ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2016

הצגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא צער בע"ח ע"י השר

פרוטוקול

 
הכהכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 169

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"א באדר ב התשע"ו (21 במרץ 2016), שעה 10:30
סדר היום
הצגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא צער בע"ח ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים

נורית קורן
חברי הכנסת
תמר זנדברג

דב חנין

איציק שמולי
מוזמנים
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל

אהוד גונן - מנהל בכיר סחר חוץ, משרד הכלכלה

חנן מלמד - יועץ לשר, משרד החקלאות

אבי אלקיים - מפמ"ר מדעי החקלאות, משרד החינוך

ז'אן אטלי - מדריך ארצי להוראת מדעי החקלאות, משרד החינוך

רפ"ק נורית זקן גבעתי - תובעת, מדור הגנת הסביבה, אגף מבצעים, המשרד לביטחון פנים

גלי דווידסון - ראש אגף הגנה על בעלי חיים, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד עירית ענבר - פרקליטות המדינה

עו"ד אהוד פלג - יו"ר הועדה להגנה על זכויות בעלי חיים, לשכת עורכי הדין; מנכל המועצה הישראלית לצרכנות

דר' משה רפילוביץ - יו"ר ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות

דר' אבי צרפתי - מזכיר ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות

יעל ארקין - מנכ"לית "תנו לחיות לחיות"

אתי אלטמן - דוברת "תנו לחיות לחיות"

עו"ד נטע יגר - יעוץ משפטי, "תנו לחיות לחיות"

עו"ד יוסי וולפסון - רכז תחום חיות במשקים, "תנו לחיות לחיות"

הילה קרן - דוברת "אנונימוס" לזכויות בעלי חיים

אבנר פורת - ארגון "חותם"

מוחמד יונס - יו"ר אופקים - אפאק - לשלום ודו-קיום

ליאת הלבץ - התאחדות הסטודנטים הארצית

אוהב חן - מועצת התלמידים והנוער הארצית, כנסת צעירה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר המתרגמים

הצגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא צער בע"ח ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה.

"שר שענייני משרדו נדונים בוועדה קבועה המנויה בסעיף 100, יופיע בוועדה לדווח על ענייני משרדו אחת לכֵּנס של הכנסת; בדיווח כאמור יסקור השר לפני הוועדה את פעולות משרדו, את תכנית העבודה של המשרד ואת אופן ביצוע תקציב המשרד. כמו כן ישיב השר לשאלות של חברי הועדה". ואני רוצה לציין, מאחר וועדת החינוך, התרבות והספורט לא עוסקת עם הביצים ולא עם הפרות ולא עם העגבניות, אלא רק סוגיית צער בעלי חיים סמוכה על שולחננו, אז אנחנו פוטרים את השר מכול האמור אבל אתה צריך – במלים עדינות, לסקור בפני הועדה את פעולות משרדך בסוגיית צער בעלי חיים, בבקשה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
תודה רבה מכובדי היושב ראש, חברי הכנסת, נציגי העמותות, משתתפים. אכן, לפני שבוע היה ביוזמת השדולה – יושב פה חבר הכנסת שמולי שבראשה עם עוד חברים, היה יום דיונים הייתי אומר 'מרתוני', גם ממצה, בוועדות שונות, אחרי כן גם במליאה. אני, את רוב הדברים, אולי לא כל הדברים אבל אני בהחלט אמנה במהירות את הדברים העיקריים, לא נכנס לכל פרט ואדרבה, אם תהיינה שאלות או הערות, אם מותר לי לבקש, רק אם יש חידושים, כי לחזור על כל מה שאך לפני שבוע עשינו, אני חושב שיהיה מיותר.
היו"ר יעקב מרגי
אני חייב רק לומר שבאמת התלבטנו בסוגיה הזו, כי בסך הכול בשבוע שעבר היו שני דיונים חשובים בנושא צער בעלי חיים אבל, התקנון חייב אותנו כי זה היה בוועדת המשנה ולא במליאת הועדה. לכן בקשתו של השר היא אך לגיטימית.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
עניין צער בעלי חיים הוא ערך יסודי בסיסי במסורת ישראל, יש מצוות רבות והלכות רבות שנוגעות לענייני צער בעלי חיים, הדברים האלה הם מבחינתי ממש הנחייה לדרך חיים, לעשייה וכמובן שתמיד אנחנו נשאלים במבחן התוצאה, או.קיי., בסדר, אז מה עשית עם זה? הרי יש מצוות ויש הלכות ויש חוקים ויש תקנות ועכשיו השאלה מה עושים. ככל שאני הצלחתי לבדוק – עכשיו מלאה שנה לממשלה, מול שנה קודמת, אני חושב שהמשרד – ואני רוצה להדגיש פה את "המשרד" כי עובדים בזה רבים וטובים שאני רוצה להודות להם, אני פטרתי אותם מלהופיע היום בוועדה בגלל הדיונים שהיו לפני שבוע, בסוף צריך לעבוד גם בשטח ולהתקדם, דגנית ונירית ונדב גלאון ורבים וטובים, ויסלחו לי עובדי המשרד שלא הזכרתי אותם בשמותיהם פה. יש אצלי בלשכה כתובת מיוחדת, חנן מלמד, שאני חושב שאתם פוגשים אותו דרך ההודעות שלכם, כשהוא חוזר אליכם ואנחנו, לא רק זאת אף זאת, מוסיפים עכשיו שלושה תקנים, בהתאם להחלטה שהייתה, לקחנו מתוך המשרד את התקנים האלה, מתוך השלושה קיבלנו תקן אחד ואנחנו מוסיפים שניים, כדי שהם יתמקדו ויתמקצעו בתחום הזה ולא יהיו בעוד דברים.

בסך הכול השנה הזאת הייתה יותר טובה מקודמתה ולפי תכנית העבודה שעשינו – ועשינו, השנה הקרובה תהיה יותר טובה מזו שהסתיימה. המגמה היא מגמה חיובית, אני מבקש להודות גם לך, אדוני היושב ראש, כוועדה שעוקבת ומממריצה אותנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
ליו"ר ועדת המשנה, שמחויב לה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אני מודה גם לחבר הכנסת שמולי, יושב ראש ועדת המשנה, ולא פחות מכך אני מודה לעמותות, שהן בשטח, הן מוסיפות הרבה מאוד עיניים, תשומת לב, הצעות, רעיונות ואני חושב שאולי אחד הדברים שאני רוצה בכל זאת לחזור ולציין אותם הוא שיתוף הפעולה לפיו קבענו מפגש חצי שנתי קבוע מראש, לא צריך לבקש, לא צריך לדרוש, הוא פשוט קיים כל חצי שנה, עם כל העמותות, כל מי שרוצה, אני לא מחליט מי יבוא ומי לא יבוא, אנחנו יושבים אתם ושומעים את זה מן השטח, מעבר ליומיום אלא בישיבה מסודרת וכמובן, בזמן הקרוב, נדמה לי שהישיבה האחרונה הייתה לפני חודשיים וחצי או שלושה, אז בעוד כשלושה חודשים תהיה פגישה נוספת, כדי לשמוע "תשועה ברוב יועץ", כששומעים כולם את כולם ולומדים אחד מהשני זה מקדם אותנו ועוד פעם, זה לא במקום היומיום.

אנחנו ביקשנו ואני מקווה שזה יאושר בשבועיים הקרובים, מוועדת העבודה והרווחה בראשותו של ידידי חבר הכנסת אלי אללוף, שנושא צער בעלי חיים כנושא יהיה בתוך השרות הלאומי-אזרחי, כך שנוכל להקצות לזה כוח אדם. זה טוב מאוד לחלק מהנערים והנערות, הטיפול, זה מוסיף להם, זה עוזר להם קודם כל. בי"ת, זה כמובן עוזר לבעלי החיים וגימ"ל, זה עוזר לכל העוסקים במלאכה, במלאכת הקודש הזו ואני שמח שהדבר הזה יקרה ממש בימים הקרובים.

נושא חשוב מאוד לפי דעתי הוא תכניות הלימודים. אנחנו חייבים לעסוק בחינוך ולא בגיל שש- עשרה כשקורה אירוע, או בגיל ארבעים, שאז נטפל בבעיה ונעניש את האיש או את מי שעושה את מה שעושה. אם נשכיל – ואנחנו רוצים להתחיל בזה באופן משמעותי, יש היום התחלות, שמענו את זה גם בדיווח בוועדת המשנה ממשרד החינוך ומחלק מן העמותות, שעוסקים בענייני חינוך, זה לא שאין כלום אבל, זה עדיין לא מערכתי, זה לא בהיקף הנכון, זה לא בגיל הנכון ולא מגיע לגילאים הגבוהים, אז יש פערים גדולים בתכנית. יש התחלה טובה – הייתי אומר, אבל חסר עוד הרבה. אנחנו יושבים עם משרד החינוך כדי לגבש ביחד תכנית שתהיה מן המעונות ועד התיכון, כולל תיכון. זה יביא למציאות יותר טובה בצד החינוכי-ההבנתי של העניין ואז, ממילא, יהיו לנו פחות מקרים, פחות בעיות, יותר חמלה ויותר הבנה לעניין.

העברנו את חוק צער בלי חיים, צריך לציין שהוא החל לפניי, זו לא הייתה יוזמה שלי, החוק הזה התחיל עוד בזמנו של השר שמיר והגיע אליי, הייתי אומר, בתחילת החקיקה עצמה ואני שמח, שהצלחנו להעביר את זה. יש שם שינויים מהותיים, אלה לא סידורים ותיקונים של חוק ישן שמסדרים אותו קצת אלא למשל, נושא האחריות של מנהלי המפעל ולא רק הפועל שעומד בקצה השרשרת, החמרה מאוד משמעותית של הענישה, חלק מבתי המשפט כבר השתמשו בזה, נקטו ענישה הרבה יותר משמעותית ואני חושב שהחוק הזה עושה סדר ומיטיב.

אנחנו מדברים על פקודת הכלבת, שמסדירה את ההסגר הביתי, אני חושב שזה ייגמר ממש בשבועות הקרובים. נדווח לכם.

לגבי הנושא של בתי המטבחיים והמשחטות, אנחנו עושים שני דברים גדולים מעבר – עוד פעם, מעבר להרבה דברים נוספים, אחד הוא מערך מצלמות 24/6 שיצלם כל הזמן, כשהחומר נשמר ואפשר להיכנס לאחור, לבדוק, לבחון, לקחת את זה כחומר לבדיקה, לחקירה וגם אם צריך לבתי המשפט. דבר שני הוא כוכבים, זאת אומרת, לתת למשחטות ולבתי המטבחיים כוכבים. אדם הולך לקנות ויראה, אם יש חמישה כוכבים אז זה ממפעל שיותר מתחשב בצער בעלי חיים ואם יש כוכב אחד, אז הוא פחות. הוא ייקח את זה בחשבון –חוץ, כמובן - - - והמחיר ודברים נוספים, זה יהיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
את סמל הארנבת הוא לא יקבל בחיים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
כנראה. בכל אופן, זה שינוי, עוד פעם, של חינוך ושל ניראות ושל צרכנות, שישנה לנו את העניין. אנחנו משלבים בסיורים שלנו, גם שלי אבל גם עובדי משרד בכירים אחרים נכנסים למשחטות ולכלביות, לבתי מטבחיים, כדי לעשות ביקורי פתע. זה דבר שבהחלט מוכיח את עצמו ונותן לנו דברים שלא היינו בהם קודם.

העליתי את כל נושא קרבות הכלבים והתעללויות וכו' בפני המפכ"ל, בישיבה שהייתה לפני שבועיים וחצי. המפכ"ל אמר שהוא מודע באופן כללי לעניין והוא מתכוון להנחות את היחידות אצלו לעסוק בזה יותר ולתת יותר תשומת לב, דבר שכמובן יאפשר לנו לעשות יותר דברים.

אני גם רוצה שיחידת פיצ"וח – פיקוח על צומח וחי בראשי תיבות, תעסוק יותר בעניין של צער בעלי חיים. היא עוסקת בזה היום אבל יש לה הרבה משימות, מעברי גבול, הברחות ועוד נושאים רבים. אנחנו רוצים לתת לזה דגש, כדי שהיחידה הזו, שיש לה כלי אכיפה מסויימים – היא לא משטרה אבל יש לה כלי אכיפה מסויימים, אכן תוכל לעשות יותר. יש כמה מאות תיקים שנפתחו על ידי היחידה ואנחנו חושבים שזה לא מבטא את המציאות של "זה מה שיש" אלא "זה מה שנתפס" ויש מקום בהחלט לתגבר את זה ולעשות את זה דבר יותר טוב.

אני חותר לסיום. כידוע, יש חלוקה בין משרדנו לבין המשרד להגנת הסביבה, בראשות השר אבי גבאי, שהם מטפלים בחלק מהדברים ואני לא אדבר עליהם, אנחנו כן נכנסים באופן הרבה יותר משמעותי לבדיקה ולמחקר בתחום הגידול התעשייתי, קרי, מטילות, בשר, צריכת בשר וכל הדברים הללו. יש לנו שם פערים משמעותיים ואנחנו צריכים להדביק אותם, למשל, בנושא האפרוחים, למשל בנושא תנאי החיים של המטילות, שעלה גם בדיון לפני שבוע אבל בהחלט יש עוד הרבה מה לעשות שם. אפשר להמשיך בכל הנושאים כמעט.

אנחנו במאמץ מיוחד, כולל בשבוע הזה, להביא יותר בשר מצונן מאירופה. כל קילו שנביא מצונן, זאת אומרת, שהוא אחרי שחיטה, חוסך כששה קילו נדמה לי – אם אני זוכר נכון, של בשר חי שמובילים מאוסטרליה ומניו זילנד, במסע מפרך של שבועות בים, בתנאים בעייתיים – הייתי אומר, אמנם לפי תקנות של האוסטרלים ולפי תקנות של האירופאים וכאילו "אנחנו מסודרים" אבל אנחנו לא באמת מסודרים, כבר נאמר את האמת, ואנחנו יכולים להקטין את זה על ידי הגדלת היבוא מאירופה של בשר מצונן – זה לא בשר קפוא וזה לא בשר טרי, אלא מצונן, שהוא בין º4-º0. אנחנו, עם כל שגריר, עם כל שר שמגיע הנה, אני אומר, גם עכשיו מגיע השר האוקראיני, בקיצור, זה עולה מול כל אחד מהם, כבקשה שלנו לייבא ולפתוח את השוק. דבר מאתגר. מצד אחד, פתיחת שוק חדש, צריך לעמוד בתקנות השרות הווטרינרי, צריך לעמוד באות כשרות שלנו, זה לא 'יללה, תביאו'. אנחנו מעלים את זה בפני סגן שר החקלאות הרוסי שעומד לבוא הנה לקראת סוף החודש, ולא נלאה אתכם בכל השמות.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי שמפולין מתפתח.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
פולין – אנחנו אחרי. פולין – פתחנו ופולין היא בדיוק הדוגמה שאפשר לעשות את זה גם עם מדינות אחרות וזה קרוב, זה גם חוסך בעלויות של ההובלה כי זו הובלה קצרה. במקום להביא בשר קפוא מארגנטינה, שזה 'סיפור' וכל אחד יודע להעריך ולראות את המציאות הזו. כן, למה זה לא קרה עד היום? אני באמת לא כל כך יודע, אולי לא היינו מספיק ערים לעניין של הובלת בעלי חיים, לא משנה, אנחנו עוסקים - - -
היו"ר יעקב מרגי
המיתוס של בשר בדרום אמריקה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
כן, יכול להיות.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני השר, אדוני השר.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
עוד שניה אני מסיים.
נורית קורן (הליכוד)
בקשר לזה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
זה קוטע לי את חוט המחשבה.
היו"ר יעקב מרגי
תני לו.
נורית קורן (הליכוד)
סליחה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אז את זה אנחנו בודקים, לעשות תקנות מחמירות יותר להובלה ביבשה, בים ובאוויר, יש לנו בכל התחומים האלה תקנות אבל אנחנו חושבים ומעריכים שיש מקום לשפר את זה ואדרבה, אני קורא גם לחברי הכנסת וגם לעמותות, אם מישהו יש לו ביד חומר והצעות שיעביר לנו, שיעביר לחנן, הרם יד רגע, שייראו מי אתה, זה חנן מלמד, לתת לנו את זה ואנחנו נעשה את זה.

אנחנו הולכים למיפוי, שהוא לקראת הסוף, של כלביות אזוריות. יש בעיות גדולות מאוד עם הכלביות. אני לא צריך להסביר לכם ואקצר. בחלקן אין ובחלקן יש והן לא ראויות להיקרא כלביות, חלק מהכלבים הם בכלביות פרטיות שאחרי חמישה ימים לפי החוק מותר – קוראים לזה להרדים אותם, בואו נדבר בעברית, להרוג אותם, בסדר? אז נבין יותר טוב על מה אנחנו מדברים, והורגים, כי זה כסף, עולה להם להחזיק אותם, זה לא "תנו לחיות לחיות" או "s.o.s." - - - שאני לא מפספס פה איזו עמותה, בסך הכול העמותות הטובות שעוסקות בזה, ואז אנחנו פשוט מגיעים למספרים, חבר הכנסת שמולי נקט במספר 60,000 כלבים, אני לא יודע אם זה המספר אבל זה בכלל לא משנה, כי אם מישהו יגיד: לא, זה "רק", "רק" במרכאות כפולות ומכופלות 40,000 אז מה, האם זה בסדר? האם זה טוב? האם הגענו עם זה למה שאנחנו רוצים – לא. לא כבני אדם ולא כיהודים וזהו, אנחנו צריכים לקדם את זה ואנחנו משתדלים. זה מופיע אצלי בכל סיור, אני מקבל דף עם בדיוק מה מצב הכלביות, זה חלק מהסטנדרט של הסיור. אין מצב שלא יהיה לי בתיק, באיזשהו סיור, לא משנה איפה, לא חשוב באיזה מגזר, פירוט של הכלביות ומה מצבן ומה קורה ומה צריך לעשות. הבעיה כרגיל, או כמעט כרגיל, היא תקציב. אנחנו קנסנו - - - כלבייה נורמלית, צריכים משהו כמו מיליון וחצי שקל, אנחנו מדברים על התחלה עם עשרים כלביות אזוריות, לא מקומיות, אתם יודעים את הסכום, הרי כדי להתחיל זה 30 מיליון שקל - - -
היו"ר יעקב מרגי
'קטן עליך'.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
נכון, 'מאוד קטן'. ואנחנו אכן עושים מאמץ גדול מול האוצר ואדרבה, אם מישהו יודע לעזור בעניין הזה - - -
קריאה
האם לכם, מבחינתכם, יש תכנית רב שנתית - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
רגע, משפט - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיד, מיד נבדוק.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
ממש סיימתי, זהו, לא סיימתי להגיד את הכול אבל סיימתי כדי לאפשר לכם, נשמע את השאלות וננסה לענות. בקיצור, הנושא התקציבי ודאי יכול מאוד לסייע בתחום הכלביות כמו גם בתחומים אחרים, זה לא תחום יחיד, מדובר על כמה עשרות מיליוני שקלים שיכולים לעשות שינוי, לא "קצת מזה, קצת מזה וכל גרוש טוב" אלא לעשות שינוי, אם היינו יודעים להביא את זה, אנחנו משתדלים, אתם יכולים לעזור, אני לא מגלגל את הכדור אליכם, ממש לא, אלא רק מעדכן אתכם, אני מקווה שבכוחות משותפים נוכל לעשות את הדברים הרבה יותר טוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה לכבוד השר. מאחר וזה לא דיון אלא סקירה אז אני נותן לחברי הכנסת שאלות, לא לחזור על דברים כדי שנמצה ואני רוצה לכבד גם את האורחים.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
תודה רבה אדוני השר על הסקירה וכמובן, יושב ראש הועדה, זו הזדמנות נוספת להודות לך על כך שבכנסת הזאת יש ועדת משנה לענייני מניעת צער בעלי חיים. ממש כמה נקודות קצרות אדוני השר, כי באמת דיברנו על חלק מהדברים בשבוע שעבר.

הנושא שאותי באופן אישי הכי מטריד הוא נושא המתות הכלבים. אני נקבתי פה בשבוע שעבר במספר 60,000 כלבים, בינתיים ערוץ 1 הגיע למספר של 200,000 כלבים שפשוט מומתים ונזרקים בתוך שקיות ניילון לבנות או שחורות, לפח האשפה הקרוב וברור לנו, אדוני השר, שאי אפשר להגיע לשם ביום אחד אבל, בינתיים, אני רוצה שנשים לב כולנו שהמגמה, היא מגמה שהיא בכיוון עלייה ולא מגמה בכיוון ירידה והשאלה היא מה אנחנו עושים בטווח הזמן הקרוב והמיידי, כדי להתחיל ולשנות את המגמה, כדי שלפחות ב-2020 אנחנו נהיה במקום שגם אם לא נמגר את כל התופעה, לפחות נוכל להגיד שצמצמנו אותה בצורה מאוד משמעותית.

הצעדים שאנחנו חושבים שחייבים לקדם הם גם עיקורים וסירוסים, גם לתת יותר תקציבים לעמותות ולכלביות, כדי שיוכלו לעודד אימוצים. לא פעם, השאלה אם יש יום אימוץ או אם אין יום אימוץ, תלויה בנכונות של הווטרינר הרשותי ביום ששי, לעזוב את הסידורים שלו ולהוציא את הכלבים לפארק הקרוב.

כמובן, הרחבה ושיפוץ של הכלביות המקומיות וצעד נוסף, שלצערי, נתקל בהתנגדות בשבוע שעבר, הוא מאבק ומלחמת חורמה במגדלים הפירטיים. צריך להבין שעל כל כלב שמישהו קונה בארגז בפארק, יש ששה-שבעה כלבים שמומתים בכלביות. לי אמרו שההצעה היא קיצונית אבל אני חושב שאו.קיי., אז שמשרד החקלאות יביא הצעה. אני ראיתי אילו הצעות עברו אתמול בוועדת שרים לענייני חקיקה, אני לא מצפה ממך לתשובה על זה אבל, עברו הצעות ששרת המשפטים אמרה עליהן שזו בושה לדמוקרטיה שיש הצעות חוק כאלו, אז על ההצעה שלי למלחמה במגדלים פירטיים אומרים שזה מוגזם מדי, רק כשוועדת שרים רוצה להעביר דברים אז היא יודעת איך לעשות את זה.

הנושא השני הוא העניין של מניעת התעללות בבעלי חיים. אני חושב שבתחום הזה, במישור של החקיקה, נעשו דברים משמעותיים השנה, גם בשיתוף פעולה ובהובלתך, ועל כך תבורך. אני חושב שאנחנו צריכים להשתפר עד מאוד בנושא האכיפה אם אני מוצא את עצמי לפני כשבועיים, עם חלק מהיושבים פה, מפקד על חילוץ כלבים מתוך כפר ערבי, כי המשטרה לא מוכנה לזוז והפיצ"וח אומר לי שזה כן מעניינו או לא מעניינו ואני מוצא את עצמי מפקד על איזו חוליית רגלים, שנכנסת בכוחות עצמה לכפר ערבי, כדי לחלץ עשרים כלבים בתוך טנדר, כי אלהים ישמור ממה שקורה להם שם. כן חוקי, לא חוקי, עשיתי את זה. אבל בסוף, על מה אנחנו מדברים? זה לא התפקיד שלי לעשות את זה. ויש לא פעם ולא פעמיים שאתה מרגיש כאילו זה סוג של מטרד, אתה חושב פעמיים אם להרים טלפון או לא להרים טלפון, פעם למשטרה ופעם לפיצ"וח.

הדבר השלישי והאחרון, אדוני השר, זה לגבי המשלוחים החיים. לי יש מכתב מהרבנות הראשית, שמטילה ספק רב מאוד – אני גם אוציא אותו לתקשורת עוד מעט, האם האופן שבו המשלוחים נעשים ובעלי החיים מועברים, האם הבשר הזה ראוי להיקרא בשר כשר. נכתב בחתימתו של הרב הראשי לישראל ואני חושב שזה דבר, אחרי הדיון שהיה לנו כאן בוועדת המשנה, שחשף את הווידאו ואת התמונות, אני חושב שלא יכולנו להתעלם, כי כשאתה אומר "משלוחים חיים" זה אחד אבל, כשאתה רואה בסוף במה זה כרוך, עשרים או אלפי בעלי חיים בתנאים כמו שהם מועברים, במשך זמן ארוך, זו התעללות לשמה, שלא לדבר אדוני השר – וכאן אני אסיים, על כך שהמוטיבציה העיקרית לקדם את המהלך הזה הייתה הורדת יוקר המחיה אבל, כשאתה בודק, האם מהרגע שבו התחילו המשלוחים החיים ועד היום, האם מחיר הבשר הטרי בישראל ירד או עלה, אז הוא עלה, ועלה בצורה משמעותית. זאת אומרת שגם אנחנו גוזרים עוד סבל מיותר על בעלי חיים וגם, לא מצליחים להוריד עם הצעד הזה את יוקר המחיה, אז אתם רוצים להגדיל מכסות, הֲגדילו מכסות לייצור המקומי. אתה יודע יותר טוב ממני שחקלאים בארץ לא מצליחים להחזיק מעמד בחלק מהמקרים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אין - - - מכסות הייצור בארץ, יש בעיה כלכלית.
היו"ר יעקב מרגי
כמעט מונופול הקטע הזה, של משלוחים חיים.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
ואם כבר רוצים לעודד משלוחים אז תייבאו בשר, למה לייבא בעל חיים? שאלה אחרונה, אדוני, מתי יוגשו כתבי אישום נגד מקרי ההתעללות שהתגלו, גם ב"זוגלובק" וגם ב"דבאח" ב-2015?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, נורית.
נורית קורן (הליכוד)
חבר הכנסת איציק שמולי כבר אמר כמעט את כל הנושאים, אבל אני הייתי רוצה לדעת האם הייבוא של הבהמות נמשך ובאיזו תדירות אם הוא עדיין נמשך, והבשר המצונן, אם מגיע בטיסה תוך כמה ימים מיום השחיטה, יותר מעניין עכשיו לפני פסח - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה באותו היום יכול להגיע.
נורית קורן (הליכוד)
באותו היום עולים על טיסה?
היו"ר יעקב מרגי
באותו היום יכול.
נורית קורן (הליכוד)
להודות לשר שבאמת פעל לחוק מניעת צער בעלי חיים ועל כל מה שהוא עושה, ואני אתן יד לכל דבר שהוא צריך. הדבר החשוב ביותר עכשיו הוא כל הכלביות שיש ברחבי הארץ, שאותן צריך לסדר ולתקן כי מזעזע המצב שלהן. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך אדוני היושב ראש. אדוני השר, תודה לך על ההגעה לישיבה הזו. אני מכיר אותך, אדוני השר, בתור אחד השרים הכי אפקטיביים בממשלת ישראל - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אתה תקבל - - - זו התרבות שלנו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
ואין לנו - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, כן, אני אומר, אתה שר מאוד אפקטיבי בנושאים שחשובים לך ולכן, הביקורת שלי בעניינים של - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
יתן לו - - - שתי דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ולכן הביקורת שלי, אדוני השר, בענייני בעלי חיים, היא מגיעה לכתובת של אדם שיודע לקדם עניינים, יודע לקדם את מה שחשוב לו ויודע לשנות. אני רוצה להמשיך את דבריו של חבר הכנסת שמולי בעניין המתת כלבים ולדעתי, דבר מאוד מאוד מרכזי הוא המערכה להגברת העיקור והסירוס של כלבים וחתולים. זה ציר מאוד מרכזי בהתקדמות, אם אנחנו רוצים להתקדם, עם מצב שבו יש המון המון כלבים שמומתים והמספרים פה הם פחות חשובים, כי המציאות היא מציאות מאוד מאוד קשה.

אתם, בוועדת הכלכלה, ב-27 בינואר 2016 הודעתם לנו, אתה הודעת לנו, שעד סוף חודש מרץ, משרד החקלאות יעביר לאישור ועדת החינוך, תיקון לתקנות צער בעלי חיים שיעסוק בעיקור וסירוס של כלבים וחתולים, לפני מסירתם לאימוץ. חודש מרץ מסתיים ואני רוצה לדעת, אדוני, יושב ראש הועדה, האם כבר קיבלת את התקנות?
היו"ר יעקב מרגי
השר ישיב במרוכז.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה תשיב במרוכז ואז אנחנו נשמח לקבל תשובה. אם לא נקבל את זה עד סוף חודש מרץ, אז אנחנו נשמח לקבל את זה בתחילת חודש אפריל אבל, בכל מקרה, נשמח להתקדמות בעניין הזה. עניין המשלוחים החיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מתחייב לכנס דיון פגרה לאשר אותן באפריל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני, תודה. תודה רבה. עניין המשלוחים החיים, פה, אדוני היושב ראש, פה אני חושב שצריכה להיות, אחרי כל מה ששמענו והדברים שנאמרו לפניי בדיון, צריכה להיות עמדה מאוד ברורה, אין יותר משלוחים חיים. רוצים להביא בשר – אפשר להביא בשר מצונן, אפשר להביא בשר קפוא, אפשר להביא כל מיני דברים, אין יותר משלוחים חיים. אני מברך את חבר הכנסת שמולי על פנייתו לרב הראשי, אני חושב שזה מנוגד לחלוטין לכל תפיסה של צער בעלי חיים, לכל תפיסה יהודית שאני מכיר של התייחסות לבעלי חיים ואני מברך את הרב הראשי, שמבין שיש פה, ללא ספק, בעיה של כשרות, אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד חשובה.

לגבי ענין תרנגולות ותעשיית הביצים, אני לא רוצה לחזור פה על הוויכוח שאנחנו מנהלים אותו בוועדת הכלכלה, אבל אני אומר את זה כאן, אנחנו חייבים לעבור ללולים ללא כלובים. זה זול יותר, זה נכון יותר, זה מתאים למה שהצרכן הישראלי יותר ויותר מבקש ובעיקר, זה מונע התעללות בתרנגולות. את זה צריך לנקוט, את זה צריך לקדם, אם אנחנו נקדם את זה אז זה יחסוך מאתנו המון המון שעות של ויכוחים בוועדת הכלכלה וגם בוועדת החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רק רוצה בהקשר הזה, לשאול את השר, מדוע התנגדת להצעת החוק שמאמתת לנו, לפי המתווה האירופי, שכל מארז ביצים יסומן לפי שיטת הגידול, לולים ללא כלובים - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
זה לא, אין לי בעיה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני יודע שאתה אומר עכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
מזכיר לי שאני לא הקשבתי ביום רביעי אז הוא רוצה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, לא, לא, אני יודע, אני שמעתי את התשובה שמקדמים את זה בתקנות אבל, "מקדמים את זה בתקנות" את זה אני כבר שומע שנים, גם מהשרים הקודמים לך - - -
היו"ר יעקב מרגי
דב, סכם, תודה, סכם, דב.
נורית קורן (הליכוד)
זה יהיה, זה יקרה. זה יקרה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם מהשרים הקודמים לך.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אני אענה.
היו"ר יעקב מרגי
תמר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
משפט אחרון, ברשותך.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
דובר פה על כתבי אישום. אני בעד כתבי אישום אבל, הניסיון שלי בעניינים סביבתיים מלמד שכלי מאוד מאוד מרכזי ויעיל ואפקטיבי הוא קנסות מנהליים. וקנסות מנהליים, או מה שאנחנו קוראים עיצומים מנהליים, הוא כלי שהוא הרבה יותר מהיר, אם אנחנו נותנים לפַּקח בעלי חיים את האפשרות לתת עיצום מנהלי. זה כלי מהיר, אפקטיבי, הליך משפטי הרבה יותר פשוט, אפשר לעשות גם בעבירות בעלי חיים את מה שעשינו בעבירות סביבתיות, ולתת סמכות אכיפה גם לפקחים עירוניים. אין כל כך הרבה פקחים למשרד החקלאות אבל, אם ניתן את זה גם לפקחים עירוניים, את הסמכות לבצע אכיפה כזאת ולתת עיצומים מנהליים, אז אנחנו הופכים את הסיכוי של אישום או של קנס רלבנטי ואפקטיבי למאוד מאוד גבוה ולדבר הזה יש משמעות גדולה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מאוד הייתי רוצה שנקדם שינוי כזה בהסכמה ובהידברות אתך, אדוני השר. אני מתנצל שאני צריך לרוץ לוועדת הפנים לענייני שכונת הארגזים אבל, אני אעקוב אחרי הפרוטוקול.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
זה גם צער בעלי חיים, שם.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, תמר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה גם צער בעלי חיים, ממש.
היו"ר יעקב מרגי
או.קיי. תודה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
האם יש לך, לפני שאתה הולך, הצעה בעניין המינהליים?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אעביר אליך, אני אעביר אליך, בהחלט.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, תמר, חברת הכנסת.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה אדוני היושב ראש, אדוני השר. אני אתחיל דווקא ממשהו אקטואלי, אתמול צפינו כולנו בתחקיר הביצים הנודע, בערוץ 10 - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
כולנו? כולנו זו הכללה.
תמר זנדברג (מרצ)
אז ראינו שגם משרד החקלאות צפה - - -
קריאה
כולנו זו מפלגה בכנסת, היא לא נורא גדולה, היא מצומצמת.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
לי יש אישור מרופא לא לראות חדשות וכאלו.
תמר זנדברג (מרצ)
כנראה היה מי שבמשרדך צפה, כי ראינו הבוקר שהמשרד פרסם הודעה תחת הכותרת "האמת", שבעצם רוצה לסתור את הנאמר בתחקיר ואני רוצה לשאול לגבי הסעיף הראשון באותה 'אמת'. המשרד כתב במודעה שמדובר בנתונים ישנים, מלפני כמה שנים ואני מצטטת "למשרד החקלאות יש הוראה שלא מאפשרת הכנסת עופות חדשים ללולים ישנים" ואני רוצה לשאול – האמנם? האם מישהו כאן שמע על זה, שזהו, עופות חדשים לא מוכנסים יותר ללולים ישנים? האם אנחנו לא שמענו על זה? כמו שאמרת, רק בשבוע שעבר, היינו בוועדת הכלכלה, יש ויכוח גדול מאוד על הלולים החדשים, בין היתר, אדוני, יש איזו מן 'הורדת ידיים' כזאת, בין האם קודם יינתן התקציב או קודם ייקבעו התקנות אבל, זו מציאות שהיא לא מוכרת לנו ואני אשמח לקבל הבהרה בנושא הזה. זה נושא ראשון.

נושא שני שאני רוצה לשאול עליו הוא לגבי המצלמות בבתי המטבחיים. שמענו את אדוני השר כמה פעמים מתחייב לנושא, זו התחייבות שיש לברך עליה, כשבינתיים, הדבר לא קורה. הוא לא קורה וצריך לשאול, אל"ף, מתיי הוא יקרה ודבר שני, איך הוא יקרה. כי 'איך הוא יקרה' זה חלק גדול מהיישום של הדבר הזה. למשל, יש עדיין מחלוקת לגבי השאלה מי יורשה לצפות בחומרים. האם זה יהיה כלל הציבור או נציגי ארגונים – כפי שביקשנו כבר כמה פעמים – בקשה שאני חושבת שהשר היה פתוח אליה, או רק אותם אנשים שהם גם ככה הם אלה שמואשמים מראש באחריות המיניסטריאלית למצב ועל כן, זה יהיה בבחינת חתול ששומר על השמנת.

עוד שאלה היא איפה יוצבו המצלמות, האם הן יוצבו למשל, ספציפית, מעל נקודות השחיטה, או שהן יוצבו במקומות שבהן לא יהיה להן הרבה מה לראות.

שני נושאים נוספים שהתייחסו אליהם כבר אז אני רק - - -
היו"ר יעקב מרגי
לסיכום.
תמר זנדברג (מרצ)
אתייחס אליהם בקצרה, אחד הוא הנושא של המתת כלבים. אני מבינה שלשר, מבחינה – לא יודעת איך לקרוא לזה, אידיאולוגית, עקרונית, שזה דבר שהוא מאוד מבורך בעינינו, השר הוא איש עקרונות ומייצג מפלגה אידיאולוגית, זה חשוב מאוד, אבל יש כאן התנגשות בין שני עקרונות, מצד אחד, איסור המתת כלבים בריאים שזה ברור, ב-2016 אי אפשר יותר להרוג כלבים סתם כך, רק כי אין מקום, והצד השני הוא סוגיית העיקור והסירוס, שאני מכבדת את האמונה העקרונית של השר אבל, השאלה איך הדברים האלה בסופו של דבר - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אולי חבר הכנסת שמולי ישאל את הרב הראשי - - -
תמר זנדברג (מרצ)
או.קיי. אז מצוין, יכול להיות פתרון.
היו"ר יעקב מרגי
שמוליק - - - הרב הראשי יותר זריז. סיכום, כי אני רוצים לשמוע עוד את החברים.
תמר זנדברג (מרצ)
זה יכול להיות פתרון אבל בסופו של דבר, צריך להתכנס לעיקרון שאי אפשר יותר להמית כלבים בריאים רק בגלל שאין להם מקום. ההערכות התקציביות שהוגשו לנו, יש בלבול בהן, המשרד פעם אחת אומר שיש 5,000 כלבים שמומתים בשנה, פעם אחת בין 35,000-30,000 כלבים שמומתים בשנה, סוגיית העיקור והסירוס – שהיא פתרון משמעותי לדבר הזה, לא הוסדרה ונשאלת השאלה איפה אנחנו עומדים. נושא אחרון, שגם הוזכר פה אז אני רק אזכיר אותו, הוא המשלוחים החיים. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אבנר פורת מארגון "חותם".
אבנר פורת
שלום, אדוני השר, אדוני היושב ראש. קודם כל ביחס לדברים שדיברו פה חברי הכנסת וחברת הכנסת - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא לחזור על דברים.
אבנר פורת
לא, לא, לא חוזר, להיפך, מגיב עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה לך זמן כמו חברי כנסת, אני אעצור אותך.
אבנר פורת
בנושא הכלביות אני רוצה להזכיר את הנקודה שעלתה בזמנו, כשעלה הנושא הזה של העיקור והסירוס על ידי השר, שאנחנו העלינו את הנושא הזה של השקעת תקציבים בנושא של טיפולים הורמונליים וכימיים, שהם גם יותר יהודיים וגם גורמים פחות צער לבעלי החיים ועל ידם ניתן בהחלט גם לטפל בצורה משמעותית, בנושא הזה של היתרבות של הכלבים והחתולים.

ביחס למציאות החוקית שהשר הזכיר בחוק צער בעלי חיים, רצינו להזכיר כמה נקודות שאנחנו חושבים שעדיין חסרות בהתייחסות של החוק. קודם כל זה הנושא העקרוני, מהם העקרונות שעל פיהם המחוקק וממילא בתי המשפט, אמורים לעסוק בהם בנושא של צער בלי חיים, כלומר, מעמדם של בעלי חיים ביחס בינם לבין בני אדם, השימוש בהם ומעמדם, שזה גם נושא שהוא סוגיה ציבורית, שזה מעמד משפטי של בעלי החיים.

שתי נקודות נוספות שאנחנו חושבים שחסרות בחוק הן אל"ף, ההתייחסות למחקר וההתערבות במטען הגנטי של בעלי החיים, להגן עליהם, באיזו מקומות יש לזה מקום ובאילו מקומות אין, מתי יש, מתי אין ובאיזה תנאים, ודבר שני, נושא שעלה בבג"ץ כמה פעמים בשנים האחרונות, גם ביחס ליישוב מגורשי גוש קטיף ובעוד מקרים והוא הנושא של פגיעה במרחב המחיה של בעלי חיים – מתי ובאילו תנאים יש לו מקום. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אהוד פלג
תודה אדוני, כבוד השר. שני נושאים אני אעלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הצג את עצמך.
אהוד פלג
עו"ד אהוד פלג, יושב ראש הועדה להגנה על זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין. אני אציג שני נושאים, כי נושאים אחרים הוצגו כבר על ידי קודמיי. לגבי מצבם של הארגונים להגנת בעלי חיים, אדוני, אנחנו ניסינו לברר בזמנו את היכולת להכניס את נושא התרומות לארגונים, במסגרת ימי ההתרמות של בתי הספר הרשמיים של משרד החינוך, ונענינו שהמטרה לא ראויה. אם אדוני יכול לפעול בנושא הזה, אני חושב שהסיוע התקציבי יגיע בדיוק למקומות הכי נכונים מבחינת התשואה על הכסף, לגבי הטיפול והסיוע לבעלי החיים.

הדבר השני, הזכירה חברת הכנסת זנדברג את נושא המצלמות במשחטות עם הסוגיה המאוד מאוד חשובה מי יורשה לצפות, וכאן אני אבקש להציע שלצד המטלות הרבות שיש לאנשי המשרד, הם יוכלו פה לקבל סיוע, על ידי הפעילים בארגונים השונים, שיוכלו לסייע בבקרה ובהשגת המטרה שלשמה המצלמות האלו אמורות להיות מופעלות ואנחנו מאוד תומכים בזה. אם הזכרנו מצלמות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לסכם.
אהוד פלג
למצלמות ולטכנולוגיה יכול להיות תפקיד הקשור בסוגיה נוספת שהוזכרה פה על ידי חבר הכנסת שמולי, הנושא של אימוצים, שהוא ביחס מאוד מאוד בעייתי למספר הכלבים שמחפשים או שמחכים לאימוץ והוא יכול להיפתר – להיפתר זו מילה קצת מרחיקת לכת אבל, בהחלט יכול לקבל פה סיוע משמעותי, אם יעלו את הפרטים של הכלבים בכלביות לאינטרנט באתרים מיוחדים שעניינם אימוץ כלבים, כך שהציבור יוכל לראות, להתרשם ולהגיע, ולאותם כלבים יימצא בית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אבי אלקיים. ממש בקצרה, לא להאריך, כי אנחנו לקראת סיום והשר עוד צריך להשיב.
אבי אלקיים
או.קיי. ראשית, נתתי איזושהי סקירה בפעם הקודמת אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תחזור על זה.
אבי אלקיים
אני אתייחס רק לשלש נקודות. אל"ף, כבוד השר, אתה יודע שבמערכת החינוך אצלנו, פועלים גם בתכניות הלימודים, גם ביסודי וגם בעל-יסודי, ואתה מכיר את זה גם ממסגרת מדעי החקלאות במערכת החינוך.

לגבי מה שנאמר קודם, יש מקום לחשוב על איזושהי תקנה שתתקצב את אותן פינות חי במערכת החינוך, כדי לאפשר חינוך נכון, כי כרגע מה שקורה, בשל התקציבים, אנחנו רואים פינות חי מוזנחות לעתים ואפילו רואים שם בעיה של צער בעלי חיים.

הנושא השני הוא נושא של אכיפה, אנחנו הקמנו ועדה שמטפלת בנושא האכיפה אבל אני חושב שהרעיונות שהועלו כאן, שגם יהיה פיקוח עירוני וגם יהיה נציג מטעם משרד החקלאות, שייתן לנו את הכוח הזה לאכוף כל בעיה של צער בעלי חיים, יכולים לפתור לנו בעיה מאוד משמעותית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אבי אלקיים
והדבר האחרון, כבוד השר, אני יודע שאתה אתנו בעניין הזה, של קידום החינוך החקלאי במינהל ההתיישבותי ויש מקום לחשוב איך מקדמים תשתיות לאותם ענפי בעלי חיים שקיימים בכפרי נוער, אם יהיה לזה תקציב נכון אז יכול להיות שנוכל לעבור בחלק מהתהליך של - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אתה מבקש את זה – ממי?
אבי אלקיים
אני אבקש - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
זה משרד החינוך והתרבות.
אבי אלקיים
גם משרד החינוך וגם משרד החקלאות.
היו"ר יעקב מרגי
או.קיי. תודה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
שיתנו לי את הסמכויות - - - כפרי הנוער.
אבי אלקיים
אמרת שהוא אח שלך, בנט, אז אני פונה - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אח גדול.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רבותי, אין זמן. אני מתפלא, כי אנשים היו פסיביים כל הדיון ועכשיו מגיעות בקשות דיבור. שאלתי את השעון אם הוא מרשה והוא לא, ואנחנו עוד צריכים לתת לשר להשיב על הנקודות, אז אחרונת הדוברים, עירית דווידסון, המשרד להגנת הסביבה.
גלי דווידסון
גלי דווידסון, שני דברים. לגבי הנושא של התכנית החינוכית, אני רוצה להדגיש שבתוך המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם אגף שפ"י של משרד החינוך, נכנסים מדי שנה לכ-350 בתי ספר, אנחנו נכנסים גם לגני ילדים במסגרת התכנית החינוכית שלנו, ואני חושבת שנכון יהיה לאחד כוחות ולא שכל אחד יפעל במישור אחר. אנחנו עובדים עם משרד החינוך, אנחנו עובדים דרך האגף שמתאים לזה, שזה נובע מתוך מניעת התעללות, התכנית הזו היא תכנית ש'רצה' כבר תשע עשרה שנה, במהלך השנים האחרונות היא רק הולכת וצומחת בצורה כל כך יפה, שבתי הספר פונים אלינו בבקשה שנכניס את התכנים האלה אל תוך בתי הספר ולכן, במידה ומשרד החקלאות יראה לנכון להיכנס לתחום החינוכי, אנחנו כמובן נשמח לראות איך לעשות את זה בצורה נכונה.

לגבי הנושא של הענישה, אני שמחה שכולם מכירים כאן את גזרי הדין האחרונים, שלושת גזרי הדין האחרונים המשמעותיים מאוד, שנבעו עוד לפני התיקון של החקיקה שמאפשרת החמרת ענישה, שהם תיקים שבוצעו על ידי מדור הגנת הסביבה במשטרת ישראל, שבעצם יצרו מאסר בפועל לשלושה עבריינים, כל אחד עם סוגיות יחודיות לו, עם אחד זו הפעלה של עבירת אלימות ואחר הוא בחור בן שמונה עשרה שלא היו לו עבירות קודמות שנכנס למאסר בפועל, לשלושה עשר חודשי מאסר, שזו עבודה של עורכת הדין נורית זקן גבעתי שנמצאת כאן, שהיא ממשטרת ישראל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. כבוד השר. הציבו לפתחך להוסיף, אתה צריך עוד שעתיים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
טוב, אני אעשה את זה בדקות ספורות, ברשותכם. אני אתחיל במשלוחים החיים כי זה עלה על ידי כולם ואם בסוף שכחתי מישהו אז שייתן לי איזה סימן, אני אחזור, כי יכולה להיות תקלה פה. אני אמרתי ואני חוזר ואומר, אנחנו עושים כל מאמץ להביא בשר מצונן, זה ראשית.

שניים, עזרנו – 'עזרנו' זה משרד האוצר והחקלאות, לגידול בקר פה במדינת ישראל, על ידי תקציבים מיוחדים, גם כדי לתת פרנסה, גם להחזיק שטחים פתוחים וגם להוריד את צער בעלי החיים.

שלש, אנחנו מכינים תקנות שהן יחמירו בעניין, זאת אומרת, יחמירו עלינו, על בני האדם ויקלו על בעלי החיים. יש פה אמנות בינלאומיות, זה לא דבר שהוא בינינו לבין עצמנו, עם כל הכבוד, צריך לזכור שאם אנחנו עושים דבר אחד, יכול להיות שמישהו אחר יעשה לנו במקום אחר משהו בלי לתאם, בלי לעשות, וצריך את התיאומים האלה, אחרת נצא מפסידים, לא מרווחים, אני מדבר על צער בעלי חיים, לא על יוקר מחיה ולא על כלום. אנחנו בוחנים את זה, זה ייקח את הזמן, אני לא רוצה להגיד זמן כי זה בתחילת הדרך, בדרך כלל אני נוקט זמנים, במקרה הזה אתם צריכים להיות קצת סבלניים ואל תרדו מהשאלות והדרישות, זה בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל למה הכוונה? מה זאת אומרת 'אֲמנות'? האם תרצה לפרט?
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
יש אמנה אירופאית - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
להובלת בעלי חיים. אם אני רוצה לשנות אותה, ואני אעשה את זה חד צדדי אז יכול להיות שמחר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אם אתה רוצה - - - מאוסטרליה, במקום להביא עגלים חיים להביא בשר?
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
תמר, אני לא יודע להסביר יותר טוב. התחלתי את דבריי פה בהתחלה, אמרתי ועכשיו אני אומר עוד פעם, אנחנו עושים כל מאמץ שאנחנו יודעים להביא בשר מצונן, איך להגיד את זה אחרת שיבינו?
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר גמור, ההצהרה שלך צריכה להיות שלא יהיו משלוחים חיים ואחר כך - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
כן אבל - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אפילו לא להקל על - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז הוא אמר לך, אנחנו חיים בתוך איזו מציאות מסויימת.
תמר זנדברג (מרצ)
יש דברים שהם בפני עצמם שלא צריכים להתקיים בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
תמר, השעון - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אפשר לצמצם - - - לא צריכים להתקיים.
היו"ר יעקב מרגי
השעון גם מתקיים בפני עצמו והוא נע ואני עוקב אחריו.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
לא הבנתי את הוויכוח בינינו.
היו"ר יעקב מרגי
אין ויכוח, אין ויכוח.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
את אומרת, קודם כל תחליט שלא יהיה, החלטתי, בסדר? תראי, אני איש מעשי בדרך כלל, היה פה מי שאמר את זה קודם, אז תני לי, אני מנסה לראות איך עושים את זה, אם את רוצה לדבר אתי על אידיאולוגיה של צער בעלי חיים, זה בסדר, לא בטוח שהזמן ייתן לנו ואני לא מתחרה אתך, אני נגד ההובלות האלו, אני נגד המתת כלבים, אני אתך, אני אתכם, על כל הדברים, עכשיו צריך לעשות אותם, זה לא מספיק שנדבר עליהם, חשוב לדבר עליהם, זה חלק מהחינוך, זה חלק מהאווירה, זה לא מספיק, צריך לעשות עוד כמה דברים ואני - - - הדברים כפי שאני מבין. אני שר, יש לי סמכות לעשות דברים, מוטלת עלי החובה אז אני מנסה לעשות אותם, על זה אני מדבר. תרשו לי לדבר על הדברים האלה, אז זה נושא הבשר המצונן והורדת המשלוחים החיים, להקטין אותם. זה ודאי יהיה תהליך, שאף אחד לא ישלה את עצמו, זו לא איזו הנחיה או החלטה ומחר לא יהיה – זה לא יקרה ואני לא מאלה שמספרים סיפורים כדי שזה ישמע טוב.

דבר שני, נושא המתת הכלבים. אל"ף, אני מבקש, חנן, אני מבקש לעשות בדיקה אצלנו כמה כלבים ממיתים. המציאות הזאת שכל אחד 'יזרוק לו' מספר היא לא טובה לנו, למרות שאני אומר עוד פעם, שגם אם זה "רק" ועוד פעם, בין מירכאות, שאף אחד לא יפרש לא נכון, וגם הקלדן שלנו ישים במירכאות גדולות, "רק" ארבעים אלף, "רק" שלושים אלף, תרדו כמה שאתם רוצים – לא סביר, לא הגיוני, לא צריך להיות, צריך למצוא פתרונות אחרים.

אנחנו אכן מחפשים את הפתרונות, לתקציב לכלביות ואני אומר לכם דוגמה שבה אני חושב שאתם יכולים לעזור. יש החלטה מאוד גדולה של הממשלה על תקציבים מיוחדים למגזר הערבי, 3 מיליארד שקל כל שנה. אני אומר לכם באחריות, אין סיכוי שהמגזר הערבי יודע לנצל את כל הכסף. אין סיכוי כי אין להם עוד תב"עות ואלו אדמות פרטיות, לא משנה, צרות של המגזר שאנחנו מנסים לצאת מהן, אדרבא, שיקחו מכל התכנית הזאת למגזר הערבי את הכסף שלא ינוצל – אם הכול ינוצל אז אין, לא ינוצל – יעשו בכל הערים והכפרים הערבים – לא בכל כפר יעשו כלביה אלא יעשו איזורי ויעשו לפי ערים וישתמשו במעט כסף הזה שמתפנה שם. אני מנסה לטפל בזה גם בצורה הזו, אדרבא, אני אומר, מקור כספי שהוא לא תקציב נוסף, כי תמיד אומרים "אבל אין עוד תקציב" אז הנה, אני חושב שיש פה מקור, אם תוכלו לעזור בזה אז עוד פעם, לא תלוי בכם - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
התקציב מגיע לרשות?
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
בכלביות?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
בכלביות.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
או לרשות או שעושים את זה אזורי ואז זה מגיע לאחת הרשויות שהיא לוקחת אחריות על כל האזור, כן, בעקרון זו הרשות. אנחנו רוצים להוריד את ה matching, אנחנו מכירים את הבעייתיות גם, את ההפעלה אחרי זה, אני מצמצם את הדברים שלי כי לא נספיק לדבר על הכול.

לגבי ההרבעה הפירטית, מה ששמוליק, אתה דיברת ואחרים, אנחנו נבדוק את זה, אני לא יודע להתייחס כרגע. אנחנו נבדוק כדי לראות איך בכל זאת אפשר להקטין ולצמצם, כי בסוף אלו הרבה מאוד פעולות, כל אחת מוסיפה משהו ועוזרת לנו, אין כנראה איזה פטנט אחד שיעשה את זה.

הגברת פיקוח – אנחנו בעד. נשתדל, אמרתי את זה על הפיצ"וח שלנו.

ההצעה של דב חנין – שאיננו, לתת קנסות מנהליים, בעיניי היא הצעה מצויינת אבל עוד לא שאלתי אף אחד, אז יכול להיות שיצננו אותי ויעשו ממני בשר מצונן. נראה לי רעיון טוב, יש לנו את הפיצ"וח ויש לנו פקחים עירוניים, יש פקחים מסיירת ירוקה ויש מספיק פקחים, לא חסר כוח אדם, אז צריך לתת להם כלים, הם מסתובבים, רואים שקורה משהו, לא רוצים לקרוא למשטרה שהיא תבוא, היא לא באה, היא כן באה, אני לא רוצה לחזור על הסיפורים של שמוליק, אני מכיר אותם היטב, אין מי שעונה בצד השני בעניינים האלה – כמעט, אני לא רוצה להשמיץ אף אחד, עסוקים בדברים אחרים ואמרתי שדיברתי על זה עם המפכ"ל, הוא גילה בזה עניין ואדרבא, דברו גם אתם, המפכ"ל הוא דמות ידועה, שר המשטרה, השר לביטחון פנים, מוכר וגם חביב ויש לו אני חושב גישה מאוד חיובית, אדרבא, לא כי אני שולח אתכם אליו אלא כי אני חושב שזה יכול לתמרץ את המערכת.

לגבי כתבי אישום על "זוגלובק" ו"דבאח" אני לא יודע לענות, אבל אני אענה לך, אני אבדוק. אני אענה אולי ליושב ראש הוועדה ואתה תפיץ את זה לחברים, כי זה מעניין בטח גם אחרים. חנן, אתה צריך לרשום ולבדוק ולהגיד. אני לא יודע מתי יגיע הבשר המצונן, נורית קורן - - -
קריאה
הלכה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
הלכה, אז אני פטור?
היו"ר יעקב מרגי
פטור.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אני רוצה להגיד מילה להערתו של דב חנין שאיננו, כי התייחסתי לדבר אחר. לשאול פה עוד פעם על סימון הביצים, תסלחו לי, עכשיו אני שלא כמנהגי אומר איזו מילת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תגיד.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
ביקורת.
היו"ר יעקב מרגי
ביקורת כן.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
ביקורת נינוחה. אומרת לי המציעה, חברת הכנסת יעל גרמן, אני מעריך אותה מאוד, היא באה מניהול עיר, היא חיה את הדברים, אומרת לי: אני יודעת שלא ממש צריך - - - שאני מדבר בשקט, בסדר? ואם תחליט שלא אז זה בסדר, היא אומרת לי. אני אומר לה: בדקתי ובאמת לא צריך, אני אומר תראו, "אבל אם תואילו, אולי כבוד השר יסכים, כי יש צער בעלי חיים, תביאו את זה רק לטרומית ואני אחכה עד שיהיו תקנות", מוריי ורבותי חברי הכנסת, יש גם בעניין הזה, איזשהם גבולות. אי אפשר, אני לא מעביר הצעות חוק שהמציעים חושבים שהן הצעות חוק מיותרות. יש גבול, תסלחו לי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מזמין ח"כ אחר להזמין אותה, ויסתבר שהיא לא מיותרת.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אני עונה, לא, חברים, אני עניתי על זה ביום רביעי מעל הבמה. אפשר לבוא ולשאול את זה עוד פעם, אז לא נותרת לי ברירה, הרי אני לא אמרתי את זה מעל הבמה, אמרתי: אני לא אגיד, את זה היא אמרה אחרי זה, בסדר, את אומרת אז את אומרת, אז אין לי ברירה ואני אומר מה היה, אל תביאו אותנו למקומות האלה, יש ויכוחים, חוק טוב, חוק לא טוב, תואם, לא תואם, יהיה כך, גם תמר זנדברג יודעת וגם שמולי יודעים שמקום שבו יכולנו להעביר העברנו, אני לא נקטתי אף פעם, גם לא בממשלה הקודמת, בעניין של מי מהקואליציה מי האופוזיציה, אף פעם, אצלי זה לא היה אף פעם, אני מעיד על עצמי, נכון אבל זהו ובעזרת השם גם לא יהיה. ואם הצעת החוק היא ראויה אז אני בעדה ואם היא לא ראויה אז חברים, סליחה, יש גבול לעניין.
היו"ר יעקב מרגי
ולסיכום.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אם אני לא עונה להם אז אחרי זה אני 'חוטף'. אני עושה את זה מהר. להערת תמר, חברת הכנסת זנדברג, סליחה, אני צריך לבדוק את העניין של ההודעה, אני לא מכיר, לא את התחקיר, לא את מה שהיה בערוץ 10 ולא את המודעה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אני אענה, אני אענה ליושב ראש, את כל מה שאני לא יודע, בוא נאמר, לא יותר משבוע, עד שבוע, קודם כנראה, מכירים אותי, תוך שבוע תקבלו תשובות מדוייקות. למה לי לענות "לא דייקתי", "לא ידעתי"?

לגבי המצלמות אי אפשר להגיד 'זה לא קורה' כי זה לא נכון. תשאלי אז אני אענה לך. זה קורה. נגמר המכרז, מדינת ישראל מדינה מסודרת, יש לה הליכים, הם ארוכים, היו שם שתי חברות שערערו, הכול חזר לאחור, התחיל עוד פעם, לא הרפינו מזה אפילו לא ליום אחד, לא ליום אחד, הבטחנו את זה לכם אבל לא בגלל שהבטחנו לכם, כי אנחנו רוצים לעשות את זה, כי זה נכון, זה בסדר, רעיון טוב, ואנחנו, אחרי המכרז, הוא ייגמר בעוד שבוע נדמה לי, יהיה זכיין ויש לו לוח זמנים, אני חושב שעד סוף השנה הזו אנחנו נהיה מרושתים.

המוקד יהיה אצלנו בבית דגן, משרד החקלאות, כי יש לנו שם מערך שלם, חדר בקרה של הפיצ"וח ואז אנחנו מלבישים תשתית על תשתית. נכון לעכשיו מי שיראו את זה הם אנשי משרד החקלאות. אם נמצא ואנחנו בודקים, שאפשר לתת גם למתנדבים כאלה ואחרים, שאין להם הרשעה פלילית וככה וככה, כל מיני מגבלות, שנוכל להכניס אותם, אני אמרתי את דעתי בעבר ואני חוזר עליה פה בפני הועדה – אני בעד, אבל עוד פעם, אני מדגיש, זה צריך בדיקה וכשנגמור לבדוק נתן לכם תשובה סופית - - -
תמר זנדברג (מרצ)
עד סוף השנה זה כבר יהיה מותקן באתרים עצמם?
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
אנחנו מעריכים. אם לא יהיה לנו פתאום בג"ץ, את יודעת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
ברור.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
הכוונה היא שעד סוף השנה זה יעבוד, יהיה שידור ונראה, נוכל לקחת תמונות, מה שצריך.

אני רץ. יום התרמה במערכת החינוך, עורך הדין פלג, אני אפנה לשר החינוך שיאפשר את זה, לא יודע למה הייתה התשובה שהייתה אבל לא חשוב, אנחנו מטפלים בעיקר קדימה.

לחברי אבי אלקיים, בסדר, אנחנו אין לנו תקציב לתת עכשיו לכפרי הנוער וכו'.

אני רוצה להגיד פה משהו ואני מבקש שזה יעבור למשרד החינוך. על פינות החי יש יותר מדי תלונות, שבמקום שהן יהיו פינות רכות עם חמלה, אהבה וכל המלים היפות והטובות שאתה ואני וכולם רוצים, הופכות להיות מקום – אני אגיד בזהירות, לא כל כך טוב. עכשיו תסלחו לי מאוד, יש מנהלת, יש מנהל, שיהיו אחראים על זה. מה העניין? עכשיו מביאים, אני כבר רואה, מתחילים לדבר, מערך שלם של פקחים שיסתובבו בבתי הספר, והוא ימצא משהו אז הוא יילך למנהלת שתגיד למורֶה, שתגיד למורָה, מה? תסלחו לי. תעשו עבודה קטנה בפנים, בבית, חוזר מנכל אחד, המנכ"לית המשובחת שיש לכם תוציא חוזר מנכל - - -
אבי אלקיים
יש חוזר מנכל והוא יתוקן גם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה, לא להפריע.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
בסדר, אז אתם, זהו, אני לא אוהב להתערב אצל אחרים. אני אומר לגלי ואמרתי את זה, התכנית החינוכית, מדובר על לעשות אותה עם משרד החינוך, אנחנו לא מחליפים אף אחד, אנחנו מאמינים גדולים בשיתופי פעולה שנותנים תוצאות הרבה יותר טובות וחלקות, אנחנו לא נכנסים לבתי הספר בלי משרד החינוך, אין מצב.

טיפול הורמונלי – אנחנו נכנסים ורוצים לחזק את - - - עוד דברים נוספים אחרים, בכלל תקציב המחקר יגדל לטובת העניין הזה.

זהו, נדמה לי שעניתי בקצרה על ההערות השונות שהיו פה לאנשים וכרגיל, אני רוצה להודות לכולם – באמת, זה אמתי, כי אני חושב שהעבודה המשותפת מביאה יותר – ולהזמין אתכם להמשיך לעמוד אתנו בקשר, אנחנו משתדלים להשתפר ובעזרת השם, זה מה שיקרה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה לשר שהתעללנו בו היום, רגע, רגע, אני באמצע הדיבור, רגע, רגע, אני מודה לשר - - -
קריאה
אין הזדמנות לדבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה? אם היית מבקשת רשות דיבור בתחילת הדיון ולא בסוף אז יכול להיות שהיית מקבלת.
קריאה
קודם כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, מה הקשר? אני מכלכל את זמני ומתכנן את הזמן של הועדה, לא ייתכן שבעשר דקות האחרונות אני מקבל שמונה או תשע בקשות לדיבור, עם כל הכבוד.

אל"ף, אני מודה לשר על קיום הסקירה הזו, שמתחייבת על פי התקנון, 'התעללנו' בו היום מתשע בבוקר, עם שני דיונים רצופים, לא התעללנו אלא בהקשר הזה, אני שמח שלא נענינו לבקשה שלך להסתפק בדיון שהיה בשבוע שעבר כשהתקנון לא נענה, כי בסך הכול אני חושב שנאמרו כאן דברים חשובים ונשמעו דברים חשובים, הדברים נרשמו בפרוטוקול כמובן ושוב, תודה על כל הפעילות שנעשית, גם במשרדים היעודים, בסוגיית צער בעלי חיים וליו"ר ועדת המשנה חבר הכנסת איציק שמולי. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:47.

קוד המקור של הנתונים