ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/02/2016

צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 159

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ל' בשבט התשע"ו (09 בפברואר 2016), שעה 10:30
סדר היום
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה:
אורי מקלב – מ"מ היו"ר
מוזמנים:
נדב דוידוביץ

רופא ווטרינר פיקוח על מחלות דגים שו"ט, משרד החקלאות ופיתוח הכפראודליה אסולין דגני

עורכת דין לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפרג'נאן עדווי

מרכזת בכירה מדיניות והסכמי סחר, משרד הכלכלה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ו-2015
היו"ר אורי מקלב
בוקר טוב, אני מתכבד למלא את מקומו של היושב-ראש הקבוע ולנהל את הדיון בצו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ו-2015. היום ל' בשבט, ראש חודש אדר א', 9.2.2016.
אודליה אסולין דגני
אנחנו מבקשים לתקן את התוספת הראשונה לפקודת מחלות בעלי חיים, כאשר תוספת זו כוללת את רשימת בעלי החיים שעליהם חלה הפקודה והסמכויות של השירותים הווטרינריים. סמכות השירותים הווטרינריים היא למניעת הפצת מחלות בעלי החיים ושמירה על בריאות הציבור בישראל. אנחנו מבקשים להוסיף לרשימה קבוצה של בעלי חיים ימיים, שוכני מים, מעבר לאלו שקיימות בה, שזה דגים ודו-חיים. התוספת כוללת סרטנאים, רכיכות, צורבניים וקווצי עור, כאשר גם קבוצות כאלו חשופות וחושפות בעלי חיים למחלות. כדי שתהיה לנו סמכות אכיפה לגביהם, אנחנו מבקשים להוסיף אותם לרשימה. זה אינטרס ציבורי של שני המשרדים, גם של משרד החקלאות וגם של משרד הבריאות. זה מבחינת ההודעה על מחלות שקשורות בהם מארגון הבריאות העולמי, ה-OIE. אצלם זה קיים משנות ה-90. אנחנו מבקשים לתקן גם אצלנו את הרשימה.
היו"ר אורי מקלב
מדובר על כניסה לארץ, או על גידול?
אודליה אסולין דגני
קבוצות שוכני מים שנמצאות במאגרי מים בישראל וכאלו שמגיעות מחו"ל, זאת אומרת, מיובאות מחו"ל ועלולות להוות גורם סיכון להפצת מחלות שאנחנו מבקשים למנוע.
היו"ר אורי מקלב
עד היום לא הייתה סמכות לגבי דגים?
אודליה אסולין דגני
לגבי דגים יש סמכות, אבל אותן קבוצות לא נכללות בתוך דגים.
היו"ר אורי מקלב
אין קשר בין דו-חיים לדגים, אלו שתי קבוצות נפרדות.
לאה ורון
איך הם מפיצים את המחלות, הרי לא אוכלים את כל בעלי החיים שנמצאים ברשימה ובתוספת?
נדב דוידוביץ
בארגון הבינלאומי למחלות בעלי חיים יש חלוקה בין בעלי חיים יבשתיים לבעלי חיים ימיים. בבעלי חיים ימיים נכללים היום דגים, סרטנים, רכיכות ודו-חיים. בגלל שכל הנושא הזה של בעלי חיים שחיים במים הולך ומתפתח, גם בגלל הדרישה לחלבון מן החי בכל מה שקשור לדגים ולבעלי חיים אחרים כמו שרימפסים ורכיכות שיותר נפוצים במקומות אחרים, אז גם אצלנו יש כל מיני מקומות שמגדלים. פה יש את הנושא של הגידול עצמו, את הנושא של הייבוא ואת הנושא של הייצוא. כבר היום יש לנו שני משקים שמגדלים אלמוגים לייצוא. אנחנו מפקחים עליהם לא מכוח הפקודה, אלא מכוח תקנות אחרות של ייצוא של תוצרת חקלאית. יש פה לקונה בכך שהקבוצות האלו לא נמצאות בפקודה, לכן זה מצר את ידנו מבחינת הסמכויות.
היו"ר אורי מקלב
לאיזו הגדרה נכנסים האלמוגים?
נדב דוידוביץ
האלמוגים הם בתוך הקבוצה של הצורבניים. חשוב לציין שבקבוצות האלו, למעט אולי דו חיים, יש את האספקט של בעלי חיים שמייצרים מזון. יש גם את כל נושא הנוי. כל הנושא הזה של הנוי מאוד מאוד מתפתח. יש לא מעט מגדלים של דגי נוי.
לאה ורון
מי הם הדו-חיים?
נדב דוידוביץ
קרפדות, סלמנדרות. הכל מתחיל מהשלבים של הגידול. יש למשרד שלנו ולמשרד הבריאות אינטרס על מנת שנוכל לפקח.
היו"ר אורי מקלב
בסדר גמור, במיוחד כשאנחנו שומעים איך מחלות מתפשטות בקצב. אנחנו אפילו לא יודעים איך זה מופץ. חשבנו שזה מופץ בדרך אחת, אבל מתברר שיש עוד כמה דרכים שהמחלות מופצות.
ג'נאן עדווי
גם לנו אין התנגדות מבחינת ייבוא וייצוא.
היו"ר אורי מקלב
דגים צבעוניים כלולים בתוך הסמכות הקודמת?
נדב דוידוביץ
אתה מדבר על דגי נוי. 3 המשימות הגדולות של השירותים הווטרינריים זה מחלות בעלי חיים, בריאות הציבור שקשורה לבעלי חיים, וצער בעלי חיים שזה כל נושא רווחת בעלי החיים. אחד מהנושאים שאנחנו אוכפים זה מניעה של ייבוא של דגים שיש חשד שהשתמשו בחומרים מסוימים או שהזריקו להם צבעים.
היו"ר אורי מקלב
זה בעצם צער בעלי חיים. מדובר בדגים מאוד יקרים. כנראה שיש עסק שמתפתח בעניין הזה.
נדב דוידוביץ
במדינות מערביות זה לא כל כך נפוץ. באסיה אלה דברים מאוד נפוצים.
היו"ר אורי מקלב
יש שוק פורח.
אודליה אסולין דגני
זה מנוגד לחוק צער בעלי חיים ותקנות צער בעלי חיים (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), שמסדירה את ההחזקה של בעלי חיים בחנויות מחמד או במשקים שמוכרים אותם. התקנות האלו אוסרות פגיעה ברקמה חיה של בעל חיים, בין היתר לצורכי נוי.
היו"ר אורי מקלב
זה חלק מהסמכות של השירותים הווטרינריים במקרים האלה. הסמכות ניתנת להם כדי לאסור ולפקח.
אודליה אסולין דגני
הכוונה בדגי נוי היא לדגי נוי כמו שהם, לא לדגים שעשו עליהם איזו שהיא מניפולציה.
אביגיל כספי
כמו שאמרה עורכת הדין ממשרד החקלאות, ברגע שמוסיפים את רשימת בעלי החיים לתוספת הראשונה, כל מה שקבוע בפקודה חל עליהם.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו צריכים לאשר את התוספת שמונחת לפנינו.
אודליה אסולין דגני
צו מחלות בעלי חיים (תיקון לתוספת הראשונה), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985 (להלן –
הפקודה), אני מצווה לאמור
בחלק ד' בתוספת הראשונה לפקודה, אחרי סעיף 11 יבוא –

"12 רכיכות (molluscs)

13. סרטנאים (crustaceans)

14. צורבניים (cnidarian)

15. קווצי עור (Echinodermata)".

ל' שבט התשע"ו (9 בפברואר 2016)
היו"ר אורי מקלב
אומרת מנהלת הוועדה שזה ייכנס לתוקף מיד עם הפרסום. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ו-2016 אושר
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה, חודש טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים