ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/03/2016

השירות האזרחי לאומי - דוח מבקר המדינה 65ג

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 98

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ז באדר א' התשע"ו (07 במרץ 2016), שעה 12:30
סדר היום
השירות האזרחי לאומי - דוח מבקר המדינה 65ג
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

מירב בן ארי
חברי הכנסת
מיקי לוי
מוזמנים
יובל חיו - מנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

ציפי שלזינגר - עורכת דין, עוזרת למנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

ישראל אקשטיין - מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

רונית ישר-אל - ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה - אגף הפיקוח הכללי

מוטי אלמליח - ראש אגף תקצוב ופיקוח, רשות השירות הלאומי אזרחי

יואב ארבל - עורך דין, יועץ משפטי, רשות השירות הלאומי אזרחי

מלכיאל דהן - מנהל תחום פיקוח ובקרה, רשות השירות הלאומי אזרחי

אבי מאיר - יועץ שר החקלאות ופיתוח הכפר

דוד פלבר - מנהל אגף בנות שירות לאומי, משרד החינוך

משה באלאס - קצין גיוס חרדים, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

יעקב גואז - ראש אגף מצילה, המשרד לביטחון פנים

יהונתן שוורצמן - מנהל תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שלום גנצר - הממונה על ענייני ביקורת המדינה במערכת הביטחון, משרד הביטחון

רמסיס חרבאוי - מנהל תחום משרדי הממשלה ויחידות הסמך, נציבות שירות המדינה

רחל הרניק - מנהלת היחידה העירונית לשירות לאומי, עיריית ירושלים

דנה רוטשילד - הקליניקה לזכויות ילדים ונוער, האוניברסיטה העברית

תומר נאור - עורך דין, המחלקה המשפטית, התנועה למען איכות השלטון בישראל

ענבר קדוש - התנועה למען איכות השלטון בישראל

ידעיה לוין - מנכ"ל אגודת בת עמי

ציפורה שימל - אגודת בת עמי

אורנה קוטלר - מנכ"לית שלומית - עמותה להתנדבות

ארי אדלר - מנהל אגף החברה הערבית והדרוזית, שלומית - עמותה להתנדבות

גבי זריהן - מנכ"ל, עמותת ש"ל

אלעד זריהן - מנהל גיוס ופיתוח, עמותת ש"ל

צבי במברגר - מנכ"ל עמותת עמינדב

דפנה ליפשיץ - מנכ"לית עמותת תפוח ויושבת ראש הפורום לקידום שירות אזרחי לאוכלוסיות חלשות ומוחלשות

קארין ליפשיץ - יו"ר הפורום לקידום שירות אזרחי

עדי שניר - מנהלת פורום השירות האזרחי הלאומי

אפרת שפרוט - מנכ"לית קרן הזדמנות לקידום השירות האזרחי

הילה מרמוס - מנכ"לית משותפת, קרן הזדמנות לקידום השירות האזרחי

יגאל ויינר - המועצה האזרחית לקידום השירות האזרחי הלאומי

אייל יסוד - רכז שירות לאומי אזרחי, הנוער העובד

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

השירות האזרחי לאומי - דוח מבקר המדינה 65ג
היו"ר קארין אלהרר
היום 7 במרס, 2016, כ"ז באדר א' התשע"ו. הנושא לדיון שאנחנו פותחים אותו עכשיו: השירות האזרחי לאומי – דו"ח מבקר המדינה 65 ג'.

צהריים טובים לצוות מבקר המדינה ולאורחים המכובדים. זה דיון שלישי בנושא. אני לא חושבת שאני צריכה להכביר במילים שנאמרו כבר קודם, על חשיבות השירות הלאומי האזרחי, שבאמת בעיני הוא מינוף לתעסוקה, מינוף לשילובן של אוכלוסיות שלא מתגייסות לצבא ועדיין רוצות וזכאיות להיות חלק מהחברה הישראלית.

באוקטובר גם הצבענו על הפיכת העמותות המפעילות את השירות הלאומי לגופים המבוקרים על ידי מבקר המדינה, ואז קרה הדבר המוזר הבא. הגענו למליאה והשר חזר בו. השר הממונה על השירות הלאומי אזרחי, אמר רגע, לא לזה התכוונתי וכך נפלה ההצבעה במליאת הכנסת. אני חושבת שמתי שהוא מישהו יצטרך לבדוק מה קרה בין ההצבעה בוועדה לבין ההצבעה במליאה.

מכל מקום, בשנת 2010 פורסם דו"ח חשוב מאד של מבקר המדינה בנושא. בשנת 2014 דו"ח מעקב, שבדק את הליקויים במשך 5 השנים שקדמו לדו"ח. למרות מגמות השיפור, ואני אומרת יש מגמות שיפור קטנות, לצערנו עדיין יש ליקויים שיש לתקן.

אני רוצה להתייחס לליקויים ובמיוחד לליקוי שהוא בעיני בלתי נסבל, בלתי נתפס והתשובות שניתנות הן לא טובות, וזה בנושא ההכשרות. יש תקנים במשרד החינוך שלהם נותנים הכשרות ויש תקנים שהם מהמנהלת ולהם לא נותנים הכשרות.

אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. מה קרה? מה שונה בין אנשים שהגיעו מהמנהלת לאנשים שהגיעו ישירות דרך משרד החינוך. בדיון האחרון היה כאן גם שר שלום ג'רבי מנכ"ל הרשות וגם השר הממונה על הרשות, אורי אריאל, ושניהם אמרו שהדבר יטופל וגם אמרו – אנחנו מאותה המפלגה ונדבר בינינו, ולהפתעתי ולאכזבתי יש לומר, קיבלתי מכתב משרד החינוך שאומר – זה מצב הדברים והדברים לא ישתנו. אני תוהה למה. בעוד שגם אומר שמושקעים 14 מיליון שקלים בהכשרות של בנות שירות לאומי במשרד החינוך, שאני לא ראיתי את הפירוט של ה-14 מיליון שקלים ואני מאד אשמח להבין איך מוציאים 14 מיליון שקלים על כמה יש? 3,500 או 4,500?
קריאה
לא, למעלה מ-4,000.
היו"ר קארין אלהרר
למעלה מ-4,000. אז אני אשמח קודם כל לקבל את הפירוט לעניין הזה. יש כאן נציגו של השר אורי אריאל? בבקשה אדוני, בוא תשב איתנו בשולחן.

שם ותפקיד אדוני.
אבי מאיר
אבי מאיר, יועץ של השר.
היו"ר קארין אלהרר
יועץ השר, אוקיי. אז האם להבנתכם תכנית ההכשרות לשנה הקרובה השתנתה או השתפרה?
אבי מאיר
אני רק אתייחס לשאלת ההכשרה. אנחנו ניסינו להידבר עם משרד החינוך ועם שר החינוך. לא הגענו להבנות. השר סיכם עם שר שלום שככל שהוא לא יצליח, הוא צריך ששר שלום עם מה שסוכם ייגש למשרד האוצר וינסה להגיע איתם להסדרה. סוכם שבכל מקרה בספטמבר כשתתחיל שנת השירות, גם אוכלוסיית המיעוטים, שכרגע אין לה הכשרות, תהיה לה הכשרות.
היו"ר קארין אלהרר
איך?
אבי מאיר
השר עוד לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל הוא התחייב שלא יהיה מצב שיהיה שירות לאומי שלא מקבל הכשרה כמו שאר בנות השירות.
היו"ר קארין אלהרר
זאת אומרת יודעים תוצאה, לא יודעים את הדרך?
אבי מאיר
זה בדיוק המצב כרגע. אנחנו עוד בהידברות, היו השבוע שתי פגישות, הבנתי, הם האוצר. שאר נציגי הרשות יעדכנו.
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו מיד נבקש עדכון מהרשות. שם ותפקיד.
מוטי אלמליח
מוטי אלמליח, מנהל אגף תקציבים ופיקוח של הרשות. אז כמו שאומר אבי, יועץ השר, אחרי שקיבלנו את המכתב מלשכת השר, מכתב ההתייחסות של השר בנט, הבנו שהם לא מוכנים לתת, למרות שהמשרתים משרתים במסגרות חינוך, לא מעוניינים לתת את ההכשרה שהם נותנים במגזר היהודי.

עם זה פנינו לאוצר, עם אותה תשובה, כדי שמישהו אכן יישא את הדגל ויממן את ההכשרה הרלבנטית.
היו"ר קארין אלהרר
מה הייתה תשובת האוצר?
מוטי אלמליח
אנחנו עדיין בדין ודברים איתם ואנחנו מנסים למצוא פתרונות נוספים. בנוסף אני רוצה לציין קודם כל שהרשות, מבחינת הכשרות, זה לא שאנחנו לא נותנים שום הכשרה. אנחנו נותנים הכשרה לכלל המתנדבים שמעוניינים בכך, ונותנים קורס בשפה העברית, קורס של 100 שעות לימוד. הרשות מתוקצבת לכך ב-10 מיליון שקלים.

בנוסף, אנחנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים יותר נכון, פועלים ביחד עם משרד הכלכלה, ביחד עם הגופים הפילנתרופים, לתת איזו שהיא מעטפת. אנחנו יצאנו בפיילוט ביחד עם משרד הכלכלה ועם הגופים הפילנתרופים בתשעה יישובים, חמישה מהם דרוזים, חמישה בדואים, כדי ללמוד איך אנחנו מתחברים למרכזי ריאן שנמצאים בשטח.

אנחנו מגיעים לאוכלוסיות שמשרד הכלכלה לא מצליח להגיע לאותן אוכלוסיות שאנחנו מצליחים להגיע, ולכן יש פה איזה שהוא כר לשיתוף פעולה. משרד הכלכלה מצידו נותן קורסי מחשבים וקורסי העשרה וקורסים שיוכלו להשתלב המשרתים בעתיד בשוק העבודה או באקדמיה, ואנחנו מצדנו משתפים פעולה בנושא של קורס העברית; והגופים הפילנתרופים גם כן נותנים את חלקם פה בנושא הזה.

זאת אומרת שלומר שאין הכשרה בכלל, זה לא נכון.
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא אמרתי את זה.
מוטי אלמליח
בנוסף, במסגרות החינוך, כמו שכולנו יודעים, ישנם מספר גופים מפעילים שפועלים בתוך בתי הספר. למשל, המשרד לביטחון פנים, עם כ-1,600 מתנדבים הפועלים בכל תחומי המניעה שלהם, אם זה עיר ללא אלימות, מצילה, הרשות למלחמה בסמים, והם נותנים את ההכשרה מצידם לאותם משרתים.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נותנת מצידה גם כן 10 ימי הכשרה – שניים בטרם שירות ועוד שמונה במהלך השירות. אותו דבר זהירות בדרכים, אור ירוק, גם כן נתונים את ההכשרה שלהם.
היו"ר קארין אלהרר
כמה תקנים אתם מעבירים למשרד החינוך בשנה?
מוטי אלמליח
מי שעושה פרופר חינוך, מדובר על כ-1,000 תקנים.
היו"ר קארין אלהרר
1,000 תקנים, כשבעצם אתם - - -
מוטי אלמליח
בתוך בתי הספר ובגני הילדים יש לנו כ-3,000 מתנדבים, שכפי שציינתי חלקם ממימון של המשרד לביטחון הפנים. הכל במימון הרשות היום. יש - - -
היו"ר קארין אלהרר
רק שנייה, סליחה שאני קוטעת אותך. אני מדברת על מספר התקנים שאמורים להגיע למשרד החינוך ובעצם לא מקבלים את ההכשרה של משרד החינוך.
מוטי אלמליח
אז יש משהו כמו 1,000 תקנים כאלה שהם עושים פרופר מה שעושה משרת במשרד החינוך – סיוע לתלמידים מתקשים, סיוע למורים, סיוע בהפסקות פעילות וכו' וכו'. זה כ-1,000-1,100 משרתים, משהו כזה.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. אני מבינה שבשעה טובה ומוצלחת החל תהליך החקיקה של חוק שירות לאומי אזרחי. היכן זה עומד?
מוטי אלמליח
היום בבוקר התקיים דיון נוסף. זה מתקיים - - -
יואב ארבל
זה באמצע ההקראה. בדיונים בוועדת העבודה והרווחה לקראת קריאה שנייה ושלישית, באמצע ההקראה של החוק וזה חוק ארוך.
היו"ר קארין אלהרר
יש התייחסות לאורך השירות בחוק?
יואב ארבל
בהחלט, בין 12 ל-24 חודשים
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. חובת השירות?
יואב ארבל
לא. השירות לא יהיה חובה. מדובר על שירות התנדבותי, לא על חובה.
היו"ר קארין אלהרר
התייחסות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים?
יואב ארבל
כן.
היו"ר קארין אלהרר
באיזה היבט?
יואב ארבל
יש סעיף אחד בחוק שמדבר על בעצם ייצוג הולם, זה לבעלי מוגבלויות. לגבי אוכלוסיות אחרות, כרגע בהצעת החוק לא נאמר כלום, יש דיונים לגבי זה – האם להכניס עוד אוכלוסיות להצעת החוק. אבל כרגע הסעיף שקיים מדבר רק על ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות.
היו"ר קארין אלהרר
הגיע לוועדה מידע שיש שתי עמותות חדשות שנמצאות באיזה שהוא תהליך של הכרה והן לא היו קודם. למה לא מחכים לקריטריונים ברורים?
יואב ארבל
המידע שהגיע לוועדה הוא נכון. הן קיבלו הכרה. שתי העמותות החדשות קיבלו הכרה. עמותה אחת בוטלה הכרתה. זה מה שקרה בחודשים האחרונים.
היו"ר קארין אלהרר
לא הבנתי. היא הוכרה הוא בוטלה?
יואב ארבל
עמותה אחת, גוף מוכר אחד בוטלה ההכרה בו, ושתי עמותות חדשות קיבלו הכרה בחודשים האחרונים.
היו"ר קארין אלהרר
אבל למה לא ממתינים שיחוקק החוק ולעשות את זה בצורה מסודרת?
יואב ארבל
אני יכול לומר לך שתהליך חקיקת החוק כבר נמצא חמש-שש שנים - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, אבל בפעם הראשונה זה גם הגיע לדיונים של ממש בוועדה.
יואב ארבל
הגופים האלה, הבקשות לגביהם הגיעו לא עכשיו, הגיעו כבר לפני כן וטופלו גם על ידי שרים קודמים.
היו"ר קארין אלהרר
מתי הם הגיעו?
יואב ארבל
אין לי תאריכים מדויקים, אבל טופלו כבר על ידי השר אורבך, זיכרונו לברכה. התחילו לטפל בזה, בזמנו השר אורבך נפטר, הייתה מערכת בחירות, אי אפשר היה לקדם את זה. לאחר מערכת הבחירות המשיכו בטיפול בהן.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי.
יואב ארבל
בכל מקרה, אני יכול - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני חייבת להודות שזה נראה תמוה.
יואב ארבל
אני יכול כן להוסיף שהקריטריונים בהצעת החוק לפחות, הם יחסית די דומים למה שקיים היום. זאת אומרת הם לא שונו בצורה מאד מאד דרמטית והוספו מספר דברים, יחסית קטנים, אבל אני יכול לקחת לדוגמא – הגופים שהוכרו, זה גופים שגם היו מוכרים לפי הקריטריונים החדשים, אלא אם כן הם ישתנו, אבל כפי שהם נמצאים בהצעת החוק.

בדברים האלה אין שינויים גדולים. השר לא ראה לנכון וגם אנחנו לא חשבנו שזה נכון לחכות עם הדבר.
היו"ר קארין אלהרר
נהדר. כן, בבקשה, את רוצה, תומר?
תומר נאור
רק ברשות יושבת ראש הוועדה, אם מותר לשאול מדוע בוטלה עמותה או גוף מוכר שאושר בהליך מאד מזורז ככל הנראה. מדוע הוא בוטל? זה מאד מעניין אותנו. לא קיבלתי מכתב השבוע מהמנהלת.
יואב ארבל
מי אדוני?
תומר נאור
אדוני תומר נאור מהתנועה למען איכות השלטון. השבוע קיבלתי מכתב, ממש מלפני שלושה או ארבעה ימים שלא סיפר לנו על הביטול אלא סיפר מדוע אושרו אותן שתי עמותות והכל נעשה תקין ולא בהליך מזורז כמו שטענו, ולכן מעניין אותי מדוע.
יואב ארבל
לא, הגוף המוכר שבוטל זה עיריית ירושלים. עיריית ירושלים היא גוף מוכר מאד מאד ותיק. במהלך השנים האחרונות עיריית ירושלים ירדה מתחת לרף של המינימום של 250 מתנדבים שנדרש בתקנות, בצורה די דרמטית גם, ולאור זאת החליט השר לבטל את ההכרה.
תומר נאור
תודה.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. את רצית? שם ותפקיד.
עדי שניר
עדי, פורום שירות אזרחי לאומי. אני רק רוצה שנייה אחת לחזור לשאלה הקודמת לגבי האוכלוסיות המיוחדות שמתנדבות בשירות. אז באמת יש סעיף שמזכיר באיזה שהוא אופן את הצעירים עם המוגבלויות, אבל אין עיגון חד משמעי לגבי סך כל המשתתפים בשירות הלאומי, ביניהם גם צעירים בסיכון ורקע של מצוקה וגם צעירים מהחברה הערבית. וגם אין אזכור כרגע לגבי המעטפת, בעצם מערך ההכשרות שהוא ייחודי לאותם צעירים, שכן צריך לתת עליו את הדעת בהקשר של האוכלוסיות האלה.
היו"ר קארין אלהרר
כן, בבקשה.
ידעיה לוין
ידעיה לוין, בת עמי. שני דברים. אלף, בעיני גם הסעיף של ייצוג הולם הוא לא מספק לחלוטין ולא מוזכר - - -
היו"ר קארין אלהרר
הגעתם כבר לסעיף הזה?
ידעיה לוין
לא, לא הגיעו לזה, אבל בקיצור, זה לא מספק לחלוטין, ודאי לא לנושא של צעירים וצעירות מרקע של סיכון ומצוקה, שהם בכלל לא באים לידי ביטוי בחוק וצריך שם תיקון גדול בנושא הזה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, תודה. כן.
דנה רוטשילד
דנה רוטשילד מהקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית. אנחנו פוגשים נערים ונערות רבים בקליניקה שהוצאו מבתיהם או שעברו מסכת של התעללויות בבית וכו', ובשלב כלשהו חלקם מגיעים גם למסגרת של שירות לאומי, שירות לאומי אזרחי ואנחנו מלווים אותם גם בגילאים קצת יותר בוגרים.

אני רוצה להתייחס לרגע לנושא של נוער בסיכון, דווקא גם בהיבט של המצב הקיים. למיטב ידיעתי יש תקנים מאד מעטים לנוער בסיכון. הגופים גם לא מגייסים אותם באופן אקטיבי, אבל מעבר לכך יש היום תקנות שקובעות שנערים או נערות שהם נערים בודדים, זאת אומרת שאינם נמצאים בקשר עם ההורים לפחות שנתיים, הרבה מהם נערים שאנחנו מכירים, צריכים לקבל תוספת לדמי הכלכלה.

זו סוגיה שאנחנו נתקלנו בה ואנחנו רואים שעמותות היום, הגופים המוכרים היום לא מיישמים את הנושא הזה ואינם נותנים תוספת לנערים ולנערות בסיכון. אני רוצה להזכיר שאלה נערים ונערות שאין להם שום מסגרת תמיכה, שום עורף לא כלכלי. נערה אחת, צעירה אחת שאנחנו מלווים למשל היום, יש לה גם חובות בהוצאה לפועל, גם חובות במוסד לביטוח הלאומי, גם חובות למד"א ולא רק שהיא לא מקבלת את התוספת, היא גם אגב לא מקבלת את סכום דמי הכלכלה החודשי מהמסגרת בגלל כל מיני עניינים פרוצדוראליים של מסמכים כאלה ואחרים שהרבה פעמים נדרשים.

ולכן אני חושבת שיש גם צורך בהסדרה מאד ברורה של הנושא של נוער בסיכון שנכנס לתוך המסגרות האלה; וגם יותר מהכל, יישום של המצב הקיים, שהיום לא קורה והנערים והנערות האלה נשארים ללא כל תמיכה, למרות שהדבר קבוע בתקנות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אני מחזירה אותנו לדיון הקודם. השר אורי אריאל אמר שהדבר הזה בהחלט מדבר אליו וחשוב לו ותהיה ועדה שתוקם ותגבש המלצות לעניין הרצף הטיפולי שניתן לנערים ולנערות בסיכון, גם לאוכלוסיות שכיום לא ניתן להן מענה בשירות הלאומי.

אני אשמח לקבל הבנה איפה הדברים עומדים כרגע.
אבי מאיר
אני לא מכיר. אני מכיר את ועדת התעריף שעכשיו דנה בתעריף הכללי.
היו"ר קארין אלהרר
אה, לזה עוד נגיע. אנחנו בדרך.
אבי מאיר
את זה אני אבדוק. אם יש בעיות ספציפיות, אנחנו מקבלים כל תלונה שמוגשת אלינו, אם זה לא רק נוער בסיכון, בכלל - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא. חשוב להבהיר. לא מדובר פה בתלונה פרטנית. מדובר פה באיזו שהיא תוספת של חתך אוכלוסייה שכיום אין לו תקנים ייעודיים בשירות הלאומי אזרחי, נערים שהם בתחילת הרצף.

אמר כאן שר שלום ג'רבי בדיון הקודם, כעניין של מדיניות אין תקנים ייעודיים לאלה שנמצאים בתחילת הרצף. אמר. אמר אני דווקא חושב שבמקומות האלה, שבהם ניתן להציל נפש בישראל, ראוי שיהיו תקנים ייעודיים לדבר הזה ואין אותם היום ונאמר כאן בדיון שהדבר ייבחן, ורציתי לשאול האם הדבר נבחן.

נכנסת חברת הכנסת מירב בן ארי, שאני יודעת שגם היא פועלת בעניין הזה. למשל, כדי שמישהו, אני אתן לכם דוגמא, מישהו, צעיר או צעירה שיש להם הרשעה פלילית, מזמן, כשהם היו בני 15 ו-16, ויכול להיות שהשירות הלאומי למשל יעשה איזה מחיקת רישום פלילי. לא מדובר על תיקי רצח, מדברים על הסתבכויות קטנות, שיש הרשעה כתובה ברישום.
מוטי אלמליח
אז יש לנו מענה היום לנושא הזה של רישום פלילי. אנחנו התחלנו איזה שהוא פרויקט, כשאנחנו מתחילים פרויקט של 100 תקנים של נערים ונערות עם רישום פלילי ביחד עם משרד המשפטים, ובסופו של שירות יידון בוועדה אותו מתנדב – איך הוא שירת והאם ניתן למחוק לו את הרישום הפלילי. האוצר הולך איתנו על זה גם מבחינת תקצוב, גם מבחינת תקנים ואני בשבוע שעבר עוד הייתי באוצר ואמרו לי שאם אנחנו נראה שיש צורך יותר גדול מה-100 תקנים האלה, אנחנו נעשה את זה.

נכון להיום - - -
היו"ר קארין אלהרר
כרגע יש 100 תקנים?
מוטי אלמליח
יש 100 תקנים לנושא הזה.
היו"ר קארין אלהרר
עד מתי הפיילוט מוכרז?
מוטי אלמליח
עד ספטמבר. יש 100 תקנים כאלה, של הגופים המפעילים. יש 100 תקנים שמתוכם מאוישים פחות או יותר 70.
יגאל ויינר
לא, לפי דעתי קיבלנו הנחייה לבטל את - - -
מוטי אלמליח
לא קיבלתם הנחיה לבטל.
היו"ר קארין אלהרר
רק שנייה. מי אדוני, שם ותפקיד?
יגאל ויינר
יגאל ויינר מהאגודה להתנדבות.
מוטי אלמליח
לא קיבלתם הנחיה לבטל.
ידעיה לוין
אני לא קיבלתי הנחיה לבטל וזה קיים.
מוטי אלמליח
תבדוק את זה שוב. לא קיבלתם הנחיה.
היו"ר קארין אלהרר
כמה נציגי עמותות מפעילות יש כאן? שישה. כמה מכם הלכו לבטל?
ידעיה לוין
אצלנו זה עובד.
היו"ר קארין אלהרר
אתם העמותה היחידה שאצלה זה עובד?
ידעיה לוין
אני לא יודע. אני יודע מה אצלי.
היו"ר קארין אלהרר
אצלך גם? עיריית ירושלים? אני לא מבינה, עיריית ירושלים לא נפסלו? ההכרה לא בוטלה? אני לא מבינה.
ידעיה לוין
היא תיפסק בסוף שנת השירות, ב-31 באוגוסט.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, אז עיריית ירושלים נמצאת כרגע בפיילוט?
מוטי אלמליח
לא, עיריית ירושלים לא בפיילוט, אבל שלומית נמצאת, עמינדב נמצאת.
היו"ר קארין אלהרר
תקשיבו, זה ממש מוזר.
מוטי אלמליח
עמינדב, האגודה להתנדבות בת עמי. מי שזכה במכרז אצלנו בתקני אוכלוסיות מיוחדות ובתקני נערים ונערות במצוקה, יכול להפעיל את הפרויקט הזה. במסגרת התקנים האלה זכו ארבע עמותות, ביניהן האגודה להתנדבות, שלומית, בת עמי ועמינדב.
היו"ר קארין אלהרר
מה היחס? כמה תקנים כאלה יש לכם?
ידעיה לוין
אלף יש לנו ברצף מאד רחב. גם סיכון קל - - -
היו"ר קארין אלהרר
בתקנים הספציפיים של הפיילוט כמה יש לכם?
ידעיה לוין
של הפיילוט - יש לנו כמה שהצלחנו לאייש. זאת אומרת סדר גודל של 17 היום, 20, משהו כזה מתוך ה-100.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי.
ידעיה לוין
זאת אומרת הצלחנו יותר, אבל יש חלק שלא הצליחו כמו שאומרים. הייתה נשירה מסוימת. אבל חשוב לי להגיד גם לגבי הנקודה הנוספת, יש גם דרך משרד החינוך וגם דרך הרשות לשירות לאומי, יש רצף מאד רחב של סיכון ומצוקה. גם סיכון קל וגם תקני מצוקה, מה שמוגדר נוער מנותק גם כן, וזה באמת בקשת מאד רחבה. סדר גודל של מעל 200, סדר גודל של 220 מתנדבים ומתנדבות.
מוטי אלמליח
של תחילת הרצף.
ידעיה לוין
גם תחילת הרצף. יש לנו קשת מאד רחבה.
מוטי אלמליח
סך הכל יש לנו 500 תקנים של הרצף - - -
היו"ר קארין אלהרר
לכל הרשות.
מוטי אלמליח
ועוד 200 תקנים. כן, 100 תקנים שלנו ועוד 100 תקנים.
דוד פלבר
אצלנו יש 120 תקנים לנוער בסיכון והדגש הוא דווקא באמת על איפה שמקומות אחרים לא תקצבו, וזה דווקא על תחילת ה-. הכיוון היותר נמוך, שיהיה ברור על מה מדובר. תחילת הרצף - - -
היו"ר קארין אלהרר
אלה תקנים אינהרנטים שלכם, לא שמועברים מהרשות.
דוד פלבר
לא, לא, שלנו, של משרד החינוך. 120 תקנים שלנו שיועדו דווקא לאוכלוסייה הזאת שפחות מטופלת במקומות אחרים.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי.
מוטי אלמליח
התקנים האלה היו צריכים לעבור בהחלטת ממשלה. משרד החינוך לא הסכים להעביר אותם, אבל הם עכשיו עם 100 תקנים - - -
היו"ר קארין אלהרר
תגידו, משרד החינוך, הממשלה זה המלצה בלבד?
דוד פלבר
לא. משרד החינוך - - -
היו"ר קארין אלהרר
הייתי בטוחה שאתם חלק מהממשלה הזאת.
דוד פלבר
משרד החינוך מכבד מאד את החלטות הממשלה.
היו"ר קארין אלהרר
אבל מחליט מתי הוא מיישם אותן ומתי לא.
דוד פלבר
רוב הפרויקטים שנידונו כאן, משרד החינוך יזם אותם והקים אותם לפני שכל גורם אחר נכנס אליהם.
היו"ר קארין אלהרר
אז?
דוד פלבר
כולל המגזר הערבי, כולל נוער בסיכון, כולל בעלי מוגבלויות.
היו"ר קארין אלהרר
אז מה זה אומר? שעכשיו אנחנו שמים גדר ולא מכניסים אותם?
דוד פלבר
לא, לא, הפוך. אנחנו כרגע מטפלים באוכלוסיות האלה כבני טיפוחנו מאז ומעולם וככה אנחנו מתייחסים אליהם. אנחנו חושבים שהם מקבלים אצלנו שירות טוב לא פחות מבכל מקום אחר.
היו"ר קארין אלהרר
רק שיקבלו שירות, אני אומרת.
דוד פלבר
הם מקבלים שירות שהוא לא פחות טוב מכל מקום אחר, כולל היקף תקנים שגדל משנה לשנה, כולל כל מעטפת שנדרשת.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. אז אתם רבים ביניכם וכולם ממשיכים.
מוטי אלמליח
אנחנו רבים, אבל בסדר. העיקר שהנוער מרוויח. יש תקנים פה, יש תקנים פה.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא יודעת. אם יש בלגן בסוף הנוער לא ירוויח.
מוטי אלמליח
לא, אנחנו עמדנו על זה. כמו שהם התנגדו לתת את ההכשרה, הם מתנגדים לתת את הנוהל הזה. יש החלטת ממשלה מפורשת שאומרת שכל התקנים של המגזר הלא יהודי ותקנים של אוכלוסיות מיוחדות, יהיו ברשות. בהחלטה הזאת דרשנו ממשרד החינוך להעביר את התקנים אלינו והם התנגדו להעביר את התקנים אלינו.
היו"ר קארין אלהרר
למה התנגדתם?
דוד פלבר
קנאת סופרים תרבה חכמה. אני חושב שיש, כמה שיש יותר גופים, ככה יש יותר תקנים בסוף ולא פחות.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר. אוקיי, אני שמה את התשובה הזאת בצד. יש החלטת ממשלה.
מוטי אלמליח
יש החלטת ממשלה, אבל יש כאלה שמקיימים ויש כאלה ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני לא יודעת. תראו, אם הממשלה עצמה אומרת – החלטות הממשלה הן בגדר המלצה בלבד, מה יגידו אזובי הקיר?
דוד פלבר
הממשלה ממש לא אומרת את זה, לפחות מנקודת הראות - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל זה מה שאתם עושים בפועל.
דוד פלבר
אנחנו כמדיניות חושבים שאם טיפלנו בילד מגיל 0 עד גיל 18 בחינוך המיוחד, אין סיבה שבגיל 19 נמסור אותו לגורם אחר. אנחנו רואים בבעלי הצרכים המיוחדים - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני בעד. אז לא צריך את הרשות. לא צריך צבא.
דוד פלבר
צריך אותה לרגולציה, לא למה שהיא עושה אגב, אבל לרגולציה כן. לא צריך אותה בשביל שתפעיל תקנים. היא צריכה להיות רגולציה. היא צריכה להנחות את משרדי הממשלה. היא צריכה לפקח על עבודת משרדי הממשלה. היא צריכה לעשות הרבה מאד תפקידים חשובים. היא לא צריכה להפעיל בעצמה תקנים.
מוטי אלמליח
בשביל זה יש ממשלה ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני חייבת להודות שאני נבוכה בשם הממשלה ואני אפילו לא חברה בה. כן, גברתי.
אורנה קוטלר
אני אורנה, אני מנהלת את עמותת שלומית ואני חייבת להגיד שהדיון הזה קצת מעציב אותי. כי בסופו של דבר באמת הצעירים ייפגעו, בין היתר כי יש פה כל מיני ניסיונות למשטר ולהכניס את השירות הלאומי לתוך צינורות, החלטות. צריך לזכור מאיפה השירות הלאומי הגיע, מה המטרה שלו, מה האופי שלו ואת מי הוא בא לשרת.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא תנועת נוער פה, כן, צריך למשטר.
אורנה קוטלר
רגע, הוא לא תנועת נוער, אבל הוא גם לא צבא, והוא בא מהחברה האזרחית.
היו"ר קארין אלהרר
אבל עדיין צריך שיהיו כללים מאד מאד ברורים לאיפה הכסף הולך וכמה תקנים יש.
אורנה קוטלר
רגע. הכל נכון.
היו"ר קארין אלהרר
אני שמחה.
אורנה קוטלר
וזה בסדר לבוא ולבקר ולבדוק, ועדיין המנעד הוא מאד רחב. עכשיו ברשותך, אני רוצה לבוא ולהגיד שיש הרבה מאד תכניות ויש הרבה מאד צרכים ויש מקום גם לתקנים האלה וגם לתקנים האלה.

אני הובלתי שולחן שמדבר על היום שלפני השירות הלאומי. הצעירים שעליהם משרד החינוך האיר זרקור – לא מקבלים מענה בחלקו דרך התקנים של הרשות. צריך לבדוק איך הם יקבלו אותם, וכרגע כל הבקשה שלי זה שבמסגרת הסדר שעושים, והוא מבורך, והביקורת שעושים, והיא מבורכת, לא תשפכו את התינוקות עם המים. כי זה כרגע מה שקורה בחודשים האחרונים. שבסוף מי שנפגע זה אותם צעירים.
היו"ר קארין אלהרר
תסבירי לי.
אורנה קוטלר
אני אסביר. כי למשל התכניות שאנחנו עושים עם משרד החינוך, הן תכניות שמקבלות מענה שכרגע לא עומדות בקריטריונים של התכניות שאנחנו עושים עם הרשות. עכשיו, אני אומרת לך בתור גוף שמפעיל גם את זה וגם את זה, יש אצלי מקום גם לאלה וגם לאלה. רק, כל הבקשה שלי זה שתלמדו את השדה, תבינו כל מי שעוסק בזה ולפי זה יתקבלו החלטות. הרבה פעמים כשאני יושבת פה בדיונים, אני מרגישה שבסוף אין מושג איך נראה שירות לאומי, איך נראה שירות לאומי לצעיר שבא מהחינוך המיוחד ושלא מוכר על ידי הרווחה, ואיך נראה שירות לאומי של צעיר שמוכר על ידי הרווחה ואיזו תכנית הוא צריך לקבל.

משיכות המכחול חייבות להיות הרבה יותר דקות ועדינות ממה שקורה פה.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. ואחרי שאמרת את הדברים החשובים הללו, אני באה ואומרת שזה טוב ויפה ואני מאד שמחה על הפעילות הענפה שיש, ואני הראשונה שבאתי ואמרתי עוד בממשלה הקודמת שצריך עוד תקנים לאנשים עם מוגבלויות ושהדבר הזה הוא חשוב מאין כמוהו.

יחד עם זאת, מכיוון שמדובר בעבודת ממשלה ולא בעבודת ילדים מכיתה ג' במרתף של הבניין, עדיין זה צריך להיות בצורה מסודרת ועדיין צריך להיות גורם מתכלל ועדיין צריך להיות מישהו שבודק ורואה כמה תקנים יש, לאיפה הכסף הולך. הדברים האלה הם חשובים.

את יודעת למשל שבבדיקה שנעשתה נמצא שיש בזבוז כספים מטורף על ידי עמותות ואפשר לחסוך כסף ולהביא עוד תקנים. למשל.
אורנה קוטלר
איך את יודעת את זה?
היו"ר קארין אלהרר
למשל יש דו"ח של משרד האוצר.
אורנה קוטלר
אבל הדו"ח של משרד האוצר יש לנו הרבה מה להגיד עליו ואני מזמינה אותך באופן אישי לבוא לבקר בשלומית, לראות את הדו"חות הכספיים של שלומית בארבע השנים האחרונות, ותספרי לי איזה בזבוז.
מירב בן ארי (כולנו)
אני חייבת להגיד, כי אני ביקרתי אצלם, גם אצל האגודה להתנדבות וגם בבת עמי ישבתי ואני רוצה להגיד משהו לחברתי, כי אנחנו גם, בוא נגיד שאת רוב הדברים אנחנו רואות עין בעין.

את צודקת בטענה שלך, אבל זה מאד מאד חשוב לא להכליל. אני רק מעירה כי ראיתי חלק. בחלק מהעמותות גם הייתי פיזית, גם דיברתי עם העובדים וצעירים, ויש עמותות כאן שמתנהלות בצורה מאד מאד ענייה. תסלחו לי על העני בפתח, אבל היא מעניינת, כי אני ראיתי את זה. הגענו למצב שחברה שאלו פה, וזה גם עלה בוועדת העבודה והרווחה נראה לי, על אותם צעירים שבשישי שבת אין להם כסף לשים את המדריך, אז אחד הנערים שם סיפר לי, ועד שלא עמדה אותה בחורה ותמכה, הוא אמר לי שהוא לפעמים פותח אוהל בסוף השבוע בחורשה, כדי לישון, כי אין תקציב לשים מדריך בסופי שבוע.

ומאידך גיסא, הגיעה בשבוע שעבר לפתחי עמותה שמשכירה את החדר לסוף שבוע. אז לכן מאד מאד חשוב - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני לא עושה הכללות.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, כן. כשמגיע דו"ח, אני מציעה מאד לבחון. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו על אותו ילד שפותח אוהל בסוף השבוע. באמת לקחנו את הפן הזה, ואלי אלאלוף יו"ר הוועדה כל כך הזדעזע שהיה לו קשה להאמין לדברי ואז לצידי ישבה, אני חושבת מבת עמי, או לא זוכרת, בחורה דתייה ופשוט אמרה – אני אין לי איפה לישון בסוף השבוע.

כך שאני מאד מאד חושבת - - -
ידעיה לוין
לא, היא לא מבת עמי.
מירב בן ארי (כולנו)
לא בעת עמי, סליחה.
ידעיה לוין
אין מצב שאין להם איפה לישון.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, לא. חלילה, אתה יודע, אני מכירה את עבודתך.
היו"ר קארין אלהרר
אני כדי למנוע את המצב הזה לא נוקטת בשמות של עמותות.
מירב בן ארי (כולנו)
בדיוק.
היו"ר קארין אלהרר
אני רק אומרת שנבדק ונמצא.
מירב בן ארי (כולנו)
מאד מאד חשוב לעשות הבחנה.
היו"ר קארין אלהרר
תראי, זה שיש עמותות שהן מתנהלות בצורה מצוינת, זה נהדר.
מירב בן ארי (כולנו)
גם בתת תקציב.
היו"ר קארין אלהרר
אז אני אומרת. אבל תראו, בסוף - - -
מירב בן ארי (כולנו)
לא, אבל אין ספק שיש כאן גם עמותות - - -
היו"ר קארין אלהרר
בואו נודה על האמת. בסוף יש עוגה, צריך לדעת לחלק אותה. אם אנחנו מחלקים אותה בצורה לא טובה, ויסלחו לי כל העמותות שרואות את עצמן נפגעות, אבל אנחנו לא פה בשבילכם. אנחנו פה בשביל הצעירים. ואם הדבר הזה משפיע על הצעירים, אז אני מצטערת. בסוף מי שבא לנגד עינינו הם הצעירים והצעירות.
מירב בן ארי (כולנו)
נכון.
היו"ר קארין אלהרר
לא העמותות.
קריאה
בשביל מה אנחנו קיימים?
היו"ר קארין אלהרר
בסדר גמור. יפה מאד, אבל אני אומרת שהשיקול המנחה הוא שיקול הצעירים והצעירות לא השיקול של העמותות.
אורנה קוטלר
אבל זה השיקול שלנו.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, יכול להיות.
אורנה קוטלר
לא היינו באים לעבודה יום אחד אם זה לא היה השיקול שלנו.
היו"ר קארין אלהרר
גברתי הנכבדה, אני לא בקונפליקט איתך. רק מה שאני באה ואומרת, שהדבר שמנחה אותי זה למצוא חן בעיניכם וזה יכול גם פחות. אני מקווה שזה מוצא חן, כי בסוף ככל שאני רואה את הדברים יש לנו מטרה משותפת והיא להעניק יותר ויותר תקנים לצעירים ולצעירות. תקנים איכותיים, לא תקנים לסמן וי. תקנים איכותיים לצעירים וצעירות.

אם הדבר הזה לא עומד בקנה אחד עם מה שאתם מאמינים בו, אז אנחנו במחלוקת. ואם לא, אז אנחנו ביחד באותו עניין. זו הנקודה.

ולכן כשאני אומרת שאפשר להרזות בעמותות מסוימות, אני לא נוקטת בשמות, אם אפשר להרזות וכן להקצות עוד תקנים, במסגרת העוגה לחלקה אותה אחרת, צריך שייעשה כך. למה זה מקומם אתכם?
אורנה קוטלר
לזה בדיוק התכוונתי כשאמרתי לך שאת שופכת תינוקות עם המים. כי אני חושבת שההכללה היא מאד מאד רחבה.
היו"ר קארין אלהרר
אבל אני לא הכללתי.
אורנה קוטלר
אני חושבת שעושים עוול מאד גדול לכל אותן מאות רכזות שרואות בעבודה שלהן קודם כל שליחות ורק אחר כך משלח יד. אני מזמינה אותך לבוא ולבדוק כמה רכזת של שירות לאומי מרוויחה ולהגיד אחר כך אם אנחנו לא שמים את הצעירים לנגד העיניים.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא בדקתי את הדו"חות הכספיים של העמותות, אבל היה מי - - -
אורנה קוטלר
אני מזמינה אותך.
היו"ר קארין אלהרר
היה מי שבדק. היה מי שבדק, שהוא כלכלן. אני לא כלכלנית בהכשרתי ויכול להיות שהוא רואה דברים שאני לא מצליחה לראות. הוא מצא שהיו אי אילו אי סדרים ואני מקווה שהם תוקנו. אני לא מבינה למה זה לא? את הראשונה שצריכה לשמוח מכך שאי סדרים יתוקנו.
אורנה קוטלר
אני אגיד לך למה אני לא שמחה, כי הענישה היא ענישה קולקטיבית והיא לא ענישה שמתייחסת למי ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
צר לי שאת רואה במהלך הזה ענישה. כן, בבקשה, אדוני.
דוד פלבר
אני לא מייצג שום עמותה, אבל כן קראתי את הדו"ח ואני חושב שמה שאולי אורנה רומזת בענייני הכללות, זה שהייתה הערה על עמותה מסוימת על התנהלות מסוימת ונוצר רושם שכאילו כל העמותות שותפות בחגיגה.
היו"ר קארין אלהרר
ממש לא.
מירב בן ארי (כולנו)
אני גם אמרתי.
דוד פלבר
אז אני חושב שפה - - -
היו"ר קארין אלהרר
כן, בבקשה.
מוטי אלמליח
קודם כל לגבי הקצאת התקנים, אז כמו שחברת הכנסת יודעת, השר הקצה בשנה האחרונה משהו כמו 700 תקנים נוספים. אם אנחנו מדברים על כך שלפני שלוש שנים היו כ-80 תקנים של בעלי צרכי מיוחדים, היום אנחנו עומדים על 1,500 תקנים של בעלי צרכים מיוחדים.
היו"ר קארין אלהרר
1,500 בפועל?
מוטי אלמליח
1,500 תקנים. תקנים.
היו"ר קארין אלהרר
כי האוצר מספר על מספר אחר.
מוטי אלמליח
אנחנו הוספנו השנה, במסגרת דיוני התקציב, השר, במסגרת הסיכום עם אגף התקציבים ועם משרד האוצר, הוספנו למעלה מ-700 תקנים לצרכים מיוחדים. בנוסף יש לנו 400 תקנים של נוער ונערות בקצה הרצף. בנוסף יש לנו עוד 100 תקנים שאמרנו, הר"פ, ועוד 100 תקנים של נוער בסיכון ו-100 תקנים שעדיין משרד החינוך, של נוער בסיכון.

כך שהתקנים גדלו לאין ערוך מלפני שלוש שנים ועד היום במאות תקנים.
היו"ר קארין אלהרר
ואתה מבין שיש צורך בעוד?
מוטי אלמליח
תמיד יש צורך בעוד, אבל נכון להיום, מכיוון שדיוני התקציב היו רק בנובמבר, קיבלנו את התקנים בנובמבר, אז התקנים גם לא מלאים נכון להיום ואני מקווה ששנה הבאה, אנחנו עושים עבודה משותפת ביחד עם הגופים המוכרים כדי לגייס ולמלא את התקנים האלה.

בנוסף, השר התחייב להקים ועדה לבחון את התעריף.
היו"ר קארין אלהרר
שהייתה אמורה לסיים עד ה-1 במרס.
מוטי אלמליח
שהייתה אמורה לסיים עד ה-1 במרס. הוועדה קמה, אני גם חבר בוועדה הזאת ביחד עם - - -
היו"ר קארין אלהרר
אורי שיינין.
מוטי אלמליח
אורי שיינין מהאוצר, נציג אגף החשב הכללי, ויושב ראש הוועדה הוא המשנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שהוא נציגו של השר - יעקב שנרב. הוא עובד מדינה ותיק. הוא יושב ראש הוועדה.

הוועדה ככל הנראה - - -
היו"ר קארין אלהרר
הוא עדיין במשרד הבינוי?
קריאה
כן.
היו"ר קארין אלהרר
זה שילוב מעניין.
מוטי אלמליח
אז אנחנו מתכנסים בתדירות די גבוהה. אנחנו אמורים לסיים ככל הנראה לקראת יוני, אחרי שאנחנו נעשה את הסבבים ואו לתקף את הדו"ח או לעשות דו"ח אחר. עם הדו"ח ההוא היו קצת מחלוקות ובעיות. הגופים המוכרים הביאו מצידם שני דו"חות אחרים שמראים הפוך, זאת אומרת שיש פה איזה שהוא ויכוח.

אני מקווה שהוועדה תסיים את הדיונים שלה ותגיש את המסקנות לשר. השר יאמץ ואנחנו נלך לדרך אחרת. הכל יהיה בשיתוף, בתיאום ובהבנה.
היו"ר קארין אלהרר
ואז יבוא שר חדש ויגיד רגע, אני אקים עוד ועדה.
מוטי אלמליח
אם הוא יספיק.
מירב בן ארי (כולנו)
בואי נקווה שלא יבוא שר חדש ושהקואליציה תשרוד.
מוטי אלמליח
בואו נקווה.
היו"ר קארין אלהרר
יש לי הרגשה שאני אהיה חלוקה עליך בתקווה הזאת. כן, בבקשה, גברתי.
דפנה ליפשיץ
שמי דפנה ליפשיץ, אני המנכ"לית של עמותת תפוח יושבת ראש הפורום לקידום שירות אזרחי לקידום שירות אזרחי לאוכלוסיות חלשות, מוחלשות.

אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. האחת, הזכרתם מקודם את הנושא של ההכשרות לחברה הערבית ואני רוצה להדגיש את זה דגש מאד מאד משמעותי. נכון לעכשיו באמת יש פיילוט שמתחיל לצאת לדרך עם משרד הכלכלה בהיקף יחסית מאד מצומצם. חשוב לנו מאד שתהיה איזו שהיא הידברות שתביא לידי כך שכל המתנדבים מהשירות האזרחי בחברה הערבית יקבלו הכשרות משמעותיות לחיים שלהם.

אנחנו הצגנו לפני הרבה מהיושבים כאן סביב השולחן מחקר של חברת עדליא, שהראה את החזר הממשלה על השקעה בהיבט של קליטתן של אותן אוכלוסיות לתעסוקה ולימודים בהשכלה הגבוהה. אנחנו מחכים ומצפים גם באמת למכרז החדש של השפה הערבית. יש היום הרבה מאד דברים חדשים בשוק שאנחנו נשמח שיכנסו לתוך העולם הזה.

הדבר השני הוא שאני שמחה להגיד שאנחנו יוצאים בקמפיין לגורמים רבים בנוגע לאיוש התקנים של בעלי הצרכים המיוחדים כי כרגע הם בתת איוש, באמת עם שיתוף פעולה גם בין העמותות המוכרות, עמותות המעטפת בהובלה של הרשות. ואנחנו נשמח לכל מי שיוכל לסייע להגיד באמת לאוכלוסיות, להורים, למשפחות, לגופים שמטפלים בצעירים, כדי שנוכל להביא למודעות שלהם - - -
היו"ר קארין אלהרר
למה אתם לא פונים דרך בתי הספר?
דפנה ליפשיץ
ההליכה דרך בתי הספר היא באמת הדבר שבשגרה.
דוד פלבר
זה נעשה.
דפנה ליפשיץ
אנחנו רוצים להגיע למעגלים חדשים עם הרבה מאד שימוש במדיה היום באינטרנט. יש לנו ממש קמפיין שנצא, כי היעד שלנו, כפי שאת אמרת מקודם, לא רק לאייש את התקנים הנוכחיים, להראות שיש לנו אפשרות גם לאייש אותם וגם לעשות עבודה משמעותית איתם.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. כן, בבקשה.
דוד פלבר
לגבי הפרופורציות אל איוש, אנחנו מראש הגדרנו ש-10% מהתקנים מוקדשים לנוער בסיכון ולבעלי צרכים מיוחדים. הבסיס הוא 3,500, כמעט 3,600, ועל גביהם עוד 10% של 350 עד 360 מהאוכלוסיות המיוחדות והם מאוישים ב-100% נכון לשנה הזאת.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. כן, בבקשה, אדוני.
צבי במברגר
צבי במברגר, מנכ"ל עמותת עמינדב. חשוב להוסיף כשהזכירו את האוכלוסיות המיוחדות, ה-1,500 מתנדבים מהאוכלוסיות המיוחדות, העמותות התחייבו להשתתף במעטפת שלהם ב-1,800 שקלים למתנדב. אז תעשו חשבון, 1,500 כפול 1,800, זה כספים שעמותות נותנות מעצמן וזה חשוב גם להעיר לפרוטוקול, כשמדברים על הכסף.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, תודה.
קריאה
זה לא 1,800, זה קצת פחות.
צבי במברגר
למה? 1,800 שקלים, זה ההסכם שלנו.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, יובל.
יובל חיו
אני רק הייתי מבקש לשמוע התייחסות, אני מבין שהוועדה עוסקת בעיצומה של העבודה לקראת חקיקת החוק. יש סעיף בתוך הצעת החוק, סעיף 58, שמדבר על כך שגוף מוכר יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה. האם זה עדיין נמצא בתוך הצעת החוק? האם כבר דנתם בסעיף הזה.

אני אומר את זה ללא קשר להליך שהניעה יושבת ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, שלא התמצה ולא הגיע לסיומו.
יואב ארבל
הסעיף נמצא שם, אנחנו מקווים שהוא יישאר. עוד לא הגענו לדון בו, אבל אני מעריך שהוא יעבור גם. הוא בהחלט נמצא שם. הכוונה היא שהוא יישאר.
יובל חיו
כשאתה אומר, אתה מעריך אישית שהוא יעבור, או אתה מעריך מוסדית שהוא יעבור?
יואב ארבל
אני לא - - -
יובל חיו
מיניסטריאלית אתה מעריך?
יואב ארבל
לא ראינו שום התנגדויות לסעיף הזה. זה סעיף שנמצא - - -
היו"ר קארין אלהרר
כן, גם בהצבעה בוועדה לא היו שום התנגדויות, אני מלמדת. ופתאום.
יואב ארבל
קטונתי מלהיכנס לדברים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
כולנו, כן.
דוד פלבר
במכרזים שלנו זה תנאי סף, גם נכונות לביקורת, והגופים כולם מבוקרים. וגם אישור ניהול תקין, שבדו"ח אני ראיתי, אני לא יודע כל הזמן מתמקדים פה בנושא של הכשרה. הדו"ח עסק בעוד דברים, גם בדו"ח המעקב, ניהול תקין של הגופים המפעילים זה תנאי אצלנו ואני לא יודע מה יהיה במכרז הבא. כרגע אני רואה שזה לא תנאי. ניהול תקין זה לא תנאי של המנהלת לגופים המוכרים, שזה קצת מוזר. אצלנו אני לא יודע איך הם יעברו, כי זה בהחלט תנאי, שגוף צריך להיות לו ניהול תקין כדי לקבל מאיתנו תקנים.
יובל חיו
תראו, אני רק אומר, נכונות של הגוף לביקורת היא לא תשתית משפטית להחלת ביקורת. אם יש חוזה של התקשרות ש - - -
יואב ארבל
בזה מדובר.
יובל חיו
שמחיל למעשה על פי הסכם את ביקורת המדינה.
יואב ארבל
כן, כן, זה מה שקיים.
יובל חיו
ולצורך השלמת התמונה לשאלתי הקודמת, אולי אני אפנה את זה גם לעוזר השר, האם גם יש עמדה של השר מבחינת הליך החקיקה שהולך להתקיים בנושא הזה, לגבי סעיף 58?
אבי מאיר
אני לא מכיר שיש התנגדות של השר. אני חושב שהשר יתמוך בזה. אנחנו חושבים שכן צריך להחיל על הגופים את מבקר המדינה. לכן אני לא מכיר שיש התנגדות, אבל עוד פעם, לא הגענו עוד לסעיפים האלה בוועדה. אנחנו עוד רחוקים משם. אנחנו כרגע בסעיף 5, היום הגענו.
היו"ר קארין אלהרר
סעיף 5?
דוד פלבר
לא, סעיף 8.
אבי מאיר
בהתחלה. התחלנו עם 5.
היו"ר קארין אלהרר
כמה סעיפים יש בחוק?
דוד פלבר
הסיפור משתנה כל פעם, אז קשה לדעת.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אבל פחות או יותר.
דוד פלבר
יש כ-100 סעיפים והדיון הוא מאד מעמיק.
קריאה
יושבים על כל מילה בערך.
היו"ר קארין אלהרר
כך צריך שיהיה.
יובל חיו
אני רק אבהיר, זה לא שאנחנו נמצאים באיזו שהיא-. יש לנו הרבה גופים מבוקרים והרבה עבודה. אנחנו מניסיוננו פשוט בעבודת הביקורת על הנושא הזה, היכולת של ביקורת המדינה באמת לבחון את הדברים לעומקם, היא יכולת מוגבלת ואנחנו כן מזהים אינטרס ציבורי באפשרות להגיע לגופים המוכרים ולהתבונן על הדברים.

אני אומר את הכל מתוך חזקת תקינות. אנחנו לא מגיעים לביקורת מתוך איזו שהיא חזקה אחרת. החזקה הראשונית היא חזקה של תקינות ואני מפנה את הדברים במיוחד לדוברת פה. יחד עם זאת - - -
אורנה קוטלר
שמבוקרת. שאחד משלושת הגופים שמבוקרים.
יובל חיו
נכון. מה זאת אומרת מבוקרים? שלומית? לא הוחלה ביקורת על שלומית.
אורנה קוטלר
כן הוחלה ביקורת על שלומית.
יובל חיו
לא.
אורנה קוטלר
בטח.
יובל חיו
אז תצטרכו להראות לי כיצד ועל פי איזה סעיף לחוק מבקר המדינה ומה הבסיס.
אורנה קוטלר
עשיתם עלינו ביקורת לפני כמה שנים.
יובל חיו
נשמח לגלות אולי שיש החלה.
היו"ר קארין אלהרר
אין שום בעיה, אולי - - -
קריאה
אני חושב שיש כאן משהו שהוא היה לא שוויוני.
דוד פלבר
עמינדב, בת עמי והאגודה, עמינדב האחרונים אולי שזה פורמאלית לא מוסדר, אבל הם פתוחים לביקורת, ושלושת הגופים – האגודה, בת עמי ושלומית, לדעתי כבר הייתה עליהם ביקורת בפועל.
אורנה קוטלר
בדיוק, יש שלושה גופים שזה הוחל עליהם. נכון.
יובל חיו
בסדר, הבנתי את הניואנס.
היו"ר קארין אלהרר
נו, באמת. אתם מבוקרים רק בשנים של משרד החינוך.
אורנה קוטלר
לא, לא. הייתה לי ביקורת של מבקר המדינה. אני מזמינה אתכם לבקר. זה בדיוק מה שאני אומרת - - -
היו"ר קארין אלהרר
מתי?
אורנה קוטלר
לפני חמש או שש שנים. לכן אני אומרת יש פה משהו שהוא איפה ואיפה.
יובל חיו
בואי, ברשותך, אנחנו לא נפתח את הדיון. נמצאת פה סביב השולחן עורכת הדין ציפי שלזינגר, שבמקרה ערכה את הביקורת. היא מצויה היטב בכל הבסיס המשפטי וסמכות ביקורת המדינה בגופים המוכרים. אני לא אפתח עכשיו כרגע את הדיון הזה. אני יכול להגיד לכם שמרבית הגופים המבוקרים, אין בידינו סמכות ביקורת לערוך ביקורת בהם.
אורנה קוטלר
נכון, אתה צודק. מתוך כולם רק שלושה מבוקרים.
ציפי שלזינגר
אנחנו אולי רק נבהיר שיש הבדל בין איסוף מידע לבין ביקורת.
יובל חיו
ונעשה גם הבחנה בין האפשרות שלנו לבוא לגוף מוכר ולשאול שאלות ולבקש מידע ושתהיה איזו שהיא בדיקת השלמה, לבין האפשרות באמת לעשות ביקורת על פי חוק מבקר המדינה. ההבחנות הן מאד ברורות.

אני רק אחזור על הדברים הבסיסיים. אני באמת חושב שהאינטרס הציבורי קיים. יש פה שורה של סוגיות ולא הכל נוגע רק להנהלה וכלליות. יש פה עמידה בנהלים והנחיות של הרשות עצמה, וזה נוגע להיבטים של דירות שירות, נסיעות, הדרכות שדיברתם על זה לא מעט. יש דברים אפילו בתחום של טיפול במשמעת במסגרת העבודה. יש דברים שנוגעים לימי חופשה, להיעדרויות. הגיוס של מתנדבים לאוכלוסיות שאיך באמת נעשית החלוקה במספרים, בראייה הכוללת.

כל עמותה פה מביאה נקודת מבט מהנקודה שלה. איך באמת נראית התמונה הכוללת. יש פה הרבה מאד דברים שהביקורת יכולה לתרום להם בהיבט הציבורי בצורה מאד משמעותית.

ולכן אני חוזר על הקריאה שלי פה, לאותם אנשים שישבו ויאמרו את דבריהם בוועדה. אנחנו לא ניכנס להליך החקיקה מטבע הדברים, אבל כן אנחנו יכולים להעביר מסר שאנחנו רואים צורך ציבורי בנושא הזה.
יואב ארבל
אנחנו מסכימים עם כל מילה שאמרת, ולכן הכנסנו את זה לחוק ואנחנו מקווים גם שזה באמת יעבור ככה.
היו"ר קארין אלהרר
אתם מקווים ו-?
יואב ארבל
זה לא תלוי בנו. אנחנו לא מצביעים על הסעיפים בוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
אתם לא מצביעים על הסעיפים? יש הצבעה קואליציונית, אתה יודע את זה.
קריאה
יש הצעת חוק ממשלתית.
היו"ר קארין אלהרר
אה, עכשיו אני רגועה. אני לגמרי נרגעתי. הצטרף אלינו חבר הכנסת מיקי לוי.

תראו, אני באמת לא מצליחה להבין. הנקודות שהועלו כאן הן לא נקודות פרוצדוראליות, הן בסוף משפיעות השפעה ברורה על האיכות של השירות הלאומי שניתן. את לא מסכימה?
אורנה קוטלר
אני מאד מסכימה, אני רק אומרת עוד פעם שיש כל כך הרבה שונות בתוך השירות הלאומי, שלשים את כולם בכפיפה אחת ולהתייחס לעמותה אחת באותה נשימה שמתייחסים לעמותה אחרת, אני חושבת שבמקרה הזה שופכים את התינוקות עם המים. כי אם אנחנו מבוקרים ומברכים אל הביקורת, וגוף אחר - - -
היו"ר קארין אלהרר
את יודעת שבעניין הזה יש מחלוקת, כי נציגי מבקר המדינה טוענים בתוקף שלא.
אורנה קוטלר
אוקיי.
היו"ר קארין אלהרר
הם יודעים מה הם יכולים לבקר ומה לא. את מסכימה?
אורנה קוטלר
אני מסכימה ואני מוכנה להתדיין איתם על המחלוקת הזאת. אני אומרת עוד פעם, לכן אני חושבת שהעובדה שיש שמונה גופים מוכרים, אבל שלכל גוף מתייחסים בנימה אחרת, אני חושבת שיש כאן משהו שהוא טעם לפגם.
היו"ר קארין אלהרר
טעם לפגם?
אורנה קוטלר
כשמתייחסים לכל עמותה בצורה אחרת ואחר כך מתייחסים למכלול. כי אני אומרת עוד פעם, דין השירות שאני גאה לתת למשרתים שלי, הוא כנראה לא דין השירות שעמותה אחרת נותנת למשרתים שלה.
יובל חיו
תפרטי.
היו"ר קארין אלהרר
ואת לא רואה עם זה בעיה?
אורנה קוטלר
אני רואה את זה כבעיה. אני רק אומרת שבסוף, מזה שמכפיפים את כולם לאותו מכבש, לדעתי לא תורם לעניין אלא להיפך, פוגע בעניין.
יובל חיו
אני רק אעשה הבחנה. בעצם המשפט שכרגע ניסחת הוא משפט שמבחינה ציבורית מצביע על צורך בביקורת. כלומר, את אומרת בתוך המערכת יש הבחנה תפקודית מאד משמעותית. אני מניח שאת אומרת את זה גם בתור אחת שמצויה בדברים. אני לא מצוי עד כדי כך כמו שאת בטח מצויה.
אורנה קוטלר
לכן אני מזמינה אתכם לעשות ביקורת על כולם ולא רק על חלק.
יובל חיו
מה שנותר זה רק שאנחנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
זה כל מה שרצינו, דרך אגב. אנחנו לא במחלוקת בעניין הזה.

הרשות, כל הגופים שאם מתקשרים איתם, הם גופים שיש להם אישור מנהל תקין? כי היא אומר נציג משרד החינוך שלא בדיוק.
מוטי אלמליח
נכון להיום כל הגופים המוכרים שהתמודדו אצלנו במכרז, כן היה להם. שני הגופים המוכרים החדשים, ולזה מכוון דוד ידידי. שני הגופים המוכרים החדשים, אחד מהם יש לנו ניהול תקין ולשני עדיין אין ניהול תקין, כי זו עמותה חדשה. גופים מוכרים חדשים, מטבע הדברים גוף שהוא צריך שרוב עיסוקו יהיה בשירות לאומי ולעסוק שנתיים כדי לקבל ניהול תקין, לא לכולם יש. אז אחד מהם כן יש לו ולשני אמור להיות בסוף דצמבר.
היו"ר קארין אלהרר
אז איך אתם נותנים לו אישור?
מוטי אלמליח
מה זאת אומרת איך אנחנו נותנים אישור?
היו"ר קארין אלהרר
איך אתה נותן אישור? אתה גוף ממשלתי. איך אתה נותן אישור לגוף שעוד אין לו אישור מנהל תקין?
יואב ארבל
אני רוצה להרחיב שנייה לגבי הכרה בגופים מוכרים. אין בשום מקום כלל או תנאי שאומר שתנאי להכרה בגוף כגוף מוכר, זה קבלת אישור ניהול תקין. הסיבה היא שהרבה פעמים מדובר בגופים יחסית חדשים, שעדיין לא יכולים לקבל את אישור ניהול תקין. לכן אני אומר, זה איננו תנאי לקבלת אישור.
מוטי אלמליח
שנתיים של פעילות. אחד התנאים לקבל הכרה כגוף מוכר זה שעיקר עיסוקו הוא שירות לאומי. אחד כזה ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה זה עיקר? רגע, למה עיקר עיסוקו ולא כל עיסוקו?
מיקי לוי (יש עתיד)
גברתי, אני מבקש את רשות הדיבור.
היו"ר קארין אלהרר
רק שנייה. אני אתן לו להשלים משפט ואתה אחריו.
מוטי אלמליח
ולכן, כדי להכיר בגוף מוכר וכדי שרשם העמותות ייתן לו ניהול תקין, הוא צריך לפעול שנתיים כדי לקבל. אף פעם הוא לא יוכל לפרוש שנתיים כדי לקבל אישור ניהול תקין ועיקר עיסוקו - - -
היו"ר קארין אלהרר
הבנתי.
מוטי אלמליח
זאת אומרת איך אני אתן לו לעסוק בשירות לאומי ואני לא נותן לו הכרה. אי אפשר לעשות את זה.
היו"ר קארין אלהרר
זה ביצה ותרנגולת.
מוטי אלמליח
ולכן אין דרישה לניהול תקין במתן הכרה. יש דרישה של אגף החשב הכללי במסגרת ההנחיות שלו, במסגרת התק"מ, למי שמתמודד במכרז, שיהיה לו אישור לניהול תקין.

אנחנו נמצאים עכשיו בהליך של מכרז ברשות. אנחנו פרסמנו מכרז. במכרז - ולזה דוד מתכוון - אנחנו מאפשרים, לאחר אישור של החשב הכללי, אנחנו נאפשר לכל הגופים המוכרים להתמודד ולא ניתן להפלות בין גוף מוכר לגוף מוכר בגלל שאין לו אישור לניהול תקין, ובתנאי שיעמוד במה שהחשב הכללי הנחה אותנו. קרי, לקבל ערבות של 675,000 שקלים, ולהציג תוך פרק זמן של - - -
יואב ארבל
שנה ו-. זה כמעט שנה ו-.
מוטי אלמליח
לא, לא, שכל כמה חודשים, סליחה, מספטמבר עד פברואר, של חצי שנה, להציג אישור ניהול תקין ולא מחלטים את הערבות. זה התנאי והחשב הכללי אישר את זה. זה כל הסיפור.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
דוד פלבר
פשוט ציינו שאצלנו אי אפשר לעשות את זה. אני לא אומר לכם מה לעשות.
מוטי אלמליח
אצלכם גם אי אפשר, אתם לא נותנים גם לכל העמותות שהן גופים מוכרים, ל-4,000 תקנים, להיכנס למכרז שלכם.
דוד פלבר
המכרז הוא פתוח לכל מי שיש לו רישיון.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, אני מעמידה את שניכם בפינה. מה זה? את הויכוחים שלכם תעשו בבית. זה אותו בית.

כן, חבר הכנסת מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
גברתי תודה רבה. אני הייתי הבוקר בוועדת העבודה והרווחה ששם מתנהל כרגע החוק והגשתי הסתייגות אחת מהותית מאד שתשנה את כל פני החוק. ובאחד הסעיפים, 46 ג' (1) פרק ו' סימן א' להצעת חוק שירות אזרחי, 2015, כתובה המילה עיקרו. זאת אומרת שכל השירותים, עיקרו של השירות הוא 1, 2, 3, 4. ואני ביקשתי לתקן – כל. זה אומר שכל עיסוקו הוא בשירות הלאומי.

ברגע שאנחנו ניתן את הפתחון הזה, ואני תיכף אפרט על הדברים ואני רוצה להודות לך אדוני, ממבקר המדינה, כי יש כל כך הרבה דברים שאתם אמורים לבקר ונופלים. מדובר ב-138 מיליון שקלים, חברים. זה לא שקל, זה כספי ציבור.

עכשיו, כשאנחנו נעשה כל עיקרון, זה ישנה את כל התמונה. למשל עכשיו מגישים לי לביטוח לאומי ניגשו למכרז וכשבעוד בשירות הלאומי מפעיל אחד או בת שירות לאומי אחת ל-70 איש, ראה זה פלא, לביטוח הלאומי 1 ל-20, 1 ל-30, אז מאיפה הכסף? אל תפריע לי. מאיפה הכסף? ואיך זה פתאום שטוענים שהיה להם כסף ואין להם יכולות, לביטוח הלאומי יש להם יכולות? וכשאני אומר – כל – זה אומר שהוא לא יכול היה לגשת לשם. כי אתה נותן להם כספי ציבור – 130 מיליון שקלים, ואני מברך על כך, אני לא נגד השירות הלאומי. אני בעד שהוא ייעשה בצורה ישרה ובטוחה ושקופה.

ומחר הוא יתמודד על אריזה של לא יודע מה – תפוחי אדמה בדרום. מה עניין שמיטה להר סיני? ולכן אני דרשתי היום ואני אלחם על זה עד כלות כוחי, כדי שיהיה כל עיסוקו.

הנושא של ביטוח לאומי, איך אתם ניגשים בכלל למכרז כזה? מי שמכם? ואיך המפתחות פתאום משתנים? אני מבקש מכם תשובות.

ולכן אני אומר לך, יש בידי גם עדויות שדירות שהמדינה מממנת אותן בכסף מלא, ואני הולך עם זה למבקר המדינה, בכסף מלא, ואל תשכחו את הכובע הקודם שלי ואף אחד לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי עם כל מיני מהלכים. דירות מושכרות לשבת חתן. דירות שמשגרים את הבנות הביתה, לעתים אין להן איפה לישון, ודיברתי עם בנות כאלה שישנו בחוף הים. משגרים אותן הביתה ומשכירים את הדירות לשבת חתן. זה לא יאומן.

ועוד לא גמרתי עם משרד החינוך ואני אצטרך תשובות ממשרד החינוך – איפה הולך הכסף של הבנות בחודשי הקיץ. המדינה משלמת עליהם מלא. מה קורה, אדוני מבקר המדינה? האם המדינה מפסיקה את התשלומים עם תחילתו של החופש הגדול? כשחלק מהבנות הולך הביתה?

יש לי עוד רשימה גדולה ולכן אני מברך על נושא הביקורת והשקיפות. אנחנו רק בתחילתו של תהליך תחילתו של תהליך כשכל יום, ואני מודה בתפקידי הקודם הקמתי ועדה שתבחן את כל המהלכים של השירות הציבורי. אני בעד השירות. הוא מחייב המציאות בתרבות הישראלית, אבל אני לא בעדו במתכונת הנוכחית.

ולכן, אם תהיה ביקורת ובקרה של מבקר המדינה לצורך העניין הזה, למשל אני עומד להגיש דרישה שתבדקו איך זה הם ניגשים - שתי עמותות ניגשו לביטוח לאומי למכרז, כשהתקורות הן תקורות ממשלתיות. אם אנחנו כנבחרי ציבור נכשיר את השרץ הזה, בסדר. אני לא מתכוון להצביע בעד.

זה יספק אותי בשלב הזה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. חברת הכנסת בן ארי? יש לכם תשובה על הדברים שעלו, שהם דברים חמורים?
מוטי אלמליח
אני לא מכיר אותם.
מיקי לוי (יש עתיד)
עוד רשות שאני גם אביא לידיעתך, לידיעתכם. באחת החברות, העמותות, הוקמה חברת בת. למה צריך להקים חברת בת אם לא להסתיר כל מיני דברים. עמותה. ואני הולך לבדוק את חוק העמותות, אני הולך לעשות בדיקה האם מותר לעמותה להקים חברת בת. מה זה אומר הקמת חברת בת? מה צריך להסדיר שם? איזה מהלכים? איזה אנשים אמורים לעבוד שם? איזה כספים אמורים לעבור דרך חברת הבת הזאת?

האם עמותה בהגדרתה קיימה חברת בת למה? חברה כלכלית? חברה כספית? מה בדיוק? ואת כל הדברים האלה אדוני אני הולך להניח על שולחנו של מבקר המדינה. זה כספי ציבור ואני לא אנוח ולא אשקוט עד שהנושאים האלה ייבדקו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. כן, בבקשה.
יואב ארבל
מילה אחת לגבי הנקודה של עיקר עיסוקו. אני רק רוצה להסביר. המצב המשפטי כיום, כיום השירות הלאומי פועל מכוחן של התקנות. היום המצב המשפטי הוא שמבחינת הגופים המוכרים, עיקר עיסוקם צריך להיות בשירות הלאומי. זה המצב המשפטי היום. זה גם מה שנכתב בהצעת החוק.

עכשיו, ידוע לנו שבתקופה האחרונה היו כמה פניות בנושא הזה. היום בבוקר נוכחנו בוועדה שגם חבר הכנסת לוי הגיש הסתייגות. נמצא כרגע על השולחן שלנו גם לבחון את העמדה שלנו לגבי הסוגיה הזאת, אבל אני רוצה להדגיש שכיום זה המצב המשפטי.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, בבקשה, תומר.
מיקי לוי (יש עתיד)
והוא לא מצב בריא, כי הוא פרוץ.
היו"ר קארין אלהרר
זה נשמע בעייתי ואת זה אני אומרת ב-understatement.
יואב ארבל
מן הסתם זה יעלה על שולחנה של ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר גמור. כן, בבקשה.
תומר נאור
במשפט אחד. אני התכוונתי היום רק ללמוד ולהקשיב, אבל אנחנו קיבלנו כמה וכמה פניות בעת האחרונה שנוגעות לאישור שתי העמותות החדשות, החל מהעובדה שמדובר באיזה שהוא הליך מזורז חריג לאישורן של שתי עמותות בהליך שלוקה בכמה וכמה פגמים מנהליים.

שלחנו איזה שהוא מכתב, לא קיבלנו את כל התשובות שרצינו לקבל, אבל בנוגע למה שהוועדה הזאת דנה, מדובר להבנתנו בשתי עמותות שגם עיקר העשייה שלהן לא נוגעת לשירות הלאומי, שבשנה האחרונה ככל הנראה שינו את מטרותיהן פעם ופעמיים, כדי שיתאימו לקריטריונים שגם הם לא ברורים כל כך, שאושרו פשוט במיוחד כדי שיתאימו להיכנס במחטף מהיר, לפני שהחוק החדש, ואגב החוק המבורך הזה שעושה סדר בכל רסיסי החקיקה שעד היום הסדירו את עניין השירות הלאומי, שהיה במצב משפטי בלתי נסבל.

נוצר הרושם - ואנחנו עדיין בודקים את הדברים ובוחנים אגב לאיזה ערכאות דיוניות לקחת את זה - נוצר הרושם שפשוט השחילו פה בדקה ה-90 שתי עמותות חדשות בלי מכרז, בלי שעמותות אחרות יכלו לנסות ולגשת ולהציג איזה שהוא מתווה של העסקת או ניהול שירות אזרחי לאומי, בעלי שנבדקו צרכי השוק, בלי שנבדקה האפשרות של להגדיל תקנים ולא להגדיל את מספר הגופים המפעילים, לא ברור לפי איזה קריטריונים. והסיפור הזה, אגב, של עיקר ולא הכל, מה שדיבר עליו חבר הכנסת מיקי לוי, זה רק נדבך אחד נוסף בעניין הזה ספציפית של שתי העמותות החדשות שנקלטו.

אנחנו בודקים את הדברים. תשובות עוד לא קיבלנו, דרך אגב. קיבלנו שני מכתבים מאד יפים, עם אפס תשובות.
קריאה
מה, לא קיבלתם תשובה?
היו"ר קארין אלהרר
מכתב יפה, אבל אין תשובה.
תומר נאור
מכתב מאד יפה. זה לא הבמה, אבל אני אומר שקיבלתי מכתב מאד מאד יפה. שאלתי על הקריטריונים, לא קיבלתי תשובה על הקריטריונים. ביקשתי לדעת מה בדיוק נעשה, כשנכתב שהעמותות האלה נקלטו כדי לפתוח את השוק, איזה מחקר. אני אכתוב, הכל בסדר.
יואב ארבל
אני לא בטוח שהוועדה הזאת היא הבמה לכל ה - - -
תומר נאור
היא לא הבמה. אני מציין את זה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. כן, אדוני, בבקשה.
ידעיה לוין
אני רוצה רגע להתייחס לדברים של חבר הכנסת לוי. אלף לגבי הנושא של עיקר עיסוקו או כל עיסוקו, צריך לדעת שגם כאן אני חושב שצריך להבדיל בצורה מאד מאד גדולה בין עניינים שקשורים, חלק מהעמותות לפחות עושות גם פעולות של הכנה לשירות, שעושות פעולות מאד גדולות של אחרי שירות, כולל ליווי לתעסוקה, לאקדמיה, של הצעירים.

אני חושב שלהגדיר את - כל עיסוקו - אני חושב שזה משהו מאד בעייתי, משתי סיבות.

אלף, נקודה ראשונה שבעיני זה משהו מאד מאד צר, שכמעט בלתי אפשרי ולא נכון להתייחס לפרק חיים צר של הצעיר ולא לראות את הדברים בצורה רחבה יותר, כולל הכנה וכולל אחרי שירות. זו נקודה ראשונה.

נקודה שנייה, אם מתייחסים גם לצד הכלכלי, היום, עם כל מה שאמר חבר הכנסת מיקי לוי, מאד קשה, ואני מקווה שכאן, ועדת התעריף תשפר את המצב. כמעט בלתי אפשרי לנהל עמותה, לנהל ארגון שכל עיסוקו שירות לאומי. גם בתשלומי מדינה שמתעכבים המון המון זמן. אנחנו משלמים דמי כיס בזמן וכמו שאומרים גם אם העולם יתהפך הם יקבלו דמי כיס בזמן, ומשרדי הממשלה מפגרים כאן לפעמים בחודשים רבים עד שאנחנו מקבלים את הכסף. זאת אומרת שלפעמים אתה צריך אורך נשימה, שקיעה בבנק של מיליוני שקלים רבים, כמעט בלתי אפשרי להתנהל בצורה כזאת.

אני חושב שהמדינה צריכה לרצות שיהיה. לצערי אין לנו היום מקור הכנסה נוסף למעט הכנה לשירות ואחרי שירות, אבל המדינה צריכה לרצות שלא כל הביצים, כמו שאומרים, יהיו בסל אחד. זו נקודה ראשונה.

צריך לראות גם כן מה מן העניין. האם מדובר על עיסוק בצעירים, האם מדובר על עיסוק בדברים אחרים, זאת אומרת למשל הארגון שאליו אני שייך, מתעסקים גם בהכנה לשירות צבאי ולאומי, כולל ליווי בשירות צבאי ולאומי, ותכניות של אחרי שירות לאומי וצבאי. אז הקריטריון רק שירות לאומי בעיני הוא קריטריון בעייתי. אז זה בהקשר לנושא הזה.

לגבי שאר הטענות, זאת אומרת זה כאילו לך תוכיח שאין לך אחות, סליחה שאני אומר את זה ככה. לא זכור לי מעולם, מעולם, מעולם ואני נמצא 14 שנה בארגון, שהשכרנו דירות. זאת אומרת הדירות של המתנדבות - - -
היו"ר קארין אלהרר
מי אמר לך שזה הארגון שלך? לא הבנתי.
ידעיה לוין
הבעיה שהוא מכליל. הבעיה שיש כאן הכללה, שחבר הכנסת מיקי לוי זורק פצצות ואחר כך אתה נשאר עם ה - - -
היו"ר קארין אלהרר
תגידו, אני לא מבינה, למה אתם מבוהלים מהעניין?
ידעיה לוין
אני לא מבוהל. אני לא מבוהל. אלף אני לא מבוהל. את רואה שאני מדבר, אז כנראה שאני לא מבוהל. אם הייתי מבוהל לא הייתי מדבר. אני אומר, צריך לדייק. זאת אומרת יש לו נתונים על עמותה מסוימת, שיגיד את הנתונים לגבי העמותה. קשה מאד להתנהל בצורה כזאת, וזה פעם שנייה שקורה בוועדה הזאת הדבר הזה.

זאת אומרת יש הכללות מאד גסות.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, יש לך שם של עמותה?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מפאת כבודם אשלח לך את זה או אגיד לך את זה באוזן. אני לא רוצה פשוט להגיד לכם. אתם רוצים, אני מוכן לתת את הטלפון של אותו אדם שהשכירו לו דירות בקיץ לשבת חתן. אתם רוצים את זה? אתם רוצים את השמות של הבנות שישנו בחוף הים? אתם רוצים את זה? אני הולך להגיש תלונה.
ידעיה לוין
תגיש תלונה.
היו"ר קארין אלהרר
אני חושבת שמבקר המדינה מאד מתעניין בפרטים הללו.
מירב בן ארי (כולנו)
אתה לא היית כאן כשדיברנו על העניין הזה של צעירים שעושים שירות לאומי ובסופי שבוע נאלצים למצוא מקום אחר, מה שגם אתה ואני דיברנו, בגלל שאין רכז או מדריך, בגלל תת תקצוב של העמותה ולכן הם יוצאים מהבתים ואכן קורים הדברים האלה. אז שתדע שדיברנו.

אגב, גם בוועדת העבודה והרווחה, והם הבטיחו גם למצוא פתרון לעניין הזה, לפחות של הילדים עצמם, שאין להם איפה לגור.
מיקי לוי (יש עתיד)
הדירות מושכרות מסביב לשעון.
מירב בן ארי (כולנו)
יש בעיה, אין ספק.
אורנה קוטלר
לא אצל כולם.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, זה מה שגם אני אמרתי.
אורנה קוטלר
לא אצל כולם.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, אני רוצה לסכם את הדיון. נציג האוצר דרך אגב הוזמן ונקרא לקבינט הדיור.
ציפורה שימל
רגע, שאלה אחרונה. בסוף הוועדה הקודמת, הדיון הקודם, עלה הנושא של תקני דיור לצעירים בסיכון ובמצוקה ונשלח משרד האוצר לבדוק את הנושא ולראות האם אפשר להוסיף.
היו"ר קארין אלהרר
נכון, בדיוק התכוונתי - - -
ציפורה שימל
היום אין שום דבר עדיין שונה.
היו"ר קארין אלהרר
בדיוק התכוונתי לומר שנציג משרד האוצר היה אמור לחזור עם תשובות ללא מעט שאלות שעלו וצפו בדיון הקודם. הם נקראו לקבינט הדיור, אני לא יודעת למה, זה לא היה ברור. לא ברור לי למה לא הגיע רפרנט אחר שיכול לתת תשובות. מכל מקום, אין כרגע תשובות מאגף תקציבים.

אני רק רוצה לסכם ולומר, אלף זה עוד דיון. אני קיימתי את הדיון הזה כי הייתם אמורים להעביר המלצות של הוועדה. אני מבינה שעוד אין המלצות ואני מכוונת לשר אורי אריאל. אני מבינה שעוד אין המלצות, הוועדה עדיין יושבת, ועדת התעריף. היא חשובה.

אני בטוחה שאנחנו נקבל את התשובה, אבל בכל מקרה אנחנו נערוך דיון המשך כדי לבדוק.

חבר הכנסת מיקי לוי, אני מציעה שתעביר את הנתונים שיש בידך למשרד מבקר המדינה. אני רק רוצה לקוות שבנתונים שיש לך, זה משהו שמשרד המבקר יכול לעשות איתם משהו.
מיקי לוי (יש עתיד)
יכול.
היו"ר קארין אלהרר
כי אם כאמור מדובר בגוף לא מפוקח, אז - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה גוף מפוקח.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, אז טוב לדעת.

לעניין נוער קצה, אני מחכה לתשובה מהרשות לגבי קידום התכניות לשנים 2016-2017 – כמה תקנים יהיו, איזה ליווי יקבלו. אני מבקשת להעביר את זה עד ה-1 במאי 2016.

לעניין הוויכוח בין השר אורי אריאל למשרד החינוך, אני אומרת השר, כי משרד החקלאות לא רלבנטי, נכון? אבל השר הממונה על הרשות לבין משרד החינוך – אני מבקשת לקבל עדכון מכל אחד משני הצדדים.

תראו, זה באמת, אין לי מילה אחרת לומר מאשר מגוחך, אבל אני מבקשת עדכון איך נושא ההדרכות נפתר. הבנתי את העקשנות ההולכת וגוברת, יש לומר, של השר בנט לעמוד על עמדתו שלא יהיו הכשרות מצד משרד החינוך. הבנתי שהשר אריאל עומד על כך שכן תהיינה הכשרות. אני רק רוצה לדעת מאיפה זה בא. מהשמיים זה לא ייפול. למרות שאני מאמינה גדולה בניסים, אבל לא עד כדי כך.
קריאה
האוצר קיים.
היו"ר קארין אלהרר
האוצר. יש איזה טריק כזה – האוצר. תמיד כשאין מה להגיד הולכים לאוצר.
קריאה
הולכים לאבא.
היו"ר קארין אלהרר
נכון, אז זהו, שלפעמים לאבא נגמר הכסף.

אני שמחה על ההבטחה שיינתנו הדרכות, אבל מכיוון שאין לה בסיס כרגע, אז אני מאד אשמח לדעת איפה זה עומד.

לגבי הדו"ח, אני קוראת לו הדו"ח של מיקי לוי, אבל למעשה הוא דו"ח של האוצר. אני מבינה שבודקים את זה, יש איזו בדיקה חוזרת בעניין, בקיום שיח עם העמותות, זה הכיוון?
קריאה
זה דיונים בוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
זה חלק מהדיונים בוועדה. אז אני מבקשת להעביר התייחסות עד ה-15 במאי, עד אז אתם אמורים להשלים את כל הממצאים ולהעביר התייחסות מלאה לוועדה.

תראו, בעולם אוטופי, שבו יש משאבים בלתי מוגבלים ואפשר לתת תקנים לכל אחד, עם ליווי מתאים ומעטפת מתאימה – לא הייתי מתעסקת בזה. אנחנו לא שם.

אני חושבת שזה גם מנהל ציבורי תקין שצריך לשמור עליו ואני באמת לא מצליחה להבין למה. היה דו"ח, אני לא יודעת, זה דו"ח שהוא קריא, הוא בעברית. קראתי את תקציר המנהלים שלו, הוא נראה די סביר אפילו, אבל אני מקבלת את זה שיש עמותות שחולקות על כך ומתקיים שיח. הכל בסדר, אבל מתי שהוא צריך לקבל החלטות.

החלטה שלא לקבל החלטה, היא לא החלטה. בסדר? אז בעניין הזה אני מבקשת לקבל התייחסות מלאה. אני כבר אומרת, בסוף מאי יהיה דיון מעקב בעניין הזה.

השירות הלאומי הוא חשוב מדי כדי שהוא יוזנח. אז אני אומרת, אולי לא על ידיכם, אולי על ידי משרדים ממשלתיים אחרים, אני לא מכוונת למישהו ספציפי, אני רק אומרת שהדבר הזה באמת מאד מאד חשוב.

אני גם אומרת שאני באמת רוצה שכל המשרדים הממשלתיים, לרבות משרד החינוך, יידעו לדבר אחד עם השני בעניין הזה. לי באופן אישי, כקולם של הצעירים, אין לי העדפה מאיפה יבואו התקנים. יש לי רק רצון עז שיקבלו את אותם דברים על פי צרכיהם ותפקודם. בסדר?

תודה רבה לכולם. תודה לצוות מבקר המדינה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים