פעולות אופרטיביות בתוך החברה. הוא מקבל את המדיניות, קובע אותה, בדיוק כמו חבר מועצה.

לכן אני חושב שיש פה קצת אי הבנה בין תפקידו של חבר מועצה לבין מה שהיום דנים בו. צריך להיכנס קצת יותר לעומק לתפקיד של חבר מועצה ולראות מה חברי מועצה באמת עושים. והם עושים בדיוק מה שעושים דירקטורים והם קובעים מדיניות, אם זה בקואליציה ואם זה באופוזיציה. הם גם משפיעים על הקניית המדיניות.

לכן אני חושב שצריך להיכנס יותר לעומק, לראות את התמונה הרחבה יותר – מה זה חבר מועצה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני יכול להגיד לו רק משפט אחד. אם חבר מועצה לא מקבל, דירקטור אין לו זכות לקבל. ככה אני רואה את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
וההשוואה צריכה להיות הפוכה. עם כל מה שאמרת, ההשוואה היא בדיוק הפוכה. אם חבר מועצה לא מקבל, אז גם דירקטור לא יכול לקבל.
יעקב אמסלם
תודה רבה, אורי. קובי, אתה רוצה לענות?
יעקב אמסלם
לא, בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
אני שמח על העמדה שלך, אבל אני רוצה לומר לך שכשאני עושה דיוני המשך, אז לכאורה הדיון נפתח עוד הפעם. זה כבר דיון שעשינו אותו לכן אני לא מגיב כל כך. זה דיון שעשינו כבר בעבר ואני יותר רציתי לשמוע מה עמדת משרד הפנים, איך הוא התקדם בעניין ואני כבר שמעתי ועוד מעט אני אסכם בבקשה. ואני רוצה לסכם.
אביבה מנצור
אוקיי, אני רוצה דווקא לספר על משהו שהשתרש בתודעה הישראלית, שחברי מועצה הם מוזנחים. אגב, הציבור לא יודע. הציבור חושב שאנחנו מקבלים שכר. אני ארבע קדנציות יושבת ראש ועדת מכרזים, ועדה מאד חשובה ומאד רגישה. לוקחת את מלוא האחריות - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
באיזו עיר?
אביבה מנצור
בכוכב יאיר צור יגאל. אני יושבת בוועדת ביטחון, אני יושבת בוועדת ביקורת, ואני רוצה לומר לך שיש לי תחושה שיש מאין. נפגשנו אגב עם נשים אפריקאיות, בעולם השלישי, הם כולם מקבלים שכר אגב. לא רק ב - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אל תתחלפי איתם.
אביבה מנצור
גם בעולם השלישי מקבלים שכר, תגמול. יש כאלה שמקבלים אגב שכר שם. יש כאן איזה שהוא עיוות. העיוות הזה מביא את כולם לחשוב שזה מה? במילא חברי מועצה רוצים לרוץ. אנחנו מייצגות כאן 350 חברות מועצה מתוך 3,500 חברי מועצה. והסיבה שנשים עוזבות את הרשויות, אין להן מה לעשות שם. הן מודרות, הן לא מקבלות תגמול, ואני אומרת לך, אני הייתי אמא לילדה קטנה כאשר באמת אני לוקחת אחריות אמיתית, אני לא באה לספר סיפורים.

עכשיו, יש כאן דבר יותר חמור. כל ההתייחסות של מוסדות המדינה לאנשים שהם לא מקבלי שכר, היא בהתאם. יכול להיות שאם אנחנו נקבל - - -
יעקב אמסלם
אבל זה לא עניין מגדרי.
אביבה מנצור
רגע, לא, לא, לא. זה לא מגדרי. לא, לא, אי אפשר להתעלם - - -
יעקב אמסלם
בסדר, אבל העניין המגדרי כאן הוא - - -
אביבה מנצור
סליחה, קובי - - -
מלי פולישוק בלוך
לא, היא מראה לך שאצל נשים זה עוד יותר חמור.
אביבה מנצור
אצל נשים זה חמור, כי אני צריכה לדאוג לבייבי סיטר, נכון. זה לא פשוט. אני אדם עובד. זה לא פשוט. גם גברים, אבל יש להם מישהו שמנהל את משק הבית. מה שאני אומרת עכשיו זה שיש איזו שהיא תחושה שדי, כבר כולם מכירים. כבר 67 שנים ו - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותי, אני רוצה - - -
מלי פולישוק בלוך
הערה קטנה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא.
מלי פולישוק בלוך
את הכיבוד אצלנו הבעל נותן, לא האישה.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, ברשותך אני מסכם, בגלל שאני חייב לצאת. בבקשה, עוד משפט. המרכז לשלטון מקומי, באמת משפט ואני מסיים גם במשפט.
אביבה מנצור
אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מהר, נו.
אביבה מנצור
מהר. חברי המועצות הם גם חברים כדירקטורים בכל תאגידי המים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, תודה. זה לא הדיון. אני כבר-. תראו רבותי, אני אסביר משהו. תראו, אני עשיתי דיון. היינו בדיון הזה. ישיבות מעקב זה לא פתיחת דיון מחדש, בגלל שאם אני לא הייתי מאמין בזה, אז לא היה דיון. אני באתי לשמוע את משרד הפנים 10 דקות ולא, אבל בגלל שבאתם, אז בואו נשמע. אבל אני רוצה להתקדם, בבקשה.
כפיר יהודה כהן
תודה אדוני.
יאיר דידי
אם הישיבות יהיו יותר צפופות. יהיה לזה יותר רצינות.
היו"ר דוד אמסלם
יאיר, בבקשה.
כפיר יהודה כהן
אני מודה לאדוני. למען ההגינות, אני אודה ולא אבוש שאני בכובע אחר שלי גם נבחר ציבור, יושב ראש מועצת הרובע של מכבים רעות, שזו מועצת רובע נבחרת. התפקיד נעשה בהתנדבות מלאה כמו כל חבר מועצה, ואני כאן מייצג את מכרז השלטון המקומי שמתנגד נחרצות, ככל שהעניין הזה לא ילווה בשיפוי תקציבי.

אנחנו כמובן נהיה שותפים לבחינה מדוקדקת של העניין. במרכז השלטון המקומי אין רוב לעניין הזה. ישנם ראשי רשויות שמחזיקים בדעה כזו או אחרת, אך הדעה הנחרצת שלנו היא כרגע להתנגד לעניין, ככל שהעניין לא מלווה בשיפוי תקציבי כאמור.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אתם גם אמרתם את זה בישיבה הקודמת וזה בסדר. אני רוצה ברשותכם - - -
מלי פולישוק בלוך
קובי, - - - חברי מועצה ומקבלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מלי, מלי, אני רוצה לסכם. רבותי, קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע. אני אפנה את זה למשרד הפנים.

כפי שאמרתי בתחילת הישיבה, אנחנו עשינו את הדיון לפני מספר חודשים, עשינו אותו ב-9 בנובמבר, ביקשנו ממשרד הפנים – מרדכי לא כאן – אבל מוני, תעביר לו את זה גם בפרוטוקול. אנחנו ביקשנו לקבל את העמדה שלכם, אחרי שעשיתם עבודה וכפי שאמרתי תשבו גם עם השלטון המקומי. אפשר לשבת גם ולהזמין את הנציגות של חברות המועצה, חברי המועצה, עם כל הגורמים המתאימים, בוודאי הממונה על השכר, משרד המשפטים.

בסופו של עניין, אני צריך בעצם שתייצרו אמרתי שתי סוגי חבילות. חבילה אחת בנושא של השיפוי האישי והנושא השני, או הפיצוי, לא משנה איך תקרא לזה, והנושא השני זה הנושא של הפסיליטיס, כלי העבודה שיש לו, בלי קשר עכשיו. זה שני דברים שונים.

אני הייתי מבקש, אני אזמן דיון בתחילת המושב הבא שוב פעם, אין לי זמן, אבל הפעם אני אבקש להיות רציניים. הרבה פעמים אני עושה דיון - - -
שמעון מעתוק
בהנחה שלא יתחלף שר.
היו"ר דוד אמסלם
כן. האם אני עושה דיון ואחרי זה לדיון הבא לא באים מוכנים בגלל שלא מצפים שאני אעשה עוד דיון. אבל זה כבר דיון שלישי. מעתוק, יהיה דיון רביעי. אז לכן אני מבקש שאז לשם תבואו כבר אחר שתעשו את עבודת המטה. אני לא מתכוון לעשות כאן את עבודת המטה. זה לא התפקיד שלי הוועדה.

אני רוצה בעצם שתעשו את עבודת המטה ובסופו של דבר תמליצו לנו. אם צריך לעשות תקנות, אם זה בסמכות השר להתקין תקנות, שיתקין את התקנות. אם הוא צריך חוק, אז אנחנו - - -
שמעון מעתוק
בשלב ראשון תזכיר חקיקה, שלב שני ב - - - ואנחנו באמצע - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם השר יביא. אז אמרתי, אנחנו נריץ את זה. בסופו של דבר אני שמח שגם השר רואה את הדברים עין בעין כפי שהוועדה ראתה את זה לפני מספר חודשים, עוד לפני שהוא היה שר ולכן זה חשוב לי. ובוא נריץ את העניין, בגלל שבאמת אני חושב שהוא חשוב.

לגבי הסוגיה של השיפוי, אחרי שנבין את המרכיבים, נראה את העלות וכו', כמובן שתהיה כאן חלוקה תקציבית, תהיה פה חלוקת השתתפות בין השלטון המקומי לבין הממשלה. בסופו של דבר לדעתי כמעט בכל נושא זה חייב להיות בשני המרכיבים האלה ולא יכול להיות שתמיד זורקים את זה על השלטון המקומי.

אז תודה רבה לכולם ושיהיה המשך יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים