ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/02/2016

בגרות למבוגרים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 149

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ' באדר א התשע"ו (29 בפברואר 2016), שעה 9:30
סדר היום
בגרות למבוגרים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

ענת ברקו
חברי הכנסת
איציק שמולי
מוזמנים
מגי קורן - מנהלת האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך

חיה מאור - ממונה על המערכת האקסטרנית, משרד החינוך

דוד גל - סגן מנהל אגף הבחינות, משרד החינוך

רות קופינסקי - הסתדרות המורים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

בגרות למבוגרים
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, 29 בפברואר 2016, כ' באדר א' התשע"ו. הנושא: בגרות למבוגרים. משרד החינוך, מי שלא סיים עם תעודת בגרות, לפחות מינימלית כלשהי, ואלה שסיימו תיכון ללא תעודת בגרות, האם משרד החינוך נוקט פעולות כלשהן במסגרות מסוימות? תרצה להוסיף קודם משהו? בבקשה מי מכם, שיציג את עצמו בבקשה.
דוד גל
אני דוד גל. אני סגן מנהל אגף הבחינות במשרד החינוך. אני יחסית חדש במשרד, משהו כמו 5 חודשים. 12 שנה מנהל הגימנסיה העברית בירושלים. - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי זה מנהל האגף?
דוד גל
משה דקלו שנמצא כרגע בכנסים שהמנכ"לית עושה בארץ.

אני אחלק את התשובה שלי לשתיים: בתוך המערכת ואחרי שהילדים מסיימים. אני יכול להגיד שבתוך המערכת כשהילדים נמצאים עד גיל 18, משרד החינוך מתקצב באמצעות אגף שח"ר (אגף שירותי חינוך ורווחה) אוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות מוחלשות באמצעות כיתות מסוימות שנקראות: כיתות מב"ר, כיתות שח"ר וכיתות אתגר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה מב"ר?
דוד גל
מב"ר – מסלול כיתות של ילדים שנמצאים בבתי ספר רגילים ונמצאים במסלול בגרות רגיל, זה ראשי התיבות של מב"ר. אלו ילדים שיש להם קשיים. עם קשיים, אבל לא מוותרים עליהם ולא מוותרים להם, אלה ילדים שמצליחים בבגרות. בהרבה מקרים כיתות שח"ר מגיעות ל-100% בגרות למרות - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה ההבדל בין מב"ר לשח"ר?
דוד גל
שח"ר זה אגף. זאת אומרת, האגף הזה מפעיל - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, אני יודע. אמרת עושה את מב"ר, אתגר - - -
דוד גל
אתגר, אלו ילדים יותר חלשים שהם יותר מתקשים. בדרך כלל הם נמצאים במסלול בגרות חלקית. יש שלושה סוגי כיתות שאגף שח"ר מפעיל אותן בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית לאוכלוסיות - - -
היו"ר יעקב מרגי
יצוין ש"אתגר" הצליח ועדיין הוא נכנס לסטטיסטיקה ללא תעודת בגרות.
דוד גל
נכון. נכון. ילד יכול לסיים 12 שנות לימוד, יכול לעבור את סף המסוגלות. זאת אומרת, הוא עבר חלק מהבגרות – אנחנו רואים בזה הצלחה מאוד גדולה, כי אם הוא עבר חלק זה יכול להוות טריגר להמשך, תכף נדבר על ההמשך. בדרך כלל יש כיתות מב"ר ששם אחוזי ההצלחה מגיעים ל-70%-80%, זה עובר את הסטטיסטיקה - - -
היו"ר יעקב מרגי
"אתגר" גם במסגרות הרגילות?
דוד גל
"אתגר" גם בתוך בתי ספר רגילים, בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אומרים לחברי כנסת לא להגיע עוד כי זה יעבור את האורחים בסוף. סליחה, תמשיך.
דוד גל
את זה אני אומר לגבי התלמידים האלה. יש גם הרבה תלמידים היום, על פי וועדת דורנר יש הרבה שילוב של חינוך תלמידי חינוך מיוחד בתוך המערכת הרגילה. נכון שהאחוזים לא טובים. זאת אומרת, אי אפשר להתכחש לזה, אבל אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה אומר אחוזים לא טובים, תן לנו נתונים.
דוד גל
הנתונים מדברים על סדר גודל של 50% מכלל התלמידים במדינת ישראל עם תעודת בגרות. זה אומר ש-50% אין להם תעודת בגרות. הנתונים האלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
וב-50% יש את כל סוגי התעודות בכל הרמות?
דוד גל
כן. כן.

אותם תלמידים שלא סיימו עם תעודת בגרות, הם יכולים להשלים את תעודת הבגרות שלהם גם במהלך הצבא. אגב, חלק במהלך הצבא וחלק בכלל יכולים להשלים את תעודת הבגרות. אגף הבחינות מאפשר לכל תלמיד במדינת ישראל שרוצה להשלים את תעודת הבגרות - - -
היו"ר יעקב מרגי
דוד, אנחנו נעשה את הדיון פתוח. כשאתה אומר באמצעות הצבא, אני לא רוצה לדלג על זה, זה הצבא או שזה בשילוב אתכם, אתם נמצאים במסלולים האלה?
דוד גל
בטח. לא רק שאנחנו נמצאים, אנחנו יזמנו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
איך?
דוד גל
בזה שאנחנו מאפשרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה שאתם מכירים בתעודה?
דוד גל
לא. לא.
היו"ר יעקב מרגי
תסביר במה זה מתבטא.
דוד גל
ברגע שאנחנו יושבים עם הצבא וקובעים איתו מועד נפרד, שמשרד החינוך מקצה מועד נפרד, זה מבחן שונה לחיילים לוחמים, אנחנו באים לקראת הצבא ולקראת חיילים לוחמים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה, זה בלי טובות. סליחה שאני אומר את זה. זה חשוב שאתה אומר שאתה מקצה מעוד נפרד ותכיר בזה, בכוונה חידדתי. האם אתה נמצא שם כאינטרס של משרד החינוך, מעבר להכרה והקצאת מועד, כמה אתה פעיל יחד עם הצבא בהשלמת תעודת הבגרות?
דוד גל
תראה, זה לא שאני אומר לצבא: 'בואו קחו מועד ואנחנו נכתוב לכם בחינה ותסתדרו'. הצבא מאפשר להם להיכנס לסוג של מכינה כשאנחנו מעורבים בתוך המכינה - - -
היו"ר יעקב מרגי
במה זה מתבטא. אני לא רוצה לחלוב אותך, במה מתבטא כשאתה מעורב כמשרד?
דוד גל
עוד פעם, המשרד בשיתוף עם הצבא, אגב, התכנית הזאת ירדה, רק שתשמע - - -
היו"ר יעקב מרגי
תשמעו חברי כנסת, אתם זוכרים את הדיון על הבגרות - - -
מירב בן ארי (כולנו)
בגרות ללוחמים.
היו"ר יעקב מרגי
תמשיך.
דוד גל
אני אומר, בגדול התכנית הזאת ירדה כחלק מהקיצוצים האחרונים של הצבא, אבל בגדול אנחנו - - -
מירב בן ארי (כולנו)
זה מהקרן להכוונת חיילים משוחררים?
מגי קורן
כן, זה במסגרת המכינות הקדם - - -
מירב בן ארי (כולנו)
המכינות, דרך אגב , הבנתי שכולם חתמו- - -
מגי קורן
עוד לא. בשבוע הבא יש דיון - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אני שמעתי מ- - - שכולם חתמו.
מגי קורן
עוד לא.
מירב בן ארי (כולנו)
לא. רעיונית.
מגי קורן
רעיונית, כן.
היו"ר יעקב מרגי
כבר שנה. רעיונית שנה - - -
מירב בן ארי (כולנו)
הוא הבטיח לנו, בתחילת מרץ יש לו ועדת ביקורת, עד אז הוא יסיים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר 'ירדה'. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהיא לא ירדה כי אנחנו נאלץ אותם לחזור - - -
דוד גל
מעולה.
היו"ר יעקב מרגי
במה מתבטאת המעורבות? שחרר מידע.
דוד גל
המעורבות שלנו, אני לא מסתיר מידע.
היו"ר יעקב מרגי
שחרר, אולי אתה צנוע, לא מצד הסתרה.
דוד גל
המעורבות שלנו, עוד פעם, זה בכל נושא ההוראה, לתת לתלמידים האלה, אתה צריך לתת להם מורים, אתה צריך לתת להם חומרים, אתה צריך לתת להם זמן - - -
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך מקצה את המורים?
דוד גל
כדי שהם יצליחו. משרד החינוך מאפשר את הפלטפורמה להצלחה. מי שמקצה כסף - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא משתתפים במשאבים?
דוד גל
לא. בבגרות ללוחמים חלקית, אם איני טועה, ב- 5 מיליון - - -
מגי קורן
לא. הצבא מימין את זה, הפסיק לממן ואז ניסינו למצוא פתרון לפרויקט במסגרת המכינות.
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו דיון נוסף. אני לא מבין, יושבים פה, מצהירים הצהרות ועושים דברים אחרים.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
זה חדש לך. אתה יכול להגיד גם כמה מילים אדוני. אני לא כל כך הבנתי את ההקשר של מה שאמרת לחינוך מבוגרים, מה שעולה לי בראש חינוך מבוגרים - - -
מגי קורן
לא. אני אדבר.
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא. אני עצרתי אותו בשלב ההצגה. אתה אומר שבגרות ללוחמים כרגע ירדה ואתם מעורבים יותר בפלטפורמה. תמשיך הלאה בבקשה.
דוד גל
לאחר מכן. עכשיו אני הולך אחרי הצבא. אני רק אזכיר שמשרד החינוך, בגדול, אחראי עד גיל 18. הוא לא אמור לתת חינוך עד גיל 30 או משהו כזה. - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע כשאתה קונה מקרר, אחרי שזה הגיע לבית הלקוח יש עדיין אחריות לספק. אתה מביא את הרציונל אליו אני חותר?
דוד גל
תראה, אתה חבר כנסת, אני לא רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
דוד, אתה תאמר רק מה שאתה חייב. אני רוצה שתבין את הרציונל שלי. כשאתה קונה מקרר היצרן עדיין אחראי לי ולמשווק עדיין יש לו אחריות. להבדיל, להבדיל, אפילו כשיוצאים מבית החולים עדיין יש ליווי של מרפאות חוץ. אני רוצה להוביל, הנה אני כבר מקדים והולך לסוף הדיון, לשם אני חותר.
דוד גל
אני הולך לאנלוגיה שלך. אנחנו לוקחים אחריות גם אחרי גיל 20 וגם אחרי גיל 22. זאת אומרת, אחרי גיל 18. באופן עקרוני אנחנו מאפשרים לתלמידים לעשות את בחינות הבגרות בשלוחות אקסטרניות. כל ילד - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אנחנו תכף מקיפים את האורחים. בואי בבקשה.
מגי קורן
יחס אינטימי כזה אף פעם לא - - -
מירב בן ארי (כולנו)
ותראי כמה זה חשוב לנו. את מבינה. סליחה. התרגשנו מזה שענת הגיע.
דוד גל
חיה תדבר על השלוחות האקסטרניות.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. תציגי את עצמך.
חיה מאור
אני חיה מאור, אני ממונה על המערכת האקסטרנית. המערכת האקסטרנית למעשה נותנת שירות היבחנות בלבד, לא - - -
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, אקסטרנית של תיכוניים או אקסטרנית של מבוגרים?
חיה מאור
זה גם וגם.

שוב, נעשה הפרדה. אקסטרנית של תיכוניים, בעיקרון תלמידים שסיימו 12 שנות לימוד והספיקו להיבחן לפחות בבחינת בגרות אחת בבית ספרם יכולים אחר כך לחזור ולהיבחן בבית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
אם הוא לא עשה שום בחינה - - -
חיה מאור
אם הוא לא עשה שום בחינה הוא נבחן באמצעות המערכת האקסטרנית. שוב, המערכת הזאת לא נותנת - - -
מירב בן ארי (כולנו)
מספיק שיש לך בגרות אחת ואתה יכול לחזור לתיכון המקורי שלך.
קריאה
ואם אין?
מירב בן ארי (כולנו)
אם אין, אז באקסטרנית.
היו"ר יעקב מרגי
עד איזה גיל יש את האחריות, נקרא לזה, השלוחה אם הוא עשה בגרות אחת?
מירב בן ארי (כולנו)
של בית הספר.
חיה מאור
כל זמן שבית הספר קיים הוא יכול להיבחן באמצעות בית הספר. היה ובית הספר לא קיים, הוא לא הספיק להיבחן באף אחת מבחינות הבגרות בבית הספר, או לחלופין הוא למד - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש את המסגרות האקסטרנית, אבל זה לא לימודית, זה רק בחינות. פלטפורמה לבחינות.
מגי קורן
אני אמשיך. שמי מגי קורן אני מנהלת את האגף לחינוך מבוגרים. מעצם - - -
מירב בן ארי (כולנו)
תגידי הבהרה אחת גם לפרוטוקול וגם לי. כשאת אומרת חינוך למבוגרים, מבחינתכם מעל גיל 18 זה מבוגר.
מגי קורן
זה בדיוק מה שאנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא תיתן רקע כללי.
מגי קורן
אנחנו קיימים במשרד החינוך, זו איזו אמירה שבכל זאת יש אחריות מעל גיל 18.

האגף מטפל ב-3 נושאים עיקריים וכל פעם אנחנו נפגעים בנושא אחר. באולפנים להנחלת לשון, השלמת השכלה למבוגרים – תכף אני ארחיב – והמכינות הקדם אקדמיות. במסלול להשלמת השכלה, האגף פיתח תכניות לימודים מרמה של השכלת היסוד, מרמת אנאלפביתים עד 12 שנות לימוד – זו תעודת גמר תיכונית - - -
ענת ברקו (הליכוד)
כמה כאלה יש?
מגי קורן
המסגרת הזאת, זה תלוי תקציב מכוון שהחוק עד 18 זה כביכול חוק חינוך חובה, אבל עם מבוגרים יש לנו כעת כמה פרויקטים. התכניות שלנו היום מתבצעות במימון משרד החינוך בלבד. ברשויות המקומיות אנחנו כבר בשנה השלישית השגנו את התקציב, אנחנו מאפשרים תמיכה של כיתות למבוגרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה באמצעות מבחן תמיכה, "קול קורא".
מגי קורן
הקצבה, אנחנו מקציבים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני בכוונה רוצה שתביני את השאלה שלי. אתם מפרסמים "קול קורא" ורשות שרוצה מגישה בקשה - - -
מגי קורן
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
זו לא איזו תכנית שהמדינה מובילה לקראת יעד מסוים בפס רחב. לא. זה מבחני תמיכה, זה לא תקצוב.
מגי קורן
זה תקצוב רשויות.
היו"ר יעקב מרגי
ב"קול קורא".
מגי קורן
ב"קול קורא" עם קריטריונים שאנחנו נותנים - - -
היו"ר יעקב מרגי
בואי אגלה לך, זה תמיכה. יש הבדל בהגדרה. זה תמיכה.
מגי קורן
כן, אבל זה כן יעד להשלים השכלה. מחקר שנעשה לפני כמה שנים, אנחנו הובלנו בפרויקט ביוזמת דוקטור שושני שהיה מנכ"ל משרד החינוך, שרצה לראות את הקשר ואת הרלוונטיות בין השלמת השכלה של ההורים להישגים במערכת הפורמאלית. הרי כולנו אומרים: 'זה מובן מאליו'. אז קיבלנו תקציב ממשרד החינוך ואותו אנחנו מקיימים כבר כמה שנים.
היו"ר יעקב מרגי
זה אגף או מחלקה?
מגי קורן
אגף.
היו"ר יעקב מרגי
אגף. מה תקציב האגף להשכלת מבוגרים?
מגי קורן
אני אומרת, השלמות השכלה זה 3 מיליון. או.קיי. תשיג לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני שקוף, אני עושה תנועות. אני לא מתלונן, טוב שאתם מציגים לי את העובדות.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
את יכולה גם לומר מי רשאי להשתתף בתכנית הזאת, איך מגיעים אליכם?
היו"ר יעקב מרגי
תאמיני לי, בדיעבד, אני אומנם אחדד את הנהלים אצלי איך לא קובעים דיונים עם שלושה אורחים בלבד, אבל בדיעבד זה יצא טוב כי כנראה זה נושא שצריך לטפל בו מהמסד ועד הטפחות עד שנביא אותו למצב טוב.

רבותיי, אני אומר, 50% מגיעים עם תעודות הבגרות מכל הסוגים ומכל הרמות. אנחנו, 50% מגיעים לאקדמיה שזה כולל גם ההורים וסבים, סבתות ועם המכינות ועם הכול. זאת אומרת, גם מתוך ה-50% האלה יש אחוז ניכר שבשנים הקריטיות לעיצוב החיים שלהם לא הולכים לאקדמיה. זאת אומרת, אילו היינו מנטרים, איציק שמולי תהייה איתי, אם היינו מנטרים ואומרים: 'בואו נבחן עכשיו, בתשע"ו סיימו יב' עם בגרות X, בואו נעקוב אחריהם בשירות הצבאי, עוד שנה מכינה, נעשה 4 שנים, בואו נראה מתוך הקבוצה כמה נכנסים לאקדמיה במידית – האחוז הוא נמוך.
מגי קורן
יש נתונים של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), אבל אני רוצה לחזור לדיון.
היו"ר יעקב מרגי
זה בשבילנו.
ענת ברקו (הליכוד)
משהו לא ברור לי. אתם מפרידים בין עולים ללא עולים, או כולם?
היו"ר יעקב מרגי
בתחום שלה, לה יש גם את האולפנים.
ענת ברקו (הליכוד)
כן, את זה ראיתי.
מגי קורן
בהשלמת השכלה- - -
ענת ברקו (הליכוד)
מעבר להשלמה, השפה העברית, האם בהשלמת השכלה יש איזו הפרדה או שכולם ביחד? מביאים אותם למצב שווה ואז כולם לומדים יחד?
מגי קורן
כן. אלה אנשים, אני רוצה קצת את הזרקור עליהם, הם רחוקים מהאקדמיה. הם לא יכולים לעבוד כי ללא 12 שנות לימוד הם לא עומדים בתנאי סף של כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש פה חבר כנסת, הוא מתגאה והוא לוקח את זה. תקשיבי, הבן שלו לא סיים 10 שנות לימוד, הוא השלים בגרות במסלולים שאתם מדברים עליהם. עכשיו הוא נמצא בחוץ לארץ בלימודי רפואה.
מגי קורן
יש לנו סיפורים כאלה. זה באמת נכון.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, יש חברת כנסת שהייתה טבחית עד גיל 40 ועם שני תארים, עכשיו היא חברת כנסת.
מגי קורן
זאת האג'נדה שלי, על זה אני נלחמת כדי שאלה יגיעו לכל מקום ויתקדמו - - -
ענת ברקו (הליכוד)
עם הגיל משהו משתנה אצלם ובעיקר מרד הנעורים אז - - -
מגי קורן
ללא ספק, אני חושבת שחייבים לתת הזדמנות.

אנחנו מסייעים גם בתכניות שלנו שמתואמות ללומדים מבוגרים, גם בשב"ס (שירות בתי הסוהר) יש אסירים שמסיימים. כל שנה יש לנו כמה מאות שמסיימים במסגרת הזאת, זה חשוב לא פחות.
היו"ר יעקב מרגי
בזה יש לכם ניסיון עתיר: דוקטורים מהמחבלים - - -
ענת ברקו (הליכוד)
לא רק אסירים ביטחוניים.
היו"ר יעקב מרגי
גם הם.
ענת ברקו (הליכוד)
אבל הם עשו בגרות ירדנית, לא בגרות רגילה, הם הפסיקו עם זה לפני 3 שנים.
מגי קורן
ליווי פדגוגי.
היו"ר יעקב מרגי
אני הייתי בכלא הדרים לנוער, ראיתי את בני הנוער. באותו סיור ראיתי גם את ברגותי באגף האסירים.
ענת ברקו (הליכוד)
שיחק כדורסל?
היו"ר יעקב מרגי
לא יודע. הוא היה אחרי מקלחת רעננה באמצע היום, עם ג'ל הסתובב חופשי.

ראיתי את הילדים האלה, את הנערים האלה - - -
מגי קורן
גם מבוגרים בגילאי 40 שלא יודעים לקרוא ולכתוב.

מלבד זאת, אנחנו מקיימים שתי החלטות ממשלה: לנשים במגזר הבדואי ולנשים במגזר הערבי לשילוב בתעסוקה. בעצם אנחנו כבר שנה שלישית פותחים 20 כיתות בכל שנה גם בפזורה הבדואית וגם בצפון - - -
ענת ברקו (הליכוד)
איפה בדיוק?
מגי קורן
איפה בדיוק, בכל שבעת הרשויות - - -
ענת ברקו (הליכוד)
ממש בכל רשות?
מגי קורן
ממש בכל רשות. זה לנשים, הן משתלבות אחר כך, הן לקראת תעסוקה וגם - - -
ענת ברקו (הליכוד)
שם יש הרבה אנאלפביתיות.
מגי קורן
ברור. אנחנו מתחילים - - -
מירב בן ארי (כולנו)
רגע. רציתי לשאול אותך שאלה. משרד החינוך באג'נדה שלו מטפל עד גיל 18. בעצם מה שאתם עושים, - - -
היו"ר יעקב מרגי
בנוסף.
מירב בן ארי (כולנו)
בנוסף. זאת אומרת, היחידה שלך לחינוך מבוגרים, - - -
היו"ר יעקב מרגי
השלמה.
מגי קורן
חינוך מבוגרים.
מירב בן ארי (כולנו)
היא כפופה למשרד החינוך במין שלוחה. מה זה, זו שלוחה?
מגי קורן
זה אגף.
היו"ר יעקב מרגי
משרד יכול לקחת על עצמו עוד מטלות חברתיות מעבר להגדרה בחוק.
מגי קורן
את צודקת שיש חילוקי דעות לגבי ההיקף, המיקום, האם זה נחוץ.
היו"ר יעקב מרגי
אם אנחנו מדברים על היקף, תני לי כמה יש לנו בתג"ת (תעודת גמר תיכון)?
מגי קורן
בתג"ת, השנה עם כל הלומדות שסיפרתי, הגיעו כ-2,000 לומדים, זה יפה. במסגרות של השב"ס יש עוד כמה מאות. זאת אומרת, חיילים, גם בצבא כשאנחנו מלווים את המש"קיות בתכניות לימודים - - -
ענת ברקו (הליכוד)
שביטלו. היה פעם תיכון צה"ל וביטלו אותו לגמרי. הצבא יצא מהדברים הללו - - -
היו"ר יעקב מרגי
את היית בדיון שהיה על בגרות ללוחמים?
ענת ברקו (הליכוד)
בטח שכן.
מירב בן ארי (כולנו)
היא הייתה מבין אלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
וההצהרות שם לא היו שזה הולך להיסגר, עד רבה - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אני רואה את זה בהרבה מאוד דברים שצה"ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מצהיר משהו ועושה משהו.

מגי קורן, סליחה. בואי, שתביני טוב טוב. ב-3 מיליון אתם באמת עושים יש מאין. - - -
מגי קורן
ועוד 4 מיליון של - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, תני לי. סליחה. עם ה-3 מיליון ועם ה-4 מיליון הנוספים אתם עושים יש מאין, אבל כשאני לוקח את כל השנתונים, הרי זה לא שנה אחת, במצטבר זה 2,000, 3,000, 4,000 – זה לא היעד שהחברה צריכה לחתור אליו. צריך לעשות משהו יותר מערכתי. אנחנו נביא את זה למודעות גם של השר. אנחנו נעזור - - -
מגי קורן
ברמה הלאומית.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נעזור לכם, איך אומרים, אתם תעזרו לנו לעזור לכם. אתם עם הנתונים, אנחנו נדחף את זה לכיוון.

חבר הכנסת איציק שמולי בבקשה.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר שני דברים. אחת, קודם כל תבורכו על מה שאתם עושים. אני חושב שהמטרה היא מאוד מאוד חשובה. לצערי, החשיבות של העניין עומדת ביחס הפוך לתקצוב שלה. הציפייה שלנו, על זה רמז היושב ראש ואפילו אמר במפורש, אנחנו מצפים לראות איך הדבר הזה הופך להיות נחלת הכלל.

אתה יודע אדוני היושב ראש, אומרים שמי שרוצה להרחיק את עדותו הוא משקר, - - -
היו"ר יעקב מרגי
השקרן מרחיק עדותו.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אני אקרב את העדות שלי ואספר לך, בסוף המבחן זה מבחן אבא שלי. אבא שלי, שמגיל 50 היו כל מיני אירועים שהוא פשוט נפלט משוק העבודה, לא כי הוא לא עובד מסור. אם אומרים לו לבוא בשעה 7:00 הוא בא בשעה 6:15 כדי לראות שהכול בסדר והוא לא היה מקבל על זה כסף. בפעמים האלה שהוא נפלט משוק העבודה, הוא לא ידע על הדבר הזה, אני אומר לך, ככה גם מדברים שראיתי בבית. מה היכולת עכשיו ללמוד אנגלית או להגיע לתעודת בגרות – יועדים מה זה היה עושה לבנאדם הזה, זה היה מנפח לו את החזה חבל על הזמן. אחת לכמה שנים הוא היה הולך וקונה ערכת אנגלית בתקווה שמתוך זה הוא ילמד אנגלית, כמובן שזה לא קרה.

אני חושב שבסוף האתגר זה שאנשים ידעו שהשירות הזה עומד לרשותם. אני חושב שכאשר היום אנשים נפלטים משוק התעסוקה, הדבר הראשון שקופץ להם בראש אדוני היושב ראש, זה הקורסים האלה של שירות התעסוקה. לפעמים גם על זה יש ביקורת שעבר על זה הכלח. אם אנשים ידעו שהזכות הזאת עומדת לרשותם, אני חושב שאתם יכולים לחולל פה מהפכה שלמה. שלא לדבר על זה, אני אומר לך, מתפקידי הקודם כיושב התאחדות הסטודנטים, המושג הכי שכיח באירופה בעולם האקדמי היום Lifelong Learning
מגי קורן
זה בדיוק מה שרציתי - - -
איציק שמולי (המחנה הציוני)
ההבנה - - -
מגי קורן
סליחה שאני קוטעת אותך, תסיים ואני אגיד כי אתה אומר משהו שאני מסכימה- - -
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אני אגיד רק עוד משפט אחד. אדוני היושב ראש, באירופה וגם בארה"ב מתפתחת ההבנה, ויש לזה גם היבטים מעשיים, שהלמידה לאורך החיים זה משה והכרחי בגלל ששוק התעסוקה הוא דינמי, והחיפוש אחר משמעות לעולם לא נגמר. אז כל בכל שלב בחיים שלך, במקביל למה שאתה עושה, במקביל לזה שאתה עובד ויש לך משפחה ואתה עסוק באלף ואחת דברים, תעשה לפחות משהו אחד, קורס באוניברסיטה, קורס מקצועי שיפתח את הלמידה שלך. זה בדיוק ה-sifting שאנחנו חושבים שצריך בין השאר לקרות גם במשרד החינוך. שזה לא יהיה רק אגף מוצנע ומוחבא של 3 מיליון שקל, אלא שזה יהיה הדבר שאנחנו שמים בחלון הראווה.
מגי קורן
אז תודה על הדברים שלך.
היו"ר יעקב מרגי
אם אפשר שאלה שתייחסי בדברים שאת אומרת. לו יצוין שהשר שם את זה במרכז הבמה, משלש את התקציב, יהיה ביקוש?
מגי קורן
מעבר לזה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, כל סכום שהדמיון שלך יצייר, הציבור ישתה את זה, ידרוש?
מגי קורן
הפניות שלנו הן כל כך רבות, שאנחנו לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
תייחסי למה שאמרתי.
מגי קורן
למה שאתה אמרת חבר הכנסת שמולי. העולם המערבי, לא רק שהגיעו להכרה. ה-OECD מוביל את הנושא של ה- Lifelong Learningואנחנו ממש מאחור. יש משרד שמטפל במבוגרים. זו אמירה של מדינה, זה סדרי עדיפויות, זה חוק חינוך מבוגרים, שפעם לפני שנים הוגש גם פה בכנסת ונפל. זה תפיסה מערכתית לא רק של משרד החינוך. זו תפיסה את כל המשרדים לתת מענה למבוגרים מהרגע שהם מסיימים את הלימודים ולאורך החיים בתעסוקה שלהם ובהתפתחות שלהם. ללא למידה והשכלה החברה משלמת בסופו של דבר את המחירים, כי עם אזרחים משכילים אנחנו גם מגיעים ליעדים. ב-OECD – גם התוצרים של מערכת החינוך היום לא יכולים לעמוד ביעדים.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
ב-OECD זה גם יושב במשרד החינוך או במקום אחר?
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה, משרד מיוחד.
מגי קורן
משרד כשיש שר. אנחנו מגיעים לכנסים אז אנחנו מנסים לפחות להיות מעודכנים בכל מה שקורה בנושא של למידת מבוגרים בעולם. זה כר נרחב שיש מה לעשות בו.
היו"ר יעקב מרגי
חברת הכנסת ענת ברקו בבקשה.
ענת ברקו (הליכוד)
מה שאני חושבת שעוד צריך לדבר, הקטע של ההשלכה הוא גם מכשיר לימוד. הוא נותן כלים. אנחנו רואים את זה מאוד טוב ממה שאתם עושים היום בחברה הבדואית, בחברה הערבית. ברגע שיש גם שדרוג של מעמד הנשים – הן המחנכות בסופו של דבר של הילדים. ההקרנה של אנשים מבוגרים, הורים משכילים, את יודעת, גם בבתים שילדים לא קוראים, אם השפה היא טובה, אם היכולות האינטלקטואליות של הורים הן גבוהות אנחנו רואים את ההשפעה על הילדים. אבני השפה הן בכל זאת הרבה יותר חזקות והרבה יותר נכונות למרות שהם לא קוראים. אני בהחלט ראיתי את זה.

צעירים מנותקים שאחר כך מקבלים שכל בגיל יותר מאוחר ורוצים לחזור - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא בחיפה, צעירים מנותקים לא בחיפה. יונה יהב לא רוצה אותם, הוא לא רוצה ערבים, הוא לא רוצה חרדים- - -
ענת ברקו (הליכוד)
טוב, בסדר, הכול נפלא שם, שמעתי בהדר וב- - -
מגי קורן
יש לנו כמה כיתות לאתיופים וכמה - - -
ענת ברקו (הליכוד)
הם לא רואים. גם הקטע של לימוד זה גם קטע של דמוי עצמי ושל מעמד.
מגי קורן
אני אשלח לכם את הקישור של - - -
ענת ברקו (הליכוד)
לא דיברנו על זה כי אנשים שהולכים, רואים אנשים בני 80 שהולכים לאוניברסיטה, או כשאנחנו רואים היום את המבוגרים שיש להם זמן פנוי, אני זוכרת את האבא של אישי, שהוא ניצול שואה, בשבילו כילד שברח מרכבת, ללכת למכללה זה היה הדבר. במושב היו עוצרים ואוספים את בני המושב. זה דבר נהדר.
מגי קורן
תעשו סיור באחת הכיתות ותראו איזו התרגשות זה עושה ללומדים בתוך הכיתה.
ענת ברקו (הליכוד)
הדבר הנוסף, גם הקטע של קשרים חברתיים. ככל שהזמן עובר ואנשים מתבגרים והקשרים החברתיים נחלשים הם מתכנסים בתוך עצמם, הבדידות הזו גורמת נזק אדיר. ההתעוררות והלמידה והוויכוחים והכול, אנחנו יודעים שגם הקטע הקוגניטיבי הוא קטע קריטי במובן שאנשים בגיל מבוגר הם מפעילים את המוח, הם מתקשרים, הם עושים דברים בהקשרים חברתיים. זה דבר מצוין, צריך להרחיב את זה.
מירב בן ארי (כולנו)
אני רק רציתי להתייחס למה שגם שאלתי לפני כן על המבוגרים. זאת אומרת, מה שמטריד אותי, שמגיל 18 ועד גיל 80 זה אותו דבר. אני אסביר, אני יש לי את התכנית הזאת כבר הרבה זמן, אני גם עובדת עכשיו עם משרד הרווחה, צריכה לדעתי להיות התייחסות אחרת לגילאי 18 עד 30, בעיניי נגיד לצעירים. כששאלתי אותך על מבוגר, תקני אותי, אמרת לי: 'מירב, זה מגיל 18 ומעלה'. אין בעיה, אם אני טועה, את יודעת בסך הכול שאלתי שאלת תם. השאלה, נגיד אפילו אצלך במשרד יש מחלקה לצעירים?
מגי קורן
כן. קודם כל יש אגף. שח"ר מתעסק בנוער אני חושבת - - -
מירב בן ארי (כולנו)
שח"ר לא קשור.
מגי קורן
לא שח"ר. מנהל חברה ונוער, יש להם - - -
מירב בן ארי (כולנו)
לא. תאמיני לי, דני רוזנר הוא בן בית אצלי, זה עד גיל 18. לא רלוונטי למנהל. לדעתי יש בעיה.
מגי קורן
אנחנו מתאימים את התכניות לקהל יעד. קבוצת נשים בדואיות שיושבת - - - -
מירב בן ארי (כולנו)
חכי עם הנשים הבדואיות. אני מדברת על חבר'ה צעירים - - -
מגי קורן
המכינות הקדם אקדמיות - - -
היו"ר יעקב מרגי
מגי קורן, אם אני מבין את מירב, סליחה שאני מנסה להסביר אותך.
מירב בן ארי (כולנו)
בשמחה.
היו"ר יעקב מרגי
אם אני מבין את מירב, היא אומרת: 'נכון, יש את כל סוגית המבוגרים, זה מגיל 18 ואילך', אבל אם אנחנו רוצים לתת את הפוש לאלה צריך לתחום כי הטיפול לגילאי18 עד 30 הוא שונה. ל-30 יש עוד אופק לאקדמיה ולתעסוקה ואפילו הסבה מקצועית להתחיל משהו חדש בחיים, לעומת אלה שמעל. אני טוען שזה מעל 30. מ-30 ומעלה ההסתכלות צריכה להיות שונה יותר כדי שהתפתחות חברתית, שילוב - - -
מגי קורן
יש משרדים נוספים שמטפלים. אני אומרת שצריך להיות משהו מתכלל שרואה את אדם מבוגר מגיל 18 במסלולים שלו ואז - - -
מירב בן ארי (כולנו)
ואתם לא עושים את זה?
מגי קורן
אנחנו אחראים -- - פורמאלית - - -
מירב בן ארי (כולנו)
יש בעיה. המדינה חושבת שמי שהוא בגיל 18 הוא כבר מתחתן, מביא ילדים, אבל צריך להבין שהיום במדינת ישראל בחור בן 30 הוא צעיר. היום אם יש אגף, זה מה ששאלתי אבל אין, שמתעסק רק בצעירים במשרד החינוך. שלוקח את אותם חבר'ה שיצאו מהצבא או מהשירות הלאומי והם קצת יותר בשוליים והם לא הולכים ישר לאוניברסיטה, כי אבא ואימא עזרו להם, או שכאלה שיש להם אפשרות ויש להם בגרות מעולה, אלא אלה שצריכים את ההכוונה ואת המכינה.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שאמרתי לך שאני מקריא כבר את הסיכום.
מירב בן ארי (כולנו)
כן. יש הבדל בינו לבין מישהו בן 60 שרוצה ללמוד כי עכשיו יש לו זמן והוא רוצה לעשות משהו כיף בזמן הפנוי וזה מרגש אותו ללמוד. אני רוצה שלבחור בן ה-22-23, הוא צריך את ההכוונה. אנחנו מדברים על זה שבגלל חינוך החובה אנחנו מפספסים פה חבר'ה מ-18 עד 30, אנחנו מאבדים אותם בדרך כי אין להם שום כיוון. רציתי לדעת, בעצם שאלתי את שאלת התם שלי, אבל באת ואמרת לי: 'מירב, אין לי section לצעירים, אין לי זרקור כזה שאומר: 'את החבר'ה האלה אני מכוון אותם, אני שולח אותם למכינות'. יכול להיות שהיא תהייה בדואית, אבל יכול להיות שהיא תהייה צעירה מנתניה שעשתה שירות לאומי והבגרות שלה לא טובה.
מגי קורן
במצב הקיים אנחנו אחראים על השלמות השכלה. אנחנו מתאימים את זה. אם יש קבוצה של צעירים שמשרד הכלכלה או הרווחה אומרים לנו: 'תשלימו להם את ההשכלה' – אנחנו עושים את זה בצורה אינטנסיבית וזה לקהל צעיר, זה יכול להיות במסגרת המכינות הקדם אקדמיות. רובם שם זה מגיל - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אני מכירה את המכינות.
מגי קורן
אז שם אנחנו תומכים גם מבחינה תקציבית. אנחנו גם מלווים אותם, או בצבא חיילים שמשלימים השכלה במסגרת השירות הצבאי שלהם. זאת הזדמנות הטובה ביותר - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אתם עובדים גם עם הקרן להכוונת חיילים משוחררים?
מגי קורן
ברור. יש שלושה שותפים: הקרן להכוונת חיילים משוחררים, המל"ג (המועצה להשלכה גבוהה) ות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב) ומשרד החינוך.

יש לנו עכשיו פרויקט נפלא שאנחנו קוראים לו משל"ה (משוחררים לומדים יחד) בתוך המכינות. מכיוון שרציתי את הרצפים ולאפשר- - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה נשל"ה?
מגי קורן
משוחררים לומדים יחד. לקחנו נוער סיכון שמוגדר על ידי משרד הרווחה כנוער סיכון שהוא בצבא. איתרנו אותם, אין להם 12 שנות לימוד, לקחנו אותם בכמה תכניות. את המכינות שלנו, שלא אגף תג"ת, הקרן מממנת להם את ה-7 חודשים כשאנחנו נותנים להם את הבסיס. מי שעמד בהצלחה השתלב במכינה ואז נותנים לו את האופק לאקדמיה. מי שלא יכול להמשיך באקדמיה, הם נכנסים לקורס תעסוקתי. זה אותו שלב קריטי של לתפוס את אותם אנשים צעירים ולבנות להם סולם.
היו"ר יעקב מרגי
הצבא מממן.
מגי קורן
הקרן.
היו"ר יעקב מרגי
הקרן לא פועלת בחלל ריק. הצבא לגבי אותו חייל, שהוא מקרב את אותם נערים. באיזה שלב בשירות שלהם הם מקבלים - - -
מגי קורן
לקראת סוף הצבא. בסוף השירות כמו בגרות ללוחמים בסוף.

יש עוד דבר יפה, עם הצבא איתרנו את אותה אוכלוסייה כשהם עדיין משרתים בשלושה חודשים לפני השחרור, הם לומדים אצלנו בצורה מרוכזת להשכלה. יש לנו בתל אביב, בחיפה וגם בבן גוריון, הם לומדים ממש חמישה ימים אינטנסיביים בשבוע, וחודשים הם - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. משל"ה, דוד גל בבקשה.
דוד גל
אני רוצה רגע להבהיר. כשאני אומר לך 50% בגרות, אני רוצה רגע לדבר על זה שתדע, יש אוכלוסיות שלמות בחברה הישראלית שבוחרות מרצונן על פי אמונתן לא לעשות תעודת בגרות של מדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב חרדים, עזוב ערבים.
דוד גל
אז תעזוב חרדים, תעזוב ערבים. דקה, אני לא עוזב ערבים וחרדים כי הם מבחינתי חלק, הם ב-50% שאין להם בגרות.
היו"ר יעקב מרגי
אבל יש להם כנגדם. אני בכוונה חידדתי, יש כנגדם בתוך ה-50% כאלה שהבגרות שלהם לא משמעותית.
דוד גל
אני לא מכיר בגרות לא משמעותית, כי יושב מולך אדם שהבגרות שלו לא הייתה משמעותית ויצא סגן אלוף בצבא ועשה תואר - - -
היו"ר יעקב מרגי
והשלים.
דוד גל
לא השלים שום דבר. בגרות לא משמעותית ועשה תואר ראשון ועשה תואר שני - - -
היו"ר יעקב מרגי
באיזה גיל עשה תואר ראשון?
דוד גל
אני, 24, 25, בגיל 27 עשיתי תואר שני אז בוא לא נגיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
בגלל הצבא.
דוד גל
כבוד היושב ראש,
היו"ר יעקב מרגי
דוד, תקשיב. אני רוצה - - -
דוד גל
דקה, אני רוצה לומר לך. שאנחנו לוקחים - - -
היו"ר יעקב מרגי
קח בוגר עם תעודת בגרות לא משמעותית שלח אותו עכשיו להתקבל לבן גוריון לאחד מהמסלולים.
קריאה
שילך למכללה.
דוד גל
אני רוצה להסביר. כשאנחנו מנתחים את הנתונים, הרי זה לא שאנחנו אומרים 50% וזהו. כשאתה בודק כמה אחוז של תלמידים נמצאים לפני מקצוע אחד על מנת להשלים את תעודת הבגרות – זאת אומרת יש להם תעודת בגרות מלאה, חסר להם מקצוע אחד. אנחנו מדברים על משהו כמו 6% מהילדים. כשאתה מתחיל לבדוק בחתכים במעגלים נוספים אתה רואה נתון חשוב. אני רוצה לומר לך שה-50% הוא נתון מאוד מאוד מטעה - - -
היו"ר יעקב מרגי
גולמי, אין ספק.
דוד גל
הוא נתון מטעה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא מטעה, הוא לא נותן את כל התמונה.
דוד גל
תראה, אני ניהלתי בית ספר פה בירושלים, 500 מטר מפה. כשאתה הולך לתמונת מחזור 180 ילדים, כל ה-180 עם תעודת בגרות ולא משנה מי בכלל אתה ומאיזו משפחה אתה בא. חשוב שאתה תדע את זה. כל ילד עושה תעודת בגרות. נכון, חלק תעודת בגרות ברמה גבוהה ביותר וחלק תעודת בגרות שתצטרך בהמשך לעבוד עליה ולשפר אותה. אני רוצה להגיד לך שבתוך המערכת, כמוני כמוך, במערכת יש מלחמה מתמדת שילדים יעשו תעודת בגרות. כשאתה בודק את ה-50% זה נראה נתון מפחיד, מפחיד, זה כל ילד שני במדינת ישראל שאין לו תעודת בגרות, אבל זה לא הנתון האמתי ואני מקווה שאתה מבין את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין. אני יכול להתעמת עם כל נתון, אני איש סטטיסטיקה, אין לי הרבה ערכים נוספים, אני מספרים. כשאתה אומר לי על אותו בית ספר עם ה-180 וכולם עושים, אז תבדוק את רף הכניסה.
דוד גל
אל תתחיל איתי. אני מנהל בית ספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לי, דוד, דוד, אנחנו בדיון - - -
דוד גל
בית ספר עם תלמידים אתיופים ו- - -
היו"ר יעקב מרגי
דוד, תן לי לדבר. מה לעשות שאני גם בא מהשדה - - -
דוד גל
גם אני בא מהשדה, אני 12 שנה הייתי מנהל בית ספר, אני בא מהשדה.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע, אתן לך דוגמה. יש דוגמאות כמו שאתה מציג, ויש דוגמאות כמו שאתה לא מציג. 50% מכיל הכול ואני מסכים איתך. אני מסכים איתך ש-50% מכיל הכול ויש עוד כאלה שהם על הקצה להיכנס לתוך הסטטיסטיקה, אני מסכים איתך ועדיין עדיין, אני לא משלים עם זה שאמרת לך עזוב את החרדים והערבים, זה כדי להחזיק גוש יותר מוצק לגבי הסטטיסטיקה. אני לא מוותר על אף אחד והדיון הזה - - -
ענת ברקו (הליכוד)
פונים לאחד אחד ואומרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הדיון הזה בא מתוך רצון שלי לא לוותר על אף אחד. אתה יודע למה, כי אני מכיר הרבה שיוותרו עליהם. אני בא מתקופה שוויתרו בכוונת מכון. בגיל שלי וויתרו. אמרת לך שאני בא מהשדה עם כל תרתי משמע ואני חי ונוגע עד היום. עד היום אני באותם בתי ספר. למה, אני לא מגנה אותם כי אותם בתי ספר גם צריך להצדיע להם. אני מכיר במרחק 4 ק"מ בית ספר שלא היה מוכן לקבל תלמיד מסוים והשני קיבל אותו והוא משלם מחיר בסטטיסטיקות. אני לא בא מביקורת, אני לא בא לתקוף נתון מסוים, אני בא ללמוד אותו, לפרק אותו ולנסות לראות איך אנחנו כרגולטור, כמפקח עזור לדחוף את משרד החינוך להביא למצב ש-20 ביוני זה לא מועד סופי.
ענת ברקו (הליכוד)
יש לי שאלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. כשבאתי ואמרתי שגם כשאתה קונה מקרר היצרן והמשווק עדיין יש להם אחריות שלוחית, לזה אני חותר. אנחנו כמדינה, משרד החינוך, אם צריך לתקן את החקיקה אנחנו נתקן. אני מבין את האמירה, חוק חינוך חובה הוא עד גיל 18 - - -
קריאה
אי אפשר להטיל על משרד החינוך את כל החולאים.
היו"ר יעקב מרגי
אי אפשר להפיל עליה את כל החולאים, אבל גם יש. לא בושה, גם משרד בגלל הגדול שלו נופלים לו, אז צריך לעזור לתקן. אני רוצה להגיע לרציונל. אנחנו כחברה חייבים, חייבים עכשיו, אני מדבר אתך על חברה כמי שרואה את פני העתיד, את הכלכלה הישראלית, את הלכידות החברתית שלנו, אנחנו חייבים לדאוג שלפחות אחוז לא מבוטל מאותם 50% שלא נמצאים במועדון הזה, הרי לא כולם יגיעו לאקדמיה - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אבל האם פונים אליהם? האם אומרים שיש 6% שיש להם בחינה אחת, מתקשרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, ענת, לא.
דוד גל
למה אתה אומר לא?
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך למה לא. אני לא התכוונתי לא לזה. ענת עדיין מדברת בתחום בתי הספר - - -
דוד גל
לא, ילד שכבר בצבא מתחננים אליו שיבוא ויעשה את המבחן הזה. לא פונים לאליו, מתחננים אליו.
היו"ר יעקב מרגי
זה קיים. אני מדבר כבר אחרי שהחללית האם התנתקה מחללית הבת. שם אני רוצה לפעול. אני חושב שאת הרעיון של חוק חינוך מבוגרים צריך לקדם אותו, צריך להעצים אותו. עדיין, עד יחוקק החוק, אני חושב שצריך להעצים את האגף שלכם. צריכה להיות תכנית לאומית להגדיר יעדים - - -
ענת ברקו (הליכוד)
לכל המגזרים.
היו"ר יעקב מרגי
בוודאי, בוודאי. תכנית לאומית. הנה אני אומר לך, גם הקנאות הזאת להגדיר, כמו שבזמנו הייתה קנאות בגיוס של רק מודל מסוים ואז חטאנו והביאנו למצב שהחברה ויתרה על חלק, והיום מנסים להדביק פערים. גם בסוגית תעודת הבגרות, לדוגמה יש את החברה החרדית והחברה הערבית, בחברה ערבית ככל שהחברה היא יותר סגורה, גם בתוך החברה החרדית זה הרבה גוונים, שם אל תגיד להם תעודת בגרות. הם מוכנים ללכת איתך לכל מקבילה וברמה יותר גבוהה במקצועות מסוימים, אבל אל תקרא לזה תעודת בגרות. מה אכפת לי להוריד את הקנאות הזאת לרגע ולהביא אותם אל היעד, לתת להם תעודת כניסה. מה קורה, אתם לא יודעים, אני עכשיו בחדר סגור, יש בתוך החברה החרדית חברה מסוימת שראתה שיש זליגה לאקדמיה, היא הפסיקה לתת תעודת גמר. התחילו לתת תעודת סיום לא גמר, כדי שלא ילכו לאקדמיה. אנחנו כריבון משתפים, מעצימים את התופעה. צריך להפסיק עם הקנאות הזאת, ולראות את האינטרס של החברה.
קריאה
אפשר להכניס אותם למכינות הקדם אקדמיות.
היו"ר יעקב מרגי
להפך, צריך לראות את האינטרס לא של הפרט. אם נראה את האינטרס של הקולקטיב נדחוף את כל הפרט בפנים. אני אומר לכם מתוך ידיעה, הייתי שותף לדיונים מקדימים של תכנית החומש של המל"ג, בעשור הקרוב הולך להיות מחסור בסטודנטים ברמות, יש בטן כזו בגרף. אני בא למה שאתה אומר - - -
קריאה
כשאתה אומר סטודנטים באוניברסיטאות או בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
במכללות, באוניברסיטאות ובכול. - - -
קריאה
למה, כי ההשכלה לא מחזירה את עצמה.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אלו הנתונים הבעייתיים. תקשיבי, - - -
מגי קורן
דוקטור - - - עשה מחקר על דור ה-Y.
היו"ר יעקב מרגי
גברת מגי קורן בואי תקשיבי, אני אסביר לך. זה קשור לשנתונים. היום אנחנו אוכלים את הפירות של השנתונים, ברוך ה' שהחברה הכללית, אזרחית, אני לא קורא החילונית, אצלי במושב אני רואה כבר עגלות של חילוניות. חילונית עם הרבה עגלות, פעם זה נחלת החרדים לראות אישה עם עגלה ובטן. אני גר בישוב חילוני ואני רואה משפחות עם שלושה-ארבעה ילדים, ואז את מבינה פתאום שיש צורך. אצלי במושב בונים מעונות ובתי ספר ועוד התפתחות, זה טוב. פעם היה בושה להגיד שאנחנו משפחה ברוכת ילדים, היום קצת מתאוששים וארבעה ילדים זו נורמה. פעם היית אומר ארבעה ילדים, 'וואו'. אני שמח.

עכשיו אני חוזר, מכניס את החרדים והערבים ואומר לך: 'אם אני מנטרל את הערבי ואת החרדי באקדמיה אז אנחנו מגיעים ל-70% ומשהו. לא בגיל 18,20 ו-24, גם בגילאים גדולים. האוכלוסיות, הפוטנציאל, מאיפה לשאוב סטודנטים לתוך האקדמיה, זה ערבי, חרדי ואוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית, זה העצמת החברה האתיופית והעצמת עוד כאלה. אם לא נעשה את זה ולא נדע לעשות את זה, אני אומר לכ:ם 'תובילו את הקו הזה' ובמקומות שיש חסמים כאלה להתאים את החסמים. זה לא הלכה למשה מסיני שהתעודה תקרא X. אל תורידו ברמה, אתם אף פעם לא תשמעו ממני לרדת ברמה. לחזק את הרמה, לעלות אותה, אבל לאפשר, לאפשר.
ענת ברקו (הליכוד)
אבל המון פעמים כשאין את האחידות הזו זה פתח להרבה מאוד תקלות.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, אני אומר למל"ג שתגיעו לרף הרצוי, של חלקם היחסי באוכלוסייה בתוך האקדמיה תבטלי את ההתאמות. אני אוביל איתך - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אתה אומר לתת את ההזדמנות.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה, אני אפילו יורד מהמושגים החברתיים. אני אגואיסט עכשיו, אני לטובת החברה הישראלית. לנו יש יעד להביא את החברה, עובדה שבמגזר החרדי כשרצינו להביא את תעסוקת הנשים לאחוז מסוים, בקדנציות קודמות נתנו העדפות. היום תעסוקת הנשים בחברה החרדית עברה את החברה הכללית אז הפסיקו את ההטבות ואף אחד לא מתלונן, בצדק כי הגענו ליעד. עם הגברים עדיין חלש – דחוף שם. המגזר הבדואי – דחוף שם עד שניגע ליעד. זו מטרת החברה, מטרת המדינה, זה האינטרס של המדינה. זו מטרת הדיון כי ראיתי כשאני מנסה לדבר על בגרות למבוגרים כל אחד לוקח, אפילו לא ידעו מה תכלית הדיון. כל אחד לקח את זה למקום אחר. אני הייתי חדור מטרה להביא, תזכור את המקרר שיצא מהיצרן והגיע לבית הלקוח ועדיין יש אחריות. אתה יודע מה, המוקדניות הן עדיין זוכרות: 'תגיד לי, יש לך מדיח מדגם כזה וכזה, אתה רוצה לעשות ביטוח לכל המכשירים'. אתה מכיר את הטלפניות האלה?
דוד גל
אני רוב הזמן בעבודה, לא מגיע לזה.
היו"ר יעקב מרגי
שומרים על קשר ואז הם מגיעים אלי. שומרים על קשר כדי להביא אותם. לשם אנחנו חותרים. זה פחות או יותר סיכום הדברים. אני בזה אסכם.
מגי קורן
אני מבקשת משפט.

קודם כל אני רוצה להודות על ההזדמנות של פעם לנהל דיון ככה ענייני. זה לא קורה כל יום - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו נפגעתי. הרגישות התלמודית, "מתוך הן שומעים לאו". מה, עד היום הדיונים לא היו ענייניים? מתוך הן שומעים לאו.
מגי קורן
חלילה. באינטימיות כזאת אפשר להעמיק ולומר את הדברים. אתה יודע, אתה מנהל וועדות רבות, זה לא תמיד אפשר. אני שמחה להזדמנות כי לתפיסתי זה אחד הנושאים החשובים ביותר בחברה הישראלית. אם אתה תוביל אותו, בעיניי זה באמת דבר משמעותי.

בהזדמנות זאת אני רוצה לבקש ממך, אנחנו פנינו אליך, כנס של למידת מבוגרים באוניברסיטת חיפה, היום קיבלת שוב תזכורת, אנחנו רוצים מאוד את השתתפותך בכנס. אנחנו מדברים שם, זה כנס שני על למידת מבוגרים, חסמים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו פנינו לאונסקו לתת לנו עוד יומיים בשבוע, לעשות אותו תשעה ימים.
מגי קורן
אני אומרת כאן, אם זה יתאפשר פנינה, גם רינה פנתה אליך הבוקר, זה חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נבדוק. אם זה אפשרי בשמחה נענה.

רבותיי, אני תוך כדי קריאה אנסח את הסיכום יחד אתכם.

הוועדה מודה לכם חברי הכנסת שהשתתפו בדיון, לאורחים, לאנשי משרד החינוך.

מטרת הדיון הייתה להיחשף לדרכי הפעולה מול אותם בוגרי מערכת החינוך שלא השלימו או לא הגיעו לכלל תעודת בגרות.

שמענו ממשרד החינוך על הפעולות האגף לחינוך מבוגרים. אנחנו יחד עם האגף ועם משרד החינוך בכלל ננסה להעצים את פעולות האגף. אנחנו נקרא למשרד החינוך להעצים את פעולות האגף.

אנחנו כוועדה נבחן מחדש את יוזמת חקיקת חוק חינוך מבוגרים כדי שנביא את החברה בישראל לכך שהקשר של מערכת החינוך עם התלמיד יהיה גם במהלך חייו, לפחות עד אמצע חייו כדי לתת ההזדמנות לאותו בוגר שלא סיים ההשכלה תיכונית ובין אם לא הגיע לתעודת בגרות, לאפשר לו זאת, ואף לאפשר לו לממש את עצמו באקדמיה.

הוועדה תבחן את סוגית הבגרות ללוחמים מול צה"ל, אם צריך נקיים דיון.

שוב, אני מודה לכולם ותודה רבה על החשיפה. מבחינתי, יצאתי עם מספר נקודות שאני הולך לגעת בהן. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים