ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/02/2016

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-128-16), אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 9-133-16)

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 277

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ז' באדר א התשע"ו (16 בפברואר 2016), שעה 11:00
סדר היום
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-128-16)

2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 9-133-16)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

מיקי זוהר

אורן אסף חזן

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

אורלי לוי אבקסיס

אראל מרגלית

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה

עודד פורר

נורית קורן

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
מסעוד גנאים

יעל גרמן

דב חנין

יעל כהן פארן

מיכל רוזין
מוזמנים
ארז אורעד - מנהל תחום בכיר ומפקח ארצי על מלכ"רים, רשות המיסים

עו"ד ישי פלדמן - הלשכה המשפטית, רשות המיסים

עו"ד ליאת שדמי - הלשכה המשפטית, רשות המיסים

יניב כהן - רשות המיסים

אוראל יפרח - רכז שיכון, החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד רוני מר - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות

רן גולדשטיין - מנכ"ל, רופאים לזכויות אדם

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-128-16)

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 9-133-16)
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני ממשיך את הישיבה. אנחנו עוסקים באישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 ולעניין סעיף 61.

מר ארז אורעד, בבקשה – משרד האוצר.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
דרך אגב, אני חייב לציין שמה שביקשנו לפני כמה חודשים – הם נותנים לנו את זה. אז הם נותנים לנו גם את המחזור. הם נותנים לנו את הפרטים כמו שביקשנו.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.

אני מבקש שתסביר את הרשימה. גם הרשימה של סעיף 46 וגם הרשימה של סעיף 61. בבקשה.
ארז אורעד
בוקר טוב לחברי ועדת הכספים, כבוד היושב ראש גפני. אני מתכבד להביא בפניכם שתי רשימות: רשימה אחת לעניין סעיף 46 – הטבות מס למוסדות ציבור שזכו - - - שר האוצר, לפי פקודת מס הכנסה, ובאים לאישורכם ברשימה שמספרה – זה חשוב לפרוטוקול – 9-128-16. זה לעניין סעיף 46; ורשימה שנייה, לעניין סעיף 61 בחוק מיסוי מקרקעין, שסימנה 9-133-16. ששם למעשה יש לנו אותו ציבור, שמוכרים לעניין הטבות מס של מיסוי מקרקעין.

הרשימה הראשונה של סעיף 46 – מחובתי פשוט להסב את תשומת לבכם למספר עמותות שיש פנים לכאן ולכאן. חבר הכנסת מיקי רוזנטל ביקש אז לעניין תנועת הערבות לאיחוד העם, שהיא גם ברשימה הזאת, לוודא שאין חקירה. בדקנו. זימנו אותם. לא מצאנו שום סימן לחקירה; אצלנו, בכל אופן, ברשות המיסים. לא הסתפקנו בכך. קראנו להם גם לשימוע בפנינו. ערכנו פרוטוקול. אתה יכול לעיין בו אם אתה רוצה. הם מכחישים מכל וכול את כל הנושא הזה - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש רק להעיר לחברים שלא היו בדיון ההוא: כאשר עולה נושא שמישהו מחברי הוועדה מעלה חשד לחקירה משטרתית או משהו שהוא בסדר גודל של עבירה על החוק או משהו פלילי, אנחנו מוציאים את העמותה הזאת. אני נגד להוציא עמותות. אני חושב שצריכה להיות סיבה מיוחדת להוציא עמותה. ברגע שחבר הכנסת מיקי רוזנטל העלה את החשד שהעמותה הזאת, יש בה חקירת משטרה. הוצאנו אותה מהרשימה. לא הצבענו עליה. ביקשנו ממר ארז אורעד לבדוק את זה. הוא בדק. ומה שהוא אומר עכשיו זה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא שמעתי מה התשובה. שאין חקירה?
ארז אורעד
אין חקירה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין ולא הייתה חקירה.
ארז אורעד
חד משמעית אין ולא הייתה חקירה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תודה. אני מודה לך.
ארז אורעד
בדקנו ואין.

העמותה השנייה שאנחנו מצאנו לנכון להסב את תשומת לבכם היא למעשה עמותת רופאים לזכויות אדם.
היו"ר משה גפני
מספר 11 ברשימת העמותות.
ארז אורעד
היא מספר 11 ברשימה.

העמותה הוקמה בשנת 1992. עיקר עיסוקה: סיוע רפואי לחסרי ביטוח רפואי. מקיימת מטרה, מטרה שנמצאת בחוק הראשי לעניין בריאות. העמותה מסייעת לתושבי יהודה ושומרון, חבל עזה, חסרי מעמד בישראל וגם לתושבי ישראל.
היו"ר משה גפני
בדקת את זה?
ארז אורעד
בדקנו את כל הנושאים. יש לנו את ההתפלגויות פה. היו פנים לכאן ולכאן.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לומר אותם?
ארז אורעד
כן. אני יכול להגיד את כל ההתפלגויות.
נאוה בוקר (הליכוד)
אתה מדבר על עמותה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רופאים לזכויות אדם.
נאוה בוקר (הליכוד)
על רופאים לזכויות אדם?
קריאה
כן.
ארז אורעד
כן. אני מדבר על רופאים לזכויות אדם, שמצאנו לנכון להביא אותה לאישור ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
סעיף 11 ברשימה.
ארז אורעד
מכיוון שלא מתפקידנו – כבר הסכמנו על כך בעבר שזה נתון למחלוקת ציבורית ופוליטית עמוקה – אין בידי עמותות שהן לא מזוהות פוליטית מפלגתית, שאותן אני לא מביא. אז פוליטית - - - אני לא יכול.
היו"ר משה גפני
מר ארז אורעד, הכול בסדר. אני רק רוצה לדעת - - -
ארז אורעד
ההתפלגות.
היו"ר משה גפני
כן.
ארז אורעד
ההתפלגות של רופאים לזכויות אדם. קודם כל, מקיימים זיקה למדינת ישראל. ההתפלגות: לתושבי יהודה ושומרון – 32%; חסרי מעמד בישראל- 27%; חבל עזה – 29% אסירים ועצירים – 8%; ותושבי ישראל – 4%.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק 4% - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
רגע, 4% תושבי ישראל וכל השאר זה חוץ? כל השאר זה חוץ.
מיכל רוזין (מרצ)
באמת, באמת. איזה פופוליזם זול - - -
ארז אורעד
דרך אגב, כל הנתונים האלה - - -
בצלאל סמוטריץ'
יהודה ושומרון זה גם - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
כל ארץ ישראל - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש. הוא עושה את מלאכתו. אני מבקש לאפשר לו להשלים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
רק שיגיד את הנתון החשוב הזה בקול.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
לא הבנו את כל האחוזים כי הפריעו. תחזור רגע על האחוזים, בבקשה.
ארז אורעד
יש לנו ככה: 4% לטובת תושבי ישראל, בתוך הטריטוריה של ישראל.
מיכל רוזין (מרצ)
נו, אז מה.
היו"ר משה גפני
בתוך הקו הירוק.
ארז אורעד
בתוך הקו הירוק.

8% אסירים ועצירים. חסרי מעמד בישראל – 27%; מיהודה ושומרון – 32%; וחבל עזה – 29%. כאשר פה אני רק רוצה לחדד משהו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה יותר טוב מהוועד למתיישבי השומרון.
מיקי זוהר (הליכוד)
הם משרתים את הפלסטינים.
קריאה
ואנחנו - - - לדאוג להם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אתם משרתים את הפלסטינאים.
מיכל רוזין (מרצ)
גם אנחנו. כולנו.
מיקי זוהר (הליכוד)
לא. לא. אתם - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אם ניפרד - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
חברת הכנסת מיכל רוזין, אני הסברתי לך אלף פעם: אם רע לך פה אז מוזמנת לעבור, לגור איתם. אנחנו לא נכעס.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, אני אומר את האמת. למה אתה אומר לא? אתה חושש לחייה? אתה חושש לחייה, חבר הכנסת אראל מרגלית? הרי הכול טוב שם.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורן חזן, אבל זה לא בסדר. הוא עושה את מלאכתו. אני מבקש ממנו - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
מקסים. הוא הביא את הנתון הכי חשוב פה היום.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממנו שיאמר את הנתונים. שאף אחד לא יפריע לו להשלים את הנתונים. נחליט אחר כך.

בבקשה. מר ארז אורעד, הבמה לרשותך.
ארז אורעד
אני רקב מדגיש פה שבנושא של העמותה הזאת מתקיימת זיקה למדינת ישראל. בעבר בחנו את זה לפי תושבי ישראל, לכן העמותה לא קיבלה. היום, לפי ההנחיות החדשות, לאחר ועדת - - -, שאומצה גם על ידי משרד המשפטים, הוצגה פה בוועדת הכספים, אומצה על ידי שר האוצר לשעבר יאיר לפיד ואומצה פה גם על ידי ועדת הכספים הקודמת בראשות חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, אז אנחנו עוברים לזיקה למדינת ישראל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל ב-2012 וב-2013 הגיעו כספים לתושבי עזה?
ארז אורעד
העמותה הזאת מתקיימת משנת 1992, וההתפלגות שלה למעשה לא משתנה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אבל - - - ב-2012 וב-2013 לא השקיעו שקל בעזה, וב-2013 – 40% מתקציבם במזומן - - - בעזה.
מיכל רוזין (מרצ)
לא - - -
ארז אורעד
לא. אני מסתכל על נתונים עד 2013. הדו"חות הפיננסיים הם תמיד דו"חות שהולכים לעבר. כאשר פה אני מסתכל פה כרגע, אני בוחן את ההתפלגות הזאת. השאלה הנשאלת: האם עזרה רפואית לתושבי השטחים – בוא נחדד אותה – זה זיקה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל תפריד בין יהודה ושומרון לעזה, כי בעזה אין - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
כי עזה זה כבר לא ישראל בכלל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
התנתקנו מעזה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, אני לא מבינה. להם מותר - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא. אסור, אסור. אני לא שמתי לב. אני הייתי עד לוויכוח פה שלא שמתי לב.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מי זה "להם"? הוא חבר איתך באופוזיציה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אלה שהצביעו בעד ההתנתקות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא איתך באופוזיציה. זה רק מראה שהיושב ראש שוויוני.
היו"ר משה גפני
מר ארז אורעד, יש לך נתונים נוספים?
ארז אורעד
הנתונים הנוספים: העמותה מתקיימת מ-92'. מכיוון שאני עושה את ההבחנה – בעבר היה את העניין לעניין תושבי ישראל. לכן העמותה - - -
היו"ר משה גפני
לא קיבלה.
ארז אורעד
היא לא קיבלה. אז למעשה עכשיו אנחנו כן יכולים לתת, מכיוון שהמבחן הוא זיקה למדינת ישראל. וכאשר אנחנו לא דנים, ברשות המיסים, בנושאים פוליטיים ובמחלוקות ציבוריות עמוקות - - -
היו"ר משה גפני
טוב. תודה רבה. תודה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, לא, לא, לא.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה אחוז - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר משה גפני
לא. אתם רוצים שאלות לשאול אותו – בהמשך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שאלה: איפה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר משה גפני
אני לא מרשה.
קריאה
איפה הזיקה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - -
נאוה בוקר (הליכוד)
איפה הזיקה? מה הזיקה?
היו"ר משה גפני
מר ארז אורעד, אתה תענה על שאלות כשאני אאפשר לך. נראה אם יש שאלות או שיש עמדות. נראה לפי העניין הזה. מה שהצגת, אני מודה לך. יש עוד משהו לגבי עמותות אחרות, מעבר לשתיים שאמרת?
ארז אורעד
לא. יש לנו עמותות, בתי כנסת. יכול להיות שהן - - -
היו"ר משה גפני
לא. מה שיגידו לא מעניין. מבחינתך. לו אתה מאשר – אלה העמותות.
ארז אורעד
רוב העמותות. כאילו, אלה העמותות היחידות - - - התלבטות.
היו"ר משה גפני
כן. בסדר. תודה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, לעניין הזיקה, רק במילה אחת על הזיקה: כרגע הזיקה היא בעיקר בברזיל, אבל לפי ארגון הבריאות העולמי זה מתפשט. אז רק שתדע. כי זיקה בין ארגוני זכויות אדם למדינת ישראל – אין. אין.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני רוצה שיבהיר על עוד שתיים.
היו"ר משה גפני
איזה עמותות?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
53. אתה יכול רגע - - -?
שגית אפיק
דובר עליה קודם.
היו"ר משה גפני
דובר עליה קודם.
שגית אפיק
- - - של חבר הכנסת מיקי רוזנטל.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי רוזנטל העלה את זה. העליתי את זה.

מה עוד?
ארז אורעד
לפי שקיימתי, חבר הכנסת אראל מרגלית, הבטחתי לבוא - - -
היו"ר משה גפני
כן, בסדר. מר ארז אורעד, ענית.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
ו-54?
ארז אורעד
54 זה לב לאחים. באיזשהו שלב התבלבלנו. חשבנו שזה יד לאחים. זה ארגון שהתפלג משם. הזמנו אותם לשימוע אצלנו. והעמותה הזאת, נמצא לגביה שזה לא ארגון יד לאחים, שאז מנעה למעשה התבוללות. היה נגד התבוללות. להציל - - -
היו"ר משה גפני
זה לא יד לאחים. זה לב לאחים.
ארז אורעד
בדקנו - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל מה העמותה בדיוק?
ארז אורעד
העמותה, למעשה, היא החזרה בתשובה. כמו ערכים.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה דת וחינוך.
ארז אורעד
לא החזרה בתשובה. הפצת היהדות - - -
היו"ר משה גפני
לא חזרה בתשובה, אבל לא משנה. העמותה הזאת לא עוסקת בחזרה בתשובה. אני מכיר אותה.
ארז אורעד
היא לא עוסקת - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אז במה היא עוסקת?
היו"ר משה גפני
היא עוסקת בחינוך.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
- - - מכתב שהיא עוסקת בחזרה בתשובה - - -
היו"ר משה גפני
היא לא עוסקת בחזרה בתשובה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
רק תגיד לי.
היו"ר משה גפני
היא עוסקת בחינוך. היא עוסקת בשיעורי תורה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
כי אני רואה שזה 21 מיליון שקל.
ארז אורעד
בכל אופן, למטרות של העמותה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ואם כן, אז מה?
היו"ר משה גפני
מר ארז אורעד, בבקשה. אני לא מסביר.
ארז אורעד
אוקיי. כן. לגבי ההמשך - - -
היו"ר משה גפני
הוא שואל לגבי לב לאחים.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני שואל. אני שואל. הייתה לי - - -
היו"ר משה גפני
מה מטרות העמותה?
שגית אפיק
במה היא עוסקת? מה מטרות העמותה?
ארז אורעד
אני אסתכל בניירות שלי ואני אגיד לכם בדיוק את מטרות העמותה. המטרה שלה היא מטרת חינוך, מובהקת. למעשה, זה ארגון חרדי ליטאי שהוקם על ידי פורשי ארגון יד לאחים. לכן אנחנו רצינו לעשות שימוע איתם. יש להם מחלקת רישום לילדים לחינוך תורני, פעילות אברכים, כולל, מרכזים תורניים, מדרשות לצעירים מתחזקים וזהו. וכן הלאה וכן הלאה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תרבות וחינוך.
היו"ר משה גפני
חינוך, חינוך.
ארז אורעד
חינוך.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - חינוך, תרבות.
רחל עזריה (כולנו)
אבל זה כן מתחזקים.
היו"ר משה גפני
מה?
רחל עזריה (כולנו)
זה מתחזקים.
היו"ר משה גפני
כן. זה - - -
רחל עזריה (כולנו)
בסדר. בסדר. אני אומרת.
יעל גרמן (יש עתיד)
לגיטימי לחלוטין. מה, אנחנו - - -
רחל עזריה (כולנו)
מישהו אמר שלא? חברת הכנסת יעל גרמן. אבל אפשר לוודא - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
חברת הכנסת יעל גרמן, יש לנו פה נוהל. יש לנו שאלות. אנחנו שואלים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר היה להבין.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אנחנו שואלים. בעיקר שזה - - - שמתפלג מדבר אחר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
רגע, חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה ב-54 – בפעולות בהתחזקות? לא ידעתי את זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
האמת היא, אני השתתפתי פעם, לפני שנהייתי חבר כנסת, פעם או פעמיים, בפעילות המבורכת של העמותה הזאת, אבל אני לא מבין את ההתגייסות. בדרך כלל, אנחנו מאשרים את כל הבקשות, כמעט. באופן אוטומטי.
היו"ר משה גפני
נכון. נכון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש קשר עם המסע המקרטיסטי?
מיקי זוהר (הליכוד)
עם הדיווח בדו"ח גולדסטון – כן. יש קשר. בין זה שהם בוגדים במדינת ישראל - - - בדו"ח גולדסטון ומלכלכים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
גם למד"א? כי גם מד"א נתנו דיווח לגולדסטון. גם מגן דוד אדום איתו?
מיקי זוהר (הליכוד)
יש קשר. יש קשר. יש קשר - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
נא לתת, נא לאפשר לחבר הכנסת מיקי זוהר. בבקשה, חבר הכנסת. אני אוהב שאתם - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אבל אני לא - - - רשות. לא נתתי לו רשות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עזוב. אני נותן לו על חשבוני.
מיכל רוזין (מרצ)
חבר הכנסת מיקי זוהר, גם מד"א? אתה מבטל גם למד"א את סעיף 46 - - -?
אורן אסף חזן (הליכוד)
כי מד"א שווה ערך לרופאים לזכויות אדם. את צודקת.
מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו לא רוצים - - - יקבלו אפשרות - - - ולהכיר - - -. זה לא לגיטימי? אתה יודע שזה לגיטימי. כרופא אתה יודע שזה לגיטימי.
היו"ר משה גפני
תראו, אני אעצור את העניין הזה. באמת. אי אפשר ככה לקיים דיון. באמת. נהייתה כזאת מחלוקת. אני נמצא פה הרבה שנים. בנושא של סעיף 46 לא היו דברים כאלה. באמת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא כל יום גוף שפוגע במדינת ישראל, באזרחיו ובחייליו, מבקש לקבל ממנו מתנות - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
למה? - - -. לא היה דיון. היה פה סעיף 46 בעבר – חברי כנסת לא היו מגיעים בכלל.
מיקי זוהר (הליכוד)
יש לה - - -. נכון, חבר הכנסת אחמד טיבי? לא הייתה ממשלת ימין צרה בעבר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תמשיכו ככה, בסוף אני אהיה ראש הממשלה במדינה הדמוקרטית. תמשיכו ככה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יודע מה השינוי.
היו"ר משה גפני
מה? מה? איזה שינוי?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השינוי הוא שפעם חברי כנסת בספסלים האחוריים היו מסיתים וראש הממשלה היה עוצר אותם. היום, ראש הממשלה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, תזכיר לי באיזו שורה ראשונה אתה יושב במליאה.
נאוה בוקר (הליכוד)
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
תזכיר לי באיזו שורה ראשונה אתה יושב במליאה.
קריאה
יש קווים אדומים.
קריאה
- - -
היו"ר משה גפני
אני רוצה רק לדעת האם אתם נגד חבר הכנסת אחמד טיבי. אני רוצה לדעת את זה.
מיקי זוהר (הליכוד)
לא, לא, לא.
היו"ר משה גפני
לא? אז תנו לו לדבר, בבקשה.
מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו נגד הדעות שלו. לא נגדו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מוותר עכשיו על זכות הדיבור ואני מבקש שאחרים ידברו. אחר כך אני אדבר.
היו"ר משה גפני
טוב.

חברת הכנסת רחל עזריה, בבקשה.
רחל עזריה (כולנו)
אני גם.
היו"ר משה גפני
מוותרת.
רחל עזריה (כולנו)
בהמשך.
היו"ר משה גפני
בהמשך.

חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, בבקשה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
טוב. אני ככה די נדהם ממה שקורה כאן במובן הבא: קיימנו דיון עקרוני, ואני מברך את היושב ראש על כך שכשמגיעים לנושאים טעונים כאלה, קודם כל צריך לעשות סדר. כמו שעשינו בהעברות תקציביות ובקשרים אחרים. נקבעו כאן כללים מחמירים. פרוצדורה של דיווח.

שאלת בתחילת הדיון האם מי שמובא כאן עומד בכללים שנקבעו. האם יש חקירה משטרתית או לא וכולי. והבאת רשימה שעומדת בכל התנאים האלה. אז מה קרה? נכון, יש כאן ארגונים שלא מוצאים חן בעיניי, בפעילות שלהם. שאני חולק עליהם.
היו"ר משה גפני
גם לי. גם לי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כולל העמותה שמדובר עליה. לא מוצא חן בעיניי.
מיקי זוהר (הליכוד)
חבר הכנסת מנואל טרכטנברג - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא. סליחה. אני מדבר. תוכל להתייחס למה שאתה רוצה אחר כך. לא תשתיקו גם אותי. אוקיי?
מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא משתיק אותך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה מה שאתה מנסה לעשות.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - אתה משלה את עצמך.
מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
סליחה. - - - תן כבוד לדובר.
מיקי זוהר (הליכוד)
כן? השאננות שלך פשוט - - -
מיכל רוזין (מרצ)
ממש. אתם חוששים לעתידנו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אז אתה יודע מה - - - לך.
מיכל רוזין (מרצ)
- - - חוששים לעתיד מדינת ישראל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם - - - את דעתכם - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אז אני רוצה להגיד: רבותיי, או שאתם תציעו כללים אחרים. כללים. לא לבחור אחד שלא מוצא חן ביעניי. קריטריונים ברורים, אחידים, שנחיל על כולם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. למשל: ערבים החוצה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה חצוף שאתה אומר את זה. כי אף אחד לא התלונן פה על אל-אמאל מנצרת.
מיכל רוזין (מרצ)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
מיקי זוהר (הליכוד)
- - - מסיתים - - - על יהודי - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אף אחד לא התלונן על הגוף למחול, אל-אמאל, מנצרת. אז בואו נירגע.
מיכל רוזין (מרצ)
אה, באמת, תודה. באמת, תודה שאתם מאפשרים לערבים להקים עמותות - - -
מיקי זוהר (הליכוד)
- - - מי שמסית שלא יהיה בכנסת - - - לא משנה לאיזה צד הוא - - -. גם אם הוא מסית נגד ערבים, שלא יהיה בכנסת הזו. מסיתים החוצה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ראש הממשלה זה המסית הראשי. אותו היה צריך להעיף ראשון לפי השיטה שלך.
מיקי זוהר (הליכוד)
עוכרי ישראל, עוכרי מדינת ישראל – החוצה. זה לא משנה מאיפה אתם באים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מי יקבע מי עוכר? אתה תקבע?
מיכל רוזין (מרצ)
כן. מבחינתך, גם אני עוכרת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אמרתי לך כבר בפנים שאת עוכרת ישראל.
מיכל רוזין (מרצ)
אז - - - גם אותי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מי יקבע? גם מרכז הליכוד יקבע?
מיקי זוהר (הליכוד)
- - - זה נגמר - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
חברת הכנסת מיכל רוזין, אני כבר אמרתי לך שאת עוכרת ישראל, ואני עומד על זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הנה. הוא יקבע?
אורן אסף חזן (הליכוד)
גם אני - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הדביל הזה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אוווווו. רק תראו מה קורה לאנשי השמאל כשהם לא יודעים להתמודד עם המציאות, עם דיון ענייני. הם מאבדים שליטה. הם מדברים בשפה נמוכה. הם לא מכבדים את הבית. רק תראו. אני רק מגיש לכם אותם על מגש של כסף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא יקבע? אתה רוצה שהוא יקבע?
מיקי זוהר (הליכוד)
חברי הכנסת יקבעו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא יקבע?
מיכל רוזין (מרצ)
הוא ממשיך בנאומים שלו, אדוני היושב ראש - - -
מיקי זוהר (הליכוד)
- - - לא רוב של 61, אלא 90 חברי כנסת, שמספיק אינטליגנטים לדעת האם האיש הזה מסית, האם הוא בוגד, האם הוא פוגע במדינת ישראל או לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה ברחת מזה היום - - -? למה ברחת מזה היום? למה ברחת?
מיכל רוזין (מרצ)
כדאי שתקשיב לנשיא וליושב ראש הכנסת שלך.
מיקי זוהר (הליכוד)
מנשיא המדינה לא מסיקים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
פתאום הוא לא זה. כי הוא אומר משהו אחר משלך.
מיקי זוהר (הליכוד)
הוא איש שאני לא חייב להסכים איתו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא גם בוגד. הוא עוכר ישראל, נהיה.
מיכל רוזין (מרצ)
ברור - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הנשיא גם עוכר ישראל.
מיכל רוזין (מרצ)
ככה זה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני לא מבין, קשה לאנשי השמאל לנהל דיון תרבותי?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מנואל טרכטנברג.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מתי יש הצבעה?
היו"ר משה גפני
תיכף נראה. אם זה יימשך ככה, אני אעצור את הדיון.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כנראה שהווליום של הצעקות זה פונקציה הפוכה של צדקת העניין. אבל אני רוצה לחזור ולהגיד ואני רוצה לשאול את חברי הכנסת שנוכחים כאן: האם אתם מתנגדים לקביעת כללים וקריטריונים ברורים שיחולו - - -
היו"ר משה גפני
אל תשאל אותם. תשאל אותי. הם לא צריכים להשיב לך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, האם הוועדה הזאת מתנגדת לקביעת כללים, מחמירים ככל שיהיו.
היו"ר משה גפני
התשובה: לא.
קריאה
לא.
קריאה
להיפך.
קריאה
ממש לא.
קריאה
למה? להיפך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מחמירים. מחמירים.
היו"ר משה גפני
כן, כן - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מחמירים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קבענו כללים.
היו"ר משה גפני
קבענו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מחמירים ככל שיהיו, שיחולו על כולם. אוקיי?
קריאה
נכון. על כולם.
קריאה
רעיון טוב.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אם יש הסכמה על זה, בואו לא נדון לגופה של עמותה כלשהיא, אלא על כללים, ונראה - - -
היו"ר משה גפני
אלא אם כן יש סתירה ואם יש חשש לפלילים.
רחל עזריה (כולנו)
- - - נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - אלה כללים שקבענו - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל יש פה סתירה עם הכללים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל זה מפר את הכללים, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג. אני אסביר לך למה זה מפר את הכללים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
יש פה סתירה עם הכללים.
מיקי זוהר (הליכוד)
- - - להוסיף כלל לאנשים שמסיתים - - - בואו נוסיף כלל לאנשים - - -. בואו נוסיף כללים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
ונראה לפי הכללים שנקבעו או ייקבעו כאן, מי מבין הרשימה הזאת, הזאת אפילו - - -
מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
הבעיה שאתה מבלבל בין מי פועל נגד המדינה למי פועל נגד הממשלה, וזה פשיזם. שאתה לא מבין שמי שפועל נגד ראש הממשלה או מדיניות הממשלה, זה לא אומר שהוא נגד המדינה. זה לא אומר שהוא נגד המדינה.
מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
על מי שפועל - - -
קריאה
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
תבין את ההבדל. תלמד דמוקרטיה, אזרחות.
מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום. אני אודיע מתי אנחנו חוזרים לסעיף הזה. אי אפשר לנהל ככה ישיבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:29 ונתחדשה בשעה 13:30.)
היו"ר משה גפני
אני מבקש לחדש את הישיבה. אני מתנצל על האיחור שנעשה לצורך העניין.

חבר הכנסת מיקי רוזנטל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, בבקשה.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לדבר משהו על העמותה הזאת?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איזו מהן? יש לי הרבה. אני יכול לדבר פה על כל - - -
היו"ר משה גפני
לא. אל תדבר על הכול. רק אם אתה רוצה לדבר על העמותה הזאת עם החקירה המשטרתית. מה שהוא הוסיף את זה. יש לך משהו להגיד על זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תנועת הערבות לאיחוד העם. אני מוותר על זה.
היו"ר משה גפני
אין חקירה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אין חקירה. ואני מניח שלא מטעים אותי. אני בטוח שמוסרים לי את האמת. יש חשדות, אני יודע, אבל אני לא רוצה להגיד - - -
היו"ר משה גפני
אם יש חשדות אז תגיד. אני לא רוצה להצביע על דבר שיש בו חשדות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיב, אם קיבלנו הודעה רשמית מהמדינה שאין חקירה, בדרכים שאתה בדקת איתם. בדקת עם משטרת ישראל.
ארז אורעד
נכון. ככל שידוע לי, אני לא יודע אם יש חקירה סמויה. עוד פעם: סייגתי את זה גם בנושא הקודם שלי. אצלנו לא ידוע לי שאני לא יכול גם - - -
היו"ר משה גפני
טוב. תודה רבה.

חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מוותר על זה הפעם.
היו"ר משה גפני
שנייה.
מיכל רוזין (מרצ)
יש דיון או אין דיון?
היו"ר משה גפני
תיכף נראה. שנייה.

בבקשה, חבר הכנסת מיקי זוהר.
מיקי זוהר (הליכוד)
תראה, אנחנו בעצם קורבן פה של החלטה של שר האוצר הקודם, יאיר לפיד. שר האוצר הקודם, יאיר לפיד, החליט שבקריטריונים שנדרשים כדי לקבל את סעיף 46 מספיק שתהיה זיקה למדינת ישראל, וערך המונח "טובת מדינת ישראל" הוסר לו מן הקריטריונים. מעצם הסרתו, אנחנו במצב שאנחנו - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
טובת מדינת ישראל אליבא דליכוד.
מיקי זוהר (הליכוד)
לא. חלילה. אכן, אנחנו מייצגים את טובת מדינת ישראל, אבל זו לא הסיבה. זו לא הסיבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי. מה אתה רוצה?
מיקי זוהר (הליכוד)
אז שר האוצר הקודם החליט, יאיר לפיד, שבעצם אך ורק זיקה מספיקה. אז ייתכן שהמצב הנוכחי, בהתאם למצב הקיים, הזיקה קיימת. אבל מה זו זיקה? זאת אומרת, זו זיקה שולית ביותר שמתבטאת במשהו כמעט אפסי.

אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להחריג את העמותה הזאת מן ההצבעה. להצביע עליה בנפרד. להצביע על שאר העמותות בנפרד. בסופו של דבר - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא. לי יש עוד - - -
היו"ר משה גפני
רגע, רגע. חבר הכנסת דב חנין, שנייה. שנייה. אני לא הולך לפתוח.

כן. בסדר. הבנתי. בסדר. תודה רבה.
מיקי זוהר (הליכוד)
ובאופן דמוקרטי העניין יוכרע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה רוצה להצביע עליה בנפרד, אבל אנחנו מתנגדים. אנחנו מצביעים על כל הרשימה. הוא לא - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, לא, לא, לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, רגע. אין דבר כזה.
היו"ר משה גפני
רגע. אפשר. מה, בפעם הקודמת לא הוצאנו והצבענו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אפשר להשעות. אפשר להשעות.
היו"ר משה גפני
לא להשעות. אני לא נותן להשעות. להצביע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
להצביע. בבקשה. בוא נצביע. יאללה, בוא נצביע.
היו"ר משה גפני
רגע. שנייה. שנייה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה שנייה? הנה, בקשה. בוא נצביע עליה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני בטוח שהיושב ראש לא ייתן יד לתעלול שהוצג עכשיו על ידי חבר הכנסת - - -
היו"ר משה גפני
רבותיי, תמונת המצב היא כזאת: תמונת המצב היא שהיה בעבר גם כן. אני את דעתי אמרתי. אני חושב שעל פי הכללים הקיימים אין אפשרות להחריג אחרי שמר ארז אורעד גם אמר את הדברים - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל הם לא עומדים בכללים הקיימים - - -. מה זאת אומרת?
היו"ר משה גפני
רגע. הם עומדים בכללים הקיימים מאז - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
איך יכולה להיות להם זיקה למדינה כשכל הפעילות שלהם - - -
קריאה
אבל זה לא דיון אידיאולוגי - - - עניינים של כללים ותקנות - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה לא עניין אידיאולוגי ואל תפריעי לי. אני פה מספיק זמן כדי - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורן חזן, אני באמצע הדיבור.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה מכניס להם רעיונות לראש.
היו"ר משה גפני
תמונת המצב היא: ברגע שגם חבר הכנסת מיקי רוזנטל אומר שלגבי עמותה מסוימת, שאין עליה חקירת משטרה, אין את הנושאים הפליליים. אם אין נושאים פליליים, מותר לחבר ועדה, מותר לו לבקש הצבעה נפרדת על אחת העמותות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי. מאה אחוז. גם אני חבר ועדה. גם אני מבקש על כל עמותה בנפרד.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.

מבקש חבר הכנסת מיקי זוהר להצביע על העמותה הזאת בנפרד. ואני רוצה לקיים את ההצבעה הזאת עכשיו. להצביע. אני לא מקיים דיון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, רגע. אדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני לא מקיים דיון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אין דיון.
היו"ר משה גפני
אין דיון. נגמר העניין הזה.

על העמותה הזאת. איזו מספר היא?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עשינו דיון. עשינו. עשינו דיון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא. לא על העמותה. אני רוצה - - -
היו"ר משה גפני
הם מבקשים - - -. מה שאמר חבר הכנסת מיקי זוהר: הם פונים לשר האוצר והם מבקשים ממנו, והם ביקשו גם אלינו, לשינוי - - -. לשינוי הכללים.
מיקי זוהר (הליכוד)
שינוי הקריטריון. הקריטריון הקודם. שזה רק טובת מדינת ישראל. הנושא של הזיקה לא - - -
היו"ר משה גפני
אם אכן תתקבל פה בהצבעה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, אבל אני לא. אבל איך - - -? אתה סתם הולך רחוק. גם אם אתה מתייחס רק לעניין הזיקה. סליחה, אדוני היושב ראש. ברשותך.
קריאה
לא. לא. לא יכול להיות - - -
רחל עזריה (כולנו)
למה לא להצביע על האם להפריד או לא?
היו"ר משה גפני
מה?
רחל עזריה (כולנו)
בואו נצביע על האם אנחנו מתחילים להפריד או שאנחנו - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
האם מפרידים או לא.
היו"ר משה גפני
לא. אני מחליט על הפרדה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא. אבל אנחנו לא מתחילים להפריד.
היו"ר משה גפני
אני החלטתי להפריד את העמותה הזאת ולהצביע עליה. אני רק מבקש: אומר חבר הכנסת מיקי זוהר. אני דיברתי גם איתו וגם עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. הם אומרים שהם ישנו. אני אמרתי להם: אין אפשרות חוקית, אלא אם כן מדובר - - -
מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אבל אני - - -
מיקי זוהר (הליכוד)
מה זה זיקה? טובת מדינת ישראל.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא. גם זיקה זה בסדר.
מיקי זוהר (הליכוד)
לא. הנה, עכשיו - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אין להם זיקה למדינה. הם פועלים כלפי חוץ כל הזמן. הם בורחים מהעיקר במקום - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
- - -
היו"ר משה גפני
אני לא מקיים על זה דיון. רק הצבעה. נגמר הדיון פה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אני לא מקיים דיון. מי שנגד לאשר להם, שיצביע נגד. מי שבעד, שיצביע בעד.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני היושב ראש, זה לא בסדר - - -
היו"ר משה גפני
אני לא מקיים דיון על זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל היה דיון כבר.
היו"ר משה גפני
אבל היה דיון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני לא מדברת על דיון. אני רוצה לבקש בקשה. מה צריך לעשות כדי שקולי יישמע?
היו"ר משה גפני
בבקשה, בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה לא נורמלי. אני - - -
היו"ר משה גפני
בבקשה, בבקשה. נו.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו מעשר בבוקר מבקשים שקולנו יישמע. נו, באמת
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אפרופו החרגה: מחר עולה הצעת חוק בתמיכת הממשלה בכל הנושא של כת פוגענית. יש פה עמותה שחשודה בהיותה כת פוגענית.
קריאה
נכון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא ייתכן שמצד אחד אנחנו ניתן לה פטור ממס, ומצד שני אנחנו נוציא אותה מחוץ לחוק. אנחנו צריכים להיות פה.

אני מבקשת שעד שלא יתברר - - -, לא להצביע עליה. ואני מדברת - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
בואי נצביע עליה.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - להוציא גם אותה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
את יכולה להוציא גם אותה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אין בעיה.
היו"ר משה גפני
סעיף 11 ברשימה – מי בעד?
יעל גרמן (יש עתיד)
בעד האישור.
קריאה
אישור של מה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אישור לתת להם פטור ממס.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אנחנו במחלוקת.
היו"ר משה גפני
מי נגד?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 4

נמנעים – אין

ההצעה להחיל את סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה על עמותת רופאים לזכויות אדם נתקבלה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני רוצה רביזיה. אני רוצה רביזיה, בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני לא מבינה על מה אנחנו מצביעים. על ההחרגה?
אורן אסף חזן (הליכוד)
רביזיה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה התוצאה?
היו"ר משה גפני
הוא מבקש רביזיה. בעוד חצי שעה תהיה רביזיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
להכריז את התוצאה.
היו"ר משה גפני
בסדר. הרוב בעד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כמה רוב?
היו"ר משה גפני
יש רביזיה בעוד חצי שעה. אם אתה לא מוותר עליה, אז יש רביזיה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, לא. אני לא מוותר.
היו"ר משה גפני
על כל העמותות האחרות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני מבקשת הצבעה נפרדת גם על תנועת הערבות.
רחל עזריה (כולנו)
אני גם קיבלתי תלונות עליהם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, אבל זה מה שדובר כאן - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, היא אומרת שהיא רוצה הצבעה על תנועת הערבות, מה שאתה התנגדת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בנפרד? אני הייתי רוצה לדחות עד שיתברר הנושא - - -
היו"ר משה גפני
תגיד את האמת, בגלל שאני רוצה לדעת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אגיד את האמת. אני תמיד אומר את האמת, אגב, אדוני.
היו"ר משה גפני
אבל לפעמים לא אומרים הכול, ואני לא בדקתי את זה. - - - בדק, מר ארז אורעד - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני משתדל לומר תמיד את כל האמת.

בישיבה הקודמת אני ביקשתי, מאחר והובא לידיעתי מידע, חשש, שיש חקירה נגד העמותה הזאת שאת ציינת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס – אז אני ביקשתי לבדוק את זה. כי אם יש חקירת משטרה, באמת לא ראוי שאנחנו - - -
היו"ר משה גפני
נכון. לא הוצאנו את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וזה עוכב באמת עד היום.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני מבקשת לעכב שוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שנייה. תני לי להסביר את עמדתי.

גם אני יודע שהעמותה הזאת, לטעמי, היא עוסקת בכל מיני דברים שהם בעייתיים בעיניי. הם בעייתיים בעיניי. יחד עם זה, אני נגד העמדה שחברי הכנסת הם השופטים. זה מה שמנסים לעשות. כשרוצים להרחיק חברי כנסת ערבים, הם אומרים: נעשה את חברי הכנסת שופטים.

יש תהליכי חקירה במדינת ישראל. אם המשטרה חוקרת, אז - - -
מיקי זוהר (הליכוד)
כן. תסביר אחרי זה גם לציבור שתמכת בעמותות שפוגעות במדינת ישראל. צריכים להסביר לציבור אחר כך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
הוא מסביר לך עכשיו על - - - שפוגעות בנשים. אוקיי?
מיקי זוהר (הליכוד)
הוא יצטרך להסביר.
מיכל רוזין (מרצ)
אפשר להסביר.
מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו נדאג שתסבירי.
מיכל רוזין (מרצ)
לא אנחנו מחליטים. החוק מחליט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לכן, יש הבדל בין תחקירים עיתונאיים: חשש ל-. ויש חשש ל-. כן? ואז או שהמדינה תעשה מעשה כבר ולא תשב מהצד או שהמחוקק יעשה מעשה ויחוקק חוק שיעצור את זה. אבל - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מחר. מחר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מאה אחוז. אני איתך. אני לגמרי איתך. גם עם החששות. אבל בהיעדר נתונים רשמיים וחקירה רשמית, אני חושב שאי אפשר למנוע מהם את - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
ואם החוק עולה להצבעה מחר – יש פה עניין של 24 שעות – הם נכללים בתוך מה שנכנס בחוק, ואין סיבה. זה לא עניין משפטי. הם עושים צחוק מהציבור.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בדיוק.

אדוני היושב ראש, מאחר - - - אותם לדין - - -
מיכל רוזין (מרצ)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אענה לך. חבר הכנסת אורן חזן, אני יכול לענות לזה. אני אענה לך, חבר הכנסת אורן חזן, עניינית. אנחנו עכשיו כבר בדיון הענייני. שר האוצר רשאי לבקש לבטל את הפטור הזה. יש תהליכים וסמכות שהוא יכול לבטל.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל למה מראש - - - איתם?
מיכל רוזין (מרצ)
הם לא עברו על החוק. מה לעשות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אגיד לך למה. אפשר לנסות לשכנע אותך באמת מהלב, לא מהאידיאולוגיה. תקשיב, יש חשדות כבדים ויש הוכחות. אנחנו לא שופטים ואנחנו לא קובעים ואנחנו לא משטרה. לכן, אם - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני לא מבקש לדחות את זה בשבוע עד שנראה - - - איפה הבעיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא - - -. תכינו את זה כבר. תכינו. אם מחר יתברר שהצדק איתה ואיתי ואיתך, שר האוצר יכול - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל אתה יודע, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בדיוק כמוני שהתהליך ההפוך הוא הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מסורבל, הרבה יותר בעייתי, ואז נכנסים להליכים משפטיים ואז בג"ץ.
היו"ר משה גפני
כן, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני רוצה לענות: מאחר שבמדינת ישראל אין חוק לגבי כתות או כיתות פוגעניות, אי אפשר שתהיה חקירת משטרה על משהו שהוא לא מחוץ לחוק. ולכן את העיוות הזה אנחנו מתקנים מחר עם תמיכת הממשלה. אנחנו גם מגדירים מהי כת פוגענית.
היו"ר משה גפני
מה? לגבי עמותה - - -?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מהי כת פוגענית. לכן קשה מאוד במדינת ישראל היום, כל עוד אין חקיקה בתחום, לחקור גם אם יש חשדות אמיתיים. ולכן אני מבקשת להחריג את הנושא הזה, את העמותה הספציפית הזו, עד שנדבר ונקבל מידע מהימן בעניינה. ומאחר שמחר מגיע התיקון שבא להסדיר את הנושא של מהי כת פוגענית במדינת ישראל, אז אולי תיפתח חקירה כנגד כתות פוגעניות.
לכן, אני מבקשת
את הנושא הזה להחריג.
אורן אסף חזן (הליכוד)
למה - - -?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה רוצה, אני אסביר עוד פעם.
היו"ר משה גפני
אני מציע ככה, אני מציע: מכיוון שבאמת עולים פה דיבורים – אני לא רוצה להגיד את המילה חשדות – אני מציע שנצביע על זה. אני אגיש על העמותה הזאת רביזיה. אני מבקש ממך בדיקה נוספת לגבי העמותה הזאת. אם יתברר באמת - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אין הגדרה של כת פוגענית - - -. זה הביצה או התרנגולת.
ארז אורעד
לא, אין הגדרה. אני מתנצל. רגע. אני רוצה פה לפתוח - - -. כל עוד שאין לי הגדרה מהי כת פוגענית, אין חוק – זה מקרה תעשה גלזר, הנושא הזה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה מחר עולה להצבעה בתמיכת הממשלה. מה לא הבנת?
ארז אורעד
מימי תעשה גלזר עוד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
בסדר, אבל עוד אין חוק - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
נכון. והיום אנחנו מתקנים את מה שלא תיקנו ב-87' בוועדה הבין-משרדית של מרים תעשה גלזר וגם של חבר הכנסת יצחק הרצוג ב-2011.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם זה מה שהוא אמר, זה עוד לא הופך אותו אשם.
היו"ר משה גפני
מר ארז אורעד, תקשיב אליי: אין לי עילה. לפי הכללים הקיימים אין לי עילה לא להצביע על העמותה הזאת אחרי שבדקת.
קריאה
נכון.
קריאה
נכון.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש להצביע על זה בנפרד. אנחנו נאשר את זה. אני אגיש רביזיה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני גם מגישה רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני אבקש להמתין עוד חודשיים-שלושה, להמתין עם הרביזיה. גם את יכולה להגיש רביזיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. זו הצעה טובה מאוד. מצוין. בינתיים הם יכולים - - -. זה לא משנה.
היו"ר משה גפני
נמתין חודשיים-שלושה. נראה מה יתפתח עם העניין הזה. אני באמת לא יודע מעבר למה שחבר הכנסת מיקי רוזנטל העלה ולמה שאתה השבת. לכן אני הולך להצביע בעד. אני מצביע בעד, אבל אני שם רביזיה.
שגית אפיק
- - -
היו"ר משה גפני
לא, יש פה דברים. מותר לי לבקש רביזיה כי יש פה בעיות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
וזה עלול - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני אבקש רביזיה כבר מעכשיו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, וגם השר עצמו. השר עצמו.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא לדחות את ההצבעה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רק לא מבין את הצורך, אבל לא אכפת לי ללכת עם - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני בעד לדחות את ההצבעה עד אשר יתברר. כי מאחר שאין חוק לא יכולים לחקור אותם על עבירה על החוק, גם אם היא כת פוגענית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו יכולים לעשות את זה לתקופת זמן מוגבלת.

אדוני היושב ראש, יש לי הצעת פשרה: בסמכות הוועדה לאשר את זה למספר חודשים – שלושה חודשים, ארבעה חודשים. זה בסמכותנו. נכון. בוא נאשר את זה לארבעה חודשים וגמרנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. בסדר. בסדר. שלושה חודשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שלושה חודשים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מצוין.
ארז אורעד
חצי שנה זה נראה לי הרבה יותר - - -
היו"ר משה גפני
שלושה חודשים. לא, בגלל שהנושא הוא בעייתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חבר הכנסת אורן חזן, שמעת את הצעת הפשרה שלי?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה טוב מאוד. זה טוב מאוד.
אורן אסף חזן (הליכוד)
קיבלתי. מקובל. מקובל. מקובל. מקובל.
היו"ר משה גפני
סעיף 53 – אני מבקש לאשר את זה לשלושה חודשים, ובמהלך הזמן הזה תהיה אפשרות גם לתקן את הדברים שנוגעים לעניין. גם אני אבקש בכל זאת לבדוק הלאה. לראות את הבעיה הזאת - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ולשקול - - - של החוק.
היו"ר משה גפני
כן, כן, כן, כן.

האישור ניתן רק לשלושה חודשים. מי בעד האישור לשלושה חודשים? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

ההצעה להחיל את סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה על עמותת תנועת הערבות לאיחוד העם נתקבלה.
היו"ר משה גפני
האישור ניתן לשלושה חודשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגיד - - -
היו"ר משה גפני
אמרתי: סעיף 53.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
- - - שאני נגד. רביזיה. רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. גם על זה רביזיה?
אורן אסף חזן (הליכוד)
על זה. מה זה: "גם על זה"?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני לא רוצה - - - בכלל עד שלא נדון בעניינם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיבי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס: נאמר ואנחנו צודקים ומדובר שם במעשה עבריינות. שאנחנו לא יודעים את זה. בואו נהיה זהירים. בשלושת החודשים הקרובים, בין שהחוק יחוקק ועד שתוגש תלונה למשטרה ועד - - - לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא. רק את - - - משותפת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז את אומרת: אני רוצה להעניש אותם בלי שאני יודעת, ואני חושב - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, לא, אני מקפיאה מצב. זה העניין. לא לתת הטבות מס למי שילך לצאת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל הקפאתי להם. הקפאתי להם כבר. עכשיו הקפאתי להם לכמה חודשים.
מיכל רוזין (מרצ)
הם לא מקבלים היום. הוא מקפיא להם לשלושה חודשים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הקפאנו לשלושה חודשים או אישרנו לשלושה חודשים?
מיכל רוזין (מרצ)
כן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אישרנו.
קריאה
לא - - -
היו"ר משה גפני
אבל האישור לשלושה חודשים הוא בינתיים לבדוק את העניין, ותוכלי גם - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, לא. אנחנו אישרנו את הטבת המס או הקפאנו אותה? יש הבדל. אז לכן אני מתנגדת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אישרנו. אישרנו.
קריאה
אישרנו.
היו"ר משה גפני
אישרנו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אישרנו לשלושה חודשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אישרנו לשלושה חודשים.
היו"ר משה גפני
לשלושה חודשים.
טמיר כהן
רביזיה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היא רוצה רביזיה – בסדר.
היו"ר משה גפני
טוב. אז את הרביזיות נעשה יחד.

שאר הסעיפים שמופיעים בבקשה מספר 912816. מי בעד אישור העמותות שנמצאות ברשימה, ירים את ידו, מעבר לשתיים. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

ההצעה להחיל את סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה על העמותות הנמצאות בבקשה שמספרה 912816 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרשימה אושרה.

אישור מוסדות ציבור – זה לפי סעיף 61 – 913316. מי בעד אישור הרשימה, ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

ההצעה להחיל את סעיף 61 לפקודת מס ההכנסה על העמותות הנמצאות בבקשה שמספרה 913316 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרשימה אושרה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נעשה הצבעה ב-14:15 - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו ממהרים. נו, די. באמת.
היו"ר משה גפני
אלא אם כן, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אם את מוותרת על הרביזיה, אז נעשה ב-14:10.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אכפת לך? חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אכפת לך - - - ב-14:10? אנחנו צריכים ללכת. זה 25 דקות במקום חצי שעה. זה בסדר מבחינתך? בסדר. 14:10.
היו"ר משה גפני
אז היא מורידה את הרביזיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. היא רוצה שנצביע על הרביזיה, אבל ב-14:10.
היו"ר משה גפני
היא לא יכולה.
שגית אפיק
היא לא יכולה.
היו"ר משה גפני
היא לא יכולה. עם ההצבעה זה חצי שעה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא הבנתי. מה שאלתם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני ביקשתי להקדים את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
לא. אין דבר כזה. זה צריך חצי שעה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז מה ביקשתם?
היו"ר משה גפני
את לא יכולה. רק להוריד את הרביזיה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
להוריד. תורידי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. מה.
היו"ר משה גפני
14:15.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה יודע מה, אבל אנחנו מביאים את זה לדיון.
היו"ר משה גפני
מביאים את זה לדיון. כן. אז את מסירה את הרביזיה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, אני לא מסירה. בסדר.
היו"ר משה גפני
14:15.

הישיבה ננעלה בשעה 13:48.

[pic]

הכנסת

יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
00708816

בס"ד, ירושלים, ז' אדר א תשע"ו

16 פברואר 2016

לכבוד

מר משה אשר

מנהל רשות המסים

משרד האוצר

ירושלים
הנדון
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום כ"ח בשבט תשע"ו (7 בפברואר 2015) רשימה מס': 9-128-16

מכתבך מיום כ"ט בשבט תשע"ו (8 בפברואר 2015) רשימה מס': 9-133-16

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות:
לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
הקרן לפיתוח קהילתי ברכס הר הזיתים - מאושר לשנה

580603223

עמותת נשים אום ליסון

580249134

עמותת השלום לטיפול בקשיש - סח'נין

580343085

בית הגיל השלישי אשקלון

580458917

כולל צדקת שלום גדרה

580496255

בית הכנסת שלום ורעות בשכונת אבו-טור , ירושלים

580326379

בית כנסת "עזרת אחים" שכ' שמשון חדרה

580056786

מודיעין חופשית - מאושר לשנה

580535334

אנרגיה מתחדשת אילת-אילות בע"מ

514697333

קשת - מזכרת בתיה

580484020

רופאים לזכויות אדם - ישראל

580142214

קד"ם - ילדים ונוער

580381762

בית כנסת תפארת חן - מודיעין

580569051

מדינת הכדורגל (ישראל)

513896548

אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה

580051456

אביר - באר שבע

580550630

אור ישראלי - 2012

580553030

יד טאלנא

513486399

מפעלי התורה מודיעין עילית

580599785

עמותת אלאמל למחול - נצרת

580481620

מרסל, לקידום אומנות ותרבות

580569002

מפעלי החסד צביה כהן

580581734

מוסדות ירים משה

580160984

מדרשה ציונית

580556884

העמותה להנצחת זכרו של הרב קרליבך

580255073

בנות חיה בביתר עילית

580460699

בית להצלת חתולים - חדרה

580459022

חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

580522803

אהל ברכה

580097574

קהילת ישרי לב רחובות

580550135

אש היהדות

580505683

קהילת סוכת שלום

580013332

דיאלוג אדם סביבה ומדע

580288181

ארגון מאוחד של יוצאי רומניה

580391498

בית הכנסת תיתורה מודיעין

580314904

בית הכנסת שערי תפילה,שערי תקווה

580274371

בית חב"ד שיכון המזרח ראשל"צ שע"י צעירי אגודת חב"ד

580448694

בית מדרש תורה לשמה גאולה, ירושלים - מאושר לשנה

580148831

ישיבת ההסדר רמלה

580585842

עץ חיים אלעד

580343739

למען עטרת

580404143

דרכי תבונה - ביתר עילית - מאושר לשנה

580537736

רוח ישראלית שדרות

580537629

מוסדות אחים למען אחים - ב"ב - מאושר לשנה

580584142

קהילת אוהל תמר אלעד - מאושר לשנה

580534840

באר ישראל מוסדות תורה וחסד

580493534

העמותה לקידום הכדורסל בגליל העליון

580562494

העמותה לקידום הספורט בנצרת עילית

580284719

הפועל פתח תקווה

580238160

קרן בית פרוטיאה - מאושר לשנה

511319220

מרכז הספר והספריות - מאושר לשנה

580030260

קרן המטולוגית - אושר לשנה

580082071

תנועת הערבות לאיחוד העם - אושר לשלושה חודשים

580547966

ארגון פעילים לב לאחים - מרכז לפעילות התנדבותית בארץ ישראל

580185502
לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
נוה עמיאל לנוער העולה בשדה יעקב בע"מ - אישור רטרו אקטיבי מיום 1/1/2014

510097579

תלמוד תורה ע"ש מאיר חקאק בן מאיר ונעימה הלוי ז"ל - אישור רטרו אקטיבי מיום 12/2/2015

580442895

בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים