ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/02/2016

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול תרנגולות מטילות והחזקתן), התשע"ו -2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים