פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 180

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, י"ט באדר א התשע"ו (28 בפברואר 2016), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 (מ/769)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

דוד ביטן – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
איתן כבל – היו"ר

נאוה בוקר

דוד ביטן

יצחק וקנין

עבד אל חכים חאג' יחיא

דב חנין

יוסי יונה

אורי מקלב

איילת נחמיאס ורבין

רועי פולקמן

יעקב פרי

עיסאווי פריג'

נורית קורן
מוזמנים
חוה ראובני - סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבנר פלור - סמנכ"ל תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יעקב שם טוב - מהנדס תקינה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דפנה עין דור - מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה ויצמן - מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

קטי מורלי - מנהלת תחום תיאום ונהלים, אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לנה גרשקוביץ - מנהלת תחום כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבי גונן - מהנדס ראשי לרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה קירמאייר - ראש תחום שירותי תחזוקה והדרכה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אגם דניאל - לשכה משפטית, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, משרד הכלכלה והתעשייה

יפעת בס - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

יונתן צוויקל - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות ההגבלים העסקיים

יעקב אנוך - נשיא, איגוד יבואני הרכב

גד אוחנה - דוברות, איגוד יבואני הרכב

נמרוד קלמר - יועץ תקשורת, דוברות, איגוד יבואני הרכב

סיגלית בן ששון - יועצת משפטית איגוד יבואני הרכב, איגוד יבואני הרכב

אהוד שניידר - יועץ משפטי, איגוד יבואני הרכב, איגוד יבואני הרכב

רון מלכה - מנהל קשת ליס בע"מ, חברות להשכרת רכב וליסינג

רפי דניאל - חבר ועד ענף רכב באיגוד, איגוד שמאי הביטוח

רונן לוי - יו"ר, איגוד המוסכים

אריה אשד - מנכ"ל, איגוד המוסכים

דני הולנדר - חבר מועצה, איגוד המוסכים

אחמד כלאני - מנהל פלאנט סטאר מובייל איגוד המוסכים

יורם בונן - עו"ד, כלמוביל בע"מ, מתווכים ליבוא רכב

שמואל השמשוני - מנכ"ל מוסך סומרום, מתווכים ליבוא רכב

אסף שובינסקי - עו"ד, ב"כ אוטו חן, מתווכים ליבוא רכב

גדעון רייס - חבר הנהלה, איגוד לשכות המסחר

יוסי סקורניק - יו"ר חטיבת חלפים, איגוד לשכת המסחר

זאב פרידמן - יועץ משפטי המועצה הישראלית לצרכנות, ארגוני צרכנים

נמרוד הגלילי - מנכ"ל, הארגון להשכרת רכב וליסינג

ינון עמית - מנכ"ל משותף גלובל אוטומקס בע"מ, יבואני כלי רכב

דניאל לוי - מנכ"ל משותף גלובל אוטומקס בע"מ, יבואני כלי רכב

חיים לוי - מנכ"ל משותף גלובל אוטומקס בע"מ, יבואני כלי רכב

אמיר גבל - יועץ משפטי של חברת כלמוביל, יבואני כלי רכב

משה שפר - מנהל מחלקת תחבורה ותקשורת חברת נתיבי ישראל, חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה

דידי רוזנפלד - מנכ"ל שלמה סיקסט

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
איתי עצמון

דניאל קלמנט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה; הילה מליחי

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג- 2013 (מ/769)
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, גברתי מנהלת הוועדה, יועץ, דובר. בוקר טוב לך גברתי הרשמת. אורחים נכבדים, לעונג הוא לי. אני אתכם לבד. ראיתי את דוד ביטן – משגיח הכשרות – ואני מקווה שהוא יגיע.

ברשותכם, נמשיך היכן שעצרנו ואני מאוד מבקש. פירוטכניקה לא תעצור את החוק. הדבר היחיד שיכול לעצור את החוק זה שתשכנעו אותי שאנחנו טועים. שוב נעשה כל מאמץ לשפר את החוק ולא לעצור אותו כי הוא יתקדם.

חוה, איפה אנחנו אוחזים?
חוה ראובני
בפרק ה', סעיף 65. בישיבה הקודמת בשבוע שעבר סיימנו את פרק ד', למעט שניים-שלושה סעיפים שדילגנו עליהם.
היו"ר איתן כבל
כן, עוד נחזור אליהם. חוה, בבקשה.
חוה ראובני
"מכירה ושיווק
של רכב חדש

65.

לא ימכור אדם רכב שיובא לישראל על ידי יבואן רכב מסחרי וטרם ניתן עליו רישיון רכב לפי פקודת התעבורה (בפרק זה – רכב חדש) ולא ישווק אותו, אלא אם כן הוא משווק רכב."
איתי עצמון
אני מבקש שתזכירי לוועדה מהו משווק רכב.
חוה ראובני
אנחנו עשינו פה שינוי לעומת הנוסח הקודם שאושר. הנוסח הקודם דיבר על רכב חדש, הרכב שנרשם על שם סוכן מורשה. בינתיים אין לנו רכב שנרשם על שם סוכן מורשה לאור מה שיצא מהדיונים על היבוא העקיף. אנחנו מדברים כאן על שיווק. אנחנו הגדרנו כאן לצורך שיווק רכב חדש על כל מה שעוד לא עבר רישוי ורישום במדינת ישראל. זה מבחינתנו רכב חדש, וזה טעון רישיון של משווק רכב.
איתי עצמון
משווק רכב הוא יבואן רכב מסחרי ובעל רישיון לייצור רכב ושיווקו.
חוה ראובני
כן.
היו"ר איתן כבל
הערות, התייחסויות?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 65 אושר.
היו"ר איתן כבל
מאשר. בבקשה.
חוה ראובני
"מכירת רכב
שלא כדין

66.

משווק רכב לא ימכור רכב שאינו עומד בהוראות כל דין לעניין בטיחות הרכב והגנה על הסביבה, לרבות הוראות לפי פקודת התעבורה."
היו"ר איתן כבל
הערות. אולי יש לכם רעיון איך למרות הכול לשווק.
קריאה
זה הרעיון.
היו"ר איתן כבל
הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 66 אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
חוה ראובני
66א – מידע בטיחותי על רכב. זה סעיף שלא היה בהצעת החוק בכנסת הקודמת.
היו"ר איתן כבל
אם נתעכב עוד יהיו לנו עוד תיקונים.
חוה ראובני
כל הזמן אנחנו מנסים לשפר את המוצר.

"מידע בטיחותי על רכב

66א.

משווק רכב -

(1) יכלול בפרסומת לרכב שהוא משווק מידע אודות רמת האבזור הבטיחותי של הרכב לפי הוראות המנהל שיתפרסמו באתר האינטרנט של המשרד ועומדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

(2) יציג במקום בעסקו בולט לעין, הודעה בצבע ובגודל שיורה המנהל, הכוללת את המידע כאמור בסעיף קטן (א)."

זה דומה למה שנעשה בחוק אוויר נקי לעניין מידע על רמת זיהום אוויר. אנחנו רוצים שהמידע יפורסם בצורה רשמית, מסודרת. כל פרסומת - יש דירוג רשמי. לא כל אחד יטען רמת בטיחות כזו או אחרת, דירוג מקצועי מסודר של המשרד ושהוא יהיה מפורסם לציבור גם בפרסומות וגם באולמות תצוגת הרכב.
איתי עצמון
יש לי מספר הערות לסעיף המוצע. ההערה הראשונה היא לעניין הרמה הנורמטיבית שבה יוסדרו ההוראות האלה. באופן עקרוני התפיסה של הצעת החוק היא להעביר את ההוראות שקיימות היום בצווי פיקוח ובנהלים לחקיקה ראשית וחקיקת משנה. כאן אני מרגיש שחזרנו אחורה שוב לנהלים שמורה המנהל. אגב, לפי חוק אוויר נקי הנושא הזה שהזכרת כרגע מוסדר בתקנות באישור ועדה, אם אינני טועה.
היו"ר איתן כבל
הערה חשובה, אדוני.
איתי עצמון
קודם כל, אני מציע ליישר קו עם יתר ההוראות בהצעת החוק ושהוראות המנהל יהפכו לתקנות. להכרעתך כמובן אם הן יהיו באישור ועדה או לא, אבל קודם כל שיהיה מדובר בתקנות.
חוה ראובני
לעניין אישור ועדה – אני מבקשת לציין שבחוק אוויר נקי המשמעות של הדירוג הזה זה השלכת מס, ולכן יש לזה יותר מקום. כי מקובל עלינו שכל חקיקה שמשפיעה, חקיקות מס, עוברות דרך אישור ועדות הכנסת. כאן אנחנו מדברים על מידע לציבור.
איתי עצמון
גם נושאים צרכניים, לפחות לפי הצעת החוק הזו, בדרך כלל - - -
היו"ר איתן כבל
לא רק לפי הצעת החוק הזו, תקנות שנוגעות אפילו לתפיסת העולם שלי.
חוה ראובני
תקנות – אין לנו בעיה. אני חושבת שאישור ועדה – מדובר כאן על מתריאה מאוד מאוד מקצועית טכנית.
אהוד שניידר
יש לזה השלכות מס גם. אתם טועים, יש לזה השלכות מס.
היו"ר איתן כבל
תיכף נשמע אותך, מר שניידר. התגעגעתי לקולך.
איתי עצמון
יש לי עוד שתי הערות. הערה נוספת היא מה ההגדרה של אבזור בטיחותי. האם השר אמור לקבוע את זה?
אבנר פלור
לא, אסביר. יש הוראת נוהל שפורסמה לפני מספר שנים של משרד התחבורה ביחד עם רשות המסים וגורמים נוספים ששם נקבעות רמות הבטיחות של הרכב. כלומר, נבחרו כעשר מערכות בטיחות. ככל שהרכב מצויד ביותר מערכות בטיחות, אם זה כריות אוויר – עכשיו כבר לא – אבל כריות אוויר, מערכת סטייה מנתיב, כל מיני מערכות, גודל ההטבה הוא גבוה יותר כשהמקסימום זה 2,250 שקל. הכוונה היא שלכל קבוצה של מערכות נקבעה רמה מסוימת.
איתי עצמון
כלומר, רמת הבטיחות הרכב לפי המערכות שמותקנות בו.
אבנר פלור
נכון.
איתי עצמון
מאחר והמונח הזה לא מוגדר, אני חושב שככל שהשר יהיה מוסמך לקבוע את ההוראות לעניין הזה שהוא יוסמך גם לקבוע מהו בדיוק אבזור בטיחותי או מהי רמת אבזור בטיחותי.
היו"ר איתן כבל
העניין של אבזור בטיחותי מקבל יותר ויותר משנה תוקף. זה לא איזה אמירה שאתה מוסיף איזשהו בוסטר. פה זה כבר כמה אתה משפר ברכבים היום. יש לך את תצרוכת הדלק שכל אחד מתהדר בה, והנושא של האבזור הבטיחותי מקבל היום תוקף מאוד מאוד חזק. זה לא רק כי אתה שם את הצפצפה הזו כשאתה נוסע לאחור, אלא כל המודלים שהשר שלך גם כן חוזר ומזכיר אותם סביב השעון. במובן הזה קל וחומר נדרש שיהיו טכנולוגיות של בטיחות. נדמה לי שנכון להיום יש שתי חברות שעוסקות בעניין הזה. אנחנו רוצים לגרום לכך שכל רכב יחויב ורוצים למצוא את הדרך שברכבים כבר עלו הכביש תימצא הדרך הכלכלית, ושברכבי הליסינג זו תהיה חובה מובנת.
דידי רוזנפלד
מצוין, אנחנו בעד.
היו"ר איתן כבל
דידי, אני יודע שכל מה שאתם צריכים להוציא כסף זה אצלכם טוב.
דידי רוזנפלד
למה? נחסוך כסף בתאונות. לכן, זה מצוין.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני תמיד אוהב שאתה נותן לי גיבוי. לכן, אני רוצה שאם כבר שזה לא יהיה אגב אורחא. זה נראה פה כאילו נכנס פה אגב אורחא. זה כבד מדי מכדי זה.
אבנר פלור
לא. אבל פה אנחנו מדברים על הנושא של הפרסום ולא על החיוב של המערכת עצמה. אדוני היושב-ראש, העלתה את הדוגמה של אוטובוסים ומשאיות ואת זה שהשר וזה בתקנות.
היו"ר איתן כבל
אני הולך השבוע להניח הצעת חוק שתחייב מסירת מידע בכל הנוגע לנהגים ברכבים ציבוריים ונהגים מקצועיים על הרשעות קודמות. לא מאגר פסולים. אני לא רוצה להשוות לחובות אחרות ולזה שאתה צריך למסור מידע על מורה שמגיע לבית ספר או על גננת. פה יש לך רוצח בהגדרה או על אחד שיש לו פוטנציאל להיות כזה, ואסור להגיד את זה עליו. הכול נחשף רק אחרי שהוא הרג? זה נשמע לי מופרך לחלוטין. אני כבר אחרי השיח הזה. נפגשנו בניחום אבלים עם דרור.
חוה ראובני
שמעתי על שיחת העבודה שהיתה על המרפסת.
איתי עצמון
אם כך, ההחלטה תהיה שגם רמת אבזור בטיחותי תוגדר באותן תקנות?
אבנר פלור
כן, כן.
איתי עצמון
שתי שאלות אחרונות: עוד הגדרה שאני חושב שחסרה כאן היא הגדרה של פרסומת. בסעיף 38 לחוק אוויר נקי יש הגדרה לפרסומת: פרסומת בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרונים חזותיים, המיועדת או הזמינה לציבור. אתם חושבים שגם כאן צריכה להיות הגדרה כזו?
חוה ראובני
אפשר לומר: בכתב, בדפוס, באמצעים אלקטרונים חזותיים, ובלבד שזה בכתובים ולא בתשדיר רדיו.
איתי עצמון
אוקי.
היו"ר איתן כבל
אוקי. אבנר, איפה יבוא כל העניין הזה של התקנות או התייחסות לכל נושא של האבזור? האם זה פה?
אבנר פלור
יש לנו הסמכה במסגרת פקודת התעבורה היום שמסמיכה את השר לקבוע את התקנות.
היו"ר איתן כבל
זה פה בחוק?
אבנר פלור
לא, מתוך פקודת התעבורה. כמו שעשינו היום לגבי אוטובוסים ומשאיות, זה נגזר מפקודת התעבורה – תיקון.
לאה ורון
ולשאר כלי הרכב יש הסמכה בפקודת התעבורה?
אבנר פלור
כן.
לאה ורון
האם התקינו איזשהן תקנות בהסתמך על פקודת התעבורה?
אבנר פלור
ודאי. התקנו מערכת ESP, לדוגמה.
היו"ר איתן כבל
בכל מקרה, אני רוצה שהיועץ המשפטי שלנו יבחן את הדברים. אני רוצה שדעתי תנוח שבאמת כל העניין הזה של האבזור החדש עונה על כל הבקשות והדרישות שלנו. כמובן השאלה הגדולה היא שאלת הרכבים הוותיקים, כי החדשים עכשיו כבר מחויבים, והאם תהיה לכך הטבה במס או לא.
דידי רוזנפלד
כל דבר אפשר להרכיב?
היו"ר איתן כבל
לא, אני לא יודע. ודאי שלא. דידי, הרי הנחת העבודה היא לא עכשיו. יש רכבים שהם לא חדשים, שהם מהשנים האחרונות, שעדיין אפשר. על זה אני מדבר. אני לא יודע להגיד לך משהו שאין רבותא עליו כדי שהוא יותקן, אז מה אני הולך לבלבל את המוח? הנחת העבודה היא שאם יש רכבים כאלה שהנחה במס יכולה לגרום לכך שאנשים ישתמשו ויתקינו.
אבנר פלור
אדוני היושב-ראש, אני שוב חוזר ואומר שהנוהל שיצא לגבי מערכות הבטיחות לכלי רכב חדשים זה כבר מאוגוסט 2013. כלומר, כלי הרכב מגיעים עם זה, שזה יהיה ברור.
היו"ר איתן כבל
זה מה שאני התייחסתי בתשובה לדידי. העניין הזה ברור לי.

זאב, בבקשה.
זאב פרידמן
זאב פרידמן, המועצה הישראלית לצרכנות. אדוני היושב-ראש, בהמשך לנוהל שקיים היום, ככל שהוא לא מכסה את כל מספר כריות האוויר שנמצאות בתוך הרכב, אני חושב שצריך להוסיף אותן. כל הכריות ולא רק השתיים האלה שמחויבות מכוח החוק.
אבנר פלור
שבע כריות.
זאב פרידמן
כל השבע בפנים?
אבנר פלור
שבע ומעלה, כן. בעדכון שלנו, שש הוא לא מקבל הטבה. משבע הוא מקבל. אבל חבל, אנחנו דנים פה במשהו - - -
זאב פרידמן
- - אלא אם כן שזה יחזור לוועדה.
אבנר פלור
אבל זה לא קשור לוועדה, זה כבר נוהל שיצא ועובד.
זאב פרידמן
אם אתה מעדכן תקנות תוודא שהצרכן יידע מראש האם הוא קונה רכב עם כך כריות או קונה מספר אחר של כריות.
היו"ר איתן כבל
הוא מנסה לומר שאם אנחנו מתקינים פה את העניין של הפרסום, אז בפרסום תדע כבר לתת את העדכון המלא החדש על חובת שבע כריות. נכון, זאב?
זאב פרידמן
כל מספר שהוא, גם אם הנוהל הקיים לא תופס אותו, גם אם לפי הנוהל הוא לא חייב אותו, כיוון שהוא לא הגיע לדרגה של הזדכות בגלל שהרכב מאובזר באופן מטבי, עדיין זה משנה אם ברכב יש מספר מינימלי של כריות או שהוסיפו כריות. הצרכן צריך לדעת את זה כי לפעמים זה כל ההבדל במחיר.
אבנר פלור
בסדר, אבל הוא מקבל הטבה. זה לא חיוב. אני לא מחייב אותו להתקין כריות. בסדר, מסכים אתך.
זאב פרידמן
אבל כשאני קונה את הרכב אני רוצה לדעת האם יש ברכב X כריות או Y כריות.
אבנר פלור
יש תמיד את הפרסום, גם בלי.
חוה ראובני
זה בתיאור הרכב.
היו"ר איתן כבל
מר שניידר, בבקשה.
אהוד שניידר
עו"ד אהוד שניידר מטעם איגוד יבואני הרכב. נושא הפרסום, לדעתי, הוא מיותר כי זה בניגוד. בעוד שזיהום הרכב הוא לא איזשהו אינטרס של היבואן לומר כמה הרכב שלו מזהם או לא, אז יש איזשהו טעם ל- - -
היו"ר איתן כבל
ברור. על זה הוא לא מקבל כסף, על האבזור הוא יקבל.
אהוד שניידר
בעוד שעל האבזור הוא מקבל כסף, והוא אפילו עוד משתמש באבזור כדי לקדם את המכירות שלו. לכן, החובה לפרסם את הנתונים האלה מיותרת והיא תכביד מאוד. ממילא גם כך היום הפרסום הזה תופס 7% משטח המודעה לפי התקנות, ועכשיו נוסף עוד סרגל. אני חושב שהצרכן - - -
היו"ר איתן כבל
עמדתך לא התקבלה.
אהוד שניידר
מעבר לזה, וגם תשובה לזאב, יש היום מפרט טכני שחייב כל יבואן רכב לצרף כשהוא מוכר את הרכב. במפרט הטכני יש את כל הפרטים שחלים על הרכב. מספר כריות האוויר, בין היתר, וגם נושא האבזור הבטיחותי יהיה קיים ברכב. מדוע צריך לפרסם את זה? ממילא זה קיים במפרט הטכני שמקבל הלקוח לפני שהוא חותם על העסקה כדי שהוא יעיין ויידע מה הוא קונה. לכן, אני חושב שהחובה לפרסם רק תכביד. אחר כך גם עוד הם - - -
היו"ר איתן כבל
אנחנו - הצרכנים - אוהבים דברים מהסוג הזה שמכבידים עלינו, ואני מדבר בשמם.
אהוד שניידר
אדוני, אני לא בטוח.
היו"ר איתן כבל
אני עובר פה לשלבים אחרים. כשאתה אומר לי את זה, האם בדקת? האם עשית סקר? למה מילתך עכשיו יותר חזקה משלי.
אהוד שניידר
אני לא אומר, אבל אדוני מחליט.
היו"ר איתן כבל
תודה. אדוני אמר את טיעוניו וטיעוניו לא יותר חזקים מטיעוניי. תודה, הלאה. אם היית אומר לי שבסקר שנעשה והחברות הסכימו להוציא כסף לעשות את הבדיקה, בסדר. אבל אין מצב כזה. למה עמדתם של אלו שמגיעים אלינו ואומרים לנו כל מיני דברים נכונה יותר מעמדתנו?
קריאה
כי יש להם ניסיון בתחום.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אדוני. עם הניסיון שלכם אנחנו עושים את התקנות האלה. הן לא נולדו משמיים, יש סיבה.
אהוד שניידר
מה הסיבה, אדוני? אולי משרד התחבורה יגיב?
היו"ר איתן כבל
כשהחוק יעבור ותברכו עליו ונעשה את הכינוס הגדול שבו נשיק את החוק, נעלה ונאמר את הסיבות.
אהוד שניידר
זה נשמע כאילו שחושדים ביבואנים בהטעיה.
היו"ר איתן כבל
חס וחלילה, לא. ההיפך, רוצים כאילו לקדם את העניין ושהציבור יידע יותר. הכול בסדר, אני רואה שאתם מסכימים לרוב הדברים.
יעקב אנוך
נשמע לי שאתה עונה לו בציניות.
היו"ר איתן כבל
חס וחלילה. זה רק בגלל שאתה רחוק ממני.
אהוד שניידר
אדוני, אולי רק מילה אחד כדי שמשרד התחבורה יוכל להתייחס באופן מקצועי לחלוטין. לכל דגם רכב שמיובא על-ידי יבואן יכולה להיות רמת אבזור שונה. יכול להיות דגם מסוים שאם הלקוח מזמין לו רמת אבזור כזו או אחרת אז אפשר להביא את הרכב ברמת האבזור הבטיחותי כפי שהלקוח ביקש. לכן, כשאתם דורשים מאתנו לעשות את הפרסום אז זה לא יהיה פרקטי. אנחנו נעשה את הפרסום בקשר לרמת האבזור הבטיחותי המינימלי והלקוח יוכל להזמין עוד. אז בשביל מה? לא התקדמנו בעניין הזה. ממילא זה ידחוף את הפרסום למינימום ולא למקסימום.
אבנר פלור
כמו שאמר היושב-ראש, ואני מסכים אתו, כשנתקן את התקנות נשב על זה ונכניס את כל מה שאתם רואים לנכון. יחד עם זאת, אנחנו רואים חשיבות עליונה בהיבט הצרכני של פרסום הנושא הזה. זה גם מופיע ברישיון הרכב.
איתי עצמון
אסכם את ההחלטות שאני מבין שהתקבלו: ההסדרה תהיה בתקנות באישור הוועדה. תיווסף הגדרה לפרסומת כפי שהקראתי קודם לכן ברוח ההגדרה שקיימת בסעיף 38 לחוק אוויר נקי. גם רמת האבזור הבטיחותי תוגדר בתקנות.

שאלה שעלתה עכשיו אצלי לעניין חוק הוראות הגנת הצרכן, ואולי יש כאן איזשהו נציג של הרשות להגנת הצרכן או עורך דין פרידמן כמובן, לעניין תחולת הוראות סעיף 7 לחוק הגנת הצרכן שעניינו הטעיה בפרסומת. כלומר, מה יהיה הדין כאשר נעשתה הטעיה בפרסומת הזו לעניין רמת האבזור הבטיחותי של הרכב? חוק הגנת הצרכן קובע על מי תוטל האחריות במקרה כזה של הטעיה. אני מניח שההוראות האלה יחולו גם לעניינינו, נכון?
אגם דניאל
אגם דניאל, הרשות להגנת הצרכן. בעיקרון אין לנו בעיה שהאכיפה תהיה של משרד התחבורה בעניין הזה, ההוראות יחולו.
איתי עצמון
לא שאלתי לעניין האכיפה, שאלתי על התחולה הנורמטיבית של הוראות סעיף 7 לחוק הגנת הצרכן שעניינו אחריות להטעיה בפרסומת.
אגם דניאל
אנחנו מבקשים שהוראות התקנות יחולו.
איתי עצמון
בשלב הנוסח נבדוק אם יש צורך לעגן את זה במפורש או שההוראות האלה חלות כך או כך. אבל מובהר עקרונית שההוראות האלה חלות.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. אני מעלה את סעיף 66א להצבעה עם כל התיקונים וההערות והתוספות אם תידרשנה.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 66א, עם כל התיקונים וההערות והתוספות אם תידרשנה, אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר. הלאה.
חוה ראובני
"מסירת מידע בנוגע לטיפול ברכב
66ב.

(א) משווק רכב, למעט יבואן רכב זעיר, ימסור, לבקשת מוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 100 או סעיף 101, או גורם אחר שקבע השר (בסעיף זה – גורם מטפל), מידע שהעביר להם יצרן הרכב במדינת חוץ או סוכן מורשה, הנדרש לשם טיפול ותחזוקה של רכב המיובא או מיוצר על ידם, לרבות מידע טכני, ומידע על ציוד ועל הכשרת בעלי מקצוע.

(א1) משווק רכב, למעט יבואן רכב זעיר, חייב לאפשר לכל גורם מטפל המבקש זאת, גישה מלאה לכל המידע הטכני, להדרכה, לציוד ולכלים אחרים לרבות תוכניו, הנחוצים כדי לטפל ולתחזק כלי רכב מתוצרתו או מהתוצר המיובא על ידו, לפי העניין שקיבל כאמור בסעיף קטן (א).

(ב) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1) –

(1) כדי למנוע ממשווק הרכב לדרוש תשלום סביר בעבור השירות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(א1); על תשלום כאמור יחולו הוראות סעיף 44(ב) עד (ה), בשינויים המחויבים;

(2) כדי להטיל על משווק הרכב אחריות לגבי השימוש שנעשה במידע שמסר לפי אותם סעיפים;

(3) כדי לגרוע מזכויות היוצרים במידע האמור, ככל שישנן."

זה עלה בדיון הקודם, ניסינו לשפר, זה עלה גם בדיון על פרק הייצור, הנושא שהם מוסכים שהם לא מוסכי שירות שתהיה להם, הסמכות והזכות שיש להם לטפל בכל רכב עלולה להתרוקן מתוכן אם אין להם גישה למידע מהיצרן על המידע והכלים והתוכנות וכו' שנדרשים שהם דיאגנוסטיקה וטיפול. ההוראות האלה הן בהתאמה לתקינה האירופית בנושא הזה. מכיוון שמסיבות שאינן תלויות בו מר עו"ד וגשל נאלץ לצאת מהדיון, אעלה כאן את ההערה שלו שאולי ראוי לחייב את הגורמים האלה לנסות להשיג קודם בכוחות עצמם ורק אחר כך. זה בשיחת טלפונית שקיימנו ביום חמישי. הוא לא פה כדי לומר את זה בעצמו.
היו"ר איתן כבל
הערות. כן, דידי.
דידי רוזנפלד
דידי רוזנפלד, שלמה סיקסט. אני מדבר על 66ב(א), והשאלה הראשונה היא למה למעט יבואן זעיר? אם יש לו מידע, למה שהוא לא יעביר את זה למוסכים? למה לפטור אותו מזה? אותו דבר ב-(א1).
היו"ר איתן כבל
דידי, אני אתך בעניין הזה שכל אחד שיש לו מידע צריך לתת אותו בעניין הזה. יש לנו דיונים בחוק נתוני אשראי וגם שם יש לנו דיונים סביב העניינים האלה. פתיחות תמיד מסייעת לצרכן בשורה התחתונה.
חוה ראובני
העניין הוא שיבואן רכב זעיר בהגדרה איננו עומד בקשר ישיר עם היצרן, ואז עלול להיות לו מידע שלא ברור לי עד כמה הוא מוסמך ומדויק.
דידי רוזנפלד
אז מה את רוצה? שהוא יביא רכב לישראל - - - ?
היו"ר איתן כבל
דידי, העניין ברור. כבר הבנתי אותך עוד לפני שהמשכת, אז אתה תקלקל לי? אם לא אגיד את הדברים עד הסוף כמו שצריך אשמח שתוסיף. אני רוצה להגדיר את נקודת המוצא שלי. נקודת המוצא שלי שברגע שייבאת רכב לארץ, ולא משנה אם אתה פרטי, זעיר, או כל אחת מהקטגוריות החדשות שתיארנו, אנחנו רוצים לייצר מצב שאתה מקבל יחד עם זה את כל ההיסטוריה של הרכב ואיך אתה מטפל בו. אם לא, נמצא את עצמנו בצרות. אני כבר רואה את הבעיות.

רונן, בבקשה.
רונן לוי
רונן לוי, יושב-ראש איגוד המוסכים בישראל. בשבוע שעבר ישבנו עם משרד התחבורה לעניין המידע ואנחנו רוצים להוסיף כמה דברים: ראשית, לפי סעיף 100 או לפי סעיף 101 להוסיף ליד זה מוסד לימודי. זה מה שגם הדירקטיבה האירופאית אומרת. זאת אומרת, גם מוסד לימודי יכול לקבל את המידע. שנית, אנחנו רוצים להוסיף. במקום איפה שכתוב לרבות מידע טכני או מידע על, אנחנו רוצים נגישות לציוד ולהכשרת בעלי מקצוע, וכפי שיורה המנהל. למה כפי שיורה המנהל? הדירקטיבה האירופאית מפרטת מה זה מידע. אנחנו רוצים שזה יהיה בתקנות, ושיהיה פירוט כמו בדירקטיבה למה זה מידע.

אני רוצה להקריא מה אומרת הדירקטיבה לגבי מידע, וזה תרגום שלנו. צריך אחר כך שמשרד התחבורה יאשר את זה, ולדעתי הוא צריך להתקין את זה בהוראות אחר כך: אחד, זיהוי חד משמעי של הרכב. זאת אומרת, שיהיה לנו לפי מספר שילדה, לא משנה, או איך שמזהה היצרן את הרכב. שנית, ספרי שירות, כולל הוראות והמלצות לתיקון וטיפולים תקופתיים. שלישית, מדריכים טכניים, מה שנקרא המנואל בוק. רביעית, - - -
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
רונן לוי
זה לא ברור. ברשותך, בכל זאת אקריא את זה כדי שיהיה לפרוטוקול.
היו"ר איתן כבל
לי זה ברור. לא, כי זה כיוון להגיד עכשיו: גם זה, גם זה וגם זה.
רונן לוי
זה לא כיוון. מדובר על שעתוני יצרן, מדובר על מידע וערכים לאבחון תקלות, כולל תקלות, דיאגרמות חיווט, גישה למידע קונקרטי לביצוע תיקון ספציפי, לרכב ספציפי, על בסיס מספר שילדה, מידע וגישה מלאה על שעתוני יצרן, יחידות העבודה המקובלות או פרקי זמן לתיקון מקובלות או פרקי זמן לפעולות תחזוקה תקופתיות, גישה לקטלוגים עדכניים של מוצרי תעבורה. זה מידע.
היו"ר איתן כבל
רונן, עזוב. תודה על המידע. אני רוצה להבין את זה ממקום אחר. הנוסח כפי שנוסח על-ידי משרד התחבורה הוא לא לפחות כמו ה - - -?
רונן לוי
צריך להוסיף בסוף כפי שיורה המנהל, ואז לתת לו את האופציה להגדיר מה זה מידע בתקנה.
איתי עצמון
אני לא חושב שזה צריך להיות בהוראות המנהל.
היו"ר איתן כבל
בתי הספר שמלמדים איך לטפל ברכבים, מבחינתי הם צריכים לקבל את המידע. בעיניי זה נראה הכי טריוויאלי והכי בסיסי. לגבי העניין השני, ובסך הכול הכללי, גם אומר לי היועץ המשפטי, איתי, שהנוסח הוא מאוד מאוד רחב כפי שמשרד התחבורה התייחס אליו.
רונן לוי
זה עניין חשוב מאוד, כי בסופו של דבר ניתקע. יגידו: קטלוגים לא, שעתונים לא. אנחנו רוצים שמשרד התחבורה יאשר.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שיהיה גורם שיידע גם בהתפתחות. הרי כל הזמן העולם מתפתח ויש מידעים וכל מיני שיטות, ולכן שיהיה את המישהו הזה שיהיה לו. על זה נאמר: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ושלא כל פעם נידרש ללכת ולתקן תקנות, לתקן את החוק, אלא אפרופו מה שאומר רונן, שבאמת יהיה מישהו שתהיה לו סמכות להגיד: זה מידע שצריך להעביר, כן או לא.
אהוד שניידר
תודה, אדוני. משתמשים פה במילים שלא ברור איך אחר כך אפשר ליישם אותם. כמו למשל, למסור. בסעיף 66ב(א) כתוב שמשווק רכב ימסור וחלה עליו חובה למסור מידע טכני ומידע על ציוד ועל הכשרת בעלי מקצוע. איך בדיוק משווק רכב ימסור מידע על בעלי מקצוע? איך הוא ימסור מידע על ציוד? מה החובה המוטלת עליו בהקשר הזה?

בנגישות, ב-66ב(א1)אפילו מרחיבים את החובה ואומרים: לא רק ימסור מידע אלא גם נגישות לכל אותם דברים. אז איזה מין נגישות? האם אני עכשיו צריך לתת לו עמדה בתוך המוסך כשהוא בא לתקן את הרכב? האם אני צריך להכשיר את בעלי המקצוע?
היו"ר איתן כבל
ברור. שניידר, אני מקבל את ההבהרה שלך.
אחמד כלאני
אחמד כלאני, ואני עבדתי בעבר בחברה יבואנית גדולה.
היו"ר איתן כבל
שלחו בשמך מייל, הקדימו אותך.
אחמד כלאני
יכול להיות. היום יש לי מוסך משלי שבו אני שותף. אנחנו נתקלים בבעיה הזו שחוסמים אותנו. אין לנו מידע טכני, אין לנו ריקולים. כשאני רוצה היום להחליף יחידת בקרה באוטו אני חסום, אני לא יכול לעשות כלום. אני מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה ואני היום מוגבל. מצד אחד, הם מוכרים לי את החלקים המקודדים, ומצד שני, לא נותנים לי לקדד אותם.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. אתם זוכרים שבדיון הקודם היה לי ויכוח, כולל ויכוח לגבי הבנה של אחד הסעיפים, ביני לבין חבריי לגבי העניין של המוסכים. נקודת המוצא שלי – אני רואה ביכולת לטפל במוסכים את אחד הכלים החשובים ביותר במהפכה הזו ששר התחבורה רוצה להוביל. כי אם נייבא רכב ולא נוכל לטפל ולא תהיה תחרות על מחיר הטיפול אז עם כל זאת שהחוק הוא מהפכני, הוא עדיין נכה כיוון שאנחנו לא יכולים לעסוק פה בנושא המסוי שהוא מרכיב דרמטי בעניין הזה. לכן, אני רוצה להבהיר. אבנר, חשוב שתקשיבו לי. אני אומר זאת גם ליבואני הרכב ולכולם. נושא המידע וההכשרה ונתונים שצריך שהשוק יידע אותם ויקבל אולם, זה אל"ף-בי"ת מנקודת המבט שלי. זאת אומרת, זה לא נושא לוויכוח. אנחנו צריכים לראות איך זה נעשה בצורה המיטבית. שלא יהיה מצב שכל פעם הוא יגיד: לא, התכוונתי עד כאן, ופה לא וזה כן וזה לא. אני לא רוצה ויכוחים בעניין בתהליך הזה, אני רוצה שהדברים יהיו מאוד ברורים. אני לא רוצה אחר כך מיילים ומה התכוון המחוקק ולא אמר וכן אמר. הדברים האלה הם מאוד מאוד מאוד חשובים לי בתוך התהליך הזה. אני אומר את זה כמי שבא בשם של הצרכנים. מנקודת המבט שלי זה בכלל לא עניין של המוסכים. זאת אומרת, לי זה ברור שהבעיה בסוף תהיה של הצרכן יותר מאשר אפילו של המוסך.

אבנר, בבקשה.
אבנר פלור
כמו שאמרתי בדיון הקודם, אדוני היושב-ראש, אנחנו בדקנו. במסגרת הדירקטיבה האירופאית היא מחייבת את היצרנים לספק את המידע. יחד עם זאת, היא מחויבת רק באותן מדינות של מדינות הקהילה האירופאית. בדקנו את זה וראינו שבאמת אכן זה כך, שהיצרנים מספקים את המידע רק לאותן מדינות. אם ישראל רוצה להיכנס יש קושי. יכול להיות שיש יצרנים שכן ויש לא. אבל חלק גדול מהם לא מספקים את המידע הזה.

ישנה הדירקטיבה האירופאית. הבסיס של הדירקטיבה 1400-2002, עם העדכונים שלה, לקחנו את סעיף 26 כמו שהוא ועשינו את התרגום והטעמנו את זה במסגרת החקיקה. רונן מעלה כאן שהיות ויש שם המון סעיפים, אז במקום להכניס את הכול לחקיקה, וכמו שאתה אומר, אדוני היושב-ראש, החוק הוא צופה פני עתיד, ואם עוד שנה-שנתיים הוא ישונה לא צריך להגיע לשינוי חקיקה אלא לשינוי תקנות. אז יכול להיות שאותם סעיפים, אותן נקודות שהן יותר מדי ירידה לפרטים, נקבע אותן בתקנות ולא בחקיקה הראשית.
איתי עצמון
יכול להיות. אני רוצה להעיר שתי הערות כי יש לי איזשהו קושי כאן עם נקודת המוצא. כלומר, נקודת המוצא היא קידום התחרות, אם אני מבין נכון.
אבנר פלור
ושיפור רמה מקצועית של המוסכים.
איתי עצמון
לא, אבל קודם כל זה התכלית להתערבות בין מערכת היחסים בין המשווקים לבין הגורמים המטפלים, המוסכים וכו'.

לעניין ההערה להוסיף גם מוסדות לימודיים – אני לא בטוח האם הוספה כזו עולה בקנה אחד עם התכלית של קידום התחרות.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מנקודת המבט שלי. אם אין בתי ספר שיידעו להכשיר את המוסכניקים המקצועיים אז מה עשינו? איך הוא יידע?
איתי עצמון
השאלה אם יש באמת בעיה כזו של זרימת המידע בין המשווקים לבין מוסדות הלימוד.
היו"ר איתן כבל
חד משמעית, זה חלק. גם אם אין, אני חושב שזה ראוי. זה הכשרה של אנשים. אתה אומר: תהיה תחרות, אבל אף אחד לא יידע על מה.
אבנר פלור
לא, אמרתי זה גם שיפור רמה מקצועית.
איתי עצמון
כך או כך, יצטרכו להגדיר את מה זה בדיוק מוסדות לימודיים.
אבנר פלור
יש כבר הגדרה למוסדות.
היו"ר איתן כבל
זה לדעת. זה כמו שאתה אומר: אתה רוצה שהילד שלך יגיע לכיתה א' וילמד עברית, אבל בבית הספר הזה לא מלמדים אל"ף-בי"ת.
רונן לוי
שיהיה לך ברור. זה יורו 5, יורו 6, התקינה האירופאית, כבר אי-אפשר לתקן מכוניות בלי מידע ואי אפשר ללמד מכוניות בלי.
דידי רוזנפלד
לא כל היצרנים מוכנים לתת את המידע.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אתה נכנס לדיון אחר.
דידי רוזנפלד
לא, אבל אם אתה מחייב.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני לא מסכים אתך בעניין הזה. מי שרוצה למכור רכב, בטח רוצה שגם יטפלו בו. הוא לא אומר: אנחנו מייצרים רכב. תקלה ראשונה, הוא יבוא ויקנה עוד פעם.
דידי רוזנפלד
לא, לא. יטפלו בו, אבל אנשים שהוסמכו על ידו. הוא מסמיך.
היו"ר איתן כבל
היא הנותנת. אני רוצה שתהיה תחרות.
איתי עצמון
הערה נוספת. אני כרגע לא מתייחס לתכלית של הסעיפים האלה אלא דווקא יותר למבחן הביצוע. אני כאן כן רוצה להתחבר למה שאמר עו"ד שניידר. בסעיף קטן (א) כתוב שמשווק רכב יחויב למסור מידע, בסעיף קטן (א1) מדובר על מתן אפשרות או מתן גישה. אני לא לגמרי מבין את המהות של החובה הזו. כלומר, איך היא תיושם? ולפיכך איך היא תיאכף ואיך היא תפוקח? למה הכוונה אם יש חובה לתת גישה? הכוונה למסור את המידע והציוד הזה, בכפוף לכל התנאים להתקשרות כפי שתהיה ובכפוף לקבלת תמורה במחיר סביר לפי סעיף 44 כפי שיחול כאן?
אהוד שניידר
משרד התחבורה מטיל עלינו, משווקי הרכב, את החובה כשבעוד בדירקטיבה היא מוטלת על יצרני הרכב. פה יש טעות שהולכת - - -
היו"ר איתן כבל
כן, ואגיד לך למה. כי יצרני הרכב במקרה הם באירופה.
אהוד שניידר
זה לא, יצרני הרכב בכל העולם.
היו"ר איתן כבל
נו, מה לעשות? אם היתה לנו עדיין סוסיתא אז כנראה לא היינו צריכים.
אהוד שניידר
עם כל הכבוד, אנחנו לא יצרני הרכב. אנחנו מפיצים. יש לנו רק חוזה עם יצרני הרכב, אנחנו לא ידם הארוכה של יצרני הרכב.
היו"ר איתן כבל
אתה מקבל מידע?
אהוד שניידר
אני מקבל מידע. אני אפילו לא מקבל את כל המידע.
היו"ר איתן כבל
לא אתווכח אתך. אני אגיד כך, אני מחייב אותך להעביר את כל מה שקיבלת. אני לא יודע לחייב אותך מה שאתה לא מקבל.
אהוד שניידר
תודה רבה, אדוני. בסדר גמור. זה התחלה, בהחלט.
היו"ר איתן כבל
אבל אני מודיע לך, תקשיב. אבנר, הרי אני לא מבקש מאף אחד לתת מידע שאין לו.
רונן לוי
יש לי תשובה. כל מה שמקבל, ומה שכתוב בדירקטיבה, מוסך מורשה ומוסך שירות מטעמם - - -
היו"ר איתן כבל
זה מה שאתה רוצה שהוא יקבל, זה מה שאני אומר.
רונן לוי
כל מה שהוא מקבל, וזה מספק. מוסך מורשה מטעמם מקבל את הגישה, מקבל את ההדרכות.
היו"ר איתן כבל
רונן, העניין ברור. לא ביקשתי ממנו שאם יש גם תוכנית סלאלום בזה ולא כתוב והוא לא נתן לו אז שהוא לא.
רונן לוי
- - - דירקטיבה זה כמו authorized - - -
היו"ר איתן כבל
זה ברור לו. כשהוא מגיע למוסך שלו, הנחת העבודה שלי היא שהוא מקבל את הכלים כדי לטפל באוטו.
רונן לוי
כל מה שהוא נותן ל - - -, הוא יכול לתת למוסך.
היו"ר איתן כבל
נכון. אם הוא לא נותן לי מידע מלא לטפל באוטו זה לא צריך דירקטיבה, שמדרקטיבה.
רונן לוי
אפשר להרגיע אותו ולנסח את זה: כל מה שהוא נותן למוסך שירות שלו, - - -
דידי רוזנפלד
ושמותר לו להעביר.
קריאות
מה זה שמותר?
היו"ר איתן כבל
תגיד לי, מה זה קוקה-קולה?
רונן לוי
היצרנים האסייתיים עושים בדיוק מה שהדירקטיבה האירופית אומרת. זאת אומרת, ברגע שהאיחוד האירופי יחליט שכל מותג שהוא מיוצר באירופה ייתן את המידע, גם המותג האסייתי נותן. מה זה שמותר? אני לא ראיתי בטויוטה שלא נותן מידע באירופה, אין דבר כזה, למרות שהוא מותג אסייתי. אם החוק של המדינה מחייב, כל יצרן - - -
היו"ר איתן כבל
אני מסכם. אבנר, הרי לא המצאנו את הגלגל. אני פה לא חושב שצריך להמציא את הגלגל. גם לא כיוון שישראל היא לא מדינה שמייצרת רכבים, אבל היא מדינה שמייבאת, ובלי עין הרע. אני בטוח שלא כל העולם מייצר רכב ולא כל מקום מייצר את הרכב של האחר. האסיאתיים מייצרים את הרכב והם מוכרים אותם לכל העולם, האירופאים מוכרים את הרכבים שלהם לכל העולם, ואני בטוח שהתפתחה תפיסה בכל מקום. אני לא רוצה להיות יותר מהם, אני רוצה להיות לפחות כמוהם. בנקודה הזו אני לא רוצה שיהיה יותר ממה שמקובל. כתוב: שהעביר לו היצרן. לא ביקשתי ממנו בשיחות סלון במסדרון שאת זה לא יעביר לו. מה שהמוסך המורשה שלו מקבל כדי לטפל ברכבים שלו, זה חובתו.

עכשיו לשאלה שלו וגם לעניין שהעלה שניידר, בקשת המוסך וגישה מלאה.
אבנר פלור
אנחנו אומרים שבדומה למה שאנחנו מחייבים את היבואנים לטיפול ותחזוקה גם של כלי רכב שלא מיובאים על ידם, מה שאנחנו רוצים גם פה לחייב את היבואן שכל מידע שהוא מקבל מהיצרן לטיפול ותחזוקה של הרכב, אם זה מידע של ציוד, מכשור, של הכשרת כוח אדם והכול, - - -
איתי עצמון
כלומר, לא רק מידע.
אבנר פלור
לא, לא רק מידע. של ציוד, כוח אדם, הכשרה והכול, מה שהוא מקבל, בדומה למה שנכתב בדירקטיבה, שגם הוא יספק את זה לכל דורש. זה הסעיף של הדירקטיבה שהועתק לחוק שלנו.
קריאה
במחיר סביר.
אבנר פלור
יש בהמשך לגבי המחיר.
איתי עצמון
ובכל זאת התייחסות משפטית לשאלה ששאלתי לגבי מתן גישה מלאה.
חוה ראובני
הכול זה כפוך לסיפא של הכתוב: הנחוצים כדי לטפל ולחזק. זה מבחן פונקציונאלי.
איתי עצמון
אבל מה הכוונה? מה זה מתן גישה מלאה?
חוה ראובני
שהמידע יהיה זמין לו, שהוא יוכל לדעת מה יש שם.
איתי עצמון
אם הוא רוצה לדעת, הוא יבקש והוא יקבל כפי שכתבתם בסעיף קטן (א). מה זה מתן גישה מלאה?
חוה ראובני
כתוב: המבקש זאת.
איתי עצמון
אני מדבר על סעיף קטן (א1).
חוה ראובני
כתוב כאן: חייב לאפשר לכל גורם המטפל המבקש זאת גישה מלאה. המבחן הוא מבחן פונקציונאלי, מה נחוץ כדי לטפל ולתחזק ברכב מהתוצר.
איתי עצמון
במקום גישה מלאה הייתי אומר: חייב למסור פשוט את המידע.
חוה ראובני
זה לאו דווקא מסירה. זה יכול להיות גם לתת לו אפשרות סיסמא.
היו"ר איתן כבל
חוה, אני רוצה את המקסימום. אבל הניסוח פה הוא בעייתי. זה כאילו הוא יכול להעביר מחר את כל הציוד שלו לזה: זוז, זוז, זוז. כל מה שאני רוצה זה שהסעיף יהיה כתוב בצורה שהיא נהירה ובהירה שכל משמעותה לקבל כל מידע, כמו שאמרנו. הוא חייב למסור בצורה פשוטה, נהירה, בהירה, לא מסובכת, לא מורכבת, את המידע כפי שבדיוק הוא מקבל אותו.
איתי עצמון
אם לא עלה בידו להשיג את זה ממקור אחר, כפי שאמרה פה עו"ד ראובני?
אבנר פלור
כן, כן.
קריאות
אי-אפשר להשיג את זה. אין דרך אחרת.
רונן לוי
אנחנו חיים את זה.
היו"ר איתן כבל
רונן, אתה חי את זה? אז כבר יש לך ניסיון. ההבדל מהפעם הקודמת הוא שיש כבר חוק שיודע להסדיר לך את זה.

יורם, משפט.
יורם בונן
אדוני, אנחנו לא מבינים מה (א1) מוסיף על (א). ככל שמדובר במידע, עמדת אדוני היא הקובעת. כל הנושא של המידע מוסדר בסעיף קטן (א). ככל שרוצים להרחיב את החובות לגבי מידע - - -
היו"ר איתן כבל
מה אדוני לא מבין?
יורם בונן
(א1) מדבר על גישה לציוד ולכלים, זה לא מידע. איך ניתן גישה לציוד ולכלים?
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אין הכוונה, ולכן צריך להבהיר את זה, שרונן אומר במוסך שלו: סליחה, סליחה. ראיתי מכשיר, מפתח ברגים, והוא מגיע ואומר: תן לי את מפתח הברגים לתקן. ברור לי שאין זו כוונה. לכן, צריך למצוא את הניסוח שאומר גישה ב- - -

אה, אתה מתכוון שתגיע למוסך ותיקח?
קריאה
לא, אם אני ארצה לקנות מחשב בדיקה אז הוא ימכור לי מחשב בדיקה.
היו"ר איתן כבל
חברים, אל תיקחו את זה למחוזות האזוטריה. אני לא אאפשר את זה יותר, אני כבר תקוע פה. עוד לא החזרתם לי את הרכב. רבים גם כן מי יטפל לי ברכב. רונן, אני רוצה שיובהר לכולם, וגם לך, יורם, ולכל החברים פה. כשאני מדבר על מידע זה לא רק בסעיף זה וזה כתוב כך וכך שתרים את הפלאג ותוריד את הזה, וכך תטפל באוטו. בסוף זה גם קשור לכל הלוגיסטיקה הנדרשת כדי לטפל באוטו. זו הכוונה וזה העניין, ושלא יהיה, איך אומרים? הוא יהיה התלמיד המצטיין - אפרופו היה לי את המטה הכי טוב בעולם. באה המלחמה והרסה לי אותו. ידעתי את כל החומר בעל פה, אבל לא היה לי את הציוד לתקן את זה. תגידו, מה אתם עושים ממני? אתם כל הזמן מכדררים אותי? אני פשוט אתקדם ולא אתן לאף אחד לשאול שאלות. זה כבר דברים שעברו. זה אומנם תוקן, אבל תשחקו אתי כך. אני רוצה שתבינו את רוח הדברים שאני אומר. רוח הדברים אומרת בצורה ברורה ואין בה ויכוח: מידע זה מידע. זה כמו שאתה פוגש אותי ושואל אותי: מה השעה, ואני לא אומר לך: תראה, אולי בעוד שעה אם תבוא אני אהיה פנוי יותר ואז אוכל לתת לך. אני רוצה לדעת מה השעה, האם אתה יכול לתת לי מה השעה, כן או לא? אותו הדבר כאן. אני רוצה לקבל מידע ברור, נהיר. לא כמו שמוכרים לי כשאני צריך להרכיב משהו בבית. אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. אותו דבר בקשר לכל הלוגיסטיקה מסביב. בזה אני לא מתווכח, בכלל לא צריך אותו בשביל זה שהוא יקום ויקפוץ. זה ברור. ואם זה לא ברור אז אני אומר את זה בצורה ברורה בכפל משמעות. לכן, אני מבקש שאם יש כאן אי-בהירות בניסוח, אני רוצה בהירות בניסוח.
איתי עצמון
אני חוזר ואומר, המונח גישה מלאה הוא לא מונח שאני מצליח להבין אותו מבחינה משפטית.
היו"ר איתן כבל
צודק, גם אני לא מבין אותו.
איתי עצמון
אני חושב שצריך יהיה להסכים על איזשהו עיקרון שלפיו גורם מטפל שלא עלה בידו להשיג מידע טכני או מידע על הדרכה או ציוד כאמור, רשאי לבקש את המידע ממשווק רכב, ומשביקש זאת מחויב משווק הרכב למסור את אותו מידע או ציוד, בכפוף לתשלום סביר, והוראות סעיף 44 יחולו לעניין זה.
היו"ר איתן כבל
רונן, אני מצטער. אנחנו נקבל את ההחלטה, לא אתם.
רונן לוי
אי-אפשר להשיג אחרת - - - צריך להוכיח שלא השגתי? איך אני אגיע בפועל? תסביר לי איך אני עושה את זה בפועל. אני אבוא ואגיד: תוכיח שלא קיבלת במקום אחר? האם אתן לו רשימה של מקומות שחיפשתי? אני אומר לך שאי-אפשר להשיג את זה. הוא בדק את זה שאי-אפשר להשיג - - -. אנחנו רוצים כמו - - - האיחוד האירופי.
היו"ר איתן כבל
אבנר, הוא צודק בזה. אני רואה שכדור באולינג יהיה כסף קטן לעומת מה שיעשו לו.
אבנר פלור
אדוני היושב-ראש, הנוסח הזה כבר נשלח בשבוע שעבר. לקחנו ותרגמנו את הדירקטיבה האירופאית. ריבונו של עולם, מה הוויכוח ועל מה? לקחנו את הדירקטיבה האירופאית כמו שהיא והכנסנו לחקיקה.
איתי עצמון
החקיקה הישראלית היא קצת שונה מהחקיקה האירופאית.
אבנר פלור
בסדר, אין בעיה. נתקן, אבל לא את המהות.
איתי עצמון
גם השוק באירופה שונה. היצרנים נמצאים באירופה. ההשוואה הזו שכל הזמן עורכים כאן בין אירופה לישראל לא כל כך מדויקת.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבהיר. אני מקבל את הנוסח של הדירקטיבה. אני רוצה תיקוני לשון. המשפט הזה שכתוב פה גישה מלאה, לא מקובל עליי. זה עניין של ניסוח של התרגום. גישה מלאה בניסוח הוא אחר ממה שזה מובן באנגלית. אני מניח שהכוונה באנגלית היא שהוא יאפשר לו לקבל כל דבר – זו הכוונה. בניסוח הזה הוא יהיה חייב לתת לו את הבת שלו לצאת איתה הערב, או הפוך. מה העניין? מה, השתגענו? פה זה מאבד כל גבול. לפי הסעיף הזה מישהו יבוא ויגיד שהשטח שלו.
קריאה
זה עובד באיחוד האירופי מהראשון לראשון ב- - -
קריאות
אבל אל תשכח שבאיחוד האירופי היצרנים - - -
קריאה
- - - זה חוק. מה אתה מדבר? מאיפה אתה ממציא?
היו"ר איתן כבל
רונן ידידי, תצאו להתרענן בחוץ. יש לכם זמן לשוחח. אם אין כזה אז תירגע. חברים, סיימתי. אני לא פותח את זה. הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות זה להחליף אותי.
אהוד שניידר
זה אנחנו לא יכולים. אבל רק הערה להצעתו של עו"ד עצמון שעוד לא נדונה.
היו"ר איתן כבל
אבנר, אני רוצה שיובהר. זה לכאורה ניואנסים, זה לכאורה ניסוחים ופלפולים. אבל כאן זה חלק מהלב של החוק. כשאני אומר מידע, זה לא רק שכתבתי מילים.
לאה ורון
אז שעו"ד ראובני תקריא את הנוסח ברוח מה שאתה חושב שצריך להיות.
חוה ראובני
אם הבנתי נכון אז האמירה היא: חייב לאפשר לכל גורם מטפל המבקש זאת לקבל את כל המידע הטכני, ההדרכה, הציוד והכלים האחרים - - -
יורם בונן
במידע בנוגע ל- - -
היו"ר איתן כבל
ברור. הוא בא כי הוא צריך לתקן פורד או מוסטאנג חדשה, והוא יגיד לו: דרך אגב, אם אני כבר פה, אני רוצה לדבר אתך על משהו שלא קשור לרכב. אני רוצה לדבר אתך על הברז שהותקן אצלי ויכול להיות שאני אשטוף את האוטו אתו. יורם, לא מתאים לך.
יורם בונן
אדוני, קיבלנו באופן מלא את הכרעתך שמדובר במידע. אבל מידע, אנחנו לא מאפשרים גישה לציוד.
היו"ר איתן כבל
סלח לי, לכן תיקנו. אני זה שהתעקשתי לשנות את הסעיף. הניסוח הזה הוא לאין שיעור יותר נכון ויותר טוב. עשה לי טובה, אלא אם כן אתה באמת כאילו מכדרר אותי.
אהוד שניידר
חס וחלילה, אבל אנחנו לא יכולים להדריך את האנשים. אנחנו יכולים למסור מידע לגבי הדרכה, אבל אנחנו לא יכולים להדריך את האנשים שלו. אנחנו לא בוחרים את האנשים שלו בכלל. למה אני צריך להדריך את האנשים שלו לפי מה שעו"ד ראובני?
היו"ר איתן כבל
זה לא מה שכתוב.
אהוד שניידר
אבל זה מה שכתוב.
היו"ר איתן כבל
סליחה, נוח לך לפרשן את זה כך. ברור הוא שמבחינתך אם אני יכול להוציא חוק חובת עיקור וסירוס של החוק, זה ייעשה בשמחה על ידכם ואתם תתנו לזה רוח גבית.
אהוד שניידר
ודאי שלא. אנחנו ביקשנו - - -
היו"ר איתן כבל
עשה לי טובה. שניידר, אני לא אתך. חברים יקרים, אני כבר אומר שתהיה הפסקה ב-12:30 לחצי שעה. אני כבר אומר לכם שאם צריך בעניין הזה שהנוסח הזה יש צורך שתשבו אחר כך איזה כמה דקות לחדד אותו ולהעביר אותו, רוח הדברים שאמרתי ברורה, נהירה מאוד, כדי שלא ישתמע בנוסח הנוכחי שהוא יכול אליו למוסך ובכל זמן הוא יכול להיכנס לו למחשבים ולכל הדברים האלה. אבל בצורה ברורה בלי שהוא יקבל את כל המידע הנדרש ובלי יכולת לקנות את הציוד ויעכבו אותו, לא עשינו כלום. זה באמת סתם לבלבל את המוח. האם אתם עושים ממני צחוק? תודה רבה. אני מאשר את ה- - -
חוה ראובני
בסעיף 66ב(א) צריך שורה לפני הסוף: לשם טיפול ותחזוקה של רכב מתוצר המיובא על ידם. מילה קריטית שנשמטה.
היו"ר איתן כבל
אוקי, צודקת.
איתי עצמון
מה לעניין מוסד לימודי? מה ההגדרה שאתם מציעים?
חוה ראובני
מוסד לימודי מופיע לנו בלי הגדרה גם בסעיף 29.
אבנר פלור
אנחנו אפשרנו יבוא לרכב - - -
איתי עצמון
אבל שם זה אישור ספציפי.
היו"ר איתן כבל
זה משהו אחר, תענו לשאלה של איתי.
אבנר פלור
אנחנו נביא נוסח של מוסד לימודי, אני לא יודע להגיד.
היו"ר איתן כבל
אוקי, גמרנו.
קריאה
למה לא לשים פשוט ו/או מוסד לימודי?
היו"ר איתן כבל
סליחה, הבעיה היא לא ו/או. הבעיה היא מהי ההגדרה של מוסד לימודי.
איתי עצמון
לעניין סעיף קטן (א1) כתוב בסיפא שלו: שקיבל כאמור בסעיף קטן (א). הציוד והכלים האחרים, לרבות תוכנה, בהכרח זה אלמנטים שהוא קיבל או רכיבים שמצויים אצלו? ציוד בהכרח זה ציוד שהוא קיבל מהיצרן או מהסוכן המורשה?
אבנר פלור
כן.
חוה ראובני
כן, מה שאפשר להשיג בשוק הפתוח הוא לא צריך לקבל - - -, הייחודיים.
איתי עצמון
כלומר, מדובר רק על חלפים, למשל, שהוא קיבל ספציפית מה - - -
היו"ר איתן כבל
לאורך כל הדרך, אני רוצה לחזור ולהבהיר את זה, כל אשר אמרנו לגבי חלפים, לגבי מידע, לא שהוא נסע למאדים ומצא את זה, אלא במובן הזה של מה שהוא מקבל כדי לתקן – היבואן במוסך שלו – שהוא יוכל לקבל את אותו דבר גם כן. אם לא, לא עשינו תחרות. גם כך הזכרתי לכם את הוויכוח שהיה לי בדיון הקודם שאני עדיין לא שלם אתו כי אני רוצה תחרות. כי תמיד תמיד ליבואן אצלי, אצלי כרוכש, אין מה לעשות, זה חלק מהמהפכה שנידרש לעשות, שהאזרח יבין שמוסך שהוא לא בהכרח מוסך של היבואן, הוא לא בהכרח חאפר. כי היום הגישה והתפיסה היא שאם אתה לא הולך למוסך של היבואן זה סוג של חאפר. אם לא נצליח לשבור את הסטיגמה הזו אין תחרות.

אז מה אדוני מציע עכשיו לגבי ההצבעה?
איתי עצמון
אני מבין שבכל מקרה לעניין הגדרת מוסד לימוד אתם מבקשים להביא הגדרה.
אבנר פלור
כן, נביא הגדרה.
איתי עצמון
אפשר לאשר כרגע את הסעיף בכפוף להגדרה שתוקרא?
היו"ר איתן כבל
אוקי, בסדר גמור.
חוה ראובני
הרעיון הוא הכשרת אנשי מקצוע לעבודה במוסכים, לא מוסד לימודי לחקלאות.
היו"ר איתן כבל
ברור. חברים, אנחנו רוצים נוסח.

אני מעלה את סעיף 66ב להצבעה עם התיקונים והתוספות בכפוף להגדרת מוסד לימודי.
איתי עצמון
שתובא בהמשך.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 66ב, בכפוף לתיקונים והתוספות ובכפוף להגדרת מוסד לימודי שתובא בהמשך, אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.

יורם, דידי וכולכם, הטעות הגדולה שלכם היא שאתם לא מבינים את הנחישות שלי שהחוק הזה יעבור. אני מדבר ברצינות. זה לא החוק היחיד שאני עמל עליו. דברים השתנו פלאים כשהצדדים הבינו שאנחנו נחושים להעביר את החוק, ואז השיח נהיה שיח אחר. אני מנסה כל הזמן למצוא פה איזונים נכונים. אבל כשזה בא כל הזמן ממקום של התנגשות אז ההכרעה היא שלנו. אתם לא עוזרים לנו, יורם.
יורם בונן
אדוני, אני חושב שהאמירה הזו היא לא הוגנת, וסליחה שאני אומר את זה. אני אסביר מדוע. קודם כל, אדוני מבין שגם בנושאים שהוועדה מכריעה בניגוד לעמדתנו, אלה לא נושאים פשוטים.
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי את זה, לא לזה כיוונתי.
יורם בונן
אדוני, דווקא בעניין הספציפי הזה קיבלנו על עצמנו את ההכרעה שלך שלגבי מידע נותנים את הכול. הנוסח שהוצע פה לא הציע - - -
היו"ר איתן כבל
יש כאן נוסח מתוקן, אני מצטער. הנוסח המתוקן לא דומה בשום פנים ואופן, שאני התנגדתי לנוסח ש- - -
איתי עצמון
הוא מדבר על הרחבה לעניין ציוד. כלומר, לא רק מידע, אלא גם ציוד.
יורם בונן
לא מידע על ציוד, גישה לציוד.
היו"ר איתן כבל
לא. סליחה, אין גישה. זה מובהר. יורם, נו בחייך. לפחות אתה ואני יכולים להסתכל אחד לשני בעיניים כמעט. זה הנוסח שהובהר. אני התנגדתי למילה גישה מלאה כי הפרשנות שלה לא נגמרת. הם עשו סוג של תרגום מאנגלית לעברית. זה לא google translate, זה לא שאתה מתרגם מילים. אתה מתרגם רוח, וזה חלק מהעניין.
דוד ביטן (הליכוד)
אומנם אישרנו את הסעיף, אבל הרי כל הסעיף הזה מסתמך על זה שהמידע אצלם על הרכב הספציפי. מה קורה כשמוסד שהוא לא קשור אליהם מקבל מהם מידע ומתקן. לאחר מכן מגיע אותו אדם דווקא למוסך שלהם, אז הוא גם צריך לקבל מידע הפוך של הרכב.
היו"ר איתן כבל
כן, ברור.
דוד ביטן (הליכוד)
איפה זה כתוב?
חוה ראובני
לא מדובר על מידע לטיפול אלא מידע של היצרן, של הדרישות הטכניות וההנחיות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל יש גם מידע שקשור לטיפול ברכב הספציפי.
היו"ר איתן כבל
יש לך ספר טיפול. זה גם לא פה. זה משהו אחר לגמרי. דוד, זה סעיף שעוסק בדבר אחד.
דוד ביטן (הליכוד)
צריכה להיות הדדיות. באיזה סעיף זה?
היו"ר איתן כבל
זה לא פה. גם אם זה נדרש, זה לא במקום הזה.
חוה ראובני
כאן עוד לא מדובר בעניין הדדי.
דוד ביטן (הליכוד)
הרי הם צריכים לטפל ברכב והם צריכים לדעת מה נעשה ברכב הזה.
אבנר פלור
זה בסעיף 70 לגבי מתן מידע לרוכש רכב.
היו"ר איתן כבל
הלאה, זה סעיף כבד. 67 – הבטחת כספי הקונה.
חוה ראובני
"הבטחת כספי הקונה
67.

(א) משווק רכב המוכר רכב חדש וטרם העביר לקונה את הבעלות בו, לא יקבל מהקונה סכום העולה על 20 אחוז ממחירו על חשבון מחירו , אלא אם כן יידע את הקונה בדבר זכותו לקבל ערבות בנקאית בהתאם להוראות לפי סעיף זה."
היו"ר איתן כבל
אגב, מה קורה היום?
חוה ראובני
כלום. כשאתה רוצה לקנות רכב חדש, שים 100% מהכסף ותחכה שיביאו לך אותו עוד שבוע או עוד שבועיים.
היו"ר איתן כבל
כן, אדוני.
רון מלכה
רון מלכה - קשת. הסעיף הזה סתם מוסיף עלויות ללקוח. כי היום 99.9 מהלקוחות משלמים מקדמה או את מלוא סכום הרכב ומקבלים אותו. מתי הם מקבלים מקדמה? כשהוא מזמין אוטו סגול עם ריפוד ירוק ומביאים לו אותו אחרי ארבעה חודשים במיוחד. בדרך כלל רוב המכוניות, גם אצל היבואנים, וגם אצלנו, רוב המכוניות יהיו במלאי. זמן ההספקה הוא נגיד בין 7 ל-21 ימי עבודה. מטרידה אותי סיטואציה אחת שבאת עכשיו ונתת לי 50% מערך הרכב ונתתי לך על זה ערבות בנקאית.
היו"ר איתן כבל
למה חשובה התוספת הזו?
חוה ראובני
אנחנו רוצים להבטיח את כספי הלקוח. המצב היום הוא שהלקוח מוסר 100% מהכסף ומחכה בין 7 ל-21 ימי עבודה כפי שהציג את זה מר מלכה. בזמן הזה אין לו לא כסף ולא אוטו. אנחנו לא מחייבים לתת ערבות בנקאית, אנחנו כאן לא בהבטחת כספי הדירות, אנחנו באים להציע לו אפשרות לקבל בטוחה ושהקונה ישקלל את זה, את הסיכון שלו.
היו"ר איתן כבל
למה זה לא מגן על הלקוח יותר מהעניין שאתה מציע?
רון מלכה
אין לי בעיה, זה רק מרים את העלויות. כי מבחינת העלויות בסעיפים הבאים זה לא מכסה את העלויות.
דוד ביטן (הליכוד)
הניסוח קצת שונה. מה זה: אלא אם כן יידע אותו? אז יידעתי אותו אז מגיע לי 100% עכשיו?
חוה ראובני
לא, ואז ב-(ב) יבוא שאם מסר לו הקונה. זה בחירה של הקונה.
היו"ר איתן כבל
חוה, קראי את הכול.
חוה ראובני
"(ב) משווק רכב ימסור לקונה, לפי בקשתו, ערבות בנקאית להבטחת החזרתו של כל תשלום ששילם הקונה למשווק הרכב על חשבון רכישת הרכב, במקרה שמשווק הרכב לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת ברכב כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הרכב או אם ניתן לגביו צו פירוק, קבוע או זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין..."
איתי עצמון
לגביו זה לגבי מי ש - - - ?
היו"ר איתן כבל
כמו שהיה ברהיטים בזמנו ודירות, אתם זוכרים? בזמנו היתה התמוטטות של חברות רהיטים וכולם הסתובבו עם התמונות. סידרו את הסלון עם התמונה של הציוד. היתה תקופה שממש חברה אחר חברה התמוטטה. דוד, אתה זוכר את זה?
דוד ביטן (הליכוד)
כן. למה אתם לא מכניסים שלא מוסרים את הרכב?
היו"ר איתן כבל
תסיימו, תקריאו את הכול.
חוה ראובני
"... במקרה שמשווק הרכב לא יוכל להעביר בעלות או זכות אחרת ברכב כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הרכב או אם ניתן לגביו צו פירוק, קבוע או זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה ברכב, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר רשאי לקבוע את נוסח הערבות הבנקאית והוראות בדבר דרכי מסירתה וקבלתה."

מסר הקונה את הכסף והוא רוצה להבטיח שאם הוא לא יקבל את האוטו מאיזושהי סיבה, בין אם כי הרכב עוקל - - -
לאה ורון
עו"ד ראובני, תסיימי לקרוא את כל הסעיף ואז תסבירי.
חוה ראובני
"(ג) הערבות הבנקאית תוחזר למשווק הרכב במועד מסירת הרכב לקונה וכתנאי למסירת הרכב, או כנגד השבת הסכום ששילם הקונה למשווק הרכב.

(ד) משווק רכב רשאי לדרוש מהקונה החזר בעד הוצאות ששילם ואשר כרוכות במתן הערבות הבנקאית (בסעיף קטן זה – החזר), ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על ארבעה אחוזים לשנה או סכום אחר שקבע השר, מהסכום ששילם הקונה בעד הרכב באופן יחסי לתקופת הערבות; היה גובה ההחזר נמוך מ-250 שקלים חדשים או מסכום אחר שקבע השר, רשאי משווק הרכב לדרוש מהקונה החזר שגובהו אינו נופל מהסכום האמור.

(ה) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור הוועדה.

(ו) הצדדים להסכם לרכישת רכב אינם רשאים להתנות על הוראות לפי סעיף זה, אלא לטובת הקונה."
היו"ר איתן כבל
חוה, אני רוצה את סיפור הדרך שעובר הלקוח, הקונה. תסבירי, קודם כל, את הדברים.
חוה ראובני
קונה מזמין רכב. הוא נותן למשווק סכום מסוים על חשבון הבחירה של הרכב. ברגע שהסכום שהוא נותן לו עולה על 20% ממחיר הרכב, אנחנו נותנים לקונה את הבחירה האם לקבל ערבות בנקאית להבטיח את הסכום שהוא שילם – נניח, 50,000 שקל – ואז בהמשך הוא יקבל ערבות בנקאית, הוא יצטרך ל- - -
דוד ביטן (הליכוד)
איפה זה שכתוב שרק מעל 20%?
חוה ראובני
ב-67(א).
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא כתוב. סעיף (א) מדבר שאתה רשאי לתת 20%, אלא אם כן הוא מיידע אותך שאתה יכול לקבל ערבות בנקאית. סעיף (ב) אומר: כל סכום ששולם.
חוה ראובני
זה יכול להיות גם מעל 20%. נניח והוא שילם 50%, 80%.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם לא מבהירים את זה. זה גם יכול להיות מתחת.
היו"ר איתן כבל
דוד, אתה צודק. העניין לא מובהר. תן לה.
דוד ביטן (הליכוד)
כל תשלום ששילם הקונה זה כולל מ-0 עד 20.
חוה ראובני
בוודאי, אם הוא שילם 20%, 50% הוא מהאחוז הראשון.
דוד ביטן (הליכוד)
שילמתי 20, אני זכאי לקבל ערבות בנקאית?
חוה ראובני
אתה זכאי מהשקל הראשון, לא מה-20%. שילמת 40% - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא הסברת כך ואפשר להתבלבל בעניין. את בעצמך התבלבלת.
חוה ראובני
לא, לא. לגמרי לא, אני מנסה להסביר.
היו"ר איתן כבל
הוא לפחות כך הבין. דוד, למה אני מציע שלא נתערב? גם לי יש לי הערות. קודם כל, בוא נבין ואחר כך נכניס את התיקונים שאנחנו חושבים שהם לא נמצאים שם או לא מובהרים.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר.
חוה ראובני
קונה שילם תמורת הרכב שהוא הזמין ושהוא יקבל בעוד שבוע, שבועיים, שלושה, הוא שילם נניח 50% ממחירו. מאותו רגע קמה לו הזכות לקבל ערבות בנקאית על אותם 50% ששילם. העלות של הערבות, כי לערבות הזו יש עלות, הערבות הזו היא עליו, על הקונה. לכן, ניתנת לו הבחירה האם הוא רוצה לחסוך את העלות הזו כי הוא סומך על החברה והוא יודע שהוא יקבל את הרכב והוא לא דואג, או שהוא מעדיף כשהוא עושה עסקה של 120,000 שקל להוסיף עוד כמה עשרות או מאות שקלים, ולהיות בטוח שכל כספו לא ירד לטמיון, אותם עשרות אלפי שקלים שהוא כבר שם. הבחירה ניתנת בידיו, ולכן אפשר גם להתנות על הסעיף הזה לפי בחירתו של הקונה.

העלות כאמור מושתת על הקונה. העלות – אנחנו מגבילים אותה בתקרה של 4% לשנה מגובה הערבות. אם אנחנו רוצים לתרגם את זה למספרים, נניח שהקונה שם 100,000 שקל על חשבון מחיר הרכב וקיבל ערבות על 100,000 שקל, 4% לשנה – משמעותה 77 שקלים לשבוע. הוא מחזיק את הערבות שבועיים והוא יצטרך לשלם 150 שקל על הערבות הזה.
היו"ר איתן כבל
ברור. זאת אומרת, ככל שהזמן עובר הסיכוי שהוא יקבל את הרכב הולך וקטן.
חוה ראובני
לא, זה משך הזמן שלוקח.
רון מלכה
לא, אנחנו - - -
היו"ר איתן כבל
מלכה, אתה כבר רצת. אני יודע שעכשיו אתה כבר עם היבואנים.
רון מלכה
לא, לא. אני לא עם היבואנים, אני עם עצמי.
היו"ר איתן כבל
סתם צחקתי.
חוה ראובני
המשמעות היא שהקונה ששם 100,000 שקל מחליט האם להוסיף על ה-100,000 שקל האלה עוד 150 שקל.
דוד ביטן (הליכוד)
זו בעיה. כשהערבות הבנקאית לזמן קצר, הבנקים עוצרים את הערבות רק אם אתה משלם כמעט לשנה.
דפנה עין דור
בגלל זה קבענו את סכום המינימום של ה-200 - 250 שקלים שזה באמת עלות הנפקת הערבות לא משנה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
ערבות לשנה. אף אחד לא נותן ערבות לשבוע, לא ראיתי דבר כזה.
היו"ר איתן כבל
יש לי הערה לנקודת המוצא. אני שם 20,000 או 50,000 שקל שתיאורטית יכול וששמתי את כספי על קרן הצבי, וכבר היו דברים מעולם. אני גם צריך לתת את המקדמה, גם להבטיח שהיא תחזור אליי בערבות? למה שהעירבון הזה לא יינתן על ידי המוכר?
דידי רוזנפלד
הוא מיד יעמיס את זה על המחיר.
דוד ביטן (הליכוד)
בחוק חוזה מכר דירות על מי הערבות או עלות הערבות?
חוה ראובני
אני מודה שאני לא בדקתי.
דוד ביטן (הליכוד)
על המוכר, לא על הקונה.
חוה ראובני
בסוף זה מגולם - - -
דפנה עין דור
קודם כן, זה רשאי ל-.
היו"ר איתן כבל
ככל שאתה מקבל מקדמה יותר גדולה, אתה לא לוקח את זה, מכניס את זה לכיס ואומר: אוקי, פה זה יעלה לי. אתה לוקח את הכסף ומכניס אותו לחשבון שלך, וכל אחד לפי האופן שבו הוא מתנהל כלכלית. הכסף לא שוכב לו סתם אלא הוא עובד. אתה קיבלת כסף, אתה מרוויח עליו עוד כמה שקלים. אני לא יודע אם זה שווה ערך לזה. אבל אני זה שנמצא בסכנה, לא אתה.
דידי רוזנפלד
הוא יקנה ביטוח - או ערבות בנקאית או ביטוח.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אתה לא סיפקת את המוצר, מה אתה רוצה? תספק את המוצר תקבל את הכסף. אני חייב להגיד שמבחינתי הסעיף בעייתי.
חוה ראובני
המוכר הרי לא ירצה לממן את זה מכיסו. הוא יגלגל את זה על מחיר הרכב ואז ישלם את זה גם מי שלא ביקש ערבות.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לא. אני רוצה להסביר לך את הניסוח של הסעיף שלך. 20% הוא לא יכול לקבל יותר, אלא אם כן הוא יידע אותו שיש לו זכות לקבל ערבות בנקאית שזה עליו, אגב. זאת אומרת, יכול לבקש במועד החוזה 100% מהכסף.
חוה ראובני
נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
יפה. אז אני לא מסכים לזה. אני אומר: צריך לקבוע אחוז מסוים שלא יותר מזה הוא ישלם מקדמה, ובמועד קבלת הרכב הוא ישלם את היתרה. זה מה שצריך להיות. על ה-10% הראשונים לא צריך ערבות בנקאית, אבל מעבר לזה - - -. זה לא שהוא יכול לבקש 100%, אני אומר: הוא לא יכול לבקש. אתם נותנים לי את הערבות הבנקאים ובעצם אתם דופקים במירכאות את הקונה. אני צריך לשלם 100% באותו רגע כי הוא יידע אותי שאני יכול לקבל ערבות בנקאית. אז מה תעזור לי הערבות הבנקאית? ועוד על חשבוני.
חוה ראובני
הראיה שלנו היא שאין מקום להתערב ברמה כזו בחופש החוזים של הצדדים איך לבנות את העסקה ביניהם.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת שהוא יידפק בחסות החוק.
חוה ראובני
לא, חס וחלילה. הרעיון הוא רק להבטיח את הכסף שלו – שאם הוא משלם ולא מקבל מיד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה להבטיח? אבל אני לא רוצה. אתם מחייבים אותי לשלם 100% במועד העסקה.
חוה ראובני
מי? אני לא מחייבת אף אחד.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה המצב כי הכוח הוא בידי היבואן. אם אני אומר לו: תשמע, חביבי, אתה יכול לקבל ערבות בנקאית. עכשיו ספוג את ה-100%, ותקבל ערבות בנקאית על חשבונך. אגב, אין ערבות בנקאית לשבועיים. על שבועיים את משלמת כמעט לשנה את העמלה, וזה שתדעי. היום יש רכבים ששווים גם 400,000 שקל ולא כולם זה 70,000.
היו"ר איתן כבל
שניידר, בבקשה.
אהוד שניידר
הסעיף הזה הוא תולדה של דיון ארוך במשך שש שנים שהתקיים בבית הדין לחוזים אחידים בין היועץ המשפטי לממשלה לבין שתיים מיבואניות הרכב, והוא חלק ממכלול שלם. הסעיף כרגע נועד לאפשר למי שרוצה את הערבות הבנקאית לקבל את הערבות הבנקאית, ומי שלא רוצה כי הוא סומך, שהוא לא יקנה את הערבות הבנקאית במחיר הזה. מה שאמרה עורכת דין ראובני גם נדון בבית הדין לחוזים אחידים בשאלה למה לחייב, נניח, את היבואן לתת ערבות בנקאית, והגיעו למסקנה שזה ייקר ואין צורך לחייב ורק מי שייבחר. זה ייפול על כולם, זה ייקר. מצד שני, יש עוד מנגנון שנמצא בחוזים של יבואני הרכב והמנגנון נקרא מנגנון הגנת מחיר. זאת אומרת, יש לקוח שמכר את כלי הרכב שלו ורוצה עכשיו לשלם את כל הכסף שיש לו ליבואן הרכב למרות שהוא יקבל את הרכב שלו רק בעוד שלושה שבועות. בינתיים בתקופה הזו שהוא משלם את הכסף לייבואן הרכב, בחוזה שיש בינו לבין יבואן הרכב הוא מקבל הגנה מפני שינויים בשערי המטבע. הוא מקבע את המחיר.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, יפה אמרת. אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על הסכם עם הקונה – בסדר. אם אני הסכמתי לתת לך 80% אז יחול הנושא של הערבות בנקאית. אבל הנוסח של סעיף 67(א) שזה עובר ממני אליך. זאת אומרת, אתה יכול לדרוש ממני אפילו 100%, בתנאי שיידעת אותי שאני יכול לקבל ערבות על חשבוני.

אני לא רוצה את הנוסח בצורה הזו. אני רוצה שיהיה כתוב שהזכות היא של הקונה, לא של המוכר. זאת אומרת, אתה לא יכול לגבות יותר מ-20%. אם אני מסכים לתת לך יותר אז אני מזכה על ערבות בנקאית. בשיטה הזו שהנטל עובר אליך אני לא מסכים.
היו"ר איתן כבל
זה לא מובהר.
דוד ביטן (הליכוד)
איתן, הבנת?
היו"ר איתן כבל
כן, כן.
דוד ביטן (הליכוד)
לזה אני לא מסכים בשום פנים ואופן.
אהוד שניידר
החוזה היום שבין יבואני הרכב לבין הלקוחות לא מחייב את הלקוחות לשלם את כל הכסף במועד הזמנה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יודע, מחר אתה כן תרצה. הנוסח של הסעיף הזה מאפשר לך ואני לא מוכן לזה.
אהוד שניידר
אדוני רוצה להתערב במערכת היחסים שבין הלקוח לבין - - - ?
דוד ביטן (הליכוד)
למה? זה לא קורה? חוק מכר דירות זה לא התערבות? לא התערבות שאתה חייב לתת ערבות על הכסף, זה לא התערבות. למה עשו את זה? כי פשטו את הרגל קבלנים. צריך להגן על הקונה, לא עליך.
היו"ר איתן כבל
שניידר, אני אגיד לך למה עשו את זה. כשאני הולך לקנות פריג'ידר שהוא לא זול, אף אחד לא מבקש שתיתן לי ערבות על הפריג'ידר. פה כיוון שאתה הולך לקנות פה מוצר שהוא שווה עשרות אלפי שקלים, ואני לא אגיע למאות ששם זה כבר עניין אחר, כשאדם קונה היום רכב זה לא פחות מ-100,000 שקל עם האבזורים, וגם הרכב הכי דרדלה בשוק - דרכך זה אולי יהיה יותר זול. כל מה שאני מנסה לומר, חברים יקרים, זה שבסוף סוף יש כאן רק אחד שנותן.
דוד ביטן (הליכוד)
נכון, בהתחלה. עוד לא נתת את הרכב.
היו"ר איתן כבל
ברגע שנתת את הרכב, זכותו לתבוע את הדברים עד השקל האחרון. הדאגה שלנו היא כנה.
דוד ביטן (הליכוד)
לכן, הייתי רוצה לתקן את זה כך, ב-67(א): משווק רכב המוכר רכב חדש וטרם העביר לקונה את הבעלות, לא יקבל מהקונה סכום העולה על 20% ממחירו, נקודה. על חשבון מחירו, נקודה. אחר כך, היה והגיעו הצדדים להסכם שהסכום ששולם למוכר הינו גבוה יותר מהסכום הזה אז תינתן ערבות בנקאית חובה. כן, חובה. או חובה או בהסכמה, אבל לא יכול להיות מצב שאתה יכול לדרוש ממנו את כל הכסף ביום הראשון. הסעיף הזה מתיר לך את זה. לא, אני לא מסכים בשום פנים ואופן.
אבנר פלור
חבר הכנסת ביטן, צריך לחשוב שלא יהיה תוכן של סעיף שכן ייקר את מחיר הרכב. זאת לא המטרה כי זה עלול לייקר את מחיר הרכב.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה ייקרת בכל מקרה כי העלות של הערבות היא בעצם על הקונה פה.
אבנר פלור
בסדר, אבל מה שאתה מציע יכול לייקר את מחיר הרכב.
דוד ביטן (הליכוד)
למה זה יכול לייקר? אה, וזה לא יכול לייקר, והסעיף הזה לא. זה לא. אז אני משאיר לקונה את הזכות. הברירה לפי הניסוח שלי היא של הקונה, היא לא של המוכר.
אבנר פלור
זה מה שכתוב פה, זה הקונה.
דוד ביטן (הליכוד)
נגיד שנתתי 20%, זה בסדר. אם בא המוכר ואומר לי: תן לי יותר, אז אני אחליט אם אני רוצה או לא רוצה וזה משהו אחר. פה לפי הנוסח הזה המוכר יכול להגיד לי: אתה תיתן לי עכשיו 80% ואני אתן לך ערבות בנקאית על ה-80%. הפכתם את היוצרות פה. זה לא קשור לכלום.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. חברים יקרים, דוד אומר: כל עוד לא קיבלת את הרכב, הלקוח הוא בסוג של שבי. אתה מכיר את זה שבשבי הוא גם משלם לשובים שלו?
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא יכול להיות.
היו"ר איתן כבל
פה הוא עוד לא יודע אם הוא יקבל את הרכב. הנחת העבודה היא שכולם בסדר. אבל כיוון שהתגלו כמה כאלה שהם לא בסדר ואתה אף פעם לא יודע לזהות אותם. אני לא מדבר בשוק הספציפי הזה. יורם, אני אומר שלעולם לא יקרה. אנחנו לא צריכים שזה יקרה לאזרח, ולו בפעם הראשונה. הפעם הראשונה היא מאה אחוז לגמרי. לכן, אני אומר את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה יכול לקרות.
היו"ר איתן כבל
בוודאי שיכול שיקרה. זה קרה.
דפנה עין דור
בענף הרכב זה קרה עם בטר-פלייס שפשטו את הרגל.
היו"ר איתן כבל
נכון. מה קורה פה? אני משלם, אני עושה אתך עסקה – זה העניין. תסדרו לי את ההיגיון שלא מסתדר לי.
דוד ביטן (הליכוד)
תנסחו את זה אחרת.
היו"ר איתן כבל
העניין הוא שאני גם משלם ואני גם הולך להגן על הכסף שלי, והכול, הכול, הכול עליי. זה לא נתפס לי, כי ברגע שנדפקתי וה-30,000 או 40,000 שקל האלה הלכו לעזאזל, אין לי אוטו.
אהוד שניידר
אדוני, החוק מסדיר את זה, וזה בסדר. מי שירצה, יקבל ערבות בנקאית. יש פה עניין טכני אחד שהוא כאשר עומדים כבר לשחרר את הרכב מהמכס ולרשום אותו על שם הקונה, אז גובים בערך שלושה ימים לפני המועד את מלוא המחיר מהלקוח ואז הולכים עם הכסף ומשחררים את הרכב מהמכס ורושמים אותו על שם הלקוח. זה המנגנון שעובד היום והוא עובד נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
בלי ערבות, כן?
חוה ראובני
למה צריך 100% ולא רק את סכום המסים?
אהוד שניידר
ללקוח יש גם בחירה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
יש לו ברירה? מה זה יש לו בחירה? עזוב, נו.
אהוד שניידר
כן, אני עונה. ללקוח יש אפשרות לשלם את הכסף הזה ישירות למכס כמו שאמרה עו"ד ראובני. היום בחוזה שבין הלקוח, וגם המכס יכול לקבל את זה, לקוח שבוחר יכול לשלם את הכסף ישירות למכס אם הוא חושש. זה גם מנגנון שקיים היום.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא מעביר לו את זה, אתה מעביר לו רק אחרי שאתה מוציא את זה מהמכס, נכון?
אהוד שניידר
אני צריך לשחרר את הרכב מהמכס.
חוה ראובני
אז תיקח מהלקוח רק את הסכום שאתה צריך. אני לא חושבת שאתה צריך לסבסד את המסים.
אהוד שניידר
הוא לא חייב לשחרר, שישלם למכס.
דוד ביטן (הליכוד)
למה, הוא היבואן? אתה היבואן. למה הוא צריך לשלם למכס לשחרר את הרכב? באמת, נו. אתה צריך לשלם ולהביא לו את הרכב כי אתה היבואן. הוא עשה פה ייבוא אישי בכלל? איזה מין שיטה זו? בחייך.
אהוד שניידר
אבל היבואן הוא לא גובה המכס, זה כסף שהולך למכס.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה שייך? שלם אתה למכס. מה הבעיה?
היו"ר איתן כבל
אתה ממילא לוקח את זה אחרי זה מהלקוח.
אהוד שניידר
ממה אני אשלם?
דוד ביטן (הליכוד)
אתה צריך לשלם, אתה צריך לשחרר, אתה צריך להביא לו את האוטו, להעביר אותו ואז לתת, באותו מעמד. איזה מין דבר כזה? הוא הפך להיות היבואן, הוא לא היבואן.
רון מלכה
כל ההערה שלי לסעיף הזה היתה בסך הכול לא נגד הערבות הבנקאית שהלקוח יכול לבקש ורשאי, והזכות היא שלו ברגע שלוקחים ממנו 20% ומעלה. 20% - מגיע לו ערבות בנקאית. כל ההערה שלי היתה שזה לא סביר להקצות לי 250 או 4% בחלוקה לשבועי.
דוד ביטן (הליכוד)
זה נכון, - - -
רון מלכה
אין לי בעיה להעמיד ערבות בנקאית. אם הוא יבקש, הוא יקבל.
היו"ר איתן כבל
אתם שמים לב למה שהוא אומר?
רון מלכה
הערה שנייה, נתתי ערבות בנקאית. רשמתי את האוטו על שם הלקוח, אבל הלקוח שילם חצי משחרור הרכב. כשביקשתי ממנו לשלם את החצי האחר הוא אומר לי: אין לי. לא אישרו לו מהבנק הלוואה או כל סיטואציה אחרת, או לא מכרתי את האוטו המשומש. עכשיו אני תקוע. גם יש לו אוטו אחד על שמו מלא, גם ערבות בנקאית. גם אני לקוח סיכון פה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני הלכתי על שיטה אחרת. אמרתי: 20% או 15%. לדעתי, צריך להוריד קצת.
רון מלכה
אתה מגדיל את הסיכון שלי.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע. נגיד 15% ואין ערבות על זה. אתה מעביר לו את הרכב. במועד שאתה מביא את הרכב ורושם את זה עליו הוא מעביר צ'ק בנקאי. למה הוא צריך להוציא את הרכב מהיבואן?

לגבי ההוצאות – אתה צודק.
רון מלכה
זה הכול, ולא צריך לשנות כאן שום דבר אחר כי אז זה יעמיס הוצאות וייקר את מחיר הרכב.
חוה ראובני
ראשית, לגבי מה שנאמר פה על זה שהוא כבר רשם את הרכב כבר ואז הלקוח מתחרט מסיבות כאלה ואחרות – יש לנו נוהל של הביטול של רישום הבעלות הזאת אם הוא לא מסר את הרכב. רק פונים אלינו. יושבת פה מאחור מי שמטפלת בזה.
היו"ר איתן כבל
מה השם של הגברת שמטפלת בזה?
חוה ראובני
הגברת קטי מורל, מי שיושבת פה מאחור.
קריאה
זה לא במקרה של הפרת חוזה.
חוה ראובני
דבר שני, לגבי העלויות – זה לא חינם. הבנקים לוקחים כסף בשביל הערבות הזו, ומישהו צריך לשלם את זה.
היו"ר איתן כבל
למה שזה לא יתחלק בין הקונה והמוכר?
דוד ביטן (הליכוד)
הסכום לא יכול להיות באופן יחסי - - - , הסכום יותר גבוה.
היו"ר איתן כבל
מה זה משנה אם הוא גבוה או נמוך? הנחת העבודה היא ששניהם צריכים לשאת בנטל הסיכון.
חוה ראובני
אבל זה לא יהיה שניהם, זה יהיה כל הלקוחות. זה לא בחינם.
דוד ביטן (הליכוד)
למה בחוק מכר דירות זה על חשבון המוכר?
חוה ראובני
כי שם זה חובה. הערבות עולה, והשאלה אם הלקוח שקונה את הרכב בחר בזה או משלם בזה, זה פשוט. אם אנחנו נטיל את זה על היבואן הוא יגלם את זה במחיר הרכב. הוא ייקר בעוד X שקלים את מחיר הרכב. המשמעות תהיה שכל הקונים, גם אלה שמוכנים לוותר על הערבות שהיא לא מעניינת אותם, הם ישלמו את זה. מהבחינה הזו זה שונה מחוק מכר דירות כי בחוק מכר הדירות חובה לתת ערבות בנקאית. ממילא כולם צריכים לשלם את העלות הזו, אז זה ניטרלי.
אהוד שניידר
יש אופציות אחרות בחוק המכר דירות.
היו"ר איתן כבל
בהתייעצות שנעשתה מאחורי הקלעים אנחנו נלך על הסעיף, אבל אני כבר אומר לכם - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, על סעיף (ד).
היו"ר איתן כבל
(ד) – כן.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אנחנו רוצים שינוי. שבו, תחשבו על זה.
היו"ר איתן כבל
לגבי הסעיפים הקודמים אומר לכם את עמדתי. אני רוצה שתשבו על זה ותקשיבו טוב. בכל הכבוד לטענה הזו שמקוממת אותי כל פעם מחדש שכל שקל מגולם בסוף על הקונה, אין דבר שמקומם אותי יותר מהעניין הזה. האם זה עסקים של נוכלים? אני כבר רוצה לקנות ממך את המוצר והוא לא עולה שקל וחצי. זה לא ארטיק בקיוסק. בדרך כלל אנשים לוקחים הלוואות בשביל זה. הרוב המכריע של האנשים הם אנשים ישרי דרך כמו שרוב המוכרים הם אנשים ישרי דרך. אני לא מאלה שאומרים שפה כולם חבורת גנבים ונוכלים, אלא אני רוצה שיימצא איזון. שבסוף סוף יהיה 50:50. כי אם הערבות והכל בסדר, אז לא קרה כלום.
דוד ביטן (הליכוד)
אני גם הערתי עוד הערה לגבי הנושא הזה ושיתייחסו גם לזה.
היו"ר איתן כבל
תיכף אתן לאדוני. אני רוצה למצוא ניסוח שבו כספי יישמר, מדובר באנשים. אני לא רוצה שמישהו פה יבין אותי לא נכון, אבל זה לא מקרה שבו היבואן "אכל אותה" כי קרתה תקלה עם הרכב שלו והוא יודע איכשהו להתקמבן עם זה. לאזרח מהשורה זה לפעמים כמעט כל עולמו, ושלא ישתמע כאילו אני מנסה להמעיט מתקלה שנובעת מצדו של לקוח כלפי היבואן לסוגיו השונים. לכן, אני רוצה לשמוע שהוא נותן לנו פה איזשהו באלאנס.
דוד ביטן (הליכוד)
תנסחו את זה בהפסקה ותביאו לנו לפי ההערות שלנו.
היו"ר איתן כבל
מניסיון אישי אני אומר לכם שכל פעם שאתה הולך, אתה בחרדה כל הזמן כי כל פעם אתה שומע את הסיפורים האלה על דברים לא פחות חשובים. לא מזמן, לפני שנתיים-שלוש, היתה התמוטטות של רשתות בעולם הרהיטים ואנשים נתקעו עם עשרות אלפי שקלים.
לאה ורון
בעיקר מטבחים.
היו"ר איתן כבל
כן, מטבחים. צודקת לאה. מטבחים זה עלות של עשרות אלפי שקלים, לא אלף שקל. אנשים נתקעו, ולך תסביר. פה בקל וחומר. אני הכרתי משפחה ששנים בגלל זה אחרי כך היה להם מטבח ו- - -
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו אומרים שהזכות להוסיף כסף מעל המינימום היא של הקונה. אם הוא יחליט להוסיף, יתנו לו ערבות בנקאית. אם לא – לא. שהם לא יבקשו 100% מהזה במועד העסקה. תוריד את זה מ-20% ל-15%, זה יהיה הסיכון של הקונה בלי ערבות בנקאית. מעבר לזה, אם הקונה ירצה לתת יותר הם יצטרכו להביא לו ערבות בנקאית על כל הסכום – זה הכול. אבל הם לא יגידו לו: התנאי לעסקה תביא 100%.

לפי הנוסח שלכם אם המוכר מיידע אותם על הזכות שלהם לקבל ערבות בנקאית הוא יכול לבקש כל סכום, מ-20 עד 100. זה עליי לא מקובל. אני רוצה שהקונה יחליט מעבר למינימום לתת או לא לתת – החלטה שלו – ואם הוא נתן יותר הוא יקבל ערבות בנקאית.
חוה ראובני
ערבות בנקאית חובה?
דוד ביטן (הליכוד)
חובה, ודאי, על כל סכום שהוא מעבר ל-15%.
דפנה עין דור
אבל - - - 50% על הקונה, 50% על המוכר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אני לא מדבר על העלות. זה אני מוסיף עליו. לא על העלות, אני מדבר כרגע על החובה לתת ערבות בנקאית. היא זכות של הקונה במובן הזה שאם הקונה ייתן יותר הוא יקבל.
אבנר פלור
אבל מחיר הרכב יעלה כך.
דוד ביטן (הליכוד)
איך יעלה?
קריאות
הוא יעלה, הוא יעלה.
היו"ר איתן כבל
למה? כמה עולה הערבות?
קריאות
- - -
זאב פרידמן
- - - זה אומר שאין תחרות.
היו"ר איתן כבל
אגב, צודק חברי זאב שאומר שאם בסוף הוויכוח הוא על זה, איזה תחרות זו? אם אני לא יודע לבוא ולייצר תחרות על הדבר הכל כך בסיסי הזה, אז על מה יש תחרות? על הצבע?
אהוד שניידר
אבל יש עוד דבר, אדוני.
היו"ר איתן כבל
אני דווקא רואה ששניכם באותו צד.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
מלכה, רק דוד יכול להתפרץ. אתם לא.
רון מלכה
קשה להגיד שאני נגד התחרות.
היו"ר איתן כבל
לא, כל עוד היא לטובתך.
רון מלכה
לא. גם לטובת הצרכן וגם לטובתי. אם היא לא תהיה לטובתי אני אחפש לעשות תחרות במקום אחר. אני איש עסקים ואני לא מסתיר את זה ובא עם ידיים נקיות.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה שתפסיד חס וחלילה. זה בדיוק הסעיף שבא לוודא שאני לא רוצה לקנות ממישהו שמפסיד.
רון מלכה
עכשיו מה יקרה? לצורך הדיון הוא מוכר ב-120, ואני רוצה למכור ב-100. אני לא אמכור ב-100, אני אמכור ב-103.
קריאה
למה? תרוויח פחות מה-100.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה משנה? הקונה שילם 103 גם כך, 100 ועוד 3 ערבות בנקאית. לקונה לא עזרת.
רון מלכה
לא, כשאתה משית את זה על כל הלקוחות שישלמו - - -
היו"ר איתן כבל
מלכה, אני עוצר אותך עכשיו. אני מודיע לך שמי שישמיע טענות כאלה באולם שלי יחטוף. אני לא מקבל את זה. אני לא מוכן לקבל את המשפט הזה שהוא אנטי צרכני, הוא פוגעני. זו גישה שאני מנסה לשרש אותה מהשיח בין לקוח לבין צרכן שבכל דבר מאיימים עליו: אם תעשה, זה יבוא עליך. אני לא מקבל את זה. הוא קונה מוצר ב-100,000 שקל, אז ה-2,000 שקלים האלה אתה מרוויח ממנו הרי פי כמה יותר.
רון מלכה
אני מוכן לפתוח את ה-breakdown של הייבוא המקביל של כל הדגמים שאני מתכוון להביא ואתה תראה ש-2,000 שקל משמעותיים שם כי אני צריך להתמודד איתם.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל בכל מקרה הוא משלם. אנחנו לא ילדים. לפי השיטה שלך אתה אומר: אם אני מוכר רכב ב-100 וערבות בנקאית עליי, אני אמכור אותו ב-102. אבל אם הוא יקנה ב-100 וישלם 2,000 לבד גם הוא שילם 102. אין שום הבדל. מבחינת הקונה הוא משלם את אותו סכום. אלא מה? אם אני בא לקנות ממך אוטו שאתה פרסמת בעיתון שהרכב עולה 100,000 שקל, אתה לא תגיד לי: בגלל הערבות אני אתך לך 102. אני לא אקנה ממך. זו התוצאה של התחרות האמיתית ושל הקונה הנכון.
רון מלכה
חבר הכנסת ביטן, התוצאה של מה שאתה מבקש היא שאני מראש אתמחר את האוטו ואפרסם אותו ב-102 כי אני אהיה חייב לתת את הערבות הבנקאית לפי חוק. אז אני מראש אתמחר את זה, ואני לא אגיד לך: בגלל הערבות.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה משנה? לפי השיטה שלך הקונה משלם את זה בכל מקרה, כך או כך? אז על מה הוויכוח? מה העניין פה? אנחנו מאפשרים לכוחות השוק לעבוד.
אהוד שניידר
אדוני היושב-ראש, אם נהפוך את הערבות הבנקאית לערבות חובה, אנחנו חוזרים על זה שיתווספו בשוק עוד 250,000 ערבויות בנקאיות לשנה חובה.
דוד ביטן (הליכוד)
אל תיקח יותר מ-15%, אין בעיה. לא תהיה חובה, הכול בסדר.
אהוד שניידר
לא זו השאלה. יהיו פה 200,000 ערבויות בנקאיות לשנה. אני בטוח שהבנקים מאוד ישמחו מהעניין הזה. שנית, האיזון שמצאנו בבית הדין לחוזים אחידים לעניין הזה שמצד אחד לכאורה מטילים את זה על הלקוח לשלם אם הוא בוחר לקנות את הערבות הבנקאית, היה המחיר נמוך.

המחיר שהוצע פה הוא מחיר נמוך. מבחינתנו, אפשר להפחית עוד יותר את המחיר של הערבות הבנקאית. לא 4% לשנה, שיהיה 2% לשנה, שזה חצי חצי. אז שיהיה 2% לשנה. ירצה - יבחר את זה. לא ירצה - לא יבחר את זה. אנחנו לא נוכל - - -
היו"ר איתן כבל
עם עוד קצת זה תיפתחו עוד יותר. אתה מרגש אותי עכשיו, אתה מחדש לי.
אהוד שניידר
אדוני, בכל זאת אחרי שש שנים של דיונים בבית הדין לחוזים אחידים אני חושב שמצאו איזון נכון.
היו"ר איתן כבל
קודם כל, אני רואה שהנה התחרות התחילה. האמת, אני אומר לך בכנות, אני פוחד מיבואן מהסוג שלך הרבה יותר מאשר מזה.
רון מלכה
בגלל זה לא התנגדנו.
היו"ר איתן כבל
רגע, מלכה. אנחנו שמים את הדברים דבר דבור על אופניו, ואני לא מתבייש להגיד את זה. כי לפחות שם אלה שלא רואים אותם ולא שומעים עליהם בשום מקום, יבואני הרכב האלה שאף אחד לא רואה אותם, בסוף בסוף עדיין יש לך. פה פותחים שוק. זו התחלה של שוק שאנחנו מקווים שילך בכיוון הנכון. אני לא יודע מי ייכנס לשוק הזה, איזה כוחות ייכנסו לשוק הזה. הפחדים שלי הם לאין שיעור יותר גדולים מצד אנשים שהם לא היבואנים הזה. לכן, אני צריך לשמור בקל וחומר.

לכן, מה שאני אומר כדי לסכם – אני חושב שהכיוון שהלך אליו עו"ד שניידר פתח את ליבי יותר. אני אומר את זה לכיוון הזה שאני רוצה שיובהרו שני משפטים: פה לא יישמע נופל על הלקוח. לא יישמע, אני אומר את זה. זה מסוג אותם דברים שמקוממים אותי ועושים את הגוף שלי חידודין חידודין כי זו חוצפה לטעון טענה כזו. אני משלם ואני רוצה להגן על עצמי בסך הכול. לא אמרתי שאני לא הולך לשלם, וזה מעבר לעניין של מה עוד תקעת לו בדרך בכל הדברים שהוא אפילו לא יודע. האם אני יודע ומבין כשמוכרים לי רכב? הוא אומר לי כך וכך, ואני אומר לו כך וכך. האם אני מבין? כל אחד בתחום שלו. בנוסף, גם אף אחד לא מכר לי כדי להפסיד, ובואו נעשה את הסדר הזה.

לכן, אני מבקש שתשבו על הניסוח. תבהירו אותו ברוח הדברים שהאחריות היא מתאזנת. אני מקבל את הכיוון שטווה לנו עו"ד שניידר. אם תצליחו כבר להביא לי את זה מיד לאחר ההפסקה של 12:30. אני מזכיר, תהיה הפסקה מ-12:30 עד השעה 13:00 ומ-13:00 עד השעה 13:30.
חוה ראובני
אבל מה העקרונות? שהעלות תתחלק?
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא רוצה, מה שאמרתי, שהמוכר יוכל לבקש איזה סכום שהוא רוצה. יהיה מינימום ואם הקונה ירצה לשלם יותר הוא יקבל ערבות בנקאית, זה הכול.
קריאה
אתה רוצה להפוך את זה לערבות בנקאית חובה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם הוא משלם יותר. אל תיקח יותר, קח 15%. זה הכול. מינימום 15%, לא 20%. אני לא אוכל להצביע על הסעיף כפי שהוא מנוסח עכשיו.
קריאה
ומה יקרה אם הוא לא ישלם לי אחרי שרשמתי את האוטו?
קטי מורלי
למה? גם היום מבטלים לכם. למה אתה מעמיד את זה כך?
קריאות
לא מבטלים, לא מבטלים.
קטי מורלי
אני מבטלת כל יום.
דפנה עין דור
דפנה עין דור, מנהלת אגף כלכלה במשרד התחבורה. הבעיה עם ההצעה של לאסור עליהם לקחת מעבר ל-15% בכפוף להעמדת ערבות שזה למעשה מהווה חסם כניסה ליבואנים חדשים. עד היום דרשנו בהתאם לחוק הון עצמי שיאפשר לו איזשהו מימון מינימלי ועכשיו למעשה אנחנו מטילים עליהם לממן את ה-85% מהון שלהם עד שהם יקבלו את הכסף. זה חסם כניסה מאוד בעייתי, במיוחד ליבואנים המקבילים החדשים, וזה מאוד מקשה.
היו"ר איתן כבל
היא צודקת. מרחיק לכת, לדעתי.
דפנה עין דור
מעבר לזה, יש פה עניין של עלויות מימון שיעלו את מחירי הרכב, עלויות הערבות שגם יוטלו. זה דבר שיפגע מאוד בתחרות.
דוד ביטן (הליכוד)
אם אתם רוצים להבטיח את הקונה אז תבטיחו אותו כמו שצריך. אי-אפשר לבוא הכול על המחיר ולהגיד: זה יעלה את המחיר. יכול להיות שזה יעלה טיפה, אבל להבטיח את הקונה זה דבר ראשון במעלה, לדעתי.
היו"ר איתן כבל
לא, זה חסם. הוא צודק. איתי, דבר.
איתי עצמון
הדברים שאמרה הגברת עין דור נשמעים לי הגיוניים. אני חושב שאכן זה עלול להוות חסם לכניסתם של שחקנים חדשים לשוק, וזו הרי תכלית הצעת חוק – לאפשר כניסתם של שחקנים חדשים לתחום השיווק והיבוא.
דוד ביטן (הליכוד)
אפשר לבקש ממנו גם 100%. תראה את הנוסח.
היו"ר איתן כבל
לא. אתה נכנס לחלק של המשא-ומתן. אם הוא משלם לו את מלוא הסכום הוא עושה לו הנחה. בסוף זה עניין של משא ומתן כבר בתוך התהליך.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה. כל מה שאני אומר הוא שאם הקונה רוצה אז הוא ייתן, ואז אתה נכנס לסעיף. לפי הנוסח הזה הוא יכול לבקש ממנו גם אם הוא לא רוצה, וזו כל הטענה שלי.
חוה ראובני
מר ביטן, אם הוא לוקח ממנו רק 15% עד שלב המסירה, זאת אומרת, שהיבואן מוציא מכיסו את המסים לפרק הזמן עד שהרכב נמסר לקונה. זה מההון העצמי שלו הוא צריך. להעמיס עליו - - -
היו"ר איתן כבל
אין לנו עניין להעמיס מהצד השני.
דפנה עין דור
זה יותר מ-50% מהעלות של הרכב.
היו"ר איתן כבל
הנקודה היא כזו - שאנחנו בכל מקרה בכל מקרה אומרים שאנחנו נייצר איזון בערבות.
דוד ביטן (הליכוד)
איזה איזון אתה עושה?
היו"ר איתן כבל
בעלויות.
דוד ביטן (הליכוד)
- - - שאנחנו נסכים להכניס אנשים חדשים לשוק, אז אני צריך לסכן את הקונה?
חוה ראובני
הקונה – שיבחר. אני נותנת לו את הבחירה.
דוד ביטן (הליכוד)
קודם כל, מה שחשוב זה לא לסכן את הקונה על כסף שהוא שם על קרן הצבי. זה דבר ראשון. אחר כך המחיר. כך אני רואה את זה הכול קשור במחיר, אבל קודם כל צריך להבטיח את הקונה. הוא לא נתן כסף בחינם. אני לא מסכים.
חוה ראובני
לכן, יש לו אפשרות לבטח את כספו.
קריאה
אם לא בערבות בנקאית, איך?
קריאה
הערבות הבנקאית היא רכישת הביטוח.
דוד ביטן (הליכוד)
לא תהיה ערבות בנקאית, הוא צריך להסכים. מה הוא יגיד לו? אתה רוצה שאבטיח לך את מחיר הרכב? אז תן לי יותר והוא יסכים מיד. זו תהיה התוצאה של זה.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שאפשר לבקש. זאת אומרת, הערבות – נייצר אותה מאוזן. אבל אנחנו לא נמנע משא ומתן. זה לא בא במקום משא ומתן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מוכן שזה לא יהיה חובה – הערבות. אבל הסכום, הוא לא יכול לבקש יותר מ-15%, אלא אם כן יגיעו להסכמה – שיגיעו. זה לא תלוי בהם. אני לא מסכים בשום פנים ואופן.
היו"ר איתן כבל
בזה אני מסכים עם דוד. אי-אפשר להחזיק את החבל משתי קצותיו. דהיינו, מצד אחד, הוא אומר: 15%, אוקי, אתה יכול לשלם. רצה הקונה – זה כבר משא ומתן בין הלקוח לבין זה. הוא יגיד לו: אם תיתן לי מעבר ל-15% אוסיף לך חיישנים. אני מקבל את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
לפי הנוסח של סעיף 67(א), אם המוכר - - -, ואני לא מסכים לזה.
חוה ראובני
אני לא מבינה.
דוד ביטן (הליכוד)
הסברנו את זה מאה פעמים. אני שיניתי את העמדה בגלל שביקשתם. סעיף 67(א) אומר דבר מאוד פשוט שאם המוכר מיידע את הקונה בזכות שלו לקבל ערבות בנקאית, הוא יכול לבקש ממנו גם 100% במועד ההזמנה. אני אומר שזה עליי לא מקובל.

להשאיר את זה שהערבות הבנקאית היא לא חובה, בסדר? אבל עד 15% - אני לא רוצה 20%, אני רוצה 15% - הוא יכול לתת לו. מעבר לזה זה תלוי בקונה. שיעשו משא ומתן, ואם הקונה יסכים שייתן לו. אני לא מבין מה הבעיה עם זה. למה שזו תהיה חובה?
היו"ר איתן כבל
כן, מה הבעיה עם זה? גם היום, אגב, חלק מהדברים זה מתנהל כך.
דוד ביטן (הליכוד)
למה שזה יהיה חובה? שהוא יגיד לו ואז הוא חייב לתת, למה? זה עניין של משא ומתן. בשיטה הזו תוריד את המחיר, תאמין לי.
אבנר פלור
בכל מקרה זה לא חובה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. אתה טועה בגדול. אני אקריא לך את הסעיף הזה, את סעיף 67(א), עוד פעם: "משווק רכב המוכר חדש וטרם הביר לקונה את הבעלות, לא יקבל מהקונה סכום העולה על 20% ממחירו על חשבון מחיר הרכב, אלא אם כן יידע את הקונה בדבר זכותו לקבל.". זאת אומרת, אם אני - המוכר - אומר לו: מותר לך לקבל ערבות, עכשיו תן לי 100%. זה הנוסח של הסעיף וזה לא מקובל עליי.
חוה ראובני
אבל (ב) מטיל לבקשת הקונה- - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה כל כך ברור, כתוב.
איתי עצמון
הוא לא רוצה רק יידוע, הוא רוצה גם שימסור לו לפי בקשתו.
היו"ר איתן כבל
לא, לא.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא חייב לתת לו עד 15% חובה. אם הם הגיעו להסכמה אחרת, אבל זה בהסכמת הקונה, לא בגלל שהוא מחייב אותו, זה הכול, אז ייתן לו.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. זה מובהר. דוד, אתה צודק.
דוד ביטן (הליכוד)
תאמין לי שפה הם ילכו לקראתו ויירד המחיר.
היו"ר איתן כבל
יגיעו, יהיה יותר טוב. כל העניין הוא שאנחנו מנסים שלא יהיה שהלקוח גם משלם והוא גם כבול, וגם לא בטוח.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מסכים שזה לא יהיה חובה ערבות בנקאית, בסדר?
היו"ר איתן כבל
סיכמנו.
דוד ביטן (הליכוד)
זה משא ומתן, ולא חובה.
היו"ר איתן כבל
אני מבקש להביא לי ניסוח מובהר. תעשו את הניסוח בהפסקה.
דוד ביטן (הליכוד)
תורידו את זה ל-15%, לא 20%.
לאה ורון
ובכל מקרה (ד) זה יהיה 2% במקום 4%, כמו שאמר עו"ד שניידר?
היו"ר איתן כבל
כן.
חוה ראובני
ו-125 שקלים גם המינימום. אנחנו מחכים לנוסח ואז יוצבע.
היו"ר איתן כבל
כן, כן. תעשו את זה מצדי אחרי זה, זה דקה. זה לא כזה - - -

הלאה - תיאור הרכב.
חוה ראובני
"תיאור רכב

68.

(א) משווק רכב המתאר רכב שהוא משווק, ימסור תיאור מלא ונכון של הרכב.

(ב) יראו משווק רכב כאילו מילא אחר הוראות סעיף קטן (א), אם הוכיח כי הפרטים שמסר בתיאור הרכב זהים לפרטים שמסר יצרן הרכב."
היו"ר איתן כבל
מה זה מסר, תיאר? האם הוא אומר: יש לי כך, יש לי כך?
חוה ראובני
יש הגדרה לתיאור בסעיף 1, בסעיף - - -
היו"ר איתן כבל
הקראנו את זה?
אבנר פלור
כן, כן. אישרנו את זה בהגדרות.
היו"ר איתן כבל
בסדר, לא זכרתי.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 68 אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר. הלאה.
חוה ראובני
"מתן מידע לרוכש רכב
70.

משווק רכב ימסור לקונה הוראות שימוש בכתב בשפה העברית ורשימת מוסכים למתן שירותי תחזוקה לרכב מטעמו, ואולם משווק רכב שהוא יבואן רכב זעיר או יבואן רכב מסחרי שייבא עד עשרים כלי רכב מדגם מסוים, רשאי למסור לרוכש הוראות שימוש בכתב בשפה האנגלית במקום בשפה העברית."
היו"ר איתן כבל
ולמה רק אנגלית ועברית?
דפנה עין דור
זה כרוך בעלויות.
חוה ראובני
זה ספר שלם. אנחנו לא מדברים על עמוד משני צדדים שמצורף למפזר חום.
היו"ר איתן כבל
למה באינטרנט זה לא יכול להופיע?
אבנר פלור
יש את העניין של הדיסק און קי שביקשתם. יקי, זה עונה לכם?
חוה ראובני
לא כתבנו שזה צריך להיות בנייר.
קריאה
הבעיה היא בתרגום, עלויות בתרגום.
דידי רוזנפלד
היום המכוניות הן כל כך מתוחכמות, והכפתורים הם כל כך מתוחכמים. אם לא יתנו לך בשפה העברית ואתה לא יודע אנגלית, אז מה? אז לא תדע לנסוע על האוטו הזה?
היו"ר איתן כבל
ראית פעם תיאור הרכבה של מוצר בעברית, לא בשפה אחרת?
קריאות
באיקאה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לראות אותך כשאני בא אליך הביתה. אתה אינטליגנט, נראה לפחות כך. רק אשתך תצליח.
קריאה
קודם כל, היושב-ראש צודק. כל דבר אשתי מצליחה יותר טוב ממני. לאו דווקא באיקאה.
היו"ר איתן כבל
אצלי בעניין הזה בוודאות. אמרתי לה: יותר אני לא מרכיב פה כלום.

בואו נגיד את האמת, רק מי שכתב את ההסברים מבין אותם. כל העניין הוא לעשות את הכול נגיש ופשוט. אתה לא אומר לו איך להיכנס לאוטו ולנהוג. אני רוצה לדעת את הדברים הפשוטים כמו איך להפעיל את השעון ואת הרדיו. נכון, אני לא צריך. אני נכנס לאוטו ומעביר הילוך. מעטים המקומות שזה כתוב בשפת בני אדם. לפעמים גם מישהו שעוסק בטכנולוגיה לא מבין. זה תמיד ניסוי וטעיה.

בבקשה, שניידר.
אהוד שניידר
חוץ מקידום התחרות יש לחוק הזה עוד מטרה וזה גם קידום הבטיחות. להבדיל מריהוט של איקאה שאדוני יודע להרכיב או לא יודע, אנחנו מדברים על רכב שנוסע.
היו"ר איתן כבל
אתה שוכח שריהוט יכול גם ליפול.
אהוד שניידר
כן, זה נכון. עדיין רכב יותר מסוכן מריהוט.
היו"ר איתן כבל
אין ויכוח.
אהוד שניידר
פה בשם קידום התחרות פוטרים את היבואן הזעיר מלתרגם את ספר הרכב כי הוא עבה ולא רוצים להטיל עליו את העלויות האלה. נניח שאפשר לחיות עם זה.
היו"ר איתן כבל
הוא יכול להסתכל אצל היבואן באינטרנט.
אהוד שניידר
זה במקרה והוא ייבא את אותו רכב.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר שאתה מייבא לארץ את הרכבים שהם מאותו תוצר כי מישהו צריך לתקן אותם בסוף.
אהוד שניידר
אבל לא אותו דגם.
היו"ר איתן כבל
בסדר. נהיית לי עכשיו דקדקני עניות?
אהוד שניידר
לפחות, אדוני, שלאותו אדם שקורא אנגלית פחות טוב אז לא יתרגמו לו את כל ספר הרכב, אבל את אותן הוראות שהן קשורות לבטיחות, נוריות אזהרה למיניהן, כן צריך לתרגם לעברית ולערבית.
היו"ר איתן כבל
כן, זאב.
זאב פרידמן
אדוני היושב-ראש, אני מדבר הפעם גם בשם הרשות לסחר הוגן לפי בקשתם. אנחנו רק רוצים לומר שיש גם מוצרים הרבה הרבה יותר זולים מאשר רכב שחלה לגביהם חובה למסור הוראות שימוש, ואין לזה שום קשר לכמה אקזמפלרים נמכרים או לא נמכרים. אנחנו חושבים שבהחלט צריך לתרגם.

זה נכון באמת שכשמתרגמים הוראות שימוש של סיר בישול לא צריך לתרגם את המתכונים, אבל לפחות את ההוראות בטיחות בוודאי שכן.
היו"ר איתן כבל
אתה צודק. אני רוצה לסכם. דוד, אני מקווה שתסכים איתי בעניין הזה. קודם כל, אני רוצה שתהיה חובת תרגום בשפות נוספות לאינטרנט, בכל הכבוד, עברית, אנגלית. אני חושב שערבית זו גם שפה.

אנחנו בחוק נתוני אשראי מחייבים היום כמה וכמה שפות, בוודאי באינטרנט. נראה לי שיש פה עניין של נגישות. זה שזה לא נעשה עד היום לא אומר דבר וחצי דבר שזה לא צריך שיקרה.
דוד ביטן (הליכוד)
צריכים לקבוע בחוק איזה שפה, ערבית, עברית - - -
היו"ר איתן כבל
כיוון שספר רכב יש בו 90% יודעי ח"ן, ואלה אנשי המקצוע במוסך שממילא אתה צריך להעביר לו את כל המידע המקצועי, אני רוצה שלפחות בשפות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית, אנחנו נגדיר בענייני בטיחות, בענייני הפעלה בסיסית של ההוראות. אני מבקש שלדיון הבא תביאו לי הגדרה של מה הם הנושאים שהם must מתוך הספר העבה. אני לא רוצה את כל הספר, בסדר? יהיה את הספר בעברית ובאנגלית, אבל שאר הדברים שאני מגדיר אותם. אגב, מבחינתי, זה מיבואן זעיר ועד זה. כל דבר אני רוצה שכשאתה נכנס לתוך הרכב שיהיה לך את זה באתר האינטרנט או בתוך הזה, כך שתקבל את המידע הבסיסי. זה חובה, אתה צודק. שניידר, בעניין הזה אני מסכים אתך - בטיחות. זו כבר פעם שנייה היום, זה מתחיל להדאיג אותי. יש נתוני סוד שחייב שהם יהיו build in עם קניית הרכב, בוודאי בטיחות והפעלה. זאת אומרת, הדברים הכי בסיסיים: חגורות, נורות.
דידי רוזנפלד
להזיז את הכיסא.
היו"ר איתן כבל
ברכב שהכריחו אותי לקחת אותו ויתרתי. רק להזיז את הרכב אתה צריך ללכת לסמינר שבוע.
קריאה
רק אצלם צריך הדרכה, עושים שינויים בארץ.
היו"ר איתן כבל
אנחנו נצביע על הסעיף הזה, בשבוע הבא תיתנו נוסח יותר מובהר.
חוה ראובני
אולי אפשר להסכים על העקרונות. אם אני מבינה נכון האמירה היא שהספר המפורט יהיה בעברית ואנגלית, ופטורים ממנו היבואן הזעיר - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא. אני לא פוטר אף אחד.
אבנר פלור
לא, מה שהנוסח עכשיו שכתוב, המפורט.
חוה ראובני
הספר המפורט. חוץ מזה, תהיה וריאציה - - -
היו"ר איתן כבל
חובה לכולם.
חוה ראובני
לא, לא. אני מדברת על הספר המפורט כרגע.
אבנר פלור
הספר המפורט כמו שהנוסח פה.
היו"ר איתן כבל
נכון.
אבנר פלור
לגבי מה שביקשת - הפעלה ובטיחות, בעברית, אנגלית, - -
היו"ר איתן כבל
לכולם.
אבנר פלור
- - לכולם, רוסית וערבית, באתר האינטרנט.
היו"ר איתן כבל
כן.
אבנר פלור
אז אפשר להכניס כבר את זה ולאשר את זה, חבל. ממילא נעשה את זה בתקנות.
לאה ורון
- - -
היו"ר איתן כבל
לאה צודקת בעניין הזה. הספר הקטן שבו הוראות ההפעלה הבסיסיות, אין שום סיבה שלא יהיה אותו גם כן מודפס ברכב עצמו.
לאה ורון
ברכב עצמו. כשאתה קונה קומקום יש לך הוראות הפעלה בעברית.
אבנר פלור
בסדר, אבל זה הפעלה.
היו"ר איתן כבל
אם זה באינטרנט אתה תדפיס לו ותיתן לו.
חוה ראובני
אז מבקשים להוסיף פה עוד סעיף קטן על מידע מצומצם יותר שיהיה בשפות נוספות והוא יחול כבר על סוגי היבואנים בלי הגבלה.
לאה ורון
נכון.
אבנר פלור
אבל זה בחקיקת משנה.
חוה ראובני
זה כתוספת.
איתי עצמון
מי יגדיר את המידע הזה? הם רוצים בחקיקת משנה, בתקנות.
אבנר פלור
כן, בחקיקת משנה.
היו"ר איתן כבל
כן, אני מעדיף.
איתי עצמון
באישור ועדה, אני מציע.
היו"ר איתן כבל
באישור ועדה כמובן.

אוקי, הסעיף מועלה להצבעה. מי בעד עם התיקונים והתוספות ירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 70, עם התיקונים והתוספות, אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
לאה ורון
אז סעיף 70 אושר לבסוף.
היו"ר איתן כבל
כן, כן.

חברים, ניפגש פה בשעה 13:00. תודה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:30 ונתחדשה בשעה 13:00.)
היו"ר איתן כבל
אני מחדש את הישיבה. 71, חוה, בבקשה.
חוה ראובני
"הסכם בכתב לרכישת רכב –

71. משווק רכב יתקשר בהסכם לרכישת רכב, בכתב, עם הקונה שיכלול את כל הפרטים האלה: הגורם שממנו קנה היבואן את הרכב ומקום מושבו, מקום ייצור הרכב אם הוא יבואן רכב מסחרי, מחיר הרכב, תנאי רכישת הרכב ומועד הספקתו ואם ניתנת אחריות לרכב מטעם יצרן הרכב או סוכן מורשה – היקף האחריות; העתק ההסכם יימסר לקונה עם חתימתו".
היו"ר איתן כבל
רק כדי להבין, סעיף 71 – כך אני רוצה לקוות – שהלקוח מקבל את מקסימום המידע שהוא צריך לקבל?
לאה ורון
היקף האחריות כולל גם את השנה וגם מה כוללת האחריות, זאת אומרת, מה מספר השנים של האחריות?
חוה ראובני
את התקופה ומה כלול בה.
היו"ר איתן כבל
יש עוד משהו נתון שאפשר להוסיף? אינני איש מקצוע.
אהוד שניידר
כן, העתק האחריות.
קריאה
העתק האחריות יחד עם המסירה של הרכב, לא בכריתת החוזה.
קריאה
אפשר לצרף את זה לחוזה, מה הבעיה?
קריאה
אין בעיה.
אהוד שניידר
אני מניח שעורך הדין עצמון יסכים איתי שבחוזה אחיד צריך לצרף כל מסמך שהוא רלוונטי לחוזה האחיד. במקרה הזה, אם אתה רק אומר את היקף האחריות, ואתה לא אומר את תנאי האחריות, זה כאילו שכרתת רק חלק מהחוזה. לכן אני חושב שחובה לצרף גם את - - -
איתי עצמון
תנאי האחריות, תקופת האחריות והיקף האחריות?
אהוד שניידר
את תנאי האחריות. בחוזה עצמו.
קריאה
יש היקף אחריות ותנאי אחריות.
איתי עצמון
לא, אני שואל מה - - - לעניין האחריות.
אהוד שניידר
האחריות היא - - - תקרא לזה הסכם אחריות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל - - -
חוה ראובני
אחריות זה לא הסכם.
אהוד שניידר
אחריות זה הסכם. לגמרי.
חוה ראובני
בין מי למי? זה לא בין הקונה - - -
אהוד שניידר
לא בין הלקוח לבין היצרן, אלא בין הלקוח לבין היבואן. האחריות היא הסכם. כך בית משפט פסק, וזה ברור שהיא הסכם, ולכן צריך לצרף אותה בחוזה ההזמנה.
לאה ורון
כתוב פה: העתק ההסכם יימסר לקונה עם חתימתו, של כל ההסכם, לרבות של האחריות.
אהוד שניידר
אם זה ברור, אז בסדר.
איתי עצמון
ההסכם כולל את היקף האחריות. נוסיף גם ותנאיה.
חוה ראובני
בסעיף 60, כשאנחנו מדברים על מתווך לעניין היבוא האישי, אחד הדברים שצריך למסור זה תקופת אחריות לרכב והיקפה, ככל שניתנה אחריות לרכב על-ידי היצרן. זה הנוסח שאושר לגבי סעיף 60.
לאה ורון
כמו ששם.
היו"ר איתן כבל
כל העניין הוא שהדברים יהיו ברורים, ואם עורך הדין שניידר לא הבין את זה, אז קל וחומר שצריך לתקן.
אהוד שניידר
אגב, גם בית הדין לחוזים - - - פסק - - -
היו"ר איתן כבל
בסדר, אנחנו אתך לגמרי.
רון מלכה
בשורה השנייה כתוב: הגורם שממנו קנה היבואן את הרכב. למה זה רלוונטי?
היו"ר איתן כבל
סליחה? ואם הוא קנה את זה ממישהו - - -
רון מלכה
אבל הוא יבואן מסחרי.
היו"ר איתן כבל
סליחה, מה הקשר? זה שאתה יבואן מסחרי, אני לא צריך לדעת מאיפה קנית?
לאה ורון
על כל קופסת שימורים כתוב.
היו"ר איתן כבל
מה הבעיה?
רון מלכה
כי זה חושף את המקורות שלי.
היו"ר איתן כבל
אתה קונה מהמוסד הפלסטיני?
רון מלכה
אני אסביר. חלק מהבעיה היא שיצרנים – ברגע שאני חושף את המקורות שלי, חוסמים לי אותם. חוסמים לי אותם. חד וחלק, על השולחן. איך אמרו? דבר דבור על אופניו, דבר דבור על אופניו. אם אני אתחיל לכתוב בכל חוזה את ההוא קניתי מזה, את ההוא קניתי מזה ואת ההוא קניתי מזה, אני חושף ממי קניתי - - -
היו"ר איתן כבל
יש לי דילמה כזו עכשיו עם ייבוא שמן הזית. אותו דבר. כל אחד יש לו את הסיפור שלו.
זאב פרידמן
כולם יודעים שזה מספרד.
היו"ר איתן כבל
לא. לא. אני לא מדבר על הבקבוק, אני מדבר אתך על הבאלות שמוהלים אותן אחר-כך בתוך – אז במקום שיהיה כתוב שמן זית 20% מכך וכך, הם נותנים את זה כאילו זה שמן זית ישראלי, ייצור מקומי כולו. יש עם זה בעיות.
רון מלכה
אבל פה העניין הוא שהאוטו הוא אוטו יחיד, אני לא משנה אותו.
היו"ר איתן כבל
זאב, מה אתה אומר?
זאב פרידמן
זאב פרידמן, המועצה הישראלית לצרכנות. אדוני היושב-ראש, גם בשמה של הרשות לסחר הוגן, צריך לפרט שחובה לציין את התיאור מלא של הרכב. תיאור מלא של הרכב – כל הפרטים שנוגעים ספציפית, לרבות האבזור המיוחד שלו, שזה יופיע בהסכם משום שזה חלק מהתנאים העיקריים, והרשות עומדת על כך שזה יופיע בתוך ההסכם.
אהוד שניידר
קוראים לזה מפרט טכני, וצריך לצרף אותו.
היו"ר איתן כבל
מפרט טכני. מאה אחוז, מקבל.
יונתן צויקל
שלום, יונתן צויקל מרשות ההגבלים העסקיים, מהמחלקה המשפטית. לגבי הגורם שרכש ממנו את הרכב, יש בכל זאת חשיבות ככל הניתן לא לחשוף את המידע הזה באופן - - -
היו"ר איתן כבל
או שאתה חושף או שאתה לא חושף. על מה אתה מתלבט? אתה לא יכול לכתוב את זה בנייר לקמוס.
יונתן צויקל
אני אסביר למה. כפי שאנחנו יודעים, היצרנים בחו"ל - - -
היו"ר איתן כבל
יש לך משהו להוסיף מעבר? אתה תומך בעמדה?
יונתן צויקל
אני תומך בעמדה כיוון שאני חושש שהחשיפה של המידע הזה תקל על יצרנים בחו"ל לחסום את מקורות היבוא המקביל.
היו"ר איתן כבל
בואו ננסה למצוא מה גובר על מה. במערכת האיזונים. מה יקרה ללקוח אם הוא לא ידע בדיוק מאיפה הוא קנה – האם זה ישנה לטיפול? האם זה ישנה למחיר? האם זה ישנה לכל אחד מהתהליכים?
איתי עצמון
יש כתובת לצרכן.
היו"ר איתן כבל
הכתובת של הצרכן, כל עוד היא לא נפגעת, אני חושב שאל מול הדברים שאתה אמרת ויונתן מההגבלים העסקיים, והוסיף גם רון מלכה בעניין הזה, אני חושב שזה גובר יותר בעניין הזה.
לאה ורון
לא נראה לי שאם לקוח ישאל את הלקוח את המוכר מאיפה את משווק, הוא יגיד לו אני לא - - -
היו"ר איתן כבל
יש הבדל גדול בין לשאול אותו לבין שזה יהיה כתוב בצורה מסודרת. אני מקבל את ההערה שלכם. אין חובה - - -
איתי עצמון
כלומר, התיבה: הגורם שממנו קנה את הרכב ומקום מושבו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
רק בעיה אחת יש, אם הוא פושט את הרגל, אז אנחנו יכולים ללכת אחורה, ואם הוא לא כותב, אז אין לי - - -
רון מלכה
משרד התחבורה מחזיק - - -
דוד ביטן (הליכוד)
למשרד התחבורה יש.
היו"ר איתן כבל
הנתון הזה הוא לא נתון במובן הזה של - - -
אבנר פלור
הוא נמצא בחוזה.
היו"ר איתן כבל
רק כשהוא מביא את הרכב הוא חייב למסור את כל הפרטים.
דוד ביטן (הליכוד)
אם יש לכם את זה, אז אין בעיה.
חוה ראובני
אז מחקנו את הגורם שממנו קנה.
היו"ר איתן כבל
כן. ונוסף מפרט טכני.
איתי עצמון
רק בנוסף מפרט טכני והרחבה לעניין האחריות כפי שהגדירה עורכת הדין ראובני.
היו"ר איתן כבל
נכון. 71 עם הגריעה ועם התוספות. מי בעד?

הצבעה

בעד אישור סעיף 71 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 71 אושר.
היו"ר איתן כבל
עבר. אתם צריכים להיות זריזים.
אהוד שניידר
אני בעד הלקוח. במקרה הזה, לפחות הארץ שממנה זה יובא.
היו"ר איתן כבל
אתה תגיע לזה לבד. תתאמץ.
דוד ביטן (הליכוד)
יש את זה במשרד.
היו"ר איתן כבל
אפשר לחשוב שהוא לא יודע מאיפה מייבאים את הרכב.
אהוד שניידר
בשם הבטיחות. אנחנו לא צריכים את זה.
רון מלכה
בשם הבטיחות, החפרפרות שלהם במכס - - -
אבנר פלור
זה קיים ברישיון הרכב.
דידי רוזנפלד
חבר הכנסת כבל, הבריחה הזאת מהסתרה היא לא רלוונטית, כי אם אני כותב פה - - -
היו"ר איתן כבל
דידי, אתה יכול לספר את זה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
שמעת מה אמר הרשות להגבלים עסקיים.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, 72. אין מידע שאי-אפשר לדעת אותו. כל העניין הוא – גם לפעמים בנדמה לי שאנחנו משחקים עם עצמנו, זה גם חשוב. בבקשה.
חוה ראובני
"רישום הרכב –

72. משווק רכב ירשום את הרכב על שם הקונה בטרם מסירתו לקונה".
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד אישור סעיף 72 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 72 אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר. 73.
חוה ראובני
"חובת מתן תעודת אחריות –

73. (א) משווק רכב לא ימכור רכב בלי למסור לידי הקונה תעודת אחריות לרכב ולחלקיו בשפה העברית, ככל שניתנה אחריות לרכב על ידי יצרן הרכב או סוכן מורשה".
איתי עצמון
הכוונה היא שהוא לא ימכור את הרכב, כלומר, בעת החתימה על חוזה המכר? מתי בדיוק תהיה החובה למסור לידי הקונה את תעודת האחריות?
חוה ראובני
הכוונה פה היא במסירה. הוא נותן לו את הרכב, שייתן עם זה תעודת אחריות.
היו"ר איתן כבל
תקראי גם את (ב).
חוה ראובני
"(ב) משווק רכב המציע תקופת אחריות נוספת מעבר לתקופת האחריות שנתן יצרן הרכב או סוכן מורשה, יפרט את תנאיה, ואם היא כרוכה בתשלום – יציג את מחירה בנפרד ממחיר רכישת הרכב ולא יתנה את רכישת הרכב ברכישת אחריות נוספת כאמור".
זאב פרידמן
זאב פרידמן, המועצה הישראלית לצרכנות. אדוני היושב-ראש, גם בשמה של הרשות לסחר הוגן, כשאנחנו מדברים על תעודת אחריות, אני חושב שיש מקומות שהחוק כאן עלול לסתור את הוראות חוק הגנת הצרכן. מכיוון שיש סוגים שונים של רכבים ויש סוגים שונים של אחריות שעשויים להינתן, אני חושב שצריך לפרט כאן יותר. צריך לפרט כאן שזה מבלי לגרוע מחובות מתן תעודת אחריות שבחוק הגנת הצרכן, למשל לרכבים שהם חשמליים, לצורך הדוגמה. אבל יש גם מערכות נוספות שקיימות בתוך רכבים שלפעמים צריך לתת להם - - -
היו"ר איתן כבל
יש פה משהו מעבר לשמירת הדינים שמסדיר את השוק.
זאב פרידמן
אני חושב שני פרטים – א', יש דברים שחוק הגנת הצרכן לא חל לגביהם, כמו למשל הרכבים הרגילים שהם אינם רכבים חשמליים. אזי צריכים לקבוע, לפחות כמו בחוק הגנת הצרכן, למשל התקופה שבה יסופקו חלקי החילוף, התקופה המינימלית שבהם הם יסופקו, או יסופקו בלא תשלום.
אבנר פלור
אבל זה לא כאן, זאב.
זאב פרידמן
צריך להכפיף את הדין כאן. ברגע שאתה קובע את ההוראה הזאת כהוראה כללית, מבחינה פרשנית היא נראית שזאת ההוראה, שהיא גוברת על ההוראות האחרות. לכן אני חושב שכדאי להבהיר את זה בכפוף לכל הוראה אחרת לגבי תקופות, או כל מה שלא יהיה. רק להתייחס לעוד דבר אחד, ישנן מערכות ברכבים שמתקינים אותן, כמו למשל מערכות שמע ומערכות שנפרדות מתוך - - -
חוה ראובני
זה מוצרי תעבורה. זה כבר מוצרי תעבורה.
זאב פרידמן
שצריך לתת להן תעודת אחריות בנפרד.
חוה ראובני
יש על זה פרק נפרד.
אבנר פלור
כן, זה בנפרד. יש את זה בפרק הבא. אדוני היושב-ראש, היקף האחריות והתנאים שלה, מי שקבע אותם זה היצרן. וכאן השאלה אם ההכנסה של מה שזאב מבקש לא תהווה סתירה. מי שגובר כאן זה היצרן ולא - - -
זאב פרידמן
סביר להניח שלא, ומה שצריך לעשות זה לא יפחת מ-. משום שהוראות חוק הגנת הצרכן הן באמת מינימליות. זה אומר תקופת אחריות של שנה, פלוס שנה אספקה של חלקי חילוף. צריכים כמובן לקבוע כמה חלקי חילוף צריכים להיות זמינים. נכון שאפשר להסדיר אותם, אבל לפחות תעודת האחריות – ברכבים חשמליים אתה מבטל את הוראות חוק הגנת הצרכן, ואז מה שיקרה, שהיצרן יכול לגבור על הוראות חוק הגנת הצרכן, ואין מקום לזה. הוא יכול לקבוע הוראות מחמירות יותר, אבל לא פחותות יותר.
חוה ראובני
לעניין חלקי חילוף - - -
זאב פרידמן
לא, גם לרכב עצמו, לרכב חשמלי.
אבנר פלור
הוא מדבר על הרכב עצמו.
זאב פרידמן
למשל רכב חשמלי, חלות לגביו ההוראות של חוק הגנת הצרכן. אז זה בסדר גמור שאנחנו קובעים. קבע יצרן הרכב תקופת אחריות ארוכה יותר, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. אבל רק שלא יקבע הוראה קצרה יותר.
אבנר פלור
יש פה גם מצב שהוא לא יקבע בכלל.
זאב פרידמן
אם הוא לא יקבע בכלל, אז חלים הכללים. אז אין לי בעיה. עורך הדין עצמון אומר שאם הוא לא קובע שום הוראה אחרת, חלות ההוראות שקבועות בחוק הגנת הצרכן.
איתי עצמון
לא, יכול להיות שיהיה רכב ללא אחריות.
זאב פרידמן
אז צריכות לחול הוראות חוק הגנת הצרכן.
אבנר פלור
שמה הן? במקרה שהיצרן - - -
אבנר פלור
שיש אחריות לתקן כל קלקול במשך שנה. זו ההוראה הכללית שם. שיש חובה לספק אספקת חלקי חילוף לצורך התיקון במשך שנה.
אבנר פלור
על חשבון מי?
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מכיר את ההוראות. אתה מכיר את ההוראות האלה? יש משהו להכניס?
איתי עצמון
אני לא בטוח שיש לקבוע כאן הוראה מיוחדת מעבר למה שכתוב כאן. מכיוון שלפי מה שאני מבין ממשרד התחבורה, יכול שיגיעו לארץ – בניגוד למצב המשפטי היום, אגב – כלי רכב שאין לגביהם תעודת אחריות.
זאב פרידמן
אז אני מבקש מהוועדה שבדיוק את הרכבים האלה לא יכניסו, אלא אם כן היבואן מקבל על עצמו לספק תעודת אחריות.
דוד ביטן (הליכוד)
לפי הנוסח הזה, יכול שלרכב לא תהיה אחריות.
איתי עצמון
כן.
קריאה
אבל יש את חוק המכר.
היו"ר איתן כבל
איזה רכבים אתה מביא בלי אחריות?
אבנר פלור
אני אסביר.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם לקחתם את החריג ועשיתם אותו כלל, זה כל העניין. זאת הבעיה.
אבנר פלור
אני אסביר. אני אסביר. היום האחריות שניתנת לפי הצו כיום זה עד שנתיים. זאת אומרת, האחריות שניתנת לרכב היא שנתיים. יכול שהיא תינתן על-ידי יבואן ו/או היצרן מבחינת ההיקף. מה שאנחנו מחייבים בחקיקה את היבואן הישיר, זה לממש אחריות. אנחנו אומרים אתה יכול לממש אחריות במידה והיצרן נתן אחריות לאותו סוג רכב מסוים. זאת אומרת, יכול להיות מצב, מכל מיני סיבות – הדילר בחו"ל, הסוכן המורשה בחו"ל – שהוא רכש רכבים בלי אחריות, גם זה יכול להיות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אתה אומר שיש צו שמחייב אותו.
אבנר פלור
היום. אבל בחקיקה - - -
איתי עצמון
החוק הזה בא להחליף את הצו.
אבנר פלור
בחקיקה החדשה אין את זה. אבל מה שזאב מעלה פה, שהיצרן קבע שאין אחריות, והוא כן רוצה שתהיה אחריות. על מי זה יושת?
דוד ביטן (הליכוד)
אני מבין מה שאתם אומרים. יש רכבים מסוימים שאפשר לתת בלי אחריות, אבל אתם לקחתם את החריג ועשיתם אותו הכלל, וזה מובן.
זאב פרידמן
לא, לא עשינו אותו כלל.
דוד ביטן (הליכוד)
בחוק הכנסתם ככל שניתנה אחריות לרכב על-ידי יצרן הרכב או סוכן מורשה.
זאב פרידמן
אז זה כבר עוד יותר מדאיג משום שאז הבקשה שלי היא לגבי רכב ביבוא רגיל.
דוד ביטן (הליכוד)
אם אני קונה 3,000 רכבים - - -, ובדרך כלל, אם הרכב הוא – יש אחריות עליו. פה הוא יכול לא לתת גם ל-3,000 רכבים.
אבנר פלור
לא, הוא חייב לתת.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה הנוסח.
אבנר פלור
שנייה, לפני הנוסח.
דוד ביטן (הליכוד)
הנוסח בחוק הוא שהוא יכול לא לתת.
אבנר פלור
בוא רק נבין את המהות. המהות – אם היצרן כן נתן אחריות, אז הוא מחויב לבצע.
דוד ביטן (הליכוד)
אם הוא נתן, אין ויכוח. אם הוא לא?
זאב פרידמן
אבנר, אם פתחת פה תחרות - - -
אבנר פלור
דקה, זאב. עוד משהו חשוב.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנתי שאם הוא נתן הוא מחויב, אם הוא לא נתן.
אבנר פלור
אנחנו עושים פה גם שקיפות. כלומר, כשהלקוח בתהליך רכישת הרכב, אומרים לו. אומרים לו אם יש אחריות או אין אחריות, ומה היקף האחריות. לשיקול דעתו – הוא יחליט אני רוצה לרכוש את הרכב ללא אחריות.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא ירדת לסוף דעתי.
אבנר פלור
ויש גם סעיף שאומר שהוא יכול לתת אחריות גם מעבר למותר.
דוד ביטן (הליכוד)
אני חושב שצריך לקבוע שיש חובה לתת אחריות אלא במקרים חריגים. הפוך. כי הנוסח הזה מלמד שאפשר לא לתת. זה הנוסח בחוק. תסתכל, ככל שניתנה אחריות לרכב על-ידי יצרן הרכב. זאת אומרת, אם הוא נתן אז הוא חייב להציג, ואם הוא לא נתן אז הוא לא חייב להציג.
זאב פרידמן
- - - יש לך שנתיים אחריות לפחות.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא חייב לתת אחריות מסוימת? רק לחריגים לא.
היו"ר איתן כבל
דוד, שנייה.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה לא מנוסח ככה.
דידי רוזנפלד
אני חברה גדולה, יכול לקנות באירופה בלי אחריות.
היו"ר איתן כבל
זאב, תן לי.
קריאה
- - -
דידי רוזנפלד
מאה אחוז, עכשיו אתה בא לקנות - - - יבואן מקביל בא לקנות אצלי. אז מה הוא קונה? בלי אחריות.
קריאה
יצרן אירופי, אין מצב שאתה קונה אותו בלי אחריות. אין דבר כזה.
היו"ר איתן כבל
דידי, אתה קונה בלי אחריות?
דידי רוזנפלד
אני לא.
היו"ר איתן כבל
ידע אישי.
דידי רוזנפלד
בואו נגדיר. קודם כל, אני קונה עם אחריות כי אני קונה פה אצל יבואני הרכב. אני לא קונה רכב בלי אחריות כי אני קונה אצל היבואן פה בארץ.
היו"ר איתן כבל
דידי, אתה לא הוספת לי כלום. לא חשוב לי מה שאתה אומר עכשיו, סליחה. אני רוצה להבין, לגעת בנקודה.
רון מלכה
- - -
היו"ר איתן כבל
אני אתן לך, תן לי קודם כל להבין מפיו של זאב, שהעלה את העניין. שים את האצבע, אל תתחיל את ההרצאה. שים את האצבע.
זאב פרידמן
אדוני היושב-ראש, אם תתפתח פה תחרות, לא מן הנמנע שמישהו ייגש לדילר ויגיד לו תוזיל לי את המחיר ואני מוותר לך על האחריות. אז יגיעו לכאן רכבים כאן בלי אחריות, הצרכנים חשופים, זה הכול. ברגע שיש פרצה שמתירה להביא רכבים ללא אחריות, יכול לקרות מצב שאין אחריות.
לאה ורון
זאת אומרת שלדעתך צריך למחוק את הסיפה של 73(א)?
אהוד שניידר
זה לא הסעיף הרלוונטי. זה רק התעודה.
איתי עצמון
אני רוצה רק להתייחס כי חובת האחריות, הנושא הזה עלה גם בכנסת הקודמת וגם בדיונים בכנסת הזו. סעיף 73 אולי מחדד את העניין, אבל ההכרעה העקרונית, להבנתי, בעניין הבאת כלי רכב לארץ שאין לצדם תעודת אחריות כבר התקבלה בסעיפים קודמים, בסעיף 29, בסעיף 35 ו-36.
היו"ר איתן כבל
שמה? תזכיר לנו.
איתי עצמון
שיכול שיהיו כלי רכב שיגיעו לארץ ללא תעודת אחריות. אם אינני טועה, הדבר הזה גם נאמר בדיון.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אין שום חובה בחוק לשווק. אין שום חובה לתת אחריות, בזה הוא צודק. עזוב, אם הם נתנו הם חייבים להציג, ואם אין אחריות הם לא חייבים להציג. זה מה שאומר הסעיף. אני אומר שצריכה להיות חובת אחריות למעט במקרים חריגים, שהשר - - - בתקנות, אני לא יודע מה. מינימום.
איתי עצמון
אבל אז זה דורש דיון מחדש בחלק - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, בואו נסיים. סליחה.
רונן לוי
לפי מה שאנחנו יודעים, באיחוד האירופי הצו מחייב שנתיים אחריות מינימום, לא משנה אם קנית אותו בלי אחריות, זה שמשווק נותן מינימום שנתיים אחריות. מה שאנחנו מציעים, כמו בארצות-הברית, כשאתה משווק אוטו מסוים, כתב האחריות גם יהיה מפורסם באתר האינטרנט. זה גם חלק מהתחרות.
דוד ביטן (הליכוד)
כתב האחריות הספציפי? הוא צריך להביא לך את הספציפי.
רונן לוי
אין שום בעיה. כתבי האחריות מפורסמים בארצות-הברית באינטרנט, גם בארץ בחלק מהמקרים. אנחנו מציעים מינימום שנתיים, כמו שקורה לפחות באירופה, מינימום שנתיים שמשווק רכב יהיה חייב לתת. שתיים, שכתב האחריות יהיה מפורסם באתר האינטרנט.
לאה ורון
למה שהוא יהיה מפורסם? אם ממילא לכל כלי הרכב - - -
רונן לוי
אם את רוצה לקנות עכשיו אוטו, את רוצה לדעת מה היקף האחריות שלו. היום אנשים עושים סקר - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הוא נותן לך את זה בהסכם.
רונן לוי
- - לראות אם האחריות שהוא נותן לשלוש שנים, יש לה באמת היקף. גם תראי שפה זה לא באחריות, זה לא באחריות, זה לא באחריות. - - - באחריות 50% מהדברים לא מכוסים. בן אדם רוצה לדעת מה הוא קונה. היום אנשים עושים את הקניות והם אוספים את המידע לפני כן, הם לא באים ישר לסוכנות. הוא יכול לפנות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה שאנחנו מתכוונים שיש סיטואציות - - -
רונן לוי
- - לפני להנגיש שקיפות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - - שמחייב אחריות, וסעיף (ב) ו-(ג) יהיה (א) ו-(ב).
רונן לוי
- - - בארצות-הברית זה מקובל. הכול כתוב באתר האינטרנט.
יעקב אנוך
יקי אנוך, נשיא איגוד יבואני הרכב. לעניין האחריות – אין אחריות אוטומטית מוכללת על כל מה שקורה בעולם. יש אחריות אזורית. יש מכוניות שנמכרות על-ידי היצרן שהאחריות היא פורפה. מהו פורפה? מי שקונה את המכוניות, לדוגמה, סוכן בגרוזיה. הוא מקבל הנחה – תלוי בסוג של הרכב – של 2% בערך. אין לו אחריות יצרן, הוא לוקח על עצמו את האחריות. הדברים האלה נעשים בעיקר במקומות שהצרכנים לא יכולים לסמוך על דיווחי האחריות בצורה ראויה. יש אחריות שהיא אחריות טריטוריאלית. כלומר, יכול אוטו לקבל אחריות במקום מסוים, במדינה מסוימת, והאחריות לא חלה מחוץ למדינה.
היו"ר איתן כבל
מה שאני אומר, מר אנוך, בסוף, בלי משים, אנחנו כבר קיימנו על זה דיון, וכבר בסעיף 29(ג): אם לרכב אין אחריות בתוקף שבידי היבואן האמצעים הדרושים לתיקון הרכב. זאת אומרת, בכל מקרה, גם אם זה לא מופיע, מה שחשוב לי בסוף, שמישהו יוכל לתקן את הרכב על-פי כל אמות המידה הנדרשות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה בכסף. האמת, איתן, צריכים לעשות איזה סעיף שאומר שחייבת להיות תקופת אחריות מסוימת, אלא במקרים חריגים. אני מוכן לקבל את החריגים.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מה העניין - - -
רונן לוי
אם היבואן קנה בלי אחריות, שהוא ייתן אחריות לצרכן.
דוד ביטן (הליכוד)
כן. אז הוא נותן לו מחיר זול יותר ב-5,000 שקל, ולא נותן לו אחריות, מה עשינו? לא עשינו כלום.
אבנר פלור
יש פה בעיה.
רונן לוי
אמרתי שהוא חייב לתת.
היו"ר איתן כבל
זה מה שרונן אומר.
רונן לוי
זה מה שאני אומר, זו בעיה שלו אם הוא קנה בלי אחריות.
אבנר פלור
יש פה בעיה, אני רוצה להבהיר אותה שוב. חבר הכנסת ביטן, מה שאנחנו מחייבים את היבואנים הישירים, בביצוע מימוש אחריות. יגיעו לפה רכבים שהדילר נתן אחריות מטעמו והיצרן לא נתן אחריות. איך היבואן הישיר יוכל לממש את האחריות?
אהוד שניידר
הוא לא יוכל.
אבנר פלור
הוא לא יוכל לממש את האחריות. אז יש אחריות של הדילר, אבל לא של היצרן.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, היבואן צריך לתת בכל מקרה את האחריות שלו.
אבנר פלור
היבואן המקביל?
דוד ביטן (הליכוד)
כן.
דידי רוזנפלד
אם לא ייתן היצרן, שייתן היבואן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מבין את זה, אתם רוצים להוזיל את המחיר בתמורה בלי אחריות? אז בואו נבנה בתים בלי ממ"ד, אז המחיר ירד ישר. זה לא רק המחיר, גם צריך לתת גם איזשהו מוצר בסיסי מסוים. אז בואו נוריד את כיבוי האש בבתים, נוריד את הממ"ד, נוריד, נוריד, נוריד, ונוריד מעלית, ואין ביטוח, ואז נמכור דירות בחצי מחיר. העיקר שיהיה מחיר יותר נמוך.
היו"ר איתן כבל
דוד, תן לי להבין. לפעמים כשאני בא, אני מוכן לוותר על האחריות ואני מקבל את הרכב במחיר זול יותר. אבל אני לוקח בחשבון שהאחריות לתיקונים היא עלי בכל מקרה. אני לא מסכים פה.
דידי רוזנפלד
פה יהיו הרבה הטעיות.
היו"ר איתן כבל
שנייה. בתנאי שהוא עושה את חובת הגילוי. לפעמים יש אנשים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אתה מסכים שיבואן רגיל שמוכר אלפי מכוניות בשנה ייתן את זה בלי אחריות? אני רוצה להבין.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מה ההבדל.
דוד ביטן (הליכוד)
ברור שהמקביל - - -
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מה ההבדל.
דוד ביטן (הליכוד)
איפה התחרות?
היו"ר איתן כבל
בדיוק. זו בדיוק הנקודה. אני מנהל שיחה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא מצפים את זה מיבואן רגיל.
היו"ר איתן כבל
למה אני לא מצפה? כי היבואן מייבא את המסה הגדולה, והוא מרוויח מהעובדה שהוא מייבא מסה. אני רוצה לתת כלים לקטנים להתחרות אל מול - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז אמרתי, מקרים חריגים, אין בעיה. שהם יקבעו בתקנות - - -
היו"ר איתן כבל
מה זה מקרה חריג? הרי מה מטריד אותך ואותי בסוף? שיהיה מישהו שהוא כתובת לתיקון.
דוד ביטן (הליכוד)
ומה קורה – הרבה פעמים שאתה קונה רכב, והוא לא טוב מההתחלה, הוא נכנס למוסך עשר פעמים.
אבנר פלור
אז הוא לקח את זה בחשבון.
היו"ר איתן כבל
זה גם. זה מה שהוא אומר. זה יכול לקרות גם אצל - - -
דידי רוזנפלד
היבואן הראשי מחליף את האוטו.
דוד ביטן (הליכוד)
החוק חייב להתייחס לתופעות האלה.
היו"ר איתן כבל
מחליף את האוטו?
דידי רוזנפלד
כן, אם אוטו - - -
היו"ר איתן כבל
דידי, הוא מצליח להיכנס לאוטו שהחליפו לו עם מקל עד שהחליפו לו. הוא כבר לא יודע לנהוג כי מרוב הוויכוחים - - - כבר השתנה.
דוד ביטן (הליכוד)
לדעתי זה בעייתי.
היו"ר איתן כבל
מנורה לוקח זמן להחליף.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו אני מבין למה המקביל יכול למכור יותר זול, אז הוא לא נותן אחריות, הוא לא נותן את זה, והוא לא נותן את זה. הכול בסדר, אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
לא, לא, אתה לא מקטין בטיחות.
דוד ביטן (הליכוד)
מה לא? ערבות אתה לא רוצה לתת, אתה אומר העלות - - -
רון מלכה
לא, ערבות אני מוכן לתת, אחריות אני לא יכול.
דוד ביטן (הליכוד)
- - אחר-כך אתה אומר אחריות אולי אני גם לא אתן. אז אם אתה לא נותן כלום, אתה נותן רק את הרכב, אז אתה מוכר אותו יותר זול.
רון מלכה
לא, למה? אני בעד אחריות. אני לא נגד, בניגוד למה שאתה אומר. אני דווקא כן חושב שאנחנו צריכים לתת אחריות.
היו"ר איתן כבל
עזוב את זה עכשיו, זה דיון שכבר נגמר.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא עומד על זה. אם אתם רוצים - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא, זה לא עניין של רוצה ככה. בוא נסכם מה שחשוב קודם כל. מה שחשוב, שהוא יוכל לתקן את - - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה כתוב בסעיף אחר.
היו"ר איתן כבל
אמרתי. כל העניין הוא שאנחנו רוצים – לפעמים אנשים קונים דרך כל מיני גורמים רק כדי לעקוף כל מיני חובות שיש להם בדרך, והוא לוקח בחשבון שאם הוא יידרש בסוף לתקן את הרכב, יהיה לזה מחיר. יהיה לזה מחיר. זה לא כל אלפי המכוניות המיובאות. הנחת העבודה היא שיש - - -
איתי עצמון
הוא צריך לעמוד בדרישות תקינה וכולי.
היו"ר איתן כבל
כן, כן, הוא עובר את כל הדברים האלה בסופו של תהליך. כן, זאב.
זאב פרידמן
זה לא בהכרח שזה עובר את כל התהליך. יכול להיות שזה דגם של רכב שהיבואן הרשמי החליט לא להביא אותו כיוון שיש לו בעיות. יש שם איזה דילר שתקוע עם הרבה מכוניות כאלה, והוא מוכן למכור אותן במחיר מאוד מאוד מוזל, רק בלי אחריות, למה? כי הוא יודע מה שמחכה. ונגד זה בדיוק אני מתקומם. זה מצב בלתי אפשרי, זה מצב בלתי הגיוני. היום אתה קונה קומקום ב-150, אתה כבר מקבל על זה תעודת אחריות. ואנחנו תמיד אומרים שבכל זאת יש איזו אחריות מסוימת ליבואן – יבואן יקר, תסתכל מה אתה קונה. אז גם פה, אתה אומר לבן אדם, את המינימום שתעשה, תבדוק שאתה קונה מוצרים שלא תצטרך לממש את האחריות, זה הכול.
אהוד שניידר
יש חוק המכר, וחוק המכר מטיל על מוכר את האחריות לפגמים שיש בממכר, זה לא משנה. הוראות חוק המכר לא משתנות.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך משהו. דווקא פה אני פחות דווקן, ובתנאי שיש לך מי שדואג ומטפל לך ברכב. על זה נלחמנו.
זאב פרידמן
אין בעיה להחליף את המנוע, אדוני, רק בוא ניקח בחשבון כמה עולה מנוע, כמה אלפי שקלים אנחנו צריכים להשקיע. בן אדם קונה רכב חדש - - -
אבנר פלור
כשהוא קנה את הרכב, הוא ידע שאין לו אחריות. הוא לקח את זה בחשבון. הוא לקח את זה בחשבון והוא שילם 10,000 ו-20,000 שקל פחות.
היו"ר איתן כבל
אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. אני רכשתי כמה מזגנים. עברה תקופת האחריות. אני מקבל טלפון מהחברה, היא מודיעה לי אחרי כמה שנים שהאחריות הסתיימה. היא אומרת לי תשמע, אנחנו רוצים לחדש לך, אתה לקוח טוב. האוזניים נמסות לי. ואז אני אומר לה אוקיי, כמה זה עולה? היא אומרת לי 2,400 שקל לשנה. אמרתי אני אקנה מזגן חדש. זאת אומרת, בכל שנה – בכל שנה – מזגן. זה המחיר. פחות, עוד נשאר לי ביד. מה אני מנסה להגיד? עכשיו בבית שלי, חוץ מהביטוח הכולל שיש לי לבית, אין לי ביטוח ספציפי על המזגנים. אני לוקח בחשבון שלא שווה לי לשים 2,400 שקל, אלא – אין מצב כזה, זה רק אם לא יודע מה יקרה – שכל המזגנים בכל החדרים באותו יום מפסיקים לעבוד. נתתי לך דוגמה שאני מעדיף לא לשלם אחריות על המזגן, ואם בחלוף התקופה הזו יש תקלה, מקסימום זרקתי אותו לפח האשפה.
דוד ביטן (הליכוד)
כן, אבל זו לא דוגמה.
היו"ר איתן כבל
למה לא?
דוד ביטן (הליכוד)
כי מזגן עולה 2,000 שקל, ורכב עולה בין 100,000 ל-300,000.
זאב פרידמן
זה רכב. זה מזגן שעבד לך שנה שלמה ואתה מראש יודע שהוא עובד שנה, ואתה גם יודע שיש לך חלקי חילוף במשך שבע שנים כי החוק מגן עליך ומחייב שיהיה לך.
היו"ר איתן כבל
הכול יש לך פה.
דוד ביטן (הליכוד)
יש את זה.
היו"ר איתן כבל
אתה טועה, זאב.
דוד ביטן (הליכוד)
השאלה מי משלם.
היו"ר איתן כבל
זאב, הוויכוח הוא - - -
דוד ביטן (הליכוד)
פה אתה טועה.
היו"ר איתן כבל
הוויכוח שמתקיים פה, האם למרות שהלקוח – כל התהליכים מסביב מתקיימים. אין שום בעיה. הוויכוח היחיד האם אנחנו אומרים למרות זה שהלקוח אני רוצה להרוויח אלפייה או 3,000 – לא משנה כמה – אני מכריח אותו, אני אומר לו לא, אתה חייב לקחת את האחריות כי אתה לא מבין שכשילך לך המנוע, המחיר שאתה תצטרך לשלם יהיה יותר גבוה. אני חושב שזו התערבות גסה מדי מטעמנו כל עוד הנתונים האלו הונחו - - -
זאב פרידמן
במזגן כן וברכב לא?
היו"ר איתן כבל
לא. במזגן הוא לא יכול לחייב אותי. עובדה שאני אומר לו אני לא רוצה.
זאב פרידמן
אתה יכול לומר במזגן לא רוצה כי החוק קובע שאתה לא יכול לבקש - - -
היו"ר איתן כבל
נכון. נכון.
זאב פרידמן
בדיוק אותו הדבר אני אומר לך גם לגבי הרכב. לא יתכן מצב כזה, משום שמה שיקרה בשלב הבא זה שהיבואנים יחליטו להתחרות, גם הם יביאו רכבים בלי אחריות. ולרכב לא תהיה אחריות מאת היצרן.
אהוד שניידר
אני חושש שזאב טועה מפני שחוק המכר במקרה הזה מטיל אחריות על מוכר נכס במקרה שהוא מכר רכב פגום. אז אם אותו דילר - - -
זאב פרידמן
אני לא מדבר על רכב פגום, אני מדבר על רכב תקין שמשהו - - -
אהוד שניידר
לא - - -
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, זאב, מה שאמרת בסוף, אחרי כל ההרצאה שלך, אמרת את המשפט הכי חשוב. עזוב, אתה לא כבר לא מדבר יותר בסעיף הזה. הבנו.
אהוד שניידר
מתי חלה האחריות? האחריות חלה כאשר המוכר מכר נכס שהוא פגום, שיש בו איזשהו פגם. זו המשמעות של האחריות, וזה מטיל על המוכר את האחריות לתקן את הפגם או להחליף, וזה גם מה שאומר חוק המכר. לכן הקונה הזאת או הלקוח הזה לא נשאר - - -
היו"ר איתן כבל
האמת, אני רוצה לקבל את עמדתך, אבל היא לא עונה לי.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה חוק ספציפי. זה לא נכון מה שאתה אומר, אבל לא משנה. אני אמרתי כבר, אני לא עומד על הסעיף.
היו"ר איתן כבל
שניידר, הגעתי עם האוטו, נסעתי בו חצי שנה. יש דברים שאתה יכול לראות אותם רק בחלוף הזמן ובחלוף השימוש. אחרי חצי שנה הלך לך המנוע. יטפלו בך חבל על הזמן – אתה תשב, תהיה פינת קפה, מיזוג, כל מה שאתה רוצה, רק אתה כל הזמן תנוע לדעת כמה זה עולה לך. יקרעו אותך לגמרי עם המחיר.
קטי מורלי
יכול להיות שזה לא כלול בתעודת האחריות. - - - לא כלול. לפעמים, הרבה פעמים אתה לא יודע מה כלול באחריות. זה מתגלה לך כשבאמת קורה איזשהו פגם ואתה מתקשר. ואז אומרים לך סליחה, זה לא באחריות. זה לא כלול.
היו"ר איתן כבל
ברור. אני אסביר לך יותר מזה. אני עוד לא מצאתי שבאתי פעם לחברת ביטוח שמה ששילמתי עליו בזיעת אפי בדיוק כלול באותו זמן. תמיד – למה לא הכנסת את זה? בדיוק זה. אז על מה אני משלם? אני תמיד נפצע בדברים הלא כלולים.
אהוד שניידר
אדוני, אהוד שניידר, מטעם איגוד יבואני הרכב - - - חברות הביטוח. אני רוצה להגיד, גם למקרה שאדוני הציע, אם יש מה שנקרא פגם נסתר, שלא ניתן היה לגלות אותו בעת רכישת המוצר, וגם לפי סעיף 14 לחוק המכר - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז הוא ייגש לבית משפט. עד שהוא יגמור את התהליך - - -
היו"ר איתן כבל
שניידר, סלח לי, אני אזרח תמים.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה תגיד לו לא פגם נסתר - - - בית משפט. בינתיים הוא ישלם.
היו"ר איתן כבל
שמע, אנחנו חברי כנסת - - -
אהוד שניידר
אבל זה מה שקורה - - -
היו"ר איתן כבל
אני לא אספר פה איך רימו אותי בקניית רכבים. לקחתי חבר שלי מומחה, יבואן, שיש לו סוכנות. שניידר מדבר כאילו הוא מומחה, אתה מבין?
דוד ביטן (הליכוד)
הוא מדבר מבחינת החוק.
היו"ר איתן כבל
אני יודע. לקחנו אותו, הוא מסתכל – זה אוטו סבבה. אשתי – רק אני מגיע לאות הראשונה – אני לא רוצה לעשות פה גילוי, אני לא רוצה לפגוע, בכל זאת, יש כמה אנשים שצופים בנו. אני אגיד את הדברים האלה – ואללה, עם מקל אנחנו לא מתקרבים לזה. הכול בסדר. שמע, בסוף זו לא שאלה של חוכמה, גם אם אני פרופסור לשילוח טילים לירח. זאת שאלה. בבקשה, איתי. זאת שאלה מעניינת.
דוד ביטן (הליכוד)
אני ויתרתי לך, אמרתי לך שאני לא עומד על זה. תחליט מה שאתה תחליט.
איתי עצמון
כפי שנאמר כאן, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת היא היחס לדיני הגנת הצרכן, ואני רוצה להתייחס להערה שהעיר עורך דין פרידמן. לפי תקנות מכוח חוק הגנת הצרכן שעניינן אחריות ושירות לאחר מכירה, יש חובה לתת אחריות לגבי מוצרי חשמל, גז ואלקטרוניקה, מוצרים חדשים, שמחירם עולה על 150 שקלים חדשים. גם בהינתן סעיף של שמירת דינים, יכול להיות שצריך להתייחס כאן לעניין רכב חשמלי, כפי שאמר עורך הדין פרידמן, זאת שאלה שהוועדה צריכה להכריע בה – האם לגבי כלי הרכב האלה ניתן יהיה להביא כלי רכב עם אחריות, כן או לא? אני לא יודע.
דוד ביטן (הליכוד)
אלה הסכומים שמדובר בהם? אלה הסכומים?
איתי עצמון
בחוק הגנת הצרכן? כן. לפי התקנות מכוח חוק הגנת הצרכן.
דוד ביטן (הליכוד)
אלו סכומים פעוטים, מה אתה רוצה?
זאב פרידמן
מעל.
דוד ביטן (הליכוד)
מעל, אבל אתה יודע, יש סבירות. מעל 150 שקל זה לא חצי מיליון.
זאב פרידמן
דווקא אז. להיפך, ככל שזה עולה יותר - - -
איתי עצמון
השאלה מתעוררת לגבי כלי רכב חשמליים או כלי רכב שמונעים בגז, אני לא בטוח.
חוה ראובני
העניין הוא שכל השאלה הזאת היא בכלל לא של הסעיף הזה. הסעיף הזה מדבר על מסירת תעודת אחריות, היא לא מסדירה את עצם מתן האחריות, היא לא קובעת את החובה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה נכון. אבל אנחנו התייחסנו לזה, אז עלינו על העניין.
חוה ראובני
זה אי-שם בחוק, 35. פה אנחנו אומרים שככל שיש אחריות, בין אם היא חובה לפי סעיף אחר או בין אם לא, אם יש אחריות, אין תעודה. זה כל מה שכתוב פה.
זאב פרידמן
אני אזכיר לך מה - - - בסעיף 35, חוץ מזה שאני רואה בעצם מסירת תעודת אחריות כחלק מהסכם, ולכן - - -
היו"ר איתן כבל
זאב, סליחה, אני מציע את הדבר הבא – אני מאשר את הסעיף כמו שהוא. אני אעלה אותו להצבעה כמו שהוא. אם עם הזמן אני אשתכנע שבכל זאת צריך לפתוח את הסעיף של האחריות - -
איתי עצמון
את כל הסעיפים שנוגעים לנושא.
היו"ר איתן כבל
- - את כל הסעיפים הנוגעים לאחריות, אני אפתח את זה. אני אומר את זה לפרוטוקול, אם יסתבר שיבואני הרכב ינצלו את התהליך הזה כדי לעשות – חוה, את שומעת מה שאני אומר?
חוה ראובני
שומעת כל מילה.
היו"ר איתן כבל
שאם יסתבר בשלב כזה או אחר – אני אומר את זה גם להגבלים, למרות שזה לא בדיוק, אבל זה סוג. כשאתם רוצים, אתם יודעים לתת חוות דעת כמה שאתם רוצים. אז אני רק מסב את תשומת הלב. כי זה סוג של פעולה שמשנה כללים. אם יסתבר שהם יתחילו לספק רכבים בלי אחריות כדי להוריד מחירים, אז אנחנו מצפים - - -
איתי עצמון
- - -
היו"ר איתן כבל
ברור, אבל אחריות היא בילט-אין. גם בתחרות יש איזה רף מסוים שאני לא מסכים שנעבור אותו.
איתי עצמון
אתה מתכוון לכלי רכב ברמה מאוד נמוכה, שלא תהיה אחריות. כי ניתן יהיה לפי הצעת החוק להביא לארץ כלי רכב ללא תעודת אחריות.
היו"ר איתן כבל
נכון. מה שאני מנסה להגיד, אם זה ייהפך לתופעה שלא במקרים יוצאי דופן – הרי מה העניין? אני אגיד לך מה ההבדל. כי כשהיבואן מייבא, מה הטענה שלו? אני מביא מהיצרן, אני מביא מהיצרן. הטענה אצלם היא פחותה אל מול יבואני הרכב שאנחנו פותחים להם את השוק החדש, את העולם החדש הזה. בדרך כלל כשאתה רוכש, אתה עלול לבצע רכישות בשרשור מסוים - - -
אבנר פלור
לא, אבל אלו כלי רכב עם אותה תקינה שהיבואן הישיר מייבא. מבחינה מקצועית זה לא משהו שהוא ברמה פחותה.
היו"ר איתן כבל
הבעיה היא לא תקינה. הבעיה היא שהוא מקבל את זה, כמו שאמרנו, בלי אחריות, קונה את זה בלי – הבעיה היא לא - - -
אבנר פלור
המעטפת. אתה מדבר על המעטפת.
היו"ר איתן כבל
הבעיה לא קשורה לתיקון או לא תיקון או כל הדברים האלה. לגבי זה סיכמנו שאין שום בעיה. העניין הוא שבשביל להרוויח את ה-3,000-2,000 שקל, הוא מוכר לך את זה בלי אחריות, וחצי שנה לאחר מכן אתה בא להחליף מנוע. והאזרח, כמה שהוא לא מבין את גודל הברוך שעלול להיות לו אם הוא לא מקבל על זה אחריות, כי באותו רגע הוא רואה פחות 3,000-2,000 שקל, וזה מסתדר לו באותו רגע. לכן מה שאני מנסה להגיד, אנחנו נאשר את הסעיף הזה כמו שהוא. רצית בכל זאת להגיד לפני כן?
ינון עמית
ינון עמית, "גלובל אוטו מקס", יבואן מקביל. אנחנו לא מאמינים שיש יבואן מקביל שימכור אוטו בלי אחריות. אנחנו גם לא מאמינים שיש צרכן שיקנה אוטו בלי אחריות. עלות האחריות היא בין 2%-1% ממחיר האוטו, היא לא מהותית. החשיבות של הנושא היא בעיקר בכלים. לא בעלות, אלא בכלים ליישם אותה, שהם נידונו בסעיף 35, והם אלה החשובים. הוועדה החליטה לחייב את היבואן הסדיר ליישם אותה, לחייב בעלות ככל שהיצרן לא נושא בה, את היבואן המקביל, ובמקרה של אי-הסכמה, שמשרד התחבורה יקבע את העלות.
היו"ר איתן כבל
תודה. עזרת לי. מה שאני רוצה לומר, אנחנו מאשרים את סעיף 73. אם אנחנו נראה לנכון בהמשך להציף מחדש את כל נושא האחריות, אנחנו נציף את זה.

הצבעה

בעד אישור סעיף 73– פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 73 אושר.
לאה ורון
סעיף 73 אושר.
זאב פרידמן
למרות שאנחנו אחרי האישור של הסעיף, אני חייב לומר לאדוני שמדובר כאן בפריצה ראשונה של הוראות חוק הגנת הצרכן לענייני תעודות אחריות. אני לא אוהב להיות פסימי, אבל אני משוכנע שעכשיו יתחילו לצוץ ולצוץ כל אותן בקשות לכל מיני נושאים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז יעשו תיקון לחוק. יעשו תיקון. אם זה יהיה שכיח, יעשו תיקון.
היו"ר איתן כבל
אמרתי את הדברים לפרוטוקול בצורה ברורה. אם יתחיל פה טרנד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בפועל זה כמעט לא קורה.
זאב פרידמן
כי היום על-פי החוק הוא חייב לתת - - -אחריות.
דוד ביטן (הליכוד)
כולם ירצו אחריות.
זאב פרידמן
אז ייתנו לו לשנה אחת או שייתנו לו לחצי שנה אחריות.
איתי עצמון
החובה היום לתת אחריות היא לפי צו הפיקוח.
חוה ראובני
והתחרות היא כלפי מעלה, לא כלפי מטה.
דוד ביטן (הליכוד)
מקסימום, אל תבטלו את צו הפיקוח הזה, מה הבעיה? אתם חייבים לבטל אותו?
אבנר פלור
החוק אמור להחליף אותו.
איתי עצמון
החוק אמור להיות במקום צו הפיקוח.
דוד ביטן (הליכוד)
אז את הסעיף הזה תשאירו.
איתי עצמון
אי-אפשר. הכנסת, בין היתר, התחייבה לבטל את חקיקת החירום.
חוה ראובני
"נזק שנגרם לרכב לפני מסירתו לקונה –

74. משווק רכב ידווח לקונה על נזק שנגרם לרכב לפני מסירתו לקונה; השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות לעניין סוג הנזק שעליו נדרש לדווח ולעניין אופן הדיווח לקונה".
איתי עצמון
כלומר, עד שלא יהיו תקנות, מה גדר החובה שתחול על משווק הרכב?
אבנר פלור
יש נוהל מסודר במסגרת המועצה המייעצת, שעל איזשהו נזק כמו שריטות של עד 6% או משהו כזה – 5% - - -
איתי עצמון
לא, אני שואל הסעיף כנוסחו אומר שני דברים. הוא אומר שיש חובה על משווק הרכב לדווח לקונה על נזק, כאשר לא ברור מהו נזק לעניין הזה, ולאחר מכן יש הסמכה לשר באישור הוועדה להתקין תקנות שבהן ייקבעו הוראות לעניין סוג הנזק שעליו נדרש לדווח ואופן הדיווח. השאלה שלי היא, ככל שלא יותקנו תקנות, על מה משווק הרכב חייב לדווח? על מה הוא יחויב לדווח?
דידי רוזנפלד
משרד התחבורה התחייב בתוך שלושה חודשים אחרי שהם יעבירו את החוק לעדכן את כל התקנות. לא רק את - - -
איתי עצמון
הסמכות כאן היא סמכות שבשיקול דעת, וההוראה הנורמטיבית לא מותנית בהתקנת תקנות.
דוד ביטן (הליכוד)
נזק זה דבר שנגרם כתוצאה מאיזה פעולה מסוימת, נכון? אז למה שלא יהיה כתוב נזק או פגם?
חוה ראובני
לא פגם. זה משהו אחר. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שיש כאן רכב שיצא שלם, תקין - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אם יש פגם קטן, שזה לא משמעותי, צריך להגיד לו.
איתי עצמון
פגם ביצור אתה מתכוון? אני מניח שהכוונה כאן היא לנזק שנגרם למשל בעת ההשקה של הרכב.
חוה ראובני
בהובלה, שריטות.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אתן לך דוגמה, הוא התניע את האוטו, ויש איזה פגם שלא ידעו כשהביאו את הרכב. זה לא נזק כי זה לא נגרם כתוצאה מפעולה – נזק זה משהו כתוצאה מפעולה חיצונית. אבל הוא ידע שיש פגם מסוים, וגם על זה צריך לדווח.
איתי עצמון
אני חושב שזה בא בגדר חובות הגילוי הכלליות שלו לגבי המוצר הזה שנקרא רכב. אבל כאן זה אם נגרם נזק, למשל בעת השטת הרכב.
לאה ורון
אבל כל נזק, למה נזקים מסוימים?
איתי עצמון
אני לא יודע.
רון מלכה
לפעמים מקבלים מכוניות שיש להן recall, ועושים את ה-recall לפני שמוסרים את האוטו ללקוח. גם על זה צריך לדווח?
דוד ביטן (הליכוד)
נזק הכוונה שזה נגרם מגורם חיצוני.
רון מלכה
מתוך הובלה או משהו כזה.
דוד ביטן (הליכוד)
הובלה, הורידו את זה מהאנייה.
רון מלכה
5%.
דוד ביטן (הליכוד)
נסעת והאוטו נדפק קצת.
קריאה
הביאו את האוטו עם נזק והוא תוקן.
דוד ביטן (הליכוד)
זה סעיף כללי, אבל חבר'ה, אי-אפשר בחוק כל דבר להכניס פנימה. יש דברים שצריך להשאיר לחיים, לפרשנות בית משפט, דברים מהסוג הזה.
זאב פרידמן
זאב פרידמן, המועצה לצרכנות. אדוני היושב-ראש, הייתי מציע שההוראות שיקבע השר פה יהיו באישור הוועדה.
היו"ר איתן כבל
כתוב.
דוד ביטן (הליכוד)
הוועדה לא מוותר על הסמכויות שלה.
לאה ורון
כתוב. כתוב. שאלת השאלות היא מה קורה אם השר לא מתקין את התקנות.
איתי עצמון
האם יש חובה על המשווק או אין חובה על המשווק?
חוה ראובני
חובה יש, רק נשאר מעורפל, לדעתי, מה כלול בה.
זאב פרידמן
חובה לדווח.
אבנר פלור
יש את הנוהל. יש לנו גם נוהל היום.
זאב פרידמן
אני צריך את אישור הוועדה כדי - - -
לאה ורון
אז אולי עד לאישור התקנות הוא ידווח על כל נזק.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שאתם תכינו - -
אבנר פלור
תיקון תקנות?
היו"ר איתן כבל
- - לעניין הספציפי הזה.
אבנר פלור
יש לנו כבר. יש. אנחנו נביא את זה לדיון הבא. אנחנו לא יכולים להגיש את זה עד שהחוק לא – אבל יש לנו נוסח של תיקון שעשינו.
לאה ורון
אז תגידו מה זה כולל.
אבנר פלור
אנחנו נביא את זה לדיון הבא.
היו"ר איתן כבל
בסדר, אם יש את זה, אז לא - - -
איתי עצמון
בכל זאת, לא לגמרי הצלחתי להבין מה גדר החובה על משווק הרכב עד שאין תקנות.
אבנר פלור
אני אומר, כמו המצב היום, זה מה שאני אומר. יש את הנוהל.
קריאה
והוראת מעבר.
אבנר פלור
יש נוהל. יש הוראת נוהל מסוימת היום - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז שהצו יישאר עד שהתקנות יהיו, מה הבעיה?
אבנר פלור
זה לא צו, זה נוהל. זה נוהל שבצו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל נוהל יהיה בכל מקרה.
חוה ראובני
השאלה אם אפשר לקבוע כל עוד לא הותקנו תקנות, אולי גם לקבוע איזושהי מסגרת - - -
איתי עצמון
זה בהוראות מעבר.
אהוד שניידר
אם אפשר, אדוני, עוד הערה לסעיף? אפשר עוד הערה לסעיף?
היו"ר איתן כבל
לא, קודם כל נאשר את 74.
אהוד שניידר
לא, אדוני, אבל זה ל-74 וזו הערה חשובה שאדוני יקבל.
היו"ר איתן כבל
אני בטוח שאדוני יוסיף לי.
אהוד שניידר
אני חושב שצריך להדגיש שחובת הדיווח חלה גם אם הנזק תוקן. שלא יחשוב מישהו שאם הוא תיקן את הנזק, אז הוא כבר פטור מלדווח על זה שהיה נזק.
היו"ר איתן כבל
אדוני צודק.
דידי רוזנפלד
ואם הוא תוקן בחו"ל?
קריאה
היום, לפי ההנחיות, עד 5% לא צריך לדווח.
היו"ר איתן כבל
צריך לדווח בכל מקרה.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד לא הצבענו על הסעיף.
אבנר פלור
השאלה אם כל נזק.
היו"ר איתן כבל
בשביל זה יש תקנות.
אהוד שניידר
בדיוק.
חוה ראובני
מה שנכנס להגדרת נזק עדיין חייב דיווח אם הוא פגם או נזק.
היו"ר איתן כבל
אבנר, מתי אתה מביא את התקנות?
אבנר פלור
מחר אנחנו נציג את זה בוועדה. כמה זמן?
איתי עצמון
כמה זמן אתם צריכים בשביל להביא את התקנות לאישור?
היו"ר איתן כבל
תן לי להסביר. מה שאני מנסה לומר, גם כן מבחינתי, יש תקנות שבלעדיהן החוק לא יכול לנוע. אבל יש תקנות כמו זה שאתה יכול להגיד נתקע אותן לסוף, נסתדר תוך כדי תנועה. נהפוך הוא, אני רוצה שהתקנות האלה – בגלל העובדה שהחוק יכול לחיות בלעדיהן, כך מישהו יכול להתרשם – שהן תהיינה תקנות שתבואנה ראשונות לאישור. כי אם לא, אני רואה אותן נבעטות. בתוך שלושה חודשים.
איתי עצמון
שלושה חודשים מיום פרסומו של החוק.
דוד ביטן (הליכוד)
ואיזה סנקציה? הוא לא עשה, מה אתה עושה?
איתי עצמון
זו הוראה שקיימת בהרבה דברי חקיקה.
היו"ר איתן כבל
מה אני אגיד לך, אני הגשתי בג"ץ על זה, וזכיתי בו.
איתי עצמון
על שני נושאים.
היו"ר איתן כבל
כן, שני נושאים.
אבנר פלור
איתי, הכוונה שיוגשו לוועדה בתוך שלושה חודשים.
איתי עצמון
יוגשו לוועדה בתוך שלושה חודשים.
אבנר פלור
אבל האישור של הוועדה תלוי בוועדה.

הצבעה

בעד אישור סעיף 74 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 74 אושר.
היו"ר איתן כבל
74 אושר עם שני התיקונים. איפה אנחנו עכשיו?
חוה ראובני
אנחנו עוברים לפרק ו'.
"פרק ו'
סחר ברכב –
סימן א'
הגדרות –

פרק ו' – הגדרות –

74א. בפרק זה –

"סוחר ברכב שאינו רכב חדש" – בעל רישיון לסחר ברכב שאינו רכב חדש לפי סעיף 77".

אני פספסתי. אין 77. 78(א).

(היו"ר דוד ביטן, 13:58)

"סחר ברכב שאינו רכב חדש" – קניית רכב שניתן עליו רישיון רכב לפי פקודת התעבורה ומכירתו, דרך עיסוק".

כאן אנחנו עוברים לענף נוסף, כאשר אנחנו מבדילים כאן בין סחר ברכב חדש לסחר ברכב לא חדש. המבחן יהיה מבחן חד-משמעי, מה כבר רשום וניתן לו רישיון רכב, ומה עוד לא. אלה ההגדרות לצורך העניין.
היו"ר דוד ביטן
זו ההגדרה. יש הערות? הכול בסדר?

הצבעה

בעד אישור סעיף 74א – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 74א אושר.
היו"ר דוד ביטן
מאשרים. הלאה, 75.
חוה ראובני
"סימן ב': סוחר ברכב מיבואן –

רישיון סוחר ברכב מיבואן –

75.(א) מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רישיון לקניית רכב מיבואן רכב ישיר או עקיף ומכירתו דרך עיסוק:

(1) הוא עוסק מורשה תושב ישראל או תאגיד רשום כדין, שאחד מבעלי העניין בו ומנהלו הכללי לפחות הם תושבי ישראל;

(2) לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו, ובכלל זה לחניית כלי הרכב שהוא מוכר, כפי שקבע השר;

(3) הוא המציא אישור מרואה חשבון המעיד כי יש לו הון עצמי, כפי שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהתאם לסוג הרכב, ולגבי מי שהחזיק ברישיון לפי סעיף זה בשנה קודמת – גם בהתאם לכמות כלי הרכב שהוא מכר באותה שנה".

את סעיף (ב) אנחנו מבקשים להשמיט במסגרת ההצעה הכוללת על תקופות רישיון. זה יוסדר.
היו"ר דוד ביטן
להסדיר. יש לך את מה שהם רוצים?
איתי עצמון
המשרד התחייב להביא הוראה כללית לגבי תקופת הרישיונות.
אבנר פלור
לכל החוק.
היו"ר דוד ביטן
זה אושר?
איתי עצמון
לכן סעיף קטן (ב) יימחק.
היו"ר דוד ביטן
יש הערות?
לאה ורון
הערות ל-75(א).
זאב פרידמן
אדוני היושב-ראש, עלה נושא לדיון לגבי ההגבלה של רישיונות במצבים של בן אדם שהורשע בעבירות על-פי חוק הגנת הצרכן. אני חושב שבסעיף הזה זה הדבר שהוא הכי רלוונטי. זה תחום שהאכיפה בו היא חיונית מאין כמוה, ולכן אני חושב שבמקום הזה צריכים לקבוע הוראות מיוחדות.
לאה ורון
שמה? עורך דין פרידמן, הוראות שאומרות מה?
חוה ראובני
זה לא המשומש.
רון מלכה
זה יבואן, יקירי.
זאב פרידמן
אז אני חזרתי בי.
רון מלכה
רק הערה קטנה.
היו"ר דוד ביטן
אתה יבואן או סוחר?
רון מלכה
יבואן.
היו"ר דוד ביטן
לפחות תתייחסו למה שאתם באמת. או שאתה רוצה להיות יועץ לוועדה?
רון מלכה
לא, לא, אני יבואן. אני לא יודע, יכול להיות שבפעם השנייה היום אני אדבר במקביל עם היבואנים הסדירים. אם אתה מסמיך אותי, למה אתה צריך להסמיך גם את מי שמוכר בשמי? הרי הוא מוכר בשמי על הח.פ. שלי, על האחריות שלי, על הערבות שלי, על הכול. למה גם הוא צריך לקבל רישיון?
היו"ר דוד ביטן
מה התשובה?
חוה ראובני
כי בסוף הוא זה שעומד מול הלקוח. הלקוח במצב הזה לא מכיר אותך, הוא מכיר את מי שמוכר לו את הרכב.
רון מלכה
הוא מכיר את מי שעשה אתו הסכם, בח.פ. רשום.
חוה ראובני
לא על זה מדברים. מדברים על מצב שהח.פ. הוא לא זה, אלא הוא קונה ממישהו אחר. הלקוח מכיר אותו, לו הוא נותן את הכסף, וממנו הוא צריך לקבל את הרכב.
רונן לוי
רק לקבל הבהרות ממך. סוכני משנה שעובדים על עמלות ולא קונים?
חוה ראובני
אם הם לא קונים את הרכב מהיבואן, אלא הם רק סוכני משנה - -
היו"ר דוד ביטן
אז זה לא חל עליהם.
חוה ראובני
- - אולמות תצוגה, ובסוף הקונה חותם הסכם עם היבואן, אז זה לא נכנס פה.
היו"ר דוד ביטן
חבר'ה, זה ברור. לא צריך על כל דבר שאלה.

הצבעה

בעד אישור סעיף 75 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 75 אושר.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, הסעיף מאושר. הסעיף הבא.
חוה ראובני
"החלת חובות על סוחר ברכב מיבואן –

76. על סוחר ברכב מיבואן יחולו החובות הקבועות בסעיפים 67, 68, 70 ו-72 עד 74, בשינויים המחויבים".

אלו הסעיפים, למעט 67, שאישרנו כאן על חובות של משווק. 67 זה הבטחת כספי קונה. 68 זה תיאור ומידע לקונה, רישום, אחריות, נזקים לפני מסירה. כל החובות האלה שהטלנו על המשווק, יחולו גם על סוחר כמובן.
היו"ר דוד ביטן
מה רצית להגיד?
סיגלית בן ששון
עורכת הדין סיגלית בן ששון מטעם איגוד יבואני הרכב. לא ברור למה סעיף 71, שמחייב הסכם רכישת רכב עם כל התנאים שאישרנו לפני זמן קצר לא חל גם על סוחר. למה לא מחייבים לתת גם הסכם בכתב? יש פרטים מאוד מהותיים.
היו"ר דוד ביטן
למה באמת? זה נשמע - - -
חוה ראובני
אנחנו מסכימים.
היו"ר דוד ביטן
מסכימים, זה בסדר. תוספת ל-71 מאושרת. הסעיף הבא.

הצבעה

בעד אישור סעיף 76 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 76 אושר.
חוה ראובני
"חובת דיווח בנושא הון עצמי –

78. (א) סוחר ברכב מיבואן יגיש למנהל עד ליום 31 ביולי מדי שנה אישור רואה חשבון המבוסס על דוחות כספיים מבוקרים לגבי השנה הקודמת, כי יש לו הון עצמי כאמור בסעיף 75(א)(3), כפי שקבע השר.

(ב) פחת ההון העצמי של סוחר ברכב מיבואן מההון העצמי שנקבע לפי סעיף 75(א)(3), ידווח על כך למנהל בכתב בתוך שבעה ימים".
היו"ר דוד ביטן
על זה כבר קיימנו דיון בסעיפים הקודמים, אני זוכר.

הצבעה

בעד אישור סעיף 78 – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 78 אושר.
היו"ר דוד ביטן
מאושר. הלאה.
חוה ראובני
"סימן ו': סוחר ברכב שאינו רכב חדש –

רישיון סוחר ברכב שאינו רכב חדש –

78א. מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רישיון סוחר ברכב שאינו רכב חדש:

(1) הוא עוסק מורשה תושב ישראל או תאגיד רשום כדין, שאחד מבעלי העניין בו ומנהלו הכללי לפחות הם תושבי ישראל;

(2) לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו, ובכלל זה לחניית כלי הרכב שהוא מוכר, כפי שקבע השר".

כאן אנחנו מדברים על עיסוק שהוא עיסוק חדש כיוון שהיום אין חובת רישוי לסוחר רכב משומש. יש אפשרות לקבל רישיון, ובצדו יתרונות מסוימים, אבל אין חובת רישוי לסוחר רכב משומש.
איתי עצמון
זה רישיון היום?
חוה ראובני
קוראים לזה תו סחר רישיון מסחרי. תקנות התעבורה אינן עקביות בניסוח, אבל קיים מן מוסד כזה שמקבל מאתנו איזושהי תעודה שבצדה אי-אילו יתרונות שמהווים תמריצים להירשם, אבל אין חובה, ואדם יכול להיות סוחר ברכב משומש בלי שום אישור ושום רישיון.
היו"ר דוד ביטן
כתבת זכאי.
חוה ראובני
אבל יש חובה כללית בחוק שכל העיסוקים המוסדר