ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/02/2016

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע״ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 142

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ' באדר א התשע"ו (29 בפברואר 2016), שעה 13:40
סדר היום
תקנות איכות אויר נקי (ערכי איכות אויר)(הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016, רביזיה לבקשת ח"כ יעל גרמן
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

יעל כהן-פארן

רחל עזריה
חברי הכנסת
ענת ברקו

ניסן סלומינסקי

אוסאמה סעדי
מוזמנים
אליצור בליטנר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

צור גלין - איכות אויר ושינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה

גל דינה - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

איזבלה קרקיס - מנהלת המח' לאפידמיולוגיה סביבתית, משרד הבריאות

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

תקנות איכות אויר נקי (ערכי איכות אויר)(הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016, רביזיה לבקשת ח"כ יעל גרמן
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני רוצה לעשות הצבעה בכל נושא הרביזיה שביקשה חברת הכנסת יעל גרמן. מי שבעד הרביזיה הוא מתנגד להצעה הכוללת. מי בעד הרביזיה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר לנמק?
היו"ר דוד אמסלם
מי ביקש את הרביזיה, גרמן?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני נותנת ליעל לנמק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אהיה קצרה. זה לא שהתקנות כולן רעות, אבל אני חושבת שהזמן שעמד לוועדה לדיון רציני ועצם זה שהן הגיעו ברגע האחרון ויש בהן דברים מאוד בעייתיים, לכן אני ממשיכה להתנגד ולכן הוצעה הרביזיה. אני חושבת שיש מקום לדיון ולשינוי, כמו בסעיף 1 בתקנות, שהוא מאוד בעייתי, ומספר סעיפים נוספים, לכן אנחנו לא מוכנים לתקנות כמו שהן. אנחנו רוצים שיהיה מועד, אתה יכול גם לקבוע מועד, תוך חודש, תוך חודשיים, שהן יעברו, יהיו דיונים, אבל לא להעביר אותן כמו שהן. הן בעייתיות מאוד, הן לא יעזרו לנו בהרבה תחומים לפתור את בעיית זיהום האוויר והן לחמש שנים, לא יהיה עוד שנה-שנתיים לבדוק ולחזור לאחור. לכן אני קוראת לכולם לתמוך ברביזיה ולערוך דיון חדש.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני קבעתי שעוד שנתיים וחצי הם באים לדיווח בנושא הזה. אני גם אמרתי שאנחנו נעשה דיון תוך חצי שנה לגבי הנושא של כל - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
של ניטור, נכון, אבל היעדים לא ישתנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. גם אחת לשנה נעשה דיון לגבי התקנות עצמן, האם צריך לקדם אותן, כן או לא, או לשנות את היעדים, כל היעדים שדיברנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בעוד שנתיים וחצי, אתה אומר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אעשה בעוד שנה, כל שנה אני אעשה בוועדה דיון לגבי הנושא הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אי אפשר יהיה לשנות את התקנות, הן נקבעות עכשיו ויש להן תוקף לחמש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יכולים לשנות כל הזמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
והחריגות של 7 ימים נותנות אפשרות לרבע מהזמן לחרוג, לא 7 ימים.
היו"ר דוד אמסלם
אני עונה לך עכשיו. זה לא דו שיח - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר גמור, זה לא דו שיח, אני סיימתי.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותיי. מי בעד הרביזיה? שירים את ידו. 5. מי נגד הרביזיה? שירים את ידו. מי נמנע? הרביזיה לא התקבלה.

הצבעה על הרביזיה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – 0

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
התקנות אושרו. תודה רבה, רבותיי.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

קוד המקור של הנתונים