ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/02/2016

רכב אשכול המשמש להסעת תיירות חו"ל - נוהל משרד התיירות - מעקב אישורי רכב אשכול, הצעתו של ח"כ מיקי לוי

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 293

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ' באדר א התשע"ו (29 בפברואר 2016), שעה 11:45
סדר היום
רכב אשכול המשמש להסעת תיירות חו"ל - נוהל משרד התיירות – מעקב אישורי רכב אשכול, הצעתו של חה"כ מיקי לוי
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

איילת נחמיאס ורבין
מוזמנים
עמוס יוגב - מנהל תחום סיווג ארצי, משרד האוצר

עובד קדמי - יועמ"ש, משרד התיירות

רם ליסטמן - סגן בכיר ליועמ"ש, משרד התיירות

מינה גנם - מנהל אגף להכשרה מקצועית בתיירות, משרד התיירות

מרדכי ברנס - יו"ר, אגודת אשכול

רוני גילה - חבר ועד, אגודת אשכול

יהודה לוי - גזבר, אגודת מורי דרך

יוסי שוסטר - מזכיר אגודת EMT

בן ציון ויינר - מורה דרך

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

רכב אשכול המשמש להסעת תיירות חו"ל - נוהל משרד התיירות – מעקב אישורי רכב אשכול, הצעתו של חה"כ מיקי לוי
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום: רכב אשכול המשמש להסעת תיירות חו"ל – נוהל משרד התיירות – מעקב אישורי רכב אשכול, הצעתו של חבר הכנסת מיקי לוי.

רבותיי, מישהו יכול לומר לאיזה סיכום הגיעו בנושא של רכב אשכול המשמש להסעת תיירות חו"ל?

מיקי, אתה רוצה קודם?
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, תודה רבה על זה שאפשרת את הדיון הדחוף הזה. אנחנו נזעקנו כי בוועדה בפעם הקודמת קיבלת החלטה ששני הצדדים ישבו בישיבות ארוכות וינסו להגיע לאיזו הסכמה לגבי הזמנת הרכבים. אנחנו בפתחו של קיץ ואם לא מזמינים את כלי הרכב בזמן אנחנו לא נגיע לשום דבר. גם ככה התיירות במצב קשה.

הנוהל עבר ממשרד התחבורה למשרד התיירות. משרד התיירות היה אמור לגבש את זה. וראו זה פלא, שום דבר לא זז עד אשר ביקשנו לקיים דיון דחוף בוועדה בעניין הזה. ראה זה פלא. אתמול לקחו את אותם סיכומים, את אותן הוראות שהיו, הביאו לוועדה ואמרו: הנה, לא צריך, כבר יש. אבל הרי התכנסנו מכיוון שהנושאים האלה וההקלות האלה וההוראות האלה אינן מתאימות למה שקורה עכשיו.

לא זאת אף זאת. קבעו תאריכים דרקוניים. מי שהזמין רכב לפני התאריך, נדמה לי שזה דצמבר, היתה התעלמות. אי-אפשר לקבל את אותם פטורים לגבי כלי הרכב האלה.

בקיצור, אדוני, לא שעו לבקשתך לשבת ולהגיע לכדי דיון. כדי שיהיה וי, נשמע שמשרד התיירות ישב. אני אומר לך שמבדיקה שעשיתי, לא היתה ישיבה רצינית. אני מאוד מאוד מודאג. אין לי כלי רכב, אני לא מדריך תיירים, אני רק מודאג ממצב התיירות שהוא במשבר. אנחנו נוסיף חטא על פשע אם אנחנו לא נסגור את העניין הזה של מדריכי התיירות והזמנת רכב תיירות. אם המצב היה ממשיך כמו שהיה במשרד התחבורה, לא היתה לנו שום בעיה. באתי בדברים עם משרד התחבורה ואמרתי שכל מה שיוחלט מקובל עלינו. גם מה שהיה בזמן שההוראות היו במשרד התחבורה, מקובל עלינו.

יש בעיה במעבר הזה ממשרד התחבורה למשרד התיירות. יש כשל בין החלטות לרכב שמוזמן על-ידי אחד לבין רכב תאגידי. אני מציע, אדוני, שאתה תפתח את הדיון כי הנושא הוא כל-כך רחב.

אני לא רוצה לבזבז את זמן הוועדה, אנחנו נשמע את האנשים עצמם.
היו"ר משה גפני
תודה, אני מודה לך. אנחנו שילבנו גם את הבקשה של חבר הכנסת מיקי לוי בעניין הזה וגם כפי שאנחנו נוהגים לעשות, תהיה ישיבת מעקב. אני רוצה לברר האם הסיכום הוא סיכום שיעזור למורי הדרך כדי לקבל את הרכבים?

מי נמצא פה ממורי הדרך.
יוסי שוסטר
אני עורך דין, מורה דרך, בעל רכב אשכול ומזכיר של אגודה רשומים אצלה 12 כלי רכב כאלה. בישיבה הקודמת אדוני ביקש שניפגש עם המשרדים המעורבים. אני הבנתי שמדובר במשרד הממונה שהוא משרד התיירות, המשרד שמנפיק את רישיונות ההפעלה שהוא משרד התחבורה ועם רשות המיסים. התקיימו מספר חודשים במהלך חודש דצמבר. אני ועוד שני אנשים נוספים נפגשנו ב-15.12. באותו יום נפגשו עוד שני אנשים בבוקר ויושב ראש האגודה אחר הצהריים. אם אני לא טועה, המפגשים האלה נמשכו עד כל חודש דצמבר.

הבקשות שלנו היו לנסות ולחזור ככל האפשר לנוהל כפי שהיה בימי משרד התחבורה. כלומר, דיווח על ימי עבודה באמצעות אישור רואה חשבון. ביקשנו גם משהו מעבר למה שהיה בנוהל הקודם, שתהיה איזו התייחסות למורה דרך ותיק, אולי עם אישור רואה חשבון שזה עיסוקו היחיד. יושב פה אדם בן 86 שעדיין עובד עם רכב אשכול. ברור שיהיה לו קשה להתחרות בי על 120 ימי עבודה, ובטח על התאגידים שצריכים לרשום 200 יום. זאת אומרת, שאם לתאגיד כזה יש 10 כלי רכב, זה כבר 2000 יום שמתחרים בי ובו הרבה יותר. חשבנו על איזה מפתחות אותם הצענו. אולי כמה ימים שירדו מחישוב ה-120 יום על כל שנה שהוא עבד בתחום או משהו בדומה לזה. בנוסף לזה, דיברנו על הנושא של מה שמוגדר בנוהל כחידוש משק, זאת אומרת, החלפת רכב חדש ברכב ישן. מטבע הדברים, רכב חדש הוא בטיחותי יותר. ברכב החדש שאני מתעתד להזמין מחר אמורות להיות המערכות החדשות ביותר נגד סטייה מהכביש, כל הדברים שבהדרכה הם הרבה יותר חשובים כי הנהג הוא גם זה שמדריך.
היו"ר משה גפני
אנחנו דיברנו על זה.
יוסי שוסטר
אבל זה לא קרה אדוני.
היו"ר משה גפני
עכשיו אתה מתחיל לדבר.
יוסי שוסטר
כמו ששמענו מחבר הכנסת מיקי לוי, אתמול יצא הנוהל. בנוהל הזה מופיע איזה הסדר לגבי חידוש המשק, שבו נצטרך לדווח שנה אחורנית מיום חידוש המשק בחצי שנה ראשונה. אם חידוש המשק מתרחש בחצי השנה השנייה, אחרי ה-1 ביולי אם אני לא טועה, נצטרך לדווח על אותם ימי עבודה באותה שנה קלנדרית. אני טענתי שבימים של הנוהל הקודם זה אולי - - -
היו"ר משה גפני
לגבי הנוהל החדש, על כמה סעיפים יש לכם ויכוח?
יוסי שוסטר
מבחינתי, בעיקר בנושא של חידוש המשק, דהיינו, החלפת רכב. בנוסף, העובדה שמורי הדרך הוותיקים, אלה שעברו את גיל הפרישה ועדיין עובדים, חלקם אין להם ברירה וחלקם פשוט חיוניים ורוצים לעשות את זה. בנוהל החדש שבו הם יצטרכו להמציא 120 ימי עבודה או לרכוש רכב בחצי מיליון שקל ולהביא את מלוא המימון, אני מעריך שיהיה להם קשה.
שגית אפיק
המשמעות של הנוהל, בעצם, זה קבלת הטבת מס, ככל שאתה עומד בתנאי הנוהל. ככל שאתה לא עובד בתנאי הנוהל אתה צריך את הטבת המס או לא לקבל אותה מראש.

מה קורה עם הרכבים שלכם כרגע?
יוסי שוסטר
נכון לעכשיו, בעקבות העובדה שבשנה הקודמת לא היתה חובת דיווח, כרגע חודשו רישיונות ההפעלה באמצעות משרד התחבורה. נאמר לנו בישיבה שהיתה ב-7.2 שרישיונות ההפעלה נשלחו אלינו בדואר.
שגית אפיק
20 כלי רכב תקועים במכס.
יוסי שוסטר
דבר נוסף. הדבר הכי דרמטי בסיפור הזה ודווקא לא רלוונטי לנוהל שפורסם אתמול, הוא אמירה שאמרה שכרגע אנחנו במצב שבו אין נוהל ולכן אי-אפשר לקבל רכבים. הרכבים תקועים במכס בנמל.
היו"ר משה גפני
אגודת אשכול ואחרי זה אגודת מורי הדרך.
מוטי ברנס
אני יושב ראש של אגודת אשכול שמונה 413 חברים ורשומים אצלנו 130 כלי רכב.
היו"ר משה גפני
מה זה אגודת אשכול?
מוטי ברנס
אגודת אשכול היא אגודה של בעלי רכב אשכול פרטיים, מורי דרך פרטיים. אנחנו התאגדנו לאור העובדה - - -
היו"ר משה גפני
למה אתם לא יחד?
מוטי ברנס
כי הם ביחד עם משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
הכוונה למורי הדרך?
מוטי ברנס
לא. תראה, הסתירו ממך מידע מאוד בסיסי. מלבד כל הפרטים הטכניים הקטנים שהוועדה לא תטפל בהם כי זה ייקח שעות - - -
היו"ר משה גפני
אני גם מגשר במקצועי.
מוטי ברנס
הבעיה הכי חמורה כאן היא שרוצים לקחת לנו את הפרנסה ולהעביר אותה לתאגידים מסחריים.
היו"ר משה גפני
מה הבעיות?
מוטי ברנס
עשו לכם כאן מסך עשן.
היו"ר משה גפני
מה הבעיות?
מוטי ברנס
הבעיה שמשרד התיירות ומשרד התחבורה, למרות שהתיירות ירדה, נתנו עוד 100 כלי רכב לתאגידים המסחריים. הם הציפו את הענף והרגו אותנו. אחרי שהם הרגו אותנו, שלחו עוד 100 כלי רכב מ-2014.
היו"ר משה גפני
למה הם עשו את זה?
מוטי ברנס
הם פעלו בניגוד להוראות מפורשות של מבקר המדינה בדוח 54ב'.
היו"ר משה גפני
למה עשו את זה?
מוטי ברנס
כי יש להם כנראה אינטרס עם התאגידים המסחריים. אני לא יכול להסביר, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על זה.
היו"ר משה גפני
אבל עם הענף נהרס אז גם התאגידים המסחריים יפלו.
מוטי ברנס
התאגיד המסחריים ומשרד התיירות רוצים לקחת את הפרנסה ממורי הדרך ולהעביר את זה לתאגידים המסחריים. הנוהל הזה ממשיך את קו המדיניות שהתחילה.
היו"ר משה גפני
יש לכם כלי רכב בנמל?
מוטי ברנס
יש 20 כלי רכב. משרד התיירות רוצים שהם יהיו בני ערובה עד שאנחנו נחתום על ההסכם. 20 כלי הם עוצרים להם בנמל. חודשיים אנשים לא עובדים ואומרים: קודם כל תתפשרו איתנו.
היו"ר משה גפני
אני אבקש תשובות לשאלות הזה.

מורי הדרך, בבקשה.
יהודה לוי
אני סגן יושב ראש אגודת מורי הדרך.
היו"ר משה גפני
יש יושב ראש?
יהודה לוי
היושב ראש הוא בני כפיר, הוא לא נמצא. הוא היה בחלק מהישיבות. בישיבה הקודמת הוא לא היה.
היו"ר משה גפני
זאת ישיבת מעקב. זאת לא ישיבה שאנחנו מדברים על זה. אני רוצה לדעת מה הבעיות ואם אפשר לפתור אותן. אם אי-אפשר לפתור אותן, נצטרך לנקוט בצעדים אחרים.
יהודה לוי
ישבתי עם היושב ראש אצל מירה גנם, מחזיקת תיק רכבי אשכול במשרד התיירות והצגנו לה כל מיני השגות לגבי הנוהל. אני אומר שהישיבה היא לצורך ישיבה ולא לצורך שמיעתנו, כי סך הכול בנוהל הם לא תיקנו בנוהל את מה שביקשנו לטפל.

אני אחדד את הדברים. אני אלך מהאזוטרי לכבד. כתוב פה שלמורה דרך צריך שיהיה לו רישיון 3 שנים אבל משרד התיירות נותן רישיון רק לשנתיים. אז איך אני אוכיח למשרד התיירות שיש לי רישיון ל-3 שנים.
מינה גנם
מה?
יהודה לוי
תקראי את מה שכתבתם. סעיף 4(121).
מוטי ברנס
סלח לי, זה לא מקצועי מה שאתה אומר.
יהודה לוי
מוטי אני לא התערבתי לך בשיחה.
מוטי ברנס
זכותי להתערב.
היו"ר משה גפני
רק רגע. אתם פשוט לא יודעים, זאת ועדת הכספים פה. אי-אפשר להתערב. מכיוון שאני רוצה לפתור את הבעיה אז אי-אפשר להיכנס האחד לתוך דברי השני. חוץ מזה, מותר לו להגיד דברים לא נכונים. כאן בכנסת מותר, עד שאנחנו נברר את הפרטים המדויקים. לא אמרתי שאתה אומר דברים לא נכונים. אני רק אומר באופן עקרוני שהכלל בוועדת הכספים שאפשר לומר דברים לא נכונים אבל לא מפריעים אחד לדברי השני.
יהודה לוי
הרישיון לתוקף הוא לשנתיים.

גברת גנם, את רושמת את השאלות?
מינה גנם
אני צריכה לענות אחד אחד?
היו"ר משה גפני
תצטרכי לענות על הבעיות, אני רוצה לפתור אותם.
יהודה לוי
ביקשנו לפתור את הבעיה של התאגידים שמחזיקים הרבה כלי רכב ובעצם חותכים את הענף של מורי הדרך העצמאיים, בשני אופנים. אחד, ביקשתי שמורה דרך לא יהיה חייב להיות רשום בתאגיד. הוא יכול כמו כל עצמאי אחר שדואג לעצמו לפרנסה, מביא את התייר מחוץ לארץ, מסדר לו את הלינות, מסדר לו את האתרים. הוא לא צריך להיות קשור לתאגיד ולשלם מס לתאגיד כדי לקבל רישיון הסעה. הוא יכול להיות כמו נהג מונית שיכול לאסוף נוסע בכל מקום ולקחת אותו לכל מקום והוא לא צריך להיות רשום בתחנת מוניות.
היו"ר משה גפני
מה זה מס לתאגיד? כמה כסף זה?
יהודה לוי
גם לנו יש תאגידים וגם למוטי ברנס יש תאגידים. כל חבר בתאגיד צריך לשלם סכום בין 100 שקלים ל-500 שקלים כדי לקבל את רישיון ההסעה וזה שנתי.
יוסי שוסטר
בשביל זה אני הקמתי את התאגיד, שפוטר את כל החברים שלו.
יהודה לוי
פעם זה היה 150 דולר לחודש וזה ירד.
שגית אפיק
בנוהל הקודם היה לכם את זה?
יהודה לוי
כן. ביקשנו במסגרת הדבר הזה, לשנות את זה. מאחר ומורה הדרך הוא עצמאי, הוא משלם מיסים בתור עצמאי. האוטו הוא שלו בבעלותו. ההטבה היא שלו, היא לא של התאגיד. הוא צריך לעבוד ולהביא פרנסה כדי להוכיח את ה-120 יום האלה. למה אתה מחייב אותו לרשום אותו באגודה? למה אתה מחייב לרשום אותו אצל מוטי?
היו"ר משה גפני
זהו?
יהודה לוי
לא.
מינה גנם
יש 40 סעיפים.
היו"ר משה גפני
כמה סעיפים יש לך?
יהודה לוי
אולי עוד שניים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
יהודה לוי
בישיבה עם עמוס יוגב מרשות המיסים, שכמו שמורה דרך חדש צריך להוכיח 120 ימי עבודה שלוש שנים אחורה כדי לקבל את ההטבה, תאגיד שרוצה לקנות רכב נוסף לתאגיד שלו, יצטרך להוכיח אחורה שיש לו מספיק ימי עבודה להצדיק את הקנייה של הרכב הנוסף. אחרת נוצרת אפליה, שמורה דרך צריך להוכיח 360 ימי עבודה בתיירות חוץ והתאגיד יכול לקנות כמה מכוניות שהוא רוצה בלי להוכיח כלום. אני רוצה השוואה.
היו"ר משה גפני
כן צריך להוכיח.
יהודה לוי
הוא מוכיח רק על המכוניות שיש לו. בהמשך הוא יוכיח לגבי הרכב החדש. אני רוצה השוואה בין מורה דרך חדש לרכב חדש נוסף לתאגיד.
היו"ר משה גפני
מה הבעיה הנוספת?
יהודה לוי
יש לנו באגודה אנשים שהם בני 70 ומעלה ועדיין עובדים ברכב אשכול. 120 יום זה לא אקטואלי בשבילם. אם הם יכולים לעבוד 60 יום בשנה, זה המון. בהקשר הזה של ימי עבודה, אני ביקשתי שיהיה כתוב בנוהל במפורש, אם יש מצב חרום לאומי כמו בצוק איתן ועופרת יצוקה, שיהיה כתוב שמשרד התיירות מתחייב בנוהל להוריד את כמות ימי העבודה שצריך להוכיח כי אין תיירים.
היו"ר משה גפני
אמרתם את זה.
יהודה לוי
דבר אחרון הוא חידוש משק. יש לי רכב אשכול, עמדתי בכל התנאים. הגשתי ב-28.2 120 ימי עבודה מאושרים. עכשיו עבר חודש ואני רוצה לקנות אוטו חדש, אני צריך להוכיח עוד פעם 120 יום ועוד פעם להביא אישורים. למה? כבר הוכחתי את זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

משרד התיירות ורשות המיסים. כל עוד אני יושב ראש הוועדה, יש לי טבע לא טוב. אני לא ארפה מהעניין הזה. היה דיון. חשבתי שיש טענות צודקות. חשבתי שאתם תשבו איתם ותגיעו להסכמות. יש פה קונצנזוס. הם לא משדרים על גל אחד. יש פה כמה קבוצות, אבל כולם מסכימים שנוהל הזה לא טוב. כולם מסכימים ביניהם. גם נשמעים דברים הגיוניים.

למשל הנושא של צוק איתן. למה אין את זה בנוהל? למה הוועדה צריכה לעסוק בעניין הזה? עסקנו בזה פעם אחת. אגב, אני הולך לעסוק בזה עוד 60 פעם. אני לא מרפה. יש לי טבע כזה, עד שיחליפו אותי. אני לא מתכוון להרפות מהעניין הזה עד שהעניין יסודר ושאנחנו נשתכנע שמה שאתם אומרים זה נכון.

עד לרגע זה לא השתכנענו. אני לא חשבתי שצריך לקיים את הדיון הזה. חשבתי שאתם תסתדרו. הרי יש לנו עניין בעידוד התיירות, יש לנו עניין בעידוד התעסוקה. יש טענה לגבי האנשים המבוגרים שעוסקים במקצוע הזה, שיש להקל עליהם. אלה דברים הגיוניים. אלה דברים שאפשר לשמוע אותם. העניין שהרכבים שלהם תקועים. אנשים הביאו את זה לפי הנוהל הישן. פתאום אתם מחייבים אותם במס על-פי הנוהל החדש? זה לא נשמע טוב.

מינה גנם ועמוס יוגב, תגידו מה לעשות.
מינה גנם
אני לא פעם ראשונה אצלך בוועדה. אני שמחה לראות שהוועדה מגנה על האזרח אבל הייתי רוצה שהוועדה גם תגן על הפקיד. אני אומרת לך את זה כאזרחית, אבל גם פקידים הם אזרחים. אני רוצה שתגן גם עלי כפקיד.
היו"ר משה גפני
צודקת מאה אחוז.
מינה גנם
לפני שבאתי לוועדה חשבתי שהולכים לצלוב אותי היום והנה פצח חבר הכנסת מיקי לוי בצליבה. אני רוצה להגיד לך, יו"ר הוועדה מר גפני. מאז שהיינו פה אנחנו באמת – ראשית, מורי הדרך זה חלק אינטגרלי מהעבודה היום יומית שלי. אני גם ממונה על הרשות המוסמכת למורי דרך. אני כל יום בקשר איתם. הם נחשבים בעיניי משרד התיירות כהכי חשובים מבחינת המוצר התיירותי הישראלי. אנחנו דואגים להם כי הם החלק הארי שאנחנו גאים בו. הם תמיד יוצאים בראש הסקרים לשביעות רצון. לכן אנחנו לא הזנחנו את הנושא הזה ובוודאי לא הזנחתנו את הנושא של רכב האשכול. הוא נפל עלינו לא כי אנחנו רצינו לטפל בו אלא כי משרד התחבורה דחף אותו ורשות המיסים אמרו שהם לא יטפלו בזה. אז אמרנו שאנחנו נטפל בזה, זה טבעי. לקחנו את זה עלינו. אמרנו שהרבה שנים לא עשו ריענון ובדיקה לנוהל. בואו נראה מה אמר מבקר המדינה במשך השנים, בואו נראה מה אנחנו צריכים בשטח ונתאים את הדברים.

אחרי שזה נעשה באנו לוועדה ונתבקשנו לשבת עם מורי הדרך. יש לנו פרוטוקולים. היו אולי 8 פגישות פורמליות עם נציגים שונים של מורי הדרך. מי שרצה הגיע וישבנו איתו ושמענו אותו. שמענו את נציגי התאגידים, את נציגי מורי הדרך ואת כל הארגונים. שמענו את כולם. אחר-כך ישבנו עם היועצים המשפטיים של משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
גברת גנם, זה לא הנושא. אני לא אמרתי שאת לא עושה את עבודתך.
מינה גנם
זה נאמר פה.
היו"ר משה גפני
אז נאמר. אני אומר שאת עושה את מלאכתך נאמנה. זהו, נגמר החלק הזה.

יש טענות ענייניות שהועלו כאן. הנוהל לדבריהם לא טוב. הועלו טענות מקצועיות. תכף אדבר עם רשות המיסים לגבי הרכבים, אבל קודם כל לגבי הנושאים הללו. למה את לא מגיעה איתם לפתרון?
מינה גנם
יש דברים שאני לא מסכימה איתם.
היו"ר משה גפני
למשל, את דורשת בנוהל רישיון לשלוש שנים ואין רישיון לשלוש שנים.
מינה גנם
זה לא נכון. זה כמו רישיון נהיגה תקף לעשר שנים או לחמש שנים. הרישיון הזה תקף לשנתיים אבל מחדשים אותו. אדם שהיה לו רישיון 3 או 7 שנים, הדרישה הוא לוותק.
שגית אפיק
אבל אם הוא לשנתיים וכתוב לך בסעיף: בעל רישיון הדרכה בר תוקף במשך שלוש שנים, זה לא עונה על הסעיף.
מינה גנם
זה עונה.
שגית אפיק
איך זה עונה?
היו"ר משה גפני
מה מפריע לך, במקום לכתוב רישיון לשנתיים, לכתוב ותק לשנתיים?
מינה גנם
אני אכתוב ותק לשנתיים.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אז פתרנו בעיה אחת.
מינה גנם
זאת בעיה?
היו"ר משה גפני
זה בכלל מעניין. יש דברים שבכלל אפשר לפתור בסמנטיקה ואת אומרת: זאת בעיה?
מינה גנם
אבל תגיד, על זה אנחנו פה?
היו"ר משה גפני
על זה אנחנו פה, מה דעתך?
מינה גנם
בסדר.
היו"ר משה גפני
עכשיו נעבור לעוד כמה בעיות. צוק איתן נמצא בנוהל?
מינה גנם
כן.
היו"ר משה גפני
מלחמה? מאבק?
מינה גנם
כן.
היו"ר משה גפני
איפה זה כתוב?
מוטי ברנס
זה כתוב אבל הם לא פועלים לפי זה.
מינה גנם
עוד לא התחלנו לפעול. מה זה עוד לא פועלים?
היו"ר משה גפני
בבקשה, תראי איפה זה כתוב.
רם ליסטמן
אני סגן היועץ המשפטי משרד התיירות. סעיף 561 לנוהל: הוועדה תתווה את המדיניות בנוגע למתן הטבת המס לרכב אשכול ותפקח על התנאים לקבלת ההטבה. במסגרת זאת תקבע הוועדה, בין השאר, את מכסת הימים - - -
היו"ר משה גפני
מי זאת הוועדה?
רם ליסטמן
הוועדה זה ועדת רכב אשכול שמורכבת מחברי משרד התיירות, משרד התחבורה ורשות המיסים.
היו"ר משה גפני
זה עונה על הצרכים שלכם?
מוטי ברנס
ממש לא.
יוסי שוסטר
לא, ביקשנו נציגות.
היו"ר משה גפני
למה זה לא עונה?
יוסי שוסטר
כי הבקשה היתה שתהיה נציגות של מורי הדרך גם בוועדה. אין שום התחייבות.
היו"ר משה גפני
גברת גנם, אפשר להוסיף לוועדה הזאת נציג ציבור?
מינה גנם
אני לא יודעת אם בתור חבר אבל בוודאי כמשקיף.
היו"ר משה גפני
אפשר להוסיף חבר לוועדה? במי זה תלוי?
מוטי ברנס
ככה זה היה 50 שנה.
רם ליסטמן
זה בעייתי. הבעיה שקשה לקבוע מי הוא הנציג. אתה יכול לראות כבר בשולחן זה את המחלוקת בין הנציגים השונים.
מוטי ברנס
יש מדינה דמוקרטית ואין מחלוקת.
היו"ר משה גפני
רגע. אפשר להוסיף איש ציבור?
רם ליסטמן
אפשר להוסיף איש ציבור אחד אבל שיקבעו מי איש הציבור שלהם, אין בעיה.
שגית אפיק
בנוהל הקודם היה איש ציבור חבר בוועדה הזאת, נכון?
רם ליסטמן
בנוהל הקודם היה איש ציבור.
היו"ר משה גפני
גם אני איש ציבור. גם אני פקיד שהציבור בחר אותי, הצביע עבורי בבחירות.

אני מאוד מבקש. אני רוצה לשאול שאלה את רשות המיסים. אני מבקש שבשבוע תפתרו את הבעיות האלה. נראה לי שאלה בעיות ברת פתרון. אני לא מתכוון להרפות מהעניין הזה. אם אני צריך ללכת לשר התיירות, אני אלך לשר התיירות. אם צריך ללכת לראש הממשלה, אני אלך לראש הממשלה.

אני רוצה לדעת מרשות המיסים לגבי הרכבים שנמצאים בנמל. למה לא משחררים אותם?
עמוס יוגב
השחרור מותנה בנוהל. כל זמן שאין נוהל ישים ואפשר ליישם אותו וזה כתוב בצו התעבורה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אפשר לשחרר אותם על-פי הנוהל הקודם.
שגית אפיק
זה מאוד בעייתי, כי כשבאתם אלינו עם צו התעריף, חודשיים תמימים כשעדיין לא היה נוהל, למרות שהצו היה בתוקף והיה רשום בו שהוא מופנה לנוהל.
היו"ר משה גפני
אם יש נוהל אתה משחרר את הרכבים.
עמוס יוגב
אם יש נוהל, כן.
מינה גנם
כיוון שאתמול היה כבר נוהל אז שחררנו.
היו"ר משה גפני
אבל יצטרכו לשלם מס?
עמוס יוגב
לא.
היו"ר משה גפני
אז אין בעיה.
יוסי שוסטר
הבעיה היתה באישור לגשת.
מינה גנם
עכשיו אין בעיה.
מוטי ברנס
כשכבודו שלח אותנו לבצע את הישיבה, בעצם עד אתמול כשפורסם הנוהל החדש, העמדה היתה שאין נוהל.
היו"ר משה גפני
עכשיו יש נוהל.
מוטי ברנס
אבל אם אתה שולח אותנו שוב לשבת על הנוהל הזה לשבוע, המדיניות תהיה - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. רק שנייה.
מוטי ברנס
זה מה שקרה, הרכבים היו בני ערובה.
היו"ר משה גפני
הרכב משתחרר.
מוטי ברנס
אני רוצה לומר ששנת 2016 לא צריך לתת רכב אשכול אחד. אני מבקש לתת להם חודש לשבת עוד פעם איתנו ובינתיים לעשות רק חידוש משק. לפי הוראות מבקר המדינה ולפי צפי התיירות אסור לתת רכב חדש.
היו"ר משה גפני
הבנתי. גברת גנם, את רוצה להוסיף?
מינה גנם
דוח מבקר המדינה מבקש מאיתנו להקפיד על בדיקת הנוהל. הוא אומר שמכיוון שהמדינה נותנת הטבה, היא צריכה לבדוק שמשתמשים ברכב על-פי ייעודו. זאת מטרת הנוהל.
היו"ר משה גפני
את רוצה שבגלל שעכשיו אמרת מבקר המדינה אני אעבור לדום?
מינה גנם
לא. אני רק מסבירה.
היו"ר משה גפני
מבקר המדינה יכול גם לבקר אתכם על הדיון כאן.
מינה גנם
לא תמיד אני מצדיקה אותו, אבל הפעם כן.
היו"ר משה גפני
למבקר המדינה יש כמה פנים. הוא צריך לדאוג גם לאזרחים, גם למורי הדרך, גם למשרדים שעוסקים בעניין הזה. אנחנו כולנו חשופים לביקורת. מה צריך לעשות? צריך להתנהל עם שכל ישר. לעשות קריטריונים נורמליים, לעשות נוהל נורמלי. הנה דברים שכבר עכשיו בשתי דקות נפתרו. רק החלפנו מילה והכול בסדר. זה רק סמנטי. הם באו וצעקו והנה החלפנו מילה והכול בסדר. מכניסים איש ציבור? שהם ישברו את הראש ביניהם. תאמינו לי, אני הייתי עומד על הטריבונה ולהסתכל איך הם רבים. למה את צריכה להיכנס לעניין הזה? הם יחליטו מי יהיה איש הציבור. אם לא יביאו שם, לא קרה שום דבר.
מינה גנם
אני בשבילם מבקשת להמשיך להתנהל על-פי הנוהל הזה. כתבתי במכתב שאני תמיד מוכנה לשמוע. בואו ננסה את הנוהל, בואו נלמד אותו.
היו"ר משה גפני
לא, אני מקבל חצי מהבקשה שלך. אנחנו פועלים עכשיו על-פי הנוהל הקיים ואני מבקש שבתוך כמה ימים לחזור אלי עם התיקונים שאת הולכת לעשות. תשמעי את האנשים. תעשי מאמץ. אם צריך אני אבוא גם כן לישיבה. אני יודע לגשר, אבל לא צריך אותי. אתם חייבים לגמור את העניין הזה, זה צריך לרדת מסדר היום. אני מאוד מאוד מבקש.
מוטי ברנס
יש עוד עניין אחד של חמישה כלי רכב שנרכשו לפי הנוהל הישן והם לא מאשרים אותם. האנשים האלה שמו כסף והרכבים האלה תקועים.
יהודה לוי
לי יש שני רכב כאלה.
עמוס יוגב
אני לא אומר כלום, אני פשוט צריך לבחון את זה ולהחליט.
היו"ר משה גפני
תיתן לי תשובה בתוך שבוע?
עמוס יוגב
תקבל ממני מייל ישיר עם תשובה.
שגית אפיק
אי-אפשר לעשות הוראת מעבר שלגבי הרכבים האלה - - -
עמוס יוגב
אנחנו רוצים להתחיל לעבוד. אני הכרתי את מורי הדרך, אנשים מקסימים אחד אחד. ויכוחים תמיד יש בין יהודים. אנחנו צריכים לנוע. מקובל או לא מקובל, צו התעריף אומר שצריך לעבוד לפי נוהל ואי-אפשר לעבוד באוויר. לא היה נוהל קודם. משרד התחבורה לא אכף כלום, הוציא מכתב שהוא לא בודק. אנחנו רוצים להתחיל לעבוד. בואו נתחיל ובתנועה נשנה את זה.
היו"ר משה גפני
מר יוגב, אני מאוד מעריך אותך. אי-אפשר לעבוד ולהיות איש מקסים אם הרכבים תקועים.
עמוס יוגב
אנחנו נטפל בזה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם. עמוס יוגב אמר שייתן לי תשובה תוך שבוע וזה בסדר גמור.

אני מבקש ממשרד התיירות ומהייעוץ המשפטי וממך. אני מבקש שתשמעי את האנשים. יש דברים שהם ברי פתרון. אם יש דברים שהם לא ברי פתרון תגידי לי. אולי אני אגיד להם: זאת המציאות, לא נשנה את זה יותר וזה הנוהל. או, עדיף שאת תגידי לי: מצאנו פתרון, הכול לשביעות רצון כולם. יש דברים שאנחנו משנים בנוהל מפני שצריך לשנות את זה, חלק זה סמנטיקה וחלק זה מהות ולקבל אישור לעניין הזה. אני מבקש תשובות בתוך שבוע על העניין הזה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35.

קוד המקור של הנתונים