ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/02/2016

תקנות המשטרה (סדרי דין בדיון משמעתי) (תיקון), התשע״ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים