ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/02/2016

מינוי נציגי ציבור להנהלת הקרן לשמירת הניקיון

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 134

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ג באדר א התשע"ו (22 בפברואר 2016), שעה 11:45
סדר היום
מינוי נציגי ציבור להנהלת הקרן לשמירת הניקיון
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

זוהיר בהלול

יעל גרמן

תמר זנדברג

אורי מקלב
חברי הכנסת
יעל כהן-פארן

חיים ילין
מוזמנים
יהושע (גו'ש) פדרסן - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

שירלי ברנע - מרכזת הפעולות בקרן הניקיון, המשרד להגנת הסביבה

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

קרנית גולדווסר - יועצת לאיכות הסביבה, מרכז השלטון המקומי

צור אריאלי - ראש מועצה מקומית ק. טבעון

אלי אנקרי - עיריית אילת

אסף רוזנבלום - ראש תחום פסולת, "אדם טבע ודין"

עמי צדיק - ממ"מ- מרכז מחקר ומידע, כנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

מינוי נציגי ציבור להנהלת הקרן לשמירת הניקיון
היו"ר דוד אמסלם
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: מינוי נציגי ציבור להנהלת הקרן לשמירת הניקיון. אני אקריא לכם על מי אנחנו ממליצים ואחר זה אפתח את זה לדיון.

"בדיון ועדת הפנים, מינוי נציגי ציבור להנהלת הקרן לשמירת הניקיון, 22.216, המועמדים העומדים לדיון, שניהם נציגי השלטון המקומי:

מר גיל ליבנה – ראש מועצת שוהם מאז 2003 ועד היום. לפני כן עבד כ-10 שנה כעורך דין. בוגר תואר ראשון במשפטים ומדעי החברה באוניברסיטת בר אילן. משמש גם כחבר הנהלה במרכז לשלטון המקומי, יושב ראש ועדת איכות הסביבה וקיימות במרכז השלטון המקומי. היה חבר הנהלת הקרן לשמירת הניקיון מ-7.2.12 ועד 31.10.13. מוצע כעת למנותו לכהונה נוספת.

המועמד השני, מר יחיאל זוהר ראש עיריית נתיבות מאז שנת 1989 ועד היום, למעט שנה אחת בין 1992 עד 1993, אז כיהן כ - - -ועדה קרואה. למעומד אין השכלה אקדמית אולם יש לו ניסיון רלוונטי רב שנים בניהול של העיר נתיבות ובדירקטוריונים של חברות רבות נוספות: החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות, פארק תעשיות, אשכול נגב מערבי ועוד.

המועמדים מילאו שאלוני ניגודי עניינים ואין מניעה למנותם כנציגי ציבור בהנהלת הקרן. שני המועמדים יצטרכו לחתום טרם המינוי על - - - ניגוד עניינים בהיותם ראשי רשויות המקבלות או העשויות לקבל תמיכות מהקרן.

המלצת הייעוץ המשפטי לוועדה היא, המועמדים יכהנו כנציגי ציבור בהנהלת הקרן כל עוד הם מכהנים בתפקידם כראשי רשויות לכל היות במשך חמש שנים מיום מינוים".

בעצם זאת ההודעה שלנו. בבקשה, מישהו רוצה להתייחס?
תומר רוזנר
סליחה, רק לגבי המסגרת.
היו"ר דוד אמסלם
המסגרת, בבקשה.
תומר רוזנר
במסגרת חוק שמירת הניקיון הקובע את הקרן לשמירת ניקיון שאליה מועברים בעיקרון כספי היטל ההטמנה, כספים שגובה המשרד להגנת הסביבה בהתאם לחוקים סביבתיים מסוימים וכן כספים נוספים שמועברים לקרן מעת לעת מחשבון הפיקדון וחשבונות נוספים. הקרן מנוהלת על פי תקנות שנחקקו בשנות ה-80 שלפיהן לקרן יש הנהלה שמורכבת מ-5 נציגי הממשלה ו-2 נציגי ציבור. את נציגי הציבור ממנה השר להגנת הסביבה לפי המלצה של וועדת הפנים והגנת הסביבה. כלומר, התהליך שאנחנו עוברים עכשיו הוא גיבוש ההמלצה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לשר להגנת הסביבה, על אותם נציגים שימונו.

לשלמות התמונה אני אומר שעם כניסתו לתפקיד, השר להגנת הסביבה פנה לוועדה וביקש את המלצתה לגבי הנציגים. הוא הציע שהנציגים יהיו נציגי השלטון המקומי בעקבות העובדה שלמעלה מ-80% מכספי הקרן מקורם בהיטל ההטמנה ברשויות המקומיות, גם רוב התמיכות שהקרן נותנת הן תמיכות לרשויות המקומיות. יושב ראש הוועדה פנה למרכז השלטון המקומי ולגורמים אחרים שקשורים בנושא והתייעץ איתם לגבי המועמדים המוצגים כאן. בעקבות התהליך הזה גם בוצע, כפי שנאמר, תהליך בדיקה של ניגודי עניינים, שאלון של ניגודי עניינים. נעשתה בדיקה של התאמה מבחינת המשרד להגנת הסביבה עצמו, האם המועמדים האלה שיומלצו יהיו מקובלים על המשרד, כדי שלא נמליץ המלצה שמראש אנחנו יודעים שלא תתקבל – בעצם גם שם ניתן אור ירוק. עכשיו הדבר נתון להחלטת חברי הוועדה על ההמלצה עצמה.
היו"ר דוד אמסלם
או.קיי. תודה רבה. אנחנו נתחיל בסבב. בבקשה חבר הכנסת זוהיר בהלול.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לכאורה אין רבב בשני המועמדים, אבל לי יש בעיה מכיוון שאנחנו מקבלים כגזרת דין שניים. מדוע אי אפשר היה לקבל קולקציה יותר רחבה של אנשים, שמהם אולי אנחנו כוועדת הפנים, נחליט. לדעתי לא ראוי ציבורית להביא לידי הוועדה רק שניים מתוך שניים. כלומר, אין לנו פה הרבה ברירות ולכן הייתי מציע לקבל שהות כדי לקבל אולי עוד כמה שמות. על פי הפירוט של ידידי מר רוזנר מדובר כאן בלא מעט כספים שטמונים בעניין הזה. באמת צריך לקבל שהות נוספת כדי שאנחנו נהייה בטוחים, בדרגת וודאות יותר גבוהה, בבחירת הנציגים שאמורים לקבל את המינוי הזה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה. קודם כל אני רוצה להצטרף להערה של חבר הכנסת בהלול. הרי הוועדה היא לא חותמת גומי - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לא חותמת גומי, אני פתחתי את זה לדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. לא, לא בהקשר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד יותר מזה. היא פתוחה לדיון, אני אביא אותה גם להצבעה בסוף והכול יהיה בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
אני משבחת אותך היושב ראש גם על הדיון וגם על ההצבעה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה, אנחנו חותמת גומי?
תמר זנדברג (מרצ)
לא, רגע. כמובן שהדיון וההצבעה, אני לא חשבתי שאדוני היושב ראש ינהג בדרך אחרת, אבל באמת מובאים לנו כאן שני נציגים מתוך שניים, וזה ממש בלי להטיל דופי באף אחד מהם לא אישית וגם לא כנציגי השלטון המקומי. אני מבינה שהיה כאן הליך היוועצות ופניה אליהם, דבר שלדעתי מבורך כי בסוף כשאנחנו ממנים נציגים הם צריכים לבוא מהגוף שהוא אמון על ייצוג אותו גוף.

העניין הוא כזה, פה מדובר על מינוי נציגי ציבור למועצה. מתוקף "חוק שמירת הניקיון", זה חוק מלפני 30 שנה, כמדומני משנות ה-80, משהו כזה. לפחות ב-10 או 15 שנה האחרונות, בעקבות חוק הייצוג שאני גאה שהגיע ממפלגתי על ידי חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, נהוגה היום דרך שונה לגמרי בנושא ייצוג הציבור. בעיקר אני מדברת על ייצוג החברה האזרחית וייצוג נציגי ארגוני הסביבה בנושא כזה סביבתי, זה דבר שנכנס כבר לוועדות התכנון, זה דבר שנכנס. אני לא חושבת שבשנים האחרונות או באיזה גוף ציבורי, או בכל מקום שהכנסת דנה שנושא ייצוג ארגוני הסביבה והחברה האזרחית לא עלה בו. עכשיו יש לנו פה הזדמנות שממונים שניים. דרך אגב, מקובל עלי העיקרון שימונו נציגי שלטון מקומי גם בשים לב שרוב הכסף הוא כסף מהיטלי הטמנה שקשור לשלטון המקומי. אבל, יש לנו כאן הזדמנות למצב של winwin לעשות גם וגם. אני מבינה שהעיקרון הזה הוא מקובל על השר להגנת הסביבה והמשרד תומך בו והוא, להוסיף נציג נוסף, בנוסף לשניים האלה, נציג אחד שיהיה מטעם ארגוני הסביבה והחברה האזרחית. זה דבר שהוא גם נכון ערכית והוא גם, היום אנחנו עם הפנים לדבר הזה של ייצוג החברה האזרחית במועצות האלה, הוא גם מקובל על המשרד ועל השר, הוא גם לא פוגע בייצוג הקיים ולא פוגע בייצוג השלטון המקומי. נדמה לי שאם אנחנו ניקח לנו איזה שבוע-שבועיים לגבש נציג נוסף, זה דבר שהוא בסכמות השר בהיוועצות עם הוועדה – נעשה דבר שהוא דבר נכון וגם צודק.
תומר רוזנר
אין סמכות לשר למנות שלושה נציגים כי התקנות אומרות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
למה, יש לו את הסמכות לקבוע את הרכב הנהלת הקרן.
תומר רוזנר
לא. התקנות קבעו את ההרכב. ההרכב קבוע בתקנות, הוא כולל 5 נציגי ממשלה ו-2 נציגי ציבור. יחד עם זאת, מה שכן אפשרות, אפשר לשאול את נציגי המשרד אם הם מוכנים לכך, לפחות בשלב הזה עד לתיקון התקנות אפשר למנות משקיף מטעם ארגוני הסביבה כפי שנעשה לגבי מר ליבנה בשנתיים האחרונות. מיניו אומנם פקע, אבל הוזמן באופן קבוע כמשקיף לדיוני הנהלת הקרן. אפשר, לפחות עד תיקון התקנות לבקש מנציגי המשרד לשמוע את עמדתם לגבי זימון נציג ארגוני הסביבה כמשקיף - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. בעניין הזה אני רוצה לשמוע את עמדתו של השר, אני רגיש לעניין בהיבט הזה. דרך אגב, מבחינתו אפשר לעשות את העסק מודולרי, אין בעיה להוסיף שניים היום ומחר עוד. אני אעשה דיון לעוד אחד, אבל לא חשוב. מבחינתי, אם השר ירצה אהלן וסהלן.
תמר זנדברג (מרצ)
מאה אחוז.
היו"ר דוד אמסלם
יעל. בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הדברים העיקריים שרציתי לומר כבר נאמרו על ידי קודמיי. אני רק אצטרף ואומר שיש מקום לנציגי ציבור שהם לא שלטון מקומי. הרי השלטון שלנו מורכב משלטון מרכזי, ושלטון מקומי. כנציגי ציבור תמיד מכניסים נציגי שלטון מקומי, נכון הם נבחרי ציבור, ברור. גם הממשלה היא נבחרת על ידי הציבור, יש מקום לנציגי ציבור.

כמו שאמרה חברתי תמר זנדברג זה גם מעוגן בחוק נציגות של ארגוני סביבה. אני חושבת שיש כאן מקום להכניס כבר עכשיו, לדרוש שינוי תקנות כי לדרוש נציג נוסף של ארגוני הסביבה. אני בטוחה שזה יכול להיעשות, כמו שאנחנו יודעים, מהר מאוד כשרוצים. אם רוצים, הרי זה רק עניין של כוח רצון, רוצים משנים, לא רוצים משאירים. כמובן שזה לא בסדר שכבר שנתיים לא היו נציגים, אני אומרת שזה לא בסדר ששנתיים מ-2013, עוד מעט שלוש שנים, לא היו נציגים לרשויות המקומיות. חשוב מאוד שיהיו שם נציגי הרשויות המקומיות, אבל לא לשכוח את נציגי ארגוני הסביבה שהם חלק מכל המערך הזה. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. עורך דין אסף רוזנבלום, "אדם טבע ודין". אתה שלחת לי מכתב, בבקשה רשות הדיבור אילך.
אסף רוזנבלום
תודה אדוני היושב ראש. אנחנו כבר פנינו לפני חודשים רבים לשר, למעשה לשר הקודם, בדרישה שימונו נציגי ציבור בכלל, ושאחד מהם יהיה נציג הארגונים. חשוב לי להדגיש שהפנייה היא בשם כלל הארגונים, לא רק בשם "אדם טבע ודין", היא הייתה משותפת. המועמדים שהועלו מטעם השלטון המקומי, מבחינתנו הם מועמדים ראויים, אנחנו מכירים אותם. הבעיה כאן היא בעיה עקרונית, היא באמת שבסופו של דבר יש שני נציגי ציבור, השאיפה לדעתנו גם מבחינת שיקול דעת מנהלי תקין צריכה להוביל לכך שיהיה איזון בהרכב הקרן, איזון בין מגזרי. לכן, כשרוצים למנות שניים מאותו מגזר צריכה להיות איזו הנמקה סבירה. לדעתנו התוצאה שתהייה, בהנחה שימונו רק נציגי שלטון מקומי, היא תוצאה בעייתית מבחינה משפטית ולכן באנו בהצעה להוסיף עוד נציג. זה דבר שניתן לעשות אותו בזמן קצר בתקון תקנות.

אני רק רוצה להדגיש מה החיוניות של נציג שהוא מקרב החברה האזרחית בקרן. נציגי שלטון, עד כמה שיהיו לעניין ולכל זה, יש להם אילוצים ואינטרסים שמכתיבים החלטות מסוימות. צריך לזכור שהמטרות שלשמן מותר להוציא את הכספים מהקרן הן מוגדרות בחוק, הן הגדרות סביבתיות בלבד של פיתוח אמצעים חלופיים להטמנה. כלומר, יש מקום חיוני שיהיה בקרן אדם שהוא כפוף לא לאילוצים כאלה ואחרים והוא בא בשם האינטרס הסביבתי פרופר. אנחנו רואים, אנחנו עוקבים אחרי פעילות הקרן מזה שנים רבות, הקרן פועלת בצורה לא שקופה, חלק גדול מהמידע ועל הפעילות שלה לא מתפרסם לציבור. אנחנו, בבקשת חופש מידע, לקח לנו חודשים ארוכים להשיג מידע, את המידע הבסיסי של מי מכהן בכלל בקרן, מי החברים בקרן. לא לדבר על פרוטוקולים שמעולם לא מפורסמים, החלטות וגם המידע הבסיסי לאן מוקצים הכספים ומה הסטטוס של כל תמיכה – זה לא מתפרסם. לכן, חשוב שיהיה אדם שהוא יכול לשפר את הבקרה והשקיפות של הוועדה.

עוד דבר אחרון, אנחנו רואים בשנים האחרונות כרסום באותן מטרות של הקרן. אם בעבר רוב הכסף היה צריך לשמש לפיתוח אמצעים חלופיים להטמנה, זו מטרה אסטרטגית של המדינה, היום בעקבות תיקוני חקיקה, הוראות שעה, אפשר להקצות כספים גם למטרות אחרות, חשובות גם כן, אבל הן אמורות להיות מטרות משניות. אנחנו רואים לאורך השנים שהעניין הזה הולך ותופס יותר ויותר תאוצה. צריך את הנציג הסביבתי בוועדה שיהיה ער לדברים האלה ויגיד את הדברים.

בסופו של דבר, ההצעה שעלתה כאן למנות משקיף בינתיים עד שיתוקנו התקנות, היא הצעה הגיונית. כאן לפרוטוקול, צריך שתהייה אמירה שהתקנות האלה אכן תתוקנה ואז זה בהחלט יהיה פתרון שהוא מקובל עלינו.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רואה חשיבות רבה בהכנסת נציגים סביבתיים לוועדות השונות. אני ישבתי כחברת וועדה בוועדת תכנון ובנייה מחוזית של מחוז תל אביב, הייתי יושבת ראש בוועדה המקומית בהרצליה. כל פעם שנציג סביבתי, במחוזית יש נציג של "אדם טבע ודין", אצלנו בוועדה המקומית לפעמים היו מגיעים, היה מגיע ומדבר. הוא היא מאיר את העיניים על נקודות שאני כמתכננת לא חשבתי עליהם. הרי בסך הכול לא מדובר פה על רוב, אני לא חושבת שמישהו צריך לחשוש. הרי זה לא, שאם נכניס נציג סביבתי יהיה לו רוב והממשלה או הרשויות לא תוכלנה להעביר – לא, אבל יהיה לו SAY הוא ידבר, יקשיבו לו ואולי לא נגיע לאותם מקרים שאנחנו רואים היום כמו הרחבת בז"ן, כמו שדה בריר, כמו הרבה מאוד החלטות. אני חושבת שאם חס וחלילה הן תעבורנה הן תהיינה בכיה לדורות. כבר היום יש הרבה החלטות שהן בכיה לדורות כי נציג סביבתי לא היה ולא התריע שהאדמה מזוהמת ושצריך קודם כל לטהר אותה, ועוד מיני הערות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על קרן ניקיון, כיודע לך חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון, נכון.
היו"ר דוד אמסלם
איך הגעת לשדה בריר? אולי על הדרך הוא יעבור לשדה בריר, יבדוק מה קורה שם.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חייבת בכל מקרה לשים את שדה בריר ואת הזיהום בחיפה.

נציג סביבתי בכל מקום, בכל וועדה חיוני כדי לראות מה קורה, כדי לבקר את הפעולות, הוא לא יגרע מהממשלה, לא יגרע מהמשרד להגנה הסביבה ויוסיף לציבור.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת אבו עראר, לך בטוח יש מה לומר בנושא. בבקשה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
רק עכשיו הגעתי.
היו"ר דוד אמסלם
מה, זה שהגעת רק עכשיו זה לא אומר שאין מה לומר. אתה לא רוצה לקבל את זכות הדיבור עכשיו? טוב. מי כאן מהתעשיינים? החבר'ה מהתעשיינים הגישו לי מכתב.
תמר זנדברג (מרצ)
אולי אפשר בינתיים לשמוע את העמדה של המשרד בנושא של המשקיף?
היו"ר דוד אמסלם
תראי, אמרתי את זה קודם, אני חושב - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא. זה לא בנוגע לשר שצריך להתקין, אבל היועץ המשפטי הציע שבינתיים ימונה משקיף, יש להם עמדה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל שמעת שהיועץ המשפטי, שאני אוהב אותו הוא חבר שלי טוב משוגע עליו, אבל בסופו של דבר אמרתי, ההחלטה היא של השר. צריך לשבת איתו. יש מקום להיררכיה .
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף הסמכות אצל מי שהיא יושבת.
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה. אם למשרד יש עמדה לגבי הנושא של המשקיף.
היו"ר דוד אמסלם
המשרד, לטובת העניין, מבחינתי המשרד זה השר ולכן - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אולי שהם יתייעצו איתו.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, יש לי רעיון. את השר לאיכות הסביבה, אתם מכירים אותו, הוא בחור מדהים, אחלה בחור, חושב עניינית, שבו איתו. אני לא בטוח שהוא - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו דיברנו איתו, הוא אומר שהוא תומך, אבל השאלה היא הנושא של המשקיף.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר שאם הוא היה אומר לי להביא את זה כהצעה, אני אברר איתו את העניין ואם צריך שבוע, אני אעשה עשר דקות, אין בעיה.
תמר זנדברג (מרצ)
אז אולי נאשר את זה בשבוע הבא?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להביא את זה להצבעה.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, שנייה. אולי נתייעץ עם השר? אפשר להתייעץ עכשיו עם השר דקה לגבי הנושא של המשקיף, לא חבר, לא לשנות את התקנות וכדומה.
היו"ר דוד אמסלם
אין לי בעיה. אני אביא את זה להצבעה ואחרי זה א םצריך הצבעה של שתי דקות לגבי המשקיף נביא אותה גם.
תמר זנדברג (מרצ)
אולי לגבי המשקיף.
היו"ר דוד אמסלם
אני פה בלוחות זמנים, אני צריך להתחיל פה דיון נוסף.
תמר זנדברג (מרצ)
כל כך הרבה חברי כנסת הגיעו, כבוד לחברי הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש מחברי הכנסת החברים בוועדה או שהם, אני אקריא.
חיים ילין (יש עתיד)
אני הגעתי לדיון הבא.
היו"ר דוד אמסלם
חיים, אני תמיד נהנה לראות אותך, אני אף פעם לא מוטרד כשאני רואה אותך.

רבותיי, אני מבקש להביא את ההרכב שהצענו להצבעה של שני השמות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
רק שנבדוק עם השר.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי, אני אבדוק את זה.

אני אבקש להביא את שני השמות שהקראנו: גיל ליבנה ויחיאל זוהר לתקופה של 5 שנים כנציגי ציבור להנהלת הקרן לשמירת הניקיון כל עוד הם מכהנים בתפקידם כראשי ערים. מי בעד?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא מצביעה כי אני לא מכירה אותם. אני לא מצביעה למי שאני לא מכירה.

הצבעה

בעד – 8

נגד – 1

נמנעים – 4

ההרכב אושר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני נמנעת.
היו"ר דוד אמסלם
יש לנו אחד נגד או גם את נמנעת יעל.

יעל כהן נגד. יעל גרמן נמנעת.

.

תודה רבה, ההרכב אושר. תודה באמת לכל מי שבא להצבעה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים