ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/03/2016

שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2015 בשנת 2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 3

מישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

יום שלישי, כ"א באדר א התשע"ו (01 במרץ 2016), שעה 11:30
סדר היום
שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2015 בשנת 2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר

מרב מיכאלי
מוזמנים
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט

חיים אבידור - חשב הכנסת

נדב כספי - סגן חשב הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2015 בשנת 2016
היו"ר דוד ביטן
על סדר היום: שימוש בעודפי תקציב הכנסת משנת 2015 בשנת 2016 – על כמה כסף מדובר?
חיים אבידור
226 מיליון שקל.
היו"ר דוד ביטן
226 מיליון אתה מעביר?
חיים אבידור
כרגיל. בשנה שעברה היה סכום כזה גם כן.
היו"ר דוד ביטן
אתה מעביר אותו כל הזמן, כן. אז למה אתה לא גומר ומגלגל את זה?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני חושב שהכנסת היא היחידה שעוד מביאה את זה לאישור, כי מבקר המדינה באופן אוטומטי מעביר ואחר-כך מודיע, כי זה כבר דברים מלפני שנה שהונחו והיו. זה לא משהו חדש - - -
היו"ר דוד ביטן
זה נכון. אתה צריך להביא. אתה עובד נכון יותר.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אז אנחנו מביאים את זה. אתה רוצה לשמוע על מה?
היו"ר דוד ביטן
היא רוצה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
להיפך. ממש לפני זמן קצר עשינו את 2014-2015. זה דברים שהתחייבנו עליהם - - -
היו"ר דוד ביטן
זה אותם עודפים או יש פה שינויים?
חיים אבידור
מתוך הסכום הזה, 130 מיליון שקל זה בגין שתי תביעות משפטיות שהכנסת עומדת בהם, עם הסיפור של בית פרומין - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל רגע, יש שינויים בין 2014-2015 ל-2015-2016?
חיים אבידור
כמובן.
היו"ר דוד ביטן
תגיד איזה שינויים.
חיים אבידור
לא, תשמע, זה דברים קטנים. יש חשבונות ספקים שב-2014 שילמתי להם בדצמבר. לעומת זאת, ב-2015 שילמתי להם בינואר. אז אני צריך חתימה של - - - זה שיפטינג. אבל הסכומים הגדולים נשארו אותו דבר. זה פרויקטים שהתחייבנו עליהם - - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
זה אותו מטבח.
חיים אבידור
למשל, המטבח.
היו"ר דוד ביטן
אז כמה מיליונים זה העברה מ-2015 ל-2016?
חיים אבידור
226 בסך-הכול.
היו"ר דוד ביטן
לא, אלה שלא קשורים למה שאמרת.
חיים אבידור
תוריד 130 מיליון, שזה תביעות משפטיות.
היו"ר דוד ביטן
וכל ה-90 מיליון זה להעביר?
חיים אבידור
זה או פרויקטים שהתחלנו ולא השלמנו אותם, כמו פרויקט המטבח, שרק הוא 14–15 מיליון שקל. וכל השאר זה חשבונות פה ושם. יש שיפוץ של בית פרומין שהוא עצמו סכום של 13 מיליון שקל, שזה פרויקט שהתחלנו אותו ועוד לא שילמנו כלום כמעט. אז כל הדברים האלה זה פרויקטים או חשבונות של סוף שנה, שאנחנו מעבירים מ-2015 כי אנחנו משלמים אותם ב-2016.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה עם העניין הזה, נכון, מרב?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא, לא. אין בעיה. אנחנו דיברנו על זה.
חיים אבידור
מרב, את אישה. צריכה להיות לך חלוקת קשב.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אין לי. אני לא מתיימרת לחלוקת קשב.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא פה. נו, עזוב את זה.
היו"ר דוד ביטן
למה? מה רע בזה? לא הבנתי. מה, אנחנו פה עושים משהו לא בסדר? אני רוצה להגיד מה הבקשה שלי, והסכמת. זה הכול. מה הבעיה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה הבקשה שלך?
היו"ר דוד ביטן
מה ההבדל? חצי מיליון שקל שינויים תקציביים, מה הבעיה? אנחנו בוועדה של תקציב עכשיו, נכון?
חיים אבידור
אני חייב להגיד לך משהו לגבי זה. זה לא כסף, מדובר פה בתקנים. ותקנים זה דבר שמתנהגים איתו במשורה.
היו"ר דוד ביטן
במשורה, תמיד זה במשורה. אני אמרתי שזה לא במשורה?
חיים אבידור
זה גם לא דבר שאפשר להעביר אותו משנה לשנה.
היו"ר דוד ביטן
לא מעביר. זה לא קשור.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, אבל זה לא עניין של הוועדה. זה עניין של מינהל הכנסת. מה הקשר? מה שיש ביני לבינך זה משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
לא קשור. למה? זה לא ביני לבינך בכלל. מה זה, ביני לבינך?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
רגע, אתה מנסה אותי שאני לא אעמוד ב-? - - -
היו"ר דוד ביטן
עובדה שעכשיו הורדת את זה לשניים.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, כי דובר על שניים-שלושה.
היו"ר דוד ביטן
לא, בין חמישה לעשרה.

אני אגיד מה הבקשה לי, אין בעיה. מה שאני ביקשתי, על-מנת שהכנסת גם תוביל משהו – את איתי?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
כן, אני איתך לגמרי, ואני משבחת אותך כבר על פניו, כי סוף-סוף - - -
היו"ר דוד ביטן
אני ביקשתי לשנות, בין חמישה לעשרה תקנים להוסיף לכנסת. לקחת בין חמישה לעשרה עובדים שעובדים היום בכוח-אדם, באחזקה או במטבח - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
החלק החדש של הכנסת.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע אם בחלק החדש.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה בחלק החדש, כן.
היו"ר דוד ביטן
להעביר אותם למשרות קבועות של הכנסת - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
להיות עובדות ועובדי כנסת.
היו"ר דוד ביטן
- - שונות ממה שהם עושים היום. ואמרתי שבעניין הזה אנחנו נעשה שינוי תקציבי. זה שינוי תקציבי לא גדול, של 700 אלף שקל. מה בדיוק הבעיה עם זה?
חיים אבידור
זה לא ניתן לעשות.
היו"ר דוד ביטן
למה לא ניתן?
חיים אבידור
כי זה תקנים. תקנים אתה לא יכול לשנות.
היו"ר דוד ביטן
אז תשנה את התקנים.
חיים אבידור
אי אפשר לשנות את התקנים.
היו"ר דוד ביטן
אפשר. ועדת תקציב יכולה לשנות את התקנים.
חיים אבידור
לא, אני לא חושב. זה לא בהתאם לחוק התקציב.
היו"ר דוד ביטן
אז אני לא מסכים איתך. ועדת תקנים יכולה לשנות במהלך שנה את התקנים. מה זאת אומרת, לא יכולה? אני רוצה להעביר מסר, וזה המסר שאני רוצה להעביר - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
רגע, אבל דוד, לא הבנתי. אתה רוצה שהם ילכו לעבוד בצד השני של הכנסת ופה יביאו חדשים, כאילו עובדות שעה? - - -
היו"ר דוד ביטן
שיביאו מי שרוצים. יש עובדים שהם עובדים שנים.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
למה שלא נעביר אותם להיות פשוט עובדי? - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, זה יש הסכמים. אני מעדיף – יש עובדים שעובדים שש או שבע שנים, אז מן הדין שאנחנו ניתן להם אפשרויות - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
נכון, אבל למה שהם לא יהיו בעבודה שלהם?
היו"ר דוד ביטן
אם אפשר, עוד יותר טוב.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
עדיף, אחרת אתה מוסיף לו תקנים.
היו"ר דוד ביטן
הם אמרו לי שזה בלתי אפשרי.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא הבנתי, לא הבנתי.
היו"ר דוד ביטן
אם זה אפשרי, אז אין לי שום בעיה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה הדבר העדיף. שהם ימשיכו לעשות את אותה עבודה, לא למצוא להם עבודות יזומות, אלא שימשיכו לעשות את אותה עבודה, פשוט כעובדי כנסת, להעביר אותם למצב של עובדים.
היו"ר דוד ביטן
זה אפשרי הדבר הזה? אני הבנתי שאי אפשר.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
ולעבוד אצל קבלן? אי אפשר.
חיים אבידור
איך קבלן? - - -
היו"ר דוד ביטן
מה זה חמישה תקנים? עושים עניין מכלום.
חיים אבידור
איך קבלן שנותן לנו שירותי הסעדה יכול להפעיל עובדים של מישהו אחר, במיוחד כשיש להם קביעות, והם כבר לא - - - איך זה עובד בדיוק?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אתה, יש לך קביעות. נכון?
חיים אבידור
לא.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אין לך קביעות?
חיים אבידור
אני בחוזה מיוחד.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אתה בחוזה מיוחד. בוא נראה את אתי – אתי, יש לך קביעות?
אתי בן יוסף
- - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
- - -
היו"ר דוד ביטן
- - - אבל תבדוק את זה. תקשיב, אני לא אומר לך לזכות בדיני מכרזים, אבל לדעתי אין שום בעיה עם העניין הזה. אבל תבדוק. אני לא אמרתי לך מעולם לסטות. מה שאני רוצה זה להעביר מסר. המסר הוא שאנשים שעבדו פה תקופה ארוכה כעובדי קבלן באופן זמני, אני רוצה בין חמישה לעשרה להעביר לכנסת כמסר שמעבירה ועדת הכנסת וועדת התקציב.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
חד משמעית.
היו"ר דוד ביטן
ואני לא חושב שאני צריך לעשות את זה ביני לבינך. אני חושב שזו מדיניות מקובלת. אם צריך לעשות שינוי תקציבי, נעשה אותו, ואין שום בעיה עם זה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדרבה. אז אני רוצה, אל"ף, דוד, לשבח אותך, לחזק את ידיך ולברך אותך, להגיד שבכנסת הקודמת אנחנו ניסינו, היה ניסיון להוביל מאבק, להעביר בדיוק את העובדות והעובדים של המזנון. המאבק בפעם הקודמת היה על העובדות והעובדים של המזנון להפוך אותם לעובדות ועובדי הכנסת – גם כן, אנשים שעובדים פה שנים – ולא הצלחנו בזה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל אז את צריכה להפוך את המטבח להפעלה של הכנסת – זאת בעיה. מה שאני אומר, גם אנחנו כחברי הכנסת לא נהיה מעורבים בזהותה עובדים. זאת אומרת, זו החלטה של המנכ"ל, לפי כל הדינים האפשריים.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני רק מחזקת את ידיך. אם אתה אומר שצריך לקחת ולאמץ חמישה, שישה, עשרה עובדות ועובדים, ולתת להם – אתה בעצם אומר, זה להוסיף עשרה תקנים.
היו"ר דוד ביטן
בין חמישה לעשרה, אם אפשר. הם יבדקו את עצמם.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל לכן, מה שצריך להיות פה זה באמת להוביל מהלך של להחליף, אתה צודק, כי צריך יהיה להחליף את הקבלנים. כי אחרת נותר מצב או של מצב כלאיים מוזר - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל זה הוא אומר שהוא לא יכול. אם הוא יכול, הלוואי שהוא יכול לעשות את זה. אז גם אין לך בעיה של תקנים במקרה הזה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
כי אתה מוריד מפה ומוסיף מפה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
- - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בדיוק. אבל כן יש לו בעיה של תקנים. זה פשוט לקחת כסף ולהפוך אותו לתקנים. ואז יש לו בעיה של חוזים. לא חשוב. זה הכול דברים שאם יש החלטה של מדיניות, אפשר לפתור אותה. רק בוא נראה שתהיה החלטה כזאת של מדיניות, אדרבה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
קודם כל, מטבח זה אי אפשר, כי זה לא קיים באף מקום וזה הוכח. היה פעם בשדה התעופה, וזה כישלון טוטלי. אין באף מקום שמזנון או מטבח שייך לא לקבלן. רק קבלן יכול להפעיל. אני לא יכול להביא לפה, לא טבחים, זה ממש לא בא בחשבון.
היו"ר דוד ביטן
למה? יש את זה ב"אגד". בוא למטבח של "אגד".
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אין ב"אגד" גם.
היו"ר דוד ביטן
למה? יש.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
הם לא עובדים של "אגד" כי הם עובדי קבלן. גם בהסתדרות - - -
חיים אבידור
ב"אגד" "שולץ" נותנים להם שירותים.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
גם בהסתדרות - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הם לובשים את הבגד הכחול, אז הם לא עובדים שלהם? מה?
חיים אבידור
זה "שולץ".
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
זה "שולץ". זה קבלן. גם בהסתדרות, בבניין הוועד הפועל זה קבלן.
היו"ר דוד ביטן
שם יש הרבה עובדי קבלן, דרך אגב.
חיים אבידור
אבל זה לא עובדי קבלן - - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
עוד שנייה. אני רוצה לומר דבר כזה: אנחנו, כשצריכים עובדים, יש לנו פרסום כדת וכדין, בעיתונים, בכל מקום. אלה העובדים שנמצאים פה, אף אחד לא אמר שאסור להם לגשת למכרז. מה חידשנו פה? מה, מישהו אומר להם: אל תלכו? להעדיף אותם אני לא יכול. יש מכרז, הוא חייב להיות. אני לא תופר מכרזים.

הוא בא למכרז, והיה והוא עבר – עבר. זה לא משנה מאיפה הוא בא. אתה לא יכול לתת לו העדפה כי הוא עבד פה עשר שנים. אז הוא עבד פה, יש אנשים יותר - - -
היו"ר דוד ביטן
אל"ף, אתה כן יכול לתת לו העדפה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא.
היו"ר דוד ביטן
אז יש לי הפתעה בשבילך.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
איך? בחוק המכרזים אני מדבר.
היו"ר דוד ביטן
יש את זה. תבדוק אותי.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני בדקתי - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה יכול לתת לו העדפה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
העדפה אני יכול לתת לאתיופי, לערבי, ולמוגבלים של ביטוח לאומי. אלה שלושת - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אתה גם יכול לתת לאחד שעובד עשר שנים במשכן.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
מה, אני אמציא חוק בעצמי?
היו"ר דוד ביטן
לא, אתה יכול במסגרת תנאי הסף.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני אומר לך, לפי החוק של המכרזים, שלושת אלה, זה או ערבים, או אתיופים - -
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתה אומר לי, שאי אפשר לעשות את זה? זה מה שאתה אומר?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
- - או ביטוח לאומי – מוגבלים.
היו"ר דוד ביטן
זה לא מדויק. אתיופים יש לך העדפה בחוק, נכון. מוגבלים יש לך העדפה בחוק.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
נכון, גם ערבים.
היו"ר דוד ביטן
אין לי שום בעיה, דרך אגב. אבל יש העדפה שקשורה לתנאי סף.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
מה שאני יכול לבדוק זה רק דבר אחד, שמדובר בחבְרה שעובדת פה במחשוב, להעביר מספר אנשים שיעמדו במכרז, כמובן, שהם יהפכו להיות עובדי הכנסת.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה לי. אמרתי לך שאני לא אקבע לך מי. אבל תשתדל, אל תביא לי את הפרופסורים ותיתן להם תפקיד, תביא דווקא את העניים, את אלה שצריכים את העבודה הזאת, לא את הפרופסורים של המחשבים.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
דוד, אבל אם מישהו עובר מכרז, אני לא יכול לבחור מכרזים. אני לא עוסק בזה, ואני לא אעשה את זה. אחרת אני לא אשב פה, אשב במקום אחר. רציתי פה לשבת.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אני לא נכנס לזה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. מה שאני מבקש ממך, בין חמישה לעשרה מהעובדים הקיימים, תמצא את הדרך לעשות את זה. זה הכול. אנחנו מעבירים מסר, ואני לא רוצה לקבל עכשיו עובד שגר בשוהם, אלא אני רוצה לקבל את העובד שעובד פה, שבע או שמונה שנים, לתת לו עתיד וביטחון תעסוקתי. אני רוצה לעשות את זה כמדיניות שלנו.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
ומחר בא עובד אחר אחריו.
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות שאולי בעוד כמה שנים נמצא תקציב. כרגע, אתה יודע שיש אפשרות לעשות קיצוצים, אבל במקום קיצוץ, בוא נאפשר את התוספת הזאת שהיא תוספת משמעותית. מה בדיוק הבעיה עם זה?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אבל סליחה, אני מבקש ממך שזה יהיה כפוף יחד עם זה שאם יהיה תקציב השנה ואנחנו נדון בתקציב, אתה תיקח בחשבון בתקציב החדש ותוסיף לנו את המשרות האלה.
היו"ר דוד ביטן
ברור שאנחנו נדאג לתקציב, רק תגיד לי שאתה - - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
או במשרות האלה בתקציב החדש, מעבר למה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אני יכול לעשות שינויים תקציביים. כמו שעכשיו עשית. מה בדיוק הבעיה עם זה?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, זה לא שינוי.
חיים אבידור
אני לא עשיתי שינוי תקציבי. זה העברה.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל שינוי תקציב אתה יכול לעשות. לא את כל התקציב אתה גומר בדקה אחת. אפשר לעשות - - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אבל יש הבדל בין תקציב לבין תקנים.
היו"ר דוד ביטן
תקציב, הוא מלמד על התקנים, ובמועד האישור אתה מאשר את מספר התקנים. נכון? זה מה שעשינו?
חיים אבידור
אבל התקנים שאישרו, יש להם ייעודים.
היו"ר דוד ביטן
שנייה רגע, זה מה שעשינו? עשינו שיא כוח אדם? אז אנחנו נתקן את השיא כוח אדם הזה.
חיים אבידור
איך מתקנים שיא כוח אדם?
היו"ר דוד ביטן
בהחלטה פשוטה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
נו, באמת.
היו"ר דוד ביטן
מה אתה אומר? בבקשה, תביא לי חוות דעת משפטית - - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
נו, עזוב. יש דברים שאני לא יכול - - -
היו"ר דוד ביטן
זה בהחלטה פשוטה. אותו גוף שנתן את השיא, הוא משנה אותו. האו מוריד אותו ומעלה אותו. אני לא מכיר משהו אחר. אני פעם ראשונה שומע את הדינים. יש דין מיוחד, זה דין החשב בכנסת.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, זה דין של ועדת הכנסת החדשה. אני רוצה לשאול אותך שאלה - - -
היו"ר דוד ביטן
אז בוא נחליף, עכשיו אנחנו בוועדת הכנסת, ונגמור עם זה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
יש לי שאלה אליך: אם יש לי בגוף תקציב שאני צריך עשר משרות לממ"מ. זאת אומרת, אתה מציע שמחר בבוקר אני אבוא ואני אגיד לממ"מ: לא, חבר'ה, מעכשיו והלאה - - -
היו"ר דוד ביטן
אל"ף, אתה יכול לעשות גם את זה, אבל לא הבנת אותי. אני לא התכוונתי לזה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אבל אז היא תגיד: מה פתאום? מה פתאום? הממ"מ זה הכי חשוב.
היו"ר דוד ביטן
מי?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
מרב.
היו"ר דוד ביטן
אני לא אמרתי את זה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אז מה לעשות?
היו"ר דוד ביטן
אני מסביר לך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
דוד לא אמר את זה. דוד אמר שתשנה את שיאי כוח האדם.
היו"ר דוד ביטן
אם היום התקן שלך זה 487 משרות, אתה לוקח 700,000 שקל מתקציב פעולות, מעביר את זה לתקציב כוח אדם, ואתה מוסיף עוד חמש משרות.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
הוא מדבר אליך?
היו"ר דוד ביטן
אם אתם לא יודעים את זה, אז חבל על הזמן.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא יודעים. נו, מה לעשות?
היו"ר דוד ביטן
ככה עושים שינויים בתקן כוח אדם.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אולי בעירייה.
היו"ר דוד ביטן
מה זה, העירייה זה לא גוף ציבורי?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אולי בעירייה. לא יודע.
היו"ר דוד ביטן
מה זה, תקציב מיוחד יש לה?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
יש עיריות שלא.
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות, איפה שאתה מתכוון. לא ניכנס לזה.

אתה לוקח ומעביר מפעולות לזה, ואין שום בעיה. אתה יודע שזה אפשרי. אז מה עכשיו אנחנו מתווכחים על דבר שהוא זה? אתה יודע שזה אפשרי. אתה מעביר מפעולות לזה, ואז אתה מוסיף את שיא כוח אדם.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני אגיד לך מה אפשרי. בתקציב שאנחנו נותנים בעוד שלושה-ארבעה חודשים, כנראה, אם יהיה תקציב חד-שנתי, אני אבקש ממך, כמו שאתה מבקש פה, לקחת בחשבון שאת המשרות האלה שאנחנו - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, זה אתה מחזיק גם במסגרת התקציב. מה, אם אפשר לעשות שינוי של 700,000 שקל בתוך התקציב, חבר'ה?
חיים אבידור
לא בתקנים.
היו"ר דוד ביטן
מה זה? אבל אתה מעביר מפעולות לתקנים. מאיפה אתה מביא את זה? מה זאת אומרת? מה? תגיד לי, הממשלה לא מוסיפה תקנים במהלך השנה? משנים את שיא כוח אדם. על מה אתם מדברים? חבר'ה, אני קצת מתמצא בזה. לא הרבה. לא הרבה. גם אני ניהלתי משהו. אני אומר לך שזה אפשרי.
חיים אבידור
דוד, הממשלה תכננה תוספת 2,000 משרות במהלך שנת - - -
היו"ר דוד ביטן
ואם היא לוקחת 2015, אז היא לא משנה את שיא כוח אדם? משנה. בעיריות אתה לא עושה את זה? בגופים ציבוריים אתה לא עושה את זה? מה קרה לכם? תבדקו את זה.
חיים אבידור
תן לי רק משהו להגיד לך.
היו"ר דוד ביטן
אתה מבין למה לא רציתי את זה ביני לבינך? אני רוצה שיהיה על השולחן.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
כן, אבל זה לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
לבדוק את זה בצורה מסודרת, נו.
חיים אבידור
תו לי להסביר, בבקשה. אתה ביקשת עובדי קבלן. לכנסת אין עובדי קבלן. עבוד קבלן זה אחד שאתה מעסיק אותו, אתה נותן לו הנחיות, אתה אומר לו מתי לבוא ומתי ללכת הביתה, ומישהו אחר משלם לו את המשכורת.
היו"ר דוד ביטן
אבל אני לא טיפש, הבנתי שאין לך את זה.
חיים אבידור
יפה. פה זה לא עובד קבלן. אנחנו מקבלים שירותי הסעדה. תאר לך שאנחנו לוקחים את הטבח, ואנחנו אומרים לו: אתה עכשיו עובד הכנסת, אבל מי שמפקח עליך זה "סודקסו". נראה לך שזה יעבוד?
היו"ר דוד ביטן
לא. אל"ף, אפשרי בשיטה מסוימת, אבל אני מסכים איתך שזה בעייתי.
חיים אבידור
יפה, זה מה שאתה מבקש מאתנו.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא ביקשתי את זה.
חיים אבידור
אז מה אתה מבקש?
היו"ר דוד ביטן
אתה יודע מה ביקשתי. אני אמרתי, תיצרו חמש משרות מסוימות חדשות, ולזה תיקחו את העובדים - - -
חיים אבידור
ומי יעסיק אותם?
היו"ר דוד ביטן
אתה.
חיים אבידור
מי ייתן להם הנחיה מתי לנקות את השולחן? אני?
היו"ר דוד ביטן
לא דווקא בזה, נו, באמת. אני לא נכנס לך, אני לא מפריע לך - - -
חיים אבידור
מה, לתת להם עבודה בכנסת במשרה אחרת?
היו"ר דוד ביטן
ודאי, כן. פשוט מאוד. נכון שזה מה שאמרתי מהתחלה?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
זה ממש לא פשוט.
היו"ר דוד ביטן
רגע, זה לא מה שאמרתי בהתחלה? למה, אני אמרתי משהו אחר?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, מה שאמרת בהתחלה, אני ביקשתי ממך להוסיף בתקציב הבא, אתה תיקח בחשבון את המשרות האלה - - -
חיים אבידור
אז אני רוצה לענות לך גם על זה. הכנסת עשתה בשנה שעברה מכרז לעובדי משק ותחזוקה. אתה יודע מי היו רוב המשתתפים? עובדי "סודקסו". הם באו והשתתפו במכרז.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
בבקשה. מישהו אמר להם שלא?
חיים אבידור
הנה, הם השתתפו במכרז, וחלק מהם גם זכו.
היו"ר דוד ביטן
ביקשתי שתעביר חמישה. זה הכול. אתה רוצה שאני גם אגיד לך זה? אני גם את זה יודע לעשות. בתנאי הסף אתה מכניס, ואז אין שום בעיה.

מי בעד לעשות את השינויים האלה, כולל הודעת היושב-ראש?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת, לשימוש בעודפי תקציב 2015 בשנת 2016, אושרה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
קודם כל, תודה רבה על פה אחד.
היו"ר דוד ביטן
כולל הודעת היושב-ראש.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
פה אחד.
היו"ר דוד ביטן
פה אחד. אנחנו תמיד איתך פה אחד. אתה לא אתנו פה אחד, זו הבעיה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים