ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/03/2016

חברת דואר ישראל בע"מ - היבטים בניהול משאבי אנוש - דוח מבקר המדינה 66א', עמ' 667 - ישיבת מעקב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים