פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 117

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ד בשבט התשע"ו (3 בפברואר 2016), שעה 10:15
סדר היום
הצ"ח למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, דיון והצבעות, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה במליאה.
נכחו
חברי הוועדה: יואב בן-צור - מ"מ היו"ר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

יעל גרמן

אורי מקלב
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

דוד ביטן

איל בן ראובן

ענת ברקו

מסעוד גנאים

אכרם חסון

חיים ילין

ניסן סלומינסקי

מיכל רוזין
מוזמנים
יוסף אדלשטיין - מנהל מינהל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

אמנון בן עמי - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

שונית לוי שחר - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

אביטל שטרנברג - ראש תחום ייעוץ, משרד המשפטים

שלומית גולדפרב - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אפרת רייך - מתמחה, משרד המשפטים

איתן יצחק - ראש חטיבה טרור בלתי קונבנציונלי, משרד ראש הממשלה

בן ציון - ראש תחום חקיקה שב"ס, המשרד לביטחון פנים

רב כלאי ירון שלמה - יועמ"ש מחוז דרום, המשרד לביטחון פנים

ד"ר איל יעקבסון - סגן ראש מנהל רפואה, משרד הבריאות

מאיר דובדבני - פורום קוהלת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

עידו בן-יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016

הכנה לקריאה שנייה ושלישית – דיון והצבעות – בכפוף לאישור בקריאה ראשונה במליאה
היו"ר יואב בן צור
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בתאריך כ"ד בשבט, 3 בפברואר 2016, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הצבעות. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה).

אנחנו נתחיל בהצבעות על ההסתייגויות. אנחנו נתחיל בהסתייגות המחנה הציוני, הסתייגות 6.
מיכל רוזין (מרצ)
איפה כל ההסתייגויות?
היו"ר יואב בן צור
במיילים כתוב הסתייגות מרצ, שם כתוב שיתנו להם ג'קוזי...
מיכל רוזין (מרצ)
לא, רק שמיכות ומעילים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להצטרף לכל ההסתייגויות.
היו"ר יואב בן צור
בסדר, אנחנו נקריא שמות של חברי הוועדה.
מיכל רוזין (מרצ)
גם אני, למחנה הציוני ולמשותפת.
היו"ר יואב בן צור
הם לא היו, אז זה נמחק. מנהלת הוועדה תקרא את שמות חברי הוועדה, כדי שנדע מי במקום מי.
לאה קריכלי
חבר הכנסת דוד אמסלם אינו נוכח.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני במקומו.
לאה קריכלי
דוד ביטן במקום מיקי זוהר. אייל בן ראובן במקום רויטל סויד. במקום נאוה בוקר ענת ברקו. חבר הכנסת בני בגין פה. במקום רחל עזריה – אכרם חסון. במקום בצלאל סמוטריץ – ניסן סלומינסקי. יואב בן צור – במקומו. חבר הכנסת אורי מקלב פה. מיכל רוזין במקום תמר זנדברג. חבר הכנסת זוהיר בהלול נמצא.
היו"ר יואב בן צור
ויעל גרמן במקום יעל גרמן? מי מייצג את המחנה הציוני? איל בן ראובן.
קריאה
איל, אפשר להצביע על כל ההסתייגויות כמקשה אחת?
היו"ר יואב בן צור
זוהיר, אפשר להצביע על כל ההסתייגויות פעם אחת?
מיכל רוזין (מרצ)
לא.
היו"ר יואב בן צור
הוא מדבר אל המחנה הציוני, לא אליך. אפשר להצביע על כל ההסתייגויות כמקשה אחת?
מיכל רוזין (מרצ)
למה, מה קרה? ממתי מצביעים על כל ההסתייגויות ביחד?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
למה לא כל סעיף?
היו"ר יואב בן צור
אפשר, מה שאתה רוצה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
על כל סעיף.
מיכל רוזין (מרצ)
אל תגיד לי לא לדבר עם חברי לאופוזיציה. סליחה, מותר לי לבקש התייעצות סיעתית, מחנאית ואופוזיציונית.
היו"ר יואב בן צור
אבל תני לו עצמאות...
תומר רוזנר
הסתייגות מס' 6 כי הסתייגויות 1 עד 5 הן הסתייגויות לשם החוק שלא ניתן להגישן, ולכן הן לא יירשמו.
היו"ר יואב בן צור
הסתייגות 6, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 6 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מס' 7, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 7 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 8 – מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 8 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 9, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 9 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 10, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 10 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 11, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 11 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 12, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 12 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 13, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 13 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 14, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 14 לא נתקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא לא סופר, הוא הצביע אתנו.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אוחנה הרים יד אתנו.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תיקנתי, תיקנתי.
מיכל רוזין (מרצ)
היה 6-7.
קריאה
לא נכון.
היו"ר יואב בן צור
הסתייגות 15, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 15 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
15 לא התקבלה.

הסתייגות 16, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 16 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 17, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 17 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 18, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 18 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף 19, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 19 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 20, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 20 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף 21, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 21 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף 22, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 22 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
סמכות הממשלה להחליט על מתן הטבות לשכונות דרום תל-אביב – אתם מצביעים נגד?
היו"ר יואב בן צור
23 – מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 23 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 24, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 24 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 25, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
מיכל רוזין (מרצ)
שיקום דרום תל אביב.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 25 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

26 – מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 26 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

27 – מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 27 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

28 – מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 28 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

בזה תמו ההסתייגויות של המחנה הציוני.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם צירפתם אותי לכל ההסתייגויות.
היו"ר יואב בן צור
כן, בסדר, אמרתי את זה. חברת הכנסת יעל גרמן מצטרפת לכל ההסתייגויות.

אנחנו עוברים להסתייגויות של קבוצת מרצ.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה התייעצות סיעתית של האופוזיציה.
היו"ר יואב בן צור
שלוש דקות.
מיכל רוזין (מרצ)
חמש, למה שלוש?
היו"ר יואב בן צור
חמש דקות. בהצבעות יש התייעצות סיעתית? רק רגע מיכל, אני חושב שאין התייעצות בהצבעות.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אם הישיבה נקבעה רק להצבעות – אין, ההתייעצות היתה עד היום.
מיכל רוזין (מרצ)
היועץ המשפטי, האם אחרי ההסתייגויות לפני ההצבעה על החוק אני יכולה לקיים התייעצות?
תומר רוזנר
לא, התייעצות היא רק לפני ובתחילת ההצבעות.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אבל גם אם הישיבה נקבעה רק להצבעה, אין התייעצות כי היה להם זמן עד עכשיו, הם יכלו ביממה האחרונה.
היו"ר יואב בן צור
נכון, אין התייעצות, הם יכלו עד עכשיו להתייעץ.

אנחנו ממשיכים להסתייגויות מרצ.

הסתייגות מס' 1 של מרצ, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף מטרה לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 2, סעיף 1, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
לא התקבלה ההסתייגות לסעיף 1.

סעיף 2, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.
עידו בן-יצחק
בסעיף 2 יש כמה הסתייגויות. סעיף 2 זה כמה הסתייגויות או הסתייגות אחת?
מיכל רוזין (מרצ)
זה כמה.
עידו בן-יצחק
בסדר, אבל זה אותו נושא.
מיכל רוזין (מרצ)
מה שאתם תגידו משפטית.
עידו בן-יצחק
כי זה בכל מקום במקום "מסתנן" – "מבקש מקלט".
היו"ר יואב בן צור
כן, זה אחד בקיצור.

הסתייגות לסעיף 3, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות לסעיף 4, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת מרצ לסעיף 4 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

הוספת סעיף 5, אחרי סעיף 4 יבוא (5), מי בעד ההסתייגות? אף אחד. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של קבוצת מרצ להוספת סעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
תודה מיכל שאת נגד...
מיכל רוזין (מרצ)
אמיר פה עושה לי הטעיות...
היו"ר יואב בן צור
הסתייגות לסעיף 6, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת מרצ להוספת סעיף 6 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף 7, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בעד.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 8

ההסתייגות של קבוצת מרצ להוספת סעיף 7 לא נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
אנחנו עכשיו עוברים להצבעה על החוק.
תומר רוזנר
לאחר שכל ההצעות לתיקון הנוסח לא התקבלו, אנחנו נצביע על הצעת החוק כנוסח הוועדה, שם החוק וסעיפים 1 עד 4, כולל.
היו"ר יואב בן צור
הצבעה על הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה).
דוד ביטן (הליכוד)
אולי אפשר להירשם לרשות דיבור? תרשום אותי.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אותי.
היו"ר יואב בן צור
תרשמו את דוד ביטן ברשות דיבור וגם את יעל גרמן – רשות דיבור במליאה, לא פה.
תומר רוזנר
את לא יכולה, יש לך הסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
לכן אני מבקשת רשות דיבור.
תומר רוזנר
ההסתייגויות נותנות לך רשות דיבור, את לא יכולה גם רשות דיבור וגם הסתייגויות.
היו"ר יואב בן צור
הצטרפת להסתייגויות, את יכולה לדבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי שאלה.
היו"ר יואב בן צור
של פרוצדורה או לתוכן החוק?
יעל גרמן (יש עתיד)
ממש פרוצדורלי. אתמול כמו שאתה זוכר, אני מודה שאני לא הבנתי שאני צריכה לנמק את ההסתייגויות ואני יצאתי מפני שהיתה לי ישיבת ועדה אחרת.
היו"ר יואב בן צור
בפעם הבאה תלמדי, מה לעשות? לומדים בדרך הקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ללא ספק, אבל בסמכותך כיושב ראש לאפשר לי בכל זאת להגיש את ההסתייגויות.
היו"ר יואב בן צור
לא מאפשר, אנחנו הולכים להצבעה על החוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא נחמד.
היו"ר יואב בן צור
מי בעד החוק, כנוסח הוועדה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק, כנוסח הוועדה – 8

נגד – 5

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016, כנוסח הוועדה, לקריאה שנייה ושלישית נתקבלה.
היו"ר יואב בן צור
שמונה בעד, חמישה נגד. אני מודיע שהחוק עבר ויועבר לקריאה שנייה ושלישית.
מיכל רוזין (מרצ)
רביזיה על הכול, על הכול.
היו"ר יואב בן צור
בשעה 10:55 רביזיה.
מיכל רוזין (מרצ)
למה 10:55, חמש דקות? מה פתאום, אי אפשר, צריך חצי שעה. אי אפשר לפני 11:00. אני נורא מצטערת, תבקשו אישור מיושב הראש. עכשיו השעה 10:32, צריך לקבוע 11:02, תבקשו מיושב הראש אישור. חבר'ה, אין מה לעשות, אנחנו היינו פה בתשע בבוקר.
היו"ר יואב בן צור
אנחנו נבקש מיושב הראש אישור מיוחד ל-11:10. ב-11:10 כנראה תהיה רביזיה. אם לא קיבלתם הודעה אחרת, ב-11:10 תהיה רביזיה.
מיכל רוזין (מרצ)
צריך להודיע חצי שעה לפני.
היו"ר יואב בן צור
רביזיה בכפוף לאישור יושב הראש.

תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים