ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/02/2016

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 182

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ' באדר א התשע"ו (29 בפברואר 2016), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 (מ/769)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

דוד ביטן - מ"מ היו"ר

יצחק וקנין

עבד אל חכים חאג' יחיא

איילת נחמיאס ורבין

יעקב פרי

עיסאווי פריג'
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
דפנה עין-דור - מנהלת אגף הכלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה ויצמן - מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לנה גרשקוביץ - מנהלת תחום כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה קירמאייר - ראש תחום שירותי תחזוקה והדרכה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבי גונן - מהנדס ראשי לרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יונתן צוויקל - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

יעקב אנוך - נשיא, איגוד יבואני הרכב

יעקב יהודה רודד - מנכ"ל, איגוד יבואני הרכב

אהוד שניידר - יועץ משפטי איגוד יבואני הרכב, איגוד יבואני הרכב

יהודה יגן - יו"ר ענף רכב באיגוד, איגוד שמאי הביטוח

בן ארצי אילן - יו"ר וועדות מקצועיות באיגוד, איגוד שמאי הביטוח

רונן לוי - יו"ר, איגוד המוסכים

אריה אשד - מנכ"ל, איגוד המוסכים

דודו קירשטיין - חבר איגוד, איגוד המוסכים

יורם בונן - עו"ד כלמוביל בע"מ, מתווכים ליבוא רכב

שיר דיין - עו"ד כלמוביל בע"מ, מתווכים ליבוא רכב

גדעון רייס - חבר הנהלה, איגוד לשכות המסחר

גבריאל דובינסקי - יבואן צמיגים, איגוד לשכות המסחר

יוסף סקורניק - יו"ר ענף החלפים, יבואני חלקי חילוף תחליפיים

דידי רוזנפלד - מנכ"ל שלמה SIXT, יבואני כלי רכב

דורון שורר - יועץ גלובל אוטומקס בע"מ, יבואני כלי רכב

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 (מ/769)
היו"ר איתן כבל
שלום לכם. צהרים טובים אוטוטו. מה שלומכם היום? התגעגעתם אלי? גברתי מנהלת הוועדה, היועץ, הדובר, רשמת, מכובדי חברי הכנסת, האורחים הקבועים פה, כל אחד עם המכונית שלו, עם המוסך שלו, אנחנו נמשיך לנהוג מאותו מקום שהפסקנו. דוד, אתה סיימת את הסעיף אני מבין. אנחנו עוברים עכשיו לפרק ז'.
יעקב פרי (יש עתיד)
לאיזה סעיף?
איתי עצמון
78ו'.
היו"ר איתן כבל
אנחנו כבר סיימנו את פרק ט' אבל אנחנו חוזרים עכשיו לפרק ז'. יצור מוצרי תעבורה – פרק ז'. בבקשה חוה.
חוה ראובני
אני חוזרת על ההקדמה הקצרה שעשיתי אתמול, כשחשבנו שאנחנו דנים בפרק הזה ודילגנו עליו.
היו"ר איתן כבל
הזמנו את אלה שעוסקים - -
לאה ורון
כן, נציגה של התאחדות התעשיינים אמורה להיות פה.
היו"ר איתן כבל
מי הנציגה של התאחדות התעשיינים? טוב, היא הוזמנה, לא הגיעה – הבעיה שלה.
חוה ראובני
היא נרשמה והיא בטח תיכנס עוד מעט.
היו"ר איתן כבל
רציתי רק לוודא כי היית הגונה ולא הקראנו את הסעיפים. בבקשה.
חוה ראובני
הפרק הזה, בהקדמה אנחנו מדברים כאן על ייצור מוצרי תעבורה כאשר "מוצרי תעבורה" לצורך הפרק הזה תהיה הגדרה מצומצמת. הוא לא חל על כלל מוצרי התעבורה.
מקריאה
סימן א': הגדרות 78ו' הגדרת "מוצר תעבורה" – פרק ז'. בפרק זה, "מוצר תעבורה" – מוצר תעבורה שקבע השר בצו, בהתחשב בטעמים בטיחותיים או סביבתיים ובהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה, המיועד לשיווק בישראל בלבד, ולמעט מוצרי תעבורה לרכב מסוג T כמשמעותו לפי פקודת התעבורה ולרכב הפטור מחובות רישום ורישוי לפי הפקודה האמורה."
היו"ר איתן כבל
תזכירו לי מה זה T?
חוה ראובני
T זה טרקטורים ומכונות ניידות.
היו"ר איתן כבל
נכון, נכון.
חוה ראובני
אז הרעיון הוא שהפרק הזה יחול רק על אותם מוצרי תעבורה שהשר יקבע בצו, לא על כולם.
היו"ר איתן כבל
הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
חוה ראובני
מקריאה: "סימן ב': רישיון לייצור מוצרי תעבורה 79. רישיון לייצור מוצרי תעבורה. (א) מי שהתקיימו בו כל אלה, זכאי לקבל רישיון לייצור מוצרי תעבורה: (1) הוא עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל שאחד מבעלי העניין בו לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל; (2) לרשותו מקום וציוד המתאימים לייצור מוצרי התעבורה שאותם הוא מבקש לייצר ולאחסונם; (3) לרשותו אדם הממונה על תהליכי הייצור במפעל שהוא בעל השכלה, ידע וניסיון בתחום מוצרי התעבורה, הכל כפי שקבע השר; (4) הוא הציג הסכם שנתי לשלוש שנים" – הרי זה לא הולך. הוא הציג הסכם, הייתי מציעה, לתקופת הרישיון, זאת בעקבות שיחה שלי עם היועץ המשפטי, "לפחות עם מעבדה מוסמכת לרכב, לשם פיקוח על ייצור מוצרי התעבורה במפעל הייצור לפי הסדרי פיקוח שקבע השר, כדי להבטיח, בין היתר, את התאמת הייצור הסדרתי של מוצר התעבורה לאבטיפוס של מוצר התעבורה; (5) הוא הציג למנהל הסדרי פיקוח פנימיים הולמים, להבטחת איכות ולבקרת איכות, על עבודת הייצור המתבצעת במפעל, בין השאר כדי להבטיח את התאמת הייצור הסדרתי של מוצר התעבורה לאב-טיפוס של מוצר התעבורה."
יעקב פרי (יש עתיד)
את יכולה להסביר רק במשפט אחד מה הכוונה לאבטיפוס?
חוה ראובני
אנחנו נראה את ההסדר של אישור האבטיפוס בהמשך אבל מייצרים מוצר אחד שהוא הבסיס, שאותו בודקים שהוא עונה לכל הדרישות של התקינה והבטיחות וכיו"ב, ואז כל סדרת הייצור והפס ייצור חייבת להיות זהה. אנחנו לא בודקים את כל הפרטים.
אבנר פלוט
יש גם הגדרה לאבטיפוס, שאישרנו את זה בהגדרות.
חוה ראובני
"אבטיפוס הוא דגם ראשון של רכב או מוצר תעבורה המשמש בסיס לייצורם", לפי הגדרת סעיף 2.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, עוד שאלה: למה חייב המנהל להיות ישראלי?
אבנר פלוט
כי אנחנו רוצים מישהו שנוכל להיות אתו בקשר, מישהו שנשב אתו בישיבות - -
היו"ר איתן כבל
לא, אם יש מנהל טוב שהוא הכיר אותו והוא מביא אותו מארצות-הברית או לא חשוב מה, הוא בא ויושב פה עכשיו בארץ.
אבנר פלוט
שיהיה תושב.
היו"ר איתן כבל
אוקי, בסדר גמור. הערות?
רונן לוי
הערה פרוצדוראלית: לא חסר פה שהוא צריך גם שיהיה לו רישיון סחר? מדובר על ייצור לשיווק בארץ, לא?
אבנר פלוט
לא.
רונן לוי
בפרק הבא, בייבוא, דרוש לו גם רישיון סחר ופה לא דרוש לו?
אבי גונן
לגבי יצרן, כמו יצרן רכב או כמו יצרן מוצר - הוא מייצר את המוצר, אנחנו מאשרים לו את המוצר וברגע שאישרנו את המוצר אין צורך בכפל רישיון כי הוא מאושר על ידינו ומשווק את המוצרים. אפשר לדרוש רישיון סחר אבל זה כפל דרישות.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא צריך.
אבנר פלוט
אני רק אוסיף כי אתמול, בישיבה, היו כאלה שפטרנו אותם מרישיון סחר כמו מוסכים וגם יצרן - -
היו"ר איתן כבל
נכון. והיה עוד משהו שהוספת.
אבנר פלוט
גם יבואני רכב למיטב זכרוני.
איתי עצמון
מה הנפקות של מה שאתה אומר כאן?
אבנר פלוט
שכאן, אם יש לו רישיון ייצור מטעמנו אז הוא לא צריך גם רישיון סחר כי כל החלקים - -
איתי עצמון
אתה מדבר על ההחלטה שהתקבלה אתמול בוועדה?
אבנר פלוט
כן, כן. זה לשאלה של רונן.
היו"ר איתן כבל
אוקי. מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר. 79(א) אושר. סימן ב' – אישור לייצור מוצר תעבורה.
חוה ראובני
מקריאה: "חובת קבלת אישור לייצור דגם של מוצר תעבורה 80. לא ייצר אדם מוצר תעבורה, אלא אם כן קיבל אישור לייצור דגם של מוצר התעבורה לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לתנאי האישור ולהוראות לפי חוק זה."
היו"ר איתן כבל
הערות.
חוה ראובני
קודם דיברנו על היצרן, עכשיו מדברים על המוצר.
היו"ר איתן כבל
אוקי. מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר. 81.
חוה ראובני
"אישור לייצור דגם של מוצר תעבורה במפעל 81. (א) מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל אישור לייצור דגם של מוצר תעבורה: (1) הוא בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה לפי סעיף 79; - -
היו"ר איתן כבל
שזה?
חוה ראובני
הסעיף שאישרנו כרגע.
היו"ר איתן כבל
בסדר, בסדר.
חוה ראובני
"(2) הוא הציג למנהל אישור ממעבדה מאושרת כי האב-טיפוס של מוצר התעבורה שאותו הוא מבקש לייצר במפעל הייצור עומד בדרישות תקן רשמי, ואם לא קיים לגבי המוצר תקן רשמי – הציג למנהל אחד מאלה: (א) אישור ממעבדה מוסמכת לרכב כי האב-טיפוס עומד בדרישות תקינה שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, בהתבסס על דרישות תקינה אירופיות או דרישות תקינה פדראליות (בפסקת משנה זו – דרישות תקינה זרות); דרישות התקינה שיקבע השר כאמור יהיו ברמת בטיחות שוות ערך לדרישות התקינה הזרות ולא ייקבעו בהן דרישות מחמירות מהן;"
יעקב פרי (יש עתיד)
פדרליות זה ארצות-הברית ואירופאיות זה אירופאיות.
חוה ראובני
כן, יש לזה הגדרה בהגדרות.

"(ב) לעניין מוצר תעבורה שקיימות לגביו דרישות תקינה של האיחוד האירופי – אישור ממעבדה מוכרת אירופית או מעבדה מוסמכת לרכב, על עמידתו בדרישות תקינה כאמור, או בתקן של אחת ממדינות האיחוד האירופי ובלבד שדרישותיו של אותו תקן תואמות לרמת הבטיחות שנקבעה בדרישות התקינה של האיחוד האירופי ושפועלים לפי התקן כאמור באותה מדינה; (ג) לעניין מוצר תעבורה שקיימות לגביו דרישות תקינה פדראליות – אישור ממעבדה מוכרת אמריקאית" – אני מבקשת להוסיף כאן: או מעבדה מוסמכת לרכב – "על עמידה בתקן או בתקנה פדראליים; (ד) לעניין מוצר תעבורה שקיים לגביו תקן ישראלי שאינו תקן רשמי, שקבע השר בצו, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה – אישור ממעבדה מוסמכת לרכב על עמידתו באותו תקן; (ה) לעניין מוצר תעבורה שלא קיימות לגביו דרישות תקינה, תקנים או תקנות שבפסקאות משנה (א) עד (ד) – אישור ממעבדה מוסמכת לרכב על עמידתו בדרישות איכות ובטיחות שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, בהתבסס על מפרט שאישר מכון התקנים לפי חוק התקנים לפי חוק התקנים; (3) הוא הציג תכנית לייצור מוצר התעבורה שאותו הוא מבקש לייצר במפעל הייצור, שאושרה על ידי מעבדה מוסמכת לרכב. (ב) המנהל יציין ברישיון הייצור את הדגם של מוצר התעבורה שאותו רשאי בעל רישיון הייצור לייצר במפעל הייצור. (ג) תוקפו של אישור לייצור דגם של מוצר תעבורה יהיה כתוקף הרישיון לייצור מוצרי תעבורה."
יעקב פרי (יש עתיד)
תסבירי את סעיף קטן (ב): "המנהל יציין ברישיון הייצור" - איזה מנהל?
חוה ראובני
המנהל מוגדר בפקודה - -
יעקב פרי (יש עתיד)
הכללי?
חוה ראובני
כן.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש לי שאלה לגבי סעיף (ב): אחרי שהוא עבר, אין תקן ישראלי והוא הוכיח שהוא מתאים לאחד התקנים האירופי או הפדראלי. השאלה אם בזה הוא מקבל גם את התו תקן ואז גם אפשר להתייחס אליו בהמשך? כאילו מייצרים משהו דומה, גם תקני - -
אבנר פלוט
אתה מתכוון לאב-טיפוס?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
למה שמייצרים אחרי האב-טיפוס. לא רק שהוא צריך להיות עם תו תקן אלא משתמשים בחלקים שלו ובמרכיבים שלו לייצור משהו אחר כתקני, והוא לא צריך לעבור את כל התהליך הזה?
חוה ראובני
הוא מותר לשימוש במדינת ישראל, הוא מקבל רישיון. הוא לא נחשב - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לייצר עוד משהו חדש, בהסתמך על אותם חלקים שעברו את האישור.
אבנר פלוט
אני הבנתי את שאלתך: אתה אומר שאם החלקים כבר עומדים בתקינה מסוימת, האם המכלול - -
היו"ר איתן כבל
האם הוא יכול להרכיב ממנו מוצר שלם?
אבנר פלוט
בכל מקרה, המכלול הזה אמור לעמוד בתקן כמו לדוגמה: אם אתה לוקח רכב, הרכב מורכב מהמון פריטים, אז כל פריט עומד - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ברור. אני מדבר על עוד אב-טיפוס - -
היו"ר איתן כבל
זה תנאי הכרחי, איננו תנאי מספיק ממה שאני מבין מאבנר. בכל שלב, כשאתה בודק את החלקים, יש לך את האישור לחלקים. אחר כך, אם אתה רוצה מהחלקים האלה להרכיב אלמנט יותר שלם, אב-טיפוס כזה או אחר, אתה צריך בשביל המכלול לקבל את - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני שאלתי אם אני עוד פעם צריך ללכת לתקינה האירופית של הפדרציות או שהנתונים שלו כבר מאושרים בישראל?
היו"ר איתן כבל
לפי העניין.
חוה ראובני
לפי הדרישות של אותו פריט.
אבנר פלוט
יש גם אפשרות שמעבדה ישראלית תבדוק את זה, מעבדה מוסמכת לרכב.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ממש בהסתמך על התקינה הזרה?
אבנר פלוט
כן, יש אפשרות כזאת שמבחינתנו אתה יכול.
היו"ר איתן כבל
אוקי. מי בעד סעיף 81?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. סעיף 81 אושר.
חוה ראובני
"סימן ג': חובות בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה 82. ציוד, מיתקנים והסדרי פיקוח. בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה יחזיק במפעל הייצור מיתקנים וציוד מתאימים הנדרשים לתהליך הייצור ויפעל בכפוף להסדרי פיקוח לפי סעיף 79(א)(4) ו-(5)."
היו"ר איתן כבל
כן, מה?
יעקב פרי (יש עתיד)
No problem
היו"ר איתן כבל
חברים, אתם שקטים וזה מדאיג אותי. אוקי, מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר. 83.
חוה ראובני
"83 ליקוי בטיחותי בייצור מוצר תעבורה. גילה בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה כי יש פגם במוצר תעבורה שיוצר על ידו שעשוי להיות לו השפעה על בטיחות רכב בו הוא מותקן (להלן – ליקוי בטיחותי), יודיע על כך למנהל, יפרסם הודעה בעניין בדרך ובמועד שקבע השר, באישור הוועדה, ויזמין אליו את כל מי שהוא העביר לו את החזקה במוצר שהליקוי הבטיחותי נוגע לו, זולת אם הראה כי קיים קושי ממשי באיתורו, לשם טיפול בליקוי, ללא תשלום, ואם לא ניתן לתקנו – החלפתו ללא תשלום כנגד החזרתו."
יעקב פרי (יש עתיד)
כל הדברים האלה באישור השר, זה אחר כך הוועדה תעשה תקנות או המשרד יעשה תקנות?
חוה ראובני
כשאומרים "קבע השר באישור הוועדה", זה השר מכין תקנות ומביא אותן לוועדה.
היו"ר איתן כבל
לא תמיד. עורך דין שניידר.
אהוד שניידר
המילה "סדרתי" שהוספה אתמול, צריך להוסיף גם פה.
איתי עצמון
או "סדרתי" או "פגם בפס הייצור", אנחנו נבדוק את הנוסח המתאים.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני מזכיר שוב, שם ותפקיד לפרוטוקול. אתם מפורסמים אבל לא עד כדי כך. בבקשה.
איתי עצמון
מאחר שסעיף 98, שעניינו "גילוי ליקוי בטיחותי במוצר תעבורה", סעיף שאושר אתמול עבר מספר שינויים לעומת הנוסח שאושר בקריאה הראשונה ואושר בכנסת הקודמת, יכול להיות שצריך לערוך התאמות בין הנוסח שאושר אתמול לנוסח כאן. מקום אחד שיש לערוך בו שינוי הוא "חובת ההודעה למנהל" מאחר שסעיף 98 קובע כי "בעל רישיון לפי חוק זה" – דהיינו, גם בעל רישיון לייצור מוצר תעבורה מחויב להודיע על הליקוי הבטיחותי למנהל. אז חובת ההודעה כאן למנהל אני חושב שהיא מיותרת.
חוה ראובני
אם זה כפול, אז בוודאי שאין בזה צורך. השאלה רק איפה יותר נכון לשים את זה.
היו"ר איתן כבל
שאלה נוספת להבהרה: מתי הוא גילה בעל הרישיון, כשזה עוד אצלו?
קריאה
או דווקא.
אבנר פלוט
יכול להיות שזה כבר אצל לקוחות.
היו"ר איתן כבל
זה לא ברור מהנוסח. אני מבקש שזה יובהר.
חוה ראובני
להיפך, אנחנו לא כותבים מועד – דהיינו, בכל מועד, ולכן אנחנו מסדירים איסוף הודעה ללקוחות.
היו"ר איתן כבל
כל אשר אנחנו אתכם.
לאה ורון
מזה זה יוצא כאילו שהוא מגלה כשהוא עצמו במפעל מייצר את המוצר, ואז הוא מגלה.
היו"ר איתן כבל
הענין של "גם" – אני אומר שתמצאו את הניסוח, שאם יש מישהו פה שהבין את זה אחרת, זה אומר שצריך לחדד את זה. זה הכל. תמצאו איזה ניסוח כמו "גילה בכל שלב" וכולי. מי בעד?
איתי עצמון
רגע, יש לי עוד שאלה. אני מבקש לשאול האם אין צורך לערוך התאמות נוספות בין נוסח סעיף 98 לנוסח הסעיף הזה, למשל לעניין איתור כל הלקוחות שבעצם קיבלו את החזקה במוצרים הבטיחותיים הלקויים? כאן מוצע שהוא צריך להזמין אליו את כל מי שהוא העביר לו את החזקה במוצר שהליקוי הבטיחותי נוגע אליו, זולת אם הראה כי קיים קושי ממשי באיתורו. ואילו בסעיף 98 "מחויב בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה לפעול במאמץ סביר לאתר את בעלי כלי הרכב" וכולי.
חוה ראובני
אני חושבת שיש הבדל בקליינטים של היצרן לעומת הקליינטים של בעל רישיון סחר. בעל רישיון סחר זה כלל המוסכים. אם הרכב שבא אליהם חד-פעמית לתיקון ושמו בו כמה חלפים, לאו דווקא מסומנים אצלו בפירוט איזה חלק הלך לאן. זה מאד מורכב בשבילו לאתר את זה. לעומת זאת, יצרן שהוא באופן סדרתי ויש לו לקוחות שהוא בדרך כלל מוכר כמויות, סיטונאות, זה לא קמעונאות של פריט בודד או אפילו הזמנה מסודרת, הרבה יותר קל בשבילו לאתר איפה זה נמצא ולכן, אני רוצה להטיל עליו חובה יותר גדולה.
היו"ר איתן כבל
כן יורם.
יורם בונן
אני מאיגוד יבואני הרכב. רק עוד הערה קטנה: כתוב שהוא העביר לו את החזקה במוצר. אני לא מבין למה צריך את המינוח המשפטי הזה. פשוט מספיק שהמוצר נמצא אצל מישהו אחר בלי קשר למעמד המשפטי, אתם כבר תרצו שהוא יאסוף את זה. מספיק שהוא העביר לו את המוצר, לא את החזקה.
חוה ראובני
העביר לו את המוצר.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. 83 עם התוספות, התיקונים, מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר עם התוספות. הלאה, 84.
חוה ראובני
"84. חובת סימון מוצר תעבורה. בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה יסמן בתום תהליך הייצור על גבי מוצר התעבורה שהוא מייצר או אריזתו פרטים אלה: מספרו הקטלוגי, ארץ ייצורו, שם היצרן או סמלו המסחרי, מענו ולפי איזה דרישות תקינה הוא יוצר."
דידי רוזנפלד
איזה ארץ אם זה מיוצר בארץ? למה אתה מחייב? מחר יגידו שצריך לציין שזה היה בשטחים?
חוה ראובני
שיכתוב "ישראל".
היו"ר איתן כבל
חברים, אנחנו פותחים את הדיון מאתמול ואדוני, אני רוצה להזכיר, היה בעד סימון ארץ המוצא.
דידי רוזנפלד
נכון, עדין אני בעד זה.
היו"ר איתן כבל
אז מה אדוני מבקש עכשיו?
דידי רוזנפלד
לא הצגתי את עצמי, אני מ"שלמה סיקסט". אני חושב שזה רק אומר שהמחוקק יגרום לבעיות בינלאומיות עם הציון של ארץ המוצא.
היו"ר איתן כבל
טוב, אפשר להחליף את הממשלה.
יצחק וקנין (ש"ס)
מה שעכשיו עושים עם השטחים...
דידי רוזנפלד
מה שעכשיו עושים עם השטחים, זו הסיבה. - - - אז יצטרכו לכתוב: מפעל בשטחים בארץ ישראל.
היו"ר איתן כבל
דידי, העניין ברור.
איתי עצמון
כפי שציינתי אתמול לעניין סעיף מקביל בפרק ט', שעניינו "סימון מוצר תעבורה", גם כאן, סימון ארץ הייצור, שם היצרן או סמלו המסחרי, חובה שקבועה כבר היום בסעיף 17 לחוק הגנת הצרכן ולכן, אין צורך לכלול אותה כאן. הייתי מציע לכתוב בסעיף 84, שבעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה יסמן נוסף על הפרטים שעליו לסמן לפי חוק הגנת הצרכן גם את מספרו הקטלוגי ואת דרישות התקינה.
היו"ר איתן כבל
צודק. יש לכם הערות? תודה. מי בעד עם התוספות והתיקונים?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. סעיף 84 אושר. 85.
חוה ראובני
"85. תיאור מוצר תעבורה. בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה יתאר תיאור מלא ונכון של מוצרי התעבורה שהוא מייצר."
היו"ר איתן כבל
מה פירוש "תיאור מלא ונכון"? תיאור נכון ומלא זה סובייקטיבי.
חוה ראובני
קודם כל יש הגדרה למונח "תיאור" - -
היו"ר איתן כבל
אז כבר יותר טוב.
חוה ראובני
- - ושם זה רשימת מכולת. "מלא" זה מלא - -
היו"ר איתן כבל
בסדר, אוקי. מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, הסעיף אושר. 86.
חוה ראובני
"ייצור מוצר תעבורה שלא לפי תכנית הייצור או שאינו זהה לאב-טיפוס 86. (א) בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה לא ייצר מוצר תעבורה אלא אם כן המוצר יוצר לפי תכנית ייצור שאישר המנהל והוא זהה לאב-טיפוס של מוצר התעבורה כאמור בסעיף 81(א)(2) ו-(3) שאישר המנהל. (ב) המנהל רשאי להורות לבעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה להפסיק את הייצור של דגם מוצר תעבורה שיוצר שלא בהתאם לתכנית הייצור או שאינו זהה לאב-טיפוס של מוצר התעבורה כאמור בסעיף 81(א)(2) ו-(3), עד למילוי תנאים שיורה לו, ובלבד שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו. (ג) המנהל רשאי להורות לבעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שייצר מוצר תעבורה שלא לפי תכנית הייצור או שדגם מוצר התעבורה שייצר אינו זהה לאב-טיפוס שנקבע בתכנית הייצור, להזמין אליו את כל מי שהוא העביר לו את החזקה במוצר התעבורה הנוגע בדבר," – "העביר לו את מוצר התעבורה" אני מציעה להוריד כפי שנאמר פה – "לשם תיקון המוצר והתאמתו לתכנית הייצור;" את הסיפא אני מבקשת לשנות בהתאמה לשינוי שנעשה בסעיף 24 לגבי ייצור רכב. "לא ניתן לתקן את מוצר התעבורה – יחולו הוראות סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן".
היו"ר איתן כבל
הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר. 87.
חוה ראובני
"ייצור מוצר תעבורה במפעל הייצור 87. בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה לא ייצר מוצר תעבורה אלא במפעל הייצור שאישר המנהל לפי סעיף 79(א)(2)."
היו"ר איתן כבל
הערות?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר. 88.
חוה ראובני
"אחריות למוצר תעבורה 88. בעל רישיון לייצור מוצר תעבורה ייתן למוצר תעבורה שהוא מייצר אחריות לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים או לנסיעה של 6,000 קילומטרים מיום התקנת המוצר ברכב, ככל שנדרשת התקנה כאמור לצורך השימוש במוצר, ואם לא נדרשת התקנה – מיום מסירתו ללקוח על ידי בעל רישיון סחר במוצרי תעבורה, הכל לפי המוקדם; השר, באישור הוועדה, רשאי לשנות את התקופה ואת מספר הקילומטרים כאמור בסעיף זה."
איתי עצמון
גם כאן, בסעיף הזה, יש צורך בהתאמות לסעיף מקביל שאושר בפרק ט'.
היו"ר איתן כבל
הוספנו כאן משהו, תיקנו, אני כבר לא זוכר.
איתי עצמון
התיקון בסעיף 94 לעניין אחריות מוצרי תעבורה נועד להתאים את הוראות התיקון כאן להוראות הדין הכללי, דהיינו חוק הגנת הצרכן, שבתקנות שלפיו נקבעת תקופת אחריות למוצרים חשמליים, אלקטרוניים חדשים שמחירם מעל 150 שקלים חדשים. אני חושב שההבהרה שנדרשת כאן היא שככל שנקבעה לפי דין, לרבות לפי חוק הגנת הצרכן תקופת אחריות ארוכה יותר, תחול התקופה הארוכה.
חוה ראובני
אין לנו בעיה עם זה.
גבי דובינסקי
שלום, אני יבואן צמיגים ואני גם יושב ראש יבואני הצמיגים בלשכת המסחר. הנושא של אחריות לשלושה חדשים במוצר כמו צמיג, זה נראה לי לקבוע רף מאד מאד נמוך. מדובר במוצר הבטיחותי ביותר ברכב, ושלושה חודשים זה לא מספיק. זה מציב אותנו לרף מאד נמוך.
היו"ר איתן כבל
תסביר.
גבי דובינסקי
תראה, צמיג נועד לעשות שלוש שנים ומעלה, 60,000 קילומטרים ומעלה. כשאתה מציב אחריות לשלושה חודשים, הציבור הולך לקבל מוצר ברמה שמגיע לו יותר. בעבר התייחסו לצמיגים בצורה שונה במדינת ישראל. כשמורידים את הרף לשלושה חודשי אחריות, לדעתי, בתור איש מקצוע, זה מאד נמוך.
היו"ר איתן כבל
מה הצעתך?
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
לא, או 6,000 קילומטרים.
לאה ורון
הוא מדבר על 60,000.
גבי דובינסקי
יצרני הצמיגים המובילים בעולם נותנים אחריות שלא מוגבלת, ואלה שמדקדקים נותנים אחריות לארבע וחמש שנים. אז כשאתה שם מצד שני - -
היו"ר איתן כבל
מה ההצעה שלך כאיש מקצוע?
גבי דובינסקי
לפחות שנתיים. המינימום שבמינימום.
איתי עצמון
צמיג נכלל במסגרת מוצרי התעבורה שהפרק חל עליהם?
אבנר פלוט
כן אבל אם היצרן נותן שנתיים, זה לא אומר שאנחנו ניתן פחות.
גבי דובינסקי
אבל אתה מבין שאם אני מייצג יצרן והרף הוא שלושה חודשים, אז למה שאני אתן שנתיים?
קריאה
הרף הוא לייצור בישראל.
דידי רוזנפלד
זה לא כתוב כאן בישראל, אז לכן זה לא רלוונטי.
גבי דובינסקי
זה רק לגבי ישראל? אז אני חוזר בי.
היו"ר איתן כבל
דידי תודה, מה היינו עושים בלעדיך? מי בעד 88 עם התיקון?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר. סיימנו. עכשיו פרק ח'.
לאה ורון
גם לדיון בפרק הזה הוזמנו נציגי התאחדות התעשיינים. נרשמה עורכת הדין רעות קינן, מנהלת תחום חקיקה. גם לפרק ז'.
היו"ר איתן כבל
פרק ח'.
חוה ראובני
"פרק ח': ייבוא מוצרי תעבורה. הגדרת מוצר תעבורה – פרק ח' 88א. בפרק זה, "מוצר תעבורה" או סוג מוצרי תעבורה, לרבות לפי ייעודו או מטרות השימוש בו, שקבע השר בצו, בהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה, בהתחשב בטעמים בטיחותיים או סביבתיים, למעט מוצר תעבורה לרכב מסוג T שאינו מסוג טרקטורון משא, טרקטורון ורכב שטח כמשמעותם לפי פקודת התעבורה ולרכב הפטור מרישום ומרישוי לפי הפקודה האמורה."
היו"ר איתן כבל
הסבירי.
חוה ראובני
אנחנו כאן גם כן מדברים על מוצר תעבורה. זה לא כולם אלא רק אלה שיכללו בצו, שגם כאן אפשר לעשות את זה ברזולוציה שונה: לא כל הפנסים יכללו פה אלא אבחנות לפי סוגי רכב.
היו"ר איתן כבל
אנחנו הולכים לעסוק עכשיו בעניינים מאד מוגדרים. 88א, הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר. 88ב.
חוה ראובני
"ייבוא מוצר תעבורה – חובת רישוי 88ב. לא ייבא אדם מוצר תעבורה החייב ברישיון יבוא לפי פרק זה בלא רישיון ייבוא, אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים לקבלת רישיון הייבוא או בניגוד לתנאי הרישיון."
איתי עצמון
כלומר, בניגוד לנוסח הפרק שהוצג בכנסת הקודמת, כאן לא כל מוצרי התעבורה לפי סעיף 88א רבא יהיו חייבים ברישיון לשם ייבוא לארץ.
חוה ראובני
נכון. הפרק הזה, אנחנו נראה בסעיף הבא, עושה אבחנה שגם אותם מוצרי תעבורה שכלולים בפרק הזה, רק לגבי חלקם יידרש רישיון ייבוא. לגבי האחרים יידרש רק עמידה בתנאים מהותיים, בלי רישיון.
איתי עצמון
"רישיון יבוא" זה רישיון מאת הרשות המוסמכת לייבוא.
היו"ר איתן כבל
הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
חוה ראובני
"ייבוא דגם מוצר תעבורה 89. (א) אדם זכאי לייבא מוצר תעבורה מדגם מסוים, אם התקיימו כל אלה: (1) הוא בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה לפי פרק ט'; (2) דגם מוצר התעבורה שהוא מבקש לייבא עומד בדרישות תקן רשמי, לפי אישור ממעבדה מאושרת, ואם לא קיים לגביו תקן רשמי – הוא עומד באחד מאלה, ובכפוף לפסקה (3): (א) לעניין דגם מוצר תעבורה שקיימות לגביו דרישות תקינה של האיחוד האירופי – דרישות תקינה כאמור, או דרישות תקן של אחת ממדינות האיחוד האירופי ובלבד שדרישותיו של אותו תקן תואמות לרמת הבטיחות לפי החקיקה של האיחוד האירופי ושפועלים לפיו באותה מדינה;"
היו"ר איתן כבל
שניה אחת – מה את הולכת עכשיו להקריא? זה פה סדרה של סעיפים תחת הסעיף הזה? כדי שלא נעצור אותך. אני שואל האם את יכולה עכשיו להקריא הכל או שצריך לאשר את זה סעיף סעיף?
חוה ראובני
אפשר להקריא, אני אסביר את המבנה שיש פה: כאן אין לנו צורך ברישיון, כן יש דרישות תקינה. דרישות התקינה בנויות מאיזה שהוא מדרג. מהן דרישות התקינה הרלוונטיות? נקודת המוצא היא תקן רשמי, שזה תקן ישראלי. אם אין תקן רשמי אז יש לנו מדרג" תקן אירופי, תקן פדרלי, זה יכול לעמוד בכל אחד מהתקנים האלה, תקן ישראלי לא רשמי שאומץ בתקנות. דרישות תקינה שנקבעו בתקנות או תקינה קנדית שאומצה בארץ.
איתי עצמון
אבל מי הגורם שבודק עמידה בדרישות האלה?
חוה ראובני
סעיף (א) זה קובע את התקנים. כמו כן, סעיף קטן (ב) לסעיף הזה מדבר על איך מוכיחים את העמידה בתקנים האלה, שכאן מדברים על המעבדות השונות שיכולות לאשר את זה, כאשר - -
איתי עצמון
אני שואל מה בעצם תהיה הפרוצדורה? כלומר, לגבי יבוא – הרשות המוסמכת ליבוא בודקת את העמידה בתנאים. כאן בעצם יש דרישות ואיך מוכיחים את אותן דרישות אבל מי הגורם שאחראי על בדיקת או קבלת המסמכים?
אבנר פלוט
איך זה עובד בפועל? אם ניקח לדוגמה תקן רשמי – אז במסגרת צו יבוא חופשי, כשהוא מגיע למכס לשחרר את אותו מוצר, הוא אמור לתת להם אישור של מעבדה מוסמכת לאותו מוצר שהוא רוצה לייבא, ואז המכס משחרר לו את המוצר.
איתי עצמון
האישור הזה לא נחשב רישיון יבוא?
אבנר פלוט
לא, זה לא רישיון יבוא.
היו"ר איתן כבל
צריך שיהיה רישיון יבוא ואישור להבאת...
אבנר פלוט
מה שאנחנו אומרים פה זה שיש מקרים שצריך רישיון יבוא, ויש מקרים שמספיק אותו אישור של המעבדה המוסמכת לשחרור המוצר. לא כל מוצר צריך רישיון יבוא.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
חוה ראובני
זה בדיקה מקצועית של העמידה בתקינה.
היו"ר איתן כבל
משרד הכלכלה פה?
לאה ורון
גם הוזמנו וגם נרשמו שני נציגים - -
חוה ראובני
גם אנחנו הודענו להם שמוצרי תעבורה צפויים להיות אתמול והיום.
לאה ורון
- - -
היו"ר איתן כבל
טוב, במחילה הממשלה, אני לא מתעכב. בבקשה.
חוה ראובני
אז אני ממשיכה מ(ב) עם רשימת התקנים: - -
היו"ר איתן כבל
סליחה, לפני כן, לעניין שהגברת חוה ראובני התייחסה יש כאן הערה. בבקשה אדוני.
גבי דובינסקי
הייתי מבקש לבחון את האפשרות לצרף את התקן היפני לייבוא צמיגים שהיה בעבר, ולפני מספר שנים הוציאו אותו - -
היו"ר איתן כבל
זה כאן? אני שואל אם זה בסעיף הזה.
אבנר פלוט
הוא אמור להיות בסעיף הזה אבל הוא לא נמצא כאן.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
גבי דובינסקי
בעבר, לפני הרבה מאד שנים התקן לייבוא צמיגים לישראל היה לפי התקן האמריקאי, האירופי או היפני. מסיבות כאלה ואחרות התקן היפני יצא מהתמונה, והיום צמיגים - -
היו"ר איתן כבל
בסדר. יש לכם עמדה בעניין?
אבי גונן
יש משהו בזה. התקן היפני הוא תקן שמתאים לנו לרכבים מבחינת הרישומים, העומסים, המידות. יש מקום לחשוב על זה כי הוא יכול להוריד חסמים ולהגביר את התחרות. יש משהו בזה.
קריאה
אז למה לא גם הקוריאני?
אבי גונן
הקוריאני לא מתאים כי יש כיתובים קוריאנים.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
דידי רוזנפלד
הבעיה היא רק בכיתובים?
היו"ר איתן כבל
חברים, סליחה. דידי, בקשתי לבחון לדיונים הבאים – זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים כל כך מהר. מה שאני אומר, תבחנו את זה - -
אבנר פלוט
יש לי מענה, שזה יכול להיכנס לסעיף ד', שלגבי דגם מוצר תעבורה, יכול להיות שהשר יכול להוסיף את זה כי יכול להיות שיש תקן יפני ועוד תקנים שיהיו – שיהיה משהו פתוח. ואז אין צורך שזה יהיה בחקיקה ראשית רק שתהיה לנו את ההסמכה ונעשה את זה בתקנות.
איתי עצמון
דרישות איכות ובטיחות שקבע השר.
אבנר פלוט
כן.
חוה ראובני
אז אם השר ירצה, הוא יוכל במסגרת זאת לאמץ את הדרישות של התקן היפני.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
קריאה
אבנר, סעיף (ד) אומר דרישות איכות לגבי אותם מוצרים שאין להם תקנים, לפי סעיף (א)-(ד).
אבנר פלוט
הוא מתייחס רק לאותם - -
חוה ראובני
תקנים כאמור בפסקאות (א)-(ג) רק מדבר על התקנים שמוזכרים פה מעבר. זה תקנים מעבר.
היו"ר איתן כבל
סליחה, מאיפה גברתי?
קריאות
רשות המסים.
היו"ר איתן כבל
אתה מבין? רשות המסים פה לבדוק שלא לוקחים להם שום דבר ממה שהם גובים.
אבנר פלוט
אדוני היושב ראש, אנחנו נבחן ונביא סעיף נפרד.
היו"ר איתן כבל
אוקי. אז אני מבקש שזה יהיה לא רק לגבי התקן היפני אלא בכלל. רון, מה זה התגעגעתי אליך. אמרתי להם: קודם כל אנחנו נקריא את כל מה שאתה לא פה כדי שנוכל לאשר.
קריאה
- - -
היו"ר איתן כבל
אז חזרנו ל-(ב). דוד, בא תחליף אותי, ברשותך, כי היא מתחילה לקרוא סדרה של חוקים. רבע שעה, עשרים דקות.

(היו"ר דוד ביטן, 12:11)
חוה ראובני
"(ב) לעניין דגם מוצר תעבורה שקיימות לגביו דרישות תקינה פדראליות – דרישות תקינה כאמור; נוסף על כך, ימסור מבקש הרישיון הצהרה בכתב כי דגם מוצר התעבורה משווק בארצות-הברית שמונה חודשים לפחות במועד הגשת הבקשה, וכי לא פורסמה לגביו באתר מינהל הבטיחות הפדראלי של ארצות-הברית (NHSTA) שכתובתו www.nhtsa.gov/Vehicle+Safety, הודעת קריאה חוזרת (Recall) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, או הודעה בדבר חקירה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה; היה דגם מוצר התעבורה האמור מיוצר מחוץ לארצות-הברית, המוצר יוצר במפעל שבו הייצור הסדרתי של המוצר תואם לאב-טיפוס."
איתי עצמון
על איזו חקירה מדובר?
דידי רוזנפלד
בצמיגים זה מקובל מאד.
אבי גונן
אני מהנדס ראשי לרכב במשרד התחבורה. אני אסביר: באתר הבטיחות האמריקאי יש כמה שלבים עד שמגיעים לRecall-. יש שלב ראשון Investigation, והשלב השני זה Recall. גם אלה שב- Investigation אנחנו לא רוצים שייכנסו.
אבנר פלוט
פה אנחנו פותחים את התקינה האמריקאית, שעד היום לא קיימת במלואה. אנחנו פה פותחים את זה ומאפשרים גם יבוא של מוצרים עם תקינה אמריקאית.
היו"ר דוד ביטן
הגעתם לכדור הארץ מה שנקרא.
חוה ראובני
זה תקינה מקצועית שונה מאד, התפיסה של האירופית וארצות-הברית.

"(ג) לעניין דגם מוצר תעבורה שקיים לגביו תקן ישראלי שאינו תקן רשמי, שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה – דרישות תקן כאמור; (ד) לעניין דגם מוצר תעבורה שלא קיימות לגביו דרישות תקינה או תקנים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) – דרישות איכות ובטיחות שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה. (ה) השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע דגמים של מוצרי תעבורה שניתן יהיה לייבאם אם הם עומדים בדרישות התקינה הקנדית ולקבוע את דרכי הוכחתה. לעניין דגם מוצר תעבורה שסומן עליו לפי דרישות תקינה - -
היו"ר דוד ביטן
אם יש מישהו שרוצה, שיצביע. נעצור שנייה.
לאה ורון
הנה, הוא שואל למה נדרש אישור - -
דידי רוזנפלד
למה דווקא יש וועדה? כולם זה השר באישור ופתאום פה צריך את הוועדה, לקנדי?
איתי עצמון
אני חושב שמאחר שכל ההוראות לעניין דרישות התקינה ודרכי הוכחתן קבועות כאן בחקיקה ראשית בצורה מאד מפורטת, ככל שמבקשים להוסיף תקינה אחרת שאינה תקינה כפי שמעוגן כאן במפורש, אני חושב שהדברים האלה צריכים להיות באישור ועדה ולא בתקנות ללא פיקוח פרלמנטרי.
היו"ר דוד ביטן
חבל, זה המדיניות שלנו בעניין הזה אז חבל - -
דידי רוזנפלד
אבל זה מתנגש בסעיף ד'.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, יש סיבה. יש איזה משהו. טוב, תמשיכי.
חוה ראובני
"(3) לעניין דגם מוצר תעבורה שסומן עליו לפי דרישות תקינה כי קיימות לגביו דרישות תקינה של האיחוד האירופי וכן דרישות תקינה פדראליות – יחולו דרישות תקינה של האיחוד האירופי. (ב) הוכחת עמידתו של דגם מוצר תעבורה בדרישות כאמור בסעיף קטן (א)(2)(א) עד (ה) תהיה כמפורט להלן: (1) לעניין דגם מוצר תעבורה מקורי – באמצעות סימון על גבי המוצר או על גבי אריזתו, שקבע כדין יצרן הרכב, המזהה את היצרן, או באמצעות הצגת אישור מיצרן הרכב, ממעבדה מוכרת אירופית, ממעבדה מוכרת אמריקאית או תעודה ממעבדה מוסמכת לרכב בדבר עמידתו של הדגם בדרישות המפרט של יצרן הרכב; (2) לעניין דגם מוצר תעבורה תחליפי שקיימות לגביו דרישות תקינה של האיחוד האירופי כאמור בסעיף קטן (א)(2)(א) – באמצעות הצגת תעודה ממעבדה מוכרת אירופית או ממעבדה מוסמכת לרכב שהוסמכה לעניין זה; (3) לעניין דגם מוצר תעבורה תחליפי שקיים לגביו תקן של אחת ממדינות האיחוד האירופי כאמור בסעיף קטן (א)(2)(א) – באמצעות הצגת תעודה ממעבדה מוכרת אירופית או ממעבדה מוסמכת לרכב; (4) לעניין דגם מוצר תעבורה תחליפי שקיימות לגביו דרישות תקינה פדראליות כאמור בסעיף קטן (א)(2)(ב) והוא מיובא מארצות-הברית – באמצעות אחד מאלה: הצהרת יצרן מוצר התעבורה, תעודה ממעבדה מוכרת אמריקאית או תעודה ממעבדה מוסמכת לרכב; (5) לעניין דגם מוצר תעבורה תחליפי שקיימות לגביו דרישות תקינה פדראליות כאמור בסעיף קטן (א)(2)(ב) והוא מיובא מחוץ לארצות-הברית – באמצעות תעודה מאחת מאלה: מעבדה מוכרת אירופית, מעבדה מוכרת אמריקאית או מעבדה מוסמכת לרכב; (6) לעניין דגם מוצר תעבורה תחליפי שסומן עליו לפי דרישות תקינה כי קיימות לגביו דרישות תקינה של האיחוד האירופי וכן דרישות תקינה פדראליות כאמור בסעיף קטן (א)(3)– באמצעות הצגת תעודה ממעבדה מוכרת אירופית או ממעבדה מוסמכת לרכב; (7) לעניין דגם מוצר תעבורה תחליפי שקיימות לגביו דרישות תקן ישראלי שאינו תקן רשמי כאמור בסעיף קטן (א)(2)(ג) – באמצעות הצגת תעודה ממעבדה מוסמכת לרכב; (8) לעניין דגם מוצר תעבורה תחליפי שנקבעו לגביו דרישות איכות ובטיחות לפי סעיף קטן (א)(2)(ד) – באמצעות הצגת תעודה ממעבדה מוסמכת לרכב או בדרך הוכחה אחרת שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה;"
היו"ר דוד ביטן
רגע, יש הערות.
גדעון רייס
אני מאיגוד לשכות המסחר. בסעיף (2) ובסעיף (3), יש שם בעיה שהיא בעיה טכנית אבל חייבים להתייחס אליה – יצרנים מייצרים עשרות אלפי סוגים של מוצרים. לפי מה שכתוב כאן, צריכים להביא אישורי מעבדה אירופאית לאותם עשרות אלפי מוצרים. זה בלתי ניתן, זה בלתי אפשרי. המדיניות של משרד התחבורה עד כה וגם מה שמתעתד להיות זה שיעבדו לפי מדגם. זאת אומרת, מכל יצרן אנחנו נגיש 10,15 או 20 תעודות, והתעודות האלה יאשרו את כל המוצרים של אותו יצרן. אני מבקש שהדברים האלה יהיו ברורים.
היו"ר דוד ביטן
(2) ו-(3)? מה אתה אומר?
אבנר פלוט
אתה יכול לתת דוגמה למוצר כזה?
גדעון רייס
יצרן של פנסים, למשל, מייצר מכל צד של רכב קרוב ל-12,000 סוגים של פנסים. מדובר על 24,000 תעודות. עכשיו, יש כמה יצרנים כאלה, וכל תעודה, אנחנו יודעים שזה חוברת. בלתי אפשרי להביא את זה, אף יצרן לא ייתן לנו את כל ה-24,000 תעודות, ובאמת המדיניות של משרד התחבורה כמו שהיתה וכמו שהינה היום היא לעבוד לפי מדגם, וזאת המדיניות - -
היו"ר דוד ביטן
לפי הסעיף הזה אתם דורשים את כל - -
אבנר פלוט
אפשר. אני חושב שמקצועית זה הגיוני. הבקשה הגיונית.
היו"ר דוד ביטן
אז בואו נשאיר את הסעיף כולו ונכתוב שיש הסמכה למנהל לקבוע משהו אחר.
איתי עצמון
אני לא מבין, מה ההחלטה?
אבנר פלוט
אני אסביר: ההחלטה שבאותם מקרים כמו לדוגמה של פנסים שיש המון דגמים, אז הוא לא יצטרך לבוא ולהציג לנו את כל התיעוד של אלפי הדגמים האלה. מספיק - -
איתי עצמון
אבל הוא לא צריך להציג לכם. אתה הסברת כרגע שהתהליך הוא שלא מדובר ברישיון יבוא. מדובר על איזה שהן תעודות שמוכיחות שהמוצר עומד בדרישות תקינה מסוימות לצורך שחרור המוצר מהמכס זה מה ששאלתי קודם. אז לכן, אני לא מבין איך המנהל בדיוק קשור כאן?
אבנר פלוט
הוא יצטרך כשהוא מגיע למכס, כמו שאמרתי, לשחרור המוצר, הוא צריך להגיש תעודה של מעבדה מוסמכת ישראלית לדוגמה. ואז, המעבדה הזאת תשחרר לו את המוצרים ובתנאי שהוא הציג לה את כל ה-24,000 או את אותו התיעוד שיש לו. ואז מה שאנחנו אומרים, שבמקום שהמעבדה תבדוק את כל המאות או אלפי התעודות שיש היא תבדוק מדגם מסוים, ועל פי האישור של המעבדה - -
היו"ר דוד ביטן
יש לכם ניסוח לעניין הזה? זאת אומרת, להשאיר את הסעיף כמות שהוא וליצור חלופה נוספת.
אבנר פלוט
כן, שבמקרה שבו - -
היו"ר דוד ביטן
אז איך? זה משהו מקצועי. אולי להשאיר למנהל את האפשרות להחליט במקרים מסוימים שהוא מחליט על - - -
אבנר פלוט
בסדר.
גדעון רייס
סליחה, יש בנושא כבר מסמך כתוב של משרד התחבורה בנושא הזה, ואני חושב שאפשר היה להעתיק את רוח הדברים משם.
חוה ראובני
רשאי המנהל לאשר הוכחה באמצעות בדיקה מדגמית.
אבנר פלוט
מדגמית. הוא לא יצטרך לבדוק את כל התעודות האלה כי זה מיותר.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, להדגיש את זה , להוסיף את זה בסוף.
איתי עצמון
אני מתנצל אבל לא הבנתי עדין איך המנהל קשור לפרוצדורה שמוצעת כאן.
אבנר פלוט
אז אני שוב אסביר, אני אחדד: אם ניקח לדוגמה את המקרה של הפנסים - בפנסים אמורים לבדוק את התיעוד רק כשהוא מגיע למכס - -
איתי עצמון
מי זה "אמורים"?
אבנר פלוט
אני אסביר: כשהוא מגיע למכס, התנאי לשחרור זה הצגת תעודה של מעבדה מוסמכת. המעבדה המוסמכת משחררת את המוצרים, היא מנפיקה את התעודה ובתנאי שהיא רואה את כל מאות התעודות שהוא מציג לה בנושא פנסים. הוא אומר שזה מקרה רחב וגדול שהוא קצת בעיתי.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז בכפוף לשינוי הזה.
איתי עצמון
אז מה שאתה אומר זה שמעבדה מוסמכת לרכב תהיה רשאית לאשר? מי יהיה רשאי לאשר בדיקה מדגמית?
היו"ר דוד ביטן
הוא, הוא יאשר. המנהל. מי יעשה את זה? המעבדה תעשה את זה?
אבנר פלוט
מי שמנחה את המעבדה המוסמכת זה אנחנו, על פי הדרישות שלנו. אז אנחנו אומרים שבמקרים מסוימים, כמו במקרה של הפנסים, שם לא נדרוש את כל המדגם - -
היו"ר דוד ביטן
אבל מי? אתה, המנהל, אתה תיתן - -
אבנר פלוט
כן, כן, ננחה את המעבדה המוסמכת.
חוה ראובני
רגע, 89ב' רבא לא מכסה את זה?
איתי עצמון
פטור מהוכחת עמידה בדרישות תקינה?
היו"ר דוד ביטן
טוב, יש הוכחה רק מדגמית. סוג אחר.
איתי עצמון
יכול להיות שאפשר יהיה לתקן כאן.
חוה ראובני
להתאים את הסעיף הזה ולתת פה סמכות.
איתי עצמון
יכול להיות. תכף נגיע לפה ונראה.
אהוד שניידר
אני מזכיר שסעיף ב' מתייחס לדגם ומתייחס למספר מצומצם של מוצרי תעבורה. בסעיף ב' כתוב שמדובר על דגם. עכשיו, מדובר על מספר מצומצם של מוצרי תעבורה. לא כל מוצרי התעבורה, ובחרתם, אבנר, את מוצרי התעבורה הספציפיים שרציתם שהם יאושרו כי חשבתם שהם חשובים, וגם אנחנו מדברים על כל דגם ממוצר תעבורה. זאת אומרת, שלא צריך את כל מוצר התעבורה שהוא בתוך הדגם הזה לאשר. אז אם אתם עכשיו מאשרים דגם, אז את אותו דגם אפשר להביא בלי כל תעודה. נראה לי שזה כרגע מנוסח דווקא נכון. אתה הרי לא רוצה לגבי מוצרי התעבורה שבחרתם אותם, 75 מוצרי תעבורה, אתה לא תרצה שהם ייכנסו לישראל בלי שיש אישור מעבדה לגבי אותו דגם. אם עכשיו תשנה את זה, אז ייווצר מצב שכן, ואין 24,000 דגמים של פנסים, עם כל הכבוד. לכל דגם של רכב יש פנס אחד שהוא יכול להיות תחליפי לו אבל אין 24,000.
היו"ר דוד ביטן
מה התשובה שלך?
גדעון רייס
אני רוצה לתקן את עורך דין שניידר: כשמדובר על 70 חלקים שמשרד התחבורה אומר, זה לא 70 חלקים ולא 70 דגמים. זה 70 סעיפי מכס שתחת כל סעיף מכס יש אלפי מוצרים. והדוגמה הכי טובה זה באמת פנסים. נכון, זה סעיף מכס אחד שמתייחס לפנסים אבל יש יצרנים שמייצרים עשרות אלפי סוגים של פנסים. לפי המובן פה, מדובר על דגם, ודגם זה כל פנס לחוד. יש פנס של פג'ו 205 הקדמי, האחורי, השמאלי, הימני, האיתות, הראשי, הערפל. זה רק לאחד. עכשיו תראה כמה דגמים יש רק לפג'ו, וכמה פג'ו 205.
אהוד שניידר
אבל כל פנס כזה שהוא מוצר תעבורה בטיחותי, חשוב שהוא יעמוד בתנאים של מעבדה מוסמכת. הרי לא תרצה שתאורת ערפל או תאורת בלם, לא יהיה לה אישור של מעבדה מוסמכת.
אבנר פלוט
הוא אומר מבחינת דרכי הוכחה, במקום לבדוק את מאות התעודות והתיעוד הזה - -
אהוד שניידר
נניח אנחנו מדברים על פג'ו 205 שאתה רוצה לייבא לו פנס בלם אחורי, אוקי? אז לדגם שמתאים לפג'ו 205 אתה תרצה אישור ממעבדה מוסמכת אחרת ייכנס לישראל פנס שאיננו מתאים או לא עומד בתקן. כמו שביקשת לרכב עצמו, לרכב עצמו אתה הרי רוצה אישור מעבדה, אתה רוצה אישור תקינה. למה לחלק התחליפי אתה לא תרצה? בוודאי שאתה תרצה, ואתה בחרת את מוצרי התעבורה האלה לא במקרה.
היו"ר דוד ביטן
רבותי, לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו נאשר את הסעיפים עד עכשיו בכפוף לכך שיימצא פתרון למה שהוא אמר בניסוחים.
אבנר פלוט
ב-89?
היו"ר דוד ביטן
ב-89 או בתוך הסעיפים שאישרנו. בסדר?
איתי עצמון
אדוני, יש לי שאלה לעניין סעיף ההסמכה שמאפשר לשר באישור הוועדה להחיל גם את התקינה הקנדית - יכול להיות שיהיה צורך להחיל את חלק מהוראות הפרק או כולן על מוצרים שיש לגביהם דרישות תקינה קנדית. למשל, סעיף 89ג' שטרם הגענו אליו לעניין רישיון ליבוא חד-פעמי של מוצרי תעבורה. הסעיף כרגע מתייחס למוצרי תעבורה שמגיעים מחוץ לארצות-הברית, שיש לגביהם דרישות תקינה פדרליות. אני לא יודע.
חוה ראובני
לא הבנתי את הבעיה, סליחה.
איתי עצמון
אני אומר שיכול להיות שיהיה צורך להחיל בשינויים את הוראות הפרק לגבי מוצרים שיש לגביהם דרישות תקינה קנדית. השאלה אם אתם מבקשים לאפשר לשר להתקין תקנות גם בעניין הזה כי כרגע מה שהשר יוסמך לעשות זה לקבוע כי ניתן יהיה לייבא דגמים של מוצרי תעבורה שעומדים בדרישות תקינה קנדית ולקבוע את דרכי הוכחתה של התקינה. יכול להיות שיהיה צורך בהתאמות של הוראות הפרק.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, תעשו התאמות. אנחנו נאשר את זה בכפוף לזה שאתם תסיימו את הניסוחים של העניין. מקובל מה שאמר גדעון רייס. להמשיך לקרוא בבקשה.
חוה ראובני
אני רושמת את החלטתו של היושב ראש.
היו"ר דוד ביטן
אם אתם עושים שינוי מהותי אז תביאו את זה - -
איתי עצמון
לא, אני חושב שהשינוי די ברור, הרחבה של ההסמכה על גדר הסמכה של שר התחבורה.
חוה ראובני
"(ג) לעניין סוגי מוצרי תעבורה שקבע השר בצו, זכאי אדם לייבאם אם ניתן לו רישיון מאת הרשות המוסמכת ליבוא לאחר שמצאה שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (א)". אם עד עכשיו דיברנו שהאדם זכאי לייבא עם מתקיימים תנאים מהותיים, עכשיו יש קבוצה קטנה מתוכם של מוצרי התעבורה, יצטרכו גם רישיון. הוא יצטרך להוכיח לרשות המוסמכת ליבוא שהתקיימו בו התנאים, והרשות המוסמכת לייבוא תיתן לו רישיון ורק אז הוא יוכל לייבא אותם.
היו"ר דוד ביטן
אוקי. אם מישהו רוצה להעיר על סעיף מסוים – שיצביע. אנחנו נתקדם ככה, בסדר?
איתי עצמון
סיימנו את סעיף 89.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר דוד ביטן
אז אנחנו מאשרים גם את (ג).
איתי עצמון
סעיף 89 אושר עם התיקונים.
חוה ראובני
"רישיון לייבוא צמיגים – תנאים נוספים למתן הרישיון 89א. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 89, אדם זכאי לקבל רישיון לייבוא צמיגים מאת הרשות המוסמכת לייבוא, אם התקיימו לגביו תנאים אלה: (1) טרם חלפו מספר חודשים ממועד ייצור הצמיג, כפי שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה; (2) תנאים נוספים שקבע השר; בתקנות לפי פסקה זו רשאי השר לקבוע, בין היתר, הוראות שונות לעניין מקום הייבוא, ובכלל זה סייגים או תנאים חלופיים לדרישות התקינה ולדרכי ההוכחה הקבועות בסעיף 89."
דידי רוזנפלד
מקום היבוא או מקום היצור?
אבנר פלוט
מקום היבוא.
דידי רוזנפלד
אני רואה, אני קורא, אבל מה אכפת לך מאיפה מייבאים? אכפת לך איפה מייצרים.
אבי גונן
אנחנו פתחנו את השוק האמריקאי, ואנחנו מתירים צמיגים אמריקאים. כמו שידוע לך, הצמיגים מארצות-הברית אין להם תיעוד, יש להם רק סימון, ואנחנו רוצים להבטיח מעבר לכל ספק שהצמיגים עומדים בדרישות. אז עשינו ככה: 1. קבענו שהצמיגים שמגיעים מארצות-הברית, מהמדף האמריקאי, עם תקינה אמריקאית בלבד, אנחנו מתירים אותם as is, ופה עשינו הורדת חסמים משמעותית. עכשיו, צמיגים שמיוצרים מחוץ לארצות-הברית אבל משווקים בקו הייצור של הרכב, והרכב שמגיע אלינו, יש לו את האב-טיפוס עם הצמיגים, אנחנו רוצים כן להתיר אותם. זאת אומרת, אנחנו מבדילים בתקינה האמריקאית לא רק בצמיגים אלא גם בנושאים אחרים, בין צמיגים שמיובאים מהמדף האמריקאי, ואם שמת לב אנחנו לא דורשים תעודות, זה כמעט הצהרות וזה לא כל כך היה פשוט. מי שרוצה להביא לפי התקינה האמריקאית מחוץ לארצות-הברית, יש עליו כללים קצת אחרים.
דידי רוזנפלד
אבל הסעיף הזה, אם הוא יהיה מקום הייצור אז הוא יתאים אחר כך גם ליפני ומחר לקוריאני שישתנה וגם לכל דבר אחר או שאתה מגביל אותו רק לאמריקאי מצד אחד - -
איתי עצמון
הסעיף לא קובע שמקום היבוא מוגבל לארצות-הברית.
דידי רוזנפלד
אבל אני מדבר על מקום הייצור, לא מקום היבוא.
איתי עצמון
אני לא הבנתי אם המשרד מקבל את ההערה שלך או לא. צריך לשנות את פסקה 2 במקום "מקום היבוא" ל"מקום היצור"?
אבנר פלוט
לא, מה שאבי הסביר.
אבי גונן
אם אנחנו מייתרים את זה בעצם אנחנו מקשים. הסעיף הזה בא להקל על היבוא. אני אתן לך דוגמה: היום מגיע רכב מארצות-הברית – בא נגיד ככה: אני חושב שמעל 95% מהצמיגים בעולם, יש להם סימון גם אמריקאי וגם אירופאי אבל נגיד שיש מעט מאד צמיגים שיש להם רק אמריקאי. מגיע רכב מארצות-הברית עם צמיגים, ועליו מורכבים צמיגים עם תקינה אמריקאית בלבד. זאת אומרת, יצרן הרכב בדק את הצמיג ואישר את הצמיג על הרכב, וגם התיעוד שאנחנו מקבלים והאישורים מיצרן הרכב, הצמיג הזה מתאים לשירות. נניח שאותו צמיג מיוצר בקוריאה, ועכשיו אתה רוצה להביא את הצמיג הזה מקוריאה. אנחנו כן רוצים להתיר אותו. אני רוצה להתייחס אליו קצת אחרת מאשר לצמיג שלא מורכב ברכב ואני רוצה כן להקל. צריך להבין שהפתיחה היא מאד משמעותית, אתה דורש תקנים ואתה לא כל כך עם תעודות. לכן יצרנו כאלה תהליכים כדי שכן - -
היו"ר דוד ביטן
הוא אומר שהוא מקל פה. הוא נראה לי יותר מומחה ממך בעניין הזה.
דידי רוזנפלד
אני עם אבי גונן אף פעם לא מתווכח.
איתי עצמון
אני רק רוצה לשאול לשם הבהרה: צמיגים הוא מוצר תעבורה שתחול לגביו חובת רישוי לפי סעיף 89(ג)?
חוה ראובני
כן, זה סעיף עם חובה כתוב: זכאי לקבל רישוי ליבוא צמיגים. זה יהיה מוצר תעבורה עם רישוי.
איתי עצמון
כלומר, מי שמבקש לייבא צמיגים יצטרך לעמוד בכל התנאים שקבועים בסעיף 89 ובחובת הרישוי.
אבנר פלוט
היום זה ללא רישיון יבוא?
אבי גונן
לא, היום זה מופיע בצו עם - - - מוסמכת.
אבנר פלוט
אז אנחנו נעשה את זה באותו מנגנון כמו שעשינו ללא רישיון יבוא.
איתי עצמון
כלומר: אדם זכאי לייבא צמיגים.
אבנר פלוט
כן. ההערה במקום ופחות בירוקרטיה.
היו"ר דוד ביטן
מזל שיש לנו את היועץ המשפטי.
לאה ורון
מזל גדול. בכמה וכמה נושאים.
היו"ר דוד ביטן
תראה איזה תמיכה יש לך ממנהלת הוועדה.
לאה ורון
תשמע, מגיע לו, לעורך דין עצמון.
היו"ר דוד ביטן
טוב, סעיף 89א מאושר.
חוה ראובני
"פטור מהוכחת עמידה בדרישות תקינה 89ב. (א) על אף האמור בסעיפים 89 ו-89א, אדם המבקש לייבא מוצר תעבורה מאותו דגם שיובא כדין לפי הסעיפים האמורים, רשאי להגיש לרשות המוסמכת לייבוא בקשה לפטור מהחובה להוכיח את עמידת הדגם בדרישות תקינה כאמור באותם סעיפים, למעט תקן רשמי; מבקש פטור לפי סעיף זה יצרף לבקשתו מידע ומסמכים, להנחת דעתה של הרשות, שיאפשרו לה לזהות את דגם מוצר התעבורה".
היו"ר דוד ביטן
הסבר.
אבנר פלוט
פה בעצם אנחנו רוצים לאפשר פטור מהוכחת דרישות התקינה במקרים מסוימים כמו המקרה שאתמול גם הצגנו, כמו מקרה שרוצים לייבא מוצר למטרות תקינה ומיסוי לבתי ספר, כל מיני דברים שהם לא מחויבים לעמוד בדרישות התקינה.
איתי עצמון
השאלה אם הרשות המוסמכת - -
דידי רוזנפלד
זה לא הסעיף.
היו"ר דוד ביטן
נראה לי שאפילו אתם לא יודעים להסביר את הסעיף.
דידי רוזנפלד
הסעיף הוא ליבוא מקביל והוא מצוין.
היו"ר דוד ביטן
זה בסדר.
דידי רוזנפלד
בהחלט. אתה אומר: אם כבר בדקתי אז אני לא צריך לבדוק עוד פעם. אתה יכול להביא גם אתה.
איתי עצמון
לאור שינוי המודל שאתם מציעים בפרק הזה, האם עדין הרשות המוסמכת לייבוא היא הגורם שיהיה רשאי לתת את הפטור מעמידה בדרישות? כי בעצם חלק מהמוצרים בכלל לא יידרשו לקבל רישיון לשם הייבוא שלהם.
היו"ר דוד ביטן
אתם רוצים לחשוב על הסעיף הזה?
חוה ראובני
אנחנו מתייעצים.
היו"ר דוד ביטן
תחשוב ואנחנו נמשיך לקרוא בינתיים.
חוה ראובני
"(ב) הרשות המוסמכת לייבוא רשאית לאשר בקשה לפטור לפי סעיף קטן (א), אם שוכנעה כי דגם מוצר התעבורה שמבוקש לייבאו זהה לדגם שיובא כדין והוכח לגביו כי הוא עומד בדרישות התקינה". זה היבוא המקביל.
היו"ר דוד ביטן
זה השאלה שלו אבל הוא שואל האם הרשות מוסמכת?
חוה ראובני
אותה שאלה גם פה.
איתי עצמון
בכל מקרה זה צריך להיות בהחלטה מנומקת ובכתב, אישור הבקשה, יהיה הגורם אשר יהיה מוסמך לאשר את הפטור.
היו"ר דוד ביטן
מי לדעתך צריך להיות במקום הרשות המוסמכת?
איתי עצמון
האופציה היחידה שאני יכול לחשוב עליה היא המנהל.
היו"ר דוד ביטן
אז בואו נעשה את המנהל, זה נראה לי הכי טוב. גם כך הוא מאשר את כל הדברים מסביב.

סעיף 89(ב) מאושר עם השינויים שאמרנו.
חוה ראובני
"רישיון לייבוא חד-פעמי של מוצרי תעבורה 89ג. על אף האמור בסעיף 89ׁ וההוראות לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, הרשות המוסמכת לייבוא רשאית לתת רישיון לייבוא מוצרי תעבורה מבין מוצרי התעבורה החייבים ברישיון יבוא לפי פרק זה, באופן חד-פעמי, בהתקיים כל אלה: (1) מוצרי התעבורה שמבוקש לייבאם מיובאים מחוץ לארצות-הברית והם מוצרי תעבורה תחליפיים, מדגם שקיימות לגביו דרישות תקינה פדראליות; (2) תנאים שקבע השר לעניין ייבוא כאמור, ובכלל זה לעניין דרכי ההוכחה של דרישות התקינה."
היו"ר דוד ביטן
יש למישהו הערה?
קריאה
אפשר הסבר על הדבר הזה?
אבי גונן
גם כאן זה עוד סעיף כדי להוריד את החסמים. כמו שאתם יודעים, האמריקאים לא בודקים רק אב-טיפוס, אין תהליכים של ייצור סדרתי, וזיהינו שבשוק יש כן בקשות להביא ייבוא חד-פעמי של מוצרים שעומדים בתקן האמריקאי. זאת אומרת, אם אותה מכולה, הוכח לגביה על ידי בדיקה ולא צריך לבדוק את כל המוצרים, שהוא באמת עומדת בתקן, אנחנו נאשר את היבוא החד-פעמי כי בדרך כלל שאתה מאשר ייבוא, אתה מחייב את קו הייצור שיעמוד בדרישות של ייצור סדרתי. במקרה הזה אנחנו ויתרנו על התהליך כי אנחנו יודעים שיש מוצרים כאלה שעומדים בתקן ואנחנו נאשר להביא ייבוא של משלוח עם תקן אמריקאי מחוץ לארצות- הברית באופן חד-פעמי.
קריאה
ומתקן אמריקאי אתה יכול להביא ממדינה אחרת? זו המשמעות?
אבי גונן
כן, תקן אמריקאי שלא מארצות-הברית.
איתי עצמון
אבל זה רק לגבי המוצרים שיש לגביהם חובת רישוי.
חוה ראובני
כן.
איתי עצמון
רק לגביהם ניתן יהיה לקבל רישיון ליבוא חד-פעמי.
חוה ראובני
הם לא חייבים רישיון יבוא אז ממילא...
דידי רוזנפלד
עם היתר אין בעיה.
רונן לוי
אם בן אדם עושה רישיון, כל התהליך בשביל להביא פעם אחת?
דידי רוזנפלד
כן. יש כמה "פורשה", והוא רוצה להביא רק ל"פורשה".
היו"ר דוד ביטן
מה רצית להגיד?
אהוד שניידר
רציתי להגיד לגבי סעיף קטן (1), כתוב מדגם שקיימות לגביו דרישות תקינה פדרליות – לדעתי צריך להחליף את המילים "מדגם שקיימות לגביו" למילה "שעומדים בדרישות תקינה פדרליות" כי זה שקיימים זה בסדר אבל התחליפים האלה צריכים לעמוד בדרישות התקינה הפדרליות.
היו"ר דוד ביטן
אז מה הניסוח שאתה מציע?
איתי עצמון
אבל בפסקה 2 שים לב שיש "לעניין דרכי ההוכחה של דרישות התקינה".
אהוד שניידר
כן אבל צריך להוכיח שהם עומדים בתקן.
היו"ר דוד ביטן
מה שהוא אומר שיש דרישות וגם שהוא עומד. סעיף 2 מכסה את זה.
איתי עצמון
קודם כל איזה מוצרים בכלל ניתן לקבל לגביהם רישיון יבוא חד-פעמי ואיך מוכיחים את דרישות התקינה לצורך קבלת הרישיון.
אהוד שניידר
אבל אותם מוצרי תעבורה תחליפיים שלגביהם השר יקבע, חייבים לעמוד בדרישות התקינה הפדרלית. זה לא מספיק שקיימות לגביהן אלא שהוא עומד בהן.
היו"ר דוד ביטן
הוא אומר שזה לא כתוב. צריך להוסיף - - - שאומר שהוא יוכל לעמוד בדרישות האלה שנקבעו בסעיפים (1) ו-(2).
אהוד שניידר
אחר כך השר יקבע את דרכי ההוכחה אבל קודם כל תקבע את העיקרון.
היו"ר דוד ביטן
כתוב לך "בתנאים שקבע השר". אז בתנאים עצמם הוא יקבע שהם צריכים לעמוד בבדיקה.
אהוד שניידר
למה לא לקבוע את זה בעיקרון? הרי העיקרון צריך להיות - - - הרי מלכתחילה הרעיון היה - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נוסיף. אנחנו נוסיף גם עמידה בתקן.
איתי עצמון
עמידה בדרישות התקינה.
היו"ר דוד ביטן
רבותי, משרד התחבורה, קיבלנו את ההערה האחרונה שאנחנו נוסיף במספר 2 "עמידה בדרישות התקינה". מה התשובה שלכם ליועץ המשפטי? אין?
אבנר פלוט
פה, בפרק, מרבית המוצרים שלו מתייחסים למוצרים שלא צריכים רישיון, מוצרים של אישור. אז גם המקרה זה מתייחס למקרה שלא צריך רישיון יבוא, לאותם מקרים שלא צריך רישיון יבוא וזה חד-פעמי.
היו"ר דוד ביטן
אז למה אתה צריך לתת רישיון?
איתי עצמון
אז למה? אם אין חובת רישיון אז למה?
היו"ר איתן כבל
אתה אומר אני נותן רישיון חד-פעמי ולא צריך בכלל, ואלה שלא מביאים חד-פעמי - -
יורם בונן
זה סעיף שעוסק רק במוצרים חייבי יבוא. תסתכלו על - - -
איתי עצמון
הם חייבים רישיון אתה מתכוון? אבל זאת בדיוק היתה השאלה שלי, האם לאור השינוי במודל יש צורך לשנות גם כאן את הסעיף הזה.
יורם בונן
הם כתבו: מבין מוצרי התעבורה החייבים ברישיון.
איתי עצמון
ברור, אני מבין.
רונן לוי
אבל אולי הכותרת צריכה להיות אישור ולא רישיון. אישור ליבוא חד-פעמי של מוצרי תעבורה.
היו"ר דוד ביטן
הכותרת במקום רישיון?
רונן לוי
ואז אתה מקבל אישור על חלק שיש לו חד-פעמי לחלק שאתה צריך רישיון עליו.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו משנים את הכותרת לאישור. אישור זה כמו רישיון מהבחינה הזאת.
רונן לוי
לקבל אישור.
אבנר פלוט
הסעיף הזה מיותר.
היו"ר דוד ביטן
אתם מסירים אותו?
אבנר פלוט
כן.
לאה ורון
כל 89ג?
אבנר פלוט
כן, כן. זה סתם מסבך אותנו.

(היו"ר איתן כבל, 11:30)
היו"ר איתן כבל
אם יש לכם עוד דברים שאתם חושבים - -
אבנר פלוט
זה משהו שסתם מסבך אם אנחנו מתחבטים פה 10 דקות אז זה סימן שיש בעיה.

(היו"ר דוד ביטן)
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
מה אתה עושה אם אתה מבקש חד-פעמי?
אבנר פלוט
אז ממילא יש את האישור.
איתי עצמון
הסעיף נמחק.
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
הלאה. אז מיותר, הסעיף נמחק. אז למי אני צריך להגיד תודה פה? ליועץ המשפטי עוד פעם.
חוה ראובני
כרגיל. "רישיון לייבוא מוצר תעבורה לשימוש אישי או עסקי-עצמי 90. (א) המבקש לייבא מוצר תעבורה לשימוש אישי ואם הוא עוסק – לצורך עסקי עצמי, זכאי לייבא מוצר תעבורה, ולגבי מוצרי תעבורה שקבע השר לפי סעיף 89(ג) – לקבל רישיון לייבואו מאת הרשות המוסמכת לייבוא, לייבוא של עד ארבעה מוצרי תעבורה מאותו סוג בשנה, אם התקיימו כל אלה: (1) מוצר התעבורה מיועד לשימוש אישי או לצורך עסקי-עצמי; (2) מוצר התעבורה הוא מסוג שקבע השר בצו לפי סעיף 88א; (3) מוצר התעבורה עומד בדרישות תקינה לפי סעיף 89 או 89א, ככל שישנן; הוכחת עמידתו של מוצר התעבורה בדרישות התקינה תהיה באמצעות סימון שעל גבי המוצר או על גבי אריזתו, לפי דרישות התקינה, ולעניין מוצרי תעבורה שלא חלה עליהם חובת סימון לפי דרישות התקינה – באמצעות כל מידע אחר בכתב המעיד על עמידתו של המוצר בדרישות התקינה; (4) המבקש הצהיר בכתב כי מוצר התעבורה יותקן ברכב במוסך שקיבל רישיון לפי סעיף 100, אלא אם כן אין צורך בהתקנת המוצר ברכב או במוסך לפי חוק זה; (5) המבקש לא ייבא בשנה שקדמה למועד בקשת הרישיון יותר מארבעה מוצרי תעבורה מהסוג שהוא מבקש לייבא. (ב) לא ייבא אדם מוצר תעבורה לפי סעיף זה למטרת מכירתו לאחר."
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
תגידו, יש שימוש בדבר כזה?
אבנר פלוט
כן, ביבוא אישי, בטח. זה הולך וגדל של מוצר תעבורה כמו מראות וכל מיני דברים.
קריאה
קונים באינטרנט.
קריאה
מראות.
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
באופן אישי?
אבנר פלוט
כן.
רונן לוי
יש לנו שאלה לאבנר ואולי לאבי – אין לנו פתרון לייבוא של מוצרי תעבורה למוסדות לימודיים. במידה ואנחנו נרצה להביא מוצרי תעבורה או שנביא קיטים של מוצרי תעבורה בתוך סימולטורים וכאלה וצריך עליהם רישיון.
אבנר פלוט
לשימוש לימודי הכוונה?
רונן לוי
כן, למוסד לימודי אפשר היום לקנות גם סימולטורים שיש בהם מוצרי תעבורה.
קריאה
לצורך עסקי. סימולטור זה לא מוצר תעבורה.
אבנר פלוט
הבקשה שלהם זה לאפשר - -
איתי עצמון
בנוסף לצורך - - - גם לצורך לימודי. אפשר. כאן אני לא בטוח שצריך להגדיר. לאיזה שהוא מוסד לימוד.
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
אתה צריך לאשר. אתה תבדוק אם זה מוסד לימוד, אם עושים שימוש בזה.
איתי עצמון
אני חושב שצריך לתקן את סעיף קטן (א).
אבנר פלוט
רק שזה לא ארבע, יכול להיות שזה יותר למוסד לימודי.
איתי עצמון
כמה?
דובר
מוסד לימודי. אורט ירצה להביא וכל מוסד לימודי שירצה להביא מוצר תעבורה לצורך לימוד.
איתי עצמון
במספר הנדרש לצורך הלימוד או...
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
במספר הנדרש לפי האישור.
איתי עצמון
רציתי לשאול: לעניין סעיף קטן (א) כתוב שיש הגבלה לייבוא של עד ארבעה מוצרי תעבורה מאותו סוג. מהו סוג לעניין הזה להבדיל מדגם?
אבנר פלוט
נגיד צמיג.
איתי עצמון
הבנתי.
גבי דובינסקי
ואם הוא צריך צמיג "ספר" גם?
אבנר פלוט
כתוב: לייבא עד ארבעה מוצרי תעבורה מאותו סוג.
גבי דובינסקי
אני צריך כרגע חמישה צמיגים לאוטו שלו. אז אסור לו לייבא?
קריאה
לא, הוא יקנה אצלך. מה אתה דואג?
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
אז הוא יביא ארבעה ואחרי זה עוד ארבעה. מה הבעיה?
חוה ראובני
המטרה היא למנוע יבוא מסחרי.
קריאה
- - -
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
הוא מביא ארבעה ומגיש עוד פעם בקשה ומביא ארבעה עוד חודש. מה העניין? אבל באמת צמיגים אתה צריך חמישה, ארבעה ורזרבה.
איתי עצמון
יש לי שאלה: לאור הוספת יבוא לצורך מוסד לימודי במספר הנדרש לצורך הלימוד, האם אין צורך לערוך התאמות למשל בפסקה 5, שקובעת שאחד התנאים לייבוא הוא כי המבקש לא יקנה בשנה שקדמה למועד בקשת הרישיון יותר מארבעה מוצרי תעבורה.
קריאה
- - -
איתי עצמון
כלומר, הפסקה הזאת לא אמורה לחול לעניין מוסד לימודי. גם פסקה 4 אני לא בטוח שצריכה לחול. לא מדובר על התקנה מוצר ברכב.
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
בואו נגיד שתעשו את ההתאמות. תתקן את זה גם.
רונן לוי
יש מוצר תעבורה שאין לו התקנה ברכב?
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
לא, הכוונה ללימודי, לא הקשבת.
רונן לוי
אני מדבר עכשיו על המשך הסעיף.
גדעון רייס
אני רק רוצה לפתוח את הבעיה הזאת של כל הסעיף, שבעצם אנחנו הופכים את שוק החלפים לדי מופקר. זאת אומרת, המדובר הוא בחלקים בטיחותיים. זה נכון שיש את הסייג הזה של ארבעה פריטים בשנה אבל אין כאן שום אמצעי פיקוח רק בתנאי שזה עומד אבל אף אחד לא מפקח האם זה עומד, שלא כמו אצל היבואנים, שהם אמורים גם להגיש את הבקשות - הבעיה היא שאפילו שזה ארבעה מוצרים בשנה, אז אם יש לנו למשל 500 ג'יפים וכל אחד יביא לעצמו את הארבעה צמיגים - -
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
כן, אבל כמה משתמשים כבר באופציה הזאת? זה לא הרבה.
קריאה
תביאו מספיק זול...
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
אז תורידו את המחיר ולא תהיה להם סיבה - - - אנחנו משאירים את הסעיף הזה. סעיף 90 עם התיקונים, ואתם תעשו התאמות לעניין, מאושר.
חוה ראובני
"ייבוא מוצרי תעבורה מקוריים 90א. השר, בהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע, מטעמים של בטיחות והגנה על שלום הציבור, סוגי מוצרי תעבורה שאין לייבאם, אלא אם כן הם מוצרי תעבורה מקוריים."
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
מה זאת אומרת?
אבנר פלוט
כמו הנושא של כריות אוויר לדוגמה, שאי אפשר תחליפיים אלא רק מקוריים.
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
אוקי, נשמע הגיוני.
דובר
מה שאני רואה מהסעיף פה, כבוד היושב ראש, זה אם הוא מוצר תעבורה מקורי ובכל זאת הוא מסכן את שלום הציבור אז מותר להביא אותו. או שאני לא מבין נכון.
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
לא, זאת כבר התחכמות. אם הוא מסכן, לא יתנו אישור להביא אותו בכלל, הוא לא יעמוד בתקן.
חוה ראובני
יש הגבלה על - - - יכולים לחייב מוצר תעבורה רק – זה הגבלה על שיקול הדעת.
היו"ר דוד ביטן (הליכוד)
הנה, אמרו לך כריות אוויר נגיד.
דידי רוזנפלד
מחר יהיה בית חרושת שיעמוד בתקן, אותו בית חרושת שמייצר כריות אוויר - -
היו"ר דוד ביטן
אז תוכיחו לשר והוא יתקן את זה.
דידי רוזנפלד
אבל הוא לא יכול.
חוה ראובני
הגדרת מוצר תעבורה מקורי בסעיף 2 הוא, אני מפנה את תשומת הלב: מוצר תעבורה המיוצר לפי תנאים והוראות שקבע יצרן הרכב לשם ייצור הרכב. לפי התנאים וההוראות ולא על ידי היצרן.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אם יש משהו שאתם חושבים שהוא לא צריך אז תשכנעו את המנהל, הוא ישכנע את השר והוא יבטל את זה. הרי זה החלטה של השרים. מאושר 90א.
חוה ראובני
"ייבוא מוצרי תעבורה משומשים 90ב. לא ייבא אדם מוצרי תעבורה משומשים ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה, לקבוע סוגי מוצרי תעבורה משומשים שמותר לייבאם ברישיון מאת הרשות המוסמכת ליבוא ובתנאים שתקבע; לעניין סעיף זה, "מוצר תעבורה" – כהגדרתו בסעיף 2." כאן אנחנו חוזרים רק לעניין הסעיף הזה להגדרה הכוללת הרחבה של מוצר תעבורה. הסעיף הזה לא מדבר רק על הרשימה המצומצמת של מוצרי תעבורה לפי הפרק הזה אלא לכלל מוצרי התעבורה, וקובע עיקרון רחב שלא מייבאים מוצרי תעבורה משומשים למעט שיאושרו.
היו"ר דוד ביטן
איזה לדוגמה? פורד אנגליה?
קריאה
רפידות ברקס.
אבנר פלוט
דלתות, בלמים.
איתי עצמון
היום יש איסור לייבא?
אבנר פלוט
לדוגמה דלת לרכב כן.
היו"ר דוד ביטן
למשל פורד אנגליה אין בישראל אז אפשר להביא משהו משומש. את זוכרת את הפורד אנגליה?
לאה ורון
רכבי אספנות...
חוה ראובני
יש הגדרה למוצר תעבורה משומש.
אבנר פלוט
אבל מה שמעלה חבר הכנסת ביטן זה לגבי רכב אספנות, שישנם מקרים שאולי ניתן טיפה כן להרחיב אז צריך לראות איך אנחנו - -
אבי גונן
אבל יש לך את פרק 91א, שנותן לך את הפטור לפי סוג הרכב.
היו"ר דוד ביטן
מה קורה עם רכבי אספנות?
חוה ראובני
אפשר להוסיף גם פה כמו שנכנס בסעיף 88א, לפי ייעודו ומטרת השימוש בו כדי לאפשר מוצרי תעבורה משומשים להתקנה ברכבי אספנות.
היו"ר דוד ביטן
באיזה סעיף?
חוה ראובני
90ב.
לאה ורון
למה לא לעגן מראש שרכב אספנות יוכלו לייבא מוצר משומש ולא כל פעם יצטרכו לפנות והשר יצטרך להתקין תקנות?
אבנר פלוט
לא, אנחנו נקבע רשימה שלרכב אספנות מותר את הרשימה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
אז תכניסו את זה לסעיף 90, תוסיפו את זה.
איתי עצמון
אבל עד שלא יקבע הצו לפי הסעיף הזה, אי אפשר יהיה לייבא את אותם מוצרים.
אבנר פלוט
אז מה אתם מציעים?
דידי רוזנפלד
הסעיף הזה מדבר על חלקים בטיחותיים בעצם, הרי זה יופיע ברשימה. אז מה, המחוקק רוצה לתת אישור לחלקים בטיחותיים משומשים להיכנס לארץ גם אם זה רכב אספנות. מה זה משנה?
היו"ר דוד ביטן
אבל יש רישיון. לא כל אחד יכול להביא.
דידי רוזנפלד
הוא אומר: לא יינתן רישיון.
אבנר פלוט
אני רוצה להסביר: רכב אספנות זה רכב ייחודי ולא ניתן למצוא חלפים וחלקים כמו לרכב חדש. זאת אומרת, צריך לתת לזה נישה מיוחדת, בסדר? זה גם לא כמות.
היו"ר דוד ביטן
הכלל אומר שאסור, בא נתחיל מזה. אסור חריג. אמרו שאם השר יחשוב שיש מקרים שאפשר אז הוא יתקין תקנות. מה לא בסדר בזה?
איתן כבל (המחנה הציוני)
כמה כאלה כבר יהיו, דידי?
היו"ר דוד ביטן
אבל רכבי אספנות, אתה חייב משומש. לא חובה אבל אתה חייב.
איתן כבל (המחנה הציוני)
אתה לא צופה בערוץ ההיסטוריה.
דידי רוזנפלד
יש לי בבית, למה אני צריך לצפות? יש לי 17 אופנועים.
איתן כבל (המחנה הציוני)
ואתה לא צריך להביא חלקים מחו"ל?
דידי רוזנפלד
אני נוסע כל הזמן להביא חלקים.
איתי עצמון
ברישיון. הוא צריך רישיון.
היו"ר דוד ביטן
מה התיקון? אנחנו רוצים להוסיף את זה.
איתי עצמון
מה שאפשר לעשות הוא לקבוע עיקרון כזה: לא ייבא אדם מוצרי תעבורה משומשים ואולם יהיה ניתן יהיה לייבא מוצרי תעבורה משומשים לשם שימוש או הרכבה ברכב אספנות כמשמעותו לפי פקודת התעבורה ברישיון מאת הרשות המוסמכת לייבוא, ולאפשר לשר לקבוע בהתייעצות עם שר הכלכלה, סוגים נוספים של מוצרי תעבורה משומשים ותנאים לייבואם. כלומר, כבר עכשיו לעגן את האפשרות לייבא מוצרי תעבורה משומשים לצורך רכבי אספנות - -
היו"ר דוד ביטן
נשמע לי בסדר גמור. מקובל?
איתי עצמון
- - ולהשאיר את גדר הסמכות של השר להרחיב.
חוה ראובני
אז מה השינוי? לא ייבא אדם מוצרי תעבורה משומשים למעט לצורך התקנה ברכב אספנות כמשמעותו לפי פקודת התעבורה - -
איתי עצמון
וברישיון. כלומר, כך וכך תהיה חובה לקבל רישיון לשם יבוא מוצאי תעבורה משומשים.
אבנר פלוט
יש סעיף אחד שלא השלמנו מאתמול. 93א אתמול לא אישרנו.
היו"ר דוד ביטן
רגע, אז קודם כל, בואו נגמור עם זה. מקובל התיקון שהוא אמר?
חוה ראובני
העיקרון. ננסח אותו.
איתי עצמון
העיקרון אבל בכל מקרה, שהיבוא הזה יהיה ברישיון מאת הרשות המוסמכת לייבוא לעניין רכבי אספנות או שימוש במוצרים האלה ברכבי אספנות, ובנוסף לכך תישאר סמכות השר לקבוע בהתייעצות עם שר הכלכלה, כפי שכתוב כאן בסעיף 90ב.
היו"ר דוד ביטן
אוקי?
דפנה עין-דור
אבל הוא יוכל עדין לקנות את זה דרך מוסך? שהמוסך יביא את החלק המשומש דרך - - -
היו"ר דוד ביטן
לא כתוב איך מייבאים.
איתי עצמון
לא ייבא אדם.
קריאות
- - -
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. גם לפי פקודת הפרשנות זה - -
איתי עצמון
לא, הרישיון זה ליבוא. רישיון יבוא מאת הרשות המוסמכת לייבוא.
היו"ר דוד ביטן
אוקי. אנחנו מאשרים את הסעיף עם התיקון.
איתי עצמון
את הנוסח הסופי אנחנו נגבש כמובן.
היו"ר דוד ביטן
91א כדי לסיים את הפרק.
חוה ראובני
"פרק ח' – סייג לתחולה 91א. השר, באישור הועדה, רשאי לקבוע כי הוראות פרק זה כולו או חלקו לא יחולו על ייבוא מוצרי תעבורה לרכב מסוג שיקבע."
איתי עצמון
יש צורך בסעיף הזה אחרי כל ההחרגות ורשימות המוצרים המצומצמות יותר או פחות, שניתן יהיה לייבא לפי הפרק?
היו"ר דוד ביטן
מה זאת אומרת? לא יהיה תקן למוצרים האלה? אז מה זה "לא יחול"? הכנסתם פה תקנים וכל מיני דברים, אז איך הוא יכול לשמוע שזה לא יחול. זה לא נשמע לי. אתם יכולים לקבוע חלקו, לא כולו. כולו זה לא נשמע לי סביר בכלל. אם אפשר: - - - כי הוראות מסוימות בפרק זה אבל לא הכל. הכל נשמע לי לא נכון.
אבי גונן
אני אפרט יותר: אני רוצה להגיד שיש לפי הגדרת כלי רכב גם צמ"ה וגם מלגזות שנחשבות כלי רכב וגם טרקטור משא וגם טרקטורון.
היו"ר דוד ביטן
אז מה, אין להם תקן?
אבי גונן
צמ"ה נדרש בדרישות תקן של בטיחות וגהות וזיהום אוויר. אין לו דרישות תקן. זאת אומרת, המוצרים שלו לא נדרשים בדרישות תקן. אם אני מסתכל על טרקטורון – הטרקטורון עצמו מיובא על פי דרישות בטיחות אבל להרבה מאד מוצרים שם - -
היו"ר דוד ביטן
זה לא כתוב בסעיף? היה לכם פה דרישות בטיחות?
אבנר פלוט
- - - השאלה אם בכל זאת צריך את הסעיף הזה.
רונן לוי
אתה יכול לכתוב שהשר יכול לקבוע חריג ואז זה - -
היו"ר דוד ביטן
לטרקטורון אתה צריך תקן לנהג ולא לטרקטורון אבל לא משנה.
חוה ראובני
אני אקבל את ההצעה של היושב ראש להוריד את "כולו" כי חלקים מהוראות פרק זה - -
איתי עצמון
להוראות מסוימות, כפי שאמר היושב ראש, לפי פרק זה.
היו"ר דוד ביטן
אז הסעיף עבר עם התיקון שדיברנו. כבוד היושב ראש, אתה בא? אושר, אושר.
אבנר פלוט
יש את סעיף 93א, עוד סעיף אחד שלא אישרנו מהישיבה - סחר במוצרי תעבורה מיובאים.

(היו"ר איתן כבל, 12:58)
היו"ר איתן כבל
דילגנו עליו כי היה צריך את פרק ח' כמדומני.
חוה ראובני
אתמול דילגנו על 93א.
היו"ר איתן כבל
סימן ב' בפרק ט - סחר במוצרי תעבורה מיובאים.
חוה ראובני
"בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה לא יסחר במוצר תעבורה אלא אם כן מוצר התעבורה יובא בהתאם להוראות לפי פקודת הייבוא והייצוא ולעניין מוצר תעבורה כהגדרתו בסעיף 88א גם בהתאם להוראות לפי חוק פרק ח."
איתי עצמון
וגם בהתאם להוראות פרק ח? כלומר, כל מוצרי התעבורה שכרגע דיברנו עליהם, שלגבי חלקם לא יהיה בכלל צורך ברישיון יבוא.
חוה ראובני
הם אומרים שיובא בהתאם להוראות. לא כתבנו פה שצריך רישיון.
איתי עצמון
לא אבל הוראות לפי פקודת הייבוא והייצוא.
חוה ראובני
יובא זה חקיקה שלא באחריותנו. קודם כל שהוא יובא כחוק - -
איתי עצמון
מה שאני שואל הוא האם כרגע, לאור שינוי הקונספט של פרק ח, האם ההוראות האלה עדין רלוונטיות? כי ההוראות לפי פקודת הייבוא והייצוא לא מחייבות רישיון?
חוה ראובני
אפשר אולי להגיד "ככל שהן חלות עליו".
רונן לוי
איך אנחנו נדע שהחלק יובא כחוק?
איתי עצמון
לא, אני שואל האם הוראות לפי פקודת הייבוא והייצוא מחייבות רישיון מכיוון שלפי פרק ח שאושר כרגע, לא כל מוצרי התעבורה מצריכים רישיון.
היו"ר איתן כבל
נציג משרד הכלכלה הגיע?
חוה ראובני
ייובא בהתאם להוראות, ככל שהן חלות עליו.
איתי עצמון
אוקי.
היו"ר איתן כבל
אז בואו נקריא את זה.
חוה ראובני
"בעל רישיון לסחר מוצרי תעבורה לא יסחר במוצר תעבורה אלא אם כן מוצר התעבורה יובא בהתאם להוראות לפי פקודת ייבוא וייצוא ככל שהן חלות עליו, ולעניין מוצר תעבורה כהגדרתו בסעיף 88א, גם בהתאם להוראות לפי פרק ח."
היו"ר איתן כבל
אוקי.
איתי עצמון
ואין סתירה בין ההוראות האלה?
היו"ר איתן כבל
הערות? אושר.

אני מציע, אנחנו פשוט מתקדמים פתאום - -
לאה ורון
אין נוסח, אדוני היושב ראש, אפשר לסגור את הישיבה.
היו"ר איתן כבל
אני יודע. אנחנו מאד מבקשים - -
חוה ראובני
היום או לכל המאוחר מחר בבוקר אנחנו נשלח מקבץ פרטים נוסף לצורך דיון ביום ראשון.
היו"ר איתן כבל
כדי שלא אני אלא היועץ המשפטי יוכל להכין את עצמו והמוזמנים כמובן. מישהו רוצה להגיד משהו? כן יורם.
יורם בונן
אני רוצה לשאול את משרד התחבורה שאלה, ואם לא הבנתי נכון אז סליחה שאני חוזר אחורה: לגבי סעיף 88א רבתי – ההגדרה במקור נועדה לסיטואציה שבה החוק ביקש להחיל חובת רישוי על כל מוצרי התעבורה, ואז כתוב בהגדרה שמוצר תעבורה זה מה שקבע השר בצו. אחרי ששיניתם את הקונספט וכל מוצרי התעבורה צריכים לעמוד בדרישות התקינה, לכאורה, אם השר לא קבע מוצר תעבורה כל שהוא בצו, הוא גם לא צריך לעמוד בדרישות התקינה, לא רק שהוא לא טעון רישוי. האם אני מפספס משהו?
אבנר פלוט
זאת לא הכוונה שלנו.
יורם בונן
כי במקור, הצו נועד להחיל את חובת הרישוי על מוצרי תעבורה מסוימים. ברגע שבהגדרה של מוצר תעבורה לעניין פרק ח, כדי שמוצר תעבורה, בכלל יחולו עליו דרישות הפרק, השר צריך לקבוע אותו בצו, אז בעצם השר צריך עכשיו לעשות צו עם כל מוצרי תעבורה מכל סוג.
איתי עצמון
השאלה אם לגבי כל מוצרי התעבורה יש דרישות תקינה שחייבים לעמוד בהן?
יורם בונן
אני מבין שמה שקורה פה זה כאילו מה שלא בצו של השר, בכלל לא חלות עליו דרישות התקינה. זה התוצאה של הצו.
חוה ראובני
זה מה שיוצא מכאן.
אבנר פלוט
כל מה שיחולו עליו התקינה, שיש לו השלכה או השפעה בטיחותית יצטרך לעמוד בדרישות תקינה טרום היבוא, וזה במסגרת הצו שיהיה בתקנות. שאר המוצרים, 20,000 המוצרים האלה יהיו מוצרים שלא יהיה לגביהם דרישות טרום היבוא אלא טרום השיווק.
יורם בונן
ואני חושב שברגע שבהגדרה של מוצר תעבורה לעניין פרק ח כתוב שקבע השר בצו, אז הפרק לא חל עליהם גם לעניין דרישות אחר כך, לא רק מראש.
חוה ראובני
בסחר?
יורם בונן
לא, לגבי היבוא.
איתי עצמון
לא, לא, לגבי היבוא אתה צודק.
יורם בונן
בגלל ההפניה פה ל-88א חזרתי. פשוט צריך למחוק את המילים "שקבע השר בצו" לדעתי. אתם צריכים שההגדרה של מוצר תעבורה לעניין פרק ח תכלול את כל - -
איתי עצמון
כך וכך כדי למחוק צריך בקשה לדיון מחדש של מי מחברי הכנסת.
חוה ראובני
- - - זה גם לא נכון.
היו"ר איתן כבל
השאלה אם הטענה שהעלה עורך-דין יורם בונן היא נכונה? אני מציע ככה יורם: תעשו מחשבה לגבי הדברים כי זה עניין שלא נמצא את עצמנו אחר כך מתווכחים בבתי משפט על כל מיני דברים מיותרים. אנא חזרו בדיון הבא ואם צריך נעשה דיון מחדש, זה לא כזה מסובך אבל שנדע את התשובה. תודה, הישיבה נעולה. להתראות ביום ראשון.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים