ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/05/2016

תוכנית אב לעודפי עפר ופסולת בניין

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 178

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016), שעה 10:30
סדר היום
תוכנית אב לעודפי עפר ופסולת בניין
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זוהיר בהלול

רויטל סויד
חברי הכנסת
עבד אל חכים חאג' יחיא

יעל כהן-פארן

נחמן שי
מוזמנים
גיא משה סמט - סמנכ"ל שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה

שחר סולר - ממונה תכנון, המשרד להגנת הסביבה

שאול הויזלר - תקציבן, המשרד להגנת הסביבה

יהושע פדרסן - יועמ"ש, המשרד להגנת הסביבה

איל עופר - יועץ השר, המשרד להגנת הסביבה

יוסי בנישתי - אגף תקציבים שלטון מקומי , משרד הפנים

זאב ברל - סגן מנהל מנהל סביבה, משרד התמ"ת

זינה פרפליצין - מינהל התכנון, משרד האוצר

חנה ויטלזון - אגף תכנון נושאי, מינהל התכנון, משרד האוצר

שי קרפ - סגן מנהל החטיבה לשמירה על הקרקע , רשות מקרקעי ישראל

אורלי זיו - ממונה תכנון פיסי, הרשות הממשלתית למים וביוב

יעקב ליבשיץ - שירות הידרולוגי, הרשות הממשלתית למים וביוב

מאיה קרבטרי - מנהלת תחום סביבה וקיימות, פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי

קרנית גולדווסר - יועצת לאיכות וסביבה, מרכז השלטון המקומי

אליהו דלל - חבר הנהלה, פורום סגנים

שמעון אליאל - ראש מועצת כוכב יאיר, ראש מועצה מקומית

עומרי זילברמן - נציגת עיריית באר שבע, מרכז השלטון המקומי

שרון אידל - מנהל מח' מבצעים לשיפור הסביבה, עיריית תל אביב-יפו

גיל רייכמן - מנהל המחלקה, עיריית ירושלים

ציון שטרית - מנהל אגף תברואה, עיריית ירושלים

שירה דסקל - יועצת פסולת כלכלית, מרכז השלטון המקומי

שמואל בצלאל - מנכ"ל, המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל

גיל עטיה - מנהל מחלקה, עיריית חיפה

שמעון בוחניק - מנהל אגף שפ"ע, עיריית נתניה, מרכז השלטון המקומי

עבד אלסתאר - יו"ר ועדה עממית לאיכו"ס טייבה קלנסווה

אוריאל בן חיים - ראש תחום קיימות וסביבה, מרכז המועצות האזוריות

מילכה כרמל - ראש תכנון וקרקעות, מרכז המועצות האזוריות

נינו רומן - חבר הנהלה, התאחדות קבלני השיפוצים

דורון בכר - מנהל, תעשייה ושירותים

חגית שמאי - מדענית פסולת, אדם טבע ודין

אסף רוזנבלום - מנהל מחלקה משפטית, אדם טבע ודין

שמעון ראש - מנהל אתר תאנים, איגוד ערים דן לביוב ולאיכות הסביבה

אבינועם אבנון - מנהל תחום נוף וסביבה, חברת נתיבי ישראל

דורון פרידלר - מנהל אגף נכסים ומקרקעין תעשיות רדימיקס

מנחם אינטרטור - מנכ"ל תעשית אבן וסיד

יפעת מאירוביץ יפת - פורום חברות מחזור פסולת בניין

אביטל בן טובים - פורום חברות מחזור פסולת בניין

יגאל אך - פורום חברות מחזור פסולת בניין

הדס בן דב - מנהלת תחום איכות הסביבה קבוצת טקו

ישראל בן - דור - מנכ"ל סמל - סביבה מקיימת לדורות

מירה ענבר

ג'ק שבסון

מיטל אלקוקין

נתן עמרן

כרמית ויץ

איתן עידן

איתי גוטלר

חיים מילוןדוד ארנטרוי

יוסף פפה אללו

אהרון חג'בי

עופר ברזילי

דור בן דור

ציון בן שושן

אורית חוטר ישי

אריה לוי

מיה בן שושן

נתן עמרן

דבורה סיגל

לאה בלנק

ליאור סיגל

איתן הרם

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

תוכנית אב לעודפי עפר ופסולת בניין
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, שוב בוקר טוב לכולם, למצטרפים. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תוכנית אב לעודפי עפר ופסולת בניין. הדיון הקודם היה לגבי נושא של אשפה עירונית, וכאן זה מתחבר לאותו נושא רק בעניין אחר לגמרי.

יזמתי את הדיון בדיוק כפי שיזמתי את הדיון הקודם. גם כאן במדינת ישראל אין הסדרה של הנושא. אני אומר באופן חד-משמעי, במדינת ישראל לא רק שאין אתרים שהמדינה מובילה ומסדירה, יש מקומות שאין בכלל אתרים, וכידוע בעודפי העפר, לא תמיד יש איזוני קרקע, לא תמיד יש גריסה במקום, יש גם הנחיות סותרות, אין הנחיות של המשרד מה ההעדפות שלו, מה הוא מנחה את ראשי הערים.

לפני שאני אעביר אליך, גיא, את רשות הדיבור, בגלל שזה דומה לנושא הקודם, וזה גם חונה אצלך, לטעמי באותה דרך, הייתי רוצה לשמוע את חברי הכנסת, ואחרי זה אני אעבור אליך. חאג' יחיא, בבקשה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, התחלת נכון בזה שהנושא לא מוסדר, אבל יש כמה מקומות שקיבלו היתרים, וההיתר היה לתקופה מסוימת בתנאים מסוימים. אני אדבר במפורש על האזור של טייבה, המטמנה בטייבה, שהיא צמודה גם לתחנת מעבר ומחזור של הפסולת הביתית, ואז הרבה לא משנעים להטמנה, כי יש להם מקום להטמין. זה הנושא שדיברתי עליו בהתחלה.

אני לא רואה שהמשרד לאיכות הסביבה אוכף את התנאים. אם יש תוכנית מפורטת או שימוש חורג לתקופה מסוימת, התקופה הזאת הסתיימה והרבה שנים אחרי זה היא ממשיכה לפעול. אין היתר בנייה, כי התוקף להיתר הבנייה פג, אין רישיון עסק ולא עומדים אפילו בתנאים מבחינת גובה. דיברו על עשרות מקרים. אתה מגיע לאזור של טייבה-קלנסווה, באיזור מישורי אתה רואה הר, עם כל המשמעות. זה דבר אחד. זה כמה שנים אחרי שהסתיימה התקופה, ואני מדבר מידיעה, כי הייתי ראש העיר, ואני גם יודע מה תוקף התוכנית, איזה תוכניות ואיזה תנאים היו לפני תשע שנים, מה היו צריכים לעשות.

דבר שני, אין פיקוח. יש מקומות שהפסולת זרוקה ליד הכבישים. לך למסלול של כביש 6 ויש עוד תחנות או אתרים לא מוסדרים, שהם ללא היתר, והם פועלים, לפעמים גורסים, לא גורסים.

יש אתר, מה שנקרא "האתר המזרחי בטייבה", שסגרו אותו לפני כ-20 שנה, עד היום הוא לא עבר שיקום. זה לא רק למצוא את המקומות של האשפה או של אתרי הקליטה, אחרי שסוגרים אותם הם צריכים לעבור שיקום. מי צריך להיות אחראי על השיקום? אני חושב שהמשרד.
גיא סמט
המטמין.
היו"ר דוד אמסלם
אני אדבר על זה עוד מעט.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
המטמין, אבל בפיקוח של מי? מי צריך לאכוף את זה עליו? מי צריך לבדוק ולתת לו את התנאים? ברור שאתם לא משקמים, אבל אתם אלה שמפקחים ואלה שמחייבים אותו.

הנושא הזה מאוד חשוב וצריך לקבל טיפול. השר מודע לזה, כי השר ביקר וראה. אני לא רוצה רק לשמוע על תוכניות, אני רוצה לשמוע פה גם כי הנושא הזה מוכר לכם במשרד ואני רוצה לשמוע לוחות-זמנים על העניין של הסגירה של כ"ח – מתי ולמה הוא לא סגור עד היום, ועל האתר המזרחי, ומה עושים לנושא הזה של האשפה שנזרקת לשדות וליד הכבישים הראשיים, ואנחנו יודעים שמי שזורק שם זה כדי לחסוך בכסף ולא לשלם במקום מוסדר.

יש גם לתת הנחיות לרשויות מקומיות, ואני אביא דוגמה כמנהל פרויקט שעשיתי כמהנדס. זה היה בספארי לפני חמש-שש שנים. הם חידשו את החניון, משהו כמו 6,000 מ"ר, והיה צריך לפרק אספלט. לפרק אספלט זה לקחת אותו ולזרוק. לא פירקתי את האספלט, עשיתי קרצוף עד אפס, אז לא פגעתי בתשתית המצעים וגם לא זרקתי את הקרצוף הזה – האספלט שהייתי צריך לפרק – לא זרקתי למקום והלכתי לשלם. יש אפשרות לתת הנחיות לרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אמסלם
מה עשית אתו? מה עשית עם הגרט?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה יודע כמה מבקשים אותו?
היו"ר דוד אמסלם
מה עשית עם החומר המקורצף?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה יכול לפרוס אותו. יש דרכים חקלאיות, יש מקומות שאתה יכול לפרוס, זה גם מקובל וזה בסדר. לא רק שלא הפסדת כקבלן, גם הרווחת כקבלן, גם חסכת לסביבה. זה מאוד חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. תודה, חאג' יחיא. דרך אגב, הדיון לא פרטני. אתה תקבל תשובה, אבל, בגדול, יזמתי את הדיון לגבי תוכנית האב.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מדבר על תוכנית האב, אבל כשמקיימים את תוכנית האב, שיישמו את התנאים שלה. לא יכול להיות שתיתן תנאים לאתר, הוא יעבור את התנאים בהרבה שנים, הרבה בגובה והרבה בכמויות, הרבה בנפח ואף אחד לא שואל.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. תודה רבה. אבו מערוף, בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב. הדיון הזה, הכתובת, מה שכתוב שם, היא מהות הדיון. בעובדות זה מטרד. איך להפוך אותו למשאב? בשביל זה יש דיון, דיון מאוד טוב ומאוד מבורך. יש הפקרות שלמה, הפקרות מוחלטת בעניין הזה. מתייחסים לפסולת הבניין, פסולת רגילה, כדבר לא מזהם, כדבר שלא פוגע באיכות הסביבה, ומתייחסים לזה בצורה מאוד לא טובה, גם לא מבחינה מרכזית, המשרד עצמו, וגם לא הרשויות המקומיות שחייבות להיות במעגל אחד בעבודה הזאת.

לכן כדי להסדיר את המצב צריך פיקוח, אכיפה ומשאבים. גם פיקוח על הרשות וגם האחריות של המשרד עצמו. יש הרבה מה לעשות וחייבים לתת את הדעת על זה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי, אתה רוצה לדבר?
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני מתנגד, אבל אני רוצה להסביר בפירוט למה.
היו"ר דוד אמסלם
מתנגד למה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
תעבור אותי ותיכף אכנס.
היו"ר דוד אמסלם
רויטל, בבקשה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
תתקדם בדיון.
היו"ר דוד אמסלם
יעל, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה. האמת היא שעוד לא היתה הצגה, ובדרך כלל אנחנו מתייחסים אחרי ההצגה. אני רוצה כמובן להתייחס לפתרונות. אין ספק שצריך לפתור את הבעיה, והדרך היא לייצר את מה שהמשרד מתכנן, אבל הפתרונות לפעמים מגיעים לכך ששוב מייצרים מפגע, ואני רוצה להביא דוגמה בירושלים. אתה מכיר את עיריית ירושלים, אדוני היושב-ראש, ויש תוכנית בירושלים כדי לפתור את ענייני פסולת הבניין. יש תוכנית למטמנת פסולת עפר באזור נחל אוג. מוכר לך?
היו"ר דוד אמסלם
אני עושה דיון על זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז אני רק מעלה את זה כאן כדוגמה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כבר התחלנו בדיון הזה.
היו"ר דוד אמסלם
עשינו כבר דיון על זה, לדעתי אפילו שניים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להסיק מהפרט אל הכלל. מה שרואים במטמנת נחל אוג, שהחליטו לשים שם מטמנת פסולת עפר ויהי מה, עשרות מטרים מבתי תושבים, בתי אנשים, בתי ספר – ממש בלב אוכלוסייה. בערך 100,000 איש חיים בקו של כמה מאות מטרים מאותה מטמנה. השאלה היא איפה החובה למשל לבצע תזכיר אשפה על הסביבה, תזכיר בריאותי? התוכניות האלה בדרך כלל הן לא תוכניות גדולות, לא נדרש תזכיר מפורט, אין מעורבות מאוד משמעותית של אגפים שונים במשרד להגנת הסביבה, יש לזה השפעות מאוד-מאוד משמעותיות על האוויר, רעש. בקיצור, בתחום הזה אסור לשכוח שגם הפתרונות אסור שהם יהפכו למפגע. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. תודה רבה לך. בבקשה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יש לנו מקרה מובהק של פעולה של העירייה, שמתעלמת מהתנגדויות של האוכלוסייה שסובלת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על נחל אוג?
נחמן שי (המחנה הציוני)
כן, כן. נחל אוג. אתה מכיר את זה, הלוא אתה יכול ללמד אותנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר, נחמן. אני עושה דיון ספציפי רק על נחל אוג.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני מדבר על נחל אוג.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הדיון שלנו. קבעתי דיון.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אתה רוצה דיון נפרד על נחל אוג?
היו"ר דוד אמסלם
כבר עשינו. כבר עשינו דיון.
נחמן שי (המחנה הציוני)
צריך להעלות את זה גם בהקשר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
העלינו את הנושאים רק על נחל אוג, התושבים באו, העירייה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הם שוב פה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מכיר, עוד מעט ניתן לאריה גם לדבר. בגלל שהוא בא, ניתן לו שתי דקות. כרגע נעשה דיון מעקב על נחל אוג. אני אקבע דיון.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה העמדה שלך?
היו"ר דוד אמסלם
את העמדה שלי אמרתי בדיון. זה לא צריך להיות שם, אבל לא חשוב. אני לא רוצה לבזבז את הזמן. אני מתחבר למה שאמרה יעל בעניין הזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מצוין.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא פותר בעיה באמצעות יצירת בעיה הרבה יותר חמורה. תודה רבה. אני רוצה לשמוע ברשותכם את יפעת. בבקשה. יפעת מאירוביץ-יפת.
יפעת מאירוביץ יפת
ראשית, תודה רבה על ההזדמנות לדבר כאן. אני אזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שלפני שנה, ביום איכות הסביבה שקרב ובא, אמרנו שנקיים דיון בנושא פסולת הבניין, ואני שמחה שאתה עושה זאת. עוד לא חגגנו שנה.

אני חושבת שיש הסכמה שמדובר במכת מדינה בכל מה שקשור לפסולת הבניין - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, במקום הזה יש כמה אנשים שכאשר הם אומרים משהו, הם עושים.
יפעת מאירוביץ יפת
ואנחנו מודים להם על כך. צריך לומר גם תודה. אני חושבת שאין-ספור דיונים התקיימו בנושא הזה ואין-ספור דוחות, מבקר המדינה, באמת כל גוף שיכול היה כתב דוח בנושא פסולת הבניין, ועדיין הבעיה הזאת לא נפתרת. אנחנו נמצאים בכל-כך הרבה דיונים, בכל-כך הרבה מקומות, ועדיין פסולת רבה מושלכת באופן פירטי, והשימוש בחומרים ממוחזרים רחוק מלהיות מספק.

אני שואלת את עצמי למה. אני חושבת שהתשובה היא שהבעיה של פסולת הבניין איננה בעיה של המשרד להגנת הסביבה; היא בעיה של רשות המסים, והיא בעיה של משטרת ישראל, והיא בעיה של משרד הנגב והגליל, ושל החברות הממשלתיות, ושל מינהל התכנון, ובסוף היא בעיה של כלל הציבור, אותו ציבור שבסוף משלם. אתה יכול לשאול את גיא ואת אורי טל שיושבים פה כמה כסף המשרד להגנת הסביבה נותן לרשויות כדי לנקות את פסולת הבניין שכנראה אם היינו מסדירים הכול מראש לא היינו צריכים אחר-כך לנקות אותה, שלא לדבר על הפגיעה בשטחים הפתוחים, שלא לדבר על כספים רבים, אדוני היושב-ראש, שמדינת ישראל לא גובה, לא בהיטל הטמנה, לא במסים. אנחנו מודעים לכל הבעיות בתחום הזה.

לפני כמה חודשים היה פרסום ענק על כל הכסף שבר רפאלי תשלם עכשיו למדינה, כי היא העלימה מסים. אנחנו מדברים בהערכה מאוד גסה, על הפסדים של 350 מיליון שקל למדינה בשנה רק מהמסים שלא משולמים ומה שאנחנו משקיעים בפסולת הבניין. לא ראיתי שום כותרת על זה בעיתון, אז אולי אנחנו צריכים לתת לבר רפאלי לפרסם את עניין פסולת הבניין, אולי משהו יקרה.

אותו ציבור שמשלם מסים הוא זה שהולך אחר-כך ורוצה לקנות בית. הרבה פעמים אם הוא הצליח למצוא קרקע במדינה, כשהוא חופר, הוא מוצא פסולת בניין שכבר מישהו אחר השליך שם, וגם הוא משלם על זה שוב, שלא לדבר על כל הדברים האחרים שאנחנו מבקשים לדאוג להם.

אדוני יושב-ראש הוועדה, אני באמת חושבת שפעם אחת מישהו צריך לקחת את העניין הזה לידיים. אני באמת חושבת שהמשרד להגנת הסביבה עושה את כל מה שהוא יכול, אבל הוא לא הגורם שיכול לקחת את זה. אתה לא יכול להגיד לגיא: זה לפתחך, תטפל בזה. זה לא בעיה רק שלו.

אני קוראת לך להקים ועדת משנה שתייצר דיוני בזק, עשרה דיונים צפופים, לא לחכות חצי שנה בין דיון לדיון, יש חקיקה שצריכה לקרות, יש הצעות מחליטים שצריכות לקרות, יש עבודה של משטרת ישראל.

נכנסו לג'ואריש ברמלה, לפני כמה חודשים, אתה חושב שזה לא ממשיך? התושבים שם מתקשרים אלינו ומבקשים לטפל בזה. זאת הבעיה אמיתית, צריך למצוא לה פתרון בכל הצדדים, לטפל גם בכשל השוק, כדי שתהיה צריכה של החומר הממוחזר.

אני חושבת, על סמך הניסיון שלך, לא רק העבודה שלך בכנסת, שאתה הבן-אדם המתאים לעמוד בראש הדבר הזה ולהוביל תהליך אמיתי. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, יפעת. יגאל אך.
יגאל אך
לעניין תופעת ההשלכה הפירטית, היא מוכרת וידועה, אנחנו נאלצים להתמודד עם תחרות לא לגיטימית כבר הרבה מאוד שנים. בסופו של דבר צריך להבין - - -
היו"ר דוד אמסלם
תחרות עם מי?
יגאל אך
תחרות עם אתרים פירטיים שלא נדרשים לעמוד בתנאים לרישיון עסק שאנחנו נדרשים לעמוד בהם.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הבעלים - - -
יגאל אך
אני מפעיל את פארק מחזור ברקת.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט אני אדבר על זה.
יגאל אך
אנחנו קולטים שליש מפסולת הבניין שמגיעה לאתרים מאושרים במדינת ישראל. מה שלא מגיע, לפי ההערכות של המשרד, זה 50%. ברגע שהכמויות יורדות, כתוצאה מאתרים פירטיים, כל המערך של הציוד של המחזור עובד באופן חלקי והעלויות עולות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מטפל גם בפסולת בניין או רק בעודפי עפר.
יגאל אך
בפסולת בניין.
היו"ר דוד אמסלם
בעודפי עפר, אתה מטפל?
יגאל אך
האתר שלי סומן כאתר ויסות לקליטת עודפי עפר.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה עושה? אתה גורס?
יגאל אך
עודפי עפר אין לנו שום בעיה לגרוס, ברגע שייתנו את ההנחיה במסגרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל אם אתה מטפל בפסולת בניין?
יגאל אך
- - - אנחנו מנפים. ברגע שייתנו הנחיה לאותם קבלנים שחופרים לשלוח עודפי עפר לאתרי ויסות, ואותנו יגדירו כמו שמתכננים, זה יאפשר לנו לטייב את החומרים. היום יש לנו קושי לשווק את החומרים. מאחר שאותם מהנדסי ביסוס קרקע כל הזמן מחפשים שמיכה להתכסות בה, למרות שאנחנו עומדים במפרטים ולמרות שאנחנו עומדים בתקנים, יש לנו קושי לשווק את החומרים, מעדיפים חומר חציבה מסיבות כאלה ואחרות. ברגע שיאפשרו לנו לקלוט עודפי עפר, נוכל לשפר את איכות החומרים ולייצר חומרים הרבה יותר איכותיים מהחומרים שקיימים היום.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אסף רוזנבלום, אדם טבע ודין.
אסף רוזנבלום
אנחנו פונים בנושא של פסולת בניין כבר שנים רבות. בנושא של ההשלכה הפירטית ממתינים להצעת החוק הממשלתית להעביר את האחריות בנושא לרשויות המקומיות, הבנו שהשר מחייב את זה. אנחנו תומכים בזה ומקווים שזה יהיה מהר.

אני רוצה להתייחס להוראת החשב הכללי. הוראת החשב הכללי באוצר משנת 2010 מחייבת פרויקטים ממשלתיים, משרדי ממשלה, במכרזים שלהם, ב-20% חומר בנייה ממוחזר, חומר בינוי. ההוראה הזאת לא מקוימת, לא נאכפת בשום צורה, לא מנוהלת, וצריך לראות איך אותם גורמים גדולים, חברות גדולות – מע"צ, רכבת, חברות ממשלתיות – שיכולות לתת מענה אולי לכל החומר הממוחזר שנוצר בישראל, נותנות כתף ומשתמשות בחומר הממוחזר. יש תקנים ויש כל מה שצריך כדי לעשות את זה, כמו במדינות אחרות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אלי דלל, דקה.
אלי דלל
אני סגן מ"מ ראש עיריית נתניה, ממונה על התשתיות. אני לא רוצה להוסיף על מה שאמרה יפעת "מכת מדינה" וכך הלאה, אבל כן צריך למצוא פתרונות. המצב היום שכל קבלן שיפוץ מראש לא שם מכולה על-ידו לפסולת בניין, כי אם הוא שם, הוא יודע שמס הכנסה ירדוף אחריו או מישהו כזה. לכן צריך למצוא פה את הקלות ואת הפשטות. זאת אומרת, האיסוף צריך להיות במתקנים מסוימים, יכולים להיות אפילו ברחבי העיר במקומות שאין בהם תושבים, אחר-כך למצוא את אותן תחנות גריסה שיכולות להיות אזוריות, והדבר החשוב ביותר זה הנושא של השיווק. ברגע שיהיו תקנים, ברגע שיאכפו את השימוש של אותה פסולת לשימוש כבישים, לסוללות, אפילו לסוללות ניקוז. יש לנו סוללות ניקוז שאתה רוצה איזה חומר קשה בשבילן, וזה חומר גלם חינם, ואתה יכול בסופו של דבר להשתמש בו, ואם לא נשתמש בו, אז לא יהיה כלום. צריך לאכוף כי היום רואים מה קורה בפרדסים ושמורות הטבע, רואים מה קורה ביערות, ופשוט אנחנו הורסים את המדינה שלנו עם פסולת הבניין.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. תודה רבה לך. הייתי רוצה להעביר את רשות הדיבור. עבד מטייבה, אתה רוצה להגיד משהו?
עבד אלסתאר
כמו שהתחלתי את דברי בישיבה הקודמת, רק בטייבה פועלים חמישה אתרי פסולת, רובם עובדים ללא היתרים, עובדים ללא שום תוכניות מתאר וללא היתרי בנייה, שגורמים למפגעים רבים. שלושה אתרים מאלה ממוקמים קרוב מאוד לבתי המגורים של טייבה וקלנסווה, עשרות מטרים, ממוקמים קרוב מאוד לגדות נחל אלכסנדר באזור המיועד לפי תמ"א 3/21, באזור הנחל, והשטח הזה מיועד, לפי הגדרת התוכנית, לשטח פנאי וטיולים. אני לא יודע מה הקשר בין אתרי פסולת לייעוד שנגזר עלינו מהתוכנית הזאת.

אני אדבר על אתר שרונים. בשרונים אומרים שעושים הפרדה ומיון. בסדר, עושים מיון, אני בעד. למה זה בחצר הבית שלי? זה פחות מ-100 מטר בקו אווירי מבתי התושבים של קלנסווה, כל הזמן יש ריחות, כל הזמן מפגעים רבים. המשרד לאיכותה סביבה ניסה להסדיר את המקום, לפתור את הבעיות. המפעל הזה עובד מ-1999, וכל הזמן יש ריחות, מפגעים רבים, התושבים סגורים בבתים, לא יוצאים, בעיקר בלילות ובקיץ. כמו שאמרתי, לאתר הזה אין שום תוכנית, לא היתר בנייה, לא רישיון עסק, מה שיש להם זה רישיון לצמיתות מטעם המשרד לאיכות הסביבה עד 2999. זה בתנאי שיהיה לאתר רישיון עסק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה התנאים כדי לקבל, זה לא ההיתר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, עבד. הבנתי.
עבד אלסתאר
הייתי בפגישה אצל המנכ"ל הקודם, הוא הופתע מהדבר הזה והבטיח – זה רשום בפרוטוקול – שיבטל את הרישיון ויסגור את האתר, זה דבר שלא נעשה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. לגבי הנושא הפרטני, אני מבקש שתזמנו אותם לפגישה אצלכם, כדי שהם יעלו את הטענות. חאג' יחיא היה ראש העיר, הוא בן-אדם שעוקב אחרי הנושא, הוא גם הגיש הצעה לסדר. אני רוצה שתשבו, תיכנסו לעומק, תראו מה מפריע לאנשים האלה ותנסו לייצר להם את הפתרון. תזמינו גם את המחוז בעניין הזה וגם את העירייה, אם צריך. אריה לוי, בבקשה. דקה וחצי.
עבד אלסתאר
אי-אפשר לסכם בשתי דקות, צריך יומיים-שלושה.
היו"ר דוד אמסלם
עבד.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
גם אני אהיה באותה ישיבה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. תזמין גם את חאג' יחיא. בבקשה, אריה.
אריה לוי
אני חבר ועד הפעולה נגד המזבלה המכונה "המטמנה בנחל אוג". אני רוצה להתייחס לתמ"א 14, כי זה נושא הדיון ולא לנושא הספציפי שלנו, אבל מהנושא הספציפי שלנו עולות כמה מסקנות שאם ייכנסו לתמ"א 14 אני חושב שזה יהפוך אותה לתוכנית חכמה מאוד.

הדבר הראשון. מכיוון שתוכנית תמ"א 14, שהיא תוכנית ראשית, עדיין לא אושרה, והיא נמצאת בתהליך גיבוש, יש לעצור את התכנון של כל תוכניות המשנה. והתוכנית של נחל אוג היא תוכנית משנה, וזו הסיבה שהעירייה בריצת אמוק מנסה להביא אותה לאישור. ולכן אני חושב שצריך להעביר, אני לא יודע אם זה צו או חקיקה, אני לא יודע באיזה דרך, אבל יש לעצור קידומן של תוכניות המשנה כל עוד התוכנית הראשית הארצית לא אושרה. זו נקודה ראשונה.

נקודה שנייה. אני מציע שתמ"א 14 תקבע במפורש, שכאשר משרד הבריאות נכנס לבדיקה של נזקים בריאותיים, היכולים לנבוע מהפעלתה של מטמנה, מכיוון שהנושא הבריאותי הוא נושא קרדינלי, באותו שלב שמשרד הבריאות נכנס, יש להכניס את משרד הבריאות ולתת לו אפשרות לבצע תזכיר סביבתי מפורט על-ידי אנשי מקצוע שאינם תלויים ברשות המקומית או האזורית שבה מוקמת המטמנה, מכיוון שגורמי מקצוע, שגם אנחנו פנינו אליהם בהקשר למטמנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אריה, תתחיל להתכנס.
אריה לוי
זה הדבר השני. כלומר, הנושא של הכנסת משרד הבריאות הוא חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
אריה לוי
מזה כמובן נובע שיש לקבוע בתמ"א 14 שהנושא של סכנות לבריאות הציבור צריך להיות הנושא הראשי אחרי הדברים האחרים, ושחייבים לעשות בדיקה השוואתית של סיכונים בריאותיים על פני כל החלופות העומדות על הפרק.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. ברשותך גיא, לפני שאני מעביר אליך את רשות הדיבור, אני רוצה לבקש ממך להתייחס לשני דברים. אני רוצה להתמקד בדיון. בסך הכול אני מחלק את העסק לשני חלקים, אני מפריד בין עודפי העפר לבין פסולת הבניין.

בנושא של עודפי העפר, צריך להוביל בדיוק כמו באשפה, תוכנית מתאר ארצית, שתסמן לפי פיזור גיאוגרפי את האתרים שהולכים לשים בהם עודפי עפר. בשפה שלי זה אומר שכאשר מחליטים מה השטח הגיאוגרפי, מוצאים איזה נחל, איזה ואדי, שעליו הולכים, שהוא כמובן לא מתנקז או לא פוגע בכל הנושא של אגן הניקוז הטבעי, ומחליטים להתחיל ולמלא אותו בעודפי עפר. זה הסיפור.

כרגע אין את זה במדינת ישראל, כמו שאני מכיר. הייתי בירושלים אחראי על הנושא הזה. שנים חיפשתי. כל איש הישר בעיניו יעשה, וכשאין מגלגלים את הבעיה על הקבלן, אומרים לו לייצר את הפתרון. התפתחה תעשייה של אישורים, שהולכים לרשות הפלסטינית, יענו מביאים ממנה אישור, כולם מרוויחים, רק הציבור לא.

הפקרת עודפי עפר זה דבר מאוד יקר. דרך אגב, כל משאית שהנהג שלה מקבל על נגלה 100 שקל, כשהוא מרים את הקיפר כדי להוציא את זה, זה כבר עשרות אלפי שקלים לפעמים. אם אתה לא מייצר פתרונות, אל תצפה שהציבור יבוא ויאגור את זה בבתים שלו, זה לא יקרה. אני חושב שצריך להוביל תוכנית אב, בדיוק כמו באשפה, תעשה העתק הדבק לנושא של עודפי עפר, והיא צריכה לכלול שני דברים: דבר אחד, כמובן את ההנחיות התכנוניות, כמו שאמר עבד וכו', כמו שהתייחס לזה גם אריה, והנושא השני זה שימושי הקרקע, פשוט למצוא באופן פיזי את אותו תא שטח ששם מטמינים את עודפי העפר. דרך אגב, בהנחיות התכנוניות כמובן בכל פרויקט אתם מוציאים הנחיות של איזוני קרקע פנימיים בתוך הפרויקט וכו'. אנחנו מדברים רק על עודפים שאין להם איזונים בפרויקט, הם חייבים לצאת החוצה. כמובן אנחנו מדברים גם על קרקע שאי-אפשר לגרוס, על עודפי עפר שאי-אפשר לגרוס ולהשמיש אותם למצעים. זה במסגרת ההנחיות הכלליות, גיא, שאתם צריכים להתעסק אתן. בסוף אתה מנסה באתר, בתוך אותו שטח, למקסם את כל השימושים, ואם אין ברירה, מוציאים לאתר בטווח סביר. דרך אגב, אי-אפשר לשלוח ירושלמי להטמין באילת. האתר צריך להיות משהו כלכלי. בסוף זה מגולגל על מחיר הבית. דרך אגב, בירושלים בזמנו, כשאני הייתי אחראי, היינו גובים 5 שקלים למשאית. בסופו של יום הגענו כמעט ל-100 שקל, אולי היום זה כבר 300 שקל, אין לי מושג. בסוף העפר הזה יעלה יותר מהבטון והברזל.
גיא סמט
השאלה איזה משרד צריך לנהל את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. אני חושב שזה חונה אצלכם, בגלל שבסופו של דבר מדובר באיכות סביבה.
גיא סמט
זה לא פסולת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע, קחו את זה אליכם.
גיא סמט
אני מוכן לקחת עוד הרבה משימות - - -
אבינועם אבנון
זה מטופל במסגרת תמ"א 14, יש פה נציגה של משרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע לי. מי כבודו?
אבינועם אבנון
שמי אבינועם אבנון, אני מחברת נתיבי ישראל, ואני מאלה שיזמו את הרעיון בכלל במסגרת ועדה שעבדה תחת מינהל התכנון לאיתור אתרים לעודפי עפר. זו בעיה מאוד רצינית, זו לא הבעיה של איכות סביבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה, הבנתי. אני בא מהזווית של איכות הסביבה. דרך אגב, אם זה לא זבל, אין בעיה לזרוק איפה שאתה רוצה, תאכל את זה. אני בא מהזווית של איכות הסביבה. דרך אגב, גם היום ההנחיות הן שלכם, של איכות הסביבה. לכן זה חונה אצלכם. רוב הבעיות שאני מטפל בהן חוצות משרדים, אבל פה בדיוק האשפה. אני מציע את אותו הרכב ועדה. אני אגיד בסיכום. זה נושא שאתם צריכים לטפל בו ולהוביל אותו. אף אחד לא יוביל אותו. משרד הפנים, מינהל התכנון, הוא חלק מהעניין, אבל אני חושב שאתם אבן הראשה של העניין הזה, ואני אתן לך להתייחס גם לגבי הנושא הזה, גם לגבי הנושא של השיקום, בסופו של תהליך כשהאתר נסגר, וגם לנושא של התעריפים, שבסופו של דבר תצטרכו לתת על זה את הדעת. בבקשה.
גיא סמט
לגבי עודפי עפר, יש היגיון שהמשרד יטפל בזה. אני לא מתנגד לחלוטין להיגיון הזה, אבל השאלה בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הדברים, כשאתה מסתכל על האמצעים שיש לך, על היכולות שיש לך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אדבר עם השר.
גיא סמט
אני לא שם. בישיבה הקודמת ראית כמה יעדים וכמה מטרות אנחנו מדברים עליהם. בפסולת הבניין, אני שם. בעודפי עפר, שהוא לא פסולת, זה משאב, זה ממש משהו שאפשר לנצל, התפיסה שלנו עד עכשיו היתה שהמשרד לא שם. מה שהשר יחליט, ותסכם אתו, ודאי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אסכם את זה עם השר. דרך אגב, ברגע שאין שימוש, זה פסולת.
גיא סמט
בסדר. אני לא מתווכח אתך.
היו"ר דוד אמסלם
תתקדם.
גיא סמט
לגבי פסולת הבניין.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול לגבי הנושא של עודפי עפר. אני רואה את זה כבעיה המרכזית, המשמעותית, שהיא צריכה לבוא במסגרת תוכנית מתאר ארצית. את רוצה להתייחס לזה? בבקשה.
זינה פרפליצין
לנושא של עודפי עפר מקודמת תמ"א ייעודית, תמ"א 14ד' לאתרי ויסות, ואני מציעה שחנה תרחיב בנושא הזה.
דורון פרידלר
בתמ"א 14ד' יש פוליגונים - - -
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, חנה.
חנה ויטלזון
אני ממינהל התכנון. רציתי לעדכן שב-2011 המועצה הארצית הורתה על הכנה של תמ"א לטיפול בעודפי עפר. בימים אלה ממש אנחנו מגבשים תוכנית מתאר ארצית לאתרי ויסות וטיפול בעודפי עפר, זה נקרא "תמ"א 14ד'", מטרת התוכנית היא איתור שטחים לאתרי ויסות וטיפול קבועים וזמניים, שייתנו מענה לעודפים האלה עד לשנת 2040, ובאתרים האלה יתקיים תהליך של טיוב, מחזור והוצאה של החומרים - - -
היו"ר דוד אמסלם
כמה זמן אתם עובדים על זה?
חנה ויטלזון
התחלנו ב-2013.
היו"ר דוד אמסלם
מצאתם אתרים או עוד לא?
חנה ויטלזון
מצאנו כ-25 אתרים בפריסה ארצית.
היו"ר דוד אמסלם
כמה אתם חושבים שצריך?
חנה ויטלזון
אני חושבת שזה יגיע למשהו כזה. ממש בימים אלה אנחנו בשלב סופי של בחירה של אתרים שייכללו בתמ"א.
אריה לוי
האם בהגדרה הזאת זה גם סלעים?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא, אריה. מתי אתם מסיימים את העבודה? מתי אתם יכולים להציג לנו כאן את התוכנית?
חנה ויטלזון
אנחנו בשלב של אישור האתרים הסופיים, צריכים לגבש את מסמכי התוכנית ונגיע למועצה הארצית, אני מאמינה, בעוד כמה חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
חנה, כאחת שמצויה גם בהליכים הסטטוטוריים, כמה זמן ייקח לכם לגבש את התוכנית כך שתוכלו להציג אותה אצלנו כאן, לאחר שהעברתם אותה בכל הוועדות הסטטוטוריות?
חנה ויטלזון
אני לא יכולה להתחייב, אבל זה ייקח כמה חודשים.
תומר רוזנר
- - - זה ייקח הרבה יותר זמן.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לשמוע ממך, בגלל שאני רוצה לקבוע דיון להצגת התוכנית כאן. האם אני אקבע את הדיון בעוד חודש וחצי או בעוד שלושה חודשים?
חנה ויטלזון
יותר. לדעתי זה ייקח יותר זמן.
היו"ר דוד אמסלם
אני אקבע דיון לעוד חצי שנה בעזרת השם, ושם תציגו לנו את התוכנית שתכלול גם איתור שימושים בקרקע, לא רק תוכנית עם כללים מנחים, וגם תעשו עבודה לגבי הנושא של כל ההנחיות התכנוניות.
תומר רוזנר
מי בצוות העורכים של התוכנית?
חנה ויטלזון
יש ועדת עורכים - - -
תומר רוזנר
הבנתי. מי בצוות?
חנה ויטלזון
מינהל התכנון הוא היושב-ראש, משרד התשתיות, המינהל, ארגון חיים וסביבה והגנת הסביבה, ויש גם משקיפים – משרד התחבורה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הגנת הסביבה נמצא שם?
חנה ויטלזון
בוודאי.
היו"ר דוד אמסלם
גיא, אתה מכיר את העסק הזה?
גיא סמט
מישהו אחר, שחר סולרי.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בעוד חצי שנה בעזרת השם תהיה לנו תוכנית כזאת?
ישראל בן-דור
מה עם משרד הבריאות?
חנה ויטלזון
משרד הבריאות מוזמן קבוע לכל הישיבות.
קריאה
או הוול"לים שמאשרים את כל תוכניות הבנייה?
היו"ר דוד אמסלם
מי זורק הערות, כשהוא לא מקבל - - -
קריאה
אני שואל שאלות.
היו"ר דוד אמסלם
אל תשאל. שאלות שואלים מחוץ לחדר הזה כשלא מקבלים את הרשות שלי.
חנה ויטלזון
דבר נוסף שאנחנו פועלים בו במקביל – ברור לנו שצריך ליצור איזה מנגנון ניהולי שאחר-כך אפשר יהיה ליישם את האתרים האלה, מישהו שיעשה מעקב ובקרה, יפעיל, ינהל את האתרים האלה. משיחות שקיימנו עם המשרד להגנת הסביבה הובהר לנו שהם מוכנים לקחת את זה על עצמם.
היו"ר דוד אמסלם
גיא, מה אתם אומרים?
גיא סמט
אמרנו שנהיה מוכנים, גם לך לא אמרתי שאני לא מוכן, וזה טוטלי, אבל יש אמצעים, יש תקציבים, יש כוח-אדם, אין לי שום בעיה לעשות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, הבנתי. אני אפתור את זה. בגדול, אני אקיים דיון גם עם גיא, גם עם השר לאיכות הסביבה, כדי לפתור את העניין הזה. אני באמת חושב שאתם צריכים להיות הרגולטור של ההפעלה בנושא הזה, באמצעות הערים, אבל בסופו של דבר זה נוחת אצלכם.
גיא סמט
אפשר לקחת חברה ממשלתית שתתפעל.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות, אבל כבר התחלת את הדיון. אני אקיים דיון בעוד חצי שנה, כדי שבעזרת השם תציגו כאן את התוכנית. אני רק מבקש, חנה, תרשמי לך להתקשר אלינו בעוד חמישה חודשים אם אתם צריכים ארכה של עוד שבועיים-שלושה, שלא יקרה מצב שאני קובע את הדיון, אנחנו באים לכאן ואתם אומרים לנו: אנחנו לא מוכנים.

הסיפור הזה ברור לי, ברור לך, ואני שמח מאוד על מה שאמרת, כי אני רואה את הנושא הזה כבעיה הכי אקוטית שרציתי לקדם.

לגבי הנושא של האתרים של פסולת בניין. בבקשה.
גיא סמט
אני אנסה לעשות את זה תמציתי. בגדול, אנחנו מדברים על 3.6 מיליון טון פסולת בניין בשנה, לפי החלוקה שמפורטת, כאשר בשטחים הפתוחים אנחנו מוצאים 900,000 טון, וכל זה מושלך פירטית. זה אומר שיש פה שוק עברייני עם משמעויות סביבתיות כבדות, כולם מכירים את זה.

יש אתרים מוסדרים. אין פה שוק שבו אין פתרונות קצה. יש פתרונות קצה. יש 25 אתרים, אפשר תמיד שיהיו יותר אתרים, אבל 25 אתרים מתקיימים.
היו"ר דוד אמסלם
מה הגודל של תחנה כזאת? בסוף היא תחנת טיפול ומעבר.
אורי טל
הממוצע של פסולת בניין שתחנת מעבר ממחזרת נע בין 5 ל-7 דונם. אתר הטמנה – מדברים בעשרות דונם.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עוד לא באתר הטמנה. אני מדבר כרגע על הפרדה. בהטמנה זה כבר מגיע לאותה מזבלה - - -
אורי טל
תחנת מעבר ממחזרת בין 5 ל-7 דונם, תחנת מעבר שאינה ממחזרת אלא רק מעבירה את הפסולת מנקודה א' לנקודה ב' נעה סביב ה-4.3 דונם.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, יש שם הנחיות מחייבות לכל עיר ועיר או לכל מקבץ ערים שתהיה להם תחנה כזאת, וזה מה שנקרא "nice to have", רוצה – עושה.
גיא סמט
אתה לא יכול לקבוע מי ילך לאן. אם תסתכל, שמתי מפה. היא מייצרת את המתקנים שקיימים ואת האופציות של האתרים.
היו"ר דוד אמסלם
האם אתה חושב שזה נותן תשובה לכל המדינה?
גיא סמט
יש תפוצה, אפשר תמיד יותר.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי האם אתה חושב שזה מספיק.
גיא סמט
אני חושב שאפשר יותר. תמכנו עכשיו בעוד מתקנים ב-50 מיליון שקל.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של דבר אתה אמור להכין תוכנית אופטימלית, כך אני רואה את זה. אם צריך 20 – 20, צריך 200 – 200. הרי אתה בא מזווית השימוש. ברור לך לחלוטין שאם מישהו משפץ עכשיו את האמבטיה שלו, הוא לא ישנע 50-70 ק"מ שזה עולה לו יותר מכל הקרמיקה שהוא קנה. הרי בסוף בכל השיגעון הזה יש איזה היגיון. אני יוצא מהנחת עבודה שאזרח רגיל הוא לא עבריין, הוא מתחיל להיות עבריין כשלא משאירים לו אופציה להיות בן-אדם רגיל, לשמור על החוק. מה קורה? כשהעלויות כבדות, אז אין לו ברירה. הוא אומר: נזרוק פה ונפתור את העניין. עזוב כרגע איפה שיש. אני בא כרגע מזווית התכנון שלכם. ישבתם, עשיתם חשיבה, פריסה ארצית – כמה תחנות אתם צריכים?
גיא סמט
יש, ויש תוכניות אב מחוזיות. בכל מחוז יש תוכנית אב לפסולת בניין, כאשר יש תמיכה שהענקנו בחודשים האחרונים ב-50 מיליון שקל לעוד אתרים.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם רק תומכים? למה אתם לא באים גם מהזווית שאתם מכריחים?
גיא סמט
אני לא יכול להכריח רשות להעביר לאתר מסוים.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
גיא סמט
יש תחרות בין האתרים.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה, ואני מסביר לך - - -
גיא סמט
למה יש הבדל בין מט"ש לפסולת בניין?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
גיא סמט
כי אף אחד לא יכול לקחת את השפכים שלו ביד ולזרוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הקשר? כשאתה לא מאפשר משהו הגיוני, בסופו של דבר אתה זורק את זה כאילו ברחוב. אם אזרח לא מקבל פתרון סביר, אל תצפה ממנו שהוא ישמור על החוק.
גיא סמט
אני חושב שהבעיה היא לא באזרחים. כשאנחנו מסתכלים על השוק, ובהמשך המצגת רציתי להראות את זה, הבעיה המרכזית של השוק הזה זה היעדר חקיקה הולמת והיעדר הסדר שוק ראוי. בשונה מהפסולת הביתית שבה הרשות המקומית מעורבת לגמרי, מפנה את כל הפסולת לכל אזרח, בפסולת הבניין כל אחד נדרש לתת פתרון בפני עצמו.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר לך, תפתח את פקודת העיריות, זה על-פי חוק. אתה בשבילי המשרד לאיכות הסביבה, זה נושא שחונה אצלך. דרך אגב, בכל העבודה שלי, מי שמכיר אותי מעיריית ירושלים יגיד לך, כשהיה נושא הייתי לוקח אלי ומטפל בו. לא מחכה לאו"ם – לא שלי. לא שלי. לא שלי. אני מצפה שתיקח אותו, תפרק אותו לגורמים, קח לך שבועיים לחשיבה, תזמין כמה יועצים, בסוף תבנה איזו תוכנית עבודה, תלך עליה. אל תחכה שמישהו ייתן לך – קח.

אם תרצה יועצים, לא יועצים – עזוב את זה, אני לא נכנס לזה.
גיא סמט
אני לא צריך יועצים, אני כבר שם.
היו"ר דוד אמסלם
תכין תוכנית ארצית כוללת. ברגע שאתה מכין את התוכנית, אם צריך חקיקה – בבקשה. זה לא עובד כשבא לי – כן, לא בא – לא.
מאיה קרבטרי
יש הצעת חוק. תתנו לנו לדבר, לרשויות המקומיות, אז נציג את העניין. יש פתרון לנושא.
גיא סמט
אם אתם רוצים שאני אתן פריסה איך אנחנו רואים את זה, בבקשה. אם לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
גיא סמט
יש רגולציה קיימת בחלקה, היא חסרה. יש הצעת חוק שאמורה להסדיר את הדברים, הצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה, לא היה לה דין רציפות, היא חוזרת עכשיו, אנחנו רוצים לקדם אותה, כמו שהשר אמר, כהצעת חוק ממשלתית.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה עברה בוועדה הזאת?
גיא סמט
לא. היא עברה בקריאה ראשונה, עד כמה שאני יודע.
מאיה קרבטרי
היא עברה ב-2012 קריאה ראשונה, ואז היא לא עברה דין רציפות.
גיא סמט
היו דיונים בוועדה?
תומר רוזנר
היה דיון אחד.
גיא סמט
היו דיונים בוועדה, זה מה שנמסר לי.
מאיה קרבטרי
לא נכון. הצעת החוק עברה ב-2012, לא הוחל דין רציפות, ועכשיו היא לא קיימת.
היו"ר דוד אמסלם
זו היתה הצעת חוק ממשלתית?
קריאה
כן.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא קידמתם אותה?
מאיה קרבטרי
היא התחילה כפרטית. תתנו לנו לדבר, אז נציג את זה.
גיא סמט
אנחנו מבחינתנו רוצים לקדם הצעת חוק, קידמנו הצעת חוק, היא היתה בקריאה ראשונה, לא היה לה דין רציפות, חזרנו בחזרה. צריך להעביר את הצעת החוק עכשיו עוד פעם במסלול הממשלתי, השר התחייב בפניך היום, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו חושבים שצריכים להטיל חובה על הרשות המקומית ויחד עם זה לאפשר מנגנון מימון. לא להטיל רק חובה על הרשות אלא לאפשר מנגנון מימון. זה לא קיים היום בחקיקה. כלומר, יש חובה מסוימת על הרשות המקומית, אין שום מנגנוני מימון.

האזרח הוא לא עבריין. רוב האזרחים גם משלמים את הכסף עבור פתרון הבעיה. כלומר, הם משלמים כסף עבור פינוי פסולת, והם משלמים את מלוא המחיר כדי שזה יגיע לאותה פריסת אתרים שהראיתי קודם. מה שקורה היום בשוק החסר הזה שאותו מפנה פסולת, כפי שתומר הזכיר לפני זה, הוא מחליט לעצמו הרבה פעמים ואומר: למה לי להגיע לאתר הטמנה, נשליך בפרדס הקרוב או בשטח הפתוח הקרוב ו-900,000 טון מושלכים מדי שנה לשטחים הפתוחים, וגם היום, אני בטוח שכעת חיה, מישהו משליך פסולת בניין. ההסדרה של זה חייבת להיות באמצעות חקיקה, כי כל השוק הזה מעוות. כל השוק הזה נשאר בידיים פרטיות ולא בידי הרשויות המקומיות. והרשויות המקומיות צריכות לקבל אמצעי, ומצד שני, יש עליהן חובות שחייבות להיות. אלה העקרונות המנחים של החוק.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יכול. אני חייב לסיים ב-11:30.
קריאה
דוגמה קטנה.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך דוגמאות. אני מכיר את הנושא, האמינו לי.
קריאה
להסביר את נושא הפריסה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מכיר את הנושא קצת יותר מרוב האנשים שיושבים פה. האמינו לי, אני עסקתי בזה הרבה שנים.
מאיה קרבטרי
אם תתנו לנו להציג מטעם השלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
לא עכשיו.
מאיה קרבטרי
זו הצעת חוק שאנחנו יזמנו.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. לא עכשיו. ברשותך, מה שאני אעשה, אני אקיים דיון מקצועי אתכם, עם השלטון המקומי, ושם גם נתייחס להצעת חוק ולאן אתם רוצים להוביל את זה באופן כללי. אני מתחבר למה שאמרתי קודם. אני רואה את זה חונה אצלכם ברמה העקרונית, ואתם אמורים לבנות איזו תוכנית. זו כבר לא תוכנית מתאר ארצית, בגלל שזה נקודות קטנות. לא צריך להכין תוכנית מתאר, אלא זה משהו מקומי, בוועדות המקומיות הרגילות, אבל צריכה להיות תוכנית, וזה חייב להיות בחוק. זה לא אם היא רוצה – כן, אם לא – לא. חייבים בחוק ומתייחסים לכל התהליך. יש לנו גם את הכספים בקרן לניקיון, גם זה אפשר לתת כסובסידיה, כמענק להקמה. יש כל מיני אופציות שנדבר עליהן.

אני אעשה דיון מקצועי אצלכם, נזמין, כמו שאמרנו, את השלטון המקומי, ושם נעשה דיון קצת יותר מרווח בזמן, כדי להגיע לאיזו הצעה.

זוהיר, משפט אחרון. אני חייב ללכת ואני סוגר את הישיבה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מה שמפריע לי בדיון הזה אלה דבריך. אמרת שיש רגולציה, אבל היא חסרה. אני לא מבין, זה דבר והיפוכו. אם יש רגולציה, היא צריכה להיות אפקטיבית, אופרטיבית, נשכנית, הרתעתית, אכיפתית, היא לא יכולה להיות רגולציה על תנאי, עם כל הכבוד. אם אין רגולציה, אני חושב שמכאן צריכה לבקוע הקריאה שתהיה רגולציה אמיתית.

אני מוסמך על פסק דין של בית המשפט – אני חושב שצריך לומר מִטְמָנָה ולא מַטְמֵנָה, לא משנה, אם אתם אומרים "מַטְמֵנָה", נלך אתכם – לסגור את המטמנה שם בשל ודאות של התפרצותן של מחלות. איפה בריאותו של הציבור במטמנות הללו? בעוד אין רגולציה, דודי, אף אחד לא יכול לומר בוודאות שהמטמנות הללו חסינות בפני מחלות. אני לא הייתי, אבל אני בטוח שיעל דיברה על כך שצריך לשמר את הטבע, את הקסם של הטבע. והשאלה עם המטמנות הללו, כמו שקרה ביחסים בין שועפאט לבין הר הצופים, ששם נרקם דו-קיום מדהים בשל המטמנה – אם המטמנה הזאת קום תקום - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה עיסאוויה.
אריה לוי
גם עיסאוויה, גם שועפאט, כל מי שמסביב לנחל אוג.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
גם אם אני טועה, אני לא טועה. גם שועפאט. שועפאט זה המקום היותר גדול.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מתכוון למחנה הפליטים שועפאט.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יפה. יפה. לשמוע מאיש ימין "מחנה פליטים" זה יפה. אם שם נרקם דו-קיום בשל סכנות המטמנה, אז בצד האחר, ברגע שהמטמנה הזאת קום תקום, עלולות להתפרץ שם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עושים דיון - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
- - - חילוקי דעות מאוד חמורים בין שני - - -
היו"ר דוד אמסלם
זוהיר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
- - - עד כדי פריצת אולי יחסים עכורים בין - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עושים דיון על המטמנה הזאת באופן ספציפי. דרך אגב, כשאמרתי "מחנה הפליטים", יש שכונת שועפאט, שהיא בכלל לא קשורה, ויש מחנה הפליטים שועפאט, שהוא קשור. אבל בואו נתקדם לעניין.

ברשותכם, אני רוצה לסכם. אני רוצה לבקש ממינהל התכנון לגבי האתרים לעודפי עפר – חנה, אם יש בעיה בדרך בנושא של כל התזמונים של המשרדים האחרים – זה לא בא, זה לא רוצה, וכו' וכו', אז תעדכני אותי בכל חודש, כדי להגיד לי שיש התקדמות בעניין, אחרת אני אזמן את מינהל התכנון ואת הגורמים האחרים לישיבה מקצועית אצלי כדי לקדם את העניין. אני נחוש בזה שבתוך חצי שנה תהיה תמ"א מאושרת לנושא הזה, ולכן אני מבקש, אם יש בדרך תקלות, לא לבוא בעוד חצי שנה לספר לי, אלא תרימי אלי טלפון בעוד חודש, תגידי לי: ההוא מפריע, ההוא מפריע, כדי שאני אסייע בעניין.

לגבי הנושא של פסולת הבניין, כמו שאמרתי, גיא, אני אעשה ישיבה מקצועית אצלנו, ואחרי שנסכם את כל הסיפור הזה, נביא את זה לוועדה. אחרי שאני אסכם אתכם הכול, אני אכנס דיון בוועדה ונשתף את כל החברים בעניין. תודה רבה לכולם. המשך יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים