ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/03/2016

בחינת ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז - הצעה לדיון של חה"כ תמר זנדברג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים